The Pittsburgh daily gazette. (Pittsburgh, Pa.) 1847-1851, February 15, 1849, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i,n > t 3 -• q v ■■ l4
■gmmmMmrns
cr=- . .
L - “TOSiNESS' CARPa
W ImQH
■‘ft'-.V =.’J 1
Y‘l , ~
v JX. Wo-; S 3 Markfet street,
PHtebarfh. vh-avLa.jdg^,^;-;
!JUU»-
, l»nrglr.- : —■ I «-.-, | 'i°£
■act
iskujfy/ ;Jj;fWt#rfeartte^.^JJWrty.6idSt:Cftßr*traißt»;pitu.
' largo, Pa.,v!.-; , yi m. ■ ~ . ..'. V~*.sjmtyl<- '
... * .wtoiu&f^S^;
"■'■ ! T> i;RUCfe«OCK t Co, Whotaftlei
• * , '|**^' ta 4y c gSt<tt«vC<gPgT..\Yood>fldCUittK. jyl
'■» VororxrJmg iod Com*'
, fc/i lluip, Puu^WffijPa,
v* •?-i - »■-' wn; '£ •fcartan.-.' >.: / t - . : 4iwa jTjanpgr&'X.
V7NCU6U & HENNERY flat®, Ehjrliab, GeUaxfca
. \VTjolfialo Grocer*, Conmutstonl ajnTl^rr ;
... u wifdhif'ftietcHani/aißlfittler*
', ':;", . : ButjgVMinuf*clohi*iNO.37'.WoodSL,beiwceavd*ad
; ' ,, 3il>tre^t»^'''v"~' :i ,•>■>- r.n: ; .» .<■, {M.oca, ,
t. a..VKXKJiS}' '-"4toi-mt,'..-v . :r*m*‘WooO.
.U?gI^?iDwKIIKV-A. Ccw.Wholesale anti
v's-*. Agnus for Brijrhtoh
v , i |J^ioo.Y#ra^'Ncil.sT:>'VctCrrdW-llB ; Rn)at'sisLy Piu*‘
.^intrgj^lI*-:y 1 *-: y • 3 ; - ■‘i j *‘Tcto •
-. -'AX tend Ga»>tnttßM,i.lo3-feromTStwsen
* WoodfeatFßmltfiscfo'»ttetnr.Eztqb*raa, F*J,.^,
, —|U",Bl*hc« price giTenfor.oldCopperiudßrass,
•-*"*, r. ; ., delft.,
Y"i EOUG E COCURaN, Commission 1 ediFirwardinr'
, yT McTchaai»Jfo J iaßwood*lrfeeL'Phtt&feAli.;wyu
-B r .« ? »nd r For
jLjLrcaidjug iMerchiiiU,'llatfe- retflnsed 7 t*’their eld
».ii ■ 'j*s'
ti ' o. . :
-e‘ toWAB. JUU6,
joflaju w**a»a» .(rT , •. •
, v TT EXT.D Tohmceo Commltiten Mct*
, _Fhlia. , .. ~ inorßO-tf.-,
•***:.'»
v' I s±ta:rL-^
11 y • -4.-t>D., WlibleUle'On>eeT*.Co«»
jni '';^<< fi tJnlntotf£Xi!teliuK.iuxd-a6«ler*-ia'PMiSiicej'No*^B<
• noi».’
< VT! «n&Coiuu»ll®r ai Law!
CWiHtot6ne*‘totteScatoco£^*fi^twu*.
&*« j
',' .“TV*. *-'Jli»t»E«neB^Pitr»bnrgln'fian.w t f , piTriiw, Hainj>.
~ * -•“■wSsfllWf, U’Qittrst Jofed EJfukvi
,f„„, GfoeerW Forir*itl/'
-c c tJ'iflS and-jOojOT?iMerchants,-Dealer* hi Fn^
. .. .. , \,lace'iuid'Pim{iiron.^wifactßte* ? No, 7 CsrtntoteMar
’ ■arw>libCTtyfjj*»eVncarTic' i^4iiaL,,PiU3bffrjtJ,’'.P*r- r - ‘
nyfrly—L,_ J P
i.-.-a JAMES
•- - .r-.ia
-AMES itOttUMIU* ilauLot fcfrfita o£ Alccp and
>«MbGsiie;]l Jfiemtatt: T*\lot r SL C6&tle* {Bmiainss*
wTrcgt/agkriWood,PinibttfgK- ; j r >
~ y- !f Steam So*»t
" '• rt Hci' | MW«H!rajiJ9~2’ftiH»i l *' •■-•-• f--.
i:l M ■>, V f/7~~ ... ... .• i ' c " : 1
*rt'-fm®' Co. Wholeiale UrieeHtPra-i
>»'"j.,n y» -tiac6-anavCWmlwicii. JJeichaim, ahd Agent*
4' : um v.i .®<S« Uazbtfd ZTWot>4«,
; - •"■ -f. Wi»l!»rtV : ••- ■ . • ■•■ I ■ jKt : •
t*3 -i-:>
•= ; ,*«t het iaJ^tttoiiSi^ainUjVoniiVVimrisS^iM^Nb,^
a “ ■ > iiTJfPood d&of.Sottlli oi^lUaßrbfti'J|lloyjjKn?*
HT&SIES KKBIL Jn* &-Co-JificeeMort* iwepko,
-' - t> Cll«ncUfrT<»w >Vaicr «lffct ocax “"
t\Viholc**lc ana iJ:tm!'3c&lcT :
i-rr**-- T.-.jggrat-lilutnupeon, SctofttCoenr
-PenA, CuD Is, Primers’iCards, mid
*■•■"■■* , -' l^ ‘Suiiocajy : ft4is^y,Jio*bTWpediUPiluborgb-.
i*rr. » •>/ .*.» ,' .seplS.,.
~t .., I '.^K(XJN, , HAKEa & Go-iWhoic«al*| DrnMi*ts*
,* A -4;>r*l* -No^~AVo^s^ ? j-j~r ■ •
/IOHXSIC.N BoolucUeni Prints*
• - '■' •-•■':. itr'sad'PAfwi^Aboiq^qtM^r*,;ip. Fitti>
• * “«‘t -iUllttnAu;-.: c:ift *-vy ‘* •r-'.:’*''—-:*-:' j £ }v6 '■
„ :?f^;R’.Ef«faYDs-iUte{
' * ' lit! 5i W rtrtwfc N ottfl* LiU
TAStiJsi>xiavxiEv\
’ a&ftil
, _ . 1 • N0i.34 Wow
jLVcH&uv.xieuers'&rPrbdiaee
i. Jfrs&il
' «>Vv»T?~r-T\ -Triy*raVla*'ireV
* ■■;. '-f/.'eWiS, teasEM; *<eoi «&•»
-. .' Xi»i»li»r,'tJh«ieß4ioiierlfoa end. Nail* ©f,tiioT»*i
v "W«ui^ioy«e ? wiucr audiosfroi»-«t ...„ ..
Forwar
ding,Wßi.Coibuiii>fulijU?ft,ft*iit in Pin*.
} '~i'k*?2L n -jrAi^rMt-jo*.
i v ';*'••< to- y- ,^iV4«(#j*kSjtßOKtW'to{g<glßGnfcet*iiuiC<Uotf[i»»
i'..i
• * • Dealer* la j DrJ*Go9d* T ~No.ftB
- r •; ncvaa
T ,VIJ uoPux*yi£E*''<x’lDeilers lnd^ciaQiuuioQ
. 'Ht JUerchJmu, far lie /kUo of vSteericsn WooUett
•u; y.-' -t.vjmwdyTiilwttirauMetjPppoMiaK!ftlt/:vt Ipgrasiy/
' i,:. ; far. jnCr?y r *’ :
\f
ft , . I '' • ’ A** a. a, t -VValrt> between
«••■' »- v f • \.:>. jy, JanS, .
zrwjßiixotU r.i',' I c. w. txxxnox.^ .
]U ILLtKE- 4 JUCRETSON, Wholesale prociri-aad
Merthaots. No. ltd, Liberty l Pix»»
* -.2 *'£.•; ftogb+iW f janu
I\T IIOLHES- fe«0!( f ffefc 6fil Maiiet »ecwvf
- bf .p«imk»*totleri ia Foreiirri
r ;;;
. ■- oa aIT tiia priadpal:elile*
• . <(I .guodtcimfitilift Unlud-team, . j dwl? "
«• <> . ’' B. JUXXX.
- : '/'Y"GKBUKJJ.A-•Co;,:Wkolesale Groeex**sd
if. w dealer* tn <hU,>BQ«t}iuJTe,-fend FitUbargb' M*d-,
aw tored articles, ,haTooahBTr»iataniaa*»,flJallaiui
■; :.«eaenU
• • ’«*r Cherry. Altov VmibnnzV .. ~~.',.f j„. salf
T) OUEBTjSlOOKii'AiTitilfiiUe Ortitti', Bioi/yini
. ... Xv .Bi suilervflealcr la TroddeeJ' Rrtiibtijreb Manttfiie--
’ .?/. vvtfnßt.M'd'dilkidd* tif Fbfreign 1 BomeatieWiae»
r. —.. •; r Lhjuor& No. ILJibeny. street.' t O«? land’’* *err
• r . tiirge'iWcK afeiiptriar oiafMoiiorfjtt«i« .rtdtkejr;
• r r ~ whiis&-‘dfll , b>Wia'torTqrc&xh.i "
1 “"’it .•l>wliA'Pß;itAlilit'whoU»iii? t«i R^tkil"Dealer ii
„ ■ v - j' : ; ,-Jju Tocosnend Find*
... o. 0 Oil,
J| v) tl i<» lUMfr.Bosisaox,;- i< ' «AKEZL;S. BOSCWEL.
::1 ** ' -O '!.'lA>iiiNiJOj , JiitCdySvijolc«UeCr©cEr»/Predace
t -Xw»Ai>4 Cointnusuio SedeniQ'Ha*'
Z • * iSoeny «4 Pitubnnh.
P».-- ’ ..r.-jaaliK
*“ \ & Wholesale , Oroceri,
ir^-7 J Vt.c.-iy:A&jCfli»^Bi*. ,| joa
: ■*.<* -. Liberty *L
- L 7 .■..♦•■ vV .:.‘l}*"'* febSt -•
,j\ VvIjOBT. iV CUSNIN6*UJtt| xTtbsfeale, Grocer,
\ v ■ . .; ••.vJus'3)eaJct , l4Prodftcews4. f Piii»bßyioi AJanalacuires,
> .i «rv.->
■■■■’**&.maua&Btisri- ... ~. ,f jx. x- uxzs.
■ . j >fi|XOrj^A.ft l lgyPftW»rtniynd CMWttinn
„ v c /> for ilic Ahegteny'KlTe*>Tradc,<leal
j.'!' eoidt paliatail tiauj« fot com
' -OJtaef>/peaii and jrgin »Ut ;; .' , jixgx - .‘
•r-.* «?! WbolantlomdEettilPtMera
I > • !?,\ 0 7S!J'W if J ,m »“ l i»l>rf.aood«.N*.WWoo4n.
V> t .MM
Sl' * 'v.
'« “ »ww m 4 fcodftcspaieraliy, and rorwodinr
Water
... " IXAGAUSY h. -Co- \vSr>Wjl« nh d t
4•- K ~
*.• .'ft . VOX. WWIVUPKST,.*
’..ffyeaw. ToTWprgiHg and -Cnaaf»«intr‘
Mtiwficiures and
••teee. ! 6»T»r«fltfvodiollieiniffwt*%rch{mjuyaia*iaad)
-Ma. FfQiti »u and ChAnccry Lme. '
1— ——' r ~ X TfrSM I Jj' Twnfcal' Cafjyt R«f r .&0^,8. W,
y; ’■* ~jyorai>ipf*fb *fld* SxairhSeld tiyiftmburgh, Pm... ja3 ,
• vVVVfjfiXiSisY 1 * MiS'l’i Wltoleiita£frbeer» ijwfcqjaifi.
;c'.--Vv'-;- r —l tion deilerrfa-Produce.- NfeiU
f eUPtlUbargh. «C~>33-a» .:, pgg
'
■"-ty-. -ffi. prteapug pcn«on»,«tihfl office of WaK Ato» '
‘■■ '•v'fln/EBit Bork^lJitiikiwgßr^tli«, Pituburgb. My ton
••.•ui,-.-i>. «*«j i njjeral land c&ee-at Waiblnjtoo. will a Used to
■'■ ;■ i - of expcnrcjio ,,,.. .
; n •*- "•' l - •• > '• : * : ~7|~ »awfr*C4X»Mß*.'
-4 < KsS3,4«icce»o»Wli.* J4l). :
* ; Ciocerj, and >
-s**!* Yarnß, ; aad.l’iUBi»urzb AJanjtfdclßiee generally, ,
•o»jR ■>:•=;;■ Rad Wa‘^; s *t/eeu«-.Piiubari(V' ••
rjift; -Oui JPOTWRKIijS- •
vs:lf,' tYour st benifwo Wood and •
- i ; > .-7tfwwttm t ». > :; feMrt ,
WaLUacKj AIUI *tooe and Mill Farwib.
■- *f,».iug e*ubli*imfenu Ne/SH liberty *tj near tie
* ■**&*?«.,■■_ ‘*~~ ' . , : ■ ■tatsSS'--
rv '.a> ■ ' llcnlct in. Wiietic*, 'Jewelry,
r-rre • C • v>J f *L* Ware, No. 67 ilar-
W* M- 1 - L BOV7
sftjf -.•»- ««;- ( ■-. TO:«JU^MUEMiy'wholesale oAKetaildealerln
, J~yy^ : ' "T lXane«Ua4l)ry Good*, nortfc eiil
ut,, .‘ eotaeiof-MaibtttmiiF&anb«ts. ?c> : * *agti
5."
■ ■• ' . : seca -.-.
'—i • .. nitttfc Pa<**L&—Watche* «afi Clock*
. r cuefiiily tepaifcd.--! ' - g^A-
MX*mi KW - WILBON-;Ponirmit and ilklaiarertß^
ter; -Hoorn*,- career of Foal Office Alley «ad
Foanhitrefl&'eilTraneo cm 4UtttesrMsrk«t.
: • :. t"r,, ~•
/ M- TOWNSEND, iJnjgjitt nd.XDoUsecuf,
‘ :tl,N<T4sMarket tt*tirec L doojsaboT«ThinlaL pla£
f=i- ’r -.-’' .ujnurgh,wUl hnVB ConstanUronbaod g well selected m*
•-yjs .r.WTUßentofilfc'bfcefwid'WibesrjdedieiiieLwhlchho
...-s-.-vr. jrill.fdl. onr lie 'mcwt' reiuonablo-'Wrnii. Tbyticimi 1
wlii beprorapily trended to. sod »a>
p rttot with;anicfe>t)>ey mty rely ■pba u gunniru. .
-■ P«*enptibas wlu be acewstely »nd
v . Vfora the best raatet all. ct mr bear of
: ;TI» ttyerirfihi.
- * AUefortale, aUrfraoekoffr**])i3idfood.Perfa';
-•. ienl 1
WORKS ON LIBERTY BTu .<JPPO^ITH
BWsS^SkSS B B , UR “ H ' ™
IJsS^SSSnSSSp.’^?
’ ‘fcr iaijnmiatnu, &e. fomUte ■
r ° e,en^ort ‘ * • o ** o ** a [qf^btig
Xj-aad.Wlndow-Glaii, »e<rp • cojwtadtiy oft band a
Renenu.auortmenc of the ai*ove*rti£l<i- Atfrft tQikt
B0ulM,!of coiomifta**;.
,\V ti M&nqr*ttarc-r o?~UououMnd.’
,cO«'*nScft!o»d fof'fiJk cm lonrbata
•Km, No ClMolilen-ljil- New Ton- 'I i?i§V',
i)r 'tor*' nEBI ®> _ ’ i ,■/ ~
k'UjßilttM,, Coital JJjoraliei and cHni“r
TT ENNmTfcmLbss caf”.
6&?H p KKjaijrBAaTORE-~No. BFrorih
Jsssmßpas
mbimub.
I "JEBSl<aa£®M!sjE@S%i|*.‘ joctaMy
Lg afos
’ gas**™ *«fc«aWre,-^o2j/;
'Ss ? -"^w?SSSSsSS!®j
iViSb^T'V l^WP?f*^i®r^*- Cbinparix'BiHee tWwww.
.■llltbpacpt ttfjha, Agency ifr' Ittt kto bhumlh.
IKWwfei
mTiuay the confidea« *ndpaßpaa£tor&LdTnMuUaa&
m,a iSI
ranee Cowpauy,
s'** .WPeUlOtioa muongthe mbat'flbhWtHtrVifrPMii l J ( .|.,
ferwftiomred hi« doe ahamtor'tba--
pnJa <Jst<omt*t,t;*hh ml toolviaJfbS"-^
-th^‘itV.^Jr I’l,llll 1 ’ 1,1111 ei piviltsvifc*’
K^lUcSirtnriSi if every olruMaKfej!'
1 mm,, Ml r* PSfff
• -Wl> WBIKB IJISt'IIisCE/
MfMniml^luSwluuMSSS^rtgJS;
wmsdtobsj ,k- 1... -„ --r
SRrff 1 ' Y C6»»le.T.rl.>r, • . fa
M 1 ”™ £??JL - , •>«eot>M.Tkgraa«,
iiv iv ß ™? n ' ~Jolm R.Xefl: : ' • ’
JoktrWULle, • * •■ >1 -;• Hieh&rd awpod,; ~
Thoxaae p. Cepe, <•..■'.. - • ■•AVm:-tc>i.h • W T r »
Samae RSmjth, • - 'FWuufcHl&hM. 01"
SamneJ Brfwti, Austin AJUboae* u .
1' *• tteWe»t !n»arauctfVjoan»ni ihtWUftiM
!
perpetttat, fcmfrbtniu i
H r ** p ritks of an extra,haSM
chWaeter, it may *S.‘
public. . W. j
" *vHw Oounnrfg Hoorn of Anrood, Jones & C4J’W*J'
ter and Ftomropeti Pitabargh. ) mmjs
X »»dlijwie*r
>pa crcry deseriptioa ofpropcnyyfo' PitLkimygH \
: iW-tfoif-,;
J p;.; £ « 1
SStofeitod " «SSo'“ ,aW
mu bdcfl tppciadj Agp qi jsi»|
X' btftte'iasnraacoCoinpoixyofNqrtli Aid^RaCi
Aaa viliistae Poiieie* txd attend t*Ue other btulnesa I
of Lhe.AcfSfi£r>«k|k9 warebouM of AtsrtocL *,4
CO.l -, >«pi l. ..WALP^OXt^W^J:!
POKffABIHM6 & IfiSMtt
cig.-nxmouwaa.
chabi.esa. DAifcsnowGaTco,
/TOMCCO flfiKCflA3lf&.
Ne. S 3 Sonih lYharvea,' r_.jrio.iir Booth Water*.
pim.%f>nLPjii&. - ■
DEG 9 to inform the ithUo and dealer* generaUyef
*fey. A 3 “adt nrch amuse menu
with the Virginia mttni:acuin;n..aod the OrmrToi
. the Wett, tv CTtlndiCf, attijbihor plaids, a* will
, a arid coa*Uua«3pply of m- following deaefflb
lion*of TobaiCd,'which WMbe*oUombukuS'
.modaling term*, W'gny oxber fume in thli cfcvor eUe.
where, and all food* ‘onJe#edfret»‘them will be wifi
,r«aiea equal to repfeeintanwc' *' , .
.Havana: St Doaiingo;' Conn? '“)
Vara; . ..'Ppnpßieoj ' Pehn'e? ta*ed Leaf ‘u>-
ALSO—BranAh'a eelebfajed • Artatatiei Stir Cares*
ditb, witil'a .lirieiuoruaent-af ilberpapajir brand*,
and ttuHUei'ofpotad*,' Si,' WandWLmaS
4*7 o,e»aad IGs Plif; 2i3id?'Twi*tj'ViWuu» TwiiL
whole and naif baxe*, wood
ond iiiii together with every variety of irtiele beloag.
tag lo thc ». .. . i ■ JcHkUy
c "***sSipSt.
''ffASUSB?,
. FA FACTORS, ;•
ise«fO«anltilo» wd.Eonrftfdlac
aBBCIHSTiI,! •
Nk.fijftflmi.WxUxm; Alto-lift WktrtStU ' 1
* J H j L “ BLISU -
BmltlvßMiley i'Co: 7
, ..AHenArPiuton,’ ' NetrToyk. .'
. f Witter! ft: Harvey' ,r '
..J£>; r r/ A Co 1
... Balky ««mo*|C* r , [ Ktubarjiu ;
Ki*ikjooe*,„ _ ... j, « • »
•-tpr Liberal <ail> advances oo coniigtoaeau to 6b/
addrm. • , ~ ■
r. c. • < CaACLS’ECKT. - - ' ton.~WATB3U.
y***m&*mi(£
And " Co*»xni**Jpn ilerc^&ta,
' . tfa-PBoratiyirnStittn, /(.> I*l •,
-r.,-,T j,, • J . PHILADELPHIA.' ‘
HEPKBEJJCK9—UciIry-CfiirtCfLEutitjßyrh'
•<* ft ;■ ) Rodyor* y Sherlock, ;) «•'< v
: 'OO SJJcfaooley k Son, \ CineUrnim.
"cA. M. jofiannr, Jtfnyitille; * '■•
■ OurleilUaMro, J/., .
llotWWeyt* Co. *) 1 ”•<
ilereer,Xta£.tCb. * _ IpUindV
Reed A Brwlicr, J'
-JDatiib.&Coaalngfy ? TiHr York.,
•: "' ft'C&OZBIL -■ r •
jrtOMMISSJON MERCHANTS, No. 2»Mttk« itreei,
V> PilUbnrjb, pa., will tuemt ptonpily to tbe-Mlo'df
■ *Wf de*onptfo9 or'Western Produce* and otter
belei eAtiutted totUrir etle. ■ ' r ■
, f ' J - ~ '■■■ '• 'BzrssTO. ,*L
• L A Co. Pluttargb; liatuu, Grahus'
Lisbon, ©4-MeraiiMt* gtiacnllj. WaJl**
vflle,Oj Bioee*k.Og]ebr r Cridnport,o-; A. <2. Rich*
■rostra &-Ero. Cincinnati*, J. v. Howard, teroiiTtiJe,
.*w Guile* Dorworl, SitooU; 11. Dajles, Steaben-
_ j,_■■■ j t , deed
, wwio PLQVB ABU>PIIUDICIZ.
rr- ÜBifl,
OESK^ufc^MIMIOSMMfc'nASTB
&>»4ato ofaU klfldaof Pro
to’ mado ga coo*i£isnwnLr.
U fl. A Co. b»Te leave m refer lo
JL Bobhoa & Co. Ki.: . ■! ' 1 ’
* * 4 RocT l«t*«hwfh.
Iked, Pttk.* Col IW.ypr;
M .Lawson ACorode, TCelUrillc, O,
~ Me**n BCno^Tco^l.Wlirf Itcj, V*
-GUlABtoativ- :
ostety, Brtdpp.w.tt .
< • !#» B< CAVABAtIQU,
BseelTiag, Forwaiiltagniii tepernl commiv
- r .'Wiioß Oudiiut,’
‘ Cosanurun. flnscr. fix. .tom. Mo.
, N -' a -*i' iol ‘ttnxlmtlUlßvTicn Vof potchMUfr
io ito niwket, >llll ill bpitaen proitptir inuumcleil.
Bgfcreflcoatr*iubargh. John APPaifrn fc Co'
. ~ ...... < . .. .
OEO&OS"COCKZCtA97
CenuatisJoA >ad Fora«4ißg BtrthAai.
!; '‘ ~ ' -
* /CONTINUES to transact • federal Consmiation btui
\j dms, eipeciaiiy in the purchase and tale of Aineri
‘ can Manwaetorea and Prodacc, *ad in receiving and
ta nil earn. Aj Agtut tot
■thft hn will be constantly voppiied with
. tha principal. aotelaa oCftmhPtgb*frl«mtf>cw at the
Rawest - wholesale prices, prder* and cohsijfrmeut*-
are, respceitaUr eoucited* - .. -.- ?y 197
GEORGE A. BERRY,-—“
' ' WBOtSMUeBOOKBl!
FOSWfiDiity ijto coasnsioN fIEBCHUx,
: ; . ASD DKAIJEB W . ■ - . ..
Iron, BTallif CottonYarna* Rutbu(b
gg:' IP Tgoofl irmiPEaa» 7 -»A« - .
~ WM. HiVISHHt ...<
Vunillußmfcut, DMwMrtll<,P».
AUoudi partearlir lo.ll»<Porni«iii|[ of Produce, i
• tr* I
Ter snylnformaiion. toplylp FORSYTH t CUN'I
CAN. W.lBfrt ,f ; , -.oCtfB '.!
JuaiuiiiS, uuuTUKiii • ««•._
COMMISSION MEftpHANTS.
PMHAnBI.pHTV ..
_ Forthe sale of Produce geaerffljr- /
cajs -op -
___ i . . j
~" 1 mln'ii : ' ''': "" •' '• ’: ; "-' il
!■’•• TT HS ~
CARDS
• I •;. .-
'**> RSBZT. X. w«B|.
KEBBIT * BAaH£TSOB
s tii*.
X “- & j Vsf
EAW OFFICES,.
' , ; / VphrrWßLUrr ■ ■ ■ 1
' ATTOaSEY ATLAWI
- .: Jhftler t Pa
»Uooaffpd lo coflecilcra* and xjl oifw
'!L%XPgS3&* i m . $ * !£JB$
" ». i ' " : A REFER TO / ' -
" “S^ir 110 ?; :'Vm.Bcll, tSon.Cimi., a,<utAft
ujj-' l ijy.“‘«M.)., and m jji W ,
fiswSpS^ l9 ®^^ wtt *- trefct)^abpifrawithfirli
A WORNBV ATLAW: Office removed to. Bount-
I a*. ** n 's}* tefpfefen'pri4ihfield bod Grant street
(n.'LiWw,- '- " v _
. l.ttttftlSJffrewtlzi'
T\uNtdP & SEWri.I, attorney at lak. Affirm
K4-//Bmith&ct4 betweeryM atnUUnta. - '““*=*“»•
IW * o* iE" Robinson, 'Attorney uiitff. has re*
1-vff -awvnihia office toibe EichWe nuildines, Sl
door tejAldennan Johns. ' ,
ffM r CAVS m BONNTO.
I * -PAtRIOBAaLB WAgna"
a TUR «Bbseriber r inaddiuea tolis owd ,
Swuafactaringof Hau, humade arrausL»
a Mil witS Ale sctV ‘Bebee iCo_ Qfae most^k
■•w^s^unsss^fi^Ss
™&ti^Bsjg%ss
and Cap Store, Southlrfld sonth of
yreat-farietyjof
Sl; r tiluiißktda tpicatlet oa-iriSrt^nt^y 8 -S
,;,,i i JAMES WILSON,- .-
aa>ajLL < l,o**«'4rlWU'ifi. Psk Sim>«
, TJArTICULaR itlentioa peifl'toour BrtailTtWe, J
v*ES.r™n» our o(Uto BE^JuxEkijtijrj&ip
at tkcjtfvrg# I
-CodnUy wholgnillL tfttf
Urrtted JMftll 4W!4X«aJne-Dor Stbcik ny
we on aj w&b.ecafaleacc, ihui «m
c “ wri “”
VcceWag.ffS thclilfir
York, ichole'H iiygonmeot*!™^
tvj
c-I*7^!l.'Vef7:cto*Pi wme*ttJK«ntf.ttta|l- *“’ " * '■
: a/™• u *-» JAmßrwitBoe<i‘' ;.
I / flptia., : ■
Wmßm?- -4
\WTJIiU mtnjdOTc -«*-' BatardaVf ~Aitauir' , SSUii' < tt?
of » >nl «iu( benrilfsl bil, on invited
men.
i ; - : . ,
tessresps?**
] gj^Qw'OpeiaS^orGil^
I, *£j«htf 9-Uaglm. A n «» tf*
|’)?f •‘^funf?r<xf4lin^RtriO , »«liyt --irj '
r^* , ?’ rr *^ Ceam^Jr - i “ Asiiqmties onJ tfatamV
Suii*Uc«J, jyiJ C^olqgiSr
I'SfJf $%?• J*SMecdptti of r&roeeaWe, anymore
I-^riL bsllQn^ I 'r (^ fifo ff T> r^' aJ Pkatcbw orui»tin*ai*S.
f~*r Konwi, SoUiar*, Statesmen, 1 J ah»u. L»WTfr»,T»U
I■■•_- • . m. ■■*■ ■ "*•■•-
••wSJwPI'SiKSK V f. !w K CT J atlmmti oKa PH.
'iltemCuhria^.la*rol* -lfm, Qoa“T y
ttn, } -Sictchia af Era
sSSsSSsaiE!sa®iXas!
•enptions; witi ueetfou* e# KooeerbfrMd
i M pk>ae*fs? ufidien, and tmumexk. £>rtm. iawren. >
f £SXkS&®wn n.«w. SSss£7!&
I Jj*^ 0 f ffitlrmi nr lnu
||Sstm Mr. •&»*■£
part., pun; fr 3 WU, lsuo.. Ctotl-liih:
, tool.Jon rttelvtd „J to, „ le t,.
JOHNSTON * STOCKTON, B,»ta«Ui~
' _ la»r>«.co,3j,
few IKE - ~ '
’* *^ £ ’^f Q! ‘ Memormbiilm of£oer»t*£ with English
V„.w‘S U> '* *?'?“*,■' nmltol la Creek; aaih
SSftS^3s5 r Toeabala
!S ’ B P“‘*>« «. » practical m
>**^SsX i SL!?, tke 'f! o£fl»Bp*nlth'Language
_ Bod* Keep&lg by tingle *ad Arable entry prabtf-'
;ttf&hfc«S? c^^isSc‘' BUr “? u ’ conjaormpf
6^ Pl ? nce t- £maj eouffhert ef G*al fcf
‘ ftflS- and enlarged: bv Janon
Abbott; map and esgrariugi. For aale by
R. HOPKHW,
Apollo Bnlldijigi, <ib .-ft •
Sftjl to WcTTTOTstion, Surveying
r*" H***"** y i re «^ ! ««nalain* * fall view ofUie
rorro of word*, with vocgSalariei %a d ccmiou ant.
«***■?? J*?- Betio ‘ i «* «OSsttot. iaitaiiao^rf*reSi.
trgUotoct,.^D-. Pro&nor J?UeS£
fj!) Gcargo R, Cioorii, A. It, 'Adjunct Ptottaor
of Language* in Dicklnton College.
Ufa.of M#danp Cai&aiiae Adoma, Sdedi*
:■£ 0«T novel—The Di*cipline of i/fe.
"^■Bssa&’sttfcgsa.r'
’ ■ aovin ••. . cor 3d and market *ta
fOHpul, AECIUTEOTPBB «td«utibiS;. lo iho
™l£*T* tornt of acltoof fcocw»'i;i tAs 1;, by-,
nry Bsniluil... Abund rally Iffirilttldil wiih viyw.
J, ».:.•!
Teiehlflfc «r tin motives
; wpntboOf o<gnoJ.«chaoi ke»piogt4iy David p Paje,"
Beieprt; the Teachsri* Anln: by 8.8.'
iiolii A«’Mi' I
Maim—A munn) {or j
-dsC. geiboli. In two-paru. By Aleiv 1
« Pfttnf.D.D.i and (L.B, KnitTMa.XM. -lUnoatied
wiih enfnrio i ». For sale by <• , . , i
vdcefl ...... gHOraLNa,U'polfo
' lOARIaEV’S CABINET JJBR ARY, foi Bciool* and !
X rwniUfifc— «on*iit»driwdmy voimnciy
u» contains Ove handled different iybjerts. Ulaitriied*!
.WUhCOßengmJnjfi. It ixan entirely orijuat Mrtakj
lecentlv. wntten liid dotrfpfeled 1»y g 0 Goodrich, «H|
J»de*ly«4 toxKlJ
ly® Apopolaf Bjornipihii'ictflchnu and -
moaernxihe-wondrryenii rariawie^oflftstdry/jfa*' i
s "*' * Dd *' h j UHo r Ji y> * il * to* p/acjicnl,
ri /Thd prif* pcr VtoL It 73 cents, each coataiainsAbioat
S3> pares, 1? no; irtlOMr «l Yerselebr
H HOFKiWS, Apollo flaildingmyCih »t
j KW WUn, ud..iu toßtequenfei:
*J- bj U, F, E.JaajefcjUq. ,
Virnif Fair, a novel wnbcst. a Hero: by WjlHaa
Makepeace Thaekvry, with -Jllomartont.
Wwirt Vernoßf-iwj by B V Child).
~^ l T «/„ Feninanlaf War. by&enera! Ckarie*
TTUftaffl Vaoe.Maroiu. Of Londonderry. G. C.U-(I.
<. It, Colonel of ihail Reft Lift Oeardi; - -
. The above work* received lhJ» day and for tale by
• Bajpg jqn?teTort&stockton •
CJJIKRLOCK ON DIVINK PROVUJENCEV-Tftj*
IJJiUtdTto very scarcer And exceedingly v<loable k
work; has jum been pobiMieU byJ. U Bead, in a boon*
UCttU^mo.toLoriWipage*. It contains ih£ reccin'
mcndhtfOßS,of*evar*l clergyman ofUus oily, of differ*
ml denominations 1 ., lit. one week 4UO copies have b~*u
Plusburglmjid suburbs. h
abooft&Tetery body. For aoleby_
nov33 H HOPKINS, ApollotlaJldingi, 4Uest
A BOOK FOR PARENTS, YOUNG PKBSONS
' AND INVALIDS. J-Dr- Hanning's “Common
Sense” on Health, Physical Education, and, Homan
Yoiee, ta bated opon the mechanical philosophy af 1
man’s physical €Qfl*iittUkm.beJs6tbe substance or hit
lecture* on the above subjects fefceaily delivered in
this city. For sale bv K HOPKINS,
octlfl , .. Apollo Building, 4thojv.
BROOKS’ OVID—The Melainorphoaea' or.Puh?iii»
OfiihtVNaao; elndditcd by to tntlyale tnd ex
fianaiioaof ike Ftbles, toreihrr with Engiieh Note*.
Itaoricsl, Mythological dud critical, tea Ulsatratcd
by pictorial etobdliahmertu; with k clod*. By N. C.
Brooke, AJM. R HOPKINS
Vf AP OF CALIFORNIA^O&iXiON 4TEXAS—
JJX From the laieat nudioriUfirf By S. Angtuou
MUcmiLwitb an «c com pan intent—Hlitonral, Be acrip*
likftGeographical and SUiletfeaH IForeale by.
decl3 - R HOPKIK9; Apolltf BaUdlag*,' 4th n 1
\TATUEMATICAt,, raSTBuapNTB-For Draw-
AJJ.' Ebony end Rowwood caie*, vrirtr or
wubotti Anut*‘ evictt For-eels by
’<- dee3l - - 1 R UtiFKiNSj AdoUo Paildlftgß.. :
MAPOF ftonOe
-Cettatr fiarreft *cihotittd-bt the Bt»te, eadoth.
eroogmej docnmenu. "IJevlMsd esd improved onder
■ of Wei. F-. JUonU,'CiTil£nrtp«r,oj>oa
debt procured to euh county, .obder tatbority oflhe
• A few eopitt or end ipleudid
M»p received ihUday end/or ttle by
1 - 'Johnoton * aronawi,
’ • _ Bookicilcri. cor market eudMete
imngir wofei'iim received end
” tembtf Wert) lL‘ROBISOll«C«.‘
Bittsb
■' €OFMTNERSHIP& 't \
_ _ , . : co.f AiiTroaßßip. i ~"v
T OOA3i k KEJfEJEPV bnyp 'thft day tuE&tated
, ln the Hardware htt*inrth, PhiUj AVO
h4«J.Ed#sbdJlrdgK.. The 1 ihfle bf Grot Wflihere*
.hJUrriie Login, S Co, TtLt;iirringfcmeßx:rta«
(fets,. i(' T 'de«irali>iß.'tD tloie Blighted *a.'ioaji u
tjoMil»ra. All piJWoi WyamSorel,
..*reJ!ia>cctolly’rtqna»t#dTd>uako iumiediatelimyatent’'
Jajfy IS4S V ; -r T
i.XfttiAm TMMW' 1 * • COi-MpiowA »nd
i • «*+/ .WioTii.aleDealer* IhFofeicn andPonittleHfcftf-'"
|i. l 5 t j.*)oek6flfatdchiiy ! 'fSul^ty t 'i:o l to*flea verygreat
[ ; )napttejnenii .tq'wfeiteTs , t»tJ7trit ; to
CCBpeiis In pficftftnUHjny of th®'Atlantic cities:', Al
*Q on hand ah' erteasmi twsdtUuehtOfPittstiurgh Hard'
7s*%. Sfi.OTcla, Siadbgj' pMlfj lIoe«, :
,111 or hf Qrbe tdld at theiowestmaiafaetirer'a..
jncVs. . “ _ '-- : . ;
cartz»ar*i i i!i>sololig eiisUhtr l under ibe ! flra or
J. M’Coid A lung, was.by mtrtutr eoAseiulissolfad
ouoho - ; Thc business will be elWd atthp old
•UaiLif, either-of 4t%.o»h>g did nttfw'df the firmfor
that rpurp<*e, Using dd*lrous W. haVe ofar liaslaew
WfW with as little, delay fls,j>di»ible-"wo woold re
specmjly request those mdflbied'to eaJl anil settle
theUjMpoanta. " ‘ U JQHN fittSOß!).
i«w , . . . h. a Kirfo. . h .. ,
Tritlil ft." M’CORDbaviiJg aisee&od Vi£hhlt4 his :
JomeF.M'Cord,. under the style ©fM*Oirrd |
*Ct a, wtil cominu•• the Hui, Cap ang Futj btninett Id.
it* t » various tamche*. wholesale surd faliuj, at the
°W»ttnd» eomorof Wood and sth streets, whorl Qiey
•phe }l a continuation of the patronage to liberally 6*
stdw ed od tbe old firm. » JOHNP; M’OORlfr •
JAMES S. tfXJGRIX:
fr?®. the old and woll knbwn, firm o!
STCord A King,l nost.mpectnJy ra^mmehUid*
-m? .Patronage of the public my tuoteesirs/Mckti'a.
Sfe tord ft. Co. J jaart . JQ.IIK'UINO.
r|ISBOLUTYQ& r »’rbc pannftrshiptjthwto.ejrtst
ftng under the style hud firm of Wfehtuian k Dal
xei'j, U'tlnS day Jitsolrel by mutual cotisetof'JbhffPul
aelK having disposed of his entire interest to U. -Wlsht*
5* T“ brM}rtc*i of-tbo late firm wlllibe sctUrsfhy
f*j, WighDptm, who u authorized to use thd name of the
•!»' ifanjpr that purpose. if. WIOHTMAIf
«rgt3W3w , puiyiw7) i pAifgrtf.f ••
, ' I*HE uowpreAare<t.toniimifikctiir®*ll
out da of Cotton aod. .Woolen (Vtaottiucry. at the shortest
ol MptCjrsJefla l B- VVigliwuui’a Shop, eyr*
' J * 1 Caaeok Federal trod SsjuloskVetL,
••' > i- ~ i- Alleghenycuyy 1 '
* CO-PABTSEOfIHtH*, " "*'
•&GhiFE,aha,Chpi. James, ATavsbK
. efnertff ureypurtnership, uudef the tlßa’af
ft 'ATKINSON.' and will entry on'the .T 5»,
StoWue tjMd Sheet Iron ware mauufhetore... .
AW tj'Wrickitfllthluj tfl alt UsbranebesTat the Ad
Wirr U Writ-strew, r*ar\Voo»l.
* ||h, ,J tr;ttUettlion given '' *■>
»ve L- i I
s<“t. lo _ Frtdtlep tfhd.^ommhtsLof. buiineni,
rbrother Jd^epa, DJUtiKORTn.
:: ’' r D Wom , '
V y-day-pasaeUted with him, John R. ATCHtte, th?leS
HW .AVILUAJt-YoUNQ, o
P,°™Uv TimsiDE aU, CUEST cv. '
« ‘ ,oV ' !on <f tiaelwfn dUtt*««rd
u,e ctnua, neMtapamei
.*|Ub;*-4f) chart, I wm Induced, upon stv urspcnTtoli.;
Irfet uo *J , .t? to4< *£*• T *r lor ' 5 uv^.
aodvl Bum avj.ihi* medicine ha. frnnured us
piirytot. «d»arabiy. Aly distrett wa» produced by ft
*i»jjaiutft,*n4 »© fieaubatu wa» Mia dWlcnfir
l.foiiid •waUow/nj* food. liulocd, r «m!wnl*Set! thii
m,(wB ***l«tn»n*tM itrCofirnmfiUoii. or tome
e ***! it not btsc.*> carad try Unj iodteiou*
wlw irrk to prolpna their lire. I'
adri*e tie mor Dr TayfoVr Bif|am bf ioVer*
... MKK9GOWAN. Bowery,-
TTiit medicinefatuijtßtp.t expccioraima, wstncwfo,
v «Tj ITJioruaiiui gth. and mar be conMdcrerflh* am.
pfIWJ the' cure and prevention of all
A»ra*e*.in jboCtm*t and I-uiijra- and «h«lt*tf to rp*p,t
-*!?**>?s? 11 difnaxa harcrraMed lie u*n
‘fiCT*. !“ «*> ptncUfe.p( ,rhu old pad trry Tc
.ipccU!,lCila,r ,| e l^^ i l ',-' l t a rum „f L,>»nn b«W
‘i*« e **d.£ l *Tw»le lejuitauou fa* ,u» «mneK:«»wne
reassi^#*^t',,iß«w
“ ‘“‘“"“w. ■» «>*
-VUC RiLD —Sj j- b*rin* a Tio
tt»cd to CodjJi c(o|mitly. rai»irt qnaaxmo* of
jl&icjtbujrid imitor, and finally be cduid - not turn over
,tto of. ».•«, ttz Ja h iSlld
! v«m«wv it ..ml Ut w*j incurvU. »j.i
■MiptHen itij; ivil'iii'iftituutt to trr l)f rr__
OtMiebje ia» fulhi minted bid health/*
: - Pi NorfofVtTTtrei
* c °' sub "«' : ‘
TO TUB ABfLMTBn,.
ided for iaftatn>f the Lanf«.- In effaetm* • care ef |
catfon of remediM (hereto. ’ «ppa-.
~'.'^r ^'!, A ,s°'' 5 °'' ~ V <T ” Ho<S ClnJiic Ktl.ipi
*nd ail tiiot* obttinate to fbmain
ladeedeeery form of diuv e*ai*be« ar.dcr tie u*e
of bia reoeaica.to wJrieh humanity t» heir—not by U)<*
““b.°.!w 0a ** t * a * ,oaßdoa, y» Cor io «»k4»eamnaa*ie
»ilh PhywoJocicai Law, fc, h . Q,» omgS^TSS^
1 hfj?u^ tCl,TO P" * a * caehjieeTiiiar form
wb<n*u^««m
wl* * B P rTtor «» b[! coher, 1)
?-P gT y m^. oy |rrer n > roatmoeh at they leave um
frß * tron *«*ti*eae»* »• »},o bit
Golden hu» u atlmian} hy the faculty tcTpowcM r*ccu
f.SFT? I** 1 ** to Cme
«hefi«4 that a Ur. tn.i » mßr.t.i , 0 whi‘
h^rwlf e rt^* id 1 U> K,md * ®f dw moti tkeptieal >
TU alßlcteU of e inTfted to .call upon tic ticnt. and
frtcntn (aratlt) oac of tbe DocWt pampUlrts
adctajiefaceaMli of each remedy 1 and if* applmaeol?
For taJa by the frl'owtn* ayeuti «, well ii by mc,i
throogfcout tic cou-nry-’ * c
{ k. Co. « Wood ainwi; Putahonrh:
’ J MTourttveffif, dTURptI.-fi Market «} **
~ owtkt.lf.it. AUfffheHtnrr
Juafiaiklejr. coumv. r*
, J*o hlittru, Lnnon Valtar. - -
T Adams, ileaver, >•
narUMlljt .
«*»***•' Expectorant.
. Sat**, Columbiana c0.,0, Apr 24. IMI
TV" 'JXf* 1 Dsab »'*—* f*e! £>'Jnd tu )oa
1 *fy tflflgtcd public, to avail mr*cli of 0,,-op
p?nnn”?r. °**^ ,n t Publicity to Up ejtrt»ord:rtnrr rtftru
of 7our tiecctoTan»onmy«*lf. flarutc beon
’^? lh • "■vrrr eocftt, becue fe»er
ana tu concealtaumliaeasea, and turned only doomed
£rt a !S’ e f»S < I&PW • laUerai ' le « ia *wf, unit) Urn
[OU ,0( ISO, vbeOj.bfhtf more aevrrtly attacked, and
totrwf r?amed.(o ail my former remedri. and the me.
ic dpuoat of 4*o of the most reipeetable nuj.ieiin* la
utljßtydiood without deriviu* any l*eoefit, or the
Consolation ofinnrivinf bai a fnw day* or week* at
Itnhm—wben the la«i fleam of hope iru about u>
vanuh, I bad recommended u> me y our Kipcrforah!—
'« nd Ne**«l tykiaUMb* who doeaall Uimn la the
an of tnn m«a»*r«ad contrary to the axpeciauooa of
mf f hywciaa* and fneoda, l «*> j n a frW day* rai**d
from roy bed, and waa enabled by the u«n of a botUe. u>
aneod ic fay btuinesi, enjoying tmcebAter health than
1 had for ten Yefcft pnrvloaa
Roipeetfolfy rtTttr*. Ac., J*». W.&cnii.
sale iu I'tmbofgh, at Urn Pubis Tea Mure, 79
Fourth street. . u»t*l
*1:
Pfog Htore formerly oktied by lUy* A
KockWay, No.sr cbmmetnial W latane atrect,
PtmbargA, •. takaa ibia •. method of informing hi*
Irißßdx and the public m general, that hi* More
vrtil at alt time* b« supplied with an riwnaive and
reaeralaanrtttemcfPnjß*, Dya fltaffa, PaJnw, Oil*.
Vwniahea, Perfumery, Colofnma, aiuf indeed every ar
title called for in a drag ktore,-which will always he
sold aa low aa at any ullt*« hotwn Iu the city, whole.
pala or retail. Hoping to M«ril a'shartoeftte poblir
patnmnge, nothing shall bo wanting to erre enure aai«
utMtion tohi»cti«rmj»*, ndv?-tAp|4
i_ dySrojiaiEyt orlfae 'Watir'CareV
T\t*irua Senj amiin w. uoawtt, «un couumtet
XJ loprajUM Jhe aafo anil popaldr remedy called
: *fJ"fDpSthy«r ton Water Cure,and it desired will ireut
AliopathioaJly. Obabtrlcal core* will be at
tended tonromptly.
N. B -Ur. Morris may I*4 eonsaiird at bla Drug
Slorc, No. 2 Commercial flow, Librny stregt, (hiring
ptllnicaa hour*, or at Ills residence, morning and even
utg, Penn Stietr, u doors below lrvvju * alley.
novT-upll '
„ ... ... _.-.o’berfT, Jif, 0.,
rVPTIUL&IIO SURLKUN, will aUejitpta life treat
\J moot of Diseases df the live.
I>r. R. his bees engaged Ui iliia bVinch of tbn Tuedi-
Cftl profeiibn Tat sixteen ycort, acdjios conducted an
Mlablillart'eutfdf iljo tfeaunnit of diseases of the eye
alone for levaral years. *
Off las and realdenea, corner of, Bamilisfcy u anil
s?*. w P*t J y alley, Allegheny city..j actlti
. • 'Dr* UeLana In Tannessee.
f pßlfl is to certify (hit I purchased one rial of Dr.
X McLaos’i Worm Specific, sums two month* ago
to a ton of tome. *ome arjeen years old, swo
.bMpOOOI full, and althmira tire amount may appear
•fgOitit Move no doubt but (hero was upwards of
Two tartffi**!) u’inuu passed from him, measuring
wore cm quarter of an loch to two indie* tong.
„ • • '0 IV ItuMJiUY.
• Ecaa’l Orook, Carrol co. Tenn, Die t 7, 1547. ja?t
QkCEEks- mfIIVUGK ifiukukuia
,o. •“ CoiiKßiA. Jan. fill*, tp.tt.
Wr.Jtt. K. Seller*:—Your Vermifuge lim *oid writ,
and bu been highly spoken of bv all who ha** u«c«i
it. From the sucees* attending the. administration of
your Vermifuge in every euso I have beard of, 1 am
confident l ean aell more during the coining season
thin I did lakL ] will be glad to tt|eive another sup
ply of 4 or 6 groM. Your*, respectfu iy,
l» '.[Eiiract Dom letter.) 1L CARTED.
Preparad-and sold by K. E.£EIJiEKS, 57 Wood st,
and soldby druggist*generally, in Pittsburgh and Al
Itghny. _ jaTl
WONDERFUL ARRIVAL.—Da. Towiasan s B*a
* * BAFSITT.tAi— botilei of/lhis great fall and
winter fhedieine, just received uhil for sale by R. K.
BELLERfIL Bole Agent for Piu*t>o»gh, of .whom the
genttina article can be had. oecKJ
XTARRISUN'S Columbian j|air jjye;
' do do lodcllbio Ink, with
witS&ot pnmtraMon.
H®hMw EQptvior Bed Ink. .foj »ale to ike ira
w totnttfsoi«*et'a price**, by H fc SKJXBBS,
dccfl No 57 Wood .treet
iU'edlcino Din
U 400 a, ju*t ree’d and for «aJe by
_ J KIDP& C<
BJhJNZK—IB iWTfne Bronte, ail coTor*7juit rtsi
Mdfof iaJo by deelß • JtUDP&Cc
Jl frJttSlVfc PLASTER-150 yd. KilU* Adhcai
; ix rluteitiaai received and for ante by «. ...
* ’ tecta ' ; J iOPDJt Ct
A' itCOiiOL—£ 5b U AJcobol, jnsl recHl and fift t
A by. i decifl JOHN P-AIOBBAT
T~amj*bx-aoM^
Xjd«W
ORNING, FEBRTJ.
FOUOTAIIg notKi- . ' ~~~~
LiqJIT.STREET
_ wt **» ratteno*, tadFantros* - ~ ' d
ps> Tlllft.enabttifameni tanpantf wiMy known**,
Fa twi.ciieofithftnumeominodiQMin t&eeifrV
™®!.Mtwaoye,ha* recently nnderrQnevety'fcrwn!.
• live WtSttioni kfid ljntlrt
,«3r<H»te«l *<Uol,< ! ommhin y i l to4lf™dST
•WMff«pana«u», a 7
Tho Ladle*’ department ’ha* also bean Comnlctolv
WpLntzed and fitted np in a m&Wnmqne SdfSSj'‘
ftssssttafi §=■#
•tanial and luxury whielrtiß^Ht^aJc^v^^^j.
foitoS£j *.'“ k*» S-otoi
Ortiujr, «us lit Snr," ,f
Gentlemen-, u , . . ifio "
-N; »•—Jat BMffage Wagon of die Hocie trilFlli .
u the Q lll «f»«i Steamboat Landtag* -
Seftam 1 b * ss *« D ““W frotA did HotauSr,
-=— „ " ' i maygrf
HXCn&SQB HOTEL. '
M oa,JT SL or ”5® "• ***>» nrarfosoH. til ‘ ‘
Tht «übscnl»ef having iMuroed.
®*° l °,Vn “ onff est4bll shed and poidJW Hofei,
Pithtißannounces to Traveller* and tho
he will be at all timWpwparpd
““, c °™, n^ d , l,t f »hera m alt thing* desirable ja iweH
regulated Hotel, The House i* nerw bdnd thoroughly
nwM^iinf aad ncw Funu,ttro aided, tuJ ho
''•Peelftllj-MlWu • eomimiMM
pixnopnjtejhe Hour bu heretofore
TtoS TiiOhLAS OWffTONj
~ wuu __ . Proprietor.
iTAn&BfTirB uodsrT
M"*”* OIU - TT mm, } nvKßwn.
««pectlollv andotmcea that
?* now dim new and eiccUeni Hotel
far toe accoouaasation of traveler benr&cn,
hoMOnS AIStOW
® > .® nd "»P*i n4 o» 6b»« bees
«« Uoni of iho most comfortable and
pleaaam Hotel* In ths city
»»r ,^^. ,C !!H rU^. tera ?- nedtot,RS *"®. and thcre
t#to aollciu, a shaie of public patronace.
__ _JACOfi HOUtfll, proprietor.
PSITEP UO l^Er“~:
Op SnorTT' I v’, 4 * o v ‘t 3 S 0 ***® *J»n nrm m.
PPO9ITE laie Bank of the United BtatevPhila
ddphlo. M pope mitobel£,
-sgg f — Preprint.
JAHKB W. WOODWKIjir V
Uodcro a nil Inline* rnrnithM';
l ‘fai»o sJtuctt. PttTftnwy.
In«p, ecnstaiuly on hand and! maA» & ordei.
-Jv , l pre f'°. t ,lock o ? twndiflsnnoi be exceeded liy
wy. maaufafion ut, tjta. counfrr. Wraohi
art thing to porcUaiß Wqaid.tJo well toaif* me • «»ti.
«l,m d-.cralort rtypti* aiilpifil
Ihe ttoek ecmsme l»-~ •• "- r r *"
TstnaTbie; - •* BufctJStanetd- *
{*“rT2sf u '
SOnofa* with Flnth and Hair-cloth Oovem
3tl Mahogany Boctoiß Chair*
*Uik>*p»rior ; da
-*0 •• Fancy
4i centre Tabic i, 1
20 pair Doran* 4 piir p,er TaMev
13 marble top breach*- Bnmmn
* u 9 »c*rotanea ami book cue*
«0 marble tup l\ ui,. <i^ n .].; • •
4 pair Cniomau*;
f* pair fancy Work stan<l«;
, *I"*" -ht:T.*„d«>tht,
turminre too nuui*roa< to axenUim.
B °*" Uu> 4h»nc.i n«Uee,
audon the mo« reaaanablr] term*. drels
iv n w . Coeo*,
V *«*«» American anJ lVu. c U.6ii>cdlate, Prepay
ni Ulcoa, CoCoa Piute, Broma. Cocoa-ShelD kcT
I .». BM ! Tl ' bom \ B,ul col, *uh** , r*. who w3oiU purebaw
l the twMy.rodart* of Caeca. free from aduiteraijon,
'f n '*^ U fr UO T lh * n «o*o. Md u duality oiuur
jwixaed, the sjib»cnt*r rccoQiacmU tl»a ul-ovr onirle*.
Ilf. 1 !r y o Uo *f I hi* rtam£
Jilt Brprea and Coc»h W.te, w deiieulo, paUuhie,
• B ** >alaj y dnnke for Invalid*. con**le®e«m* and
.•then, on* pronounced by the most c taut ran phTiicmiu
■taperior to any other prcporvioiu. Hu manufccttfrei
•araalwaye ou tale, »n any quantity, by tbo’rooatre- !
S™**™ ln ***“ «»>-ni ciUea. and by (licit
Hawe* Gray 4 ra. of Uoium. Jaluee M Bweo
ro. Hartford. Lonn, l(u»«e>- & Murray New \ „rk- 1
OranWt Stone. Philadelphia; Tnoma» V Qrumiure Uul- 1
‘littorej and 4 {Vennott, Ctncmnnh, Oh.o. *■
p , ''ALTt.R UaSCKR, Uorchetter Mftse.
b 7_ «8?> BAUALKV k &.MITH, Agt»
.rrntwhaenbere beg leave to Inform thepMi!* that
lr».^r r Ji mv ? olll * ln ™ from ihe Ka*t 4l4b*»»te wd
£uhkmoble deaiptu far Iron Roilinif. ■ both
And eemeterw* I’erum* miluag tophvrure hand-
Jr™J* P a ‘^ r ’'" 'V*J ?*«»•« rail ar.4 ckamtiit,
A j tt,lu y witiVc fiirnithrd at the «k^».
-» t»tie* «nd tnttmhrer manfiW.' tt# |h« corne«_of ;
Crat ff and Itebec*-. AUeshcnr r 4 w wrne *^“
‘ "fP** - 4 . A- UmWa.KNO*.
rud.^ r3uta .
. J moot cheerfujl; Mconuaend to the phytieiamuiam.
*nd ail my former frfendk and patroa* mT'Il IL
Notna a»6cia* thoroaahly acqoJunpM tbr be*i
aew and worthy of pa^onare.
—”■* _ _»■ B. DEI^MV,
48 *vv' L?«
19 hfda prin Adinroalt *- •• 5 u
£1 do do do » u m 1,
S 3 do do >eart & Harwood a- vaklh* 4
ti do i Bstaoaoo '■*uu ..
ST hf do do • - j .
S 3 do do Wm Dawton •• « a .1
33 doT%Vnfbt*» ; « • .r
37 «Jo G Anderson - v. u
9 do t. T Dade'. 1 * » u «.
1 iloll . - ‘.« s ~
9 do Rairiid « -n, •*
Ja« landing fraat .(eaa.er «n* packet*, *n«J C, T „i«
h * , , MKALXI. I»UCKNt« 4Co
<J tiorth water »t »,.J Id ttortt/wharre*.
' . . fhiiadrlpkm
MANiiFACri.BW) TUiiACU»-agUx afs .j. g ,«
e Sou't »ai<n»r awcet ih lampa
n half bi* Oti> #djwHor lump*
to “ Lawrence Unvf - J* <•
S 3 Gentry A Ror»vr "3»A &a -
A “ Dupont idnta Ebrr> « b «
to - McLegl - ; Z -
, 85 , “ ,Uwrenre Lather 3« *.(* Ma*
Jun laodme fn*m aiouacr, and tor tale by
UKaJ.D. at’CKNUU 4 Co,
«f N water n ami lON wbarre*.
Ftuiadelpbia.
i JffflUKSJi. Book Dlndtn.
F l?Tv-i!/ m * trt>Tl ' *"}«»»«*, comer
** Wood andTh-W *trectc, Mnibureh, where
we ere to do any work it> oar lioe wiiit dc*-
Peirli. We eticnd lo our work [-rwnally, and Uui
r»b«My fW * r ‘ *" «<?»«*» •» oeatnert find d u .
*■?> bOOEUI Ok
n.m.»lly '•«■<•>... na»l»r, ototomi, |*„„d cue
n'o, > TI«« '■» fiMJctur.,
1 U 0... thai haw walk ),i am !ma ar> (aWIrJ to rail
• TICAM BOAT ULAAskTlir ' T ~
I\f A r ,ft,V*' A £7^ 7 lL KiJ 10 orUt,r " nd funiuM at ttion
khT » e i U , r> **““ o 1 ,l,e fM ' wt ««rh Man
r , kht - Ai, ° CoUuu end Uuck AUtuavdr mod* la iSn
C ( ° r * " r> ow M* 0 b * 1 HKRSftY,
W»»r)wa*f,a) Water .1
I f IALF Freaci Cajf »kjn*, i
1 M^„T er < LJf , “l aruclc , A ww Philadelphia
«kin«, from the manofirtary tt H M Crnwlbnf to
wigcb the ancotioa. d tarn m*kera.ii invited. just
receded iind for win by 'V YOUNOA XJo.
1 ' 37 _ ■• _■ lOlihwi,.,
At w ». M'ctiiwTOuk'ii. hi.>irini, u™i
e ®{'- **•# ®Jfplo%did *an«-tyof iup Royal v«-l
-?V Tuj«iry laid Ah* Um.-
V* I ** J Ply»»nd «n» arid Unr> larniin darpM., of .up
Myle. ami quaJi|ie*{ eadUa cfnpocuon rail tin
T^l! d £ r ** hr *’ Oi«J«r*a»annuk.; Mo.
Oil Clotb*. to, fcc., to all or whirk vu eatl ike
aucnjion of the public. aurtE
flTdficK. -
TTAVIVfi sold our cadre stock «aO ll.Uju.tt. with
AX a'vww U> Plowng out old we hereby .0-
bcu for him the pa>rona#e of all our frlendir and eti**
,mnrr,, • 80. W POLNOKXTBR,
n . . . <c . .TUB. I’OUV^KXTKII.
ruuburjli.Anff. 4ifc, ityi
( 1 IL (1 RANT, Wholesale Urocer, Conumuilon and
V*_ Forn '“ rd * lt « Merchant, No. 41 Water *l. unta
N
OS. 09 and M Front Mrvei, JteU Founder* and man
ufaeturrMofoll kind* of FtUinff* torUaa, Strain
drd “" Mwayennkajid Wrought Iron WeJ.
, ‘P* 5 '°f •‘cam, fa** and tiller, from 2 (n. to l m.
Ura.» Ca.unif* feafle \o *rdrr.
large oMortmeni of IteUenud 6niihed |irtu« WorlPio
i” “ nj
JiV Fimn r‘ P nt promptly and on woionable
... . __ .cpSOhlCot
• ASIIOBASS POcioKt.
SX b *”‘mrai*Fpuu4eT re-
Ba bo *‘ l and comumured ba.iuc.a at hi. old «and.
where:he wUI be pleated to the hi* ohtcimora-
and inertdi.
IB mj«ii ,,^^.l rf nbo ® ~? h d llolJ * ofo "fy *ize. flora 10
turned mid finished in the neatcn manner. *
I proprietor of Babbit'b Ann-Arau.
Alktal, *o Jo«ily pplcbroted for tbo reduction of
"l ■W'""*- The Boxn, w ,a C6,»p<£M
can fre bid of him «l all times. joSOrly
PIUSTINO PAPEJU ~
I •' •ooicnljer* bavuig ibe exclusive Agency for
X aeJUn* the Printing Puper of a new and exteusive
paper mill in ihU vicinity, wju beat aHiiraes wen *up
p.ied with the different sixes of paper of superior tmtuu
. which we offer al the lowest rego'ar prices.
Any size or quality will be manufactured to order at
•ho,t notice. RKYNOLUS* SMKE,
joHom . corner Pcyn nno Irwin sis
MAMMOTH PENS—Jut received, one ease of
mammoth Gold Pens. Person* bovine much
Oy to do,-will find great ease in these pens,
««i l^ ,dD BOt P rainplb ® fi,, 8 e *»i and have fine mnooih
\V W VVIGSON,
, 1 w>tzror4lh.«md market ns
t w dia &&
4 complete assortment of
a?FLB£ ae l Qo , au " B '^ 1 P” cc ‘ from «A6O to
i.M,. D oP u! ui| P* *»«• anA hab For sale at (be
Imha Rubber Depot, No 0 Wood st. ' •
de _ • • J 4 If PHILLIPS '
/IOLKM*
"JukziAN, UAJLMAf? VCo, have reinoYe<fTO4*
it?*®* 3 do °™ weal of ihe MonongahnU
ll^^r^cr‘nd •
JENT—Jho \yarohoii*fl?lo; 43 Wood «L
Po*tc&py. •>
VST b£6j
,THf:r *EOKIVKD~Thrte ioore of thou n Juilj
?i«L Thif &le S Hamburgh coailanilv bj
?7** uer K afltJ other freer performer*, tofetitir
. btais NouaWo«j.t,aiSc£,&o“%-
iasi reru amlfer**ie"
JOHN DMORO JUS
HOTELS
MISCELLANEOUS
h ' P 0& 9At»E.—The rood and mb.
I lhi\ iViiftiwT" «tena boat AAIEKIGA’it of-
far .sale .oa aecommpdajiflg
.>J»B-. _ _ "**'/ Ap, mdt/ii »
QUNDBIA&—IdOO bushels dried peaches, tOQ bath*
O eUcbcomw, la socta feather*,, la (lb Trbttija do
(bmif,ia«t rtceited per stedmeri Magnet adfpfo,-
jieer.anaJbriialeby .
,T**\ C^UIWMS
mtscellaneotis.
toWti.UITOOT,. r Ut-^iM
■ f ..... MPPBHCOTT *o*llo, “
,cjS«| f wSiw , fnr^H ß '^? or foroacp truwta*
(iowttdCTrtt,
, S6®S , 'SSssswffi T®
»l.
Ay®* Mdairijnea, selected Oje »af« tooleo of
223* Aom *to i» *toro of TrobCT* aSKSv, the
A 8 - : . ... C.p^PlUNfftk,
Wer toCoot & Hania, Brokew;l^JsB^^^ ,
HuMeyHanaa&Cb, do; dn
9°®^?JfVecWuUy
' 1 Jtt he rhwnb?*i&l,• ?-if dco . o,Hme ? afCopper
S that their Smelt
'Tl rtl V® *nece**foperaUoti, and they
ye bow ready Waake contra?* & thetdeliyery of
ingot* to thoee who waatfbihis form} antj aUo tough
cate Cot the purpose of rolling. i . , • - 1
fromUtfl. Metali Mine* of i
Lake Superior, ii be OaelTwraerior to 1
the ordinary oopper m the markets, which; it obtained
from ora contiUaingforirigoißißerai rabakneea This’
copper ta perfectly pore, and ii ;not injured by thepro
apd U therefore, greatly to beprerer
red for’ Mlmetal, rolling, and many olfierTparpoaca-
A» it ,is not the intention or wish of tmaCompnay
toeroctyorir* tot (be mamUhemroef copper lathe
vanotm fora* in whieMi ia wanted, they\fillbe happy
0 make eontraewfer the deliver* of iuri the form of
rolling, 4 c., to those who may
i» cntnarkln the business, '** • T.. ~ . .
™-i.*!n ,ter,^ like copper obtained from their mine*
wui be brought to Pittsburgh, and laigeeupplie* may
&,£**?sr*Lig naT ? or
mo filrunee U now
' “ <of »o/e Inreitment In njtnurinewcn
iT.S* 1 »«• lo Ure' mu of IMiS, „" eli
£?I’ES'Y' ° , * laDa ’"’ Moomtia;. T ttS annS!
!£5^ ph £i wnontwcnM ImjnndjuJ, Epfindo™?
and form fiJuprtaenicdl
, r^conk% i rns^M'^h^ iT
T“? v"*
A tb*«*n>—bow eoarwybow tocri, how fallow, ye!-
the skmappear* aflcrfrififflttlpir-
UmapltJi"" 1 " inniiniuioa»,ooni^itllnffn^fnrgo
wu' k ““ ,r IfSSSLf >“MIWI-‘ i WfctMo' article,
. jimr f Spanish licvjwmTEl li
ZS’ZI! 1 * "!***'"' b * an E purified of all delebsriotW
U } npw '* *?.<*« • k *u * fldifrtl,' healthy,
alabaster, liqat, Jiving while; ju fa <W nI dm*
‘ iw ? n making *
etinLeS PUetieflcbfiinlrtof ,W
f£ r ??f U *’“T® After JQHe*’ [Sfornl.h |i)y
J the ansi beaotMpndniff
mi, ««d at ihoaamr.uma whMeievCT raw. ?
wtainjy can eoascienUoaslv recommend it. tts» to all
»**lfegfc£S3 *
PUt HachtiU Stark* and Flandm
J’ " 1 rtfructdo, fa. ■• | 9 ’
°»* S^SLi 00 -’ 4 w* Couon
«??.b m* otnetv diyiriptiani inch
mm> Caiduin Machine*. fyutoinx Framis, * gpcedtr*,
Frame*, R.ij!way HetJ*,
P?^!!?J raxor *' VVroShi
Iroft Phafttn* to riied: all fixe* of Caw lrosrp u JbM?ttnj',
Hanger, of the latest rattcno, *hde ami|2aisUthX
and tools ofaU kind*. Costings of every description
iumriT 1 ° n ** on 2?*?f. e - P fcU «ro* inadf to ordenfojr
Mill Crervug, Iron Kilting, He Stram Pina for k«i
ui{ F.«on«< Uh« Imn Window Ba*b aUfaney c£-
,° ,dc ' > 16,1 01 'vJrebooi of J.
Uon? • I *' l ’ rr ’ r Mrpcl - wdl hare brompi niton*
to llbA-t.wk, Ilcll & bo„ J. K.tloorefiead& '
X°3® fr '' atacr John Irwin *Son»,Pitubaxghi G.
c .-*-|.H_WamrfiStoDtwimUn. I iaAl*
" r Sew UiidwareHoair
&943L& £22l WOQinvELL, comer oT
raSjHggßSgn W eod *ad.Sd «tv, PiuJtrargh. liar-
S»**?4r “V? withdrawn .from the firm of
\ inker end tVoodwcll, on thcj-t of Jahoarr, IM7. Ii
SdJ«iSrt2»“?'a Un< ' inß 10 my city
.anaeoaatry. UnM | taw owbeemyinow Bti.iw y,
, pljK * parehjjmed-iajr good* for'
amnswnanu wuiSannlaiSiter.ln
i r 7g^tTnSn%;ssshrs?j£S; :
ay woek, before(wrebflUureUe-
W i awj coropnee* apar/YrMi wocT
SunuaboatamJ wmdsery wdware t cifD trinuniilce,
tc “*' hiaje*. eervwL UtuoaFee,
board. andVeuee^' *od
•Ji aibrr arttaim « t - wied w»U» lire hardwire botj
' . . urewur ••
H ! Perna Slaebiae Ihoni -
WGIITMAN-Maoiifaciaref q/Vifcißdeofeot.
, tba and woollen niaehlncrf. iilerfjcaycity, Pa.
i ane abotewerka feeing now fn fall audl iucrea*lul op.
L,,& to *f w * 1 ® order.rwjih di*uatrt
rv^L* °f maeiiiaCTr ui aj lme,Mah as xvfflovitt,
pmk»ra,»preador»,«anU,ghodiiig machmee, railway*,
1 .* p « d * r »t UwMilfc loom*, woolen
I double or ruile, Tor merehanrotToouiry work,
: 4 /- J * r »* * nil band lathe* art iooKin«n’
All kinds of shafting madeiooniot, or plans nv-
C °n^/ e * Ca *o Mlonc * or a " ,u * l charge.
. to-Kenno y Quid, & Co Buck-cock, till
* t Co.,;**. A Gray.
Coop*r X>Oplei~ln«Ve r atid
j Cs?f received uid for sale ai
tkV~ir I rTf>t * T rednncd prices, five rcuu-
HSsSZ^9* 0 * Cooper, 0 Cajthorpc rtr'i,
n i.< u_ , Ur *l"* B*ad UndouDu.
Ssifet;' asrfesa; asss
®“7 other make. Thosem wantofa
fine watch are hmlsd to oall and oiataioi this lot
£^£r^^!° (ao1 * - nd #>lvorW^
SJ" Kino \v.n:hc< repaired In the Uu manner
\* W. W, WILSON,
*■ 4th and. Market tu.
bbw coAcii vicrtfoUY,
tlUßnuj
\C CO-t.woaM. reapeetitiny infona
ilX* the public that they hnwo rreetrdn .iv,n m
; l»et«reen Federal and Sandtuty Bireeu, T&cy
miprep»rt , 0 ™i*i„ odeifcj
description ai whurfev Comche*, Chaxior*. Ba-
W ™^ WMa / Ffajeuwu, fee, A&TwJieh fromuSir
Iftn* experience in the mauufactaxe of the above wort
t oy h * Te i ll ‘ e y feel confident theyaxa
aiiablwl W do work on the met reaionabla u-xua wJS.
tbeae wanting article* ia their line.
Piping particular niteaiioo to thdwJdetihiror mate-
l 1 *** f w>j« but competent tfrorknwn, they
®*** 00 fiMitauoo in waryanuiue their work VVe
N re a r fii I rliSf l rV r '‘ hUoa fc 6f ft-Wqto IHU mate,.
»£.aJSSSSK ,n,ka bMI *»£“£•
Head Duarten'foV"Bo«t< MkaTtihoeoT
Corner erf Snithfield and Fourth »u n 1
I fill TRorii 4 sedrr,
ftvlf reneral Boot and Shoo bwineaj, ’whoUsais *nd
s^^rasiss-p
tlracn amt ladiei
•olreo.
comer >
N.
on baud mj low
? jlu:
1 Ilia Fifth Wf
Chamber*, and /ihi*«»V.TX
lirU fto of'the nubjE.^rderi!
thankfully recemid and «i!#pUT auenUed to '
HA VARY A 81'AULDINO.
•who may deal with them. , s >
. - JOflN QIIAMBKIIS.
' IV OROBSTKR'fI PIAIIOIL
toiMrpoJrW., made b y
-i )\P rce,l ®;» N* ' • TU«w in<muae!i|»a«j ccxaidoc.
ed folh eqnaJ»if not wpenof, to any novr made in N*
X«, k, i. ln * ** 1 ro J aD<1 ' • ad nwWioM lone; war
ranieil lo weu troll and giro satiifaction. “
The price of Uw«o Piano* i* believed to be mucß
• JE? r lhfln *°T 9d,er wanofootuter’* In N Y - ■ f.
Tho»o who are la tram ofagodd an* elegant piano
at* moderate price, will pleate call and examineX
above at the (tore of the nuhacribsr. where a lsnm »«.
be JOHN U.iMfXuSl;
by Cooper, Toblai, Johnson, L.therla[3fl)*!ti£ *S?
F-ll jewelled W carat Gold latent Lerer w.v.v,—
Other* “l rarioo* priest acconSne^f
qnoJity, wauju, Ac., varying from m ’
Mirer watfibei In great Variety, from 63 to ovr m
over6lowarraipod. Lavert aefcw a*gt*T s ?. .A 11
fesSKsstaasis
with an entirely new (took of ildrkei andXiSiinS.**^
STBAU BOAT CLOCKS— Hanra eonofailtrd to ceU
off our eatiro »ioek of Kirke’s >Urina Tlnwiiece*.
nnuiqihse}tf. .Callfcodiefc. &
i Rpraember, we*i* not to betmdewold %!
. „„,~v 1 •BXiAKEA.ClX t Mkrkeiitfoev.^
QgQP- . •Mrancßoannrik ciila of the Diamond ,
.m > iuaujina
: ;DKY : &; VARIETY 6001$ '
i >■' r -pixAi Gopaa. ' • 1
' T(7*M'CI.WTOCK f _& bow-rioristamly receiving hi*
’ *Wi' •tt»' dWckorfeAftPEnittJ, £L iaurrmag
• one of thelargest assortments eretbrought to the mu
■e which bare boat* pnrchased direct, thejm
potten andSlaimfactiirert, Of to®.?m®« afid-aesrew
, styfea, ahd lover iupricstHin ererofffcred fntWaciiy,.
’ J to which ho mrites ’oho attention' of those wtshhttto;
-flwniai steamboat* t>rboa*e®>’befiwDpartliaiinjwl*o«i
- where. Tho stock consist* iapwtoCiM following
, £ rarienr,rixi . '
Velvet *^db
• r ’doTapestry -'4o - slfeei-widej m y ■'
. ‘idOßttmeta do t 64,7-4, A4* 4-4 4 feU«lMlj’
rEsrasqpe'Jply do . BtaifßCH*, • - . iL , . .
•Sopei do do 124,84endJ'^.HtijSett■
~m Ingram do BtairUheiii
WMe- dd do RosevobdOßC Dth
Cottmotv' do- • do crumb cloth*.!
44j94&ftDasuik GobonedKuu eotiii 9 *
-Yesiuaq . , do dp,. TabU do
44r34&Itvl’d-dodo.'. FiguredTaMetil cloth*
4434 &>pUin do do' TnrkeV'Red Toijeflen,..*
44, f,|, | tS-tcoudo AdelaidMat* •*.’
04 primed cotton Carpets; Sheepskin,do ! i!.- ••?
’Extra sap Chenille RagsiJate . do
■uq. do-TaAed .do Alicant do ;
»2g® ]do ~ do Mariilltf Hemp , • - 1 ...
Wfltotl do r 'do flnbw drop Napkins
Ctitimoaflg’d Plash; Diaper Towelling
Plain do Cra£
, .MwlMTilleJUniuß,
eiae do,for ecach.tmVs;Tran*p'nt Window ghedea
Carpet Binding* Extra . -do„.
Won deem* • Or
■ ®> Tassels .windowreoriains '1 •' 1 •*''
; Searlet, blue, .Mack sad-drab .Damasks;
ugared. rainbow r>* ,Ti sikiti worsted and linen Table
wj*”! bl o*i etimson, scarlet green, drab and black;
»7Li a tL co, ? ori Pfn*fiesorane«h)r»to.kc,Ac. ...
•«^Tu*s? nEb ? , S* * 3d Dnliinga for-steaibboat 'deck,'
ui?Ti < * t ® er necessary foronlfiik for boms:
f?^uHa**M? rl mSk.?£.S!P eci *l attentibii of Awncre
Sti^S 'V. Carpet; Ware room/
one door from Wood, on Fbtinh it •>.% , -,.:aagß?,|
W ,r-tavftes the parrichlar anemioa «f
J2*» ant f2 s .5 B . mboVo to hi* deiir*blr
(TOk; coiuiflißf ofW hen make, torn the mm apr
SS3WSB? 3SS- ° f »"^S& «-•
Sbeptiitgihdpm©t*easeMaalinhr 1
Diapent and Cnuk i «, .
TableCloths* Towel* indNa&Eiu;
Counterpanes; and 1
ranmettsa, plain tuwffsney DoLainen, {tome new
«yjf» jurat received;) Alpaeas, it. ’
being far advanced,ail these Goods wilt ]
pneestkateaaiiotihU.io please.; .- t
ILF naolesale ap italri. ' jaaJS. J
„ A . A. Ai UfASOBT * GO.,
*\TO. co MARKET STREET- will cominne their
ul areai serru-anmiai sale of DRY GOODS, forST
«£ Y u c& time UjfU ftnansrsOTsbola
sale Roonn Wjll bp thrown open toiheir Retail Trade
3 A ;«:*<»,-known* toi to,.re
fisUiog Dry Goods of every deicnpiijHifrtini ten to fif*
££l** *?“J** n V* f before, do invit*?,cwjJ
£f ***\ oC **l ffP«K fit who may be in want,
whS^ C rSS. PW - m **«*>***** !OWC,t
m make room"
*&r intention: fo exhibit tA
Wared th» largest and.the .richest stock ofJhrGoods J
ev«offoftdbyaayoao£,nte inTAmerim. • WQP *4
tt-.TI .. cQHpnpe the sale of oar BleaehW -and J
5227c£S i^Sj oOtw OdmasUpPooda, |
n onr foroerlow ra!**,Botwiihsn«ndln* the recent ad- I
, * a ” s t^ f * 5 P e,, «« I *t , P o ntboaa««tooanemi«airketa I
Ewe black Uutbes-»w. iLUnrur wk»,u»'
n -i 00 - of feK et810 extangTe OMortmaritbf
gWHls-incJiitlinc mohair.nod alaacea Luaea.
11«7 fiv flossy; j«l block and bbS
tc * Pieces wlUimztJnstre, for rtttuttin* dretf&fc
olotje o**p«xnentofvaTt*ttdcolorß«na*iTle»»fttM
ped ami t roead e Aip*ooas, Mark and fancy co-
J&.?irf2. b in ,k, n T ‘ ! “ bl *« tei^0 » < M>» as oihcr col**.
ifloe Paxaejun,and Alpacdaaf-jfcfeffvnos
de^ &«>di lately receive*
-F 00 ®* °P nair *> Bortbetut cbrner of4tb •
ana JuSrcetft*. J»3J,
£v
-fa?*'- 1 * u
_ d^ ia -PtWHh *t^
«0d UoaftJlkM*
SISS^msSSSM!K'
■ Vv R Mttrohy has «n hand
; * rJi «J&f?S^L of Gowi^S&r
* rail xsoftHWoief dotoes>le .a n «Arttrt^M^^o7« 1
nE^'£sfe i j
. 'JSSfe?''- to&r+fßßf* I
ZS!±2 “PJM template iwi of OAo laoj*i2| ml.
uirtflry, adapted to TTVSft_- ffif»'
&525
«L'“ e l f ? r U*n aDSi«SS"M
&S.'ftSds2SiSte^!Ste^“r’‘' < “* ,K '
ggKEasa^®
lOTCW4, MU
<s2fa«g»»-. .... , .'-S ~: am,,. -1-TvTT ,
UrS.'SS2L b ** JW* wllUn a few den a
£§&&£S£ggj
u “‘ p?ita. p <SS:. ZMS.T'tJk?'"* ,I "“ «4
•^SiSfflstesssasssa Ih *’-
*- -r- - - 1 ' ‘ 4eeU
vcissr^s," 8 Fnack
moraiiSffiSJriSri.SSj*’ n ' r "*'
£»a®ff«ss t
AJlortfr, „, Ih . fa ££
frahionalMe «nddarablwfiSiSS J M “ , JJ““ ’■
Fnna, wiramni &,, ooton? 1 -- I *' ™ W flf“ n ?«.
•»JtaS2ySSg2SjJ^i T S i >‘" 4 ■»«.
•id whltiTkS,"^™^ 1 "" 1 " b, “«Bf «*in, jreu
lE»"l!? I 5^. Sto “ Mi ' l f ta '*-A l«K< irticl*, only
.«
. >Vnole«tfB Eoom»nb nairm •• ■*•••'
l?
col’i and \rhite «S&mn£SifS? l iSfain3^i££i’[2? l^< ;
anwi?«ffis'Brasji , fS^^S^lfef t^k«»»J
fu.
rtrT
■oultuto. p„ii^“!S™V ? l»«oi >r drmb,
A l#W hla»|r *p»K«Mr I ''“‘aV/** ®«Ort.
J V cfei k^bi,, ‘ 1, « ol ,f° W 'and f.b'
57 natfcei it, cor 4ih |
Vlan'&.'fii'r Chmnti. p,s.
R- hWirflY Wk-WlSirid a few rerr
hanaidme ohwtyeable 811 k. Virile*,' »*ry uiiiablefS
UifUtmaa presnu, whmfe he is lallng at reduced pri
ce*. Al*o, hand*ome Drew Silk* and K«)t n - « wr . r £ nn
new style Uueu cambric Hdkfj, JSa
if ACEGOODS—'WhiIe atnTbfiiPk'Laen"^«p>V)fj>Vf'
blMlc do
bsee Bmha*i..bl«ok do Veil* plain. Wench Work
W ed .“ d miria M MwUnjdoj eWirtfciflV
to ostein Udto Unco cambric cenu do do dot
J*? 0, 0^3 r * r *“ c *» a itifielai lowers, bonnet
Ut». ibr raJewbole
otie andrettn. by ••* • FH BATON*C& .
•««» .... i; ©fourth «t
pO AT AND'
V oaaarted-cloak TmiAU; CfTOMfifUredsUk -Biod.-
ingt.ddo do mphur do, d dodo drab coat do: 5 do drab
I orercoal bwum«j XQuofino ebatbuuon*} I2Hb*be«t
esMKtd otaepTriamitlji, foftailo«’bie, conataoiii
d*e3 ... F U BATOV &Co *
. irgnoS * Co. art coa>m^{]y'l
X. kupßlled ‘with * hUM'UUlehatcp *Mortmam of ,
•ukMsmUdghßp*, l*.
ees, edntzg* end glarei md hotierr
genu liirtfc M«wtjaer» AhXwuftr ktraanto, Berlin
S^tSf&itSlS^SS^iSS&'
price* to merchanU and etben,* c&lfceir new and com?
madiooß wnrehocM»fl>roMthc4 year mrfcrtTyfrpp ■ -
TEUUmSGS, noHEttT AHU PASCV
’U»- a EATON t co., tiBj£jL2 *: d
' "°°° T<at . feSiSSr oi d
HjQ AP Ift-* 1
fcM- . fcCo^
■' ! :;:’ > *■■;: -1
--j I!.--.» . ■
' > JJaa r..;T f ‘f t;
•«. <M u l u »,i M Ijbi Ituu
” ~ A *• JI/ lt u«iia i i
; H£BSiggf
_ „ COAD»9 ' . .-> ./
end Ptteat
ypiia i«tha wdr Huttßaam of the, kind
.-*-,««*presented in this country or Eorooe tor mM.
and ia tha only aneort r fcnown to
■gUttr&tteetaffiotnln,ori» vt*pvioftb i bodv
*w*rwnßTMl}y*o* iateniaUV, in «nitt
J"*? “■»!»• oSeTorgii^S
f»ttswnlmuii,'nhlioli, hminUjlt. ot
ma£«liore» mBl
Vim » dsneflr epUepsy, weo&nesi Bon rantoi, SS
Sieeimdt » frcalrs, coinrnct-oaof tie »m>.-
tc.cte*-,i- •. • i . ~ *
crondas onVeslwa Pn_
, , I'TUilnHtroetlcoswul WefyonlbrOiarariaß«<.v««.i
totlhe Cttro-af iftose-doeue* will al«
Pitubnrgaand AUotThmy
.'§ ’“JS Inwitntfdfl lrfl6wih»neeefiflfl'6peratlon.an.
osuhe .management of;*<o«noeionl matron -and
P ttr y*» M«dip»l Staff’ll composed of the follow* ‘
LnyphyricUmii-lhi- Addjson Sdi£m,l>alfc Brook*
l*age-*iul C*/nman, qto (wo last of
tSlnSrfSii r*!£t < £l rmMß ‘ pS* The object of
? nt » a bat* co
ttttTfcfeuoot wflbnnr and.thnitek—tie chan
to *« c weoti and junto diseases,
«e«P* ur ejctreni©: eust... Aamtovr^entTorihi?
** «° fond* will
Socioties,
ffindSnS^.^FJ 1 M P**** o *« «Tlam for tick
25£ftfeF^^k2£5? n W a i cae , do, 60 « from S 3
, kccwdin ? to orteiidmrie, room, Ac
gtegp3 1 S£ftS
Bahnx
• y. ’ Jecjb-tf
'&&BBs£Rsn*
. .Jlannarrl. 1549.
• Y •> ; ft ; I
sg&ssr&mss
nimf, Jtn.a,tsa.f -££'K" K!j|
""k’rr-i -u»-v*
roZ^'Z4^^itEß,m
-|g3^|sr^g:g£pl
■ r
.ItolmteMaSS, bT
JWm sf^st aU •"■*•¥?'" noLMloblo ,i
■ fWfifr rer i*» crtJU>p\Pairr in N. Yoik.
e,e * x “** P®*** Ike eye, y.j
- j»Awr *i Wb ii.
; . s \Bf.. „ deposit
f»^>e t CMomo r eoriefc*j^tlfas^ram«to C ‘ Tsli *
l i ®»’S^sssssagaaiasi
%?*' ieT PIP e ’*r •
Ot>fitoae«denaU» o|h#r«.- ity.tS* ew^wottuuThXj
-
hirt
”“£!£* A * wn *‘ ; ' t W. WiLSofi*
< > • CQmgrpf Fonnh yid aUrket cti.
•PtapfcropA Bidnat w«*r.
... **<oSv*th« llutbu.
m. ■ -‘-pumtifc ft Cb.
Aprau for the «lo of Jeaninrt
, n ;lP^_r*%ia-rater,
JSv v "
TIP i U GS ** A * 84 ® BrK&my,
iip&s§
m> - ;__i_uymGaa;&y,.Bt)GGEN 4c«
miiclU" ir ******iaeiiu -
sasssii
SSS-£«S*-S£ f
&£&&%s£?*' ■»
~ L.. iiiffwJ]-
■tohu'tiifrMßtsigtoekof i&t> /funfe.i 0 B*°*™! that
SHaggS^
aaijam AUecbeov conmr R»m» A., ® j**. ®®to
u* ntisiiSiSSSiKiiSuUM l ?” e11
«• So tenth. Ain, “u 1^ 0 -
.^^wSwSSsH*
—
S|SS
sprang
38SSSS*«i®h
iS^p-HS
d “oy to «“>o»e«badg«foplroa,wtood#.
as®»‘«r
li— SCAIVi: & ATKINSON.
.. • TifPftM? Wood ttreei.
eom»on Gr»x**,-Haltow Wow, Ao.Ac *«or and
•m&smnte> Wwtaaß«yrc.wSfchbiS«nJ!/*k
t. - ««ortn»ni aCCatneihisJk Co** eel7h^.-J lon * lvo .»•
Cictore, and mperior lo ail otherrn In “®an-.r
ebarche*,%teamMau. to?
.iSSJMSSsS^r-r® 3s ©!.-^
to fijj^SkS ol ** *®» &**>
d " cl rgvig,.^-.,
, s *"'"7,kS
«l»,p «d jmU rtMdSg, ofMSh!? *“!» * TOy
h.bffiff E£r MoSffi.
I" 1 ) 1 *%»MWI ioiall JutoiSStaft"’ * re PMlitn-
ITOimimißS# • V4KB SKSP —
SffSSSS I .® °“> •& « b*lf
ored, p L er & “*•&*"
UnoW-|f jI HiriWn\ qo«Uty
do SaeSmtAr? J*“anM fo/iii; sutiuouuu sirf>wei*,jo
- il. I i •omjamzmtti s si. woSJ2^ :
«Miftart*«oresndtofwJa by
; - v.2*..* u. j„ ■".iiJJ&AHiitotisox *ca. •:.•«.
* •;•**• i«£ra*SBS»SSggv : .
* - •:#■..* i-i i‘-» iiVii-v K .;a *iii '- ••*
-<!* ilii i; 1K ;
f.ti\ iif.il dt«ii
ij Lzi.Ui
•• ■'" . /i