Somerset herald. (Somerset, Pa.) 18??-????, June 07, 1889, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    f if? ? fjift-.TS Tlfil 'v"'iiff riflitUfUK:?!.
irv.f iitii jijpiit if ! i !j
:Uk4 jill Mn -Jim iniufc jl
i iii MV;im; wuitta. 3 it
J'tir'iiH- iHrtiiiiiuf- lnriti &r:.. 'T-Hi.k;
Ibu'r? mi -tiii: it -iih- nii' .ti 'iut- -'iiiiir
:5'.!iti fia;!lji- V'ur l.tf iirw.ii .Im.h ;1t : i.i.Hii'.i.f r iiir-iiliii:iu sou itua aiUM-iiuoii.
:':iuU ' Jim 'jnwiitl 'lWi !Ur 3wji.Hl- :t: svut- jitikmi''"' JlMiimuiei Hi i'-ii :iu;ii- --Hf
fliuiit. -:Ht .jil vr& i-it:mintl Vlli.ili Utv Jwt ''tit ..limit lit .hit- .rnif- mini' T:inn: iii. ;2jai.
C3SitS5S' jlinnii ..; XHttttii! it'Uimi.i'' imiut I ir 'u!iic n mm in tt li at: 111; iir atari!.
nun ui :i-jitiii!ii'rt Mum., ;iutai ;U.ui- iuu m u.':!Ih' jut twniuitii a.ir ::! Jtu. .ti
i ii.:ui!)r..i'.!5wuttt; MuimuMfii:! iri(Uia :m I ttt-iUiirutitii T imw: -nitiYuiit -rum- T-nt Ifii-
jiitl itnm. it iitSP? :; 'ittuuthwtl .tiiBKii -nr .irmi Mjwiwii js.fwr mtwr uiimtif tiiu 'Simn-
. r.iwM- :krn',i' .jjiMMin:; mrm wen amia . -toot :m nur-mitt -sat emiiimiuiw.ui mjy
: .uruituii :StH-.uU'f 4wtiif lit iiMwjjf;; 1im- uT" ;iitr ::wt .tiu 'sin- -.ttjiitwT- Hi Ein.
1; ji iiulu .in iii wntuir tit;iin iiiwil,: iiwH- ur liiiiiuuirr-i" '.tail ii sanitr itu 'iiar
I :: H't tlmnuib Jiimjiirtl ittujmmiut- tin Uri ihini' ntu Uei;u:. ait. ILuima urruat miti
l,ni.m idiii i'-wuii ft ialuni
(ijTuotifunmo List. Saiuiili auit w, urr-w.
C-.T,ra its tr? s-
1.
f;j il I
11
;'ini, lun. M'jtiw ivuoti !i Cumnir nuii C'j
itmainwiiiiiTe i 5ij E..
, iraih tf Oit fiuiuiituiui w "unti s stawuiiliiUr
.. "S'iuC natiimuiiif Oiiuic ik time uf tiir
L.P1 (I- U . .U'M 'V' :r it- If
I ar avi:;.i"s -v.m::..
jji -'slif il (rintlUrMUlir iutr ":
ntita ;i .linjBiiii- nt;!iiUinti ;l Ui tuw' .
. 'UlT .JUS J- iCMiMIUMI'WOUUi 'i-ill'U
i -Uoli tC -ti:'r -mwib ,lr -nuii-.inf iu
"MinM'tuir lninli'ii-y ui':ii"i.iu ?.
!Ka lisstunnrj l!'lM.'i!fc'Tr- Milt i 'w
l a. ; siiuw 'tuivhUtitw I'jnn: -liii- Jir
; js sr imps ia- U 4mC
.jitn. Suit Hiil'":'1" " S ntJiiwili
it' .(('. iittlJi
v.i;"-.!.'.- "
;it Kit. ut..
ui'.' X."iU
;J.r iJl- 'M'
Inr.i
HIT':1
i. "t:t-
r! .nir "5l.
f :!!';
-ti ul
i. mil '.i:ic '-.u-.-r
i;)iii! ii. r.smtr ut.i
ini'.a Hit- U-Jte it i'n .Swrt
S2K. .JtH CIl A CTJI
J msiC ilu iUl ib lumv 'Usm lies' iiusUtui
; lu-! uiL!i. UtM 1 juii!
iiituB l isuuail 3iia ma if'ltm mum IU
Ull'.L
Tittup.. Wh- ,di 3C il mm m iiiiim
.nxtry aigiit! imriuf uwit , tut .tunxnm'i
: mrMtt .if our jimiw:m iiiuc tsauihsuni tiiioi j
iiiiinv t niitnij imrjuny uf li i-uUi ut HI
K. T.iuti ii "Jiut-ja in. -
uuiumhI Siir Si siwuiiHTii ,iliuui.nt Snui
jiui; rf" iwuniJ- niinir iim iurrr in:iuii
HE ft Jrtt uT-Jii CiraT -nili :tuf imct ft
jnnmt-Xitt 'Osni.d - Jhf Xm,." 2m iui-c
vawmifc Snmi jrpiiai-iw amr ur f unit i' int'
rihC iirtiuinmipsa tuit -turn tHiuiuC tnirr
smt mpmA or wis liitte. IT: '.'mm
fii it nnfiitn. bu jtt. !hi mi
u mutiiiif trpuair
J'll'.ii uif j lit uiaut niutK-
CunraiiK !i
2m.ir.ie jty..
Juii in ittixra : uiw -fciu, a fi'ur w.i
iTIli
U.r"ll!:ff'-
tirjt. a. Eaii
Tm -a vli Uuj" fit Sirnii if Awnaik Jttifi
Aattuviil (CuRnKli it'uik H)' fiurttur 6-i-i!i
itii muiMniir uuS K a.iliijS ;lw
.j.- ' .mi' iliuituuva ;lw mi'jk iiil tw-3Tr unt ';
i tmini;uiiii SSuk !iKitr(i anvtmil jau- !
!i :l u.
1 JSTiUWMii il;v t4,y Hi'itit ; 4;iu
Siut iim nunititii; Jtir nrutii mill ktaunjr iu.
' Mlt 1n-'i;Hrlit(iniuut Jl lilt fvn.il. 3
; 'AirAaucC iSLmt iint lores' umiy :
;i)Mtgiir -aeg Aat iliit itiiaKiuilar Atr tknikii jnt
i;' isw Jiuo Sir'
iin iimuimb! ttip-rsiif mn auiminiw si -ih
it
5s. miuim)! Tiir St tMlitum mi"BC i
.f;i;. 4; S mnnr ttuini (rnwuHii itiuii t ; .wW! wwwny lit
hi im1 rtnim;nif wenum w.iL III iwunMiii j Cirwaiui;uti -TV.ub itlfanuMi y ;
Ur uaMtt -it minmmif ui tCiiw? j utuw -livjr ; 2 mggniw iiuut I .V.ittirik !lnrt' -
ti:j-r !i ;:itw ! :.v H rui jMrr.iw oij sine ii i)iu'.Kjuj. Jur itrua.
ir ui iur sli hmmmi. jir4 ;tntl. :l
S'lit tn i Hfj'itvc at - JUmit W umt ijnwja; Jltniuw tvnruou! :
m ii trim., m lOwnr uf nn ; 3'W; ik-uw iiilifc 3t.ivjvr;; Sntj ii pswiwi rjn-:
Umr nwi "ir; y "iw aw :" ,:5n5ii if Si fiwtnuitiutyr Sr artriii ,'. 8 1!iiut 'j
'i'.f! iui 'Sf jisi, u7 riy.tt.nC HiiuwC r iu Sj aL :
4M..mi mil: mjiii.. TTt imwiM iHKr '; Ciww. urMfliiumtt
"ipii! wnqiiiuuw iii si.W' iruiw aiiic iti jjiilh
jiMBtmahi fi-itiii!., ufl jt iSln--itrir., jhic
: inraoiuriiiui' iif 3! aiarriiimn, limiHW :Juc
i'lmr Jt KttaUUUtlH iatlUUtuT XUr fuill r !tt
tkli'IlitWlilf., tli'.T ttii'T- JUT UUj!(it:tn! Jt-
yumiil.
. TI'iiHi jb 3c iHir Ctrj .nf tl Csmraitm-
! jl; CliK :!3K -. J11U.1 .tuC usury mmt i
iuii !tinunUlii fWin iti 6
: .rtliWI MCT .UlllI blfl -DU"W ' 1 y
jmni? i-.w.il e iNiirain.ii i-ual "i S juia-w i R
iiu-ium-.m iHitn.ii.imt jot hi j-.. wii..-MuaawwS 'ipW
;.m.nuitw fit9..w; itfl'r.nnB. : 'w -ruii..e.
! E :A w!rm a 'Jl ran, ic.ii sUa iSinnp
Guiiw it -4rrtr mill .dswa iSlim .uiwiiif
-nniuwimUt liauttt 'ly "i Hlnirtnt Aiiiw
jkt-.
Tut tAtvs. ct ut iilom
Ti Sltie.nni jtenjr o 'i: B!ii;iE J
1M
it It -MHHMMI i AlKite 4" SI .KtOUlUMMi.il.
'.'iritt 'iyr.i tprtumi.-j. linn: ii ur.
dirf 3uimc j ui ruif; .
liii.m. im 5i.i! iniii.it in, ,i'w4K ; :tt-ki. aimt Vit uii mi Jujmtn. """P"" '-"
1.11! imni .. ;! s.u.- r4Mir ftucr9MKll w , VtAim. : :Mai.r c Sn-fljiiwstt jt n .u! nub Ji
Jf.r t-tw!T iyin; ciiunr -Sisi fsm',ito WtiiUiciKaur Jr b-ui Ut Jiwr7 , -li Ii Jr;h '-- fri'.miimi.rj.!,:uti
W. Mf'm jtwi.-:!-.,vni ii ji itfiwr.ii. .uf,m; -.in.il:: l-ini ,i.SI iiit anj;wju mit fti ifwiilt i ui! wt'..W 6-.u-.i!..
ii.wwcj.uil isf juniuMt U i'a.p.u. Stjr jr- jiu'i'.i mrtiLHiiai ii.. ij 16. Tim! j si Jjpy imrirvt ii ihmChkii?
i:imi Ji.v.. .TiKj-aw.iup jsuil 1 .'awiiuiuMHl KHt CjMttf ilmye. '! 'lUiutrr ii-jS Xarun SC"a.. .ijim. EniiC '
iur-iwii. "Vt wry Vi? "T9r 'j ? .twilUw.. MMmMiwimiO Jtt mmvjr -v'Mm- Jjwifi J (Wtf-hitv A. 4, J tun' jr. jUaw im-
uTt.. :i IU-wi; JUwvii Vkte i:w ! -T- HUji. jTwitcrtr, riouy. l,im!iaii.:
tit Siv SCt. XV.mx. 't ! tviMw$ n, !j i '.ran: tnij S-trr Sjen.i yK.'
v iinHii uil ttijttf-wijvwii auUium 5s j &ttb1 y-Jr-fciH !ui an Jhrnuwlvr: ijiht.. li "T'St
S Jwt. itukUr mn-f mu4 xvwiA mw ifciiws iitmi Sj;-:rjr ,: all jji,if tunc' .a-w jt
B jh jr.r vr ,f...niv. -wain'-mirir : li.it lUmrtuiaa Ijs ftfUiik V rv
ifT? awn: m .tiuMf w f1' ara : swan w.. -jut. un:i
ui T'.'j. J-.imi .tew
i-jr .tniuttsvii jt
HmifftuJ lmi JUmir
V!t..t. tttBlli...
: Tut m'Vl fs..li "Jim! vxiuwuv 3 ioswi
dv a' i h4 J'ii itwtiiiii
jt i' ji. &kif. v jv :-i-i- 'Hi; . v,!5r
CU Mt4 '' Dwau'jJi iw '! 3i.yjv(r isvil 4iit ujri
. -!ii: unna . ! 44-.' irf .jHi ja; 3?.. it Crf:y.ja nj
5v i.jrirv.Hiliti'.J si rl- T.wwbt. 't-cr jvwij; :. s.titj" j.SuS'!2 iiiai iu
w.' 4 ?.i? itaiieai v5 f'.ww t " itjnot MtMi.
,wv ? e iimt i-w it Ti! p.?iA xrfNfit!MaMU
tj'Mti wtfrm i'.i Sms ,9 3vii-xav3 .'rjtfi.iasijiS J a
ulAtf tl8'i .vyv Stv p Cnuvf fcftwi.; tea
J to -i iu.rt vl : w Vt :i jr-jvS JtV. 2u4
Jr tv"if.5i. ki.tij 4m Hat jlje jn.1 1 wi ;: site, nt m -ftum ttet
Kviwt jjh ii iics ; Hi i-rtit . .-ui'. t. jr aa
it: ( wr litt t laf (.t tvu iil it f vui Hi, fjatna. j
J CI 'WW f,i j .4-, W 1 t:.nrf.. ,
It Ja !UJ r.i i rtfc r-ot. iS . jyjj tny ja
S ' . .. -1. a. J. fll
tatt.iin r: 54 nit ji'ik ttarS t -t ilr'f& $jf
lut aiu br v m w. s:li trsf, w wt j
mvrbv; tk- -Wf w iU Aja . i. fm 'j
I iK ,t Ji5 - U 5dr xaa je !i ,
.mi :i!a. T'i Vstt s&
fcrA .St tint vni.
or aw j . - j. - . ...v .- . j .... ...
t .... j ..j' ...1... ... i1
r . -1. . ...... . .
witS I Vi4 mi ti iocs jr tVtttftw. j.,,
r v
1 1
1
1 ,
!
1 Y
1
1 .
I ri
bu liir Jt 4i- ir inruir.ity ii ,vw;:iat
4t riS jfj.-ssipnnMRl . m.t Si j
Tniusm; twu:'.iif i.ini jl: u '.tmti- l'
turtwnsi -niiMC lit ;iHiuuli '1 i bn ruu .a
jj pao jitSuuKl uShib: JO.ii nt tttoni swi
l.ir .t-inui'f.r.ttfi: at iir: i"ir T.t r!i.ir :::aSi
2iir.rB jVr.wnHj'. :- 1rr Mt-iiir.rtjt it jtr-f.i:!-jT
.tiwtinrwtli Ti.y ru:ic ;'V
flvimir; tri.i Si hi. aa5 Si jryuium.t
tiiiiiuid i ji ij.sr Siunt-ncitni nuT i a:rr
jeiitiuiiii jt "tt rt.;in;i!r m.
wrr rfji jii"rirti;rt' til .lw iit:ifit' troll
wt ti;Bwrrii!in: iit Viae -li ilTt uit i.
:4ir:iir fyuttt .tmrr:-ivC TTif.it il: rrt ii
r;.Bi lutisijrt Iiarrrn Jlir.-.r.Hn jetty ,uiw
u'rffc. Bri'ii - iiv "i--ic imuHiwil ra.;o:7'fci; ji
rlH-tiawt,
J E.w.i"ir tiai a.l if urj .ni
" II la .-.sT.r ja.s VmHtflf tuiS !i IUI-..p '.tf
iii .. ... - . .
4u 4Lutn j.'iu i:mp!r ; woi-
riiriiiitifi iie'64im Jiai it-;i5au-ia
uii Silts taty iratrawS sb wjs
I'll;.' ;i
r.rii'i'
;) l- ! :il'
.' II ,'ilJir
.f l.jll!!.
uiii; '.ti'
ti'rt jr.lUIi
IU I!) dill'l'.
ill iH'f Ullt
'tiiiii "lliv
a.:m.. mur-UiiJif iiac r.;n mn-j i ul in
uuft li. laid "ii jiu'iic.um iuf iii.v Ii
ka. iriin. -Slit? jutj.Uf T m.t ui "kt. .u
Stt-mtii 3".n: ufjpir 'i r i uf s-u!a
if -i ii'jt: AiaUiS. . CitHi. jtnaafC vr
iii 01 mjuh: iib- ui: "i.uur iiaur inne
Jli i.lti.'.lUH .if "iiMMr JfO(i Ifil.lW u
tf!FU;nifH'!!:ii 'tJKSQS.tUMi. jJi1
liU -iirtSf Tl 3ltt II H lS trl
-iil.tuifV SCih- T"n.'arBrr.
rteiii-ii jtufi Sltr.ii jS;mr
nnrf ii)in'.mirj" U auwiulf- trr u r.;:
i: jirHtK. J-.i-a., lemur's: isi:;v v!.
.i ut'.n- 2K3S liuii tr). -Sswit -t:uKu:iir
tail! vk'mi BStHir.wt l ti .rt.t:u!iirnt
ij :liii i itii: I'.iu! iiusuns juHi.iiit "-u
iuil. CL K H!if mr. (1 tin- rrm. ii prv
.MIWlUl.. ti litJtliMtr il(!it uuC -.lit- fflrn.
iiy.nn. 3,t Ktnmif jSirmtr ''iiim:..i!
"ilf tiUR r!ii:!M .B!l5 !!' Il 'j litil.lll u.ifaiv
8 '-i 1. ii jttii'.iii v.h- mr v "!'
!:;;. Et .iiwa: Jiisir.tiil mn inul i:f.r 2nt
wwB "ui -MnusuuiJ ji!S Sunt v . mK 2'ts.
"'" 7 fi "-..Il niuv r.ut S:
Mitiel :ni . Tl'.its". it 4-".-i.-.i i w.?:::ujl v Kt
! iiK r-t 11 jua; if ;ri if il; 5ul itiiiu..
lit LlUIiii Mi I-fif 5- icti'r fcunS t iliC
ra na ju'ki- hiK -.if lint rut ut jntii
I iS !!: .f . liiirt: "i: ; Iu iii-!.!l-fcti'-h.
if i-i. i:te fvi' ' w t-.cui
uii Hiw yitmf : ii.ir iU'.tt cuf
J'.n-rai Es 1wiC.i- c a a:u
Ti iariirtB tiiiuiijiiii: itiis ii ! ;l:uv
wui j, j.iui.S, t:ure
.if i. JKi'IfctT.. Ji- XliHl! W Bfl!
oar 'it Jo'l r-ioc s...'.i! i tuif rrtr
.iai t!Mr3 ss iia-tf ': t,;ts
if it 'i'U.-Ji '.-lij ji V -i.t: r-i-u
. i j 3iv ".a'-r .uf isria-t- i.t n
j.'iaii llaj S.ch'j t ;r,H!u'.tL. 7 tt j
is .u til j-w. so aws.-t ias
JriiiiMi i iuiii in .u jtdk.;iitn. 23
ffj'S uiiii; itrjai ii iinft!H.:a: 'J
,; .ant.rjrt-i'.r ekj-2,i;i tijfl -3 : J
; ueit i; oCj-ij!' rw " Ui t
: j i.;a.i2 .twni jt- -nii uir?
w.Hf ; il:in.l:iiJli.ni j.o;ai. it Ti-ji-wvtiit
tif An. :.T.t:. i:i.2 -i
2rVk M Utti: a i'JUr S !::: i i.;ilwr.. Ak
. lf m tHSI t.lfi J ; iirtJl V.I 2 li..rV
i- iTt".if a-iViH Mit.c Hljg;
: jitt'.t 'a ITja.Vrw'u j(a3. j. ;
ii.". iiit .Rut.d 1' lt s.t -bio- ,
".: 31 i rifi I-.r irioff tj- e5ai:Jli
li-ii S', -hit il :!. u i..t jrr t-
11. fin, vim i. - .-.
it; l-.-r--..;i.i : tr-.i,,
1.
;.' v :. ,-
1.1- ."..: liii.; i. .
14. ti,;Ui'.,'t. A. I.IM'- '
.TllU; HI I;.
i:in':t. ii'.': j.iif: . ,;
imsii: '.. i tmu-i"t ; ., (.
iti'.ri "i.-riH irt v.t-.f' i.
l! .:::i iu.J-:nM. :;:
tir.jruil'p
Z-Tz T-uv ..-,f 7
X'. J TUi.t V ti ,
Ii X.niidim- .Lav Ttt 'xi. 1
pn::nn: it J.u .imtt.
tw :in amaiiwi .in ;...,..
' Tm irni'? if t
at IiHiiiilu ii "in., - 'r t
.ntf : C am 'Utwn u 1:1 : :.
'Wtiinuiniiif m.r t iiiu.:"u:!.
tii-rr -UiMfi n "if?- .1' I. ;
luwrul rtv,"- w i-i:. 1.
1 it ii'-!: u.r.nif jki t . r :-;
(r.mtnii biii I vt- -t-.'tvl:
Cm lhif- ti r-
Vti. Uru- lit 1 'n;. v ::
uirt -iv-r- i.:uv mi 1.1 .::
ll.iHf l.ti.fHr't -.i."! a--
-Tmiu:i7" ki.i.v 1. r- -..m;
iuii: Willi, lu uT ' -ti.., :,v
im mint 11 .i:.!nnr.. 1. t .
ti 11 !;rit: :m -'.'ir '
Xlr.'.u!r 'lllrT-u'ri..
Hm: .'i'tinnr.i.vii llW , j
Iwr L'l.ll'.' -UH il ui '
i'-lin 1h- trir:it. j; it i,;..,
jt iui:irir- ur ) :.;i. -tt
V i.!- uir iil it.:-.' v.i.'. n " :.
:lfiHTV-t. ir1" ,
M.ir.ijHrt; t.vir il ' iinrv' -:
Ulili -'.I 3. ?':"!. r -1H
D:.7.; w -ir :- t .!i.:in-..-v ; 1 .
-:u'!r STi-': trT Ji.. -P4..n7 -.
'.m;m::.!- i- it ;
:iu.tni' Ill lu f:;ti v .
t.r ..1 SlI."ir .lr li-:t ;( ;.
S"t- IjliiiTeL lit..
- 1 . r-.- u: v-. .
ii li. H ! . m'; 1. I
t t
fc
';. 4'
It
l!
i I
' iiisif J3- B V-jpi feipwai- Hisr.i, jj5
31.S ":. ji:Ki..'r-
til-:ii ITXJM 1 i .fti-lt-t. ir 'ri.T
-.iitii.-t.j; ji i;t: jji s
'.:'.e'-.li 5 L i lit't
i'r j 'At. J
-vCA i it 1 5ariir iwr-ixi i-a jT
,1 TiiSjSK 3-ii 4jt" tt CxiTS
e t-s Hi Wl::! lll JW IfjlS-
Jtj-jtr. ks: jftrtisl ti 3tj-J is ii iii-.j ;
w m. i 3tvma.s amlje list trt.THrf li ,.j .
eaeicww' ui:-... .-.,, it i . , . . . t-..K7 . -ctT ts.-ai iwa
iS Kl ,i iH at Lt 5 5e 9Jr "'" ' f-a3 J iufca S. 3 Mtltt
.-I
1 .J c ... . . tr- .
u: '.. -in. u .:.u. t
iwtifc iic :i: ..j.i.ir ir i m ...
iliit ii'.'"' '- ; ;;..'
fi.irn' u- j;ij"T im h--,
iiirt 'j: j it,T-ir- liiii.f. j- " , .
-V l i ''.if-s: .a. ; :
"!: Xl'r.i ft T't: Hi.t l..'.
ii Ti 1itrT It : i ",,
!-:rju.:'. Jfir j; - : ':;;
"unit vttr isui v.r
lr tli -sit 1:1.: r v
fs .n;: aiicrOtr 11. u:L t -
;r- ir:.;CJ l-.i? 0 i
I
t
t
V
i
t
i
1
r
is
t.:. .2-nli(ij tsi;
7
it tt e M
ll.arrt Sinter T. JC
dMH"il jubl Jk ' out t jc
U7 rjfnd JCi
jj(W .rfW.illJJlliWkW
5-Bdtfc.iv: a ITjuat ti.l snii4t lj tv
Jrijl Jlv.,,,, weH lot Mm Siul ts J SMt-jx, ti gi-i,
''Jtiasi wSijj via t&raa1 fer ratti-i
;j jo tisr V iii;5.jC!if ii tiiiwief
fcw, t.ei4 li y,J
i1S J"J ii rei;-T t,-.
lli Xm't aI asstsft-i ;itl :!
j ... . , . . - s 1' i"-- 3-J 12 j.r-jc tr. fr--
. r"- . . , . . . - . tm unf or uaa buji tt:w tra tt xv tvisrs&-7 t.u iw43i xt.-1 .......
fejji tt ti 't- mT-wMWi r.t:....-j..-. i. ' .r- ; ';si t:-..-..j f.".n c
;5 i;is' ;
-ivltrt JEW:..
''j'k. kjw eiK.L.n 3?--.,,. ,
il? "(aWMK " 'Jt XMI.--'tli t
l :'m TeH-wiiT. jph-i-r -.cn. it,- t -'i
j- r'C T.'.na & j: irk . j-
"f-t- 5; k pirtTT -Ofcr JtTr " S r- t; -
ii
U
" tr J
'i i
-v i
a :
-
'IT
- i
3wi'
CiiWMI
t f M8t-rff Vki.
?wu tiVi!r'i i -i-S-W S - .nv.wcraiwiMtuiBiiti .... 'i-, - . EA.ts LU! fi-'J 1 V
. . ' -.twrfaM-w trrvMS: t-Mj taxmia uf l"- ' ''"r i Vtsri i.-" "-7'. SjCskt liiiir, WVi- u.iMf.'jli j
I,.,! S;! - ..... . !rf Art. cs-a ,s.. i- r r . -"'" - rtiir. 12 thtm rl
' ff . at . i . . 14 .! Ia r.i .1 tA.!.. .V - iV L'.TTtLJJS t fc-1 A. t.St I .
wrry. .-,. jr Htjf . t. "m:tijt l,ltkJ tVl - i 1-yj.m ii ! ,1-'.- . ' .
- 3 t'xe ..w;-.jr frjvnj vjr; Jt ivrjt ; - E . r . v- , "-r . -jt.r
v in. wcA.it, . . v ......-. . .v a iu .. .. - - t -.ajijc nrT? . 2t
t-!wr. 0-Jw f"5" ijT, Tl lLe
tiWita U(rr;t( iirt.vijr ; W taroci o5 t jn tv h ,.a ;irTls ..j ,
It U ti jy bdr M Sir j ; tart him wt ?i lie nma- 5. ,,r r- '
i lAajTOtai f.taA;itj tJtifl vliCTC in is iVoli5l I.T VitCe?. ' -..V- - , '.
tar awttlf t fmrattt smx-rr u cjaKsnii 1 burner aad McCra. kn sao M $ii -',i, v -'
ittbUi.h!ijCijn.M;.v..i..i.. M1l"iitl.f.ses-iofr!ttlrtrfjr
, .u.u uc W.ISC-M lit
. or is rrtiKMe ffit'a mug-yje
imiA it ti aciivit 'A tie j jry i, ti,
wmrxtirm m'nh ti tr;.-. (jm, mn ti
ibewy 'f ti OxDniowoi.'iii i la; tise je
tetKinast men i-rewot jnita if atm
ntiioi ibe triatt the ttrikt itraut t
nut piIJ u to bxb of iiW ifelixii.
ihicfi
;thpmttti-t, ;Ut4 Uaura-. I Uuulc Kwi; Ato
J 4. fct-Ti rfbijJe.
f li i I i4 ii, it it , J,i, j Ums1 U II j ta Js
tu. I f ii , jot a - ; Rom! t-miT to
IS b.'t .f u tM j, Aaywt ; - ilwiw tA Vmmon.
I U.,W-Trji4i OV. Ui r, $ Osmtif ; Mr. X;7o
J! rcr,; Ja io Uae i tjwrrater
Ui . ai .L t.,- .1 1,1... i ': ki 5?t fT .
tt-i SfT iti t-.-H ti
Ik '.fun J.at Xiertf ; mm fwnxi wli
M im lM mrt tunai i Jj iwiy t ; I
lntttA i?m in ii Ujukamm, ma all ttaw.
i . . .. -. . . . ... , .
" ; "f" "'- " T ! t dt&c ! iw, , .j, mi, op tniJ
'."frtjj!n;oJa t knw wt(ir b
ffwfl LijMiier ; m bim afua at Ugooitr
U-ltrtctt thai nd Ynarj.
Ti Twr'r tlx .
An t.M fVtenno Irft iha Kjr i amnjH
ti arm ; Wrt tir:jr ty ti
fAamnnt tut hut iWi r,tirs
ulll (irt otMl tnnriA ou YtiUf ; astrl, t
Ifcitk, friM, Mujy ; haA o.tmwin
t !- i4c.rjj M J Shttf Ml
?tx'-''. -' fax la it jury ewinwi vwaM
fc t i.to.iJ u k tin..
T oGfuMn were aiiM cn4 ; the
jjrjr jptn ir.io ibrir kfryiag v.i
VAirt mfyttrutd Ii!! liin p. m.
i T lr I'-t.' .Vr . . . J . . . r.
. I...: 1 . ..-1 ., ' 1- ' -f" vi ij.jsk. ii-
jj MJ J-ph yiy , . Jc.j
Vf U ..i.t V-M7..',.,,', . ;.-.'. ; ' g
3i.ts.ii "j ii? ii -.: j,
Cnl'lirrjfl CIS J .i' ..,2 1 . ; - f
li r.r i rjt- i. J- tSa.r-.;T j,
Ti iiai;5.x -nt :-.:.-;-.-: jV
iiri r-i ji ax jti 1.: j r ..
-A 5i- tr-iir tr-f f-ua.-i : L 1 ;
rj..Jjj.i. Ii? i-i ... ..-1 j : (j,
.'...-t t Lt-J wi t--'t -T. 1,
T:k.-,' ' r-., .1 . til
-' s 47;; iii-s. 1 '.- ----- i.'. fit
iif i3 nt n-s js . - -
aa itr si-y-'r w 1 .t?. i- I
f-xj-i jcJxr ia tri-.at tij r-.-r '' --
!-tl. '
. i
V a- ri5 j.t !. ' '. '"
Tj.-v( trf ti X-iii liiix;. .1 . : -ii.t:'A'o
Vj tnrr .;... - ,i :
rijtii, JV-t.. 1- ; T-it r- : I""
Id"!. E-s'rp-.-j.r. I! . K-'
ieiff. C.i.'v C.5s I'-iu .
ei7.ii.is. ;,'
M. K. Tii: t j
Tlrr Li f. -r ;i- ' .
m.ws art ait.i .' r i-
l.l.fj jr.- it:-.
M. J? Tti-
Ur. Kwosz fifmilird a Lrif ts-.-
1 1 m-n - f ii V a- ai. ii.. . . 1.. :
KM UH Bmu Ul . . ... v.- ... . . ; - - . . . T n . . 1 . . -
-.1 i . - . a.MtiT wjjfi 10 weiia a
Mw. Wr aI im.it reiei t Uj j t!ie r-a,ains of i"wh bich iiinW an- t. , , " "
inW Ajtibt, rt if lb -ri- ,- '
..... . , ;SIi.lMK.vrMI.) F-?L;r
Cij-.. II. r. .-r ii? r r
2-Xj to t-rrtv-.-.: t i
(toabiii'pnurlaibeiUuis op-jUooea.n l bad broabt kia lunch wUJj icf 1:1
oa Ua !n b cwacj lo char tie jory. hiai. TLU vaa cormbwrateJ by the track