The star. (Reynoldsville, Pa.) 1892-1946, March 29, 1893, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    KKYNOL.WVIIXK, PKNN'A., WKDXKSDAY MAIM II 2if
NIIMISKK Id.
VOLMIK 1.
1 i : i r.M.u, hm iii:.si ku i-iits-
1 IUHGII HAIIAVAY. i
Tlicliint Hi"' lii'lvirn ImltiiK Hlilmuiy.
nriiilfolil. Miliiiniilii it. Ilnllnlo. lto.lii".lei. I
Muslim In 1 1 -s mill points In I n n pi ' "II i
region. "
On mill nfici Nov. :itli. I"1'!. mcii
Kcr tnilns ulll m i It e mid ilriiiii from l ulls
( ll'l'l. Million, (lull), I ee.l Minilny. nr. Inl- .
lows:
till! A. M. Ilrmlfoid A iiiiinniliiiloii I or
. point. Ninth lieiween I till ( n-et, ntnl
llinilforil. 7:1 II. in. mled ""I" 1
I'liiixsiiinwnev. I
10 O.'. A.M. Itll II 11 In :l ml UihIii sill li i it 1 1 I'M
HiiN kn n Willi-. l(lil'.riiv..loliii-onlnni!.Mt.
.Icett, liitidioid. Siiliimiiiien. Iliillnhi iiinl
Kmln'sii'ii iimin viiiu nt .liihii-iinliintj
with 1'. K. I I'll III :i. fur Mleoi, Kane,
Wiim n. Curry mill Krlc.
IO:fiii A. M. Aeeominotltillon Inr llllHols,
SvK", lll Utin unit I'linv-iKinvtii-y.
1:1101'. Nl. llniilfniil Ai'i'iimniiKliiilnii-I nr
lleei'lilicc, III i n k HVV 1 1 Klllniint, I'nr
linill, Kliluuil), .Inlin-uilllillix, Mt.,lcelt
null lllltilfntd.
I: AO I'. M. Mull Tor Dullnls. Sylccs, lllff
linn. I'tiiiXMiiiiiwin v mill Witlstiin.
TiMl I'.M.- Ai'i'itiiiniiHltitliin lor IniUoKUlii
Hun nnd Pntixi.u'nwnry.
TrialiiM .rrle- "tin A. 1.. Aeenminoiliitlon
I'niixsiiiiiwni'.v : lii:ti A M.. Mull from Wiil
stoti mid I'linxMitnw ney : Hii.Vi A. M., Ae
I'MniniiHhitlitn fintn lliudfoiil: l:'-it l.M.,
AeeoniniiNltitton from l'iiiisiniiwin'y: :
I', M., Mull fiinii IliilVttlii mnl Kuclii-Mer;
?:. l M., Aeeoiiiiiiodiillnii fintn Itriitlfoiil.
Tliiiiisiiml mill' tickets in tu cents per
mill', jtimmI for tmssturi' Iiclwcc n nil stntlMiis.
,1. II. Mt'l NTYItl'.. Au-l lll, I ''nils creek. I'll.
.1. II. Huiiiht r. C I.i'i.v.
to'llcl'lll Mllt. ticll. I'lls. A'JI'llt
Ulllilfnnl. I'll. Uih Iii.ii l. N. .
KN N S Y 1 A' A N I A 1 A 1 1 .1 !' A I .
IN KI'T'Kt 'T lKll:MHI'.lt l'.2.
Ililhlili'lplilll H K.i lc Kiillrond I'K s,,n Tlnii.
Tulile. Trulii h iiM' lirlflwiiuil.
KAoTM AMI
!:l4 A M Tmln k, 1 1 1 1 1 cMvnt Stin.liiy fur
rillil'llrv. lllit-i'Khiitu mill llit't-tnrilliili' slll
1 lulls,, ii'iihliiu ttt I '1 . 1 1 :i li I 1 1 1 In II:. HI 1'. M..
New. oik. H:X. P. Hull It , II: V. St.;
llshlimlnli. H:l.i r. M. riillnitill I 'n rli if I'll f
from lllltinisnrt mnl imsseinret nclies
from l line In I'ltlliiilclplilit.
M::im I. M. Train (i. ilally i'i it fluidity for
lllirrlshiit! mnl Intcrnicilliilc stuHon. ur
rlvlniMil I'hllilili'lphlll 4:i' A. .Si'W Vui k,
7:ltl A. M. Thriiiimi li fii'ln IlilHuls to
Wlllliitnspiiil. I'lillmmi Shi'))lnu' iMirt frinii
lliiri'lslnnu tn I'hlliiili'lphbi mnl Ni w in k.
l'lilhiih'lplitn piiHvntfi't's fan i-i'iiiiiln In
Kli'i'pi'l- nnillstntlH il until 7:l A. M.
".:: I'. M. Triiln 4, dully fr Miiiihtiiy. HiihIh
lillt'K mill linn ini'illuK' smt Ions, in rlvlnn nl
I'liirnili'lnlilH, dt.Ki A. M.I Ni-w Vnrk, M
A. M.J lliilllniiili', ll:'!ll A. M.t Viishllluliill.J::itl
A.M. I'llllmllll I'tll'M llllll P'lMHI'llKl'l' I'DIII'lll"
ftiim Ki le mnl llllinns.i l to I'hllilili'lphlll.
I'lisNciiiri'l-H In Nh'i'iM-r fur Ihilllmori' mnl
ViishliiKtou III In-initwfi-rn'il Into usli
ItiKton hI'I'ht lit Htirrlnti-u.
r.r i n aimi.
7:M A. M.- Trnln I, dully xi'i'pt S'lniluy fur
HitltrwHy, huHolM, Chniont mnl lutt'i--
nn'illnlv Httitlmm. I'txn KliluMtiy in :i:it
I'. M. for Krli-.
lli.Vl A. M .Trtil ii II, dully 6iv K.rli' mnl Ittti t-
nit'dltitv iKilntM.
:K I'. M.--Triilii II. dully 4'Xi'rpt Sunday fur
Kmti' mnl ttiti't'nntlliitv'tiii loitn.
Tlllidl (ill THAINS XIK HHIKTVK
KltoM TIIK KAST AMI mil Til.
TRAIN II li'iivcn I'hlliuli'lphhi K:.Vi a. in :
Wltslillitltoll, 7. VI A. M.t illlllllliort', Ntl.'i A. M.i
Wllki'shiii ii', liitis A. M.: dully I'Xi'i'tn Hin
dny, iirrlvlnii in Drift wood lit H:'27 l'. m. Iim
I'lilltiimi I'mlor rni rnom rhllitilclplilii t
SVtlllmnHioii.
THA1N li iivi-tiNi'W Vin tit 8 p. ni.i I'll I In
di'lphln. Il:3 p. in.; Washington, Hi t" n. in.;
Iliiltltnori'. Il:4'i i. Ni.; Unity iiitIMiik hi
Drift wimm! nt tl:.vi n. ni. I'lillmtin lrijlnK
cnrN from I'hlliuh'llilibi to Kile mid from
Wimlitiitfton mid Hnltlvini'1' to llllmitsfHirt
mid tliroiiifh pnsM'inr'! 4'oni'ln'H from I'htlit
rii'lpliln to Krli' mnl IfanJilmoin to WIIIIiiiiimw
Itort tind to DiiHiiIh.
A1N I h'HVi'x Hi'iiovnJit H:'.V li. In., dully
I'X.vpt MmiUiiy, Hrrivtoin hi llrlflwiNHl 1:M
a. m.
.lOHNHONHriMi JtAU.HOAlX
(Daily I'Xitcpt .Snniliiy.)
TRAIN 19 li'Hvi't Itlditwav nt :4(i n. m.i John
ixinlnirii nt t:.V a. m., arrlvlnx nl t li'tnn'ix
lit H:4An. m.
irKAIN ai li'iivi'H ('Icmiimt nt IfitlW n. m. nr
rltliiv nt .lolitiHonlnirx nt 11:4(1 u. in. mitf
UldKwny ill ll:V H. in.
11
UXJWAY AtlLKAlU'llXD H. 11.
DAILY KYfWTiStTNDAY.
HOI1THWAKI).
NOKTHWAHM.
P.St A.M.
KTATIOXH.
A.M. I'.M.
12 in II 4i Kldicwny I M 1 tin
12 tH 4M IxIniMl Kim 1211 AM
12 22 II W Mill II n von 1 III H4li
12 41 tint! Croylniid I ml II :u
V llllll Shorn. Milk I2.VI liittl
In 42 1(11.1 HIilpKm-k 12 M H 2A
12 44 III 17 YllKiynrd Ktu 12 .V! H it
12 t 20 20 ( iirrk-r 12 IW 1121
1 110 iu; nrn-kwHyvllk- I2:ix HIM
tit) 11)42 Mi'Minn Suinnril 12111 A. 17
114 1II4N lllirvi'ys Itll 12 2H S:1
1211 J" ."si Ku 1 1 I'MVk 12211 A4.1
14.1 U(A DllHolH 11! Illi A.KI
THAINH I.KAVE KIIM2WAY.
FHMtwiird. WontwHrd.
Train N. 7:17 H. m. Tmln il, Il::t4 ll. m.
Trln tt, 1:4.1 i. m. Tmln l,:tm p.m.
Train 4. 7:U p. m. Traki 1 1. M:2.1 p. m.
OHAK. K. IM'OH.
Oim. ManaKcr.
J. It. V(KI),
iUm. I'hhh. An't.
CftflNGEflBLE WEATHER !
NttUtro has wwn fit to liavo
changuublo wuathor uu4 why
not hare your TKtrson rarmenU'd
with a nout and nobhy unit
made of heavy-wolpht material
, to Hiilt the woathcr that is now
oreeplnir ujxin ub. You need a
now wlntor auit and on the cold
waves are very uncurtain you
will be wiae if you place your
order now for winter woaring
apparel, bo as to have it to don
when bltiHUirinp; weather in
tiHbered in. Hitch an immunxe
line of winter patterns wan
never dinplayed in town an can
be noon at
J. C. FROEHLICH'S,
0Next door to Hotel McConno
Gltu Meat Market
I buy the best of cattle and
keep the choicest kinds
of meats, such aa
MUTTON,
VEAL
BEEF,
PORK
AND
SAUSAGE.
Everything kept neat and
clean, Your patronage t
solicited.
12. J. Schultze, Prop'r.
ANNOl'M'MMKNTS.
,'(l( I'lliiTlltiMM'AlO .
Wll.MAM It. SITTK!!.
()t ( I avvii.i r Ihniiirisi!.
Sulili i't to in'' I if I'll' iiftllillran.. of .li' ll'iT.
son l o. nt tin' pilniti' V ! t Ion. .lunr 17. s'..
SUtrvllT.
J,1)I! SIIKHII I",
K. NKI I'1.
(il Hi:ymi.is it i.k Itiitnit on,
Sllliji'i't to lli'lloll of tin- t-i'plllilli'misof .ll'lVl't'
uoii't'o. nt I In- pel in in y I'hvtlon. .liini' 17. s'l.
piHMII Itll I .
DAVID (!. Col'IM.KY.
(IF ItllllOKVII.I.K lllllllll'lltl.
Snlilct't to ni'tlon of the ifpiililli'iins of .InlTrr
son Co. nt tlu prlnuiiy ch i'iliiu, .lulu' 17, IMi.l.
pill HIIKKIKK.
CIIAKI.KSO. WILSON.
t !' I't'NXHI'TAtt Nt.v' ItlllllM'llll,
Sllli,lri'l to tii't ton of t !ir ti'puhlli'tlils of .Irlfrr
miii I 'o. nl tin- pt lininy I'hvtloii. .Iiiiio 17. I'':!.
,'ull HIK.KII I',
;i:)U;i: v. waiimi'K.
til' lir.VMii.twvii.i.K lliiiriiruii.
Sill i li'i'l to ji.'tluti of I hn li'putilli'inisof .li-tri'i--Niti
t'd. tit tlir ritiiuiiy i'Ii-i-i ion. .Iiiiit- I., s'.i:i.
pm mi 1 1-1; l l l .
K. W. Mi Ml 1.1. KN.
(if Mrt'it.v M' Tiiw xsitii',
Sul!.'i't toni'tionof tlio i li'ioi ii t ii I of .li-IVi i
son Co. nl tin- primary i'IitI ion. lilni'. In;t.
0'01lttl fVCrtHVCV.
pilt TltKASI HKH.
.11)1 IN waij i:.
OfWinsmiw TnuNmiii,
Siihji'i't to iu'1 ion of tho ri'piililii'misof .li'tVi-r
si hi i 'o. nt the primm-y t'li'rtlon,.luni. 17, si:t.
put TUKASKHKIt,
N. D. :oiKY,
ok I'i nxhi'TAWskv IIiiiioi'iih.
llh.li'i't to lli'lloll of tlir I'i'pilhlli'lllls of Ji'llVr
sMinCo.nl Ihr pi-lmry rli'i'ttou. .liini' 17, IrttJ.
pill TUKAXI KKK,
W. W.MISSMAN.
OK Cl.Af VH.I.K IIOHOI till.
huhjiH'f to tirtioiif tin ti'piilillrmiH of Ji-flS-r-soii
'Co. nt tin' ii itnni-y I'lcrtlon, .liini' 17, l1U.
piK THK.ASI Isi'K,
AUTHrit MOHUISON.
tr I'MIIM ToWNHHIl',
Huliji'i't to iirtton if the ri'piihlirmisiif ffi't.
koii'Co. nt tin pi-lTiimy I'lfrilon linn 17, .Met.
rntmlinitrr.
pill 'OMMIssioNK.K,
w. T. ro.,
(IkWivni.uw Townhiup,
Hillijri'l totii'lk'of tin1 ri'pulilli'iiiiKof I'lVi-r-wmi
Co. nt the. pi-tinm clcrilon, .linn. 17, IMM.
pi( COMMIMsMONKK,
DAXJKL HKKWKlt,
or t'f.iuiv TiiwNHtiii'.
Hnliji'rt toni'tlm- of the ii'puhlli'mm of -.li'ftvr-miii
Co. tit Hh J'rimnry I'h'rtlon, Juni 17. Intiil.
pilt COMMISSfONKK,
.TOSK1MI DAIUl,
OK illtlKIKVII.I.K HOKOI IIH,
Htihjivl to tu'lkttj of Mm rcpiihlli'iinKo.,li'flVr
Hon Co. tit tl.e prknmy I'lci'lloii, .lum 17, imi:i.
piHCOMMIHSIONKU,
JOShSMI lUILLKllS.
Or Waiihaw Tdwnhiiii",
Htihjoct lo iutlinif tin r!.mlill'iiits44..1cffi'r.
will Co. lit III pt'tmnry idcrttoii, Juni' 17. INtlit.
ATTOHX KY-AT-LA W.
Ofllro on Wi'Ht Miiin Nttii't, opinm1i 1 lit'
K'liinmi'i'i'inl lloll, Kcyiioltlsvlllu, f'a.
"jjltRR HIVKU,
RKYNOJvDSVIMJC, 1A.
.Ilcsldi'iil lli'nilsl. In building ni'tir JKIiii
dlst I'hiui'li, opiMmlU! At-uolil liltKtk. 4oml..
iwmH In nH'intliiK.
4iotcl.
II
OTKLMctXWNK.rX,
KKYNOLDSVIIXK, l'A.
FliAXKJ. HLACK, Vroprutor.
Tb li'tiillnir liol'l4f tlmtown. Ilotulijiur
torw or commiirciHl tiicn. Stcum lit'itt, fro.
liUH,4inlh rooniH nnJ i'Iosimh on rvory fkior,
HHiiipU' riMiniH, billiard room, ti'li'plionc itwn-
IHM'Ifevlin, &c.
JJOTKL HKLNA11,
UEYNOLDSVILLK, l'A.
OKEEXd- COSE1i, I'ri,rUlofs.
Flml rftuHN inpvi'i-y pjtrtttMittir. Lornt'd In
tho very s,.ntri of Ino iHndni'snptirt of town.
Krofl 'huw to und fnnii tmlim nnd commo'lUiUH
HuuipturoiHiiH for'oiiinu.n.iul truvuli.rH.
JSl KUMJAN HOTKL,
BROOKV1LLE. PA.
nUFFiyOTOX d- WXO, Prop'.
OmnlhiiH Ut nnd from nil trainn. F.iimpcnn
rcHtutirnnt. JloiiHii lu'tiinU mid Huhti'tl hy
irtiH. Hot and cold wnti'r. Wi.stnrii ITnlon
Tolt'grnpli iifHtMi In Imildliiff. Thu hotel U
HltoU with alltliii inodi'i-ii convMiiviiciiH.
COMMERCIAL HOTEL,
BROOKVILLE, PA.,
PII1L 1'. CARU1EU, Proprietor,
Satniiln motnnnn tho ptuund floor. House
lu'Ulod hy nuturul van. OninihUN Ui und from
all truiiiu.
SUBSCRIBE FOR
"THE STAR"
$1.50 PER YEAR.
A FAIR ATTORNEY.
Alnnl llm unrlil Imi Km' tiM t y
Hlncr I'niisin 1 lllinn i- Hi i. I i'.iIIikp,
Fur fcht Im" rro. ti . I unn-1 I
Oft tri'tnlili- lit In r ut 'lr.ni.. knrnlcilw.
Vlirtic'cr I tlurr tn umii In r tnov
Min fruwns Unit I nln.tiM mi nnii'iy tier,
And Hu ll pl'urliiiln', il ll I' ll) I. row,
llrr mission W In lm ll Imi j 1 1 .
l.lfi' kIIiIi-h tin iin.t-i' on i:iiili ii u Inirn,
A Ktinny wnlf (min I I Ihinnloj
I'vi li-nrnril linw trill. Iln pni't itll,
Tlint comlni; worrmv i iist- Its mIiihIiiw.
Winn till It (llllll . . lis. i
I frit itomi' htililrti til iff Inipi'liilril:
When ulir. dri litii'd n i hi;iiiii.
I knew my rosy dri-ntu hml I'tidrd.
Blir 1'iiiiitn no mini' on t hinn linim '.
With lliitn Unit wntiM linM-i nizi d .Mnrlllo,
Ptrnntii hlrd Hint unit plitnu d tln lr bnrk
Wltrn Knilirr Nmili hrini-d tlir- hlllow.
Hir finn y IIiiiiih, Itli ht tttiiti r liln. li.
Thu ili'inllil 1 1 i it in . Iih t lull n tin It her,
Win n In tlin I'liitrt n l.rrutlili liusli
lllvi'K limimi;i' lo 1 1ns iiii'i ii di Inner.
Tin nnd tn mri't mu ll 'riililim nnci
Knim nit n blue ni SeottlKh lientlier:
Tl nnd n mnlil Ith clu" l "f rosi,
Hhiinld linvc lier lienrl lminl up In Intlier;
H in nnd to keep line' piuKion n nl,
TIioiikIi I'nlUiV nmiM I lit- fair environ:
Hut worse to biive her ii'iiillnu Kent
When one la fondly lirenthlnii I') run.
When l.llllnn In lli etmed nt the Inw ;
Her f lllle. be Mir,; will llie forever; I
No Imrrlster lll plek n llnw
111 I'iKle ml exlretnely elever;
The sherlll' ill Inl'Ki't lii imp
To fensi ttiiiiti llie luv'l i Inn,
And e'en Hie J'nl: :e IH M l bis eitp
At her mnl ilri'iun nf love ll slllll.
riillltel M. I'ei k in Mill I'rnt.elseo Arniilllillt.
Heott l iijoyril Hi Inn l.lonlned.
Sir Waller Si'ult Ih iiii t'Xiitiiili) of a
cn-ut niiiti, who, ko fur us wo ciin JikIkh,
njoyi'd lmyiiiK tlio H'tmlti-K or liiB
grt'iitni'SH, even in liin limir of tli'iith. lie
wiih uri'tit enotili, lint Hum lit) wiik that
kiutl of a man, mnl tlio t'ii'ciiiiixtnm'eti
amoiiK wlilcli lis lived were favorable.
That was In-fore the day of the penny
Hmt, of the elect i it: teli'Kraph, of rail
way and of the interviewer, tint! In his
prime he lived nt Allotnfunl, which U
equivalent iiowiuIiivh to ciiyitm that ho
lived at Joppa. lie mteiim to have been
siliKulurly free from the lienaltieli of
greatnewi, which have rnornioiiHly In
creaaeil inee the Wizard of the North
went home, and mu ll of them no came
in his way lie (teems to have heartily en
joyed. He iipiK'ttrn now and then to have
relinbixl ht'inu; turned into A rare allow,
and to lieiiiu pointwl at wherever he
went a Wuller Hcott. Indeed this le
iiiK pointed nt neroM to have U'eu rel
ished by many men whotte Kreatnesawaa
nndoubtetl. Tlmckcrny deems Homo
time Almost to have rtwenletl not 4)eiitK
pointed nt.. All I be Year Hound.
Tim Htnry or "Mninl."
Few peoplo knew Tentiyiton and his
peculiarities better than did hii neiKh
bor Mrs. Cameron, tlio well known pho
tographic artiht. who madu n line aeries
of character portraits by photography
to illiiHtrnto Taiinyson's piM-nis. The
history of her search for and selection
of .models for these characters is inter
eRtittff. Maud was a starviiifr Irish Rirl,
who nerved her both as model and wait
ing maid.
The sequel to the story of Airs. Cam
eron's Maud is too pretty not to be given.
When Mrs. Cameron hold iior exhibi
tion in London, Aland was sent up with
a chaperon to explain the pictures to the
public. A gentleman came in one day,
and after having aked several quea
tioim left. A year or two afterward be
passed into the Indian civil nervice, but
before starting for tlio oact he went
down to Freslrwater nnd knocked at
Mrs. Cameron's door, begin for Maud's
band. Tho boiiuuf ul Maud was willing,
and they were married. iNew York
Tribuue.
Truvel In tlin Rant.
How wonderful and ever present is
tho contract in eastern travel to all life
and movement at home. No heavy carts
and lumbering wagoim jolt to ami fro
between the farmyard aud the fields.
Ho liht vehicles and swift equipages
dash pant ou macadamized roads. Alust
thore are no roads and if no roads, how
much less any Vehicles or wagons.
Thatched roofs and tiled cottages, lanes
and hedgerows and trim fields, rivers
coursing between full bunks, beyond all
tho roar and sudden Binoky rush of tho
train these might not exist in the world
at all, and do not exist in the world of
the Persian, straitened and stunted, but
Inexpressibly truuquil iu his existence,
ilvire all is movement and bustle, flux
and speed; there everything it imper
turbablo.iuimemoriiJ. immutable, slow.
''Persia and the Persian Question."
A Hoy Prima Donna.
First Boy You ought to come to the
concert our music teacher is goiu to
give.
Second Boy You goiu to be in?
"Yep. I'm one of the primmer don
nas. We're goin to give a cantata."
"Wot's thafr"
"Oh, it's all about sunshine and
storms and picnics and harvesters and
all sorts of country things. It's great."
"Do you sing all that?"
"N-o. I'm only in the first scene,
'Early Moruin on th' Farm.' "
"Wet do yon dor"
. "I crow." Good News.
The glowworm lays eggs which, it is
(aid, are themselves luminous. How
ever, the young batched from them are
not possessed of those peculiar proper
ties nntil after the first transformation.
Elk hunters In western Washington
are so insutiate in their greed for antlers
and skins that the extermination of the
elk in the forests of that section of the
stats is greatly feared.
Thu Mum tn flet M irrle.l On.
No man litis n right to get tnarricd on
less than .t WH) n year. At least that is (
the rnncltision renehed the other day at
the close of ll long tlfsi'iissiou on this
mibjeet. Of cotifKo that, means if the
man Is going to take for his bridii a
sweet anil lovely young woman, who
wltllii being happily provided for nt
bo'll" has not been overindulged in ex
travagances, and who has the sense to
know that nhe can Imrtlly expect a Imix
at the opera and lots of diamonds from
the young man who has only so lately
Hrmly established himself in business.
And even if tho girl Is one of those who
hns known what it is lo be out in the
world at work for herself, aim run Imrtlly
bo expected to marry n fellow who can
tint do us well for her as she did for her
self. Sho has managed to get along
lx-ant if nlly by herself on fifty or sixty
dollars a month, with plenty of nice, sen
Bible clothes, a trip to tho theater every
now and then, and every summer, or
maybe every other summer, a nice little
jaunt away somewhere, to forget the
little unpleasantnesses of everyday ofllce
life. And the way this money was to go
was very nicely settled ton.
The young man won't be likely to
have a In line of his own to take his win
some bride to, mnl there Is the unfailing
call of tho landlord on the first of tho
month to lt met, and that mei'ting
means twenty dollars sure, and miiylie
more. Sixty dollars will disappear early
iu the action by tint time the butcher
and baker and candlestick maker's and
some other people's monthly bills have
been net tied; f 1.11) n year is placing tho
estimate nt very modest figures for tho
wearing apparel of curb during tho
year, and when nil this is willed up
1 1.200 is cared for, and something must
be put uway for rainy days nnd doctors'
bills mid occasional treats to the theater
and tho lake, nnd $1,500 Is gone! Htill
there are others who think they can get
along first rate with a good deal less
than this. Boston Herald.
A Thnuslitleim Olil flrntlfiman.
It was the night "rush hour" on the
Brooklyn bridge trains. More people
were crowded into one of the cars at the
New York terminus than had any right
to lie there without risking suffocation.
Through the side entrance to the car
came three young and pretty girls,
swept on by the tide of humanity. The
car whs crowded, but that didn't mat
ter. In the crush the girls were help
less. They couldn't help being pushed
Into tho car, and an instant later they
couldn't withstand tho coiiuterpusli
which seated one of them, willy uilly,
on the knees of nn old gentleman. Iu
IIm) jam her two companions were thrust
against this young woman, aud pre
vented her from rising. It was not un
til the train was well on its trip toward
Brooklyn that the crowd gave way a
little and she was enabled to regain her
fooling. Hhe bogg! the old man's par
don sweetly enough, but to her friends
she said not a word until the three were
safely out of the car and on the platform
of tho Brooklyn station. Then she freed
her mind.
"That's what I call an ImjHilito man,"
the declared.
"WhyY" said one of hor companions,
"I thought he behaved beautifully. He
didn't say a word."
"That's just the trouble," snapped the
other, "lie didn't have the grace even
to say, 'Keep your seat, madam.'" New
York Times.
Twenty Mlrl Knoug-li.
In the juaker City there is a well
known business and society man who
pursues a strikingly original lino of con
duct. In his business ho is quiet, reg
ular and industrious, and particularly
prides biuisclf upon tho neutness anil
accuracy which characterized his books
of Hccount. During tho social season
lie flits about from entertainment to en
tertainment, frequently attending oieros
and playhouses, always having with him
some one of a score of girls to whom lie
pays more or less attention. When asked
why he had so many girls he said: "Oh,
all girls talk as they write very much
alike, but still there is more vurioty in
twenty than in one. Besides, 1 keep a
rcgulur set of books at homo in which I
enter every cent I spend on them, and it
, affords me considerable amusement
For instance, 1 charge cost of theater
tickets, flowers, supper and carriage
hire, and then credit it with the amount
of pleasure 1 hud 'Passable time en
joyed,' 'Enjoyed the evening hugely,'
etc. The girls who afford me the most
enjoyment receive the greater number
of invitations, so I think 1 may fuirly
say that 1 seek relaxation, and pleasure
in the same way that 1 attend to my
business on a system." Philadelphia
Press.
Odd Cuatora In Braill.
A woman lately returned from Brazil
tells of the curious nomenclature of t he
streets of Para. They are Biblical or
commemorative of some event in the
Braziliun history. It see mod to ber
quite irreverent to be told thut a desira
ble location was "at the corner of St.
John the Baptist and St. John the Evan
gelist streets." She went with her nncle,
who was on business, to dine at the
bonso of a wealthy merchant.
Everything was very gorgeous and
lavish in South American style, but on
leaving she was amazed to have her
hospitable host say to her, "If yon
have any washing send it here." It is a
custom there, it seems, for wealthy
households to take in laundry work as
an employment for their large retinues
of servants. Cor, Utica Herald.
A FORTUNE FOUND IN 60AP.
Ilni, n llrilkrnmn ltrttvrrel a Nvredn'll
lloiirdeil i;old.
Mr. Hiiniy, in conversation with a
number of travelers, told tlin following
story, which ho says actually occurred
in bis presence while en roiilu on adreat
Northern freight train near Morris,
Minn.:
I iMiiirded il freight I ruin nt Hun
rock, (he began) en route to Hrccken
ridge. There were about, forty holxis on
board the box cars. 1 arranged with
three brnkemen to make the rounds and
see if they couldn't be made to put up
for their ride. I acted tho part of tlin
conductor, while the trainmen followed
out my instructions. We went from
ono car to another nntil we had visited
all but one. Few fulled to comply with
our request, but showed hostility, und
Would doubtless have taken tho advan
tage of our small number hud I not pro
Tided myself with a gun, which pro
truded in full view from my runt pocket.
Tho lust cur wo visited was partially
loaded with lime, and between tho bar
rels wo found two Swedes who huinllcd
tho Americuu language in the most hu
morous manner. Wn informed them
they would necessarily have to pay fur
their ride or get oil at the" next station,
to which tho spokesman replied: "Vwe
don't gut no miiny. Vwu bane com from
Nort Docotti, nnd votk purty hard anil
gats no iniiiiy."
"Where do you want to go?" asked
a brake num.
"Vwo vunt ttl go to MainoHilis."
"You are headed in the wrong direc
tion," returned the brnkeman.
"Val.vwo go tu Brekenridgo nnd vwe
den go ast. Vwe no tiiiinn dure ho ba
guile fuller und let us rude."
The brakeman was not satisfied with
the Sweden' statements that they wore
moneyless, so they were searched.
While the searching was going on ono
of tho Swedes said again:
"Vwe don't gate nu mntiy. Bopuse
vwe ly 'bout latltllo ting like date?"
I The brakeman, being satisfied thut
there was no money on their persons,
I was ulxmt to withdraw from the car
when he discovered a small bundle in
the corner of the car tied up with a
handkerchief, llie bundle was ex
amined. A pair of old socks and sev
eral rags were tightly wrapped around
a piece of soap about three by six inches
iu size. The brakeman said he guessed
he would tako tho soap nnyway, as ho
could uso it himself. Hero tho Swedes
made a robust protest, saying, "No,
vwe don't vant you tu tako dote sope."
"What good is tho soap lo you?" asked
tho brakeinail.
"Vwo vant da sope for vush wid bnfur
vwe gate in Muiuopolis."
"What do you exjiect to do in Minne
apolis,1" said the brakeman.
"Vwo tank vwe villo gate leddle vork
tu dtl darn, as a ba prulty gudo totin."
The brakeman then said ho would do
the fair thing and only tako half the
soap, to which the Swedes Is-gged ear
nestly for nim to leave the soap. The
brakeman toek the cake over his knee
aud broko it through tho center, nnd lot
to tho amazement of all, u twenty dol
lar gold piece rolled out. By this time
tho Swedes were nearly rild, and their
ejaculations were Bide splitting in the
extreme.
The soap was then cut into bits and
$200 in gold coin, consisting of twenties,
tens and fives, takeu out. The Swedes
had adopted this strange method of
safely disguising their possessions; but,
as misfortune had it, their novel idea
failed. It is needless to say that tho
brakeman appropriated one of the shin
ing pieces for his own use, to the heart
rending dismay of the sons of Sweden,
and departed for the calioose. Fargo
Argus.
Ilrriw Jnoil from Spirit Ijtnd.
"A conductor on the International aud
Great Northern onco told me a queer
story," remarked Ezra Morgan at the
Lindell. "His name was Painter, and
his run wus from Galveston to Willis,
Tex. Ho said that shortly after his mar
riage he mudo a compact with his wife
that whichever died first should appear
to the other. Sho only lived about a
year, and shortly after her demise, whilo
ho wus sitting reading one evening, she
walked up to him and laid ber hand on
his shoulder. Sho talked with him a
few minutes as freely as though in the
flesh; then, picking np a pair of shears
that laid on the table, said: 'After I am
gone yon may doubt that I appeared to
yon Yoa may think it a dream or a
hallucination. Keep this as a souvenir.
! and doubt not.' She cut a piece from
: nor dress, lunl it on the tablo and van-
isbed. Tho goods resemble white fcilk.
' but tho textile experts confess that they
1 do not know what it is; that if any such
goods were ever woven in an earthly
loom they do not know it." St, Louis
Globe-Democrat,
t binena Officials.
In China thero ure two officials for
each post, in order that one may spy
upon the other, the rule being that no
official shall report what he has done,
but only what the other has done.
From the highest official to the lowest
all practice a system of unblushing rob
bery, called "squeezing." The salury of
a viceroy in some cases is 60 a year;
he regnlarly draws not less than 8,000.
The salary of a judge is 40 a year; hi
regularly draws at least 2,000. There
ure l.L'OO police in Cauton, not one of
whom receives wages, und yet the office
is much sought after. The fact is, we
are assured, that the police are on excel
lent terms with the guild or fraternity
of thieves, and they work harmoniously
together. Jesse Herbert.
Hell Tltlevi. In flrerre.
There Is it steady war of wits betweon
tho Greek jHilice and tho dealers who try
to smuggle out of the country tho mar
ble reliefs nnd terra cot Ins found In
tombs and ruins by men who take ex
cellent care not to iittow their excuvo
tlons to be known. Many objects rcuch
Curls, Loudon, Berlin and New York,
but It Is useless to inquire whence they
cjiine and who found them. Latterly,
however, the police nt Athens caught
nn uncommonly large and II tie col lection
of these antiquities on their way out of
Greece The finest piece Is a relief bear
ing the name of Aristlon, a veritable and
uiurvelonsly imjMirtuut national docu
ment. It seems, for It represents a sol
dier running ut full speed toward Ath
ens to announce tlin victory at Mara
thon. Collector.
tlovernnr Flower's tinnlile.
It was known to passengers on tho
fast bound southwestern limited that
Governor Flower was n passenger. Two
American express officials were in tho
looking car when Georgo F. Hanford,
traveling passenger agent of the Central
llndson. entered "There comes tho gov
ernor," said one of the gentlemen, "No,
it isn't." replied the other. A wager of
$1 was made. While the money was be
ing fished out of pockets, in walked Gov
ernor Flower and tisik his scat opposite
Mr. Ilanford. 'litis is not the first time
that Mr. Hittiford lias been mistaken for
Mr. Flower. -Albany .loitrnal.
Against ('Itftirelte Smoking.
A bill passed iu the Alab.'.ma house ou
Monday prohibits the sale or giving
away or otherwise disposing of cigar
rettes.eigarcttetobncco or cigarette paper
In that state, subject to a lino nnd im
prisonment. The bill also prohibits the
Btiilsvif firnretteiiin auv Mibliu ulncc.
"Old I'IijsIch" run ford.
General S. W. Crawford was called
"Olil Physics" becuusi) in the beginning
of his military career he was u surgeon.
He was with Major Anderson during
the Immhurilmciit of Fori Sumter, and
saved the lifo of linger A. Piyor, of Vir
ginia, who, while under n llag of truce
Insid i tho fort, unceremoniously piekod
np it glass of liquid from a table and
drank it for a "whisky straight." It
proved to lie Iodide of potassium, but
"Old Physics" pumped him out and
vtved his life, Wic-hington .Star.
t'mnn to l.lfo In Her :nin.
Susio M. Ducolin died at tho home of
her uncle, It a Hliipman. near August.
Wis., and relatives telegraphed for the
hotly. Tho remuins were put in a cof
fin and driven by sleigh to Augusta, eight
miles. When three miles from Augusta
a sound issued from the coffin, and the.
driver hurried to a farmhouse, where the.
cover was removed and the young wom
an found to be regaining consciousness. .
Sho was wrapiied up warmly and taken .
to Augusta, whore she now hovers be
tween lifo and death at a friend's house.
Cor. Chicago Herald.
MutlKimatlcal Mntanrnlogy. '
There is an old superstition that as -many
snows as the moon is days old
when tho first snow falls deep enough to
track a rabbit will fall during tho winter.
When tho first snow of this season fell,
on tho day following Cleveland's elec
tion, the moon was twenty days old.
There were six snows before New Year's .
day and there have been '13 during 1803.
If therefore tho old saw is to hold good
this winter, one more snow is due to this
part of tho country. Philadelphia Kec-.
,..i . 1
Hlylei In Csnlna Mourning.
Traveling up Fifth avenue a few days
ago was a woman dressed in deep mourn
ing. With her was a beautiful grey,
hound with long streamers of black rib
bon attached to his collar. If the woman-'
was in mourning for her husband, nemnss
hove hud hard work to conceal a smile as'
he guzod dow n on the ludicrous picture
of this canine decked ont in yards of
black riblion. I suppose when the stage
of semimouming comes the dog will be
arrayed in purple. Now York Herald.
v:
Oenaral Bailer's Land.
Oeneral Butler was probably the own
er of more land than any other citizen
of the United 8tates. It is located in
various states north, south and west.
He owned immense tracts near Paget
sound, where such property is valuable.. -He
owned both sides of the great fulls
on the Potomac. His lands are worth
millions of dollars, the only trouble be
ing that some of the titles are not very
clear and may lead to Ugal disputes.
Chicago Herald.
The pupils of the Bay City (Mich.)
high school have formed a society to
which a forfeit of a cent is given every
time a member makes an error in the
nse of the English language.
A yonng woman of Leigh, England,
died one day last week from the effect of
being struck in the eye by a snowball
thrown by a mischievous boy.
Six brothers of the Frost family at
Kansas City own the following odd lot
of names: Jack Frost, Winter Frost.'
White Frost, Cold Frost, Early Frost'
and Snow Frost,
At Dundenong, Australia, there is a
blue pm tree which has an estimated
height of 430 feet It is believed to be"
the tallest tree in the world.
Oeneral Philip Kearny Wft an arm
to Mexico, and was known among his
men as "One Armed Phil." 4
I