The Middleburgh post. (Middleburgh, Snyder Co., Pa.) 1883-1916, March 08, 1883, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ,
TL2.
!
-t, It.ti mom act of wliUtling ftaolaoWH i'i water will rului) n
fthti.t i. l-e u.,aiu 1 . wo-oao? Iff To !. rb.l-i wish thtn Urn I
bi-tb:v.! .vii; il.i. j u v iv ihn l'l'i
fetid tj Mtnptiiy f.T u loni-Motim p.:r. ,
tor, -x-vclv w nun Intro t.m.th more
Hood of it tban their In otherp
for in th')'ji eoiurt tnauy fniru unci. ;
wviriun-t ihiti t men. T.icih nr.
.rtvw i ijhm oit t u'.fi of . tifc
Why p'jjnKthny not wliintlo nx they
irfr t tbeir houxehold .lutios oi
(ojjmpxT.j ittAa4uln on thiVpiiiuo'
Hat ttVrtMefe physical or byiri'uie
a I v .')Ukj'- io whistling whinh ahotild
i.xenn it nvinnt nil tlio cnutous of
propriety of good form. '
It i often roiU'irlte 1hit tho aver
aije gttl in narrow cheated, no 1 in
tbatj respect compare"., unf ivimbiy
with bur brother. M.iy thi uot b
Ine in aoau m-wtiri to the habit, ot
whistling whi'ib'overy boy acquiri'
nn toon as bo ar riven at thn dinit,.
of pi.nte . an 1 tfii'U ael 1'U d
any onl try f ir tivo niiout.'tx Mm in
baling and.i'&li din;,' of the breath
it occur in I ha act of v liitluiK'. an.)
tfie ffrct on tiio lnnt9 mi.l rlu'ct can
Botf.iil t bi ncfice-l. A ilaily pruc
tica cf tbin kil l wonM l o i f id. ii
bDitU tbwn all tnc patrrt injiirat'jif
uJ cbet JpH'uli r in tint intukct
JOSS BILLXi:35 AS A S17.227
f Ibi'woiM a ronnn.lrur.i, auJ bf.
sivtn it 'ip. Ono col.!, aiiowy ufltr-
... 1. - ...'I. I
T; V , r -
IoaJ t of r: nt Hue f.ut of t h sinii -I
;
at ftn o'fva'e.l tuiift'iv Hl'iticii, ii'i
I
pljri'c rarl. pan.-r-by to p iifb.-M. ;
af be wad Htarvm. Si-vcn p'rot.s
b , . . . f . , i i
pJH-TiI X lli.n.lt lt1 It.iT ".r.sll MI- .
-:.i..l. -- i i. i . ii ii
"ilium, nil i i. ii ;i myu iiiimii. nun .
pa". s. n to tbo I' f:li Avricin Ho
t1 Sorf, biviri in Hiiiin.lat 1 1 j
Oi! 'v ll'"itio, I'4 ib .'vbt Lo wot'! i
t.y Li lyk lliti p..iniU on tin
Viiy. l!o t ). k lim two bo bai'
li 'iiht, ,t .t.1 ris omit 1 i it r tip an I
bin 1 ti ib;- t). ii ll I net out ii
t' . .l 1 ntitj -f..tirlh Btri-fi
t ''1)'1 1 no v I 1 1 1 ! i.iKit iv
Dun will.: I'Uux.' Vtjy mv t.vr
l: l' f. i" ttlll OiMl'S aplfi.'f ; I 'j' I
t.i'tinj.'. I imv Iml 1 1 1 . 1 1 1 i . 1 '' j
ftf Lv. ijt -fviir b 'Mri.' l ilt, tn .i
p Dlbe I i.iui iwi'lo. . :iyiii! frnll! : ' J
0-.t l.iiy tliuofi.r ti ;;i titer 1 xxn
tit tli rut, ' Uiil w.Tit on. Tbrif
tb ti b.iin; at poult,-. 1 t., .ti l ib-nt
t!'t-p:.ii).'. Al l .-l 1k : Ui'irh.'.l into
the ii.ls..y IKtin t n:i l ti tbo 'h t.'.r
0:i a n..m at tbo bur. bo tosH'il bin
a qnv; r. t.ii'-.; T.Le tl'.it i
rraj, I .boi't w.nit nuy pcftc l. '
TI u ' I b. ' lev. tilt-1 I i'v.K. !'. in..!
tubi tl o ftoiy of I,, fxpi iior.oe n
ir. urui'ttiir ii I i!!er, to tbogrmt
rtn.ennnt of tlio nivfiublu.l com
pan)' .Vt o lii7.- Trihuiic.
n:7,' ttj r:K out a cat.
Tho L.t'liHt tbi'.p. in t v civil 11 j
lif h p.k 'ti?. uii'' ! k:'. no: bi
Lr..ii. kut 1.1 u h i fkiii it", us b.cau.n
tin y ui'(. -ni j ! t n t
If ib i: w'utit loit '2 k it on enrl! ,1
tl au ...j.il In t. b... no iih.im 1 1 n l ! )
you tvi ul. I pik 1 .iilI lb? oii.ir p'..o' I
1 .IV . I'.'.i I I. "lilt Well! I it.il (
i
'n pi. '; ."if a j'ioil kai. I il
li r 1 i.i l i.. ni m uiul not aa'ir.n..
ni,:o ic.i.'h, uiir pr iktiiii opi-ratic
!i"i i.-. in ".'i I'l'i Iimii'.1 ov ynuiiid.
I J. :i'. lnv kn.n o-tu:V in pik I ".r
tniy bow, bnl I i!v piki-.l a kiftc
owl ov a hrtill bm rcll b f ii o now
wilb a pare ov toiis j ift In uv.
lifo
wLinkorx, with the paint ov than'
euiH a lfolle riimle.l ar not tu bi
tmto.l tboy will utr-il yonn ebbtk
ii, HD.l link kreu-n opb from milk
puua every good cbauuo tbiy kan
K-il
vbi
kata
kitcliuii nlovu oil il l, ou.l bo sti ppo l
ca tbaro tail, evt-ry f l tuiuniU.
Kata with blak eyuH, uo wbiskorh
at oil, and abarp poiutfJ t.ira aro lu
Lol to phitta.
I'iking out good kals tinz nrvaya
tio a mitfbty Hush tn.tmi'iuhnn
from the fnt boinius. tbo best way
baz alwna bin tu tuk tbuiu without
, any piking jiat az they cum, an 1 li t
. thfm go jiat az thuy cum.-Junh
Billing,
John Howard I'liyoe's oiiTinal
iBanoioript of '"Homo, Sweet Home,''
ia biiIJ by it local paper at AthooH,
( to be owned by a woinau iu
Unit plaott. Hha has Bbvural lave
b iter written by TayiiH, Tbir i
H i record that tbo oriKQ'il of tbn
lf.noaa i"r"U pruetvud and tbo
'niannact'lpt at A.tio may bo ou t
I
A ,.r.ch o.eo.,i.on t-.!.!o n-.tt.li-;
' " 'Id w.itcr, mi l then lu b
milk.
Oi l boot t'p.-i cut info p!
!:o rcpl'i i' 1 ft i n I ba.sd
.d t'ii"k iroi h. l.l is.
To priiviMit Iniir fi in fi'.!i:'if out
wot it. th'iro-.i.Uy tmv or t.vii'u
i t'k wilb .I v.u.ik ejhitiuu of t.r.1
vntir,
M totiino oil at ling rait bo roniov
J if, lie for o wuMliin, ttio rnt ik
r'lbbo.l wilb a clutli wot wilb auiou
ia.
Htovcn mny lo kept looking Dici
for Hoiiit (imo by rubbing thru
tborongbly iiewnpaper ovur;
uiornii)'.
Ki l boot may bo nircly cli-nne.i
wilb a mixture if il nn.l ink; tin
.nl noftuni) tbo leather anl tho in'n
bliokom it.
A littlo kIio ilisolvinl in pkim
milk an. I wtiT w ill rebtjrc tbo ftilT
iichb nn.l litstiuo tjcr.ipo, ami niak
it byk liko new.
YflO WILL BE S
o
f 1 r. il tin 1 I'M I'miip Hi'h if 01
11 I J 'i 11 l 1rl 0 rt'f'ili vuiulni' Hi
Buckevo Force Pump,
I 'if !ii .ir i ui't iiit'i
J ttl I llllil 1 1 It 'lit rui't I 1 1 li ilr ' 1 id f
vli O i ti.Hs.' II . r .- "ji 'l ' . II - Ml
' r tt't 1 -!tt - I to I i.i It J t rtui-. ll'i.l w il- r iiL
tltr-i'Mi tit "li '"iilltlu' Mi iinf f iirr,
pui'in Mibf vmir tiirivO it 1 I Y Aril, W !
FIRE ENGINE
vorrin t) ..ii v .... i t ....en it. i mop .J
iUAU sii n 'in.ir. .iim,'. It
Cumot Freozo
r - n t ' ,r " 'I4- , r "ri !
ii 0 h n" I hi :i I ! 1 1 'i I ti I1 M i I
f iui.r. .s -ul i t-L. au-jui i
I li u
Iron Turbine Wind Engine
,.:.,..,.,.... i w,,i k.i.-.-.
. '. I i i I t i li i .ii i'. Ill !'.. r'. i.'h , i I.n
,r,.,
W. C. 1,'il I' I'i i.
i,,.,..,,,,,,
i) i ih: j if,
M :SliU i uiiui , l'.
Kit.. VAIX lilliliN H
LADIES' TONIC.
A Po"t!a Cjro for c.'J Fcmalo
Ccrifilaintj,
? . . ...I ,t. 1 , .j, 5V. p-..,', f. Tl',
ii. .; v i . , . . 1 .
1 . 1 ... it. . ..... . , 1 ,
I
u ............i,....
1. ..... .r'l:'tvli;,,...1l' ... ............. !
.;.. I. :. l I-. i.t. .v a- . ... ,
I . , it r .' 1 r
1 I I i I
... y . . I .... i t ,
' -t i.a; . (..si.. ...
.. , i i ... ...i,.
Cf iJ tf Cpj T,iM,. f-ri.-t,, l.03.
)csx
ti-i tail IjivS 5;i ;' '
CF ALL PLANTS, FCfl ALLCRO.'-'S, i
. ( ALL CLtVATCS. i
Wo.itt '.'i.. : I..P..IP... : .r : mt.1 tron. '
r.l... ; l . .- ! P('. i:.li' U. ;.'!. I. . " .
h. .1 .-,.-t. t (v:. :.- f .. ; .- I . I.ril t-v !
a : . .r .'i i.- i ' ' I. di. I :.' t.i i t i ; . ,i. 1 :
(. ir 41 . i: JMi'lv, IIVI I HP i." W.l i'i I,
;.ti'TtT f i ri ttoki'. in nn::
m oiti.ii 'in xoru r. n noou. n n- 1
1-! :! i'.HI'o .1. .mh;.) LP-,-at. 1 ,;:'t. l , vpp .'t:.' ,
hiram sibley a co. soc.tomc.) ,
JiwU.g.Ujr, .N. LuudCblvkiiJ, Ilk
PRINCIPAL t-l-IMIv
I it Mini: I l.p I , ,'! ii Kl.j I kin.
And a. l
.Gr"sO'! " r I no !) ti. .. -, l,
P.ll.'l III lu-l liL" VMilv.ll. li,' ka. lli'l'l-
r'.pu.K MiiV'j' i.K JiilT"..!!. 1'ai ai, tiiil
., Son '.ImIiii, A.iMli JiS!Sr:- "'i .1,
i ' J -
z- "
iai.h pi. i r. v
q'" I. ...ito pik no p.ip. I .'.I I.'I . v.. nil
V. 1 1 a. Mii..i.':.:..i.'i .i... i r,.L.i
i.i'pp.
"li.. h.i:iu....;y rpp'ii.'.l :i
f e .ii.-. ..-il ...
p oi,-' W'ti euuiPMd!!1'.'..'!
Hii.rual in i;,p V. end for "k i .Vi.
in p ..... . ,. .i,.i. Jk
KANSAS CITY
ThPourU
ki i vin tin.
Cctlimu J Lliii Iji
kl U'.Ultft.l llly "V
Vp ".it I u. ei
' ty t0r I''.."" I"lu I ":kl'V
fll'lfp
ill nf i ..
Vx
'.(v-viTyV.'.. sjvy. ; .. . ,
;. .'tf ,-s . .
' . .....iim ijn .-.fc . I
A.I CUII'MTtlblM luaJp VX
T-r.
"N . v . n.in I.J14.
PR 'v t ll.pj.
4, 4k-
-" -A. a . , .. . .'Lit J aV.k
post;, co a
Atf f'S A.. iTiDvY L'.Yt
PT;V-Tri:Cr::::-V:TtV t.'-y? i
fy ':i ' !' i
1 . .1 .. . 1.
J -
cum n vwl'u?.
'..Ar. .!v i.-Mi.f a; , cri'-..- v
1 itn';!'i v.'. i' i;.i i ;
va- . i ,u tin .imi Hi
. I' HU- If. ill r-.l.l 11. Ill lWC
tltavlfli iin-m.,vii t".
fn-r:tl --v f Hr 1 'i.in nl, i"ti-f
"lv?i-l y:),co. V.i'n--n
'''.Miii in i. Vi.itii'. fc.;i-.
! t'asa ris'ir'i
rosy & cG:?ah,
Maiiufuctcirvrj rJ Pp'.wii'.iiCS,
M t ... f
V'cvXU'"
.' i I
1 RrttafCll.; lo.tn!Colt;toCfiytrraJiSa;r '
I ;. . r ! 1, .. :. ...... . I
t. J-.i.i-j li:a':'i ar..S Ctr-tii Rea-.rw. '
Ifv ......osr,, (,.,,, u. ... .. ... ... ,
c...-.,: -i... . i( :,:y,rh.u-..
1 '.. . ..." T.: :.i i. .. il.-. ..
' ' ' l"..i p
. '. I I '.
I I I :.
i ., i . f '. :; .
P . ' tf. - u,
-.1 .'I '
I;n i'.'-l
. I . r
I.
'11' I
1. 1 .
I' .i l J t.: tH t.t.:i i. ,: Cro Cvt, U;.d.
a e
' '1 '-IJtO,!..:.,'.?;)
qv;vv'.:.ov - u - iVH'iom
-V i' if: ':"."-' V'i'i'Z'tij'i
" '--' -rtf-'li1
: .. ....
1 .. . " . r. . , ; ' 1:' ..I rv- ;7 -'..1
!,.,..' V ' ' :V : i vXJK "S .1' .t I.i'W 11 i -1.111 .n-...i fin his i Inct Elr.KiiL-lio t '.-rf. or Al..-,...n -vn I ' .v mi ..t! .t., i jm, m.
wna-tair-wij -tK ?iJl-' hT, !.-.".' iVlUlN XjM VjI 1 s, A MWi) 3 NoKa.u coRi tn.i bunion KLAsriR. : r, , ,. ,-, , ;., ; r , fl,,, ,
Z'.TTfJ'Z'9 ' 1 i :"i M t r.n xt t 1 tT No Yi.ni.iU All.nli.wB. tf.to a.m.
nir.i',-'rTi VfrPo V'JZlN-'ir-A i ,v 1 I ' I V ' 1 X 1 i .', t li i ''-:-ri J ( l ' l.iv.v. Now l.rn.vu '.ILmnl M.noH Fn.,t
j,.. ' r f a f " r j 0 t 'J&&?$A A 'II 0 ; T T.1 . fl VJVM? ' j i J J f !i..mi-h'h,:.,;m, i.ir ,,i nrn..
L-.. .'iJ ,1 a L J ) Ln .-:.v.5 .' c ... :" A .1 It I: Ir : I i fv . : .". ... , i -o . . tu:. i. .u...ini u 1 .i.i j o
'.:. ....... i.. ......... - ftM.rn VT
... M' -.v: i I -..vj ;w.;i a;; s t. . Vj V7T " 7
I j .' . i . EsJi'iVlii'O, 5'i.r.
j v?;:! f ' THE ONLY ASSOCIATION
r-: ; vrvr,;.r. ' .-- 2; Lad y rhys ICia 11 S
(b 5oV",4 '' 'tflxisf:i r.2 , '"lU' ' "ll ' ' " "it '" I-"-'
lA.'..-r!! I- W'VHEK ii f-M. f irihiii..- ii... .1. .. .. ii ,
J.k vviiiVr.t-jjivif.vSikJl.'i r.m.i).. ,-. ui.iv . 1.1,5 1, mi. I ,. . .i ,i, , ,1
y.i.ir mm,mmmlm ", i m mmKmf ;
k - a
w:. ..." v.,,,,,.,..' I:, r- S. b&m ;v,T',- ??::':i .;.,it, r y: ; , ? w
Y,-k .... . .. .. t 'Sm hi feSvi4 - .'V.0 'I Lf-M . ii k -UuA
I-'-. ' i'i. -f TV ! i . r, r.i t. Lai I 'X CO
....-.-. ..-T" "'1 W j
v. ..nA-,-, j.i t.-.- i.k.UT tear".
Mt'n:1 n::i.!IM.r DXM.l.'.Il'l i II tin
' : u i .1 ...:l, Imi in y .In . I !i..vii Hipp, ii
i i. " i ! u, vt .it i I . i v i .r a . ..iv
"I in. l 1. I nil ii l.i t , Vu..-' uu u.l uu
I. .11..
Air-p i.p-n o--i rrci
vvcr lly i . LLd,
Il'io. In ; r; !V, n. " .1 " t,iW.OJBt,,livcr.
.'..;i ,,,
''"'' "I" '
... r. L.....i...lLtl ... .'. i. 4.
. .
n-r " J-. . ...
t TkiU O.ih f t''.;.(W,
... i... i. i .
i ' Vi i ;.vff ?- rj-ll"r
..i..ll.kMt I
TTW. Wt.Wi.il
fip!rf.'v Rurorcot,"!n3 ftll thcr
.vii. .ov;r iiitrociiicccJ. '
('icnoiMpjr.dfcy nn rmy of hnppy
pinvnaiors to r;o tno ua r.
F.'io H"tVi;;S0MK b poaltlvoly
Tlio ClTiplotst, Ensloot ITunr.Inj,
Mo3t7?clIW, ond
Most Durablo Ucwln tvlaoli.no
evor InvontoJ.
fthpcrr..vi Owlskly, Quietly, ond
. linoi:t ;...;i"! io ta tli opcraeor.
1 Inf irmtxttDoi, Dserlp'-l eOQt
TfjUsij, vwC. l09 Cn appiiCttiic.il.
Kt!'SOy, CIVIaK kS. CO,
..' in Squoro, N.y,
QXxpf i
mkjffl i
i ii l r r i
t-"- . y-v- -'-fiZM -ti
i -i .- . ,'T-.f?.i -fvr--
W. H.
&3 u vyfefafes
Lowistcwa, HiAiu
rtrr jrPMrr-fvwrjfryti
j Kiirll iir of HTv cr.v 5 v hwl, 5 Bn rlnr, ' mlior.
iitmiiir ICooiti, I 1 : 1 1 1 xi 1 1 1 tkii.'in'n, to
tnit. tlio mciinMorox t.'r.v piMvon.
! ''aiiiti'il ('liHii'l'frr Snils. fn.iu . M y .'.'i !o ij'f,.'
I 'uil.'r HitilH, froiu - h - !np.
iill waiuiit, (".vci t.l iu Hair el.. lb. H"p.'i, linw Silk, nn.l L'.s, f
H'lV c. i)i-.
: A'ntnnt Chamber Suitn, Mith Maibl-.i l'o;n, f;oni S l.'i l.i ';li.'
j Ik-.lfitea.la from - . I to if "i '
! ltnu-iitii, Srm.ln. l onnnn. Chain,
Iciful Wovmi Who Mnllri'iM or Nprnii'
All uoo ln k. fit in Htock un l on h.in,1, icu ly for i'ii)i. nn.l at ('ASl
; 'ItlCliH. Il.at will mn vinco nil, tint ymi run unvo monoy ty I uyintf wl.rr.
! in (be beet, iitul aluuVM i-l .vlnil ymliy. ( i.m.lri' p.icl; f.T nn.l tlcliv
u .1. wilb tbo bcxl of miv, ti I?. II. .b ". ('nil nn.l the ( !n ir.nu m .
t. ck. No lio.il h to hbow ... i.'.i. OL'il :ilTi: Sn..l
'liri-i, aii.l to p!i.iiM0 Mil. Oi.Icim I v
Yonis Hcepcclfully,
'tin: m; . h .ii ivk
V '.V,V ' .' '
kv . VvJis-.;i-.v?':;r ! ' "' ,
lilLtiti.i-"i lS !.",.', V. V ''
.i ........ . ,, .i. .,
r..:.t 4.t iii. ii
"'.i .... I j.
i :o;.i.i'r . ,
- '.I - ;...
'N.. t.'l
44V. Sf
l.lil.ip ini'li it. I . . .(..-. ,1. I. l.i. it
I " ktmlll.' I '.- I l.l..!,:v ... n I
', . ,v.' I. -.. ii :;,i !.. ,.''ii r . l .i- -i (..,. i, .... :,
i .ti..! (. r j. .. .. I. i.-i. . ' ' ' it :. ..i,v ..... ,
) Hv-ilml ul I . . i'i.', u. in. it ",n '.'I it i' j . !
. ' l'''l I'I" . 'J. . I : I .I,.. I ., I; V. 'A.llli-i. I.i 111 ;
! j"t. M-ii.l rln. ii. I... ..iii'i.-in .n.i.l '( i . I
I P. nil IuiI.m.4 liu li:ti. I. prii I'ri mt, I i .,11 1 ,ri i .
ii
LADIES'TCHIC"
' la thu pHVCrltn rrotr.)tlon if 11. c
Woiiwn'-i Mtuilc.tl Insliti.to
f. r rp..''. i.i ri. i y '. .,' t p v, ,, ..
I 1'i.rni li,.. .. ,.r Uiul ; l- ..-.,. ,i. i .i.t
I I Jr.. pi. i, if I i,i' l i. ',ni; 1 1 uvu.iii i p.. y . . , ; .
IU. An .'ii... 1 1... ;i .,r iv .. ii.i.nili.i vi-ii ..
I lull, Wi.'.ik ni... iii I!.,. II. , k in,.! -. t'.f I. I ' ; 1 1 I -j
I'I'tm. ...v.n. rr."ti:i' ..'., 1 .5 .. .;. ... ii ..
('..ii ivni., I.ii i.-i i . fit..'. t ..." i.i i j
rr.n!i..i.i . , ...i ii . niM ( 1 1 i i. i,, , ii. I, 'j ,i,
I i-f lifu. uiul (. r i pit . ; . .'. . D 1 1 .. . i.i, . .
li .' tOr't 111' i,ti:.K .III, y r. ii.iii , :,(
i tfi'ny.
Cno Pint Celtic is ScfYlclert.
Sold by Dag.'tts. Inco, $1.00
' I V J A
ivppy.
jVf. '1
.i-.ru'"v.- v'iii.
p.
fJ i'i 3
r
5ln. - ml- A 1 A. t
"CAto ot rjiftixt.
i a (uinpipi.. ..n i.. i , tn M.M...sfiii
; 1'ruM i'lil.iiii H )i-.,xi.u -,,
.l,ii:,r11V.::?i;::.i,,:p:.un:!,V;V,,;,,.:,...,v. i,,-,-
I,. II, j -i ipr.il , nn I T, i ,;i..,ip . r. n-t.l I .
'.....,.,,,.,., ... ,, ,'.,,,,;, .; '...,,.
im'i,;:,iy ,r.i.-.'iiiiip:, IJiitp. i- v.'.'u.u' I'ni.li
I'.i i'i .'; I...U' t. i"il.i. t I'l.l.!'.' I.'.'lii.r -. I'
'oi."...... - i.5 ..l.i.,- ki..i'-l...iv..ip,t.ir.
iliPhri i, I , niii.'i i. N.i.i.l I .m i. I.n in-iiii.l i ' i -
4 i 1 0 1 1 ' ; It.'ll..' ll.i-IM H-I.l 1,11 'W I. ( p, .III lli-
.h.'i..; l.ill'jrMiiiiiimii.VHijij-I..iiii..iUK!;ii-
c.l
i
j K irt tj'i of Kvrry.Huy JAlo Si.pjiiloil.
i ( tHit.-ttniiur titoi'it iiKoft.l infrriialltin Mt.in an
Ureal'.';' Inl'ipom -nts nn l Givafpr Euncpsj with
lhu iiwl; lliu ii: j Oilier.
? Ill t.y P,i!..'riitloii ."ly. uiul ut It.o
loll'iM in,; r Vli ' I
"ill.' ll.lVill lli'lHlM. I '.ut'l 71
.VHtlior, l.ii.iiuy M' Ii', i i:ikl"l Cut;. ., ,'i ,l
I'lini ll M.Hin'i'i., I. iii M.I. , I'll, k nml 1 iU'i:., 4 OM
S.'nl ii..-t i:uil, wlnrc u liuw 11.1 Ajuut, ou
Ol'l'll't i( 1'1'i'u.
Ikrki'il.lin 4'lri-tlHi' Miillrd (rrt on
..il.illii.
AK.CHOK PU3LJSHINO CO.,
t. Louis Ug. I iiliago. III. AUmU, C.
A (YAntVn
- fet i'tex
(0s ZiiG
p I ti t f. ';-vN
AND JsiiiL
Firssids COMMENTATOR.
Over 000 i-ntrim, filly If.I.t'NTR.lTLD.
The iiioit lii'oni lv IntamtiiiK n'l;i.'l...u li.M.k nl
tlipu--.'. N.ni-iioi.uinii. A l.l. MX urn l.utina
l:iJ r-l Cl'l N. i iim Ir.ily r.-ixn u i7 unlcri Ui.
.. k , n mn w. pr in liiuiiniH, linn ui.u Uuy. tuilt
li.r S.'.M. V. lil i'r. Knit &.V1UA bl'EClAl
itUilj lo our lupifiU li'iiipp.
I 1 . k A mM a k? O m m
WMTEB AGENTS 1 --. .
in f:i . ' - tT .
''I I I -X . . ...
-U A tl I I .
I
FELIX'S
3
i
counts, Pcnu'a.
MnHrmn of all l.in.lp, Tb
Uottum tin. lr i t,u)o.
ho Ww
in.ul Will net ivi; I ion;;., ulli nil...
.fx.
ieivisiown
MARBLE WORKS
D. Jl. Stratford,
1 ml kn .). In 'I o 1:1 fi .in 1 at, 1 ... ,, (l ,
'III.. .1 ni l 1 I nl Lu
Best Marble
I t .pf r.. I. V. .Mi rv.. IK ..U:.l.lll t' RIVI '
'I .... .1 II.
f. 0 I ll .' -I- 'I 1 .III I I'M. ll,'. I 1 l . 1 rl:-. 1 .11. '
t.. nr 11 5 1 n t . in. i u,i.,iiMim iiIm l..c.
.1.1:1 ;., im..
1 ':. 'I a j' ..u
h il a U
i"U ,C ! k'.'i '-;v.-'j
JV
mmM A'
7- .-'.- 1 P-'V'i h-'f- V
fc-v. . . 1 ; - -....:
'-,' -? :' -.-',.
-'" . - -
rr,,, ,....,.T.-T..,.V,
lJ ' 1J
Tto'1!
t r '
i. .
..... .....
1 ......... w .V v .
M :: .m ; i i:i.;:h t- i r tii :
BEST 111 THE WORLD
Ti..'v:-.HV'.i.' .::.'. ' . i!u
. , .i .
-"' ' '
Ill O'. l...'.
rr::7 :r:-: v.:::--:: :r:rs v:zz:.:.
-
. . . . ,
1 i. . ...' .l.l : .., I. '.'ill l i, Ul.'.
lilU iiiLiAii. iiAivJi.lvlL-i.li-b- t
k! ' -. " t I ;':Lp ! ,- , V-'. iV,
CeiCAGOiROCKLD&PACirUlk1
Jy Ui.x i' ,.t r 1' "i .i.'4 'f !( I,mi, "-.-;. ui
)..llh.,ll III- i':,t ! y II. 4.1L fj: H. ,f, U.I.I .Ml -
r-i.- i'dri 4. i.i 1 v i'i. t.; c i.., 1 1 .Mt , 1 1 a.-. 11
CiKai; i 1 i.i K i ii, . (. , 1 . l'u"-i, !. ivi" -
V.'uiln, Ali'lllfii'l, lb 1 11 lit'... , j : 1 ui.l t'!. i t.'l. i
e.M.ii. iki iJui .- is n h.'Ii ..,1 lit , .. . -ij-nl
Imejui r I l-nw.-i 11 tlt.i A 1 1 . . 1 1 1 - 4 ',l i", itij
Umjpj, liu i-i 1.1 1 ". 1.1 i t unriv jl A 11 11 1 u.ti Mti- (
r.it.t, ti. tun ri.1,1 .n."l Mi... f"i.il .... t.itji j IX 14
L'r.t mi i iy i OkH iii ), itf tulc ih ilkit;i 1U- '
Cilil.tlt: C'M.l' l ', i'kHhu 1 i'.i rr.Hti. at ikklitct 1
Ou-x-piii.-j C'iu, n.i. 1 il.ii i'. i Ui'iM tu j:nii'H l'.iih
111 U.M V tirl i, '1 lii i't' i I ."in.- lu '. ,.,,,1 t'..ut: v Uud I
B1; i;. i :ri IIiv'i'T roiii't . T o 1 . .t.i.rt tirt wi i a ('lu 1
Ok-ti M !iU Mm m ipulitt uud hi. i,t, j. i.i, .w alu iu
4 ALDCR KEA ROUTS" !
A '.w i.t b'p' Lhi. vu Hi:,','U'i l K.uiks- ;
fc-".'.!' l ''.1 ll I .t 1. 1 tl ,. .' 1 , .; 1,
1, oi l jI.- . IS i v.T A I'M i : ..t." i, .V .1 A .1-
f'.i .14 ix'.-j'.x ilio. 1 r.i. r , . ".-:.. '. ,1 t
1 i.:i i f ' i.i'. .t t.i .iy. t . .t: -I k .
Ci'.t r..i 1 k.;.. 1 i'i! ii-t i.ite. ii- 4 1 t
A 'I J ti.- k.cu i it. 1 ci4 1 1 .. i or .1 .t i- ii;ri'i '
'"' i i. 1
'l . -. ;.! 1 ii- L i'o c. 1 tin:!. 'iioH H OlltCCJ IU ,
iii- I'Tiitf i si'.ii u'i-t . 1.1, ;
J;.CI tjc (.',-f rl'.i ' lli.-u i, 11 jit-l r'l'i' rxf fir al, 1
-';' a io.v kin k,;.ipvi.uij tiiui u:tv-4 lt'ti a.' iiu 1
-'"' I
i 'i ii h:U J iiUofit,aliku,2.t tUe Maun una 1 Jiu
CM kf in.
CfiiiAT OC5C ISLAND ROUTF,
At yo.ii nur.r.--.l TicK.it O'ti-., up hjJ;p.9
b. n OAHi r, t. n r. .i.uiN,
41 tle l'iv. 4. ijcu I l 1 T. Ip.u I V'.i, l .u. A
CHICAGO.
iSJy f? vjox
P.luontofl TirJ rnu ll. -il ipniwor" now apmnt In o.ir
r.i',,t.-) "'I'lnil l I.n Ii.illi.r Ni il. w... ... .....
i ill own II... piirii.r I it. ir ii.i).nj vjll In,"
I Vpoii. r Il.ii ar lull l ipi il humlm u I iPaioh.
: Imp 1 mm. p.. nni n. ii il- y n. l..inl; Sioidi 1 1 io m I
fllliubtulii W Lipnti Vl'lllto llnn-iuiiO itn: Hul,. inCili.
lUP.K.iiUtn I '"ii'ip wt-pkiMilii'.rtliiiiilvar.y )r,iUiiji.r
..Oil Klui" Vi !!o Kill Our.i it.ilt.k. ktlii K ml, m .
ii iiuu u x a;; i u nuau :. . v.- : " v , .. ,.
I i .1 :i u .1 i.. .i ... .. . . . I i .'..i 1 i i ....... .. i . : t i ; i I
iiiitiiil
v,vv k;:'
Hr 1...I.IP.- 1...1.IUI li, Kir ; .i ii.ii.iu M ,, l IlllklOl.-.,
ci.rpnU, i Pan, ip., A.' , u tii!ll.lji.r.ii.ll.irveimii. i:i
Jip.I irruntli i.n our i.wii fin-Ira. Willi 111 pi fur mi. k
1'i.i.ila nlwuviiiiii ImiiJ I .r bi-rliiip or l'n!l -.riv.,1 a,
fill Annual 0.itlv.a. Int. l ,.M.My: l l.y,
(rui.iT. luipuiiirX Julibir,ri.l'uul, .tliuu.
ti tl ! u.' of 11.. I. XI I I.MOll UI'I TI IIK
I I AM I II A IIKAI.IMi I UMI'l'l Sl. r-on.l foi
ti.tiir.oiiii.UI0 r . II. tUklil. K.Odcluiil)iii(f,.
" Uit. I.MHi. Jy,
Over 5000
Dmmsts
A?! 13
'smans
5'
hvo SlgnoJ op Eiiricr&od t!3
Following Rcmsrkablo
Docurr.onl:
K?rr."n.haVtiry.:.TrVri -on, MannfVjtiu
hi j Cluiui-v.r, .1 1 Xl.ilt SL, Kr. York !
Ocntlrmcn : Vor tiio pr.l fjw yoira wo
h.tva Bold varloua brain! a cf Poroua rino
tors, rhysloiana hikI tJio Tutjllo frclb
T.fr.Tl'!l T". JY,jMlSil',J'lr
cUicn. V.'o cri-.sMrr tlicm ori j of tho wry
..... , ,, ., t
Tow rrl'.p.Vn Uou:jc.Uo1-.1 fmownv.-rrtny
ofcor.P.,'.cr.oo. V.u-y aw ewyirlor t all
... ... . ,
ot.irr . ortn i .U....T3 cr La.uua j for
cxtcniutusA
yo?T"!Lr -r-l'",T',' ,M,'r-r l a ro'.iuir.o
rariuucwi.if.il piXKluc-t, of tho 1'ishrr.t
cr.'.'1? cif r.irr.t, so rccojuUau y
libyoitimiii mi l ilrutriHlii.
Whnt r,'Ucr rinMioa f..ll rtt a Iton
eon'oC.ii.i;.o riiuo.r.
Ton will ho (KsnrroititoHl if ymi
I. 1.
... 1 . 1 ........ .1 1 1 : I 1 ;
. . ' I I ' I. ... t
- i. . i . . 1 r 11. .. ..
1.... r. a. j i.u a, 1 1 r ::i.m.. :-. v
IIEHE AT 'LAST.
'. Iirr I. nia .HI' I .XVi l ii'Ihl' Itrllif I
l: I'll Hi; ll 1 l.i liil.,M tin il 11 .
iV.' , To ." nl. I 11 n or. 11. oi'iintv f'l.v 1
..I.i'i Li h ... in: 1'1.1,'j l.i ,. i,.,t p. .in. !
i...r- 11. ., . .r tl .il 1 .1 In y ..11 I.. i y.... 1. .1
.10-,; .,. 1 1 .11 1 ,i.:.r.,
1 1. p 11 1 ,.' tt. ' .ri r on 1. iit .1
Mi... .1 1 . - ".'I. v .-. . :.l i:. 1 .-.it 1 t. .. . i
I T I . "I.T- . '.. lieu i,."..liv ..
I. I t'-. i! n i.p 1 i.y ill -.ii....
11 ... w ! ! it .. ; i'o l mi' I 1 .. Ml II .' '
M I. 11 i'!..N -ON ' 1 ..M: I' ;.M' '
I. v l li 1. 1! 1 1 .11 . .11 ..... in ;!,.! t
1 ii t. 1.. lie. 0. r i . 1 1 . . .tip 1 I'i.
. , .', ; 0 1 I 1 1 ...c I. Mi il I-I. ! Ill ..-..I
i,i ti. r , :! . 11 ti .ulyiip- ro-i-.U". I i.e
' . 1 Ir p 11 I I .1 1 1 .it' 1 1. :' ' h .1.. 1....H (.li
. 1 . : : r r .1 ) . I r .01 inlc " ..ii.. '.. n h
. (Ii-l-.l- i-ipi i I ..... Iri.i '.. .' .1
In I.' 1.11.1..J I 1 l.u 1 1 nn.'i l cu! 11.0 w.il
'.l
Mra 1. u f X .1 Iitii .p, 4'l.:'i. 1. 1 J, N i' w ri i-i k .
FREE! tm AKD mm.
...In ii 1 hie I v in .11 ii P'iiiiv" not .i
I,, "ii. I ii :.:.., li 1 1 l. .1 -it .1 u.'l! I .... Hi. I.
. i :. r .':i. er !! .l.Uiut .l m..
, pi,, i , m., . .' ,r ... iitp. v will -I-
.. I i i) in. I u.i i.n in. l-ii I
, ,".,i,I , l.r. , ,. , .... I .1 li'l, Pill - t
. ,11,. ,. l. ; III- , . I,, I .
i I. :pi. I..1 r.,.p . . i. . 1 1 , .1 .-I... n.,.
; li - .i: f-.l .Mr . 1. .11 I.A-. S N
. , 4 1 ii,i..u r tic l, . .1 I., M '..
Cf 'TP. V-.'A'JfD r3a CL'S r,w tn
. mm
Iw I I'i Vh - I: I'.S.IIp ,Z'l inc.
" I'J'A
A. i.i..-.iPl.l.....S- i&rfd S!7
,i :i:.. A-.ny - V- W
.1 in. i, ill .. I;. '..... -i i..r.w IA 'J
. ri.' , i.( .;... it p. i.T I... Vi? Cf 111 ---L-.I-...
1 . III..'.. ...P., P. I I .11 1,-1, ' . I 11 ' . .,' s. .!
CW-..P '" ' ' H' ' ' ' P.-r' .il.vi ! -.' '.-i-n.
11. W. Ikl'lll'i, l'a.iu.ii;r. i'uil.i'l'. ii-.i.-s
' fr"
- .v i ' v.. M7 .
21 ,GCV!,!"-::;.J'.ju
I kV .-7 ,. . mi.' l w .. ..-J...' 'w.t..
t,'(i t .t-f.,.
j fW;rJ li '. r : ii ;,'d.. '
I w.'.t ; 4 ... '' v-
';M tin; i : i
i'i V .-: 1, , .? ;
.i , , . ' i.-j . ; i ;. - .. . .. ,
71
I .-!..-- ,' ' i I ' " ... . ' I - x'
: . - ' : .1
. . '.- .
I
V
'i !
ri !
. il
T" J':
T
: rii
P7:
xpi lis
p vy , v V.,'.
. "a '1 "'.. x
h:i-: . 1 'jWk
r j p ,r
vw .4kV .Vw'..- ..- :i-.-' .y p.
I
m
. il 'jl l .1 il i.
kV
V .1. .1 S,.v.-.Vr-.
., : I ., j.--. .' -i.i .' i'.
t.t'i' i. u-1. I l pi.
p. ..-i-. ''.li-.
'-c '.-.. I I I' ..,, . I. I -
li'.h.i. u 'I l .,' ,1 . ? I ' I r i i ".. ' i -ii .ii--1 :-., . o '
. V.. V. I'AS X : A M.X-k,
Dux 8 tu, 4t.r4i.ua, - V
"-p-'-rt i "Xr-p" 'r.'.''-!-. t ',.
i." n'Cii
y 1 1 .in Js ,i..,y i,r "' '
tu !'!.!i.p:l. Vs.- '-:l5''.",r i--;l'i:c
fi.s.i.ii'iiViiiM; (i'-Y'r.'.r'Vi'.v.
mnf fc thnnA1 o,t
6' nt OKO. P.
iii ima i r i . I'.i'j
KfK.r.p.n Advkbtuinii Kuukau 110 Knn.m
oir-xiii, iip re aiip
i t ii
Si.- A i-i p
"I'hvui n HAIl. n.'iB.
..HtAl.llN .111' in M,,.,l M..(i
I . ' I ii .1. T 1 ..1 1 1 B' 1 .11 1" 0.' 4 4v., ,
i. v i, ! IU
1 .
4 Id
4 in
4 .-n
4 If
4 H
t '
PI
M
wi
SfT
I V)
9 U
SOI
a m
1 o
M inl i K 7 .i
s .it.,... r si
W ..f.r K. T .7
I'
K ' .- I'. 7 :
. -Itiit, h ' r : i
l! n ! I..'n III
II. I' 'If I'. H I
-I .1 I'. if, S I
Vnl.(V f. 7
K-niit r r. s hi
r i y. is
y,.!",,,,,,,,,.
l. .inn. P " i
ii.l.n rr l 'i
1 IT
I M
i 1. 1
i l
V 1
i;
s ;i
a .7
i '
3 !
4 V
i .1
f
VI
i IV,
e lr
v'
n
7 44
7 .-.-I
I ft
t rr
J Of
. j i
V. l I M.I.1P1, Ki.vl.
Philadelphia ni llcadlav
KaU Road.
Arr.infjeniflnl of Passonger rahw
VVili'M t if" ffi'D)l;tl il.l.llnirl ;
t nr t; imii.'i'h 1 t-ft n. 1 1 :-J t. irU n i
I ur Vt.i'irm', Mnl, T 'fl"1l..
Till . I'i 1. 1 In I i .1 I'll 1 1 1 1 -'MM I :r. . i-i.
Ti ni l' f.,- mi It 'trr it f'il'oi :
l.onvo Kh,n uin -. vi Kn.l I'i i m nn.l lij
st.ii in) i. in.. i,vtv l''ir , i iii i.i .i.i ik. i
! I : i n ii;- . .. p.itnrlle Ji.i.i a. m. unrf
I1 "' f mi n r . (. m. nn I l i ii. m..
; lilnp.l s '.i t. hi. .n.l b.tj p.m., Mt. 'an
,ViA"- m. : !' . ,
r inn Ii n lliti'tiifmrit m fo"in f
v r N. .t vrU. Altrattwa. 7 i
l !..
' I rx v' i .,,.l.,tilnr. ' Ilonnl
I ... I'' .. ." . - . ii , . iii 14' i ....
y i - I ' I . i 1 M i i'. m 1 4i nJ
: ","'r r"'..tn . ! :0. nr.. 7 5.t, " 4 ) n. m , I IS.
.. :. ,i v . ,.. m
I "f i it''l o ; 7 "i. jw i. m, l ir .(
;4.' hi. ni .1 ii S.tnIKIil . Sn'fi. linn
I'i . i 1 1 I' ii ti I it a .. I urn. ft ii n m.
' I nr AM.i ln u, 7 m. u -o j. m., 4Snn
4 '- , .. .-i , . . , ,
I ti i .. i ii. in ftn 1 1 .4 i tit. iritn Itb
i tl.iuimii ii l,ir . V.ir'., vl i Al.eni.iwn.
,nvi. I l,.n.lrl I1I.1, 4 3)M.4'i . in. 4 0", i,S0,
! Ill ' . ...1 TIT.
l.p i.p I'. tt.i III-, n i'... n . 0 1. m . mirf 4.4 " p in
I I. coo l.e.i.'lnip, 4 J..H', 1 1 ..'J li 111. , t . IT
'... h li' 1 'ii . . . in
1,.1-w r.iM.v'ilte, l SoliuvtUIII h Hu.qnt.
lir.T.T -l :run I-. s 1 In . up. I 4 4 ' i. In,
.. iv. A 'oi.t.i-.tn, iU'i' n 4J u. 111., 12. IS. 4.59.
( aii I . U y. tu.
. .. . . . .
,.. 1'. 1 iV P'Pl.. ill Mli'tilc-tl. &.3(.P. m.
' I "-. ' I.. ....
'."' P.m.
".V1.! I.l'll '.i J. 4 SI
I o-"..' II .1 1 l.tuii ; ..r I'mi n. I.'.pI !!. uri
V . , 1 1 . Tl 0 I ..... - .IT. tT, ...'. I '. " Vi !.
' m , 1 ..i in. . I' ti..; iIh Ity. 1 . 1 1 1 Miturilny
I 11 . - t ' 1 v. ft . . In , 1,1 .1 1 n Hllip.iKV 01. IJ,
4 ! r, 1 0 I 1 1 1.1.
IO- nr. Ii .:. i 1 p ' p. Htii .' Ot , rypp fl Snri
.ti.'.n 7 . ... I I' 4.1 1. in. .'.I.. .Til ip.iu .
1 . 1 .11 I l .I'lirnv i.'.l Mii'.!,i, I..ID,
. '. iu. 1.1..1 on -' .fly. .' m -11 1 0 . 0 i. iu.
, J. j Ulliri'l'..
' ., ., ,,
; ("I'll 1 l ttt.llf'tjr.
(' ( If vN'fliClC
. . ,
! I i. n I I '. 1 " I" A' I U'kvt At.
'b "I 1. 1 1 11 4 .
'oii.s 1, .u Ji:.si.,fs!;i;,
unct y m KVU
i I I ' X J V I M JV I i 1 1 .
I ., , . ... ..
! H' ru I I n-i'i '!. iM lMn H.r.lln
i !. i. in., .j .i. I ) I 1 1 iJ.i.lfr.
; I " l'l ' "" l" " I ' "I' no?
. I'P 1. 1 111 .. i 'I ll ) II. i . I I . . tr I t R-.
, I. i. p.. I il-r.-. I 1.1. I I'l.lll') IU
I. I. -I . nii l i. . r. i : i c.l I 11,11 tliuiun m th
I ' tti'T-l IP.il .
' "y I.I (ill!l',.
1
:
sui.kiks
ll. IPf n l. t n ! p I .- ! pf.;, I llnii.f
II .-I n I Pi I. 11. till) I . I r. I.. 11 ill ll.
lo. I - t! I.t.. iim, II ., l.l. V.
, , 1, i ..r. ll.. l.i: :l c llMnr.-.l
.. I..M p.
'
''
I . Pt. il ! IV ll' .l. i r t U L 0 I
' i.i . I.'i .1... I I.i
1 .. I 'IT ll
.li I' V : '. t I'I .N.'-I.All I K.
MM.-i.
vp. A, 1 1. T.-7 .
C 'V-rTryi.- -n W, T- .' '."T 'i k
Kr-r?v'it"35r
liOTEl)
I'li.'ll 11: ...ii' .-.pi I .1 I i. 1 J Inf.
1' ...i u in ii:; r w I") .. i ' . .,.' 1 1
I'I.. 1 .. T .1 n r i ...ir l-'i 1 v pi i-l ': f . -l I
lu liu' J I li I'm in ("l.l .1 in i .i' l .1 I'). I -inl
n jw il tt. 'i in li, li.i'.i i'i.'.'I :i i ;i ll . -, o'.'Vt'.'ll
f.-rfi.-t, l'1-..lnl- :,ti.il., liu"'''. ''- t ll'.l 'I
iniii' 1 i n i I'.Pu. luii I il. jii. 'li: ) tilii t oil.'ii
lu.ll . ::.. .'. P ...1.
1 nv. i:. I.. MX't-(i.)V. To.il.Taie.KT.
i.i'.ir.p.t'Ai:i"Mic. c t ,..'.' yof.iv:
l'iiiii in tl'. Hp." i, ".vi 1. i'. . .V': . :c:J
In il. 'tik,.;.ir. '.,;., p iii t. rupj
Mi'. I , fill,- . i i.r ".' i i.i 7. v i.ii u iX'z
1 nun n.i 1".. t ' . i ' 'it i i I ' I V fir t. .11 1
lir . .1. .1 , . I . -. . ' ') .-.' , I.' i
ffl.i in.'i v, .'Uii . i :!if; pf )i iv., c li'
I. Cl.Pil ll'lll-. .i -.lt V, '. .' . 1 I'll sr. Iii . ittH'.' jJ
l'l'ilt Hi',: . f tni 1. i .. XJ.'.i-. I t'
ey.', il..w U'ii.i", li' u.l.'i i ". ' '
jipfis :tliiu-l-t,nir Iilv op..oi'p.! I vti.tt.
IPX i'St: VM''i:;n.'.:.Kl;K'ri'v.r''
llil Sill L ma i-ii IililV iiil.tliloil 'I
piii'ii fiiHt'H - iiti miti'.. i-.-.'i'i .piit'i i i im it,. i
ll ircl. :i.t A . O ii-liiiil.lt I lio k ii .l.-l f i".
T k l,ii-i li mi ill ln-,-1 v. ill., I iill vv
L.r.tt r li.-nlil.v li.pklliilt. X iikl'i.i'1
i'l'.iy. l'.m :i;.i.nl, siiu i'i H'.ru". il
R. .-,11111.11 ill rl. J rii-p. i. k-u.fl
4i.;p., :;i flnrrny ft.. ... J
TUTPS HAia l!V
I. in v llnlr iin.l XX IiU!i r rhmiuoil (n
lil....v lilMp tm. li V It kill 1 1 p .. ilti. I.T. '.1,111 I
llil, l'p. II li.i.iuita u tl Lit coli'l
ui'i-i ii.HiAiiii.iipuniy. p.in i v ippi.i
K .-iii. tu' i ii i. v r-.tii-tfii. on i r.-t 1 1 oi i
t.llui, il Xliiiiity Apiv Voi I..
I llll. 'I'I r-4".. XI '..VIA t.t.rXl. Inn i!
. t t it. i' mn l if - it i il't l .rli.l Itpt t-ipi-t itrj.
iiriu.uiia i in.i.oii upi.iip.i. ..i..
; tX';--' vv- ' , ;
-A-.-.v- si,., j'v
7J r.'.-r
;'".-?-4;
1 1 Wfi
C i, 7 7 ,.'". - "
(".-.' rVS i ... ! ..li.il...
ICO I .. -7 ' . - ' . '. "! '. -
I p.. i-j r
' ' .i tl-i
i -. . .i . . - . - ..-.. . . . . ,
i
: ". ' '.i p-"Anici .-.,ip. i
-K' V' . iir l ' -' l-Pti ;. .
li
. S-.,'-. J - - Y. A'-
l.l-'jr.l'V' .-L.'in ITIPrT'-ll l''s''l' f ' '.I. HI '
I. hip ." 1 P. .I'll "- .. " 5 ...I''. M ;.-.,. 1
1 1 t, f.ri-1.. c '- Lp.Ii.i'j I ..i. N. X . t) l
t.i.....prl .-I -.i..i- ip p 1 .r p , l"l ..' "ii,i:'i'
t-: ai, I t'.- i i." .'.i - : i' : ,r s. It :-
COP. -.l'K'.' ri I H'Hni .- 'il .1
t . u -.; I ", -i r p ,- i 1. 1- i'. '. '
f'.irnci.i . . i r. i ..... i '.iii.."'.
;ii... l .1 riv." Il-'l.-i. n. ..n.-.-. ( P
VuiiU mil i.y u i.il'i . i til yourcwu ui.k ..o.
t; .;n.i: i'lMicsxia...-; y.
ln.'Ui V li, '
(ii.r r i c'ti it il I'ri ic-ip v, '
.ra'tAt -I.. 'm i.'..i '..v..i. ,.
'r i-ontiz '1 . f. ur'; -. i '. .4 ".a i' .f ..-ii i'
'.rii, ..'-I .' nh.Hii-i tt i'i , 'i.i i-... ti.n'i .
6 .' I'. I I " .' IP .
Prt.'P. Hll17 . l7..f lultrtl ,l.iPr pp...i..'f.. IT1
'i" lU'nwm ' tpiM. iiPti -i'i'T-'iipp Am i'1
Mtt.iry. '''n'.ipai, .nr., pM., i. r.i.-p'.-i.iiaplv -I
... in. .- - "i-i 'p. . -"fi. ..pi in.
RUPTUilEPlM
CurrdoKroufi-acf. &? 4mm! ,
mc.'liuil. i.if.iaor-not.af.r. ):
cilliTf f rtPJo,'fMf. JjVfc'ftilv rut" i
or jjp i tritii, i f j f
Irru.n yc ul o'.''-ci-oi-M ?
C'43J. riV. 'i L.' S.-."k t.-.
ifi r'. V Ktri'. Lrh, ."J. !
.... . "...
'lUiC I'UU.raA-t
. " V ' I'Wt Mo. tLlcngo, 111. AUaoU, On.
kO" U(