The Middleburgh post. (Middleburgh, Snyder Co., Pa.) 1883-1916, September 03, 1885, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i,
mummm ii n a i u
n..rn::2:s x:t 7:i',.::s.
Uit'lnlly.'f f hnvt n ptcctotiM hp
K'r..n we .to tint 1( ,1 11 !iyl,t!v It
i a vv, gi-ii). a i.c!iin , a i , i ;
it tHiiit t:bor nud trouble, ciue mid
(Xptno to luin it Id the atxi iwnihl
of our liorocc, nnd wo urn c xinfimif
of ifn tnliK, nr.l policitous tl.nt il
ball neither 1 niiiiirl nor mislaid
It is the tnnt'il lo ox i. let. en of i put
four wrnltli, mil wo tthnxv hmx
to noli wn prtzi if by our teud"i -urn. j
in it hnnd!inf, ly Mm pi ott i,it
wo bi'Klow upon it, -in. I tlio iniiniei
J I I . i
iu which wo xii-piuy il to din
friends.
Tut re is nn inl o ;iMi nti 1 icid'H
thing which nniy in- n pint i ( out
personal wc nut'. Imt ix,nli i !,. 1,1 In ;
ft tciintC 111)10 Mll'tlu Hi d 1 "i t j
of d fioition thuti Hint ly wli'r'i xvi !
owd the uiatt iiiil pn.M f..ionf. I ic i
i - - i .
ir to our in ino tinppiiii sit. r.vei t
honseUM on M he hippy. Winn,
iostrnd of hi-ir,- pomtix t ly ... tin
home it ot. ly tin; iibode i f un in df
f print tinrpii!itv. net to siv d i.mi i.
tiotr, or still r.c.m.', tvlicio it i tie ;
wcne of npiiity, fnrti.i'- n, p, ttv
fcllifo. Bl'lllltliil) is Vet V lMi'1', I
Kveti it! tb i;in iutt i'i liinisi I
it is mil n t to t ,!,. (-. tUw, f., j
KfStitfl. TIj'To !);!! itiN nu 1
Wivt-fl wlin me l.'Vi! (o mi'Ii cfl,. i . 1
BliRlitoht intcreM, w Lt tn-.hti
nncrifi(v f r i-nHi oth r f Icmi
and i.o M;!! Uvt- m r I n -n! ...i
tbo Lfthit of nv.-.-t. 1 1 V I -i : !; mimi, I
Bllfttioil.of lily p.-ltii. iif.,1
ins. of Uiider foinj h:tieiit. tl.it tl,t ;
otild Mtihb nrd :r -.v 1 1 1. 1 - ur-M
should tli 'v li"p f n to m l A it
I ... A I . . , , I
wuill Olllll I ) In.. llu.. ,
ffthbiou aiid r jiti of thiir Ima 1
tluro ftnytl.it : luocli hu I I n tliiii .
llbpCI Vf tlC'lfrt. if tlut I nd. l.l .x.m. 11
tbo innntifr cf u limlintid to il,.. wjf
who liu m l.icii l,i- l,f, ' i ,iitu,, f ,,
L ilf I lint lift-, ( r to l.i . w tliat i .
I'ity t)f tbo tor.i. ii. M-i. n.Mi..-.. n i
the locU ( f 'i w f,-.iv I, . kl. , 1 !.,. .
l:tr poi 1 Lj-iti ( . o ' i 1 i t 1 1 1 1 I
I jc nr. d t n.j't r to mi i r) it ! , t
nr l.-il i- -t ti.ur f ii. .,hi,. , 1
l;i-fpo rr.d .-Mir- 1 Kh- ti,. ii J,-,,, i
little fieri. r.i -1 L, ! l..-. 1. i-.,U n-. j
fr-ct Ad tt.fji.t s utter l.. !j :t'iti. s
RITPS it cluiin Ot: Vet y 1 e it t. 1! t
rnnny ft prowii.t; 1 1 1 1 ,; m. ,
btyord tbo prelt.ly inti-iestii - m,. i
B' u cf inf iney, nrrived at ll.c nk- I
wnid nre of I r-1 w t nr.l l,tu,(t '
wLin i;i; !i!-i.' i" i n.t r, ri i I ;
ei(o is ! -l.t. nt. 1 jn.-,M f ,j '
dtLCe !f cvfitr'.-?. nr d t. tnptvi, ,t t
lLrccc w:nM I c- Ur ! i .ic
Icte'f cipc: n i:. tl.t- 1;. t::o.
ClT. tct hi in ir t 'ttT- ,,. v.
If love l.t. ti.-V H dftily tiri.i-'!..-
to ftr.v rr.r. ja !,;, j, ; !.,,,,;,!
I o
iO !o the ii't 1 pii't't iui.
ixny -nH f-', wr. 1-t.dv. xxh.ife f,.
tal.cn tu t'.,- rc-'itfil tu t-, i f -
!
t-ve. n:.d U -.vL:
1 v
r it-, n i
f
f unity, tl..- ,.111-...!, r jr t ,,; ,
Kven if t ! 1 i.,.. 1 ,. ,j ,, N ..,
nactii u s !.,. !',;,., lt ,., N, ,,.
tir.d f tt.-t.; Vu fhi.id it I'.iti-i.t..
11': l.-t ; r
1 1 I. ' ?.. : , i
.
tf-;x'.
i X
' ;
t h r. t i t
L' t ('.':. ; !-:
fii,i.y ir
l Cf; X" 1. 1 ft. . , i ,
tenihlo f-ti tit, tvri.it.',:, j,,.,,.;,.,
is n,(iin;'( d in n n.i.t . (,,.,, .A(1V ,
t(-r i,fu rt xv itiiiiti is .,i ,l 'u. fu,,,.
ifhilK thltl. at: 1,' i- ,nu iiii,l , xi-i-ltthlii,R
xx k i rr. j;,u. r t! (' fi.l pl.M
intdfl c n tie ttd le tl nu the ti. hiko
tf ft (.ill nt tl t I i;lt l,i r,. ,,,., f ,.t
of nn iLcifhfi'i ; crt um.t wnl, H,
?rr nr. niid r v r..t t. t,, ,,v it -.v-j.
i'ClKr tl.( !(. ( , ;,:.', .MJ
tl...
ei.Lcn 'xvi., m.'L e: j x.l out
tul con. f..i t i.r. 1 w avu it.-,tl
tVUt.Llt.-H L tl.f l,i,;V.
1 I
ti
il,! o
nttnc liiipi in t;.-. iu oft,,, j im-,,.! .!.
ol ly iiiii .-nut f i
tbroti . . .. . f . -. . .,
bit J.I'. .-." u .. . .
L; -!..;.. ' , ;
tUI . X 0 ' . , ' . , v.
' - ' I '. - - it ; i , . r.
tVIt Hi, vie tti. .'.',; .
dKfcJ jl h-: .f I ., v .
fcf J,vt, jt iu-u i, t .. jr.; ,(
h ' 1 ' I I.'. .1 , , Hi;'- '.i t
thick .(. .ir j,; J. .,, i4l
kKi'.l uxc- dr. j f ..up x.,j, ,,VM iUl.
Lttt'll Cf U.l Will. V, (j jj ,.y
id cvctucl J h',v A in, p.,if-i i.t, I,,
MIMllxM V.I! I..t h-i ItilliiM ,,f ..
f H'jlt-lii.'lll.f rllfj.'j,:! t.f , , ,
tU ;trjrl un.! npii.ni, it .u n'.i
cur fctrfc.rrtl,
Jlctj.u h.,itiffm i i t, In , .. J w n
ills Ijoim, i i,l t.j m,:: etHiliicI
Kothiii,' it moi..r(.,!t. ,, ... j ,
to children th, n f,..,-.,,t ju fM-nc,
cf bouoi.'d and ..:,JVc.,l
Lrinrj with them n rlfniwiit ,: ,
from th outer woild nnd hr.-uk ti. H".
usual rout. no by intro,lllt,
1 i
jr. ti. , .. n '
lie-la oi iiiouKut. -Jho nwoiiiii.f ',,
of life which bIiuuLI ,)t hg i,,,,,,
looked or fclic'lited whori the f unilx
is by itHtdf, uro bttldom f.iieotli.iJ,'"1,
,L .1 ' "
wbeo there is company ruler the
roof, nod noJitenem -von onrnioii'
iou$ pjlituutfj4 -is a 8x-J julinca.
.
I
I
...... . tj
"1 ' irinrr tboom.
. - nMUx IU ha
1 ttrl, tn ,f ,
iilHIPOWELL'S
l III . .Vlft-I' M
t.. IIKt fill MI.'M.
IU I I'IMiilil' ..I
HKTl !.. I 1.1(1 II. II U AT IIIKII.
J. B. REED
SI MH'HV, fhUlfrf h
Breech & Muzzle LoadutG
Shot Guns.
TIN K Mt.-l
T.hACK
WAHS.
Brass SInt SWk & Ammmiilion.
CAiri'ltllX-K IJKliTS & I.OAI)IN(J
I.MPLKMKNTS.
c... .., 7: .1 y .sii'fh:
Mm siiii Ainerican DoriiiissiiiJ Single Ercecli-Ioa
SHOT GUNS,
CONrAM'LV N I I. A TV I
hut! u, ,v nj 1'ismi.s. c.
.
'i n w a u- dkai.kks i
rfh 4d onr?o
S
Fashionable Tailor
Have now ready a complete stock of FALL
WIIJTJE.H GOODS.
DOMESTIC AND IMPORTED SUITINGS, T0U
SERINGS. OVERCOATINGS!
Newest Stvles, Newest Sliade:. Latest NoveHr
The New Plaid,
Suits to order from 820.
Pants to order from 85
Overcoats to order lro;n 8
JUST OPENED
A J'VLL LIXK OF II ATS
See the New Dunlap Block.
rniNisinxt; (ioons!
Shirts, Collars. Ties. GIove, Underclothing.
Racine, Wisconsin,
"THE RAC1NLV' FARM AND WAREMOUSE FAISiliNG filLLS
DUSTLCf.s GflAiN Separators r,o Land no i l r e
- - - """-. ' wr3 nu urtu liOlL'h6
tr .. ..
fcr:,i?ic Mn - ?
if - '? - '. - , i -S?Ab-:- '" P. ' .r...
? JrA; -
, ' V?-, 7t
' i ..t 4 .Ik-xi'' , TT'
' V,;-
rAM.'U Cliff.' i t!0A'j7'.'. a.tr.'u'j.-j, h'j.
A ?.
i',ll N" 1 1: : "! - ' 'it r
i i'
".
.....
, ,' .
- 1( .'
u
1
, r
i':
x
:',, ,;. '':,',
. '
',. J,'
; ';:,;
' 'K " I'W-
i. , , i t
i,i !' I..
II I
; ,,i '
I i II
r i.i
I," I l.i I
. I
i . r i l
I, I
ith i' i,i ii ,,, , ,
,l',t
I ,
,i , . , .., ...... . ,
,'..'. .'""." '. ('-I
if i i
I, .:'
,.!, ,,! I
I I-1. I I
I, ,,.... I
ll' r-"IH .-. I ).,, ,1,1,,;, ,
.li.lil' I . .!, .,11 l. I I n. I , , ,
l "t '..-I , ii - ll i 1 1 li . .il . ,,,,, , , , , ,r, '
1 I- ..' ,, i, ,, ., ,.,,., i ... .. , i .. ... .
I-' I
III! 1- .,1, ,l'l, III (, S I,., l.,l ,
"" HIII..II..J HI ...' Ill II, ,tt r.
:.V1,:;'.,:.V;;:.V,.;1;'';V'T: ,'.
llll':l :' t'H. -,-l, I .-, , , l,, ,j , . ,u ,
I ' '-! " !!" '"! ''" '1' -'' I't I'.' ...I,, I t, ,1 .It .11
I .IX- ' ,1 ':,.' I ; ... , I," ...
. I il ,' X ..,'. ' U, f .11 I.I (if , , ,,,,,
, .. . , , . . . . , ,
ll..'ll 1
. a ( t.tr., "I i't) l'y..in 'iii: iiilt
. i-i- j -jt .- ,',,- ..... ; ..v-
" ilrBi0 glided ww '
. . I. M Il DjT
PREPARED CHEMICALS
l".. ... .1. .., tTT
l..r l.l:m TlltM nil
, - -- . r.i '-fIl IfrIM
PATKIi
SHOT
si? i:i,i.s
irrim ci:s$ ;: i .. 1 7.7N
1 1
ti.... m,c stair.
s
m. f -if' r-s
. :. 1
1 .IT j
I ii....
t.. .t
! I'.
' " ... . .i... .:.
I h'n ,H " - .. - 'J (- ) :. .J nr.- in.
1 1
I r " .r-' I : - V r -t M.ll.
"' !.-! I I; - t!.. i-i I tt,.r ,i.",
1 r--r an 1 ui a, i m in II i.,. i. r ii..j
ii ' ' . X ,r-1: l. : ' ,..''!',. I.
k., I in, , 4
t. ;. . l..iMi.r.
) n v-i-Ii ..t tli Mill,
Mill) l 1 ILl
iibuhlu it;AIfil.
BliinkBookKahftr Sta
tioaer. and Steajn
Pov;or P R I N TEE,
1 1 O I 4 i 1 1 ; Wcttlil
Uo 529 Market Street,
rillliADId.lllIA.
I'rum i' iii .. thif 'riri ,S. ,',.
l'i in .! , iV Ui AH ;,,., (
!'"'' A'i I
TUTTS
2C YHAHS IM USE.
Tk Or ttf t Al'aVi i r. tji it ofUl At
SYnPTOtvTs OF A
TORPID L8VER.
.iiiu(upirilir. llimrlirinilir, I'aiulti
llii. bwail, l It a dull riiMiiia In tlio
Irti-if pirr, Inl,, unAtr tlio tioalilir
blaile, 1 ullitr, nlirr mtlug, with ndlit.
lr., lini.il.m i j rstrrllnnuf bnrlr friitlud,
Jrr'.i tlnotvtii irmpr-r, Low tapirli, wliU
a (i-tinjul Sri lntr n'tilnru-,) auinnduly,
Jl rarim n-i, liiTinraa, I luitrritin al Ida
1 lt-art I iui In-tort- the t a, lli-uUacaa
"V.,be rfc, r'm' Matlraura, with
difvldrrni.ia, Illtrlily colurad I'rlaa. astl
CONSTIPATION.
TrTT a l'H.I.urflr)r,-iniiy adapio-l
to aiK.'h ran h, ono iluao rlieuu nu ll a
(liiini;"if dteiiiiif ,nto nii.iiiUli tin, auiTiTur.
. V" I r-raa ilia A ,ptltc,,i. .,.. ti,n
I dr t i lad! on laaat.t'iii'i ilia ,.tiu la
Courl.k.il.an l I rth, irTonlu ylrllim t,a
(hi, OIh tit a (lraaua.lt rt: '.lar Kiuula an.
r"1'"-' I l-'Lo-ii... -I I !W, rr.xy M . .
TUTT'S HAIR DYE.
Jr iuni (ir Kuikiu thai.HMl to a
ria-iir I't.toK l r u allium appllcailou ot
Iht, Iitk. It inpiiT' imi fur if .,ioi-. ait,
In.i iniaiio,i..jr. hnl'l hv.. tmimtn, ot
r-nt Ly eiiirni on tmaipt of 91.
OfTlco, 44 lV"ry St., Nvw York,
..i... .. m....mi " . c.i, .a L-a,a,.,'l'.
,,l(ntiKli oil ItatV"
rifur.t cut rt(, Bil, , rodci,, ner, kDtM
I r.i i'UKv
iii',,. .
i ; " l",Di', r, t,i r. Tii.y. II it "in"
BI..I ,. r I . F . II - . , -rit.itlnfl,
:m iiu.H nvol, t ..Urrli I i l!U,llcr. tl,
l, IlniflNl.
iirii iiitK i ii,.,
I- llr. rnl ,. h.a , i..
I, II,. r. , Mi"i.iinl...rM,.f. ,1 ..ut l.v U...i.;
...a li.U." l .o. ' "
Tlihi l'i ,l,-.
MVf!.' Il.'.tlll, . ft ta m ri.f,irf It
.pi , i,.,r r ,r, II, I ....
"itfitiiiii tm en i ii
( iirr i",.,!.Tit, c.,lli prn.i.t,., ill.rrlincn.
:i. ., f. I'., In". ii n ti". I r i.titi'l n. nrti r , lu :t .
Hi I, "ii r.lii Vh'nr, I'.i!
, , V l.ll.KIMI,. i ,,
i .MiH In
II v.. 11 ari ( I Mr tr. I r.k un, w.,in cut mo
."t. i.h, u.i XXtll.' Ilc.tllh hcntmc,.' (I
j I. Iff P. '.rio r.
I 1 1 v ,1 iti I. 11, u ,,ir vri ,1,. 1 i!n 1 v u. 'I.
j H.i It. 1 Ii. i iii-i ." .., . ! .1 ire l to ii t tii ? .'t 1
, ' Kiiiiiiii mi I ill . '' j
I l'i r... l ilt. 1 r II in,,, , I,,. , .i, ... Vm
lr.,,'. Itl. .liu 1. .... . 1 ....., ... .
1 ,11. 1 I von il li.-.t," i) id . h . k'jr. Nurc
! I',"i 1 1 y tun 1-11.
. I. ,ln , , . , 1 h i !, 1 1 .
vt e , , mm, i 1 1 i I-, 1 ry "WkI.
,r nn l l
llu.lt', l;.
j ' (llll;ll Oil III l .'
'II 11 I 'i'- f .rr, t,, m r., o -n i t -ft
, ) i 1 u , .,-..r .,. ... ....
O.II.U..V " ""
, ., . .
'(Illicit 'III t'ill.ll I II "
c.i r,-. t - .. vnl . t,.r. ,t ..n f. I ,, . .,
I tliri ! . -"t ,l ; 'l, f .. .., ,11 (' ( 11 1 lr I it.
. v 1 tl It l'i I'. r,.... r 1 Int., 1. funl liir.it,.
Lr:,';'r,;'
1 1 ,ii,iii ti ..fill., 111 , r
' SM lt, . In liii. Ii I' in, tit 11 al: h I',, i
.'.... 1,11.1.1 11 ui. wr,
.'. , ' I'HII.'-. .U,r.: I.k I 1. I.-1
' ' '
I X 1, In Un, u, 1,, ,
! .". I.'.f ,!.tr. tl r;. ,. tl-"
I ,.,
A LECTURE TJ YOUNii I'M
' i ri L Li'3'i (j r
EE3
UN 'HE LOSS CF
XI,-- ,ir . ..
' -i I.-1 1. 1 1
it ' IT "' . ,,,,,1 , , ;,Ull,
r .v I ' .,- '
II ,1' ' I I , II I
... l -'i. t- ,. . N-
,. i.. t . r
i
i. i
1 1 ., ,,l I . . !
... i i ', ...
I . ,
U I I.'
1 . '
I I .
nt li'uii i.r i t t i.'.i i,
; 1 , . ii-. a ,
, 't I
.11 I, , ,.,
, I . it a
I r" tt.it .t.
, ":. t ,i .,,'
I , , ,-, ,
,i -. . .
i I i l;x t:
. N . X l ,.
,111
Lswislown
'MARBLE WORKS'
D. R. Stratford,
t I.
-!, ix ii i ; i . , nr. i i
I ui to
urn linn r.Tirn n-nMr '
abu mmm ma
.1 In I i.e txiril . r i ,i i I.
:ii n xt t k .-! , t i,l ' i.e
Best Marble
It 'i.. rr ,t, u.l t
. 1 1
i H i-i
nil
lit- H .
.Mil-; i .;i:i
'::xi.i i; j
iron, Nails,
Steel, Leather,
Paints. Oih
Coach & F.i'hller War-
M' M i-. '. : v ; i l l.i: ,,i
sioi? tV Tin wart
M X l: i . I r, I I i .
I .S iitiN-, . ,'1,;
N i . : ,
III 13 lliSi! SOT
Evciv iixjr.dlc Wanantcd
C:n' il liSP 330 Ki!5lS
ko:: . i.i, is y
v. is. ra.i:Ti-:.r.
MIll!jKi;rK'.II, - - 11. NN.'
i
S, I'. SilHAiJVi-
Cnntrevillc. Iki.i.'i i Co . Pa.
Itefii! Fin iiisorast! AEtt
' X.l V ll-.l
" K I '
. I .1,1
' l'i
?:vi:i:,
j iiroiMn IJei.t.t !
! Mitfiilclnirti. Snyder County. Pa
1 ' " I" i I ' -1(1.1 Hi NKlli Tllll H- la.
i x I X Ihil l i-loliiii t,, (I,,. ,,
1 1 i..i,c I . II, l.i,. 1 ii,i,ner. Allt..,,
X I' 1 .HI.- t 1 ,, ,,. . ,,,,,., .,!.
I I .'I " .11, 1,, I I.. Iiirh,,.. ti.i'iv M.
'x.i-l... ,.l I 'mil 1 , , I u f,, 1 ul 1 , 1,. , J.tuxtir
,,'xi, a Ih om.uri; mi, -,i x tn t il 1
1 3UIDE TO SUCCESS
SAND SO0WSUW-
j I I B ,u ,-t ',, I. II,,., ,..t.., ,. . ,
I l'i," ' II lU I, ,- y unj , I,,, .
X I.r ,im,r ,,)v ,.. ,, .,.,. ,,.
r l" 1 ti'i st'....,). ,uw . , , s.
' '-,-- "' " X ..I.) , , ,
".".'."v .'J T. 1 '.l.""- " 'el-
i .-... . 1 1 r.i, ,i ,,, 0 i , , ,
IVl. l,l. ,., ,, , l4 ,,A k . ,, fc,
I ' "' " .1- I.i I' r H.:i ii i,i, rr '
r ,i in I , i it . ii , ,1 ,,, i i ....
1 l ii I'll 1 1 x I. I. I I- II , ,.
.,,.,, , ,,
Keueral m MM.
HI rlr rl nil) ,u ,.,, ,. 1,11,,, .,.
I . lr.ui ,, , I,. t ,,,, ",,,
1 1. 1 r r , t i, i, ,, .,, , v , , j, . J; a ,, , (j .
in It...... c ii ii f. A ,ll ,1,1. , , , ,1,, ,
i.i .i. n Im -I, r, y (it. I ti I i.i,., , ,,',',
'.i'.' , ." i , i. : !, Ir i i ' it i rn ti,
II' tl" II I . I . I a ' . I','
" i ii si. r ii i , in i,. ii 1 4,
n Hr I' h k A hP HI ELY S HATADn N
nil, ,V U, Ul.lf I ,
I I. ,1, ,1 n .... Ii.. . I . .1.. . . . a.
'ff'i'i I, tli. i nr.! Mil,., I li.,s..i , i .!.,-..,
' ' '" ..-"..-, . , .. , . . - ir.'(l I, if 1 ic,
II ii-Ii . t i . .. i :urn,r .'at. ..... .i,'o. ,
; loll. H.itln.i 1. 1 I!.,.pr.l .Mil... ,4,,, ,,,
t, I .!ln -lilfls it m r n r. f ..l,t
; irn ' I If I I'll-,, tlx I , I, IT;, liu nnu t,in..
! H.I.M I ;l. .,.tt ,.r ,.,, ,i,
"-....
! U'l' ''""t . M'.IMi.l MM Hii-h n.
i-"1"' " Af.-i.M. I
h I S4 t -x i . -
f L tr y J .1 I .-. MH
I.lt IK t.i M-I I W...... ., ,., ,,. )..
I it ir.n. ! i, a a-i.ti V. .,.. i. M. ,, it. ,i
t I . v,.ri. ! .1 t .lis !. v 1 1 i V t.-. v
'.' - N. V. ' ! i.li n llil.- j.i,T,)
i i : i Si m.-
N'tinti tiiihk cii:i,i;t, I'IIMa pa
I. -. . ..
i t rii in hi pff tin y.
MIAIIV H I'AILN. ri..
l'.llix,( ink
' I tl.'.
tu, r . . . ... .....
I 1I: ft II.'I Bi Rlit'aii.B
.. ' I III,
I'llll.Alil I.IMIIA. 1'A .
Il Mleel. Si,iitl ,, ( ,.
VV PAINE. Propriitor.
;; s.. .,. .w 1
"I , , ,, I, . X , 1 ,. 1 ... ,
.,,i . a, .1,1,,. ,. , ,
I ''""'I U e-.... m . i,,,',,,i
'" l"'r ' Ii"" "I I. I 1,1,1
I
' i't:i.-p
..i,.i
I! ,1 I:,,, ,
, I, , fit .V
, I. 1 1 l,il III
.Net .'ii. ' i
1
Hotel!
I My WM. lit 'I'd,
I , , , N . ,
, s. 1 , . ... .. ... ., .
I ..l.i..
j KfL.t-'ol. Ii.liirn. f, nr.l lii r .ii'.l. nr.
1 in ; t , .ill t I . , i I '..,i ., i ,,r ( . j. .t
' x", rVi l " ', i ' 1 1 ' '''' 1 r ' tr.t v. 1 1 in u . '. c .
i rn i. 1 1.
I'pll- N.TI l.N A I. HOTIiL
JOHN 15. I'd I'll. ,,,,,,
I ' i '' ii.i.ti, I't. jir.
i .V:r.:f;-J.Vv v;:;'.,:,,.!3;.,. -::-v.:: v; .'.'.."rv-r.-,
. ,,, ,., ,. ,,, , :, . , . . .' . .
, .-,. : ' -"'" '..K-.-i. h i i
V in "t ' t.i It it.iir.tl. 1 1, r ,., i . , ., , n
A i M' , ;.t.
RIEHL HOUSE,
ii in , iro s i i: i , 4.i( i !,', , .-, 0r.
StL'-NSCilOVt. PA
i.. i: i i-:in pi-.,,,-,-.
t.tinii t i ii , turn v nix.
.:r::.s iil'j per iu-,
I ,,r K " ! il- .unil I t ..II k i, I
I f . r in
P.lii 111 ,e,v:..,i, , j. ,,(,
.' '"I'M i - . ',, r- i..r I.. , n ,,.r
In i i- I
' r -1 ." -' , ti , ,, . a
'i i I i,i r i, i
' l ' '" I V - , ,
' 'i-ir.lit'it mi, . ,lkf i
r . t , ri I . ,, ,'.,, ,., i,,,,,, ,.,r
.-ir. :t ,
'"it'.ii ai,. i i. . ,i i, r i.,, I -, . I
'.r.-ii- ii.. ,i. , ,
1 II . f I, ' Il , t 1,, I , I . i , ,.
'-i:y i - ' i ,-,.n. . . i, , ,
i. . ii t ,i ,
'"'if I! i i. Mi ,! ... ,i . , i.
i .. i. ..,
I "I IT" .'
.1 'Itl.t
. , , 'I X It K I I. l!l;.x (M:.
' N- 0iX Prnant'iLr
I I I t 1 . 1 tl . I u,.'i (,. , ., ., .
I l l- '. 1,1.1 ll It H , .,,,. , ',, ,,; r, ,
'I " . " i Hi... w ,., i t. ., ,,r. ,1 : .t. ,..
,i .i.i i' e n ., i t : r i . ,' , im , i ,,
I l'i m.. , urti. . , nr..' i ,,i i,, i
I...'. 1. l'i " .'l.ll I" rl,.. - I : u! ,.
I I 1,1 l.l ll.i U t K- ,. , , , ,, , ... j
keystone Hotel :
i.i.i t. ft' --1 :
AJ. E. C. IIAVILVi':.'. PhOI'IU W K.
1 ' .. '.' . I. . . .'..III,! I, ,1 I .
'. , 1 1- H .,i
I ' '.. i , .
I'- . i
I -'I , I
I l.
t
,, rv
1 '
fl'HQLY
t -
t
B , m
-7.
IULL . -
..
-rrxf-
B!i;;!l: B.'nuks ! !
I'm ! !!
-.x ; 1
I.I. s ,
j !.rn, i
I ,''!lie.
1. i.-umI ,ii ti.t- i't -1 r
. Ii.- .f.-. H,
j Ii .1.1. ill ll-n.-t c
I .'mI'Mi'I I-.,
j '"t .1 ! !t ....
V in 1 11 1 r..
; K ei:tii i f,
.Sill put 1,11s
1 ' list u i I iin rii
I t-li'-.'ifs "f Scl,(,,-ii.-.,ip.
Ill'ltilf l.t l'.eli, t,,, ;,,,, n,
1 'iniii.i ml Muii im i, ,,, si,r,i I ,,i,,
, .'if . A'f. All I lilt, I,: s 1.1,1 , i,
"":d xx ill If J ( luptlv lil,tt;, to
r 1. t.
VH I At .'Tm f votL. !!!.'
( ' jv. ' rr.'f a; rr;T, i.
i . a
It ..
( (".!
ft. .1.
.T iJ.(. I'. -iiO 'v;. ..,i;
Vt . - .a .i i tr..l,iw,i',
vr, (xWWft . c i:.'i ",i r. i
(' t.
. I:.--,
r I
. I'-, k
: ' )
A Pfri'.M P'.i.r;
ATIVOLia
ti
-t i
'. . . i i. . .. i. .
I
,.', i. tu..,
r.
I'M. I', ii ... (!..'. ir ,
..;,.-uiir ii .ait-i. j.ijr -j ., , i, ., ,,, ..
I
I i 'i 'f i,
l .
" i.LCAY, ;fl ', u-
T. -r, i.. Li a
.. I. I
, .u
I i.
' I.
. ' r'"l W ' . Q. i ...
I : aiil in. r.i , J; ., I i
., i.. 4 i
.iy.J.r.T) I.r Jf
, . .....I.i.
TUVA 7.7 7.' li-'i1 .''..''.V':''..!;.'
;:;a
- ,- I ..T -ri ., , Ml i. ,.
'' .ir ' ' - " 'V-. I. , le... ,.
il , -to. ,11,,, 7 ... ,0i.J ,t ti
!Arin t.e.-.h:-.(i f is'isC"
UiX N. 'iar.'i ... '.- '.j , td'
f"".-X
I Trio
rV O.J y. , I. J ij 4 .j.t4 j-lj.
lrfANfx:Kis ntr
1 I?
y'sLWvaslier
' "ti l M t, , J (.f . MHt i l.j.ah.a..a- . .
.1... !. xS Li" , .l A I I . i t . J
:.:i-:::':';iv::aL;-,,;
,v:.l;'.;v,:vir,:7r,!.V::'.v.
RAINBOW HIIPTIMF mxr.
, . xwiinr.
V "';" ", !''. i...... it iu
..-.i.p i, ..,,,., ,
BOARDING HOUSE
i
i
,! fl
JL . S ittk
U A
I.
I'-). :" i. , m I ,,,t
i " r t ,il
111! 'I. HI I.. I I (., (,,,
I'. .I-.. I-'- S ...I-... I .
l i,'. i 1
r.l.V IlliUI UH(i, ir l.t, ine. n. . V.
M
OSOUITOES. V. Vol
X' ' I' ' 'II I tl I ,, I !'- II ,''
i! ii ' - I '15 1. 1, 1 1 I . I. ', ntt ! !ri . . I ! ii, j ... i
XI. 1 I'!' ,s t ii . . t;
V X I I. It ; i N ,
l.t. I. 1 ft r
ILIFE OFU. S. GKANT.
1, l.-u.i ii t 11 .. ,. 1 ;i..
' IT I I . ..! ..... , .uij ,.
' t ..I 1 1, ., . . ..
I';. it .. 1 -. r, 1 ,. 1 :, . 1, hi ,, 1 1 ,. .,
o.. ".,! 1 1 . -- ii-ni. xx ..'.I l.i , 1 . I .,,1 r
I . I II.. N , ...... I.
1. H.
.0 .
..i.ii.i.
I'AI'K I I 1 ' 1 . II 11:; ,, 1, 1
I -
1 l .liil tut,. ,1 ! X h .,,,j
lIVIAKiLLA ROOFING
II,, I.. . , I V. I,. , I. ,l" , , f, 1 I;, ,1 , 1 , 1 , 1 ., , 1
X M.I.N 1,1 lvlnl
I I '.,-'.
X
ir. .,n ii',. I I", , 1 , 1. ,' 1 .
I
I
' V
1. I 1. I
XX. It I X
.11. ..i.
om cvtMir.r:v
i . ti..,. ' ; ., . 1 !.
. " ' " ' " I I"
Ii. V.I.
,11
l" -I.
I .1
XI.
( i'
i i ' .' T I 1 1 1 , 1. 1 I I
'I.H! ' . I l,.l , ,,
1 1 I . 1
Parker's Tonic.
I V
tl,.- I. I
..i: r
I ' i , I ,i,,'
. I " .-, .u.,1 I..
. Il v . ' . s I.
,. ' im.iii'I . ,
i. I i, i ii
-i i ",. . - I., , i.,i i.v ,, , ,,, ,,
-""v " -v;v.. . , uv.
.I.. I
.,i. I I,,.,
t . . i. ii-
x ri.li.L- 1 1' it . Srt ,!
lr'1 I',- t. -I . .m l i .
0 "m l ;, ii : f,., , r . j n
-ill, 'i ,. , ti i .. .
" I Ul -U "I II." l "I IIIHlilt'K
'" .,' J ,., , ,VT . ,,. H J. , ,(.r
''-'i.' 1 ' ., V i ' I.. ... I :, r.,,
' :' '- X "' ' I, I I- t I! i. Il l t ,,, Il
1 " 'l.t. I. .,, . '! II,, i . A, , i ,,. ,h
.. ,,' .i I ., :!.. r i. ' .ti...- . .:u. ,.. .
' ! ...ii.. .1. to. f v.-i.l: u. I I l.i h II
' ''' " to "". IC " t' ! I t Il.l'.. . it..
'" ,h- '"ill'- I , '.. r . T" nil ii I,., ,,iti
!" ""' i ' ti ' (I t' H. I I II.'
1 i" t t' I',,: ii I n .1 , r I , ii ., ,.
"' ': '" ' ' ' I i. f I ii. it, t.t, .-. I, V ,1 .,.
' V ''I " I r 'II 1 ',,'1 , ,, ,.' ),; ,
Mo. A,', '.,',. MIX.mM, f., '..r.i.u.l
V - III!.
SELINSGROVE
mil
i ln.-ur t
.1 I" luri.i.-!,
si. :, r ...
r.i . I ! j f 'n r-
IS on titiit Hi vt'
hifi Viii
I III l.t I, I- 111 Mil' l.'-W -t II ! I l,.lt,'l!'.'Ull)l tin
iii.i ..il. i: .u; ..I t:.u
Bent Karblo
' i,
X ' .!
I XV X I ' If , N I
II'1.'..
I 1 1 t ' . ii ;
f! . -i
I-1 -1 , . ' ,
i ...
.1,1 ,n,
Sv'iV $ m ,1 U a7
,x a n ! .Miuti i r miiiK Ai vT-
V K X A .T olllltl Ml' : 1. Iltllll'. .(.Ii.Vl H
3 -
a
o
1
r5
4-3
g
o
i. . ',','yiJ,,',ji
T.O'7,7,'' ft".: a
, !. KaV f
fur Hit I'KKMIMI. IIIMTOUV in.
GEN. IT. S. GRANT.
1 '- ' k ai 1 f. '., Iii.txl'l ri,', i. , . f , )'
nl , ... , ... , , , , , . i ,i. .. . I' ... i.
!' ' 1 ' 1 '" f I' ' U1 i A Ix-a
iV ' ' 1 - f t '"'I I II H (M V
IT -.1 It M.,S W- , (.,,,.1 - . 1.. ,,'.
I ' .'1'. A . '(. f ' f J ' 'V a-. 1 M'' t x Ml W '
M.A.WI N T I; 1 1 iW Yl . VI (' II,' 1 1 . Vi I ti i-.t , ( ui,u '
IF YOU WAr.'T TO
FILLYOuRGAaSEBAS,
rf.li tilAKIZ
D'tiC SCORES,
ust:
REiVIINGTON
SHOT GUNS.
AH the Latest Improvements.
IFOU DESCPIPTIVC CIRCULARS,
Lambcrson, rurman&Co., !
fiOl.r. AdUNTS I- (ill
E.RErrllGTON&SONS,
IiiCifiinti Afini -anil AnimurtitiLn.
J 20 1 2U3 Rioatlwny,
!,.. ,....', K. NKW Y"K-
O. H. LAMIirnf.ON A. CO.,
i 'Il lii.i. Mu, , I, I Iii, t..,i, in.
eltMOIt f, ... U. Y.
i9
nil
SHOVELS,
6COOP8, I.PADCS.
I'M II 1HL bf ST AHKl , BY JKilllO W')(itl H.
Illrl'Hl.ill lilt r Cut CitlltrdC AtVUS MllAllf,
(i,t, I'lui.ti of tj,,li, hibul.
hO H(ll!j Oil Hivr 19 TO WIAHIN fil lilAOt.
ttHO I-OH ClrtOOtAHK,
remington AGRICULTURAL CO., '
...l . .
1 1. KIN, fx, V
lxi.1 VuiU (Oil. i, It, I liUiiiliKi hirael.
Men And WomcnSTO
len AnfUVomcnu'rr,
....
'"
i u i
, I , M .1 I I ,
MABBLE
i.ix.-.x. r vrr-,-"-Ti...v,'.j,'r'.. ;
a i iif m
p. r a
M-.i. y,.jr..'ii'M'ili,li.iia,liil.i.iJ,l, .aa.ArX.ilAi. ...hia.- "'."I''.
THE LIGHT nUNfllMG
,S AT-, II m 'w I I t I I i3
ram
SEWING MAGHINE
-'Vft SIMPLE
. THE ONLY SEWING MACHINE
. . 1 MAT GIVES . J
r HAS HO EQUALS
tBrrmit)
SEWING MACHINE GOj
ORANGE MASS.
30 UNION SO NY. CHICAGO ILL.
ST. LOUIS MO. ATLANTA GV.
. -'""I FOH SALE BY P .
Clevebnd Slearr. Gauge Cc.
fl I., l'ruj.tl.'ti r :iii,t Mituufm-ttir.-ri ft
AVatson's Portable Purge,
Vrt'non Torct Illowtir. 7st.Mn'i Parrtl Filtrf.
Holt's Patent Steam Gauges
I t I.n,niii' tiv, and Htul.' iiory r.i.cltK-i1.
l.us:.:7t Zy'.t: t:::a:ti. Vzsy. ui r-::'. Onjt,
hkmi r. . u t ii.t r i, u jxn i hh k i.i t,
W0l:liH : 1 '. 11 AND 17 V. K.-T STtil OT. ,
CiT,:e : 211 Sn;erisr tat, CLEVELiKD, CHll.
BEST
STEAM ENGINE
B0ILERNW0RKS
J8C0.
1 i? .
t'"''";.,.;':''..M.i:-'"'..ii,ni(i:.'s.f.''T
V; :,' . uu,,-r . 'M """ ,u". -i 1
I rir'.m TA iti.
. 4 .
O.
U .
10.
IS .
B"X r-tr.ikL'. . . . fcriex
ex o
SCO
7IO
OM2
fxf,tl
7CO
20
I OHO
1250
- av-av ... a laV-M
K . ih .1 m .t, ... ,.,. r. ht. 1 mikx. V.mm-J
Vmi( V Milt". I l. ir Mill mi'llniihrf Mu.iui .
ht' tru Pititii" I ' i 1; .i'i.i INini't ., i'n(iifriM Itit.Hi
Un ItiarL avt.it f Vt. l. Il - . I I ml..-. I. i t
' - '. ii-i (11 1 1 II I II lift Inl a
JOHN BEST & SCN i V.WiSriti
HE MOST PERFECT SuEM ilAIia
A Jliidduo that St i!-) Itself.
Jir'V-'-
."; ? r i
- - .
i'.siiii:;i! i, i.v ii. i v.ums'; tifAHi.'iS
un: si 'i'.kii sr,i i.ctii.
ONaivALuo vnr. ccuxr,
Ml ruin-ill nn I li 'hl innnlii': j ,-, f.,, , , ,hr
t .n.lv ,.. i,. i ,i I . . 1 1,, Hi- t.iii Ht4ay
i. ll, I,, II ,;i u.l I , ui,, u Jtlu
1.. ,, t,, , , f .1,-, Iiar.'iiii: Un. dil-4
1 1 i ui,, ii,.r t i i.. I i.ili. i,
A.'HC I'ftlt IT i j;jjv ,o O'niEQ.
I Ilf Ail.'il ., f !,,,
M.imlf.,. 1,1.1. 1 ,y
lb .3;iita 'rap aad ffiiaj cp h,
(J')sllKN, IN . ,
TABLE SAUCE,
'll,niiiil.,,i,iii, , aaru i,,,i. i,iM,iifii,-ii,i' ,
til ..,iii, ,, I,., ,i , i.,,-,, ,y, , ,,
lll,-.'l I ,lly i,ia It I I, i, It In n, , , ,u , ,P.
i H. l.'I'l., aa, a llii. Oi tklu I ot h,i,i i, .. a
lla,la.ii II l.., li,ii I,,, ,,,, mi,,, , ,i i'ii,,ui . ,
, I'l'li,' ,, i ,". til,,) ttiit till,, 'II,, i., lMM
h.i , u l.ti i I'lnvxly I, ,il .ui, l, M,i ,. r, , ,
I'.,, I,i, a u,, I tm , , ii.ii in., '.lilt,,, ,'.,
4,i,i4 in liu, ,! i,r l,u ,,u, II, a i.i. I . I,
l'i llin I'ru,i4l,t Ul.'l (liu lulilna l,r II, u , I, , ,., .1
I, ", I i.i-... t L .illy ,io. , i,i,, . Il.l,,, l , , (,
Mm 111,1 i.i ,14 i,,t.ii,i , ai liia. lii.lii, Hi,!,,,!,.
"llu".. ll,U II, Vol, I,, I liu, I l ,, , ,
111.1 . I II,,. ,,ii:yl tl,i,.a , ,UII,r, III ,,, ,,,
llmll, ,, ,i, u, liu ul l l,l. . ..,!,
IliL , , liiillit, il, i II, I, an,, ,, . 1,1111, oj.i,, .,, in,,,,,, i
' ait. I t iii'iii .i,.l I,,,, I. i.r ii,. ... iii. I,,,., w .. i. . .
:::!,':: ,'r,! V:: "'? u'iZV::
till" I II l.l 4,111.1 ulilu ultt. aiid tl l.,,lu.,i.l,.., , .
1,1 1- I.k., 1 1 ,u..i, 1,1 i.,i, ! pui, ,..
I.l.ii.iii.ti im. aam liuiu, ,i.m vy i,,.n, ,lu..
m..l liuini.u ui atml. and li u mi l ,,i a I" i .'
nuniu (i ilia iliwlui-, tliij ini.liina' l u. i ,i, in .,11
O'lwklil fclMllCll tiMi. M, II IL 1,1 lllu ....li.lll.i. .. .1... . ,.. r
. i, a ti, ui ntiiiiiuiiMi iii, Iimi i., t,,i,,i,
Inauilia. Il I. lilt Hi l.lil ilima u,,l k.., ii. ,.
: a ,t I'Hiuii, mi, , . in ruiiiiitca ui ,, ll4wn,
VHr" IHANUr AC I vnlN( CO,,
,;! frafwfl f4 aVaillilt.l... .f I,
, - .
LI
. i j- i
k.."-' V:,
flUABPIR
la tho noat
... a '7
a u
i i