Pittsburgh morning post. (Pittsburgh [Pa.]) 1855-1859, February 08, 1858, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    -'.~'gt iz"~k
r
irtli, t - - i - f ~,'
v • , (_ 3 , :.J.:._. ~.:g; :,;_
MEI=IM=II
.e.r. ,5: 7-..,,..:,- ,
i ~'i:,,.:. i ..., . t;.. -,-.:'.e..''"4 Ki V , i
!755 p.
. j
F.• :S'l'.
3 ii .
2 . .....t.'!" 'iilW,l3 C , Opf•
...t. i ) 73, ;, 2-.I.:(1 I.:,
x.,., 0i 4.E.
1,,
Two tr.:,
I 'l,
-v.
; ).... ..... ... . . ...
; 0.j.; (v;;I; . I
00!
r. 31 ;-•
3.1; r C') ;.:`
w- •
nrt-e.
r• to 13 0,
rarc-)
rkatr nlrnlt'oq
rtwt: Z. 1.171...
Niil,± trn,,.!,_;
2. e.. - ::'. .3 .::::-,', •••.!. (~, 1
th }t.:r
tz,i-1:u,:-,•-:;)7 ti•!,., p:',1,,r7)
n FIT ci IT F; r Trill ri rt ,
r t rs 114
, DIN I LI 't' ,r ' , .. 1 . I'.: i c,
6 L 2, A. Vic. i'• - : if: P.:4, V .. :7`, :i. 7g . t
1.r.: CLI,Tis4 i.)1."1. -Gl'
Sirtg - ia. :.;..:17:,;;,_;:-.
fjoNT.t.,:iN: ALL _lf E OURRE N l' its:
OP 3:11 - fl LAY,. i.?olitit,f
cir.l, Local, TI:le
L:t - rary, A.gicG:trir6l.
11111
.11a, anti 14:41.11.,
P,pv:
011;11110 typc, will i.t)
th , J tc. E• 1- tin:a ally 1.1-
f)'~: Si_tiC•[ iY: Pi.=pia:.*~?
-,.:,:. v.nd prt.,lt. - . lrlc, ittvt-:::-,4f. , li
.1 - Alill.af2, 2. ail, a:z.
=Eli
•
.B S I S I= 1- .3 „1) S
M!EMI7!
Frp
..“74
• fi% - riVq
;
et;
``'
Z^ '`•-•
.. ..-r,-0. , , , ,,--70 -...---,T2iTELADTI•Tofric .
Cotner of li , Vtil aild Word Stretts,
PITTSB URG-1-1...
- •
ri)llE i.7ndcrsignfi mall)
or Cho LATEST ICA::1)80.EST BTYLE3
OF TYPE, liLd :43:711 intTTY, ttoIIURNING POST
JOP , 1,1 ,9 :.s:[ R.011:1 iPScere
111-relwatt,s, :11,1 :3Loir
enperkr fat .11:1.,...3 for , rezzaznli - on roziac.l2:lT,l,
r 1,13, all ki:_ais eY
1-7
EVIT.Y 0 , /i17.111 DC2A2...2.;:i10N
T r L 4.3 '1 7 !). PR TIITT ar-e
I all v. , 7 , 17, Cs:: giVt:
i ,yet C6:111114-t
ISE
RAlt. BELL'. AND CAYDS,
eIIECES, WANK lit)TL:3,
!Ira - R..3, BILL HEADS
.:;"! L 1
Deo:LS, I,EL:I).F,
attf.t;ti,.4
of C7c,r..ct•rt9,
VG:i?..:.IEE Ell' '.t, CC:,
EIiTEIF.S - ..i,1";
COMMISSIOI ,
.I.I1.01) 1 JC 1 i , .,
NU. 1.3.':c i,,..C. , ;,M, FiZE,..;...
eprilit i I.lili'iL.t....:g:l, 't 7 ,Gehl: llt ~ ;;vl,,r, -3:..T.,..!13.
eit..:tli, 11; `-',101'.., 'd. Wyl,, i'Llii.ac....pi , i.,.;
R. 8... P.,' ,,, f , r " C4Rnut ~...,. :i:Ar:Liti,
I , ..lcfrurick, - ;l4,:kii-s-1.. , ...' ~-J.., " 1.1 x,,,(....!, ii , itt , Ettili.t.: , te Cut
11. Chile:: .:, ~...,., . .
~ I ‘.-,.,...- ?...,, :.A.:rit!. , .. T..... - 'i Co..
ElV 4 ',:litty. t: - ..,,,t...1 `" , t . ; Co " l'lttrti, Cti/1111
1
j..,... , . J. NY i1...:1
_ 4'; Iji-:Fins;
StorE,,
D. J. D F 23 R
' ,, AP ~ .L- 3 11
BOOTS, .r.i_.,.....,i.7,, ,
, ~..r‘,..ls ,----_,, •, ~. ~,, ,
, .',...-.... , 07 ,, , -- i ,,, r , r
, Tx.;Z. , .:Lii _iiVt4.o 5.
1.;,:.1.. of fa
Fur . i.ionllcle.cr.:,•i.
rte.
008 •
EMEEME
PERUN .S!,
!..r‘ , lll I' 4. ):n
F.
)extc•
3j •ia'
. 4 „,I3,DERS
- -
NIJ , tuti.y -tlt vim
ituour.. , 4 ca 1,2 r -,lp,
di
rraticua ulll.
I )1 - A :1;
-
~ , i_.r) 0.1:,.-liil 1l21;'2,
awl Zinc: Paint...
!'utty, Mamod
au: -very - AL LitAt 11 till Egy
NI:: 71:i•I'
th.4t 1:10.
:11,1 2t.
M=MII
=IMMEEMIES
i~❑r;L r =__
BE=
0 .;
' • it,•'J 3. L Ixrll'v,
I_s U t
G(i . i3..i,..i'il.Eil - ;:
,/ NYC . G 11 ,
TCDUPE:':ES, .
Aho LtSUIP
;AA
ti
•
T'iti
oc7:15:
yie
ti C 41: 4-- :.?' I, l t. per' ti. '-lj 'Z-2
i3l . ",' , .. -, :iii 7,l7li!::E'r,
TT AVE j cr-; t re , :wived the
.11—
~:, :.;ZYLti.' c.,Y
c. •
' L;411.,' ki4 :g iii
octztlf
Jos: :h Wi;i7:.c...; (''.! , ,1'r , 4:7g3 IlepeOtory.
, b,...,.. J.
zp. tv..ms 4, iiiE , .1 , 51 ., •j0;.:.: ......::',.::. , :,‘.:1;)v, - :i , .:,/..:.
l_z . urf,p4:., Tit . .. , :r Or, '1...,..,..t.: ;i1:3,1 - , A.‘,.:,n
'itn , .ur4i: :.,,,l(1 LE.z . r.....:,,:1.. - .',rv:p , ctft.lll7 .I!ivi.t.
:o ira•sr.,zl...iii,:ii:•.:, , i of CA :t1."..i ,•.(ii'.....,, •EUQ:O T:.- - ,..., Ji.. ;
. . _ ..
cvly "ii: r;I,-,!,i.
Icuti7t, - ..,r1 ye.lkr,' ~ •.:.:,, , :- i t. ! tlc.7 in ILu btl.::.zit..i ci, , ,1..i;! b
15,1L1t ,
1;:a1".: p 3 it h.., bc ,,,, ...7.1!r.
tre:qm
how
!lir; ztrr,1.1.,..,,z.-2.,:t,1 ;1;
wtr.ch > 7;4
pric
E.,
L•e :bnd ixx
Uher:;.7•10! , ..
.f.::r doccrro:ir;
Ark rt,ady.b-ic.,2...1 , ::,3
c
r 7 12 , 16 if
iro.i be!
c 5. T.
10 Tr.,
~ leis 1) , 512.1tt. the ,
t::.• '
late VI, 1
in elt ei.o. •
In
1.:
.t T.111:01, Pr
v 111,13 P.m:::
Th!rd. tg-low ;
ticre c, , ; !i,...
he has
N . .
aiwapni,
T)
.I.lrl
t; t;
11.07 , i•:I 7t ~atA! k i s 'Ai,: r
Tiwy I,lVraitili,ii ;m}' slJ ,l.y .1.
-t. C
T
f stll,l)l3'
i-t”
43):,y, Green
c. liANk.;()•-; LUVE.
tc.,:inerly Lave
144:c Tit 2.11%.ea.:: t'i*Ovt
; . • '-. -, 1, -, •' - ,... 76- ..;:t&l:l:',4l:Via
'' ' '' ' '' ' ' ''' 'l ::''''' • '- ,70 . :1!..1',..
Zg k'- ': .7 7: ',5 : -1- " :' .. E' r .-.: .
_~ ~~
,::a. ~" e
EGE;M!
=EMI
I: z; r 2.
SEEM
IMIE
Ilt . :::li noticf., ::' ,-.tit.
'77 s_:; L. 5.:,,,
•:,:.- i.-..c , 1,1 ITiil4l , urglt, r-E2ll
A 74 ,
tl - 5::: , :0, C.:iittJT,T LA ;,. , , i.
7:1_1Z1).i,-,
~ 1,.• 1::‘!d ;:_: the p.'s-t.v.t.
likE.li. i.:.: :.,IYE:
±:1 - 1.FJ
pirrznu i . .. , J . il, k•A
i }F~~9livt:
OODSTR EA' T
Eurl2.i.ll 1-1,2,p;:ni.;
Cieut'3 1 1 r , , - ..", HALF.;
G',,l,L'e.,ct iltits;
661 t. 11at.,.;
.A r I
--A
11 , J t:-. -, :lai cri,?:
STA B •
~. s ,
i , ‘,--e
;Glir 4 ltch
A.CMI Ell.
,i, Livvry
CA; , ,I:IAI.3E'S c
?..15 •
"•1 11 i
• .71,1 7- 4 _71 .
• r
4.,>t
-^ ~7t.,,, r:~
Y``~'~s
~~~' ti
~,n
P f.ll - 3T...T.SHE'D DAIL V . 1..;17 OA Ni.,E,B P. BA BR, AT ll' iii 3 •- " POST .13U
n==:IMEMMENI=MIM!IM
!ICY:ELS i .l-,-I*::!',E
' kV 11 IA str
, c
I..i_.- ~..'.5.....:17.'..W. l'A
Ta AN If; «, - Mi NT i 0 ,
i4t+,
th - •
.
• r.:...., i.
i ",;77. , .. v ,, :. t.;:; 1 :..s::: , . •
Aity-Ltem _
Lit/ IV: I I,t'ZiV, I I Wttii 6.4 111
t.:
th1.kY;1317.3:::t :tre 01 till , '
et.4111.1.-t:tir:g
Th , v.ttrtr.t:.l;
1310, :lettt t,•ttDtt•
111, tl_,„
1:1.41.tbs
y.f.l 1:N1
.1... n .1. r.! )11 (11,1 (of
e 8,
parti.e7.ll‘ll-
affora vhdr t 11.1,4
r: ; ;-
gr." of C.'ur-tt 1.
,V ..".raj . 4,17`11:AT
r
=MI
0 1;'13 , ..!‘ al;
thl
BA TEA,
11. Y
Pnipriet)r,
MIZIMINE
his
to
st the t.ots - :-
P , . ylar; ,!, ituru,g tit
C 4 It auto ,
P.:"^“ 4 "
j ty I .iti.Y.
42
N .._,
COR. PE.ftlN'Aif" ..Ijr 7711 RD
i1it.;,:7:'.3.'(.•.•:ti, D. C
`C . L_
e.l
" .:v4 _a '4,_} !.. 1 -A-4 9
g.:3 , .T.'33 , 1"r L'el,':::, L - 4 ir.",l,
'Li 1.7.
•i.:::::....-.. ,: ~.,..,, " ..,L, , -;..-tr.. ,•,.,:.‘,.,- , 1,1,-, 1 ,-„,iii c , i i,...,
I , i 1 - T ficii:6li] IS NU \V C 02,1-
t'L.l-:1.0 A"•' , ;.11'ii:::•,: ir - 01; ~ i i_71:::1:3. .:: is siteat.;:
lru.niv;.i. t -... ell iciiilrsiA
a_^- ,e ti:,il.: ,; :filiL:irt
17-, ; :,cir - IT:, ii 1. 1 1.r. i . c iz, , i,,,,;.•.:1.
4b) tiAll prt , MLL6. 11 jt. 4 . . 7
C..,
!iii , _
,-
f:.
%sit ill •'
KAN %,CI- k.
-17- 4,;4
,r 4: -4 I F.,
4 E 4.
SI
.11, •
,
tlevot,
Itu;',,U PA
_. .'iJ -_
'1•1` ,":::?
;6 *:iOI.ISE ; I.4oe"'l'E.l) 0?- Ti
s!...rn• o: tt:.l betw_c—
. ;_; A1LLi.0..11)..i/Eriffe
L.L'ATC.I.I,:h mxpr.r-et,..nt, ,
1.c.•
21,t21
I OL11‘; Ci, I:IFT3a S.
-. 0 1,0.
• ;,:
:lii:llj;' , :ir
yn. , ..! -- pnr:::il,
~ - .loi - Itf)...l•Ziat i . c. - ?i .: , - .7, - ; ,. , ,.
'474-;-.).)‘,, '..
---,...:*...--.?
ITAIL DI:ALEit
ir.. , ..'x',Li;.z:if . .ti.L. 7
1.7:; 4.;
.. , -7 y i . 4 ...g..,7.::. :,.,* tlio ELtil.
1‘..at:`,731Y,,
kat la tilt: t"
..);,:::.,t,:' t.3,'1L1...:„ Ct 120.61 , 11-,
:traL ,c,1,2:. e:.h ,, 1,...'..i.1',1 is 1.):
.; - i . ,L . ...a. , 1.,1 c 1.., til IC
. 417. -
=ME
M 22 EMIR
lEEE
cr.ll.
i,;: ,
T - • 1 1 f. -- :, N ';- .i'. L.i 1....,_'11.;
11,1
nt,oniug
7:trean. 1,13 d, goo,: r 1,333 Or
/ Litteetz:lllo
ils fr,:n is uy.
„ , to
tf 4 fOO i; i cj a 111i2.131,Y,
.31i. 0 a1'331 - a3:11.34. 1 s? , ;l ..Fa: F.',l:k.r ? Fifth
yl.. .f.Pra,tritzlr::., -
for , q 131.1 to N 1 ORTII 1 22-...1. .11; i.TE TO Wi\l L.IJN D
end'New Yoe.; Ac L,,a IL 2 r;
.33 , rn' 1 R=. l .2;11 1.31E331. 111:7 Wheat gn.; , :;iug;
L, )1 ; .41: 31 1.. t3..i.:111,3 d u ; lartz7. ito ; lurg,
IL: orcha.l: s.m.l
N.:, 77 0r.... 7.•:' 3:a „,-rae3, P.,1.11 ,, v, ca Appl;
7- C.
6:7) Filth
MEM
1112=
. .
tni '.; EET tiiMSl:.----4 I,:A s. Sweet (....",ide,r, ftir
i:nd NE W YE. c
0.) t;
.4.r•rn. C.
LOVV. ir,;.;:frilElC-, 74 )14:1:- , E!.!
F_ 3 /Zi Et, in cclnceai•
,J.7^isr•J'N
ti-)p"1: P.
r
~~~+~~`.
- --50 ixu r j..il;crican rld
'',•_ - :' , INE • , ILI( 'z-.:.i'ONt"Ai ,
s: 1:1,-, , : . :,1 0,,1,ing it,,
C , Jf U 27
ri UM Dit o os.-3tR) its iv—rt remeivtd dad
fur rlla
L. e...4.1LN1:5r)):5...t
r 7,1 i•Lartii qt-r,
11 ER Ni ()ME HS—For F4flle by
u..l , lliNsTriN co,,
litov37 Silitit4terd,
:..' ,i LOB —lO dozen. in
y *.: sat:: ANDE . 061)2 , :,
No.
; 7 :‘'/- b;trre,lti bait: 'us
,
B.
• ‘,
,
.ti - 1 , .. yi , .',
.i . . ,i':
M=MIEMEI
I=l
I' 7 , .:: f.JA.I.:
A:,;•D (`;,,:-',.-..1'.•:,i
...; L ly i~, i ~ ,
hrp•
IC U.:(1....'.:::!',!"..ri in..211,0D:i.
e of
E
430!.:::11ZiD
iust
LI IL & A e DEI F
street,
t'tutrlP,
i.;, 1 . Tl\ R!2ii.--->Ot e
,)!i.7:: . :. it, - ,elic,s.
i. 41
I'i r si r bi ISE 8, L(. 1 `..0.•; .1, - ... T.: 1.: .....-.1i.:.+;.',....i.---',7e. would.
i ;,.., ~.,it , ib, n':, ution of 7,2..r.:,:iu ":b. wii:li to piirrba.2D .
: ...,, 11 7 71::.. , E, to C IJ grcat ve.rit!:2 - .f r:.,., 1..: rani :1,2. 137.ri1d
-1 in- I,•lta vio td.v.4, for Eait:. I '..-.., tLa7,. z, , ,t, T , ou 1,,,r, 1 ,1
from T ,..., z ..„
i i ,
; 6 1 , 1 .,,,,,h !aid , :',7,2u..1, ~ : 1f:, ,: , , i:nil - Lpv. - 4: -, 1-i ...71.1 .7U very, -
a:i3 . t.. . : M., (i...7.2..7.... 1..' , ..74.-.11t.; ~7....1"::,:,,;!..(:.: ft: ,
Ur:C-1i ( ',II t....'
; di , ' i tic, .-..
t..:1 I.:Dt2 E
37 - :.:1 . r. zr',ltli.i :o taifijo, is .-.p. t iopq
1.........(trir: in :10fiacliar.:21 toith, twaciti,:, Im,irc. - .113 I.a.tivi
' tit 17 , ...:... ' .. *.1.....,‘ (.7. Z . .t . C.) 7 . 3 Z.. 7 7 .1.3, L...1.1.,..-), ChiliC.3 Filt - ti - 4.11,c . JlllO.l, .1. , ;
f r - t+ t,,, :, , :k,....r.-. l'ori , .- - ,ilnin't ifro:),:rt i
y ll" wiy ticd
, ;,„ ,snu 1 t i G (
;:s r,i. :7i:....:Li ~ .. ....(..-.7' r.:.......7. 7 i. ep giv e :::.; Pcall.
4- :xi Li i_, R:t iIE It TL'NCi--rsi"-”,11'-',' 1
..:-......i. J .:La:Ay. i , r ~ .,io wliiiie.9allt:::d r - ti by f. 1, , :-..:. , ..' , .,.
ar• iii a, P.1.A..i!...Ve..:., ,:,,-...,..., i; 1 12g,...17:z.:!!...-7.1•:;":,
C -r
_ _
111E1
. . 4..:3 :a::l
'or StiziT s.
a• ;•1 ct 11,,,, ?fl''
4.,..1' . .)
-.J. Y,
.'.lt,rAkrr
LOEWE
,• ar;
aiir the ali.nti:ll
tlavu.in E ; C,L7:
=MEE=
.tta-ft:4 ;41c.,
Ivlknin,
eAL
t.?
I:'tif:PliV,Tl3.l;33
il.!llTLi.ti.
•BUi IT, 1
EISENII
,7:1,:rL,,r! . 3.- iza , :ir,•2
:00L ..
, N L.Ail• .4.:•.-,-r,
I.y—ti , r :;.:Itia:,,'L;i..-,-2
''' ' '' . i::) ' ./j . . '( ' ', 1:J X 1 .1•4 J. 1-ii
.01
=ll
s]ssl i'ena. and EL
.r.li._;tied, r,r.,11: ,
,:; iargt, Brit: CC:ILIU.i,
pui
=Etl
tL h
-1 1.4,
1 I J,1 , 01" len I
IlErM=llllll
A 9;s f:lrr
co., •
MEM
1 - CO
ae and tv,,
")Le.
69 ,trePt
JO:SEPII F LE:vitNer'4,..i
T SALE - OF DR 7 GOtlifi
F. :r•raly, at cury
tVEry 1,) , , Y price.
vt-ry
0.11.150 M
r;
...it by
Pearl Starch
H
r%0i.0)1, - , Cro-:';‘ ,
-1.,.. r:..:. Ica,
''6`t
MEE
itfly
:. •1.!
.f. ff. S.il7-V3-;7...
H
-
p.) 0 pi
Fir 3, ,•Z! fa
/
T-4T>
Lzi ''.3 ',l7_, i:t.. f:,'..1 !'fr, AS V 1'74 G. ...,:. Z:2 A
1.. r f. , .
:4 - '1..;3 - 0 i. 1.; 15:001‘1, T ON le:a' fi
.4" N.T p v
55„.....x
ti:
to 8 o'cl.,clt.
nr.n.. - .4 not lt , t , r. 11,7,
pmflti in
ar.,l pt,
•:r
ont, nnuu , n, on Dnc,ml:
EIiZEMIII
6111" i
13 ,
wienoiti j.z
111:1=Iii
A '7,1,7_
,
at.loTtt:, furnien...l
;!-E-c:;;t1:3!;..t.-.Gi-17, , ''..:•_, - -.,-; - : , 1 - . :-.,1,1a.z....s
, - :11,7f.,:1,1:Dru.
.1i,u,,, L',Lid!,3,
Rob( rt Roth,
Will iab - 1 2. L-...vely,
IEII Ecaswin,
EIEDIE
::',o.!bertzut,
tiariliner
A. airri,,r,
eliarie. , A, Culter,
Dauglaa,
YrtiilV.l6 rt.ux,
.3ecr g , e4i11,7,,0r
Winialr, P.
A. M. Pollocii,
Rin'gwro.t.
J. - .1..7.1 M. P.r.wyor;
S. Seldc.l4 ;
Alc.r.anci.y;
ric.orga 17bit,
J. STEV.E.I
DESNIOINE
of_ii,ECITIC , INS MAl)i; and r.r0D2p,.... aV
(,:sp;zldittio
in LI, WeL , t, cr.:.othrb
UST IN
Not
LOO)di.`4 ‘1- C;D Pealczrt in
~ - , i),- . • I,c,lai:ll cii Oti-.-.' ftt • El:ort do
E4rir23 AN,T)
an
reo; 1%!rui..11;,.1
tie.; :A e;nuur.r,tv.i7 '
4 10,zd ti
E;taro.
AUSTIN
1 HOLMES SON 3, and ari
-1,,;.1 o change'.. ,::are riFnfL - S,her
GrOti, iµ0619,
cad We.97,-rn CO,V2[AnCo... - cw•
CallocticirE mad., in nfl the oltit t: throughout tilt, Uri i tez.i
Srateli. "Der.ositi rec.:nye-din par I:trt , l , or currr...otti,r,
oT Ilarhot erect, nii . rziouN 2tnirth rja-2{1:1:;
i IiOMAS WOODS, Commercial Broiscr,
Dealer in Notx , , Bon . - 12, 5t0c1=.31,u2.11- , statu, ::c., No Tc•
strc.et, Pi tl nr gL,
I Oil N WOODS, 3aNx_r2 Y. AND E 2:C11.12 . ZU
lleal, , r inE.s.;llF.,r.gt - 3, Conk,;• , ;. 1;11 aroi ;lank
Stock bot N ilt, hOhi '2 , 71.11:17,71Gri .
3rufrzny att , n(l , 24'o. r.:11 i posit,. No.
.::07:rEfi ' NEV.' BliiLDLNG,2oart!l ,Are,
"DPA ui T lITOTATO ArlV\TrilQ,
_
JAMES 4J RICIIEY,
ST u• 2 5 E. 0
F . .'s.
3,1 -a. 4... z
r - . 4 0. f,?.. , t - !'.l. ..:7' ri...'is .7 - 4. :' V 2 , 1 7;.,:.1'7.
A mica
wousE,?.
~7:~?:.. r.:iS
.. Ci'sotii3.CO
r:tention Ircrom
•Ang tlazat. v
Tili3.l , ]ltT'
srl - m - A for tile r.:.:l@ and purcl,,,, 02 .. `
Pe
renzing ,
:.tteivim;.; to d'aTar^.TlCZ! ar '
:11,,rtge.gce,
urt-1, &c.; writing IL.lt..:rt!
iw.nitzabrolvi, ocl.l
ii El ,I) EN SE. IT .7 1 OU It,
Real Estate and htsurarice
CLEVELAND, OHIO
IIniMEIEM
=NM
L' 1-7 73 3
At..EXAN 1) F , ll GA ftitETT.
L:SO:ATE 4.:01 , ,NT, NO. 50 W ATI: P. 61.11.11::ii',
OLE V 1',..i :..A.ND, 01113.,
Ha!: Land.: ha I ,Vlnousin,
a!aul,:)27 city
of imlnlry Pit , :
54.,1•1:17
.„1 - . 111.10 IIoWNSfTIP
ENTY ciao ilzrd
:,ll::•.t.tC.l 011 ktrj.
fi' , llll A
su-;:r , ncio.l
,0141
Fi.'l.
- ;7i -1 4 P_: Exchan , re fur Citv
c•• r err
••• Soi.) AP.,r`nztov rixcr.at.,l
:; (1 , Vei111.1?, F1:11 - ti U. 1 ,1
arid itun oro. ..i!sn, !aril• of uo
LlQ'tt OLIO “bov.::. „1.1.c0, a farm nf F.:3 acre: , on Pin,
n;:iod fin Klrtain:lag ; 81 coo cl , ,atea ; two honi,3,
..nd :;.w nn,t in 1 ;00,1 ordr.r ; a fact rat • I,w.r_t.f,:a
nen, of hula c.f. c. :I:;
:.:nrc in g. , od order. i'rice ie, arid (Ina
ill be Llainatigt•ri in wlink, cr in pQrt: n.r pro
e, 1i , j7212.11E1
51 ,t:cet.
7::•TILIT $750 FOR A TWO STORY tract
line four With ICA of gr , :4lfOi fef.t
ca 11ontr.reyr.y city, by 110 deep to an
Terma, :490 is hand, bak.aro at one, tvie and thr , ...- -
yosi,, d. CUTLiDEIII' S'JN,
norl-1- 51 Market ?AI ect.
470 RENT.—iirg,• , 3 horzue, or,
.1L etr t , ,t . head cf - wit%
Court - .
S. ciPi.i.iBE.B.T 6 SON,
51 I'larkf:t
14 1 01-:, $750 will be a new two 6tor7
Pram, with good lut ca Altvgin,ny
1.1.111;q13 20 frou:, tn, Motaoray t;tril-,n, i.p 12( 1
to as Fe.iCy.
1:..; 1 0 UP , TO J'iVE TIOLLATIS PER ACRE
~92 for srm...lll,te of tsa9. Lcn ri lcafr.m:
four. frers R.ll, iqt.'ton.
r.t awl Lread timber. J.-tilt:E. pt‘r. acre : on t ito,
!rum. t 7 yeters. dedire..l.
A1:10, 7f/3 nurea of good lattl, 3 ralle3 fr , nn enzai,rcli
tic olao R... 11., tor s>11: - , purebezer6, at; rr.:;l4
ler ecre , “15 i art euo} terra,,
?Veiling house on Tinru
on R5iS ttr,et. nth kunz.k.z.lthta poa
e. CZY . 21133F.11T S!iN
T5..7 1 0R, Lloiise with a
o.: Nreet resr Fed
r;;, enc,, are] tern y.
.; : a.l I CUTILB t S
. - 1.-
• (YJlllfOrtabli) itc , L“.:lo
-
: eight portia., ill , ft with
:Az( ) ; gr oli ...A4 , glienr. by
~tvx,t, •with fruit elid
ihret‘bery,
i 4 70. E•• 'X LI A -.‘; D
.1. 7IX1:, or P.APILT.,
p3r, ,it - er ill wholo or it p , rt p.ty fv? F Vtir.l rd2ry pro
1.4k3 coant . yties,ity. Cie ict
of 12 nercs. of p L7 Lic e :r ar ,
I Call of etik' -
0ci.:47
T-111 '
--
7-2 .;
„
IVrElt. L
Vie
1,70
F-,
• § -
Buitn
2 :Volook;
MEilMil
,
, :! - ...c,:1ir: - tlf ti:c,
r, , ....,t 11-orl ti.::::
10111
ISI!EB=1121
_:_lil'~~i lil+
BEEBE
C:ZT - Z - '4,:.:7 , ilar.7 Z.:7p. •,.:.,,..riz:.;.:,
iooa
I=y,
......11it.,1 li. 'II cl ty,
W. IL:limn,
=UZI
LUG=~.
i h d U , r l
6177 A':3 t.',CiLD
';'.. , _;:,. , 1 ,,',,n_3111.7 of ::,1.!
YIII:.:i.A.OiC, cor.lL.i7;ilon
.5.3
Nu...,
s Co., T:at,er
jrl?•v
CUT:LIBCIIT 4!:
0. CUTHBERT. -a IF.._
Fl r:larlret crzt:,f,
IH=MS
S. CUT.LEE - I , ll' L; EON,
5 Market. :Ar,--...4rt.
=SIM
c;;
• '~ = c:i-
ri I . 41
- 4 g 4. 0 - 0 , N
I. sll
Aj v 40, )p.
LDITTij 9, r' (!0 - 1 - .01. - OF 77(IDD
fri„ IL,
;q-jr
Tr
'IIILLIP,.:3
;f) .1 :Ind _h ST.
Pi3lll. FtreFt t
3. 4. .1; rt.:IPS,
'4,Aiiill?_ , .. - F.L - Lri , .F.,)P A....)01‘, ru - iNiTLIRE,c3i.ItLts - :,!,
- . TA - .1:1,E..,i,N~ . .. 1i1..1:211 , , 6 .>':::,:iT. - i:. OPAQIiE .
1 IINLIDT:47I
:7 , IN Oil. IN "('ci.N3:1 , 21v7 P;FIA.T)=7,-,
11,T,LA TILJB.111;;!.. ru:oo
Pare t: CT th. 3 13,..e.cat:1 ~ I Nc. , :v
• t: of
110:5.1: 1,PAT11.1:1113%!,9'-
;
tho
Phints, Var. - 11,c,;,
=2.3 , l~YaiiT. riOUEIT.
r2-_no r.roltialo
.1. piriLi.u>?...
-26"::"...ad st.ci.lir ; :`.1:111.71f,c7..,ry fa Vl,il
sv.iit , .;, 01:1, 2i7.;i1,n1411
arr.: cLuT-F.,
1172.1 -pet Gtuure,,,
r .aft';..I.A . E.,LTAI respectfully
. 4 1 0 UZL,Ltic, - .21 flint: ou,...tcnikE4s
and the pal c gel:cc:llv . jr;:t
Cur .31)! - ilt4 4:1
r. 7,1 p'azt. Vuivuta ar-.1
!ILA Colzras;l•/ abto,
D^+: Friii ti .eu'
01 I, CL-Yrliil; IE-." WILE,
I Star 11.0c1.3 . ~,, anlci Cocoa
! &ad \'‘ Pxint3d., Boil ~nd
Y'~oc`fi TL oil I;::J Ehad
It will 7176 i):,.1.-ure till v,!:o may 1 , 0
, of ,a_4 A,7a are d....-i-n'treinud
.... ;: ti
:, ~.. ALry
1., ii 7 :. - 4 - iti , ..vT.ii: ;7,
4: ; en V
:01...11./.b.. 0 A '_t_PTOCV R
.4:01
=E=M
=MEM
-
Co- a'a.F
cntercpi Izitß uo
u:,t.
. I
•
iPi Tt.'S imargil s ;Scrptc.ull,
( ti. h. JC.:l:icii . ;: , , Jr ii”. t:. 40.11:iCZ0"....
j .".7 i7k . e. C. ji3 - 27.ngTtill:i ei"r ii.;(o,
'l' A T lON ..C., ii, S. ia.l•2 Ilk 1:0 2_0:7 -' , i;lcul:it--...tar4,!rs,
; 0.• al,l .101; i'l:lN'tl'al, _:U. 51'• Wocii ~ t r,-4. N,3
, Let‘ , .l
I"D.,icti a ,- .:_i lourlll, I-tti.h•tnE,l.,, Va.
i F . ) LANK BOOKS,
1 1 3, .I,uniu,l
..).);} 1.3, , 01i.q, •
ea,h Booka,
._.mice 1*.c0713,
C_cok :Book!,
Dili Books,
iiecoipt Look!.
e 7 Wcod bt-re“
6,b, by
TOBACCO A. ND SEG A itS.
a, D. .1. - L1N...H.:-. g'i,
h',.41
TOBACCO, Si.: U 471 ., .ANL CIGARS
NO,:iA A'l
- t v.,
4- 1 Li -
-"Ric . = GRAND 1 - ' 1 -1 -,v,
_ -
_alew
u. iii, P. 13.1.; BLT..iai I/Ica:tart:it%
• SLLCI 10 L..,
D
kg el ix
Yurk•stit: vi4u:Lzet
ul ta4t4.1:11',.
i A
ovur Lrou,;;L: 111 t, bit, It L.l;
&O.••La i ot atei
ez
• r , ,,ca 4:11% . .....);!/::" but r.;.rtis
0/itre..adllll, imc•
• CA - La;, Lt. t: 111, - 1 '`CB 1 `,(:1 LIU(' iratis,l :ilstrua:3l l t.
No. b . : ;,1f:.1: btroot,
i,r Sum:.
juat Lt iuL .Ncuni
drlB
t 1 1_;1; CO. I B v 111 •
'IL"
LILI,IICLI . , I , _oa Lill,l
uotc- ttl
!Le 1.11 to MI by
c.i -11 ap‘y
. . .
7,13 Lt 1:7.14,t1!, ;flab, if
tilabdllol.
4.C- 4 .4..hp424.3741.C.T.4: :4.'4:41C
tit:(44.4, 1144.414:4 1144 11,141 E.
r.ii:auui i't:is
11 - .41.1 27th j
:14,/5011.1:3
ont,-; ital..l:::l,3rtur,r , ?. kJ u: tht,a
-1,3-4 LLIL :14 taak, It a
tuntru:.Jut, r ..11, tisiptu,:....L.lng
1.11.U.11,L11,.' ILO Liala
4,, , ezv0
Co,‘,
•':u'.te.
eXtuI.I:IIZ,T,
_un:far:. ect.l7C, 5 sL,pe.,
r0,t1.,.
!La a 4 (A' tuay
rait.vp Z.,,,,Vi r j of Cu°
J. A ~'LLIN J.L;
ti
1
at'ut.,l 7 OIL
.I_l Auut.
t,-1
P a L 1.1
IR.III the) waraiS,..:tury C.2.l._Lerm.g
it
Jln., /111 ekg.2.l. st•if2.l.
.
• -
I\4 i
:
r:•-•`•,1 r•CC,Vc• lattt) sy;:h ez...140)1y
_:1:5'::1
• •-•., itt.)s,;
...la,. I'll; .
.i:11.1 aTiV 1,1,11.1. ;!:>' a af2,tr',
to a 'col orc:ll,iu.s•
,r•libe.ry
METE
f . l2.Jud C-CT,,I
Vri:ll M,:Ved al,l
ca n,3
.2 1,i ru:,:o, c,;1.17.r . 6,
rouad _xr :Jr.;
a/ to 111.4 I: 014:
ur
:lei, - wvA ,
.1.:1 trio ar9 of their l'.';'4lV t•:CALL, Witie
iron. irt:tacr, and taro a•Jwi,u7.:,ut
_ . .
f)r
:Ind will. 1,3 t.;
reJaccd fl.
Zw.
Ageat
CL:-zrL.c:4
Tisk.
P.lfilil VACOLEV
If II g -
C•it t+AN Zs Nil 4'l,
A.E'd , A Nit LANCVAC,: , 'ES,
• li,rtalla, French, :awl
14Lauir. at 2 , 3 priccityll Muj‘.;
PE-4,011185.-50 due.. i 2 c . ans,
e..nd for Ly
itEy.m..rza, a ANDint,S , )N,
svocd
,LER'S celeb:ated Cziugh 6yrup, a
cut,' !Qr . Cingt).. Intin..nzt, etc., only
FLELVaNG'S,
:t,iiplaracrad,
W.l; •:", .t
4.;
ti.,rtlftz Ya.:11... , t stee3l. a:i p1.:11r...Q1-1:1.-i.,
k . 41 L
0.1 - .41:s :a.a• Cora;
75 do linakwloct Floar;
is ba;TeLi ~.4- , nrentua cart /::...tra iloQr;
i-r Late Appl.ii(dcren•at •eati;;.i..23);
in ,turt; ;lad by
lii r ;T A ?7, .7TC.M.ELLY -± C-0.,
,1623 j etTeet,
PrTORAL —2O gross 10f Z:113
. ,
it. L'ai_LNE,.. , ,TGuL C-).,
C.10:71 , r is xni s¢ el.rut utp-ct...7
ur,
T.Cive; bt.rre.).. , ... fur .trir..le
arator IL COL T:;_
7i C.ll Li D illoUr.,nd Sclot-ai!
and frith ',Vllisky, Port, her: sed 11.:A.blra
I:,nrnntv f;toro and ur ea:r
~. 5111mit by
C.-Irrwr
1 p • •-•
V e , i ;r l f 1 -
a a...
G r_tf l ,ol , loL.-20 bb!. - J ca 1)-
:., 1.. F ie.,- - F.l -3. L Vv. - 7'
1 Q r . ;.„, c c _ , .. -:: r-: i:,:::1 ‘,10.1 F... L.r..•
1 1%. .\-iiitA:
..EP•
i.:,: ::::,
CCL•II. , I" 2,;.nrkt . to.lo 5z,.7,-.1.1t1!60t,!.
B I,
_...j.)1;;.. —5 b1i3:3.•j.t..t Z2C. - i'V:td. , 7,.f.l
i4;:.11.1 . B. L. L'AITCSI2 - 2,::.:Cdia 4; •co. -.
'erc3rre!:.; ae..3 .4 .e •n-
.
i
7- 7 4 1
rk,
.r ~~~. .Ye ~/11ATar''1 :~~ i
ATuIIW
va3 t4.ih II e:-:;1, at
...' ~3LiiU ~t
1.11.±11E3 .I.N .111 1:1231: , 3 0:
ro. I`. - .:9 WOOD fIZEET
l'.. 4 _oTO:lr OF , '.' t -, L=7,` 2 =.eu"
INIIIMI2IMI
.1)41 A
!ICA Lilt
1813!MI!
C ii 9 Gl.tJJi
2:' rt-G
c . ,.rid . i:=T :,a1:
-- v - T, - . - , - . 7-z-z
..ftA /-...:.,.._:v_t-„;z,
_ ;' ~:~
aND iriri
'DV c? cr. - . p
INITTR
•?..17,v).iii4 1 Trpo viTrop : i liv.
.m1 . 11,v
-- ,.7 Until...llA Ii) ill'i ill :ilia L I li.o t;ifili: ; ii. , 4 2 3
. Of Plat , Iv.;,del,pli.Rta. .
V-7!) .' 1 . , p.arniT., p.,.. d!... D. J. INA - OAN ;...; , ,-.refary
4mc,:nt of Capital Sicc
Sm-plr.3.
1:: ptid in arid in5. , ‘,4... , 1....V260,(FJC , Ci)
rra Care ffilio 190 Mi...,lolipri
iributanes. Inf arc:: Es13.10:1;1::::. - , oF aT.L. r-gv. by Biz,
:Ono, ro= - 115 of :Ind I C1.1,;;:i
N ciEat i 1 T, tati()%.,
MIEBEES
Virg, r. Patit, C. jcihri:ram.;
i) J. .EL F. NY itmer,
L.lr Juhn: Ohn.9. B. Wsignt,
.:Qta. J. Patter-Jon, t.17, - ,ocl Puacy.
02zirAins:
WILLIAM 7. el:I:TIT, rYt'32 , :i.r.l
Fir.e
McCLII.IN, Sc.creAtni.
IZZPISIII;t10E::i: 0,
Erli.::.r , ..L::=1.1; a Co., 1 ELC.ir.:zili:Z.,.;u4tlC - s..t CAL.,
1: -- anr, Ilro. a Co., ; Buck..Korg.:: a. 3i!,:f. , ;:-.
.-
A. T. I.an, .1 C,,. I Punziny,Calci‘vell 4- c`u.
eiTTsBuRGa C;F.F101;, NU. iri WATI.II. el'itia - IT.
an 7 R.
____ W. i" , ?..T7. - -IDEXT'LIt. 2 AI
_ __ _
MUTUAL If CO M.
1 I, 41 I)
OLlee No. '; o ,;11,„
CJA*I; AL ",4.12-z,..
IL''IRE ON BUILDIIs;k2S.
_k2+ UHF:, , I u tutu
cLaiutry.
1:ito u0713.1:4r. - ud with l',lu of a
uzcittfA eilalb ttn,
wiu. Ut hulnlity fur LL'_le-I.
?ha rAT - ii..l, u'omp.ol3- - foe p: , -.11c.2
cnnv..:l;blc., pnr, into Caoi;;:i of th,
CLEE,.I .
1 .1 :: , 42 ,i;,3 1';, St. , :zet3t4.
illt,l4llatd.
Clttl
}.
earg....l.Ltzr,
614.-eu,
6. 1";<..,1,
Jartnall
Bunting,
tieorgz: Strott , ..,
John E.. Vs.nrell,
iinujwata ri. Tin sky.,
L. Luthl op,
U. L. Ca..u.i.n,
..t2olnna,
I;crutLiu3
jr,122:4, Lel.l4d,
.i. ZEN, Aguat,
FIRLs.
, . a
A i 1., L. , rti ,
3.41.9 Catn:3l.l3?i• SLSC,cE:
OPP-)site
••• <
a, elt - 11,61.
d,r , eripttutaf 1.- - ropercy :,...Ikrzite.,l3.;t6:2,
tl. v.c .I*-1.-1.0.1 Vicv
737.7,1.-czalw.
Caal kef Liuye?, :r.... :L. C. 5 1 , : ,,
:"... ,:.; ilzi,f.i..lbiti, LicorB.) r:. lirkprim,
I'. IJ. revery, Juzeph ...,. raw.
C. Sherman, Juno C.l:l)tuu,
Zi. J.l:agargea, . E. Vittor.
F.. BLAAJE.bLTztv,, :iocrazary. _
3, U.
GdeL.,:. Third and Wood tare3tr
EPT LJt t C , f7IPAN
OF
?isciNEILLN BIT'LL1)11 , ,:it:;, 41.4 IV.i.LNUT
Or:ord.t.:l tuidaz tll., Ciolwral ludzirmaco 1,v,v., o CooL
(..I:l,;:itui of $1.00,0O0 ; privileg,•il to imrk,tso to •,,,CJULyiut.,
,gatttit 1u or tiuu.L.v. is .).1.21;t12E,
NA ViIiATIAR: TEA-N:6Ythe.T.LIII.:N.
CS 41Cir:;1:
U. C. LA.I - .;3.1iL1N, Prea.cieu t. .613:11.t.L.D., V.
GEL:itu t.;
.D.
M. Cani.l , 3.,
0. O.
Y. C.
TITE agf.ar.4 3
valcolz.fayctt , , z t
P I 112 '' ti
L. 14 D 111 .- 4 2,
ihVB Cie 4—iti.7l; 614; 3 1.1".‘12.` 1' ;
CaftNE.B. et_ND
(131..W..13. 1 ,1•17,ntdiun:
7, &] . 7"Ti tit Company 1:1:d5.,,,
or crhir , .-rtect with MI I:161{6.
figaine.: 111;1.1 .A.t.i.L.)
Rive:s rtti tributartn,
1.1)3 and Danlng. by Yitt., Lind aßill±L.T.
tho zieu Iniv.rici a¢4.:
Polici.2izsuod r.ho 0tait , ;,.. , ..,11z with
Ali I.,articz.
Dlnr.cronn
G.tiway,
D. ;
011.1^'
Jusuph P. Uaz.,=, M
jaELLUiI
Je.mus N. flAiltula ;
Bradlizy,
11.1
Li,
tit:l7
... ,_2.1.L.r.,
..;ITIZEI',T6
v . " 'Ol-ii:Y..ki=d:fi
PITTSBUE,GIi,
is,AeiLNY,
A : t ic :EL ', mAItsJP.:IL, 'iccceLlry.
Ni :trec.l“:4-wez - 3
lIULL tho 0111. - J
tribur.arit,s.
.1 , a1.7,:,..te by :Z.03..2.
againta Aultt.:o
ridlnnispertat:c:n.
I=ll
v71111r.-11 P,e..gaky,
Jaan,s al.. Coupe:,
jsuice. P. k, Jr,
Pailnueic,
aarbau;ll,
Young,
joh
MUT UAL INSURI-11410E CO C‘.l P ANY,
.LIAT.E.X; CLJJcTO COUNTY.
CUARTI-111.11) TEM I.,MiISLATURS PE,NBSYLVAii/A
C 2 C , :l)ila GO C 0 i re.±:tfura JVW.(4...i.1;32 1 343.
COMPAIN - Li WILL
1113=3311
. o.vt33.,:CLarl,s
,10_11; Ft. Ulu!, 101:3; a 11-..reririt,
r. T. Abrar.za, ID. K. Jac. is ;W. Whi,o,
I'lca/a3 ifitchez.
EON. U. 0. HARVEY, Praf'43p.t.
T. T. -AitaillS, Vice 2Mildhlit.
TITOS. Stqnetkiry.
jj. lA - P.71.11 . 41,
A. A. No.i., , art.ta::r,lJob.:4
•
tio.:3. licswiLmr,
jVr - ta. Va , ,, - .1.:1 - ticAt,
j
de'4l:ti J. A
41.LTE 7 LE INSURANCE
a WMPANY, .PLIT_LAI_,P..
I .):1_.."11.=1.,.. , a
i Samuel Grant, Jacc,4 IL ,
81 , alt,h,CU. We IL:Cl:a:fir:,
vturdocAi D. Le,wil, wawavnle
*.i.3 Ct - . 45. N. 8.5.1,‘. - 0 , ..r0ni, Pre"ridein.
I Out,.
auzainue f/.1171,2.150 ku.sor.l"an4pe,:p.Ac..ll‘..r Laiited,. e
!tyro-41 rat. , ..6 as low
I la .tre cc ast
(2.'.‘c.n,- , %y have reetre•ld iargt, 42,,truger..
I .2a.f.ch,t41 , n.• capital :eveBted,
crcz.-ct.iou.
21.1,, AF3ets of the COLIIIIiI115, , ::u j,411::.+.cy 14,1854 ae 1. ,- .4
Lid a t :, - .1 - etably tor;: Act of 1t5a,:0.h1,7, were 3,3 follow; , k.- -
lartg , ..4 s , c, ••• - :: , *41`0,12ii d'S
~
3eal filtate. ' ' . S-1a77 7a
I.,Eurrore,..- 7 La.th.t.. F.:3. 3 f.i6 17
.
St.c...c'A:J,H , 51.,C.1.1 01.
C..^..sh, ix. ' 0-44.16 01
lilac° the al
it lacurporatieli, y period twenty-eta yearr ;
they I:taTe paid upwzra of One - Alililac Fear lieLninea
Dollart4l eaaea by the th , :rany at - vv.:nag et:dance of the
:17antzgoa el inattraace, as a. 9 the a;4114 anc
to n, _ , et with prorapt.z.te. oil lialnia:e3. .
J. RDiNI2O.I: .
CT.ee, r o.ln-orzt; car. seta el and Mini
rit ARRAINIT'S SELTZER El-TEI-I:7ES
:::_cou.:,:,..awi.e(ll 1. 7 0-1 C
GlUtst, eniinont of tau In;Jd.ical tb can.," and r.z.
and Febrila ;Sick 13. , aalach;:, In:"-
;fan, 1,,a5 of Appetite : it u invahr/bh,
alt C.14e1 whcra a caftain,g;.. , ntle aad coalinz Araneat
L'argAha i 3 rcquired. &la in Pinatnrszli. only at-
JOE,ZPii
,---
KDEDFoRD .WATER—This day ,reQeived,
frozx the '3pring ,, , s')u pliaae 4eciftr,l I . l 7 :tttr,
ahtl for rata retail aad.whaleeale,
J . :c3EPI- 4 I'LEL;lttici t
Stm+t
PANS. --4 I.lbla. Beans in 2,t , .. re.:_.;,T.v1
Itc.CANDLESS., MEAZI!.. I '.!:
jE-.143 IVlttm7
_
;3'-e
GOOD DOUBLE MEDIUM ILiND
PILESS, trait - Cale for a- ccuutry offloo, Tttttbo
Appiy at thscifte.:,::: "!..7.017 - ling POSE."
BARP,
P.nlidinZ•
IS
?:;In:fiG3yr;.;
-10 bble. on h.md., and. for
f 97 1 4 . L. 22,-'I=NL:FTCV.*:
m 0
t't
fur 4:aii - 1
c- - ;
nPi 17 : 7 S 50 bbi. ati. -2 0t3 far Cale s)';
_
StlrTil (1).
r",l iii} inlln.,nss stock of Go;)riii -2. t A. A. MA.- 1
1:t.1,,
1“)..) 'Z.:L . 174;1 ?...raw.vittrv.;
D.E.r1,.3.11h;,d lu3 ti ez t ,l
•lockls,
ar le? c...clNrk.
prILO77PW.)' 6 ' l o
4-. • -
AT FIVE DOLLAI
,:.'
_, ,
.t o
urd Z1411:1,i1,
xxrylwir.Lrilco •=r,.lltrtc,t,,ling
MEE
siCq , l,:f.l L. LLt1 , .;:..6
4 .1.311.Lt0:7!.: Br0:721,
=lll2B
MEM
z'terilug
SuLarte',.
JO - /u S.
_'raw dol!,,rJ,
13.
John SSi tun
EBBE
-
•=4,'l 4 -'7 4
Li 11
0 - • .
;
PER ANNUM,
$.12- , trl,-1 - 4- T . •
Zaibtikali4 riEouß.
,--...---
,----_----,
i,,
/---1)-7.A. - • , //i/cf
..- - 1 i , ~..,
.. 4 -,.. , -7 , \!.., ---,- ,-)
-1,/ ; „,-,- - --- --
t , „„---0.--- ~ , ,,r) ~,,/; ,; i • „_--- , , ~... ~ 1
--ri ~,rop ~- •% . ~ 'NI
~ • ; .."-_-.,-,ii
i Li:, -----
p p 1 ,-i: :
/
17(1 r i i l ' .•iji.::..-'l,-z- ------..... i
l„ . _ • i , _,.. .
R`a ~L Lyv.
fin TIE SECOND SE'S SI. ON OrTit NOR-
MON CITv COMMERCIAL GOL!..RG-E,
A.. Ll' Zi . a1".1.*,
lzt , Pitzh '.. , Vm.z.1 .f.11..1ic ec:bo , i,:, will ecqunitl
(.1 L
G.,113
sv.ol rant on ta-z , l
of each wed:.
Tta:Li
E..71,5501;;;-' 2 1 5
t 2 .Tre 'I
61.1"11I d 1 9 // 3a
"11 9 liVt.i Jt 5 , Ls k• 4 l
416.TriANIOAT, UItAIITUOITEAL,
AN 1) C 3371,1)::
;0 y t: '-i R 7..
Princ4,l sf
auliiiii. clig AP CLIMIIN.
»axTII CO Pt:':il-113. WOOD AND FIPTIII
v 4,2 « wb: « tt mnm'RAl4
,ems h c . . , ltirt) C
C_ , ,,511 ONLY. Pet , .-rshatn, Over-1
t‘, - .)eollt iot 351
034) " 4.501
5.7 z.;
0,00
, 8,00 " :7,001
7,001
" 5,00'
._.r 4
%0.00
0,00 "
10,th) " 60
" 4,00,
0,00 " 4501
..... " 6,001
in 03 646 i
12,00 © 7,00
..... —15,00 " 13.0 4 )
. .... —15,00 "
... /0,00 6,00 I
ts, c-st%, Farrii, , h!tif; Ge0.,11 at tway... and proper.l
11 ratel. de.2.3
~,
.uh<<,
ite r rld
;,,Wbnki2l ti
Ml,
111.cn
.....
IV:57a es.lsnimore
Brow!: Glatt
.... . .....
Fine Prepa Frock Coats
0. "
"
SELL i ill - 0
imu- - -•
! ."5, 4 0 4 , 4 -I t
t) 9
<l.'• 31{ t
SOLD WITHOUT REGARD TO CObT, ik`r
05 I:l",ar..!;:et,
F1'4 1 1.111 C-11.E2 , TEsT .(211-I._NCE Eltit -OF
fl RE:RED& th, 1.4.11,4 t ; chcipErabroßleries. TLo
itoo+iii ere :01 freolt iprx, and of :h late4t Irat.ortatior,,,
couni,ting or
Siv6V-4;
e. 5 ;
; Lf;,ce!;
T - +v:=fuga
ibbir2P. Lul,l
•
will h 5 sold without regard TO COST
iIVDIERY AND YA NU. ()DODO
oue, end'
Clr .1.tr.^4 , .. -?
..:Ityg3 1- - iza , :. , . f,i2.-,L'.11:3 "W:t:zaled'i
"ift
;".;!
._1:U•.;! ;,v CITY
171 it E to I', S(i 1:?, iI; D . ; C'S 11 _:.'s_ ILE '1'AI:1;N
. a . LI, L:;;L. , ,,, i.it,iililiii:n.,:,,t, ,i,d ::...Fc przillaUid f-
P,I T1:74 ill-11.11L?::
LUZ
10,gC":' ILY
(f offer 231,E.A.
cLeiv..e tied .v Lent. TL•.y inter,
rlalw very tali art: w9ung pa -2: a,
el nu ex.:n.l pr:ee. to 11 . 1.
htue r , llO tlrudtty Vi :11.oi 1.0
to market gocql. erd,T
jyl.s:lyclaw
C. 1.11.5.1.". if
t. i 1 ,
,1 tom.
c, rot,,
IVllowrlg.r,!4L'q
rfi:tr&7l-,L
L'i.M.z.;;lil.li!, Zs.
ith4r-,i %II I(l'4' k'n,l:ilitry
Ti`eiiitl is or t ai
.
Ujc), I,j
tlZo COi9 ' , rope-I%A 41,• 4
by
0.1.:N.L.t.1., 11A1LR0.1.1. , ,
rrozza. Claca.
can ot!..c ‘.1.1
paf
a .6ifevay v,f,!‘) of ~ 1.11
ir“.i.T.sted. co ~or
3VOILIANOF,ijS Tia INCLINED
trle t wttt ttr
L.,t) LraL4:ll'..:ll,ll If.,1;;112. ytat,
Liin tin , ,inc. , 3„,t-ainl(.3 tn. in z.t:ontioitt; ttlt.
itni•itc eticcy Icy oar t ..tat can itcat.tbly
ar
L.L 4 :l'ill s Co
it AD - T-ES, 2100.156
ILA .1f ~•ta
,
.T Li AN 11 L.' 41, - 3 gru ,, ,
c „, h::„,t
TLEME:.% v SLI A 'IV S.
5f4 lI y .osoo (~TG"•.4..t.nd
cr 77 :.'s..arkt.t . tzrvet..
'" ,•-••-• , - ,1, -- (ZT,T...r.1,0 , ?! . ..."C‘
1g 7i tki 1,4.4
17,77 t,
il•AL . ;wr - 7ara ;Lad `Eib'o Cat:, , ry
Toyz,
tit•GC , :lt .7; :i.V4:41:0, itt3 ar,4:a1e?.1.1
T i., .
---- ---
.15. ÜBE PASTE-300iU3. 1.11 gar!) ar.d. for
ep ~,1, 3 b:.-- D. L. L'ArlNTsz::rrooK a- 0.:,:,
....:SG il:!:.•rzr 'lca', Era A 2.?=inh :rata.
. . __________
8ayn:11.1.?6 Dress Silks,
Lx. azzort , :td otock t*.
Lr.rd
ILMN LC:, 7 E,
-"
SEEM
.1 7;
1-IEDITCED
v,.orz.:l' 75 ccrn.rft.
.1. .4: - !SI .•
att.!
s,fr;; - 1144111T9 L.
tz, tb.•.• ..•tore
Z. f 5 54.7,7
. . .
El /7 (IT
..':• 1 1'. ~ ')l7 ~.f - s , iYI - 1 V V2i, •• . .
IT:N•uincuf.T.tc, .r..g.151:::1153 .?,.:E:•:
~...c_ ::a :::i ~..
Lt .
.^;.n_3c:l:6 fur
• .fttlti t., suir,'L>.7
a 'l",r, 3.
i>:7l
1, - fl: -.
c,.;1,E',.1"i.-, 1 , I'`7 1?
1' ,,, Lizatl:ll - 4' -
(.7.)1)11: . T.7
1 , 7,1::!.,:i.",' rL'F.2 , 3':'•:'
1:; -, 74 , . `t: l',77Th',
wrily •'.
Pi ,
[
4 1 , ISNE R.
rp Tim;
%.4'd g
PITTZEWRO:4 ; PA.
FiaST:
LN. AU,:•• ad deli' t the.imco,
and a'f4rE.l,
INEME!fEI
ii.. •.:I'. F. ~ .. 7 xi NED 'i a nao
Dili.! .i. C 9.)
v. L. I,:aN ESTUCi S.: CO
EMI
~~~,
"tsi 7,ijr
.2!
'
rtOG R]
3—. c
AAIES J
LAC: .:7,:f.7:13 till L.
Cite.
try . Pk
. ", ~ r
T DIES '‘_'_ 10 ir.
Zb'
Dt , Ti 11,g, f(t!,
101,7:-.3i
L..) ble. , :: :3 ri:ikl.ri :!,:f iUfl
t t, it
1 ,I r, , ,
1 -/,` .2
;;scam ; •
brat' .1o1;:,!i;
LitAG,. GA .V.,rid
1,1
. i --- ;%.. 7_:2 - -z] - 5 I" ..• 1 - ! . )..N, <3.a..
•i•, - .i.::,:::_-<:.;.• ,f- _
-Z.;
=ifMlMtinil
- con
40 .• ,72.;
d Tp,
100 1.,01 . -J, cie 6. lil4, '7%1
If; calk.;
:LI) 'haze:3 1.; ; ; A,
r.-ti lAl'2
I L1:1 •.7.7
4 cai , Z!..1r77...
iu 13,x,e9 71 - 7717,i;
4 7, - .1x7.7.-7 ..7:1•77•7 7,777, 7_.
C 7-75 cazr, , Lr ern:: t.wy
iLua.irts;
1”7":4'.% '• 1 7, 7u11.,"j ui
*•.:37::•77:1 - ..., -," • ...:- , ! uu.17:71,1,;”
12.7%7:17,7.,
••77_ - ! :•17 - . 7r 1a..;9644,
ZLI2iIS, 1%7 ••24
;li r . r
lr
...J ~.i~i-]->ULi~
... - Icy :,:!,,tl,,
IJOA.-.
, Vff.u.l,l2t) t 74
411.
ttt
lIBMIM
;+... \ 1.2 j ::',....:ClZil'i',, ..1;.,
1:r:0 ,:ic,e;., L.:::,r ttw ;,;...;.:30.,--.3
, •tac_a
i •-%
ELL
4e.,
•
W OLI TO TE. 6 .
.ecritz;,
Nu. stroet', Im.y:: r,"
the th:-,1, 7, uf
TL-Ltt,
LtA,3::,:ti ira
itilttry (11.1,
'-11
ti u
duz I:ct. 11;, 1 ,
10 41 - :$
itt.artS
A do PILL::
for by
No .
1%;
01,1
.za4.LUSIVE
!L.
F.s.lt a 0,, c1;
win g ' of g.,xcif a griwtb. 43 , 5:3.1.1y
Wloi:g.
In to3g:-itanc artacie. ke;,t, -
010 *2l.:vc t,,ly t
i
lYi
Li - ,s„piz4c•att, '
A r117.2.k
...{„ta, he. 4, tit alid
faCHiLb.: ; Lo tucn u^ ou
lavito
parz::3Al,
r 4 1 1VO OF
• :
To pric,
u.e.N
1: 4 „) fvrt,:n2,
Lit I.}
ij ' _ i t;jl.i7; Di.32•.; , ; ;— •.-17;i,i):.i. - :.i .
..;,-;...,.... <,:j “:10.. tr. , c ir , ..•:. OLq . .- .. •
E:i
LI . .P,,h,.,: t c,; 3',..i
. Q.c1:1,,,,,
N tmt 18C'd
T v : re; et
r ..411111,41 fit
t 611,1, 0!:•
~i . :.i r I.IN .
, -, ,4' .c,
1.1-1
. -. ,5, l'ilio n !c:
A -
T - 11 7 .
,
ez;:c
t„,„
7.1,,
• -, 0(.13,E.1--1 - 'l.!_ifj_6: - ,::; Li) ',V
r".4ZT
Wr..l
n , 3
(31,3ch13-
ror or,l
f, ii t~•[JebL 6%H. Li
.i:. LL
i _c. ._~~:t;. ~
":!_t
~ 101! .11. ;
1 v.: r.rc
11111EINEE
sll tc. at~ Cat:
4. 4 7 1 .tiA i
LA, v. - 1:.•
MEM
EMEMEM
)TiCE
kjlti
t:4 wt
ZOE
._., ~ ,_.
hal
•411: zh
I I •
• " I I
i:A.S . ()
6LE tiO . Ji) - -,
'3 anaLr.
h-r:,...vy
!Jett 12-I.llntil.-4ctu l ,
tleo,
Lino o:
r,,v`J
.1110411.
t! , 10 r. ..:1.1,1 •
L,•.
"::i t1•::,.!,, , .1 ,. -1: . r.., L:.. :w:.
r
4.1.11
V In; 3 ill;
s
4 tJ l.)
er - ,;. i . ...:11,.!!.. ci,,rlG
FLIT \`‘,RINO.-
1.4 1 -KTI: it.
/,1„ : ; f i
ti„
,
.11.4::.::. Z. r
?..;:l.
.1 . 3 4:1 '
ILAN LI
•
ckTiri l
r ttcc
i=iii
._. - ,1,At:.1°:1.','0 A i'l L; . t.".i':.
-...';;' . . . .
i PP S.-i 5U
?rakt
'et; 7
i:di.:,1:.. , ± : 1 ; ;:c;I:, , I, xSul. iis,
.
'l=77 - S. --- 11)9 - a i t.",
,
4e4i.0
.I. l e,der:o
I. • i
• 7 , _
zr.'27:t
' . ..7.Zi:',::. a 3 will iaii
;tip
::::. 7;t1.1.;T:,.
is T.
bit
....14 , J; 1 , 2
te: S.
.....~ .__.: f':9 ..
MEM
ENE
1 ' A 1.7021,..;
-r :-.
1 Ly.. , :,:.: , k, ~...- f V11.T2
ANDk:US , ..)N,
.'.- , L - . eturlog 11,itol
I 7
.Ll,O
I Xt. AO,
INIMIMI
~. ,_.e tt '_ ~d
C L.
l:. ~. ~,... .e
fraLn.•
Fi r EiP-'3l , E'.l' ,:". I,_fri::,,
'•::fish' _ ,_.~_.
..
i., .10 bits_el, of c...lrt•
IJLL Ni
3 s V;i Tdt;?fll'
If.:: , ;:)::.111',. 4; .A.:::ilt';; . t.;.=.,U:l,
.t.i.o. i'i ;',..caud. ot+,:trx
, rt, ,
.V. 3.
MEE=
a; LjO S'ri
cr..1.1! vtrf:l.Z
ii. , a LLUf ,
tr?sgii):l . 4 - 112i7.
A 1:11;_, ',',".',;.;,T;gok,
~. :1•,...,
C. U.1::.;...i.,:.:.! L,Ct . `."17.,
::.,, %I. :'i1at1 ,. .,.,.. ~•:.r,,
Ik. ~ b
CV
41 IJ :r..
=BEM
, 111,1
... _.....1W L•u:C
:•••.;.; !F:!itE
El=l
.o.:Aid : iirt,i `O.
11'; :S----- - -- t).7 5-7
=IBM
yl' .._, 'dli,
E!=M1:18