The Pittsburgh daily gazette. (Pittsburgh, Pa.) 1847-1851, February 10, 1849, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    . p ■
I , ■;;.
.;!“ V: .-'I %5-i-,.-::-/. •:-.-V-c^rL? :,*
,i- •;.;
•: ’’b • ~'.§i.--j-;:..£: • ■'
i&;Zsks
istabushed
j BtJSIHESS CARDS.
.. •H.IIHIHII*
rrtONQ ACBOZEBtCoaaiMiptf UttehttSi
Dttlra.lftPuwUe*, K6* aiUitost tom
Dl7BlinEbDtflUtS|tnfil«al* tinmen iaDrr
X> Boot*. BtoefcrPiflibttryii nmn»
: SettrH ctfcitty *&, No.-82aiibeny ctnev- Piu»*
tatrrti " ' r * ‘ ‘ • ' .»"-Its.. : .
T>RAUN *. KEiTaB, -lTi*laito BuJ Betti! Dreg*
4> tutk'toracr of UteTty,Aad 8t <Balr
gajU,
POCK S«*
t eorow Woofl»adfch»x».- nrl
B. Jl W
«-9aa
C% apHejaroLTrvci^
ji Wtolmwln fft»j I?ttnrmwtnn irnVFpT
M«tri»hMtt.*nddgtterttttPtodg«miPtg»-
K£37 .TOotS td and
r f•: v..-''.-: 1 -:'.'• • •
rTi T 1 : *up»'woo».
’pwaqx BHCT 4. C(h» Vwoalt ‘Graeerrmd
£xot4es%!sm< •7Wuei,iwrt.y? i Tro««s^toh;
IXFm&o ; «a! GitTFUtftHTJJ* Fnmv between
£r finSWfllt Coppe?” nrißm*.
wntiag. Jttaefeaattrtaoife teamed ti (.Aftetty
Jm. .
•‘ if "';
jL j.*ircisaV*WAiß ttttfr. . J p>|<.fly r ; ;■
•
•*, k.H N<mhWhgroi,
tuns • •;••.,• v-'r-ir.asmt vsxxssn,- r
(v«ttr.indig7 Fwm eQ»ct»» PUabttrglu ’.'-■ ’tiarfl'
• TOHN'H.Bl2CDNi'4Lttsß»nrKidOnm»eQoi « Lew
*f jarUfrSatt ef.Pacniyittni>
iHan\y ftlaitrfl;
no % MUitf.,ii^ndJ<wVH l Q»te.Jato/E' Pezte,
M iii«^Baaiga,M , Ccrtf JitKay. : ' ■’-■■?■-■> jeMfly-
£)BN Grown, Forward
iu
»aafrPwebaigh MtßKftcianfc NeiTfioamerrinl
Bow, Liberty stzeAi.near tfeo CwavPirUtniiEb, Pa.
- ■'BBt,: sn>riv.v.Tt.it •„-----
fizmof Algeo ud
<*■Tgflgjgfc Ctarie»~Bmldiaf%
Waktf'w«CTiad<a fecijfl sates, fjttfenrgV.;... ~,
H«»rdPovder Co. of H. ¥*Tfo.W Wood at,
TOHR^SQSGAKWWaoJa Dnggixt ud Soak
lifer Is PyaftBft l Pdat»i.Oßfc Y»ndtts>*frtKd.P
wood sutuyoagtoorßogfeof THimoird JUley»Eitt>-
HTi r.A'ft- : i.:-‘ i:j i ■»;. «••_••.;.'v'«y.v>'.•.*/ ;.•• -. ;jftnt;.’-..
\t+ fc Cftj igttetwKtrtftJft<cpk&
•oeg -
fpipSW--Hyt.T/>P 1 -'W^Uy«l^«W^-yjaal!il<»y>ff l
m la Mule tad Mosieal : ' InatnAHOß, Sefawlßoosß,
n^;Sateo.Btaoi^Pex&QßiUa t ftisten* CsnUy ua
gutlcnuyronealiy,NoTolwood n~ PittsbrrfiL ::
IP*Bratwatfelortolantetrode.?* -»•;. • scplO?
. WWjm>¥l IMW HWWHN ~i ■ —»; * >.-i
Di ctfrrartth and Wood
eta. Pißsbontfc ». i • oct8•
' TOHNBTO?? [& gTOCgtOK.Psolscllarv Printer*
gPung 44 Muket sx^Pttt*-
taomotSr- i • r ticaißrfWO^ 2 '
Je*B. £U>YIX d«te A Pl9yd&Oou).Wlt6UteU
■ Grocer*, NoliMlibertymccL -.j ~- ■JX-Ztetß/..
«) aFFredSeeid Biutenh
. BaOTfrmam.!:Ketyt Water JonlF;
) Pcnrnrtiat.*ißlOc«gßtsriotiBlOT*
|V cktia*, Dealer* in
Ucattd arorild%€«nsi'B»ttn, aesxTUm. C daV
ypt lr *- -----
.' T JEWS. DALZEZiDfeDo* Kmtfietßtcmof.nll si*
Jj «•« 4kdlet lim art'HOß* rf fee best
: qoalitT.-Wniobosscj <4 wcynafl tPS faKA'iu-z^': .
jrsif^rtiWv
. T '» WAKEMAN^WOelesaleOroeer t FOnrard>r
Ai* MettitanJ, Seale* ?in- PSjto*
. bßMAtoßfsgttntennd No*. 31 WKer *t»
oafOFrenisi .*-:> <’ j r t y «<>.•.» - ‘ '• : gT
' Tv -m»mj- J~T WALXXO C.MCT
-»jealLLßiltOE I WtoltMlsGiw:erf««l Connb
jvJHamßHSS&ttantt
CO- (l»» Jones, Miroir*
:.
-- jxi. Metcbmtfc. for fec'snle -of Aißfirienn Wooiten
o ** «iti*i,liFppiiie Fifth. -> ‘ : -f asnrtHf>
; Wi'!aijjn»?. 1 -r' ■• WV v mmcT
WC..;AL££&fc jCbu .CdSßßissto -ladr fjßrtrOßfio?
Ju« Metohshty Wkar iukFnest ibtteteq
•'• woaYmrwafiwtstt. 4 - rjono-
Wkotei&fi^iud
SSHHOUdES ,-fe 80&i >x Ns. « Jlarket Rcosd
SWm titiftta eszaer or Ftoutik dealers in Foreign
' saaaoß>eaiigßiUi<rfE«frtnrt«Cdrtiflcau«efDepose
Notes and BpceJe« . * - 1
. Hl7CMltetiou .Ba& ttSL 'tS. (kai szbutott chief
- *^ec!7
»axns«*a., i coco,
A A Grocer* and
JJu-de*l*teiaOU*,BaslSi*Te,aadSln*tmjjh Hia*
nftrngod article*, fcsi* on tinea, • fatten*
TIGBEKTHOD&E)..WhoIesaIe ~ Cboecr;:B&csfjfof
. ywim>ttoiiw^i3iw<ft9i
tan% sad iu kind**/ Jfendgftsad'DraastieWiaet
aadiigiors; Kb. U ! liberty-street. rOs >kS9d-S-.TOT
taitesuxk ef’SDsxiß».«» Jdtßeat*Wft.
viStk wfllbss^ spifcly-
Beau Dealer in
Xv n iwiiriHiiytf«sadßad*
tB*%*Xaß«MUl»d Cettasltfhela* tUiTlamaxa* Oil,
jglW Wood «WRBC»l>kiT>>r',-7iS--r.r,-^»Sit^
wSSSn^SS^^V^^ruSSS^w^SSi:
T> Groom, Predate
Xbt M******" t ‘ir w«*.
S&gk Mfaß&psm,t&u*'U&w
liOTk£rj?AL2EW4«:co*-waaeaaie-cioeea}
XvCemieetopstf ydrwangar^tortninajdeakri
►WFr. ATTcWflOKOHAM,Wtateaalo&roe«
ftadseo«al Fiaabsifh dfanhfactgn
OSfdailti&fli
'vwlSißyitttt iacaibypaldai aiitfxaaifareora
ttT'ttga, ConurwPenkaaalrirtß«u;;..,...; JattO
SlUTflfciollN3aN t 3VT«tca»leifttf^^
InMiilioOT
upo** HurdM,
•Rnrtst*k.'•- ■'</•->•. ••• •- r tfSi r '•■
OHACKUSrri'WHITE, Wholesale Dealers la
S'SMetfassd Damns Day Goods. Ifeitt Wood cl
*J| ■ Jk W. HAEBAi’OHj 'Wool Mtaehs&ti£Dealet*
D* ia Roar and Ptodooo*«acraUT t andFerwartin*
w Waterat*Roa.
. *>- .': . -i>‘ ...
lev ACo-Wbol»l*i
sffcNe.JßSHmrjfettJßpet'
UfEmmddpte*,,.-, ■, y,,
uHR^vA^AI
OOXwl-iI kKPiArodaefnd OoenlCoD*.
-BiK2»l*«tteiK^j^pC£«nr«, m#,
TCS(®rS®ii«SSSSR«S§wS®SSSe.
% e*W.~ye>wartifljr and
Western Fro
t, stand),
ft utettpt 7t» tt me* faaaeery t*ne*Vr ■;'::: '
•■’■ r.r.tmr. J '
I r|T«ofSil«X«T ? WlioWl txißjiltnifumte
■)
■■■ :l> - - _ Fg» '
** e&e6 ofw«, fAtti*
MMSS&IOr * Kttrtw*fc/ «o»
Wn&iflgtOtfcwiUtWftJlfl
, my vm>wa»t» fly ‘
PwiSSi^
?** l ‘" l *ffiy >l!&£' I ’.
'• , - - '. utMtorcun* j
-.ifctTgW > ? :i.v.vy'.t---- '• yr . X\
W£2N£&B2S!SB^3to
mad Gktcfca
cmnsMoaiiFaMi j.
:-•' Atßfrdtf ~; /-Si-y';yV.»it jo •?.-■> ; -u-"- j
TOiWl.hu taamHj ontonot*wii ulteuti u
: -■Minium* te««adftwtwi H<din)«« I THo> ■'
..- 1 - •. ':. ■'-' ;;■ 1
Illi: ITITMUItUI imil
[•'' CARDS,
MABBLE WORKS OSIIBEIITy BT, OProSfff;
.?: kiarramcats. fttrpli-
W■♦d, « tnjr dwenpUon. Ho solicits*than‘'ofanblle'
Manacw:xavxia$ t r<■ jos. tbk. msottiir
Jjyjo* nxaa, 1 r ‘V- 1 ycuxbob, *•■ - < lixniL •;
WORKS.
jSUrooN' *,o* numdketattn* ta£ VUlsjnßoalnr
0 «ad Wttdowr'CltaLkMjrcoasttialy va htnd t
nnenl Monsent of ute tbOTS titfdet.- Alnytatko
9 sfj»* : * wticfa ?of Mi nettle* SodV~\V»izr,
•Bwfli*i of colored ;hn. . Woodlt, jftui&tisb..
K " -'-t*** 9 ***
jV'icdWted Linen,l4in*w
JSuk isd colored Cottm Fridge* for silk tad timkam
TjuiaMk. w* Bll*®aWoa FSagtat
•.v;:-’*3T7£
;ETOT*,<so«flrofU*ii«tLtM tad William, eatttafea
’»?• ['■■■■• Mt B^-BtOWll*”''-;
f.'iWkeleaaJo Qiocen.
,Vam«xdinj«ai/Cda|.
s*l BuU« Fmxbttrgh P*.
it x.*3f=-.M i X'% : C • mchS -
Jgjt Mihgjaes
T\P^s&J..tC^wiliLBQfii' L oAeri hit profcttlonWl
ycocrtUyof
■ ;^tTnir‘lnrffi*»l dobri.froaMayor'saffi<»p J t
«*<nEßsf
f! Q^’^fe^BH«J 4 Sj?' COi.piiolMtami" it
W™S?SSI.i^ i “PT t ' ,l * sl “ £red Axlea,
'?WWR»
M«Ut»blo
?g^*** a ***, 1 -•!:* : '"jfctlt.-
.tctaMr,
W[fe^iSCM.TßEE,_ j -Wl«tettfl fr Groeert
jf r'Kwtuyiaj';Pixtßlen,vtad Wine- ssd Udad.
.jn^msssjsssssßW
{ rfam* jWi*****«UMrA' co» ;.
Inr.Miiicr nni,|< auknt3
OrjnatMru hJ.AujmA.CQ, ,
■ :*OOl '-T No.4&Wtiat street.
:: 'INSURANCE.
-T OHff~ FPIHISV 1 jr a Agcatofltobhrgfr to thi pel--
V • jgntf».Jtaaal oFAtfe
irtetphlK. BpiM mnrt w-w.hn.wt;,,, •
-«£eTcnr deacription,'ncdMsainnßUks upon hull* or
taken open the • asm favorable
Wtfftffltin of \v. ftw*i*w« tßnXi
Wato f T»«f Hark* rstreevKmbartti- --
• of this Company siace tbewab-.
g*h*«»*£ to'Arcncria thiaeiiy, whh the prompt
;oeaa and libtoitl&y with'whieh every claimtipoathem
>to lose has been odinstibd; felly wahmrft B>a ■■**»«« in
Ifaritfeg the confidence andpatronsre efhis (Hemis and
fee eomnanlty ad'large to'fed'-Dela-ifero u. 8. Inso
range, Company, while it has the arittitfnntl advantages
•stninsfesitaajaetigttefeositoarUhittglaPhiladefh.
. phld ‘ is "an omplenaljJ-in capital, which by fee
«p«wldti\ef ita eharwri* obnstaatlytneeeaiinfc as
yuUZhrtoeaeh'MTsfca natoed his too share offer
protottf-ito cwnipihy /wlfeoct bmiving him is may
. syggruihili fjKwtcateyer, • and therefore as ponsasitur
the. Mm&al pnneiple divested oi tttrr obooxions fe£
fere, and la its'most anraetiTC fona. r--.Bovdi
AHD KAIUHB ISICBAXCK. .
rPU£ Nortulmenci. inrooit
X iuAfrfc.to
make pentanes* tndlnniijd Insurance oh property, ia
.t">o3»xM2>:;i tnammaft;.........,,-j ~.,
ArthurQCoffin, <.-».• .. .. Ghjudes Taylor, ,
acn’lW.ionea,- Ambtoae White,, i |
Edward Smith Jacob U.Thomas.
John A. Brown, ... Joha^Ne?^
John Whoa, Richard UIW«*L
noscasJP.CoM, r Wat. Welsh, Fv
Hams. . Franie* Sosa ena.
B«ai»lßmssr? _ a AudffiubMm
„ i v ARTHURO.COFTTXPreVt.
} wwfi jx •
■TOstatha oldest-Inaarsaca Company is the Ctutrd
luteaf haafay beea chattered fe ll?*. .Its charter la
wipataalf aag from its jtothtandinfc loaf arpedeaes,
apla meaaijadd aroidlßg.aU nsksef as extra Juts
uonch EtarvctfT, it,may so considered as offiwiag am-'
da eeeatity to the public. ' W. P/JO.NES.
At tfceCoimfcjg Been *f AfWQDd,'Jaofc» A Co, W *
erahtf Frortstrects -‘ •' , -nayai
f-.-SqRASXIsXS.JnBX-JIISVSASCSCO* ;
riTHE Franklin Fir* Insurance Company, of Pliiiadcl*
liAtp^fa^^rtgaOislwattaiiit^pMaaßnt.fiwl^nV^
s&BSiTSSB!ina&-S3SsBB^
■cayhasoperpcthiJcharter.. ' -h
Csptflslf ‘ ...v •-•. 9400^30paidln
?
I apUPtf ir-WABBiCK JdAßllN.AaenL
BUBSCBIBWRuia ftwtti sppfilrtted Aycat pro
•i America,
and will isBß#M2elee and astesd tor the other business
of (he [Agency, atthadwrehbiieeer Atwood, Jone« A
Co. FT . tptt WIJ. P. tt
FORffARDISG &XOJdSMIQN
c.m.mOTJWx»t -,n- .-, - - •, .Msuuoun.
rninr.gfft. niUßTOiwirttß M. -
\;W»CM'XOIUUUIM igBCHAJm,
]Jte*So*ikWtarr«'suit Kou. 117 Beat*' Watmr c.
. ••
'"DEC® to is£Raß»tnoc-M>4[deile7i'ce&crmJJy’, «f
< JQ? ffttatarf)* tkatthcr Hit tamd* neb mrrmagc tsu ala
1 wfaifam/ Yiignio nnuatatc'4»?gT* *ad tfam.Giowvnrfef
> tfa* *W«t,Watt bdia.wd-otto plmeem u will fatten
-a.:lajf*ad«sa>uat am*T : ®f wo feltowio* de»cri>
,dog*of-fltab*c<*y<wfc tic&-will fa* aoU; «opa' a* *cea»
;and*Us9.ienBfl«s *aymb4rfaou#f utus.eUjrofelM>
; wfccre. and all goods. orton* tea ifaeta will fa* wmr*
' —wt«v* —ml wm—MnUtwi', •--'
V- , ' '• .
• y*a? -•' - - forte Bicc; Pean’t; MSmetfLeaf to
.Cafa*f""—Uttoip: fcFtoridmj^-—b*eeo}~
!. jtLSO-Bnaefa'm. etiefarmied - Aromtiic Sag Cmren
i«ikiri& rfem UNKtafear el asherpopAiks bauds,
j afedcttmlftfolif peafatfa. 9«* mod Lcnte
■ «m» tfa mod tfe'ftfatf'Uidims' TtvtiCiVinlßix ThHsL
' A& > ' Awe*t' t ahd piaint iayrkolo mod ulf SoxS^-trooa
• wfafa'ffWT TmrieyroT motefai.beloc^*
i. ■ 4. im«w. i.4tiiwi«
. BABKBT/VEIBIV ftOASBETBOVt
/ . ■mcbasmv:. .
i ' ‘ lfo lB WtanSr*
__ PHILADELPHIA.
Rumo H/Biflw ACO.-1 • -
‘ . '
> 4 tauiNSpierAcSTr
'Aliea*rp«zv>a, - . .New Yolk.
■s Waiter* A Henrey,.. . Hsl timers.
•• Bspisy Afloiib*
■” • Cef « T /ode% !,t ' ; .-- : ! r }' "•*
JEP*Utent euh «dvjuu»«enf
•races. " u ■ •' !
csuuisxcxT. " non.yri.nuu
i
AJtd CHlunl Ootatii>tu)oß' jlmbtabr
”■;W* 13 Sown Wat** Stotv *’' * •• • : •
i,-n , ->J -T .-** r ~m;;-v ptniiAPgLglCTA .
BEFEBEZSCES-HatTfCrctf & C 6, AOabbrlK"
"""■ .: :
A.U>J«miu7r&UrjmUo.V j
*■ '
,
Mercer, Dna-fcC©,; V >FBU*d’«
~,. ;. Bead* , .Jf-
Italy-'- •, . • Dadlk feCouticery. Kew York, ;
HIBtMWIOW. %• *AMI?B.CICSX>. ;
~ AZUtSTBOHO * OBNBBt,
MKBCHAjfTyßttgltortri street,
will atwndproißpflyio tkatalo oi
- eyer* defetopuan of .*'Western-nMsdi, and othorkr
tku*eairunea».ihdf cire... ...-.• 'j
Haaaa, Honey AcS^ftwtSfffa: .flinnaf<Jrilu«J
*,9®- New Udbon, Oj torch tat* feoerany, W*lU-
Tille, O 4 BbodetVCMeby. A O.BifeV
-«**■»*- j, KHoward, lAptoUiel
ifciCpnron, gt LoOisj ILMtoyfri, Bieafrf n«
<bc«. Eudiibcril.dY.neetm.d.cn lot!il«Gi*;i , .». i
I»B. * Co. UJt le.Tj.to rerot to- • ■ • • j
. . t ‘ . I \jJtcGUl'* flb./ ; fftolKOjk- ~ !
: Eetd,Piilut Co.,B<n, B r, . ;
....
OillEstoU, it,
■■ '-*’■* BhodtolcOtfeby,Bitdclpert,o. ■ ■
faCt-diwntwlW . . »'■ '■■•" i-j »•■ - { !
~, sTclVssiBSH; •
HcmltlbS) ferfanljßjanii;tieoerai Commit
... r,, . ;-; *ioa itKlia#c ; v‘‘v
CoxinzOXL ftrtixr, Sr. Lota, Mo. '* i
Mi B—<uiolj*Of«looß>li(to«Jer* nr puKkun,
iglkl>ffluk« l kli4 oUktownill Droapljjr u-iit»>cic4.
J«knirP*2onk Co.- *
- i !
t»Eoaofc'cocinaarr~' 1 ■ j ’
AnaliHUMi nmrUirXnkuti
... ,i.: ■' r r -j
j-tONnm®B V ttantl» Oommltotal bn)-
sssssas
jSTiMii<eiAiUT , «iiilclSt - - —-■■■■■ *' a7
*— ~'no.‘- to-tenon* topt, itn»iTt»fln t *e»' . l
co ” M '®?!fljy!tis. oHAN TB *;
“ ■*' j^ei^sv, 5u 4 r>,-
.* ittfl •W'j. j jssi yf 5
i PITTSEURGH,
I ; LA¥ OFFICES.
■ WM: TIMBtJK. :
. AgMwmwn r.AT
1 1 S'--:' -.vs • .'.- Btttier. P&
' WEMialiacoUMnlan l uj o iie, w.'
ejau ßoU " ?“ *?WnMS
,j -:
t T L*w,office 31 tr,
H*gPPffg»Bt» CbailerHoifiTKiubu^b,-will«1«®
F * r " ,e
• £-MU?: BEPTff T" ••-' • -
t. P-T.;ll»nwa<KAt< tuar
Attorney; ind Councello? at Law,
i Gjiejonka v OUov Collection* la Boothern ObJo*
ui 4 lndiaaa t ,andla Kentucky; promptly andcare
to. Commisiuiner tor thegtatebfPeftn*
taking. Deposition*, .aekiwleSgißejiu,
‘WnL Bell A; Bod, Cortu. Chnreb ft
gnotbert, Wffl.Haw; ft Parte.
U.VT. WmiAM.
Lowrio aid
..-■Wpiwßi.J AUQnuY»*Bd Counsellors 4tLaw.
*febl7d£v *^ dao^^p * v^l **•**»•boroSnutbfisH.' t
> • -kva p TTTCTIW, •
, /ATTORNEY ATtAff;' Office removed to Fourth
? between thalthfie wand Great street. i
tiaaavemofF >■> . < ;-.n ••„•■ r,nswnsntreswiil.-
1 T\UNLOP s fcEWKLL, aooreeyat Lew. Offices on
jSmfthfleld.'-betireea ai and Athstia ,
S ; O, .ROBINSON, 'Attorney « Law, ha* re*
• •JtoiredluKofflehtb-tM Exchange Bailuinrdßt.
sti next door, to Aldranan;JohnsT - apftijr
BAXS,‘CAPS AStt BONNETS.
{ : PABHIQN ABUB BATflu; ,
j ffb-' THE subscriber,- in addition to his own n.
J» mode inmciH •
V*9tsentssrith iieskraflobee & Co- (the most ®*%
fluhtonpblc butter* ofthecitr ofNewYork.) forartr
after sspptyofhisertim fianSUk Ham, and bavin* Jut.
receive* a? few earns,jrenUeinen can bo sailed inth-a*
wnrrichspdbeantifitVhnibyeelliijfiihi* now Her
tflaCap~State,ftgithhrld second door sooth of.
FaurthfWhsnTtty-baAmadafteat variety ofHaist
ajtaCmrif-hisonsrn rainursttaro, -wholesale and cn*’
felt- HsZs mad&toozderaa short-notice. . *
1 -ana v ? r<-JAMES WILSON.
;A S ~ ,RPCOHD At OOm * ASm* '
*R
. «.-• .-1-. Xktner tfWbod *xd,;Fifih Strutt*' '
T>AJOTCULAJt attention paid to.oar Retail Trade!
Gentlemen can roly apon getting their Bau and
Caps top oar establishment of.tha nsr amg/Ui and
wosiaujßHxr, of the uxmsnußiaadatUutowst
rate**, :Lv-'---
< Connor Merchants, purchasing.' by wholesale, are
refpcctfnUy. invited to sail and examine oar Stock; as
we can say.. ,with. confidence that as regards qoum
andnacnitwiUmtfsadcr'laa.coinpaiisoa with any
house in Philadelphia. , ‘ . feb!7
I n AiiirjSijiF^nie^BS -
Lmialbtiibn Is now receiving from thod»»
ofNewYork, auhoise 1 assortment *T**Sb
p{Uais,Cap» nnd MulEi, latest Cmblons, in great varie
frand-verrcheap,-wfcoMsal* and retail.
fi. ~.. ■. JAMES WILSON.
; :QOTi3->v-r-\..'>: toilhfleld-at, 8d door tenth of 4th ,
n; i Pwlt Fashloaslonsu. n«
J|:;r Bectmo fa
’ OitatiVoinfcnso.) ••
;l Af iMi Igfrtwoe* ’on Sofctrdav,- Anjou- 38th, Uto
ttyteef BstsjiastrOeenred from New York.
!Th«Hf injwaht df a total and beaattihi hat.' are invited
of Fifth and- Wood streets.
; BOOK TRADE-
•VTB&BLY BBADY FOEPDBLICATIOH
•AJrhrJi A. AIL F. JAMES. Cinrinnati. Uto following
aewand ysjaahls .... .
• Honlritani a sketch of the
lEh of CoL. A- w'.JDoaiphani the Conquest of New
Msrtro-.Oca.Kpanicy’aOvcrtaad BxpcdUioq to Call
minla;J>dnl9baa,aCafflpsignn*ainrtih«Nst&os, and
hi* unparalleled'hlareh hpoft Cmhnahoa aadlktranffo,
Sonia Fk with a
•Map : and Bthrarfags. by. John TUurbes,A R tha
lsutejime3ofMirsoßrifitf^ry..
: APstorfraf)geotaeky— Ja Antlqnitlet and Nataral
CnrWtattrl} <topaphfealt flaristignl And* Geslodcal
descriptions; with aneedows of,Pioneers Lifoannßose
thnoae hsadreOlhdgraphiesljSketebes of distinguish
ed RoiMWt%‘Scd«Ber*, Statesmen, Jerists. LawyeralN.
stoM, «544lht*£nKed with forty
CoUiss,lTcdJoet*»o:-'-^'Trr '
*Xbn TweiraMsaiis*'yolaniper, or Jocmal of a Pet*
sat* m the Ihnnessee Eesizdent .ot rsralnr. in the
.Carfipain-of lB4lM7 ,eofl »>n»mr
; eonni of the March & the Eepment to VeraTCns, a
1 dessegtiengf the Coantry pamd ow, masaeri,:eii*.
. people; Sketches of Cttm-Life; ae
‘cenma of aHltheaetions of wheSrvblunteef-kesutems.
• Ste iheMexieaa War; Uxießfe?
r wonpaeS, ißnttratdd by a lawe-nciftbef 0/
r.octksn,. •• •• decJ ••
1 Crc«n sn,ilTa Speeches, <x,Whiter
XVOro»*«lnf Letters s«M«peeeije%-includßs*k»
gpplgnqttloOa ta ilj
Tbatsss CtttVU..•:!»Stole |j»it. dob. - . 5
Oaflina* Kdlhcky-i ■ lliiimicst Sketches «r Een
tackyi -«fflbrteia J gjii.W*torjr^*aiiqaiiT l sad auaral
wriptions; wnV ci«aow* of Pioneer lifr, «ud Don
tk*» «»*>tm4re3 tiopapbift&t ehelebee of distiaruish*
ed pioneer*, •bldwre, and roteskeo* Jurists, lawyers,
Ulaetmeg by ftrtfr-eagpstiag*. ffy
mintK«lon»-Seiec».
Has An&iteringiilfr-'T&lboaiazid tod One JJlrhu;
or, too ArsbieaNiglia’fiiJcrtsinnjEm*. tnuMiet?d«r3
arnsreoLorfjmnJrrtsdiat—wuh eipauuaarr &ote«,
by Ei WiiiUtki En. Pros the ittontl (jj,
tHHc illaetnied witli COD wood eeti by Herrey, end
itlßDinittd tales by Owen Jones. l3
pora.ttspenbrSTolSflSmo. Oofe-Giitr
6sndtoienloby
JOpNBTOSi attrrOCKTOW.BookMller*..
aoraa | I 1 ■ market COT 3d »t
'VS'V BpOKdFOB BCHOOLS, of
i»r risneand Spnerical wiih Ueirvp-
Xenophoa'S Hemwnbiiisr cfSoomes, w>tb EoflUl*
Ufis of Boenwj, Ac
ay c.Amhon.uud» :
' VDbtoek & Crooks* First Book in Greek:
ink » fitU eww of the ton* of words, with roesboie*
ms end eopbrns exercises, 40.
Bslkeld*e FiistlMok in Spanish; or, • psmodesl in-
to the stadr of the Spanish tessnure.
“ ana donblo •ntryr’pncU*
“ Ai ° w ” a ”' rM ° f
A Histonr ofPraae*. than Urn conqeestef Gaol by
JoUttS of LoaUFhiUppo, By Un.
Mwktatm. r Betted, iDpmred •sdeuamd,ky Jscoo
Ahbottisap-dndenfrevbfi. Forsaloby
. iM .B. HOPKINS,
de015,.,..- . .Apdnoßßihlinf.'4th w
NEWBOOKS-leoatV Eiemestsp ( Tneortotnetry.
of -plain sad nperflcisl Tricxuotu •
their Sppliesuons 10 Mean ration, Somyini
A Flmßookja prefkf eoaDmtn# stall riew offbe
fim of words, Wilhrocabclaries and eopiooaaxar*
clsOsoa ti»i»nhod ef eoestaot ioitaihm andirpeti*
JOhh M'CUntoek, U Dh Bmfesaor «f Lanya a>
gei, aad Gdene R. Croons, A. SLi Adfnnct Professor
of Lafifkaces in Oiekinsim Coller*.'
ofMaiagtO Cafharfno Adorns, 3d«di
,“ r 'A n*w noreV-ThoKsaipliAs pf lifa.
Parts9,~lo tad Ji itf.Harper A Brothers’ splendid jU
lastrateoeditkm of the Arabian Nifbts^entenairuaams.
tire abota works melted this day by express and
Corsaiobyi it- '. JOHK»TON A BTOCCTO.V,
horla ~ . . ;eor3dand'ffis(ket sis
uißosemi 10 oar
", mafJO-aUy
Qcti&trt* ARCHITECTURE: or eontribobon* totbe
a Unproremem of school, booses in the V. 8»: by
HentjrvfiArbstd. Abnpd sully iUc’straietl with *UV»
and plan}.
. .vTteoirad Fninva of Teaehiaf, or (be motives
by D&rfoPPape,
Teaebin* afieftieetlbeTeseier an Artist;, by O.IL
a: «5 4 V- v ‘-'* •
Tba School and, the Jfchool Mestef— A oaoaal for
tba aap.tfkiaebon* {tapJoyars, trustees, inspectors,
fee.Ae^ofCantaoaSchools. lnt«opsru. liyAion*
so Potter, D. D- auto.-K,bboartoo«A<M. Ulastfatsd
wiib efltt*7in«. For sate by
dcca !. , . R HOHuUBf Apollp Drildints
PARITY’S CABINET LIBRARY, for Befaoolt and
Faialli«*~TW* work eonaim of twenty volume*,
•ns eoouisi five hundred diflerein lobject*. illustrated
with GOD engtfvlhp. it it aa entirely ©rirtnal mien,
recently • written and completed hr 6 O Gpodrich, aa*
tborofPeWr Parley’* Take, and ii derigued to e*bi
j btt, in a popultriorm, Baled Biographi*!. ancient and
modern; the wiendera uni outiosule* of I litlory. N»-
: tur«t Art, Science. and Phfloaopbr, with the practical
dutie* or life..
. Thd pried dor VoL U 79 cema, each comuJnjng about
'330 pigta, tfmo; or SlVper it' For rale by
; *ctiL , n IIQPKiNg, Apollo- Building*, 4ib at
XtiiW NOVEI«B—A WbJm. and iu consequences:
l\ byG.J*. R. James, Eig.
Vanity' Pair, a novel wuboat a Hero; by William
JkJakepeaeeTbackery, with iUoiirmiions.
.EdwirdVemoo; fliyGojmn'* Bioryi by K V Childs.
Story of tie Fenlniuiar Wan by (imeraJ Charles
•William Vane/ Marquis of'LondDiiderry, 0.0. fli 0.
lKynure tioard..
' TiflabOTflr'worta ieeefred this day and for «ale by
~ • : JOHNSTON A STOCKTON
CiffifiUXlC'OM DIVINE
Cy uiuieftd - Very* acaree and exceedingly valuable
work* baa j oil bean DabUahed byJ.k. (Uad, Jo a bego
tifol tfenb. VpL of SlOpages. It 'contained* reagm*
mandationa of eevera! clergymen of this city, of difer*
kntdemn»&ttlonf.'‘ In one week 400 copies have beep
djetrlbeiadlntbecityof Pitubsrghandpabnrba.. till
a book for every body. For aaleby
norg ; T R HOPKINS, Apollo Buildings, 4ih n
A-'-BOOK PORPABENTS, YOUNG PERSONS
A. AND INVALIDS.— Dr.! Banning** “Common
Senabjybo'Hkaltb/Phyaieal Edaealien, and Ifuman
Yoleojaa Wed oppa.the mefcbapieal pWloropby or
mM'tpbttiealConalitmioa.belbi Um aaUiance of-hit
leetare«:on :tbe. above aobjeoU.reeenilr delivered in
thia city. For aale bv 1 K HOPKINS,
■ ■ .octtO. • j -. , Apollo Building, 4th at
U ROOKS’ OVID—Hie Hetskorpboaea of Pobllua
JD Ovldiba Naso; elaeidned byes analysis and ax*
P&nartotfdT the Fablevtoffetbef witb Enxiiab Notes,
Hi*torical,;Mytbolovi«U and critical/ and tiJoairated
bT.plfllorUJ 'embertfilnneata; with aclovfa. By-N.C.
Brooke, AvM. <*ecfft • R HOPKINS
MAP OP~CAXJFDRNI A TEXAS—
From Ut« laisst euthoriiicu By S. Augusta*
bcu, with aaaecoatpaalmeitt—HU umeal. Descrip-
Geographical and Statistical. For sale by
- dceld '| • RinOPKINS, Apollo Buildlnga, 4tH qt
-ItfATHEMATICAt, INSTRUMENTS—For Draw-
JXI. inf-TipfcbOny and Rosewood coses* Wj'iß or
.wmumrAnUu* , coloTa For sale by J ' ■
- •:':dacft.-t j - 1 ‘- g HOPKINS, Apollo Balldlnga
frooibe
JWLOpdntySaryeya authorised by ihegtato,-nn4oth*.
improved finder
'data proddrod in eacb‘c auntT^VLndera cifo rfti^e
Wr^&Sm&iESSSS&i
3'inr < ,g«:i OM -i
KAiSSS'IVLY*'a a. .; Yt
CO-PARTNERSHIPS,
co-paßtfehship.
Logan a Kennedy - have this day isssocincd.
with them in the Hardware badness, Philip Wii-y
»n and Edward Gre 55.7 The stylo of firm wilJ hem
after be Logan, Wilson A Co. This arraiigenient renl
dor* it desirable to close the old bnsihess as soon asi
possible. All pdrsohiibihDseßabflille* hare matured,;
are especially requested to make immediate payment! l
Pittsburgh, Jan ‘ ..) ■
LOGAN, VBTLBOS \'A CO.—tmportej* iqd!
Wholesale Dealer* in Ferreira an) Domerdc Hard
ware, Call cry, Saddlery, Jte'.flSS 1 , Wgndctreeb Pina-:
barsbjare aow folly’prepared with a' S&ently Izopor
ted stock of Hardware, Catlaiy, Ac-to offer veiy great
iudneemeau to weatern-bayea, being determined to
compete in price* with any of the Atlantic ;citje*.. -Al
» an bandaa exienaiTe a*»Oflffieni ofPi ttabargh Hard
ware, viz: Shovel*; Spadea, Forks, Ho**, Vlcc*, Ac*,
all of which will be ■old.at tbs lowett mxnufiusirer'-*
pneea. Janl^
■ • Dluolatloa* v ;
mHEpart&erahjp to lons, ejittl&f under the.nrinpt
iL STCord i Kmy, wa# by mutual consent dissolved
on the Istinsh, Thobnilneu'wQl bedo«edßttbsotd
Stand bf eitbfcf of »« t i»lnf Hig.niiwA nPlha firm fi3r
that pnirwM. Being desires* to have cor basinesi
oloaed with u Utils delay aa poatible. wo would re*
speeifnlly request those Indebted to call and settle
their accosnu. JOHN IXbi’CORO.
ja29 RD.KIMr. • •
JOHN D. M’COBD.haTing, associated with him his
brother James M’Cord, under the style of M’Cord
ft G*, will continue the Hat, Cap and Fur business In
ell ita various branches, wholesale and retail, «1 the
Old mad, eonShreCWood and sth street*. wbera they
•elicit a continuation of the patronage so liberally be
■towed, on the old firm. JOB?* D M’COED. v
• j&S9 ' JAMES a ATCOBD- ‘ ,
TN retiring from the old- and well known dim of
X M’Cord ft King, 1 anbst rtfepectflly recommend to
the patronage of .the pabUo my .successor*, Messrs.
M’cord ft Co. ' Jala . 11. D.83N0.
nartneralilß hitherto exist*
Xfipg under the style.and arm of Wightmait ft,Dal*
zetl, is this day dissolved by mutual consent, John Dal*
»U having disposed Orbits entire interest to H. Wight*
nan. Hie baskets of the late firm will bo sealed b j
H Wlgfatman, who if ththcrixea to me the of ue
late firm tor that purpose. . H.-WlQimttAN.
i spt2od3w ,!’lisi^r.l 1 47] i. naLgßij. n
' THE Subscriber is now prepared to mahnAeinfe all
kinds of Cotton'add-Woolen fifachlnenr, at the shortest
notice. Orders left at R.Wlghnaan’s&igine 8hop ) cor*
ner Liberty and Water streets, will meet with pronftit
attention. . H. WIOHTU4N,
Leacok-sv, between Federal and Sandusky sta
spcMdlF J_ Allegheny city.
.. ' CO-PdRTSBftSBIF,
TOB. SCAIFB v and .Capt. JAMES ATKINSON
;Ty hare entered iniopartnerthip, nndot the firm jrf
SCAIFB ft ATKINSON, and wilFeany on the Tin,
Copper, and Sheet IhJuWare-manu&etory.
AnO,'BlackssddßßglnwU.itabnnchesy at the old
stand of Wm B. Bcaue, First street, near Wood.
Particular attention givdn to steamboat work,
octa
I HAVE this day asseciatftfwftb'iae iu the wtole*
sale Grocery, Produce tndCeratn£ulon business,
my bi other Joseph, under tho firm of J. S DILWOBSH
ftCfc , , J. a. DILWOBTIi
January t. t&tft. . --
Yotuurhaviaf this
V associated with him, John B. Al’Coue, the lea*
tbrr business wu| hereafter be conducted under the
fira ofWcL Young ft Co. WILLIAM YOUNO,
I«pJ J JNO. it-MT7UNR
MEDICAL.
pOUOH* fAIN WTUEffIW: 4NO CUKSICU-
V/ BEDj—U*rin»a for. long inasteco dlsVeited
with a severe pain»the tide ksd ehett, teeampanied
vitb • dry cou£l era*lnduced, 'open theurgeot *du
elution ofn mend; to Br; Tarter** Balsas! of liver
wort, end I mat eayihieaedlciun hu asneerediti
porposs sdnuraMy. My.dUttes* waa produced by •
•evere hurt, and wet torreat thatlt was with difficulty
I coQid swallow tny food. lodoed, I ant this
ditease matt have terminated taCotuamptiaa, or tome
Utal disease, bad ii net bees cured by this iudieiout
medicine: To Mi wha aeftk to proioaf theu lit**, I
would advise uts use of Ur. Taylor's Balsam of Uver
wort. . JAMES COWAN, «2G Bowery.
This medleiad fabliiwte* expectoration, redocesto
ver, restores strer-gth, and mar be considered, a* a su
perior preparation for the core and prtTenXJOa of oil
diseases in tire Chest and Langs, untf shotfld'be retell*
ed to, even after these diseases ndve resisted tha use
al remedies. Is tho practfee of t! la old and very re
spectable ph jriteian; this Bakun c I fJVerwtm ta« ac
quired an enviable reputation for- is >. virtues* a*eajtet
nor teibxlef lbs abundant nottrt m* of .tire «fgy, as
was the (hirtcir? and ptdilij of u inventor, to that
of quacks and empiric*.
CONSUMPTION CUBEU—My son harinr»&
ieat cold, used to cough violently, tailing quaafides of
thick rairidmsucr, aud finally be bould not taro cmi
la bed, fh>» weakness. Its manifetted every sjnap
torn of Confirmed conumpitasi pw six tears fir uJ
been subject to.jh* uijiou.. Uis
VcrmouJe A Anderson,. said Jte jrut ,iafiv*Mo,ani
muuwon.die. Yet I wacdetenaftted to try Pr.Tay*
Balsam of- Liverwort, mad strange as ft Buy am
pear,.thm medicine has GrilyxcseteAm* Aeab^.-)
„ .Norfolk street.
SoMLJn Pittsburgh.by, JUUoqfcn* W WooU.stt J
Wliaftttstj Bfimysdrjcor Marketafid
.^£*X, H6a ? e _ r ?f fiUbcrtyyt. Price-red need
lottJDperboUte. ■•••- ;; r 1 . ”
IttPOBtAHf awi.yn.Pßni.
° " ~ r Pfr l?0Hf > > fiftirihutgri tomwtTpi. - -
■fj4.Mcon s;£S3e;uj ffiS, ;£„25MriK?
JL/ ptteor of foeae not! popular a id hencfrfoi
lciaea.and.aiMfoe.iaveatdc of foicalebnUedbulnt.'
moi Mf |afi«tiag foe Langs, *la cbctini a care pt
Chniuc disc*MS, * stafoet of t m eminent phriE
mn,XJoeto f w agradadteoffoe Cnfrem.
lyoireaasy Eysals, and for thirty jt an since hu been
waged la foeinreangmdoo of doeiae,add foeepnlil
cmnoa of remedies forrein.
f Tbroegb the #w of his inflating u be, in connection
«iui bit Prophylactic Syrup andofo rtofburemedlea,
bo baa gmleea an unpanJeUed en neace a cnrinx
fooeedreidful and foul maladies Tnbercatnr CoS
aampUrwu Cancers, Scro&ia, RbeonuUMn,
FeicioaSitTic, Few, of US Efj>W
las. aad.ali those dhatinata r»mTn. f
Indeed every fora of disease vanii as nnA»y tbe cm
offals remedies, to. which bamanliy 1 .heir—not by the
! o*e of one compound only, for foa la iaeomnuibla
wdh PhyuoJogicai Law, h® by fot tue of M/remo.
die*> adapted w and prescribed for e xk peeaEar fora
of ducat*.
ifc.Bose'sTaaie Aiimtiro Fills, rfaen axed are in*
variably acknowledged 10 be open it to all oiber, m
a purgaUvo_cr liver pUL inaamoch it they leave foe
uawelt Mneetly free from eastfveueas: as also bU
Golden PiUtia ufaniiiml by ih» ... wv.....
liar properties adapted 10 female diae»«Vbai Ung
satu&ea that * bars trial fosofieiemlo establish whai
■baa bech said In tie minds of foe moat skeptical.
The afllieied arcinvlttd to call coon, foe agent, and
! f.rjcpre Jgralia) one of foe DoefoT* pampbleuTgmng
*d«ailed aecaanlpfeacb reafofly tad iu applleaUaa.
r^MK"B?pSp* , ' KnMb '
& cih £?V U “"i 11 * p "0- Allegheny cU r
T Adams. Dearer. *•*«».
••: * ■ • ■» .... I
B *'*ynu' Eiptewriint,
2%
±J and foa.afflicted pnbliejtoftralinyftelfoflhlseb
portnmtycf#Tmgpsbticiiyu>foe e: trsordinanr effect*
of tUpeetoraiU cm ajrfteil Hi vine been afflicted
for fever*] rears with • severe e Htn, hectic fever
and iu cpiumaiuat duckses,dud ic :med only doomed
w in«r oot ft short bit miserable r*i*mnee'iatil the
S!L°* lB39l w i wa ’ b«fof morasevi rely attacked, aad
. having re*>rted to all my former ret talma, aad thepre
wtipiioM of two of foe isost rupee able physicians Is
! toe neighborhood wohoal deriving i ay benefit, or the
I consolation of surviving bat*. few lays or week* it
-when the Itit fleam oflhopo was abpai to
iivaiush. I had recommended to me your; Expectorant—
and blessed by that Befog who dots ilfthfort in tfio
a«e of the mean*—aid eohirarjr to'foe sVpeetatloni Of
' wy-physielans «nd fKenda, I was in a few dags raised
1 fronaaty bed, and was enabled by Ujb oaeof & bottle, to
attend to mybuaujea*, pnjpyfog lined better health than
l had for tea rears previous. ' .
. Rcspectfolfy yews, he., Ja*. \y. Emu.
I-or sale fo Pittsburgh, at lbs Pekin Tea Store, 53
fourth.street. marts
PkdtfPOi
XJ ed th
mockwav
PiUiburgF
friends" r
will fti /
general -
Varauht
tide eel;
i«Dtd-U
1 itlf or ,
|e*tnni|i
| ulteijoo
n°/;
Hjd repot.
dUenue A. ,
tended to ercmptiy. . ,
Si. IWDi. Morris msy b» consulted at bis Drag
more, No. 3 Commercial How, liberty sired, dariug
baiineis heart, or at bis residence, morning and ctsd
loffi Pafln street, 3 doors below Irwin’s oiler. -x
' nor7-upH i ... »
/APTIULSnC SURGEON,wiII attend to the treat'
V/niot°f Dtieuei of the Eye,
i*r. IL ha* been engaged In thl* branch of tbe medi
cal profeulpn for lixtpen year*, and ho* conducted an
eliauliihtrietii for the treatment of dl*ea*e* of the eye
alpne lor *ev«ral jr«arp.
umcm and rejldehpv, corner of Baudotky *t and
Strawberry alley,'Allegheny city. ecttf
pi* HoL'iuod in Teazuiii«r
1118 i* to eerUiy that 1 porebaaed oue viol of Dr.
Worn Specific, tome iWo.mdoth* ago
oodftTß to aeon of nunc, tome aeveii year* old, rwo
teqtfconi fait, and oiihangn tho amount.may appear
lorget fat l have no donot buttfiere wa#upwanla Of
r«M.:.vsoous» weinta paaaed from him, meeaorlng
boo cbo quarter of on inch to tvo inobea tong.
ii W HOLLIDAY.
Boce*e Creak. Carrol co. Tenit, Ibo 27,1547. ]#»
if* UKURUiA— '
0 i ' • • ColCMeca, Jan. Bth, 18rt.
Wr. B. E. Seller*:—Yonr Vetwilbgo baa sold well,
end boa been highly spoken of by ail who have aaetl
it r Frbm the *neee*» attending the admininraUon of
yonrYennlfoge -in every eoae 1 hove heard of; J am
confident I eon «ell mors daring the eoming eeaaon
than ! did but. I wiU t« glad to receive another sup*
ply oT4 or 8 groti. YounkieapecUb’fy,
lExtract. front•letletfJhTß-CARTRR.
Prepared and ibid SELLERS, 07,W00d «),
aiul.iold by dritggiat* generally, id'Pli&bprgh and Al
Ijyhoy. .. Jaaa
Xl/ONDERPOti D*. TownuxD’g Saa-
Vf 'agPiartT*f,9oo bdttlea-of this , great- foil and
waiter medicine-, Ju»t received and for «alebyi&.- &
SELLERS.- Sole Agentfdr Pittsburgh, of whom the
genulfla artelo onrrafc.had. . ocviO
JrXEkiislStt'S Cdhimhian flair Dye; : ~ ;
L do . Bp ; indeUbie* Ink, with or'
tfoqt pmphraMon.
DoXrobl& ifafltrforKed Ink. Por ante to'the trade
at pricer a, by, RESELLERS,
.• ~ :^CJ7Woqd atreeb •
ream* Patent ’JtlcdleineDirec-
J M F<r'- for aaleby , ' r -
J KIDD a Co ;
— _ Jrtra»e,»lL:COlor«,_jii»t tec\
>*ndtorwlBby declß - JJOODfcCo
fI)ffiSiVE:PLASTER-ISO"TdJ-Eaii» Adhwittt''
add fo; .
'■i A -ItCOHOL** bbls JUooboi; Jarr wc’dkndtbriala
loL~by ’ - - - J.4OHN JMOBOAN i:
' .T> ciuin' list rtft’d «n* tomb fry.
e£r aU sTiisKTi -■ . c'-‘ '“ J ?' r ’ v
p'itfcj} PSfvLej £«•
’m*’ Ct 1
“ sr«y.! a®
** (V-u-V*
_ HOTELS
«V FOUSTAIJI aom. .
[LfORTSTBEETBALTIMOBB
■' twmnpia... .
luhmeirt long end widely known u
ftto loosienonftodlosj intte eirjrcf
an ,recently, ondemme, yerTeytea-,.
nd' impfdretninU.'
9A*A ■(ry |
t»*.«ad egtentfro bathing.tootft*. .. !
parunen t' fcu„ilio' been completely
t»4 avis neasu*
he wbol»**T»»fcem<aj oft bo Baxus
with «.tingle ‘ 'oa ifio'part ftf
eottdbn indidMrafoof
■rßieb^^eyxonfide^j^S^rwm
aartlhifciwthlnfe
i w»d«a* ♦awirpart, 494 eotaaput of lb ett.
tO'Tender Utf» Hotel.worth* tbo -eontbmed'
QfjWr‘frtendhjsidthO|^uefc&fi^jV; , ~!
a^bwrtbwilowMoiJwdjttWwtoO'
tOntiroy,,; .!,./*.«•.,©)7s'«r ;^Ji^c-..
■pa**" }-3.t >,.-Lsa^v.i^'*
bn -Btrgafie'wegoa of tfih Hbtua will si*.
jaicb wffl convey feiggaft t*infl ftOfittbt BefclKtan
of charge. ... is; f fa ,?»?>*; j^w'rj'y-mySfi-*
I ■ gICHAaOM -aoTBIu:
Kg - «*nt of this lonj estebluhedandpepolar Hotel,’
re *P ecl f aJl y tnnonncer to Travellers trid lho
ftiblio feneraUy, that he %U 1 bcatafltuueiwepswd'
W accommodate them to ’ fell ihiasi; deiifubla tn STfrfiU
JJB®} a, 5 d House U thoronahly;-
tspsired uiroafhanu and new Funmnre added, and no,
•pap vo make the'KxcaiDfa one ofihe
y«rr best Hotels in the cotrttnr. " > r
undersigned respectfully eoUdt*7*,«Oßilajtsiicft
Ubemlpunanytetlib Ko&a*hi*het*m4n*
'•“‘nJ ■ T«OJU»OWBTONr",.
V Proprietor, ~
t -“rt^Aß^iisiraoete; ——77“
ft l ?* Sf.J. o **™ **» o**nt sTbiaris, rmseewß.
M. THE subscriber mpeelfolly amßmneeathmf
JjJ^behas now opened his new and exceUontHtrtai
• e forihe accommodation of: travelers, boardetu
apddhtpnhlio, generally. The boose and fnrninmr
life entirely new, and no pains or expenid hare been
■knd to render it ane or the most comfortable »ntt
peUtsnfit Hotels in the city. 1 i
v'Tbeenbtcriber U dele trained.to-dererre, and there*
lor* solicits, • share of public patronage.
:*oeaWly JAOOB UOUaH. Proprietor.
STATES HOTEL*
Saug.nir routtra aho romt rn.
PPOSITB lire Bank of th*' United States. Phil**
delphi*. AL POPE MITCHELL,
;£Wnratf . Proprietor.
MISCELLANEOUS-
JAMSS W. WOODWELL, . .
lodcro and Antique PnraJUfet
* v:- :■••■■■ 63,Tax»oErasxr,Pirrsinaaa.
' /TOM A luge and splendid
emsotunentof agSggSßgggSF
isoluble tax Steamboats, SbBSsSSeESU
BbBO Hotel* and prims dare I
'.ttnjfc'eotUTantfy eo baud sod node to order.
.-The present alack oo hand cannot be exceeded by
tajr nranufaeumr ia the western eoantry. Persons
~WUMng to purchase would do well to five ma a »«H,
ail am determined my prices shall please. Partof
the stock consists ia—
BuffiKEuqoioi
: .Louis XIY Choir*,* Queen Eiiabeth chain:
<T«* PcryKj Emit Table*
• TeOel Table*; Lesia XVConnnoden
•iFrench Mahogany Bedstead* Piano Stools:
• j-. 60 sofas with Plash and llair~cloih cover*
} fiOMahojaay Backing Chain;
i. <0 do* Parlor do
£ 30 u Panet do
r
90 pair Divans: 4 pair pier Tables;
16 marble top Dressing Bureau*
0 Wardrobe*: 0 Secretaries and Book sue*
• 20 marble top wash Stand* ~
• ' 4 pair Ottomans; '
rt ; 8 pur flue? Work Stand*
A very Imjb assortment of common chain and other
.{Omitore too aomaroaa to m»mk.n
; i£pr steam Boon furnished on the shortest noties,
and on the most reasonable term*. deeid
£ ~ “
vr. Bakeris American and French Chocolate, Prepar*
■ fed Coco*. Coeo* Paste, Brotaa, Cocoa Siwlli, AcT
fTUi mrrebam* and coat omen, who would purchase
i thefie«iprodß«ta.ofCpeoa. firee from adahereiion,
tacrenumtious than tea or codec, and Inqhality onsor*
t**sed, Otd knbscriber recoamendt the shore articles,
ipaimfacttred't«r'him**l£ and camped with Us name.
fiS®
fjtaors, *r« praaconeetfbj the mpst eminent physicians
hnpcnorlo anyother preparations. fit* mnnfsctnre*
ytre always ensale.w any quantity* by the most re
ypeciable poem intha.essieruetnevand by the'u
dames M Bunco
Eg s ■■^SSai’
- Foraatefry angSl BAG ALEVA SMITH, Ayts
Csnirop H*uinc.
mHb snbfctTber* "Vr leave <b tafcnn ti» pubuc that
; Stained from Cm East all the Uionnd
.bahiOaoble design* for Iron Railing,-both ffirhosacw
•04: cawnten** -.Veyaoaa wishiag to procure hand*
Araaepnuenu wiU pleasecaM an* examine, andjodya’
Aribemsetrea. RmlmrwtU be furbished attiteshan-'
'UV'OOttaevVMO cB-u#4msS oen»iiey.»a*-tlrtfc^iW«»
- *
.
:
H Filth street, between Wood and Smith,
held. Fresh leeches received monthly—anendsneo *ij
hptUa. Reference, the physician* of- Rtu&nwh,- Alia.
gheajtjhßd Birmingham.- •
IJafisiebearfuiiy recommend to the physicians, C*m-
Uiea and ail my former friends and patrons, Mr. K. a
hayna s aabeinsjthorocgh]y ecqnaiute‘dwiu the bosl*
oes* and worthy of patronise. '*-■•••■
° ur - a -lT ' ' ■ H. B.DELANY.
*r*
lahfjtfo Price A I|arwoo<Pa u a 6 «
81,do do . do 0 «is u
15 do tbPearlA Harwood « B sftlb u
14 do JRobiason “ «* iBa 0
SThfdo do “ « a «
Odo do Wm Dawson . •* “ 9 “
» do T Wright's “ “ s u
87 ,do 0 Anderson “ “ 8 u
9 v doLTUade** “ - 8 “
I dolt Muon's >• m 9 «
• do Rale Jiff * i U), «
Jost landtag {tea steamer and packet* and lot-sale
by • lIKALD, MJCKNURACo,
41 north water stead Id north wharves,
J«W . _ Philadelphia
seJSSea
HJL ASpn's superior sweet lb tamps.
75h*ul)X» websisr Old asperlor sweet fia hnnp*
W. “ Lawrencp Lomer “ „ & -l
p “ ticatry A&ovrer “ 3s&sa M
j® “ Dtrpom (dels Hare) 0 5s u
W “ McLeod u gf •»
£5 0 Lawieneo Loftier u 6s A toning
Jon landing' from steamer, a&d for sale by
ÜBALDrBUCKNOB A Co,
. 41N water stand 10 N wharves,
nya • Philadelphia.
W.toJ.utttjm. bookbinder.
11/6 aresall engarwl In the above bstinesa, comer
TV Of Wood andTlntd streets, Pltubnigb, where
we are prepared tado-aay work ioonr Use with des
patch. »Ye attend to our work personally, and satis
faction will be given la regard to its neatness and du
rability.
. Blank Books ruled ta any pattern and bound sub
stantially. Booksin number* or oMbooksbonndeare
fally or repaired. Names pat on books in gilt letters.
Tooid that have work'in oar line are invited tbealL
Pneeptow.- - 1 • . mygkif
_ _ ATEAM BOAT BLABKBTB.
■Vf ANyfACf Ull£l> to order and furnished ot short
ifX notice, With tlto name of the beat in etch bi&n
khu Also. Cotton am! Husk Maurasses made in the
basimannor, for* very low price by L lIERSKY,
novlfi-dly gp Waier st
AtALK jremowb b'rrneh Calf SkmCa
V rery fine artiele. A fowj dozens, Philadelphia
Skins, from the. manufactory of H M Crawfcrif u>
which tbs attention of .boot makers is Invited. Jest
received and ibr sale by W YOUNOA Co,
leg? - IQ liberty M
AT W. M. *rCLINTOCK*3. No. 75 Ptiartb street,
can beseen a splendid Yariety of sup Royal Vel
vet and Tapenr? Carpet*,' latest, styles. AUtyßru*-
sols, Sptys and asp and fue •Ingram Carpets, of sap
«lT»*M4flMl|tleii andlnputnection eao always lie
-Table Unsns, Cr*»hf«,CUpera. Dacuuis, Mo
teens. Oil Cloths, Ac. ail or which we call the
aunmion of the public. ••. • ougSl
HAVING told onr eaJrc stock 100. ILGmtr v wlli
* *lewtoeladogottroldkiuiaeM. «rebsr«by ten
ucu for film the pairoowe of oil oar fritad* and
\oatrt. HOW.POINDEXTER, ;
L TUF- POLNOKXTER.
pjnsborgh, Aog. Ml, IMS.
CH.GRANT, WholetsdeGrocer, Commission and
rjfo r » r * rdm * Merchant, No. 41 Water it autd
AT OS. M and fll Front sjfcei, Bell Founder* and’ min*
1\ ufaeturerdof all ktpds of Flttinds tor Gal gleam
IffiSf***/* h%rv Mvwyrwv hond Wrought Iron : WaU
dedPipefor steam,gavandwaten, from fliru.to*lu.
ia diameter. Bnut Costings. mado to order. Also, a
largo aaaoiUnenv ot Uelii aud finished Brass Work? to
which th« attention of Plumber* and Engine Builder*
i* DartleaUrly directed; p w
Ga* Fitting* pnt up promptly and on reasonable
wnn *- . _ sepatMlCa
BELL AHD BRASS FOUKDBY.
A A FULTON} Bell and Brass Founder, has re*
ooilt and eoramenoed business -at his old stand,
where ho will be pleased to sec hi* old custom,
er* and.friends.
- Ctarch, Steamboat, and Bells'oferery size, from 10
to HWQ' ixJunds/cast from patterns of the monanp rov
ed modeli and warranted m be-ofthe best matonpis.
f-Mineiui Water Pumps, Counters, Bailing. Am, uro.
thor with every variety of Bran Costings., If required,
- I«ro«d and finished in the ncaiejt manner.
A. F. Is the sole proprietor oMUMrrt Aim-Amu-
Tips alitxt, so Justly celebrated for the reduction of
friction in-machinery. Tbs Boxes ami Composition
curbs had of him at all times. • Ja&hly
v PRINTING PAPER* .
rpHB subscribers hiving fljb exclusive Agency .for
A- »clung the Printing Paper of anew anjfexttJisivß
paper mill ut UUs victnuy,.will be a! all tfmet well tan*
plica wuh Ihedioerenttues of paper ofßapeiior'ttuafl
ty, which no offer at the lowest regular pneos. ’ ■
.. A n 7 »lfg or quality win bioanofacinjed to order at
•UoilnoUcß. BBVNOUJStSHEE, .
. i.® I Lr? i ■ corner Pena and Irwin sti
MAMMOTH PENb*lw received, one ease of
mammoth. Bold Pens. Persons having much
"J&dOiiwUl find great ease la using those pens,
as iney do 1 no: etampthe fingers, and have fine smooth -
P oin ’ B '„ WW WILSON,
cornet 4th and market sts
a assortment
OtttbElaj tie clothing, at prieet ranging from W® to
.giLaOAtrjuit.of.eoai, paus and.hnu. For sale at the
Intlm-Babbc*pep6y ffoTwoodat ’
--^r!. i J JdrHPinmps .
I tuLfcAUK uailmaS 1 at Co.’, tave removed to the
-.A^:'Vk r *“®*d»'3 , ’jd6ora wbti af the Moacngabela
JgitenwaFttmistrccu. , , 8 - ' ’
?95^ E^T ~ ,/ri ®‘' v cwhou»«NO' 43 Wood «... 1
I '* ’ oai *-■ ?: t: ,--i -v Pott Copt*.' ’.. . 1
»iw.~k>.- food and
{LtftSwi B S lbO J* 1 ‘M aft Ovu*ed,son*jaßUy i br w£wELL»A*t*waiajn
gfe *b*jWK-od peat peffomeiKtoicilitr -■■■■■■ v 7~, ■ ■■?
rowfrood'wufctaahottny,' OUNDRIAS.—ISOO bnihel*dried peachea,loftfcn»K. r
P>njy owa.nanpfiwiaw, O aWebetbot*, ifl'iaetoftadtfWtJS do wdoLs do?
- *?£??*?£ £ bc;p<TfBflt la iierf reipeatmad MU be JbieugvJo*t received per
i tow lowjarCwC ‘■'f.wi; i.-.-, ■- p.bijtwil.'- noorttaafferMleby- ~-rr—... .« ■»!
I* ’ VM*’;' fa - .... cn --T r > S*WHUf«T.r
'i.' ■?— *
*** s*" u « ctf *£££ | *"
m
ill
MISCELLANEOUS.
MPraiCOTTABAim. -
pnor'n
aouth-ride, second street, between Wood!
amithfield Pimborgh. • J S Smokier having deeea
■anathe surviving partner Mr. Jos Ltopeneotti hat
BwoelafrdtWmwilf with CBarr, the bnsii
will hereafter be eeaduetod under the stylo ofXJpf
,COtt4fcßalr.~ ■ ' ‘ »v, t/
, .Trial of< safe ia Qneicneti,o^—Woi tho undent n*
-rf ww presmttJrt tho.testing of aneoflSStriekler A
lre-prwf aafeaThAsaft aka
plaeMrod;fopaca on.the public Undlngvandsuhjec! si
the.fgtmtrehwofa ttoao coaTflre wr’more tit tit
&ttittahmtr«sdaUlfthßiutih>aoßa to
DriKiViwh -yha; door of th*.fiunaee. waa tb sn
tclowiiwiuch an Inerea*ed~and ttaidf heal] it
lahtrieiirf fte until the es*t iren wbeeU ww®
■^■^■awstfSßCTSPsass®
SnAj*fcrtM»MraMiM S?««.;3iK
q+tita,
pequnouuur.w) t*TO enr n
liuHvmaaawnTUaVmaeitmaiMSaiii tit
' jmitfiuTuilltt.mia.■■
3“:
pi
g€wre> ffotf atotto the.stora fie
-HaMoy^yna*-wl rft
t S-
Ji. c dldiumnultnubawvrcopi n
lHthofomiawiaslitl»7presvTili,-UmUioirgint p.
ugWorkahfenowhliaeeesi&ob6Tatton;'an&''ib ft
irehow. ready tomako ootaniSkfe.ttodeUTeiy it
and .alioipn [h.
bliyea of.
Lake Sopenbr, la aaeertainM.to fie ntnoh superior to
Urt ordinary copper in t£eftt**ldti,whicYfs wbtalmd
topperis perfectly no t injured by the prt
eesiroftmemngjaniiathcrefcbefrealiyto be pnfiov
red tor beii rolling, apd many other, ptupotea,.
As it is sot the Intention or wish" of Compani
to erect worka fi»r the•paflttkptgre of copper in thS;
various forms in which it i* wanted, they vnifbe happi
to make contracts A>t the defiverv of it in'the fium o'"
teiXS'u^bS'iSf.’. 40 *
I fere slier, all the copper obtained 1 (torn their&inei
win bo brought to Piniroifh, and large ssppUea nay
.tO C. gTHcSSKT 01
Tmniss M. Ifowx, trill meerWith'prompt-attention
dcciMto CHARLES AVEBYrPresident
A CARD.
HpO THE ENTCBFBISINQ.-'A nn ehaaeo it bow
A presented for ihe tafe tßTestmcAl la a bubeu ea
tirely new; oae adapted to the man of limited,** well
oa totbo mu of extejulTe y{ekUnr Aprofit
from eapiai end emerprue beyond aayoperatlon of
ins day.it i* thatampleienioaopolyoraetapld arti- !
cle,ab#oJirtelf neoeaaary and waaiUta«vuyfiunl>
*F» *» well u ladUpcmablo to the mechanic, artiuuil
endprofettionil man. To canfatiita,
offer* Jtacif for elacralhre cxmuormenl of either Urn <
or email anm*, bringiey Immediateend highly I
tory relama.' Hun detiriwi ofenbirkiiiria a pletf> I
ui.nnte«l bneinea*, are in Tiled, with others, to call
at the office of the ondemgned, wr*mtn« the article,
aadjatm thoir own frdfment, from faoupreaente£
decll__ . . ....
~T*AXiIE& : ABS& OAUTIONKD'aoa IWINQ
OOMHOJPgBPARBD cnaijr. |
rpffW «m nrt aware howttjtefltUytaUrioftiitUtt '
aUhaatar, clear, liriiw white) at the earns time •»*»&
aai* cMoottc on the akin,nuking U aofl and anreotk 9
ur. Jam** Andaman, Practical Cbemiet of M«ttv
vSSS.“?«*T^.“ A * ,!r J<we*’ BpinUh Lily
Wuta,fftna Upoaacaaea the moat beandSlend oaxo
nt,'Uui«tuteaaai*iiaelanoeeatwhit*le*Bresw, ]
eertainly can recommend it* use to all
whoae akin require* beautifying.” Ptiee, S 3 wun a
box. Sold b T tvM i JACKfsd\7o Liberty «L iSS
Pita naehlaa Iffarki and Pfs^fy;
J f
_____ RRnnsiL fi,
■orof WBloar*Oo, wemepensno'bond Cotton
- “aWooleo Machinery ofeverv deaeriptlaa, saeb
aod toed* oUjlUiri* Ca*gm of crerr description
fiimfjhed ooihort hotieeTPaitern* made toorderfor
Ge*nng, Irao Bailiat. fteu Steam Pise far heat,
inf Factories, Caat Iren Window flgg»« taafaner Caa
generally. Order* lefiaf the WareboaseofJ
. Pitoer & Co-, UU«/ Mreet, will bare prompt atten
? _ tofcr to Bfaelwoik, Bell fa Co- J. £ *
S°l9‘« S afoer » fa Sana, fttabarrh: 0.
C. fa J.B. Warner, SteghcnriUe. | ianis
H*w BtrdwtTf Uoan.
(B&teSßLa fggb JG9EPU WOOOWELL, center of
wood and W «*, Pituborgh. liar-
tog wiifrdf*w»~ firom'the firm of
Z&Sl?* ?o m o(,Jvraary, 1847,1
F* ia the efty
- 1 bt ,T° opewintynew store alike
named place. Having purchased my csoda for
fKulif.lS**, •"Wwenu «nih qtanafietarer. In
uu*co«ntTT KKila Ec«p<Mfl be constantly • supplied,
I era folly prepared to fornix!) Hardware of aJJkinds,
on Mradjeinu and aslow u any hnaie Cut or
wext. Merchant* and othen are respectfeliy invited
2»SS «ock, before parch Mini cl*e--
i 25 owl sS Co ®P ri f e * « pan of hi* stock:
Bteaznboat «nd saddlery haflhyake, gon tthnainr*,
**% CIJ u Qr7 L ed £° rices]
locks, latches, snythes. butt hinges, screws, Union Fae:
tofy planes, saws, mahogany board* and veneers, and
ell other trade* ec> netted with the hardware busi
... __ mehlltf
H„ jP«M> flnpMiie flljop. r ~“
WjQlCThlAN—Manofactnrer oJall kinds of eoi>
a tan and woollen machinery, Allegheny city, Pa
nte above work* being now in fall aadsaceeulu op.
r?% D tf ““PpP««4 to exuote order* with dispatch
for all kinds of machinery thj&lwe, inch aswilWsn,
elekers, spreaders, cards, pOfSg marhinrs, rail ways]
~ P ^e dJ r * i-throasiis, Uwj>», woolen
cards, dooWe or asnsle, for merchant or eoantry work,
k £ fj® 4 i~t* fc“?«<hee and tools in gen
* , *tttda of shafting made to order, or plans giv
en for rearingTaetofies or hulls at reasonable charjre.
Rxvaa to—Kuxoedy, Child# A Co- Blackstock, 801 l
A Co, King, Peanock A Co, Jas. A. Gray.
C«x>P«r gpplea Levey oudTWatchca.
.a, 1 «vST received and for sale ax
reduced prices, five renu
aKS&fiESSi o '' T. p. Cooper, 6 Calthorpe str’t,
. . Gray’* Inn, Bud London." fiu
plea and Patent Lever Watches, eased in id karat •
gold, and full jewelled, with Chro&omeierti&laneet
rhese are now the finest watches made, being ‘
vr in fiauh and accuracy ie the M.J. Tobias, Joseph t
JoLnion, or any other make. Tbowln wamofa !
fine watch an. invited to: call and examine this lot
&&&&%%!%£ * Dd . Ba, " w *" h *V
Fins Watches repaired in the best manner- 1
- \VI \Y. WILSON,
comer <th and Marker sa.
h*W ooacki vAcfoay,
’
MA. WHITE A CO- would iwpeetftillT Inform •
•ihe imbUe that they have-erectcd atiooon
******* between Federal ud Saiidoaky street*. Thcr'
arenow making and are prepared to receive ottienfor
everr dwenpuon or vehicle*, Coaches, Chariot’s. Be.
rouche*, Buggie*, Phatea*, ttc n which from their
louf experience in'the manufactore of ihe above work
aiJt Vi^®^ ei , lUiM »{*r have,they Mcoafidanuhey are
■%?'*»** KS k l 0B , th l RMjWaaaaablo terms with
thofe wanuug’anlctfc* lu their line. ],
• . apeodoo to the selection of mate*
p*ih owhavtag none but competent workmen, they,
hate- no heiitnuon in warranting their work? We
Ul «, re s m3 J uJt the attention of the public to this matter ’
N.. 8. Repairing done in the best manner, and on the
mast reasonable teras._ _ ’ jaS3-tf
Head liaarten Ite OwUaad'ghMir
Corner of Southfield and Foarth Vi t
SI «.3 r S»^SffiSsgS™S;£j'
r wou<d respectfully invite the attention -of
their mends and the public generally to their apUndid:
P“ w •*«ek Jo«t toened, consisting of men’s, women's;
bop, and children 1 * wear, of entry Tarietrl
-suitable for Uiobcum, and at price* to tall the ti"y»»
Also, a splendid article ofMetanfcGum Shoe*, forieiK
tie men and ladies. • Pletuaeail and eianuno fbrvTOr
tmves. ..... TROTH
n r—^ er H 0f S^lL lh £ ,, i aDtl ' 4lli ' ,u ' Pittsburgh.
C "**' *»-
Lcijaißßiiivir
•--UkS*
LDMDBRn
above
JL - tho KIU»! }V«d Bridge, formerly mo by Mr, John
aROod aU ** of Timwr oo head,
, 6helt V l9 P*tron*go of the pobtie. Ordert
thankfully received and promptly attended ta
■ SAVARYtgPAULDINO.
tasßa them to hi* former ententera and the communi
ty-«* being well aoaUßed to jive Batiifaotioa to all
wbomay deal with them.
Jaag^lm
JOWN CH AMBKBfI
~ WOHOgSTERm PlAwny,
T> ECEIVEH ibis day, and for tale at manufacturer*
XV price*, three elegant Rosewood Pianos, 'toadaby
ll.'Woreeitar,N. y..' These instrument*ara consider*
ed folly equal, if not superior, to uly now modem N
York, tuning niTull.TOiutd, and tneiodlouatone; war*
ranted to wear well and give .
The price of these Pianos is believed'td be mti'tih
lower than' aby other mtutuihetaror*a in N. Y.
Thosq who are in want of a good and elegant Piand
at d moderate price, will please can andexamine the
above at the store of the subscriber, where a larreas.
sontneqtoLChlckerina's celebrated Pianos can ahrava
be found. • T "JOHN RSUELbSS^
. siwiSr.,
, IifATCUES, of b »o»y «n» qßality, Bod bOBBUIoI
TV pbuMjib; BBlecKdoipreißlyforr<a»ilßßl««.inidi
by Cooper,Tobloi, Johnion, DbtKacS
"<««ac£
Pviljbweibd 1? carat Goia PateniLever.Wetches.
as low as 83d. Others at Turf oca nrlee», nceordim* *a
• quality, wtlgta, varying front WOtnßlfiO.”^ 8 W
marches in groat variety, from WtoKQ. An
gftj.
ogasisa^:?!?
STEAM UOAT conciaded te tell
off oar entire flock of Kixke’a flfari&onmepiecea.
jrebonroi&rtQttll theta jUlowerprice*»h*ntb« can
beboofht.-.ftt anthoßM lii. KtUbowfli ox'elwnriier*,
eaitor veit. Ikisc tho «olv esUkUdied afenu ben
forthewclocks,are nave thelarged and fiaeateasort>
{&entintUoclty« : ‘CaUaadu6. : ;
fiemember,wo«ro not tt honndenold. >
■r»-SLAKE fcC0 9 Market atteet,
entrance eu north iiaeofUislnainond
IBIRMn
DBr&yAgIETYeOQDS.
' PAU^OOODS.! . I
WM'CUNTOCKJj ndwcoastanUy reccivinr hi*
• (hi)., slock cfCARFETriNG, itc- comprising
one or the largest assortment* evetbroogbtto the mar
ket, which hare bees ptatthascd .direct : from the Im*
poiter* and Msnafactareii, of the latest and newest
styles.aadiowefin'pncotaan ere* oflbredla this ctty,
to which heinTitestheattsmionef those to
fhrniih steamboat* or houos* before purchasing else*
where, 'Tbe shKh eonsittt lnpul of therioUowiiig i
SekALosinixlCupetird CMent*Stkputn r 6d Ctoih'.
I dorVeirw —.. do -. • !■ Plain coined do
do.Tapefiij.; ‘ do'. ■ ttfbbt wider
ido Btniels' do < *1 oil doth
EktraiaperSply do tSliirßods-t 'J l.
.Super.,? Ido do ;I»4B4B*d&4PnigEßtl
, . .do -irfitafeWheia j ~
Wide, 1 ! r ....do. .; JEtosewoodQQ’Ootlr/’
90001000,110. . , do , !cwmbeloth*.*i.:
*iiDanusk- f Embossed PUhoeereT*
nltitk do ' ! • J do r.<~
JtftwMdodo -Figarod-Table uil clolhs. r ..:
'
,ffc*4eot.do .'Adelaamtii' *«* '
wprtntedd)mntCah>eti;SheepsUndo' -
ETOaeapChenfllo »t*K Jnia-.!i'-{- ; -'dcc : ' i '- x - *
Ido doTafted'i.'-dot . >i i <
Pinoi-.. do do iHaailla^Hemn r ■■■ ■■■ -i* '
Wflioa ~ do ido > <j
vSSS^gSr*---.
Dn»HCbdf rMn<MTiU*Uiiau.;...;
gmarcgo,ftr<oteh tofcpTriMgnl Windowghadpi-j
Carpetßladtega -t ,■ 'T7Esrr*raaeh do < , : do-
• , ~.i/ B ieh..B4oJtt:de.idiaei fijr i
[ do- Tsttels „;• U •V ; Vwiddew enrtabU» ; ‘ TJ«!
! Scarlet, bine, eri«>rtn T ,i
I afped rainbow DatnasM?-w*cttediao< Baam Tibia
{own; bitm t .«>nm«ww | n» trirr. ifTTvdrabtM
1 fori pifeSmftoai'deei,
Jpdall^e^triamljiMnOeessarffirtSam’flw^wtf*
WP B. MUttP-HY-inTifisi dM ttUlinlirltttfliisßif.
vV «IhMfl wontingtheaboraGaatS. tah?«dVd
took, cofl*i*dof oCtito tieft jnake. frotatbe'ttO*l.'*P-;'
>TOvedtnaDa(aeiimn,aad the'UUef wartsaed pen
bu jottTeeam
Offering Slunwif UuUo>sof ai »
rsr7 s lowpride.. Ali& •••• ■<>•
i ■ ■ Bhaatlgfr in* , t --r r ..
! . •-• DupenaodCraib;.,
Table Ctotl»,'TbweUai& y tfapHn*: :4
ggtetJHgaWoMiaiTmS; ■anii. ,
Parinjeoovplaiß.tjnt fiturik'iaUei.'iMeanp
inrlea jut receired;) Alpaeas, &&T - '
iTie aeasos being (or advanced. all tiisd Good* Will
be atprigcaihanamnotfkiltn nieue. ;, c . .
Wboleaaicßooau gp ttaira.-;, - j ~|ud f,.
! " A. A.filASOSr *, CO., *
TWpV® MaBKETT STHECT, wUI continue- lH
'±T greet sesu>aanaa] ksli ofDBYCOODS,forI
dey»longer,jiarlpg wblcb-timeUsir -Mteojire whi
p«l© Rooms will be foro wu open WtHeir .Retail Tn
**** ,A.A;ikt
•riling Dry Goodeof eTery deiitiimra from ten lo
leen per eeqi. lew than ever before, doinviteen
person Injnnt'of dry goods, tor who raay_be in oft
w«»minaKndpcxei»3e fro» oat. itocfc « the,lQw
’ ®2 r reat ob Jeci in reducing*" itnck Li to make n
for Spring Goods, it being ear intention toextibi
Merck the Itrgett end the-richest sto«K of Dry Go
eeer offered bfienynnebonanda ■> < •
-We »juu continue th* fri© ©four Bleeeh'ed
Brown Mastitis, lickings end.otlier DemoSoi 7
nt oar former low rates, notwlthittsdl&gtbe f ’
I Vince of U per cent ttjxmUra sdmeineSsten
C ’
JBfB BLACK T ,wihf
V aacntlanofbaygrsTo Us ektßnUto«s<bnß«ntm
•dots foods. Indadinr mohair asd -alpaeea!) Trp«m%
MirJas and ffcmy;JethJ*ck*ad blaafeUcte
fern p teeas wjUajuWastm f« moaning dresses; aisd,
JtP stKJrtmeia of tsnoai ColotsSna snlesoi uhi
Unped cod brocade Alpajecas, black 1 aha- Csncrco*'
plUa black, umsiMa green, drah and ether cd**]
i Uasaxlaa Etna Pamettoa andAlptccts—AfewpcS
j°* ““****>«» and, desirable goods lately receireil
L y?? 1 *?* 1 * Booms op nairs, north east comer of 4tld
had Markets*. ' _
ix THIHMDiGS--Qdc*hlk Lacs Demi Veils]
Je l *»i lld 30 g?Pahlk-Daisey BaW
ft” 1 * ** do casajjuutdo; 18 dock’d Flow do; «dd
do Ftniaaie do; 9 doi cord fleecy aiDc GloYec Odo blk
i e « ni 7 H 0 *™s®» *8 do French sillr Roches: • hie'dl
ihlsdayby • - < r FIIBATON&CcS-r '
•» -- 3 ,/r> rFoan^st
iT
"™.®f DUPHR3-<U, M «nd M Lln Tibia
J of common ngmd. -ttryl
i<srop paaern*. Alio, Btam tad Scotch £lrd Kto Pau
P"W -SiUcccEry^^
TITEtSH qq band
.vf„ a of there dolrableGoodjj also,'
•»full twonarat of dooenfe wahrinJcailo^oTVnd^ :
fuuatiomaentorrearm ondyellow-.and «t>o(ted] for 1
Carinmia wear> •/' ~ ..;
W*an*l*—white, brown ami barred: »
?f°PP»y eoa»tanUy oa hand, >. , ,;. , ...
iVV ATC P aHo CLOCK
ssSa
uebinary, adapted To conpbehted work* infl nahjhd
s^ssss^'ti^sgsaaSia
*•■ B.—llaricg rcdaeed roY'beii&eutbnnuh
lar price«, Con or -wen. ttsdetnoara nayta csSrod
ihax they. can., make -tbdripwcbwM lothia-liSa*
'.eneowaJiS
tm tS^ K * hiw *- r : ,f!l
i ;
bS?£ ,C °I°'*’ 1 °'*’ >“^S?a- pSS ofWTJ
Mcaa daLcms, printed ‘
* bt t * dlea *««•, toia ainpedjUpaS
F ANC ? CAS3MEZE3.-WB Mar*
phy has lately, recclTgtaiargß assortment of these
ESf&SS
Fn °'* •=?EiJl'ifßroUctiS,vW»ck, oli»«,
luvuiblo green, brown, blaaTAootnr these tm
S^tepS?SiatfSSS3K?sSsl&
~——i :••-.■■ -a . r .decL9
tb» ttcoao W^GOODgf I** 1 ** 90rn ‘ 1 °* '*
£3S£^3P*ss
A.^, ht^’ 1116 ***l gmatetcred and ’tmai
ms*
frnfaionnhlo nnddarnhln m.nn.r. ■ . "°.w -
■MEWBKiTIsu PRINTS,; 4c._w. mMuiptola,
Hriiiih'print? v ~ * I°' ° r ” ew «yl» brown SlwhX
S?lnndwSmo, utimd Iflttittin.
AUo, oa hand, tlwßaunmnwu orU.
*£?* “dlow price*.
'*’ of T,rim * V*lfti«-»' ana?
Uleiik AJmcom, low pnced oodfino—a rer? ft»fi
, opply, >i.d at tow przce» for quality. joiQ
WceaUj-Ttfeei
u\, ********** **"*tSlt* of EogUshaadAmerican
yriatt* warranted fiu color*.. .
.Mo«*o* Lusoh—Alto received* a lot orrery seat
“d wuJjJ*?, Won nod wloOhjreco;
m’c'u'rSj d “ Lilnt * J - A goodutialo,only
■'iKßridih-nUo,
_Whoto«*lo Room»oi>»uir*<-. r•. ; :: , .1,39', '
SSw^g?.? fer?33j
amiap them btfara ex '
sgSSSSS«s
t C J ZEBugpXK&BEfgcTS “hi..,
Lonj &haprlf._of * rood comlllyi
° a kgjJ w aorli<sa | l P^eiAib.MtMwEbUU.^ 117
| HILKVISITKS, forChrlitma* Pro*
E.McaAlf-h&* w hand a few rery
oamUeme cbxagwblor fliik Vfadta*,' Teijrsßitabfo for
Cbmtau present*, whicb-he U felling at reduced pri.
cea. Alao, handsome pie— 6ilkj and Batina. laperfiad
now myleUnca cambric WOta/ftc.; ceegl
,T ACBCOPBS' White flndVr*ek"Lagft(?npf«;>mhid
r Jj mulin' dd; wMmmidblhfekJacdtJildenleeßfTdo
Laee Berthaa; blaek do- Work
Collars; trimmed and antrim’dkUßdulgdo; ewb-’dcafli
10 match;ladieslioeneambrio kdkfc renudododoj
also,'opera tiea'b*addre*sM.arti&etU Bowen, bonnet
tabs and qmltlogs; juit rtcclvedacd for sale winds'
•ale and retail, bjr_ f U RATON & Co, l
, deed. ... . ''' eSfoartbst .
CL6AK"tfiIMMINQSPSrd6a rqu
V
lags Ado doimobairdOjDdododrabcoaido; 5 do drab
overcoat betama:4Ddtf fine ctArbotoni} 131 Iba Mat ■
Italian lowing*; » do-do poießlThmd;.ptddinf,cao..
rasa and other Trimaian. for tailor*’ aie, 'cotmanllr.
on tulnd. ; decA # • ; ‘='^•a-EAJONACfIr-;
FRESH GOODS—Fftfrrbߣ Co; art'cbfcttaiuly'
capglied -wuk a lam ondcbcuca adoninentiof 1
tttfcfiingeiaad|ttBpfc relrei nbbona and braids
mi, edgings and-anißidMerie*, * lorefand 'Kodety.'
Ents < «niru, nupeodcn; fwtftesj#*-
j>hyr. woolen yam*, aeeataf'pi&a, button*. ut>±*.
bobbin*, ilf irf~hfrh f L ~y fffmntlTd imifciii j mu '
fried ta mejebaua and eihenj aubeii new and eomi 1
. raodloa* warebouia, ttl Foanb it, near w lrlte£- rioSSM>
goaiKHY juro^Q
: * •• GOODS*"-^
FH._ EATON A CO, P.UO* fa jyariiJ
• H*b«nl>ihery, t»T» vxm&vtd nfiSHiTa
{■“£.» W; <3 FOOETO SWEET, « door?
ißdt»ai»«A.rt?roaAU&aaßt. q.**: SSS
; 1 H ‘ J
! <*£*«*’W ,s _■ t . * s
’ *&■*'*
•Voii ,-XTO?l?Oi&!s^.>
- ' "• ' ■ -•• —-1' -;v-- fr- •. ■_• .•'.•'-•T'*- ;•■ :•
' ' • cttAuqi\ •••
Patfni ffniiitfgj > ‘'
Hutdated Fob*firltoSSSt £S^fifflLf2^' T •' r
T'bSnpfaiSjaMa '
.rtrtva,wiUiaol.>
msssssb : -
S&SBffißggSß -
3Sga«d!dSS9^& c
pw
jSsH^^ssssa
j FottinttmetloM.wUl b*jriTflafcftloT*rffla»rt*i*L ■■*
-
bemMsuiSo. Hr?.WfJrtfeS?nS^sS? J
InSutßtunn. or to tto 1 ibllawln*-•'
hai (hi* >«»££*. -
”““ *KMiaDK A ., AIr SSK-«»a^
unr Md porchtiajy, wetbiok.Wß cuofitoo^mfe
mKE nHMOIfRBEDI ip4BK»4«Uqbtt«S3:
rX] Awlved bymatttilehHMfflt, - Thft frrifiSKff*
SMaaßiggajajj^^SS^fe
•' „ '' ?w • •
Pi ... £ n C .-v. "•• ‘
j * ■
roawAßpwq
| |f, :•
pfe*. •'
! *'C J[<Ut<iriß«,ii«ijfc..' —^-, 5'
jegfiST ■
_
the case ,n»ta erJessorith all hydrant watat.
: The Reycralhlfl toad -
iho.lngog«anlnH»glniri.t<wrt
wittaiubeingdetaeMasalB J '
tha wulex pipe/ '
frost en« sde.tat eaay tmtoeair'tSi
cpoiseofwateil*changed:and «2
toptac • wbatattcea Tbt dnrta gar* \. •
tdramaito of being a cdditad mimiyv-fi?lsftoSife ' ...
eases will i r*r iiTt liiifnrt nririimmli i» i
•TicsahetM^et^OTitejainHacpwwartTUA 1 ~-
or low ta a ernsk, «e. With eattfr Vni Bo iSd i
•of tho solo Agent, J W.'W. WII^OW.-rcl
OCtl7 ; '"* "WlMrtfrPWßkriid-M»Hi<Blltl'
■ dy-i
J^”gss^g»|gfe^r»
0i *i
, jpp^'^.r; vOcLiauMb#: ™ to
fSiff#? w W«Wri£KTorto»^ib&
. _ . ,A4 , r«rtls«m«nt> - • ~''V r :‘. **
aflkriM«>rija»t taoisms* tot
.. of fttmns. fc' 6lark l * l -,(f?esr.YcTkJ aad: Chirfrw*
r/Jlßpswa,) Pianos, woalddifecTsWntliwrSiSff
faetthni hiaisihe only plinafin:thaWa«n»h»^»-tw
Ss3ag«BsaßMW
ito test their reftiUye
years performed 'upon the Piafie# onftadifccSk*
fo*
tnritsdnrawluraffiSSi
wan to tfe ? - p&joS
tow ■ be iwit!Mwo«tiriiM[«t CLmn , .•>. ■— Jl
coofidenvpf his abiUtyi
ble cpmitto oaUa-tibJeetr,** it wtSSSSbTO
' «”»' ljaxfJ Z*“ a/AtlW-TO^gS^-.,
to be mule of i&abenmnerin
uioin AUesberf^tbttatt?
s^wssaasasffisskslse*
«ue.SeTejuh. Alio, taSdaiatStosS?tSs?BsSS•
f y > -. OCfflMf *' t^— -~r-~-Q.irKppy
r " '"
beca
forthft wlo;Hlis^abraicA “EinnJxßTiSSfTZ
aow prep*r^u>ED
aSklSj! fcrtci *ln
pe tepi jadpuiate^'inperS^to
TiSar c r ™™w®V*c^ci!ffi^r'
iXL_i.io.tbxi.ldiBsn<n« fe: 35 do »
and Ik 20do
*o,o niijft*..
TamiirrftnSiEß** *° PA
ti&a4 tbo cxclaimS*
ponen of JasMs.Maspnai&Soi&Bo&juStJbvtfcfa
.w^4EWS2^2ggfis&
T K >p.ON uurWu 3AiK-A null wfei-
X dry m * floßnuuigt Iqwi£ :ftdih>-B»mmt.B.«»wa«
ready for faatinco, wiflbo-roltf oa,*&«nanjZ
<Uun£
• • •' ''’scAUßtfAreiNSew.'-'
deed. v - n •*»•«•< ;»:>s- t .Wooa-^^^
• fietleifCootlng^wwVcn-mu...'^
TUT ABSHALL, WALLACE * <&^!fiaan(£tomft
Ri<Tw»i^f? c M 7**i •
MoA.eoaii.Sst
jeneral aalilfaction to tbosa htrixur lt{nnE T .
a^a^sss&l^
pATES-rBOCAH' I^gßT^fer-ffSs£tf-
Ga» Chandelier*, from
'Wwa^j^
y nSyrilfljLii
us fc 'J9*.'
«»p .*a-W! **»?
rw^oSiS^
gft
gaaaaMMßß-. •
-
.