M'Kean County Democrat. (Smethport, M'Kean County, Pa.) 1858-186?, November 05, 1864, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    no'
•• " •• •
4.."4
,
l
, a bot irttAlitBl,oYl l ! P
nn. ,
-rn ha I rti
brattaint , il: • • .
•lifintorl'ire!t! to
• - • ••'•••••-•,- • : : !•• - :
ttct i Ili ;
•.••••••/•"..• 1 . 1041)sif:»Tot r),T 1).. ••Dt![7loe c n•rit I ;I 1 . 1• W:
:;',l 4 klollllEiln!r4iiiii:at ft 41 t ititsft!..tsnll 2 tom
= tr , i tit t• 1,
11tit'tt'vtife•
_• • "Aetotniipsitoii iii thlr tuttvtitt is t t ticiii•••• na'• holill)
.o..!lvelirt4: t t",y,..lp, , ,A,o.li;fipitOnthtkr. o. I vnt.llooris
I•ire!it-ttl' ,by lorCe, lett ye :tin
. •
rdsrii:t6lritoiibt'.'' II
tti s its, u
• • • • sielta; - V.66.trawtty•ltip•clVt-it • a
ilsaikleson his own' ritinl:s
-- •
• .•4 - .:*:. 41,41,, 9 1,..1 I agaiiti h is ; %VI t I
moiet 04”;e4 • a
911 T
tee . ° m •Ma so "
6!iiiritlo;.thilt.,adviito 10 f• he 4 .ailt.
§4O e: bp*, be in by . totnli
.•..• , • • •
• ' , Sixty: foui•Auldir rv' votes *ere . .re' urn!il •fo.
316Ki0iir tottilty;',.6t wii;ell.sevi-n wore' :or thr
• : • .•
• • ,
-y.44:00,1r11 . 44t!.6 ejfetirkti.. tirf be thP wkiawnintt
whett .. pA4re shall 'lip' ‘6thit,
; : ii;ti•p - , I,l'n n:
Inikpikcilfiikl4l4.'4otry nr• I Ile ic lige=l ' " . it •
Oiet:lot!er;••yotfi' fur he - • i rll t ji . )4l:"pa
sole. fur Mt( I; I hi;
irnatr. of yolit• I I:o,i%orr, and
th;:‘ollr4iir rli to oil 4 1;1 iris a s it ma
I r i CAL l 7l l !fon4! • • •
`'rerOorre paatair-stamps and
• , •
„43'.150e-agoinst teat otlthe ar u t rn.t.•ll I oroorgit..
• '' ...4.
rosolleAusNos, (:.I).iiinhort 1 , 1, !hp Shoddy
itrry* 111 ;6 I
-4st!;:ef#;`,4l::ii44')fit Vicitny." 'if"' I"! II "'
tißina-pctician:vrittiout a eftelroc•trr,
eoui:t hrotif like Of totter or Soarr
144liolairiariii4fit4tarn. boil Oro fctirtethir.r
re•in , itt p••sqt•ii I , y t
Fede •
klowie 01 A .presn tyre, in 1863, 'i
relrPtineo , th attrropt to secure a -ilea
th*!iiiitt• 11 . 14(t.it' Senate.
• .. . .
'.....,,..: A:iii:e4{//4.1 . 1:111? : .,I)li. ' , G )VP(1111 . 11.flt 111. , :111-
.
410: : 1iiii05,k,„:4,, ,,1 1 1. . * ,!1 ... hfi A, •py try_ G.tier.ti I. i l ,•,
otip)trt 'fri-•(trf itfir?. ,•Itriter't:di;;gt- to:: ai to.!: . f.' I 'tIC.Y,,
...CitNit: 4 RQN;•.liii,n, ,•'..plri soli, William B lo t, bl ,
•'' , litif.'ll4q,yrAtlolp:9l;•. -.- ' . .:. •.- '• ..,
.
.' ~...: !. klkft itinity ir• ', Rci.g..,•• , A firm h. 10 . I.io'stlo ' re.
eitlytril i titit, fst - t- ills iir'et .iii.'' , t hre.l t't Fe. vitt , s
rittl-404!.;Preititlittlt.rif .the •trti4toillS•at..ot,: - .• R'lll
vviiip .
:he , ci4pgit i'lat•iirms II y .....hitsitn 11'rol i brit kt•,l .io
.!ht4.tilileilii" et
"'ititiblliii:ibt6:4'it , z:o i
t., iit ' t4'l ' ttowtt i
......to4iOnit ir0,491i;•10,..gti iiiii i i o.i t ..• h,i'ni 1 . .5. i i 41' '
' . . 10.1 1 . 1 iiii . .i;, ,, . " -hili,i'el.i illl feskSnr 1 okes t,t t e
'. „psks„sy.qt ipith,"sjiippi!i . ipa',.hirir....s . riv i hui li )111 , 1...
• : inat4iit V.10 , i11 0 ' , 0 0 ( 1 P1!..... : x ni ) .
're.- it r h . - ir ;li.otr- mut
.trat.:l4, , Wrkilittflltitr4,4lthes , tlet,er rrtiits t int ! - of .*1 he
'..: , Iteptifklitrati - li t t 113 i '. fo ,
. s 11116 (eitti't . l . he :sic pressed
. sittehtts. lie- it '01 , 10 . 1 pii4y ; .i,ii. i hi; t inst i l rt It. he 11..,
c 0
• tis'ilititiit r 'itit!itiiirty.t . ,.• !tit t.-:1 hi es:- y'r , .o rs,anti t;
• tt.ll. l ll . t r • Prfr•iiirs , tet .. ; litt s , - . "'P.N.! 1 the `.I tti 'lir nso '. ii.
' . .. , ...lottrieritt 'riten, tint! , irttph;ty: 'Etit,Kmt.ly pi a c : t !
.... ar hit . til.fil+a).ltt 'Pptit.itl Ow 441;sfjigr1.g,.' 4, ii.
..-.. phinii Piti
.:thevii to-i - tisli s int vrA tqf 11 Id •,, 11 f 0 i e.•
trios,' rn,l 'tiitlie4TO r',loi,sreli 11.111,it }r , 5... e t 1511ril 1
.:
..-, (fie ,, i 611 1, 4 , 4 - the•poopl:l•.littl now he.' l 4 •iievor in..
•••• th,,,iiioio.souinmt o :iii;.,i. g :.til. pm pi... or coo
. iirijiii4k,'l•Atis'.hi.:44ttl'iii iole. •foi , totoi (It oph •14iits:
..• ',,
the =eiirriftitrtt taw atitr'i , tot r I it!! 1 ito:'l•t‘s'..t, Ile k t - 4 ,
• •iiiii"t*•th•'`Oi'xiii''iliv . .i'Vill I lie ';;.Stiprititto Ina' 4 o•
11444 14 ,414iitif!,P74 , iit1i4 r4tifithit, 't`t re.l Is - reit - 461'2 . 1 iir.
": - "riglitlk'rr - Oililg•• ,, iit 'lilt sii;Po`iii.i , l..N.'''th "'" ''
• Onitiiiii l 44l4l!ll44.l4 - O g•iiv'e•rornoto —lbw to hi s 4 ,, iiii.
..
. eisiiiitit, , ,lll l l . 4r.'fins-:i.A•O 4 titor:ttio4,h e lots 'to ell"
'' ' ''''C'''tfii'•lo4fe . "'''' ' ' .'
:It l.iiiViiiitlitlifffett Ta It yrt that meat)... ;only -4)w,,
. - "to 'I hi , ..• fiti4ititri:',,4locJitiit..,',iisy'ertufllYl.i ho tot•ro.,l
~;',...... bfF:liiiiiiiiiiiio oiii.',f,r f0kii,61.4 , ;.) i ; , iii,.l Thar . I e
•,', is .iisihg:.iiig Jill rtt;''.litifriiiiii,•! 14kin q t o 4, t1 ,- I, ~
. • ' el4l4l(tr:itinitt Olitttll r I iti - iiWititl4.ll lit' =iii', eNI..
.., • by -1114ivitiiii:1)01 - 0,4 tiilit it 44,y 4.. g•li i 4 :•,. 1.. i. Li 011 I 1
to ki 4 s o" *iieir,li . :l? 'll , - Ki4 l tip! n• ' vitioti,: Ito •is sill
... a aiiiii6it f.l.riosi!tep!!:artit-'liiS:lstiell! . ..ll`4ll/1# '' ' ' ''...rrt;
•:' .4100. i iiiielirol itil I lil*. I 4) be' nt FS ri. "1.44i . ..1 II I ..
I 1/ a '6' 4 ho
•pi iii....i7.10 - '.',iiii'ittl e:tii kie - ri kii 11:ris , 'itiiti t-t ti-01ct , ..
.;.,; rtrifiiTtittl•tiA•llolll's;i l `titty . tir#'j it :, hi 'tto r 'al I,
:Iktirietritir: s rrri`tiTtitiiiiiiptitiy::l2ll;•'iiiri49tnell r; att . .'
, '...•.Aift#l4;atit',:jyt:iiij. i:i'lly . ,;:hy fiirte'ot {1 1 Fn.', it '
' 1.:0 1 11. 0 7 4 4*1i 1 11.'P,t il:ri.rri;!y:tfri;l.,p . yi4fltl' tiliOili once. to .
i• ; ;;;VAi4si',l4:4il4 kfi,if c'iiiiiii ise:iiii• 6411'01 • o'ioi.' riiiii!; iir: I.
?•-.,•
....„ixiiititAliiii t ;iii!it Oi f f%viitt it''4,4;.Opttl' oat .1.); iti to 'tin ? ' i
••". - • . ;.4l l 4 4 .thllk!llitt4*"..'fi..4)iiti.''•,iilit"ili•''•l6",'ltt9:4 ' years oi .
•:.:,;,,i(liff,. - ii!;4l , ..br . t!,4lgij'Ail:t g! . t., hi iig'..ii n il I at .int o'i kr .
'' s 4.4!o!#i;ll'l!W;,,iik-,i .ir,i.o.; - i•Te.4Olll-%,gen g la t kin. w 1 I 1
7 ',•';`..;114,04.• -. 4::iie goti;9loishlrt'elit
Otrty,loytio..fouk,r, pAbgLedi,;cltp:til of: tbe , meet.
t9ll-,?!„:‘ he' - NftiY
#fifl l )l4i 4. ..ti'*;• , ' Arn ,.
*ha hovel
,ntver- ipfekll4.l.lh 3hti tterr.ortotic.. pap nr.
tit 4.. than.. tijr,,
tgi• co n
~ ,e 0)- 1 0:041rtikm the rptriTipie '0;110: •*,
. .
clf..44Trie3lifut , ftssilztimt to rfaYlli't ht , ;.',ll'o6.elir'eS .
ehig titg)ll. tei
I r t !A)
.0! j , ..i.m4;
d ?:6•Y!! 1 1:, 4 ',
I• 0in: . .1 f" . of!t11” 1ht..1 it;
'
-109tii.tutrp T , Inr. tli . r.db:cvglinkz:,t .I)..ip •
• •,- • •. •
• ',• (hat
•
corers' mt. iod. from. Ihe. erppoll of
'he 12y lIiP, return of that
r) : y - • is
rhOioiii h!
. nr1.40i;011 n • OfitioiC. for fbctaik:.
'(.i . !! . .!ic - lii.i . o.t . iori, lie!pie.
31itiy:rri 'lii:,ti r ecji . 44
I.6».::.V..4glifirti , a,itiii;':i; il .
:404::10:1tit . «..1 . 1',!i.ii,:: .S..
MM=MMI
.
i Id: arid t t
A . ,;t1. , ..i! TO: ilia' iS 61!if yv f,t h
his. a (!.intr:
antiietr'mrtiug
lluirrp sifid:irige iii tiuliiu
.1k
. aat!irAlo.ofhei:pti'l.'of . 'i h e..lie hi. ..
.... • . '
'.', Sii:far I rsirll: ii. , ivirt2:4eentiv'iitid,l , .t he. oft ed .:
p. Imii ;ea ehrt.h.ni, - '1) , II iif the F,lie Wen, - - I he
iiri;pee:t. hi .t ha t. .ilitye iiim. tlevt , r:. lonliel — nil
•.. , .109riiy'.ii et Ihe close :14.• thi''' . lll (.9.40 • enrils
- ~ . . , . . . ' ' r • .. . ' . .. •
tylq3
li,N,(liiiio,l
.utrirti•+l.n::dir v.itiitipr...!
'0r.700.000 mon: ,fins I ern ud lid
s , orn n?t:: ne!%.r ra Irina 110 .
nll66llr.eeintelq
. 3 W e g
.nnpply th;. Heivy
id fie p ct stitiirno,r,a , io . fill .1 be
hit:e trirr):9l
. I . lln lih.ml of liii, - .nthoiniFCri;ticin nit Itirend
. .
In nrliwl Ih. , h li;eicc . .!. 1611014 he obinitp ,
i 1
. Q • (II ! trr q i fhe'
,s . l,t! , ...fittit . 6 ; us t hr)' . .tinetry yi ti.w
M=E=E=
. . .
. .
. .
•:111: till'i ji ,, t y litit,il. I )..,V1! . ..i.;1 - 1.. 0r . 1 . 111. SOO il
'llrei . rxtri , iiiikittr..l . - I . sti I 111.-tie gitt!q..fill
‘ irre I, IT
ir;e, ,, e4 .';'.l , hoir ivhii 1e• in.la .favor 4,1 Ftief . (hitia
Ilit.jt lives,l); , e2irt,itig, Ilit•ir t•ll , ltlrrnott,;l ii‘udiv
lo•i;{ii I. llol l'. , wJa 'H. tvatim,:}6ll. y'oti; het L';iiri*,,lti'.
Ttiiki..; Avito .tt to' in - •.l,ivi)t.• l if a rr.sico: o t on „T
=ME
our lye.- att!! ; I lie ipfitepiloot, tiles
of pe,,re' iO1: . pro-pet cirrhtbi
wit for it.' MCC •
•
.. ,
. .
. , .
. ,
' or
~ ....e ninhi , nig. lait..iiprit , nl . I.• f tp:. yendoria..n . ,
rnpi 'n okidi, k... 101.• I tie ...I. e:t.nri. •Ititi -I'ite.itily
iii..x t .111, I.'i le lAA i,is .natipti Pi.i.io tie-.i . tei j .p . it,
ifriFtlie ni , n. whit ritep..s f, thei r, 1'0(.1 ' in:the
thuluiliiii nn fNo tl i ir vk.itlrtiityelttie•: t.'B, °tot..
tinily 61.;Iiiliiid I.; ~.u%. . e. n r to it e ;; , i ,iy j. - •
I . hp '
LINC'I,V will
ho. ivi 1.111)0 I.y uiroolte
iu!iiwt(l iti it 'w !I .tio•
tikkokkketi dill 1) ruling it i II kkr . l.%cky °fir p! Au.
r.ii.011.!, 01 Irri;tior.l, tho. „f„tfir lil l
4 , 4411111,1 j t g 4*.; 1 0j.
: .'l . 4i. t.,1•••,..' 5. )1 j4.4l B9 j w ir
.114!•ivi.1
.itt af- 1 1
till hr I;.
1 47
r . st. 11101i , i , ,..:. 11; 4 ,,L14 I fro t„I 1 ,)%4 7 r 1.0
.!11;1 felitap.s • I .bt'.
slit. i 11,14 11 . 2 1; SIIII tI . 01 ti ttii.TP'
•
. .
. . .
. . ,
• kl';•.aslt.tli-.. t iy;• ;•• th ,, ! riialitry t'• ncr - .w.;11 ,
!Ittoir 'lv. rt-Lfi• do all. that fol.ts. ii ;:rrai l t.ri • oa• •
ve..it.0i . , 41-L-1, ! ,- Ow saiva . raill t)ril,e'ruoiiit'.y. - -
1 e .i•04, ',ha - out oa.•glejlaly in vt . r,F 01. OW 4ife.ll.
1.-iti!•!. itil ' ltoVvil, )lII.i i'l'iist.t•• Itia.:lti•l r .'i;t '. iyi.
.:Ifiuti for
. ..ft . liCllVl.9.ilitell ' hum our:t.tireateli,•,l
c.,lpili , lo!' t ..1;.. .•'. •- • • .
. .
.
.
.. .
. SV.e ii.e . lioppy. to neentinee • to. nut r , oder.
'to ~ti p ‘,l . s • ht 0)..... ..i . ,11il Iy•, I 114 t • I her.. 1... , t? ill
1 0 0 sill 1,, a (4.( IP 4e:foie ~, 5 14.., - 0 edvir• • •• in.
'thew'' th,. eleeto.O (/' c; n. in! . mccii.F.l.i. A s ,: r •
Ole . i. 4 1 , 1 ,0; oil! %t•• i ! ,,yo . ' 1 oi. tid,,.c,. hat ''.oeh
.' , 411! . he I lie-s.! , illt ~,,
ti
11 - iit "it .
.Pti - .iil,lt ..(It'f ire: 'to
' , . ,, iiitiilliit,),ii.l 111;11, To e. (1111iiiiSli 'Ail.; ill .:ftr
,t 1 1 .1112, tr'u'ly 0101. t• IA ill . 1.... li , wiliti•il' Lind 11,e
. n . . 0.1 V rgiil MO liiiiiii: .def00..11.41.- 'Soon: .th.;se .
, flint..; I .e on tin Ihi B , oit it the lierckii }obi r. be,
I.er.ourwa .' '.' : . .
r;stot.l, TII
i0i. , 1.11,0
• ry rateis!?.. tilnefid and
in;.lSqo defeat. ..61 N•:l•ll..rii,
0. thai.
r!innipti
,pnl4,(;an , sni
1 . 11 . 11 t . •10 Is nt. ..sonifrn , rn di•iinioni'edt;
%i heti vvam
.4 ? ! . thr Snuih, 11 . 111 i the
1 , 01 . 11.:311$ ' Of . ..nt
ed . ar.p;.d 'tbrir : bay,d. Inr h • ;
ont!li.rr, A.-
and South ISflid
4dit, so' il;r-are t4;.:eirnt'.r in 19(11 I.
Liso
.6
in - 2 he
. . ..- . .
i.i i. lie= of'. lire A :seeie , • el Presq .of "rforx,liijr
eet nq fl'. "loni I ,, i,krel lor ' and lebial , tillo-11 ..1
oth Aiwe iii2nitiqt Rl;l'oori.l,'? h i re r;rove 4 . 1. that
~ .....
. .
. I tt . t!Xtfrtet mil. ',trent: the war t his
tit'ittt . t.t . ... It lrtatproved . 13v it V•tte'retier
):11).P. 1P1:1. 4 t Of not ( ; ”1 - te•il;hdt , tlf en:the
•w II be soeti that the tr.rebel Auhtt••rfiand elli
tter."..lekeit,..ret , ft) be yr.'
:===l4M
th , l•l.!re that pH Orrnivii, e icipihljlh ..
Ihr liiel..p . mil:Tre.or er r in , i " . „ ini „
ni l i t h.
pch ji IMel of the ' aii In
Adrti•t
nii.rd hpnn, the 4.llt,ire Stnit h tsill lie hosed to
:AI the s:.m..titn•„%theciti; , ..r,ls awl nrw rem
rripts, iy!.;t'impf;'Ml etry pf•MeCtrl
tur'aitig thdi liramy rrgiilr,. iiit he "peiteet
, .
. .
, .
.
i ' Hp w' . tn nob' !iinie .eo;kelerii.r:•th) hnest. a n,f7;l9y.
41
, nen . Nlll ilia
. AII tHelo!!,ti.e;:,rilioJ firar,
1;,j1 ecln'ihif,cryo!.j.6.sitiliein "pro isi?ntitt
Its
v 010
I itl; . , it',t . iii,t..l4,
in
rivileliningl
. „
.
he ,tis;l:Ai . t ion . 'nl .Linpnln, .
pea,p!!' 01 . ttie the: ?wine, for th e ' e j er :.
:14hich "*lll ~: Yoie
',(4 , .n . ot . .Airipriii,r-o:.•ce.sifitin:iin'iil.ropiredrilte .111
'l'igronitrocrion t
'ate 114
It i':critnin
:LAST , WORDS:
LI4COLNI LAST , OUTRAGE!
. .
.•• •
''"Ar
•••••,••''•:.
::•-• J:4 , • • •
i 4 play
)10n 0
,pl4irnok.;.lllP
vial-Il'ir,agtl?.'io'
nntl: T he
Ynil Bpl !i.e' A rnly Ili. I
ye:: inn • •• of. 1i7:h9:11 , , 1;1• •
1..11 Are by: :I :in .4i',
inaji , ri...y fin- Ibe comma bout •
hnnd Plit
. 111 t 0
11'2 t Sipa .1 flu •
4rm trien I onrnil.t f : . by eh.
11 Ingo - fir \S jC h
rnp id • haves p;lii j4ql ' r, Info?,
10 1 n.11.1_...n4;nt
II" 44 n'4; Cirrnif .1.0r.4 . in; '
rit.ol.tro *T i , ll
po eLlt:;!li , N.: writ Fil fi1!r . 1.1411.1 . la, • pc . lll .
pig'‘ivitk‘ :OP •
.tiol.l.ite.. , a ins. len) , 11.6 . 41.1
mot. ; if illy.'
o,"a,lllvst okta.siel) .
V;1i.0. - S • tilt'. lit•nr.i. bv
.writ v, .11:141
Thn ro : 1:100:00
:on 811 6. 1..11 I • lb;
h!.l p 9 ,8 I,t.i to ltie y
Sttiles
.linvby
moans if effl in i
for the ‘vhiil;;.llinn.Ye, , niq
dleprlae.l • to'
.tirn6 , B
snma'ila.t'. aae;
Olii! , ter, JllO or mil
'1,111;3711
! I.l.lll':ttl,lllll(int•i'.4;ri-th;
' 11 ? li ..%/1 . ...) . ...!ipp • 1—) , chit
litot,po..:llfid, 41' lill:s2i he. lb.:1(a
eler tivt
t...
i.rgrt !nth ;aid
stuff bolloOl'ov ani 1 . 01 , 4 t.; 114 ?k.. 1
o!' t hi:4! 4.4 , 0 posuji,ti., t r . .-, ~im
rlll . l t.•;1111 . ..1! illl/1;}1.:' 14 . 6:llffli.r.. In ride nu rl~t tlni~
01 . 400'0mi nli.!'t oto nl
1110 polls -01 ~•y...0 tr•i: j p
1111:11.4. 111— lin ; ;.11 ! :•ji,;;`...: 3 filll j:11111:
hH1!11 I h .
nJ.en neei)'rnp'tali 'his' .
IT :Lt htii.l.• to ri•roi.tc it; it ve high , to::
[4111,02'n...1., 'he . ltie riv.fi rennv'- taro 1 . 11 .
"rai..oll y. by• pp i r:
last sti.ki- has non'
been . 41iqii.,1•64, •• • •'•
. .
. ,
. . ..
.. , . .
. • .
...111 . , A , :NN11,4 4411: ‘II , 7ZEp A 717 A YiV:SEIZ4sIr: Al.!;
Tittt...l.l:r.i.:r.l.A.,:st itsmi,orr, 711 AT TIFF:' CA 5/ :I;AY
Cl. cf grit
S'ij ityht.r) rs tvii lilt f Tif EV C. 1,11
AND, 1./F:•TI!..VIVi: , • ,
k .ttii;f:11111
6111 . tpir icy 4,1 Fit
ti !tot s; .ttemtt :itl4 tittyp.4l.. .t,l7.!ttett, 1t tit
111., • • ••xt7 1 1 .4, ' I.4 . rip• riiiltt i y
lot re Iti4l:- I lit. : eqt ., •lttitltitg: .
whieh G v , rVN; ins Eli, piwrrin
rtipttt..., 01 ,t; ittt-talti' tot i..T.
1.1 )!IF,11..r.i1 . 1 . 1!A11111,1 111111 , k " , , A
. tretto.. the ,
'1.11 . 10 kk ., ttittimt , w4.cittrttpt.tetrt autiporm"..ryt„jt
sit!itiet t.? t . tit. At (ny..,01.111".13t0nt1".1r.
When It tit 0 . li..j!dtt tit 111Itssilli•-
Irtitint. 't 'io,litivtg ,werp plitto
list! hill tot rri.tl'?l ••1111ii,111 V:11 , 1
!h.*: Xell4 . t. ;Ir InpjltliQ'he rot This
, r . i.
hnie plop. nat• in h . t...ialtovv ii._. 111.1) ill he.
14 , 1.1 R ,101!1 , 1:edsi j Hama. l!amWdshiaVan a
.•
Oecori rn na l'aulttatt artentten
Taaf•lll:it Hiatt Iry c...in• 16,1 •
vi..vi,l it , .lE•lllcj~ + ,.rvth a j tpt; porelOtt ereYar
I„,i,A, Zl,lOl, .).F4 teeing. a.tos:sll.t. pra.•
• • • -In' p, w
; It firrt'va 011.4'
: 1:e 'ur In tlie‘
ii .l,
riC l of ll 1; tP' • r• I • d0.93. 1 .( Pve9t.
I.
' 4 'e: hts s h r e " l7
.Witddllt lII' 'diorritlo, ••• • •
Thei p , iitlir• I .ri•com.i is vitt. the
• "'pm t Autr..e. It ....Ili
ithi4Joi•rx taus of the po- I
from.th,,t siring er long:. • • • •
• Stlyie at the
b . ,/
r.`ef'^strinte it ol , lere rt,..r;.; • lik e
.1) ;1111 ,g
!mil, $l . ll I . lire lilr;tw..
-hint $1 a
$Ar
• .
-Hot ;11 ' . •
lltl.ilr t I.r.pinl:•.i+'us:'h:i,oh4ie;oopqr
I ,. sir 1..44.1f ari I :oriel IoA
'II Mr. Lid il tipll;i
bit 1111 t I A 11 4 •Nir.'
rn.l•Stia
0 !h...R . ...1..1h..
rnit . l,•••firatteri.,• . lt l at 1.4 fr .( a
to iihtl,frinli • il,..'rstt.hnri. •
!le ker...
thiv..'•lo:.sl . Oi!..oetl, thy; Wet-Hair s.4•Ct't,
out
•,.. '.. •
eti; •, it eati•lieiirpie.l, that .
-hers of .hi . ri! vor
Aler tettni. nand...om'
erhh..l.i ;Irmo Itel..tolddl
iii- rd I . , ,, neottib 01917
psi •in ()lie of G y wit !•1_
nit
14 4 , - . wb'esb . I: . ..tg . tal!'t• •
.1:11i •
way' nud rher.ori d L.111.4 . .1..V.;1...--
pnjli2 • Ji.‘lttlt.llll!.Xpeele c, .lie ntitni,d • thr
OnV , Witt he p a t o; . • .• .
ham n'teir by 'lettere,
and by,
ofplosicß;ccitt'otti)aq ' sliris'N"tin•krd(n 111
l rout them to. nn,r eharier niill hr
. have thew
tiro* /or. Al , Ulftl6ln. i JAI.
t•01;', b ..tr ..rep . ..ea ••/, #.l it v, em. r.
have 2P. 2 •11'liy ‘ : . '1,,f,rolet ,:deootQ,
Ire pot irt.ih'• pl..ve M t .
(71.1100 Lt:ritl
theirill VO•Pd.... 114. l...;neigit time made .11 , e
I he.i..6"it oirry Bait that, re
•,,k o „',.if '1 7 1n0: ' Thinnuli th,
hurt , i•nnol.-.1 1 0 i4 rvt.r .
vinlnfin4 Ihn
twiila Mani Ili,
Es ct'V tinaribit , on,
I)epa it rPertt . ..to
. t ibrs .
. I)einneratw genrini.nt . 6 iis I he" arril
fai.ility exii!irlett'
the R .:opriunjpep9.:
impellrirt ht. wag. pig' in the . path rg Derrbwrlitn
tigent.•:Wllti took . Ati•Clellart.ititi f ett I
snipe, op' We . have.onlil, • narnisinn
the I in s tia,•aftry)l • • • art iv
it
kePkiilled
, . • " •
.•
still' the .U.llllt - int. ,- h...(1 ...
Tllo.D.ormrt.rtfte vArt ory .. ;. a
nn4ny of Whoitl iiavr vcor,!
loy R. publil4ie ...Conreesreen . , ling •G. i•••igitra,
trity • lib .
: ref otri*'Bich
to his: base: ell.' bubrabg tinind. , ..iti‘ncept.hh"
•:t 0. a - npisle . ennEligi..W.ertlplliinpoi . eible, bar,
lirriflaten.'n and t lio , reitiii.hinitiits' which
her behl hand; Ail,' Luigi iii re-oiveii
pnnahe de 'd fwi s l t e ezents Aire
•
, tiov' play, ing.••
,4( tees feseived-ittat . theyeitoshlt
seize wizat'AeCleilaa 'ballots . they :teelti ,
.. .. -- , ..". . .. . . .. . , . - ... .
their hitn...ii upon; anti while set tipm.ettittjgottout! . -.. • .: ,- -; ~, . .an: 7 7 . 1 ) 11 Art % ....:: .. :...,...., ;-. ,
- • . ..... . ...
...r"Pro!..;.y...t!f , I..iiiir4t . is s.p - „r"...y.,.,'&1.•..1,4101:74;;.;r:r.!i.u1147 , :i. , ),,.... , 3t ~,,,,,,,, , ,,4 ,...1..,..: . ; ;; 4 ,:„. . .i , ,, , , . , ~,.......:,„,....,.,
,a .......
oiin Fpi )6 ey V. Clibeir .iii . ,yril,'. hpi -, , , eVi4lty '." eiiii Or; . .. , ...'„lrt ii tio.l' ft..rt : g t itii. - f?', - .e11. • ‘ , lihit . i . ' StieVierif•l
ggit . 'l4.l l . l . I 'ai! !! ;•! ! !7, ii -- . Wris , iiiii •, :iiii,.hciii.:;4!, , tyvp . ,:. - 01,1,tfoolillgiiit hy
. 11 i! 1111 r;t . ........i. r i .. ii ri: % (‘rnro . .q:o!
lii, , fie' ti!lt; tc.itr ites ' trt!tr . ..ther;'.lte ,, stilit ififte•j•-W hati'.he. did '> di , . '- 4t t• .1 h itl k'.''il, ile ;:thiftg...,lrl. •
I..iffeitTri ha tot.o,iiifirtairtt th.itf:s4eti.•?:;vere-' 00 1 1:,fil pyi I rli itOkfitli i 1 I
. 11i d t 1 tie . thiliritt9il„. wh e ther'
VV .c ti.a at 4.11 . .;' unit .i ntni; 2 , crY ‘ ini :Si:itiii - flniit!..!: . '.w.! 9 CtiCew i;t SY!' k lipitin litt'4nitiutt,:. or "!t lorfh..r,
.",I,', l Aii lhiO!'? -1 he:'!rear't hfe vpii: , i;i , iil. , inuk4 - ,Oir .• ii. .Vll ' i;Fl4llry a t• rffi.tifltto44a . T...c7' . it's.. ihe 14. i. 0h . 2 ,
. .. . • _
iv!4! theii, !!..;ts-,: - ..... Thii.',:hif . it '..re.inerpheie:ythii . ; ;trig 0tt,...tie . .. , wriier.i . ieem ingt.,1 , 1141, 111 ~i1. 3 ,1r ii
1.0 . 14 ba . rleehoii . ...!r-itoli: verre' . , !IT it!ilooll ''..,tiyq, Ini.9 , l4:iiverl, !iidt ileitti :t••••6i': 164 !trir throir • t 11.;
f{:;!!'9 11q1 thwr;ati , ro . nit.4l : fulkyeitngnilti'ey.:' ~...'' ..! . i;U, h . , t:ile 'oi the' J.itrie, &111 C -R cipiiv..11.....6ii -
:f.the....pi10,',1.-,iTI!!;;T i!f' r he' ft . .ti!.l is' th..teo,•ti.ll.•l'ine It .11 tic . iih ilex tileet;s;;.ru: ; .) . 130 1,,.,....;1 . fr
, rd - ri)ilt.,ii4,4ep . ,;lh . .A.:Ottitli;•ht, , !it'oril ' ti:,tieittii.., h;irrorr!.4'rtit.:nithi...fvf Y. fait: s 4xti:flitl.ql hi , ii.:trii
if.or.f:l . Ifee . ...,Rigii,l *: _roi!...• .Or, 1,1 ft ; 4 , i!pil, FpLejal.'4yr•srtliiitt,'iltituntitl . !cr!. the , 'it t.lte to mit g rof . ‘ll,.
..ikt•pd , r,W - t . i ' n . .ii. , •X'ihailY. ..tio.....hiy, i•xfiloti.;!! ' I hi..f . ' a hir1i , ri14r:e.a...1 . ....tt , i , i01 . 1 (Inn , rt,.0„;, - , , ,,i. - i.i . „.,.sii,e,
...,% 11016 ~- yii 1 4.. 1 ; 0' i'!ii :;:, it . l '! ' 'T ..'.... Stirg ,.. .)..
,A4_49it .. the,,Cpjj.k . q . nnen',oy.,!ii . Ito' toT'4•': pr0fg......,f1ii.
1ia11uti..,;!!,••,,t f, a . ., irlig, -. ...r . d;r: r!f. (: : !Vertior . .,ri...k :.iti ii er ,, e-1 t{ roo' ! 0- l'' hit: 0. k ; wii nip; •fii , .t.
S. - yill.:,tti ' .. , !'ttiii - r iihit - Pri't,;AVtt;..: ittUt; fp! ury ' . : rhdt •ITloi.f . ,..it ,, hyTk . itip'.g.tp':tryort I iii.'61.41: p, t. 7
I;' •I.IV e , hti0'i1 . ....1144 Iti.p.ii;lrimi-balltirl.!,) toy. . t . .t.. ft. , ' ny st , r.,v. in irl , !u'elr, in . ..ills, Ai rid .in iiT4 !it,'
.....ittia..r....,iii!,g lilt I . " Pm..!:tanr;nr' ii iti'.. inpimfin - ,,..c,1n.0n..(*5n,q !! . tii.l , o, 1 iii . • F,:.,)..:. r a 1 i i ,1,,,,ii n . ,,.;,
y• 1. t. 4... - Fot.ijl y,t Furl y . '4* u 0): 1 01 t.;1't 4 ...i..tn' . 1i.e . 1 sttit h nrtne',ltyn.i, :91.11‘1,., .wti h.l!..nt•ii'l;.',.
r.14..,A tii, , hy.,; . i.t.ittp.prit:it id tseit and )11111;01 'll9 ' 1 1 ! 46;11 W•11, r.11 , 4.:01, p.i,.:4 1 ,,,,,,if . i k,. 5 : ea r d '..1 i ,;,,.1 hi.
'4 'P'ti 'l l it' i Pii: ,11141 p .- t,14 1 :e1 . : - ; ... ."'-: ', 1' . .- , ...• : : . .':.l lA . ,' e:tifhil
. 0 , 1
,the.f•Wehhht r.iiii:t . ),4t1, ‘ ..T11..,..y - rho , e,l .
...'. Th , ' -.: 1•'.:(ir .. ..i... , ,,ht ; t he, •New' , .Yrit h , 11:terits • ht: , , , h:lehg '!h.:.Vaii2k-ii. iipif 13, , ,y ii ii,ii ~.. i.,j.„11,.. , ..- 0, ! ,, 1 ,,.. t
%V? FA; iiiitiiii,.' . itilii,..j,i , ..tY'h...r 0 'il. - !.=l93 . pry .. liir' I hr:! , 1.t......1 ! ..i t q.'5 , p . 1.4, Is bob" . .. -. 1.1ipm., , 1,`beii .. .;ti,,
pup rt:t=i. : itt lz , -i i • !i:l,lll) , A,R.iiiil 'of 'iii._ 'Air (.;I.• . ihiti I !T . .. .go ill I hair-, vro (01111• C,' I r citv , ver: wit', Ilan
likthqs; it lid,. - 11,,b4liti•iitv4 '-•L ti; . 0111' li,lll,iiii hiry,
,nrof . r !•,%ir . il hit! , ritTp:Ot the - ..S.Tthii,l!! - 1 itt.'.-- .
itir.,ir.., •*1 11..... agT,t , i.liii.i e.• al I app,,tin I Hi)llililt , rt 1;..111,: to).Ai*..4s' . 441 . 11 , i the .i.iferr4.'B..e . ii - 2h 41ii:61;
l ' ll 4 , in '''!'!'Plia'` ,, ,t ; 'Nit') I he. Of tit 4 ' , "I. iii.. :%Var i, si!(ingly . M . O; :•.' s "
Stir r:) I - .:tdclitni.n'es . .wi!i,.:
4 1
"li , . pa i I iii ,, iii..-I rt-v , - i.vll'lP iTfrifri gsTiool liS , '•! he -, (nog! thil*- - .Atitly ; Wiii'ei, t:...pili.liol, • • stoil :, 're!,ol...
, ... • , • , . , .
.• , • , . .
,itim e , r!i", ht . I%; '. ett Y!o‘, lititl, eh! fiel
„ mit; ~ o :i'isit . noi. sanc,, 8 pi!:heit jn . : , .,vii!.y.dir,.i..i . j,,,,;:b . ii e %1,. ? y . . .
rhe • u rrne. ii ! .r'er! - I :!,% he.ie long I i . ll es 01 con f yikl k! i,! d e b. l , B ;. q ~ief. o j
3 1 g /4- 4 1.-1 )) / 1 i,,,• ! •
. W . ,jr.4?,.ii•itrni.ni •r • lri...ials,: The . .oh,i;hl4, 9, pl.te . r.W.lli ' I.lii .111: 111 - i!1!;• 1'1.41. ..' A maul ,
ily/ElMlY,ill . ;rlit tyi,...e , Vl h. eh: '111...Wel i... De . ilk 1 tee m 'rig:
orToLll;.v•iiocii.aiol:ff!!..ei mitt:. di Jhe - NV . .pr - 11,0 7 'r !Vic i"- 1 . 1 . , Y 11 i*ihl II." .Ii 1• M V' 11 ' 1914 . 4 , in: . ii ft C -p-'.
if,' I tineot - -,Ffi - ,streost log' - I hi)s.....tnTi• . ct•,htlit . in , 11_1..111 t wti . .ed nnutruhtt. titputi . t.u . i; htitt , ll;f ' Ol-'7
the !!::1 11
li.o.i's , ghalfg,!! of their,* ty . ig" ! het t; kit 0 ) .1 4., is. pie 0„,4,1m 'NV e r;• . ti l i ;I %vti r.,ie
.: rt. covo'r
li . !ITO; .••. er.inri.; If :trl,,i.s•f te.l , :l!.eiy - ..9 I:l...:tittit'v' 1•ei!, ili-I
,t Ire . - . prik - fini.i . w . .ro - ea rro , if - 1 , fr... • 6: .
74. "!1' ; 't"":"t.- ii ,,, e . ' t , , , iii M /4'lo ,/ I'd :oft , /dy 1 , )1 , 4•' .Pi i.PaY.‘riio riiihg.:. tit. -. Ch,ntell' iC, I ra 1',..' p.: Eli:
I) r , wo- , ;air. vo .. • 03 tt; , i 4.);„iiiF ~ i.., ~,.'
..,!..to :-,. jr Ic • nyi;toil p. ,,, iiiiii. , ..1 in ii , i.l ti? f hi.. solo h of.' ti,' . ! •,.!!.1•
ll:lifibly.T.i . to roll , ti il itithlitt.tp vot,..A.,'' . The . i:utiei- F.uf r : 4l . .p es i i io'n," . lind• the ( I ,.iri.. -'tier
R..i;ll!)iiran.flip•pog:oll 1 iji,iirill •• j . eil 0• - rit• • 111 . 17c.1 : 0 • • (111.(q . .1.i . ,• • W i 'IA, :I ylll to the,: oil -• ("Amp. on the
14:'111411..ii ,•,••• • 14i 'MI.," 7.. !h.! Ant rinf!t.. evi ! iy .w : : ! - Won i 'ii'y hno ii, *. '.-.: -.. •••••, 1 : •, ..,.• • - '... .'.
fr r . oi I " 1 , " tl a. 4 • Mr.:red—to the - td :ter every
thud- • 7.rii , .:.r,..!,),11...1 , corirt.'e;.lptii
.. prho,jpgs'w o r ! .
'rri'or , ! . ... '.- ' , .:. , .• .....-„, , . :. • ...' ,::
.' •••.,,• • . • :‘ , .tplo. e•i, Ift . thiii . '1•11'..0/etri•il , 'a I'l , l .a. .1 . ., • • ...•i•• 'i.e, I
. . .
. .
. .. . .
, . .
; 1,74 A . .. Li ni.o n. 64 /IN, 'it', .. ri• 'ail ,i ii.anT1p,,,,14. of
. .1.i.,,r01!id., fr . lo;id.l. ' 11 , ;,VH,.
liii , l• I h....ii .111 , pri“
t . :iti,..;-thitt. I . ho . f!.61,;,.r;itrc:;,.1e,.t0 . ... 1ki..111 , i 11111);
.!itiai . n . i! . Z..:l;•.llalo: bhfirrig.torl,i rii•olil' 1.0 Hof ..
.1 . 15.; . 1114.t.1e1 . ail 1.1,1 9tg w;•ri. tilli!C . ill...hawk, iit
.111.(1r•Iliiii',4 . ,.ipti ! isef ,—.-11..0,.t. 'of iii . t. fi.,1......ii• iv of
. 4 fz , eltioi” f1. , 11...e1.q•1 iouo .implia . 16 1.i.- .. A.1V..11. •
fiv I,nfiiny inert.,llllle,l- It . 011.;10a fir, iii
it.:'nau pry,
not hp , coty,r6Paak
111*an . .1
sai•tii-IP/ .I.•ric9l 0.11 lydl •
sorpcirlerm: scat
.'• ,•
.1.• it 1;.it : ; •res.l(lPr'
. .
:' 4111 t . xy, 1 . 1 . 141. . 1 1r: Lirici.lnit a enls In y•'hnvr
gnoft
lor.Qlo "Slit)) to'f.l." .
\nr.pns;ltilr:
11011 Ivir.g:
Th.. Tr Th., 5.1.4 y Nick a , h/01pi iv!
01 ' ,4., 00111001101!
.. 41:60001 . •,".:
( . 00s01r.11`10.a0 , 1 .
.09 O. 1101011 re . roll" [Ol . l • ! , ,nrse Il itnrrne!,.ri:
1 . • Vt. V.Y":
Iforv,e4l ro
i it 4 In
t•ifi•h•al.tin:tpl4 'upon
1 1 .401'.11 , 11.10.r or 110.1 r cr•011110 . vy' .'• •• ". •
. .
framls; in • !Ile.
t).'`distollrng"e t
ertittef' 4,lys the .
, .
1. 1 1 91.1. 1 , hay.; commtited the . . sol••
vote to riirk, it 1. 'h , . lowi . ill•ttio
St'n to .
,1' .9( tOi et! 9t .vv linen vinlate•l,
amt. him! Sure ot N•
h« rD. to, -pit t he' L ;l4liy:
tier nlifiehl i•hierribteifit d `find . Iris chqi:en.ry. the . e'tid or,, I 0
• xeltT.l . the itf • OD. : S , a
see „tt ik
'-:sl : (yrii . Jo fi(citte
the 01;04. St,. it...i1l :Se w' Y.nt '-"Tie n..th
tqlcro iy,an filth In 61441 !h.
tit d t...k.1.11 :1 f)e vt's bl t !jilt.
. ...
.. . .
.:-.Th.e . /"...i ~ i ty.: ;!:li'i.i.l . hci r.f. , •t thing I hot
' , 511•!..1.-et:o , i . lromd
. 111i.4), - iiiky :roilsi.le; 0 1,;r...9 . C..ir .
Igill1 .1. ; . g . ,.1 . 111;. " . :,11 . 1,1 Ili g:is p..ilre`ly t.. 11.0.0. any
(1.1:11 . 1 . I+,
.1:11 . 01 01 . !a , rs . .t9c . . !RI
. .
. • .
. . .
' , fir 0.i.. s:l;...lli.ctiqr wlooro:tili: • toillto.y •Ito‘F..r
. ol a.Lrontloojoo, is . :r...•idi.,”.ly 0 , ..1 (j, in (0-
114 "")•"'Pe! . er^i!li.it' tr:e crimp. of d o . siirp,r.
ii ri., HI .11 - :..n . Y..01c,.th . f. R.p0.1..110,1ti in-ri rtori.
v.1) . 011 k %itch
by f 4 1 .1111te , 1111)0SI LOP,
nn•i i h
.
A to . M . Fl only 1 - i elf h err
el k t h:ole they tiuv '0015,011' Pd
t e .ellifie; l i e The
h .ve
Ihr•II r tn✓
. .
. .
11 4 , 111) . 1' C i tni , no I n i;,11
•sit I h.. :U.' 1111 of .rolFarrattupoii tii
elf ok.u.ni No w.
.
• 31 ; 1,: i
.t
konr : • lleigi.;. 1.61 J:
,th;."jmirll4l4
-'orplini b !I! 14;41 1.1 ilfelaN''t:f
. .
•A!re.e e.O- tirir U•o,pe.'..• •• .• . •. ..
~
.:
f- te.iitot How. v.e nee., gar Hotline.'nf• Love
.
tht; Emp,r,.....s•!it.•;4lll;pet-eet tieteeli 'end,. lei
But u,1if...!0.5‘5uu.,4).,y . ur bru4s,
MOM
MICIZZ===
OAT h.
cqu b d'n
. . . . . .
• • 'LEI , . i I:n.ia rt ho !,nt ii . ..- • in.'.in in.! ' - hy ; - 1 1 y..ry
..viit;i. I l'hlt. Ilia Simi hera 1...,birl of ih. r.. 114..
I ; i n' • wh.i il ..iii,o flo.' i siiciie.of of •Ih , ;'. Soup hera'
c,iiiliii.i.aey, , have Ve: all, exptes".. , !l' fliernseiVeoi
'ill 'lava,. Ail, . the l'e....ioe.tion 'i-q.: A braharn. Liti-
rtifo, whit.. the.rahlc and fre of ito• Siithein -
Ar ioite ! i and 1b..: p"iiril t .:- . geiiel a tiy, • V; ho. '4lo.;ire
ii . , ...aie;titpl a tOorn 'to the • OM' - Iltoimi;..ha've.
.1.4.1 a r'..,1.1 . heir prefei eller! ' lar tif...:ekitian of
G •tt: Alc.cle'llan„:
_Theii:4•o/I:is ,plain:
.Tif.
bitiTillet ii Mill , iiiir4.( , i)rs.' ' Or la iprI;t1):• 11.11 . 11.
.1 . .11 . 11 , 1 , 11e01i the;reheikoils : l-edera 'MO he i..th
to;o*:roaft 'to a!fr.a.tl 4 ..e: their iriteiet.f.,,.ivbib ,
they leor at ar : er: the. in ;11!., 0 gou.ir,u . of .1‘11.,.
Ch I:ati . - nei l the taloei.et , ' his' • toiseoattimsq„
Chi is:l:inky - nut -"liaa....nits. v. a . iitil. have: to
lirt , line . rip the 'l,i'iih. th;ir •.b.liole,l iollowets
'nog; tfill:Ilt6'11 0, 1 111. I G.(1 . 111 . 11 . 10 of 111..'Soti•h- , .
orfi , att.e., F:voi y vote Vint . ilil C4-1 -14 ',Nli,r. '
rfollati i., ttwietoie. '4l step lOW;101 .10.11c•P and.
fini.in,.alid• ,the.. :Itt'oakiiir. of 'I h
oi .
. 0. .?
of
rhiri
.
I),vi...i...;; . ai , .their' eritte . tb .ti)?1
th..ii,i.pr•..,ci•th•M.te'r hit l .ii oft
.a 0 •'
tor ~!kbratiitm
win94,w ,.. i11,.te5 . odipt
:,, ii e r inp. i ! 016?;.,.,.,,,111;, .pi..-
hi, , p.ulicy"hasdftuiiLb.,.o44lhP:,.'hti"
, it lento i*btli , piit.:writiy sii , htg .s. he
A Neil' The .DOuitas .consok
Sh,./4,(llinois), helio• tisititrieykei o 1 - . ft;
.oltroto4rstio , l,. - wit ition the clip.
rio . Tt . 1)twolot, stol'.how '.esitrovieS • tlie
of the jwciplegloms,. its shipoit to
Gem At'Clellitpl;
PfinslomNt NCtILN Serre
dip Stenton to th.itch—eatty to take, awful
9:toqo and hitd to ignitid •
. .
talcen. • The, . ler7el.
vr . ers 4 ;tit& fitly
d 'k -111 . 1;1 mode , '
09.•5•1..rde ti .1 he . 1.7,d0.::1 y ts it
had 'given:tip:all lb? Bunt d
[1... Weldtori
nrrnp oti the i.s?..vn:iiCr, - ,11;'131 Criir t!..1 ,*(oie•
. •
h 1 o1•1 - 31••
With.mgre; Or f'.:
tf , •01)4 hi , did 1180.: -tia.l
VeTl'l
rottieet tot!. yery,,t),l6.2r
Who - is 1.1b1; by rolpv.; , ••••:S•lilid:rfil.Tr...
band, sof.drilio:4lrpv4,l'.l:lrvr.',l
Ole/ .
br!. /11/10 dji irre iehbb•
n.•?' hervilfl k , 41. • :
eco , oft of 'Sher
b , 9
,W.ilt• 01 : I.
1 : 1.•
e:, - .10 lip if I Aieoly.i
rer:tp!bre.l' is 1 . i1V1.:. 1101k.1g
, S oll...1 , 1):.1 , .•••ool I . l , :li , eito •
FlN'y
T y -opt! . VI• h•bb.:l' io oil.
iii.4:Stl
Tho-ef k++;;lt . i , fur
SeptFc'.rt • „',in•'.'fl"
.throllaKtll.• W.- I 1 : 11 , ;Ithir -
0 . 1 . .1 W.ll coril'Vf •91P 11/1!):.....10011 lit i t 'moil
in hi s t lli. iul telin,t.• '• 1 • '
G Ise •soir Fi . w . Pst 1,.
I y , .t hari,p2"unti.rO ;
still ho r,a,rirma . t•an a l.!!
ni Font. i•oriers.and Inuit nu. re-pnt i.!l a
hat int! tiopu • ir • ••• , '
Aint f./ r:prn tett. in E•iit•
1 - 001 !...1 Cnnted:-/.:044" ~,,,
w d ,
fought h , ' l, ou'Svti , .'.fl 14% and Vaugho,•'l'l.ai;ol .
0,?, , t 01..1;
A .rteariten nn rh. M•ssiA'.;:pp•, 110 w S!.
;iti.ch'uf by ei:Prr.94, IM:ll,th
w
:'• • •
• .
. .. .
'7l . ll , re.iir.• •refvf'w,qt I. , p:irii:4l4f-11,0•1'. 0:1i1;) . ,:v
ink.% diil• T.1p0..., , .., T.ii•! . .lt..lesrdbli,ayi bp. 1,..
rdi..i, , g, it.,•Shig.q.:ll,!A r••• 11,, . . . : '•,..: .
. . .
. . .
. . .
A.(:,.l.t..v,,ify.rdid .ip i iii , r.,:,1,,0h.:,,i..; sitolii•jp ,
a 4 4..,1'., 'F:-(li.t .11 . t . 1 4 ,01.4 ~; f e 'bt .. ...1 . 1 , :;.::,5i.10 t,. the) e .. It
.
. . ,
. . .
,
. • G 91..1. • I Br.,: NIT i!.. in f;n-nroa lot o f I ft.. footed
,fa t es, at. - .Nl'llifol rig ton .-7,..4 . ....ei 01,11,4 al..
,1
• . • l'ne.aK.:ll.l.ri:n S:litninii,of Now
ind rinyle•tnly i t.
"or
.%%h elk.: tie'
as
it ,
ra crioh 41;i :hi s Ex.
...11;-r•ey',4Irr Cre - i;he',•-• of -thy,
. • .
• hag.
.
1,4; nit tin
•:.. :
t . • •
e s 11 ) , i i_ • '
to. or
• , rh.• • jioll4i.dieilie•ri , eticiriar,,imt , '
I'••r d.,t
i i.li y- prt!tt.)Ci TEIF
.1Y . 11i , ;11 s 011,1
rpg , llatpo : l.y
wq, riiri%neiit Iti whip!, d
,til
-1 No
711 • G ginni I
. 1 , 14 . 000.4, Astiz-r tO,•tlie•
fi-Jrll • . , :nt . '
the Got , uiwn.lit
unit hp,t . .e,io . .siip.. i •vis•h 41.1
oi %I:141 , 1
the the .
a fittenniili . • ern.phtteit it.tertet rue.
the y« is no anttintiCti . .ilr Th.. I
G:itinritivn•ta;•felhargini
s p.n.i6il le virhisf...v.i4 !:, tin Pl Trion l
111..41 in
vyilt,
11;esetnteitigilatiqy 411.••
I i'imillivit.ntrtoßt proirtVe
alh.r no the ddv iit .ii..-
11neo!4Sery will pievntit int nr.terencty
lb.. fie)* of
iri,if•at thr pldees viih. in th. , polia fii101:110-,
ht;l6."
•
DRAFT.--W. flit L P following from
Yr• Witt •. •
dally !h..A1.!, .Ipeolitly eh , . • him, hrW.sh
0,11 will 'hilt r
YleW
(I k r.sr.tl P,ovoN't INlotsital
ttuit_ti , a f t'ool 11 , 1 !a 114:level
Jtll li/it' ly oat or Vit.”, 716. 110
pit on tho gown. " A:s.riipt.4,6•ll.lv y' illlllt tt it
...beriaite tor. tiny u er 111.
pr: gent .traft . ''• -• ,
'We tsiOrhearA it s4i 'hi!! i 5 • to' he tb
villein oil, (.40.8 hereetter..:Ar w. •
ilh..11:11/1:1411irio lonic for a aro -
r. .r . nic , - Sin:rir —Th.': (01-
hie hri penre . eiio ions i,ff.red . in 11 ',,
Air.tbo4, reeenrty. /14.4 re let.
:Torn 111.1 rte by
Ktdhatli.{.llll.ol4 . ..a Pretii e 4tent Yet
Si roe; i l:11
he ts - ratY . timl t he. '0.404 ail...
4itorkirtririr 11•1.1 . 1 . 1 . 1:11i l• I 010..41V0 1 .1 (•I I
i11...!..10;201!Utir/11.4
fnlPXl . 4.tp" iqinfl •• 1/1 . 11•1•1
•,[70 . 101/ Ift.:ift tirriti” - .1 lot -i4rity •i! atoll.
600 1 01 slit ' v,ery.;.n nil that the runs'.
Infirderienteii I ilr,the men of f ho settintrilei.4« `
States are compelled to ' lritmit to ' theii:ep,:or
suollga0; t and, if nece64ar7 to . "secure
•
. 9 ..
, .
,
vctPrtininatiil ; iarofßesinfixrated; *roil tH~ir
rr
0 ) ) i i tiso t‘i t 6;'.ifrol;
. 1 , 1 , r ;r0. ; / * Wllio" . ii:-oloi'!iiciit .01 A tirtihtim
( . 9 1 01 In.' ..
reesident
ripiliy if not. nII nt.
aril . tiont 'Theo*,
ton ni h , r:ooy to eiii:;riknot."e tip!. *hr.,
i=;JO 111
.nol the : p4it TT.i.
io.n(ore nt' s tiOrtfo;•:l4ii!'ek ip.elo.Toor horn 1,•kootiootinoolo
e3k:on! ttY l o l .) . e:t -- :0( •
, he sq).7ro.te indopelW:.nee W Stat..!s'
•
. . .
.•
.
:IVk , r , o•!,' , A ti n . ..re're.n.t cripv: , :tit.inrphelft.i. r ohe
r :ty of I'4 irp.v.o, n..111111.1P , (1111 . 0 iril . pi - kivo . rillf ivi. , ITV
hajlecliii..c . l . it t...At ilfneiv.sria, • ;!••surr4setitl,:ir
viio .1 . 041:11in g. a n lify/Pn: /PPP. n f it/ lioir.y I,,yi fII iln. 9 . 11 . .
ilie , l)Wiik ;,i. .I le: Fi'i!e;.'6l. i' , ; , ;st 0 ill 164 161' it.'ilc . '
.
,-• • • yr ,
iiiief ih p nstoraln. io 01 'the: VIIIOII. unyer itvno,
'II ..r,-.1 . 1; i•e w : • , •.. • • ' :.' :•-• ~ .• :- ....., • .
•
. .. .
. .
•.' 1)- it .re en/ t•; 4 1. to ih.• Filt ? tp anif
. 14 . 0 *,,,, , :or R:ii
:r.,...,n I 'f • A1...A , ;1 tii 1, :.* i or; Tu/: u
A , ,,,b . ,, a
, k,':i.::.g . iy,.:at
A vs•riihlyrritireu 0,1 'yl - .
. 1! .
.I,i•t.'..:r:i rn , l.t'y.., tl;;sjio
W •ar ,, '..... .I f 'Mr' . 17,fip..v0 Al pirty i t ~
!s; , rept.efriK , . wo
ire irlill ,, zr•n ,, Y ~: y•ly:,!f A . mph re.tioria . tinr . ,. i t,-.
i, , ,,„.,i;; - . 11,. ! .. A ,i...h . (iev. , d...: jai . gif o : P l. tfrrl 6.
whyt,ri hi/ 'v , ,i' , /rwil.,,iiio,i-ivtir sist..i bps tea of
• 11 1 :... , •0gi1e:1,..r.ie , i'' 11‘,..iiig w,ilpnL,i.t!teriAn. ' - 2..
~ 0 1,,1110.011T:--:::YIK.V.Di, : MV
.V..1.*.i aa"..: $ COO 0K...
lir 11 l'() R , • KEA .G' Q 6 . 17 . 'r.i•
1); 11 . 411 ES,
„ .
• .AVij • r . W..l . opAr
ay;
Sow quile! .23.1;.,1801,—avd,..c01,ti5ie twel.ve.
. . . .
- Tlittloll „ficiirrsTfo 'per.term, payable
pot. • eolif .I , Fs. • •
. .
t he 46 , ti
Ih«. ow( Bnii.,rot
• rr.t . i. , ,N,4r tit , h in tl?efr Ace
,1 tds'll..l C prll/11..e.
: • ..1:11..• Ili/'.llll . 111• I jliff
epkrlll.l . l...iiPtt .10;li•ti . e1S.; :
• t I'll: lie -S and tivi
:‘...101,•11 v. sladlats r. 4111 •vra los %:.‘ll.l
.. .
. „
- • . ..
. • IA 1t,.1..r . to ittr.r :. I la. Tealhp.rs:nr . :ki'lt . ..l•l
. p.d ,1.1! illi.a 1,11111:1PS it 'bide illYil il. !.)q ,dioy:
111...11.,:tiVe!..,149.!!..t.ir, ilf 11••••,...)otri !I • NOt ill!.• I 0.1;01 .
, i•1116; ,, r4.ii, z i1;.A,1 ',... c,.itt; , 94.1 , 1,11 , dt to , itt.n . ..'
'l'l); , 'Ardtl;:iiy.i..,.iiili :l 'e. t%•111:,.1)... e 1 , ,,,, I)- on,)
i. , ll"ti 21 - 0 v i.. Ii t.f,l, '0.t1 . .1 ev,ql - yti.in.,2.'d fl iol. eiiii(
ittt. 'ltt ' t4tve tti1101,1! am, ,ii,,,,,, t o Tr i. ) ;l4,.
..•
•..w: r. - .. tecci-Y./
~,,i,....,•-,/,„/:
P. 'Pi,rl)
- d
IVliolzi!e tit:Tont
p I ,
.
\ RC VN Com , r)i.F.j4 , ri;%l•4ol4.nt
No • 3.3.''Ja?" Stycot : Neiv. - Y6lk.
?;•4 p) : ,n
ir.4l/ "d t :,;,,,,,/
b . ', ~,,, Iv l'llilek
11 ,: ; , / , • r •;C , ' P/1 ditortinp.
,•;;I / e ;trgr • 614
tro;//1 op/k 42. ./
. • 11!rnarks ftir rhe {l'erli ending Oct, 10,
. f i ; . rforpr;
•t. 4 6 .: D. A ppl.l.
;..t..ll.'l3l:•Ctieirtg: wan
i , • .. „ • trarl” ;
-f1;,
k 0
0. 0161',
I Otet; • t% t
f.t .40r; l'o , Tltt.r, witni;
. (1: ';'6l...,ern ft it
seer hit.. stout
'll ‘Y IIII t; 'A1 , 1 7 e 4 • rr sr , -ady;
.
...t:Erk - AN:7 T .-, Is. 01
••• • '
nn. or, '.. .. .. : .... • • - 3 . :?.!•,. •40
-11',AN•1'•.whitt• ..2 .1 Si.' 1 40,
4010' 5U
• . ' 44. 11, 5 2'
..... ;•• • 13
• .12.10' • 51'
, to sit
6 to 28
. . .. : 20
• .
7110 .35 •
,;,, ...... , .22
'ito 10 11•00 -
7. to id 3'50.
... '2 1 . 4) . ,11. 3' 00
47.10.1 'O3 . •
00 to 18.0.,
i 0 to 42 051,1
35 00 to 39 1111 .
20 to •24
I TI:It in 1..111- lorU. .„
' , ttrkin,m; - •
• In
II EF:?}:;rcli],'i•e
CI mnion
111111.1),.1 • 1•1'1,1 1 'x.. .•!
• ''• •••
•••• ‘‘ 'FL
• • ..111..1.11•1;•4,-!.•
, - it t•••• 1.• I 11 1• 1C•L je.
• :' •I•
e , per
per P. 1.1 ......
ooltit STEAL nee.ll. bun. '
• 1:C105 OLA.T - F1.01 • 11,
;MlA?,,'pert bli • ••
1 - '01:1i; .• "• • ' '
FLAX per li.
eve krlue Cnrrn'e
' fn. .• • . •
Plc TII Lit Ike geeit.., per lb.. .
• M17T.1 ON In earctuit • " .•••• • ••••"
.1.1•11 ~..1y11...e.1 per - lb . •
per'. nuhnel
oVr".••
. ' .. ... .
MN 'per • •
l'1•N•11.N. per.lb • • .
per'.P z n'
rib :*. •
• • • '•
'prime,:., '."
.1.,1 1 111. aeintp..n to beZt. per" ii. ;
• II
sten.ls#.l, ••• ••' •
floN ET,: • .•
CillelCVNS..p!'r lb ove,6•;.'
'l'lllll t.]+,'. ,• • •
.1;1111111,',. • •
••.• •' •
i•I •
T Wadi' • 4 . . . •• '
rx . •
cipsA. •co w P pen •in
" pnr
TA . l.l.o'l'. pet 1- .•
.
=1) "I iitThrS ,rlii i . IMP . jr•illon rot, , i IV
0('01, o ailed'. p. r 0 , "
~.. •.: ..,. : 80 to •• 90
. . - . m.o.:mot:1 : per lb ' • 110 to .•• OOP
.41.P1, t.:8.,, nor bp•tei.., ' .• • .: • 9600 f 4 10!
IS on —.l lon
,t•eport ~,r in... No* York Market epo bt
-.en:lrili:o nt ltlIV0.1)-.• oth Ir iiffi.r., In , he ob,ve is.
• r •11 the I.RY 'HI 11.0 . 11i,41101 . g Iri .ItA,IY kb lire • 'go ern.•4
•.,v w. 11 , :n : con !Mon -Mane • nrt b:len• 'bit nre ct.t
m, l ii ;lit4l ,nave:' can befouu fon the report, IA .or ofnce,
.TO -E1;1 . 1!1 1 -$ OrBOTH
. . . ..
, A REVEREND., G . ENIIIPIAN'IIAVINY
' ,, .....h0 'r..4 , ', , i , -5( T.' ! h.....,..1t!) - Ito al Imiv . AtiV4 - i I.4t,•;r:im:
G..toftidilltthe.p..l6l.rio4o.4,llirr.vdwrov'
,N,'.l ye m 0.1.,, 'ol 'lre trvi.;nr, : Wil,h9il l .!refi. , .# • .
`1.eye41:1 1 11/ 1 -tit .
`li; it (11.1'1.4 titt VS 1 lIP .
etiee..eti the rei:eirt it entro-44.•
li l a mil tie. • f , IITIV
. t
fu11,,, ri• - ;Y• • :
EXECUTOOS' NOTICE.
. .
rn•the . . • , . . ..
.
I . T . TH . KREAs . 1. ,..-,„ 1 , 1 ,,r 4 I.....stdfyip!li 'll r V tn•the
VV.k-ror r . 4 , :l
. .1...,:ii;; KiNo,- .to e of C.,liktfron-..'
. . . .
. ..
: , ....i , V. pr: tin, ve . I) -inii . *rn 9 I ,) 01l he Sito•Tri....
4..rs'. n 1 . 1 ii.1 . .4•11 , . ititle!liteff !t.i,.: thp sill,ll Eniiito, ...
r;;..r. ri.i..lit a-0 I.' milkp
. ..irn.r,ili.i!* ,. p tl . tpiiiit.'
.ilir i i ...sy hiving ' . . - if•onniinda -• neiiiilti'
hi, . Kjit.f ..''''4;f , K.% • ,S 11.1 :ii...pp.!t;tit . , ireili..m.ake:? .
liiowd,,i4trearirte,i,vi , nniit 1,1,1ai , ; %fit. ', ' ~ '....,. - , •
• ..: : -. ... . . Rtel!A RI) KRCZEN'i '..... -:
AZI_TBA ICING.
ShiOpen,'CittriOron county, June 1tt.1664.
76 to • AO"
tto
JP to It
10 top • 16
1.. to 17
2 110 to 3211'
•1 35 VC . 40
tr6io • 87
1. 60 tio 5E
1254 2t)
tri•
:1219 • 73
45,.19: • 2.5.
4 . t 9 • •20'.
2 , 0 tn.. "2:7
25 to • 16
74 to • :o',
.21144 V
;16,t0 ' . 4.6 .
• • 10 to ,14•
'l9 to
-14 . 1 u
.:049
24 o •. 26.
6,54 t i 6 614
to• 4.25 ,
3ift0..10 , •
• t 9
1: to 16
10 to •14 •
16 to 17'"