The Scranton tribune. (Scranton, Pa.) 1891-1910, November 06, 1901, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    "f.fvyt"' S.( (J J ,
'-" v '" $
4f rS. M
pvwPF
-V
x
V
f.l
" 4
t f
THE SCKAM'OJN TJIJLUUJNJ- WltiLMKHDAY, iN'OVEMJBEli 0, 1901V
5
- tvti K ii. .
SETH LOW WINS
BY TIDAL WAVE
ItolH lll'lml Oil I'.Uf 1 1
materially fiom the ilmnes of piooul
Iiik K'tiin. In llm vtii liuiM municipal
epnteslK tepmleil from up I lie -onto tin
iiinxi uiloi est liny t'lfot'oii. nuiKl wti
ttiifjo of Albany, Ttov, linoliostor, Hyu
"M"!' mill Itiiiinlo. 'I'll' eiu iii Albany
wit entiled bv the liopublloltlis ov
sViiitlur U.ivlil II. mil i.iKlupr mi u-tHo
part In till- III III i-llllMIHO, Tlm elee-
t Ion In Tun was ii lively mi" a iiiiiii
h"i' ul' fin rat" I'm' lllnunl vol 1MB IipIiiu
lintilt 1'ultod stlnles Souiilor .Murphy
headed tin- ilKlit lor i In- i-uinlUliil" of
tile ni'lllOl'I'lllH, Willie fill llli'l1 liilVf I'tlilf
Ulni'k miinuned llio ciiiiipitlpn lnr Hie
'ii oiii os" I vt DimiiociiHIi' licpublleiin
tl'liut. Haldol I.. Conway, lite i ittidl-
lllll! fill IIIII.VOI, s'llppllltl-ll l. CV-lioV-
"11101' IllncU. Was easily elm Inl. In
iliitinki tlm I'liilio Itepulilluiu tlt. mill
county tickets won- i-lii ii'il. l-:riiuw
"' KmIkIiI, ill" nimIo I'oiiipliolli r. holm;
boson lino or. 'Hit1 ii'miiH In l!o luHtir
mis close, lull Mitltor Winner's Mends
lltllll Ills oloi tiull ooi lln liepilbtii an
miciltliif t. In S,miumi-( Mujoi Mi
Inlii'. roi n number ul v-ais p.il III"
Demoointlo minor ul the illy, was de
Icit.'d by Ihr l!"pnli!li i n iiMiillin".
The Latest Hetiiui!..
Now Yoik, N'ov. ii, - ii. in. -Willi tin
t lection of Si'tli Low ns mayor. Cluii'li"
'. Koines us pii"-lil"in ol tin1 tid.it (1 of
iilili'iincii mill IMuniil M. ('.lout ii"
uniptl oiler, the KiitnitlHt tilnnipli ill
(.Sicnter Xi' Yoik uppiMi.'. nemly i oin-
li'ti. Till' latest lottuns Imlli'.il" tlnit
The fll-"lollstS l.l" eltetoil Clllltl'l,
'I'f-lilillt of th( liniiiti'Tll ol Miinhnl
l.i i: Kwiiiistmni, prosldi til tif llio lioi
.iiish ol I'.iiMikl.Mi, mill Cioinwell, pi ed
it Ill Of till' llOlOUCll Ol Ull IllllOllll. 'I'll!'
Hiioiiuli piesideuov in Hi" l!ioti ap
pears to be in ilunlit, Wells. Fusion, nnd
tl.ifh n, Hi.inoci.'it. 1 tol It (l.'iliuiiiii' tin1
oi 1e. The DeilKioi.ils lite leiliiin nf
we lioriuiKll pre.ddcno.v, l',i-dd!. Ii"1iik
. lei led In Queens.
Then.' lesnlls, unless iiKulilieit liy llt.
otlklul figures., will le the Kic.oiilsts
uinplott' eontiol nf the tnin iniuhlii-i-iy
of Hie elty us well .is ol lite vau
nts hn.ii ils lonieiiifd n tin iippioiu iu
"loii it ml illsirlliiitlon of rmlilk ftiinl.s
Kor .iustlees of the Htipteine coin I,
O'lhlen, Cieeulijuin, t'liiiltt' .mil
il.ini Iniiil. the riislnnNt i unillilales,
ftt'ie all electeil. ilefealiiit; Van Wyr k,
D.i) tun ami lCno. O'Mrlon u.is nom
Inati'il npnn both HeUets. Mayor Van
1')ik inn homily behlinl lii .i--o(i-
ll"".
Tit" clei Holt of .leliiine rusiliillUt,
lorilistilit .ittotnev owr I'iikci. Heni
tul.il. S ailmitliil by .'II p.n ties.
Tlio tillk e ol wlieiill on the iininty
II ket in Xew Yolk lOlinH Is -)j
i lainieil b both p.ii'tiis, O.ikloy, Ueiii-
iii.it, iiliiiiinK ahe.nl nf O'Tiiien. Tti--iollNt.
It Hill) teimll" Hie otllei.il
i iiltllt to (lei iile the lo.sult.s.
ISetlllll- -O f.ll' lix Uieleil tldlll illf
fi rent -i etlon.s ol Xew Yol "t.i li- Imli
cate that the louir hon.-e of the Mate
k mSl.ttuie ill In; eomiiie-ed ol js-fin-'
bl.viiien moiiped as follows: liepuliii
c.uis, M: Deinoeiiits, ir, rivotil-.ts, 21,
lieneially spi aklnif In Cieatoi Now
oik thu Kit-ioii'.ti weie Mtppoi ted by
vlte ii'KUl.ir Ueoiililkau oisaiiiation.
.Mi. t'lokci' n tiled at nikliiiylii. I)e-
.'ole nolllfr to his apai liuents. he told
'nine ol' b.ls intimate li lends this i ,1111-
aiKti was the last he would )n i"-otially
kOtnliU't.
President Congratulates Low.
Washington, Xo. .".. I'tesidont
1!iio'"jM,lt was kept Intoiined o the 1 e
'lllt of tile election (lullllK tile (Wellllifj
hile aboaid the train letuiniiiK to
WushinBtiin anil later at the While
House by the Associated I'ios bulle
tins and by piivato dispatches, While
invious tin- news fioin (ei. ipi.irtei
Vis jjrt'.ttest Inteiost tenteted ul the
n-siilt 111 Xew Ymk city and he ex
plessed Kci n s;ltisf.letlon oel' (lie i'Im -tion
of the Fusion ilekel tin ro. Hoon
1 fuel liachinn (he White llou-e he
:ekf,iaphi.d Ids 1 uilKiatilluUulls to
.MiDor-oleet Low and ltiT rlu 11 Ihe
lection of Mr. Jeionie aiipe.lled to be
lie) mill any nuestion he sent it iekm.nr
1 1 the new distliei attomev.
It is istlnmtid tlnit lieiu.eii Iti.inio
mil jil.tnm jicople wne iiiasid in
lirunlway between Twciit) -.second iind
Thlity-tourth slreu to w.iUh lor the
n't III ns-. ViiordiiiK to the inilhr. and
old lesldints of Hie 1 ily the 1 mud was
b) I .if the mi'.ite.st that had eit on
Kieu'iited to watih for lelitriis ol a local
election,
MR. MANLEY SENDS
CONGRATULATIONS
Gieeting of National Kepublicnn
Chaiimnn to Mr. Low and
Mr. Ctane.
ft) CiiliiMn Win fit in lln v-..iin.l Pus.
Aimustu, Jli'.', Xov. .'1. linn. ,1. 11.
'.Mauley, chairman of the Uepiilillciii
llUtluillil eecutiVi' (iiini)llttei', lotllKllt
s"lll the tnllowlnn lue.s-aKe of i on-
Kiiitiilatlou:
ii,ii-i.i l , N,, , fiii,
linn s, iii i,,m, sMV n
Ihc cltii'in 01 Mdnp , i tlf .j. .rin.
u., iiihI llm 11 nli I- mm imi nu ii .1. ,1 1,
in ( loitciMn .1 li' 1 iln limiiipl' ni iiitiu, i .mil
bin. iMtiiul) .1 11, M.ii,m,
U.U, Mi., n 1, vmi,
ll.n H1II11111 lluii.a Clinic, lulcon, )!..
VlClpl III) ln.iit) um;i mil limns ill. 1 .,in
M'ihIhI llliniiili. isnii.i) .1 II, l.i,i, v.
MAYOR-ELECT LOW PLEASED.
Ho Appieclnteb Work ot His Tiiends
and tlio Support of Newspnpeis.
K I.v1uil' Wlio (idin lln Vk.iiitui pici
New Yolk, Xo, fi. -St'lll ,o , at !i
jVlook loniKht, said at his Inniic. wlu-ic
IP Wits lec.'lvinK election lolllllis.
"1 htipposc it s sau to assuiii' Hi
t-i'hlllt of the elivtlon is now .issiilcil
It iKms out what my frlruilr, imvo un
Iclpatiid and I am Viy iiiurli matllled
j tin H'i'iilt, This is a pkasani ,)m.
inns' ot a km (I MniBKlf. 1 tippivohti,,
i-itltllv tlio spluulld suppott Hie news,
uperi lme alM.11 tills iiiovmiifnt,
tlmiK I'll"' have been u spkudld anil
liniiuiimi' facto: in biiiiKlin; ai,i ,,0
hlllt."
.Mr, f,.w said thai tniuou.n, In i,,,i
lis wile wcic ifoliu; to IJieai liau'lun.
.111, .lits whuiv llm." would iciiiiilu
for tint nmriliiik.' of lln week If nm
for a loiiyoi lime.
LIGHT VOTE IN IOWA,
Albeit Cummins, Republican, Elect
ed, Governor.
II) l. lllilli lllli. flnlll Hi" vikuI'i1 'i .,
U?j M0I111K Iowa. Xu. ;. Hi mi in,
Iiu lonmiK in slowly lioiu the stut",
'nit su tar they luillialu tlml til" inn
lorlty lor I'uiiimin.-. liepuUlkmi will
nituu up to tin. former cMIiu.ih, Tliu
ilL'kct s n lon' imi mid It v I II taki un.
Ill rtftor niklnlRlit to coinplolu tlio
eolDH,
'IV 11 pirclui'l show 11 qalil or In per
critt. In tin.' iiiu.loilty for the Ueptibll
imiI Hekid, bill 11 L'5 pel' I'i'lll. loss nf
llic toltil vulu. If tills UVIMIlqC of tl)S
I'Olililities III t lm li'timllllliv pli'i'llirts
lb" lotnl tiln will full oil ittll) P'ti.'ioo.
YORK STATE'S
CITY ELECTION
McOutie Llckrd in Syinctibc.
S)iii(ii"e, X, V No . .lay It.
U'llltc, l!ep, lol' llliljiil. defeills .hllllea
. Alt ( lull e by Il'iiii
DeniocintH Cany Utlcu.
.N'ew Votl;, Xo. .1. lieptlhlltmi iiniy.
ols IlilVe liei'll eleitiil lit tile 1 Itlps of
Seltetiei I illy. llllliHiillltton mid tjiwejio.
A I 'c inoi r.uli niu)or was electi'd in
I lieu.
Kurlte.stef Deniociatlc.
Ho htLi. X. V. Xin. .";.- owIiik to
1 lose fote oil lllu)or, 11 unMslou o t tin
lls noW shows Winner. Deiu., elpeled
o 1 1 1,'odcnbeelx, l!'i,, liv !M nuijoilty.
Albnnj' Is Hepublicati.
lb.ui). ,V. Y.. Xo. e. Albany elrct-
il lis eiillr' Ceptibllr'an elly Ilekel,
liuludlliK tians for nuiyuf, by iiiajoi I
lles laimltnj ft 0111 l.liiil to ,:,i0.
CALIFORNIA.
.yuu ritinlsio. Xov. S. In 1 oinpli U
I etui ns from ii day's municipal election
indicate t tin I Himcne 14. Sclunlt'. the
I'lllof Jaibor iioiiilnee for inu)or. Is
i'livl"il liv a pltiralit) ol at least .i.fmil.
A. II. Wells. iu public an. is sei ottd In
tile tare, and .1. 1 ', Toblp, Detiioir.Ul"
Mii'llilnii. a juiiif lltliil. The boaid nf
Sllpel vImii s Mill p.. I icinoei .illc. Tlio
II iiiainiler of the ticket is divided Ik -twcti
Hi" Ilcpttlilli'.'tis and the Dcino
it.ils. Tin tolal vole cast w,i over
ii'i.fiiiii,
COLORADO.
b. nei 1 'ill., Xov, i"i. Tin' da) pars
ed without any ilisltn hiiiu c of a mm
lotis natnie. The vole was llfjht. The
polls i losi d at 7 o'clock and as no
eoiintiim was' done before that time it
will be late before the tesult s Uuovn.
IOWA.
!"' .Moines. loun, Xo ", 1'iity
pi'iciiuts in Iowa gie I'liinuilns. Ke
pulilliMti. 7,W: I'hllllps. ?,,(.;, n ,1(.t
Iteptlblliiin fialli ol l.r.'ifi. Tf tills t;.,u
is maintained the Itcpublii an pluiallly
will be near lilii.iUM. Iteturtis show u
lallliif; olf In tlio total vol" of about
otie-ru'lh.
KENTUCKY.
I.OIUsV Hie. Ky., Xo. .".. 'I'he Com lot'
.lout mil ilnlm5 tile Diinociats will h.ne
liii'ieasprl inajoitlies in both Inuips of
111" lie.M enoiai asM'iiihly, which will
pint a sneicssor to fnlicd Slates Son
ulor I H lici".
MASSACHUSETTS.
P.osion. Xov. .".. It.-ttu ns lot
nor 1 1 0111 :)d) i lues ,un tow 11s
KV el
out of
::-'. and i.V": out ot mi pieilucts in
Huston. Kivo 1 Van-. Hepublicau. 111,-l!i-':
ijuincy. Deinocrai, 71.7.).'. Should
same t.itlu be maintained in leniainin
listiiels. Crane's iilurality will be
about Ci.inio less than last year.
Do-ton. No. fi. 1 a. in. lletut n.s from
iVi) eilv and town in Hie sal.., e
icpt the town ot Dailinouth, slve
ff.iur. Hip.. Um.'.iii): ijuincy, Deni.. 11."..
:i7n. Last e,tr the total otc 01' ili
"late
Dent.,
stale,
-.ls; I'tntiii, Hep,. L'JS,n-; I'aitU',
r:i).H7S. 'lane's phualliy in th,.
ipptoxlniatlns Dartmouth, s 70,.
MARYLAND.
Haliiiiiiiic. Xo. 1;. t 1 oMoik ibis
moiiiliia: Ii- tli.iti inn th,. uttuiis
fioin the i it ,u,. in. cine liundttd
Mitlms prtiiticls yVf Heirlns. Dem..
toe i omptiulli'f. Il.uyii. I'lati. Uep.. Il' -hi..
Tin fictile tiniii thev 1 ouiii) imno
Miy slowly. MontHoiiiL'iy is piobablv
Deiiioiialie, and It is claimed thai the
Di'iuoi tal.s ha,v elpeteil their sCMtatot ml
iiitiilklali in Allcrhaii) .
Haltinnne. Xov. .". Siat ffiiiiB ictuins
H0111 lilli. 'ii out of :UI election dlstilcls
in lUltituiiii 1U1 show a iiimlu'ii di
ina.se lu lln- oie ol lsuli and ludliates
that tin t nioti. tli.ui t.fl pci cent, of the
toil has bei 11 cist. 'I'lie Di nun i.us mi-,
hoklini tlieir own and have ptobably
at tied tin.- fltv by about ti.iuui uiajoiit).
laid r letmns i how lare lle)iubli,an
K.iins iu Ihe city, and it is now- ussoind
thill the Itepublicins Inn,- t an ieil It by
"""'. Th'-y also .laiin all tlnee cKis'.
l.ttlM- dlstilcls iu li.lltllllOH.
NEBRASKA.
'iiimlia. .n. .".--Hepofis 1 1 inn the
slate indlial- a Uepiibllcan niajoiliy
on the stale ileki.i n fioin ::,iuin t'0
NEW JERSEY.
Xiw.uiv, x. .1.. Xo, r.. .i LoniiiiL 10
ictuins up to l.'fn a. 111., lite lt"jtibi.
dills (,11 1 lid this stale loda, PliX'tlnc
.Muipliy yoveiitoi' i. at least "i.oao ovei
Seynioiir fDinu. .MmplD's nuijoilty
nut) ki seviial thousand lilt'iter. and
Ills tiii uds ni,. iialmliiir f 10111 pi.iinii 10
l.!.:.0it.
Tin Hi pnblluius 1 lei i sIioiik uiaioi-lti'.-s
in both lions-is of ti. let'isiatun .
Tile mcntesl suiptlse ul Hie day was
111 Wat I en uilllUy. wlllcll ileelid'a He.
publiiai' to tin ii.-.-'i'tniii), MiuietiiliiK
Willi It nei f im tuieil befoii. h)i
Will piobablv "Im .Miilplit uvui to
Utlii thousand.
Xi'W.uk, X. ,l Xov , -f.sst iiiuntv
has Komi 1 ui .Murphy, liepuljU, an. fo',
KiiVi'iltof. by piobnhl) N.iiiii, The seat.
U'l'liisr iciiiinn uimlnn iu simw ihat
Mm pit', Is finipliiK alio.ui of tin -,..
pithlicui uo 01 tinoe .veil's nso,
Xuwmk, X. .1., Xov, .".Tim e.ulv ie.
turns icu'iud iiom an point., in' Hie
Hate Imlli tiii thai .Miirph), IJopubll.
inn, for sum "lii.i', has hern electeil ami
that the fie. Hon N now- slmpb a mm.
tor 01 iilurality. Tlio returns thus tar
1 1 eel veil llliliullo that .Murphy Will
ll.lM' 11 laiKei plurality p )(l stall.'
Hi. ill N'ooihces did Ihiie yen is ft(40,
The IJeplilillciins ilalm I lie slum by
lii.Oiin. Tlio ii'lnriis tluis fur Indleain
lilt' elcillOII ill .MlllpIlN by ,,,ISI
T.hiI 1
OHIO.
I'uliuuhiis, i. Xov. ...-.Vitii tin .
cepllop of Ibis 1 lltllll), wcic jhe iL-bltll
lb IlllllhllU'd 10 li lllilli.f li.ijfiie .,d
l"llboinr. 'h poiiiilailt), the licptibitoans
llllM. intuit; e.lll.S ol. Un IL'l. III1S U-
ieU.it Up to H..I11. at wlh holll the He.
publicans daiiiiiil a luialt) in Ohio
nun h 1,1 1 in 1 iImii t ,f, .ti h afo, v.ln-n
Xitjh's puiiHlll) was W.11J.I. Tills, will
niaki! tin.' 1 sUlmujo suu'ly liepublk'un
In both bi'anvlip,
fti'cltinmi, , Xov. 5.--i)iu' liui.dicd
mill tlfty-iwo juoi'liii'lp out of 227 In
t'liu'ltiiutll kIvi' Nusli (ttuli.t, 22,631'. KIU
kotlini' (f)i'in,). L'OiOli".
Tin ciillii' Itppubllain ticket Is "loci
oil by ftom !!,uriu in o.dod iiiuiallty It
Hie eottnty. tllt.Vfi (iiiloicil). Ileptlblleini
I'llliilklulp for t opt I'scll In live, frets Hie
"lllltllesl Vole.
Si'iinloi roiuker I'lalins the u'.elw
Hon of tlovi'i'iior Xiish by iio.tiyi) pitiful-
Ily. Willi bolll llOIIHCs Of till' ll'RMutlll'l'
-iifily lleptiblli'itn, llmnllion nullity In
mill In be lli'pilblkiiii by mule Hum
H'.iHKt.
I'olltnibtis, U,..S'ov. i-Aflff II o'clock
t'ltultnimi Pick Jemied 11 stulrinuiil Hittl
the llepilbllcail plltrullly Wottlil be lill,-
ooo. with 1111 In leased majority hi the
IfifNIiiltii'i'.
RHODE ISLAND.
I'i'ovlil 'IHC I!. I.. Xo. .,- llhotil
uny eoiicltishc' rottiitm from Hie cities
anil (owns HiioukIi the siuio. U was
ueiieially roniT'ileil. niter the close of
Ihe polls at 7 o'clock, Hint tliiveriior
ttfemirv ainl.Hie liepublk'un tuie
ticket me I'k'Cteil by n pliuullt) of
11 holt L S.dOO. 'l'ltls is a loss ol .DiiMl
fiotll last year. The vote polled
tliioll',rli Hip .stud' wis llt-lit.
VIRGINIA.
lib liuioiid. V(t.. Xov. :..- Allbotiuh In
lite election lodny the Peiitociuts polled
only aliottt T."i per cent, of thi'if vote,
the result sin pushed their litosl sun
Kiilnc expeolalloits. The negroes tool,
Utile liiterosl in the (.otilcsl, ami the
Indliatloiis ate tlml Ihc Dpinociatlc
nialotlty for the stole Ik ke( will be
111010 than j.i,ntiii.
REPUBLICAN VICTORY
INTHE STATE
( ulnlllili'll I I'lCl I t
coinmon pleas judRc. Tlio Independent
Hepublicans who .suppotted Corny also
cut the riopubllcan county ticket which
was made tu of (Jliuy nieii.
Tito Democratic count) ticket Is
elected by pluralities muring 1 1 out JSmi
to IMlO.
Wyoming.
N'MUiiins county ostlm.iti'd ('may
.'mi pluialit): Yorkes. ROD pluiallly; the
county iu lMtrt ttavo P.arnott one plur
ality. The ronstitutlontil aniPiidtnonts
hae piobably cairiecl by .small majoi I
tles. The Iteptiblicans have elepted O.
S. Kinni'i' dlsttitt attorney but the
tip hi on 1 aunty tieasuref Is very clo-c.
Bradford.
T.iadioiil iininty estimated I Ian is,
l.fiWi plm.illtv: Potter. 700 plmality.
The tomiiy in 1S!) save 252.'t for lt.it
iietl. The ainendtueiu.s to tile consti
tution have been 1 an led.
Monroe.
Mom ne eoitntv estimated l es
Coiay and Veikes 1 .",00 plmalit. The
same (ounty in IsiMi Kac fieasy I7s
nlui.tlitv.
SUSQUEHANNA COUNTY LOYAL.
Gives the Usual Republican Majox
ities for State and Local Tickets.
spend to th STiiiitflii "iiitmnr.
Monti o-e, Pa., Xov. .".. .Sisiiiehaiin.t
tenuity stands by her liepubllcau ti.uli
tioii'. Iliurls, for slalc; ticasuier, has
a nujoiity estimated at SOU; Potter, tor
Supietne tout I . will 11111 about one hun
ched behind Harris-, i.iuie, Republican,
Is le-i'lerted district altoiney over Sav
fotd by ,111 estimated malcnity of 1.i;o0.
Judges Elected.
U) l.t'lit'ii Wuc frotn lit-Asvuiilrd l'iri
Pliiladelphi.i, Xov. r..Si.tPou of ihe
sity-sevci' count leu In the state elect
ed common pleas or 01 plums' couit
judges today, in some counties the
contest was spiiited. while in others
tin ie (was no contest Whatever, both
pai lies iimnlim the samp candidates.
In Alk'Riii'iiy 1 ounty. .Marshall liiown,
MUiutL UodRPis, .Samuel A. .Mel'lutK
and John .M. Kennedy weie noiuliuiled
liv the Itcpublii ans and endoised by
Hie Deinoiiats and weie 1 onsciiut'iitly
eleded tiliuost itilanlniously. J. W.
Over. Hep. and Deni., was clecUd 01
ph.irs' iniiil JuiIkp. In Claiiou 1 ounty
Hairy It. Wilson. Jtep,, defeated AVI1
li.'itu A. Hlndmau, Deni,, lor (omuion
pkm .iudm. JiulRi' .lolin AV. Sinioit
tnii, Ucp.. was ic-cloi tfd without op
pesiliiin in Dauphin 1 ounty. as was
nisi .Tudm' John It. UvinRstou, I!p.,
in tlif acljoiniiiK coil nl v of Jancasltr.
ism uianipioti county le-cieueu .iiiilpe
W. . Si hu.vloi, Dpiii.
Republicnu Gains in Potter.
I'lilkulelpliia, Xov. ."..Potter county
estimated: llarils and Pott, r trio
pluiallly a Kcpublk.'in aln ot ins. Xo
canvass has been made oil the eoiistiin.
lioiitil aiiiendmeiits. The P.ppublkan '
I'ounly ticket will jnobably be eli-i led I
llioimh the lonlt'sl for shot iff and dis- I
tnct altoiney Is close, A light vote
was polled. nil; county estlmateil
Kifcs tin. fusion ticket a maimlty ot
S00. a ilectt'.'thL' of l"l;! eonip.upil -with
Ptuisy's vote. The weather was ds.
.irci'.ibli' and cold, bill the M-itlne, In
the 1 omit V was hi'.lN.v,
Sullivan.
Sllllhan ( ounty, I'stluialnl i 'otay
and Veikes, y,( plmality. 1 11 ismi the
1 ounty Rave Creasy i.-,( plurailiy.
Wnyne.
Wit)nc 1 ounty, estlinaii d -Coi.t) anil
Yei'lifS', ::ijO plmalii). The (ouniv In
IS'.i'i if.ivc ('leitsy :!d,s plurality. The i
piilillians elrcted tlu- couuly treasurer
by ."0 plur.illly.
Pottev Runs Well iu Philadelphia.
Phllatk Iphki, Nov, n,--TIipiv was 1 otu
piil.lllvely littl" cttltlnt; of Poltpr p.
litis (liv An i.samlniitlou 01 tlio u
turns ti'om twonly wards sliowed ihat
ho did not 11111 100 votes behind Hauls
In auv one ward, and In several his
uto cm I'odod that of his eolleamie on
Die ticket.
Total Vote in Philadelphia,
Philadelphia,' Xov, ,"., Total vnii In
I'hlkidi'lphia, fully. inn wards: Stale
IfiMsurer I Inn s, I'l.'.ijOii; Coriiv, mo,
717. Allegheny Returns.,
It) lAilmnc Win' p.,111 ftc s..i.'Ial(il I'h'c
PIllsbuiR, Nov. .'..-ItPlllius fiotu AN
k'frlli'tiy ''ounty ill a coinliiK In wiy
slowly. The volo was hoatliT 1I11111 In
iliciU'il iliirlnw the day and may exipnl
that of two c,ir,s aso. liepubllcau
County (.'halt mini Ituboitsuu claims the
illy b) ti.noo inajorjiy, and Allegheny
couuiy by 1 "i,noi) nuijoilty.
nepubllcau Gams iu Dauphin,
ll.tril'diiic,-, Xov. 5. county riinlr.
nitin cinileH Wvlif. iialins l.r.oo iiujoi
lt. for Uniil. ami Potter In Dauphin
cutinty. Mcifjie ictuins limn diy dls
trlcts show .jllslit Tti'iiubllcan trains
iiver 1 wo yenis nyo.
BOXER LEADER
IS HONORED
Aultudr. of Gliiiia Is IndlGflted In
tlic fli)i)olnt!iient ol
Na Timtj.
THE JAPANESE INFLUENCE
Suppott of Na TithB' Conttlbutes
Fut titer Evidence of the Policy of
Japan in Regnul to Co-operation
with China Proposed Piotent
Against Mnnchui'inu Convention
Dlsregntded.
I.) I uluii' W ni' limn Hie Axiii(Uiil l'i,.,
J'ekln. Xov. r.. Xa Tunir. ti ioiinr
fkiviT lender, has been appiilnteil lo
tliu Chiiicst' foreign uitlte by an edict
icoi'Ived loday. He recently iptuntfcl
ftom .Japan, whole he went ns special
onuy to npolOKlzo'atid express coiulo
It'iH'iM tot' the murder of Sumtyumn
Aklia. cli.incC'llof of tlio .Japanese lega
tion at I'ekin. skoitly befote the L'k
iilluns were heskBed. This appoint
ment. Is consldeu'd a (est of the atti
tude of the t 'hlno.su ministers towards
the ii'stmaHoii of the l!oeis to im
pel 'al fllMII.
.lapauc'se Jniluctne stiiiporied 'Xa
Tuiiff. 11 fact which lontiibutes fuitlier
pvlik'iico of .lapan'M icccjit policy of
co-operation with fhlna. Not loitff
into Japan sounded the poweis rPKnrd
I11K the inopriety of another protest
against the MaiU'lnualn convention be
tween Ktis-dn and China and -was dls
.lppoliited by a lack or inteiesn. on the
patt of tlic 'tilted States and (float
Jiritalu.
ROOSEVELT RETURNS
TO WASHINGTON.
The President's Trip from Oyster Bay
Without Special Incident.
Bv Kicliiibp W iir fiom 'n.o AsociUd Prfis.
WuphliiEton. Nov. .". President ltoo.se
velt tPtuined to AVahiiiKlon tonight at
!i.:ii) o'clock f 1 inn Oyster Ray, where he
last his vole. Mrs. I'.oosovelt, Seci c
taiy C'ortclyou. 1'iivale Sen entry I.oeb
and Dr. P. .M. lpy weie with the
piesidpitt. On at rival here the piesi
dent led plic- way with Ah. loosexelt
to Hip cairlasps in wnltinR-, and Hie
patty weie d liven directly to the white
house.
The piesiik.nt's tiip fioin Xew York
to VasJiiiiKton was without special in
cident. At Philadelplila and asrain al 'LSaltl
nioii. Hie piesldcnt was handed bul
letins ot the election by the lepiesen
tntlM) ol' the Associated Press-. The
news iiom Xew Ymk was especially
KratlfyliiK to him, ami he s0 expressed
himself in 1 espouse io :t icijnest for a
.statement on Hie subject.
STATUS OP HAWAIIAN COURTS.
United States Couit of Appeals Has
Higher Jurisdiction.
B.i Lulu-iip Wnc roiu 'Hit Asioiiat'il Pits-,.
San I'Yaneisco. Xm. ."..The I'niled
States Clu'int Couit of Appeals has
sustained tile deciee In lavor ol llbd
kints in the fulled Histiict couit ol
Hawaii in Hie case of J. S. Low anil
John Pilti vs. The Wilder s Sd .'unship
company and the steamship Claudlne.
'I'he suit was brought to lecover dani
iircs fin- loss 01 tmjjo .,,i pei.son.U be
lonsiiicts causul by a 1 olllslon between
Ihe Claudlne and tile bniketitim- Will
iam Cai-ou, whcioin flit- c.nson was
sunk.
The appellant!. (Oittelldid that the
ciicuit Couit of Appeals iu'id no .imis
ilktloii. but that point was di cidul ,id-
CISl 1),
THIRTY HURT IN COLLISION.
Peculiar Accident in Indiana Due to
Train Separating-.
II) INiltidu Witt fiiiiii'riu vo.iatriI F'um
Hedtoid, Jinl., Xov. .'..A rallio.nl
wieck oi cm 1. 'delist itiRht on the .Mun
011 tinik al the passenRer station in
tills elly. Thirty persons weitj In
jun d. A 1 oiuhiitalion pussi'iiR-er anil
.done ti.iiu, iiiuillim lielween Uedfoul
mid the Peiiy Mriithi'w.s & Tiuskirk
Stone Co.'s iiiaii-les broke n two at
the iiiti'uei.tlou of the .Motion and
Soiillii'tn Indiana loads, c oiniim lo-R-'tker
a lew minutes later with a
clash,
In ihc two p.issotiRer i.itj, were lno
(iiaii,nien and otlliets of ihe 1 oin
paii). (11 this niuulier thirty wen?
blliisid and lujiiicd, but none will die.
SHE HAD NO DOCTOR.
A Chiistian Scientist Explies After
Seven Weeks' Illness.
Ill r,M.luIM Wl tinni I lit' o ittf.l 'ii,.
Altooua, Pa No. .'., Mis. jhn Ucn
iiiaii. a t'liiNtlitu Si'lenlist, niifd no
yi aiv, died yesteiday ot t) plioltl level.
She ivas not intended by a physician
dm liit: her seven weeks' Illness, stead
fastly lefitsltiR medknl aid.
Coroner .Micaitnt-y hold an ImpuM,
and Ihe Jur. blamed hei death on her
piclllltir ii'IIrIouh belief.
And Yoik Is Demociatic.
Hi I v lu-hi Hup fiimi 'Hip l.ui.ui(il I'ic,,
Ymk, P.i,. Xov. .-., At this lioiu ii
(urns are so ineaeio that an estlniaie
Is dltlkiilt lo make, Tlio Denioi ratio
1 ounty ticket Is no duiibt elected liv
l.r.oo in ',000 plurality, cuttlm? nlfeds
Hie hiiiin ticket coiiskleiabiy, hm 0
what extent cannot yet be told.
Ryan Claims Stevenson's Election.
Philadelphia, Xo, r,, Thomas ,1.
Hyin u DeiiiiK i.ilii' leader, estimates
thai U'.Oi'O vuinx weie ias for Hie
lejillur D"inociuli" Ikket hi Philadel
phia aiiuliist ;.s,ooo tor liryan In 1900.
He claims that JuiIro .Stevenson
(Ocm.), uindldrito for 1 onmiou pleas
jiidi,.! ot Philadelphia, leiehed ubotit
TS.O'iii ole s. itlul Is silt uly fleeted.
.Stevenson Is aim 011 the Public Oplii.
Ion pony tki.ei, iiIoiik: wltli tlio kual
Iteimblkati caiidlilntps.
Coiay Claims Pike.
i'hlhuiclphlii, Nov. 3. T'lko iiniuu
I'slliiiatedCoiay, 1'iisloii, &yo piuml.
v: VcrhCH. Fus'ciii, 323 plurality. The
.vlme county iu IS:u j,'nve cieasy,
Hem . for slate lieasuti'i, a pluriillty
of WJ.
DELSARTE DELUSIONS.
C I
(Oll.fll, 111 I'll UllllSO lfilAlilll Mill,
M
1SS XOIt.MA ATKINSON .stood
fill lief fi lends lis the HvltlK
eniliodliuclll of Hie Ilieontct
abk' fiirt that wonieti and .scl
ent e vii mint In! associated In
rtny
the
way without si'i'lutls ili'trlinent lu
former If not to the In tier. TIcTe
lllid not been u nk't'l' 01 mole popllllll
Kh'I In Ibr set Hum Noima 1111III this
lil-U ullile:, when sip. had I'lttlrely
withdrawn lioiu sodal Riiyelies ami
(U voted lli'ts.'lf to Hip stllilv of (Iriini
atle nit. Alwa.'.s a pi'iimliiclit llmiie In
pllvale tlienlilciilH. she had al last
comet ted her family lo the idea of
more tu'i'lotis Mink in that dlieclkui.
Hut iiIiih! for the peaoi of mind of all
coiicertiedl She cnluioil 11 school where
Helsitltc was Hi,' ptiMlillliK deity. "Hel
siulc Intel pietiil Mili'iiiini'.tll.v" was t tn t
anuoiiiicuiiiciit on Hie eatuluuue. ntul
poor Not ma was at once Initiated Into
its luystetliw p. the Inlliilte mid Imine
til.tt" dismay of fumll). friends and
ii'lnllves. Delsmto, flic nniiouiiceil to
all these Individuals, sepuialely anil
lolkcllvely, had bv vhttie of years of
patient and Imleiii Usable reseaich been
Pliubled to reud Ihe expression of all
liunittn emotions peifectl). lie hud de
duced a system of clas-lllcallon of llio
passions of niiinklnd which was the
"open spsnnip" to the lliulerslatiillriR
of hiinianlty that Is. for all the Initiat
ed. One of Hip latter Not ma speedily
became, and forthwith bet-an to an
alyze the feelliiR-s ot her fileriils in a
way Ihat sent tetror 10 the hearts of
tliu aforesaid Individuals, and In Hip
end proved a boomet.uiR whleh threat
end to utterly desttoy Hip fair projec
tor lift self.
She befrnn by annouiu'liiR- to the as.
scinbled fnmllv at dinner one eveniiiR
that a case- of ouIiiiki'ous trencheij
had come to her notice that day anil
MiiuctlihiK oiirIu tn be done Immediate
ly to pieveiil the terrible consequences
which must inevitably inlhnv. While
l.iklliiR- in the tiolley car tliat afteiniion
she ut opposite two men cnRiiRed In
earnest conversation. The younger of
me two seemed to be liyliiR- In dissuade
thr-
elder fioin some inteudeil net
a novo the elaiiff of the ear hell and
the riimbtim,' of wasons on the stone
pavement, frasmenlK or the talk were
occasionally wafted to her. She eauRht
such phrases as "consequences." "fam
ily and ft lends," "future life," etc.,
and noticed the Intense expiesslon of
both men. rinaily the elder seemed to
yield, and with 11 sudden emphatic ges
tuineald: "Yes, I will. You mav de
pend upon me." "That man will be
trav his nipnds as surp as Fate,'' said
Xoima. solemnly. "Why?" a.-ked bis
In other Tom. "Heeause his thumb was
drawn tow aid hU lingers instead of be
ing abducted irom them," replied his
sistpf.
Tom ininipdlately wpiu off into 10,11s
.Hid howls of indi lninrhi,,,. ,,r1 ,,
was w Ith Mime ditllpulty that .Miss Nor
ma made herself heaid when she de
ckirpd: "Never mind, Tom; t shall
..... J.... mum- nine n 11011 you least
want me to."
"Hctter tiy 1 lairvoyaiu p and spiilt
ualisni fli st." advised the skeptic.
If answer lo which observation he
leeched no reply, for Xorma, had Im
mediately launched into a discussion ot
the newest spilng modes with het
Jiioiner, who nail attended
"openings" that da v.
seveial
As time went on N01111.1 iuined hei
investigations to m.iteilal lipaiei- at
hand, and discovered Mich unexpected
depths of hypocrisy and deceit in het
dealest ii lends that the world tlue.it
ened to heroine dust and ashes under
her feel. Htklget, the tamily cool; of
many ju.ii,' t-tiimltjia. thai-alened to
lo.ne because Noi 111.1 found her one
pvenlng telling her beads beftne Ihe
little image of Hie Virgin Uai. win,
head upturned and eyes loweied, and
told her she need ncwei hone sneh
piayets would do lnr any good, s.iy
ine them with her mind fixed 011 her
spiing bonnet or womleiing whetlier
Pat. the policeman cm the beat, or
Teienee. the 111.11 ket boy, would call on
her that evening.
"Slime, an' it's ht. N-0,ini h(.,seU.
t.'llln' me the bllssed inIUiei',1 nr H'
hear me; her as oi never give a iros.s
woid to at all, at all whin she used to
1 onie iKitheiln' ainund the Kitchen and
stalin' me cooIHps an' cakes .is inst rw
Ol loukl bake 'em," walled midget.
Jlrs. Alkliu-oii's lemonstranci's will
her daughter only diew foith this u
maik uttered with ilimness and decis
ion: " 'K)e depiussed and tinned fiom
object indicates exaltation of seir in
mystic uttentioi- to .subject or Idea.'
Hridget .should know that such hn,,e-
tl-y is ck ally lead by Intelligent peo
ple. It was lor her tiltiinaie good that
I spoke."
Young Jimmy, the 10-year-old scion
01 tliu lanilly, did his best to make life
iniserabk lor her bv bin sting unceie
moniously into the pailor on most In
oppoitune occasions and iisklua "sis
ter" to "yelocule Miniuihhr," uiitii one
day ".slstei" dlsioveied him to the us
si nihled lanilly. Jim had, oven al that
tender age, developed pugilistic Incli
nations of siieli an older that a I unite
in col' as champion nf tin ilng seemed
Inevitable unless his cneisli's weie
speedily tinned Iu some other dilu
tion. Jim siood boioie Hie family 101111
fll one day au used of having beep
piluclpal lu a dlsgiaeetul "mup" with
two stteet urchins. He sUvuiioiisly de
nied the chatge and all was going well
when Xoima reiuaiked: "I inn Jim
on iho stieet today 1 omlng homo from
school,"
"Well." icplltd that individual, "1
wau't doln' iiothlu", war I.1"
".Volhlu" but gloat over yotn vii tnr,."
"I win n't,"
''Vnii wei","
"How do you know .' '
"Well, to begin with, .t .mi. shuukieis
weie lalsed and Mmr nostrils dilati d.
both Indicating excitement and pns
,don; your IiiiuiIk weio illnrhed, show-
lug snuggle: your head was thrown
fniwaid lu ftRKichslon; ymtf ovebjows
weie 1. Used over tlio blow and de
pressed 110.11' tile nose. Indicating fury;
and you weio stalking along like 'a
eoimueror of all I no Philippines,"
The Object of this minute di..itit.ii)
slowly than oil Ills i spressinii fiom
s. oinfitl ludliicti'iice to woiulir ami
aiiiii-.iiiiKiil, and dually was tmUued to
Imioiiiiiilous tear., as ho felt his strong,
hold sllpplUK Iiom him After this
I'XpcrloiKo Jim Joined the ranks of
Htldscl and Hie oihuis, who had un
coiiM loiisly ni.itlp iheiiiselves limriX's
oil the nllnr ol si litii e and wm ved
hi d.iltv letu of the Innwcliulii s, ,u.h.
lighl of investigation.
Nni ma ileu'i icO inioxpui lull i-nxj ami
J'.iliiiiiy in Iht Ijodiiiu friend ami aavt
lnr liiotlu-r Tuiii nn uimniiiroruhli!
Hiiiii'tfi' nf it u liutir by imlilli'ly an.
ncmiuliiii tlm object uf iii iat,ht koi-fft
liit'uttiatlon I'ooi' .N'oi'tnu lie-Kim to
ilottlH hctlmr Hit- joyn uf .-iiipftiur
Itnowlcilso .iiul Itn-lKlit iiiiiiu cuiii)c'ii
.s'atnl tin tins .sciiiuw u: illsc-ovi'ilnjc
tlm jici'iaclllloPH of IIiumi ili'.in'st io
ln.1'. wlmu tlm I'llnux I'linin oik nftei
iiuiiii, as telic wis iwUUIiiR- lioino fiom
tlm matinee fii'i'cniily lintiiiy In tlio iios.-
scioii of u now Illliot lut t ntul with nj
A Carpet Sale
Extraordinary.
A strung ailjciitive, but a ttille weak to describe this sale.
An immense new season's stock of lloor covering almost
due to at rive .nut large as is the capacity of our carpet de
partment a lack of space for its leception. That is the condi
tion confronting us, for which there is but one alternative.
Place prices on the goods that will quickly reniovo the over
stock, regardless of values, and charge the loss to advertising.
There aic no better mediums of publicity than pleased cus
lomeis. I'nderstind the c.upet bargains offered aio not odds and
ends, but full assortments of patterns, quality and coloring, in
Wilton Velvets, Axminster, Moquet, Body Brussels, Tapestry
Brussels and Ingrains.
If possible bring room measurements with you. We
will not attempt descriptions, in conveying to you price re
ductions. These figures talk :
Per Yuril
$1,40 Grades of Body Brussels, . $1.15
1,35 Grades of Axminsters, . , . 1.10
1.25 Grades of Velvets 1.05
119 Grades of Best Tapestry, ... .89
100 Grades of Tapestry, ... .79
,90 Grades of Ingrala and Tapestry, . .69
.89 Grades of Ingrain and Tapestry, . .59
.70 Grades of Ingrain and Tapestry, . .49
,60 Grades of Ingrain, . .45
,60 Grades of Ingrain, 39
,30 Grades of Ingrain, ... .23
To properly distribute these great buying chances
and prevent dealers from replenishing their stocks at
our expense, each purchaser will be limited to an
amount of carpet sufficient to cover a fair-sized room
Credit You ? Certainly I
fcONOJtt
221-aaa-a25-237
bnncli of di-llilous Parmn iolet, (lie
s;itl of .lolin itiudfin, lu-r tlfinrc, pinned
on her coat.
SndilPiily hlu'ianie to an nlnujil tiP
In the- salln'ilng dusU hlu- could just
illsferii tliioupli the ImiB. Iw liln'ai'.v
windows or tln Wcftllnslioiisi.' liona- llio
outline uf h familiar foim, Jolin tJur
don. slic know, often cnlled tlicie tor bl
and iSoorjji- WcHllnshntiio eic eolIeRi
cluiiTis and still continued tlieir Inti
macy. I' was not the fuel of Ills lieinff
llieic. bill Ids iililiude that ioued lier
Mispie'ons. it was study his fluuip,
tml wliy -is ho hittlnj; theie leaning
on his olliov, , his hand on h's eiu elc
and his head huiL towaid another Hk
ure on tlm oilier side of the stale ilie.
'I'll. it Hi.-it!on ol lh head, she had
learned only that day. meant iilToetiiin,
the hand on the eheelc mid the elbow
both ludioute.il llio same. Suiely
(lecit'Ke WVstiiiRlioiisp eould have elle
lted im .such demonstration ol toelitisr,
and the only eonelu-ion was that V.Wv.
abeth Diou, a beaiititul KoutiiLlcy
iciusin then Isliin tlic house, was the
happy IioIiik1. Had not John himself
i niilwi'tl that he had known her in
tile day befoto he met Norma'.' Xntli
ins lemalnoil but. lo coiitiont him with
1i!m tieiiebeiy Hint ovenlni; wlun ho
came in oali mid to otter him the
innofs, villi h weie plnlulv iucouiosf.
a lilo.
It Was- a il illscnli-oliilc Inn lU'M'i
tliel.'.ss dolt rniiued little llRiite that
hIowIv (Iom'c tided llm liroad stiilicas-o
.-onio In tin ,i tor in loHputiso to
Hi Idget'.s aniumiieeineut that ".Mis-ther
litiidon Is vnltin' for yo." This is-pie.-.iini
was .somotliitis" new on hei
pietty fa io. and HNduel, nutlciiiK. df
tided thai "the ould lil.s.ulct mini" was
in the bottom of it nnd juenaicd to
maNc a low lineHtlii.'itlons herself In
llio IniciPhl of n'li'in i' and incidentally
ill iiulositj. As llio iesi of the tam
ily had wile out for the tnenliiK. -sho
stiilloued lietsoll at a i onvriiieni Key
hole and ciiofiilly iiotcil I'vny detail of
ihe so im that Icilloweil.
.foil ti l.oidoil jumped up to Kleet Ills
llnnieo us s-lic entoied, bill hei oxpies-s-lon
Mopperl liim beloio he hail nil
vnnied liultway auost. the lonin,
"Ml. Unidoil," she bt'Kllii. "I thalil.
lion von Unit I have been allowed in
put flic my stndle.s in human expression
us far us i have."
"Sllllio," ejaoiilal.d liriifftti, i,to
voii; "ll'-i 1'ial same u.'iylliur."
..s for John c.oidoii, put hnimr hail
l ill" lllftvlillf -PllKliteniueiil with whleh
the Il'lidi maid had ben fa vol ed, ho
i ould only R.tsp. "Wliy, Nniiiiii, what
do jou mean ' What lut. Iiuiipenr-d'.'"
"I nietiii. Jit. iionlon." (outhiupi'
Noima, ' lliai, InniiiK had lim advaul-
nso ot two moiithv i-tuny of iho won
derltil f-i'U'lli e of Pelsarte. I was able
to loud the estbo inciiiiliip, of jiiur atii-
liiile as .Mill snl in Hie Wniiiiiilioti?o
Ilbi'.iO wlun ( ii.tcHi'd tills atteiiuion,"
".My attltuile: Tills 111(0111(1011' Wost
IiiKliotpri' libraiy!" n.claincd John.
"SHuii: now. aln'l thai re pity lief
vspylti' "li tlm pool .oiius inuii, nil un
In Ituow list )llto that!" voiiimeiilod
llildtot ti-oni her vaulimo yiniitid,
I will say no luoio about It," de
clined Naiiu.i. 'Yon Know Willi wlioiu
jou weio talUliiK ,it th.u hour and place
.imi what you wno sajnn. 1 do not
can to Unow, Yiiiir attitude 'evenlul
neiytliliiB' io uif"
Tlio ynuiif, man iictAiiiim smiir.
what by this tlniu. ".oiiu.i, ho t.yr
sible," lie .said at last, "ft Is iiot'ihi)
custom nowndajs to loniieinu n man
iiuhciinl. 1 want .von to toll mo oxait
ly what you saw 1110 doliif,' In llio Yesi-InKlitiui-o
llbtaty this afternoon,"
I'totty Noiinit hold her head hieliei.
"I do not mre to hear you explain,"
aid sho. "You Imvo lieaid 1110. Mcl
eiico I Until always. This is the end."
"Ooch. howly .Moses! r.isleii to thai,
will yo-s!" oxilalnieil Ilildset.
"Then you kiu1 me mva 1IK this,
TflE:
WYOMING AVENUE.
Xoinin. entiioly In the dark as to tha
i ause of our inlsnndcrstundiiiB'.'"
"MisundeistandliiB! inthp durk! Your
own couselento must have enllshtcned
jou Ioiir fie this. iTood evenlnc: nnd
ood-b.e."
As she tinned to leave the loom Hrld
set, who had been .standiiiR tlrst on onu
fool and thou on Hie other in her in
citement ami lolling: her apron into a
little wad in her hand, came tiishiiiK
into the loom, hair flying and ejes
wide oneii, "Oeli, JMisS Xorma, Misthor
John. Hhuro its all the fault of that,
blaisted IJIIsaite man. Bad scian to
Mm wid his ould ideos, spilin" the most,
blKssed lamblv in the woild! SIhiih
any yo won't belave 'Im at all at all.
.Miss Xoimii, will jpV Ol wasn't tliltiK
in' of in new bonnet or of Pat or Tlm
al all whin ye oatialu ine sayln my
piayeis. It was.lusl lookln' at my ould
nis'iiy 1 was, an' thinKiii' as how llm
bli-sed .Mai'd ought to haP a bcl
thor one an that. An' Aliss Noimii.
Mislher John's alie an' han'sonie, Goit
sate e (dioppiiiK him a curtsy), an
a heap better than that old dead Dii
saite man. ft'. liliu ,e'd better be bav
in' ui'ni tliinkln', and lavln' Hie deai'
to iesi paieabl in their Rraves. Jl
ther John'll toll ve bo was thlukin' of
ye all the time tlielo iu that library
this attornoon and sajln' hou- jmrty
e'd look tills aveiiln' wid the rose lu
your hair. Shine an' it's the truth he'll
bo lellin' Mid ills own lips betther than
the Khost of thai st leiioo man iNlm
comes liothoriii' daivnt licople out of!
their wits."
And ItildS't dlseieollj niiiile her p.nIiJ
just as tlio monienl al lived when
"two"- ioinpan, llnee'.s none."
What's in n Name?
-iu iT.ji .ii tin' iri.iinlj it .in olit icttnm iiutoi
Jl lluillimli it, I., ami luol.ii x i? I jiI.i llinii.
phlii lu He In Ailiiimii ul:.., I In-v iii'ie talking
lie nlliii' iln, the twn '.miimiii .mil lie Iwo m 11
ili.i, nli thcli liu.i, iMiniiii'oil i iliiriuin
I i.ii-ii luiu. el i oiiic iil'ln o- in I l.rii mimI
ltu. Hue nl' til.' iiirn, .1 en.iil .iulin Nt iv
Villi, III 111 ll I nt -.0111 tOll.C ,ll"M nf JO .lliil
flll .if lIK'llllr., in lint inillillfil r..tt
uliili' ill- i i.ni;inilniK iii nun ilfNilcil Oils oi
Hut IiMlhMtiil li ipiM liim., Im.illv .41111 1. ,nM:
"1 line 1 n iir-n. ul the 111,1.1 1 uriuiis iiiiikI.
il.'inn tli.' UI .ll.n' li'iiulii.liti, 1 .n idklm
lli.il ilw.a-i b.'.ilitllnl . 11 11 hint tilp fiuni I'oiK
lo hit l.il.i's ni Ivllliini'i, slMf ,0,i,,, ,u, ,,
I In' lni i,' .lit' 11 nil .i 1 t.lii" louMtii; IjilUti
liun 1,1 limia llm ,11.11. m ,ijr. I.tinilns Hut
I wn Jii liinruju. In' In 1 line iun.li Intripstisl
.tml .Ntul in untiii in iiituu. ,i to mn
Iiuiiii, -, .,uii.il lili, cu., .ill uiii.t lnlollli,iiit .lll.l
wlun liliu. luiil in .iii-wim, sinUtnii n
llcul iiiiiiiitk' limit; il.t rn.iJ tin- iiit'tii".t 11I.I
tiiitit'i m.ifi Imiuniitilc, lln ariliiiuttil linthi'-.
Tint M'lli Ullll' ll.il ll'1'V. ft 0111 HM' IIIHOIllloilll"
llio l'NiUpi,n: 'llitu'rt .111 old "up'' solni;
In town, 1 Miimo.t', In No), V01K llio liiuirn
t'PH Is uniM mi)i VI liulil ul liliu,'
'Mv coiiiiuntoii loolvotl jl lim mi (iiiinii.H
nitl ktitl; 'I ln'ic Mini (.ml, 'li, Inn ulin ili.l tni
1 ill 1 1. 1 1- old clup '
" 'I mill In1 w 1. a "jup." ' I npliril.
" 'Will Aim Idinll) I I'll mi' wli.it ,1011 inr.o'
li, .1 uil' M iro iii'lvlilim.
"'till, ii'k 1111 111nl1011 i'iif.li.ii,' I luillv-il,
'li iiiciiH tin hmoifiu i oiiiitiyiiuii- i-i-i inrnj-
i ml 1 i).' I lie I.Mk'li-.; ni in lookul Itirtll;
,11 me .1 iiiiinirni, put il luin in hU pncKiM,
hi1m nut u unl i,ih, .iit.l, eimly ixiihi
I11K III coil, IiiimIiU it tn int.. 1 m 1 in- ;n foil.
inn! 'II"' t ml "' ni.ultiid 'til. Iliiluiil V,i, '
i) VcA llm.-.
tin' ii.iv ami Nti dull tl.o mln'i' eimluj
1 i.Mi 01 oilnir. wen- ill.ciiN.liij lln ii'iriit ilif.
l.iiillli'. nf i,scnilu!- (liniUlii with iio,n r.
mint -.iij,. tin nl (hi- oill' oi., ii(m it-tlii'il,
iitliilonnl iiicliliiitilb- tho Tut ilut Mi. l luii.J
Im. up.111 UUIiw up im- lui.i iori(ollii, was no'
.'. uiniliir Midi ii 1111 1. j I 111.it t is. ,1. niiijlii in
1I1. Imi.
njoii jiiu' Uklii, hoi. I .. hi, ditntjl ihitn
tut' .(vii-l.ni luU i.iuitm in tln wliil v.. ii
tin tun1 me 1.1 ihc luisrof otl of Iho iuj
I 'poll lln' lumping lullowliift hi. ,iuvj die lOiii
iiuiuliiiir eillcd, jinn a liiiof cncIuiho i.i ci'-t.
in).... iM.
"Jlr. s.iuijiv Hunhl jj. 1 kJt0 (,, coo (),,. mt
tine iiiiiUin on the ipuni'i Juki"
"ll'lii." it lili. l tlm lio.ul ( iln'lj.'iijiliiioiir,
.j Iho ..tin bo, 'it woiu. t( mt- llut foi dw
(.cikIji.v of tlm 11.0 jt Ic4t t lull J ilijr ili-i-l
llmuM l einii'lul "
H.
it "A'jt
th
.-.. f.-t .