The Middleburgh post. (Middleburgh, Snyder Co., Pa.) 1883-1916, August 06, 1903, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    U
O
Or ' iNt1" T-! Putt a -
V5
L Job W of note
hind". Thy mint
Y ptie wit do if
md price hf tn
furnish lhrr print,!
Jan can thM"
Wlf
U1lf, fiMwf tad ftaarlfMr.
1 faBtUy Jietraal, De- t Jewa, ;-, art, PaUlical a4 CmM Utrtfw
MIDPLEBXTBQII, SNYDTO COUNTY, FCTffA., A trr L'sT , irm.
'.j j .-.. i in fi ' f
WW
Little Liners,
Vd he fmfl of the
I ' i - l . 4J
Mjtrilpl.
f 1 ea Prominent.
LtttaTlo a1 Bvaet a
5tity Crlwy aad
L h TMrt w
f.ainp C.iwd
The Hmt.nif Jny of ?h C nti vT.
Rod nod rDt r.iuii for ;,
Wr apilt milk.
tni! nklrtft In lhduHt.
kn tvry abort don't
Allen Patierwm upon 3-unrd.iy at' ftwiNBrORO.
i"h",,, ! -Mm. ft. Welter left for Akron, Ohio
f.nnl.o Foil nwnt "iinday with . FVidav
, a parettltf. rtpUW and wife 4nnf ."fty lima, rtoaurl lam '.V.vduxtflHY 0r
! SIlMritr S,iinie.'!l m( Cuixl jiumt. ; .v... l" .....- i .. . .
j r - ......... ,i, i.Fwji,
Sdtiir'UY with Trixit'lH 4 (iitrvilli I v r- i . . . . ,
! TIo K'titor of 0- " p.v rp" niwl ur'if. a of liHint.
-peut SuiMlny wllh fri l Suu.' p,r SMurl, ,. if ,,.. .y...,.l.,v
h,,rjf- i.Mi!Hml.ir.
John Kinl.k of Kron.or i. town J mlwr.nt mok prt of If. H.
on a hiiuiiit'wi trio Monrtav morn-1 :......:
) ivm I lur r iiiiiv
Mm. rhttrlca .xvht aid n of -hn-iDokiit
nr -ijnilliin inm tiitin in
town.
.IrHD f hail Rinmimnil anil Cft U !.
. I ""J K.trtnic rtrrnti
Krw hJuI rtowom will ! !( r r hnrty enifngM in hauling Um'j ,itJk
In
Mm. fTHliii'nmn of Tliompxontown
in Vi1tiivi hr n, FMwurl, At thiw
Comin! i?cc.iiu i "r -iHA'
fi.ry-HM, t f,.,! if,,in V rt. , u ,.
Kapf. , Thin , 4 ,Mr ,ifr ,Br ,.i,tui t. . h .i
At I'Mn thnn hlf prli! nxt wl
X.. Tv.SKi.i.np.RnHn.
(i V. RiirilH YiuvtM tn oiuin a. unwrn
if in mrkrtni1 hlnl. ijry ntow In A. K. Oia'4 orw
'hompon rnnt jr. fHrtj shannon, W. MtirUt
n. iKtrtft, Im hnlMliiK an Mition to hia
,n of pAHtnnvIIUi wn , lioni.
ftr. .f. w. SOimpMH Ami n of
ftiiiMrwk m in town
morning.
JWpt. ftrvf-M. Ami fAmily pnt
Annduy wiiti P.iiilp Eivmi And fami
ly At Kant.
.John V. ftnv-r f rt; Plwunt MilU
tn.nwwtwi hi.iMHM t thi pliw Mon.
dy morn In if.
)f1imi Marlon luwli Ami Mamt
Riinklu took a tidw to Frwhurtr
dy AiVrnnnn.
Mil CaitIw ITi. who 'llul hwit
IUnat fiainoUIn for HiipUmp. tnw
no turned home.
Stor Mondy,
jvwr pnt ftnndAy
I Iwlnboru.
IBchnwh p ifo-
i on hlna.
Eir of Mill
I victor FrMy,
eket Affimt, msri
tBatardAy vntag.
nt week, July 22 to
Irer pnt Aandy t
W. F. Dagrl mmT
WinA And Whl-
At the Middleburg
tf. .
if Swiuffd enjny(
3evrtnwn frteada
f
pure Wine tad
2lu; tf.
(d Mry Moyer of
lug pleatMintly en
tawie 8nydir.
ILewixhurj nI hi
Pw linn; of i4! au
to f Umnt .'Ution
Win. MrtAft, HjuihnH Zimmonnan
nd fit-ftiil St.irn of PAXtonvlIlM wmw
in town .stinly viiiti.
Mm. a ft. Wrtrk Aud Mm Hairy
Atti and mud n, Joph of Px
tonvill, jnt rbumday n onr vl!ln
AndrnWAiul Milton ICraiMr njnL
r
Monday ; AumUy At totem with x-hnit,Bow,
. . .
m nnnnntwl to hta tmd with mr
Tim Middlnhiim; rtkpr Manuftw.
turlnir Company ivimmimi'Ml tltM rrv
ilon of the now mldiUon tn tlut u.nnry
tl la wwk.
Mm. JnliA Rorknhmht And fain,
ily of 3nydrtow?i and Mim Rdn fjuih
of Kvn(ali mioyt th hoopltaUity t
thehnmenf Wm. A. mlth IMday.
Died.
rr.iin f.nr;ll ' Hrf;oi m (".!in
rtonnty, Ahont inn rnll f CxtiIwt.
villo hridf. T!( ahi ,wai-i
dlrwrtlv rfw -.mnll4 twin it
of t)i noliliul nrtrnfw ilr iil
(an hi fo'lrtd from fi 4nr)iiehiit)M
RiMlng .-priii(. Tim jronnd a rwi.
nnj ;ruiorSr. tun
nd othTCr that 4o uo t -lio m ;
on tllM amplni( int'.l tmrit 4ii.
hour lWvnit rr. i V. -0.hu-wll
ia tl nri.r of fli. pmhwI m
Jttini( th-tmiT .Vim ;it imrt. wi I
ha lopldwf not to "tit 4iiy ;rr f .1 ,
that ia ml thn cam i) lug rntiud nd i
w'l mak it prTnaiwrit ny -Tivtliig;
hnlldlnup nwMmrj for th .wnfort if'
thnaa who dim ti wnA vjh w'
i ri' i-ii .- u(i.t s ,
r-iii tliM Jf l.ir
',i.t - if ii.r-i
T ti'wmnV in' t.o n.tbt jiIais f'
i .. iaiuiifV t. .".t Ur. -lit
)ir. ;. nfM , i, 1.,
"rlii1 .OiiM-i'it. .4 iriVIUf .. ft I
i h" "Tvnimf,
'it. r, . x r,uo
'rliifl(o
.vr'ifln' 4iiy. W
J ttv.'
.Ml tMI. I f '
il V'MK I
hi i,i
faV .
1 f AMJ I I.
.
-.-.., . , .
I'm x I... , . ,,,
4 ' .....
4 -t. . 1. .,, ,
i-t-l.iv , j, ,
tl J.',. r
! ,K,.
i- Jin : ' ;
..a o! jti v-
iH"- . .,.:,-. , r..,..
1.'ivr .ivtu
Mm. William SUIilinvkr nf B,v.r f arilann Man lawk, atl yra and
Sprlnnji vlaltd hir iHtr, Nfm. .w
bold, ovr Sunday.
Miw Rurtha Cronaw. who ia tnrmlnv-
la Philaitttlphia rwuiumi lumw
mturday to spend W vai aiUm with
uer parent.
Miiat Hattie Manhwk rwvrl thf
and family of Balem
lug imiTv nurars u - i v.
aiirftmiaallM l ill li i ii .; r ""T
Ifuirawr UHi J IU vicinity.-
While In Lawtatowa Pridny- the
Editor hail the plwumre of calllugupnu
FT. H. Leityl, who hua otwnrl nrw
jewelry store opoiu the ChIwiihh
rtijuae.
Dr. C. Ratter of Xonluimlwrland
! 'illliriT llliu liuinr.J ... Ty .
j " i n I. iiv.jriiui
,0. A. fnunctt and i .
. l"-" "i uiiiiir.iiiH .41111 on its
mr,ip fo tJi oiihlli
State who ild toy ( 1i:h Lard in the P'i.st.
'men an in sm-.'U ir.in u i.-, Trt..., -
be pmaecutvd by i,u,i,ii., ,.,. .
r Irh imiw3 wua
r . u.jiiii. 'Uirry'Iii
thmAtaity tlm, for rhU-h it. if.i.T . ikt. ,iaiipr',
iJa to rtharu. a nominal -imtai ni 'H "jfii-. a l.t
ir 4nmof ilia njn. Pif wrtt-rt . rJti rili.
one rwHWIna :t wk and iionaat o j .-tvmu.i . ii, l-Uim . t i
have two or thn mom .1nlaht -orl tr,tr,.ir), , 4
4itorly. Tlila 4nt ,a rtit'it .it rite iwwrt . j, wnii,,.,
.t f llaa. t1aailitM 1 '.
7 . WMV .TrKt,-.-. An v t,
nav.no; wnmm -in, 4timm .nvn- :fii
ntllo and fiwiiid t .In 4t tvry yOnt.
Ail ,-tvk hoitom.
ilM -awm tit ia iarfe lila .-ar'. rtnt
owii( to the witw irtne? -.vvv !-vr I
. hard to tell .f ;Iuv 4 ilmtlfiii!
i .... . . . I mr .1rtV UTU. The -tl.r ,..m. ..i .""rt o..1 o
an , miii jinn iMv.H, avco nuyra ami i .. ' ' , ; .1
i iin xini-jiiavin rrnm .ll ifarriril lona. ) -.
that tlMTD MO twri nMU !... ,.i '4t'""V. '
haaai am itpfiarallir Aiivht nt!4a.iriiil .i
Jiet iVewniW;.
tniwri
'.Arm tirl.
j-il ('- 43b.m . '..i-vM. ,
Ii4r jiti. ! I Mfi, . a laml.irt
hollV' ..alr. iri...(r. V.'.iu . af..r.i..,..
. 1 iax -tnrav' 1 rn n
rTilinr ,,.n j .'it
n V V
Tiu4, 4iif.
''h'
I . i . .1
.11 I u n a
4 rnntitha,
July 10, in Sprtnu townahln, ratlur
ine 2ilssikHh. wife (if Daniel Romig,
aipwl At yearn, 9 month and 4 tayn.
July 12,, in New Lancaatvr. Mary,
wife ofEilaa M.ierr, a(ert 7 ywara, 10
aionuiji aud X lays.
la T'ifB;is;1,r!i,'y.
iiH.i. r r.n.-j. i ;.
lain tliaa nui he -auetit t ;lie tun
isloee tit Ultra lter. irftf. tlie tntlom
aiiuoet tt. whole lentjth of jj jjun
ad !brailUmt4ruMl i)Unr iatUmeNt
iwrwl with vtu-tonw .tJiert roetu , a
,' .
Uv -itw. till irtiH;k Htltirf tl'""' .vtwutv irKt,
will furnian t,e?anwii.
HartTJirrmV, Atiircat :31 TI-
(.Pi
-l.ll
l. ml
..... . - . 1 1 TMUte.'! JJi;J :
;.
niHiu nmi,. . i . . m . i., . ... ......
.m. j. ; (ii.ui.iuif mum, ri. Will
I eta., will o next ' told .!hwti). Wntn ir itiunirp u rhw
J1.6B to eta. .itfli.
hcKLKBHBUKH. . 5tInun. ..p.,, .j.
a laat weak wu ( au 4 iiiijti .if FUira, amuu-
V of Mm. Sutiaa , faiaurud oy the 2ait;iunre P:Uverta.u
ch and a 14 Inuii I Company. Pm-ta ranUe :tiuu tll
itha twiKftHitsuake : XX tun. Pramu, ui., a nyj,,
anide thuulit jail m bain tf
for a prwcnptiun H. Earria Bmvur. w'ao UohUt a very
bur!f Drmc SUire , luuraiivu ptwitiou in PUtaonrtj hiut beeu
n& Whialuua (ur rannnl a vaiai;on fjrim Aaj la tu J3.
I t la wirtiuu .if whiuli he wJl end in
Unstrri.va .t,d . j MJUiUttimrq. ilx. Qower ia u' rc
uuo Mm- 4ive yinimr 01IU1 ami Iih haa im..w
frttmua hiro wUo wdl be iad tn
; lliiu.
Wnuaar of ew
m ouuipaujf. '
. ntat Eia,ll tv.' 1m,M Pr,M,um Juntml of abiiai.
7U1-H-V ' miii either n.-nn. rtnon. Siviinr.
ft SSr ,:!1,,u""
3l aiiu: rturn'l',n,,"7 T
t I wuuiwj, Fur t ntcuiai wntt.
itttiuttiwu, 0.-, n. 3uiuv;!l. y Y
IMUAltl II ,
Hhl pitK) lht4 A K- :SjU" la 'Jif' -i"V-
Inaou haa hwui i u, u,t l,ml "ulUl1 !'- t'" .iu
)r kii man1 "a y'1'" wrHiui inuu-
Ml h. t,-tt iwiv (rw ul 't" towMt mj k U painm
mi uiu mnti MUtiiil iiirSM nii.a.e nr-i
loalo t.'oniiitl Unuii. Siii':viu!ii nuc
, - T' -1 - '"I . I--" vMivn
AxnoiiauMloaof tla Paamay. asjeit 2f ttmtavt, irnnnewMrtd--iltr'ir w
rvwryartatw. Sntinw. tlvaw .Immi
July 31, in Monroe townahln, of Ty
phoid fever. Mm. R. P. Herman a(?t
almiit .jt) yar.
Julv IH. at rHiMimmee. na Vunnnl
-warm nt U m i.- i ! ik "rw'!s u "M n
J a- " ( IIA '! I I .
!l dayi. j U
. , , i TTie 'irt .- -iAtMl if ,. ;l)irr.
jJliy J7, in. "w!neforrt, rattle. tamftii-i . j-., r., ,., ,
,r . . . , , nan. r'n-inii-nt ofhe .,'nh. Hio ru.t
r of Daniel A ;iml Kute J. He:wr ,i .
, , ,u . . , J :lie vm.fii,t .tTlper if lie lv unl li--
ujwi ym md -Imnntha. i --. , . .....
TV.ert lie l.-tumf ; .1. , ,rtfutii. ilw
1 1 n'Jtnr -if 'he -iiiu 'ni 4 ilm.iv ikmi;
I vk. iM.ij.n-ii ly H. iittw. r-i..l
.TZ;Ly- - fnaa,tai,lAWl f4ekli .-ttl,-ier
;iierra'iia.a'Ji im rW ..rmliiB-; ;
ii ur u on nma 'itwt ' ma nn r -tt.'wnt ir ' lie-ietioul ' ' Vi.. . .. .
in a turn 'raiileaiiri.V a-filleatHi'abl HirHtuv -x -1.-4.1. .1
.. . . .. .. '" " v.- Iv iw .....
iieaila -an h m ll he im. hkI .tot 1 .Mvtwri. '"
, ' . it 1111 .-f.uri 1
r I
1 iilun
01.. - Oil
Psnna Have.
9. Jr. Earneat, .tf Mimiabnn, !teforei l,: u!, :0 ,uk vs'n " "l
returning :n N'w York in .mtnoaiiv' ""r Uy;-rt nvu n
it. r:.ni..i . 1 .an :Tnm 4 irtdtrei. 1 lie jmirmi. .
-.1.. we ji.uiuiiiurn, i.iesrneui 11111 , '.Tllli .-. iiii-
. . . 'T1A11 ill..,, . .. ..... . ..
'... . ,U Lift- milj UU.I
'tnat.wtoletta 't!i jrwvi ! .... 1 .7 ., .....
1 .i. 4.ini in. tiii .114,1
(iii on. T'tiuitU .tiirne. ' 1...- j..
1 4-. . -jiruiijs.
Dr. J 'V -iainnael ralftt iti if hei ,,,..,,, , ,
J ; "Itllltl.- 1 ' ll ..... . ,
'. M I4I.I.T.1
Illltluiit r.leau At LheOnlre L?ml ' llltl4l ,
(sited Pwhh tive, and tuumg other!
olwervtitiuue inaiie, titnK the f.emuera-1
:ure if die air and water, md tenth of
the water in the .ravem. The eni
iieraiure of the air qrovAd to he ifty.
Ive tejfreea. and that of the water, it
4 point one Uundmtamt My fwt iron
he..ntmiu-. Jfty-twi and one-haif te
nea. Tint tepth nf tlie water at the
miuth .if ch ,jfck'u j, diiftiieen eu tlie
tepth varyii at other muuta, three
feet heiuif the iuailuwfc
vfw.a wn-.f":. i-rl.rt, 1 ,r:.ir.i Ifin; -...; .-..a..
uui -t.-.i.it.trn Jl.T,i.i. 31., ..-ui 1 1 iir.vi.iu.i-.k4..
hetr .t u.i:iriU e-.rj.i.j j. t . ; ll ...t ri.1.1.1..,
iiiIIaiia. ! - .kvr 4jl.',. ,jm 4,nir. he-.-.-,!. ! ,.
VirfiiriAie 11 .-:ii-ti.jt - i , ... . . ifi.etir.n-- ,,
AtUllS AwnUv ( rijtfc. , j.;...4:l aaer jv- ...:...
Mldrisw if xf - 1m ccn.jjum mntwi . . u-,.-it
v me f he jtyr -hWu Met - ij
'he te:erf 11 nam- .rt.
f -rn v.ler. tjjiian. .Jitfliii aul .i j.-
tiii.o a .
Ti-Jl as the .Hewn.
ter'4,iart iui u put away is ;iiaiiv ij
the .-ttrpHlunenIa at Kvathie. 'iiiei
Danny 2iuaiuan uul S. 2. tiauifter
!.
it. r.. .-
I ' iw ;
. 4-: v;
t.eiiJ1' "
I I 1I1U.;.
:41 rin4li4j1 -11 iutnrf ili.i . .1..1. .......i
.. .. -. ... ..Hv.iM.au ...IS. ,4. UH4III4VIV ' .
.tulf 't'ill. -Tiei'.i
Mlilli .iiiler it :li k.
II.
"'rti ir .-(
ut ' a 1 ,
ttal ,11 irr-'.ienllnir 'ailune. J'vHpr:
4iiani!er wan uwnyn in :iatid T'th hei
fun and tetir 1111 'he ommijaiai". ',
henif :Jaiun.el flirTarrteit tnie .-.bv-.
rets and .levourert a :i if 'urtte -jiiu. (
Us-, while a number of 'torrcHt Jie :hel
'.ti.;ixi itm
twwH-:aiUm ai
k.utj. 7.
biti'X mil lnwier
Wt. irpflia.
JiVD.-. uitTHiit 7. ;itU)nai In
amnnient. ;. a. .1.. .ni -tao,4
:-nite:t uui nniluiivti ui
I ewi-t t..i .
,iliV4V1, r
V' ?e- 4
... J..", .)
11.
r ' 1 1.
'..:i!
1 K
wood -rarneit lie in4irn. mil ... -'snav. im:a .Mil UUI irli. .4 nt-,wu,f' e
Everv 'jnod ..itin -thimtil tulru ,.m.i.I uui r'tnm :nurn Tti .. .UtU :i"'tie iT. J. .Tiurrfi atll t, .IvXnaU..-..
in rnai;iii hia home laner bnijht unl j enjoyment and wnn wna only iniKwn
aewey. Dfis't ileaituiu to an! w iu ;f J urty i t wti lie nm n ni
inn have any ;twu if aewa chat wll wotiT teiiii; -00 'Jeai- rn 1n.
JeiU n he.rriiin,5
ut :Vir 1
fvlli.
iv ct:u(Mrs
tin- r-;..- t
.Mia .I.-. ni.tr ... jwt
).UIt'tUK. -
I .1
il! IM-
1 .
in
i-
Hie tl.ju.a
(''ereiatta I'1' tunei Ttn '"VMM
'-o.-wnA-o
"an
U. .....:.
wm have any item 'if awt tluu. wtll :muif 'on .Mmr to 1.-ti. :Mentv ' uee.-4tt. .
he if iutiTMi ta the pnhllu, tt. :iuy f Ami w . ut(b.t to ainiily -lie -tanei TitiTinsnAV, .Witicoat a), lie .filliMa t-- t,tU "'i .;- .
je a weduiitii;. -ui ataiuimt, a Huwi . ,,lul-v "rt '"r :tw nnlla'of"-li4. mrrv. i. uium wll h lehi a luaim Vuk i-eip;airt.i!, i vj.t
aei.r aa.meaway.ma vmt. or L"" r'U :aur " lw TrnniMiav. Au,, j). r,,m "mi "7" tn ' lJt :i
your uaiint hatf eiwuted .iiBcwa There t u, I -iler -...i4.n n ......... . nn?"i:li I ..- c..-.: j-
r. Mi.tti.i
n!.i-iiii.
your inline litu "ieutwi iiiBwu. There 1
are 'liunirwts of little item that wid j
to maUi. uewi-iiaper of rrutie to thet '
.niumiuuty. Never luae -iiirnt of thel
rat
rtteidenta ouiude u" your own toirri
-ia aitrai'i: ve ueivHiumer 4ive a. -.trtui-
'Jis. 3. P. .'Ierman.
1, !.' illur 11 'lie 'liiilliniiu
.m. u nwti hi. vii.
Si.. .1, iiu.iii It, iim li ii tli,.i Inv J'liy 'ifth.
'mlay uu tiUiii j ,v ,M ri"H'" h i;-iii .."hu Uan.i
11. I'OVVl 4'(ttHH IH, HU OM-Mll
!lKi-iHT7nt.i. r ie-Hition nil mn Jrix
i'ru ts jear Cewi.40un;.
"attiiua. 4UH. Ji . .mim- -hiirei
hat Uunureila of paper ,J w " Fran H,.m.ai, ,t! " ; ' '..ue,r uh
uta otitwde .r w.,.r ..w ..ltuwibuiui.ilel w vr-eK uid I JU .'-"'
wa oiirteil -iaturrta-. Hie -aii.M .1 " A-irnuj,.. .-. tuirtut J. J.. iai-v -1.1..
. .. ,
w a ;avortu)ie imprwatuu of !lBM j u"r'lttU rypMiid :r. r-iw u ! Muvtiav. imp liieV.itnvntl..;!.
awr.Ui4i4hu.r.UerJr!am .iimuer from: ?. O. Utiti-aefer; 'x
uirc 11.. 17. Arnold. I I rTTTj . ! ' ,WIU! -""'v.-, Aik. ,.
j. - ...4,,. .ui.enuaii. .,..,. a W'IIIajii.
Aoi. JT. llimmei'-r 1
1111,111 n, rjemeru' arti. ..iimwiii.
-!iiiinn".
t
HiKbt, Of; hn 1
Nfai;4M. 14,14 U(,ti
W lnty A, ht, 1
-Frawhir MUN,
"Ully Wid aHii IV.ui !fc .Kit? in: rtitti :inii :im !. nunii
.L ........ 1 . . ..4 1 1 .1
ft wit VM.t ii iiiki l . i-.nltM iiuuniv. U11 v,,u, uiiuiu tue ittet tnnv!i wen of ' "i l'V 'leaiu. .uia. ileminn 4 -tter
.....villus .nii,u ,1 , uihiv 01! .'mm uwuuip, .jjed imtt wiii.ui.' r ttts. anitu 1. -nt-neraud Mrs. Aron
Stuirn P. Ainoid of P'irt Tre-. iiunily urn Imni raimih te'n-.,
4-.1. .. . .-4 .... ,T .. 1.11'IB.MAY,
t ranjjorjv
tU. -it-i.-H.'.iv- 4' V t ill
he :.:,:, i. '.nuti.,
Ut-At. j.
"Tite---.-u..Jvii,,1J
'mitlli..J 7;. .., i , ,.
MttrtUCH til .H.t.l . ; i:i..T
imvrne T.i4in,.- ti ;..l.
'" lHrtti : I.J.i.-tjiill ;,
o Jii ;..-.- v , . , ,
' At 1
llatj.at,
ivImIh.4.. v. ihaaiiiMitituu n ' 4uv. iauun.bi' .11' :'"'d waaa Virtt-rau of the C
1 tku ..... . ,. t.vx'ltind HlK.iH'. Mi t ',.(.. 11 h1 iiifIu.h ' It
VM: ViHIlML I
Ue rvd a !(jm tUne :i I sMauiueeKw of thi limy.
Prave and :
.. waaait exumulai iritlzen.
ww aiwt auuut. till, wuiv
Of- hanjk k.' nu.iiili, iim i ii ili..i li.v u,. , -lni.V th. HeHerraid a. lomj lime 1 swuiueeKw of tht plaiy.. A !art;e .-Ip-
fV.UA, , ..I... i... . , I .... ..." .I, 1 -1
-i,iitj.iTCii lutf rtawi tint -ir ..ii .imu.. w 01 .iiKiiutuiii .'ii!iiiinitttriiiiMu .4-.M.ii
. ... ' .4. .. ... IIIIII4.I ..ll.l... ,ll J..... .. r
n.a .1.-411- ui 14- .i.:u .1.4TU-
,arrnuiav..Ain;ni't
lie
I th.4 .,4.7 ..
ear mm- iiiHHNL
f, BwivV in " Um Ijan.v .,mJ.haai i7,tmwit aij w' nn0. satuniay at Jnlui
HiMmiwKj nm .m,T,U .iown o; Church. Chupiuiuu. Hi IWJ hewn
thv -iii'Mnd iIihi; C'Milt OMvmiy iwuiU. pu in ixulwuiutf-the iu
VW), vkv'a. hi i,; tnv vM,ui, riiiitunaofthit tomhatouea- .rf Union
1 Vlf n in amtChaPumu townsiniia, whit-Ji we
V Ol Htijivhi.i ' -Vt4vlH.i iiviMavtr- i.ai'ia lrK'it
imre ArH 'neirMymiiaihy :u thia Lmnr if Vreav
3vil War. i !Uial
:uiti
. JutiM;or
'Jlite.,.th..
1 00
I:.-
.1 :i-
v
Alt
VS, VUV, 4 1 ,il..la. UlhaeU, mt; JHtVltt. NtUv tl;j
X K'ii;d ai- .V'awM at; strnpluvtit,. llMUi"fJ
' h..J54'jttvii. i.'-
; ttwltitttVirJt.
ipaid. will aud tlxtux, Forn Houaa at
.auniiuu Daui..
i.lUU4?rvlle
n
.H.. a....,ii.. . "'"J
l. tetttli ..,!
".VrTTHijAY, .tttctut Ji). tie innuila--a .iiain- UIJ.
unilay-i4nal Wll :inm la minuU
memo in.'ifu(e'-mre,
.' V
II
'0 .til
MAiimcn.
At thiieux. Autt.ih hv Llew IT. (i
.. l'lAVH.snAV, en,. iim Oemnute.
4.4. .4. jauHuwiiircf. iuoCmvo,ul..u ;ll ;.uTthiuy, '--
fT ?T 2iB C. Jnrmt; mamtWiduwiV uttirmaementl
Cmrti.
ittMen lie vim 1,
L "n-tllli. 'ii Ii:m
lanil tuir 'laiiiiK
1
;(..
14.1:1
'..I on
:!:.
rt 1 j . . ,
'tt:.i::itr.;.
"Jillt-'llK .V.
Whu la- it ttiaCL mak. rfi. Ktmmnn
3alBk L. T. TT.-irntA. tpiilima; weeue-iojiyr aauir'.
nie-atriilvrof Jaiiii . 1. null
... . ' "en Jittrflll 'tim;v U tu.
AWnoAA.iernlM.r i. tiie- rhimUy-many Hh.u ltemj .,.,,. ....,.
, laHtr-tordla wtll hmd, tUmrr, -w uuu, tu.