Pennsylvanische Staats zeitung., January 03, 1867, Image 1