Pennsylvanische Staats zeitung., August 09, 1866, Image 2