The Columbian. (Bloomsburg, Pa.) 1866-1910, November 08, 1867, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    d Mil !0 b jiij
. -a-, um ., . ., i,JIV" . . , .'' . ( -
' ,.i .. to.. A i I, l--;" .... , 4
' ..I.' I '. t ...il-l ' , ''is,.
BL00MSBU11G, PA., FRIDAY, NOVEMBER 8, 1867.
PRIOR FIVE OBNTS.
Sle
lo'oiitiilniru ihiiiimviii girrtlorn
STOVES AND TINWARE.
lAl.'Ull Ml1., itvilrrln MM I'M & tllilliire, Mull'
, -1 , nto point Iioiim', vliil1
i M. ItrPl.HP, htiiv-s inn tluunrc, Itupetl
A.lilo'k M lilt M., mi l of Mnrkt't, vl.tnlr
" CLOTillNof&c. '
nioWKNltlJtd iiKK hant tailor, M.iln Ml,, 'M
, door ahiiM- American home, lnH
I V. ClIIIMIUIItlJN. ul)uhMit(iih1ielnlli1Piii
, rr hi clothing, etc.; J Ifiri tmitiH IjiiilUlHKMiiiii
nuct, JBLVMiil
an
DRUGS, CHEMICALS, &e!
I N.
MoYIIIt. drmttUtund aiMthevArftM'
t rilling' lilo.
l( K .Mil I II MI. tr-rUH 1-11 K I
1 l l.l'iy. ilm.r.lwl ntil i..lt...iw.ptf'lUlllirr
i
hi. nil, Milium., writl nrM irlci'l, -vl-Htl
- CLOCKS, WATCHES, &e.
I) PATlUWltT, M.i'ehandcloeA innAer, Mnrtrl
U t.-. I't-'lou Mn In. vl-till
i Oi l- ItKltNM Altl. watch and eloelt maker,
j iii'ur Kouihemt corner Main nnd IrotMts.vl-nli
1 I'.. sAVAdll, deal r In elot!in. watches and
iy, Jcweli.i , Main KtM nearly oppsho American
In HI I'.
BOOTS AND Sh03,
1 M. HltOWN. Ik
it tin 1 nlioeLial-.er.Muln atret 1
V.'.
oplMMttu ?nerlcan house.. vlnl3
KOl.LniiKlt.iiinmif.U'tnrc r nnd duller In boot
A' Htint.-
fllilinKt,, opposite- r.pisiopaicnurcn
UKNUV KMHM, maiiuniUurcr and dealer In
tuioUtUi.lKlioeisurixi'rk'n etc., l-ist 1Hjmihm
hiirgMiilimt. sJ-nll
f Uluw llarlnian'
t Mote, wont nfMnrUt tMrret,
vl-tiH
PROFESSIONAL.
I 11. M'lCllbVY, M. 1'. MirBpnn mul l-lij nlrliitl
,1 m.uuibi'I" M.iiu t,t Iji'Ivw .MnrHcl. vUnll
I 1! I VANS M. It. auDioon nli'1 1'liJ slclnn snutli
,f ! If .Mum "t IhiI'iw Murkct. llli:l
Ji'.llI'lTI.II.M, D. .lirBiim mill l'lijuWun,
MnrKei M.,)iIkivi- Mnln. W-nlJ
i .11. II. I
lloWlllt, ullui'iui iI. iiIImI, Mnln
lnlMVOmrl liiulic
1IILLINESY AND FANCY GOODS.
MISM i.iz.ii: IIAHICLI
hulliilnt;, Milium.
UllllIlK
UlUII!'!
il-ni'i
i a. ii. w m. f.nH' l'i
HiiN. linltnlit, Ikki1,'i
.11 niuiUiiitrr, norm tilo MuliiKtrwl Ik low Mnr-
. Mnr.
Il-ll 1.1
p I'l.ruii i ., iiuiii ii.Ti nii'i r.my iip
't .i.IH' III I I'i'.ilrlinnli Mnlusl. vi-nl'
MIIH.JUI.IA A. St hAJiU UAUICIXY, I.uIIih
fniii'V IrubKaiKli, .uiill.fu-t Lonur J.'nln unil
M.,llK. ' ll-llll
Mill. M. i:. I I'lIM '.:, iillllliH'i. MiiMl -I .In-low
ll.iriuuiu - ui't nf Jlurkil vl-n I -
illlli: Mlt--b."i 11 MtMAX, ml)Kni'i mi l ttwy
I inMilK.JInillMI. i-lju-l U low Aliiltli uli
1 ' vl-nll
llllliL-III l' II II
fimy
N 1-1111
ll .11,1111 t.,ltlMlll1 I'lllirl IIUIISI',
HOTELS AND SALCOIIS.
I cull llllU!.C.flllll llllllrr 1-tll-iH-li Mlli'llll
hiiln. ii. Aini.n.
t mli iil. i '-'
UMIi.MYl.ll -lAfllllY. i tiTllinrj. 1m; it-
n nlnl iii vli r i.iiloim, wlinli'-'ili' tni'l ii lull. I.x
llllllUC Mink, Mull) ht. . vl II!
II IX A Wr.l'.ll. culir-"1'iilii'iv I'lki'tJ, unil nl
I' U'rMilii.iii.iiliulii, K unJ K-tull, Mulli l . Jii"'
ii'lawlpin.
PXCIlANfit: JlOII.t., liv J,
1-'. C.lbl.nl Mnln
l-nl::
i hi., llllKwltl! l-'llirl ll'lUM'.
I .MlluiuAN HDllrii:, liv Jnlis
A Kt., IVCHtllf llHll lri'l't.
I.i:Arot'K, M.iln
M.nl'
p lllk'H lllll'l. I.
r m.iiuki.
liv (1, v. Malih.u, I'lml i ii'l "f
M-n"
HHTdtlSllH. li-lri'Ktitiletit
.Illlllllll'Otlllllllll'-t'.
i.i'O'.n Miiill t ,JlM
M-lll't
I I-'. I'AH1.1IW, 'n fri'i.l.nutlt K'lloyli, IlM-liulii"!
(I ll'ill'l, UlW.'Ut '.it 111 lll.Hlll't iillli'lKli'tlt I lll u
nrw. (lll.l
,101111. ri'fieilimt-nt
itlii'in. MiUi''n
I nl'l
It Mm It SiHllll .I'l
-Mlllllht.
MEnCHANTO, GFX'CEilS, &c.
0 Ii. M1I.I.I It, ill nli r In ilrv K'l'nl-, nnn'iTlrn,
IIH1 1IKUI.1I-, lluur, m I, llil'i-l-, Milloll", I ll'.
l.M'l.lillJO lil(i.-l. .Millll.lret'l, Ml'l
lilliVV MI.Mi & i n., ili .ill m In ilry liii'ili.
i on llnu , will. Il-li, llou, nnlN.
1 Ii' , i,iii I l.i tin i m HIT Mllllllill'l Mntl.i't H. I I'll I'
I Ti t-I.tlAN. ili-nli rlmlmli-pilry i.iiiiK IIiuim-
A Hit I11K.IHh!h, flfl.ll uruti-rlCH,! U'., I'll". Miiin
M liiimlt.' 111111 L liousll. V.lllll
i K. I.Yl.lsuiKi'trlesnnil Eiiu-riil mcii linnill''';
l MiilllH.,nriiMjWibl, M-nll
fl I'. III1WI II, lintHliliil iiipi.tiiiolsnlul klmif.
l Mil III ht., lllMlVHUllirl llllllhC, Vl'llW
T T. MIIAIII'I.KHH, ilrypimlt. uroi'erli'i, lumtN
I J, clici-K, i ti'., lluiii.il liimll. Mnln i.t., iii ft in
Murlict. Lii 1 1
CI c.MAIin.ilivKrKilni,il iiutliilis, buullinvxt
lnrn(T Mnln nml linn l-llli
.1. llRONVI.lt, ilrv KlKMll. grm-lTll'l, I II'
ivi-st ruiiiiT -illiln nti'l Inm Ms.
, nortli-
1 ill t
I'.V. A. 11AUTMAN, llry lwhIi, notlonn, nml
sniccrlaa,, MnlnH.,npiioslii lliiisfniiiilrliiiii'li.
II II. Ill'.Nilllll'.lll'.ll.'liiritit.ilIliH'iTUi.tuliiil'
II, ni.nnil nmfei-tloiiiiry, Mnliixt., Ulnw Aim r-K-uti
linu.e, l.ii II
11 A. lli:i-KI.i;Y. Ki-ytoiipliooinori',li nii.l
J, kliitluiu r, uiulliiu'st i-uniir Muikd iiml
MuiiiktH, v'-"1'1
WILLIAM UltASMlV,
I'liuft'itloiicrii'
, Mnln
vl-nll
II !..
Juit utnii i1 ruuit luiuso.
n MI'N-IiKNA.NI.L,ini mUlwh nf lncrili.ui;
I'j. illio nml liiinln r, curncr i.t .Mnln Min t nn.l
lif-riilclc rmnl. il-nn
J.I. ItOlllllXS. ill nil I- III illy koikIi. iirnl'li'iolc.
Mili''t.lili.ik, MnliiM,, lii'liiw i'in vl.nn
I K. (IIIII'ON, nruccrloH & Piinnlniw, wmili.
J Mint rortn r Mnln nll'l Iron KtrwK vl-nll
11' J. IHIILI'MaN, haJillii nml limni'Mi iniili. r,
H , iii-arboiitiiwest corner Main unil Mnrki l
t NV. HN YJiLH, limilwiii.i, iiillu'. , sun., lii'..
j, Mnln .1., l 1'iw Irmi. il-nll
l NVITMAN, mnililii iiorku, nenr Miullmi'i-t
A. cm iter Mnln nnil MiirkiH.tii. il-nia
fiirnlliiri' rimiii'., tt'ri'n .tnry
U.' In ii k no Muin
II I'M HI .'lilim I m. vi-iin
11 .t.THOIINn ON, Willi iiicr. wlnilow eliii.li-H
l'j, nml IIMiiii-H, llui'i-rl lilin'1., Mnln .1- vln"
ril'li, MAKl'Llti, uiri iit fur fliouTiN 1'iil.ir'.
I . xmina liiui-lilni-. Mnln .1,. ltnrlnliin s liullil
Inn ii)i .iulr. nmiii
"hoMINkTiicK. .liotoi;riiilipr, llxcliimia;
, l.lock. Mnliiliiiilinoiirl lioun'i il-tiH
iTTmio7Ni)T, potHiiiii'i'Pi. iiiiiiniu;r ''"'i.i-
il IiikiiiiiiI.i ml cut iii i MiiiiiiiinlMiitl'li. M-nll
DNV. ItOIIINH, liqui" ilciili r M'potiil iloor irni"
, inn iliwift uu in i Muiiiuii'l lion .l. M-n 1 1
V NV, liAUI()X,toli.ii-ionl.t,iuil ili nlirlnktoic
n.i'o.11 Muiimto'ii.lli'piiiiill'ii.i'. ! i.i
W PP.Ai oi'K. Sotiiry Piiiilii', ii'iilliPiul iniiipr
l Mnln iiiul Mm Uil .1. il-nll
li'lIJNil' r.Nh'iU.S.Iillltll'il mul nihil inn III"
il iiiMiiiiuii mbii iiiiy.iiiiitlicusli'uriii'i Miiluiiiiii
NVi hi, vi-iiii
fil 1111111: II Ai-H:ilT, iiiiinutni tun r ninl ut'iili
11 ir of ihnil niu nun I, iiiiii, ( In mU nln n'li'S,
ml H um lim'iouiiiliy. n inn
It- M'llN.i'flilrr'lii limit IiiIIhw. ilc.
I luun'Milli: , l i'i nl Amvrlmii linuw. M-uii
niliii l nl iiuiiT fiTlliy m'Hs l'i"" i'1;-; i
I lit nr, It t .1, Villi, nii, inm, imlU, iic, Llgiji
Uriel,
J II. PI 11HI I.I.. nuil.mi; "trunk" nml liniii ,
iiiukiT, Mnln tt.. U'luw court. Iioum'. vl-nl'i
M. .M1TMAN, 0, llillll.l.lsnr.11, V. It. AIITIIIN. I
UTMAN, DlIiIJNOKIl & CO.,
MO.ISQMHtTll 1IIIUU iniil'B'd
(Aiurtf i'jio.r Jnuut, Zi'iiil, t-milte X Oi.)
NVIllltfWllO lli'llllTH In
YAlt.NH, P.N1TIMI, UAI'HMi, I Aliri.Tr,
on 1 1 in uu, miAnrp. rh -tlliNI.V
I'AdH, CCllHAOi:, 4. AI.I-0,
N 111 I V AM VI I I I J- 1VA11I.,
nnbiiu-i nai, U'uim ouiMU, ma
Ut II, U1.7-V,
HOTELS AND SALC0N8.
JO N (I 1 O N 1) TTo T kT
iiKuiitlcmtkiifit liaMiitt IfitAotiituI u -ruriiMt
fl In k,nr1 xlylu tliu nbt! wt-ll'kuoii Itotin',
nltlUte
AMU.NU Till MllL'.N'TAI.S'H
In tliu Ijorilt-'Mnf ColmnManinl HulIK tin ounl les,
In unt' )i the ni'tHt u uiitllul mill ht'itlltilul n Ktons
Hi tlu htalut Ii lully t'lt-t'tdiil Id ui-tnitiiiUHlnlu
viftliur iuhI KnJotirtierH
WITH THUIl I-'AMIMKH.
Ilmrmul uml htituint tiru well kIihUwI v. lib
itillcimiH llili or inuiiy kliuU lticiiulllit;
! It V T A N I) V I K II,
uti.lhfUtM In kiim orJor will Ih krpt rr llionc
mjjiiiuklHlKm nti'l aniUMint'iit uf Kiitlr. i-nlier
tut llHhlna urU'iiMiri'iX('UrKiiiUHUiHi!i thii hi-nu-tliul
Miifi oi wattr which It
HhVi.it.vL miui in i:.ti:nt.
hiirrouiutcil hy iiiii'xU'iiNltrnit-xi,th idKitnni-th-d
to tin- liiiiitMnun n niUmllil ilffa fur IiIh nwn
i't iulliir KjMirt, tttiii oxen l-e v u h hit
I) O (i A X D CI V N.
IHh Ijmlur will uluayM iirn hlrd Willi tho
tltllcilL'lt H Ul tllL'H'HSUli; llllU 1 1 IK J(aT htlX kt'll w Uh
l'UHK l.mi nits. 'Dm lloUfti In hUKfiitut tolilldii
ll(us lilt! muhlluK fiUi.Ntn ml titv,
'Iln Jluiiutt H it'iiilatl lioni AtHi-nit imiiitN nil
tlio JtliMituslitirif A UtckuYwimm Itiillrutitl; mi'l U
ti Hi'UuitlU idueo tt imsh tht liul inoiithH ut hum
hut, it. it. iiAi iiuu.Hi.
Mu 17, IviT-lm.
1?XC11ANUK JIOTKb,
li m,i)UMMIUUU, COIiC-MlUA COUNTY, I'A.
liiu uiitlrrntKhi'U huvliit; purtliastil I his well
Itiimviiuii'lmilriLlly-lut'iiit-ii ntuisf, thoi;xilntiinu
Uutfl.Himutuim MAIN HiUl-XT,Ui llluuiatljuiK,
iniiiii duifly upiHiHltetlie Uoluniltiii Uuimt) Cuuri
llttUM-, ii-Nii-t ituily inloLiiiH Ul- irlciitlN and tht
I'tiidio in t'lHTt-.l that hit hmiHc 1h now in null r
tor thu uTfptioii uiid 1'iittTlaiii.aeiit nf tratlltTM
uhuiuuy hudlnpoMtl u taor It with thtlr ciif
tola. HolmsHi'iirtdnotxiH.iihttlnpu'p.irln the
l.xclmnu lor tlio fnlfrtain"ieiit uf Uu Bft,
nellht'r himll then.' lu uiijiiilim uutitliiK t"'i hi
pari) lJ lalnUttr to their piiHonal toiiiiort, UU
huusa N sjHidouM, nnd cnJo h an exctlltnt bithl-
H"H IcK'atloll.
()iniitliuics run nt nit llino holwrrn tin
chaimt! Hotel mid th Mirlo inllroiul iktrt hy
which tiaMdh-r will tm ploimnnttv t-onvt-yoil to
nnd inrni tho rrpocllo htntlonn liuluo tliao to
nu-fttla t-ars. JOHN 1. CAHU
Ulooinl-arg, March '22, Wifl.
Coi,
V M Ii I A II O IT H K
ny
JIHKNAltll HTOHNLlt.
Jt wtMi Intflv piirdiapd nnd flUrd lip tho
wrlMttioun lloblhfiii JIolol i'iocrty,Iocatt'drt
n.H' itotm-t .miom: Tim cut it r noi su,
on tht1 timo hide nf tho uliwt. In tln town of
l'donm-d-urg; and linvlng Dhtatncda llci-nto fur
th Kiunc ns a
U K S T A U It A X T ,
Dm Proprietor hat tU'termlncd to t;Lo to thu pt'O
pit vMthiK the town on busline i tr plrasnre,
a Lrrn.i: moui: uoom.
1 Its Htubllnc also It vxcho, and U fitted up
t'i uit bimlcKandcnriluRct In tht' dry. lie prom
Nrttthat u t-ry thlnti about hWri'itablMimenlhhall
he t'onductttl In an orderly and lawtul manner;
i nt ifspt'fuuny sojiciih a unaio oi int-puiuit;
patiniinuo.
JORK'K IIOTKL,
Or.OU(li: W. MAUCir.It, Proprietor.
t'lienboo ut'U'knrwn hotel hrw recently under
Koiic radical t-hitnsiH In Its Internal nrrnut;einetil,
and IM proprletoraniiouiuMiMiiH iuium r uthon
and lliu (ravcllha; puhlle that IiIk aeeomfKlntloti
tor thecomfort of tils trtu-t ' aroiKpeoiid U notio in
the country. HIh tnltle will nlway he louml Mip
plhtl, not only with KntmtaMt-tl (ikxI, hut with ail
the delleaeletof llm petit-ton. Ills wine and 11-
inni-H (except that popular Ifcvtm-f known
,.U,-nirV";(pureh:iied direct Irotn th linpnrtlin.
houtiH.iim entirely nine, and fien fiom -ill p !
-nnoui-.iIruit.. lit . ibaukful foi Um r.i' pftroii
In the patt, anI will eon t loin to il.-sorve it in
Miefutuie. (ii:nui;i: w. MAiMii:u
'JMIK KWAX'lIOTKL,
Tin: uriT.it iior-r,!
OUANOKYf Mi:, t r ITMI1IA 0., VA.
ThK f.ntHci IbiT rcspi'ftln11 ittonn hW friend
nd Ihf oublfc. that ho hat- ttiht nil"- tilnt tl
now n Iloiie nf l.iitcrtiiliiioeii'. nnd wilt 1
fio.f in rtcelve Ihe eu.toni "I all ho VtV
or him x.'lth a t alt.
in; wn.i. Ki.iii' a (loon TAiii,i:t
' 1 Ml i II Mm l'lt W Mil tlio In hi lit .if(MlIf., Illi't
f i'ry cdbrt HI he niadc to wnd.r ml Ire wiitN-
. i..ii. JOHN N Dl'lt.
M nuKevltle, Pa., Man h l'i. l"-iiT-lln,
"IXCIIANOK SaVooN,
I'll i: Proprietor of thei:xelianf;eSn!nin ba- -
on hand a larjtc stock of
Hl'MMPU UITIIIWIMKNTH,
ronKlsilnt; of
HI'llHJ OYKmtS, HAltDtNfJt, TIM1T, iai!.fnN'A
ni vv roMii'i, noii.Mi HifHtswriTzi:it rin:it',
liAOKii m:i:u, alk, ac.
J?6 i OMI-: ONI. f'OMi: M. ANIi HP!', 'kl
LAWtiOX l A I.MAN,
uperintt nth ut.
Itlooinhmi' Ma :i, P'tiT
T
III i:SI'Y 1IOTK1;,
rrv, i'oi.r.ini.N mh'.ntv, pa.
Tut: miI'm rill r r-j'ii Ifully Infi'iniHliU iiIcihU
n n (I tin t'lil He, Hint nc Inm Inki 11 Hit iil'inc iv 11
l.noMli llmisc of rnltrlnlnuiont, nml Mill
I'lensi t to rn-rlic tlio iiiti.iu uf nil wlio will
l.tliir liiln Midi n cnll,
1111 NVII.Ii Kl'.lll' A fl(W)l) TA11I.11,
n liar in II Moiki-il iiltli tin- lii-st ul l.liiiiiim.niiil
fiery tlfort will be niiulii to rcmli'r rntlro hnlls
liiotlon. NV.NI. UllMLKY.
I.y, I'a., Ai rlt 12, 1W.
pjKICK IIOTHL,
oRNNnr.vii.i.i:, coli'.miiia covntv, pa.
IKIIAI'.L Ml'M.MA, lMIOl'ItlllTOIt. '
IlnlillK Inkfll llOISPMSllill Of tllW Ill'll-kllllWll
luillPC, Hi loliK kcj't liy hlilnucl lilt II II. tlitil'lo-
irlrturtuiHtnit In It pi niitinciit ri'i'iilrninl tiiinl.li
ill IIAI' ANllI.AItl)i:illllillnliolrii.tllqiliilii
nml nci est ilclti'iiclm. lll'ititnlili'lui'iti'Xcelli'U
Inlliut iiintyt nml no pnllm vill lo juirt-.l In
nccomn oilulo gui'sts, (ni'r5t7.
QUrTl jlKIIAXNA 1 IOTKI.,
O I'm. iii lii-n, Pn.
Tim nliovo llottl Iiiih l.iluly licen I'uiclinMil li
11I1S11T J, L'l.AIUJ, ntnl Inn liceil IhornliKlily Ii.
inoilrlli'il, rcpiilrcl, nml rcfiiinlliiil. It will no
foutiil now, In 11m nrrnnenicnt nml njiiHiiutnientH,
a Ilrnt-clnn Hotel, nnd ncoml to none III tup
rountry. Persons In cltli's MiHliInutofin-iia tno
hot liiiiiitliH In tin' country, will tin well to ulvo
Ilia proil'K'tol' ll pull.
rjMI iV CnToN IIOTKIj,
ArrfiMiiil, liptwccn Tlilnl mm r'niiilli MtrcrU,
Phllmli-lplilii.
CHlHSTiN NNT.lllllt,
Prnprfptiir,
plltAltl) HOUSK, . -
Ci rner 'of Nlulh mi l clmtuut Htrci'l"
PliUinli It'll la.
If. V". KAN'.NII.N,
l'lorrlrtur.
M
KKCH ANT'S HOTKIi,
0 NOI'.Ttt Krjt'RTII HTItr.KT,
PlIILAIUILPIIIA,
J. A NV. U. M KI11I11N, Proprl. tor.
Mny 10, liT ly.
To lloUl nml olui'ii krril of lllmnii
I,,,, l I'lilniiiliin i ounty. I liuw lli'olllli'il
Mr ir. Mniitii-r imi'iit for tliu Hili'of my nip, iHirtpr
iiroMii Ktmit.iinil Unrrlicrr, Mini will hii.ply you
ill Mil' ..Hill' I'lllOlUlUl Willi Ull' Wlllll- lll lll'll'l, iib I
nulil furnMi you from tlu lurwi ry. Knoow Int.
Unit lip Mill ! punrluiil nml ntti nlHi' to nil li"
mm r.ivor lilui wltli llii'ir irnui', I koiuii ut nun
i our miiiimrl. V. ry ri .pi i'trull.1 ,
KltllK LAl'l.n,
Wcniii llri wi iy, Iti-nlllis:. Pn
T
MIK A.MKIUCAN II AY K.N ! I'.
AND rollK.-Wo UU' llliiliTi.lutli il cltl'i n.
oi olun,.,.; . m n , o .. . . ....
Tow n-lilp, on Mi.luluy. Mn 7, I..tw..n I.
Aini rlii n liny Knlli'iiii'l I oik iiuiniilnitlirnl l
M.ll 1,11. NV A I . I . HIIIIM.lt A '"..of l I-
r'.'O ' ..V .....i H..1 iiiiii.i. iv l'nii'iit i u. Hook,
,'. . ...'.'.i...., iv.ilf iiiiihI mom liliv ill mil
S 'lIMViH n.n Mluw! ' NV!. liM, m,w It .nitll.k
r.iiv.miil Hunk II iiitini't !" "7" t
ii iil ilu'.TIull.vlii'1'lilimliil H li lliu lei lm Mlk
mil klllfc 0 llllMilHll UPll. 11,,,,1-os
r. miri.Mii.Mini, int. 1 . llii.itn'n.v
NV. II. KlioNK, JollS iNltK,
,loilN lllTKHIl'K, ,A!,,,I'5u,,f,!L.1
II. HK1I.IM1I.UI1, HU.Wjrlll ITIIHH.,
TliPl lili-otiinuuliiiiuiii lliu iclil.ri.li'il l;iii;lM'
Itiuppr mul Mowi r, nrnt otnor uhihiiuhiwi "i "
uu nli.
T OOK IIKUKI-ADIIK
I t-( MI'.TlllNnM.NV. Mr.JullA.nilll
i
K,.,l.'. . llllllllll will ! III. Iiiiii"' ''"'
, iinillNVi't tllfili', Hint m.iAiit', tm uu' inm" ""J
..r II, li.ln I.
A i.AlilH'niuli-iii'-"IE'',l,"All""iA",K"'0'K
I l-AlTHlNnlllllil.tWHUUl".
Will, nil i ntllflj iHivi'mlllniiil of ""'..T'.f
...);.' '.S i, . lu.1 Ulinlili't'ooit., V Hi liillf'l
:,;.,.,.ccu,kiu
...l.i In l juirimiuin.
t.krr I, IW7.
THECOLUjMBTAN.
19 I'UPLl"lin I.VIKV HtlKAV MOliStNtl AT
libooMsm uri, im:.a.
TIIM prliiclpli'ft of thltpn pernio of thoJefTerMou
lan SelH)lor potltlcH, Thosoprlnclplet will neve
ltconiptoiiil.scd, yet ctairtcny and Klndeni idinll
not ho lorKoth nitidis UNsJugl!icm,Ts bother w 1th
IndUldual", or wltli contemporaries of the Tret
Thoualtj, tiapplnef;,nnd propetlty of theeoun
tt 1h our aim and otijttt; nnd iih tho means to
seeureth.it, Me th.ill l.ihor lmmvtly andcnrnPHtly
fr theluimtuiy, miivrHatid Krowlhof our organ
lntltm.
1 niMH o M'tut iui'TIon: Two dollars u jear
If paid In nilauec, If not paid In ndx.mee two
dolluiN and JHlj tt ntM w 111 be Invariably thared.
Tckmh ii Ali ruTJMNUi Oneif'iunie(ten line
or b hvj ran tr tlirt e Invrrtfoit't S!,Vtj each rvubie
o,ueiit insertion H) et nt".
Pt.K.
One Munuo.
Two Mpjaret... ,
Im.
$-'.r)
Cm, .tm. t)H, It.
W,t tUH S,"0 lo,oo
fi.rwf v) o.to li.w
7,00 s.co l.'.OO 18,00
,0l) II.Oi) 30,00
12,'H l'.WJ ajx) -TO.0O
lV'J sl'.m so.oo (W,0O
Three squiues . , ftXl
Pour stptarci iV0
Half column M JO,W
Onn column l.,no
Kxtcutor'sand Admlnl-diator'd Notice ?3,00; Au
dltor'K Notice. Oilier advurtbemcntH Itmer-
UM accord I nit tocptelal contrrct.
Huslness notices, without advert Ivment, twt nty
cents per line.
Transient adtrtlseintnN payabln Inndvuncc
all others due nfter tho fltht iiiverllon,
S It K In anew, ninre likely to bo Manufac
tory, lHtb subseri'ti-r and to the PnbllibcrH,
lhat rr mlltanecHttiid nil comniunleatlonHi expect
In it the laiHlueiSof the paper, bo Hcntdliect to the
otMeoof publteatlou. All letter", whether relathiB
to the t dllnrlal nr bivdnen eoneerimof Die paper,
'indnll p.ijmcntn for Ktibtprlptlont, luhertlsln,
or JnhithiR.are to u m idetoand addres'.rd
I)ItOCICYAY A PUHK.n,
llr-ooMsnuiio, Pa,
Printed at Itol)'.hou'rt Uulldlng't, U'nr tho Court
House, by Cn s, M, VATfDEtur.icK,
I'uK U. Hnypfk.
BUSINESS CARDS.
P H 1 X T I X fl
...fillv p-tiTiitiM nt Oil-. 1i(11i-.
.1
A TT" H N II V-A T-l A NV,
Anliltiiiil, Milui) kill iitint , Piiin'n,
JACKSON,
A
i; N II Y-A T-1. A NV,
'niiiiitii lount, Pciiirii.
lli r
M.51
iUAI'UH,
T I'll It N II Y-A T-I.A NV,
licllvlill. I'l'liimlilfl lonnt.l, Pi IlIl'H.
yil.UAM II. A !!!!( ITT,
T T
A 'l T II 11.1 - A T- I. A Nl
I'UNlllAIiIA, PA.
V, MII.Iil.H,
A I TO II N r. Y A T LA NV ,
0,
illli i with 1- 11, I.lult', In In lik Inilliliiu ml
.lolnliu: l'il otlli'i'. OS llouiilli". ll.ii k-IXi nml
IVnMoii. I'ollii'ti il. Int'i'l't.7.
oiin a. riu:i:zi:,
T'l l'll X 11 V-A T - L A NV,
(illUvlii llifcislit mi'l l!i'i'"r't.T'i nilli'i', In tin
linstiui'iit of Uu1 C om t Ifoii'-i', IlkHimsliiirK, Pn.
"nmr.UT I
1.
cLaiuc,
A T T 11 II N II Y
AT. I, A NV
(Ulli'c i.irnir ul M.iln ni.il Jliu'kit .trci'ls.
Kirn! Ti'iitliiinil Punk, llliiriiii.tiuiix, Pu.
II. I, ITTLK,
ATTf) II Y-AT-t, A NV,
Ollli'enn Mnln ktri'Pt, In ItW: IhiIMIiix lInw tin'
lirt lloll-P, Illoiilllsl'1112, Pn.
Q Ii. IIHOCKWAY,
.NTTOll.Nl-.V AT I A W,
iii.oo.Msnuiin, pa.
ii- ui'i rt'i: l.'oiirl IIouv,
All.y
, lii'luw til ru
Jiuii'in. lillilUmi Dlllic.
J.
II.
noinsoN,
A TT ll 11 N P. V - A T I. A NV ,
iiLooitsiu i:u, rt'Ns'A.
nilKr In runnd'n llullJIng, Mulu t-triil, NVcbI
1 Hip Aim rii'im IIoum'. IiljSI'CT.
V f) T I O N P. K H.
.lliu. r, r iui i .i
11(11 IllK follnwnl the lirofilmi ol Pulillc pnilun
I'l'li-r tor iiiiuii M-nrii. mouIiI liifi'im 111. frli-U'N
Hint lio in Etlll lii tho rlol.l, ronily nml willing in
nlti ml to nil III" initios or lilt puIIIhk. Pirwiim
ilii.lrliwlilsi'i'nlrfsilioiil'lpnll or MrttP to lilm
nt lllnuinluiri;, Pn. lunrl67.
pit. W. II. IIUADI-KY,
(I JllP .IhfclMUUt JllMlCUl i'llCCloi- 11, I-, .llJ,
PllYHl(,MAN AND HIIUUHOX,
jt-Olllpo nl tliu lioit.o opposltobhlvc'ii Illm'k,
llliiiimvlniric, I'll.
uN promi.tly nlti mlpil loboth nlRlit mm nay.
Illooiililni-vc.lnn. 1, lc17.
m-K V V-'V s
J II. VlltriKIi, ' '
IIAIl.NWv. piAlilil.l.i A.i' iiiu.-o.
MANrPACTl'lll'.ll.
nml iti'iiK'i' In
r'Attl'lVMlAOiJ, VAI.IS1SS, KLY.NI7TH, Ac,
Mnln Hiiiol, lllooiiil)iiri, Pn,
s.
S 11 I V K,
A II 1 N 11 T M A Iv 1! II,
AMI MAM'I Al II Itl'lt 1IN KtKASI or
HAM I, Ill.IND.S, DOOItH.
s II V I 'I 11 It is, M 0 V I. H 1 N o .
WIMiOW 1 HAJir-S, AC.
siais sri.t n',
1,1.(11 i.Msl.l'Illl, P.N.
June . I ' '
s.
('. I () 1.1.1 Nr.,
p a s ii i o ' a ii l r.
sillAVl.Nfi, 11 A lit I'UTTINO
ash
MIAMPOOl.Ml .NI.fON,
u r Wi.iiminr Juioliy'ii lie rriiun nwoou,
lll.l, iiMbU'IIU, P.N.
Hull I'ji nil mul NMikus lolori'ij Miifk or
l.u mi . Hull Mi.lili'loiliitioyilnndiul mid lii-nll-
Vi ll i III" l'i 'I HI n i-loiP'Imlr toltHorminnl
il'li'l Mltl.out ollilK ll.i- tliitM InhrliNPi.l.tnlllly
i,u liunil. lupru B7.
QdMl'TlllNli Ni:W.
'lln iiiuliri.liii(il ln luivi" to Infoi in her
liliiuli ii.il Ike li.l'l" K""ir.illy, Unit .h luw
Ul UU 'I 111
I.H1IIT STIIIIKT
ii iipuIi tluck
of pcmlH 111 lliiillnui f
Mll.l.l.Nl'HV "lid TIllilMINHH
111 loinieellou with 1'ns.s -Miikliitfl nml In pn
i.uli'u ill intuition, l
lliM II.T.INW HATS
onlle.lioiliH lint ii mi'l im iw t t fclylrt f
ihe iirt. 1 1 ii i i hi up ll,u "oi 1( will.iui lory ,
MRS, IKLI.NH.
lAlilfcllut.f""1' ' 'flii
I?Vl ltVCiiEt()incrumy bo nino of u
It Cdwl Hi or uuwil. mcuhHwiiUk woW"
Utflit.ie. -l".
(Cltolff i'octrtt.
ins 3ADDATII.
Pitusit iilliloK llm lirooli, mil lilows 'li, full,
Y'ct j oiulor luilt Hip quiet mill 1
Tliu wlilrllnit wlippl, Hip nu-liliitf s.ill,
How inoll'iiiliris mul .111 1 1
six itnys of loll, timir Pllilil of Onlti,
Tliy mu'imlli ttiuii1uii of ivniit um lie;
Tliciulcnlli thy lltntii cn-niio tin' clinln
A (Ion lintll lnnili' llu'P frpo 1
Ah, Ipluler wnt Uu luw Hull uM'
This holy ri'iplln to the tin nst,
1 o hrp.ltlio UlP Klli'.to wnlcll Hip Mil VP,
A nil know llio wlipcl in ly rest!
Itttt Mhoro Hip ivnvesllip stontloul qllilu
NVImt Inm! I'lmrlii. In Unlit thlnp ijpk?
Tin spire rptlpt'tc'l on tin 11 le
Invllp. Hipp In tho .'tip.
To Icni-li lli'iiioiil IP- iiolr.p.t worth
The rpst from ni'irtnl lull. IsbIvpii;
do unntili tliolirlcf ri'iirlPie from nirtli
Ami pu.s uKUpst to lu'iivitii,
'lhpy tell tlicu In Iht'lr ilip.mllng.vli'Jol,
Ofisiwpr from old ilot.ilnlon httrlcil,
NVlipn rich mul pmir, with Jn. tcr rulp,
SluiU hlifirpllipnltprrsl woiM.
Aln,lnpp tlmo Itsptf lirwili,
Thht fnlilp Imtli Imi. funlcl llin liiturt
llnch nRo Hint rlppns imwrr In liinti,
Hut hulijpctii lintll to powi-i,
YVt every day In icpn,iit lin.1,
Ono hrlsiit rppulillc slmll lip known :
Mnn's worlil nwlillp linth miri'ly pphsimI,
NVhon (Ion proplnlius his own I
Mj ilnyn mny mill: itlvi lp the poor.
OlllVPR.froni tliylinnqiii't linll:
Tho seventh tliu l-'iilher opi's his iloor,
Anil holds hlsfinsl for .-ill!
1!. I. Ilfl.MPU.
ItliSffllancous.
STONEWALL JACKSON.
It would seem to nearly every mind
that of all the characters of the war
none could pn cut liner material for
lliu graphic I" n of a hilor!.m than
lliu very distlnguishd! commander who
fell nt Chanceilor-'Vllle now nearly four
years ago. Whether Mr. Ceoko has
availed him-elf of the advantages pre
sented by his subject will hereafter be
shown. At a very early point In the
volume, however, the rentier becomes
UNvaie of a discursive ami disconnected
effort to carry along, at the same time
willi tho details of tho life of neneral
Jackson, whatever of thrilling event or
Important hWory can possibly be inter
woven. This probably nrl-es from a
fact already alluded to, lhat there lias
been so llttlu of authentic record con
cerning tlio war, especially that which
pertains to tlio part enacted by the Into
Confederate States, that the attempt to
chronicle, any one opi-odo or character
made prominent during tliu struggle,
tempts tho writer to venture upon oth
er, and even greater Ileitis of interest.
General Stonewall Jack'on was of and
In hiuixclf all sttlUcicnt to Inspire e.cry
line of every chapter of those four hun
dred pages without a ingle digression
to pay homage to tho intrepid Ashby,
the chivalrous Stuart, or other southern
olllcer whom Jlr. Cooke goc out of his
way to sketch and honor.
However this Is u mere matter of
taste with the author, and must not be
unduly criticised without taking into
account how much nf unrecorded histo
ry arose nt every point of the narrative
antl which could not fail to be of the
greatest value and Interest. Ileneowo
shall not dwell minutely upon the exe
cution of lite work. Mr. Cooke was
known before the Nvar as a successful
Virginia lawyer and a somewhat popu
lar author. While serving in various
capacities In the southern armies, lie
wrote many brilliant accounts of bat
tle and sieges, which found their Nvuy
alike into American ami Kuglish Jour
nal. Since the war he has been en
gagid in writing for the New York pa
per, and the book now before us Is
largely made up from these random
contiibutloiH to dally and weekly Jour
nals', it is not millkily that some read
ers will detect passages which they ro
member to have read elsewheie, and
which appeared originally in some of
our morning papers, such is the ca-o
of the very interesting descriptions of
the death of Ashby and the death of
ficiiTal .TtU'k'on. They are very graph
ic, however, ami will well beam second
pcrti.-al.
We think It requires nosharpsen.su
of prophesy lo declare which of thu
names rendered conspicuous by our civ
il cuittlict ate to endure and which to lie
forgotten. On thu northern Mdo we
liall be very much surprised if tho de
velopment of time do not placo upon
the roll as ono of iho most unsuccessful
of all the commanders thunauieof (Jen.
M'l'lellan. l'lrst in honor, because
greatest in what ho accomplished, cart
ful history will record thouamoof (ion.
Islieniiaiiclosohcsldo Hint off !eu. fJrant.
Gen.' Siierrldannud-Adiiilral I'arragut
will alike inspire tho admiration nml
grntltudo of tlio people for thcIrvbriU
limit achievements. Oa thu southern
ldo wo shall havu Ur.it and greatest thu
name of flen. Leo. Next to lilm will
shine thogloriuu, daring and Nvunder
fill exploitsof fieneral Tlionias Jackson,
wlio will alay.s hu known by tho sobri
quet given to him at Mana-sas. Thu
third name upon tlio southern list will
be lhat of tieu. Jo.-cph Johnston, mid
bejond till. nvo tin not conceive that
history will have many names to per
petuate. And n wuhliall provu mlstu
km wllh regaid to rouio of the.so hern
mentioned, we feel suro that the iiauiu
of slici mail on one sldu and ol Jackson
on tlio other will bo among the hist to
bo forgotten.
In narrating the early life of fieneral
Jackson, Mr. Cooke confesses that lie
draws from the iitd.it scantv material.
Jackson, thoitn.siiucs.slul cadet at West
J'ulut l Lieutenant Jackson, tho un
imtrkid olllcer of a battciy before Vera
t'ru. i and 1'iolVssor Jackson, tho awk
waul Instructor at Lexington, furnish
I lltllo or untiling to satisfy thu pen of
thu bitigiaphcr. In fact, wo doubt If
West l'olnt liasliuinberiil among all Us
I....I.. .... . lulu,.,, 1 1 I'm Ills
grUllllilll-'S .1 nuifc.t '.inn. i '
been so barren of Incident as was that
of Tlioina Jackson up to tliu time when
fJciicial Lie called him to Hlclintond to
aid In tlio preliminary arrangements of was the ia-oon the occasion of the sud
thu war. His only characteristic by i den tran-ferofthe army of IheSheuau
which lie was rendered uotablo was that 1 iloali lo the works lu fioiilofltleliniond
......... i i,.-., I .,ii, ,,.,w( l.i.l
7"nZZ: liy
11 ho wns better known lhan by titiy -
nl'lsoniuoiig the students at Lex -
thing eUu iiiuoug thu students
ItiKton. (iiiuinl Lee, huwever, hadbe-
pflme-ncqiiKliitotl with some of tho elo-
mciiH In OcnCral Jncksiiu's t'limitclcr
Nvhicli would tend to malcu lilm ti sir'-
j I'cssfnl iiilllttiry oITIcit, nntl H nviis nt
I liW own refill' st Hint Qi'iipral Jtickson
iiiitcri'il upon tin-in.'tIvp('iiniM!";n which
muled two .Near.s nl'leiwtilil with the
surrender of Ids life. Into thou .two
yeitr.i Nvere erowded enoiiih of Kiillnnt (iulienients of hitmen, (lenoml Jiickson
nchlevi iiieul anil heroic atlveiiture to wni Htlll (rretilly heloved liy them ull.
iii.tke the Immortal fame of at least n ' Thli nvh.s nhown pre-eminently by the
ccoro of men. ' fact that the onicersdld not daro to let
t'oiuineiH'lnjr in the Valley of thu the troops know that he nv.h wounded,
riheniiinloah, rtidilnj; In nt the erltleal j It Nvns alo hIionvii nfter hlsdeath hy the
point nl llie lli'.st hattleof ManasaiH, nml wari'ryof"Ilcnic'iii!)er.Ini'li()ii,"which
hy iilintMt Miporliiliil.ui elldSiVors, turn- j f-eetned to Inspire to (,'renter eirort. We
Inn a IhrJsil'p'iicd route Into an miexpect. hcllevu that Oenernl .laekson wiw as
etl vlclrlry, mid there opining hi title , popular with his means nvus fieneral
of Stoin'viill,Nvhlch Mas over aflcrwaid M'eicllnii with his troops. INpeelally
UK'd to dl-tliiniiisli hlni-elfns Nsell n did theold "Stoncwnll Ilrlpulo" renieni
the liilmule uhkh he coininnmkd ; vl- her their first commander with Kreatitf
brat Inn hack and firth between Itni'- fuctldn, nu nircctlou which was fully re
pel 's Kerry and Cc.ltir Creek i erolnK illiroeated on hlspart. Just before his
nml rcero-lng the mountain, now to 'death ho mild. "The day will come
nltnck D.mks nntl now to dccelvo Kre-1 when It will bo ti mutter of prldoto lmvo
muni; driven from Wliichisicr nnd ! belonged to the old Stonewall IlrlRiulc."
toon nj-uin Nvclcotncd back tlrmigh the , Tho urciit hold which .lackMin hntt up
prowess of his nnii.s; hcarhio; thu cnll of on the licarts of tho people was nlo nt
hls general, who was looklni; from te-tctl. Tnuentlro .South was in niotirn.
lllcliinoud upon the ono hundred thou. 1 hi?. Tho people seemed to feel that
sand men which Oenernl M'Clcllan had they had lost their pillar of safety. If
niar.haled upon the Ileitis of Henrico any had complained of him they saw
nnd New Kent, mul posting across the thinliow unworthy had been tlielrfault
country with marvelous rapidity, until i lliiditifr. Kor there was none to till the
he, too, nvus ready to share In the terri-' imp, liono to dash upon tho federal
blu tragedies to lie enacted upon the
Clilckaliominy ; thenceforward tho
thunder-cloud which poured out blood
ar.d slaughter all tho way fiom Now
Kent to Malvern I Ull and Cold Harbor s
again sounding his war call upon the
plains of Miuia-sns, to tho dismay of
pompous i'ope; and, tlnally, sweeping
around from Kredcrickshurg to Chun
cillnrsvllli' with unprecedented rapidi
ty, and pouncing down upon the mi
tlonul forces at an unexpected moment,
bringing terrible slaughter to both sides
mul a death-wound lolilm-elf. In these
brief years of lnce.int campaigning
he was tlie leading actor In n wondrous
tr.igedv, the details of which areas yet
but partially recorded. Twice timing
his experience was ho unpopular with
the o tlliern people, and once o bitter
Nverellio charges against him that he
gave up bis commission in di-gitst. lint
nil thai bail been heard ngaititliim w.i
tiftcrwurils completely overwhelmed in
the universal praise bestowal upon
him by the people and tho army. Very
many times he fell out by the way with
fellow-officers, nml unco or twiie with
tho.-e who iveru his iicniors. For n long
time Ashby looked upon lilm as his
personal enemy, and Stuart did not al
ways feel kindly dipoed towards lilm.
And so we tliul at tlio out-of that his
soltllcr-IIfe wit not all tt plea-ant tri
umph. Ho was lit constant trouble,
and always anxious to do more than hi
superiors liiid planned. It ehnfid him
exceedingly that he was not pirmittetl
to advance upon Washington from the
Hist Manassas, or upon Pennsylvania
from Winchester, ills lifo was tt tem
pest of great desire nntl heroic endeav
ors. The general impression received from
the perusal of this biography may be
that its subject wa- not many removes
from a specie of insinlty. He seems lo
have entered upon the ente through
sheer li.ve of war. These is not tile
slis litis! Intimation anywhere in the
volume that any dc .ire in aid the-otitli-ern
movement lupln d him to accept
fj'Liicral Lie's offer of a generalship.
Not that he may not have been to in
spired, hut there I no HiL'setion of It
on tliu part of tho blogr.tpli.er. Kroni
tho ilrst sound of contllct at ISull linn
lie seenud to enjoy the struggle, and
was never so happy as Niiien standing
exposed in the heat of a battle, lint ho
was always thirsting for somcting great
er, ami died believing that li might
lmvo accomplished vastly mote if lio
could have Invndetl the"eiieniy's coun
try.',' He was brave beyond all com
mon liiterpretationsof bravery, a ml was
reckless up to the fullest po'nt of tho
common lonccption of recklersiu-s. It
Is a wonder that he livid unbanned ro
lung as lie did. The Mngrnplu r often
spial: of his strange gi - ticululloiiMind
nut infi'diui ut mental abstraction. du
ring times of gioat peril ami gieat ex
ilement. Ilu isrei'iesented as having
been "beside hini-elf " upon hisre-eiitiy
ol Winchester; anil, upon arriving tu
tho sccnu of Impending contllct on thu
Chickuhomlny, he sit on his liorso like
a marble statue, apparently unmindful
of all that wiisaliotil to transpire. To I ho
reader there oemi to be something un-
nutmul in ull thl;butuuiM)wn opinion in
tlio niutur is. that his iiiten-e religion
devotion ha led many to think hint In
sane. We knew thai he never entered
upon a struggle without imploring
help from above, ami it was Ids custom
to render thanks toiiod for all that was
accomplished. His very bravery mid
reckles-ness were the fruit ot nu luinio
vuble faith In thoKterual One.lii whose
mime he claimed all victories anil to
whom lie nio.-t willingly surrendered
his snlrit. lie was the llavolock of the
war a brave, good man, who loved the
excitement but not the carnage of con
flict. As a military l( ader, ' ieiieral Jackson
wu very willing to lake responsibilities
-in fact, It was sometimes thought that
ho was t"o presuming In this regard.
In tluicHof peril he was Impatient of
anything like circumlocution or delay,
but was eager to ni-h ftjiwurd, and, by
some tinevpectid ll.mk movement, take
the opposing foicc-i tit a dlsndvantge.
Till lic-oniotimosdld without awaiting
the Mow process of orders ami plans,
nml thu wnsnt tlnn s blamed by other
coiiimanders, IloNNn not satisfied with
a single Micctss, Inn desired to rush for
ward until he should Imveintllcted last-
log Iulniy upon u command. Ho gave
littlo tiliiu to iiiapniiud chart., but wa
(lulck to plan hlsiuoNcnteiits and most
secret in their execution, ills troops,
si ldola knoNN any thing of hi plan.,
ami at limes his stall ufiiccrs wcie unln
foi iiied conteriilliirhlf distillation. Till
i iinoii n llm vcnrk-H lu lioiHOl 11 Cl III o 111
, and also a. tho U,e of thu great .lank
1 movement upon Chaiicellorsvllle. l'rob-
'ably the two char. rMlcs by which
General Jack-on will be most, remciii'
bered will bo his Pituuiu rellcoueo and
Ills iislotilslilii"; ci'lerlty o' net Ion. He
vm tilwiiyi "ruirprlsliiK" winieliody, o
chill ' fleiienil Ilnnk. Uciicrnl Lee
never lo-t lilt conlldcnet' In lilm for hu
hour, nml felt the lom to he Irrepnrahle
when ho fell nt t'liniicelloi-Hvllle.
With all hl 'everlty mid oxnctlnure
with such foarlws Impetuosity. The
South could now see how great a
man It had lot, and Its grief was Incon
solable. fieneral Jackson died a Christian
deuth, sweetly .smiling, and exclaiming,
"It is all fight," During all his suffer
ing he would never utter any syllable
of complaint, but seenud to bo living
over again his bloody encounters.
Friends passed in and out, and hu had a
kind word for nil. llo uttered no bit-
, tcrne' toward the North and. saltl little
'or nothing of thu southern ciiu-e. Hi.
j thought were on the Hold. He was
not a politician not a man for great
civil Nvorks-butthe Impetuous unllincli
Ins Chiistlan soldier. Sticli hollvedand
such ho died. He did not sea the con
test half to its ending. Hotlltl not take
part in its bloodiest battles' Hut lie nvus
the lieroof the tlrst two years of tho war,
and a such, his fame will not readily
pass tiNvay. J'oumt Table.
Jcdop. UliAtiY, of tlio Common Pleas
of this city, will not blame us forrepro
ducliig, without Id consent, the follow
ing, which he related a few evenings
sm.0
An Irishman, who had doubtless been
'blue iiiouldin' for want of a batin',"
and could not resist the temptation to
haven little exurcl-e, was arraigned for
an u-natilt nntl battery. He listened
witli apparent raptattentlon to tho read
log of thu Indictment. When that cere
mony was ended Mr. Vadcrvoort, the
clerk, asked lilm, lu accordance to the
form then in u-e; "Do you demand i
Uialoii this indictment V" Pat, lean
lug forward in seeming utter Ignorance
of what had been asked him, said
"What's that'."' Mr. Vnndervoort, a
llttlu da-hed by the manner of the man
repeated the question ; and tho response
was: "The til vll u trial I want! Yo
needn't give yourself the trouble of
thryin' me I Yo may as well save tin
expinse of that and put me down in
iii'ient ! Contlutum I to lave this wid
me ble-slu' on ye! Ii.dado I'm anxious,
for me bo- is wallin' for mo beyant !
Oh no, no; the dlvll a thrlal I want nt
nil, at all!" All this was said soiapidly
that Mr. Viindcrvooit could not Inter
pose to slop It; and the prisoner having,
a he supposed, settled the business, at
tempted to leave the court, bill was of
course prevented. Mr. Vnndervoort,
when the mirth bail subsided, changed
the question, ami a-ked : "Aro you
guilty or not guilty'.'"
"What's that V" said he again, lean
ing forward with his hand to Ids ear, ns
if lie had not heaid the question.
'Aie you guilty or not guilty
"The answer came omc: ".lmii Itot"
Ihcilieil ran I tell till I hear lif id
ilcnrrf" I few as permitted to hear, u-t theleat
la-leof tistlniouy, that eventuated in
Ids being -t ut to quod fur one calendar
mouth.
Amuuk'an' Wos-iii:rs. Tho greatest
cataract In the world Is tho Kalis of Nl
itgrn, where the water from tlio great
t'ppor Lakes formn'a river three-quarters
of a mile in width, ami then being sud
denly contracted, plunge over the rocks
In two column to the depth of 170 feet
each.
The greatest cave In the world is tho
Mammoth Cave, in Kentucky, where
any one can make a voyage on the wa
ters of a subterranean e.i nnd catch Hh
without eyes.
The greatest river In the Nvorltl 1 the
Mississippi, 1,000 miles lit length.
The largest Valley in the'wurld Is. tho
Valley of tlio MhslMppI. It contalnft
WO, Kin square miles, nnd Is one of the
mo-t fertile and profitable regions of tho
globe.
The largest Lake In the world is I.aku
Superior, which Is truly an Inland sea,
being IIH miles long, and 1,000 feet
deep.
The greatest Natural llihlgo In the
world Is the Natural llrltlgo over Cedar
Creel:, in Virginia. It extends across
a cha-tn H) feet In width and iiiiii feet In
depth, at tlio bottom of which thoereek
How-,
The greatest mussof Iron In tho woild
Is the Iron Mountain of Missouri. It Is
fl.'iii feet high and two miles In circuit.
The largest aqueduct In the world is
the Crolon Aqcduct In New York. Its
length Is forty mile and a half, and It
cost twelve nud ono-half million tlollars.
The largest deposits of anthracite coal
In the world, tire In Pennsylvania; the
mine of which supply the market with
millions of tons annually, and appear to
be Inexhaustible.
ANjip.r.w Johnson has been elected
an honorary member of a lla-e Hall
I lliu, iiiiii is leiuiiini; in innj nisi, nu
Club, and l learning lo play fast. Ho
put out Stanton at ho.no base- Sheridan
nud Slckhs on a "fly, and "muflul"
ivi nl l.db Including one from
i Grant a but, NWIIi gum Ucxtcilty.
In lively Andy."
the PArnn don't say so.
A pknv evenings nt;o, fanner Blocuni
wn.s renillnp; nn nccnunt of a drendfiil ac
cident which had occurred at n factory
In thu next town, nntl which the vll
Infro editor lintl deerll)ed in n (jrenl nin
ny hard woul. "1 declare, wife, that
was an nNVful uccldelil over tew the
mill," said Mr. ri. " What wn It about
Mr. tilocuuiV" "I'll read the count.
Nvlfe.aiid then you'll know nil nliuul It."
Mr. Hloctim bejran to read.
"Horrible ami ratal Accident. U be-1
comes our painful duty to record the ,
partlcillnrtiof an accident tliat occurred at
the lower mill of this village yeterday
evcnlnpr, liy which n human belli"; in
the prime of life nvus hurried to "that
bourno from which," us the ImmorUl
Shnkespe.ire has tild, 'no traveler n
turiis.' - I'Uo tell!' exclaimed Mr-. K.i
Jlr. John Smith, n workuiftu NVhfi has
but few superiors this side of the
ureal city of New York, nm ent;ii(;cd in
iuljutlnir n belt upon one of tin- larj;e
drum,' I wonder If II was it br.ts
drum, such ns has K. I'ltn lbiis Unliim 1
painted on't, snid Mrs. Hloeum,) when
ho becaino eutatiitled. Ills una was
drawn nround the drum, nnd finally his
... ....... I.-.1 I.tt...1 .1... ,.-IS.
entire hotly wuswldrlcd over the shaft at
a fearful rate. When his Fltuatlon wns
discovered, ho bail revolved with Im
mense, velocity about lll'teen minute,
Ids head and 1 1 nibs striking a large
beam, a distinct blow at each revolu
tion." "Poor erector I how it must
have 'art him!" "When the machi
nery had been stopped, it was found
that Mr. Smith's arms and legs ivero
macerated ton Jelly;" ("wonder If it
killed him," bald Mrs. Smith, j "his
skull was fractured ; his spine dislocat
ed." ("Well, dhl It kilt him?" asked
Mrs. S., with increased Interest. "Por
tions of tho dura mater, cerebrum, eel-
ebruni, cerebellum. In coufiied masses,
were scattered about tlio Iloor In short
tlio gates of eternity had opened upon
him."
"Wns the man killed?" said Mrs. S.
"I don't know haven't come to that
yet you'll know when I've finished
tlio piece," And Mr. Slocuni contln.ied
reading.
"It was evident, when the shapeless
form was taken down, that it wns no
longer tenanted by an Immortal spirit
that the vital spark wa extinct "Was
the man killed? that was what I want
to como at," said Mrs. S.
"Do liaieo little patlcnce.old 'omnn,"
said Mr. Slocum. "I presume nvo shall
como upon It right away."
"This fatal casualty has cast a gloom
over our vlllugo.autl wetrttst that It will
be a warning to persons who are called
upon toregulatomachlnery In our mill.'
"Now," said Mrs. Slocum, "I should
llko to know whether thu man was kill
ed or not?" Mr. Slocum looked puzzled.
Hu scratched his head, scrutinized tlio
article lie had been reading, and tool; a
general survey of thu paper: "1 declare,
wife," said he, "It's rather curtis ; but
rualy the paper ilonH tuy."
Thacii Tin: Wo.nii:.v to Savi:.
Tliero'.s the secret ! A saving woman at
tlio head of a fatally Is tho very bet
saving bank yet established one who
receives deposits dally and hour! with
no costly machinery to manage it. Tho
Idea of saving is a pleasant one, and if
the women would Imbibe it at once,
they would cultivate and adhere to it,
and thus, when they were not aware of
it, would bo laying the foundation of a
competent security In a stormy time,
and shelter in a rainy day. The woman
who sees to her onvii house, has a large
Held tosuvoiu. The be-t way to make
her comprehend it Is to keep uu account
of all current expen-cs. Probably not
ono woman in ten has an itleit of how
much aro tho expenditures of herself
nnd family. Where from one to tNvo
thousand dollar are expended anntpilly
there I a clianco to save something if
tho effort i only made. Let the house
wife, tako tho idea, act upon it, and she
will save many dollars, perhaps hun
dreds, which befuro sho thought Im
possible. K I'.r.P A Llr. Keep a 11-t of your
friend; and let find lie Hist in your
llt, however long it may lie.
Keep n llt of the gilt you get ; and
let Christ, who Is the unspeakable gift
bo first.
Keep a list of your mercies ; ami let
pardon and life stand at the head.
Keep a ll-t of your Joy; and let thu
Joy unspeakable and full of glory bo
tlrst.
Keep u list of your hopes ; and lnt
the hope of glory be foremost.
Keep a list of our sorrows; nnd let
sorrow for sin be tlrst.
Keep a list of your enemie; ami
however ninny they may be, put down
the "old man" and the "old serpent"
first.
Keep a list of yourslns; and let the
sin of unbelief be nut down, tis'tho'flfst
aiitrworst'or all.-
A i.At'nAiiLi; spirit of economy mid
thrift pervades tho town of Sayhiool'
Connecticut the placo where tho first
American "platform" nvus constructed
Judging fiom tliu consolatory reflec
tions of Uncle Ilaruck 11 , who.hud
been very sick In midsummer, but soon
got about again, lu reply to Colonel
Hlgginbottom's Inquiry as to Ids health
ho said ; "Wa'al, now, Kurnel, sort o'
mlddlln'; but I tell you" t lowering
his voleo and shaking ids head, I "If I'd
a died In hayin' and harvetln' 'tivtmhl
been more'ii forlv dollar- damltlge to
me !"
A lady-asked it noted doctor If hu
did not think the small bonnets timiti
dies wore had u tendency to procure
congestion on thu brain,
"Oh, no!" replied tlio doctor, "ladles
who have brains don't wear thuiti,"
Tm; Tailor's .lout:. A young fal
low who got very angry with hUlallor,
taunted him with being only the tiltl
part ofa man. "Very well, ' replied
Sn n. "I'm then better off than you, for
..'.. . . , .. ;.
- - ' " -
- -
persou
who Nvout to iwi for fcarof belli;.
drown
od.
HOME AFFECTION.
Tin: heart lias affectloni that never
die. Rough rubs of tho world never ob
literate them. They aro tho mcmorliw
of homo only home, thern is the old
tree under which tho light-hearted boy
has swung many a day ; yonder is the
river In which ho learned lo HWlm,(here
Is thohoiisolnwhlch ho knuwu parentV
protection nay, there Is the room in
which he romped with brother nnd k1
tev, lunu since laid In the yard In Nvlilcb
lie must soon be Knlhered, overbhudow.
ed by yon old church, whither nvIIIi u
jo.voim trorip lllco blmseir, Uu liad often
followed his parent (t worship nnd
heard thegood old man ivho mlnWerud
at tho alter. Kven tho very hchoul
house, nisoclutcd in youthful days wltli
thoughts of tasks, iionv comes to bring
pleasant remembrances of many occas.
Ions tliul called forth some ifuncrou
exhibition of noblo traits ofhumnii na
ture. Theio is where ho lourned to feel
some of Ids flrt emotions. Tiiere, per-
chance, he 11 mt met tho beltiff, Nvho, by.
her love and loliderness In life, has nmdo
ju home for hiniHelf happier than that
i Nvhicli his childhood has known. There
are certain feelings of humanity nnd
lt,U,,l,n.,,n,,.IUI.Ut ll.nl ...... 11., .(
thoo too among tho best thnt can ilnd
no appropriate placo for their exerclsus
only ut one's fliro.-ldo.
Talkino axii WniTi.NO. To talk
well anil to writo well nroqtiltodlstlnct
accomplishment, although they aro
sometimes united to a high degree In
tho samo individual. Often however It
is quite otherwise. Poor Goldsmith oc
curs ns a familiar example. Tho ober
vation he let fall in company Willi hi?
literary colleague.-, were so notoriously
Hat anil pointless as to provoke tho re
mark that he wrote like an tinge! and
talked llko a Poll. Other great talkers,
famous wits, hnvu written so llttlu that
their reputation rests on bon mots nud
anecdotes recorded by ethers. Hut even
when a gicat talker Is also a great wri
ter, It Is rarely through his own remains
that we appreciate his convuriatlonal
abilities. W o owo that privilege to th
baud of camp-followers nvIio pick clean
the bones nf deceased celebrities. John
son's reputation In this repect owes
moro to IJoswcll than It did-to himself.
Tho unreported talker Hharcs Hio fate
of tho singer ; after his departure from
tliu scene his fumo rem til ns a matter of
faith and tradition which people believe
in becnuso their fathers lmvo told them
so, but tho proof of which Is forever si
lenced. TitK LAUfiii oy Woman. Woman
has no natural gift moro boNvltchlne
than a sweet laugh. It Is llko tho sound
of flutes on the water. It leaps from her
in a clear, sparkling rill; and tho heart
that hears it feels ns if bathed In the
cool, exhilarating spring. Have you
over pursued an unseen fugltl vo throus h
trees, led on by a fairy laugh now hero,
now lost, now found? Wo have; nnd
wo aro pursuing that wandering voice
to this day. Sometime It como to u
in thu midst of care or sorrow, or irk
some business, and then we turn away
and listen, and hear it ringing In th
room llko a silver bell, with poNver to
scare, away tho evil spirit of mind.
How much nvo owe to that sweet laugh 1
It turns pro-u to poetry; it flings flow
ers of sunshine over the dnrknes of th
wood In which nvo are traveling; It
touches with light even oursleep, which
i no moro than th Imago of death, hut
is consumed with dream that nro thf
shadoNV of Immortality. Vrentkr,
Rich Mn.v. It worn no bad compar
ison to liken mere rich men to eameln
and mules, for they often pursue their
devious way over hills and mountains
laden with Indian purple, with gems,
aromas, and generous wines upon their
bucks, attended, to, by a long lino of
servants, as a safe guard on their ivay.
Soon, however, they eoino to their even
ing halting placo, and forthwith their
precious burdens aro taken from their
backs, and they, now wearied nnd btrip
ped of their l.uling ami their retinue of
slaves, ..how nothing but livid marks of
stripe-. So also tho-e who glitter In
gold nud purple raiment, when thu
evening of life eomcs rushing "ii them,
have nought lo show but marks nud
wound til" "lu IiaprosH'd upon them by
ihe e II u-e of richc.
As Indian and a white man were
pa-!ug along Uroudwuy, New York,
when the former espied a window full
of wig, and pointing to the owner, who
stootl In the doorway, said: "Uni
lilm great man - big hnivi tuku many
sculpt."
A minister of tho KstnbUshcd Church
In Englnnd asked an Itinerant preacher,
"How does it happen that y;ouhavo
not moro doctors of divinity "lii your
coniii-ctlon?" Tho reply iviis, "lleciy
our divinity Is nover sick."
Gravity-. An exchange bays, apro
pos of the discussion whether New
ton "discovered gravity," that If ho had
lived to this time h" might havodlscov.
cvrod It lu the counlenaiiet-snf thnltadi
eal politician" all over the country.
A LANVY Ltthud his portrait taleil 111
his favorite attitude, standing ids hiuulo
In hi pocket, "It would refeinblp
hlui more clo-iely," said nn acquain
tance, "If ho had lt!hnudlnsomelody
else's pockit."'
Tin: PitiNTHR.-
Printer fool enough,
Pull's the folka o funny ;
Ho does all thy pull
They get all the money!
"Jott.N did Mrs. Ureeiniet tho medi
cine I orderi d?" "1 guess bo," replied
John, "for I uw erupo oa tho dir.if
next morning."
Tin; stroiigost Mini of a hint-
, young lady iwklng n uvntlimniii to
ifonoofhor rings will go on his llttlw
n. ,,.,.
i iimkh.
A lit 1'Li; boy, tho otiierday, on lieu-
leg a lunnlier oi IimcralspufS.expretVicil
- , a wish tl wt ho might dlo before hcuveu
wui full.