The Pittsburgh daily gazette. (Pittsburgh, Pa.) 1847-1851, October 13, 1847, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    •
„.., .
. „
•.• -•• . .
7,, •„,. • •
,1.. • „ '
, ,
• •
t.
' • , . • -••• •• • " ; .• • • ~• 4 -
•
. .
•
• .
- • t.'
, .
4. 1 :1
-
• -
(4. .!
5 "
_
,
MOMIBIO
,OCTO
, •
VOL XV-"-NO • 7
-- ..m,~
ft.swoo - 41101111 11 1. 411, C* ,
-rmilafteMagligosdar• nri=t u i g irt
+mot. wor.vagati, •
• m0i3.211014 . • mwmpica
gaga ak. ; or.
CiaLl um%
Ltr i innii?"______-..-etlia'sidiires:".lll.lW. •
.RA.CyLWrii •
.74 0 .. •
• 11111T1L.11111011 1 . 27 001 .4.1 1Inile m r.
aro ard
4M6ll.rrehreod.oakn, Ili. St le.
, Isson . L taw* a.. TlLLlrlevida, ma
~..oo~bdwaYacroa._oo. aril
• _
ME
. , . • .. .
• ."
. •
• - _
%Die trAw &is • oprr.7&anas at Lim.
171- Mat . reererr a firm Aron 01 . 114
- isreerib.a.Bakewatr• OY lisso. • -,•-• •
.• •
p •• , .1. I 11.1. l A.,"
aria at•L‘ma, Immo remanal Maus afoot Yarn Na*
• La. of Ywa &met. sem«. 001774 1 0. 7049 1 ‘1 1
- VILAC%Do• RIMY s Wbsimals Caws,
emithemaawan Wareham...Pi ValliaGlairra
Cououltama, tia.l4 Wiuctaadl!le mahatma as
: .
'eke..
11:73".,".•
• •
7 ,!;•••‘•
,
4 4 •:k .. .;; ;;
AN• r•••••
mpiti4e
• • r's.
4: 1 i:
4.1'... 0
Cfti , ":"MeNN• V.
l ~...4.11•Atr41.,•::` ..!,..4
1 - :)qt4.43* .
t
~. 44:1*:1,:1!:,: •"!;*
. ,411?0•201.v4iktf.f., i...
'-t4.40411 It.'
4 1
•:;..S.i!!!!-40..!.:*: 4:1
1
1
~.
4,r .,:h
t
(. .. , ...... 4 1".-...v,.:•,.4 . „ . . .
4 . ...„.... - '...... 1 V . .
~ • .•••••4e:.1:11;:i4 ) :1
.. 1 10::: i .!•i E i
;;Zetti. .•-t:'..,i;,::::1.,.
' eMliltill:4U-..^4.4';:
~....:;::!.."+'•0t.1,,...
4 5.4 ;
. 11 , .,....
01 4 7
cl.'}''ssli•- 1 - ,:t
?.:ai„;.•,;.,t!{i,,,." ' I. -, L,,,'••
is 3
..,..
t
~, 4 ..,::::vii:; , :;,.;—.No
~....,._.t.1,.4.:r..., 0 - _ ;:y
„..
„. ..t..,..,„,:w._.v.....
, 3k ie.xl
,
N: :,:,:t..ki
..., -... N..4, 1 4;,,i
*:l f C .
v ‘....*4.;. :4 •.5t z ,
N t t:Oskt. :l •lii 1
.•.1 ,, , , :itN1y , . , ..
, •••74. • :', '.‘ , i. ,4:
' ;"N •Y1 141 •••:'
..,ATA., ~.... :?:•/.... -
x,-....v. 1 / 4 :•!4 " •
t'-'74 ; 7 - 1:!•,1•?$ Yr ii, ' ''e.. , l
,i1k..;....,....1-...4. ..
~
lz 6e. , -, ...-z 4 V l ' 1 1
. 1 ..1P T,... - ]: . '•• i;
..
jAst.Acyr.daitautiNwer; araassceoi.;
_ • ret ilia navois 131. 0 =gl i
• assfratiaalek .
enioe demi 410,10!
1 , 7 i, •
•
7 7' 4 .1 • .•.'.•; f • ..
• •.*
. - •
:.••••::•;•-• 7 • •
, ' -
.i':
. J.
MBE
MIME
• “" i81171.14 •
;angora- musl.
u,
um&N & a«.
IT,ll74r4l.logx+P"--LaaPritit,il
:4:04e
•""' •
.. `
_ , _:
=ll II
PRICY ! t
~BiI8INB88"~ CAft~ :; ;; . 1...
sna.asoo -Lomax .aisiiisitaatam
lava 411 sues t. Ora ,
--- -
'W.. Colman. :him F.:Tawillis; hia. Illr..
I
CIOLZMM lI E nammuli * Co:
N./ a ouTivi iipftp sal IslakfiliAL WI
*MI, sad dleakmale.Onek ZAinisiP 0 Awn
Intolamomasimiiimi•vo 81. Os/, ia. :
vfitutsg,m Vep Wards* - . - :
Ahdiellll6oll* ) I•Wignere 1.• IL
3.11 elal6 roe t el uie . .., .
... . • ' • -Wlri. °maim'
INIDINIIIMMINit*Miti , g 11221 snon. Wad
MI Libettir , pii._-___.,.;.°—' -. 1 LI4
'c rake'," Imemm vtAtaka voLleau
awaits kirowyylsorepis==la
laGlit ChaklbMwi WSW
, lime. Do* - Itaflaw!WinaLZ.
. D 01111•OP a innelaw. •
Anp a rai t i v a
-447."
Frt:t i tlls tagitedi_4llllWalligg i,
maiao Alhey, 4 p...wrire. , . • • • •
- w.• ',rise. • • • , • • • swat awasw. ,
Vat ALT. • 4 'MI '
MS , maims. ow.
xener4 !team Wptabtlee Lid uminallo
atm; mom of [Amy a# FILM w 1 411:
ist.l7
Int. im. reactsa . •
__. , ' WM L IMO%
musaLlan 41.111FXiNfie Uple oira
,E 4. mow .... Co,) Wkd•sal• theca% .
f= ll : ll fumrti li• 37,Wseir p WPM
•
ran.. it i Vita ..4. *al Mod-
toittill
vomavisu at; oar clodu4 o k, sp_a - 14
Merekints. No; JO Wow Pit • an
FLAMM. simix,!=ara
Vll.lttigs=l=isc.""."l.r.a4,—sYsie
MATOI. Daala is Wove.. kieg.7. aid
Al L:•fumy ar43llpleTnamplap, CI nastst gibed,
-
IC.sozzaz. wAssuuz Mars: ,
• (Inman notioair Go; makself. oa
IS an yd Coesecusaaa Mercian% VA Wakitleet
GIIICO. A: SWUM V!!"Solosoli Omem omfOom•
Miasma Notchaos; sod Deitet r llodam and
21u bush KmMaim& N. LS Wooden lissllMmo
ICO. Ws SKIM 1. Our , DlPlMPelf=
it
t-millisaluesialieryPitsausk aaa nisa
issisNrussmi "Wampum . _
=a -commas, • 1.-
14.1ek11114 NI6 W
lar BMW . , VirrX/DS,
•JLL Wm . ' All enlenp.8100”21,•4 4,001107
sarrtkistiosiCeaL • . - Z , llllod .
AT!.
ftwoipsw, inbugh
5ie5,c472.21101 Piuecd
—64
11:617WIIM (...ceteme. to
HILLIERworr.u64 =anew - area of Wlt ;
Papa osifiworal ?moor Warobosse, NOV Wool;
~'~
trierruturni.p.ONWJET IMO trAa
Wpt.arl 011ars sm. PI
XIALIRIIOIII3I6 :Wan= 2101:1114,116
TlAZAU'inallanr kCe. Whilerift thaw
OsiiiiftisslarseleasSlelOrdeirili 7lo6lllool
1.-p.m.
, 4 ,T0911 0f n
,11 , leNtoaSs .
;irissYnAs'Dys 1 . 1.. u, Oils; •
Kogliost Mnal, was aaat SeadielDtsaMl4liry#
J. ..`"189"
. Da• I 1%4 C++.--.-• .
1011PULLidelebal. sal Road MI
of a Is Its.Se sal Natal %aroma, Ileassa
. ?Kw. Siti“, 6lo . l Ifti.Wsumne Cants.
istleoeri guassley, 'XIA.Ii W•I4.M. riiMbUil ,
. ._COr:RIII■IMILIN 411 11
, lows scinv.d. --1
.0 wartlai a ndOisaWdes oxbow DoMmi tiMal
ase..a 1141 4 :".""1
L.:Liberty *estiblilumau, Pa. erd
!==Lq
PnGl
_ 101ISPIt JOAD/1,11.1k110306011fi15, si
-.ll4b.l.2dVerdwd, No*
c LATrff,At
Wir aL ers Utz= as&
• P W
t also axical paw* op \
ei bl.les • • •
ad's L y r s•
s.ose.
e•
Ma Wave Um litismillhas nabs*, :
irie; rial!eiab a, 4c * s".'-.41 •
.4) • TON 46. STOCIILV OMie eatiodis
1..1114/ID'S.,Sirdc Brom, 41, soy Marta
stioasCiThadVn
c W"`y wAiLoilusVlon.rw
ham:dart.=
6 .1= 1 , 4) 11 0 =h1i.4 743i5 - i
'gado ram
Fog- -
11W1111 01111115 k Wiiskabe fiairkWasstis ia
rob z1 , 1 . / e
-my
• _..
Ls
R. surirDMIBLO,
Comm No. Ito Wm, mom
7 .•v• - :
pos__mila•cto. No M Woo
V1=1 , 1.1 - 0 ..-06maigum -e"uk
. rl Uitaihow, Ow km SUM=
. rairrrst. az L glit=l.4 via.. will nate.
wood imem.lLL • • -
I
:717.r0untriii.........=
: Alin e - , s t a. „...i..»0»..r.
t - 10--=-- = lini Zi OW it: •
JuaIICILT a inum. , -,5
Faxamaiaa cx.P 4Ol " Mx0 61 5,
, Leystaeam4razsaltaik,loBlo4:l4l.e.fr,
13111 01011 1 •• Mei
i htp=r:E=.• mew
; 21. MVO XxxXXls Agin I
•
X Alka. - AUL: stEmpL l .,„
W ILL" ,viaarrbriesuoMTlMlß
i • miaow
' • IMES Ricionso
0, 0
aliffleatimpamia. Madams,
- ' -
- a0k..0 . 6 -- Jac indeed* CreeeeflN
salt Nmsgac....se •
dos • n wool
. " r un.. wows
6.4l lAUi e"w"lr of . 14. 11. 10.44"1 r *la
Nt i lisioi est SP. 6 ._,__L-1*
CO Oim modu• P
00.4 Aar
• .
A ot•GAZ ims •
• aid crermaise ,
mow rinshogib 0
4113 OW. • :H IM
.411.001411. mis
r cA79,7
gomr sox #:,,J,=trir" 1461 *
SUIIILAULD T../.=AIM.; Frite
wen, NM OIST.
Owl.-
,- i .4sl' . .
tlittiroomiom
1 1.---
- -0; z•
Ae l.."".dn"ld ee "" % ,M
v=gl'.
LARS
=EMI
BUSiNtSS:CAUS.
RO T D V 044 Whoiesagthr,
'en=llistamillingw=cules,
febsll
10 IL, wiruis; Atioeney taitit;Gratirto. ll
s°""9"'sm
T.ar u t yli 4 iE V l
A uer l e*l=: 4=
rilateMM•ll44PUlYAnde allaWl l6 • • ;
•_ll7l . 4.&!Wrof_t .
ma21=441.1.
QW.141.T.PM4..
- • - .1 1 / a a. • i
ea U*
Mra Talk
slats wake. PeraialarlOWlO
p/Merida ef Liam.
la-taahlPhla 01 F a•
Comm Raga.' driarreof Peas wwil [Ms's& r' Win
1t.0162=D k.Crs;
Ord& sad Seeds; al.. Baatota a ri "l :ft s r .ants
Dowsk.a. orinaesbius. Wlholenaii Gesees,!
A Drier, la; Prod.* etusbaltir • '•
madam • L., • • .
onacaurtie..43 l oll74.'
twins flindea sad sCiremititio.piy - (itids. No n.
Wesesenes,ragiogli.t - r rrr r • •
. kelrif
07elr'sgrilai*V 11 40. r u. 1.
eti la Pligitall helmet gerrevally aid roman!.
Nficbmilar .Ne.l3•Wial lawn;
EMIZOtA
.0t
ia.Oneers Annan al* __OommOlik ein
Maim br=ehneiliOniri mia l sop gi
dam ban pilot
14•34a""riallgi.
&icommThElioarat i werinta omit.
41e• UNWat, Dealer; an la, • . set arll-P Ito
•bitibaisasheffed amiss, Mad Baas, 7tky/4
- • • •
JAW" is Chmed a, Flow
g . w sz a , Pnatrusa,ll4 Nary Lupleina r ge
.
.~r ~.
.. ~
110:5 6 r=r i e i r :64, t40 . A , jar=
efliroad tot Tosratlcrecto
• • • Vemild .13 F e=
Fr P. 1,4:144 ruotk ts 2
itib7=6.4=ll6oroar•obs===
MOIMIN
ptn e .ro 36.40. 1,4.104, Plalta.Giss• aid
.anter.
Vir a 14. • IIITIWELTIUCZOVImpboaIa ard:4l%.
Dlut=tra:LadeliZstel
/0011 IFIC IL. • "
WICE i AreijinittalglAttteao“.,_ 14
v Wick,) Wholasi4 GOM R
M FOSPIllqg sad
•Malvs has. N411.W...
arms Yana sad Pixotoquit Massikireaseipawl.
ersorst MIN awl Wangs, Plinbingi •
11.1111111.131` Irmo. W IaINPO to esti ad
.VT, - . - exosoleat his moat it ?tomtit 'readied Cothus,
air so low oh VS etas: - • • • • otella
- ,
WT7IIOOIIC - Ai '.llOlJr. - 10ffigralt : 1 1 0
10610'16 Ds* as m klaXhisisogikuorAkii.
#rx. CS Va. Liberty saet mirt. , !u6 noel
• • , gig
ijurruAlui. & DILWOITI4 Widokraie
V Graters, Prdruc sadlkireurim Meselliats.
w • g. arrouszaluan. whaimi. ay.
gu= ria. lLKSZ=s, at: an ac t =
UHLI
IL 1101111.1311105, *roomy Law,.lal
Ms Asa Mil. Esclange
*Ca! "np."ext talc SO Alas= Sfitas: - . •
rt • 1,%-tl7l.
W . L rk. 211111.91TORTIIN (131• 6 / 1 1138rat
Wtsiesaa Hearers, a soar. Waged at
11. I= abareaaryafer fords alma, amen.
maa(Osseene Idasafrastaa, u kaa
ea 6 em 3
1U , •:.11V.11111IIJIIOL•Deala u WnNKJ•.•trf ~
. lens Wen, /Aaiun N. 1, Nu"
kas MOM fiarA
iorr s.limArliT, mud 4 , 11. IT
r a mieal ftmele Dry o=46oflkelal
osit lbank 2,
' aig."l_eon
WIL “ .
g ratrEllt. it ni rm_ mg 4pt:1:41
UNA Imes, 'NM amet: err= vrryl7 slwo
i E b F e : "eq a %I'd= 1=111=‘!"
. ,
.14101 P Moser.
Vipliall i"W UMW it 6 4 , anstotie eml Per
Iheaml. emu Wood urea;
WX: IPDARLIITIM AteM2 ,,
40. 1)" ==ri r i ib• Wi t g arr ."1*.'44 :1
IbbgluTrAbergarills*.) ' . *ll4l'
r:t i esa .
i e
Lwvi,loclog==.
etr w rl,Measedkowid
. .
Mae Us &Smola, 0100.. DI,
..11•ba Renee, r". •
ant, Lkobay &M. • • loho Wrgekt, rag, •
I.aes MeCidli Erb z • DK Thu. Lambe&
' • - •
a. 8111,11/111114
REoT a kAyal s ellall.LE
nuns enunte.fruirsnosn
• .14.114 WeghitfigirDiamalailes.
Nog es ebb.
MUMMA' WilliORMO.
K W ;Ireirlßegan.
-__Peatro * frarla woftwo_.-.• •
wisoutan• &1111111111,_
ATTYDnnII AND ODUNIMILLOItIi
WOW. MO. Gift Ara* 0, above
olives lilleclierre. • Owts.lll. Anne. ' •
•• •• 0.1111,40111311171131 a *PO • :
VI7IIIOLEILMAt Orson* sal Deaton: V (Pas, list
TV mosses& /7Sebsegt IlleseSssmisalieSsAmos
es Susi aL all same tall sad essend sustleisst
kiss , rr . or wert, rat
. 42terry . Alta p,
r 7 W. szlatuurrm, Lad Sonerer,..lll wear
•i050ni7 1 2. ILOWt r . 11,144 1 JaTi i, 04 '
L atta, Po st. obova Bond, r!it - door to dlo Mee of
p.fimouslsmoonaltablik• . WM/.
MIC. TIMMINIIIIIM ihvgju* 'ins Aiwa.
. taw, XMAS lextekai r *no don Sam Ilitbd d-,
welkin aiesubey ea bud a welt ftt.tt•
atiollldMialiff airikta sad Crlelrlallederide., ',bleb
k kb agi dm Us wet nielesebie ureic P r bt.iLVA
seediu Green yell be proebul7 earaded to, uel bu
llied wink ibiMtes thrykei i. lbly gee u panne,
Dor
rimme-tme V Cat r 111.11 to weekly bed
Ihrilly pvpaild Rom, au bt astutele, u au bur of
' Vlberli=il tem mea s of trcliwiaxt r e.
Vir IWILIOII - Welell War & /vilifier,
PP CI, COMT etk sod iiasket at. A tarp ad van
Waled flak of weld" ewelry, War tan ad
Marta, Oeeds. /arab ep lead •04 id Maier
IC n. P.N., Chia Para Latr,Ml Jevreled alga%
sebv, sea& Solardreadebro, ea krer a SI&
OtraneCeoper, Volga,
_Jade= ea odd approved
learataidasa ray be liul al !ma idnace and
11:71,114 miljlj Erft isst b IM very bat waver.
•
I.l.ll;fii-yrEIITABA:
•• •
ATTORNEY AT LAWr
111, pippostfai SU . 15 hairlos Seta,
lITIVRIUROIIi •
,IparDrat alg Local poskp ay CoDactiona,ta IT4dp
; • • V leap% vs. ant 0 rruz i. asaulto. ,
• !
17# frai k a k da i tt i L c ' Iltatatik:
• • .11. •
. . _ .
• • • Mei DAVID RUNT, Dewar,
- bee* merle seek isureseirrar he air
I e Cala alimagra Wu he riee dame eta
loyiVAy eiribt It ' ete'Veter vu
Iv sinless, bearers Marta err Ferry lea, re mar hoer
*mg the dry, It= a. 1111 P. Jyrttly
IMAUX4 II I III4 - 13 ATIk ' ,
71:,12%.YAIT'LAW„ Plusswii, Comm.
I. toe UM pria see aaramte,dirments of
1.--.1411100.1014,WV.M.P.".".... atMe glrlllqp
ftb• ponfoise sad &awe 41( [MMY,
UIDLILN4,7IMICORLE, latesom and MICHI
' Illsdret •• • ',lt or_ ktOdlr
+Ala . otruivrourrr, KEW"biturAin.
awa Y Amant's Ittinnshe Baum !situ
. • anniy• *0424 • WT. ••••% *nook
Innidood,
idle{ sad linaard Swags, In
Timm end Jlnnaln,Ale. IMI"" L •
, • MOM lintel sal a talsianraaps moos. ali min
nhown,nl . . !MOW
o worm* w: •_ • • •
taxman, butAnisas AND HOP MALL=
•'rfrtu ice 111 PEW BIBIEIIBI.
Oniln lattArs ADA, umi Peas D. .d AAierPiu
ailueictossis la stucco,
Oar. ?num Won goal T4lllll
I ow= I 81 .1,
aviir To
a a' MM. • • Innuma mat. Peall.n.
• IP. 11. X =JON C 0... •
vim< vrAcru Lug of Hammed ataned, mad
Vrai=gll ' Z i ar a 1111 .rtcui=, aft's . •
0A a .
OVlrgira, W 4 ' l , Pl!.!li,j'.ii'7.olllt"
. z., „ •
FORWARDING 44 .. COMMISSION;
V1104,0".w •, •et - 411/I.:r swig
0r41094T1M1MPt144.1!1,
11
_EAVY RAILDWARE AND!':
••,•
.17711110110/1 NIiMPACTInUgaI.
Wntidtol.l.6o named Amory ado Wood, and
C:nnat Bola Idatati WPM. use ea land sad far
1110,000.1ba unwed etmelons• • • ~,
/lift" Winer and Garda* ;Indii
, • Joan Maar 6ottng tod Fah'
• CO doa *oda aad Forte ;
Aalrligy (moue r,} . llaan; (pant and eamnana
Madan; Saila disalda,Qamanna , • . • •
~•••=tt mars,o dial !eraMa)
as, • - -- • •
y sad P+akaa •
Anakdier;nmaH l. dialdda; Log a—
"didalanakt ilirchatit Wis. basal 'olno
and *Our nnalauo; kdaannanntaa old an
•;TO a l p •16 ••e.d,t
of Bee* Wri rio 111.cini mit et
tt
FIJ
.
B 4'" rt, el% 41 4.
Uri o wlet.
Pia" 7
WWI this 11413galaclaMr. sad Jo .otanri of
Yrs Wee, West ladas, sad Woe places as salt town
a low sad esessua sappty stile Ibilotrayrdssefill•
liana of . TaLdleSe will be sold tom at; Wm*.
sodating lnais, any s/loso tbAs al/ id slot
mime, sad all foods osisfed tun vsLI *lv
• Ulnas; , ,Coan..l " •
Yarsi Porn Rim • Pete., IhiiilLait
!saw aad Fkaida, baos4
Broach's celsbrised Amositto Iku c,. e•
dtdt, lad a tam asswissest of osMt popalas
mad subs°, of peasda,fis es Us Ws sae Us I •
WWII sag I% Plat, Wee Tvris4 Tves‘
-*donee and plias, la total. and kW boxes, wood
te
aa4 Ws, Welke orals assereastety of settela Way.
lu Ws ends. " tsladll •
...
nswapixo r coming' 111C1111?,
.hot Boxer Pani and Bructortecr,
amd lgeat of gmairr4.' • "
saigius pan Ilicratamt,..•
War saTwasa mimosas LIP BUM;
ea 091pradilltt aAael b=
la munSkor alt " ranni Weser, Omni
Lai Osiza far tom on Labe Bois fiat
niter Leto, es ego to
st r ai troy ax . s.tir NAM&
1" = "1. "PIT JAB B aarea
J. a. : . Alma.
LEIFTWICSII 4 CO.I
• =intro, FOINVAIMNO.
Coantisfaslou Miemluistar
• rzawairoom, •
=S 1110(.600.2 pia wasainsar& of
LA As, Evers, oe ober mein kw 01.?" 1, .
lErl u t &WWI & lArdtles,,Mr.Th.
aes Lac New Orlens*. •
Nemo, Lams & Ssamon. CY. 61•2‘1 Lem-
Mews. 1.1411 Spow.. Mt. -WlLtcr4trb Lgiert
WAlktous, &swum & Niehoholg.M.bapp. .
Alleun. Revs., Todd & Ob.; CmeasaaaL_ . •
MeSMK Ilya. it Cr aiibead, Warm Edwards &
Wittman. H. Zama Lab&ave.. lir. Join Daum;
Ptomaine. La. ..clll.l
Mink • OfTl a n. COODIII
14•111alagiaieSTatikkere.
MP= slim Illatakaass Lai Farewn
%Ale •3e nay. Gnat mad Proase• ravarally, an
kat Oalknare klartataad kon d abet.ono *aqua.
lineipmaar or Mappers, can safely .a.r.
to ngake . tary sum aaraabi win eanalaaal7
kel Mw/ a( the ataw co( tla Mutat; itt.
Ram Aeallleaart..ia. Moak IMO, kaaa laar7
aakk k ges,Davidaia akkakka.ti 16 Salta,
I Way, Catlarall tftelda Plakiiial • .
Ma. (CF Skatlkr k Na.! Ted. •
kikawa.,(arayl,U47. .
FLOUR FACTOII3 AND PRODUUE CON.
TXIiTSAL cub wham.* a ake ea reeikpa els.
.1J smismar. alupatag wear 44142e5e yak be
Pala duereamakkirskee a& aeze la Caw, by apia7
laa is au Mends,
Mom Stabe/4d alykm, THeeka.O.
Ileum nal. tad alb. 01. 1 M.1 0 1 ,5 1 6
WM • • say! 1-11
AL a. all prot.c• I.lwr wbo ,
ike anusimase OWalkaafoal I
TsylaGritibagly
*di Mr Mire . Nt. ft.
1161/ UILEIT HIDA/11 mu.
'• H, JR.
No. Itewdoo 6S, Pyrr 'Susan. •
my taxa tram khe blot aoul..ast
LA batik dosettla ead L *awn La as •
ia ceamascrs aad dealers preparta
aim walk all ireala aty Ilea as sall Wra
am* daa bercialara.
Ilryarearttl tocalkettlltadcaliaelltalsaly • la
e rail
&bay Llatthnr• 091•13116 Tve
rlamtuart, aWs
Lc mob, &drawn last anablo au so ter campaUac.
call, .aaal Mot yaartalie.. inalt
.....
-Fr(
_Arams u • •TI '
LOGI as 1111111111,••
HICHHTNI3 OF AND WH INU/SR3
LI /I.IIIDWAILS. C C: I=Y. 814,
flooll. Weed •
•
A RZ Dom le the ammo of monis/ Lorp sidtosoo
A
io dth ecoraollo 22.40 f Hariwon, Orloff,
florl At, +plait boolli tho
Kt oginnotyroso lama la and Orect CMS
lbslOmulicOnen ate colony; wo Aim le of.
for cods*. lorsougpsond imoto sad orzialed
M
Porcluolts aro napectfolt? I . 3reital call.
osoaoatoooe
tX)5111! . ;SION t FOItWHIIC bt FAL HAHT,
- H0.% WoOD STlMlT;PiTissv•oli,
CONTINUES to trasuct mall Coalsts•
Hosieset,copsesslly Is the pun - chew sad
of Aworieas Idwaslselow• tad rtsclus. ud II
satiric(sad fonntolimg Owes cetrivied te bis
eare. As Afoot for the blasolsetusrs,bs will be
sarlasUy sepplisd ,stitb as pnociwil articles or
Piasboria bisesfUtire st lensed wboiewle
prices. Orders sod etudditswer .
t sto sespeetfislly
volicited. • i"
0 . LIEMIS : o t azasascar,
• . _
Lash dot Ifillimpb, P. 1.a.• Nekbeilla, Tan.
Wit h l i ekt N. ANDERSONA ID
CONLYLINI.ON 1111311.CHANT14
So. • PIP• 1 remt, ewe Ilnetwri,Marianari, MU.
Veer le ellere•nau merely. In •Ise•••••.."010
_ .
1.001 Alla IMAM . •
COMSHOSJON MERCHANTS,
Amu DELI,BBB IN PAUDUCSOMN
26. NI soriA KNeen64., Woe Mob; Salllairn.
laaa to—D , Culuar, T• Cams, ER,
CAW., J Lasdarva a 8043,111 mt Dmileny, 81 1 / 4 -
log FaNey, WlB Wywa,lNanglar 18 ,130._
all 4 grab
. ,
(syncmos To eatexu , & mu") •
itmiroNr, iartraba. lMMO Kosema, sod
bs BrAer. . .
&WPM, 1 I....th Ca ma.. Bank, lissipyl.
Rim r•—•&1 Vest Co, 1(1 as, ?meek & 1.16. •
'
•
jrCemay. 1. 11 mom •
• - R. D. cowyrim
OORTIMICIUT/I, l :A* Comelsoim
KeltilLltt. sad Pfoloce lhalmo—tLi& &MAP Ike
rural/m.3as aa.l aipowei 41( Py h05.0:41,
tuia so„
. .&tweed, Awes tOc. BOWL 84 1 .1' &
. Lem& Mewling& Co Iletry On/
MAL Lladmy & D Lath &at
Lyvalliwb & Oe Chit. &
as:10,11, dam Mar
• ILolo of dm lona ?Waft break. Co ]
Wilioolotalo a Commilatfis di Pima,
X•rokalot,
TIMALR In oil Coes of Prodsco, Cop.
II pot, 7 th, Tin Plate., Moen' • Vac, La.&
Rads Moony Iron, Imo ood Noll.,
Pi. &Lek Co•noos Yam% dfilt..to, sad PlAulbozdt
Illantaciatos issoes/ly, moot a Labotitand.ltrin
4 17 .4 -thel= 4?" hot Ma."
olgrorolo of Plodoot. •
'AUCTIONEERS
OITRIMPAVAnge ".
CINCINNATI A ST. 'l.OlOlll
OFIT-1 no se: ayZ ,. .l estats4 all kisou et
litercaudleeat tle mice or Cemeereehe sad
ere alwayere so wale estrum. The Oen of
ilala eso
. t ;
i g= in... L
i 47 lo. ailireuod 7
le
~ . .ra k MM WeADMajiga4 MU"--
COMMISSION - NIFACH_ANTS
i .. gliaatiOheturses iptaaaassa 011, ,
. ~."1ff),..3c! Catraiins !VW. , • .
• ' '!' • ':" - . ' CINCINNATI; OHIO. • •
tatonis
wriwitzaroaD gr. ow
00=1.8$10ft k FOIVOAILDINO PIERCHANTIP, •
lee's/ Iltripet. mar Wee.
DEALICRB w Fauteuil, Maoafactanro sae Magi
Hardware—will keep ooasantly or toad a asa
of carnage nago sag ica,Paotaa, apace eal lock•
Ica, gra proof sakimimic ,blaokomilaW
akar*. Occolac. • aelda •
D. IV. 11/17111rWi. • W. T. NMI.
NATBZWII i PATCU,
COlllllll 9 ll 11111101111111,
• ~20,48 Water Stroot,
, • - sr. LOlllO,llllO.
W . snAllOr measles so shossellios of Pro.
41,12===:, ri,~, rt.
ego J Ithbea ls ODOalbaree.
JOHN IMMO 0 00. ,
Sereenriasion sed Perwri&j_ . 11er.19041.
NOS. 95 & 95 800TEI ST.
beellt• DOWLINOO
77 — TN015. °Anson. aor
COMMISSION mokuorre, ,
Ltim ilozz.
ErCask advances brill be sale ea ecab I m mo. et
be e
Li sa fa t Z6o:lll, Melfoo 151011
•
it.crua PACTO • AND ORAIN AN; mono:
Cyr licrollssiatss
It Bourn wHAaYEe, PHILADELPHIA.
888 • is Mehra sad inward Obis&
roe
m•• •
ITTO °LENA LE GILD= ANDAMAN:DIDION,
lODIMANT,WeII9 Water street AT. 1.00119
Raw or • DNA lam, and Amboy tholes,
MAW
p.):lliztajlirzfM - 6t 7
168CELLINEOU&
-JANISW. •
rrressvass' eiriairrealr In= uo00 : i:i,
No 03 THIIO • • i
x . A LAIIO &fad sPlictra
_ suunaost VsfalsOt,
suitable isf &factious,
assitikasd pnuusDoll4,.. .•
1 -Wterges t' l 4Y usrk o k : 51A 1 4 = 1 :67r efart4
soidacsory tate...imam calvary, Pp.*e
is welts. Wald de anll b. ctsi as: ailral
alsusfoootor puffs Yob plea, .Pszt of. Avant
mad.%
so Was 'rill Pinsk and Hairdo& etiviA ‘•
t des lislapay New Maas;
14 psi? Dinar. • .• _
. 11 tin L. maisidscry Osamu
• it nsiddsfy Weft
Ida et loputl Aftcl4 • •
15 ostila top Dresaidi &ties*
epa
9asdila ssp • Work . . • .
10 therry:Work dkssidi • •_• '
iidispy, Clissry sad Poplar. Masada of
• alUdeiariptioug sad • lure saidnarrei CO *lOB
fardists sad 00sirs,0.3.aa**** is 11111006:i • •
*WV
NEW. HAlt t WA I la.
401111P11 WOODWZLL,
Corrairot Wood was WI re., Plttablenribt
AYINU salansen hem as olglinabf Walker I
al Woodson, oo the 1 or /armory, ISO, I gake
.plemong . uneameati to. ory triode. MA* elry and
eaearryolar I have opened lay sew store al Ike slOOO
nosed plop • Hovlng porelgeoed my rode foe tub;
.04 made onongesens .0k eganongetorem to ths
toogruy and In Sumps fa ha ohostoolly mrpooo,
fatty prepare 4 Polaroid flahtlyrEnor oat woo oar at
voa seems 444 as kw I. any Moro Pao or Wm.—
Knoluune one others am rospectrallT !enrited vs cal
and Maine my mock, hob. 1..h..1
Taggi Minoring comw,les a Otte/ maoace
- ateasboat and Ngadharr HortreroontlosTml~,
Mee, Tioyboel Stool, Coilary, 1:44* Toots. Any-4;V.
eel, Locks.. Latches, 8 , 4 r. thenheo, Bold HMS..
basso,Ualonagoeto.' Ilaaetbotoalb&Orom Wad.
ao4 mem, awl .41 other wholes eormonedmoat Ile
Nu Wixom. . meiabi
....11ipASULIIIFIt IPASSNIt SIIIMITZIAD. ~_
ir, NO TWITHIITANDINO
• te elmewell eppaidersio elddreesli
U.
a( s l'utebegit bleeliesle, a wee
•
. i , Piny of tbs. Cabin. oaken et IM
, eed Abetting ety. sad deed maw:
..k. on eaweescreant Awn dwindree
Steiwilnewlies PedllAi!•iitlinli'illweer tad
Om gins Oeszsa i s ae , eo ills preterene. Minh
Whose It rloweesie bent= 6.., lemeyst, obi a=
welter Dentedd es ses..-Tbe =owns tannwelel
Ws.= esbarrthers. pitted tablet =ken et the
elan of nada= and Allelibttln Pa, do beedd ner
dy din welders WNW ile mkt en t ip, nis. beet.
sew= =A
Alen
Penns reetenir sad
=add
lA.
=be ee
04 ponee so nag tutesten witkoreledb weds
Jean Lea= - eWOrew . •
T twig II C. . lane Fere= .
111 ~..
1 It Herds, • J es= 11 Ben , •
lobs L.aren, Ir. Ise Lowel v t i lLos • , '
teems t nem addle A
Tow Parley nein Fl W•llatt
DIMS Lain amen 4 Illeltallead
iletbWalleed • Mewl [WWI •
\ . Dina Laker • , -
Fie lig= - is nabs sad call lb. ebbs Ikelialati
"Lill: EBrZIMS li 0/11tIrkit.
pilEgfill. ro=se ratan 11/11,10 - itnig
11 • saberribare lianas Waned a went. nay 16
1601,1 t vs hese Brick Ilenun, and leaviey Wand=
Hors gay tined Its sbl lay, ere wow peewee we NM
risers Ind connect.. &tins ameba= es any part of
Oa Ili lewd State. The =deism In =de= to maks
Odell Roo ensile elay, aid wit rob 3 rei
mow ars brick per day. saileiently laird le week esp
is theadorns. seeding elm aspen. esil Inn dyer
wetqit the clay,dry las sad tending On butt stir
..... listimple, 'being. oat liable., went
W
sad le renamed On le esetet lakes be
wee. a= pew loanker orin pnrl (.41/A" r.... 1 .P .
. a Is peruMe. Wel an paw bedding =Olin... and
tea einailinen as abort nelce. Fore tell &de rtPliee
ener:6llB.l.l ....calm lam la seconded S
WU =et o
Unica bides, Yee de. Wew cid of ile
etnertorlistein obe/11 be Wiry to end= mg '
webseedl erid, It te all win way era We ken at
penase we naleinsed /gest All =an wear edam.
Inn lm .anted to
:: i. •.' 7 - •'. - MbrilltrbOlit, IdelltlLLF-.1 b. Ca..
ossarsiLts.
---- a -. V . 1 in — MilMicaut.
ELY =tee =I spanned anima= pet
E ....y...bia. ~.._it•ci seas twat.=
.as =Wm =nay, abd saresibleet As tuner at
ressaylvelda will be wady for +lnnen= =epees.
of Threlastlelo. 11e• medial= er /oath= earebitity
wednieneldg derpewile. es =wad by eapenearwl .11-
aea. =gift awe Itarylead, =en di discovery wee
Use wads-6s Ilesible =ace wide =tete, it i. {alma.
=Cis meaty =drawl They will be ibeensekty
barbed lad pewasoly prem. by ISULtainerf. esd Nue
We saw= Irmo lIT Mann. barley A CO, = pree:
anew. is all =pent te =dui. dine etbrweerlabrei
rettneVoY well or otkenetwwill be DeWitt. earn.
ned, ea Mellen= to ,I tHeirrnAAMADI7I
geenenna Ina Weekii
w WOVIIITH 11•11.11LItY
'N CONFECTION •KY AND ram aI:NM silt
epos r Idesday, Aprta kb, kw dascs hen Next fit,
LA sari Oa v Jays.% Potts fss Seen.
• semi smorascatelliseytalre, tbsteescsary,
Fruit, is, Sisk= comussety day; smosewblslt
us the bllosrLog:—
Itscaress• Pod Wet Unite RICA t
-
Mki; • =: 51: 11%ke,
' Tops H o e: Wafer /susblegrix=llussis .
To/nsal Calm A. Pit- -•Moe. 4 x
tes !cs Cls••• Pas, Fiore
Cestemoury,:te., .uteraels sumo sup
Ogled Is swabs sad basin Of Sly OW =WWII.
isms Is Ws car. , • ,
rye g r eed 'far Itak,44.iiyallheterd folely
Rem Wheat Pm Its•frosalld nsrl
wal as
---- osmunni - -- sas — ia -lioir
, 0- DesuerA Bola% lan ddriniPedni
paused • plan bralimentlumenarldellma beesup
egafalry aud la Barra Nme Tan. Ae. :nodule:mover
Optiell,_ to meta' qd • Pm' deeded' preferetee at.
Owns. Yoa.C.s. at: h. .4....aget sit-. 1
Ist *Au niutertry of Trauerunra 1
Vat Freedom from Nook.
Art. No .I:plenum Drioran '
ddr. Emily anermied 10, adnal liable up get oat of
/,6: anis pram tkruntloy.
A Modal and ,reliteralcat mu Oa sem MA the sp.
ma, al roe Coppar tad Twain fumy of
WIC B BCAIFE, Anil um:.
myritt • • bet. Wood ad Karam ea,
Mau i Cutlery, /Dory. Ate.
JONLII
R AND ORAL= on Fenno eid Doane
voal ttrad nuomfeliy-lob our is los feud*
gad the podia* uolly, Mu Ito IF memos big
Oprtegoeyely Udiudones. at De oldband of Welker
Weedwoll, Ne lie Wood tersei,onitol Ao disuse
of oe Do qui romonsbls emu.
He to egineoully totems: tri•At airtime dime ,
Run I IllustatierAn m WU. eAd rAlt
willob trill swats Aisle ainiapoto web any al=
am, eiDia Fut or Wu.
Wooers Menamoie ore ininted to toll and tieellne
AL monk beans pentium" eibutioro sue
• irpaillwMWp.
WE.. llte • eidenlgi•M, v. seiet•d low Cl=
V , •14 fol pmeee •r usevac•og •
Comuunw• nag Perrontrd bcrieww. solar $m my If;
of OEor, IllogaiW
sad lan LOMB the vrar•lw•••., No 6 Cs weeds" Row,
11barry Arras, Iheenrty wvv•;ed by Elr. Puri- -
wtaare Wallow arr.. 64 la por amps 1.81 . W
(4111•66.461..
TKOS 8 11601111 W, - aida/14061s
• 1111101.117 1141/ILEW,,.. . . • . •
. • limb skim. • • • ' •mda3:
••• "WI ILIABINADY. JR,
Sus dry at Ullisupt. 4 liodurdy, Loobas
, Urehis. Illusaseuovt mil &slot is cloOks. Combs.
'mad Viuisty Ow% hops tonotsaly on hasS, of his
FeN.Astscurs, sem Asensio* of Gdi,td*Asids
Cosmos Lospillog Gismos; 1.14 1. 4. and 5 divot.
. skis sod onoestdsi port .1
All Samba Closts,trays, sad Y. siu*, is sera or
&sow Colibs,Tbrosais, Lod .4 meal woosssot of
P O .l 73......N.**A 1 4 assll_sdostios VA- owe-
P.11.._ *Wm. PAWV..P I .7 I ; C.
net's mars, mid 40 1 . .7 14 O.*. al ( LOW latUrstes
ovSki . - No St est wood sal sis.
I brtnte
ni=ural= 4 V
and 11.414411 MT's% Ur the tear or dm Moosagabels
lboltzi:XectitierLert *l4lo:he s , : t a , l4
Vivo to au roam. • • • • • • Sysd? .
•
.•
Cl* . . OTWAIN ". I=W
MintpirjaN op !bar inbaring I toir gni%
11Win Odom* pa Wain. B ing
waits Iwift slam; with two;
TV:•10 yd Wetway
hi Poo miaow% re Wool • towiwoweo
woo, It wor Bolosw,eanior of Usk. W.W.I de Dimmed,
(Wok of AM zaw6kr • 7 • Clood• Mom) '
• • • .• • ' 1311110111 . 1161.11711,- • • • '
TOEI. IdOIfLEN, Druid and Apothecary,. I, W.
eon. of Woad and ow, Plnaboroih i or=
eamoinly so hid, Drop, Pod" Coda,,
• •
la. . .
IC 8 —Rrwlei tee prowrlptioas earthily tierapaawl•
Mira Or. Won , warrlals, WI hoar of the /afar
Wight. Al.,e an moment or Porfamoryi Got, Tooth,
nor, am mil, am hes, C. Ike, which Ws wll sail
kw brag. . •1. . . • artl.
LAO LE COTTON WORKS.
svursovnoti.
.._" NIANUIPACTJRE COTTON YARN.
CIA4l4.Wlek, nattlAbg, ?wise.CATATIAS
YARN, CARPET CHAIN, WARPS, &A., •
KINO, PENNOCK & Co.
• • • CRAccemors of Athoebles Anry,) ' '
CONISISSIOXICA OP •
—llgap=r,
atrawas Initlaa,
prams la Oaks 10 busload or molded la Pecan Iry
ala ernes, a doars - Eaa .r uw ?dam.. 0116 m eh,
ebulail, Otte. • • ED WARD P CILLNOII •
saraatimirp . . A.laaacy at Law
i nn Ann Et a c4ratVx - T.EP t io • te! r .
douffou for Irian.** lingnew ries In LAD
petd. • . . „
Always on ,c descrlntion . Wrltlen . end .
Wrsnong flyer and Rand& Lice.
• REYNOLDS k sun
sell Corner Penn and Irwin eta Motive,
NrA voithio 03%Ita it i=
o . n Cir=llll{ applleatiet at the and *p,
Well a rok Vmabebegn, m
m
.11.1.1141, irr lova ana l & vim ~
AMP SILVER WA' Mip—llerectata aa
• **Pilo' sa op law Meet of Pm gad Myer Pap.
i guaa, aramkaa,vidtabla Ladisa sag Ileatlceal
adaren ram' owl KIM imeµ
;al e a= les l,arralasel lad kof /aka.
WO • • , :W. W.Wil.l3 o n . •
V. IL MAT4III.
rtrimat la Tetuaelap sad Variety Ueeda.Torteeia
Tbell. key la Hera cooddf,Woettre Tame and
w. e ude, BMW, elepers, Pin, ?spot. Braide. ad.•
pladkel likbeildelui-Dtuaand aad 4l man
•
YUGO asd Among of micas gm* bostast
en OW!, .YW We at nutwyed pito, aulp,s
ge.IIIWYY, No 91 Waal awe. wort •I
• • WY e N WICK
gletl4o mew
ecem rob,
a 110146 lit 6141/11
aso
11125A49.14 ousabajoraw
:i . [• - •..: , - - ;:i;PiEfittii•
FITTIBUIGI . PILIWIIIIITIIIRE: •
DS • bramdit,' edlor dar 'et So. 4. • N
GOMM AZO 1401616111114 1 . 6 tild
Macao olat bea.saaradoo oro toot!
how oft So UN al! Maur -
• •• 11111. leurtai.
lommeada arl i ttEra: Dona domg
rommes dke . , 6 3 o d . rf MOM, mai:
CiVt ad illagrosdirs 7 !
BOCSI F u Leatim oito== ol. 4 7 ;.
mole Soo eoll tom Mora deommakaor 4.0 m
Weill Tram& motor
• Prot &NOl Wt will Irmo -MP of * 1 "1** 411 ,
Voral Moe. - r
Prot SUDIINSCI IMOMOdo of do Anima,
Doomat, oil •W losormir Witdir
kg+ lobabbl.bok I.IOU bid alum m4ra rtot.
e. ts • easper.ent WOW', sad
lso teronotes4l.s3.4
hola Mt am in Dom odd. 17 WSW. No
ko a tom a ortior.ld WHIM umMos, of .b.
e l u =be bid ' ' 4ktf
. sum • Wilivii somuruts mmool. - ,
• . pv.‘ gm . k.s, st=nbusti., emai ak - 1
Tritln° - bas ka of wt . Eithiei l ' idee " ' II itli
iesenctiodis De Pteo.4,ltedtea red Lads ;. " Zi ' ilri ' e.;.
Tim 'ereividiei of the aseheadates flatmate aro per
inadiedtly.smeeeed, awl Avery Aielled Kind pc*. DI
amain,* Ike Menet Lenore, owlet rim edict
Inhume. - - • ~ qv
The year te divided :no tem ;cella di dir• Ihoeibe
inch, eearesc Log ea 40st at tlip4mbe r, ...d .4.:
os the Del of lune.
' The chards Dreier Scheibe:Lie Year of Ds rimils, ix
SW, reeve, e lialf vilely is edema: Iv hisciet eh."
edges Meek pad Mooed *kWh Are hi Pride...es
prices. There enehhieeeihi ay Use alibis th tor.,
littOr= Li.
will be eliereed v. , ,' • .
11' it lades& des h7.Pervid• a g.".", i tt
antie esehjet. trim :11 e ttIMUOM ' tin be peril:
i ti eidi Enke. EV= Pill Pauenen, Dee Ideaelledh
I as Game Tic Plidedelpild..-P id Den.,
Ma ' Pt Idieeh Um Jos Delie; WeeTleavem, Di Idsis,
Ida 'nee lurtalied Esehirlerdhee. Ale.-Waidi hick.
ma FA, NO-Ougeb 0 Nan** oe, Pleakellliee-
Hen Itielised IL Odi,-Thitelieue.ll . lenda-Ter
1411deShaelelhee-.1 y plow E.g. rr G-nss. c
Diable LA, &mho* Ged-Dav Dr Meeddinhealleve
..$ T VI)
ALlshapllitlY . CITY. .
TAT - lisdrtles moanel re heed= ef
lATCALPVie rill epee Ar ail !Seers, daili ,
Censer et illsallisky sal itailiwilaftlf 11164
The raid Berra rill wriessfeeda
These derm a[ so weir ill Mid it sa deer /Wire
so do ea as sear ihe op area el the nialai NI IMO*
death paps rill be reamed so say are aril( 1 / 1 6
T e.
he ware of esieedreler Taulbee. sill be writ
ke dares OM rap ark
I. Wiles lattractleer
Des errs, Parisi sod Mars
Ferheettareae : ware, r Ile ewer 6f leanchee,
sears le-aosselt errata wanly r de laevrw.
AI - • .late 13.
I MILE . " Pa Wad 'J A
V U P Juan. Wallet street, between Faun
sod F.ftb, Chschustle' •
Wines Utees—Tbe anal el tin decline aid
dot the Ratan Eapin• • itly lideani V oleo,
lag. A eye Edam, n rend and camteled anima.
reort.mber4rd by vaden, tad accoapanted by
in unial sod Leaned, taloa, practically to
tterpiecteptien of nationally b M. Y. iniare,
billanter Tobin lentectlee Plc tba kiwi= of
Frace. The vevisee,seas tad comactien, wa
isted from tb• tinsel szanaly tar Lbo *dawn
W.* a notice of tie We tad enactor of Gana,
sod Wstnion'a Prpty to Gibbon le S tots. tea.
81e.1073 mac
MOW. Yea 11111 / gel. iaep.
Ino.1100vege•
Neilsen bindle Apes, clamber'* Rebellion in
Scettaaddlobarevan'aVi/Vaill sad Mi. Neglabd,
Ranch'. Fnacb and Ladlia War is Amin, anti
Itsvosafe Amnion Revoletioo. lon
Library el Aseerican itllstery—L'estalgeLte n e•
don Nee the bort walla.
Ellograpcy. Muria, Careworn, ltatietiatjawli,,
Revell:Unary Paula. kn. &a. 44. Abe, Agee
dotes, ratan and illseallavereas otlebro Maitre
ted .ilk soon tots 700 eairravina• I col, lisp an
640 papen "•
Universal Pico:cid Mary—Conant,/ vintable
pan se mine estAecta, coinpisiar Neural
,bataral Stecee.Apricaltere,flarsi Cale."
easy, .r oe Anson, Orissa* Travel,
Geography, Betsy, billecellustons renting,
ace. I too tap lae. 640 pp, rail snap.
The fluidly Medical Übroy—A Treatise es tbe
PRlT.Otholl ant Own Dlesuar; by mines net
simple onesciaten Res stenos, Paned sad maw.
red Ina as signet of a Vegetable Minna ittialb
Ica, peat.' eel the ¶1,105, prepantlans ead done
elm mat rateable naive medical plata, iod is
outline of Assamy and Pbytiology. linntrated
with an' handled "Wardell, ma of saint ere
*Amor. By J G flenned, D—Afriplive
Armen Flower Garda( (.:001111M0.4614,1 1 1d
Co do United duals, by It:dean licynn,Lcuidectipe
and graapental Gerdeorr. II me, thin editing
Prlnied, aelarged and LlleArstrd. I
Oregon, Becity bitaatAna, *t. SEC •
• Famil Tennant, nun, milk tad 'mama
Yol yit , and Prim In nem
-
Dante 's Ben Wqrbn Lay
of tie Ulm u = i llevdt. sr.'. hinds Petra
tin. Jennie Been. Glop panel of 'view
unto le • . fens. • mete&
or
Z.NCTIZOtEDIL-1 Daemon of W.
t oom,lmoniaromf vapp4siogflordombewsoiliwi
Moloch* dmiormin do=oo floo Mow•lo
wwooliml W T losnde, ww.
111111.1 ea wood. • • .-
ltomok's Nmolo Am/MM. tam, wooldoithomitOntimi•
end owe of !fordo Aswoloa,GowoM Coma Woot.
Nora &mom New Immowista, Nor Mom Tema,'New bleu
7.1=.11 WM loMobsdid li o d di n otkoMo awl kd A TVot
tim is dot Maim. • . •
N owl's Paribmo— '!V %Wm from OM
someio 130,10 . 1loomoaliwoof woroloW 3 M
some of Ma mmoroboo hayidjoramoiol Nool • m A.
m WM by Mon Lloodloo.Upowillolim IROrmolood Moot
la tom row.
TM me of Mr I* b robibiolo
Mom YD, rodwr of oloa noml eolbro of filoocrow.,
Us Works.
W..th Odi MINI' or width molm Me Moo, • my moo•
Or ions& wort.
forilo of iloo &OM; Joi/ow meramom of olipwomb •
Rsa~Lc. .
No masks—TM J•rrooLlo 8 pok fempridag
debttf 1.11.0 lei monism in reedworim,d. ,IM • OW
lio• of pioom pratika.4 FromitZ ,, hotroesor
Ttut awn 1.64..rd tat gals.
/oHnirom a
Bcolpallgers, ort•L sna H Ns
MEM 11100i."--
%owma.
Pallml:=. Li
Ltm of Mcd,c Asti
lti§l4lM
MSIMI
11.N.ee Fen.l•!.
.der Herds;
lbembedraWa Pramlto ft Pan ulnae;
Pleat se Orb emalkelt; .
Casio as Dtseaba of Cleki tea,
......
Mopes III•dle.1 DO:down ,
amorous raceme .
Uociod &ewe Dmismemon—sevr adi4.a.
The above witli • trowel asionneas at Chemical aad
Nhooslhooacee 8001.1a.t cacelviag_sod Cal s. law.
" • ' • . ELLIUHT & ENGLISH.
•• • GI &watts'. becoreta 3r4 wad adi
LTATAPLIPS PUZILICATIONII Wstamul,
lkdamleEeollesy sad Ilonsekeeplog. • •
Maedak4 M.1.1.s
. twou us., saw. tireii, sad Entia. Lfu ,, cm'
Derpott NazonJ : •
itaciley'slikamclo, •
- Jima teed sod km by' • ••• • ' • •
• - • • • in signet it
16 • dErfirilaWlLll—qourr of au Gm=
oldikso, add ath Wan aea
from tllO litranics of dm Wait PairTeltruelpa
ii:tbeir cowry from Ono Tettlai Yolnr—in too
• • kuAllt copy whit iseserosil 601* 6 4 66 VW":
• •
06 , 6 P•
. .
• Leturre Illuaatira of the Wirt of wausw.lolollB
If6b 17111—•alth Ism portram, Ira& . • $
. Compowee nAs suedlir of 11.6 MayeagNOMOL
M 11
ary •66ny, &Wag forum*, 60 rays ,
~ . •
Mr lalba Holy LAY, FTime.l Btata u4l motetea
Iselliaa.• Jog hlelisatt:Vall o mow(
, •
ow Me of •
UMW& at Mod ft, in one reonotag
as ozeollens luaorment of Boom bed Now Yea
roma, arrived today sod now 09a OW . 411 .
Toro aplondid Ranwool Haan, ais cornows,* .
aw
OOvo epteea4 m n e l w on l
a Ro M ZtaW ee. SOO
Heat froi HAMasa Piano Fornamodo at
Tao. isa aye W/aaiory o
.0s one f .
Henr.
used by ast at bls Canons IRO
OM =loony mood MIA PlY10.1•11111. by Ob.
dm Warrens:4 Maks, Now York.
' tailor isioly will biannual dating tkla mod.
• d
ow or - • lima "
HIKIMEII bee jut roared 'lluk gelwebby gat.
. Plena, wide\ sill be sell lowa tbsa els be
O g ee elegant outegany,ll oetaes. ink' *Minna*
Clare, New Yea, el great power awl owerimell 'of
tonoxuestly leer envoy , •
Ow &rows reeewael Plebe. by Chiekipig,"
Bowe, .0 •ekcied by bite se We bow lwantreftent
the a Imola kW lestery—prise eery sedans. • r •
Weide*, • lumber of whew( all peen end wPw•
goweng dee went exam** eilentlea ewreErred Imre,
eg. grbet. at .1 W W sediwir •• • • •
77 - ileolim sag Illbwirogli Pi boos. •
ofo
JOHN 0. IMAMS, No 0 W ,04 . 3 .
.• tub reebtairball dim fib' sile
Os. .rplodul lobabrood Pkbobleplll4
, 4.g e tLe.wrAtZtrubb,mli MA
... 3 .., ..
b:Oips bi r blba!Plebbstl l agi4 Pqn5,14130 . 014 1 :.
and wen blab. blubli by (*Wavy,. _ ._ ....._
Obb &brut IllappLoy Plano rono -- amnir.P...
&Co, New Vert. . • - . .
- SU aborbyrili Ns sold qa bbabbfbetubrrY dry' ' •
• A Isw Nor sole as above, • woad UM Pimp Feb*
Minna r/ 117.1300—.1" yobbos& by
TUB BISTOILY OPMICO i bin 001 Wan and
•ColooW bad LooolninokbonaJs Bon do. Pim* of
tic . Coancok I n til promo% u50.,11101
inla i ro mann ao. iv .bblka United Mtn.
to raad Iliblinty f,% le remnant. By Flap
Yong. Y. 0 Wln I.,Cobbr, pion U 59.11,1101 inn
Baynvisp of ran of Bo.o.1.: a nynn. 80. , Os* .?.1..
luso irks! in koadnd ...el warieu Piro•
,=.: -. ..triii•
icifrrimgertriszii.,..u_. _i__ - __ — _
~r...drisracirZilitsde " e " tf be l IIVItaiIL.,I,
gekana*pollas •11161141&!. :•• • • , ~ I 1
♦
6.
6 MtiTOS ".""I th ilAVAliNkilika •'
•
0111FICTIIIVCIPLIttl OP lir4 Unitise ROM.
j shoot= uk tod • Vole* to lost b 7 t"11 1 ..
anelher M•[ 611
1 7' . • ' - I, ls I u". 07 0 1114 '. 1
I t 4
•' • '
::" . •
•
411111 ACTOR IF, ,
S. ..,
. „ • .
; U. $ • -'
snout
ti & X ,
it,a&u-xANlVl &O witte sa V
kaba
C*dr *IF rat. sty Low pmetedmeestrat
taa. park doateseee Cebtlk &•4 SW* cri.V.
= . tsir . :7l l f 4 '... n !=...n7s4ftv,l7 ) :=
itbey elfar Or sal. be P &t — IrV
",
Ne&Sletelt oebb l ber ana , ..l
:011111 1 0breelk &b ib'
shap ri toffiet%. 10 " 1
& km Seib bribeimbia . web NAN"
Der ,Itk a rt baosefKeeera of Igateala; &pales
rots, ' toe brill bey ceenostly ea Moe orbs)
wed& bream. Daiwa ere rearearial
etre to coll.& Rate PA WWI riP t. ,61 1 4 4= I * ,
mT mi.cautg w
v.f oila AM) fsnp9pc,
A &Byer bog tabu& Gaut . tad Peens/
Fffi Ll .1
Rahway - e ' fi . Warbe4.
Frataniaa Lam., Omni,Grekeion, &ea Vrte ,
eluelb& tionntd all ale ea of Ceit tram, ibe
Hew ta, of stas Wen materna, atles t.a der
ame beria dr all Cletel :41/1
' of PP PaP. puma tan" 1 abet:al a&
ate Vaccaro PAP otO be bolt
PaLuf,l4. Wu* F thr Meant Fireatereelle
I whAer reef ratrogsunillg
Ottlerat •0 04 wo.ra Mew a( .
up smut, arll Pre promo a
Berta ea .•• e , t.:a
Illkabomek, a. Jri
Warw. lobe Irvine & &one Pi
0 0 & 7 fl Wiener; ibreteate fie:
OHM4iisyrsivar, • •
lillemrraa Iliaraeater Mot;
aod Dotal
la o n am on &m da d
n d o. le. A Th lso ago-
W o .s T am, ravvosion,do great WWl'.
.I.C.Nissteznifervglinioeter of Pcn. Pocket sad
Tans Osnory; ilandsclacomora, Pdea,SSalra,.'hots,doe
bs•
.11117VONfilltEET, Pldsb a t wean( doss to 4
-•
lad haslafel y ramrod a norja
_Woms* of- ._
Pia Pocket /11ruktIFOS• iaaarqa
at. laairns , .oe Waosteabotets , • •
0011. 61ST
• Ellants,Baderb:Wordot,Datensfa 114aoss.ealeass4
RiapßlZOVlka t . asol 'Mrs Mn
GUNK .10PLLIS, AND PrifTOLS.
• "AileatOcav eadilaoanporPoonios Man
Nei Eitsao Poch W.a.r. taro Eras
some Oa" arm Ad ..q HassiLad Kahn.
• Toni-each as Caillwrs, Dmidass, Phorra, HilsPoSs.
Vias. *awes, Ulan, floseaa. 81t114 1 1 . 41 11
=lamb and Dom, Win and .In Osaillsh
Inannoents,fst.la can gram ...MT.
Cdr Sonatas • and reoatrfaa naadr poseioally
dorm.
oci-raarszaaaar a • oat:- t
E. . 1 7711"1".:17.r. L'Plia"tutS
aro ma day "roderof am co. peruw plop ander
and Dna of Sweats., - Baoralediter • • Bra el•
anal. Ise Maas, Warthog Valor papaya
0wn 0 430 1 .11 kw! , and nada of taw d e set t poon.
B. W. Orin on N 'll.. aseerealoas. S. A. ellowoma l
aTSIII3% iIOBNISBUBIL
ANCHOR IRON Winn, r r, • •
- • - •• • • .• Wkaing, Vs. :1
.11tasaibetare all Cade of beStr. item. tou Into and •
wake, • B odd ehpue w ow Art a ria. Being eon.
weed trot eloentrer tt ro's Oat /aalata•Werta. Ire tin
der an aroe le of /amass treo.lbraseed Stert/BI
opal le say mar Uop mantry. Ad of witularut be.
sad et rideatoth Ortega W &Biome ett Be Wed.
camera /(dam. and Water einem • %111,
111MAIIIIIT IMMITIAN MIND FACTORY: i
' ' ' • 8011111 Al. 11120 u •
AIM Ow ward washes his.•s••• l4 !
~t the pie 11l 1.,g. IMI NS 'WSW
In ..I.loperaucia, On Met sid•
AT D
'.' i Lag, Al .r.my; di•
ertrei•orrmill
... Omura marl a 8/1W et rasisse Moo
perlaei•••••, an eaesrauly•spreslorrti
‘ ogre al Ids.llWrod sr, PitairisraNULA
'IL •PLllllpeNdlikork •nrre mon,. 1 ~.t ,
gamma Satan mils u••••reer In Os „best intri
&nets repaired who al.:animate— , L , L ,:,
• N. B. lair Maria will be pat sp, widest =yids.
Woe •repen• ON Ibit they VW P. roomed Is • or
ant Desa airs ee lee •ruhlaig, sad eridirma Om rd 4
.1 • ere. dr a • . anklly•mmaly. i
• , 1/111.1011,11•11aod Arius MEC
• ' cr. boa robatli comatamtad beams ot
dipld mad, macre wift m
am old eatamenro Mat
awed, Botaadmah WA °foyer,
aim,from 10 to 0,110 potads, tut ham
of Om mom apporrod =Ada aad
oarrasited to be of de boo material% ,
li ctorad.Wisar Pampa Otookra Ulna&
ondk ovary revery ad rasa Cuolop, regotr;.
grand sad infobod In dm ovum mum., • 1
• A. P. la dm atAdi todomatm l :filaunt Ana
Ammo. alms, calabra du the rodeo.
ow of hiclico In mat Tko a sad Coot..
stems mut be kod of Idol mon dom..: 11a1.11 ,
WALLACIC, •
erressinten STEAM "Lt BLA W011113%._
. Nov IN and IN Lia.nt ` an.. C0." 4.
A /MAYO as Had sad made la *Clean largo auto.
Za. ty of Mottle Mama* rer,Ccame Tablea; aad
Mama Taos, had dam* Ilitommala Itti=
doormat. of Ms <MOW marblo sof
rompany bv mac. tottl mold Iwo krr ugh. .
It B. Perooso , ortd parclaso Of amola
• • Mai Is ta Itornfor* M smm /I= lll
go .a.l mt. (grata, Mcat watt ass ut
as
K.. • as mad, and (fraritt,umanoma do; colartaer.
bit • flood oti day foul palVolla dada low in am
FAA. sad ama • • , .1.. jail
- - -
•', •
SIMIT 11102';' AND TLII : '
No
• •
I MAN OVACORY,
I Mutat Wool. Pitmearit,Pimast
115,71:=;,r,;:rmitai
Lamm permad adltilas dumaddata cal
=at brim pt`
Wei 0..
In* Dwt Menem Fargo, tedt overrode= WS 'at
Cogerr.Tki and Roes bac matt 0.C.0010' 101 , 0103 i.
lass Sesuabow. • • • • •• ,
•{K. maim wonieT onA. gone:a toiii . cr'Sdi
Tab& tad Clamber,. Carper wort fOr PlattePitital
add every outcry of wort la oar lioo. • • . •
• • all Cain* MU
• WM. !.DOLLY • Cot e •
Ilialecturers of !tali BoUlts aid W. Glad,
• No. DS WOOD ITIEET.• • " •
Ulli Widen been sow is fall spent:OW, we Wer
perband to meats ardent Is on Ilea, p000ptlr:
Q
Danes Ds lan .maser ws have .dopeeds seer otiose(
Wu stog Woolens G Des Os men %tot owed piss now
soul he Do ItseeJ e 7 ettletr• 'se Dr. vota • •Dtvetor
ale. tilos Motored on Du ples to perfectly levet sod
use. SOD.. very Ise twos Fainsterr and 4est.-vl see•
•.W), •te nquesped m vet sad swam Yoe Omer
selves. .
' BENNETT & BROTHER,.
QIFISIMIYW AWE MAMMA
BizaaJlairkaam,(seax
04inkaia4 NO. L 37. Word and. Pi l Wire .
WLLL assessor! boom as bud • gmd soon
• meth otwans, sat 0•113 aIIMILN<IO76, 11/14
iraparotheshey: Wisisehis nada:alter nee
dam an respeettally untied as call and •••
smarm for rhoosselses. u ste are entwined M ••11
eisesspa Lbws bum? bsbNy been *dewd to the pate
Ilea
cps Orders sea)/ mall.serwaysawl by hse ,
011 Warms. swill tat pteahrtly seceded to. febtS
Grat iintcro Butt Bilge Imillictory,
A oLILDNAZ A Ca, woad te O.
bna UM nada tion
tk. okay an PO. watscuiring We ban Bat Wage
•T sr au la the Oalted Butt* Ott IR/WO:
plbpilme, w hg.o•o .end an as enapana aaar-
Ae k, uw ppleibly In nada flan aegapdlnala
bud.antr.M. an taloa, will And a to glair allann
ar ••• ear Daus All ordersannatty aliaand to:
ny3 A OARDNEIt &Canna WI Nan, nit
aoea
la ill •o4 115111P 94Fro: 1 stit
& BUN. FOOlnials sad OA. ra.
- _ , roar, 21134 of all 60
I . (from mar
the lams mow owed pis.
160 sod yronromed <66.1
a All , aloa, ens.
11001 If .460,61,
P
lomaidly vcr:l ;
SOILING
isalisamov 4
• • * • aciarizi
ne IttIIGICi;
ltAlerFAClllitEß 3 of nytlog and Blister Mee:
ttlipnralVagt:ltaat " meted host Ar7:17.;11
Ilallsabla Catalogs. Flo, Eosins Lampe. ana Cosa.
Ttlinannp generally comet et Roes sent I'mi streets nd
Pituntinale, Pe •
•• MOS WORMS. "
IIION Ise Neil., neve., Se. be eael et cos eent
1 Worsham, Se. SS Water suety near Wood, ma.
' 2lo, "'en teeseaseht at the old ma, blelSesett
Sow, UWt4 meat.
' µWag wade[est silltkaa is the Reams 11114 ell
orient eta be d meetly. _
• SIAM LtRDISAY et
1111111161 ill PICTOiII.
& CLIESS,
viresnra Nati, 111:0:NC , D DiMPII. •
IRON AND OOP C ICSHOE tana,
an
Pattern Makers' Paves,, of evay doeriptian.
°See No. 18t- Carl" Hotel, Third nnset,
Cpb4 Pittslngirgli•
P. *num T Jam F Lcount.
IMPS? iLLALIS gliT411112.11111111:1 1 .11 1 T.
AAP LVANY at LEDLIB sanaleUirs sat kcfp eoa
giazzimmvat.matat r. '1::
iota Matto NA 'Claw ohm. rimbargit. • •
132 W e°l4l". i. U k ti =Ara l Tel
rTdbmr:ith=VEtw ly
saltritsd m milled mains Om and
011 •
Neal .lll•Nvar 111•11eks.
SPENDN,CRD Jules, op • ldal of mesa alkali
ra =win., cue* 180, gi• lade. ■=Nu.
pancd darability l• catuirsa too N. all. Itti64
Friffsel. Price 110,11 rob bon.kols IN It N,
gummed un.•••••ilsom, Ordocs ON aapeead qulty
Nollwar Brick* will be •xee•ted at INR per Ira O.
raarantea ..rack Of WI Illet
Molar
re
'p sad fee ask at Om werANIWWOIOII
'pus.' wan, la •
• , sum aricuasti
.gat r hum Wadi
H trAt i
m AJIII-24=r 1 t i 0 Mat
Humus, Viva Taw Obignionouths Kai*
tustoolsol . l k on, au 'ad pit.., Fll.k =,..
IS br ' . Joe wooOrtu,
Rid 1(64
.1= . 2b.ack „..4 .4 ti f skgar cfe.
DIONTITI ANDREI! norm JOURNALS kyr
SWANIAT droved is park Itse We t w a t
. • p 4 .4. mikßAla Po*
by W"l' fbrl. a
, , NW est wad
airi.4l* ,
rallaCoo-- . ! !! 11 - 1 ' • Al*, To 31. s .
' MI Its Kash
• bn Ise MO, fig , . 1 01 1 1%._
(4111107 • Inig WI " "".‘4'4'"! -16 "..; IL 9A. l •°.' c't,•••••M•
• - - Le•:certqle oal
•i - _
,• ~, 4 .-4.4.1.1,4,41. •,.a. 714
:42 •
•." • 4 .. -1 3:1.1; : 4 CiA ll / 4 11,
3 tYsll.6l4Tittali" :44 C vVi , " .r
I ,-
_MEDICAL'.
yaz
p.m la
bt MO Bate an Hy. Heel%
'leak" Mtet
en Hurt
itnawbeee, medal: &na , me a(
1.. tidAigL la ame es re•rtt4 b 1 -
• Mked art
Madetet, t. iheektylk, wita attacked
Mt ed. onMecitb74oo.ll4l: 4 M to
lie
te
; *""l V . ki d e"" tti
7 4 t.
i m
s p.d. Mfg. '"
NcriaV
4 " 47:: ""
:141.111 ace bee* h i rer...a Idle
team napped: am.. Debra be
'bad tobreenr bumbrabe le 41 be 1 1 . 4 1 , 14 ,
'lt bad IMO .1.8 .11 . ? dMilertnototoll
INUligtb es
ke t d icetas wren
I ===bele et
...,.irl44bewairibd net thottesa
**a abler macefillmm.t tites a kear, Bee
matarteed mkidelOoL.Modlifd liot.ooM aka
ekrel med bez; median Mut re tem
do
terceenak,
ale& kle iimd biberialittetebetko teatber,
will • asask_.ll../.lcVa i
la Ide W.
.ere etdN
&NO M.L.Went&cried dm all' &aka
wiectb.ilrove * d r bbtekle, allayed Me
nee 60 mime: met
.4 =terZtiettee . wad sadrely card
•;:tt ts:•: , ,MaiWeeed Caranortioa. • :
; k lbta ilackle, a limy Imamate or nboveldiaig giber
lain yowl treva..alocct lalliet•=
04. Rr
Malea l f a Mead, weer. Cattle., neteratem or
hie la bet Mad add rallockepatteof bar WNW Hoe
frteadvbsantell IscrtANT:IIIZOVEMY, See A It•
kleanas Baku. rsamd ker Inane of, all alana•
ias elerpetend. mei ekeate eh le te :pant le cc wort.
. Lama VaddPatg
'Mee Lucretia' Vir lik• eueut...,lo
DeMascrken, e .W Waloat t es, bunt the
6, waited Ws mai
keklbr shonsie.At tus.4 Pil.u r idd toe this
Ms enema Ammo lam Wit beam. • • .•
Petal:Seems aad II per bo4le
Dr. Metames W. aad COMO, Leentre Gold
• Prbenbel Mae MI flaaamel-
Mae II Jdoccod W Retell
blebeime Weeteece ed lee mot abeelbleceirfeellLMen
reat,leed of Mod Oxen, klebacedl.• ram SI price_
• ~) . .1.1 COMPoUthth
TAX AND WOOD NAPHTHA....Thr Portland
mr.) Advert.. wet- . Tea rawdy tow ban lowa
easettiotal Uwe rhythotheino ere Whewn known for
its mown. Worth Oaroloptint,
la the aro sod Brian Brood/ do, Chrinaut
CoththoLliouwas. Nero MIMI, NW of do
lanurfkuryfort o.o.Craey,tiorgewaTrwooro,Adr
Winton. of dm birgbota napoeubltr,in an cal bow
g ib tereneftylo!so prover edikary In this class
Wizialiiillo.loif t, =otla Mo.
Was, aro serval from of PM
sdlogallo. _Hood 5. • r Young, the
;theathat ace. '
:•-• • PeniabelJeltehle IS t WV..
ai tritcm .„.. el . I , l . l= d o=r u la n zt a ti v ez i r
Napiaka; I bon a bearsilos la weer that It lad. ,
bat probaraboo of tho lead la ea for •••.•••••iknOt
60111 llasmalr(3o•ol,Cli e t , n4 a/1 Or •
. ..mow, e o
Ikn At do wows of
Os year. • 4a. einsis,m3., UM Noma no .
~. We Wow. • slow loyothrejornos mhos.
fallowthr tore& . Be manes Wing per
/belt condor Modem.: .•••••••
r• • • , • • Ifedearaarorre 'sway 3,117. ,
Pane alarm of preaudo,aad • daft Jut the ogle-'
Ord myrrh roan. to a tnly um/sable isedlclar •
I 'hold our feu rlw boor& I So. raperirmood Moo
ash.
of Ilowthooa's c0w..41811. of Tu oof•
Weld Bialtdm Foreuvrol yet. I bara bees able.,
• tamale' men Oa& .00 0 .olef with
gint •ppn:!...ma tOceiryotAremiking, with eon
sibs et Va.. re the .o hole Herounifriff.
showed, u,ofr wto 6,e1 burn roach bend/nut y des
thedinno, retwastruhr we to rry I did 00, gad h a,
vwf Owl Woo .. Sam. hng smooth thoroboaredl
Ns,
all ooperuloo kit
PIK . 101,1%•••• 1 •••• i• • AM •STII" I able to ott
as ellebe rely brawn a oral was. •Any farther
urathaillONl liefffillj 9i irnea tar .meted, by
caligisurgeoll.:"., No. K. Perot St
• • 011 IiGIKANAVY.
Tb lafroVerble rolielne pryer. wary by *NO:
NISTA DIOIBON,et NE eau. of Pblth oad
Au, Pidulelpluo. told la Putobaryir by L WIUSIa
I Jr. PAC* *NM oral pa rt de. •
CAUTSON-111rwar• of the Mar ee.." . ."..tig
Ara row afloat TM oarcropabta en , nn lo
—rn etiotts
sig. ' • - 0111DINla tilsOss
' NAT —A Musiigt! 7' A Altraele !I A Weeder t!
—Teo . ars &simians mid Di .san s cd the M.,
Pw4thessEnsallcs, Sanborn, Balt If ease
Nl•iths Una ,
Foal Irani -vs !at Anon, tin espithl Flute
was asnanthal onthennusto of • &seamy 25640 by
I. 1 !!th idus7 d intsted—W•ecened almost
an tscosslesllty Wu anything' nada by Uth bast %d
sun. amid Ithsa sash alagalar jam. as Inas clamed
by Aswan. Varprini kilns 11211444106. NarsT shufthd
Was and Ids lawation as • bonbon, (and. alas! suty
bunts venous without urea do the lathe mg..] Cl
thorn, Ow Rails/ Si la the Issaphals, On Sled, cal ed.
wlqe ssa nl4sm . 1 8th l th e bensbe ns thissa Iptbewartdide li visla
thymus, thi Vothunk ,
slWataitho new lothplaty and a-morally etainithed
ahnralts UnssniNs of Venni& W. nave sanlysedlts
/~mil pons—w• busyouts la savant! cases, and
los Winn an posasnaca (this Indian Cbessithei
NV/ • gosai in raziaa...nd atruly thdo nswie ,... stal
fiats— In Al iis . ' , 4 4 4l‘ . ..nr . this pithuulsepths
et sands!'
NaNthdli • t
=IAD 60
-
yea= ussassanNinothf se thelteseal Romans.,
• ' • li a ? k Nee. a, .
La eseaderation of the flutist . 1 Woe dthol.
rull us kW T. less, misting tits ty of NevoYe rt.
N. A., sneers atacwing, sambas
a trend sa th• la podiums easpothad thy Mr
Clthadeal *No Us lath anathesans urn sale Is
United thaw only, and as lase thennulsge at no-
Whose Wad cbasaseal !bap.. • I
Irani Ueldmank..
•
,• _ANTONIA 71•MORMI
W JA4I3ON, 6ls Pawn Ifedielsis
ifittblee 7 Bl. alteass • nea Wfthd.
Pk." thatuthaftn,ssmins ot.
Ina to obsansad. dam 1131! Othathrfeit. •
Agl . ° =9S l2 l4V4lo■= lllll T
, i•liiteirept•ST.WONV Oa" •
N. IL Z Strdeil aim 'ea, lamed thaalbetad
be as *id Nay batbk intirmay fa arat prmOdy.
etkelaraul Liar M. I km 4tactted rich! to Ey yan k
oak.' to D. Crocrmes anis' , .1a arm p.. are *IN:
fe aa awaL" lt.a d.. way rmpantiontrpm.
awl ha id to dr Ilia, ha* vatlate diiriolfts_
arm. me tilt tam balts oftral the paide, ad,
'Yam eaey rmareire or At's. Okay ora.jaria
ea mount that to le. 110.1 1 rm• • 11 / 1 • 1
Nomphala Len al path; bays aafai•dl oak,
era animal phyvarmr,te lama I paid mak
I. and tho 4 lea rmalteltalkirrittal a/WM o*
aalosta ser • tam, Ottatliirea .p inasatia.. la,
tb.ll-7 I trm i•brml tatty maim Mood SOON oar
WELL. ' bet of la arm erteitat Isaac Cite
of path 0. AM, nal IA Jo ater ntp•m. h. , at Mit
II saa, Tau IND:gnaw taelrmealsatie I arm mak
load. acagtiping ce chin soca alma at arm.
arm Ea anzeik al' I Ida kept the
4 * tirmt
aaa. Mr, km waprrn alma any 1
etiterka J i b
aaablarteol, d u I Aert tiglio , l6ll Irmak Oa. ill. I I
~lot Ste Lau Om** et LAlical Alrietis. 11. gs
salaellan fa apatite te Carl alba Mara_ Ite-
VAVRIEN.Aa Oars an ethe Pala bd. u+ r.hlie
oasutillar blb.prrmar 1./t. rmattlia OEM Win tiarmg
ea for sad abated. dam Oar 'areal eel tali Ilia
SCILCILS;N• Moira Worm Tad bad Feat/
foldYl Dr:Cuiu, Ina/ W:AL D pm,
• -7. •
Dil *VIE% ALTER/JIVE. •
We bee* beet ielbraod by him Rose of aeon WW
hosed amber by . Dr,ellatimPo Alterative,aloth
CY.Wil:ilrl Other
Llee,slo*tj.
re.e earr eggra lean
aftEC2O2Bl or WI
l-Ta NU oheae idd
OueakkLlM amta
eiarehlet rime way peeetahere been &abated Ism
OS heart boos Or lie emits, Root both• r
•irstommod Was, am from both lotion& hos the left
&sag tO O % and NoOIIK, beside. painter
atom Go other peas of ea pereee, wheel, hare belted
Ike OW or ember of the tourer phyeletaaor
ete ells —arnag aoa ot Wm het atitme luxe
hors'alenasuag rad deal. Mono anal
eta, ohs •ns Itteee4 a [em J.
ortehtse Ud ea %Willett y hew deer glob
reeTer 'S p
Ira Are lefa i nr r
has beeoemleceraletaly mato* ee. tau am to o
tl Ito ere then ehet bolero the coetraood to
or to e WWI atette Nos,: 1 ; 11
Foe hotter thetatee, Atm of Ms. BaireAt
Ftbert a, Ftllaaelplet
For atria PLaterth, el tie FEZINFEA.. I*
72 Ranh a. sat Wag. , • . : .
C:==
oa, • m • • I • • .i*: -••
. Yaw, velawo ekna la dark rad wanner-,;-• .
Yen, Whale kalt WWI wavy. - -..•
Room,dmy ma or Ilery--. : . • '
TlZ=ralw a tdr UV •
Yoe, abed kavb-oey, mallet ktrl- •
• as
as edam em anew we Oben,
amnia spay *week mod eonicia • • • •
sad wkite anel mow! and beatufat, ' • • •
And Wagon. say, dark wa Mee,
bneWtwear one blow. •
Voi aey of yea eanAave Malabo. bt
iblo so ilaking inW venni". ne bottle of.lonwro CO
r.l Bar Ilsiorwito=a tsecof Jamb Amber Took
Pase-ona Is nolo of Ake amnaano Au% lake*
Cralialboap. .
fl
Lamle& coot boa baba ami yea
odaaren Max Me fame' oft mil qiumbuine
Tae took- Peeve glen 114. , baulk • measlier.
a t
wak...aol.- pre-song - Me war* Ac. Tkaa lak mat On
know to be iko wan tsl
t o
Min ever me& Ine debt
au, tenunafrog, owl eauoingy lama ov bon wag
'be mgr., liret rtmooktaset Saw miadlLi=
mockas, freaks, • to and make Usk
wane, ekes and folk All thump tklap aye
_kohl
=MOMS Mae Qat Shoo Mona as • POMO
Warangal IP Weeti - • . •
• Jeanine. Ma • Now lean: •
MIKE= are feet amen ewe common crties.
bleaMee thee therttla awl tet, onnettinbund,
leg met alerts Yr" bees se& temn ey the we
of pill., elecaryinte, liatmests, he nll enre letlle
add tittle 6u.W. - the Kp6eouuon is the
may amelicune ear& A puma who han been nail
al with the Ms d the wont Mai came roan se.
lea, N. limey, abaort os' pulps. to armor ha
mte& far the spied es,* that thle andnelee tad
dialed to Ids Set. Peet. _
• Xi' ror I d
la Moen* at Llso PEILKA TA
STORE, 71. foisila 0., Lod Blio the Dreg Store
p,Sehrnae r federal et, All e) Gt
. . .
:#1; o, • .
6161,•••• #;#l proommea it tele Ilia 11 main
was. int ankle, epi+rot adq overrLir, • Araks
nolerais I.l=Ka. et, the 11 rem PI, we tar.
Tldi Malls
hat brs hAiraileirf Nod*
kw pox ing s• *Li *mind ,
mobs Mot t_ M n0n01.1. 6 a are rain vita
Tig *sir 6i41, inks. orOaTath
• Milli :1* ern ,//.17
PiiiduemeMOW l A:iiitimfa.4
11001U0*
, '
INSURANCE!'
JOHN Planar, ia.
/10.13 T £l' PrrltlipFli MIMI .
DELAWARE
MUTUAL ' '
wear 1ddurd*•1?"11,L1.9.:4474W,
'FIRE NIMES upon bilidiso. deushitsus• 1
I. of every deecepelos,42‘.. lung
epos hulls or esti..s Cl teffinklellln4ainPle
woe 1 avorabl e terra. . .:.:a: , 101.11. = l l'
E? Once in the wmhaar of W.
fs• deo., N0:37 Water, sitEe 111wW"4 ,..,. 11416....
1 ;K. B. The amuse of Vas dissttinjpe the ersb:
tistunent V ile to Ws alts. delmes
au bleesitnt • tshish e'en el.ll. VOW 12. Al
rota Us been adjasted. fails ennui ute - aguais us .
?binds eenddesee ad uaemffl st is tussah
ihe ansetandy at large to des deutersee . ==
ranee Coissau, widen bulbs eddltdoesl .
IluzulA
u as tutu don anion ins amt.
Fbilad'os—u hula gas saute rid in espilery .
bytlerepsestraiolitselituhsoomstaleyi
se yitddiss to each puddeismated blade* shpts. ,
the profits of the'eompasy snlhost iiiolviss bias
L a " 7 mr"Ail ti rbeAdien lid Vrirederilet
P... 1 4 13 242 fridtitild . ,..., .00604 Orkt i ,Mll
Unarm., Ceitsre;as u roust attractive onp.
FIRE AND MANE 111anu1mmit: 7 'a
T l Ll E LlOil i f twi tl dely t. t.a . 73 P"F /pat, the 4
who*
bar, sawn to ante perettiett od !kilted tL
time On prOpenr, Lh LA CI ti 1154 Wag];
on eltipateour by the Coal had Rirdis.
C.
DIRELVORS. „
John C. Smith rttel..; St a asi Brooks,
Ales. Bleary, [Chariot Dayiaiv— ,
haat. W.Joen,
Edarard Smith, Mabtual Wij
Jobs A. Brawl, ' , • !whoa 61: '
Jobs white, Jobs
Tao/. P. Copy
• Wm Walsh,
Tim is We West: imraraaes 11410
UoAtid States, Maas beet clunated-14
tauter La perpetell, tad from to WO ' stot
load espeoettat, ample mow, Nal awatdbilt
talks of an extra heteateal etanciar, i c t
x S .
coml.:kW al of:lanai ample warily to the
MOSES An! •
At Coashar Ram of Atwood, Jot. k. Co.,
Woes tad Frost streets rittabargb. tyddl-tr ,
•INDEPANyty
liiilselLact by Yini—Tha r naDHEIN Pies lan.
• • ram Compaq or Plibhlelphia,
vrtu.r.i."74,,PLToglt
BURG.; sad The 8U OU u - uuNTRY •
as favorable terser This cassias? has a impel:sal
charter. -
CAPITAL,
m i e 400,(127 p,aid
v 7
CONTILISGENT FUND,. ace.a7. ,
Oiea case: of Third sae t suit, '
• • .WARRICK 2 141/2771'
Amines* Piro • loatnespe
09 PHILADELPHIA.
C 11•1712 Plarervat. Camas 11101,0011 PAD V - -
Wee No.' 72 Piaui: Strait s
• WILDAVIDSION, Ain't
resew" PHIST, Seep
TlllB old and grelbessatiabed Deepest tmitmea
inabre asildiniraditcrehissslite,Fasaitirs yd r
erry eotofan extra habudoce .pipet hest
b> •
leabens for lannwees Vitiebweb
nets Aced, will be metered, sad risks tikes oibil
P.Pe,ftt o o, les ba4e4 penedoseol.ll
lELSCELLANEOW';',:,', - =
• ~• '. .
Ammo Rua-14w,
_Tax loons - aims. ' •••-..
/.11113XlidT--NusT/whinON.MN‘trt' : •
. ACClNlZiiiililiplaill.,, , ,:fl z.,:a • 1
./.:
A= WtlrMasaaoll4llll4lfir: r ' ' "' '' - , ...
Ih. Erenia E.D 711 115"1 ... b.0.444144:''t . .
trurs awatonaLaumni
tin*shilta I . : ..
iia . •
1.. d au. botanbi 'MD it Itnam. • ..!
tins wr do. Ire Oaf gni - flierr,_ .iiii 1 '. •.'
everkol.. Tin trynia4Calanashisk........,
argentealent bey ara;allikdo
t. titt and Wows tr , int • Pali 7 =l=l
pant a.l‘..entre btentintemaitninewassiont
Piddi ... d. bl n i l ! t n li kbhnifkbial Pil 4 nl' i% •
. snotty bar
. ' The gape.. dammed.. ibinien.ye,..: . ,
M; ...4dpeaiNl apan dr ewira hernia the Mond sein.. -
adam of be awe antinatiny isdatapte in
, I....initly in bat, it the valege orlinth......sib its
MOM. ml Imilisme d•llligy imibt Ur aaaarair.
al bar awl eterheasinetligh Fatima Oa 6 the ft* tell
the Mt sr sitresarisatt ,
_dnanotbire •
whet laden trf Sp* en Ite,e. balelmali f f
laser ..1 inter. )14say, in , nor. d math,
:no am the magi aetribref o the thaawne., '
dowly whining Wavy!. the orna. . the we lly.
1Ef .,.. = „ a, ~,,
. . rid ad ' ,
las es. I the liewriatta. rtlip et Hil
-1 1.10.4.1• W ' ALM Mt\ lb Caw% Ear • o
lir a
nd
tore.wninlis La at •ain.atay be eren en eneerin and •
pettlydimiiSed nap er nanny. Oa the lowirenl, el •
sin, !ilk air estates, b lawatlioleh la Lb drew or
1....17,vtraar..a.t1r. Mani era thami sled 1
. rin...oh• asTatie Mama et. I. drum* -•• ,
rap Gaut Vamp., aria it stem* =keg ogling— '
int tenni!, panitry a raniriaahon 4 Athirst arann. ..,..-
.9".... , PdaVagettLid, t 7 eay s ilwr II be eleitt -
it wit newt. • pleiriss, vier las spettirt. Weir 7 , .• . ,
ran at hit 44 iitanowtsweet or Ihtrept, lb..* yypy • +: :
1....0. .......b.n Inentlit ant eadaniiihd ' • ',.
Tb. emmloir Road .11/U an wry Mg • •
. etas. ad we angly nneint-ihr eprbar of •• , .'
It te peril. tritheri'enowleant oI eh. paw graisato , •
I. area du, apart. la La mad pal* .•
tios er thb pgabraar ..lerinhy owntwahr Or; '• .
Dr. Dmaigal .In reader. dm ntaidniume.,
am a enlarged nprisce, ens abetted i•
e Eaten,
be enynwl the ninattna ef ...I 3an pwah. S.
relbretra Imps.. etbhabety ..I Skil., natisciPi
a wen mil ?nein. in ther newsy-be berwiliymasy ' Y
Psinn idi.mot nay tintebni nye. entire etindentehi haikilllyW • • •
main. is wads Yer ......, A. 0 4 •444..: j .
...I.
neat.•••• st Illardtag;racindinyamiand whir W AN. ....
o. .".
mill 6 tonal. writ nary ant" br palsie* hi : ..
Ott el lir ankh.
• 711 , 52 , PROM' Mear - 73 - 4
• FOR. goons, Inurnit,lB.• •
ler HE sabactibeistai
Jl,•inievassed to yoebog ,I 4:tIeeLYIJALVANIZEID TIN
IpLATIDV.Iina to tad .• nary Advionantss pat=
possess aye all natant eon innetsonseneut
and los Ills paryoss, ua possessing as tysty do, Ma
nod bantam of ho l y
its lisnality slut, ar boost' i
new born tasted cave ray eat s, both to dui C01137144ed
E...pe. • They , arc aho loos anbioirt argitodee
centtaction nwtititganeltandomo U. alto.
LIMA cam= Sun • ,_ P= L kota, UK; is ,Oy obey
metal noel mad*, "auk oasoesaeolly, • •
math better at7o Orb tor nor. manias billallesasSulnoll
otat the irse en; la bat sa amt . •
The Ileac acts would also mall tie 0tte= 1 11 ... .1
&alas nod wanton is metals, loth , litany fag!
potent* indult boo tbus protected, csa
In neural tenas ts applicable Well snick, of {tap
oduelt it as desnabbs to tarouct Ocat de action et ilia
ausiospbste.,,And nn7 Oetstha ddreStglV ..ll
waken of ;boss interested inTELLOrarsanll47/DS, •
to thou lialrattbsed srlicla is nowolosten ammo. ly
ued is Europa, Oct "duct anavetee, emery Iraqis.
• as a conductor - of elartsty, soon* solnibstst Imo
ban as tnaeb as copper, fad Yoomalnit,
• ty ann. tbas nasal,
ov n allu'iy aol r tuTetatis,. '" setit ic g ' bobs, thli al wo '" t "li et . 1 ,74
will be able to famish any scuds tar ba •
ten. A supply of Kass Imo nunielan•d La
,Ipoope,l . •
constainly on hand, from 16 to Warns mom •
,01N.O. RI! • -
Nos. 14 sad LI &outß. MO
sa, MEWTOY=.
P. 1.1.11 Rialtt toe Ibis amen b Ise* osesseb •
tot the Wilted Nalco aa ..Urea` flritabq hod otluta
Eanmtao eotustnsa, ao4 legal solessossaittlibsi
b e
sa present any oa by unportonot et lab. •
wins`sale pliWarehaloose
CITY O' NNW NORA.
ypA. FAHNESTOCE. Ar.
• Noor York, offorlor ula a . laoa aid gram,
woort.mont of Drop mad Alediroses, Dye Still
ralale and Oils or every dascripttoa, anion any
us mooned and deco' to moll Ints. I
O ld
rootrierchnoul and Divigiola usrogosaUid,
to call aroltamitio their artteleo: Onion exicalact
wan fallidolneu and ditirpatch. & A.l'lloostock's
Veroilop eouuntly oa hood.
B. A. Vrootipels, )
. B. L - lahatirock
G. W. Irobaroroc
•
"A. D. Hall Now oro, - op 3
• •
. fbiPER WRIFEItQA/13
r: NO• 9 MIMI AO , Pr 'UMW TLC.
1,l W. YIELD alt•ta be saki • at da. lowan
lissffseacrs , priolea • ,•ery sialmare amorto
was or PAPER. coao;94li tvert'pealtaa - •••;147,
ad•rad u ihe yams etqoasiar an Nankai, WU*
01111MYY. heel; of all pada lanbe aaprat 411K1
ON ' • - •
"lam:KW rsiabrniqrAnaio
't a i u paa 'i waftiralamuttaMitami
eravery deseriptios, tipporminad k•pt Fuckay
: Falun" winPank P•antalat W ino,
flaaaling Powder, Sly yl** ike-fie•
•
patellae{ kr wia 6116""d""a•
• • yor • -114nellfirr. ie.) not yi
Wlllll4oilE Jo WOLFF hiotilgrostleed fielildon
corner of 14x,11 ned lil Ch. 4.4. 144 e ftel NO
Wood slow, Moo dam stem le.Chnotee Weald
of
toou'Lliy_ slat doe Itlelltlnt A argil, loamy wee
of KA iLDWARII, =MAW mid IllAntiMigif ; T WA - 7
por stops Seronikh, Mendenteri=l iklre:nl
Rom tho onnalletorors of o and
, Moo, oopplee of nolrillon Insfo.fliall
p.LJ nof the Liam Illnum.._ . ;
'' 'Yhur stook Cflfon entirely , mad parebaleihrea
the beat lento slay tcolgrosteneltionto in being able
whether ea Gr
mocetnotally on
oner. ynectlei .. olnKn Am anuAlmono s
. Ten LI .
.nallrten*nntsellriii lei Fscabioscl a:6I,W
catitllATttlf :avows wroarroit
a—Thi Athadarumlz tab .7
oda in Bab the snob t_ ta Med .0 1 :
for/arty ennoldeit by.11144n icACIA. coca, as dal..
ca sad Was racial. TIP wEitiul h urPieu . 6 "
bream bagottlatmlbassorith imam, Arid rcad7
ihr r M L I MO. I.O I WieIIMtII.; . ttutL t k lantal train,. Cli ea
acthcm ca
talkstctiSe u=sacdr. , nun Ammo
. ...... • • • -.taw sarcana.,
lICUI;4OI7Vfor)i • g Monad - 111
Zio TA1066.µ: Mobs* tesaisallfle