Pennsylvanische Staats zeitung., July 05, 1866, Image 1