The post. (Middleburg, Snyder County, Pa.) 1864-1883, October 27, 1870, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    (
X;.
ii
T1J HPOST.
MiMii.nit'u.
iiC'rOIIEH T. It'
('ongrr.nrial Rltrlit-nnt(il.
Penlt, 1). yK
I II UN 1
VI I ' i
pawl
tv-.. vm ,
lei .
lull
Jl!-.:
I - OiT.rlr.t.
J.liti'on, Mil
) - j ri
l:--l :.i
rtvi ;ti
K.'IJ -
111'.!,
Snyder Vi
in Inn Ii
Paaphtn Mill
s'lirtr.iiuiriarlanil.. M-t
Juniata IM
Ttal 13.I.UT
Packer' Majority
r'l
It'll.
. l'.U
, I'M
. 4..H
Fnrder
t'nlnn
Lycoming .
il
Majority fur Mil..
1,I Nlndvo .Hull t J-OCl ls I.
K C! sS
o 5 ? B a a
CTiVNTlES. " o 1 S &
: ? i S
smv.ier i4.ie pat im rn i??t kis
1 liln Im 1'.'. 17.il l.'.MI 1141 IIKI
I.ycumlng nun ;,iu aiu J:i4 41.14 41 mi
Tntnt rui'i kh .4. r:ia ;u..4 iai
1'unifnlri nvir tlnrltr ir. r': Vi'ima iPr
f HiiKitD, nig wiuod cr mil, uii ihmiiu-
)fl I ill Miljoillii'K.
Tl'p fo'bm in' nro the i lllci i! n,.t! ,
. , , . , , . 1
. .. ... ... v-.-n.i w.n int in
tbi;
MutC
Inf. S. J. l;-iti Tr.1I. V 111
1.1 l
2d. .1 V. Ci-ly, Hrp.
!!'l l."onar. Mvir. llrP,
lib l Keiy. r."p.
t'.th . C ll.ii-n'i."-, 1,'ep.
r.ih.-i:. 1,. .,a,.p. i,.m.
Tib. Wii.Vii T .wi iTnl. 1: p.
Mb. !. I,, (i.lz, Iiiru.
;iih.-o .1. pnk ..v. i:,'p.
Vnii..I V I.i;i;n- r, lb p.
lib I. I!. !- t .iins i, t,i.
l-'lli I.. I'. H" i-iiialv. r. I;. ;i.
lr.ib I'lvci M. n ur K"p.
1 lib. .1.1;. Pmk.r, ;. p.
I-Vh p.. ,J. II.iI.Khhii. Di i.i
lltlh. I'.. T. Minen. ), in.
1 T1I1. li M Sj.'iM-. Ivni
1 Slli. llvnrv H.erwon.l, I, m
vm'.i -a. w. s.,.,n..i.i. i;,.j,.
S;,n.U' l (nil'ill , Piiii.
Jl.l II. n. r, M,r, I.,,,,.
.'Jill J. S. Nr.-li v. II' i.
.'.'li. I": .-. 11 z,. i- M Jui. liin, I'., ,
"-'lib. "Win. MiCM::.!..! D.'iu
1
" ' ."
1 1. 1 1
-M7T
::'.', r,
::il
l.'.'-'i'
IJI
J t.'i.'l
,!.Vi
l.'i
1 1 1
-1 1
21::
.Till
7.'i'i
Till: Milncy Liiiiiimrj i' ro
sj vi 1 1 i:ir Kr uMi'.ai.ri In) - jlj uul
to l':ll. lb H :
Jin' t!ie in i.t .ih.rn. (.il an I ur .v.'ir
I'U'itablo u!i in ii'iuii.'t i'l 1 1 in.'iil. s, 1 hi'
Most I'Utiiuri.in !i'll:ial nl 11 caliil,
ilav by iiuv 1 ai'iv, tl.nl 110 kmnv nf,
n-i t'Hit nl I'm l!c;i iliiii'ini" nl" I 'ni hi
11:1 I i.yJi'i- Clin! i,' tin the Si-nut ii-; il
ijiii ii i 1:1. ( lur l iiii'ii lat.', II or ll 'ii
lv. I biis.'O, w.ih i.l.'it lii'l wilii 1,. 1
i b'l 10, bill ft i .J ii.it fimply u li'i'iiii
lie. ii, i iro :!:il 1 1 . 1 I I i I, mi l yet
l-.'adi'ra i i hi- e i'l.i!i "i wlitt owo l.
I hey hive sni'l tili I In-y nr.', to ibe II;
J 'il ium iuiIv, tiuii p'.l up uj.r-ii.xl
uii'l M'leiikiii'y and :i-ii'!ely laid their
j -Imp, 1111 1 1 1 a J tn-i will camel then.
"it, to ;.l:.ll il.tcl" l.illl :ll lil) p..l!s.
Li- ea-i "f Me. .lubii.-i.n ii ivni a
itnj riiy n1 11 'I lei ilian lUD I in tlu
tW) ("1 lll'l'l, b'.ll
IIVlJ Tit!
n.;;iuiat h iu.
-.TJtcoMwiar."UhfDr2rtiirTai
Til"'. iris '; ( 'ifun ' V. in li-.iu.-tlio
1. Ill .'i.il vote lor S'lir.or mid iiu'iiu
I'er.i of A".s eiii'ily in this uVti'ii-t-l, e m.
ineiiti in I iilo.v : 1 here, now, ii a
ho'e.-.:i!e 4 1-lici s;lif or nl the iiiiini-eiit 4 '
, , . , , . ,
Ihealiove delealel eautliiiat cs wer.
, . ..... . ,
lioiiiuiaK'-l 111 l'o u fiith, mi, I thev ex -
leiti.-i as It wa.s Ih -ir I'Uht I ) tiilil !
ir rijit I) ti.iil!
tlu Ica.'el i of t lio Ii 11 ty wi ill. I
i.iiic u-iiiM i.r,.e .
pill . Il.il prove
li ill'-!-!, mui loe-ii' 1 ler'.io-i wouu con
fi' iuelitly be fi l l lia. Getill'TUlen whine
it. .....it I. 1, II K i'l In 1... .I.o 1,
" " -'"'J .iiiic.i
their ix p tiitioa iii.tI b-ipcs. tt ha! do
you lli i.l; nf jour work? bat tl )
you il.iuL of youis ive.i ? ym who1
have mi rarni'.'tly uracil nil. crs to s'iek :
to the tit Ueti har.-eil us lo inilr it l'
'ir II. puS'ieaii 1 1 n 1 ei 1 to iliek to tbe '
liekut ii'.d ibciLby eec-i.ro n victory!
niel redeem our iii ti iet bieb Wa
r.li! your pi ' Ji.-liiu io' your prae
I ee '.' Have yi 11 liilicn ,Ii hn liui li-!
ini'.di' 11.1 our palr.-n Kiii t t Veil
ile.i i li.ee I his in n .ii, i in lijo een
nte. obi ainiii"; all lie kii'Hvl.'lire lie
C' lild of I bo co.uo lo b in -ue I b-
Mr. I.iiii i.l'i uii'l his U'ltuiitirir tti 11 in
-itliii down the lleileliion, tin ihelij
vnii ii.s poikeia lull ol tli coviip.) in -
J-.Hiiiiiti.il;. he bai.ly turned traitnr
111 11 miali way yi'Ur com
lie hiime. If br Mas a
traitor on b
I.H'i;e seale, wlul mo you? it, is
your object to lueii up tl-o llepnbl
an puny iu fii- -lutriel, why havea!
4 .. ... I. .... a . .. . I t
v.u uu ....... y .0 ..y so opemy f(l (0 ,,M.etn,nU
ou havn luthei to l,i..-i,e c,,d lolu.es. , ri.snuroi.s.
i r...,,..,,, . .. p-oitiea.iy; mo you
tlis.i'e I viil. l...mty r I
A miii.ber of Miiu.ieh .. p.. dicansl
nl the ratik nnd Ire aver that, hav..,,. j
.ee, so oe.uny oo.ei, ,. , ,,I,.U.,
i'v nn.-ir leaoe.i, uiev vti.i nrvcr l;o IO
the I oil-. a;'ain. This is Lud reu-otiiim
ll'uur sol li. ri l a I ibiown down their
j'.rnis wl.cu hie, Twiirs, and ncorc-s
(jf Inith.'ul iflictis, untied traitors,
vbero would we now l.uve been ' N 1.
Cciitb'iiK'ii ; v.o id tlm rank and bit
Must rta-fij dil'i'i'i-cmly. J..-I us ro-s-ilvo
to do our duty to tho last
Other le i, Ids' will ri"0 from tho luuks
who will leu J un to vieiorv. vbu ib -
i poliiicil null uf our butrayoiH shn.i
; lutre set !o rie no lli to. As wo have;
. Hred hitherto, wo now contm n to j
; ti i-ijo 'ii ick to j'pur ticket''-"..) struihi I
t.n wur-I, mnl let l.'itt traitors lull nut ut
, rank as lint as they dense. Su-li 11
iiur.o will ioduco nlburd liure hilbful
o il 1 1 l bun up. J'.rwaid!
i .. ..: '.. i .. . . .
1 i ili Aintiii is inu t reai est runi
ni irliiit iii tho world. It lias r ix largs
t-kviituiv, ttblo I) bold friiti) bill' 0
iiiillioiiloitjiiilli.nl tiuJ a ball liush.
Is. Yet last wi-jk bvo biindrod cam
'were alun liurj in ll. freight yards uiel
i'U tbo tracba of thecftl'. U' lib I.t to
liscbaro their wheal. TblS iui:?cosc
:l.f is Ir on old wheat, and tin iner
. h ints 0 1 1 i id ;i to that thero are ft rill
. ou inoi'o busbo'a of the crop of lSoii
.O C' lliC.
. . , I.Asx Thutilay uiorniiis at fj,vv
i (iiiiutiM nl tor eleven o'clock, ho earth-
(i i!ie shock Iruvtsr.-od tho continent
.it . nui n aaii, eu-.oni;; einai.jura
f I lllai'Ul illonn; i'a ll-a-.-L. Th') shock
' '( pt-ara to have btcu 111 t auvcu in
.1 tl.crrj New Voik, Cyd,, au l Nn
' ItPiJ,
- -
.1 :
IrcFist Aspects ofllte War In
Europe.
Tho t'rP'tfh fto'l I'ni'sian war.
whic h lw month nsjo was tendinis
scm-at'on of 1 l.o 'In J, lim declined into
mitrcir imporlntiee n Ihemo of pub
lic tli'tii'l). thnirh Iho leading N'ow
Vmk dabes still think It duo to their
mctir.p ) if rin poTtioti to ventilate their
strut, cy by ft diurnal review of the
Miiropc.m H:tiintii)n. An K'ifli-li
Mul 'ury riif. In l-'f crib'.rif too bitile
I W n'c!"f, sniy tlmt tho'.r wa a
irfrit iniipiiPHti iii tho conflict. Tho
KAjii!l ill tli' Frem-h by alternate bit
li'i in.; with ntiilnry, tin I by t lmria
.in in line ti ('mr(, nnd from vqiiarc
'n lire n.'iin. mi thi! pin hi iii') inmsii
troop. Tim, il iriu.' the terrible
Sunday afterno in if Jut) IS, 1 S 1 5 ,
he proiii'i'jiii nl' mutual destruction
wciil on wiih rriiintkubln uniformity.
So the rititso nl' tho present contest
ji f-oii t Bcui'rc autllcicnt of varied in
cident to nttr ict Konpril attention.
A ili'i'ft' v n'ii'e;'iiii nf skirmishes, or
it t i ami icpiUis, ol abortive ni'o.
iinti.un, tiij'l nl' ftoi ooty vil mnnicver
iil's. h.ivo wearied the public mini
with the v h"lo mihji'cl
The work ofr-lratc'v in the present
l 11 . .V I I II 3 . I I'l. 1111 in II ' l I V wu.'Mi
plinin'l. 1111J the W"rk nl'tirt'C well
..llv.ll'l'l'll, 1 11O I I IK-lil ri
iiiVL'ramiiie I,
Inn beiii tarr ed into remorntlesa ex-1
. c 1111011 well n taeiieiil Tiifir wim-li
' t.t.u . ii r ........ I .11 .v.i...Ulinn TI.P.i
ei'iim to I e LCI ;ttle rnnin lur a rcr-
ciiiialion of I'lvii'di forre in a'lfii-
. . .
.,'elelit HretHfill tniillcr the cneal Kl
n lii'ii. 'I be clfurl nl tho I'rnvm'nii
il (iovriiiiiieiit tn pin'i-.iel a lio;ielea
i-iiiit("t "crin lo have, lom of tb h'Toio
thnn 1 1 tin; ri'.ili'.ic lio liml no re.i
H.n lo niter our pievi np!y expres.ed
.ii.ini'.u in r..rJ to the pmpriely nl
the I'niiii .i nini.'l f..p tho surien-!
der i f AUnee M,d Lorraine. Tbo sur-!
ieii-Iel'
i.... ,.r t.. .. i.-. i. i. . 1:.,.
r l i.t I. i- .
I eie ttll.lll I- II luri-i'lil.i
i...fi Itl.iii'i eill i.l 11.1t I I.iia tnrnl inf.
,..'. ,K- .... i.,r it... ;.,,.,. 1 ,,r
I'. n'.i . ! 1. . I .'H...I ,..,,u r 11,.
- 1 . ... ..... I I
Mine lo brei.k lhr,,uKli tb - line-4 only 1 "v I'-"' '"'! '
"l,...v the d-iiM ration of the ir.-iniK'n. I rt .1 i. .o. One id the ablest t.icn.ber
iliii-K hl l omid of honi-bcel' will,0 Iho hmt o..e 11 hlmineb nnd
... . . .. nn F.1.1 1 1 fi 11 fi'li.ml nl A miirle.i n iriilna.
tr'iiialilv 10.111 i u iiroiii'lit uti'Mi I In
t'i'.'.e (ierniany, in nelmil po.se. yi in
i f tliise province-, will bold un iin-
ri'iMi-ililo iliplom iti.3 ;i"S:lion in the
-I'tib inent of n'leitions ol pem-o.
J'he ea) ture if Melz will have n
sii.n.M.n'-...n,.ntbcn.i:ilnrv
While 10 h'.oii ,.f ibe mest
1. ,.,,.., ,,;ii i , i.,,i ,
' re'iM'tntous
. ii .1 .1 1 1 .ii
..e... i;.-. I'.,.... ).
;,...,i.-.i.fci1tl.o immeme belen condidntj. mhI ,t .najonty d 1.5.M1
,'i..M-;...' foieo Willie Yvl-wAlnmi0"tttmwtt,0ni "'P0;
si-ee .iutv. m,d tenlernl avuilaUc f it-1 1 l,nf0 cnndidates. (.overnor l,y.
ri- r operation The .vinlurce.1 '0J';r'1); "vtr ' ;,.Bj,tf"' !" lyy,t
iii nt.il 11,.. armies tri'irc lal i.i l V I ' '', . rl' f""'" L ? ,lie ,u,al
,1 ; 1. ...... ,.;:i ..-..I. i ,.n..:. voto. this year wan J.,GO.
ail eir.vt. nt relief of the Barri..o. and1. '''hj I'l"""!' -I'Hfiverwhclu;-
ii'..,, ,. 1 v; i,, I,- ;inL'y coiiviiiced ibil rbiladeliibi.i i
'I I. . 1 1 , .. ... ..I' -.,.,, I , I. ,OK. .1.1...
,, 1 ... . .,' ' .... ,;ii, , i -
'Hi itiii'.tl'l iii.iiivi.il. i-uii"-i:"..,
ttir government nnd peopie not to cede
1....I. ..I' f. a.-.. I ... .... I it l,.i . r
fiane . f in'l'.'.n.iitv. kc.'.im raiber to
1 on i..i to mi men
isili.' Willinne.-s to
':,:,, !;.,
lo I oh. If Mii-.'ic il inii.lies fulfil
'loiM-Uictit of iho ileibroiifd usurper!
11 I'Otiltr.eiiein of w'uke'l ll'ii fintne!
li -H war. If tbo Trench people wih'
1 , .-.i. ,.i .... 1 ........ 1
. ...1.,.., 11 j. 1. .. l.o. 1 1., . : .
I I 1. t U...I-! 1 u.. ....... I 1.1. ll....- I....-.,,
I I
O! t!l
only I" declare Mi-'ir purpose never lo
tn iko unicui!ti for tb-: injurv whieh 1
tho Imperial Hi'veriimelit inlbcled up.
in a cieef'll n-'i-li'ior. It it we dn!
.... ..... 1.1 1
,1111. IU I 01: 1.I1K ll". .mil II i-."H-.ln-
,,, 11.,...,. 1. ;.. ,,., r,. : :
nor in 1 ive loin tne 1 roio-ii pnnpie are
. in 11 ii uni cie-il i..i4iiu M.111, 1. 1 "ill
' r ..-.i
,,'.:i. ,f,i , ... ,
- . . - . - ..
, ,,.,,1 nmnf fxiiimrnled wnr fee oil',
... 1 , ., .1
I he invsi.iii bus put nn end n 1 ex
, 1 1 1 ,, 1 1
ehatiKe, in I has reil' V ( ipiilt'il tl'O-I
l.i.....: ' -pi 1 ,.;.. J. .....ii i-
.
1,,,.,,
: . i,. . : 1... .1.. f
f II... I'nisiiutm under ll.e Intra nJ
wor me of a charm ter w biel, cxeito
:,lle.rn,wov,,r fey peaco u 1 for
1 .
i:-,e ee.-s it 1 011 nl t lose exactions rath-
cr Ihia a desiicrate resis'.cuoi! nni-ui
tho lil'al cli-S'S. But few cuc ul
s icb ree'u'etiee tire reported, and the
io p"rtui:oe and vi;or nf these have
h -i n treat ly overruled. Pence i 11
tieees-ity nf Trench nnr'n ut' lire. The
insane i.ntiuiiTil pr tie which n-fii-'es to
in all e pr nee upon tbo terms offered by;
riiitntirk is ititettained only by c.ty
'Ibe reports of pence n voliati.m8lt'rc",8 ,iu l,ho I'1 K""'!'""
in. so el. meenl.l.. i 1 torn, n,.d n.lorilii. I U,l"l-',1'e b:,V9. WllUfi ncj harbors ol
!,.., j, , . 1 1 .11 .... 1 , , c ,. ...ir.,..
;j , . , - TInl
801113 prospect Ol SUCCCS4
in ,
ib'-H) negotiation, however,
seem.
evident Irom I lie on ileiay n
i-.i
1 1 ne
' i I... .1 1 nl l.l Pi.rlu
The erowimr
. ...t,:," ttl.;,i;n,.M1 n,i ',ii.nr .,,,:,,:.,
.in cxbai.stion of
and tbo failuro
, jlliliMl0 , ,
,iiw ,-.om ,,,,, y
lMrrv t, K,rU!f. T. illterven.
.-, fi,rc, Wl,r, w; be(.on)a
. mor a(..iv(, 1 j.inK(,r of
lividual coinplica'ion in the war bo
cmiics less njinarcTit. Thus this (rreat
c, intent, wbieb at the ononiiij; threat
cned to Invnlvo nil I'uropc, now prom
ies to confine it-elf ly its original fur-tie.-).
V'.'.
TlIK folloivinr is the nfCcial stale
ircnt of tbo I, mid I). i irtuicnt, Uni.u
Pai iflc Hailroid. from July 23, 1SCIJ
e.iO.-ti.ber 4,170 ; Tho I'lilon Pa
eif,,' lUilroad a dd 1110.311 19 Wo
sort", for which they received $l,lUd,
01'.l.:;2. nr an uvernijo of $1.(51) t-er
aere. The cnuipuuy Vnncelled f51 S
ll'J ol lbi.':r lands. The Iru-itces hold
it'lO OX) in sotil.Ta' notes, aecured by
inortjfaje ou l.nd sold, and (oO.UOO it.
i-.hIi. to be nppropriutel to further
liuri biises ol land (frnt bonis. Tbe
Union Paeitid Kailros l . have 11 750,
UOU acres nf bind rctuainiiie; utieold,
TllS I'EoP.'.S'h I.IIEUAItT Covpan
ion. lor Xoverubcr, comes to u as
brl.'ht 1 nd a fresh lookiou at the
r -eu GebU arc after a gentle rain. It
is published by I'.. C. Allen 4 Co.,
Augusta Muiw Terms, 75 cent pr
Vi-sr. A fine Steel Knirrivin?, enti-
Jed "from Miore to M;ore, la pn-
eentej t0 Very new utcnber. It
is really tre m8' p'uink' en-
-s. -1 -. . . .l. ...11:. rr...
gravni"fc ever i,r"w ...u puuui.
companion Is priuW'' ou One, hesry
paper : It oolumo atO awm 10 mo
brim with good thinz by iw'eotel su
tb )a, au 1 withal it is ono of tht lar.
out snd Snout illuktrnted family P'"
pers fublibisd.
7?y th' Pre tit of (ha United State 1
A I'ROCLAMATIOX.
Whereat, It bolioovcg people eo
ihlt of tbeir depotiJonce on the Al
mtithtj, noJ onllfctifrljr to ticknowl
eli:e tlivir prntUiila Tor His favor aod
moroie), Dti'l hum hljr tosocvb for their
continuance t nnd
D'Wf i, TI10 peopl of tbo Uoite'l
.Sinter, during year now aboul to onil,
Iiqvo npi'tial ruo to be thankful for
vcncrul prosperity, nliumlnnt harvest,
rxeniptl"ti (roin f cutilooce, foreign
war, mid oivicl trife ; now, thoreforo.
b' it known that I, I.'laca S. Unnl.
I'rini.leiil of the United 8tt. em
eurrinu' in many reconimf nJjtioo from
Chiof M aiHtrutoa of Slalca do hereby
rocom cinl to nil citi.erj to moot io
their respective places of worship on
Thursday, the twenty-fourth day ol
November noxt, there to ive tbnak
for iho bouoty of (io I du.'iot; year
about to close, mid supplicate for it
continuance herc.il'ter.
In wiiocsi wherojf I Lave hereunto
"I my band and causoil tbo seal of the
1'nited States to be afllxud.
I 'D?at the city of Wo-diln'on Ibis
'Jlil day of Ottobci, in tbo year of our
I, or I 0110 thnu'an I ciht hun Iri il aud
..,,.. nl.,i ,, ,, i- i,.,,,,,,-. r
t',,!',.,! i..i... ii, aai.
V. 8. (JH AT.
Ily the President :
Hamilton I'hii, ,Vy of Sti'e.
I'olltUal ItrniM.
The lt'cpublican victory in N'cbrafka
seems lo bi ovui wbcluiing. Tho Pcm
oerary have been utterly routed, and
'.I 1. t ...
",,e V"""" i' 'eoj 01 1 roniociil ur.nu.
.'0,1,,,al 1 U' vr Wl'' 1,0 re-elected
---nal)r to ( .onRi CHS for .x year from
4,h ul M',rc1' nex, w,lu ul TP"-
, , . , ,
I 1 no 0eie.1i 01 'lencrni .t'lieiict, 111
iho i hii'J tilno nistrict hv a tare mil-
iority ol'lil'ty, ftl'ier tbo siillant atru-.
I 1... ,. . 1 1 I.. ..I ..
1 v"-1 "".7 . "
try. and llcp il'Iieui wli.xe devotion to
hi s piirly bod never faltered, bis loss
will lie tell in the next l.me.
I The nflie'ol returns of all tho Ohio
eiiuntiea but two, nnd the reported
iuijoritie-4 of thee, pivo tho republics
ri"',:'1 ,."sr'roUr? ,,tc a ' -1
r.ility of lli,7 iJ over the dtinoeiutii:
cm
li.y
s can ied for the liepiiblieaus by tbo ne
pro vote, but Ins not a word to May 111
j roc.u.l to the overthrow of the iK m-
i:r vote, but bis not a word to Mav in
,
.... ir I 1 1
'ocr.iM of tbo Cimijresiional district of
I.'rotf n-l Susip.ebnnna counties.
" "" . "" ' res, Ur i.w 1 1
best, the 'wlnio m ui h party, which
had a lunjoi-ity in lli'J of 1.7S0, wa
uneriy iii'lemt"!.
The Republican cf Ka.t'.ern lVnn
contest on
I ..H .In.. I.. I.
'-""Il I 41-IIHI.I.J
A l-iTtiu-riy the Jienio-
of 1 bo Stnte, but Iho revolution whieh
bu'iiii in lbii'J bis kept on iucremini;,
until In-day wb it but a few vcur I'.'i'i
wis tho Hrnii",ho' of l'ennsvlvania
, , . 1 . . , .,
I 'euincracy Ihih become decisively lie
1 ,. - - . 1 e 1 , .
lv.il'lieun. ot lo speak of the L'lofious
iie.'iltsin I1UZ.T110 and l.ehiirh, tin;
i I'h'i riL cs W I'nu L'li t tn Wuvna Mnliroit 1
i " . : " 1 0 "V " .',"lr ". I
- 111111 1'ii.ir iuuiiiis in iiiit j.cii'uiii
,. , . , . . . . 1,1 rt
district luvo iKfu wonJe lul. I bo
... .. , ., ...
, rc-n.ui k:ij 0 growth o! the Kcpublican
' p:ir. V 111 these couutio-i
- 'i ,. in ivwm " iT.j
r,rsk,."V- I..bV ei'at J V'0 VtM "J10
i '!'- ""l-'fy. t 'nd.eat.01. that
I IIno.e etiiriiocil 111 ileeelninnir nm mm
, r , . ' "
ei a! tveallh nro belli educated tip to
the u.lvantuo nf protection. They
-P0 its uuiteiiul benefits, and nppreciule
tbe wio policy of 1 lie Republican par
ly which dictates If. I'm, IStb lut.
TilR Pieaideiit bus i-nuoj a prod
miition oiiforcims the neutrality liw of
Cone rc-a of 1SH. It prohibits tbe
armed cruisers of either of tbo bx-lli-
I H'o Liii'el States lor the pirpmo
Of
, war ; nnd deel.r.;liAt ubips of war ol
either of tlio belli-'CI'ctits ehall not
Imre iinv nnrl nP ids I'nili.rl c,. ,,.
J 1 ' - " .-...
' will. II) IWCU'VIOUr nnura ailer Hie OC-
...I... . C . IL IV .1 1
, . - , ...
l . .c t . ...
- -v
; "' !' belligerents, that 110 war veisel
!..!-.. I I ..II: . t.ll !
ui o""" " ,e"?'n 10
t..;"n Vn na U,,QU 'T , ,,)n"1':
inuu twenty 10111- u iiirs, unless mr neeu
ed repair and supplies ; aod thit no
vcshoI 01 war ot either or the lielti;er-
etit ebull ro-entor any port of the Uui-
ted Mutes, alter ha ing nnce left eut-h
n-rt, until aficr bovinp visited an
r.ur-.peau port fr port of the Qoven
ment to which she may belong. The
mukinj of our porta depots for supply
in;; war material to belligerents is aleo
prohibited.
CiiiCA'io, Oct. 22 -A apeciiil dispatch
fimn St. Pauls, siys that Mr H O'.'on
obuo, Secretary of tbo Kel Kiver Pro
visiooal Government, and an active
leader in the Kiel movement, is in that
city on bis way to NVashinfrtro with a
lueinoriitl from the Red Hirer people,
protO"tint agninat tho conduct of the
i.'unadiuu govurutnent in violating their
alleged general umoenty, en which
pledges the troops wore permitted to
(oier tbo country unmolested, and
eomrtenco a coursu of vloleiico Tbe
mcoioriul rccatia tbe fact of tbo troop
beiog permitted to pis tbmugb Amer-ii-uo
wetor on pretence that ibey were
on a mission of peace. It recouuta the
outrages luflitted on tho Rod Kiver
peoplo, tho peifiJy of tbe Canadian
goverumeut, and the getieral dleap-
poiutineut or the inbauitauU. They
he the President to intercede tviib
tbe Queen to permit the peaceful aod
ui'Xitioej of the Ked l'ivor ecuntry to
IUU lUIWU DIBICI.
VM, Pot. The Lewi.aurit Chrou
peaaysi " If Salt Kiver is the route
for deleted parties, il snpesrs that s
new one has been opened lor tbo trio
lorioue. This triumphal line of tnaroh
u ty lUilroad, as xwsus all tbe
war to Katiiif;
Ilftsils of ih j dan ajjes done by the
irent atorm In Cub.1, lnil week, have
been receifed. 1-rom one thoiieand
to two thousand people were killed or
drowned, twelve thousaud head ol
cattle where lot, so vertl vosaeltw eck-
d, and in Mataotis alone over four
hundred bouaea wero destroyed. A
ruonfr the roost horrible fen to ret of the
calamity was the uprooting nnd sweep
in? ttWiy of ccmotry and tho ecnt
terinjr of the corpse through the adja
cent conntry.
"WKW ADVEBTISEMEHTS."
Tlie CretrMfdicil Phcorery !
' Dr. WALXBB'8 OALIFOttMIA ,
VINEGiVR BITTERS,
Hondredf of Thortiandi ?1j
ItaarlM'llmnnTtol'ii'IrlVoaeir" jS'
Oil enraiu K !. j
WHAT ARE THEY?S'e
3
IS
u
.2?
n
Si:
Bt?H
PIS
Tlir.T Ar.B NOT A Vll.t
el FANCY DRINK,
'liaila of Pnitr Ham. AVklahvr. PraiA
Malrllannd Ki'fuar I Jquuradoctnrril, It-ell
anJ wrrttni i In -lrlM the tanto. tallrii " Tea-
A ppalllTa,M ' H-lorr," 4en tliat lad
t."i tirttr on lo draaaauntwa and ruin, liut ara
a true liiti"ini'.iiiaiia rroru Ilia Natira Uuoia ani
llarhaor C'a'.lfornla, fi-e frrnai nil Alrakulla
Hi ImiiIh ma. Tbor aia i li l K A T II l.min
I I Klr ll.K anil LIFE C;IVIU mil.
f 'I I'l.K a ppricrt Itcuuiator anil lieiliroraiorcf
lh Ffalm.earrrlnf off all roKcr.oon manor aril
mit irtna- Ui biuuil to a hi-alil.jr rnnillllon. No
p-r..n can laka I hour MilcrKCurlluf WOlrrc
lliin an.l remain Ii r.g nwarfll.
'tr lannniwuiarr nn C'hrnntr HKa.
mnilam mill loal. Diaarpala r lau
(cailou, llllluiia. ICruiliuoil latar.
nilllrlil 1'i-vt-ra. tfin-na.-a uf Illaod.
I.lvi-r, Ivl.lneia. and llln.lerr. I'i fill-tvt-4
Inn lu-l li. il ircrtr.f"'.t. Hllrh llmm
mar am re-.iri 1 Vnlaii-J tllaad, ai.ich
U K-ni-riM .r.(l't.'cJ b diaunoiuejt vt U11
PlvatlTi riraaua.
IVll'KI,-l A lilt lM)!i;rsTIOi.
ttrfU. '., I' n l i ihi. Huou Me-a, i'iuin, Tiarl.a
Pf.t .if I'll (lir.l, lltx iii-a. miaT Crai-talioiit of
'hr It. "nuh, ;l nut ' 111 I Miinlh. IHMoui Al
ta.'lia, 1 a'...tatl -11 i-f t..ft llta't, Infiaiinnallnn vt
t'.c 1 c .t'.l'.l.i l:l I inr.'al.'iii nflha Kl lOi Jt, an'l
arein.tr:it ctTirr pa'uiul mar.ton.s. ara llio uff.
rrinsnof Dj-ifla.
'i';ty IriTiKorat! Oif atoruacti and I'.lmolata lha
I irpiilliTira. 1 how.lt.whu-lirtn'li'rl'ia-nof un.
Una'.lfil tVlrtrj In clraialiiK tin M-rnt of all
np'ir'.l'M, a'.d ImrarUn u l-a and f mur to
ln a holr atani .
IMIR KI IMiEAsrS. Erni'i:on.T.-iWr.
tail llkfinn. D'Mil .. t. Ilmi.lo. rnlulf,
II .!, I'ar'iaDclca. laaf- Womia. rcalil.1tr.at. flora
l'j.. l!ryili.lA, ll:'i, hcnr'4. li..oii'.oral.on cf
the Mii, Minora and lUiiu-i i-rtl.a bk n, t(
whitf Ttr l.amn or Dalnrt", ara lltrralljr dng 119
ai'U.a Inl out -t tn rH.'in m n tuna bjr
tin. "ii." i'f ilea. IMia.a. ti'.a t-mla In 111111
r;t I'.l ci-inviuou Ilia rcont Incrad'ilxut vt lhlr
f.liaMvfl ofTr:.
( l. aiM t:.j Vitiatr.1 nt.-oilbiTprT'l'tiid
l' I up-irlt.ra tunil.i'.tf 111.- -u 41 tiira;n InMat
I '?, l'-3i'll"i.ri ir pi"r.i t clrtr.41-11 ulifn yi
f. ...I it 1'. In: 1-4 no I int.-a'iti In l'" mini I
ci -11149 li w:iiu a l r. ih aid our i4-l:aa-i vtlt
t M yi-i wi.fn. ktii I'.e tlou-1 intra and tl.a
I. ill f 1.0 irauttn w II I..-V.W.
t.V. TA I' Ka il ot'iir M UK1IM, 1-irVlnt la
t' sfiU-n i'f ii'ant- t'.niia.i'.i. ar r.ttt clnal'f
tl.-itr-.f ; l an 1 r nr.v.-J. I'or f.i'il Uirectluin, r.ad
t iivf.-'.lf 1: jlffiilar ar"-iid ra.!i b.'ii'.i.
J. W II M l:. 1'rrnrlrt' I. ft. If. Mi ll'iN V Z A
l .l., I). 'Iiririfti an.l l n. Aycr4l, Haa rraarlM-i,
( al ,a i I ST ar t M i'i mut ca Strcrl, J..-W iork,
FO, n II V ALL Wll'liliXJ AND DKALKUtk
UK. 4 1, livitrt.
1 J
The nn lsr'lKneil, Eiseutor of the last will and
te"tmi"nt of irv Mirlillsll, Ills ur tne b ir
i.'ign ni ssiiti.grnve. snvoer cnuntr, iiee'ii. wri
t:ar .it nui.llo ...Is. at the lata ra.l,len;a uf tha
1.
decedent, on
SATPRPAV, t)l)Ti)EH, Ih:,
the following .Ieerlne1 trs-inal pr.iprte, ion
si. ting ol b lurekold and kitchen furniture, ti
wit i
Two Cook Stoves
an Oriental ITnal Stove. Pirlor i'artet. Pels
a Heddlng, Lnungas, i;up'.i.i4r.ls, I'haets, Chairs,
Taidns, stands, 1 locks. Lot nf Oil el. -ill, Lot uf
OihmI Hariri, a I it nf foil In ll.no, una M.iliog.
ony H ie brnod, Lnokliu lsae. Katllea, ll.n
kets, Tu. s, Meat Saw, Lvlels, Hiirkels, liubliera
Pollers, Meat stand, and olhor artnOes ton ou
nierous in ninnilnn. Sile to commence at 10
o'clock of said day, wUen en lltlont will I made
kn..n I. y W.E. EUKHKHT.
Selluirora, Oct. H, Mi. ileculur.
T ALl'AULE HEAL ESTATE
V sr rnivars an a.
The sulHrrllier otters at private sale a valuable
tra"! ni 1 .nd iliuate In Eranklln twn , iiasr Pea
ver lurnace, eontal.iliig vt Al.'KES, mora ur
leM, where-in are erei'te-1 a twii stury, weather
boarded HWEI.LlNil Hi it sK, a g ) I Ham
and other ueceuary oui bull.ln4S. A Yiu-ao
Afei onni Ann uf choice grated fruit treea. In
a Iffrivlng and healthy e'lndliiun, 4V never-fell-lug
well 1. 1 water near the dour.
I be above tract Is slluateit wltbln one fourth
nl - .... ..I .... b. L 1 I. ......( ..... ...
1 Churches, Mlllr.' sho., nouses, fce, Is under
" "nca and In a blgb suu ul cull vatlou.
Ai.Mi,seveDAerewnoiiinu.ni tne onoicest
I. ..
n"'. ri" ranmi iuoraug, can at
I ibi viviutiai or iuuivh
1 Ik vi
james nrnor.s-1,
oct.Tjo.tr
Mlddleburg, Snyder Co., I'a.,
gllERlEE'S SALES.
Ily virtue of sundry writs nf Ven. Ee., Psae.1
out tbe Court of I'ommi.o Pleas of Snyder Couu
ty. and m ma directed, will be etpnawl at puhlle
sale on TI'Esiia Y, NoVE UHhH, Hvth. IhTO, at
the Court House, In Mlddloburg, Ika following
real estate, to nit 1
A certain tract of land situate tn Monro
twp., Snyder eonnty. Pa., adlntntnv on the nor lb
land of Samuel Harlman. east by eameeud land
of John Wendt. south by lend uf tha hair uf lien
ry Hummel, and west by land and lot of Juhn
wendt, containing one acre and four pen-bee,
more or leee, whereon Is erected a large steam
Haw Mill and Water Mill to which Is attached a
water power and mill raea, Ate., ave.. as lit prop
pert of UsU O. Helfsnyder.
Alan, al in earn lime ami piece, a ccr-
.Kin 1IKI in . in ov iivit.t twp.,
Snyder 1 ounty, Pa., Sounded on tbe north by
luone ruan leiuiua iruu neaver to ijewuiuwn
-st by iiublle mad leadlbg from Cosgrave Hall
y puhlle mad leadlbg fro.
to Kuck's Mlllt Boulh by land of Jacob Hauiu-
berger 1 Wel by land of Denial llasonger, eoa-
laiuing mur acres, more or tees, on wnirn iieree.
tssl a two etiiry I- ran. a House and twe story utiirt
Housa. and nuier out kulldiags. a tb kroneris
of Juka Uruea, J.
Alao, al Hi ennne lime ant place, a eer-
tala tract of land altoat In WaOilngioa Iwp ,
KnvdarCoanty. Ea . twun.led a f .Uuwsi un lLa
north by land of peter Waller , ee.t ey land uf
UlcLeal Halusi snath be Jacob ladliand eul
by land nf Juha Mangle, enalatnlng furty teree
mure or leas oe which la arweusd a lloaee, Si.ble
and other out bulldlngs-una half thereof In a
tate ul ealilvallut as Ike prupeely I Frederick
aieica. sieiaea, taaen uitu execution and tu be
sold by me JOHN e). woLE,
itigu nnerinoi nnyuer cuauty.
Kkerirs offle. Middlebui g, Oct., aatk '70.
QUPI1ANS' COURT SALE
la pursuance of an erder granted by the Or
pkan Court ol Hny.ler Cneoiy, ti the under
lnged admlnlrtraioea ot the estate ol Samuel
Buka, lale or Cenire townsulp deed., will be ei
puead tu public aale, ea Ibe eremites, un .
FUItA Y. NOVKMi;U 4, 1870.
the followlag 4aseribe4 Real Kslal. U will All
Ikat eartala aiessuge and tract uf laud situate
la IWntra U-warhlp, e'leaty aforesaid, bounded
oa tbe aonk by leads of Baipuel Dalvla. ua ike
East by land ot the belr of Henry Handera, de
eweeed, ua Ike Huulk by laads of Jaaub Inaeee
and tbe west by laads of kepliaree Uowerev,
euatalalug
10:i Acres
ore or leee. Wberenn are erected a TWO
HT'lU V H'H'HK. a HAkfK HAMN and i.lL.r
asrettary oat bulM luge. Twe large Orebard uf
e unite iruil ireee. a gone well uf water near
tbe 4our. About seventy eereeul tlveabvve erael
are eleered. under auud eulllvailua, lua bsUuua
well l.asbare. Sale to euaiiweaeee. I o'eloeg,
JOsKPJI klfUNn.
0vUTw,
3
III
tit
UP11ANS' COURT 3 ALE.
tn part-vane nf an Alls Onfer (rrantml by fh
Orfhana' CourA ol Krtyder rnimty to tha under.
y.n.l Uh1.I.Ihi...aI lk.k. 1 . .
ol ferry townrhlp, will epa la public aa(a, on
taw Tuiiaa, in aaia townnii, on
Saturday, 0- tolr '19, 1870,
TtM followln ecscrlbMl Real EtUta, to Wtti
All thataeiufn aoaaauaga, and
Tract of Land
Itnalaln Perry lonliie, Fn der eonnfy. Pa ,
Ixionded h full in p. lo nil: On tb Nurlh Ly
lan la of th helra of .f.il.n Marks, ileneaml, Kaat
by lands i'f PaTld KaWr and John Kryinyir,
s.iuth by lands of Kamnal liarr, and t by
land 01 Jacob Swab A Auiot MialTr,ent ilnlnn
120 ACRES!
mor or les, 4n whlfh am reeled a Rood Two.
Mlury Stuno Hnux, n tarn Hank llarn, wnaun
shad, and oilier narepnry nnt bnllillnas. There
a laraa tirrhard nf i hotra t-'rult, aluo n ii
ca!lent spring of water near tha housa. About
IS) arres of th ssld trarl Is olenro.l and In a good
stat of cultivation, th balanc I good wood
land.
Haletoeommeneeatlto'etnek, noon, nn said
day, when altemlane will ba ailn and tarmt
mad known by ISAAC A. I. UN K HR,
L Mill. A TH' RSTON,
Septembar t, H79. Administrator.
ATALUAULK FARM AT l'Kl VATE SALE.
The suhsenlier offer at friral sal bi
vi 11:11111.'. l illU .O...I. In Mnr.
lownslilp. Unyiler Ooiinlv. Pa. a.ljolu'.iig-;
lands or Anralimn rimer, Mlcuoal llutuniel
and oilier, eonlaining about
I7e ACKIX
more or lcs. nlnel y-flve acre of which are
elesreil anJ In a hijib nlale of cnliivatinn i
the balance is covcre.l with ibe licit uf lim
I rr. Tb Improvement coneial of a good
large
Dwelling House,
a t.AltdK ItANK 11 A UN and all neees-ary
niiibuililings, good water convenient for all
purposes, a Urge
APPLE" ORCHARD,
conlnlulnp choice graded ft 11 it. e. Tb
farm Is tin.lcr grind fence, naturally ferille
and btgbly pmduetiva is In a lirallhy
Country, ahum three mile from Retina -grove
and two mile from Mianiokin Dam.
on Ibe west hauk of I lie us(tit'knnn river
1 convenient lo Muikei. KnilruaJt, Ca
nals, rti urc lies and School.
S ill be sol. I on ri'j lerini, and possession
given Imini'dulnlv T Ueiirrd. tor furilu-r
pariiciiUn inj.inro vl lL tuliciibcr on tbe
prcuiiav.
Capl. JOHN UtUN.
Monro twp., Juna K, fH7t).
aN
TOTICE IX PAKT1TIIIM,
To l.edla Felker. J.isenb Velkee. reildlna at Pa
tinkl. I'lilmkl t'o, Ind,, Ellralmtli limner .Main-
I I'atherlne Welrel and Saniu-i Wetr.el, lln.irer.
town, Snyder I'ounty t W limlna Wettni and La.
vl Wetiet, re'ldlna at l.acn's M II Ik. I leitrtiald
'futility Pat Mary KiiMe and Henry lluble, re-
el'llna at lUrneevllle, llarbon t'onnty. Kansa t
I the heir nf EprMin Eelker. dee'd, wlen. naiiies
! are not known, and who reside ut Whltesvllle,
Andre limmty, MIsourl t Levi Eelaer, rauld
Ina-at M runt's Mll.s, M 1 ill I n i'ounty. Penn'a;
Henry Eelker, lloulien Eelker, .lohn lolker, lia
, ra Eeiker, and Nancy, Eelker, the U?t two I.
' lug min im and hive lor their tluardlan Errder-
tck Molmllnir 1 belrs and leil ruireientatjves
ol Henry Eelker, lata ul W4t Iteiver lowiishln,
Snyder I'nuuty doe'd. llnar.Tii!
'laiennllce that by virtue ef a certain Writ of
Partition nr valuation tiiod out ol the Orphans'
t:utirt ni niiynor 1 niiniy. ami tn me uiret'teii, 1
will hold au Inque.t tn tn.ike Partition or Vitus
linn ol the real estate ul lha eild Henry Eelker,
iiecea"td to an-l aiuont; Ihuse entitlml In the
rune, nt the lata llcfl.letice of tlio decedent In
West lienor twp , snyder I miuty, Pa., nn Tue
day t tlie Wd dny ill Noveiutier, A. i. )i?0, at l.i
u'cl iek, A. M., wheu and where you ein atteti-J
II you II. Ins proper. JOHN S. WOLK,
Sherlll's .iirlie, Mierlff.
Mld'tlehurtf. Oct. 90, 1170.
A
L IUTOR'-S NOTICE.
In th matter of the e 1 IntheO'ehinn'onrt
tntcof Isuac H.iiur, de vl Snider t ounlr.
ceased. S Sept. Term, lhTo.
Ami now In wit, Se t., 57th li;o, on inoth.n.
Samuel Alletnnn,ai.H.lnted Auettiirlo innkedii
trlhuilon ol tlie fun ! In ll.a hands ol Henry lien
U-r, Adm'r nl Hie e.tta of lmao Itamer. decM,
Ij and among those legally emitted in the same
11 TIIK OH KT.
That In pursuance of the ap Intmcnl, I will
meet all lartio having 411 Intere.t In sild iiiuis
m Erblay Noveml.cr Si, 'M, nl the olllce ol Jn.i
P. I'nininllier. 111 the llnruughul Ml-ldicburu, tn
alien I to the duties nl my app dutnieul, wkeu
and where you are all re .ilru I t attend
SAlil EL ALLEMAN.
October V). "TO Auditor.
F-fttteorUAKIA HALL, dee'd.
f KIT i: US TK-5T.VMKTAUV. on
1 J the Estate of Mni II ...., l ite ol the hnr
iiugli of Selinngmvo. deo'd, having been grunted
10 me unnerMiTne i, all purmns knowing tlieui
selves lu leo-a-l toiil.l entile are reiue-led In
make piyment, and those baring claims again"!
the same will present tbeia l,,r selilement tn
W. E. ECHEIir.
Vt. 30. isy,). EsiK-uior.
fTNIIi: FIX KIMS & LYON
ietvlns; 3Inrli!no.
With Prop Peel, new Tske up, new ytemmer,
fce , Is R"W ottered lo agent un mure lliiarai
terms. Al'". Secnnd haiid Machines taken In
exchange, or the new Improvement applied.
Every inai-hlne Is warranted Eirkt Class,
and II the purchaser does not so regard It alter a
trlsl, he cm return tt, and money refunded.
S. H. Wanted Trit.eltng Agents to llt each
town, dllrlbuilng circulars, esplalnlng the l'o
pmvemenis. uic , ete , who can make eaou per
month. Address
LYON'S Mt'Tft AL 8. M HI,
I'nlon 1'insre, u hail Ktb St., hew luik.
sep i,i:'t,in
Estate of POLLY LEAIlER, dee d.
If ETTEns OK AIIMI1ISTIIATIOV upin
lithe eeute of POLLY LEAHEII, late ul
leaver tnwnl.lp, dee'd, having been granted tn
the umlerrlgne.,all H.rson knowing themselves
Indebted to tha emate are re.iieTed tninaka
liaymaut, and those having claims aualu'l the
ml wa ill pre-ent ll.eiu to
MAKUAKLT H At K EN llt'lM,
AdmUilstratrl.
Dearer township, Sept. It, inv.
J JAXSKLL Si CIIKNV,
aioeaaaoaa to CArrraaa A coaw,
CROCttEUr AZCS
Ol4ASEtN7A2tE,
Jlo- 21 Xorth Friurth litrcd,
PHILaHELPHIA.
Original Packages I uuslanllj on Hand,
pepresenled by THEO'M SWIXLITiRD.
Jiutre'l tt- Co.' A'lierliuemrnU.
j": A HAYt-40 new artlrles ..r Agents.
7saaf temples tree. H .I1SH A W, Alfred, Me.
IIOl A I. Hie AX4 lOTTint.
Prlsae eeshe ard Infnrniallon fu'i.ltlisd by
OEuHdfc IPHAAt, Pruildeace, If. I.
SO tent lo IS per KteahiK, al Home I
W are prepared Lo fural.b iimaialde employ
meat 10 Meu and Women at fhelr b"uies One
tiersoa hi eae locality ikrouauuut tb Untied
.tales, can engage al Ibis bulue at great wa
gee. We eaed. raee, lull particulars and a
valuable amile, which will do to eoaiUMtMee
work ua. Any issrs-ia sewing this notice, who
wants proatable, permanent work, koald eend
as tbeir ad-lra, wliUoul delay.
K. C. ALLEN fc UO., Arui'STA.'MA.a.
Iltfl A DAY POK ALL
T5 f tawplee Bailed Ira.
4t pruadway, New Yurk.
stenell Toot
A. J, EsLLaaj,
AVOID gt'ACKS elollia of early
luiiiacreiioo, aaualug ucreou debility,
prewalure decay. Ae., iiaviug tried in ein
every .erliaed retneily, kae a simple
lufan of lf-eiir. wblcb b will n4 free
la bi , fellow-eurTerert. Address J. J.
TUTTLk, TS K4 et.Mw Vork.
0
fn a v is i i
I.IEE k AI'CIIlENT It
TO nl'ANY.ul Hartf .rd
As. l Vsi unu. Oreo
EMilKi MENT Poll.-les
rl forms. Aaipleeecur
Also Insures ag4lnt A
eulag de.th or tulal
policies wriiieu by tbe 11
Haa paid (Ton Pfca II,
4g la beocBts to pil
1)ALU KAOt.K HOTKf,,
-J No. 410 North Tlilnl Slrtel,
T It I Ii A 1.iRIT- IT I A ,
JOhN C't.VMKU, I'mj.ritlor.
January 18 It-TO-fr
--- " 1 1 m 1
tut w fkt i r ' 1 r 4 1.
1 V1 J'l'a 0 T v '
DOTY'S
Wash I up - i!laclihi?e
LATELY MtTM TMPROVF.D
ANUTIIEMT.W I nlvcraal lotlifa Wrlngrr
Improved wllh Bowbm.' Patt rinrnnCoo
vi Haai.a. ann inn f atkk t e.rnr, are now tin
qiieilunably lar iiirlnr la any a-tarntna lur
r, Twic.
var Inventid, and will aaro
ft Iwlca a venr. bv sav.m
year, by ravina; labor and .
cl-'lhtt.
Tkns wLo hav uiJ tbein ulva taitlmoBT as
follow.:
" We Ilk our machine mneht enuld not a net
snadeil lodowlthmit Hand with Iheaid nf linty.
wa feel thai we ara maulers of 11." posirinn."
Iter I, heiitl. Illihop M. E. I'btirrh.
'ln tlie laiit'dry ol my b"use there Is a perpet
ual lhnk'0 linr on Mnnduy furll Invention."
Her 1 ha. d ire I.. I uvler.
"Every week h-ie liven 11 n stronfnr hold upon
he atlectl ns ul the luluatrl nf tl.e Uulnlr) ."
N. V 1 luarver.
't tiaartily eoinniend It to eennomUla nf time,
money, and contentment." Hev. Iir. llelow.
"Irleno linty Vmir Ut liiiirovetnent nf imir
Wattling Meehliielea pnini'leia sncceis. I as
sure you 'our Machine alter a year's un. Is
llimiiilit nf mure in , lay than ever, and would not
I pined Willi uuiler any elieuuistauee." '
...1.!.. U..l.ln...n I
... . J I- U-..LI. I'.l.. n. tu. ti I... I
ninur to a' corre-i'.n.l. 111. sayi -of Wa.liiir.
1 neri' it non to t coni.nriu witu limy s."
Hi
I rlccs"" ialroiier' i,vi,,' amdhh an kmttimi ma.
'CIIINElO., llOSl(jN,MASS.,orST. I.O' IS,
If the Merchants In vntir ulsi-e will not furtiMi
nr send l.ir the Im-hlnen. iei.il 11. the rutsll prl-'e, '
Walier 14, Extra Wrlr.ic-r , and we will lur-.
w ird either nr bnth machlnei, free ol l elrht, tn
l.i-e. a here no nne Issc-llliiii and so sure a"e
we they will lev liked, that wa I'Krve to reluiiidj
tne money If nn one wbl lo return li e inn- j
chine, tree of Irelnht, after a mantL s tnul, ae-
C-T'illiu te i"irr..-ion.
o hu.iiaiid, ttl.er or brother should pcrnill
! drudgery ef w:i.hln v. 111. the linn.le. It It y .
o hii.tialnl
the 1
iViire'ValilfiiiV-T;: im 0,' . ' , ' I ' A I i r..i If. (S.'O t
jury to the gaoiiein-a. by a l.uly ciotlna Waslier ' ' ,I'T' sell the celebrated HOME SHt.'T.
and a tiiiien-al Wrini r. TI.K M VINi M At-'lIiN K. II is tho uu ler-
eo. Ly Uoalcis generally, to whom liberal Ui.-. t.-c.t, in.ii.ei the "'lock silicli" (alike on belli
cuuutiaie iiisile. si-ie.i .ui.t 14 fully II.mii I. Ths b;'H and chesp
l it. HHO'.VMNU, Oen. Atfent, I et inmlly Sowlnir Mnii.liie In the uinrkrt. Ad
Oct. 3T, T0-imi .13 t'lirilm,.!! st , New 1 nrk. . ores .I.HIXS..N, 1 'i aiis, h l'n , II isn.n, Man.,
fe-ir
"y.
Ihiwhj tb Cut, AJv rtiHwent.
"in i"'
'd Teu i
r -xv
Vegir made tnnii M'liler, a.e
V 1 I V hours without Prugs. bend
" " Ceuti for I ir.ul.r to
Oe 4w) E.SAUE, I'tomwctl, I
i?;u:i: to hook .mikxts
l We will petul a handfonie Prnsiectusnf nitr
.New lllii.trnteil Einutly lllt.lo to nny Hunk
Axrnt, lru nf cl.nrge. Aildrcii, Natiiijiai.
I'l iiliii:su Co . l'hiUdel hi.i, Pa. (ti)-4w
tlEST STORY PAPER
i.M T'.E I .MM liSK
t '' I'rlio tn every nib
rn.er. send snunplm
-'rl.e ClrenU nnd mhm'I
uivu. J. It, l.I.I.i.'l,
a4. tct.M,-4w.
MTK APF.STS MAS TDD YMl YO
UlleO.'ULLilK INlUECRCntlTY.
Wnndcrrul'.levelopments amnny the arlslocrncy.
M11rrl.1l Women i-xi-nted. sc., 4.C Price t-'f'
The best Hook to sell puldli ed. The lest terin
In Agent ever given. Address , N. Hook l u
14h fluSMlU St. M. Y. Oct.!) 4W
llo.H.a 'O anil l.tf Ijlii'iiJ.
Orait E'irtune Teller, fcis , ("ocrtshlp mde
Eny, a.ii'ls i Correct Elllnucue. 2Acts 1 llil lnl
Ettlsaetie, iV-ts. 1 llowliwli. a sweetheart or
l.uvcr, Nicti. . Eun let. & cts; l-no Cunniiiiibrunni
Uncle i Itonk nl Mirtarlnus Iu.i l,i.ure. (si ts:
Aiimleur 'I liomrlcal, tV'eta 1 liut.lc In Ucamy.
fcicts 1 I n-iile sjieehes. 6oct How Humbles V In
to.-isi liming aim Wrestling uia.le Ears, MVts 1
I roe Mnnlnge Dulde an.l ll.eik nl Nature, Inlets
Hook" sent p.i.laue pild by return mall, Ad
dress W Courtney, a Atur Place M.Y. Oct 8 41
dF.AMiN OF lbTO-71.
M l?rif. & limiN .I'ABISCIT cucws
Impcrtaut IiuproTcments.
Pi' I nt Junt ilsf, enf .-luurf 3, 1670.
DEDUCTION OF PJ1ICBS
Tb Mason Is Hamlin Organ Co., hive th
Iilea.ure of iniiouurlug important Itiiprnvemeut
n Ibelr -al'luet Orgaus, lor which Patents were
granted Iheiu lu Juue and August lai-t. 1 hee
are not merely ineretrlclou attachment, but
enhance Ibe tubetautlalexceMeneeul tbe Instru
ments. They are also enabled by Increased facilities
for niatiulaciare, t make, (rum this date, a fur
ther reduction nf prlreauu overal leaiiing tl.-e
H.ivlrg anini.lcte.1 eud added tu their lurtner
faoillilus a lurge new manuluctnry, they hope
hercultrr to vtipply all orders promptly.
1 he Cabmt cirirsns made by this Company
aia uf iik inilvrrsal repiiiHtlnn. nnt uuly
throughout America, bet alu In Euro. that
fiiw will ne. a.iiranca ol tnelr autierlorlty.
They now niter rour iiciave l-ai'lnot Organs,
In qul'e plnln case, but equal aoeordlug In their
capacity In an) thing ithey make, lur Vsi eai b
1 he aire, llout.le llce.1. . riveOctiva llou
Ida I've I Organs, Else Suiis, Willi Knee swell
and Tremulant, lu elrg-int care, with several nf
the aiston a. tlamllii linhrnveiaents, flliA. The
ime Esira, with new Vus Humana. Automatic
swell, fce., lno. live o-tave. 'I hree sela
lie. d. iereii Mop with Eupbunei a splendid
tu.lrno-ient. vi.
A new lllurtrated catalogue wllh full Infhrma
Hun and tedueed price, I now ready, an I will
be sent free, with a lesilmonlul vliouliir, pre
entng a grast mas uf evidence as to the upe
rlurlt y ul il. lii.irnmni, in any one rn!iug
kisad,lrrtolka MA Hi IN k II A.til.lN UIOIAS
I II , Idl I reiui.nl street, Itustua, or tie) llrusd
nay, Hum kork. 4w
V.-ejU A WEEK paid agent, mala or female,
sstl" In a new uienuieeturltig uuttnass al
home. No enpltal rctulie I. Address Nov. i.l y
Co., weeo, Me. ! 4w
lOM-ADKFI.OMnoCTS.
goinalblng urA.eriily neeiled by everyleHlf. Call
ml exainllie. ur Hiiiile reo t OioNlage paid) fur
M el, that retail anally for 10. Il L. IVi.u nrr,
lal Cbainaui M.uarv, M.Y. Iiulw
AH I. NTs) e ANTED EOH
Hon. Wui. II. tEWAHIi (IIIAMi TOI'H uf
Ml-Xli o.
Adventure and stunt sseiug In
OarSlKler eulilie.
Is work of raie meill, pruiu.ely lllusiraled.1
seed fr I In ular lu C'uluwbla tlouk t oiuiMuy,
liarilurd, l.'i. oe-tw
THE A -i'NECTAIt.
' I
rs l ; H g
Y as
rAiMii:i(siu:ii.i:K
Show bow tu double Hie pruBle ur lb EAHM,
and huw laruiere and ibalr tun eaa each make
II0O J'LU MONTH
la Wluler 10 uuu lloplas will be mellsd froe lo
Earaitrs. Hcud vame ead addiets tu 'il El Lhll
AiAiCL'stliY, fWlseliihU, '. is-tw
.i . . : i"
A OENTS1 AVANTrn ron Titn
A .mi;iit of tub: vi:or,D.
IJi'nlain'nn- Vleetwood "Tlf or I'hrlsl," n4
'I.Ives nl ti e Apn'lles, KvanKellma and .ar.
lyrs." Iiroldriilaas "t.vlileneea of I hrl'tianll j;
lllntory of il.e Jews." by Ji.s.hnsi 'History nt
all HeliKlon- iMnnmlnatlont," with IrentOe and
inmee rvinirnn in arenis rmtneeien wiib llllili
ii"ioy, eoniainina- niany nn on
nbiile rnritilnp' a ei-niileia Trranury
KrnDlnrtaa. AV. I I.IKT, H eitnib
rtllai!elaib.
of I hrlsllan
treienlh Kt.
O 4
AOEMTS WANTK1) PttK
FREE LOVE.
ITS VOTAKIE.
by Ha. Jona II. Ili.i. ROir.rt"Oi rtre'a.
linns Sid startllna illsrlsutea. Il.a
bolsulieel laid bare and In Milei.arn.ee e.
p"ed tn nnlT.-rml ecn.tl ,11. Wrlttrn In tha
liiiereitsol l lrllii.tl, n l hrbtlsnlty and t.iO.I'a
Mortally. Peed Tur clr. ulsrs ai.d "11n s. , t-.
l'olihln Co., N. Y , Clncluei.il, Chlceirn ant
t. L..1UI1. llctu-4
A(JTOT9
Twelye Years z Willi Indians itiPIaiiu
1 be wild adrenUrsa nnd marrelmis etrlen
ee of II. ii. P. H. i iiKi, known as ll.a "lln
WAanioa," ''(limT llrsTan." end Ismi us
"W iiitb I llisf.-'ol Ion lndaea, li-om to IHo.
A limk of 1 blllllna: Interait, Ttntbfiil. Tie,
Kreih, s-'plrltad, Ksaelnalti.a;. Fsrts not Hi-tinn.
Illi'hly llliiitrate.l, tinted i.-r. elegant btndliiif
Will charm everywhere and relj In cscrcd ai.y
book nut. I.lve. wl-le awihe aaenls lend ear
for illustrated itter ianie sf-s nod tsrni".
AKants letKiiiiiiir tJiu in a -mi per neon.
A II III M IU hi), l-iil.lt ).sr.
Oa-lw uo I'heiilniit M I'hllaiielpbl.
An unrilltri Pemeilv for all llronchlal I.lftlcul
tles, Mora 1 brent end CnM.
I'll. WELLS'
Carbolic Tablets
also purify th l.limd, anlsl elictihitlon and sr.
ra-t riei-ny, act Inir diieetiy i n the Mucins Mem
brane Ihev elintild 1 e trnii.iitly and Ireely tnken
In all etii-ure nr violent 1 rt.M'ire nf aeail.er, as
they will keep tin lha clrculnOoll nf tho hlon.1
"r" 1 ... ""i',y "d "r
u"1Kul ,."ii
1
nil WdtlMS IV I'llILtittEV
WELLS' I'AKinil.lC I A 111. 1.1 3
"r" ' r?l.llnf '"''y.
Try TLem. Sol, I
O.-C-lw
1 by all lirutfnt"ts
."ii. a"p ic siu
i OI'NTS WANTKI) TO sn.i.
1 1: t:t;s.:ti.3,8
Lar. linoU for
iu.E.esN Men,
TH E I'l'.sT SI-USI'll I fill IV ItllliV HIT
; u. II. CASE a, Co., Il.ini mini, Cuss. I.S.4
L
i iii.-nir, 1 v.uiedun, 111., or 4.euif, etu.
si 1 Ji Bin
lOIirr.N'K.S i.fTei-ed lo Live Men
Paret hnnce. Send Stamp. PlAinoad k
lo, Wlluilnlnn, Pel.
iTrepe-Sin
tJ J 4 A I'A V Utilities entirely new a til
VS a Oh. n iral.le. LllHirahle In-lu. rm.l.li.
PescrlpMre clrcul.r free. Address J . C. KAMI
A CO , Kld leruni, Me. Sin
CETS WANTBD-lflo I'KH lAi )
IV l lha AMI UICAN KNITTINU MA
CHIN E Co., U.MIon. .Man , or St. Louis, Mo. am
H'ANTEK AOl NTS-T'i sell the
HUME
slit TILE SEWINil MACHINE.
Plica
f. It iT..ikc the " l.n.-k stleli,'1 (Hllke ou
I.11I1 sl.lr) moll the onl. lleenC'l uixtcr-fc'l
i, utile Machine s ).! I..r less thin t Al. Licensed
l.y heeler Vilmi, U rover &. linker anil
Ipgcr ri Co. All ull.or iniilnr fuel Shut tie Ma
'l.liivs i-oi.l f ir less ttoiTl 4i are Inlrlngeinruti,
and the cl"ra'id U"er liible tu prirtecutlmi.
Ail lre.'s .1 1 Ul N .sii.V, CI.AKK h CO , llostnn
Mm , I'lllnKurg, I'i , C'hlvuito ill ,ur bt. Loul,
Mo. Siu
TIMIV .11 if; it; ,'0.1111 trill chuDaj
J. any c.l ncJ hair or beurd lo a pcrma
net.l t'lnck 1 r liroivn, Il oouiiiins no poison.
Any onu enn uso II. One sent I v tuitil for
f I. Addreea MAfllC COM 11 CO..
. Hf-tH-3-ii J Spriiigflchl, Mima.
U' ANTED AlENTSTn o!lthe OCTAOOV
SEWM) MACHINE. It Is llccn'ed,
ninke the kl.istlc Lock stich " end Is warrau
led ler 6 years Price 15. All other ninchlnes
wirh an under t-'ed sold fur fit nr le nre In
irliveiiim t. Address OITAH.JN SEW1NII
MAiill.NE CO., St. L..iil. Mo., Chicago, III ,
I'ltl.uurg, Pa., or llulton, Matt. 3m
A 8AFF,
CERTAItl
jLxrt
Ppoedy Cu.a
ATIO AU
DI3EASC3.
tU ClTtcts ai
An I NKA MXf TtPMKDY P-r Mki halou
Kaii a Lib oUn (Irtlnv ft prfcnt enra In tin
utajtlny. Ni (tiriiiul Ntirvuui lit - full to
Ciehl to Kswoiitlurlul psiwnr. Kven to (lit vrt
fa.(aii of t Km n.o NurulU, altoctliiic tha nllr
y-rcni. It tie fir lew .lit) Kflurui the uiuat
MStunla-hliiat relief ntl rurvlir fall io proiluec
cmiiii1'4i mui iiHruifiiint cure. It aunt A In w
nuttrrlriU In tli I itfli Li ileicroe lujurloui. li
hH) tli iittquHllnexl Mitromt of lha tort phynl-
clitnn. Thouwiinila In rrary part uf tha ciHiittry,
btrntelully aofciH.wlr.ltfsj) tt jnmer tn iuoth (ha-i-.rture.tt
uoi van, nd rastorlug tha (nUliiif
truhtih.
rf nt ir mull on rreItol prlca an-l po9tftKa
fine .n--k:tue b,.jj VuiiAHa oouK.
Hiu rHCkiiK'i). 6 00 . VI
Jt i fii'l t.y nil -toMer In tlruvf ami matllrlnaa
nn-l I ? TI' ItNr-K V 4JO., Kola I'roprleUira, l'W
irUUluUl Ol, llUsTOK, JUtiHM. 9111.
rjNlON PLANING MILLf
ISELINSUROVE, RNYDEK CO., PA.
Ktiely Jllillier,
liUtnlier Dealers
AHII MANlTAfTTftKR Of
llnors, Door Doves, Window, Shutters,
y Indow Roses, Blinds, Sash, Htalr
riliih'. Hand Knlllncs, Brack,
els Moiildlnfs, Floorlnir,
aC'Ht'LI. NA WINil 4. CABIN El' 1 1 UNl.Vd,
BULdkIos, Lath, SiO., rto.
Order nllrild and Riled wllh prompt
nee and ilcpal ill.- I'lreaa call and etain.
In oor iuck l.i for purchasing elsewhere.
0-HMif
mann ?lv rsz.T Roorxwa
Pnlte t'.s l.et Water pro nPiiHiposlltiin Willi
Ibe Wnier prml srnb-lc In lha ba aiaunar and
at die luue-i prl. a In tha eonvutuur.
i ii.it i., i-.., i. loii.ioiiiiiii iii . arrou r ei. vii,
a ltei ur water pronl iuitnltlea I S.I. another
liler uf loll i 41 h aiiniher Uyer ulCuiupoalilou I .
th. anniher liyer nt l elt.
erund fur l lieular and paaipla.
' As An Juduomont.
Wanfferllie glass pamliaser In siuh pta.'a
l.ouu 'iiia lu. ni il.a Husa I'l l ELt, wtt
be nao-a-ry euiilug, I ir I uiai y Holla ae.
i:ti: ST HOOF PAINT.
I bis Pslul I nouiiose I nf gums, nils, and re.
Inuus ubtancus, enii.ldiieil wllh dUnlcd lar
and lha le.l knsen driers. It eun.alii in
iklaerel nr plgmeiil, and I prepared, raaily lur
ueu, abau. lha luuvlrlaney ul ordinary inle-l
i.all.i. It u.w.1 muck lus. lalaius lie lalliil'y
longer, and It I mure durable.
I on my rights fur s.ile
lurLliuuUn and all iitrtluulars, Ad.lr1.14
AllUA itOOf ihil IIOMPANV,
Alsldeii Line,
kkivV "ilK.
(I. to 1670 m,
llillllK ANI) BHIIIEHHOflM.-Es.ays t
I) Yuiibii Alan. Iiue, In sealed euv pa
OllWtllll A.inlH lAI'I'IN, ll.i P, PklleA
I.U, Pa,, t , ,
l-eTLi''fieT'5?. . . If ilCI
KLAUvurTjajiuuraiguL
n.-.i-r.it rritiirnir- f r w
-.7.T-T 7..llnn..TUIMTF-F Ka, taJilaU--