Carlisle herald and expositor. (Carlisle, Pa.) 1837-1845, August 13, 1845, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ~i
3
111
. •
n
!•••404' •
. _
- .
. , )13A
~n n ,
- ..„.
'ilkiiiibilWi st-tiOti*6- :.--,
, . , : -k ' :syterri!' , 2et 1... ,-- :
•"i'::':eArti.4.,•*.;„4: , sti r .,.
1 .
-4 ; 4 ''' Afiliretc-IK4/2
. icZidELOlDt;:44,' 4 4# 1 • lfie-itibliAlis;i
• ;it'Orfallniat th 4 W4O ll /40.1474 1, Vt1V1Y;:ei
jgt..15020 1 04 , 10034 1 4 7 1W.V0T5P, 1 99.g!'
.. . I. th' l- ili °t 4oo# l 9rA t ik i t i p .., w,9 P 6/ 4 .4 ./. I fl
,-liti:v.lckia t ; . n. On,
.1.101,Pine 1 .4. , :pz,
.;Ho It I.4 l 4 ll ,:MPO:ll 4l e,cfgrbkiothrim.?1 4
• , :ntott giOqinpe t rikku4gu . qiillArl
'"' ' ' ' ' - 'or i3toa '&,IL : lifir • ineottht
d..l4l fi l N !. - raUuca - :
• pm i is oriel it , , , 1 il ,pli, •
.. aticv.W5, 1 10 0 ,0#4.40 4.4 .4 ~ 1 017... r,.,
ty4
.1,0, 1 040 0 0,4,102.0
.5.44 . 04 thili*WirAtd 6 l-Ok'xilltlf&.6 l , 4 f Vilftr;
• "
10.400#11EARA404b; eiVR.
1 4:ito:;plifitoKey4.14tgeol*k.c*:
• . LU • tifitifffriZi - #4 1 1i 1 . 40 , 1 4 1 7P 1 e#
Oil 4 ^17 , 74."4,14: 0 4. t:
_ • ' . , t "e 11 1 : a Milo Ago aloYl
iiihn4t;•l4l4filiOnel%' , ' •
- , •
citp. 4 ,.....v0ni-fi...,
,;AI - e.4 ,
. - o t i ,yrz.--E , ~p.,..7.k...t.tv,, ,—, ..,
nvn .
Pig. '..u..Agavitlerprr, _alto* doors
V bettiiVr3l3 Pr '..ii:ir44o . . 4, ) :P. Ir.: • -
"•Atti11,!,....,...A.,
4r
..U
E:/ L
ER,.
j.% _
f.,.4f,t1i0 fet j vNtctuF4*fvtC y, psteVi now,in elm
Ur404,11,00544n0r 34i5;n54.
414X-Corlisle,AtiodsiBVVol;lrVo43
_ . r... 4•4 , I
J. S.: CotrAgt• , e 's.,p 'N',•lez, I'D Kt, ~t 1141 4
R .
CO L wri.ze&;4lm.c.l ! , ,41.:ArEt,
---Ixtfoi4 , oi , ,vl4 ..1.:.,,,t5.t.,,t.v
...‘ .,..,......,,......,-...in .. .:4 1 ' 1
" 41 "tt(l'liirtZgriilitlt to.l"4lllllNWentillqedlo
then Po the ovititms, of corollorinoo otoi
r...ktitc. ()mew,: pqithsh ; lkip, fr t orlhe Jlll i ' , Kan
11.1411 IllcetltyColdilAUti oionlotsp lini
[odekrSibsinglF
k lk over!" I)r4l;444lSitiprirllfir,v,"l Z ,
•
obis 00
.; . •-• cz
•
•
tu,ploroo l ook.6ltrppgßopoi , ,,,dt,
. dim 61.5 tgekititi4ll9t tisisislirgisirainetsa:tialr
• gte PitilkPaPl4fille) - prec l 4,t lll
!darn ithimialyinitotint-Aptioiw cods orom
mil ;pit.. ,
' -9orn4egirp-temwaura roni4ll~ael: ~Joy dooks Sojttli 41,t se
:31:0( mlCwllt le alma Iyont-eatiltillp ,
Inca sitoi,to 4 :;44
~ , 7 , , . .,;.q , 1:,:,;*;, : -,k:'
7.1 8 45 - c'T!'?1•1:- : Ktrs.%!:5)„
:% - .4;•.4:4„^..4;c4,11::-21f
LrAlLigAr
44fflontotavntlift-Vbfo off 14i7n .Iq,alb
. .1. SA
'oderAPIC4 Dr rcu• •
•\LP::;01i1110
•
' ttlitlSlF 7 'sitEA : Att ... S — EMlN H Kati
4:v.:..,,,:: : .., ;. .. r :: .:,:0., .....-...1 . *..., 3”,fick,..i144...iii3",t•;::4;
niiiiiiii.ollithil6 : ,ofill•AgilaiStaOtif.':
-1 , je j :WilAlificitdipOlCtilikAtirOitii4d l . 6( KtO
-. , - , ltltiiiiii;iiitilltlieSpOtiro;llo.o4aa:6ooo!iikii(iii ..
• anco.oool isiiaiarElbeaka:i:o44tisfirtiffVogi
- ifinqsraY -l i.OftrilliTtlt s7 : - . 7 IViVft•OATI:
. no ar g ih44. #410"40101901.4.1000*
..cuial...sfrawiaifitly:ire.4olfitOritto;pigito 4 .lllr.
•••ri , DiNitilimi.L'§ . 4li464Z.tiai ; 4 61* throwA6YijOur:44o,
i'lVtilillitfkori4 Viii4f;'"li"AttllilMill 1 4Hifitith . -
.iteti.iiol. `tel# l3, siiiiiffipikp:iiiivsto t if..
(.2 .-P.4 l !ifig• A'1 1 7 1 11 . 11 1, 1 10;•...;)!olllfia) 1 91 4 !:),9 1. a!q
•tapOtelit 1606 1'i1i4,;0i1 . 4 iiii.i . owni!.ed..kf .t .e . ,!rovp.
I.7ll6ciila 9 JACiihlogcli taiiiiapfitisilik..ok-.,.41: -
;• . :j* ow iiLtiOviiiiitcrioiltiiiil:l(FlyAtsclii nil ljr; l' it . - ..1 , •.: i 1
!:4 ..i'l ; .•;: e lt•SiAlßiiietiiiisi,...:,..V, = ..'..... ,:.:,•'
.7 " '
.;•.;•:.,:: , - • • - it , • ... „,'• , ?.m...,•,'•;•. : :,?,..,::4;
.r . P:.ll}•iii**ltti' , :fitaiifittit**nd ~t ithinjfl 7ll l kg
: : .I...irOithid.
,i.ii:k s ieritiAdjoKtiVit2o4,ol..ouViiitibp;
'of 4iii oie'r i 0 ;11 1 4.617 1, 4d . 5.:tifi1if4;4 1 40:4 1 ii'Vr14 1;, -).f•
~...i:...ru.t. r jW4duilliiKtY.P. A gy,A4stitlic4.....,4,::
i:::o, ! ;Niitipl;l4li . tOky_i;OCapn:!nbr.: • Xiltli; ~ , c . 7!' 4
; . liiiiiek.cirtaygglebV,llbiijainraiiii.W.4ll:li!e.pc-iti.
;:...I;erA!.'"ii o Plr i qt :l 4 .4 ; 4 . 8.i:!tA1it; . :;i2t. :. ; $ 5 • 0 4
• ...-. :. '‘V i iii.l'Afitiiiriiifiyit;:Alit tri•i;•.Choilictry#,!'<o , l
/
...'!it:,::.l44rif,"P.lilliiisciAVAli 't ligipat:p6* , ,,,mit , ..
~ ..x i iiifif e v.mAlc,),..7,z4:c.l4,-k:,,, p i;;;;, , .,:!:4;40:
.lewoliii.fietfit.meiiiiiciv,Thitio;gl.o...l..‘qt:).4-..-,‘::
...:.:Evok:vm. l oitia.,,iiid:llothr, .. '; ; - . ' lr ,, ci
. .i i i •
* .. i:..lpi4ooltfil jitilig;:t.iiiviNficpiJPx4iviiigv‘ : • ...I , '
• .: i atali n pa k elitritoiir.4l4:434trivilinivisvf..C l 4..
• ::::. .:',.y.: : : ; , ,,r ; •,1,-•!,4,
-,E..noili:onv n:ifhiraximf 4,3(410 0,1iyirituf. , :9.... ,
-•',-.'3.lX;NY4l.P*;s . llii;.ci%oirr44.lliir . t4ori".liii'liti•
f -f".3:,liii:; ; Zi,i'lctz9b.,:re . !fiii Ad; qttiFiliiiiiiqth,
- "orri,iiis'pr . .., pat . f l thipoli,ti t i viincti)li OA s. tip: ilk I
.7iiile*iiNgg: llifaii oil, !Nti cjii . 01'eolilra . li0.1
1 - 'LtliivoiiilieittaOlit. , ,.;• ,•-,'-',.• • . +, • '.-.,. ,;(7=A i ....! • f: 0.,
THE- ----------7--- grifiEL 99 fr'l
-' Aiisi ON 4100 :-; . . -',..-,....;,
' ' 'iiiiiiliiti ' ''. *.; 1
' F.'oultilV;d:" a ' 1 7044(4
, - t .
.t. • '. , 'ot; ltMia;vtitiitA
AV
Si
:". it V. 'l 4 r IV ' - - re i t i4p
.1 4WAI. hid "i " itilolY g Tir' l3 er 1 P i i4 - e dita •Poi' l
i
' rlirn i ll l tTl d 'Ott tei 111, if 4gio igcs i ~4,:i#
i fig:ir r o ult. l. 94t i;ai; oip Ticog a il o liA cya :Oi ll i fis i : :k f a i it i i i
"ilit conoq tin : bn)iirell l o ~„,/,' c *'..*.,y) l ,e P c ,
'''ltil ii. i 0:404011014 P 8 -. • V - ill - 4+l -4 :i
: , Ailfefoll k : / * " '. , , ? 1 ' 01,v..-**s
' ' :Carliele% pr)l'l6',; ( - 6. ,-.4A, :'' ,Va.."..+4 I :
• . .-,,, *S. ' 'EA 41' , : , 6 . 41 4
~~
• • ‘• qo • . 1. s ~.. ' .44, 1 1A,35 "at . it'le
...... . I..t4eY.tp litijttAVlVON 0 - TIA .suN,
L , ~,...
• Si .pr dj,,.,. . . •••.
,1 1 c eer .1.% •
if
i l
.. ''',.nA. i`• '- ' ‘rtiltiViti i ll nt ni
41 . 4 ti 4011 AO r 1 , 11 e r• r '' nOIN j • • v : hk • ;i ' AIYS•9
..7: .. . m is o a dd Igo DIAIMI3 ,
ail
11;1...
!';',"Y111,86", 4Y l474 i fi l ito t4 lT - 0 , 34141 . 11) I'll' 7 o
:rti: y kepilb4.' 41rook, e„,r,ititaritioli ,06,firi
.: ‘II. oil', lierob 0..
~,,,.. i ii ili ers. hit, trtelleyrln ,
Iwiteeitltirtf 01,b,4 'rvadkiiiiiitelliiiteMq*rl.
'‘,,,:the CouPtltelurgrnsemftictittelSOlitT4o,4:l,4r6
in the hest 0! , i r infitty suppt ei.,v,ti- • •
...,
,H 14,11, AlVAolll r i? .?4eAlif,E`' ' *' " '" '
; - joholeekt liquorsotni 0t t ,.... _
..,, .
•-
1 - , 4% . aiket 'dm' ' -4, 1111!,:r '---
171
KMt:l73=
• '''' '
,CASitTEVE-0:13 S
In rill U~.vatioua br4o:ollje.ip:l4.964it
leatiy . e ai of
• Pnnnvnt: st.j . yr, lieraloAOCA'caiiiitaiigj:Erpliiod,
and 'will.lnstpufaatnii).to - oider,
:Ritreelits *Taid
• ' • •:.;.•
dakeipOikit or CalArinoYrito-411
rri a
;alio eakelApnbei . :ortijrilotscrii)tioni in nacluanio.
• "-:•-• • • • '
:.4N01%11MS:1 - made on terms reaannatdo .at
funpio SP. wn.fr a
plerid kt . . ow#:,l4.7pouptry:, ;. • • oisrac),
will n IRA be kij* fur Nil.- - • '
Ile
tro n ee;94. iencrizt:sit;;
Isfaetion.:A:-..:;•;;;;.,- •
- • ' J. It. IIt4V,ER
Tlfarcli 8 .8,.1845; ' • 401
EN
- , 1 4
LOUDONis - -, :
CHEAPIB 0 •---
. 0 e
TORE.
1 -.1.,,‘... , -„, ani n "
~. -
I, .Tiir;in l iiiesikkilifikiiiiiK:slßo-§inie.'-rqte'vc 4 .
trioin,the city li-goOhittl tottsiirtotent.of School Bobko
Atitl•Stationar.ls,-*hich he lotentro to sell at reduced
+ i,
,poitrill'.. ,l , lo • ' 4l " . ac.: 7 Z
, PP 1 10 31 4 I , ltiopplitol with Ilibloo,Porcr 849.
at hits foil* - al. (gik. , ..,,-,. , ' - •
t`'''r PlutlikrAibles;T!', '', _ -.' 4 $l,OO - •',
. -•%,-',": `l:ooll,StiliainllilQeti;- '" r ' ' L '' 50 •
1 1. : P .61)11 SeVrai :reatqinelicA . ... ..' • IVcl
...... . 2 PoKal,lblet ntoi•otailk gilt cii . g . da 1,00 ... 4..
Submit 1110014-411 the:dp...tertil kind. la via proilar
tipattlity loy:fr ,ifia Stuttaittil.')Corkttod.9oality.lll-...
an a good gosortment o 1 Llibtigfnithite . llll . llll,Ttiy.
nooks and Booksisoltablittir tiolidofi:: . • ',./ ' , ... f
~. HertiloiiiiiiPirleli 4 iisi` tlienemi n ifindi n i,h t ismegi. •
!‘iherO - itprione' is.)t-tistva,Alikir;,ta&book,s - relibuiiili •
olf.) 11111 , 01‘464?MtitatoOktt.',.ntilde to su'llor.:2 - 'a:
fltifkolligerlltoti,lo , gisitgoiti on with -612.130 dr. 114
tiltirititliftBl;o4iltiKetilglyleinr- ~"" -' , - ..*.:;.:i.r , •
4:' V./A . /UW*4 #.,/irt 4 cenr. ,
Aktitilhdl l ifil 3 DirtikAlO Cl rg el lT l g el ' ...7 - X"r '
"ataorpneiltpthos A. roCerles,aptai : 00 2.„.
;ESE ebf Oary.:tititiiti,sll4n nod' of the brrpt ! - , ..,. ~
4 Liiillit . V.F:4 4 M°d. ; : 3 ,!i!,W'dirt ! ' ri/ .. i1 i ;2 :9 11 .i , . .4:`'
idlithitili•liaiii4tal;l44l‘4li , ite- reZncmicdek ,
Iceilifluft'lli:92tinice: ''',''. •...' ':'.= t, .c' • '-, ~ ,',:.,..
".4..:„Tlialalli 'Pain:4lllaq' ,eafehrlell.to•iiiirr
tl4ringlim,'l,l.4% i Ink has boeti in. the busiacati,-
T i ls:Pithictilbriltojpitiiitit , mitt OttdcavOrlOg to ploosti
titPitittilt o 44.ttglAntianio.ilio roof, it la ito Ok , to -Port' '
OhliiiiterAT ~. .- A. -::-.!::::"C',.... - ''. ,' "_:'''', ,
i's:Siiong 11 tti:iiiia:loin.etillke j. . „ ' • ?, 4 '• :: '
:1% - .l l cgtf!intiWriraro - ofS!itar.lliFißEliivT ll o; !
Irolionogndl'o 11,- rotibcd ' :S Ug ate, -
.. , o a 2 :, i e-..;, .-,i
.v:•::e,.'-7*-:::c,.-4
- '
-..‘
'•..4 ... ;
•fiht-,. A
„ t
: - „ f„ i.•: ,,
vAdtligliYipp; lygerit:and;ilatiaW,. i
, c ,Siga t s;llpaaofilyrnian l„ New o igk l llll l 4
•
c4%110 - tAtih:o4Tst*itfa Ii)? cX4
! , ttjVkit * :olld;3 l `o4l4 Citfili4 s titelcit,allkinti
fretl4xOntralCuiiiii:l44 3 6 1iKadeinekefig
rotfilis; ,MttO.Citrbtlillgi,olorortt Sr , iPetrgi
. T;ogi6ki 4)mlftlecn.4o.Vondon
ritiisiardiaticot
Alibliniellailnta n 4 II ato;voicii Clkpolnte; itaisln s ii,
Alri444,iiiiifedVilifortiair4 4 l:-..5;c 7 , , ) .N1'•, ' . - 1- ,
•• ~P114:11.49/4..iitl:0,11:0,10to; Tirol Atee itircitall
.11.-rT...tiki•\lll....aohliviitl.:Arbiii'll?Bed; le9i,di.lo,
it tirro - Vljigilliitriiii:. ll 44esiOVKlld,iSPlPPtere'
! LiWo.gttleviir,l 7 ,64)itti; nist , Otivaidiimificialliai;
cligit . iilf,lind,.:Ainidklyig . : - Vililiebii;`fijiaiilahi,SOß)
SPaAll"tt-aPdi;qo6o6*l3efOil:-.t..,(.10” ~.,•_;,L,::,.;...
- ':...."lonciaolierrlMyn ,of,gooil Spilol- °intene
tglivid: iiP O O Lillthbliaanialie 61..eiCeOretrl buil
.ccipidlini and!neirlica,looth bruahca,liakr,littialies;
`goirwirtotolor n 4
ea.oeri blacking : and a variety
Ottefill articles:4lA No:1 ik.g mackerel;
fakfilitll ifirm.rlnt, HaltnlriCon:borrica,dileo,o9Pl,
ITmil 1 4444z,:' 13•01...'....1'A..,40 ~ ~ • ' -••• •
%'l.lNlPcstioir t1..0344. - ` `'' • ~..,- ;?,:F1::*
ilt`Z' . • :;•.: .....v.... - --..' - :.: - . 4 .::::.• - ••t" . 0 ' ';'•-'-'11:i•
.OEMANUFACTORT::.:'
• • •• :••KAIF:..i . •
1 :1010 i tink• 0141 i 1111401.:WiliWW
tO I
.
ta , (4lll,tiosittutiqtlOPpl*fl
*trod :.t.apiEs?. mugs! .6r: il7aKylijimlitkla
I le
, - ;% 1 ' •
wiolicei• and s tiii•tfdWil4C4Videid,
ibrigpf
•
, lititftMtiOx .a; (p
ra:09n4 t .,,A 7 I 4 tsaystinl.Ctillrni)
iik:iitnraiticicioill
iii stl I -slits!Zirosiirq
pix4,olmo, : to
4.9 ritrkiiil#Alitititry 1.845; 7 4,0•4.?: 1 .1•TVikk1i1t
• •
.A L u rn • .
I,V h.r.ri
:
Ohtirch,
- bbs imi.ermerce(ot9ll i ,l ,9.4w,openintaxor^y extensite.
nr."citiaiskiTlNGs:*;
1 tif - now lktsluil t plut,liblit
- ptu4.lloo4lirlngioll* fop, GASll i. liey will .ho eel()
4italielbwest::priues ortiof splepilid
• 71 . 1ficl* . t...tir.14461iTtililtd0*,).Desiotinil impOeitil. Illy',
'3o . ll)er 'rwi !lea Veui
. :tinsi,i3-4;l4;. , s4rll'l4l4filb,.C r olgio!Wittayukteq
•
englliltlingicinitn:".irl,kh tn
4iptpitinavorirrit siß*ol9ll Clnpup of 011 w
..11 4 , 0 ; Tnble.„Covisuff; Sheop‘Slcluti Stati•
isktisslOrnidjusi' Rix: , with' iiti , ..eteimive•• • yonwrlinent
1 9 1 ; 1 : 4 .. 1 0 , !.ri.c 441 ,:cattte!•, inr.',Of !lesci•ii)t.one:. V lit-,
' 01001 1. Pnitninff pita foiWtt!):00 solo:*
tr. qtr.P.:Oft'omiareg
• •
,vti"•;;ii,l4Pi Vk i .,, , :;1(9.)!At117: .'.IIPALKER::.•'II,
1.1
I .
sli 9
;tbr-'9lJl4ll:lBZit'of 5V lli p itso;.:-P qr f: Si#oo . o,
Wirf4?la.2l4,* ;'
, fikltitit
t. s =blF 4 %l
.I . lllliiiiii i iiiiil6olol , ollfillifetid TO ,
19001• "lb pair b -.oli ..tte.
,-4 sel Y., • ~
~ , : vv. 1 ., : t4 111. 13 1110 441 44 /114
itt!!.44VrAisC°44iiii't,l-\`'.4."=
t fr
~,,i o
v
bilioo :%10i044;f',,
4111-,ll** cormil
0001p-g1e.4,-;=,
je1k; , 1 1 .0,0441: Xt.kiiii:44
Ui11, ,, ittigrtiel
.0 1
I'l ''' . l 4 , tr ~ y. P I-1 1 .1
"'
' ' lie#oloo*,
-i1141519141 f 14 :14 1.fr tgl
AO'
~1 1 1_11a4.1. It 11 , • ~c rj -, 4
°R-0114."1244Ar,g41i-tAta, ..1:.V.4
...ti
11PlifflikireeR7,, .: .
.Pla
i
1004Orkt. .M
114 ;
i i .4:EY 1 -M.`49,Zi-Xf ki' r .4)
f,,ikt.!
r4t 4 ,1
(AV
gial
• 0147 ....L 'i,
. ~-,,,-,.-z, 51rt.44,v•w11f444.*.,,,
py*,,,, ime
~,k:it4c
~... ~;....03?k: 'l4l--34 \t'4...• :;',, , L , ..,
0 kl" , ' 4 : ,:, PiAlti,Akyt*FrO
, 1 ;% ".i.:l • r i i iiz,,
~J 4 ra,otgylittgittqglVAZlPti,l4
'I4DUALAI '!. % . ." i ..:Ali,, lt•Z:Votit`s.6i4
t ~.p i x
4.1'1:"-tii44' lii;iii4ei":43l4"74*-,444-ti;
: 42....17, 4".. , .=-- , ,, i ,,,„ voipmfat
AtiOlignaW,V.:W , ; P M:lo l 4.qtfill. , _ gi•
/iirtiffY ' Waif MOUIO RII.IIIIIP-P .k,19.,,.,.
rifith,o - 'kr*, A... LillvsasiusgAvida their "t a r
r
4.yrtiowill'o"l"`'!ii tit : okitiviadAY ?OP :PP.
11.440 * i :"` t;Npoliti Iheil,l •no mOte,
.141% B°e-tia44lPinkiliirmt.e4l •
7-;9oe-t'm N.°oo
- Il k 1 AD:ivy, flrerqu'e44*.*Nr;
unnotor:ltreelv* ritiggikonAttoolftolitobl,s!
itiouidlillOOPPlte.2lll-'grdistii9t! "you 411)40%11
golf IWIld ll 4. 111 4 1 '' i i t t, z olici
•,....,:,.`..;,,,`..-,:.,i;f‘,lll:fk Arra, .
oil of the Peat 91141111 y.. .Iyr,
at the ottorlelit."llP%••fi wifidrrltll.ll:: irithillS
iii'l&-k60'."0"4" r,th`o:k't/aregeht'lwairt ' AI 7
all itimitolioaclili:i;kd
...Th e ir i eta* 0 mPRIPIii
47P, :ts,iga,:i'etuSlitie- c,il;ertephOta.l3lA°;'/qgb,zi.
Plitt 04 ''' l':' 1 - P inlet titecTrlTVlPPli.let7
Id Ot l ds. Ell 1 v' t r. ' ta Cfeail Nuts A n, ' A:'-.21
vo lt -gull.- ...n nu i•
, i i„ipurl tif pt4l
.. I
r q ot Conreel 0 " .•-, ' • 11l iell itt • lin
i! e o l' '' R ett i tt li biisl ` sin'eti" oil
~_tyceAhmthie.y:.:7-,,-.40-;,.-.
gook. rca sonable Pricdr,..,told . ..: '.. •
• . 6 / 1 4 " " 6"
"‘g d e upo n i- 711em rth IA ikl 1 0 1 1 Z
ifet*lollire l ie stove
, vs ito*k, atiygto rtir),Tlll4l
- add to the !ir .. ..
~„! ~
.., s ,?:,. . ~ , ,,, , t i : .
(Igigor connected, with ; .',,p,
~,
dki 4 i04 1.4 4?,,C*2 4 11 0 4 10 .64=iiii 1 4 4 1
'doifibitini; re' Orr ot tigufs;Cti es, c lCests;yo'vens
lirushes4l:lll4ttig i ••liciltitla,apr. Mee Oztpit- . ll:lii.t:
Corube;lokdtiiit*lNallifOiturietr of.tiaetlypstas::9
anti other Artitki,esityttottsivti/Auty!A?.. 7 :i
of thq hest anti isheipest."'44llties,'llostittiitilialtd - Z
those ..tviiii,ntrij , taink 4
of7every'llesoriptiati-olio• T ketitt4tpuittf
oy and ror the.-vefiflihersi support extytuletktix
them by their 'irind*:itilit ,euitomers;•iiie iettsrlif
their sincere thr;nlroi - ruid;y4;l.eudessor fitturext9, •
merit econthriiniiie of :thOr'fitruri.-bi .
e s tertiouslo make their ektithlishrueilt "4inregrettable
yetreat.!:".
•
INlo4iOtc-, • e•r , ..
Tire . undersigned -.lierchigire notice, agreeabli ,
to,the Conatltittion and Low, ol the Commonwealth:
Nenuiqlvphin, flint they . 'astoCiatcrt
ate 'llpplicatio it to Aril neat Legislitacri or. Pernil#,:•:
Sari. the , Ininirporatioriol• aCilatik; tlnilfettraYtunper '
n‘itt attlO of rho Farmers ifirl..;Meallarrell3tinic of Cncliili
to be loCateil)n.the : ll4titnii . llBlo
l'enpa4vinia..?.. Said ,Coniiititteirtit 7*ltiii
kbp4t pytoLetei;"!'ZJA.r.....e., , 4-t.;.' • *
s. • -
tit r.0i...14. *eat, try':
aarii ~...::: • .... • • • .
.I' - ; 4.-Al4. IrallOglittiv..Vii.'`*-----•-•-1
.111L.gir-:•t-•.4- ..i.i.r. .. _ Alpzpo - k,
.. ~...4u.:1! Sit:4 llo 2 4 :fP WrOlisfilliWik ....
lit";F.egf• jr.,iriiiii"
tie • li,;bn • 0 toi . 6 .,- , ...• A ig . ,9plintifirliky.
eta4aloild. litoi' l 647l7 42.ti i 401.40Z i lii.
,flotpl , ue`.ll4.,stri)ol44otweritAlt.lloo :
:.: oll t earmeltaciait;p4: 4- & c46:-
..tnitir_ttic.l44ol4ty.)4,x4/1e.t.e..1!1_ ~,- - ---g,.; : i ;1
; 1 4
i i,, , , , 7. 6isliotockitomota6:yra,,,-;:i„ Ztel.'.4L
7S I Aid Aiik, awl-comb "T 4 • - a' si
tilitaol.4,lwownwiel„toirl'°: 'amlkireliesOil*lii
110,11,ri..000mtniiii., 4tiutl'Otha:94oneral
Onitet - to citlY t 1 • ' •', tes : ./,'.--;i.t.
tiiingtgan'a )'• il° tu g" or keattik.;!-Iviiiii
-14..01 e . . 0 ,,Y.‘11.;0 61 . .-.40.0*....q , -...4. , t 4. , •
1 '::....240Fxr1 1,...,-,e,-°FaII:EINsTEI.,II(4II
•A. '':-...• ~,,,,. ..‹.. . ~, - . ,-- ,••• ,
• .
,z a
tiraNy:s.. tipriusi-1 1 : Fail ..t. i v .-- or
:2,;-',.. v ..ef • , . - I. r ) s i g i s - F r go , py tap, ox, .
4:lstA g f ‘ li s kin liMilit i l . r 2 . , • '• ~ *: •- - • .. .._-
.icarillikV•7ooll"' % : &r
' it) . *::././aversiick. 1 ,
"ii iit ! . , l4.l l' ; ' : l :'g .6 o{,,iters 4.,..r , , , , •
1 •,....;:.,:.k...?.:., et: .- : . : .--. 4 .c . 1..F E .,L •,,..,, '-;
ia,5*.,...41e • 4,..tierTo sEn. .- • . , --.
,- .:l' ..,'..:,;•;" %,:),T. • .• - , evice, • us i, reoctvp,
';''t,'".l- .*ripttiV;Pikli'SlPtc p " to„ ot -
.sli • nr. 0 11, ..,..:„.. ..6:innorl ?liOY,O ‘r,
,4.ktlk„ls°l:!!:lt7r;•...ii i i;liCriaQ7),-QlifuiT*P ,-
e.. h . i 7 i , va ,,•— bi.: ,,,- - , 4414 , 5-•—•,' , 2 - ... - - - '
;....:....,:s.. .v.
for
`;'lettertaoiz 4 Mel:Tilley: •
11Xey, 08;1845.
PITRO QI I IVROIL':P4-'.
Vusf,irievtvediiir6 freali3Olive Oil in ,Intn pad
rittiklOttleji, , nl4olkstra,! , covcreil lArkiks. • I.' l l,
-731?;,::•:;<.1;
, % 4 .....;40tei:
:
'.. ' • :,..aiiiii, BE' 1,41 4.• - . 12;;' .44
J. rio*.takiiit foi!'snlc brqaT -•i, pk e tti,
~.., ..7. - 44ii.--txr . .,--,,, qtepeArsontik y r ~
~,
:. • ke' ;AL.'. -..f 1 • . N . 40„44 , --. sr -4- 4.4.
) *illy MI j110.1. , ti e •••1' . .• • 311.,..V..t•T1 , isp.r..l. . ... t ..;
i.7Zi a, i f i
lk
krt ox ( f ST ANr"tsal
ifiCtai • 0 . •" •
ips .fas s ,•; •.‘ • , •
ftl•;4"." • •
,••
1AM1 N• 41 .4.11 43': '
•
VllliglAttATlErg% . :1 i J V 1 1 1 11 1 • Z ';‘,....,
;. ,, •11507.1•4ciorstod;iiiiiiiolipiirviloi,911.p - ; o'olll4l
Oreh,l; iiiM
.44t4A.P.0r:14°415:
lioolet 4 i1uitid•Z0;4744,71..,.: - 1.-:;..4::, , f14 . ... 1 . 1
...1:.• .. ~ ..7;;•'; :i '- ' i-tir4ig14 0 .1 0 11#13[,-•701 .
Mot itilitti."l4..'hirr-14,eii•WYAV‘ -.'ts•l:
KI ,WEREtifli,
___;*.:Di
A.r... .Fie4.l..6nitliae4rotinkt,'PTle! 4'.0:141411!".
r: 11611001TkePt. of floc et CAps;Roulotti,s, p4d);#l.o
iflouiiet trimmiskgs jUld. r&civelViiiid'fbr!s443.l27X,R,
. ~_' •,'; .".j.''' ', l .a ,i ''.‘l•_ , ? - ;G:.;M. 7 .iiittir,t.:Mifip.
11 , i6i2Ri 1 ii4Si , -.". ,:S.f./" . ...." , ".:. ,i-i7 , 70,, : a. i
-;:111 I MEI{ A: 14: i WAV2t gig
, ..
-::ti'lly.e.iftoecriborp arc,. now
.piccpc! 0 , . i p h .
' Jul. 40110stiVil 'diiiitc'kn•lis beet4CyldZtlo,iiiittltt
110iltortiii,those . Whe "doillißAitigtg:tOgia.q.c,
*tif , olli'lb.o. , thly'Plat),,di!,gcdseid Ave) , liirtflittldt
him likcAplidpr• tv Ole 6 Ban t, - ii: d Cap toleirK : Mpki:
'.:,1 ''' .:•-; ' . ' . '- Stevenson:4' . 01 "ehitt r all .. •
4 .•*4)41. - 1845.. = —,- : , , _ ,
~
..
40:41110j1)41:14:11.4pW r 4lidee,' ' 4 . .... ..;. ,- ~ • ,
Porionte4 :','!..-.... , '..!.. , :'-. , ,.,..t, Y,;,.
119$10*. ~.
~
~ ~,,:, .
..
~..
~,,
~, ipp, ! d c ......-.Ac ! ,:- .8h Werie,.y,,,-, ~-,.7 . A.g e, .. 2 -
. c - thetlectilif#.7atta fet.tmtle 4 the I , Verehomte . . Of
Qv . ive#,A.f . fi4-......%., : • ;4 1....c4jJ;
o.llo4litiiiiilifilicieoptirtf:kit.girfipt
*AS •,• • • PA
.., .: .. . . •
VFW? 14iii.klY,Wiipttiiieitrcvg:90..
.-tatrdirkatx.^: 49 trikagatitt ,pgr),. of
&bit. . xtitiklyq PRIMTI4I,r4P4I.IrtYPIIa,IOI.I4
. bl i
...,•,p0ti v .,414,.,th0...v.04,100.i.,,
w4.0..iv,,..,,k..z4:„.0.,..) t .;_n:
1.,...itititt01v..p1w..644.xx. q ..il• i i ,, ' ,
...,:t ~ , ...,.. •....„t,..imi, -,okt 4 - 4iMe.,,,, . rfi 4vi
I • •
la t grlyjqrS i CAVW24oo: l% ;
4 :ll, o4 ;l #M'i t ith 1;014 1 ,1 1 4
1:4 6:lt4e - ;44.b.jA M 1 34 1 ,Y,:k 1 14.14 1 41
gr,Pti.l§l444iiiW
• 1•P •
f44fld
oftw a
.0„
,0°
NM
riii:..4;o
4 4 111 °( 1 4:,..4.#fi1tk.
' qi. ;Ptiir l A,i'llYi' - ' l # l j l
iktiWaiiiislll34izitt ,
k, (4 ii
(....kiitt ii 6
110rig,.2 , •
i
r• , AtVdith.e* filin+3
;i o ' olll )4l l iifw P
,h!lbrapAih i g
sqem-oforyiiro
. rfikY: y.108:1 1, 410
'o,lhlk!..itiiciaiieaFt
Orli' , iht;ifoitalat
g d:heitiiiiiiiiiir
:tisienteleintilit
i feksaiti" , ii;
,Ali:4qt
. tfits-= ...:.‘
0 0 41 dark
es lifi Val
4 1 1. 1 1.r,i 4 kV 14 0
f o I 'iitiiiiiii
^? ), : „ o, a L
rita l litiiit . 'V
I A
4 . 1 4 0 0 1 -TI: 41
;Q.*: il l itl4l4o
. . .....t ~.,.s
tiH %
!hind 'vitt 41i
, . 3 ,!..,.......
gran t it , to l fytto!
,Ohlti edrialkitit
biex,will be * 6l;
Pt, yop,tnlght s
and ,eaMbattili,
I.`‘ 4 ,eit"e"lttii4lllftt
-..,...,-...3.1:s
in,a,oltortotioV:'
--7 , -.4, t. i t,.... , ..1
humillb:sietipiiii
....4 gill .4 • ' -,.
as4te.w4loaboii
ikiiigetiiiiilikel
tiata . :asiroAii•
,iii - "g l iiiT - (riejti r .,,ir'
00,11 4 be* 3 iri
ii'Aftlf,3 * ,.t9i.** ,
itirii4,: ll 4o.. l lt(4 l
14 1 4 1 4;liiirif.1 ", *
...lc. - ~ : o. •••
' 0 0 14 0 ,, f4 .11 V
103 Q 1 0 1 011.d*
1-kcai;i'!guligibl
li - ; iititYkkliiiiiil‘
"' utvAlskifiket
A ll -AK 4oll ) , klik
a s i d l ~ii l . 'lf _ i-, ,'.. t
gwu . gtit ri40,14r
Ow in ~plesc 11301,3:, be a n la.,,uttt4k er;
Scl";:o l ,b.4l l.l ksltiti ufiliest. • irtrti".. ' . ,i
-moo. otioa# •feitt or fio Rtilbitiolle vio Wl3;
UllinirAg COnignie4
with Ate Agay of , life in
whtoh: et- • een brought up. In acl,
rtltit' 4., fe,a: t .
he•wattstp4ell satisfied with 1)18'3411 1 100n,
thotbolta4 not,the lowa inclination to loop
a Bogle day of hitt laborious existence ; but
of#lterittary, had a ainhre &titre to mid ,
fultiur "sitbre'yeere to arose which re was •
litlftridxiii Over' TI O s gave rise ti; * * h
khat•thityoterietmr:wtto and . .myselfM he
~: l afif?l c igi t tifirti r f. - YP. ' 4 2* A exabaniviot*a•
bad diiiiitidd:7,, , ,!flibitall,bil . oliePlithiii
itiO,itiotigoi, ' -..- -c; .;..4.1,4'5.:..'.:U;•!..4'
MEM
..st•bilei 00111'i141i witiiiisiiiiiiii l..l ' ' ' '
for I(3oiim-d wish;
il9469:llolib4rAggoot
hie:iitttktrei,.whict v WoB n' r ,t,Ao
hebifrectently despoild 011ie rtAtfithit
no email detriment of, the sonl-Wee ticut
gtevions dieapiliAlmetit of its owner.,,—,
' ,0 4 7 1 - 1r InY seeeedlvish, grant that whoever
;Iliebs my fiar-tiiet shall, not have powet,
Otiye it tintd my-rovioilisien be g,iveit4P
` ~.. . 8 7.i. 11 4-;i.iaPiill,44+ , -- - .....'t
...• ~, - "Igi,i,.4,l7l o lo,itiiilllei man:#4.
t_. 441 sitaki Mid "cli'hilith filrfietiiiiiif
f
„...,..„ (.... -,,, . „....,, ..., , ri., •,.. 0
MP ,- 1 1,0 11 1' .. tglti °h° -4 "Mbiilitlit ixo.yk
_4lo4l464loolo)LtipinAlgrAidet:Pri4oll,
I t otfiAiiiiii t `t,hat - . - she inid%ol'ily ‘ heard' teltpi,
i lltolitvpifsts; to icjub thirtahle:9f al ..o!6_ ,
0. 13 04,P0 0 0' OP9iihAiirelluitild
.him I.94liiiiMthill4r#4.o***674;-
fit riles 6' iiiiVinett ijkogfrlrleit'Ot the
t - uitko'ceorWith thii,liffeei,•.iitview, he
Aletoko4o close to.thLiOmgeii and, in a,
tiair,shi;p4,3l9l4 / I;asl4_llllol,iind lak
Ifr 'ill'ili't l lvfiri Y Ili '' ' I
vr 0 t il, eve sttp o • partici* ar
10161 in his 1 1. ii,k fie — a Ka to in:tio:
' 41. 1)4 44018 41 :11 , 'PlP34l4l4iiiilehiA4 l 4*
*lairs The wish rie-fiiiseddiki*ttlie
it,476ll44ll.o;:isffir:'diinY• gmeltoge,' de;',
en his way:, , • - , •
tYclirtiiiiiii'ili on t "Id schlinfen' lo latiP
Iwo -wisliisioyhad, hee c i pkiy . grageli by;
ftf3 ° " 4t4 d i n ( 1 - - 41 1° Ai f Or a lik*Ii l ikhit'l
Wife oh ite CM h al r4Tilikilli,*ll44hi:
ide *4101 16 P righlt # l4 6 6s o lTi ltii*i
Ibii 4 6 1110 1 t4=; 11 Qi 1-4 .4ife4;; 2 iiiihailte"
oftiligiNo 6 loONsifgoidlW i o
flegtoMiiitmiHiifif/,theetiAlow
tin g tivitiitliiVotfiE'elkl6l WU' ' , ',JV
ijigoM
tpAVOO4liee4 *, '
11,10 6- 1.601f0 1 .4 " w -4 14,0 41 445. t isiffN
1 4 0.4ti, 41 “ 114 ; li k e4f0 1 1ed r . 1 1 : 11 1
101%i 4011i ' fi1;41.4;1404014 t'iOrt
, PQ9.O. flit ft rVOPt'
1 i4 14 1 °44 140 1J't
1 4
190;4' t, 4 "
likt,
eftvg
-I.i
ES
fFi?~5;;?~?'~~
44111%, ggi- 14 t
a. 11 5" 51 10% Pat
.dipw,,le 1 ~ , a li.e. ,C. , t•
itto tawakelit ,
r r /in. eft,
I Alk . 1,
4
se . t ,,, 0.-
Agez ip ,*:„..,...i
a.
wit: tidipr i t Aim s ' :
~4 1 f - w Q i ..‘ givoititet
. .. .
( e':7 ll --1...0. 4 ,-4 ,- Ty4. 4 . 4 .Y 1 f i,?. qi
040-sTOWlifit. .y 4401011*
o,
=1414 3 40000P . ''';W0., Wfillf .
i07,4414 . 01.F . ~,
...i:*g t. -
f.P. I'ittfriiiitill : .',. .A:- .0 . 0 . P'
01
..-i rliwe';`', ~..`iriOtA, if, : :,
~,y .1 ,, ,,,,-i i v.si,3 . ,-, r444,,. .• -.A.Aie..- .
ittr-A,e• ,:lt ,ng,s4l
, t i”.(,, A
ripe. - LI t..
.: " . ...s7„:, :I I fel t it, ‘
.*„,, , 1..4^ , r,,5.;.. 1 04,,' 1 : 4,4 % . 4 , irt-1-.:.
t
g 5 4 .141,19,L.1,r 41 !'',l -, - '-, Yk. A i l .. irliq,4
Vir, ~ ."' .4: •-• - e P:,,..?..."''` . .:VA.‘
,6:• . ' - qe , s'il ,- .A:45 . - . `',_,,....Pn4M - 4 -
...Itlit'ten-,4antAomweplpe cot e'
41,4'.4f,04,0,14411*!,,,4224''41ttitil
.../ I ;lett..* l '*KkVlOWYK443oiiffi
f ; I 61514 L 41 /iitiT`4 l6 ,4 3ll 4;iiiii ol : lo
1
it fti eiebtflitiii; :iit*Aitoiii,tl,,l44: .
R . Ait4iiATAMWRO3743 . iiiiiiiii . aii.ii-',..
ipilii . odi4o . 4 . o,t l WlifnAiiiiilatea;-.a
,iii4;:.l4kiii,*l.6liiitWiiiaiit itio:itee_tniyil:
1 -,..... 14 -, v ...,-.; ~.......-4-:...,:-...4.1k..1-,....i•>:,......,;
,to
'"lii AR itiegO-a , V04 1 1, , 912:1 1 Y 1 90 i ni
AlAaffiii i ,...o. ''. l ikt l . Y, ''l.i it. 41 111.0?
igleVllKOY,NvOlWYjizilii , .o o- i . & : .1 114.;'..0"§i
tre:4o.o4oli' - kS;l'iiii.;:lri
A. Zatei* 4 oo o :f:
''
t ..t I,. ! 7 .. • P ..„.., •F,..7i
Askitallylilke - jgit *„.iffilkiv
100.0e,:.47:NriAitliAlitioreAoiti5iih.
V, sileo,-,'. '494":l),l4iiiifitil,(l4:figtlikli;r4l:
#1101.1 .. ! , "0:03M05ititm1046 . 14.7:
0 1' ... ... ''s'i•-11.' TOtaikr,..r..K -.7.-:?..4*
.-'• i:7 ,/ : , z 4; ',,. : .. It - iti,i,itt*-` , tr:... .7'
. ..., . •;•••,,,,, ,, 4,4§,- ~- ~ ..i . • •
..
• • • 4_4ovics , #),lltit:„..O.f.A , 'o4 , %!I`:iii - •-
0111.§yigl'ii 1 *Oltrig;*Iiiiiip84:41) 1 4.6:,toz.
:liiiiiiiiid. his' let iil . - . BbriO4iiiiii:liiiii46 ,
pew. Om blo.l in.' , hie .4ntl.' , ai , liigiiiiii ., ad
00#0 . ', hiro: “I 'confess tiniP narfurmer
- */4404: : 401.v4.tdi''i•_ii merits ib)ii*O - ii: '.tou V. I.
,e3 4 ,o? (l 4it*iitlOk !0 1 a . veLfq;,AiiiIrt4ii4 0 '
I t i l :;. °?. P. i i g l i. %.*ll !i'"; sil fW4f ; i i ! e :tii 4 4i is i bT' i
ginf - Yi1,i.:0 1 0*,.ti°1 4 5 1 9,.4,,,ii#4149.
!‘„llritiw,, , ,toogeoz . **o...-„tai..90 . 00,..5i.
roinvii , Aottili:6*-;ii , .olovid,Ntiowfi:
, liliiiii.otiiii.,4,ind , •to -- .:rifiiMitiiregaWii:
r - .t . r. , ..,.. , .A.„a,....11 Iki , ..,': • .".i;....i•• • ' i
lASOkilti.f:h.,.kt.i.iiBPfirlic' 4, 3 ; 41 0 . nI4II
: -*ktal!Ptif.44l**itiiikltOro* ( 9o!f 6 Y.
..hiii j iiiii*ifertiii*tillitt*,?:.T.o.4l4.
6"o' tired:, , -.'::;:.:.‘;;11:.:' , ' , . ?. 1'i 1 ..'•',4 - *:;: , ..5•''.4...:;: ,-, • : • ,471 ."
TA,..• ~,, ......,Nll ..., ..• .:.,.:. ~.
, ::'PAptatui .. 4 l mr . i.vgalq.. .40414 'rp9stmck
jiiititt - 44.3Ediiikokilieldii.zi iiiiir.ltoili:
i 4.1* .o::**vti.igilliiiii.i . i ff iiitA
'r, 4 3 / 4 ' cy,'-#!.4o;:ii ' i.:(l, - iii c tiiiitillO: pii6e.,...tr‘ . e;;;;.;,..
••• . '4,. , I,iititilOn iiii.b; s 4iiiiiii'l:the' eipir ii 3
r , -1: d -r:-....).,!..i,.p, ...:.
0 v'atlist dition4l- pity-run-5 4. At ; tho'xtn(l- of
:.:e:,..,..:!. ?..- .‘.., I ',--:,, - ---.• '..,,
.wirlYPViqi (.1 exactly on thpir'ifilii,l4y;pl
. ..4414,00iok:iiii . ..ial;i.•iiiro',-die4 q uip' diiiii:
iiielliA E *4 o ., : 24l ! ,-iitii.--.vjp,,e,.,). gtj 4 , 0 1
bad !ry , o .4)ci,p Co 04iiigt to ! bo;fionei4re(l.oe;
fa tliiii.,`4o IP a ili f 4,0 I faillkO'iiitia§itn6ol..'il'i
. . .. : • ' -c , q ,. '. - ... ' ::' ''''' ''' ''' - ' .'- ''.:..*. - ,:'? r . , :i'.',..
.-."--'4,q11:1.1kt5P13104940T,014,::
, 'Aii ••
.P ''; ttn
4c,' kiii,l4Ci ~: ii i,,Jpi..!:Rzo ? : :,.
-•': i6*. 5... '.. -_..i . ,•.:..-:;‘, -. t..c;
' ointio,x? ._ _
. -14,-.a s r..-.,1iiiii * 1 t4 4 9.4 1 )...:, 4 ._,. ~ land.
:- EitarY,- '.l' ' ' • iti.:ll4 i*)11. •
..-,- iio6lmaste,r,.,,, ,
~
.. oer
country . : PC, .•• - ,• -'' d 40'113p,A1-§1 .!'
and~'' " ' - - • iii• - ietra.
that.:: t.,:, vi; V.' ..'l•'' '... h li if c 9511. 7
'' 'l'l . ile . ai silieliiilttlPPl•At treaglitp:i
34 !" , 71 -. .'''.i - : - ' ' bleindffoßOVlT...k .r. , -) •fq
!I),!!!..l. %.l ?.. l4lliiiiiii;j4iiii k • Fi rt Z
ii ' ' ' ;..rb°'*l4k":•'..ijoi,..he!liiri7r..44.l.l.4l:!;,::
'ii,(4ol:fkni'.nl4ll;‘.l!":/itiiir eititiiiiiill',iiirot*
oiitinii:4,, OXiti e fi7v,ll,o,o.4 cys *c." . .
-ihiiiitoeto.gl.ltitiiiii,w);,;.pc-ipl3F Y.,
fietini 4 iiikshoo'3). : , ..., -. 0646! :
'Aitelul . ,.., saxi-t'aiAficitit t V e ti .f' have
~ :s . . ,:fx-h1...,
itiol44.:PN.T.l.r'lli,%s6;:blini'f,e244llol4rrthe,fitF).s!!) 49;
: WW.N..?,-,77.,,,4.:';';',..-..i',2.-..';',,:7,'''.'VH,7,
....t i 11 .. 1i.,...,,.,;-....,-„, ,i...,
, :,„ , ,,i,„, 149: .
:.\;--...-...,..,. i ; r 4 os i4g ra..totclekti t i t itill t f.
.. ,,. .B ! -." tigkiiO4 .i. n ATV 4 'Ol t
viiimi.aa4.'W ~,, iii•- • ;,-,Iiiig , r'k!
-• , niatri gab1e,....,..:.-,,....,.. e
144,--:thrp9,.:,,, ~ v.• • l ie, 30,'. OnYpf7,ll:7,Yo
14i)lediA404a •::.: ik4iii;.n_1314911:',.44
, 1 .-,, 4i:.itifiig . .l,4?' ' ;...., ,--, .. , g .. . i i i *,-,,i; 4.itior,
i.que.,oo9lec:llA,z.-iliOirtobi
i.44o4o).ol6-4*41f5-''l • • 1 00:40Pril '
, . 414 ,
•..r.p.c.t...11:401„.* - '- fi ', v rig - .:',.
, 1 0 , .,. ii i
10615 4 . 1773 , 1 1,r4 - ii ,1. . p- elf i, , ii vi
* m o w! , . :yito. ;4 ;aw c ti, 6: .„1.4(AiN,.1 t?„ u tl,
iiilcritieilitaPO''' • ( ''').4 ~ 4-44-60011010:
:,.,...4„.ailmlav !"t i , A -
~-,,,. -111 ' ii;
rrlytoPv.,,,, ~, 1 , Tit $11,.. :.•.,
'.l-40;ititto,$91-',• ' 4 •- liva ' - il'. -
4
~,..:,,„„,Nit.*ACT/11(
.lPr'7; i 1
Rfll:POt..'''aviipipPOtgi 4,,....f•
/ 1
p.ii:••011/JkA, liTitrtii*:' VIZI'
itki At0....40,1it A. ' 'l, • . RI;
*ant: . 44
'04,11-hfritit,
4 .. 461m 0:
ittrAu
•
"`
,
1i.:.. ~ ,7 1 ,ifit..-.,,f4i h it vgi :,,,T-•
w.:l4i 40iirot .
ia d i,,..
,Yt6-,.r.' , 4
4
~pit , f44 , 4,(,„i„,hie,'
. ~ A -tojitrtha biss6iiii‘,e , to-vpis it
ohooimatter , a tEatte : trlthe,,tla . gad;
Alec, ill e if , R , El
r i
,t a bZi . to , iiiii:4 wjiii.es,, , t4ii
''
d 1 V la - lia b 1r 111
OU MO 45 ses , ° 'would Ye 911 as 4 '
tteieSrlottaii,lint ono , in theiiiiitigg;'s`l
Oitlib tiefiS6l4tatiter ;etnaitig&Wierraia
,ev4lie agsatilta both'uiniii ttis heart 'ad
, 1
...4011.. lie uelier ,suspeateil the miii
to i'Wero r)repering toexplode in ever)l .
iirrOian. The, girl beitut to think dia .. %
~lii.:. .• , e, tc -i , I 1 .
atveyAhs was ”gagetkp n Th at is a irlellit
.( *( i 4,1 161: : bei 4 fc'imlCtleA 7 n# lll e'''' , Htit tfi*
..:iiiiiiek - -41iWifei;i1-frks - ilt
tifikereit, And tvhaloii . :}aolted‘ wail*
40L l 'diacernmentf haw ee k d E' 5 '
.0 i a t de . w
ti 1 hi
. kiLM II , -I tt "Bak a et a nd the w hole ta ct )
ittit*effajrla to discover and humor their
:40..;:piiiint,..er peentiar whim,- lout,the
iiiiiiilifeitiitH at fault—they smiled ,
and
Ittple));itlyfn i' thlr mammitwmadAccook l
YKlARtlitteatineitAMigKotAilv*lcing,thili
i ) 3fit.34l . ha' , rkthitilelitioirott,
',rrvi'esi ~ Atirps.:
w: r4 97 1 a rs° l l Pe t ,%"7l" nn e e t'lMO.
ilPer 3fhfict3slollollo464sitifrititoP,
i id q . :,....., v .m; Ez...4 1i ,_ , 41 ..0. 1 : ;
.4..1P , iIiTOtOO4S7e=7"MITV
,1 44111iigibiliroblefir.,1= itrAiNED
gsf , ; v4. , .4 , ,-....,, , tn-ms , 7 - _,O ~ 4% , ..T...4.5. , 4,
N,TFf4"t' ,7I9I WOO . .IIMA,AS4 O
sitilAtti6:VnlSOltt4Vol 3 :,( 4 PA
itope , ..fitiglatiet 4.l4odatmloej,;
lho'friiterliV 7r . Ttkertaittilk
14.64 16 i a iiiiiig • l ' so ' illt ' 1 , A1e . 41
( 1 !0 7 111elli , t1.1 1 ■
13.. 11 .; 11 )4 ( 10 . .. 4 ii i;
CCS-1/ I d 'Sjialit6b-OiAt 1
' 1
, F. ..•-•ti . . ' V .
a iiiitaellitkviqt4Atipte:;, •
elate;
' 411 °P45 - 1111N m° !, ela g9 1,4 , 4
..i,iiid,' 3l ( o l' l . l iAh..t tili,Cftiptillv
i nssoOds of eaptivationAii 2 ' N J ,
1 .0
Itilp'44-,ileepl,T4 41 1,: tee.:,,t 0 t'
t iar o 2 - '2le's 'l -rld'cl ' i *P4 . l et l. (), .c
-i
111 19,witi h to 0 1 014\; 6 0-44 / • t:
0. i - #. 01 11000;90,1 4 11 4 41 .# 1 1
Irl i O r StWr e 2 444 ;#o 01 1 .?.1 144 4 1
1)
ik
4 ky,lllo§liliii,4lekiliqf,
CiPliji)!;!li! l 9ilailk*lteOtilegeSi4iltit.
liitic, l )oo ol .oatlY;t4Sig,Yjrl l oo4
Ateitlil4*,o:lo4l:filii ni9w.e WAIN
k ,“4. ..st l o 8141 MKstli e W 1 :10: 11-1/ *t i f
:2 1 4 lit fj.• 0014 . s
/ . *PI '.....4 1 - 7t e 11 .9..%. -C lo ti Ac. ll l 4 # 4 e
et, t ivt4: 4 o l :4.4 l Afttrfile aikiO4filAii4elr
;. tir,iloat_ina f filan" f'aii4i - 4ficif ~;') ; l 6A ligi
iiiif..iiyinpithiao whit rind tinderiftenif hia
foitilii• and i thero must be -stiiiiieieason'
:syhyiir , •hp floes not reward Yobrwith his
fsiyezi'.Or What in his esiiinatiot; is the salmi'
tm : .i . kii privilege of wearing hie name.
lade did well she f'aught thwachaal.
vintner. and'then liad Ifer:iifq , to learn that
gti . niathernatical Imblintl,..iikr! even more
!ficions' Ilion a' ttiittierniiiical lover'
'Some, live pins af!er, I paid them a
visit at:l44.koilkfroihiiii..:,Cfpuna*nik
with as`retrisoitivair; ifid tee, hiuditiod
1)0414)1Sr ! :! : Grte . OiliglieditifOg7.
'Thr ,o sskgs.hupi;iy . .:,rolii . la is reitlibd,, Volijiiiigliii
theiilV. and; .li;Sail. i,h . .,in` .. erg 9' ttn fitiii)i.'o . !),. : .!iii.
1 :v hich;. thitflitifs - eiliti6il its tilitill . 4:00V
the conal4lo: : 9ottthilief*dttpAitkoll
act i$ itYii;filittisii ', of: • eta .' fa thOiOsiO6qiii l
1.11810n0,011 F le .zr . ..:•7' : r .•....
•- . - ~...- T, , ' , • \ . . .....-. 4 t ..,-,.....,.2....?;,
gf.i.T.413 . , Is eh '961 in a iitr, w iq k -it0 : ,......: . .. pnin1 ilig- , ,
bilit; iiikur,7 ll * . ;# l l9.ol9:
licit triv' oly i a jot , to: thii'• tifikakniON! 0
a' b ook on g ici lk t rii , .*APAlVs l : 4l 43 ) s N 4
. lill4 • . 4 .? n i i #o,l l ,l4ii, B 4:iil, i ttifielt i A a
i
.4kii) it'ii:.....::-4tee.4*.0 . ,.: .., .o c44‘-(4
Pyiiiiiilhiiyiii.w tiolie7.llaP-4 -of
.Psti!9m#4 . iikhkeltoittt, 040044044.
`or ti,w,Enoi,-.404,04-- t*inviiqii.,
eIL
.7f.. q.- si ' - " •1 / 4 A: 1 ' ... 1 . -It*:1. 1 ? 0 . 4
Male: !I, , goRRPn e• -'''7 o l ,, , :ci,stii*Nl'Mt•A
) '' :.::..z : . ~ '• 7 ?,4.4..11,40,....,,,,,t4 k 5....,
! 9 .. 43,040,11 y. turntch.Ve l ;;l) ark,
i tikt# !for ,thE:atis ,iO6; i ? 6i, , ,,e hii , irokfiiik r ,'
1 4
atjitfcl7's train xit , his - thoughts Joitii•L-' f -'''.. i :
I!"Ai;: ,, ltisij;• - 11 u al) a n (.1 'giter' '!.itl; ll;t,, piitotip at
:illitsirsittiiiil,Al;oi'li gir-4:itnitit,..
tit i V r - ' ti*Mtair, liiistn.,Fg4'fi.twetf,
'.." ' •.- - , 04:' rA "14.4 ' . ,OI;IPTATIPP-Y 0 ::
t
' q.#ll'"a '0444 1 7 01A 16 :140 0
af0TtiVi01,14444;444 tr4t t
...- '-•• . , ,'• • • • --e , • k tis iglo 'AhVn e ' ;
! ilinoo '..!
!.grilffiit!Eittilil?,PArnil l / 4 /1 1
fil ir i ' oo/friiiti t .1 0 0 0 7 4 C Iiklif l AtOiliiiitkilitk . . V
„ 04, 4(x44.4' Til.
t eifl ll 4 3,7 ofikiti l Agr: . o ll ,l or k l a k 44.4 lo.i
41012 1 1 , 11 i i rt5 140114 k1 4i14 0,,1 61. jkli
I t
Asia. pliiok:fni4, - , kmtpecom b4i
• ( i „ „.._;... t.,,......, 0 e., ?••„ • k i A ; ..,,, , ,,..44...t , i t 1.,...
e,eal'l9!.lPre c tP.s . , PuliNill. ~.,t t 9,
tOkkei,tif4OffiFlol44o . ,
~ *IT.. et rr.eg
1
24,1 g 1i7iY i, #0. 0 ,31 1 4 1 9V 00 0 , 0 4 .t.
'. , t*l,o.6s.lll4' ok et!'q -41 404 1 4 3 :111k
Al a :OPX4Olitiatilliteo 4, ol 4 *.
ltteNliikkiii t it.: . l.lt 4 to 4 ,4oo, l 4..ti,
4 .p9 m
1 i,„0 k0 1 . , 14110101110, t:t
1.4014 • . ''''011;1411, , ii, ,104} *,Ol Ir,,Atp
, .. 4 .' e4 r ,t • ' 4 :',likialeurT.
'
* t!%."' '
r. , d...,-:z.' •'.. ' ' t". - -"--.
L.'..- lt 1 ' ' lltqlM 4. 1
s.iobitt , ;kit.
~,‘,.: .; :., ~„1 „ ,,,,,,,
A . AIL', 1 1 .5n:Te i 043:, • '. "ler
if *. lifilikaii; , -
• ydits o4 ..
:
4 4 0
ii„,.pim. ,, vag,..., • .•!
PsYi -:4i1: 4 10..v ... g.
,11' '-' ' itb - •- t 'lnr` Ai
~ A. . A .,,, ..i,.,
. . tlti .s34_ls -E
1
l!i4 1 , k
3 ,4,
iliiry
.....,,4,
- , 37-1474,-
"Wig ~Icißk4,!
41 9 , tte.V v.ktuarct , Laricl
•IW,lii4slliP . '
4 6
10*
koylivelikt
st4iti, k i,citiY
. W,l
12nde , dlt) , If
• Mut: hoit,
-- - ,4_,
c il ited, ,tlZi`Age . f , . ,
fiiiiitkilloey, by
...I. ' ' ~,.
I A:0 e Ali 9
• i f l , l O,A l St - 7, Yi ,
I eili , re .littotAN
, cnta , . .
W hpatujt It k
-, .q.*,? - cc . ..„
he lyieU.-yOutv
A ve I PVT:tir
Jlli rATI,-*PRII
riite.?titeie,M;
Vi l iff * Lar t t ro
1 44:4040 1 . 4 #1.41
fin : 4 ' 4'oY: 'k 7 # l ,.bi'
14**0 ii: ' •Fr
.1417 .
.#4grxr-964, r.....;',1-V.:':-'',3eig,
114 - ! i.e.:if ..115,0.'!
k .. ., ! ..-
4u:ft
1 4: 8, 9K4.t... , - '-'-z-:... 1itv24,,,
th , f
upon.tiVr'.7-,,t,c-il-'ke liiil. Oxv.p.,. vir.„4?,.5h,c,..,,
5 , ..41: , r • lb'^ '', '.44.4'11."'
.'7-'111,64/44 V/ i ' r .t -;"*..,•• :• -
:, e ii,:. 4g! 0 ,.7 44 7- • - ..' :4, '. ..•,,- -W:
LOitekkta,AtiSßAkilt
-.:.,
0,.. , /.... Vo t b hal.
~ txpfthei r.. , tp![ .
!KIP° wv."l. ) .:i'M 7. , 1 , -4. w o z i lVeki:
1 t 'l l i' iie eifitiy, , -f mem% ~ :740.1, .., . : ~..
ek. p
r
e.,,...*ii inqiiir...altaw;
~, 1 ,,
'.:,.....V.(:. 4 21 er 1 3 1:,: ii
if s .niert4i 7 4 4 , a t i:r i.':_ 2767: .to ? .
4_,AC%5 ' :k • ,i * ;i, '.: • '''
i" .'4diltiln: °1g,51 'V.'
Brit why .p..74r1:n.,,. .1 , ; ' -,.: 4 :;_h•_. ,..
.:,.
dim A1p412, Ati.9l,4‘ ..,-..,:i
'..,...4*.).!i)f0r0 piflkt,.9lc-.,J7..,,,,•:',443,41.-,, . -..-4:•;:-
"'"" t h l:4. '. l / 4 iiiiiiikt 'fit 40VOU: t7t....•
iihol.aff. loyolT- ~._...:.44,•g1..04',Ntv ii
rif'4o.o...!)lsl,luk.:Ml!t:7•7377.:itiitiiiirChis 'S..--.:•1:,.1
..'
''''.- t theriii.llViikts.,l". !!!,_.,,.......!..,.,.., .
~:117
pibT.Ol!)P!!
rwcr.T't of the a - k.l;:t'‘ , t f.ifir F ,iti '': '''•
„...,...;,,..,- ;.-.. --- 14 tooretieT...F., I I '
theiinioun;.or mc,RET, ,e..a.Aripitti .44'., :.--
::.,..,—:•.;:,..-..thiivi-inrßti, uu. , , r , .
.... '• - • •
I.:.'#P t ill " l fl
' ... 'ilittv l iia - ailt, 'e'ry
~
...
(Ira :an ..• - sh ag
t:ii .. ., 71i.0)'Iir
,67611,•,,..-
3,,.,4„,...vi01b01i1tii.4itit,tc,
41. A:: .diii:4liti'Atiii;'.i*P.ll e ' ,
*the.)".°4lU4Prer aiiiiitigiOVa4';-7::
iiiiily: : 11ifYil9111Igilp-- Te".i.,}oEoia!` th ou g ht
-ii,""iiiitivt ViPF.. AC. ~ '-'--.'
141:1i).:,. d''"4-"6.101154114.0qt,' t itie.4l 4) kir 7 . .. :: •
iillo..Arii ! n '.q l . 7 7; : * Ti .... 4diii fla i l i t. y01i,i r ... : • ,
iiqe:.:- :Aid . : . .'oal le. .- -'.'..'• clothe i' thein •. .
i 1 1 1;;
i c y . e , . ,-
~ thes e.tiz i i tel, l. ,r ;;. ... : ;0 f .... ,e ,i. th .,t1. ; , 1
,'''. 0 1 : n 11 th : in : ,
zy , ,c1 i b; • , ,, ,,,0 , ,4.t , ,ti . ,. -
iff ; :ecyt ...
that" iP 100 411,1 , Y . • , ' Citle ca4o4%.l:''llqd
.:' i 4,1 , 40 6. f a t' tip,' 91.
..., oti 1 ~ .1.0.:
....,,--
ki... 'tiiAre.iiiii-ii r l *, --'? ~ l'Atii'l
'&444• bilinte,...!lrm., 3,..; ' :,:: i't 44 ' xl e • f `'• A
. 1"t•i..1- •: - .;4*.v.r.. I , ~' .144'.. , 1 , ....4 ?; f.'-.. , '. , • ,--; ..
:sg?.q!s,-.1.4-..A-'l?,:e.4;ialiitpy . 7-!.:
.% ' •lip-pbal, w: ►
..,rk--,. a.
Ilte, 0..... ..,,,.
..
1 .....i. • - iiii*ltO .., i1 p . ". 10 %..r. , .. , d•
~......1.„ 0 , .. - -4 , , , f.4...• . i ia Ititovig.,.. 4 l 4 st:7.-.._:___
;40Pe....,n7.1i-----l'i•-' igt.lkiii,A*67- - ..
.
~itt44,,,g0c,_.,vik,,,,,vv,,4,„,".,*4_,:.,10,) '-'::7
%fa" fiediejui ln: I.l'‘U• ..: , 4r; , • A,
11. : - , •
4
„.,..„....,....).,. .
'l3lO. , :.
fiS, 4Ar.w., •
'''it•:l,Gal et 440.4treUttkif
)
. ''''
*lllo.l4l*Witill
` tint
11 i'g.;tk3l.,lof4•los4l)i
X.... 5., ~.,
~ ,_
___._.:llo
11k*Irk a 913^11/AP
‘l.=
4, .V 4 eIi ,, AVINT.
'.-. 1- ' : ',.- ..- . ' ? 9 * tliGi'
: . T01 46§ 15 ' -..' vs;
, biAti#44l" : N.
K__Ttifg.*:,.. 4 , i .•,,,.,!,
litWAV*4lO.-''
TAOO
4 tAIPAr II
i l li i l,t,„ —,
.-
' ..jit-.
* r111,A.:-.
''"fiAld
i•
I.sr
I rk
1.4.4
•
-1
itOr 4
:
t,"
4,
4
C