Pennsylvanische Staats zeitung., August 02, 1866, Image 1