Butler citizen. (Butler, Pa.) 1877-1922, August 21, 1902, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    hk cirtygN
mm AfPVSK •■KJCjKsm.
1 JfmJmSmmm *
•mm** to win
3555s£Sr«te
Ji»«T'tZ-i#- few* -"•■ •&•«'*
#* •**# pMnii» «N«* 'NBKg SM^My^ I '' ••**»
LOUI 4*® QEMBtU
w fy/ 1 ' <*\/"
) aiforrAirr x £
) A NOTICE I
J li, «•»» Mi *to»» «to«» J
\ fgffmt H* tow' fw Ito » V
i «c> «to law m* «totoy *•»•» V
(If m • <tM»«a*pMto «to )
\ «to» m mil m **» »■» «4fcw ato j
/ imi-«- » "<•» * 1 w " 3
1 pMK :* OMMfttjr —* *** S
I M m mU to pMto ■Hi *■ /
Vh*. « » r **• f •
TWWwr «paMMP af to«*">*
v(| iWi'ln
im*|ißm«
••*4 «.*..•* •»* r • +**T~m
rw urn* r » mtd > »•*> »«
—I >•»«•» toaa »•■«♦
Im> • m> #mi to
H»fto*a & ft to* •*"
MM llfW««<
Ti tiniiii I tort top* to mtmm
» »"•*"» M* aa«4 •»» •■» '*'•>
Ito to «*p to to» *•
«%*> «• to** to*
• TW to* * to
tw m |w«mp> to* »'—> »»-'
■MtoW «•• fto • ito» <*» *• V':mM
ta** •* to * *
mm tot Mpato* »•» t» «m»
a. «a «flMr panH tar » to to*'
-A» to to Mm* ft HinMil' ili—pi •
■arm Itol to« -mmm MM toam, •»>-
to
«»to* to atol-'AiS' • tmtmm mm*
Imp immMmmA «to *%* wl» /
toto utoato* to»«toH* to* ■ . m
Hp TW an«to' <totoMai «to » <u»*
Mto atom* toi to
■Mtotoi. «i» *r toto tow tot
pto tW top to» to* Mtoi tol
—» pwfcmH' to» w Jbto K toi
( 'ta vadftiK ' af *t *>.
*4a*m t» term: K«a»a alwav* ftwm M
Mm it tr*r r~ kiMiuiiMi Mt-t* mmt*
, 4*aia* *** a««* fc» »«*!'"»
pin—ti» fr«• -r.
' <afc«# Mi mn! Ma art:
4anaac Mw fat a>«a • tax* II - Pa*
(H(M ai • p »: " a»
\ ■ Am «•"** m bm*g *Mb> t» «sM»:
V J«an>«>« at tan >m hum B»-i
Park f* • • i. i » j'-: *,
**&J ♦«* ft .a tiaJw"!' .-'of i» ■-
MMMMMI
—-iMMtwii IHI i> bftag a iMMtaff
bmmm, lIM i» » u»*
«*r Imupw-'t * **••*' .«* -
f)v imi MM »i<»r dMMIi tffc* Im 4V '
llk hot m«* rijw* :;•'>«■?.
rvpttwdhh pNpfci feMM M*ty fcMi ip*i
UiiWil »•
iflflft Bjhtfihi «k£ M*i *» 4
R«3T%i f r*»» y*cy w*»i pv*»tMfcfc* »*s ,
<OMi MMM *•* «• pM* I
V*itfc«w< «rw «?>- «"• *
9**H**9 VwfeP **C tIMM
Uir ftew tr< tffc* b*e4w BtoV*
•rwi rjjp# • *■ w
Iff 1M **4 mm **4 «> ■ .** •
minyr-i tm>dl •»'««•• j}'"- * "*' ♦** *" 4 '
t*i» <mh4 **»•* T«w» • t» *•* r " ia "
- « akr * r »-
W u \4m li *« mM ®»w« » • ***4
to 4hMflr aß^,|M ' | N> * of •••
\w*m
TW> §*B**tN*** BHp MIHI *■ Ml *'
4M*» *f «to ***** **
I to* ii Mpi| fMVIM pmt**mm **
fbft n y>i ■■ *ereSwigr*i»»*
St toww **» r-^»
i ttiMMMi Ik Cl^»
p m
Mm cfe ft f t^piMk l '•"V'li
flMpi** ••• ®
PHMMML niM wmtMam. •«•
| MWiMpHBIMf &t* HMt'
Mi W W *R**** Iw**
| # HMM T)*m ********
\mrnm "» "«**• !»•
■■ I
V*VTW iMfe (hv •■»■« w»
«n4 w#W Wr**m tm
Wl »W1 IT' n *«*«■'» -«i« M ' "
V*r% -• » |' |
Wwhwii Ur»ww.
J'-wf* K■ *- *•
f ui,.■»!■»
*• V Wwfcw »•'>*
%a«M "*i .i»»f M "'•" mam
iaMHi <•■■■■•• BhMH
!K«m> SmmmM ■■*■ *«■***
j 9m, VWkwMI 'iiirf i t .. PMM»
MI« t>'HMI •<'»■'*»*«*• ';»• ■* "
i Dan n»» g*«n whi
i Viww«* V. SMMImi % W«ewls
I Mtr« ft AAp* M'—'•'■■
Ifri itll» COM ■taMnV
I. **»> * t' -
Mia l» KMagw. SMtam
jßm ' !'.hm ... ... *
»nr>i<• X Wwm ' »' 'I- »""»
Vat %n Bi Nr« »*■»»■» W- -rfh *wp
i-»: Baa*- r
] Maaaw** fU*a" ! * "*•»" , '*•>
i laaw4 W all ; n".»
|Late IBaai> la r
! M naaiila MM *. hMi mt m%
| |i_ <M|tv mmt *ec»» Vatr Kllor «f F •*
•»r*
I At PHMrfhMW" #»w l W .r
i«r■ y- «mI fca> t >»i j i*a»
JU (tHHr Cftartaa P Stttw 4< »«t
ha aa4 Vai Oa<nn i U SuUm- a
I CkMßp*.
At fllffcai« Kaf O U<«a* >4
' iC» > . .-■ '
J Sni I
Kifc'% 1 kariii Bi'Bi at Lai la«a
1 mmr 11 .
j MiMr ,. WrtM. . t*
I CM. A. V W»-y Tkm • "1
fMM|ha. '-ia r
I Ckaaipa €Ma Clafc f%Mvaar«
I Owa— —temjl-ja VW W aan
I«a aiiaMat *wum ai|>
I Oaavaaaaa aiS ba aat ■,
KtKk TMi: \TKI..
I a» ■» «•* tw * pmimc - vMBa mwk
Aaaaa --a* vftw saallani "u#»
| Ja*4 vti-i- k wtfl Ika tfea atrnvOoa »-
| fl» !%fti YW>»tr« <« .lag ti nflMltel
I &K* MMIB Kfcfcpif 1
! * INwii t m%* UUti«f{ "'; * •*.
">*k it -4i 4
lAMI JMMMMMI Jmnv ilMft AM
Iftaraattk
t* **"•"" " *
MR
I ' • H
I iNkf ** «N
I l|i' "
J iNbKLi -ff M
1 whlflHhMHk
■ OMMBB pMT lm • m
I Im par ta V
| C«&*<i«aug*. >»r ~g» 1
ICfctnlMNt tawi M
I p»L ,n»c •
I T %M.. IM
i
i wmm tm mhb l
JpHf SMI li
j «ir MP Mfc CftMHWiAk it'lM. oL «*«•
| pi» jn«w Ml m* m M «
• a *«W*ia*. ■
IMm •-** *t& «# P' iifIiPMMNPt tHMi
! 41 Hl«#ttKl4».
I t& •» M» jj/ftttm *mms wm *4 TfciPii gf #
j ,4»a.i4fcr"v % -■ •'
N'T huh j to IfssStft#
IJ« Ttta oi F i t«& h i
» hum* T
J C iaaet tormWtlMWotvy,
*- r- :• -4 •* r; *- M n' *
r i tMacacMb, Sm*:
& *i. c • .1 < xa*
Bfarfx-rJwp* WtijftiJ nf
lUr. W:. . <-,*,* *.. : -~a** r W
M»>#c u« a. mm Wugm ttmmm m
MMHII f l ' «C lie r~* s■* *^ll iff * ■"* fc-
Wm OM» X* '«««*»*» fc** Wr
h- ••I*** •&*£ s ij»® if' -* fe* !#▼•* wtiii vf
•fi'P • 9*9 i bonk at £LSI
Htm l|ao« *»i -r **( Pifu
Hlflli < ♦«** itHR > ** J «€ tfw
»% «•*.•* r -*' 1
IMB pt* to < ItMtfMMMM •& riofef tar
1-4 'l# * n I# * «pMt
4m* wuli iiia # «i»)|f 4» Bnirl»r k§ IfcM
mt r ' p »vf t,- il
Iff **»» Hr« J i # Sir »r
|M|. ' HH*» KifHMMH MbiMkr wk!
M hr Mi «• « ft*
M*i .*# ar* . 4 * n #*» Mr* eto
§»*">* f Mr* Jfc H *m*
lira * ,•»**** *«* 4 *
ilTirrtruit'l w MUfti fm* »* t■ * §>#■■** f » ##►
4M*B9*§l H» mtfm k** M 4 hti i m&t
tM iMM Mi fto* «4 bMtwt «4*f*
A t*' »*» •»%*+**«**>"" vi i I-" * *•»'
BM*f,#r •h+- *» r >N» - *
«*,,«, » *
fJl* Mpv+ * :i «* ■<■ M& t **" «"»'»»'; §f W'*
it«i . n«u *Mw •* +* Mv M •«*»•
|N» • ■ 0 '9 <% ■ - ■ *T * * •
R I, '»> MM *# f' ff wi*
%n»liiitrig 11- # IMKM , 'I Mt *»
<4l Win SI«rU« H">t -4 fyiwli
■HM| *WW J € V
I> A (,#•».»»» >' •< »'«•# ♦• 9
** iii V i vpt •*. ■. r" **»-•»
ft W if Mm* * *
*•».«* «»:<««'» »*#**«<•••
t .«•««■» —■•»•'.. -
WMfttf. (Hit w«* »* r9tt&
4*spm» w> »■»■> , » ■> m -• ! .in»
*tf Ihrmp Has n>l lb*
*Dvf' nnfid f»«n| mi f HO> fIHHa
vllfl #' -« «BW'' sriß iM *■*»*
IIM4 T"IM f—iutT Wos M aHMI
•- Witt ilk *s*l C«wf
MH »<•■« r**n r « (0f «MIC.
•ftpy » %wtf
y-W 1 *«*;#■"» ■ f|» my * 4 *M- -"
>*«« iufT"— W *»% ■"*? %•* *••«» 4*
'•■*•«* w tHMMMMMMP ||M( ttf *
•itiai ••> ' *- • '*9o" *
*<• -*•' • n «fl 1? -• >b*~ <
Wnirv mM
%w TW * -f
' -"**/ "N»-«
avkil oMir ai HMP
"nijp fufWN* ■»•'; ■#» -"f f'H»» f § V
HI SI tiwiff Wjhp* •il*i
-i*ir .jf #* '
nllV vHHHV BBBBMf Mft J# l ***
" lft«» *«1 tn&y*"* *• ? •"!»■{ » '*-■•• j l *-' f"\r
' +■■*•* •■ r '*;f' *»■+ —• - ° ' ' Z~» + <■
%m f > nm &&*» fc? ■* >
• f"'*f -
* *1 *4*r
' It. » Sm^M»
f , , , • - t r . 9."
' WTißiii I HiMi 111 mi.M sit *ln» z * % W Mi «
fttiW**!"*™ W*'** flfll MMIM
, 4| ftHTM. SMC Cft
[eM. BMMK MM MritaM fipavylHHtfp
f £M«iNL
j 3*- Ta» -C."i
I CMNMI wrM
".■m ismbl *£■ ".*a»
*r*- m ft..' • •■:, MM |„» t.:> :. t . i
I £•»•-'rt ttM W .... r »*r - .»1 i
I <X+m wM*, * *i
I |plMM> W« «M IMMS (MMHA MUMB>
I WM4 % MM JHMf"
Ur •£•
I y—i —-
flt wTrfi T - t: -
V 1.. if ».» «t 3ta«i
I Mto hm i. r « u*i «k>f lii
Iterik Hi. N
« im.«ia»«M mm*
KnUH Mi Milr» |u !>»•>•-r.
«.
I*t" ' •<«-.' *al «a ±e***
*■ • »•««•« ■■Ml
, _ -, .
**'•,,- ****** "*** *
|s^ i rz>'i3? *
"ir:
I rtnTmx « k
I IMM tM I^Mftkaiw
**■> ii in i "*> *»
RMMMrf Mmm v .jmhm. tei>
piw>.j«.i|i mil I;«• •- ■** n ■m i
Ml* %(MMnSBMWI llHMMlt.
I -'fltSfeCSlfpli tnNt- iMMk «
■ |mi n BMH MMM W&*«4 MftiSMM IV
ft "#»•»** Hb Mi tftMlM SHHIHniMI 2L
[m
■ AMB & nMpk
! «U «L >KW>.
PlttabMV Ht«r» Cto I» Jofc p.
J*oir«* ai«- $ T B ti-j w* #x r .< •-»*
• !». i Jftar* F Sterirn ski* ft »au»-
-.u>4ta ;o aamwpatr toffbw *»fur S»|*ir*
f»mi ih«il
Jute H Fkb n <u»
tjf*.: «# liar
34u afc T» (MT( m'Tjtti ft*
fir: 11
Emma L Bauer »a>i rndm i F
ihw n > *i>- OjU, trw* ».» lac
#» «■ hW«r< The<« •-
!*r» ' *Tfcr filhrrn—«e*s* t£*i * Ax*
14 «>• at *4r- »• as. tvt b«s ta« »»>»
* -I- Ei*W* -*ai*
Bwaer a«*i t*-« »*» «*iJ fc» •*«« fta.;
T4#«i»? «■ la* •***•«* fcaai
•if Hi uhh; *.x*a-€ D J
JftMftac-a ao4 Waa. « v.j-r *
cvm -saca* «# wft-> S^«>?
L lh««*iiM» aa>i C ftarta* *»*«•
W^waar 4 ** pmt-r*d bf J** F
Br as
A *9O atisaaaaa*! a M a a*a Imi
br E L V«m«. .v i*v /*.« a £t
-*a.i W II It;*- •*»! «*»*»
pi n«H * '-a. nmaaua ok inaar 7 4>wk.
-j« '.. ,t BuMmir* -W 9 n r*w» f
by *
4u»*aa* <4l 4t. tutu ik'.'M* Imt*
at it 911 Laat *«»* v- raji t "haf
• » <..*» •..•»•• * t'jnt r>• a.m» * omu •
mi', t-.ttum I .i« w • pr»n ;.!•*«» •» ■»*-
fc« ■ - «>s w>i ia» Sv-i >
ftjfcrCta •-'•• «<>4 ••«*». Um «mw w •
• ■•.« fr m fti«» Kara.# "s»CI itmf")
*'> *n» •»•.; «we u»t 4—n MM
/ , r *f baa - »*»t ■*<• '". r- *mt ut* <r.t%* a
■M -.• -»# IM M«r -'
t>« bvtfttf Hmmt a Ijb<- **• Xa«#w
«>«. * - ••<*•*» ww V»a. «-! % a» '
•»«r • 1 fintm wft>»■ Ifimr-n wmM 'omr»
<wa hw» war 4«» a»»» Jk* aa ifM -». a Mac
•fc«* t&raa !»•» .»f»» *T' iWvl Kim l«.> w*4
ptmm%m l • ituni -m j*n» -km»s «»l H»r
f» MI «<di •
Imw ~« <Am«l
At <4«»Mar ' kaaC Tbraf if
• »»r ««..M n fN» (rMif'wf *«•(. «
aKtqgwrf CfSewln '•fe>
•!> Ufa ' *" e »
*i —wn't ■'tiixm • * 'it* » itwmmt* mt"
.1 <* I «M. •«• • »«»
.•» • a*' 4 <■ f« »'■!■» »-r.» ,'Smmf ■
«au*MM4 iNe jUmaWi • OK>* C Mlat
4aatef <fc» MMaCa at
TW 44nip a* n *
a I .ail# .m ffc» W M
|rf|w f frni 11 r *
1 nagii 11 %nl>• %0 f *tm mm**l Ofcw
*4» 4qpM fW aaMKI»» 9l*wa4lMap> !•
1, (|W o"** ** ' * ■( J*Sv : J «
')»• *m"t 4 4' f#4 4 Wtm
' j»ii'»a*'Oi' w»r ■(« •*■>' <># *%■> Mffc# «Mpaat
w«H> arfcf It <MnnMI : 4MS lha
v *■» J « / *.- a—-» ft ' >
fialio aNril -' *
- lapaia %wiv 4M»ii*' W
cf
Ufap ar H !nf §*'.*
if'■•». #m faawli %» JiaHW IP tww ■*#
- •.. Vt 1 !r# »
'V 1 •«.. -ar vtfl fiwi*ay « aa4
ft ft ft««« 4 Sm« ta» 'li—r iiri' ftt Swr
W I'' / ' * >»'■» .'•* •■;
V ' twf 4» pMa»
♦*" iFif -•« •>» Ji liMI %, fNMna «• Ml
|«r, §of
fimmrmm* * It % 7 €,■ W,.w*r *
Jmtm ft ■•^aawai4%- -
I '** 4t Mtmtf. fmm 9vt pM*
»<;■ y*> 41 7 •■ *««r "
n * ■ «j—»—■ cy 4»r #»»•»•
< * »♦<*" C '•> ijnpiim HI #< »••*
• 4ft C«<io««r ' ftiaiat» * »>»
a ftw #1
■:».-»« 4. * r- ~ |> tbr j > •
w*» »■ 'iipinitf Vir ft SV
jCiiaaimtH Hfcai iaa *•» ft ftt lfa»
'«• Jm> t 9*-K*~ jMt
'» tmtl- - ' r m*»
■| ii r {So* t* T|l f> 3mmmK
mt ■ Hmcw '- r wtmm
[ 4mm .ftwalwr **» Sim 7 ftc'im ; » -*«»
» IMbr 9ar #KM»
Sam W SrOac "<• ftimi n r 111 i
|BC4flaa Utr •*?•<•»
#< nil i. n fMr» i «r*
E -« FtmbMm 3B* Vaw
| .Mai Phi « 4» Vm«mt Mai • .«• a
1 3f—* -r*r fr»* «
\TWBHIL^ R -I!F L FC* -INN-■■■ ,M
m *•»= 4t SmltSUm
"Jmmmi V wiiiwa -»• & Haayr 4m*m
4i» km a aanaul twr
■ ««• \ * H i- »-
; u* m flHft .44 a* ftt !«•»
«'ltaac 1 B(a4>c-. *a» > 1 I'll T V
<:. ***
Bui airi' ftriiw ■» Jmmmm ft Lm*h» iMI «aa
:»m -h 9ar •
Aa» IT K-i—lar 31* An 4 W laMtf
,Mai • (.'<aM| ftarVßSia
», -. Rfc »»■
.rf* a l>*«<e»rr«i |iaa 'W §|43ut
| JC aayini *» 9 .■ .JJC~ -
-mt m Itar* tm &***
m CIUK s« sar ftUM
tilaa ■ «a>i JMa« Mi «» >■■
* Ha F F4aaAa*ML'ft v> Saarv « -
a ftMHNr mam ftfc ..
k t, *• * ">s*4iwr -i
|MI jbmnnf sifc (piMt
IC fci—iinN •»,- muryir^
|IM VI
T*fc '*tii m iS ly- ■• 9 ®bmi 1
Lm m Mm mm** m 9*m
I* *a» yipfti li>nic4t «> 1§ an* -«i
Sbc IKm«Mr * li 1 iMr
UM <«m B %t Pm*.
9m : xa*. f|
ft -* 4 4 HHtfMi
«tey>. Ji
ta» Ui«tm
*4Hi, m tt
1 "*# V 4.
IftMM. Ha 4 SHIBK "*a
aaaA aaaaaaatfc<*».
iHHaWM la ■
tlha 'iiiinflamt mb« *aa4 laaMMmwii »■
| MMtftMi • ftnuk iui«i, «aa4 a»ai
ka 4aaai * was aar immt* MwMa
Its tfftM -tM» 4k ftka Mfc % ft* aaafc
' aaattaia- 'fciaiM <4 'mm -ftft«
ftwft mm IftT
V t . ' -»a ' . i.
» ?'"»•> • | iHBHft M* Ml «* —• »
ftfta * jatfa * >W* '•» aa aHftl 4k «a»
f H4MV 'Mi aft afti
% «. * ?
14tMk anftteft MM 'ftaaa 4ft. tatax
4aatt*aaa *aaaaMMaa ***t
A! Ca xmo£ T
in mmmmk w«»i«e: -. #. -
-W •»: *« 4 jms%» -rf can. S Cm*
•»»» «AC - W ««C* J»88«n-
TV |r *» air* X E2k fc. ■>» j*c *a<
> IS- ;, TT p*>r f« »• E- I'WBaKta®
*f -"*♦ j wr feat ir-i > V«6hk{«m '-
fcv*
J EL "KifXhi l' w tJ»
Mtßk'' t- ~ ta»- -»«-KT *»
t W rin>i "• ka&r tia» K«n»
»»!> »s a& *
tv t >»a> -■ - i
■jfttiKd itr.«> tfcr i«i»i mf Tkc! St
%f m-3 y»J*r ■&'! ..—1 }M*9L
rt *—* £V lUC«T *v '£ftaMw<£.
t". K. t . alt »'****.
TV- Tv iflfe Amml f*»-i' b *t
*V Ifeffcr €*»■■«■ « %*-»»» £;•:-*» *
li • »r. :«r »tii a£ Ck&atca. F*
aarj. 9**. EWE.
W »> rxax 1*" "" MM*
WM V Xk*Smß 3# f*gj>.'.-.-.
DBiwp*r.>"» p*-»-«-r hi i» ■ i m. x«iln» » " V
E#w C C ftaMK. *€ <M»-
Drc-oCsctfe*- -■wMT'.-a*
' ItatwWbQr lie * »*r
irfifig 8i |y V» fv«r
UhsNMkrtK. MaMrex !»■«—WT'iß
"SkaMribK, AaonMC 2-e* %*• * *
Kksh Yment. fc-T ttVM
Mf*
SfT|M>ir T' «bi «n .*t W nwaf V 3fc- -s
« * MrXmM
IftWKMwa "0* «Msk *
«8r 8T ■•>»:«.— *t H-m.-ra X.*» £-»
Fw*m Jmnmt -*■«►£»'**£ kf
xa* Cw? .famww Sna*. t•• •• ume
MM - !•"# T«%<rr >-rr-. »-» 2»r*
mul ?T«. - <wr
*«n*. H. 2* MM. l aMctfcwrtam 4 «<
Jbcw »M»— T««« -<*
E>n».r ifc-r i $ SriDMmft <*B«v»
>irj '''in r W iwi lln*
%--t. fc^*K. .J-".. 9
•HIUH %4*ri>-
A «nb •sr. mr-jfaxm, ~tr <wdn i afcisHl
wU Mr ■■ a» BNc&w «■«£ a* #u» ».£-
»•» HI
•nr 8«r««r In* ->wC v. jmwi'E %.* »4. • » »
tZMC «Mf <# * > rr«B
• - i . ut>i 9rf .vl i i nß#
..i -l»y time story »***■
BUYIMG WOOL
•■an SanWsn* *» <BN( ■*!«. fmmtt
*• KUnr *Bmmi ■mwwv-*.«» w X mi'j
tmf 4nm* <tk» nmmOtm 4 Ws&f X»
i i.f m>< Aj— »*. «8i -«B*7 31 4t***a»o.mm
W V Mr~».«tau.w*
mt »«niß»i » *rtrr"lJ 0M» t, tm
*** tmjrtM 3rm**
Pmftzim- »*m y^5C' r Jn.jit * «•€
- ' vi'/ ,'—l U.
' m*mm 'A Mt? *• t-. <a& v., .
B*, Vcflhtv 38 K^ira«w»
? ' >. nbibAß> f)Mw "%t*
MOr.CC Or MEWOVA4J
'A» %*y*r*9*- *rt aC |. » )f €»
' ,0> f«T r.. ■•
S (fmrn t u, «*»* H--*-*! -
4lta4D» -«#. MhlM t§omo...
m m mm
ttißß #B<rr, r»
f»M 8 y,u<r<M<w b*
88MRHI 91,. Sft. Mt XT 884 18 •-»
4k **#» fci4«--»8t *'^BBMMBf
• ( «»u HIBIM "trjn* ml
W> <iin* 85 caß» ■># nw 4h» fin* # «
«» 4t* BMM4 8888 MC lIHMbK
. W xrl»v ' BiMB UIIMI'J -
• W #ny MIHNM ffMMt
MM
y-tr * w>Bßir o«! - »88f <■ " " n "
T«4MB t-jrwt w % 3f 88aiH» *«**
«"»W >■» »<»r JIgHK fiMMNWK
> < wrini> turn*' w -
4MBPB* .4k f? 88i 9 •*»
ft 'Am IBbHßt
<"V« 'MHMW Htufti i OWBBBB.
*-«r * B*%»'r 8&xn88B«H> w 1 • •>
w*** «**>*»■>* * T-8-" «8< -"
" : J8 Bnwaf 4t "t8» MMMI 10
38W- 4MB •<! "8 Ska -«r8»«r
«• *~8» 8! n» 18 B» :i»~
9TB 41 88i wi. *» **«B 8 3»
Vym 8(«8 ■»■ «ii ar me? --
vmimmA tei *■» nt memmamr '■-
Tlß^M>Bl.*K«
fMM =C« iA^~£
•ror 4IM Btit 18 «*Bt ■
I Mil m I— ni> 18s * BfeMMt ?V
iW " tSSSSSL
Vhß ImCBB> Mtrntmrnm A
IMB* jiMMk 81 8* 8 Ik*i »"T
ft £S»€S% "%< llfciWMf 'ft
| ~n—[«—>i triiinii—"l "TTi aft
«*-.' f 'lw -•> wrt3t -m. "*■
•"■Hilll-IM'
iMMU
I M M 8.
d» , Vtonmr* "* - ~ m
I ■M
1 * i -8 ~*-MtM*B*B. k
rntriir ■•*£+ -
M>rli,- 4m
>«• 488 888 «8M MBM^®**
8 % MMMB) «8t 8* 88k 8P
4bMt te*s* B>HMLBi 88>' 8M I—— 8
».■*■- »s» . sr*» ...*««• »*»> * ■■<
fc 88 »0M TB(pfe' "."™BB. 88..
8.-M a .8 88k88 »m M 8 »,
mn m <m*. 11l Ml
Sbs « - 3».i fill II gbr ~ -
ha&.sr*l a. i.-rzMt Srs: m KL'-VC
fat*! oi W t»-!-
m i ">■* ovt -ama .< » ts*x arr ■ -«■* *•.•
* i*as; S»t v'stsi? Mkft fc» >v-a
Iwtgeasc m i •>"» n'n ««■ * iva 33 rii •. i
mms & emu* «» "»-«•*,
to ** » * j* * m«J S,j»
•KMT w taw- S««Cii Bi.a*»L aa*& i* acai*
"j»i- - S* tfer is Cbr W<Wi#» airem
it aw«na S.r aack aw jw^oaatf
R R TIME-TABLES
F4 S KK
Xx*zm ina** B*r_-rc 3jc Al»r«*«*7 -
*~*i"£aarr. xiM «> -pii. *ii .nt It 1»
* -a. s»l Cam t* a»2 3o*t yt a»
1 >*i» »ok£ l? S*»n. "2c*ct» saltan'
r ■ » 1 i».*ar aa»s > aescaea* aati *-3*
m * Teas jfc u fc»rsr an£ m 33*2: TV
»aS at D t ■*• *c& £ «-a } wp. -ssiittj
«• i*natt ae CMkagr Sic •>»a©* WasaC -mat
«<■r i*m> Sir wwe *- El'-w **i
?=a*a» lam BtadhK for *=*£J.«i as
•«. m. aa»£ far CTtaam as J sst
Tsst .•» aer~*% 1* tttr.ar Stmt %..«•-
* * T». si. tiii i- -~ ■ ;i"
-LSLTaCaMI t 6|r aki »r
S caa as ¥<*. ft at. mh, ; '• - aa.
lifer TtwaO- into. war lam iZr
rt>-«i iak.:* as ;-*•.» xk Swe xavr *a»r
j* w s Stsaiar mt£ *
A3»rar»y ae *■• ani II .» a a* tor
* • a&_ : > fua* aan '.rii wwe ar
4"» ja. aorc at.:'*-- iM : aa»t
MM ao^TiC^m
XaMM **UC "sfeer JkSaaflfeMß '*flatfs»<« #*r
Sn•**ac Z atr *•*» m< ■» •& w.
y? W* *3s*e .. "-♦• » J .n. * u
-■L»lk*7 as -•» & as. «»£ ' 3» ut*t 1»
p a*. aatbwt'KrS * *> a n
r 1 -»umrx m i 3 30.
e K A P IE K
~ St.. iwrx» 5*
j»ii«. at.
%t*"UmOrr
: JS jwsaiS* ftajs,' m 2ar «o»£
aC.
' 31. -a9<p>wM> i.v x>iCk» «&■
■MHfcwe-r—♦lwih;***
Ima «ri- ae texL#s ac.i f> «■ •»
* as 4 ;- wtri *,r *. *. »
Srii* j a Ts*w SE ft»-m ?*ms ; '«r3»^
v~*
Fw ; -aar»- *• .. •
«Sfcr. 36afc-» wait ffrmpnnm .* wa.
BMOQEK* L4jniaa**.m.c»jt
H Taoaw 3w>ia js -«•«* Hfe 1 2NC.
CE*T*jU. mW£
f Jwr inar <n»ar.nr «M» 9tam «■*>
li " *B>- M—m*
r * ("SJ-.Tii" r
__ 4 ftA r
? a. i a*rn*m %mm «
4 *(... «aa» -
< (Vamp* «W>
♦«" 1* <r >.»—■» 4W - •
•MM mi* «aaaa »
iAtVaM* *tt»m
% MM M fc»» « « ♦* :-
, * jt yt»j A r
:. >• %. ... ~ -ar - fi
« 4L € 9 * »r X JT' # #»
* %■ * #• ■? JP : «r
M m-»+ <*- " 0>
« IP t.. ir 4k»^«a»aiw«»
-«• #- '9- -m " &■ - *•
•m » 0- t. .
J» #. <ifc jRt 4gt JI —»HI I.
, 0T * # |
* ! 1 n*y ' jp -
4t J - * .i ' St. # X «.
» *■ m- m Wkmmm* me' * ■» #» "5
# av r
04 H jf 4li " ' •*
a- 9» % # *
* m W * >Slw«wr #
•, -r - a» - ■ ■• ■** 0
.** +»m , ■*
*«!( M **»«#' "•< » * '" - - **«-•
£. J- 4tanwi
V > Ttijw aac
Tar *ar t«»v JN nilaiim. fla
a 4r! .»*»» * K
'MHBMaiK. •""»
* -r a» * ■ V
-m J»II«
mwm
m * > m w m ess si
amae —— »* - aw» ai asm ~ *
,„ ,„„_ m*r~ ' SIS • «
mT .<»Z t X »■■»**- JC --»
- I ■ «m. - « ■ t .X » * .»
•(■mmk. - <* -
*■ : •*• •» ' •>»*
t., 'IL W .JL «L tte«r *
•JMJftjb *ft. Jr m - ■
J J- mm - j» ~ J»c» » s «» * *
- 1,11- I
„! m
-
--a•t* » 4» • »
-
-- _ msm , . *
- m.m -• • > »
.» j - -• -'» * » *
ft. maft.*.» ». «■ « !?■ *
f ■i- -■ r-n_ «•» ' *
ift ft.
- « aM» ■>
--Xft. « - mm «
m * fti sX * 4ft "
ii m ' - ' aii •-» •*
leew " *• ft * * %- •
*■ »• **■ '**»
[ *»' no. Hi -"mi 4Mp|k •***»'*'
i
■Mii %m*mm*
w n it «K;v
. %*: •• ",*• - jr.
\-N.-f
i Summer \
> Toaic! |
! i
/ YW » siw tttu: f
J mtiw «• >-! wo \
/ —i«ai>i yy «ay |ni» •*
f -m sii T*a_!? i
ut. Mr c* tiksKei tare /
/ ?t)ha> -» ;rasß vftot jbwe J
\ s»-—J Xa*-~ a»as» bA J
f k - -Srrmaw®- s*f V
wr-i-t» r»S i>,«raAts» ss* /
• tgsaem. t> s*» K
- Taßr- X X - Tt>- >■ V
'■ • ■» m„ mi"i ■ -«f Ksb f
£ tai - is*- J
Twrrri j»w* —iftnil 'if \
>iii immmm *S3 zm- 3s*.«c \
>■ ii fj "■<! nrik* TVs r j
2m »£ Ikw » .ear "txac \
i«» »<c a;n» "ate- »«-«sk /
* aadnt wax st>- a.- \
t If j-.t l»r- -m. o >-* i Wif i
u —c m Mot i,mt -sr.* » V
/ .mC *sae * '•TOS-i. *
\ r* -HBT »:sh«* sac t-Jk-r i
f TW ft>'» 9t V -
>«C if m: xg*s. swewrjß /
C. N. BOYD. \
( »&e63EST i
( &ammm luKl (
< ■ rrfiii ■ m l£*m 3
/ »*s!r» Tm l /
5 a^r/virir^
B. & B.
school dresses
wanted soon
A fimam r rii >ap m ;*r wniifni* rf
*c -MM*
mmm ja» 'iwrr XtJiWini
2*c
«■»■■>»«« *»- ISrow-x 3L* t4li»i «bC
. **. *nk fw»» 3t s. w *.
:IM«K
fmm 'lter II—": «MCt»9 stofOK *1
i«wwy ImmmA «** ***•«» j a—l" tw
If • &»■»« -HOI <•"»t Sw:
>- Jt -.•-«* «•« *-4# 1 hit, y* *»
axi "»»■— a' «m* «« j» •*■ "Sir
■ ■-«*■-■ - ■■•■- H&e
i» .* * r 5Gt
MB
mMC »» v ill - »W«i ' fcl.H 1 '
- oftMW • «r 4MMP SMV *•*•»
!»#■» *» otnmau&
' * to* Jr-f »-jwr '
Buhj
1
kZJL2JGS32FI >4
,
?iov lac Ski
Sauaii
.%ȣ. wi i a ? **
•- SaAgcs -mmrnm
■ SLJ»
• ■ - ■ "v. Si H
am
linem Bws
a» i la i
(OHKS
ALL
SIZhX
ANY
(^itsumiv»
fc3.i k 4 JUiV
kuau
Y vi •. ~
* w ,
•... .w. - • HI BttlflMi bkMMMHi
I'Hi
'■• ™ "ft
.
CAMPBELL'S GOOD FURIHTUBE. jg
I WORE NEW B
1 Ji£*V ROCKING CHAIRS IS
§5 £ ABHVED LAST WS. g
I 15? gj
POCKING CHAIR FBCE SS£D H
j§K V<us **e. i-ct >•:*- iMOtaseaiaßtF <nzX«M& ire jam# smumr lag
j —j <*i ia_-sL »«l »mr s*i »rt .rdJrcrwrut ..X.
SETTING MACHINES. PWCE SfiflO gf|
jS TCfLET SETS. HSCE $5 00 §
331 it ju*k «r w» ici Kno.n fnl ?*eh* mm. *tM. seam- NB
§ BED PCOM SLIT. FSSCE 522 3D |g
gy Bugi. vwc. £tusfe& *«& inutct. s*r-*o-£ mmr ivrw* imp mc. ]HE
eQ» UMljJSiHlitt't '-W W-I 1 M. IP Hfct- tUgSt TE*Ub£. {TBiMk
ALFRED A CAMPBELL £
mobu
! C<M g TcmpletonK
iMrs. J. E ZIMMERMAN*
$ m llEl6ai¥ ng mmavcM 0
fSrs. J E Zinnia]
y '"JZ. m j&wdHknac. *->»- |
| HOOT MOM |
ant ♦# fcrJStf
J La®lfe* 4® ant <>Ab4 SSLSSIJ
Miw; m ♦oiisi* ant ill Js'l
f wul
BK CLOTHMG SALE
* IMMT .hit.
DCCTHfcIT «3r GH^lttP
Absolute Qnrag Sak
6- *. miii Mii w* i. urn -i lin" J* -mtk. *** «* ■<«■ ** «.
.«» i£ «*» ■«.. » * -o kK • »* **■"• '•*
m m« -<w—»f>
8 HM law»jp Q b *w *K*tt
i> %4g[ <*'«». '* "«*£>■■■ *•*!fik «"•»
\ss.\;"if ctiwvc xi.s
- "*< <4h BMMRfc IMldkt- iVMPNNMhi
„ . *». ibm*
m. # 4 «*•£.
schaul <& Ntst
JAMNt 2Lfi"*W «U ~JrtmSat«S.