The Middleburgh post. (Middleburgh, Snyder Co., Pa.) 1883-1916, May 06, 1886, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ; t
Thi IhUi: jii-il Trarjp
If" rltitliiiitf' rn,r:'". yon il, dart
M fii. It i t li -.y ; J'cd,
My W inii'um- 1.x i fi,,, n li(1n-;
My !ltV.'"t.ll'( V II.mI.
.No orpili li.iv. I. yon .i-Mur.?
TIihI f.u i I ilon t .ir'.-t.
lint llnTi.ni'' fii.-ii-l. i y-Mi'H prrv.'ivt
I cimiiut in, i in ,. I t.
IVo illtnur I iivo I li.i-l f i J i -'
Will, ,n. . , -1 i 1 1 j . i'f , i t ;
Jltit I'll K iv ti.i .! , -" t"-' i
Or Imn i I ilrt'.iiti" t ni-lit.
aVo .lufi t.i .),' V. I',,, ,.'.n..,t:
I'v" r i v i, -,i in - i it t.
llllt I'.l'll l w I ,;iy ri IVIlt
l"l I'iiv.. I,,, till to mi t.
in hi ii ,, 'vi tl.ia Vvny
Vi'll. wli v -In. nl, I i ii.hi. j
You. t .... '.Mil .!,.. your !ri ! .n.
Ai.iJ ii.rn to ,k- i.rnf.
Mnml.l in ilu .t f...r.. H,..r il-vi II.
i'ilmiLfil now nolj'i.. ilit tt , .., .,
A -tit i r v II- i, i ,i (, :
'A .... vm iv y...ir iii iii--.,;,i..;i ii.
'J ll'' tolli;!-f I i i I -i.lli'.. .,f ., ,..
'I'll i - ;'f. i- l.i i" I i,:u-t;
i .'i i' -.'i in; ' I . .
Wiii-n . 44 r' in t in
fiiii'I y
'o n. r i f . i" .-i. w. In ri ,1 . r nttlf
I i n -ii ,,f Arl; irs'i-1 i f. w wn;
ti.' ' iryu t ti,H)v .f i iciiiii,rl
I'f nf:ick i'l' r!n :i';i.iti,-)i, nr-toti-
i-IH"l t'.'" ltoi I M'l'ttH i f t ft i
oiij I'olltlll V I);) u l.riMnll II II
il . iiyo.in :). ;, a. fo ;(n,.ii.n,f
f'oiitl..' I : uf tlis C't M I ;tiV lii
I' 1 i;ii 4 I. i'tM ,,n t'.u ln n.l
r- f i !: ' f, t r Tin- I'
wn ri ;ii 1 i',. -,t . . i',i ., i,,,
ini'i i.f r. i.i'i:. I -n , tu i.i.i i :.c
! I'- 1 '"- '! n u,' - ii.- l
Kin.!"-. ! ;'. uow a-; 1 t Uny i iil.
IHt- ... S MIJ'V III li'ttilMlIt 11.1,1.
H.'U tu.j ivali 1 ttjkt i w.m'i I cli.ir
i -ic vonriLr nn'o tifnilk !.;.
fro irri! .t'. J. ao.l Bkoil llo ticDoi
al if b'? coi.ll i'nrjv up u t'n ii
rkil'. Aft-r hvlo tauru cbu V.r
th ?! i a! h ii I .
I'll !.!! jou ft-!ltii .(it I d
ThrfO M.- tw. Iv ,.f oi1. I .ut Tl.
prnni- joj ni'li j I ' X ( ( rii ir
t- .iy k.i 5 L.t lie bultlo if ).j
w ; 'u. t- uj'.- a Lcs tytry tiwe 1
hit i.."
Tun I' - ut :c I 11 j r. j ...-i:ioi,
itit uitiy.
r.i rii.-v,; r..-,t, i ;r :i it. r...
ibis. '
'J L j L...1 to ot j-c'.ii n?. to ,(.
0.l4tJ,al :rfl t-ivu e niirifiltiVi
klict.4, civr'a titue trtanin it 7:i;, um
Lvt'.Io, wl.'.o tLe 7'nii mtJi' cvt.
einel wiJ, r ai. J w; l.r.
Dj joo aut r; in '.re ?" L?k-
fe'l nft'.r tL ttlfi!i !. t ,,N
v. I tLt- j-.: i.:.st:Iy, I yitf
Lot.
tive O.K.!
' i 'iff r. i ll.
to txy r-."3 w 'k r.-T-
gfcl-t t C T. . ' tL
l'.u:-r-' i1";-. r
u i
Llf V tl ft!
I.
L,.t
L v .
.atriCll-L. Ct Ur.'gt-liLu'-.'t
lb;
I J r.tver h..! 1 Lira
i.
. "i
i
i -i i.
l. i.
ti-. .-.
1-t . - .
l ! ' ' .
','; -
L -. ::.
r. i". :
f
'. ,- ' :
'-.' c .
r h lit-
. 1
ff :
III'
f
. 1 4
r. .' .
C.' .4- :
fv.. .4 .1
t.i: '.
v .::
.. :
ff. vl;
. i .'
-. . 1 1 ;
" f . . y r,
. t .'.":
; 7 r. ia i . .
1 .'a
'.
I .'.'. .
1 ; .
.4
4 .
I
1 ; '
'.-5 ;.'. :
'. ': '.
.''kf
Sr..
in."' '.' fll f.f.l, m;.j."
ti. r. 'f f. !f-'. v f rj-.
:.: J. t. tti t::i . iv
frT:?. t'.4'Vi ll f'-'-'J '' J
(.r 'Atl r.) ic, . a
ivj lifif, 7.i.a e. .'Ml I. ,
MiWiii, A r.'. 4, l Utt.-
1 Lv fV,r ";.! h. 'f
fawnig t't vif tr..R., H f.l ;.!.
(UatatJV tAJil li HMf,'
11 (LI 7, aVavii Lf ftA ftV tflt't'tl'j
I . ! II . . . , '
aaVat at", latlfcrj It.a te,V Ac;
laS tVk'LaW L-k-.l a( t'uO i4 !yra. ai J,
LADIES !
Am rrni rr-H"ii i m.ui-h to n-nlm. If i a, t d
' "i'i - t-i if- v,i. k ir-hthw; ( ,
r.M anl M ftnxliiiii'ton Klr-i, N. link f,.r
ut. of ih- ir Imiiiif ii li iMt.-tl t.ntlivN'
"o1"." It U n nr.. I. iiiiiijui., aiH i.iun'ht
uiLj. rk In awry rimr. uf n-flnmm lit.
Ontrtiipi f,f im nnu In airfm thi-r atll
-n. MfT4ti. n full utcf llH'lr .'tanoim liniu.
b'i! I Caino Vl-rlm.
Kurt, n r-'i'tf lii Tw.ll ii'ni..i.i1nl kifinlilnlti
nine
ri'inpc ii' imi-.Ib i, I II.' ,'llkml.
And imii.;r ii?
i ..r niii,-, tu .,!i,trwlii.i,.n,.-ailW..
nTTTTMPPTTTPJ
jl j u i
A r. ry il ni:ir. Iinrtni.'p f.xryrMf-.1 urnnall
r."n;..,in: l ..r .'. -m'-ii l j . , f n-ii-ii.,,. . ,
(l!i-r Ii Ii-r .!r i :-. i i'l,. r fi i.l ir Mui I. Irk p. ;fi
(tli lii'tl'..'!'.. In i .1 1 tv ..,,,,f f
I'.tj r. i.i i..lt ni.'t I '. n, ri
'H ' l-.i'.i". l'.ir i!" ')) Ur'i,
"ii;!;.-
'.luiiif'i. lur-l .
Tho Arftclcnuo Pliamr.coutl: Co.,
VI WASHINGTON ST., NEW YORK CITY.
--
7 'WH' A
ELIXIR.
A-i . !
f .f !.-. .-
K It ii'
- :iU!
Kr
III 'IH
!. I .
. .1 '"lu-'i )i j.!.'i.-:ii ii ni!i.' i n j -.rritiim
.. n..i;.i.- il I 1,1 ... f.Mll.l,-. ; Hi.- n-.-
r I-.m i' v ii.e lii.IT. i f luukt i lliil.l l.t
ri-H'i'il,.
, ' I v t: 1 1 'i i rmtlr-nl rinllifirul'H.
. t'l . I:- '.'IN i, i I'M rr 'i-I i.f ! mi,'.
! '., ! 1 1 !u I ,i . i 'tin. In ii mi I i-
.! " I m
ll-'iuri' y m v IiiIj'" ; fp fn ni t-irmful .tnnrn.
I'm' . i ..'i'
ti Hutiikititf Pjtkjcti, Pric; 10 C!s.
I'r,.; " -.1 !,. ,y
'll . i). rl
Y.il I l,.irii;:iCctiiiC Co.
LONDON' AND NEW VOKX,
!. ml: U I'j !'liiM'ii nt In II. t M.il"ty tho
ym-vii iu.'I to 'In. K'.vr.l Knn.lly.
'V.'V Yi'i K ITvANC!! :
1 CO, 1 32, 1 04 Charlton St.
royaiTfills.
J'urr.i' fi.-!i -lr -it rt l-v n-t l!nvi. Ki imh, ti
I- i.-s j.i.h (k.., fr 'ir ci ii'n.
FOf? tALE UY ALL DnUCCIST3.
REMEMBER THE BIG FOUR!
Viae gar Eltten COKSIAL, J0'-' i fiOr. '
Vinegar Eltten, ,-. J .00 ;
Tho Woria'3 Cn.ut Llocd Purifier
Rrd Llfo Clvlnn Prlnclplo.
Only Tomi;oraaco B:ttor3 Knon.
Tkcrni r.fib of n f'rnfurr li" I.rmllng
k aiullr lrdlclno til ilir World.
iiEiiiEsil
mm
B. H. UcronalJ Drug Co., rroprittari,
IK.
IS:
AS
T
32.4I1IDVVAKK
Iiop. !7r.iis.
Piiint3, Gils.
Ccach A: naddicr Varc
Slav Tii.n juj-
.tr.t.Kt.
11, i
rir
it'!
fit
1 4 1 f.4 A It Ii''; A
. ,-4 r . '. ' f, t '. ; . ,
: 1 ll. I .'i.!Uf Ul.
.. r 4 1 11 l : ij.
. . : 1 . .' v.
I 4, .
1 ' . I ,
A v a,, a 7
t.i '4kfl .1, f
.A 44t (.144 4f4
r 1 1 ' f v a-4
1 1 m . 1 ' .. . . ; 4
ii ;i i.v 1 1 1 . 1 r vr 1 -,. a.
1 ;
... a I a 1
ft a ' nwrt lk. I .vr; ' fat 1
;fi If 4 , 4 4i, ,
r..".i(i uf i i . , t mi, .,4 iv, ,14
',ay.' I.h;, I 4 a f
In' ' '.v (; '.. : ; v.ti :t t., .
f'4'J IV. j
U' !-:' ivi ' ;-y .." Ti
-4' fl4 4f ;:. fa .
.v: 1' i" M . I
'.."lllllHVi : IiiCI'i l:i tilt (
' . I 1 V'l III I lA VM.I J.II ,
'ul'l l-'l Oa.r,M . vy ', I -.4 fat.,!
- Ml Kl' -.Mil 4-1 1 f4 4j f, IMW4
f . K4 TA 44 A 4,-A.' lv
.-.-I k a 1 .
I'll l W4 IkifiAl'. 444111
. i f,. VJff, Kp'MIW.i,
F'l ITi4i4v Iliiiawir.a, 4kvm 4 II laJfaX.
(kraftw,arv.r4tA4 4W.S'v,'
X V f ' V 4 44 1 rt I,' 4 1.
11
. ... . , . . . . raw
. jar l. a:r f . 4 me . .
5 T
! ' -i
r ! f p
: - F
i I-1 1
! v '. ; c. ' .
' e".' i T I ''trCTwiari-iiiH,.liM ., LM n , . 1,gr.w.,..JWCT,
rf-'-Jr ti y 'a-t-' ' - - - yrJSTSii .- 1 - '.uuum ,
Vr ?V i .ir,'it "i.'nii.i ',riii,riJi Ml V7,tuuiHu,, t , t.l,.i ih-.ir mo- I
A-3 ? hU,V. cErsjlhAL FASTiL! CSm;''''
i' " i-i'. r..,.,i,,f. ,.'4i',!,.i!i,(,,,.,,vY''oi) nhUi ...i,,'..i P,,' ,
V - V ft S '-" :i-.w I f-rr-tt.lV-.f4ln r.anrl V"' " '1J f' fi--r. 'J .. I .
V f.;' .'T .... I th. ,,....,. , ...,.., ..,,,.1 fiio-,.. fc.i.flh liuotififaiil,,rl..rtrt. Tlai
?,7-a ", .'" '" r ' ''J i ' 'I ' I . -ti-.I I '" " 1'if'ii.th. I'I i
4 I ii .ir? -' r J f ;.i ?: .:.. r .. I Vl.'.f II- .... I i.4- llWf '..f.iMl ..J.alnuAalHlala) !
V ' ' '
' i ai Uu
i G00D NEWS F0R 1
dui y m gnaw how it is
! ......,.. .. y ... f... ..i.'j..
'i'"flwiaMw;,wH(. furini!
A, ! ? If . .. ,7
conw- hack to trade an(. ell
(in hi v.: i' in nini pic.
-u
jiy jwy vjxiai mu roopio want
unl mV il at so small a'nrotit Unit thni real:-a onln a
mil.nbnm . wh'tlr.S'th prices- Small in their profit! s
' it ml quick in.tiuir .salt's allows litem to
Keep Pace with tho times
.'tn-'l U"'' rapid! i ehanin-J
Hi--ir stuck l iods tx nnsnrpasscd ii tho conjilip
comprising rrcrijlhing in the line of
Genera! Merchandise.
I TUpj ti.) Vvizv p t'j t!u 1hjlic-it cash price fr produce
aii-l. irHH'jirc fott mon itor tprar invnctj then, antj other
score tit (tic cotm?- tncy
J. B.
wi.-.-Nti:.-!j - i
l-ji Ouum
riXK iin.l
nitric
WADS.
Brass Shot Shells & Araraniiition.
.0 A UTKI DG E BELTS & LOAD INI
IMPLKMKMrIX
CALL J.X''lSL'L' MVlSTOUIu
mu m iiHiiiiiii MiJiiHfii iy lirssuii-iuaaii;
i SHOT GUHS,
I CONnTANTIA' ON" IyV,'l.
hiitliinc oprsTOLs;.c.iiiTnrrGEs 7;;rY;z; rv:
I w
i .1. IIKKPii :ilso one of tlic larpst STOVK AND
TINWAIil-: Ji:ALi:n.S in tliisstHtion if tho State.
THE BEAYEETOWI'T
CARRIAGE and HARNESS
wokksi
Munu.'ftctQits of l-aroucli'-. liiu p- t-r nt ('airinpfn. Woffocs, SloiLn. A
Fiijjjlo titi'l Duublo l!f.int)3.
f f
I -Vi
a a. r ,
-
7V,
N I ?! ?s
W. . v'fe..l'Mi1am,i
- : t a
nn 3 s-f I'll- iT.'.'Jrt I'cp r.agrv. whidi we are woliiii" n ppeciclly
aletial Ultc iu tkcL-t,gt.'or work. (Jail on m aMu
f , . - ' " ' ir'.nfc, ,njr c- ;nr. 4 I
ill... mi fr.n l, 1 1.- nf c'i :nr. . 4
'I' i l.l.-. ., Jirr4ltil, Ijv.,,!, I ,-
. . '.,4,..,i.,l. ' il- r, klhl.'. 1.4
inr.ii,.. Inf.., . Ir,.-,' S, , ; ,1 ,
. :I i i ..' i . , ..,-. (.. ..i.
BOOKS for
l',r.;f.!it Ihvv'.'.cn I O'.hir Y!'.rli, !.
'', ...I.-'. .' '.! .'f.
.4 I , a. up..i c '' I '.'.f "r '
1 U. V ,
fl. H '4. lt.4.,t f.a-... T i
. 1, ,
,. 't ; .
m.-i ii.,.
44,
' . .. .., .
'-.. -, .M -' . ..
.".I I.l, U
I - MHaaT.rA.
1 to.ii.rn. r.lry .U.I., r,r I'.. 1 tl.r. '' - k..iaa aa T'O l,i..v, A ff'.i.l. It, tl I., r.i
1 ' . . l' 1 ...... . f .'....... . 1. 1 ..al .-,). .c.i ,1 lit- , a.. 1 .. . h I 1. 1 to ' 41a.
i ' ' I- .1 4 4 -v ,i , a.. I,,., IVal.i.tll. A.. ...i. k; Ul.. Oa.h'll,
. la. I.ar al Ika l.,.ka. ft. In ar.',M a ) ... '.... ' a .i 1 Han' ... .u.
. ..!,(,. I.... I,.,.. ... , la .lalal 1' ll,f4 llrrp, f', I II. WlltU T. IMul.
. . it ' I ..--.'.'. n: '.'.... 1 ." "I ,-, '.... I '. -l .f ' II.. a.r .aw,.,'.. .11.
I H a.. ..r 111,. .till I 41 a. I I..-..I.4M4 a ,1 M.4 lour! Ki.rul. A kaal. t ... Ilar.tr
..t , .1 .v., m..i, .i.a ito 1,411 VmI. :f r.ii i.fhi.: .,.
l . .. .' .. . v. ' a. t. In I uiil'l'l Xal. AMi.nl. (If Ika AalUrnr " Dara
4 f.. 4...4..1 l..ilra ITrll.r I.U'. .' 1 , T. , -'
'- i.l-- 4 ...... ! H"! . tii.rk la ll.r ll'4 ll..n,r. A Xoaal. fc;U.r..ll
.1 . 4'.' .'.I '.4M'.a vl '."41. .1 ...r ll.f .('f IM1", .'.,, .
I .! - I-.--,. ,, I ,4 J.,,n II .. r'.Hi.l Ifa. A ! flf atl.a
I '.l'y, l.,1. MmillM. t 4-r. ,A'..-,Ua M .1, I ... hl a! - J .. . . ... 1,1,'Hn.,. ...
at ... n .. 1. .... ...... .... I, l f.a.lr I... ... ...II,' '. iln.u, 1 11,11.. H;lha
.. t.A ..,.. r i . a. a aft . al .-.,' .1 l... 1 1.. ,
4- ' '1 I M lan. '. 4. . 1. I A I Itf al!to M I.
ll'al k.rw.4. rl'.ltall.aa a.4 Ifa4lafa. 4 lf. T II. 1 1 ,,',w ,1 ..........I .'.'
1 . . . '... u a,... .I,.'.. ...1 1,1 ,,.,ii.l I 1 U.llar, I k''.4i. ar Mif 'tar If flar. l.tkar 1
. .... . . I fl.la to. a
. I'arlar J.4I4 a4 ( ...(.-.! r,.ian.ls I V laaLr. la llarrtaa. A k .1 H; II Ilia rlil.,.
4 v a - . .4 . ... ' . . laato l.l. 4 . '. 4 .'.. .f .f la ' to. ....
.' , i, aAl 41 ana',., tina-ai rut n.,., II llw.MH.aa. 4 m.,,.i, fir Mr. A(. I. Klit' aa,
a,. I a.'V. vf ' f.aa. a. 4 k.i.1'.., ' ala.
I fka ft .aaa I -.ik fla-k aat raaallr Pk.al. , 'i U-aal 4 ,t. U klrl .. la. at. A tf .a.l. k, t.i,
a, ... .- .. t -. . . I, . I , ,1 , a to .a ..... I f,'.. 1 ... 1 ..'..., 41 114 llll., ywa. ar
l.t... -a . vwav j'-a, a M .. 'il., h,itoi iitoa
aV . 1 I M ( I .va4J
I I I tft 4 f
t ..4 1 .A.'lff-Al 1 l .44 l V4V f f " tj ' 4JX4..4
( ' !- W ' ftM 4, 4V I a40 I'M
, ' 4a4flf kt .Ul ' fat
1) Mt44 f t a I tkHHt f ra44jf Aa4M
--l W t , a 14 ,' V, , . I I "41 I 1 r4 t ' I
af f 14 fV4 l1 ll. 44 lift, II , Ul flfi 1
! t
- 1km nAmt1 Wff, If4 r(
A' .4.1' 1 . k - 4 1 , 4 I'Val) IH 4H.4I -1 .r f.atok.f.
,.' tl1- ,'44.il'."4A,IVa44.tA4 I ' 4 'AV
I af' ll rU 4f4, fv (f4k M'Ml-V, klAl
n m'i - '. r t
4- tta..!
t I JI4f H, J r ivf JlttA . Cr
af fMflfl f-? -4l
pill UMEOUAUO OrFERhV.r.,rv,V.V"
f iTtrrT'4ka) I !
'-t4, A4j f ',
vail fa4) flA. t.i,
Ikfkiaay f A4I a'if r.. f it ,
May ar- kl4 , lA A rk.. H'f4 lw.4il
' l '.'4 aat f,t In tuft
fl4M ar f Al niavi- l-'k"! "l faiaiik l
'"a ' aa j w, 4AM.4aai iff 4,n
r.k, aiit . iilrMMiP a f.'fJ
' fi-t' w" -v. . I? 7
& llU4r .... ....V ,
. iC
' . . . - - -
that Ike popuhtr jirm of
J U vivd Li ri oi 1 Cj
y . t- i
vi noma m fvirrr in-irra
Aii . ....
ones never o an a? ? The
j. t i ,
fashions -
only ask a trial
R.EED
- , i,v. Jkalur ii
& Muzzle LoadiuG
Shol Guns.
SHOT
K HULLS
i
1
t -
J. 1'. KKAltNS.
i? ."ni3 r.zv.zbr cb , ito cifr.,
ll'yii r.'.TnlliBtr.,i-f.;T Ijrr.V mo.
k m.w Mwat
the FiIjLLIOM
Vv.jni .,,' os, Aly.vit 1,1111 Away f
, ,. ,, haiit... I llla.lruli .1, art all .i. 1 .r'.1
. ". '..
1 '..b l I IL. t...,
.4 ...11 l ii
I' M Ik- II -.rl f. M.r.)
- . I v 1 ,1 .....
Ill 1r. "I rr. i.ut. H. ,
.. .-
' III .k 11 ,ja. A ;
4 K' "I.
1 I . II .1
II f ri. t.r.'.
1 ."
. Hr " I.." I. !
( .L 1 .i,a.), aul,.r
! Ik.
M,.l.rr uf Ilia flullf Tr.a. A K...I.
l 1
. Tl
I II Ia4l.r I arl...... A )..'. ft, allta af r. H..4
kaa 4 . 4 sf 'I. .4, A 1 1 1 a Irf - r. I . ' a'a
l rMlal T-ia U.aaa, ... raa It.ai.la.M. 4
fr-. fl. It . . r (.. ..i...rf '.f'Tl,.fll,.l. M.'h ".l.
11 A 4i.M liatora. A H'.i.l. tj la. aailM aT
Ii-. -.
14 V.I..I.'. (rata, A k-rt.l. r Mia. Alaiaalar,
a. . -.1 ! 1 ,1, . 'i 1," i.
,1 ai.i.r ll.to. 4 a .-. 1. k Ulikla CiMlaa, aaiUi
to 'T'.a 4 .4.4 . .'. aila. ' .
4 Aaaa. A II. ,4 . k Hit llmr M'.aul, a.H-.l af
"I'l, I
' Tka l.ar.l l.,.k. A K f Ml.i Uaa. I.
a..', al ' , .1. f.. I,,..-,.. a ai
a. . A llarfm. A flf f,"i" KII.I. aa.i.,.,
44 4.'. 1:1,, ' la. M..I aa 'ka rn...,' i
m aal.l'ai-ia. airal.lnl'ta
I f .rata la ataaaaa, Aa, a)
, U1441 aaa a 1 1 . . a. aa
.'."'",l " !" '... J-T.
S. F, SHilARY,
CtnlrcvlIlB. fnjefer Co., Pa,
T s t. - - . . 1? TV .
' d 1 J I 1
fefel ''IF
- - - ---------
'I' '!Oiat'iBlr,W'n''l.
i-'-J-." JJ&A-iS;'..StJk
t-y ,.,'-'.(" ...!..... ..r.
'..-rr--.-. '.-- a...
mttmmm.im
I TO PARTIES
GOING WEST!
The Wukash oii!c
is the "Short Line ' and flfforria su
;erior ac.on.i'J.il ons, FHEE CHM3
iAR, quick t:rJ3, sure ccnncc!ions
tsk.'your ticket Agont for tickets by
his line if you are ssinrj to Illinois
Misocuri, Kansas. Nebraska or any
.loint'west or 8 3-jlhvvc3t.
For. fjr:!ur i iforn.itioi. lliroitnJ
ralss. nnp3 t t.v-.xin ti., vvr.lj tc
A ;M. ,UCi(N'illDO;.,
Conteral Passenger Agent,
Cor. 7t.i Ave & Sin lii'iHrj St
F :ttsb jrcti, Pn.
:r co!l on T!:ccpfi Stvlno.'ord, Car,!.
bt.l MiJJ.'eburj. Sr.ydcr Co.. Pa.
b. I H. iy.
f . wi". f-V.HT I 9 TO tt i.ll
' : K.n i s e t rs i
Mn n1 Wt in f i
f 1 iPr ,,
srtT.ji'n 4''f. I,, f 1 1 ,
i i-l ry. . t "t.
V'iri'l. nr. I . , i
r:r..-iic it- ! t i... k
rn I r v t' .! , f m
i -r t f I -f Wii.li -r ,t
!;.!.: Mt I: . il. T- Ill
I 1 ' f. l'" I , I MM - - nT i.
1 1 " i M r ,..! ..r II ft t IH'ffiCi
J. VZOTr(9 it. Uoilid, Kto.
MOW COST HOUSES
HOW TO RII1LO TUIU
HOW TO RUILD THEM
A .lltlr AtllA. Bltll- riii At.il
.'i'i-r'Nr.'l
l Ultl'wrii.ti -n-iif l H'-tr-V
,y4 iuoHi i ti L'i'ivi, iuiiiiff from
I'fii-tfr itir'J -wru tfrtit mtA m-
m m ma t-
niilVtrit-HH
Ii'lt lMhtxl Ktif liw inn
771 SFT21 n.,r v,w nv. in-.
run Lntrii,p ihr'iM.Mii
PW w-w ! f txh ft
ll'lllof,r-.to ifcln,l.fH.
Jll'i-'trat. il. bout KliCK do
I vvntm In tiAttitiit..
....to.... Ul Hill I 1 (..... n... ,
A Life Exporicnco. EomarkaUo and
quick euros. Trial 1'ackatroa. Boud
utump for Houlod portloulura. Address
Df. WARD ic CO. Louisiana. Mo.
14 ffuuuil'il lurti tclXiloil.
Ui?fiuiiorlnditiria). or
I'll In,! I
m. . y Jl ov. I f '
ov.'i f nt- i-v t. A-.-ol-?
V W A lrif-0'Ui.-nil p. it t.
tcnjtOir fir thr9
'u"-1. Ort olt ric
A tlAiiCA;.C'Jna wilif.V.
bat fK'UHt UUi 4l
l l'K Kl kiH ft!0tlfA!t
ft t-nv T ri W irl ' .1 In to tn' fVft, or rtnc
vi.i. 1 "ui, VI e'.
m-.-M'-n! ifili-l-
Cil k.l.o( 4... u.
t rrf p i on fjcvr-i rx i' ui'"i.- i .'if-yV y
TB.r.u.-.Vw! t 'fi.-'.-v.y- ifii i' I't.fti
e ii r. i.. 4 la I' li
h 1.
f ..V': tl.:il'.'l-!,vllUHT!
-r , . , f..ii.i! !. if.irhTii;to-
. ...-'t.-i. 'la.-'-;' -rl.-
:,tf..l'",r.,iir'.',jr t
V lt-0 l.- t.l. 3, ,
:-ii'jXU.'.'.f.
. . i ,.t i'" ." " i-i " .-''ii.ti'.fii't
3. , , r...''.tv '.'I't'i-'J.
'" ? Ii1' -i"iu ln(ii-
- -'" . . V .f ii. :.
iinrii
An ME WORKS
OUR No. 40 WAGOiV.
Wo iiiuniifimtpro Oprn nnl Top BniJ-rtoa
r. Nvi ior, Tiuikea, nud Edwar.1 Nrw
rnnnRti
lir
Kl'rii,
Aim Vfijfortfi rtvlnn of Two Rrrto,l Cur.
ii'li' s, Vt3ou., Cuttuta un l r luijhH.
I.iliornl lUxoniint lf the tnil
f "int fur t nUiliiuo und l'riooi Ltf. ro
l.ti;.iii(.
IIOTCUKII! CARRIAGE WORKS,
fSracuifl, A 1".
aAiMsnw FOPTUFiS
CUH,
r-ll.l.' i. I'.... I! ...
II' I .1 Ilu , 1
I n .1,1. .y ...,
"i 1' ..r in.. I .Vn'.t .., I'.
fur turn,!,,, V. ltltl...U.
1111. 111.,, 1 1, ,.1, ni.ii.'ul a.illvr. r rnr.l I,, it.
i ii ,..o. a.i I..- .C'.im ,1 ;,i d.u uo'iaari
. an.
ajrk-iLi
, lr"t'""-iil rl -"I nil rli.,. f V..l-r
4t4h
. . I,..,.,,, ,
1V.Z prRKIf.'S WIND MILL.
5
t
H.
V.-J.- r-'k.- V - " i . la 4 il
v.
-4
H lia Ucn u cnuitanliiM
viiari. Willi 1 raoorJ
Mill
1 1 y iiono.
WATviVANTRn
n il ti lili vv dnwn, unluaa tin
'1' tu .tr rifu a wilt, I, . ... ..........
. -. ..' - 7 arm-ana
ia.1 .in I,., I (UKV'la hl'lml ,,lj;J nrlu
tii,l:r,..ra , l I... .,,r,,. , . , , .. , lla Y
4...," '"""''"'' in I'ntt.i'lna an1 nf.rf.l
Ulli mil or. y . Mil l. , ,v,!H, "Mu, g,,' ri;1
"''",,':r '''"l'"'iir. I'n. u.i.rn.,1 frirr..
Adr4 HJii:i:."j V,'l.Nay KILL 1 AX to,
allAiiiwaVia, I rat
13 WEEKS.
1 fc I'HI.I' f. I. I'VI 'I M will I, naiuA
m.'.ifi Ir mil pid, I., any kililmri la Ilu Holt
id lltnHa lur 1)1114 n.bfiilii (.0 rn ulj l if
OrX DOtLAH.
I.lliirkl dlAf-rinnl klli.anl to pnatmiit
am liftft clt'ln, hanii'lift 1. 1 unlltfl lri
A'lil'iu ill enlfifito
JlMIMA Ril K. f-fkX,
I nUkKat
JIVJiUY 8TAI1LK,
CCOrXE WALTER, Propi fetor,
Mn iiiiKuuii-Mi, Pa.
B .lilMuU. ft .'.I.Horft EnUkla iii)
J l-tr"".".' I "t Sil -iijuv.-ui.lr o,n ri'ii
I r-J-.w-i. u. J tf.,i,L-.u.disr,..f.
-.--,-,r:". ?4a -jiii..BiU)Hi:ii4',--
fsr y
.
Km r "l i'l'"l v aooi n nimtat Ida
""' . " KXt
.-, ...
., i -r - " -
kSlffl
HOW LOST. HOW KES10KED!
Pttl.llfhM, put f(!lf,oT of Dr
'ii v vioiiriiti'ii
.Hy mi t'in m.lliMl fun.
S.rrm.rr!.wt .,r M,m'lnl en k ninn, Inrulnn -
mrr .X.i mm o 1 ....... .. .' '. '"".
1 liK'iil Incipuclty, lin,f,ii,i,.,,t warrHP.
., . Krn.KfbV. on.l Kith 1
in.lH. r.l liy -g.f ImlulKiMieo, ir cxu:il extr.ua-
HrPH. fcc, I
Tli cili limtfil aiulmr, In tliln Imlnil.ln r,y
r-li utly ilen nn.irm. , ir,,tn Hurt- y nt' m-o-e..iil.r
ril -. thntH.-nliinnoK n jnHniunrr.
il ill-i, ln. mi.v hi i,uirHiv i-urcl i ii.iliitiim
il ti m.-u-uiriir-iU i.iii'h ltr(iiln. s..,i
'Ii. Hi:,l. tiv iii,.m-.. ri,ri, frrr -nllir-iMi.,
hlii,...(. el.. ni.ly. ,irir,ii,.v r.lo"-lrTJ .
n.llil. It:t fli-.t: 1 1 .i. n, tli- fiml ol 1
-v- y yiuiih mi l ivvry i.,ni, hi Ilu I
Mi nt u-i t, r ft-Kl In I .nlii phi , l i e. to :iy
lr.tjM..Mt-.i.l...iirl'.' -.I ,.ft.,ur :i,t"r
iMUl-Kf "llltriiK t-1fTf.m.
TMK.ri I.VMtW i;, , MKTVfAt ffl..
-V ay V"ri1, ,,N- V '' ,,u,il l'";cB -"
Lewistown
MARBLE VORKS!
D. R. Stratford,
it Ltwittown Im jirrjmri-fl to fnniMt
M0N1LMKNTS.
GHAVJSHTONI',
11
inii,i.uii)iie r,f'T,.t n n.n.lpomeit
Ikui tvorkuil ri l ol t,
Best Warble
.tat"X',ir0n1"'' A',v"", ""anted to ,
-l Io.b mil n t famlr ,,,v ii,tff!jU
r.'mI ,ir,'"' b' tor r'Ch..nK h,'.,.
isii. o its.
Good Salaries,
.r Vii,in.,ii.ii. I., M,. . v y11 , .
..I i.r iMr,.,i . ,.,.,, .v , t ., rJ
r...... 11... hol.r, N. . (,Mi'i,i,,.i ,' , :
llcrchnui9 13 ohm.
'ii:A air;
NOriTII TIIIKD STItEKT, 1'IIIL'A V.
Terms --l r0 por'dnv-
.. iv .... "l:NiVl'AIN, Prop
l'UILADr.I.PIIIA. PA.,
Mntli M:n-et. rSotitli .f ( licntliut.
W. PAIWE, Proprietor.
I nnimrr S,niili,f 1 1,. i.. .. .
iill.Tmr,. Inn,. Wli.st.1l,rntn. nr., I till
"y 'i.iri ihi iiiv. il im Ain. H
u.ij j.er.liiy. lU.in.i.kli .l iiml Ir. nlv turnip
rouiiNv.lii :i
national Hotel!
liywii. in ir.zwt unit
WKI.INSiJKOVi:, I'A,
lieTO.tele.l, lloruri.lohe.l an
lUMtrantriilly I . c.l.,1 i.orn in I l.i t,.'r,T
"l ril ri 'Jj lh t,,kT,"Dll public
rf HE NATIONAL HOTEL.
JOHN B. FOCKf.ER, Prop'r.
53ol in strove. Pa
rtilrTIotel tlilnMiiitl
""!''. vrO''-'rl'l"'pl.,cP r.,r truv,lr lo-mi
... ...r , ,n ucoiiiuiiiliiHn,,, A Miwriit.i.
iiinM.iipl,iKuiirii wHIfjrmir.toi-alluK.m. Tin
lilll'nirlu tlintiki " "
(-V(lritl.i Kbturii loconnvcllorw.
A i r.lU,'70.
rpilh un.terHij,'Tiiil Imvinp trm.li-1-
nuiile iro,an,tlin lor On (tr.i-,,i,'mn,!.t lr,n
jiulio , ul, I in unit r. niecfiMlly nnrnnme ilmt
. wl 1 lurtlfh li.mrillnK Dil Imlntric itthi
''"I 'i'i't -t vo i-pntii ily or Ixentv live
loniri ii.eul. Mauling m.l tecil lor tiomi
lurr.l: : I rii.i! y,
I li'i.e not Imvlniilrtpit hit tsl.le are nupect-
It.liJ tl., il- I t.,,.,,11, ,n, t,.y , fcl K ,wv
llM.'tiir-nr.l K'.rirti fc il,.(.r wiet oftbi
I'nuri li.iun, .Mi hllPl in ,'l,, I'n,
UAIIIIIH, UK A VV.tt,
liKf l l.i,?. I roi rlotur.
SI50 ffiOHTHLY ".
rr- . . .
EASILV
AHNKO.
niii?. A,..t. fir o-ir C'IM'ltllATKIi M.
; ;..'"; i' Tl':"r'-. '"'" l-r ita'ri'ii
' Jl,!" tW,TJl"l. iiR PitS.'
Of'HKTH.
ki'.O llld
, froru
Uii.i-1
., U1)0 llrojdwar, NS,T Turk.
TIJTT'S
tPSLL!
TVl OnatMt jrthoj VrTnrnph of th Agtl
8YMPTO.VIU OK A
I.oainraiiyKilce, lii.wclif oillap, 1'alo la
Ibi bd, wlik a dull icnaatloala Iba
baclf tart, lulu Holer Ibe iliouldrr
blarln, l utioeii aftir latloc. wltbadlax
Iu, l)ua;lo to esertloo of tody cr mind,
ArrlinLIUir orititnior. Low iplrlta, with
affellu.orblnB Bcelrelid aomednty,
Woai-mea, iHiinlooia, lflatiirln at iba
lliivt, Uou hofornilia ayia. Iloadacha
over the rliil-t ey, Iditleirinew, avlth
tial draania, IIIirU7y colorort I rice. aad
COiSTIPATIOH.
to iupIi f iidm, one fjooo cfjocla anob a
JiimiK" orfeiilliirr ftilo autmilali the suflcmr.
Tin y Inrraaao th AppetUc.mid riune tba
body l.i I'aka oa k'la.n. ii.ua n,n ar.ii'in Is
nc-ni liric,l,nn, I'xihclr Yonlo Action oa
tfiu 1'lto-dallvafJrr.aiia.l'. -iTulnr Aloolllri
Kl'lH'.'jyL'.'!; alto.-l 4. Marryy ft.,..
wffB mm bve.
Cuat IlArn or Whiukkku obanRid U a
Ou)ir llnoK by a alnKle aitullcritloa of
lliliTft. I', laiyailaai.uluiul color, lot
IriiitniitAnnoualy. Bold by lnigglU. Of
bent by eiproni on rooalptof $1.
Otloe.iVi Murray St., Naw York.
SELINSGHOE
MARBLE WORKS
l. JS. Fisher,
it rHillnnnrnyi, Snydir ooubty, Pa., Ir prni.tr.
4.1 to lurnlnli
.19oRuiB.ui.tH. Cklrsive-
M ones, ai.d Iti:ild-
ol ill ktndalD thi niwiatand bftoiiiomia! il-
iIkbi, aurkrduulvl tbi
Best Marblo
iitiirt nntma. Al l. WOIIK W A H B ANT.
i ii in , r. at. i mf in i inn ,
I'lnara oa'l anil axamli.a ni luatnrtil and
urn my prlmi uirurai.irahiiiD al an
a, on a, 1.4 ,. if ,
ISAAC ftl.AVI ir,
Siirron Dentist !
MiddTcburfj, Snyder County, Pa.
orru'g ia yAibia 4 raa birot
I?rirTi!ilnfl: belonijiDflr to tba pro
4 tiaaUn 4na in thabAi miaatr. AUvvir
warraalad. Tirtna morlarali.
' ' ' ". ' "',n1, l
-t.-.. tJafiri,illl Tmiilvllla. llaaaar
"" :.Jr""J, J,..,!",,, '
H'?.?."!. ,."u,,r"L
.WANTED LADY.,'. V?. r ,
Ur" ' ' v 1
,. PATA DDU
r.t.vi
nnti i it
1
m -m w- n
Ole anno.
HphiJ. All i,
Inllaiiiiiiiil ;
llfiil ll;. s,.,
Uf I n r i,
Snni-N i.f 'j
Sm.'ll. I;, ..
A juli l
A pnfitiv. t
A ti.itllrli' .
pllril iiiti. in, ,
iril nr. I . k...
to iipo. J'rlc l
-rtL'W.-;'!
nil. Kjfi
tVo F$
V"
USA.
AY-FEVER
l.y iii'ill'ir it li.ii-i,!.. s, fiirclri- .
lll.OTllr.HS, l)nikKlit..(jnl ...
A STNDAnD MHDICAfi V - ; K
UNl.Tfi I1Y MAIL. I'OMTAIli
If.M-HIKATIVH SAMJ'LK KISKKTu
A (n'..t Miilifnl Wink mi ,
t:li.int .1 Vltiliiy. ,, rvK Ki,. ...
Id .. Ilily, IT. u:iiliir,. t'.vidif, j.ln .
Vnnlli. an, I tl c tmii. l, tn .'vrii . ni.i, , '
iti.hiMT. i:,,n r ti . a t'.H.k fnriv.M
yi.iniK. ini.l.tl.. , , . j,, , , 7,
l'r t'l'"i'ii l-r nil n. iit.' i,r, r,ri,i, "
n.r imi.l nl.lrh In iiivi,I,,I,1. Ni. fc.n. ,",
.i,.l ill I I., v-r 1,,-li.ro .1 t (. , ,,, '
.i -lni. ,,, , I,, nmfi'.i ,
imi I. n, I'lul'.n M. !,,, ,. i, i K,, L
t i i f, ,i. r k. rh n , , ,.,,,. ,,.'., ,,
Tk f II '.i t! i. i'1-i r . ;,n
HI l'i- ,"ni 'I. , Hi rv . ;.. ,,', '
tl I t, i.l. , - . .. ii:,, .,.',, , ' .
lr.. Ii. i'i v I . ,lv s,., , , .
m.iir.li'.l ii in",, r l.y il ,. Nii-,' '.
A-- - ,r.i.i ,n. t n,,. i,i,., , , n h ,j .
I . . l'li :l. Mil I II. i,"ln" Ci'lll-.Th ,, ,
II,,' r ii. I. r it ii' I'nil v n l, rrr.
Tl l S, ..'i. , ,. .l.,,',v..rtl, ti.it,,' I,, u, , .
mi.I ii I, 'l!o.i,(,. .,, i.l 11,1, Un,r..:i,.a ,i
l.r u.'l.l mil,. ..,1 i'.,iii, ,,.,. ,,,,,,
ul N. ij. !.,-.,i,1,,, .,...IS i-.ci.r,,,,,,..,,
Tlii-l..,i,,,i lit" "I ii 1 1 ..in ii,, r, ,,.
(litlrknnii..,.ii wh'.h tl.,'i,Mlinnn .l.i'
nl m.i'iv ii vi.i if i ti i, ,. i, , ., i
f.l.rlM.vioi,cft, r Minor. " u,"Ui "
u.'i'.:T':''i" ' ' "' rvtn. i: .,,
"-"'' : i A"""1 't'M.-!it,.t
) I f
i,n i. Ml-,' .M,. H ,.,(.r, ,,
!,??,' ;;"r',',l,,,!l',!,, '"
'I ticro I in. in, nl. cr nl ubiety I,, vi,, -.-.
.-.-, ,l I. II.' Kill ,,t 1P .,, w '
Mfiit, iftiar.1.1,11, ni-iru.t.ir or rl,.,a.,. ,. "
A rKnimiit . ' '
AilHr... llir. IVnlmty Mi-d'cnl Imtl ,. ,
I'-irkir. T;. 4 lli.i.,, .stro i I . ,
Mm. , i,1R,;,c ,tril ,! ,,,,. ' '
'I K Fklll llllll , i, ,.,,,.,,,. , , . '
.1 fr,,M'.ll.n:l,Hit.'Hlllr. ft,,. ,hM ,', ,,'
t .ii i i "-"""y-Siirli tr. .',
r un, ut mi In-lui.io ot tuilure Sli-iiiunuh,.
ii, r
:n i,
I -I'f
WAItTED, M,
S to Work let
Wl'I'k ,'HII III'
ii'.tiii'H, f , - ,..
iiii tiv nun u. N.. i,i,..t. .
ifiC'iiiv,i...,. .,ri. t,r,- ;11, ,.; ,. '''
iii'w nt I'lin.. i i;iiii:"l' a .rr . . . . ':
iVnlnil Strut, li,.,t..ti, AIiim. Ilex ' ', "
Li
IHR WAxren i.. .
ninl...nrir mni,l. .... 1 ''"if
iiinlmil tin. ir.,pk . . r- " '
iio.hk M A'ii i-ii V '
.Mum. "".
Wl
WAV!" HllMllirv . ,
. iiiiili.l t-iivcil.m ,,' r- .' ,
1 II! lmv ir.t.i,l . .I...M .H . .... '
7 " .-ii.iiiii r .,.,
ivrlt" f..r lornip in ....I... ... i ....
f"l. l.lp.,u ul'.v.A ....
in iuviiiia.-r.ihai i wl I ..".-itimi H.irrT ',
".llill,Vl.IAHI.ItrMltATU-.,',.j., '
Ul an; tun. -.r. i.ra.,,.!f ,1 mM, "
Kit. T. A. BUi.'ua,ll',,Bl. ,Klw V k
DVM U SI.
i vim l'i
A :u N nt lira In,
'. l'i . v..n
It . i.u-
ifm In
vi,, ., i7uriTllclur. St
m.y ..il.lii.f-.
BrtablUhod FAY'S "
MAK!Llfl BOSFIKS!
Tnkra lha 1,'H.I: U,m not rnrrlo hkotiil t,r Ir i n
d.Ma lilti. .
nlillia'.M or trtr , .n,u,xlll..n.: Miy I., .-.i : 111
ir rtm,HIn4; raivy I., .'.l ', l,
fLilf tho nf lln 1,- ala A
atninic .liirAl.lii; al
PM lir
I' I 'l'i 'l'l i'.ir. i.4-..'.r . . II .11 iha
V"".' I'Alti'I'TS an.t lil'l.-l i.f ruim. ii.m.mJ,
d-ulil thoor i.f (liH'li.ll.a, (JaUlKiiirand "..l"l,..4
lUUto V. it. rAV i to, t AUUi.' , . ii
fllKAlIsT -i,t i:i;st It Ins KlUirfU.
,1'fl vmn nininni -ririfrifi
i,'r'4.iiii .i.i.,-a. ry llluaimiiil Aj.-ih
ii,i... . l-.irnh, I,,,.. .. J. HUI.M.I.N .
I II , I liilii.li'l lilt,.
I)frif!,,, 'A' '- '' -rio:. u
JLaT'wlA'A AACOtoriiln' lm ll ua .1.1,1 far, 1,1 y -r.it U
,, lira, i ii-iiu.l I.v in. t i.l tlio m.tr.t r-i.a-4-, 1 ta
I.l tllO.t.'IV With , .,',tl,. fui.,1 l.iM.afll III
lir, ,. m. .1,11,4. iiikI ri.ii- r 1 1 I.iimlr, ,l . I nil rn
I y muni' ni.i..r-r. A I l.mi, mi. ...In iiml i.v,,i..l
o n-. uvMmi',,1. Ail, I.-. i T. S. I'Atiii, l. Uit
:ttlh Si., iNuiv .orklMiy.
i CURE FITS!
WtiMi f fir do ttoi rnon mrtr 4ip lhm m
ltrn ti4 Hit) ii ba tliriin ititiuii k.-ain I uiau tali a
tut. I btiiil.Mh.,rt1M
Ni kkr ill Iixam a i wily. warrant mr rvtsolj If
Ufa that wniit riuta. Hur.iuae 0irtis hav lMJ U l
roaana hr U'-l iv. w riKtlviiif cmr. Hi nd at .n-' t -r
Ifaaiiaa an ! Ki H- Hlv ul tnr lufahtM i-tna.tv. Ill
Vtr-ati ami I'-, 00 n. II emit you .lliHtf f.-r a m!,
"Wl IU van 4u. Ifii. U. U. UUVT, 1U kfl IH m U
mm mm
a Qijinv, rrPMtN-tT. cwtm cm. foit
L.00 1 or Vitil i ti ;r Munhnn-I . Now ouFiia.naf
WfiiUnrs, i.ix'k oi StroufrUia
. . Vlitoi' or AJi vrJo-pnient.
I'auafiil hj Ii..li4i r.4l.i,4, nn ia,, e,a llonafHil-i a
ilan i;i.r,'au.ni lly i,,l a iimiitl,, tin I wo-clloo
r'irJuwi'.y. l'.itlv J'r.K.1., full .t,orl.Hou aii'l
l",'rr. i:lvir? I" J'1'"1"; a, u.l ,.ivrli,i., fr.a. .
t-Ulia ilLMCiL LiJ.. l'.O. titanur l.tk tlullaio, ST.
fffiV EiVl H aI"Mli.tl,.ti
otui pfTl.a -
ITU J , OortoerJOiikt
iiitii. vnmnF
FrltaUV
;uv cdiV-at ricAsnft to!; Vr. toaii. i
Mir
WILLIAM MANN.
Blank Book Maker Sta
tioner, and Steam
Power PRINTER,
Vi ho.nMn.Io 4.V Itttitail
No 629 Market Street,
PHILADELPHIA.
PromylnesH. One Price Blli"9
Price Marked On AW (loads In tH
ffure: Apr. 18-7-..
ACTUM A CURED!
HOinmiaLVJ
GERMAN ASTHMA CUREri
in, nil vi.ili'iit allM k i luann iiiinioru
1 II1ILI TKIlli M4 I
tiniwitua aMtiAiitiuill
Inatatilir
mliuv.a. Ill"
i.rtalila al'i
..fin, a- ...ir. aal,... .11 aa-..I.Ma fall
m ii ir.ia aiii.ika ail t.Liuir iu,.,
k aa-allliiar lur raaulta. I la arliaa
vaalllua fur raaulta. Ita arllaa I"
Mlala. dirorl and ririaliia lil,f
la vflrrladla rarri)UAIllKirAr.ir4
lajinaai
aura la i
ll aaaaiaiiaaUf .aal aaa. Uafaa a aaa ai aav UaM.
Horn. t. Ia4l. 41. Vvl, AUaa I
'I an aalaialv f444aaa4 la bal,a Va limaaa Aalkaal
Oa.a." raato. Jaatoa. Ataaiiaaa. VAia I
'Itoaia Atoliaaa fla-a to .11 m. .to U. 1. aaaa. I
falla." iW M. fa Jfaarl,a, CV.aaaia.. 4. f
Ut akratalaa ..aaaa.l Oafaaaa AaakaM Uara. HI
aural a'' Mr, u. 4. fatotol, Aato. 4to.iarri, Ulta I
aa aaa. 4al lai artoH'
ak
'laaann Aalbmr, Can UlntlbT tl dmr I
"to MOiHi. in. I t I, or awn liy k , ft, r-i
I ("vua. 1 j' J i - -a f a I . .
SYtoJ
HZ '71
. "r:t Lift rr1
al f I .