The Pittsburgh daily gazette. (Pittsburgh, Pa.) 1847-1851, March 19, 1849, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ESTABLISHED IN 1786.
BUSINESS CARDS.
. RMSTKONI* A.CROZKR. ('ojuu.imiou Merchant
am} in Produce. No '-i MarlfPj «tren
• B tv*»n>,ui. \v. «. ha\?.
k HAYS. WholeMlir denier*‘in !>ry
r> Good*. l.roeerte*. Bool*. Shoe*. l/m*!>ufpll mar.u
ijriorrJ' iir'icl«, Ac., No. Liberty ►•. reel. Pm*-
borgh. _ 1 _ •'* ’
ntEnwkrrx nuO. oi:o#aK‘MStrfc*
BRAIJN A KfcllTKJt. Wholesale nml Hoi*.. I»ms
(Tints, corner of ldlmrvy and Su Clair »irrcw, Pm
buryfi, l*a- ; M
rtt.BSKnw>K. ‘ * P WM . ,WS
|>RUWN * ettUSKRTSON, Wholeulegrocer*
and Comraituon No .H*’. Idoj'rty
PitDd.urgh. Pa _«‘e : .hv
BA. TAHNKSTOCK a Co . W:t<m *aic W'i R* •
s tall lJrmjpialr- corner Wood *'js. .
J.GALT;Y _ A SMITH, Wkolratlo GmeetO- ami
tsu Wowl street PiiuMinrh
mfetiou Mervhnni*. Ctuml Uu»tn, 1 itufru/jih l • .
***** t W"*
EtWijtbU a KKNM.TT. t -air K.- 5 :-b. fcito'gi'-r
* Co I Wliofcnalr Gfpeer*. Uimun-am.at -i: »■ >•’
wuriunn XlcrehniiU*. nml dealer* m 1 rpd.tcu ana n,-
htlrsrh ftabubcMM'. No. » M «K»d beWn9B»«d and
3d iim-tt . ' . t "■ 11
GEORGIA COCHRAN. Cohiuu.»moii and Forw;.rdti'ii
Mcjrciiant, No 20 Wood street. I’-.lunut fly «nyl-
HI.EK. (n'HTeaaor to Murphy A lie.I " oA( Iku.-
# oj and Cuairtli**ion Merehnnt. I<>r the
American Woolcija. Liberty, opposite Sm Kt, lebl7
H Alibi. Jn.VKl* A C-o . roramin.oa and For
wnxdim: .Mefrhnnu, have reiuriii-d to U»cir oul
atafld. \V»t<T nml Fjom stjceu, Pittwhargli
wjt. luui.n. Baltimore.
a. i .-nilx.va, ruwaju* 117-Ai.P. i I’hiiada.
a. c*k’i>h*‘'X ions a. wA.Esr.fl, \
MIAyLD A Mer
chant, 41 North Water ft. A 1« North Wfmrrv*.
a , novw-tf
UAUIi: tnflVT, kOBVITT tHCJtXT,
ISAIAH I'iClvKY A. Co., Wholeanlo Grovert, i oui
misstim jMcrvJianu, and dealers in Pro.luce.jso*
Water, ami lU7 Ku*nt ►treei*. UitubursU t»or«
l«uei-t-K»or. to Kwalt <k tJeUmn.'
Wliolfsole llroecr tuid Commmiuii .Vor.hur’:.
dealer ip Vrodut-e and Prtui.arph WanoiaetoteA. cor
ner of KllrerTy and liati.l rtrrots. Pttisiiur; li f'n- *j»’dti
J* ASIKSJ S Mclii'llU- Hal.- oi the linn of Alip-o nml
McCfuJre,) llerthani Ta:Jor *>l Ci.afK ' !»«»’■• ' •
Third m ar 1' «n«l. IMt«l urr ! >
JAMhIS A- IlirriaUeAlN, A Co.—-
|>*wi* Motclitvn A (>).. Onmairirioi' M. n ni.ti'
end Agcht.l of thd bt. Lnoil. meant S*trtr Rr(,.:-r
No. 45 «n:cr ..i"l '/J front »tre.*t>. !i
JS. Ul-WOKTH ACo , Who t.roc r'v. l‘r.
• 'duce aiid Mcfflmi'.l *. nod Aren
for ilir tiarnrd powder Co oi N 1 V» ‘J7 \4 r>".t -
htiM.urph. _ ;»'*■ t
fOHN'D MOf.UAN. l*raj!c,.t. and tlsa:
»| or urlJyc I'run;*. Oil*. V:>i .ix*in-. Ac - N-i '•
Wood «Wi*ft. one door X>a’A of Iltuninml A <!»•>',
huryrti. i ja.il
JAft'KS KKlUtir.. k Co., Har-
Dmri*,) Mhij* OlJamllnr-. W a:, r Mr.-_.-i,
JOHN '11. MFJ.LoB. Whoie-ah- uml IlctuirU-uir
ui MUiu- amt Musu-ul bi'lioorllo'U
Papor, Jliatc*. Me«?l P<i'V Otn'X Pr i»n« Curd.*.. in.
SluUmiafy cMierafly.No. :rl Wno.Wi !'ln‘S.HjjJi
ff~i~ Ww* (*oujj-ui <.r .Aken iu tt '*• ,''.b
JSCIIOONMAKKR A To. Wh«,l«*:.b <•
« No, Si Wood iV.-.M.u'uli
rOUNiD. IXA Vlfc*. Aucuoisvcr, cotucr&i.'i tuiil Wmu
•urctu,
JOHNfsTuN -A STIK'KTOV Uoo««ri,-rv JfiMiir
uinl l > it{n*t No. 44 MarktiM : I’ai-
joh.t 7Lon>. ku*\.s
Ji K. M-iUVB, ;lme J. Floyd A Ci- H'Ufi
• tirdcfr*. No P'S iim:t
JAMK& DALZH].!*, WholcMile UriM-cr
Alrtchnni, mul. Utjulcf in RrcMlotT m I
Miinufiu-'Lurf >. .No. V I *l., an tl*
ElEkTfc irul 1 , <uj|u..*'C/tVi ’
chanln, Dculeb* nr I’roUuor A.-C l'iU> ur»h s t?i-wri
f».cturi*d oruoios. Obtial nc»r "lit H «*SI
j YesaViasrlron Worlin.
LEWM, DALZKLL A i.’fl,. mmiuiarl:Jr- f» «>[' 11
lr» lia;. B»Ucr Iron ur-ti Ni»i-> <>t t::.- <
,(ual::j irl waier suiil IW lf -m
;ah 1-3 *
La WaTTSSaN.’\VtK>.»>«Ue i.roKr, i ur\ -<
% trc jf/v: 1 'ort'iii.*-fci'>.'' )lnca<j.;ii. I*»*i.r iif I*
t/urrln .Vajtuiae'.urcsi a-iJ i'rrxJucc. N«i-< a’.i-r
taJga i'-ttta i <■
JOlifc STtllU- I AS. n X'lilU.. **: t'r.it r .<*•:
McGiLLS >. If »_'V hn*r«*uc (iro'-r-iri w.o iViinm
<Km Mcrenat.N, No. ii>t Liberv. h. . i'iL*'--..ri-
TV4 ifßfi’fY, VWkjO.N 4 Co.tiaic June*. Muip'i) •'
IVX Co.) \Viiol>*>jtr Dea..-r* :u Dry N--.
Wood »tte»t. Pittsburg!- TihvaJ
K. XUJ.S, il.Ki. S M:. t.. '«Oi 1. NiS^KX.
MAI.I -K\ i. ix>., Coti.m.a>.<t;t ami Forwaf
9 Merclmtusv " ui*T mid Front s.;s . hj-tw- ■•;
ood and Mnrkri.M. Juni-
WM. HP I rw, < '*■ 41' *
Af LLEKK i RJCK.K7- ON, Wh-cii*- (-rmrej- and
|j|_ CoaitlUf 4ioii Alurc-banj*, No- l7n. li&t-rty,*l.. I'd'
burgh, Pa. Wi'i *
VJ HOlJdhl* it Sn.N. No Mark* 'hi., Wn-uo
(JA«T Irotu corner o: Fourth. -leaJ-ir* in Fort r'i
and Domnuc liill. o! Liihainre. D* ;h«-
it, Rank Nous mid j?p-.r»v .
fT/~ Collet '-on. mini Oil ui. ".he pr.nCi|*.*> » =ti* -
throughout tne lulled titub-ii.
OUVIU BLACEBGk^,~
/ \ BLACKJiCKN X Co., Wholesale. oiid
\/ # deafer* m Otjs, Uouiikore, and lMtfcinirph .Man
ouietured article*, have ou bund, at a;, lime., a lull and
general aammucnlof poodt. i* men Unc, Water ...reel,
ear Cherry Alley, Pitisbcnrb. hui*
I>OHKKX MUORL. i,Hi cup u •»•
Xk* Disurlcf. dealer in P:.,dwre. l‘:i,-1..n ii Manum---
tores, and. iu. kinds of Foaiijii ana lA>u-e«iK- \S .n- *
. and L-pi.-t*, No It Liberty street (in -.niid ,a vet)
large »toc» o: nuj-inor <Md Mutioiucun- .a "'!ii«».i i,
Which Will or fcoid'lo.V lOf Cli;-i.. aplill)'
KKOblNa-u.N a < <>.. Whoieral- tiro-Trs.-Prodc
and Commission Mercliai.i-. and lh mer* rti l'iu.«
burgh Maiiufiirtuic*. No 1 ra> L.m-riv »i.
Pa. i»tH[o
UOfiEKT i>Al/fci.U.L &-t’o .Vi imirpinc tinxrr-.
t\, CoOitiiis«iL>n and Forwarding .Mercnaiinodcoit n
ui Produce and Piii»i--u<&fi Miuiufaciuri *. Lii-crty *L
PtUsl-nArh. jpa. _ tei'3l
KOUT. A. CUNNINGHAM. V-bote-alc Gi-.r--
Dealer tn Ptjgdm-r and l'i'.u*Lurg)i Munlifaeiui-
No. Uildbcri) _‘_i> 1*
X. o KrvV'U-n, >■ LBitxfc
KKYNUI.D:* ftiHIEK, Forwunlmx and Conran*-"
Merchant*, f£r the A»efbmy Km-f Trade, dr .
cr» in Orm-mr-v Produce, PiltUiuigh Msuiumciur
and Chloride of litnr
"Kie highest pure*. in cash, bait! al all lima* i «u
-irjr ragi. Corner 01 i'vim alnl lra - m at*
SMITH & JOHNSON. WMMcaaJe and linioi Dcu!. f
in Millinery LoOd*. Lace*. Humery a«d; t .m. >
ArudeaNb. 4fi Market atreei, W door ainjvr f'lnrd •
piUatiorgk •
a. c. su*c»usrfv < T‘ , * R R -.viiirk
OHACkLKrr XL WHITT*; Wii«i.*»,-* Ikmlrra in
Kortmii and Boincaiir Dry tjood,* N*> tiu Wr» -i -i
i’lUaborgli ' t ‘* l 7i:
tv iT\. HAREAULII, Wool Alen-I.KAI*. tf:-* r.
5» and Product generally, and l-cir*ard* ■■c
and Coi&iuiaMon -Mon lijFitt* No MNV mer wt- l’ii-.*
torgh.
BMini,8 Mini, UACAI.KY Jk Co t.nxrr. u>-
ProtlU'C deniei., V.'tflliarlui fire _ • -i.-i-A-ci n -v
and 6i lf, N'oiU, «idr, I J b£iadvli>tua. flov
t asixsuy, rrrre*c£fcn. r ;«'iis ww.'iodA, saAjsai.>"n
OfcXliKllS 4 NllUtLtf. iv< du«^•<•-and titi.ftaJ 0,;«.
O tmaiion No 17 J.ii-rT.y ••i... t'uulmf/i
aprrin. Iji.*-rcd nnd Ou» •
SF, \<>N DONMIUID*!. A ‘o . Vi hotekirk Lro
« retA, I‘oTwdrilinjS and Mricuuno.
Dealeni In l*iunl>urgfi T3anii(dctum and Tt'e«tpfti Pf«e
4see, tui»c temoVCil tnlheirnrw wnfehoU»*!.(old »la.,di
No. i*i, corner of Fronfsu null Chancery Lane.*.
nov7 i’
•W i. tVirTIl ' r «. *nn
rl'iu U’lt A PCtyrr, W lo!".„v -n.l u* un: deu.rrc
X llooi- Mioca, Trunk*, Caiy r * is **». Ac., r*. W
(■ mcr ui 4ih and SauikGeld *u, |'tr.,irt)f*;h, pa <ti 1
fd’ASSI'.N A UUKT, Wjinlfirnli (,:o«-H,r» nnd 'h>ruiin»-
1 sum Nlcrrtiain* and •:<<» *; .*»■ m Ptt,du« *. * N'.'
WfMHI »1.. PiUid*iir*ti . t.u-et
jviin v* tviea. ’*• i'*v:n »»•»
WJ(iK X M'fiAM)l.l>S, uu*-er.kr, ; * lo i;a ; i>
\k .ck.j Wboleralc t»ro- vr.. PoiwiyAuif ..:.d
Coiuuuaiuni MeK hßOn>. drain! ,:i Irru., Nit?!*, t,.,»•
iX>iu»u Vim,*, astd i'ltloburgu AliuiuiarWuj.A'lri" :
Vo»»—\S ium! nnd IViii- < -irc< t>. Piit*i.ur/k
■\'l r US'f H<)WKN—Comini*.*io*i am!
•V Merchant, No Kb I ron: *l lietwicii AVuod and
Market amieu*. .
WN\ W'AI.LACr- Md- rtone and AUi! r«ri-n>ii.
. J«r No. JH Liberty « , ftcnr the
cnnnl • ' - s .
W ">N VMLSUN, Dwiler in Wiitcber.* jew- iry,
- Silver Ware, Miliwry Good*, Ac., f.o. 07 NUr
k«c.*.;. ..
WK -MURI’II Y.WliolesnJe and Retr.il dcujoi in
Foreign and Domestic Dry troods, north cist
corner of Market and Fourth-t*
tvs. 1005 ft, ir3' K it‘t.w.
W’ Ml YWN6 AOo Deauris :n 11-Jifter UiU-a. ar.
H»l.il-r*yni . .
iris'. St’fUTCnJUI.I.- KOIt. M'OCTCI! fci -X*
WA R M'Cl/TCHW.N. VN holcale Grocer*, d-u
-, irn- in pniduce, Iron. N,ul*. (.Tn**, blid P n*.*
burgh Miinol'urwire# geitefniJj. LU Imci ) I >i ‘*
hprgh.j ........ •-
lir \\ . Watclin(*,J*-w<i)ry, Si.fer tt -ny
.W • and Military liood*.iinrnct of AUiktit till., uil
strreu, fiiubuigh, !>». N. H—Watrhos dn.lt Jo.ks
ygaicfullj irpnuvd. .. . .'“cc4
y(k/l AVniIJW WTLyuN. Portnutmirt M«ni»ntre4-«•<«*-
J.VI ter. Rooms, corner of I'o* l Ddico Alley "'*<
Fonnh ■lrcrl, entraocc on 4tb near Murti t.
decn dtf. _
TOHN M. TCHVr»3KND,Druggi*iaad AiWlbecary,
t/ No. 45 Marlrdt «L. tlirce door* ui-ovi* Third P--J |U<U
borgbjiviH have roiisLanily on band a well steeled a«-
sortmeiii of the best and irmhcM ne
will hII on the mo*t re&M'naljle termv l , l»y p, *’ !a - n 4
a«nding orders. Will be p'rmaptly at onde«i to, iu:d 'U|»-
pited with article* they nitty rely up-»n a» gituun'C
. IDr'-Fliysiciatt* Prescnnuon* will lie nn-urittHy an-}
neiUly -prepared from tho best maUTiais. at ntiy hour d
the day or niebu
Also far sale, & large stock of fresh and'tpipd Petin*
mery : . jaj :i
ALAHULi-; WORKSON LlUiatT’i sr.uPIMMTK
Tin*: DKAP UK TVOUD, PITTSHI'RGII
_ SDMIjISO WILUINH,
CION* 1M.155-. to fttajiufoctuic .Mmiun-'t»u, {tin mi
i Vaun*. Totbbs, Head Stone*. Muni-, l*iwi-».‘« - li
tre iutti Pier Tops ofioreiyn and ,iouir*i.f imulil. ut
a rrgul.ir umi fair prici?^
N. U Druwiftgs for taoftum-nt> vmi.i? Nc lufi .-n
-ed. of any doeenption lie .nii-jit* ft -im-e oi pulmc
paironare HukH • •:
Us T. Koberfa, M. D„
OPTIIALMIC 3UR(jK< -N. "I ulli 11-. I -<> U.e tr. ai.
uti-n, of ,.f un- Ky-
Dr. IL ii.ui in ih’* l*rui--’J> '»• 'li- jn'-ii
cal prat, ] fof Mktccn v<-;ir t. p "<i h- • r l, *t.-lu-1- -i .id
CsUliOUniiciii for the ircniinenl "I ,1 Ji'u>c» «i '.u- -•>«
aloije fix sevaral y ear*.
Oran-* ttnd (enOcnett. corner ol Sandusky <i -<nd
,r «wb' ,rv all« 7. AlUntheny cny *, il.
PKttlN TKA STOItK- N' 1
aear Wix*l—Ad ijuin.un. -oi (»ri<*s> uid
blab Ulack Teas, done up.m <tu-ncr. hull .rful
Oue pot, ii puckiiges, rangni* irom •' 4i **(■*- Pf f
WAO. A JAYNkSb. Aj' A.r jVk'i. 1.-:. . ..
CARDS.
DI4CK9IIK WORKS.
GIOLF-'LAN. HaILAIAN A CO continue in tnanu
) facture Small Iron. Spring ami Am Him. r
Plough, Fork and Hoc Steel. Spike* ami Wr.. I
Iron Nuu. all Aiwa, logrthrr wui> CouV> and Kl.pi.c
Spring*. hit Pat, Taper and common Ailr*
Having reduced the prici* of Wrought ln>n Nu:-
engine builder* and others-using the i.r'.iitr. will fin.l
it 10 ifcnr interest 16 give (hi* new brunch of lYt«hur<li
manufacture* their attention.
t ouch trimming* and malt-able iron on liberal term*
Warehouse on Water and Fourth »t« teNyn-u
rytnnaw kma abu*, joh.c rocka, mot stasuhh. jr
;*cob rociCß. 7iux Boa, jams* m lkaJl
Tl!<*v SIMOStIN. *ۥ
MECHANICS’ GLASS WORKS.
SIMPSON a Co . manufacturers of Viai*. Hotilr?
ami Window Gins*, keep on liund n
general uh‘oruncn! of the move art.He* Alwi. make
to order a »upenur article of Mineral nr Soda-Water
llouics, of roam'd gla*>. No. 10 Wood *t, P.'M'uruh.
. au-rUi-Ma
~\\J ILHAM SMITH. Munulaeturcr of C.-mi. ami
Vy colort.-d I.uien,Friii".-. f.ir Dre»ec«,Ac . ScWm K
Silk and colored Colton Fringe* for silk and gingham
I'aniAoU. Gimp. Mouair. imdSiik li.i iion l-'iuige.,
uiiule to order on the *b*r!fl*t notice
Stoux. comer ofMm.irn j.iinc and William.cnirni.ee
No rA Wtilium »treel, third floor, over Abner A Fj> »'
fton .No M Maiden Lint- New York ;ylu
“T.‘hersei\ "
MANUFACTt RKKoI Straiu Boat ami Fnnu.y Blur
keL*. Batuug. Cotton Muartwci and Columns oi
all rue*. WurohoUae, No. 21 Water .trert. Pm.bnrgli
decSU
PENN WILL, prfTsriL , l*Gil,'TA.
KKN NF.DN . CHILDS ACO . Maiiutarlurert of ten
eopenor 4-4'Sheetings. Carpel Cham. Colton
Twine and Hailing. jnSu-iy
; Doqueme Sprang, Axle, Steel and Iron
| Work*.
I.jNt MAILMAN A. Co. uiMiufariumr* nt
«‘<nt.li find Kli|ui<* S|>rmsr., llummm.)
r fSpnui; ujrd I'limi'lt Sice!, iron, Ac. W airuou-<‘ or
: Water ami Front
Alx>. dealer, mj Coa r l> Triiiimiiii;* un,] ’<•
•
“V BLCkMASTKK. ALin.m!i-4iihr-r. f-'ouriJi ». .
i.l • lliml door above SimrliiirM, Miullt
( onvevnin me ol nl; «.uo» done wnii j ic i-:.
cure and Iceal aci'urar}
I'illc-J t • (leu; Kaciir rinnmiri!, Ac
UT 4. M Mrrc-HKLTRKI. U titH,■!.*->< (.live- a
YY . Rectilyini* UiRU lr-rt.. r.nd Wine and |.isn<v
Merchant*.. AlMi, Imp-mri. of Sod* A»h hii.l Klein-h
-i tg Powder. No. 1«» !.n- rij -tri-et. Pituburch. Pa
UOHK LLAUt'K PACTOKV.
UA MI l.'l u.\ STJ-.WAKT. mai.ulacturrr t.f Hrnw
Slumni;*, Cheek*. Ac, Kri ureei, ruy f
AU-Kllr-KV. nnvFi.l])*
. PKTTIGRKW A'CO.,
CJ I. s T K A M U ° A T A »• *
INSURANCE.
DELAWARE MUTUAL IXBUHANCK CO.
Ji iMN . Jr.. Ar*-:n m Puwi.orpn for Uir Det
awsrc Muiunl JSuiciy In-uruuce Conmaii) ol I’lij.n
-adr.phia Fur Ui*k> ups.u '..milling" ami tnerthand.re
tir every ilc n rip'. on. nnJ Mm.ue Ris-A* upon im.ii or
cntgi«r« or vr«*c.i, aUtri. upon llie Jiior*l lavoran.e
ll.j‘ Oibee hi the War. iiounr of W B. Holmes A Bro
.No C Wan i. uni: Markr: eirrtt, P, tunurcu
N H —The »i.o: llii! Company "ir.er !,‘ir estah
i.«Urae»u of the Artnc) 1.1 rl:i» city, wi'.ii use prompt
mmi and .iherality with wh*e:i every c.a.m upon m. m
lor M*-« haa bent n<l;u"le«t. tuny warrant m
inviting the eoiiltvlcnce uni patronage o! h.« rricmU .■> ...i
trie eotninumty m lures* so the Delaware M *». !-i«n
ranee Company. while it ha* the additional rsdvuntnr*-.
•a* an ni«n:uui>ii among tne in..ft d<>u:t>li:ue in Pluta.l*
pluu m iiuviuK an Hinpir pani-m cnpisn! \riii, n l.) sue
t.pvri.nm: or in charter is constantly iticruiumst. n
\ ii-.Uiiig n* r.irh j*er«nn m-uiie.; at* due *li.-ir- 01 tin
protii" ol the company, within.: uivolsii.k rum in n.r.
Te>pouMbiiit : wrmievcr. anil tnirTciore poise"*;':*:
In.* Muliiui prim-Ip.e djve»lrd or ever) n.nn.iiou* lea
inrr. and rr it* mo»t attractive ii.rui nnv4
FIUE AND MARINE IKSCRASCfc;.
M'HR !n«un»ncu C-ompan-y or North America. tiirouys.
J. it- du:y ruuiiortzr.d Ageh’. ttic subrcrihcf, olirr* to
nihki p.rrinaieiH and limited lit-uri.uec on property, in
Uu« city and .!> vicinity, and on nh.|unrntH h) lltr l.\i
|;,il anil Kiv> r*
:«“roßs
Charles Taylor,
Aml>roKc \V in;**,
Jnroo M Tliotnu«.
John R .%,■ tf,
Ricnarii I> S\ <xul.
Will
Ho -krnt».
S Au-i.’i Aii.i-ou".
Aimil El i. TUJ lIS t
MksrT I>. s»hxr»h»:>. h-. o )
Arinur G Coilix.
; \V J O::i• * .
>»vm.H Sm.;li
Jut:ii A Hr..-.vi.,
join'. Uliik.
Tlkxk.ii I- fc v . .
. S:uii«h*i I’ 5-iiluh,
'■ i Nim.,r. Lf-lSv,
. T:h* ip uie oiiictx luKui uiu-c I'ontj'.iny m Ui<* I'la'.'-iJ
haTiue burn riiarmred m I'vl. Its rtmrtrr i-
;„-r;--tuai. niisf from iu limit sunr!.-- 10-- i-xj-crieuce
umi* - inrun*, and avcmling u.. ri»k*nf uu extra liu/-
artimi* cuaiactcf, it utuy i.c coiuhlvl' <1 :i, orlermg uin■
jn« m runty lo uic puisne. W P. Ju.NllS
Ai me f.iuiili. g Room oi Atwoml. Jot.-* A. ( o„ Wil
ier n.-i-i Front -irect* Pitts:-ur«n umyi
f PIIF. tI'RSCRIUIIR lies been appointed Agent pro
i ten*, im tie IdHuraiu-e Company oi'North America,
umi Mill ;**ue Policies a*d attend to Uic I.tlirr I.UMiI-i’s
ui'Uic Agmii ). at the MurebouMi ol Alnwid, Jours &
upi-r \n m rji>n i umicr .i
FOK \VAKiMi G 4c COM ISSIUM
c. A tiiNS-on.-sviX,
CHARLES IU DANFMIOWFU dt CO.
* TOBACCO M&lliAJm,
2fo. ib Smith Wharves. . INo 117 South Wntcr *i
r PFIIL-. .•.•-.LPHIA.
'TJEGS to tuform the .r*.jo and den'er* generally. «f
fj pmsimrifti. that they ,avc mmlc such arntng, mem.-
J the Virginia inunui-'V.’jn-r* and tiic (,rowers of
the West, \Ye»t l*t,tie« ni. • • a* r i-iii- e*. *- wul in' jrc
il Marge ami rm;-tnitt *u;>i > oi tlie lot-. iM.ig d«-.*ct p
tup,, of Tol-itcro. wine ii usf, 1.,- Mil-: ii, c. a» ht coin
mckJating terms as uny ocie- noose -ut! i* - .iy or e!»--
wherc. and nil goods ordered irom tliciu l-c A-ar
rente! r<|U.al to representation.
Ilatiinti; Su Domingo, Conn.; 1
Yam, Porto Rico; Pciui a.; VSv--d Lent
Culm. Igutin, At F'londa. } barco,
ALSO —Branch's eelebtuted Aromatic Stag Cave:,
•hsti with u large tt.-«Miniaem of ether ;>opu:ur brand*,
uiul qualities of jtottJld*. bv vs, U!k, ll» -uhl Jti*. l.ulu|>.
is. -i.-saiiil.il)* Plug, Lndie* 'l'w--;. Virgnnu Tw.»t.
\r *'.v<-ei nml plain, ill whole umi inui ixixr*. woo-l
-uic un, together wiip every variety ->i nructe belong
ing tu its-; trade j-'llidlv
'hAILSET. RESBIT kGAUKETHO.I,
FLOUR FACTORS,
Produce, Couisnlsslon tnd Forwsrding
MISKCUASTS,
No W N-'irni U'nxKVd, *VI> p£/ w* rms St..
PHIL VDKLPHIA
Kkvks to —John JI Brown A Co. 1
Robert t*ie.cu Ik < • !,. .
Barcrort, Beaver k. Co I 1 >“ iat ».-.pN,a
Mnliii. (lagtiiey A t’o
Amu a I‘axion, N*-'v ork '
'A a.lrr* A Harvey. lisiumorc.
FlagaJey A htiMh, i
I'.ar'iridpr. \\ iJvo-i A Co ( ~
Mai.ey, brown A Co. /l"-*' , br?h
; k.er A Jouc. )
liberal ->uh tufVarue. on coaMv-nun r>-» to out
m*;:pi:illy
r v t. tu-*Aika uijutua ecu. lost watah
LLLM AKER, ECKY & CO.,
PLOIUPACTOIIS,
And General Comtniulou BlerehstlU,
No 13Moitii t\ arcs HraiKT.
PHILADfcJJ'IIIA
It! I JiHK.NCfjJ Hcnr/ (,ruJ X Co. Pittsburgh
Rodrrcf* A >heT*oell, /..
_ . w I (.n-riiinau
1* U'KstC) A ho". )
A .SI Jai.*ar) . May •
( u.-u es Jivnam. Jr l*«-u»svi..c.
I -on. a IL-.| l.n-,. A f., i
Mr/e-I.IIICI A I o'- rl’l.-iada
Jtre<j A lliotlir,. )
• k- | .11 / ihiuli. A; I '-u'; an y. Nr •*• hut
W OOL, J<*LOt:it AND PUODICE.
LIU Ji, R E I.D l 10.,
Si.. *;« Rent flu-C A 1 ;
GEItKUAL COMWINIsIOfI JIEUCHASTh
D//-TH.V MAffr.
For-irlilar extent.-ji •piU' l tc '.»* Sut* '/I uii Sj> ds of i'n..
<<ui ■*.. ui--i 1. j • 1 .' .c.sj.fi Ribib nn • o-*ig min h'j
1. RA Co Bar- itaVi u, r« U -i m
M*»»ra Jf- Is*- -*ui- A ' <■ /
M -l. A. IC-- \
Jt C‘~, Par a* A * '*<- Jleuv» ,
tA-«'-*e, . . .me U |
1 P-.V".' Mul*ll \-‘i >- a - "
-- }s* nd j . F>-|
At v P' b-rao... lUt Iy, . . V ,
M- U <'f-nge XCo f
<-.-,i a. rts-uC
liuvies t (Jgb-r, br.-'.gci-ort, o
dre27.dk wtisa;. Ifs7j
T- 11. CAVABiAUGU,
HeecivioKi Turvardiog anti Oeutral toiuiiHs
ijo d Sltrcbsul,
Ci-staetoris l vrittrj t't l** -• M**
N I! —i“t|!e l atle JI I j,SJ‘l U, OI dr ft !<.f pUft’liiu ' • j-’
in th.» Miaiket, unc i i i.ge. .<*■ nrotopily tiuJie*. t“l
Refeff nre ii Pm» jurgh. John M’P&dci, * , 0
* dct^Vdd-C
OUOIUiK COCIIUAW.
Commission ami PorwsrdJng Merebsul.
_?u- sir. w.»,u «r . Hii»auk'*a,
tlf >N 11 NUKl* to t»a->*ci<i a general Coittftiseiwh busi
I e»j.ecm!ly u. ibe pareiibrc and *ak of Aim rt
ru.i .'laitufs- iurcs an-l Prmiuep. i,j **»d
fortyurd,ni; (tools ci-n.-tuiai ui lu* Ae Agt-* 1 lb/
U,o M .utul’a-’ turn*, b<- -a-Hu-- eet.*ts<:t:y enpp>i«d " ’ -
tin pMinpn* artirltisot P,u*l.urgi. >U,.u'm- in/*' u: u„-
loWrlt W3o,eS.ilc pCU-'* Urdeft (llxl t‘OU»l(l lUU ’* ■'
I,fv *r*|<edluily »011-ili-,L ---7
GEORGE A. BERRY.
XV UOLEH ALK GIIOCKItM,’
TORWRDIht M t-OiISIIKMOU SEKC«A?IT,
AND DF.AIjKH IN
Iron, KslllSi Cottou Yarns &. Pitfsl/ar|(ti
Slstnufnclurc* generally,
ti,i. Il) wtMin kiur.tr ririaaLm.il, ra.
' - || # CJLAUK,
Forwarding Merchant, Urownsvllle,) > a.
AUci)d# parueoTurly to U*« Fotwurding oi J'l/tdu,:. ,
FY»r any infoniiKUnii. npply m FOKsSTJI X CLN
CAN. Water *J ortju
sUIRIEK, imornKUN a to.,
COMMISSJON MERCHANTS,
PIHLADKI.PIIIA 1
For tbo suit of Produce gem-rally.
I r.- liberal advance, nrude mi roiisignmnit.,
in-.H-dAtytiroT
■ Tranopartatiou to the East*
hUHSEV i CUPUS,
t |,i WII - V I L l. t,
Corawusion ami tonvardiag Agtnls.
C M lIARTON, PiUbburgh. will receipt Produce
soul.' B*.l. feblJ-13.n im
t CARO.
M. EGOLF,
i < rnrilAN'Dlßti BRfihFK and ilomiiu»*u»tJ M*-r.
Mcta!o.»«F<- "rf
' I'ln I ..I i-; dv-liood. in,tcl>«.CTl. i-uckcd, iu-u,.-.,
—mi ~„pp„l l.i order. Wool. Huur. l.r.rJ
-,'ruu »„J reccird •'» co.i,l«nin-nI a,,J »t,„
vc r with insurance obtained ni
bu*h'*uPcrior halve., 1../
lebjb X ttOfc
/ Ultmjol.ATK *sj in» No I, Boston and Uiiltiraor#
\_J maiiofncture, i„r sale l,y*
icbiO WICK & M’CANDIaEBS
GROUND PKPPKR—IC !,x» pure, for sale by
>ei*:d WICK X M'CANDLRSS
/ lIAiA l.k S(lF?D~-:i7 bbi. prim*-Ohie Scwl, Isnd-ng
V.J '»'*•» steamer beaver, tor .ele l.y
"’M TIMHI.IN.
attorney at law,
JjudfT. Pa
WILL ftlfto n'.triid K* rolleelioii* and j|; f liu»i
n>*«« cmru«ird u> Uim m Butler nod v-j.im-z
couniic*. ]‘n. Krl.tr to
JAR V!ov,|. Lii.rrtv •; i
W }\ Wu'.ure ,ln ,
J«UUc« ,Mhr»Ual! do V I'.KM-lt: 1 ,
diy Kay A Oo . Wood »i I . ?
T B SWKITZKJt A'.t.if:- v n. «|T.. • *uj « .
M* "J’P"*iU* 5l I'hur.r* HJin, J* • *.i •
aurud proinpilj io Oo..et:iioi!». .11 \\ u-n. ,e;..: I r,n'/
and (ir.'fii eouniic*. P.i
RF-FTC* Tn
Butt'A <to«'.k Bell ft ('o., ")
riti.rehA I'noihr'v J.PiV..'.urtn
!> T M-vuia. ( ..i W :v
Jj* i HK\K\. A-.Uf.rv «:.| . ..... • ~r
J. r^ieiiuia - i. l llm> i- ;m-. •i;
ntid m Indiana, ami ", Kenim-k'. nr.mu- , « • < .1
fu..v nueiiiinl lo OoiTiiiii**n'iM-r .tl'
*ylv!»iH'i. lor luxnif l>« |»o«uiip a .. n\ :f.'•mu. n
fc»:. A c.
KwKku.-ll.iii Will IW-,1 A So-'. I'll*
CarmtnrK. Win llay». : .. ;,V I
J A MEN KKIUI
ATTI*KNK\ A T l..\M oilier fin.
‘iTr.-l. |>el\vr-l| SlIIMll&e.il a.- . l.i
,'i»3 d im
UU».« M ; liH:...iMM'ol
DltM.iM’ A >K\VK'.I. iu'.imii* \ -H l.if.v I fn.'e-on
>sn.lhlir-.i I rl«- •• la 1..' 1 111.
Ji'M.N li R.WMN » .or -• • I'-.I •< or I.l*l
iuni C;muni"u>ni r m.i iu« m.i- .>• l\m:-. m,i... .
St Louis. Mo ( ..ii-of t'.n• Lm1I*. I
. Its. ?.*.**« )o> • l‘iil«! nrwli. llo.i \\ I or-vir 1 . 1 * <mr*
J» l A Mu • r, MVjnJ.es* A M ature. Jojmi K l':.i*
HUn. ;ir A Ss'lllpie. MV..1.1 A K.'|< ;-l : 1 .
.ions 1. COC LI HA S,
\7Toß\n \T LAW. Mr.
;.m! Cl. Mil.
\VM. C. FIUKXI),
rr<' h\ i. \ a r i.wv i
lir n II Ki 'HINSI >V A11. .ti1.-. 1.1 l .-V ,
Y> . m.-.-.'rt <..« nth. - in.- I.j.'i.-.m i:„. . -
Lii.r -r . i.- Xl lO V-'-rt .. . .
HATSJIAPS AND BONNETS.
K ASIIION AIILK 11 ATS.
JRfe Is!f ■ j’-h nl" f. in >uii!,ijo.i inti;.
Whi-nutM. luf'.r-f' of t:ic c.t;. of \-w N. r v •.- :l • ...
Ular .UJ*]l1* 01 hi* -xt; .1 line Si! k U:'. I • m i--! h:• v, ij.« •n .
rt’C <• i \‘ril I i* f ;i| f -ail > «u;l. •' .s.;. .
anil *'«p Saw ?*jihsti 1.-l<t • ft. «« I .!, -t ,
Koiinu, -.vli-tr n:..-. I- l.iiin.! k -rri-ni v:nri>
iliu! rip* of !i.. n'Mi mniiuiariiirr wi. •
tall lint" muJi to onli rmi .'i»>'i mor. .•
«l>*» JA\t I > \V I t.s«» S
a M'COttl) 4 CO., ■*&*»,
Jm iSiifi’-'oufs .M'i'-ni >: A. I\ vGSH
Paihlonab)« II a t t r r a ,
■■t V<'v>-1 :•
1) Ald i«' l |.\K n 1 1<* j-t; ii :i I-.1-.J .1. I.ur K. •« ■ I
tin-.-: i ii.! 11-'v u|w>n iri r<ifix ; •• if iL
Cap» (nnn "ur .'.u I.limum o: yaiv..:. ;
Wi>«itJ4A v *;..; i> mo nt tft m i i : :, • . i
m:i'L'
t’liumry Mo r-I, ir.l_ . purchmir;- v \vi,o. . , ...
n*a,*i.Uu •. i; \ to «.!• anJ -• tan- -• .
mill HUcy. •! t\ •.!!..I -urlur !l; i'■ -w.-nn -vi |. i, ,
liOU?4 Hi l‘i. ki.rlj-iiih. ; .
of Hal*. '”a.x A"' 1 Mull. i-ii;n- . ..• , •
:y -fill V--, • ••• a;. who .•.11,.- H,
J AMI - u:;>. |\
IP'-l'i >in llihr «i -i>.,.;i o' \
!IA i *•— ;.;.>r w
•■i O i K I > L i .i
let,;!? corr-ot ami Woo.l
a SPUING FASHIONS FORIMt). ri,
' M fI)KU 1 fn wu: mtrmlu".- on / g
itny. March Jd/ti,.- S(n..< ml- o! Ha'l>
Tiio-«- ui walil o! i li.-at an.! *up«:tior hat. arc .;.v.:kj
to -all ui conirr ofSili mui Wo<*J »irrct* mar'’
IMPORTANT TO TIIE AFFLICTED,
Ur. bone’s Celebrated Keincilirs.
DR. JAI'II];. :r,c Mi.-.iv-r-f If ! .f, ;
pnclor in Ui-.0. IHO*l pill'U :.r a-.J i,.
unir., anti «;*o in- mv-nsor u: ,h- , •• c.r;,:-,;
BlM*l for l .liauay ll.r Lur.^'. -tk-i a . a •
Chfi'iiir ili'-ai-cs. wui .at 'n.ii -tB. -- h -,:i
cumjeO in Hi- ii'Ti au>. at.on ui i:,.’. a.- a? .- ;
OHliint til r-iti-i!.r* ttirr. i.,
ThroSirU the u*-- oi I-.- .ntiir.ing ;l‘ - - <
with lu* Pr»p.-n lu.-Ur .■*•. ;.ip amt .un. r. j . ~ .
he has guillrd u.i unparail'llv l «:t:t.:.*-n<- it- .-ur :
those drrudlu; am: i:ua' Tuli- r-'uiur
sumption, Cuuccr-. Rdvuiiuilimii. a*;hih
Fever and Ague F--vet% oi ai. L mu*. Cli-nu--- K.t v*,p
la*, and all those oi.sUmiir di*-'iLfc<'< |<eiuiiHr to inn no
Indeed every form of di.*cafce vaii:»l.. < im.ier u
of Ins mnediefc. lo which numun.iy -« iieir—*!hu 1 , •
U*e of one compound oiuy, i..i i:jm :iH <.iup;ii:
with Physiolocn-ul Lnw. but !<y J.e um i/l m> rein
die*, adapted lo ut:d pre«rr:l»cd :«,r earn pe ) u ., lir :i> .
of disease
Dr Rose's Tfti.ie Aiterative I MU. when u*e.l
■e-ktu,wle,Jged i« be -u;- r -r m r:.-
a purgative Or-iverpui. nia*m---li a* ,m-y ft
perieeliy free Irotn cost.viift.
(iolucn Piii* is adiruiied ! \ ih- rncuity io p.
liar pru|*ertiefc Ailnpleij irti,n> .i.*er.sa>. !.n:
fcaiifcheu lliat a burr trial i* -urii- ir. : in e s : :i . ;i .
till* beOii “lull in ll:e Immis ui the inu-i *Se|<tiru:
The aillir'.ell ur-- invited In rn’l u|i.>:i ,ii- n^.. :
t-ro- -MTV 2 r:iU*. o- I.e . r ■ i t,n -i
->t d< :.uie.i Mi-Cttu ' oi ear n rein- ■! y a ... its ni-p ~
I'• r sii.-j '-) ’.ii-- ..H-ow.ug ageri'u. ;i- a- :,. i
Dr U.;2 isi - *: ro-i • "-’Ui l n- - --l • •
J h-unna*. r A Cn -JI * r- - • i .
J M T-vvt.se".! .:ru.-;:.', 'l.m.. -
l >i A H---' Il ham •• ii. ,i - ui • i' l i :t.
j"o
T Adams Reav.-t,
i-nv I ii-.i I y
/ u-rr.ii tain in ihkshu. and *• ur»•
V , K».•.!)• 'Hm..:; a !-. •e-
S»U!, 11 severe p. . ,|| ~.|. * '»•■ H: L.p.
c.Uii’on o’ :i irit-ii.l, u> l>t T<r .01 ? Hu -u-n . i
wun. am) I ulii-i «uy lino inn*,. ;• •• i
purpo«» w.i- 'irmiuri ■' i
MtYrr- IlllH »mt w;u ... i»n-u: •!!:«•: i: w.t« w !:■ c.ll
I rou ii «wiUo'.v my U.o<i !••...•*••! I •rn •. .u,
IIIU«! J|»VI- lonun.iU- n m [*on»u»i|n'mn nr •>
t&Hi di-rii*.'. nail it not urfii mr—l |. f - ;i,,»
mr-cJICUIt- To Hi Who «.»•**)[ l>> I'rnlnMi; till If ;v.
would uiivnwi thr u»«! of Dr Tn> mr • lln.-:ini or Li
JAM ICS A.N -UiiKou.-t
Thi* iut*fliL‘i:ic [*' i cj(*«•> Uit aiioii. r- ilui •••
•rr rr*:or*-< »:-c- rilv. inn! mn. inusulrr'-J u* «
Jifri'arn’.K'r O' ;n- cur»* J«f** r-. 1 :c>n n!
a. ihr i i.r«i a',,: Luni;«. «ti.. Lil r- -
ill ffllil-Jir », 111 Uir (•l.r 111 •• O '.I -n,.( yr rv
•f>'-i loii>- j.tljfn- ::ui; l!i.» Hu ■..1111 i.l I . Vi 1 ,v..v ..
.|Uin-i| ;i:. ••iivki - r rrpu:«!:.• . ,• • y ,r:.l •*» .1.
r»or m :uat »>l iii-- itlin •. la in in' • rnm> 01 .11,,
oiN-Jt/MlTinWi ur.n . ..... IIV . ......
llH' k (ijln.J n,.i ,r r ai.*l tma. >,• . ~,, .... u ■
Ujjii <»( >*»• .linii’|.>, >ii \. ; r« h i,-.
Vfimd'/V A A n ! «fl. - Ii- ii;i»
'mw -!;• 'i •'! | il-lr mi: ..'4 li. • . i)r | „
.nr « Il;il»riin <■' !. V? f-A c»rl. ilfi.l 1,. ■
[ti’ir llii- t;u il'l- lutlv film-.I I;,- Ir
SOPHIA «.AM o\. it . k '
Mo.d jii I’c’t.ii'ireh i v J |l Miiiri, ;i .\S • J
-IS Mm*.'. ... ||S»iV-r r,.t ■ ; 4
;W «:*t Hi:ixlcr><M< \ «i l’i (•-.! •
i«, 9i.Su l-ff liottV j 1-.
Sai.i *. l.'oVimi.intni • 11, r. rt. I -Jl
IvH I) JAVM>- l>rm mu ! '• .... .( . ~
J / yml in* - nll'i'M**) fin 1•1 if in 1. .i 11 •.. n)
ftK •. . • r-it j••;i f« w..Ji 11 mu:-!;
ail') :u» . r. iwint'iMl ill-ru*''*. mid »• , I .. in. .!
lo r • !' >■ itf|i>rl l-ul ITiiwT'i '< i *i-;.. i;i,\ .••
tn : Hi l-. Hi. wlifi. (•••tii < irififf “■in' u ,, .:n »»-i , ‘
jiii vll iii ff.tri- -! :n a.l in> foniMT n *n• it•>-- m.i ;h.- .
thr ~r-j ..',oi i+ni.tirtt Or r. i" .. ku <■ 141 1.;, m
V-" •.!>.- iin .ti.. ii.'! •..litriifv ;i. !;!<• . if.---<f oi-. .
b-, j.|.j iu iuii. null Iru-mU. I ivm . - <>".\ >1 1 1u- ii
{«•.«> my m-J win J>y u»i <*r .1 .. 1 • ..
11. j<l Ui njf u j • jir> •. n»u«
K-»j" < Uu.iy ; i»u|. A-. W Mr:;'..
l"I t-uin in m ;j ( .- |*f- k,.j ’I <_.« S r-
BKW AILUAKUKN fal.%T
I kO* "ft I|f Ii W Mi IUKI.- Im viti ( ; r refill . jmrr uu -
1 / >'! -:>f InuK Mli.f. lor.rim y i.\*lll'll 1.1 llj\. A
I'.lUmu* l v . -mt H.l. inrlliil'! nf Inln f ini II •’ I 4
»*4j/111l r.jl 1)1 I», ■ M .t.lv I* . ■
. 1,1 r rill 11 /ti/fi.i.r' (1, ,1 .1 c , .1 . :. jr 1, ~■■ • •
fI ) rtfuiial « or I »»«■ Uultr ( urc.
Do* role iik-NjaMin mi.mki-
H j ill.if' Jill) hi l»« .1• . >• .' .1. •r•. 1 ,i ,
dl«j-|Lw» A Ui>t j' 1.0 a •*• • 1 A 1 1.
Ir.Mlul in |.i..lll|'l |
S. *J hi jiull.' 'l.i-.J •«• * • •' ■>-. • ■ I
j 1 •Jl’iiltr "al ll<i * i • •I ’ 1 I,
iL.: ufi i ■
Dr. Mclian< In T«uiu»»fe.
I'Km It tu ccrfil) Dial 1 |>u/- In»r•! *>*,r vn nr I> r
1 Wo/11l li.' H1*.1.11l- IM*.
md |ir* lo « tort «.l mnir M.r.i.- »<• »< 1. ,>• • f ••■•i *n
OWrOOOa lull, an'* Jllli'miih llir m.i,
y.l I 1-VM .... CUM t-ut uj.»uU.
r*l) wra«* J.ur»".j Ifnin I*ll*l, inr j» ul.
•rout at* quarter i>l “<> hi* ii '*» < w, ‘ nicii«'» i*mir
M ‘ U W llOi.l.MiA’,
Hatta i Orok. Ou.n.i *•<• l' r >'" • l** ,r I -*'•
vi.HMin <‘P (.IaJKt.M --
Mr It. tC N- irr» You* V.'nu.rtu'f H;*» »-
UiuOui utr.l luj;ll f ~okri: o! !•> all wl.o la»* u«r.l
It KlOlft (III: »I|rfc»» allfllijliy Hir rulllllllir 11 Oil*• nl
)«Ml« in t. V rty r I 1..-. V In ml l>: I 111
I .lllGitl'lll 1 Call •••.! 1111.**" ‘llHi'M' 'll" t mil. I'
lUnJi I Out Ual l will i.r K ..'l i" ■• ' ■*• ..in r * ■> 1
(.1) of! uf 1 iimx. \ ou'l 1 n 1
[ IvAttaci lieu* l*ur r J H ' Altn.Jt
Piejiarinl am! xsliJ l.y it )' -111.1.J.K.’*- j? Uw -i.
mill »*ilil .irnrijiM. i'* *w 1.»«' 1 I’H •■iurs.'li •'*■••l t
kltlinv
L* l( AI !. .. -II M • I- ••• •' r
( .-iVr.l inil firt I \
Hiiiff. I!H< lU N 1 L MJl.lt i y t\
M j A It— 'I" 1-i.IU [irnnr -Uif.if. ■ ■ ciu|> .***'
W rc»l ainl lut aair l.y
iii-iHi UHo'-\ n v 1 t'i.m:nr<n\
SOAl'— So l'X» m 1 Hii'll-lin. *l I“ v|
rrcnvcd ;iml .fin »iPe i.»
Dinio IJIU'WN it rl i.M.KTmoN
KJ.HIH-m 1 1. . I , nfk,i..*.-'•
IZ'" h Uf ' U 'VI«'K v MVANm.FSS
HAOAI.KY A SMJTII
PITTSBURGH, MONDAY MORNING. MARCH ID, 1549
LAW OFFICES.
MEDICAL.
Jayrien' Eipectornot
IOPARTNERSHIPS.
Dlaaol ut lon
I’M IT 00-fta rtt»*-r«l«i.* In fn r- •
«ri:n i•• .n Hi' i. iin 1 : 1 ;
r<»im t; i; i i:;i m ;
Kill. .
¥■ i tin r y r l-f
Co-Part ncrshlji.
V. • iiiiini- hi it tits m a rrii: -a -
<.n ■ !:in 'i
i.i \; m,\ rn ;
w \;
‘i oit i ‘ i: K i R*i m*
\ MI - \M » ll>s
Niirk- A 11-f • i
N \ f i l \ M !
I- l)\i! i > I'<
ntoVA- 1 i: vi:<! -
i;i kkr \ j: \t( m
A r ,i: ■
.v ■ Jl.r
I> .• i \|i ::: i;m
h-'M 1 '• M: 1
CO- I'AllTNKlOnir
Ini; w a k*• sm i>\
J (H-AN, WILSO.N «s < O. 1”
Ii \\ . • u-:i • 1 • - •
k .V II
Dlatol h lion
Co-rurlntrihlp,
j i n!V h \:t i >i;
i N i, • : t<
I N! Com a- S
DKSOI.I TIO > .
.. , .. .! !" M'■ • • •
v>T!< - r
r J' HUM A•> hJ.NNi
- \U \1 H o;
'kksskdy a sa\VVKit
JI • •’•
A .U.ikra 'M-.n- . ;,:V .r m,-.. \ .:r
j N" rii- 1..- .rr
• ’> .r ,n„) Or in -u
1:1 <ii» n i.;j a n \ \ ~
J:k 1 U .1. t l»!.»
co-pa kt:vk us 1 up.
:■ -*■ '.nr .. i \ "■*
'.-iIVK A a I MV- •% • •• «•••■■ 1
’■y ill; IMIIIM IMI!I' <■: W
/ io-p.vKT.\KU'.mr
Ky .‘,y • • • i:< >1 r u
Will mi .V
BOOK THAIUv
ir; l^ 'r"T:. 1
|J I M A \ M \ l.Nl.i'l'\j -
i'l -.--ne. 1 m ».i • I • ' .11 I l V I M
■ '"irl;
lil’K *.r i’;;.\NK
J J.ml!■ :■ n 1..-
! 1..»\ • ill -I: HI A nl I.Ni.t. \M< I
In.- \ ■ , . . , .... . j :■ ..
1 1 r I" '’ I- J ‘‘'l i'ihiV'.V. '“..1 .•-• ■
• f -mill .• 1 . - . u 1,, 1... 1
•’n lOlih. 11.-...- -1... r i, , r ..
.mw recuiv-.’ v j{ 1111 i’ii i - ,
; ■ r. i;„ . ill. •:
AI‘A I I.A \ " 11> I ( i|Ci iMI M, I '• »j* 1 1
Nr.V S' 11. mil- ~ o- > ■ ••
Jty 1.1.-..' A' . ~..,1
Ul-U'f. •>( 111 •!.. '.'11.1.-i. 1 I 1.4: . I* >
llitlnr. V- t., 1 'll 1,1. ,I llvJniot- A -I't'
H <lo*v 1.1 Its r. . ; ;. > ,• .. • 1.. 1 . . ,».nl.
•V mil. - I', , .. , .
- 1 Ot i. !'•
VI *'l‘ "I I'A i.ll I HIM A i U(| .1 ' An \
l-'i 1 K ll*'Mil V*' K V.'. M . ••• I'll '
YJ Ap 111 IMjNNS, I.Y \ M.t
■'i mir.iii.il i'.(,runiri|... |{. .....I
liiij. . :j .
I «-v i«llilu rr A '•• •*• >
|JI I "I* l ' "
r>. r a;n ;li
,1 1.l . . - I
V KU
J ; |,
MIM> , (i .
it til tinerr*( u> in'-
O'l,! 8 lIUI,i |i, -v,.
ttapll.iM nr pin!'-
Alpildl.B.. || C
.UWC-. or I.f " -or) .>i :h<
tv. 0n.,. M I ''
'iiionili.u
Pr-nrli lirw.
> \ <- -I«** *•%-
HOTELS
VOI'N'TAIJi IIOTKL.
1. !i. H T -TK f. F l l! I. T IM <l U K
i".. r..: km.'N, rK.>rHiKri»u<
I'll 1 ' • • inn; a:vl wi.Mv krnwr q«
inr.-; rommoitiou* m ili>* r-.rv of**
.Ill'*' •'
K.xriia.nuk hotel,
iNST N Ml 1
.1-. • H ■- r ■■ I
1. A !*1 A HT INK IHUSK,
I l) U 1* K U V K .% T S A V K If
• Hiii -m..
y i: r yii.c.im \ '.mi
l MTKI> *TATKS lllirr:i,
MiSrELLANEOLS.
\V. WOOD W KL 1.,
'! j .!<■ rii sr ’j -i .\ n!iii u c I'urnitsirr
■■
ho< olo<«, ( neon, ii-c
i.-.-r.i 5 ;nr iu. -i •01 n’
,i- r • j-iirau.i • !!• - r
’A i it i
Wrontjht uiic! ('A4t Kniiln^.
u-i ••••■. \ !. ' \|| 'N ; 1. \< >
I.rrclilnt, anti HI r ftl I r»«.
i; >. I > ii!;! - - <•? M \| |{ IV
No i.,
h. •! !•-"
.’. , | \\ , t v ,1,i.1,K.N.N, U«»i»k lllmlc r it.
i \V 1 • ■ ll ■*-
!•'. .. ' m-.-Jiilf
*»TKAi?I BOAT ULA.NKKTSi
T N I I \t' P K 1 .1 ’ - <>ri| r . r > i <!>•••' tt «lio
l.\i I ' K
lil U v
z\ ..• ■ 1 •• 11 ’: ■.
' ' , / * , V' vl ' JH oao»g>h«U LI vert Stable.
' , rT) KI'KKKI* I! I'.UTllsiN l ia .
‘in "n l'tro "i- running ihntiteh
! r f) \ !•> 'W*c«*ml »•.. t'-lwrru Worn! nml SuuMifiriil
.*» rK-li. M j• » . 1:1 :ue rrnr »('U»e Moiiougaheta llnuv.
.(, «..i! i.i • • .. i ko i H v . v*. li w hj! riiuc* iv jirvv »:«><■ k. nl u:iii Cajnarv* n(
" ' 1 !•-: yi .. , ; i •••! :v. •'• t 1 l>>r*r« k« pt ni Ii v>-.
‘ j’TLAM lit )A 1' I 'UH'K>-- 0- ;<•! Uilr<| \i
j •>rl>■"• ■ . ■ I • • *if Kt- ir»\i.»f J: l .* ’I"! IJI» |i K’ro «,
.111iK .* *> 1 '•■■■■ ■ J I rt,, y I'i ■ * **’ur< Hof rUcwn.-r^,
, 1,, , ~.. J . N■• 4 1 •r • .■; < ...•!■! w• l in-ilu: l!;c im.y i .lahnMin 1 iigi I,.:rc
JOHN SIIKIUH'.V t n.. • wc . •*'“ l
\ 1 ■ ; 1 'J.';;;,',', ' k. n.... ■■ i *■
1 ■ \V .‘'s:, . - „ i '.I I, \\ W.AKt'.fc l!< i Mur If, i rr,-i.
i i
h v.
15 KI.Ij AND HU A ns i-'OINDIO
' ' \l‘, A ... r I ..in,'
| - u
PKt.%Tl><- i’Al'Klt
! I 1 !tn '){«■■ V, IK-,-.. s'.',., u^.'i
J‘ l s'l lU.ir.U M»- ■
• i jit •] ll,uul.ur-!i !
| dril-
Pittsburgh *, Boston Copper Company.
Trills t'otnpnny respectfully informs the pulon - , and
1 particularly aj| dealers and ooaimner* of Copper
in t)i<‘form in which prepare it, that their Smeli
mu Worts aro now in successful operation. ntnl they
are now ready m make contrary for the delivery of
liifTi.u u> tho«e w!to want in thu form; anil ai.*o tough
case for the purpo«c of rolling.
The Copper produced from the Mctalic Mines of
Lake Sup. nor. .. ascertained ui be much superior U>
Hie ordinary copper in the market*, which is obtained
in>m mo c-omatning foreign ratnentl substances. Thu
p.-r i» perf.-rttv pure, and is noi inlorod by the pro
,ofam.-ltlmr. and Is therefore greatly to he prefer
m! lor he.l metal, roiling.' and many other purposes.
A» u i« not ihn tntcimon or wish of thu Company
-p-. i work- for '!.<■ manufacture of copper in the
' ro.ti» lornw in which it is wanted, they win be nappy
i.. mnicr contract* for the delivery ofitiri the form of
loeoi- lourti oiikr for rolling. itr , to those who may
w'." toemliurlt m the tiusioeiv
I(• f .rv.i r a l tin- ropp«-r obtained from their mines
"■ ■ t-rnii; 1 .:.: n> Pittsburgh, and larce -uppl.ci* may
■ <■ > i,| l.et'.i r- n.l.lresacil to it (• Mfsatf or
1’- lli-wk. wi i meet with prompt attention
lu-.ilm . CHARLKS AVKRV. l»re*ntonl.
fffpfl
•n:» An ?>**w
;ir i)Utn«-ri-u« :w!«l <i.r>
in,-- uiii'|U(* nnil (■rauti
rr:i iHMI',-n! (-1 llir Hou*e
Ml- !.| -,:!r w... c'.r \\
W iIII til,- ll.'H-e « ~l
<>nr ro«t WsHxi I’luno, t'.} oi ittv**, anil plain,
•i] I‘nU-maii * .TV>!ian Anurlimeni, a *u-
Minrn'>fW(>"ii I‘mnn, *<|uartt corner* an*l .
I'l.isioi linvr miprovi'iiii'iit* mi Ui«
hi 'irmenij; irui-'oicnni; of ihc timnmor*.
no oili.-ri in iiiu rou-nry. ami arc m ea?r the :«-M
u« «•••'! n* tlic clicnjict I*ihiio« mat can l*; Soul'lil
.M.sn- An ca-Kam lot of I'lnck-ru.*'* l*ian<.». from
I ll"M W i>\\ *T< IN.
tc> ii <>i 1 nvc». ai; *.h'
: i-Ho
JOHN H MKI.l.Otl. (•«>»«■ A,.r-ni lor
l>, n no For*- :«r W^ltrtv
• I •* fl MV'-I urch. h’i' rc.'.'iY.-i! an! now r>|wri
I *u.r ’.Ur N|- ..!*•, ;• ■•lnfMi!’ :i »* I' f'm<Ml!, ilir>’i.l I’liai
Hint <r fl-tr-. r \Jr Chir k-f: i*.’’* ill.i-K.1.)
V. \ -HI \f, P *N I". ANS
I .o-w...*.! >•* .v-uv IV,n.
n. .V-'.v -i -Ik
i M, <„.•** .) C.i. ;>v,
' riA \o Ml SIC.
r l , lM' r. : .Sn llnm-. mv m, ;-[>•, Hfii
1 'l* • I lorn.- •• rf 1.1 ,• llr.iM
J. L,:..l I n
''' ! fUSH^
7 •(!>«. - '■* " ur/ - *' ') to
Harrow . : ■ -•• Pi.m- r.
-•*. • i.'c-tar i: *:ru< u>r, g <*'
\Tif KUJAH
i>J j \ v\r: - t
I < ■» j now ;i u;> tLiu.t I nave rouqilcu-. y teco
v- r. .i iti> im-;i1:1. I !•<■.icv,; ihit! J») nr » >«aa:.vc i'lila
•t d i'.i,--- '.0:n..l a?c :!«• fcimi.y u.oJ.c-'u'* now :;i
X-; Ml.'-'.
(?•. \ \!
WAMTACTI Khli TnUAiVu-Th.- ku :.«
wou’il cal! ch;■ attcnsii.ii of tin? citv trade mill
d- a cr» ecnornllv. t" luc -n; l.f uhU Tolmci-n*.
>||lT' Mid HI arrive. winrli Him* <'<>llMt:lUlirl::i dl
l' •' ;rnm muiiuiuc’.urcr-. nr i- < :u' .i dlO <<ll hi rn> ; -
M i A -\r 111. As
Pllt Machine Works nnd Foundry
.'.rrsfu ci«n. i'a.
1 nils V. KH.HT.V Ci., ai
»J . : V... • . \H.
M .■ it
!*5 . .V ■ - > .. II i.||>'*
II r ’..1 !»:nrk«tork, Dell &Co . J K Mo-t.-u. n.; .
*‘o I! '.Vuiiipi Johii Invm & 1';i«: . i
(• ;■&. J II V\ .irncf. Slt'UlxjnVHU*. :>«u|*-»
Prnn Slachlnc Shoii,
11 • i I I'M \ \—M :uiuJaclnr«: oi aM kim!* r: ,-p:
« ii-!i !••'<*■ •:i marluJHTv A ..•en**i»y■ . :'a
rraliop' ! i.. ,i._ i.- 1 t> or Ui‘ will'
I .cvr- i.|. . ii< iii,n't,t:><
:I. \‘ [■ c • I,V"H .»
M.S ■: llirili C'l Wim ■! :• «|*.-c;, u ;;y r,i..rut
. it,. pu;.in' that i;*> \ :-.r.,* »TCft.*U
i.iorl IP it<> work on tin* ltm-l ii-.i-oiiaiilo :<»riii» w.l;
linv-: no wi rr-i tilim; li.r-r work \V,-
tip’ ' n rr a- < lilt- . i. iili.oi ol tti<- pul>i|)' to Ho. nnllt-T
N It Kr|.*irii.t{ ,it.nr i.. lur i; '*T. or. .....
1 (’tTCK I IU-NCII UttOAIK’LOTMS—AV. KM: *.
' k > rtr, ri v.lr* :nc attention of litiyri to In* r urn,if.-
.-.-►ortmont m above (irvxl.*, entUnietii* ever) •|U.io:y
J •«:>••• v>*ry (inr, uml from ih. rrlei.minil martu.'acro-
Ol Huirc. I*urrhii«iii(; the-.: cpm.l* (rout :n •
.ii.nnsiioii merrhnnu or itsrnt* of :hr mnmi'n "n
-r. r* **e :* cttnblrcl to roll ;hrtn i,i :•. 'nwril
r |*r,rr■ AljO. illlVt? ffTr«.*ll aid IliYmMe k T.-ri| Cloth*.
: vorv c-'irnp, woo. dyrtl blk up, m-.| Frriuli |j r*■ ■• n
;u. .■ Am. .-icat. CA-Sl.ArrKO. ~ , km.,l t , *
.P..: Mr . V .«;.!! VKSTINt.*v :-:n,-mni , ~:k p,., K --i
! Mnmlkrrrlnr'-. Mm * ami urn-. Cravat*. nm:n pocket
ll'ikir. l'n<W»ftiru. Llr.ovfir. ,\r , u ; '.in; noun .-n.t
rnno i oi F'.i .itiil'M.iiitri *irc..
VS i.o r Room* up •i.tir*
li ~ -. V
> v, i'i ii m11:\ ri .u
rin.*;;i ic.ii sri!H work* and jm'Rinc
AM) AUK FACTORS
"* l ‘’ ' £l nnuo, ,, ’ 1 " < 9
Mam I A'U I KFKn Of fci>r.i*i; anti hl.-urr
. I'onn:I. .i.... *!«*r: p.ocii;K w:m;«. ,-omh anti dtp*
j -jn.iii.-'. loimmorr.i .ron , U>». uml clriMr* malj
i- t 1 .< .• i-.i' ar- '•■iipim* .amp*. nn.l t*nai.h tnmmin**
> • <»r i*. r <•) U»»- mul From at*. urvh
' [Mill Ri liUhK :*lh)K>- Ju>i r., U ivt;U *2
' l >'• t 'io.-U Ow Mi.k *. a sner.li.l nn»oU*,‘ -up-nor
. :•> any ••.«.-1 oilrri tl m'.in. i ity, wlnrli any cjunnti'.y
' '»•' !-•_ II '■! n: -'tori noiirr. wl,olc*nlo nnd frtni'.u: the
1 In Mi K>.!•'" ' U-l'ol. No 0 Wood *t r ....|
! ' Jam i-int.i.u s
lUm.if • Am. A
Wj ( V-\I-!I''“ICMA mri l iv-. u.t ; c , ,1 a, ,„. !M
, V' iCiM- r lh |...r, Utr loll.iwtiin k i„„i. I.liin F. •■ * •
1 !*:*■■•• I'X-kri c''t;. % t'lunp Htiuckri*. 1.,:,. J l ,. .■■ i •
; I Ilor-' t'ovi.o, Urmkmg Cup.. Tcnl» >u»J
: IVnl Flour*, n •plriulnl critoir, Kc-ct*. I’l.loa •. |.i:.iio.»
: Hu:*. Ho'i'i«uck», iJumrric*. Cou- n**.-, 1.." K Root*
; ,l 1,1 I'lioii-i; .Hoot Ttir .tliovr 0 ; ,0.i* tor *an- :tt No j
P- W oo.i .1 't'!,| 7 _ JA II IMItI.UHS
-Ilk. ru, C.nrinncui M.iuol C...>,|;r- cm
Hl’*! Wlt'KA MVASDI.IW
MAI'IIKMAIICaI. I NSTKI’M l-N l> lor iCtw
ortf I<i Fluor, ".id Ki...'Woimi tv,to ur
... it’ihoat Ani*l« r<ror« lot «aio !.\
o. ; dro-.'l RlltH’hlN- At'Oi.o HuoJlnjr-
K; Si li .U< a MH.I..
Jt IN TIM! - Aho.brr
1 'ii‘ CcitilViriH a ~-r v o i-. ,ci
j S H I'llll.l.li'
' Al*o. to nr:.v«- o.i -1..' Mm
> mol lir.inly nrarm ol I'ulM- *
' I- lU.I Ml
N.i U? '' o<i'l *•. Ifnnt
iUSCELLANEOUS.
JUST UEOKIVKD,
AINI) now oprimi#, :i -.plnulcd lot o
l ; »r.i's from ihr i-ffirm
»( Nui:;i> \ ('lurk. N V ll in
t * I‘iiri of tin- f.iilown::j
••nni Rn«r-wfXK| (ij ortuvr Piano. 'vfth farvrd
• if. ;<>(> mill pnnth. projrriuij; froo: iuul caivi'd
■C nut rosewood Cnbinet (irund I’liirin.
;vr»tiiou HKMtV KLKIILR,
Al J W Woodwork. -J Third
CHICK KillN G’N PIANOS.
•Uvc [’,F-.,!-
"' ■ / »>, X I
\vi.od ■ !'iii in >• ti.iii ’.hr i;j:i:iu?a' - 'ory
N-'.v \ 11j k. iirmri'y «.i :u< firm oI
r (hrrtiam
.V to. N V
.» mad .1/ lla-or. A Ra-
il rgn munulaelure*. or ri>e<- r .<•»
• >?•• J* r*i- •• *.jm' ..'3l
m-.iw e nd 11.
nil c r N-
\ -in Mivim• i.<•••:!.
in-n )!••!'. . I'.iinnp .in Jin.-n r •
w . ,h;n.i. oi l|i-vthh * I’i* v> I'mu ! v.mrjTi'a
Jt MIN i; MKI.LuR.
-I Wood *1
A i t-N S i.T.KTIFK'ATI M I»U
:iro»<n*r. who dird of enu.«uinpti<'K
i« tuhe:: %,<•». wpii i|»i- Comuinp on
■ iti***r n ; ii.iini- oraiiroiiii. for 1»■
tie' rivt >d •> my he! Durug tn*- above pen
itoi. I ..»<! exp-mde.l )->r mcd.ral attendance <j
t :u<-- ; -J luedu-i to t.i<* tuncim.
• y ■ n t.icir u*e,
n Sj'rir,?fieid. O *ri'o r..un!y, N Y- n:nt
>• 01. :oni;:i-<- ;uui laariuno • t<n in Unit ;*iacur.
mu no' miorr<:<•«: in any niiin.n e .n ilte »ajo uf ;no
.•« in- xi.i i ic? ntuftc :iux c nilu’air 101 tin- i-.n
-;• .1 1-II.IJAH r.ATnN
.. N Y . Si-p- lf>. l-t» jn-t
, f IS It W f:
j Jnrii''< \|,i.
i i>- ir Hur;
i
>’ \V:irw;i k. «u[ir 1
; •• 1 l-Miry .V Jaiuc« S«. t» Hint
I. VYATIIR.MA V
to- ol i c*i Iro-t. I’.,
O n- ol t* vr i y Jr-rn;,
Rn,.tn -. A r >■- , lu i‘ Tor
• iftlt-r* 'it im- \Vi;r<*nou*f oi J
• t-Tiy .*.tri i, w... j.iivi* prompt ;.ucn
lor nof liniri or .-ouittry
■ uml lui’ici M:fa. - nnd io.ii* nt
■I. i 'ling tnmlo to or ...• r or |. n-r
I'. . * A Co.. J 1. A 1 1 r r.
NKW COACH FACTORY,
w iit.ik ir ; ami af ('rrp.tr In in'. ■. i-i
ol Vt linli'*. Coat no*. Ctt.if.oi'
• 4»«■'<( -rail which c»
i,l.' ’.H -Jit- I )
'V H
iirncr 4th uml inaikt! .i-
1 mot 1 M,\l KI-.HI I. .'“'•t.l- lew
JAM!,-' [i.Vl./11-l
DRY & VARIETY GOODS.
FA-LL goods.
WM'CLINTOCK. is now ronManlly Tecnvtrtg h:<
. fall nock of CARPKTINf., ke , comprising
one of the largest assortment* ever brought to the mar
ket, which huve l*cen purchased direct from the Im
porters and .Miut'if'ictuiers. of tlie :atest «'i. r.uwc-t
styles, and lower in price than everoffer'd in tiui city,
tn which he invite* the attention of tho*c ■v's .lie *o
funuw tiodini.oais or house*, ‘xrforo purf l-.a-.fj else
where The stock coinist.* m part of the i-.•■•'•' ■..•*
variety, vix;
Rich Aixnuni..i C*f;>-t.*; Oriental Tapestry < y >- ntl.
do Velvet ,:n Plain colored '*.*
do Tapestry do £4 feel wi<ir
do l)ru*scl* lo 3 -L 7-4.5-4. J-l A f ,J “ '-oth
Ertra super) l'-v ■'», Stair RntLs
Super do io and 2-1 Drugget
oo Ingram 1 i Stair Uncns
AVide do dn Kr>*<iwood Oil Clot.i
Common do
4-1, L 4 A 1 Diuna-x ljnl*n«*cd Tinno cover*
Vcmtian do do Talie .to
M, Wk 1 !WI 410 -i” Figured Til'Mr * lit i-iOtli
4-4, .1-4 A 4 plain •!•> do Turkey 11, d Toilet''ll
4-1. J, J. J A 2-1 rot. do Adeiaui Mat-- *
C-l [U.lited cotton llurpi.t*. Sheep -kill •!•>
Kltfa 'ii|> CV-nille Rugs; Jute to
do do Tufted do Alioiui; drtj
Fine /do lo Manil.a H- ii.p
\Wton .In do Snowdrop N»pki'
Umpcr Towviliu<
Crimson lut'd Plusn,
Plum .lo Cru-sh __
Drnb M Cloth M nml G-l Tniile Linen*
111ur .In. mr couch trn'its, Transphit Wipdovr Mtade-.
Carpet Uimling* Krtra French-do !<>
Wi.«i’d cord* Rich Sauu tfe Lairtr* for
do Tu-kli window curtain*
Scarlet, blue, crimson, Idack anil drat' Dama«k«,
lutun-d rainbow worsted uial linon Tal'le
cover*, t.me, ermi*on. scarlet, preen, dmb and black
.Moreen*; cotton J’iu*be« of all color*. Ac A>' 'cc
Ai«o. OmieLurp* and Drilling* for msitnbom deck,
and nil other trimming* nac**«nTV lor euthta jor t'oaL*
In our line. io which the e«prcn*l a'.t'Mttinn ot owner*-
i.iVitci! W .M'l'i.lNTin'KS Carpet NVnreroom.
one door from Wood, on Fourth *t. -cp2~
Shtrlinc Muallna and lrlah Linens.
IX7 R MLHPHY invite* the p.*: 1 . uliir attr i.tmti of
V V , tho**- tv-in ting t|i'- al'ove (iood« ui In •d- *irn."i
-• lock, curt *ivtii-t of tin- l ost muke. troui tne mo->t ap
proved m<uiufueiurer*. n;id the ait- r wrirnint.-d purr
ti n —II. nn- ,•!*: re 1v...| „:: -iddit-.i-nl *up;»i> . nod i<
odermr Snirtie-r Ma*un« d n »aj cnur .jua.i.y, ut
vcryjcnv pr.et Also.
Shrctir.p m:d IV.IoW-ciise Mu- m* ;
Dihjkt* tiiio C'rnjii,
Tu'.v. !a und Nnplii:*
it'rtiik•'t>. t;n.,t*. ('••ue.'-rpa:'.'-* , an t
llouM-i. i •- pi in* Dry (roods penera.;y
I.A DlFlS' DKKSS (.i h.»I)S —SjeL ■*« Fi-uch Mertnn*.
I'lMn-.t. p:.„< .ind limey Lie Latin*. i'i‘m« new
-U I. -ju -1 rereivdij Alpaca*. Ac.
1 jo ~-n..,n : ir :.dvifj.- Good* will
-.i d :r ; r:.-e • that ennn.’t fa.i to piv.e---
U »'W,-."ie>a.c Rooms up stair*. ,e::lo
A. A. MASON * CO.,
N t». dd MAKKCT STKLKT, wul ..ontinno their
urea: teint.'iniiua! of DKVf)f't>DS. tor i"
d*y* longer, durvi,; wtuch time their exien»ivr whohi
• n.u Rouin- wil. in thrown open to tlnar Rctn.. Trudc
a* h-:-tu‘orr A A M. &Co . knowing tlmt t!n-v a'c
Dry tiood* of every description from ten to hi-
no.• m -.vi-nt ef dry goods or veiio rn«
tu '-xtiniie*- itn.l purelm-T :ron> our stock.
t >ur pT'-tlt ob'-el tn r*• ••ingstorlc ;* 'o inux- r '" •«:
for Sprmit i»uod*. it our intention to - ihii-it ic
Mar. :, th.- arpe*t •: ;d :h • r:-hcit *;o--.k of Dry l.ood*
. .er ctr, *-,l by any mi'- house in Aioitk i
H.• -iiH.; cori'.iiuc lh< *u e of our .(it:
I:; :i-.\,, At.i- -:i.. T,. l :trig- a 1 1 other Domesfc (•■>''*;-.
vance ot t.i ,-t ••nt upns. the «am'':n e:'i‘t-'ruma r kei-
niN'K I.LACK U>rRI.S—W it. MiKJ-ia n*k* the
Jl uu-'iiiiori of i>u; L-rs UMii - e-lieu*, ve axsorunt ill ot
if.v p:t*re* wiiii'.ul lust';, lor mouritinij uAo.
p-. 1 myi 1 rurade A'pa.-ci;*. Mick and ':tney co
,or-. pmui it-iiclt. i.nvi.ib.e preett. • ir:t.• imd omer . .
Muiurihi L.uc I’* rine'tu- and A p it' i—A !*■ wju ,*
of these *rarce and de*;rili!*; poods .alc.y received
W)ioi.-siil» Rooms up stair--, north cjl-i corner of Ith
and .Market si* ,a-ll
ITHJR fJRNTLKMKN —W. R Misnn !uu rcccn:.)
. rcrc.ved r» iurihcr »dj'j<iy of OtßUemrt: r'liiry
CRAVATS. : n«* !u ill hi; «orn-? vrry han*i«om«s. A;*4>.
'larK Italian Craraia, nevcrui <;uahu#«, 4tuil luciathsij
.•iiu- «opi-r.or A.sc-. iffiii* l.uicii Cure! r.<' Hi»;..i*<-r
-;• .1.•; iui-1 with ro)on*rt border*. fup«*f :*:!« 0
nU l)riiWiT‘,»nicriiui, *-.x <*• **ti>.
■ fmv? -.lira -;i-i Iv-p-Viu! u?*»*n*i i«
!':• h Bromic.«in» a.id
ll'.ty. VrlVcl S 1
ornrr lih it:’ ! M-irii'''
CIAI.IKHRM*. WA H !»Ri W.K— r<< >,rr.vv I
r S Driit’tv- ; I'.-iol-. Ai'i':; h :-■»rr• K>'Vo;\v i
-1 *i»vu* .1..11 x.ou.t-r <;mp-.
H uvx K:;,•••.•«. . rd-- m-u:.
1t.,-., li 11 vv I' ;--..
I’ • y. • i.,a* •- - ' -xnir •’iistr iiiU • -■£ ;
U V. \V|l.*M>v
V'KW GOODS IN JANUARY—W R. Ml hr i !T Inn
1.1 wiilim i irw ilMiopciail a of ’ !:i' k A'-
nurr-ii#, iow pr,- <•>!, Ju. medium ruid «.iper: do Mohair
LuArv. n*-w style Rriiikh I’nnt-; do Ami-r.'''iii do
Mark eln-.ri Sbawlr: plaid lo'iijio; :n-a: style Mouse
ilc Lainc«; plain lead and dray do, at l-J. .u.d i v«ti
••ty of other BCan.e and dcMiahlo itooils, wor'-.y li.v
att-nuon of Uiomi widiuu; to ouy.
Menh&uu w-.il uml n; the wholesale rooms up *
a i;wt*l *Ui< kof Je‘iral>.e noods. *1 low price* ;nlo
RICH DKKSS G«X)nS, per IcircifTU
—A A Ma*OK A Co, No '>o .Market rireeu wit:
op'-r, ttiK inoriunir, Rirh Dress (joed*. con-.prn-.iit: '.l.t
f ii!lnwiiiir style* viz: Satin ptaid Merino*, u m-w a:ti
el.-, nn.i ti.e cikmls imported if.t« *e. 4 soti. ,r
won, ruga col.»;i and ilio.ro »tyie&, nil wo«i
Cio-iime r»-» :i 'id Mou • .> I.allies, fine t'oyuri; a.,J I.) o
r y -enhnole the 1r vd mi'.'* Satin
* A MA?"
/V . n-rrsvr.l u: -Vj- r nr
1.. J ?H|UHe Sura
•r* tuny i *: net
*«: U 6 j'tl Ci i;
Tii.:; lli-r. our j>nr<-« fr<»i
i;i. u,an ,\i any iorm>
GUM'S' CLOAK TA>SKJ.r*--j ,Mz m,»u.
-el*, u**on’-<;, j -lu -i.i ill) do. 2 O' :l« fi:n
;i> .l.»i oh. .It*-:: • -A.w,|.-n c..;r
.•■million Kt,)../ W.*..mi .
do do i'
\\ • mi.KN i >' >U !>S •
I.K.VTJiKK t:.>2 ij!k .Mr.k.ii'. H.-V *.
an 'lc '!■>. ; ilb -d.'-l uOj
2K!U'LON KlNSLY'S.tiTmuricc; «t
LAUIKS TKIMMLV.S— 'J.Uiz Ml. Luce Deni. Ve..-
jp» fOi'ii rrilk Velvet-; tiuiirn*. sik Druney Du:
toil-. 11 dti cn*llli.all d«. I- ilo erM'd Fio*ji do. IS i 0
.I" rania-m.'lo; !* do* roi'd llee«’y rilli Lloven. *1 do 1
Jennv I.iml Fund*, l*d do French »itk Kuehe*. rtc
tm- <1 '.y FII I.AToN A Co.
drcl.l Fourl.i •!
1 T INfc.N L)IA I’KK?—«Cj/ r 7-4 mid -T Lmen Ta!
; 1 j Diaper, of ruiumon lutvtcd. damn*- :i»1
| drop pattcmi. A'-o, |{u*-it ami Scotch Hint Kve F
M-rn. S! LvCKI.LT T A WHITK.
.all) M uo.v] .
•>V \l h i- on
. u,.. fl .
t.iJ -pn-.:r,!. Ii
A MA >1 >.\
■ire -.i ii.vuum- o. 1..:,-!,* .-w
.Jirf.-f.jua); .<•
:.<• !nr UUCOtlOl! 11l TVllllllii, t.
JiKW GOODS,
AT DHiin 'S. I .«> L.iuti) coinpri-;.:i; I'rcr.r
Cloth*. Cu-nncie- n:i.l W.iHK., of t!iv
run! mr>*t (rutiiiona'cc *ty !r* import !
A No. u iarire ni'.iuuiy »l Ko<js(h and Rendy Blanket
anil Co.-van;"*. peej.airly adapted w the nmol' and Uk
Hi, bun.l, :'ir I.ir;-«i, mar,u:jL - .iir' il nml ru>>
fiuliiowiMe -loi-lt ■>: ready maiti- Cioshmc n '.li'.i rtij
A o or.liT* in lim In. onus’ u:c cxrru'.-i l . ;n ihr mo
f.iummnMc nml diir.kL.e t::i:uicr !iovl*l
VI.W KKITIMI Fill NT*. Ac—'.V K Misrpay m,
1.1 ju«t received u mi.n. mi-iv -j.i.- brown mill whit
Drill'd l*nn;«, very nani!*i>ru<j. arrived by law me.m
or A *o. on lim.hl, a .up/r a-'ortment oi ehoier «i> ;■
o! A iwi i' ■»»> l‘n le, fi-t on.or» and low j»net**.
H.lli’ii Cloth StinWik. |.| VHMOU* •lOilAljr’ii—r
1(1 nrk Alpueeu-. ,<
lupii.y. in cl m low |.i
priccil and —a vtfry tn
i’*h _ jalu T
I A'T: I.* h »D*i - -vaini A Jon**!-!., pi Mnrk-'t nir.-,
Ij li.it.’ riMM ivril i*|:t- ,’nnon oi tine KnilliUi tl.ri’i d
mil' .'(u-m .lu, urn: do of Mack -i:k rwo. two do o
in'k and wliite I’t'-ni’li worked }it.m rapt;-; one Cm n
hiuci e.natUi.i.i v-eii, aicclbet wiu a variety of fane*
Brunei* in tie. t.i.iek ami I’ohif.-t: «i!k iwuh lorvt.,.
el'll, am! White »;llc i.nnotitof ivm:..i: dreve- -
iV-nier* am! oihci« ivtii find tl far ; .<• r imereti io rx
amnif ihrin before purehnami.
Nl.'N Jh'V KLRV —l do* KOlu paicul wvn U nn a
*«; 4 - ’* .ti siiriicd ’•
t 1 “ *ilver
A.«o» cold pen and petifil (TiAefi. Vc.«i cUnni*, h> -iv>
l.uiira cliiiniA, Drcaii Pm», Finyer Ku.c*. F.a: Knn;-
and a complete axcortment oi older jowciry, at
ZKBUI.uN uiHikcwi
JKU 1.1.R', , i i).i«i'l - ; of ,-o.d cuiu’d, vv.il Had i.il.
' ham-, lu )-. -fa.«. p« in ;:dne’-r mis-, ’’f -t jm •.
*no' t. en t r:m-» l.fm eh-t-. ior t«. *-wo k !e< Mai.-., a e
Aiw». -liver mminia i-M-e». fruit <mve». i;»aum ♦.
’tlnei'l*, penci!». cucW.e*. - i w-. '.no:;, ml e.-irpi. k>.
Ac. (V W \ML<i).S,
dee-1 5T niiiui't «t. ecr 4:a
i UIAM.KAHU'; cll.k Vl.'l )T„<, ii.r I'Mi-’ina-'
With-W K -M'li.dl j.:." on hind I. 1.-w vew
hnndKitiii ihuliSeal e >i.V Vi«m*. ur) »iiit.ih.c i.»r
Fhtutmi.- I’ri'w.iH, wiiiell ’j ..m; ,i: re.ln
new nr:., lain ~ .-anil r.i- IMuf*. Ae tie.
JAC|;i,l M ll)> W h .r mi.l .rniiii l,.ier i up. •• •:l'i d
J lIUI-.11 do, XVM.U' am! e a’k .in’ t ode?• • revr- .Io
1-aun: 11 rm.i-. Mwt • V. iU; plmn J're.uTiUok
'.II Ii:„, u! e- 'me: i um'jrUl lidkl*. if nil do ill' 'O.
iil-o. ..;■»• r i in - lir.ii! CreHM:- nrtiCcta. IHiwer*. tm. net
im. 1 • * mi.l iiui.tin'.", ju-t n.ffive.J and 'or »:»!'• who .•
lU.e Mini l”l;tii, i-y F H E-\T‘'N A Co.
dei,* »v l.iurt.’l
/ to A r AM) a.OAK TRIMMINK' -X «•' '*
V_s M'-or’e,! .-milk Ta—’!*. A S ro-- Ucur. . k U
uh a., do moiiiiir do. t* dodii drub cool on. j do Cl .!•
owreoul MUl'.oil', lll.'o hae .mu I '-J . ■
liM.i.in -ew.m;*’, f*l) do do jian’iil Tlifea.i, piuldiiiL’, emi*
ou'hu'mi l '" ur f 'a. k el"' UI Vnj-AfiWVVr
|ARL>II I'U'l'S-I' II M". coii-;.i 'y
J_ -u’n. ji’d « .in .i .M' 'um! f non ii'eortmccr. i»i
u.k irince. an.l I’niip-. \e. v «”. njOmi- h:.U lan.d-.
I’U, elsii”’* nlu! nini’roiii Tu c ove, and Vo-ie
ilin t*. «u-petul' ' • under cnniumU, Ikri m
Zephyr, «ooie.. Jane i,. . pm». ' ull-'ii-. ••.
liuMillls. Ai, n. i” «... '..n’)' I'oiOtllH lowr-o ee.n
prieei to mete (i.ii’i * 't el 1 Kn r*, nl Ineir itw and roui
imikliou- •■uieiii'ii" ily I mi nit -I, in >.»*—•
TltlMMiyOS, lIOMNIIY A.\D FANCY
GOOI>B.
1' !l r.\roN *
Jr . I (~<•♦" rilll -U< '' , "Mn OHIO.
u. M> »*.' miKJ'll STKKKT
>1 u• It - *lrr«!
LAKI >' I| l,— l ■ !)(• trc'l jut »unr
I*. mu*) Ivjiu.i ftiifl lot vy
__JAMLS A irvmilSON it m
t.i* *u|-< [fji'r Kiflun .i»* <lj> Jo, _ ~
■« •>' m.li i v \. SUaTKK.MaN.
U wHjcr Mii.lffc; irmtt h
YOL. XYI. NO. 1W
MISCELLANEOUS.
COAD’S
Fcu/mt (rr**iv2iM C,ai\u\ntt BMtrrv •»«
litsidaied I\Jas for MMifd andoths*
Till?* n Uic c:Jy m«irurßri:t of the km ! " n 1
Vrn Uii* ►u • n r>‘ or Kik v
u\il (lurjHUt::-. 4.;.: ' ;!ir -v<t k
.• uv a u ,:
• wailful or w.: • ;*sf ' • *•
Will UUOI; ivrtii Ux Kaj'ini »t
T:i;. *;>p.ir:i!ei« i« i.ow ii.f'.l*'
’ nmi'.y oi Ji- eminent pfcysiunV
u, ir.J r.urojH .in .v.n,-tn '.:ir tltticie-l .m«i ’fi'" 4
ir. i> -...1. ,-r:: '••• .vs.'rrr-! Ref-rer,-.- w
r>t cK-fR to maisv nt*? w r-ipotiaofß eiuxeit*. ’* '>
of »omc of u,c !«o«t iitvetemte n.-rvoin ili«nr.Jer»
eouiil not lit removeil <y ,-tny oUior kno - *';: inom
Among v*nniM 11:5.7*. :: jinn -.ren :»r*>v••• I i< -
nuraMv Ji‘:ipt,-,| fnr the enrc uftfi- wli.iwm:
vit: jiervom nnuiiuic >utl outer '
I: i< wi'Ji '.iu« »,>|iunx:
(•miYef the inucu<t:c
:-ye. to n:*lore r *... .
: •*tor , ‘ hejuu.e, to tnr :^i
rlu ! with e:vv
1 the cure of rlirotuc rtieumatMni. ,i*uiu, i. r.rtif-i :•
uo joiouroax, purulywt, or ;• i.*y, ;.>.
Vr!u‘« Srtrtre. epiici'ty, wnrurv*’* • -m.
• lt«ea«ra [<«ottliar to ittuiHu »,
laci;nw, etc. etc
rtitfht* for turroaiiJintr e»tmu«» of iVr-ti-r ; !‘i
privilege*, wuh the instrument, nii> ! c
td-o u.-«te'l tor the cun* of
PuH n«truetiniH \vi!l be irtvcn for • vr. •• •
calsto lw<.4iM«l iir various a.id 'V
:i<t for onrriiintr for tint pure of th»««* In'll-'' *
®o he fully explained to the purchaser. .and a t> un
put i::u) lus hand* expressly : >r '.her'-:’ur;v*' •
fully prepared l»y tli- pmeoiee. r^rjin-•••
o-113-dty S WILLIAMS, Vtn-.u. r-• i'
Qtverilble Filtering Cot k,
* FOR Pl'RlF'. iNtn W.a 1l K
Which n-i.d-r. tu-'.r.l -t i ■ r
Quell '—hr and .1 ■
The Rcvcr+i! .•• Ftitrrrr i' licit: >iml •
::ot ail»'iiile‘! w.tjj '.lie incoir/imirnr-' :
iF’ihrrrr*. an it >• clt'*'>*»*d without hem:
the water pi;—, •■>• iii< r-l.' tnr';i: f 1' >•
•ourv p: wuti r .* ciiur.itt'd j:hl h-i .1.-
ttil'wli -un-iuii ir< «»r •.•• •: <«rt n.i
u: u:;«ep'»V!' • 'j,r h ■ !t a.,.
dvmitn»-e o: tu-iiit} a r top > k, 'iinl wi -I- *
tr low 10 :i eitMi. ut;i, tu. .Vi •* 1 h
r-.ic W W H
CLINTON PAPKII MILL,
THF.rUNTnN I‘AI'KK M!l .1., *uu : . ..
\..le. Oluo, having t'et-;'. » i..nrv >! 1 ,•!
••iiiJ ;s! j vrry <r.-j- x,>. »■ \,!.M
unpnvirl kino nrmnrlmwry. h now ,i
manure :ni «»: Wr.'i.'H i'r •
CnUi3i' i.jrn r- 1 'k'sir
:n Ih.: K-H'-m-r \V«:-irrn . o.in ry
J’lic uinlur»:-.r.i-J . v '.'.i i y
Mn., wjh y nj, Ivina i ..if..
:I>. kin.l-nf I‘ujvr. nn-ll'i iv
umdc in ordn ti • Iml not.
A IIAHK CIIASiCK.
WANT fill—A 1 1; lii** l , ir»t l .lni'
’-iti.r. -i:.; I'r.aLiJn: i
ii >; ami it!, c {:»■: inn
ul.ii-hmr’ii v. pr»wr.: i i AWnlenir. Vn . u:
•niunvf.i to I’uuLutica i.r i.iy »i!u;r su:::t ••• ■,
'I ! Ki«’ni.Vin.*t>ari(ii, l*n ,i.f j
J 11 W i WVc .
TUBS AND CHURNS.
Pine oil Cedar Ware Jiannfaflu
Vi H7,cuiiMa''ki:'.i.T I'i;”:: "i 1
I'HK «Ul-«TiU-r 5..-; • .'utlfOl-i! -, ;
■jiif? uni re!*.., vrr 'ovr ■ i-‘.
W.mii Tu!. . : ]!.>•:• ' ■ .. i:
H:rli Tt:N«, su:f CM"
Hr,r*« hurti':*, | IIk!: Uu.« , n-.«. \ ,
t.:» !. lir Hi ' .
SAMt> I»KKm •
A FUHTHKU IU&DUCTIO.N.
t .xs >;i >i'K.\ rr.T i\vn:\ i-.<i*i. \
,) ; . -r I,:.
.V )j uu [>.
iMaphratrm Filter,
era Mi!'
J < I! t \ (,Ift
••ir Wiu:.;r *’i i,.'.-,
N. Y.
W<i liaTu )".-un mii'.i' a;:- ,t '.lyr
Hlicc of Nov-lv. ; 5 1
•vvlVPil a: ■! pritrji 1 1 • n : •
LI V:\i.sroN, Uin.i.i
Advertliemenl.
-O' ...
■M. -
«*UKAT WKSTKU.N
OAonu:. i:,\kN!->s.tiu v* t\\>> \
O ■ r.\‘ r. <K , -I ... .. T.r,. r . -
ttflJclr* !».« \v-tr'"K*u--. \.- vll !..
«:lc A ><• ''»n ■'.* ii:a«lc :(• ..t
PITTSBURGH FEJIALK l.Vsn
'JMIK >rc >, • •• . 1,,.-.; .
A' :uli um* \ • ar. . ••'iin;::- u. •• ju . ■
Arrant-inrun tuiir iier-.j. m.i- 1 --
il • \W»I. |’«j: r-’ 1 *.• ■.• iC i
•a.:. :»::<! (>r:.wn< »;h. ••«:ai. , nu»»u.
I'artii.i'iil* i>!
;> ilriiii.-ur • wtr\* r iV’. .
pIKKMX KIRK «Rh*K:— V:
.L !-'-ra ru.i:
■ i.-a.V': l.mst. I'-.r tin- . .t. :
I ’Uiii.”-:* '•<•! «ii|wri.. r ;.i
:k>w m nw'r f A A [' l. l \
VT AN’ FA'TI IU-.U h
LTJL “l> { !jX» I.RUIAT
do Tutir.nn j 1-, L‘
Jo and .r i •
siewiril
Th«*->i- T‘ ,, i''xrp'o>. <• ;ii..mein* *t»iv u( n m
ii*- i<r;wnU. o<; aii-. a . . -.r ...
PATKNT SODA ASH,
IMHUnKJ ’J itu;<.T ruu.-i \ a
KI.KS~r
JH'H.T' (>. Jut *•
ii. i:kr.:. nr--
Tii.-’, i -r .11
lIS »N h< ri*K >.
-try t.t - • ► .\
da'inc i> rt««. r>r «•!< r.i:n» ■ r
Tlu» olTct* i . . 1
win. sni'iS ••>*{>::« :■
Sc ft lr», ( C*oUI »(,' MOllt t •« I r
J^Al^i.Al.l ; J.A ■: ; •
p.ur.Ni
lliud wnrt—Clir niii-r k
L* It * A.N.
Ik I* . ’ l J , \
r."jWn(li| I i, n, . ''
UKI(iI.\AI. .UOLIVAH UKh ,
EKI-hKiKSf IV . . Uhh l ’
■' 1- U | L .
lit . t\
wiii-rt. wi;.%oai jfi:
do rtw1i.1.1,,, A,„, '
UcUyw.s, . :i.j , UJ , u i 11
<4:.,ruSK :x lu r
sl '<, akh - ii’wi i i „ Mn
£V munuriw, iTu,..,, ru-,”
rinnt.nl, ui,i. , -.,1 ,| r 1
JAS \ U| A
, Atrtin i<
* -luci Hf
<i <lrv>r« irom
‘or ilyrirnnt W
P: i^ruhi;'i k
‘to »
ll< t::rJw
. i.« W <r.-.,. v
I • > W M ,