Pennsylvanische Staats zeitung., October 04, 1866, Image 1