The Pittsburgh daily gazette. (Pittsburgh, Pa.) 1847-1851, September 21, 1847, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    , „ •
. . .
' . .
•
- . -
_
' ' 1.0- • --- - -- "`'-', 7'•-• "--, -...z , -- - ‘i t ' { - ' -. ' .
•
',..1k4,7 'r:'''. - i-. ".' '''' ._ ' - - '',
•-• t ,
•
---
,_
~..,4,- .5•1*- -______=-.-1,7,„.7..----.7.----_,07---:------. ,----7 . - . :,-----7 . - .1 72 : -77 . ,- ;" , ,...-7._ .--7: , ...- ...,-..,--,,,;---:-: -, If--= '... 1,. -1.. -- - ., 1",,t-,' •,- -'• ~,,'' - ''.- -: * - :-2' •',- ''', -- n - -.-” ' ' ''''' --=,..',.- .----','. ' ••=:-, -' ' 1 ',. -- - -"-'' .- 1
4 ; ., .. +..-,- "-- , t. -1. ,L ,Clit;*".'it7.-Iff..:f.:-.;,i.V;_.qt,s .7 ,7 1 2 _,- ' -': i ) .*.::4 , : r-; -..'•- f ' : 4 ' - '',,-' ', - v`- - : , -',:'' .'" -- -;:, , 4- .! - ' - ':i..."..4,:,::. ', ' "', :. :I• - ' ' ' . . - ---- . E .'' '-_' ' , 2- -:?..,,,.. -- -.
'.
. '-', , - . ' 1 , :- • '
'''-', ': '''' ~
".,,'''ii:.;-,".'';'.'4",4-''.:'.1;'...1".:/'''' '''..,''':,' ---'' : - . . - 7 1 ' ;.;: ''''
1 •
. 7' , - . - ~- " , , '" ' '- ' .- ,- .- 4 N. . ,',....,..,-
.
- --''
: '... 1-ll'''' W.:!;:ii','":--,',--:..'",c•-•'-,-:,-
,-, ',,-. ,_ -- • ,_
_.
,_ -
,- , • . -' _ ' -.
. ..
...
... ~ ~---
, . 1,,,A.
-
..- - ... . - - - -
~
-
• , - , . - - ..
14 ' 1 j -0-. 4 ",tr.l .
; ' ,":' :, 'S ''.
'
''-':-; '. 1 •.vr0.,"/.11 ..4 - 4 , : 4,,, ,t.. -' _ v...
~- .
, . .41MtlfteelalEVm....
~.
li
Piaci sedist
• r,
BUSI - •
se,r4 •
A LICIANOS•11•00111.1101110 Cbsuilamen 'ad-
CIL • For...ding Marehasiait Wain mid tesTratina,
.I.
:Pattakffk.
..,-..--
_Ar. v . =I, telbnis a...,„ .
. 0 ....--iVirif - " Laid
:...,..,...,4. •tv.!,LIACF . fook attemy b rmaompe___,:j ... ,all
:•,,,, tr a it ra n i'
za, i rbeh =LM.
, &mists tem! of Lthery and lk. Osit,okeng,
•., emit, ra. • 'mkt _
:ill.; A. w.Ami . rs CB x co., swaiiiiiii e.
i..w.0.0.1Dmvp.. WoOd tad OM 10: — .. -
.
nAGIALSGT ail sagrru, lonoewe' 0011004:115 -
: lad Yu Weal .1.1, Fl.betgk. —• • * r;: v
„ • .. slain. Diiastivr dr..,co; wiNg#ate te.
ea, mut ?Macy ditiene - fh.4l22llflutel
•, , loran 'lb aad *h. Noni i 01. Ali • • " :JOS
_' :~
t (1, OPLtal4lll3O /404311U.1N 4anonai atlanar — ;o&
ye a 3144_ , Tint Latera M.A1.44- neaM_
Was:Colannia. john - P..IZ
;- • COLIII*4II4 1441414 Ll 41430,Mana154 1 4 3 P4 4
• - • awing. Pr...ma► A., IL sal
: . 44‘1444 in Omen Trinainins 104/1.
esspuon, maaafacalian ea Clan in. Wane" 43
• . .
"elm C4IIX.S. IL I. nesinslia
C=a .l. 4t e r m , N. paimatonna .
• azal.Vonwannag mant a,
1)&lers la Trabna
• Plastangli Manahan M. flizth`lanan, MessalWiad
• : aid Liaanti, Pan . • Pa. ..
TiLaYar r
G 04 F 106 * t 6"9l" 'l=7 * /
ilt 41.46:
- Jima Dun*. • I: naMarMwd4
DdWPi 111111111MILIN, _Mamas LW.
Colros. es , tioltilid,ll, bombes all god 46 oft
EI*ALT. T _
' dealer* hi
analo g % I' 'w of LAI INE=VgI Ka n Ihe
, 41,147 , - '
MO l l , - . •
• ealnlMlN . ft 011124=hlt,
- XIXIOM4II.I{IIII.
4 .- dl Vdvadoio, ood 'flosaor‘di rtOddoordie
Pididoondi saxhorns* No VI Wood and Wren
r • AWARD 41 -AA
- orywat taw, 10.11-lalllo4lllllllllt
sid•ietroinameest t liaiisiliiper 111414
F/rethC' AP=
C- - . 3ll V 2 Pagi
10 . 10 ,*= , • lOcadft. '
_ -
_.... l2 l.s l = 7 Assioyone • • mpt=dllo%
144=0r
& 0:4 4 , • •
i • locsnagaw s .
""' 117 : 4 ; 11111 " ..
- - .. *M i lksktie. 11 Vasa. mon ' • •
_ -"~.-
~~
:.,,,, '.
~..,7 „ . G X0111111a111J10111. 3 /111‘470 fQr s r ' .
'
'‘', ,, , ,,, PladisnO-...'i
...'!: ;''..",.'
~,, 51 e .....a VlCk'ai..'
' . Irauslossil
• ',. ir -4 :',;' .. flXo4.llc4llll9lAii/ORes, . "1g 41 . 0 "..,....,...
• , y ,:. •i" 3 , S.,T and licaliis is Sows 114011,411119.1 . .
1 . • , ‘... s. ‘ t :cries. Peas sod Plastron.. 1 ~,, :,,,,,,,, 1 -, ' "6. 14
~.. .
ast
!. 4 4- . 1,-7 . Inane; =St 1 4 l 'i =rittiblolo. ,
'"
ti=" 112 1 14 '1" * ".2.4P ;
:• 71 # 7 . 71 4 Ulm' • *••
& uteurnano7_ olllo 2 - .
..,!, glis
KTeniemok.tlimee.ritabltilhosainraeuvta
Piriabargl. 47164-
I T . ttL•V Vl64i amiter n bannua Se B i l stW
„ - raPit 1.4 Airleyrt No. W.rk
• rnabirsit. •. •
1.1,•
• •
• •
74'; Nt
a;.•
• •
' •
0910.1:414156 — ‘ ,
„Inz
• -.IIILIMI- .40*-MYEAI47II:,
W°r-ar=ll4sl"talMr"4"l"ll'l.l'4."*;l44t
ME3!N 7 IgGt;3
1? - V I P Mar Ti,,,'Iss al =1=7/iirPodliNT
latac N. 7, Bakelnelro
fatioly Ash= sod .T,
~...
~~,~.,~~
'• lOU*
te - Die thvV4; Pplvticlsl4 V .
1 Jl(6l4l l W4Vvi /MUM aPrilta4MlCighl
; j t si ffA vuu f , 4 3, 4 trbOcsVisallteaullosi•
Tver,Elkier,llteol-Pottlea :
godson,' - ray, X*. liferi st, - 1514•410 •
19E;4itg_EEli;;;;2
' int
Toluk WvALLATur;_iumareases
.4111- al,Pkistehogetems or* Mk
WM dno sum!! l palofArsi a bVm.
caustics .
.
%
,
• 14:4:1
•
• • ;
• •
-•
~'+'
r~
4•l* . aai blenuarr- 'Ai nvag a a
istormititWoa—
.l4 F riK44 ri
, anfwGia • j tr 4 7- 44C7"
-r+-~-~...~
emerionir
Wel : „
r.. earsor, -4: o rmo
kik runnwilwitaiOet,..
• -puma airsawynsedia pose
__
• -• ,4011411•14.11116.3.00111MairrIMONOCIE
.{,A,. t n s .ii o III=, , FX “ ,
ta‘4 a
x 1
. r k s r b
u
r
st l,,.aftAit
J
-
.Riallg ! i l i=ill*••
, c Milkilglaitilnilli enilllK
'.. ..- '.,, 4 4, " MI =ULM.: .. -I , , ,-.
V. ,e,-LIPWIII 861141316 '4l==llM
_i f ' , dm oivea.4 l , lol 4 stmomuwas„
r3,.Ay.'-'
4 eb .,, =_ Il
_ --- -c.iit.... _
~ .• , - 5 . . , , k lklrkerol l ll=os .. .
2.
11 '
Alkika . kki..l4 ) „ avowal...is.=
• ... - ...c• 4ii a lastorar & 43 .,
....,„„...7=2,
. ~...,ri, =to& . A m r ....- - T7 -,. m i. ,
art h. ~ -
0.0 4 . ...:11M1N=LV11. 114 - 1=
•-" .Ihlllll4llllll6year %IF - . 7 7 7 :7 -.--7911g1ir...7
: at.
Priams sad Zak. mat
2 • ~r •slilisolf
fooliiri
-- NICILIMPAIRars ii!sa lr i vi O 4 ...,„,* 4.1....
'' ma door frau eorelte .........-- •",
~:,, f .. ••,*:
.... • : ' "ilte.4ol"Bl=4.
. ,„ „. ,
. 4 4ws x ~,. r. a waiiessiNi Drx;
f,.. - :!;?.i ,,, M l l 3lllPilln yL i lWilf f st.
'.'31: 1-.6 ' . f. - A.1171 4,
rali ' r. ''' .l . (tt, -,.., cifMAIO
',;j: - ;Vriliali t - i 'lial 4 7=1=
kilt;f4 2 ;,,, pazaTic % & a impic i pp, pftome f
•4 1,114 , 1 1111,1‘.1114aPninglialit alkenibuuN
.
•-t• •••,.• •••,t!ftit • I .._,.
. 4 .• •
.s• • ~..; •,1 -
• - - • .......Dkcktuts•Or. Liescsa:Zr4 ...aft
. ....4 '-- , Z • 4 ' -•
W 1 =4;7:1V WI Til;
. • : . "..
' . 01.111•64 • "'. - -." ...' OM .
' . ',' ••• ~ b', Mgt • *A! trd::: , CLer ra L7l4 ,
~..;
A ' .sndv 'W11060.11 • •41.1kr• is .
—:— '' • • . liaenumetms,l.lbeli r st: opp2,an•
:,, \' ' •,.'il ...:. ' ' '", ' '," '- `. 4 " 14 • :
~„,., 14,= - „1 MlLD r llilmisid. 'i41 , 1,..1.01.=
„4:'`Li.'
..-:,,,
i'. '-'.4 , l , o,or""'M....mmcbana;‘
... . ,
.. , _....c
~,„, .. c
ow Yr
1 , 4-
liti W o,
'.• , - -
.. 1
1/1 ...'' 'V. . ,44 *- 4 ,-.X. 01111111bIlie• II&
:::7'....!: ' ' " .k
4:r.; 4.--.1 , r , kfr.iirox..A.A. *kV ':'l ,4 "---
- .11,1e,5.04 -1- 0,.:-: , ..-r. fii".4. , = ,, WF . ,,A1v-,
i.....M :- : -.-.:-.„ . i•;I.. 1 --0 -'44wVo..t ;
i - : , :: '', ? , - t '-'l`,••:';' ,- : 1 ;:1 4 ' -•.,.: 3
1m0:,4 4 1, iz.,,, , , 4 ':::: . ,•.. 5.- - .•
e.. 4 1 , ,-;-?.. :::.., • _ ; ,....:-.... , ,-..... , "„ z„.„.,
--- •:: -,,,
4 4
. . ~ . 1 ,
tIE~ of the MaiiftWOOMlCOllit Itear Dino
%Ma
ii;;q
-7 0 - H*o4,Ft
is- Wan
lIV
• ... Vtrz
~..~~r-.~-.-~,
T:~.Rt~~,,:.e
BUSINESS CARDS.
R iP s=tfotrat . Y 1 . 114
& d anda fi
lfid roorrivr, PAO" FirWifith at4Le r
•
.1.2 AA ;Ala& for
Amami' Als.
;fa
MD -00 AAAAAr SfertArma.
r i r:torprormi fkakfr ifloar
Ora
tir beef 'Elba lArtter,larret te.glary _
now* 0 14NICI11611:1AAR Wholeall fine er
nakr,'s4:`ll •
B o.•': .••• 111.411' hag,
EIAVILLICTI. 41111.)11Mla
oPeirelge sed,Wiem4Kery Om* ' I/9
Wpottipei, '''Tobtnt •
BM4rt .01-111e2r-h
lly satraiget•
ni eer sedgfoilaqe rtamord•
mg NM Ctiaatuipo ZI 'Mod straett
§ la IleaedlPAWltlte L%
4LN I ,alrtv .
V - • now-
S.WIINe u iWP k OM
Yerel r, toWlinlilarretarra pad W•Tai;ralvo
duet, pert realond so dims allwlealtaboax(o34"")
No 23, maw of Front nand %mem LIM, 'salt
SAIIMILL 144=7111114 , aiyl,l3‘was
.kmtacerehaaltllaldarlai Salt, haaatealal Phu
brlikamsfactarell &Melo% Canal Barna, Etaa. Ap st. I
4 ". • -
S*lo 1311HAny Dealer ie now
Ass,r 4 eflrrelea,astAirtgatitoraltuplamexts,No
131 wsteien4 Pmob3ll3l. 1•143
FT I
0 • -•• ..y.j - •
ter *134 '6611*
, . C9lnti, 'arid Vanety•
Oftra•er • fussArawalis.rona
Ven4 ll6lll
rinosrei i ma. g 6m ustabpros
. . , cow 9 4 ..z.LiberYsiseet;
', - -
. • 4 - Am,Dealasis hedge% ham a Cillawasi
Wirieql• glop",
ratutriZt
tin
1742',
Dan "Ira
, • "
gM~i y' an.»ltts~Mry,.
15 =
Mdrilaail-Vhdet
-W liniMnn: • Oda.* i• tan and
, ', o 4l=l 6 o 2 l ,,Widradecireatad Cada
I ilnr• inutiolkinotemsfikihnibt,
IF . V.o o 4..Morlitaitosse
ful t i ll10 0 ^ ;
40111111nawR111==1,10'
,':lk.e.oarner Libeenal(plt pacc4i
. .
.
IV• - 4 -
..7 _ Ile lan
• Willtd*Pr %V • timilhint alo ft C . IL KM
16.36cistralOrptiaihro , - no . 4 cildmenftlibi
...
t • 15;:F941
Alr , n• Wheiew;i7mr:.
Iz i eL= 6 , No. Tr4iiji nre 5".
laittra-a
.Goarisommarow. Atuanyetsi Law
• ielattilithl.pa to Excbc,
Clacutree4fltlieseimimoveal Oira."
41/414SAnivIkaater W rj I fr elk
• DM Silidg Pio If Market inrall;rdlawA. •
.Zl6l4lilrit. _Wart; it m. Umfbin4 .
ehdY. fens
ftnl
Milffia aio.*
mog, slim PM*
somatthiperrecrelPlffi
- mut artinerable term, • ~•
wisdom, Neat Wp ß r wedg r ,
X X ..jr”-,411•Xt1 !per,
!!' Mx°
O tt!
WN4..r.,nt
;UM , SWltAnkr7 i
popsy „ Latt.e.g
I ila=sa be litall,iteurser
11 . 414,d, `:, •04.4
-6.!wW°.°4l4wgii
•
l' IV/W. VAAL. , silitoK, . 4..5t 4.41,
1 . • , • Pik- Caleirmeim,_ Or use go Iml..
1 kgmlediewrat , . t i n oad i r 4 R.P. 4 4 4l r ark T.,
, . .
thfreen..a Atl,
VVVilre: l s._ i ret.i= 4 .Vle-AViet:
tae whet ..!...ii,u s e.pkt le pripi puodtv.„
d" A ,- AW-14...e01-1.a.,P01.,
AV effAVE•47 ' ' ' =
"" I " • i4,V . : : Abit. V l4m• Lomat.
ILt"'"lt.
t
ArcTi.F.,_Yea.ct l ievll 4 lk JY ~-,3
-1 111 ifOt=ll , wian,
-16:114. • tor.dots.
YL
aic
'•,..-ur.afrm:-1-11-‘*l-44:74.4=4%
I. VII Wlthaam.' 1 ra.Asl4an ! ,
YUTdiva
1 # 41 , 181 —.
.Wr lLEi bim 5 ,
sad Piashoper Mar aniOnklunw
iiit lisoil , asFal I.4oiiiiionummat
. lrMdtp.Otlras!r; W WCt4 . Yrghn awfOAIO/•
- I 1. to .rto4ftl ' t a ...RAM Si
bolienb,46,Metbiemeampe by. .1",. , ,
, 'win We eteitelbisbe bled a , rmiba:
eippoinmseilbebeek tad fridieb wbieb
r
be bib selt es etpl i crbes.besel . IliaiiC
jp
.. OpbX
y.o ri S babelae.
irrairja:
'°". re= '''l 4 . 4 . oai(fri . siOtt ilifi.
. • . ,
1 liir W.
. 4 ; ii ' $10111;pakeli - - Z it
4 0.4 k
• ' ' rsigst Afwilibay lowVirtglei or tag •
ios 914 4".711:114171:41;
ern so • u Motu VW .. , . . -,
'• . .ftilimorikopwrial i rmas44 adislitiM
lob a vffloft _r gr, , id
~artaell npsll.l"lisW sae
- Irrilas wilek*lilt4amengildiLry /at .win '.
(1111 swum
l
ATTOANkYaT I LAWi ke
Prw. viliVitrAvuttA , a°s 4 / , '
dicinikirtkosom alp
laaaa,Faysaa aait Pa.
Frpflam.st d aus
avers :awn
CI
i
~..,.......,40itakoutai
kNUFACITIMUL'at 71* ,Illitaborh„ hitt
1 Wicettiallititlic, 04 INIUMOS
•••; N• 1 •Wo~ Mst it OW 1. •9 1 . 0
44•11. - ,Owlat•iitim er W *re Werdouti,
• . dealosouult olionr be • , 060E4 maw.
Ml* 11 ..t91.14A1r•if: . , • is* •••••••!•,,
et Opwrial • • 1••••:::. it
-W IWywr sad till peek, . ly, w• orn
lova: ....... > i-- -..,..:.: • 2; , ...4.4. ~ • ' - - 7 .••
Vatt gir tite m. esa imnousesy ni '
T==fibraysia of SWIM •
IND 04471:XpINIUS, XISBORgi
ifs mu, antaP '
L=4O,J
KIIu
'll4•littiL i m ir y., oo .2 l 3 lll Apt '
iti bi g
trela.f . - - 4/40,01Vrpret=
r .i
.441
~7.1•A51".
•PP PI; • a;,dirops.
JP1161111318. 1111ALSTERS AND: 1 101: IMAM-19'
-. ,it11T51113.111 , 111111411f . 'MEMEL --
nkirr Ilaskits Alloy IkiNte Ibet of Fluty„
••• ..,-11SUOVVION-Plu
Ikkawka. . • W. Borthritti:
_
Ct'&1111$ tr. ti
ear, te wi tn=l
oF it low , P ' eet* sod an. poil J.Jnae 4+ • 4
; staysorApo. , •
n. ii4ll. a fta lei CM" .i;edeld.
lkif/NUFAC- - rURFAIS Iliumerlad,
_lVlacoadasi .441...04;,P!.k.f,
11 11.4Filan, No 11..W00d stemi.Ptiwn . now
"Odesest gl.lai.menefa„
Ana&
- " ll4 ,=#Lf
thotallin 41 = 0 . 01 .
• , • • ,• ' `
ACOII virlays4, aim tetwo Fir
*Kona %AKA, , . • v•-0
Wiglnn
" PlitBl3lili"gb: SEPTEMBER
FORWARDING & COMMISSION.
COMMISShI.."4I4IO,AI,—•IIVALLiNIOII=IOU, •
lON 4- MORW MLSCU L ANIII,
lirFAvi•tiAxlmivgaßNA s N
FIIFINIMIELOLI MANI /FS '
WASEHOUAElltt.essial Ilmeel=i l .2tr i t 141
sale 61 =1 . 1trasr r sieela".
Sayler Cee Ceakdaearagsses
leo. fr. games As. Maw Via{ WI Vest
- flalk*Slo4la, *ads. +einem i f
eITI=I
Moai..Canrborr-
Fa Smapers,Mosiata lear.) -
aaoatiasaA Coal Falba - •
Isles, Lag ClzaimeAtike.
NeAti. Reof. Ism, Olsge
-- -.llLkasfactares meld at' the aormeal
4
aad • r tier
• 4 1 J Rmaido
C • r
zep Dassapowneir 44" CO.
ELAVV 0 •
co an is" watt
No. 015.0 W p ir i bre Val $9.111 Wean 74 -;
llitEG te !rhim the rteed eat deals* jikatti4ite
D Pittsburg% than they Wats* nee amieguessur
rtlhAl,"vgiab=l*...= ratZ..=3".l.
. taiga mud , erestaro arrpgirtalle Nelkrorlog deface
does of robes*" wiriela•erill be sold lipos
und. l . l . unit. ant cty . raga%
:where, aral- Cl' goods ordered ter the* wa.4,int ,
tad equal fs reatattiper,
Items; tt-Ciart, 1 . • —•
Yaraf . • Pone Eieog Reedlseaf T.
Co* ',germ; aarttPlarids, , beam
ALM—Bri*elth eelettiand Areas* lb* OitealJ
with e burr auotruerstairbdter gettdrir Meek,
and qvatibes of anode:* IN eta MAW Miami(
.ad la rum ursia.i.i4 vuemervux
Er, meet arid plata, in aisle sted - halt buzett iz t v nied .
aod tin, together with arm mktg. er arthddl
lou to dm trades ' s°l
I T9ISOLITTIOYU-71ACopannuorki,AMAtbe'
litlimAlA
' f l aylorAiii: j'''''"r
"4
13"n a i.
=I, mum: tie Am al A
kw, Is Ws day &mini liyAmaadisansui.7.
' am a the Inn will be aeutod by adage.ll Not.
ffpll3 • - l,-., ,AAI 4A1.41J ,_A Y •
1 s lOWA ikTAYLOIII. •
In renting hem tke Wine grin peitWkstre
rteerrogengugiloguAierert gearre/4
NY littajperger sae Warw. .10
Orr worminbrialok. oda& Oar
ocousum.Afikap.fer..ap
r.:,==ra l/ a..r.,.- iiii . .l4.Y.
tor:ukter *est/arm, - atiltoets, ~ .:Vl. . Awm,.•
1 Oonewes at •nn.hr biltudintay MP ......
1 Coma& oks irtrilelanbalkOth="
TUT tewatalir ere! upw *arrow w .d.F., •ft
ry
*ls :• • . , , ii. , OtnitTATLOll ,
• • . , 1. , •.- ~,L ,••1•••• ?SOS 0 Ob/0112,8 • •
• . 0 : 11 'z • W.l44inti. • : :40 - - , W, 07WIteeit.:
.•: - Av.rtigy i t tizpp.
,_-'
.„,.„..
~t immio,
-:•::. ~. .. i —:
. I).4IIBCITLAIk *Wire; 'II *gmikagial it
saWari.4l. : 6 ! 4,1 • 1 .
! , UM. ant 0
ra 14.1.-
—...-- -al/ft. Tliol
• • Lianie4.riaw Odom. 'l.
Titaii 74, apei ' yi4 l :ls'..k,!.*l t beio
Annol&tt nat•P....9p, ',,.,
.-...,
.. Memo« lima- riiimerssio • , 11 , .•
am' ZOO% Mfaatet .464- Jot=
Plariabiss, La, •,...:,• •••.•,.... .• , , -.led& _,,,
' • ' '''ALlittre iOnrindrr.
:PtOP44 I O I CATTODIIPE'4. : 1 ,093,117 11 k.
- _..r: 'itaittiabiti:: !. - . • ,s ,
Pla==Zl l l 4 4.l.lll•Obt j ia= 0
pyrecluiag
I. Cepsaimpirnotres 01.11104. gighl.: :
NNW'', 1 11 / 41 / 1 11a1M11.01011.19161!..7. WO4P,
awl D a it.M . P.11Pi1041101.10101.1V44t .... „ .. _ In
..14,,,Z...b0adv.6=z: Ni strt.t= =7..
-aiir...4.17,111 -- iir - i , .....
... milm.. , "
'...itirsi in.*•....,.. . ...._....,. -,- .1 , ,11 , ! , , i ' ~..: .
~ ~
}
• . Mmes. Hean& i.
a r, i 4 , 41 .., ~ ~ •l , -
I,,,akl uat a a!"* . i"
~ -... asidafts.3l4llll4lWlNlV 7•-•
___.__2__ '% Bill-o.4_4i_ . 46 10 •4
McOUTEFAWORI Mvu_2Nslll 9 .1 2
-i
MlBBlo2'6,litv ~-..,",. .. • _ -:_ , .*.
I.L.riThat.-4- - ..--. • . '.. .
1?a ,ffi, oblisiedis 1,7 1 11,1#.14, 1"" :-, t .
1 rliv iit: ,:•.,'- : 4 :,
•
• rtillakAlwjettgle4ii." ~ .. -'„
ii.
t 4
.
Armes. SW - - •
.11,7L1n17,: ,:, .. i , ...
nwitirraestuecamtimn ••:, , ' . , ,
- lira alllDlVAraii.m. il
K :
• ,
~
aillibinralia *WWII '• '- • ...........,,,_.=,_- '._ .
at Alden' idinfloronrall'........w.
• - 41sokaa• • • .-- 0 , '
411$filsfiF01440invmautiliNWMAXii
„;
stb sens4.l_,Coratintn.
' • 110na..., JlXa abovictios had soh
ONCaflf
wiet:eretiewmyllpbtsir . i
4m Ardlt
I*=vd'a
Ws wal.
W n riEln
pa
=•?:
Abater:tom It er tome
Oink. Orden Ind nun li na.n. )rniannOlielly
lendtat.',
• ' ','ollllolllil .
CiM i ttyl 9, tOge R/C a liffr e f o li
= „ 1.4
assi Lt h
Iltgarbee-=,_ "..T-Cour.
Lainterta... , Wink.
ja)l o o.NrktiN -• , •
- _
.104111 cur 3114611 M).
sore;
I F
-t-111.1%-tailralrik
P= lll- isiet b* Disi l = l" litiZA4 ri Vit
;geilc
•-• Lail'
a
I iii,j=g t ile• litioniNtialfts Wei ttli
• **air,. ClemadsliliAllF
VlLll*lol.lVl , Vbeiltiot.atiosthoweesi.
ItsAlLl ll 4nii, lll. l::;ailit.
.9.. flibt .„*... Thaad
ZdVlll4 l34"" airmer s 41741FitiirU
iftatsk,V2 4 ''' ' ' ad,a,44i .
ill of P= " 1 1 : 41&" ".14"-‘
1%
AUCTIONEERS
7i
0 4 611,11148106141ttit isKANT3.,
CINCINNATI 4101 , . VUIS
2 two inad s
ZmlliaL 4 I tti=t i ditigattet . 411 " le t
meet fieneosill be drollest*, - y
041philleioNatitemANY
N4x
Wukt
x•WATO.I4 , = Egr. +01.1.081,.94ang
•-• 114.111.111101111114_
.iiiriue,prtediVoilii /kw
44 ) liFt*Ions.
Adirsaiss mad•oll'onsimgarns
tiL li Adlidaelerf re*,
4iteMit oribilviddisimeg au • im;prile_
.041.11111115L14
COMMISUCItaSCEIta r ri
ti
. or•Asi,,newarAism-c3
. _
• PlA,Prar l iil4ll4
Jo. fop AO Healy
D. .forois,wiii.; itassagyal Moat Ofoet
of—joingotadi imosootooblbes tad mot.
isoiti* roof oodeeflun
- • 1/..IrePATISS.44i
' 4l* *" 3lVa* T""r l iiiil
• • t r e,Kag e 'PM'
rwarf r iei l witneskiikataties ,
daedosilogranlarrOn ti
KM* r' ,44 ,*7 11 _ 1 =,:7,r •'' •;j
111e7 cw
• - Jon' Amy Cr t 4 fP: 04 1;' ,
r•;.'c'frliiWil* and F "
~?. ( . 1 %1 4 : 95ifict 2
wllAt ahrtsiimi
• 4 11.110116AN . C/LXICINiIAOo. , .i , ;
COMMIBBION ERPHANTP,i:
10 44 11 , 4 It 01114
QTCUi AliTlAtestirdlb lode ruessigamASO
Jul ly CA NEatettaiiiir.aion.
Aationnisczu • O Pl. a*
•
imnPas. ANDMILUN AND PRODUCE
OMPLIMINININIC MSWOZILIMI, .
8017111CMIHARVZS, nitt.ADELpniA.
Ap i r t=o.ate:iirs OurszAall
iskEtait anmcb.sorgdows"idrhar
ZSGELLANE' ou`g.,`
_
. • . Wi.INOODWI4.I4,
!OM:MIK ithoirrrOis wail; 1FM1;
4::••
wllalll- lIIIRD sumer; l;2- 1: • •
(L., 4 ""M .IE M I44( ' 41111116 t!
liqtef, aid pnyate,Dorci, •
lidOiWroiistantron hand million& fo odr. • •
••,..Vispfaalsosefilwodrlealercooiortina. idie
•
dzz
loontiaii...rgeTideNrert fi
drunwavtaf.-)..4.410..Arr. 'h°•f4cif
, --XleofOowid. Piashoml.4llakTlN
foos hrolopoff Pluf • Oi, C h u m
n.
; frit paral !
i' ,1 41 = 4. 1 oft C 3"• • •
toZoµcomnr, ; o6u ti a O rca aa uti ai ..
-
Sonutdo lop Work'Stoef#,
•wodrOtosofq• - • •
lefohopay, Maple, Cherry and 'Polar - Debtempi of
all' deseripa law &aortae:lt of Comm:
AMOK, igolmoozoOo Foomallf;
•
1 7" r ts Ait . o AR „
aos_immlw/trws..
Coodhile'st - Wed& and Itar'pAtbelb..,, vile .
middmireedim AM or
Wombed!, on star leVaPinnotary,
he tits
a m nia Any.triends }EI the etry. end
.nemetny, ad
.eened as. = e.abOrir
phom.:' mama -my mph,.
ned - ildole.wddmomonne silk rein gri IsL
VlM ' otel=ork= s iginrati'L l '
!Asa- Ead. 40 ,1 %. .4 tnY be lk E i e gZ W ii 41 :
mon..wev; Wire parelsbme dandled...
Ihe 4vom follemies ztl eomisesard irmitiz ef my eseek. 3..= !
emsetse L • Leadimillbelt - Seidl* Dolt Medd.
defreelMinemFmnere Phommemis Mahogany Wade
and mum, end all dam !aides ad:named Mnfoihn
Wed bushes. , dictator •
' ; 141 1 1 140LPAT111111T P LISTNIAID:
f .,rtrz,, : z . r. vaL t tz,
Amu o klusbecpb Ideamblei law.
Jority of,the palatial malan of Ow
M 411ds Ireiy.' lir mid themaier;
4 :eeaditsideretikespoblvai
ENlbe `Mime lkdabutbasmiotroubms, sal .
,gpe Onzeia's Bedstead duusrekteaerobnply
it &weak beterthe bieg,-ebevert, Ma saw,
anseantliodsteadn.leaL Abe ditlerwing testboesdar
W,,
id lbtdarbbeml
derefl atb iraineirnealrty I'a inaheembovda
tiy Una we, krinshinglittlio eutunfaetaxe bed ,
souk wilkONonWa 4 . ol4ni'Fasiebbspl, stud a:Wide*
4h4WNI C eIW
e
.4stera - .• -.
-L.?! 14 :Yvan& Co _ Robyn IFit=
Lowry t Soft •
,=tA.4 .tbia • "
1/04di II Wall
,'lhAWalu~o6 :.r - • • dims Billeek
Is %Ills 'Da
and se I -do atiove fledlieiet"
`edy , Sß EIitThIFZEILY 1.1,12Z2 ,
• I
.1L anal lirr - i -- 11LCL.----..
1P 11.10
141.---..ittollootingottonnai • iriteni, taoy 11l
rit
(V III? Z I I
u n C* ra b 1 4 rat a `,X:::: 7, ATI
OiSialliainoactosiolotiv . = , =WI at
sho Il mad amen Ttot to oinks
SAalotteta-tmalir 1117. sod wilt woks WACO rot
Eamon -Mot,Oein.t 000, OottallaitlY WI I* nt. all
littlie RAE Um tiodiAl4ibiltraninotonoilancoto pa
'..S=ltilli iMi.llr.A. l hlnailitia the liner sant
h tetunifrio, ..olotlielica lialao to plait
atalr,inatocoismaam Moot It OLT Ujoa 10
=ara InTie=dl.l. 'n lLc=ll: :
ens totoolianao on obeli maim . For a tolliiattaptioir
',al - wait, aolittOolt imolai toot in otrooootta , %loot
align a liallasont boaoin,neat ina Winanna ot
ottoot,.loint in gall be Way to explain trite
altaladoliwiskitim alpha : may totiL We are at
ptomaine aollionse4 Agoni.. All tenets -tow editions
• -., BEltielletall.LEN /k .
' l- ' - '-- '—" • 01211131133W1L-o
.-
- " - -.11131. isa4ibt
is-s »_
mnagyeLy upbastaapro.a 4.uing pot ,
Enee yeoti,by .h. Warr iroor - iteszoricula i i,
" IZi,• " %t re s tli lboMtrif C. it °Mai.*
of NivigoOosc , Thaoiookool co orbit lb themlombillty
ondomwskarlkytoi.,l•Roteetod by es rodeotod
o.* 6.ldikiloot,lotore ,ho ok w*, wit. ,
SJOILMWOO—Ibo fog* oL,llo.Aloili ',W it iqbakbal , ,
km, thomiktlf
• . '
• - • IsAtlf,
4ad .lil
, Wo
. ocukutif,,.
• • -- . 11%, - . ..piiiii.l.74ovutooitna i r.... A
st . mronsi
rae. Descosr,et Bastsa..ltat wedged *set
* apt= Swimming homes, whit.* *ess see
eliersur ..rataNoma, New liart,ke.ssif silercvri
+TOWS. Atirrasekred
• iNtsasa i dttitd r *41.6e
'• 'er
`S w Gmr s es k aiy et
nsmgsm
. . . .
• , ....". , .7**yeraseded esd mt liWen get Nato?
. ,
C . • , 1/Clo Moat • • . -
• • 110 eland Preeillesnon airy be nee:funnel the mp
In l obtahnot et the thoppe ma47lanorese ga.a 7 of
8COIFI; Fuel !meet,
. - Wood end Nation no
• INatopersalk Cutleoz ia Mileei, te,
I AND I.g.ALEN In flonz god DO . 116111:1
811 .0" P44.ige.l"Ort=Vl7.4.
I,,,ra qm pply,e( Reid
and aa the aid woad ofWilber
*Weedwell;No ft Wand eueetorialch be eW 44pire
eiregilbe simetmeenahlaa I.
*alga ha ovarian, tencielogrfreekennelleadiroet
hese thelinenfaeteme Fotope , Neonti;'
*Nei will• mint* had* eespeunerhh any eine*
I . l llt,mtlYai~lly wee..
ull end ennie l es
eie Mak bonne perehialote elamellona moo
naentd
Wr zip Onicidatraideed.'be i n . ii fredlanonri d itner;
ealeilahniee mad ; Mag.. ' ' 7 ;4. th. , style
• ..,,,...931117ni lenciumW di CO.
..indAinlininnothe roliebooso, No. Column id Now,.
Lllifest.T•egarby Wt. rf.B
*bete olc*OPenese IT rested N tax thugs Will bat
felthra reendeal
on M:
• 71 1 1 / 2 ",idae4.1,-0111ei
" rorreor - tn . • .
, -; !Wirth TRIM. - sneh9l ,
- - -.- ~ v ameauul awasmenr,an., .
.raf the lea hit e( atlite & [milady. Lemke'.
AJOhmeNaastietwerjaad &War In Cbaks, Combo,
wok iradety Comb, kap. eatetaatir ea baud,' &a
Ititettaawslattatthwtere deawietiee el aiftrilabattaat
kmCram Leerkhar Wawa; 1,14A40.114 kitawat
:gals awl ornamental porua4 (reset" -
$ et Cleats, Tray& sad . Walters, II wee of
• CkatehTltreadVand leseeetall wort:seat a
Testy & wiebtata, at k mall senate se eau,
hdlawr;aae *Mete tappbed watt Peelp'n Mani, Cat
rtwi ay rkt&&&&lllo,l.7.l4, hernia at-New Vett mew
, • . t • No OIL eorweal and WI we. •
, 1111=1431,1411az Nati"
!. 4....rmimkth. Is= • '
I:= . .l„l:le:=eelftt:
aidiak wr+rm.e. Us mu et the Itlthistertidle
Iforte,wide ea =ads are Mak of Maumee Card.
.o.4o..beasqually end litat arks: t,llenea by
et amp le the Ma meats. Way
. 11
etaLsang rrairelmir Waimea
I,IIC R ION"it TOUNTAtN. Ibtuada asest,lesi:
replAdadltlid trgolk Eltatiag,
a...adoWV NA.P. 141 1 r•roirn world
Ma= .=,= at tie.,.10 am...east= ta;
ss Dienmd'•
xprl.Citomaut, mud.; and Apoagfrwit'Nr *$
Veretter or Weed and litY out, risabuse., =Llat*,
stute" fa . Isief t IMO, Tana, Oa, :Inet
• - •
r .arttit ' Or b . : VV M lP"""rillY f irr i t
MIL Alrr,, ea uXtese= ruVisti... n t fur. TJnh,
I... Ha r m, Mid i
e.di vieus . Hewers, &a: , aide.
.EA, cCOTTON WOFI,KS.
ITTeavison.
if"1 " Al f "
RING; IENFQC
upeccelsslotarbbeldest Arun)
coplaussiouran. or DAMP/
T CINCINIVATJ—d am smiarized by tfis 0041 Thin
,Mot Posodytenosa so usassoohossusysoooor . ( + 4I M
sinsamts ast vosislitg, also Affidavits and depaitteru of
persona (0 Oa% le be asedx meardvd is Pentaylvs•
al& Orattra4,l Oats Emt of Marts , s Wen, Ptn ,
Massa, Claw EDWASD P MIAMI& 4 ,
''. 2 l lo . ll km l , • F - •• . !Mussy. uLaw
RA WAN'itti: .
MIXEII - .11408 „
100,000 / 0 ", w!.141.11.6 6i6hen pr to
aNn■r ea Y' ovary detetritk4of: Wrighir awl
Cliforlde
Patti'
.: ViNINO •Alrmary Arr.. 4 . .4 r
. •
peer* min _— te Owing In cerzetry%
• • eur bokrAbawksur.APCteatien at tfuriced awe ,
AAoll4‘ , Asne. of Alm WANlVAlancherter.
SILVER WATCHE AOl
n—Nanwea
ATi l tlittot Oho lafganneek of Cold did raver
LamaWalokan, naihttdofor tains sad Crcaileenen
•wer 1114 wend and handsomen panams and of the lana
....ifnetara—warranned ind..Wnsaia nary . low pd..
hot. ~ W W WILSON
• ••• ' sviavros,
•
nest= KT:ruing, and ViiiciyOrss4r.Toriadis
J . l irysll, Ivory and ,Vhorn
mama, Ballard. Nisailiss. Piny, Taper. Braids. Be.:
Mutat 51 burned .Di and itir rums
tr:it2AGES and Muni of 'agog. siseaeanetent
leentl amid for ale'nt redseed price; the
8888 1 818 , 488 121 Wood. Meet. macro(
• 8 N ,pirICICEII.BHan
=ME
PASEZERS-71ist ttea. ttesealsolt=
mini .00611100 anollers Tom leer Crum nee
r ; ~;;= ..~_~.
_.._ _.~._
zTE y.
PITTSBURGH FEHILIIIRSTITUTt.
rturtsyllistitede4 adder Chi rs ro of Re , l. M
1. Coltman can Lsor. in which ail the solid and or
nunenual brooches of n flinched OdierOknicrriemOccid
ie odor QM 6/ Os. ar”Pl ,
Neu .Inte PrOolwol raheivr A Mbocl, Street.
betweeir 3d abaft meet: The lhomm .4 • flemoon wal
commence anatomic) , the 'air of ~d rmet; add It Is
Vcromanraatr_fl.7 !Eh* !nry':4onip o#ccong
.shorrid
' 427,11,=1 , 70.=
80c. 4 cc cmcchec of Bruin on theryierm and Guam,
with Ls warren temente need recommend:On:A centll
petent.rochelt Macke wdl deployed: - •
Prof. DlNGUAlayral bon
,I!rt SUAII.Nan - Parra dismidoo tha Animal
Pscartetent, ondtlaltdren lektrei,lo drimoinm sketch
mfl. andpunting,bdoi in Nt oat innit color. .rsof
AL or.a tompaept tesibm, end has recenforendmiont
Protaltle don men inEiaope Mink. linked States lie
hco Woo bees? durdolgor the Inc rikriontroas of the .
For 10r....dca to the Principe!. . •
• 8111.11.44111108 :1108.011010 'BOllOOl.
..„,(11.1844.18..,nbinv Tkurl, Awl
T } ln E gter gL i ge i s ia ,g 4 ll4ti a =tl:
innmetion thi Frenenatalina end at:Luncinnten;
whh
The mince
or
mem eannent.PoB4.BB, ma pep.
min.nly• seennul.and fanitiry 0 , 68 Me. 14 1
. 1 .08. 1 .1 0 . 8 i 1 8PP1 LsVFBOo * l°. a " 4
arannplishmenta - • .•
Tie lest is'Avida•ina finolerms of live months
nun, common onihe Ist of ?cpin*:, Led endin{T
Thietagata.the &Wasik. Teskorien'moulls.
a . ....4o;liayabfe War yeasty admee; without eitraa, -
tap* Maliaand Usool.S, will& Awe Al,Ptoremes
.priect. Thai. eoanaenolog Caw wi th in the tapi,
besittpiral aceorltinoly:
- -If 11 i.tbowol desuable by parents at
paaili horn a Mould.; 'hey' tita lama. 'd.lat
e.0.m., vacation. vim all.doet atseadaa 161 el, paid..
glikTtio3m,. Dr R N Pamemon,lir
(I,Mme VW 'Telamr, Phileheltdea-11 /WTI4
Raq,*114011,11011.1.1A &ROYAL Thompem, Fs Loam,
Ka' nes Karelia E. Inemeee,'Lls—Wish!isolt.
See &R&M o,l}aati 11 Mann Pao. Nashville, Tenn—
, ILois /bawd Y Call,Taliabause.rlosids—Dr Thomas
gisse,l4:ll,atlesims—./ Mkt Esq, N C,Thema.
Neehu Emb . Bavaeah, Gee—Rev pr !Medina.; Net,
IMMO not.a.o
, . /11.4.13GHENY CITY.
TIIIB - Imiltstkowmulithel Weal= lOW N. 14.
JeaI.MCM.F 211 OpP-P fOr Ole 'sceptic% aftit.
EOgMMEEi
Thane national in. enter will Sad it in their intim.
to do II no near th e apeningor iha bersion a boatiblin ,
dicaigh anvils will be rentureil and aVin
. ..
-• The eompilcol Tenders Will ha...mated
for claws that may vita to JOltOille torthwiloar
Dratrtag tainting latil Musk: • . •• •
• Fgr.prycalan, telallty tha come of lama:atlas,
trine. consalteito alai. or applyto the humidor;
, allarbear.Jalyl3,l6a. . • • - tr,
, BC e t n===U P Jame , Wal
. anti Fifth, CificitiantL
thbboe—The hiatory el She &dim and
BB it the Remain Empire. - , By' Edward Gibbon,
Eq. Anew Edition ' revised and emended Ihroiteh.
ent,preceditiLby epefare , and accompanied by
name ctitleaped historical:midis, principally to
the propeimboa- of Etnietianity, CiaLt,
Allebter of Public Indriction for the Usti= et
Fiume. The preface, notereildcontetken
toted has Um Hear t expreisly for this:endow
With Wed:iced the Irletad characterof
Watilan't Rept! M Lipkin, de volt
,Imp.
8 1, u Vrziniawa -
lttallam'a - Middle ArsEli; Mabee's itebrdlioi fe-
Sembind,ltobeiteoVe WqMie arid Kiwi Eeglaid,
Ituatire Fresch and Enip Ida War in Amerits,sed
Itaara}YAmericaa -Baroletiam 1 col rte.
• •
l ibto7 ,B -4) 8 Ltimin—Volitatmeg,mlem
itimsDom beaCalithitre on - Americus Maury,
31 °11 4 0 8 7:rtWat.eilidt'ame, - Btattatim,ladians,
fteroteti Beam dim &e. AW,Ama
demesnetryited bliocelleboom lute**. if
mat thaaBoo angrarialm. 1 tor, imp No
4
c 4 Pork
I.leiam}i fictortid Libraryiataireng4hiahte
yff , : l, l 2 mc' M he . radon. iMidemc
. compdairis Nunil
intralSeictaces,Agnealture, Runt Econ.
nary,ogrildrY;Ftno Atte, the Orientals, Medi;
fleigraptiyi Bocabry,' filimellanames &e.
drr:.l vol lap ihno.64o_pp,ltll sheep.•
.The, Featly Ilk;dicaf UMmy—fLTreattm on the
Fiorentino and Cure ht Diacases; by regimen aid
simple metlitinaL' Dew cafttmis,terigirt red ester
ited erttli the additive eda Few:rade Mauna Med.
ice, witting pat the rinnim,proparalleue eat deem
prom wort rateable satire medical plant., end.„se
wattliee Anitnest mid' Physiology. Illeatinted
with' one. handrail . Emmitiop.. am of whir-h are
colored.. By O'Ner wood , M 1)-864 pipes gin:'.
Ameriate Flower Garden Compenwin—Adapted
to Of United Stamm by Edward Saypril,Laadacape
and OnaimmtalWenbinierl. tan , third edition;
revised,
• Edemen Oregon, Reeky &o.
upi
LeblYglet inotes,illd Psalms LIS Metre- -
;Rica and Yinvim'a Debate. Banes Wort.. Lady
et the Lake. Lalla Root& hforit's Paiute Darn.
, editioa,. of ya.lim,
„AC' Juvenile 0.--
*OAS le liamptilet (ma.
.Inable Mandl otie
Damara CTICIICLOP,EDLS...• DR:Jimmy a sa.
s ll eset,lserstaroandast4asprisou W history,dasesipties
I tbsi sambas pribeipbs everyttbesh of Immo Itssywhslcs
dt'ttithos sal &Astma ths tsusuiessrat
as; bliar.l by lb T tleasd., F U Site. !ILA y
across shlrmisgs bowl' • •
Nurse h North Alnelk..itto. costaistsi !wish Gsby et
i wed maps of Nank Asseries;Cessati East, Csabla West,
Ness Bombs, New Anon stet. If Others Tasssi,./Fess
was
fl...Fkika. Taw., I..laois s Mexico, thattsl Amorist,'
Yisestui. Wed bulk Islsads . sad all thaStates and 'Fmk.
rte
-Y
- •
t—rbto Itimary,or Ilmo'' ,
Ploitotto fro. itior
tortoni:a* itt 1S1; to *not** , of liraioomfoit*oa
stooge or timlo procipleo, tof %aid Ploalr ri
lo
tett* by Jobs 0 amotto,3llo, wstit Mat pato-WU ort t*t;
Trto am of Uri Baal to 'stollen to dm Iliad, Ity G.
Moen, if Doom* , of At noising*, of IlartrOgo, at,
Joireadle Werl4..L.
Wrath oott Motto .otoritieb tom* }pp
Mork
- -renWof Übe 'Mk 114111,411;4614 0117160.11 iltiporworka,
-
gap4l% argir—Th.. Arces4 /pe,kr•t, ectorAiat
, demn.l.l 7 nom %id {MICA. I , l4eelamobas,, will sa4e
plmoifs, preetio,67 Fneedir flask% fearnttoris
f"Ortti '
.5b6)a=.0,4*-
rasey set torlObwry.
A MAXI n M Gage Patented ted Owe - Dimon
Lk. bi nie* nd ere, .raneen. - neon,
rerinel'ind Meea.Mit xt ed.bei of et reeato
Mew Ma k.. praise
•=M Work Pfli.T.W94.
400 . 1 0 1 .?" nete.Mbia, towe, Me scal /len,
ippeplax,,LlMWed with 1 0 1 0 newnee,4 of
Mei on Men: 14 . -J.ollleme M. D.
- rive the hlw
limit 1. io • re Om binary,
.17=7::=1•PoWt!.! Ilsrminsciaa
war. '
salairtake
b. al mka. -. "'" W'",a , *l 'l ol "ma. lit. ,a+T
The minaret paraded by the generality of pfaellon
emoted found mos neeemen,penzeolarly in the lA.
eases Eadaaue lOW pea* eakdilfesi, kalbrea detailed
wttb rod edmerneas end mat oar,. .
• Ms ramily idedb=rery,A Is beliellill:P u t
ttraf. " ll7te aielp a and pimp tYlo :nap direedens , Sita'
of rabardies Ind Tem! pnaper deaoe, Barone el mai.
atTlTenti ni F e4el 4 *. e ll er b*"b y orea l grj an=
We harelhorateGateed by hese et feaulloa, P arbo alma
la Miff bows:Viet, tbei bat on another
aye of lbe woe& tea nate the ran toeld not purbese
la-basins frequady wed 11111taill abas pear,
rAgrads wasaed.te gdlatids liberal anana b n
.Vtirowed. J. A:& y.r, ;AMES, Pentimbers, -
' Walnut al. bebdtb ended, Cheelsualla • ;
• 11:11/ t•i. K saigent
Iff.ASHER be. boa tercired foliordnesow
A/ Plus; wile& anal be raid loafer toad an be
boagbt is the east., 4 ' • •
One elegant snabssaiy;ll intsve. made • lar Nuns lb
Clark, Idearlferk, et gnat s tepson and mammas of
Yees-esirsieely - bym plead. , •
One ohstal rosewood Pianeoeide Chietaring.
301100 dbd &darted by blab' as Ilse beat babrenexed of
&a elaie la kistbeiaPfaise te..
.oeiadet,amber of otheD a all Pnedf• and .tit
&Awns ti ..lin seleilksterer aimed me
Ne 83, 111113, w Weedwen'a , •
FOR Weal *DONALD * BEEROWIN elf Motet
ilistary tie OJ multi* a Rename Piesign oe the
Nieman ot the Nevalnioa; by*Ds Laninime
„
Fresh Vileennopi, Of • new Sheer fini4e diefild Pella
of Continents' Islam; 4_l ; •
Iliereof Ilitellune of Wanitleo; by Rawl{ R
1t7 4 V1 4 P ” Kinn '
es to alp at e try,c I y
Tele. in PO e; idiknOit. . .
'4IVfiICAL lINIMUVICIIPorw. •
JOHN II 11/11Wnt No el ~Wood strem, low *ere
oohed o relretoct of the following 141111 wry thacl
luilydMoirw6t,,.•
EvesTbyks,. with 3 valves Isl.', with lff ant crook, a
~..Vod. y ery I.niett rat beet InonnnoaL ~ .. .-
~.Irtnobneellpvln ffallo, and GffaLerade by'Cl raven
Trombonu in a Ilan with 3 valet , . bY Greve., &1%.;
. Trescis In O.laL .do do do do "do " Ay;
.Rentlse, Kendall petlern.Ei 66x4. - do 4
Opliilii es in Off cc willitanlng siide,orrbe bete qaiL
I %ri Ile' Id e ,, ei, Perfe mode ; ellid verY sliprrin i .
. Tmoibortee vlr , lining vim/nand key; vs* paninto
Niationei imempl, . ,
thoren.Ftenehlicene.'wMl4 ofn erookl. . • '
1 ' CLirisetw tn •.11, Vend E apt_ ~ . • . . . .
I .. P 111164 Thane; Gahm.; Fie.; Inageoleti; Aneordlong
I/lancet DeableßasieKElrLiP, "erne, Mem. Pllr''
pen Mole ev_eq_lnstranwaL . 3731
ado -- 11 - iiiir'lt or k Pl/li OM
if f i
JOHN IL AIELLOIL No bl Wood et,
has retroved and offers for mule—
, . Ode splendid gosevroodPiano neve,
'• •" ." ivi
with 111 oaten, Iron franns and new
' scale.. Node by Chieteney, of Gaston. • ••• '' •
Odd &Kim Rosewood Pisani Pone, with 6 octaves.
mini iroa trues. - Node by efftioitrving. •
One elegem. Mahogany Piano Foam—made by Gale
&Co, NeW York. ••. .: , - . - .
. -.133 above will herald et menehaturerle prleta , •
Also, Per vale es above, a second band Pilll%, Pone,
veldt 3 persene. . •.. . len/
TlLSTOlllrbirininArtio7:,liiiii - bnibrAii' Li
1.1 JAI , U. P I ames,Cute (=tau. • - •, . •
TUE inn:gm OP 3131.1101): bet Civil Watt and
Cotonlal and Ilevotntlonery dmalsjrnei the ported of
a, .. soenieb Gon
oontw. 13,13 toibe-plorent owe, 1b47,.,
iodates An enemata th e Warebb Ow United Mrder.,'.
do CIICS. Rod Military Aehlevemeol. 'By Pkilly
Young. 11. M Winii two Copperplate 'Mena, and wren.
Entikelerge or Pledger Hanle around& ae• One Vot•
Idnoweelyo,wltveltudrod ma eillyzfei&pizsai'.
17ttit SCCIOOI. MPu74f.ty'!•
c,,V1 , 4041 sa. -4#4 # 1 1,11510X:.,
IY~Ai~ FATOR-iEB.
• . . • . . .. _
• -
smut° , , Ans„-4 mi.' •s.l Run . - vitlitas :
- Q u er' DAlial . A : ~._r
__' *D. w p . ' W4g
rapated ie l =
si r*.
~., ' -,174,671•0f waell• sal Ealol* ,
Jzos Wee, America& Baria.spiewand 1.14be4 .
sad all sham dt iraspll Aqate - Jutt rensr4 .Vlsktb
Utej °fee lb, ado ,an Itli•lielirk at tkeir fieskie•
. 4 3 W 0.4 .. 1 i ',Um th.T laid Ime•okbp PM!.
wxpl•clei ReCkninoins sinertelpt kir; - wok IT.
Cjni Ri . ; t. " 4, 1".... / !' C**6 B . Nins
.:-. G.A.*. chs,us•owle ..mactotly**4 34=
D." DT. at VMS " w" at —l7,tirtmot_
vt.u, a ‘ . P effamsdr- da .
-..,tide by bow. l Darden am ropeatbila 1,1 4 .
ailed el • fmterini tanarsell Ft voitiletitesiilo.,
• WIT 44 . 43iP1. X.NPILX 4S AZIP.FOU '
PrArrirsau.W. •
•
A:asp:red it &mild (Ta x ' , ::ild'odliettldtleNitHi
chi IlUt e' d= l"lPB 4:to,.tr= °" ragr:c
Itsultray peoinii,Dteettej
Frimet i90w.,4N Goiderekfrai t ?in* tt
Mating timed alLalim ot. Ow kiln; Mi. aid
'Miner ihelatettlfititms, ate Itastleulmiw
.-Cullage sieeltdiiitiodsW ix."'
o.rinertni made itseder tot Mir °win, 11911
railin; tee' Bus Pipe fll.d Ci
lint'Wtodoir . ttati, 01117. demur tinteienp,
Ottlettl oft.iitieNetebovioeUdlroptkol,/?!..
erly unit, will hail, prompt autittioi . , ,
ca. X Itzheia etit'a
-Wm.; trrette& long erstk
41 it Wiriest 'jinn
•• Joni, osivrwsuairr. , :' , -
trierdn. .d.ldandraender of Cade?, 1 31 d
ad ° Ormtallaermaienty Beddlereasul Tinders, =
leeks, Taylor,' RatedrAiutard de...km, Alit( amattere.
we. Trews, dappenere, &c, UI treat varlet?.
Or C.Maadfaeteres,add Ireprorreadt.Pee: Peened - ad
?gala Coded Rdrars,detreara,liled, gars, MO"
kaareosered . d r
I lag STREET,PIusbarA, sewed &arid<
y bw
vada.FuyLe Lamiawieldor'
iitrk. Piraiat Hadvda,.mmadires Paelly!,
Also RiAigaralandldrhadealohae. •
, .. • I
EdEortAltad nVodeliDatehet . eßeroxs, Sel
IA RIFLES. AND •"
Allea , loooo Real Wei .
Sbcd Saks:. Gun Bar,Walkara& YSAAFor...,
Alma* (M d; Iklide. - Dat sad Malik:Knives.
. Toola.dada owes/Wars. ,Dividers,„lllasty S
Rand Vie... SddareA - Rol* Blues, , lARA
41havaa,Same9nkaadThea. Wide wad hoe Gap% . 01-•
amnion! laursamets, 6.ldAma4, -• •
labbfery wed risortdaadf7W ypetudly
, 9 - 4 N V.` ) A
• WAMPUM! of WbaUhg E. T. loottabets
get of habits antll:A. illatattaof Panama,
/Mb WO lay mend 00- a
aadar
and Ina of Mayhem., Ilaamtbeaper ot. Co, at tao
Amiga ltoa Nars, Waltman' Ita, &Ai mpg!. at.
saantactariag laatt sad awls of eatty/amaptata.;
r ' A.ikaosor.
• - • ITIPMENI,IIBIIIIIIIIII4I a, c 0.,.
ANCIIOI4.ItON 114011Xlic . •
, Vs.
Maasatatara Of kindlier bailer; Meal, basin* awl
sank AB ataalatipowspratre ud alias. BOAC Om.
mewl al* tliostabsocees Ol4Jaatata
afar as wattle. or !ultra lam Italadial
-
equal to try mode lathe emu, All orrriZarrialrbl,
Doti altaoriasoarglipsiata. Clitebortooltio Worts
corm. of mann. sal Water creme., • '• =AL.
• t eIeASOHYINY YEAII2I.&N BLIND FACTOSY.,
JOHN A. xutcrww. •
'TAUS the wetted to &tele Ma Muds
adthe yob& at large that lea Road
the
on Albs Sag skla
'Yew Diaseeed, Alitteheay, whets a teal
, mat held? of =ads, of sleben tole.
seembuest,lesetoateatlykoteetaidi
- Lao at No. I Wes* ebrautborylol
H.
woo lemurs Nada to ardet Uri Waitaki..
Mist& Leyetnel at the Axton atidea., • . •
ta. tie Mods veal ba ,ppi opt esltleelast7
banal aurae in . that they east be reastree to it oce.
twat sa ore Wee or bie er villa& sad ertilleettle ate
et a me: ds. e • . • oatatylerteekt -
L..PVLaws, Ha e.eil Braes nen+
. • et. has abet end toommeed Wiens at
Iteeld,madoebers be .111 Deldeased
tea YU ale eeetoekete nee trime '
..Gbaselq, flfteleben, wee Yells et me,
' laze, hoe 10 Ii 10,00 peat% "Hat boo
ree aide men Ipmnredetedeis.eal
, gramme:lr be of tee beat saieriate. .
Meted Went. have; Counters, Rillleg, At: lee:
=eridtereey warmly allteies Czedepiliftsikey';
d swil limbed la throv
e? eteen • • .1
ETA. F. is the • este . spenel .BeeemerAterie
Ammer lilmresoe ja erlebrele4 - 11evolte =Ole.
eme-orkietioa leseeleary...The Beats eoedAtioime
phew eat! beluul of hEre melt dank
wt i WALLACE,— • ' • -
PIT ST.EAtt WOE_
„:1;80.'
Not. 211 ..d Larry
lb
sir fora
- Arr Yhtattl'ad'Ant.,
TON'rexab Ilieolsmarartis; se; al! k,
being . ..do of Uto cinitost =MO, and oissoftbdtrbt
•prise rpally trmaelibeiy, 'via bit odd
~ N. Fano...Woos-to postkoloi •Moolob4
Informed don it beoceforth onieeesolur ktothola
eta
M rau, r wt. solo thook.orilao imbed orall
ir.domCgmai.osamtx4e.opidx.,,_
444 ao ebrop to they ,vaa po , thoOe
tut. Coltona se, ROI
cpirrsi mat MOS, masons:
peat
tie a ..11askte Phisbarsil, ?OMR
T ilt *eve fitrenr an& arm I
ia tha_cat Of.otala (AMON nepeeJu .
welt TZIII,I anti. l .l4l::.psi
wnit Deck. auoveZ Forges. aad prny elk: had a(
_Caro T. end !beetle.= meet plarr (mail.
•
•
.. . . .
the sire oak* so ex*: ap tbe.sLenert mallet gal
Taber 'and Cbauher. Capper west fbr r.iena Naples'
wad ewer, rotor elf mart sa au s i r___.,___ •
&kb .. • . . • • 111111111UFP & omits
• • • 'war; ii•oduara co. - 7 77 T
lonfpiner of IN Mika spill. aim
• • •Ht ivoo6 ONIEST.
Q
1111• boa' was to MI vipendteA'aie
inwpmdl•tie•lNlß wain* is s•S• 11 31411111•1141S-
Dimes the 1•14 esisimes wi Saws selasted• seirigaa
Ihenesiss IVINSser lam. (dm sass swerve" plasmas
etesd In Sotsiesta be Wink ers lan sW • sopeOrt
<4. Gl.. a Sellaaeli as ter pled' le pesteeily
ifte...th a very Us Uwe Irilleistoisillsohifigslet
crally. are resumed, is tgl sad Slississ few deer
DENNETT4 . ISROTKERi -,•
_,. q*.M.N.SI7ARK mi&Nunannizsa..
illnithilbsa w , Mann P1114•11ar Ms,: PA? .
litarArnw, ha 137, Wang Wctt; PitiOnnWL
lipWlLLtininastly keens*bittrad rem
at.l et Ware. of our own Wan. 634
Mirpgrriek•qsahry. 'Williesali gild WE1.157 kW ,
• . alinui are req,setfully insiAll le tallne4. ea.
ides:in theasesse, as sn, In, determine/ Is 'ikli
?mar *maim nein before beta edered to. tn. "dm
Ilb"
Orden sent by Aiiil,usantpiusied . by Wend or
.if sentlrese. will Isi ?merit/ appidad 10...4016 , ,
kat Wale:whit iliegolltistetai,
. • ccurcuamv, 0. ••• .
Achteronal e'e..., weld vastslilk• ittilii ea
. they am new anducretor Mt boo Elni ltings
..[mole in dos Ogledthaws. As Ws is lot ptip,
tie banns**, We liAsnet lis In* Oilno sengtoin an sr.
nes ss cs.• periably N inAla. Twill • enignoil is als•
IhntirsAnto irmls,sms Wet...1411ml it in limat labFee4
bO. NIF, limas All eiders prossimly Wended le.
ay] • A 04111113111114. G. coefistntlis , mak WI
"Joan Surat/p.a.,
.41:11a0ennI0 and N Prost tin
3w. Femora GM Waft,.
Ivory Bata d. W was qua
Am IM taus iropnorad par.
terns use warranted equal to
Y). .
&aided If sesrel. ()VT
'NW PP OP Ipumptlz
Won P. Yoaksg: • C Ilipen. • P 1 1 1.21.1;
",017100, HINSIMIN PLlWlllirrik — '
.11MINTOLAS8MANUFACTUREnt
%VA REIIOVSE Noa U Wort ao4 101 Mill aOYOI,
PittabaliS Th• Wass stoxfartarta Sy to la
wasrutteal.eloal 41 soy Ira too coontry. All *den
'.lll mealy* romp( any,ntion ao4 111•1 tedaaaMa
term, Meadw. andmilan •taiusa e ll 7 rar .
1104 cull Ware panrkasiai el/claims. ... 1.0111
larinwecorr 'nos woluts.
ON ...a NOON fOrre.k., rue et tier sew
Ili
Wsrebonue. No, SS Weems sines. SW Wool, 110.•
IA Si Is Yroat. . • •
•
ploo, SA owner= at 011 II.4III4MMOMIMY
. m a i m out ibtaigrost k oi Riaissiiitiii;
atm bo 6.11td pepwity. • I •
:1•1001 ' ' • WI-OT. LLIMSAY k •
-'IIIIIIII6I,IIII>TICI If/Cf.ll.
• , fmutrorta. tiocellcss, •
ILARTI•CrOIIEIi 137
nidIMMO-NAli d p. C rooic x t4..AD Baum,
SHOE NAII,I,
Patkaciliikime of em 7 iescnirdice.
. OlatNi.l.ll4olkulultote, pri laNsicnew
nrnesuao* stest. WORCV AND 15/
AND AXLE rA cro ay. .
ssaAc '
, Ohl":
. Allnell.&-POIGIN • •
fANUFACIVREIS ttpgiag lama ON4
Plant. tied, &eel Tieogli Who" Ore* sof
Ipvings.ltamaned Imo Asir, sal *elm to,
lidalkrable Castrts Rad Coed, T'
[Met or Rola .d Flout Street.. riusainikirir ,;
P. 1411unnu. Junin E. Lew U. '
!LINT CLASS IMSTAMIIMMICW/1... ' •
lksutoariv L.6.lx.is ema.g...4 ca!
AWL nanny on Dad Cot, tJealde4 and Plain Pllal
aluminum. In all Im ratimion, al their Wiunlmus Mne
lin of plmkat and Water in mem., Piunbmuh.
•
O. Work. continue In 101 l opnrallon...oll inn
=mu 15 oakum mir me* .I , lllnik eutblos na
canton nub roomptnenn. Paraumm an rertmetiallf
unbelted wean sukuunine Wens mad Wpm.
myloely
ICI.P.IIII.I4IIZIBIIII7—TbiI posdenlgood
VV and 00 0 tod000d =Ho dm dram utfue
Heys e. }Way. fet 'b oluoaosetnyt •Donal
Dry Dade and Grosety b 001005.416 Os lalhoortletit
friends nod rb piO4o rtlooVlOly.*lolhol kt./
on hand al sin NW. a' good muotoovereloolo In ilmr
11..31100 Kohl iirbiolo OW l a<Kpod law
os ilxy to be porthuod choir tow, •
.'.IXO NA'YS,
4 1 041.11DIMILEIN
Irl • _ Okay asitsmeurfth
P l iii .M a r k i r g iEg liiiirril2 4
rnrit . ."
' . 4 .• • 1 . 6146 .1 11 .0 1 W._ ' ,a1 4 4 1 1 1 1t
4-bn ' jl. . jwy Wiitlialleicia ' liipmjiO4
.o,lM n.rw l.ll Le autlisA4 l l o o.l l ! T 1....-
• N VASA. atefillla /11}-11* arttres. Mail - , Tir".,7 i, , —. ,
W, alga Imancia ri.iri KAH 'num r.of
. .bdio lhow ,
• " 1/164a Amu sad D.l.a Cm 111/01 Mt 00 ... . vii*„,p,, a.m. ow ii,iiiii" -
nt" 4 M. ! ' t"" ;4".7"4"Vbir "VI •••, -4- ~....
. =l,
, • r 1,,,, , 1. ..,,- It .....', 14,.Z •" ' - Attl:r • •• 3 iVii.... 1.
44 44 0 . ..1. , _,,.;,..:5.', •" ' '"'" ' - -''' "" - ' .. , ,A'' , .... ti. ,s.• • ' we. Ox.
/ ... ;!• oar. st
110tICI 710811111 — •
ItIST rou•••4 • hat sappti•Crukaalsol
*7 14156er or Ella.: et s. ON
article %be Lbw The Ceseplumers,Nmalrezeoet Hydrae
-="l4.Theeplee eyanemwel le be eemg headea,
6 , kiwis ever, ieepect, Mb node Stem.
n t. 4 4 14 14 al/he
, 3 ~~c:7 :
_.;..;rte=~ ~:
Atha cummod..7lG;i7iiiigittia:sigi
•Aminmh ”thoolthrl ColliteitVes Han, .
• ...or CriiirDlul,Dreaalas, Orbsraser et
•“" deDualu alms lout HOW Oaarllll net- ,
it
Wl u.
,11/ Bf.maug Builder, Dr IDooklys..vias att4thed
ta:
z.,,,„easeedmile , =a, ao •
MAD.* 1 / 4 DOTI/TA
cesi wedge& ivev perinbed by lamp
' sestlialDrielbelvag• Oen to Y.
.Mtie mplo emijrt a.rdulsars D
=1:
lat okra con Wale brialis to agat h'
k *the doom *Odn; atty.
Willtmtbath, h=
Dna FeeMmwriyil-Tkil rims *Films
yip a hirthkgsrhOr and Psi. hubi b eb Wr
rthrs, "Wallet Wit wood ma bad 1/4was ebb
lb goo ap athael for emotes aa . Ilbs ; thea
Ownseasolkillor ath Athillqthlisg Waimea'
animal/Ir* MolieN • Bba is sow„ reewerirdt
and bar romow berommisororatemaxmon a tracbar,4
A.,,Q. 21 1, nth wane
it:
te. a get RUM All
BoDas, wow dors the .. 40 the to tide, Alloyed*
caleglt Ord booth the Mora 'Imo& the reflux; and
botore,bm had nthrit three balloon* opal/ tere 4 . ,
. L Pleurivi end Conamph.
ern(
Us Or Iwo betaethjeol, lo Ewan of riorjZt
Babb* of mod; swear' team donne!. of B
-PAW bar Bead sairartmis_portsofbot bogy., flew
friends believed' bar Pan The
elm
friends"
MOW beim OW. or all bat Woo ,
isg embus. and Ow iv outdo Attend 100 "wit
.t/Shall bid C•owps:
b
rte Idootio WO* Itellthilleen I. it Boa* It
likhooV a y i la fi Y=o3 y. ,ll , :ednotat Iwo, the
abe
Ath far linmase. I (east 4ll4lolldig Balm* sad sea dna
wrthest Ogniaare lao,earl boas:
.Tner, Dermal until pm bouts_ ••
Dr. eherloses Worm 04 Oaalth Ptheows rola is
=2l 6 ll Ce rrall s r a Wtja r iii idaiti
Mmahorrommt,lkot.arg • fthenilso.
rOWVAtiodil.. P.bo
IMII MI ADVAOI .1 4
° Tr=
Me) Adowttser la s•- . 7thayesadylas ban mote
otheassfalthan say sulk* ors tore erer_torra far
dor tworou DOWN Cdonsothal,l247 Palo
is tha Ado lad Thouttiliewthilw Qtesthan,
Bodo Itharamew Bow Molt Pulp of the
fignavlilrarkse Own. Crawl lathwessTronaradko.•
leridp/sof Ow blithest now to uds
erthltity r.ty war
wre stharsorm asrpdatar owl esllolebt la this Wu!
doom the twthaatifer tithe vilitaLthr& wed:
idiot are overthrow of Vat
a o t=a x . Bead the 14gefeang, the
pity la■.ll,
• Wed 4. o r b
as awl ad la wagon,
Wady BospoW,lfinthellt and Wood
11 bare oi hunatian la saying Wu it la tba
besrmworsitioodds load bramObr Wows offering
lon GoemOwirbs, ib pszd Alt amuses of
Ttheittßresst- se, a AIN uam.
ilte_rau, wag. ambit BD.*. rt
wo bewares Mid= • Any writhe Wren wto fan
thelldlarrWf n' awrikma uoobts willdraisg pro
sou, et Ms.llloseetz • • --
Naga te
ItU , K Ta' sed
Wood AVOW, Far Toni *boa Mtn
ad** a
h ariryanied with
great opin=roildbas of ath,with sow
WWI et Vows at gado BeeMeing grimly
alsabentot Wood wlto for berm owl if dd.
loirthenne,Poworsoled Oa to tth IZ d ret ed aor in •
wry drat thew woralawiag amthom doapprand;
04i 10 hoseso, Be., 0ppm.b.4.4
*romp emed.aaa ••Ablir daT.l able to go
ow sad Werth to of badness a web Any Quest •
thlerauthes tw r
705 ollbeted, by
salUng "T
r.ast
• Thin toodnabla malaise blymprot n r7
NEV.& DIMON. 818 wow of
Be, PlorAlea, 'id& la itothanth.t WP"Xr
• mom 111 or bode- • •
w o a 7. 1 • ' a
a •a f ar " r es l h :
rgthILINI-.lllthlOo -
- -AMMO 1. . e • oe.
Ileart—A ineseng! A Monk .".11 Wonder!!
—lie inn Eruption sadDhlwareatemar dank*,
raliamiNmeirkokeibuLzhasawost
Plus Ma list Mesa, of 1 , ,..14
was esteetsbed at eoneettoesse eta weever, made by
est Itshan Cheosee. bleartionteed—itatemed nest
ea Sepreibitity dna astyatlnt Ando 11l ask hes& et
nee, and , hen web *wan yeeters Wine tinned
by•Aneelit .11esprisi in lensatia. Misty dune
bin eh& hie ianitutteesseheskagatestf. nee many
Ronal perms without 1171.11 As the :MIMI ItpWa
t i" t h' s failltotn "P it h e (" 12 1 21=
tilitilenfitylept:St trerentsl altr
sem man yamai enefelliennitted the
niqeler areatlee t , espein.: We bent mama its
ag =bs S"..--" sset " ste l la% l o3=
)Is siren *swill Ishiollisilr;
[ Zaarl a argenener ti ==ritie Ins Waldman,
• Abei theatiebbn blisseif nail "nein N Animator.
ticiessianabea of it ask' a I bk.. amt.
Red is Jean, mid* eity ea Nen y o a.
SC A. the whole preens msestrantrin s *NU,
with, stealliesaef stssnattatings ensasnins
ise Chassien lens 14 is se oreetbetere' at in sale in
Ile liaised Pines oho toe la Irma. Yankee st sa,
mine ay/we halms Glanseall.
anes= Henry J. Itoldantab. • • ' '
-
to l AN
as VESPCIZeI
•
by W - JACKSON, et lias baton Medicine
nelson,. fel Liberty street, bead ef land, ibe
Wad the Rig Boos , L. • . JOS •
The only place in Passional nine she OgliallNE
beenstsid All others are Ceentitteit.
,A ofmacuas, Yaw withal salmi
yam
.11 ant mine LintrrAll ani ale by IVE 111 V,
•• • .
. • Meuse Fiaon,Wataird6l CA, P.., 1
, WI , .2.A/ram s —it ms•o4lwo 'bead th e elided
aba. ate 16141 by lamb% babbary aybr
anal •d Dm F&Y I bra deinsol la
d lbat ayuca. by . yb jarly ra,
abarrit•Dryy Cradyyttb mat., "M yorb. pa are mit,
pra.t.
bas gashed." Man ebb ray atemp . kays
awl ayobia, Waal to be abiaa, baby net tibia axes
year lia r II r ban lob tallynal b be
I babaa.6*.•llll••••ba, Ilas a/Pait are pal what
lapaabot bra to bat I bee ban • whit UM'.
bob by . _ 4 b um IN* es
asfew• pilayea
ray maw phyboorlo vim= I yailbtek omen lab
tat nett bin. bas rabbi sad timid+ AMMO 4.9*
aloud bar • 6b., aft& bbayypft• ey•a Jam alb b
116671 am blatad la by per Lnshbyiabl6ooK GOT
WeLla. • Claa Ur af,Mbitialitabollakial• by ma Caly
al Bab kb 6* slab aaal all bi, Raba Appopkon be at Mast
3 awl, Tab Plita be alb 6, bad el im *ftit il•Sek•ab
aisia• olia,balgely* or tid.inowlk at be Mar
Iti,1•1 en ma matt yelytt - I ben tbas tby yam
I. I ••• 7 rem ail &sink •• bira• ad bob baby
)aria alai% caaphaba wand y. 4 ma ably .. mid
abgblia b. =oad= "" tim j tsW
try,ratruz 1. I
r Imbui• nmarrag.bar la Alt, babe( Orly,
wilabb 14. Lin• er /born 1 cab-
I ward.. fkraristopib -
• J 1. II masa
1621 . A=L lailliadiellbilly baba lb. poi ie
Cas•••µY•3llb promo Mb aIuite•OLNUNZ al4.
, 'bar by aaal bdepboadate 611•6640,••• awl lab by H
Ab lIILLZIIJ 6•1111Imba ballma pita rd raw
1 ' kik tlVM lo . lol l l o 4 , ll . "all IV!
1 ' " 'Dle WNW. ALTEIPATIVE. -..
• Wilstry boalsityymet Vs Mn be at • eak W.
brawl's, Mr b$ Dr. gAyikes Alllriatve k Miley
=Ze ha. Wen Ihrtonerr l dria slangs ( . 11 y • 6"
veitI.IIEGIOSES eallllTE *IT Nat .... nr
1
=Vero July pleests ' + 2. 4 , - .. - - 6 .
lb. Im.iai bow of tAk'griel Ni yrs*,
1 smillo had kW* and lAN ler, benithe le ft
' lArsfal bra* sad *meth* rip/ beeldsi *aril
' Wan as Inaker pans eels yerailk,
bats beard
OA WA el a ikaolort efAlomme3 Mlyeleimmo of
ea 01.-41136 am* AA, Woo I. Mr.*. ha , .
I Wes arentslaly Alba depilirOia. , Alan Moe yeentby
I oises Ye mesa ley , kk
letl.i, Au his an Aiimieit:artar"? A 1333331•0
1t ...4
e rot epos bet,
1 , Ali==le,.. , all e a. mew mew l
aaaora ila;
Ira Weer eemptir dre nererweiekk
Sy la. mikrAANA Os, _ tke ea ,
a ,1, 1 ,,,,, ,S,A . r.p.4,9,44,1 live. Pa.l.
Far, lbAlt*riablusibiOnAlS of,birs. liess . Ala lie
rlll2+llA a, Pilladelpila. ,
tar ek3t la TllkAcylt, Id Ike TEEM TEA STORE,
3
11113mAk many Weed. , - .
[
• ,Taa;Mrle Warr Ole lel 711licre- .
.Tlll4ll/140 Wei ellt We salk•ir—
INs, whys belt er bar guil *My, .
. , Iteemdtety red r MT— ~ . .
-.., I=l am& betz , V,
'. ,Xes meld lareCrtme el 0 4
Marealletheummirpaggi..
- Alma • eas n yerms, ma genie la
N r . bed muse lad gesualgur beeiguir.
• Are bairrA,MM art eagles, •
. Dfed* WALL l• ord Wow, •
11.16.1.0111:111:11. my et yes mue read... Mom by toted
• is rabies Ileura•l reggae kabeet/emee . co
al liels Ilmerems-4 b Loa of NefdAs labs" Thor
Perm-4M .4e egt g ad sier femme /earl lure
creplast !Imp. Tr rue Its meter Meg red Ise
sr earned rig Ile Werra eve trig reel germs:
Thl Pm Pre Ur Amble g ; rereat Ms; were
'gal. eel
Lambe
the war, As. 'ha CM goalreLl
• • le bear ems stream rim ear trade Mrs.
slag, gmnfyin, end moles lbe pm* ea' gamer'
'lllo rap; ter Mg melee Jerre See., *lull wlll nog
.01 amerce, Oer; Ile, and ei t e . dettlellem
'Mil te, ler tad felt: All Pre tb re se
ER AAC111301 , 2 Boa erl,lgbee led itrid
AY • Isar Warrens til Liberty a ; . . • - We
.
J- .dis M 3 Bin .TVltiG.—Ahr swat MI, :mirk •'• •
a 'frial,e4 teitnibieagly Iposesa 141:
dr led article, indtiat Wry vial it painsla re, krthio
millndiael lial b uio. adm lertmli bat Wa boo
it selima slum bolt kr Yi nrerad to lett
WlOl hos hoe WA ram led In WI! WS twist 4 •
pear boar Uri %oval:masa kr .11.4 redo, vt is .a,
Joititheir W,* sobs hag oftl&Triciroplifly.r
lk•In Jftil. , -
Ps win Itrighlret al Orlteskia 11* 8/Ifoit.
F e rq i.. .SW<W •l P • .r.. , I lvi''''
Drr
DAL. PAHNllrrtleiroll. ...
VFAVRandeolditezinalec vnewhimaida Moor
a..a of Won sod Plan .t.:wind. la
revved Ylteir Wletowis .bausets, ,Itheno
Ww4l9 4 u &was', asisnana , .
We .mils feria lbeytaihribt
i TtgjettliMMiliiaiitt .
e&m,l . ONGt- • • "
'VOL
INE;U
....aroaul l lt
-
:..zara,..a.s.,
DEtAWARE - MUTUA
Sa t ,ianresieseopipaipy .erkm;:,'
I'puts tuns pies lethruie lad Illettaaiiii
1.• 'of every deapriptkna and MARINE RISKS -...
spstrlmUsarsugoes of ;easels, takes spa libt
most favorable terms . , . ... .
irr MECO is tie .N21%110020 01 W. B. /W.' ...
11, 7-ern.; No. ;1 Water,. seer Malkin stmt, lima
.101sele th:Afirmel! ?t i ;r4h . dm ll""i6- ;
net Shenebse MIS whJell arm stem . apes sem ... .
tees Ass beat eutlweett, hilly manta the artists of_.
shim tie etstlSSesee . sad susesstre et kb friable simi • .-
ilte.essosiser, at lyre is the' Delaware SIL th hoe— f.-
1 11 1 6•CIPINNIZIN *Mkt n basiboadditional altrasesste. ;, ~,,- f..+,
as att.isstitatisie moss tse meet Sowidft is ....., 20--, ':,
.Philetts—.atristnegtessmpleeptid Le espihd, Ufa ,:-`: .....,i:v
by tbsopsestiosollieebartestsetzsetant ., ,t,...:,»
/hi Vedlatto sieb:parecubilli die gm* ,'.'rl
.11111 petiftisof.tie someplace without. isvoleiss. Um:
II ail/ l'orPoisliileelutiertr..:iisd thanks. r;
Soesedesthe Ms Itlfuelple - infested 'of sway
ebsbertess Ibitsesoil I leftism= ittntetirefaise.,
sod
. rink ANtp4t t uunk inewiewcz
YilliE - liontraboti Compioy o Moth - Ateries,
-AL tlirqvgibitodalftatiotiemi Aiwa, the osboori.:
bet, Oat' to
,iooke pare oat, anit.iimood,isto
uito otility; la this - city biddriti wkiiiiiq, Noir
int obipsioato by Unit:Mg iuutifitio.
' 3oho C. Sinieb Yritel.:i'' Stiiiliiiiii'Brooki,
rt , Ain...noioy, .-•,- ~ • , jekutoorayloo - , :r4 ,- ..:
• i
semi. W. foam, . •.. Sued. li:. Smith; ... ~ '4..,Z.•• ,
'`
- tolerted Smith, . itiobroos Widto, . -. ,'",......!....... , ,ct
Yoem-A. Ileowei • • :••••-• - ...reembitd...Tboisuoi,
. r ...-.,;,!-••,,.
..Toba White, ~. . ,r - JOPO-idi Ned, . ,' ' •-''.• ,„.,.,
4
' Tbolt. P. ope,',.. : a ° :Itictilid Wood; . -•-• .,,.. 1
- :.ViheL' W ... • -' " ~ ' AtthifiG. Coda , sea : f-.=.,•.1.- ,:,,,
•
This is„ is . oldest.. lo.unae, , Compaoy iii.tlui ~- T`. I =.7.'.:4:7
Usitod 8 ;!tavin,g
,6con chi:hied in - 1794. - Its :i' - '.. , ,',.Cf-,`,;•
criiiior a' bud, - and from Ito bilk otoodiaL i _..;..-„,,...
..)., , ample :yoftivir. Oehi arindiag -•• -..?„-.;
mks elan tea ha:a:doss ebaytioper, it iiiig ue
ecooddered offeriligootplb see drit yto the .;• ' .'
. 2.103.884TW00
Al Boom or Atwood, Jones ' s: Co.,
+root steneti.`Pittoben*L - spliite
• -
DEM tl ta ; I TV --- . .
:Alm by ino—Tbo NLIN Fiattanom
e,Compaoy of Ybibutalphia n ' -
WILL' Inannineo;Perizialmit guano:Nadi
-Ty on dairafipfioninty,la FITTS,
BURGH • • Aka .SURKOUN - COMM . .1r
oa tavinallo bum. Tlilanonqiantluu a palpation!.
c inter.
CAYITAL, ....... Paid la , -
CONTINGENT FUND ' • CCO
- 011oe cornea el Third' cad ' , naive.;
sit skr ,-WARRICA APE.
INSURANCE •"
42,swilapuw lasurware . 12wwwwwir
,
122•2rw; C.-
CarWa42lll,l2ll) .1 01;
' O/1/2 1111' P "NO. 72 Rakuritrarg. I ...-
Pans= Ka27.2W,.
TEM old awl loreSsakbwom bowpww eiwtmws ,
Thuhlitits=wihiei Num, mitPvik;
arty notor an lees
Wak iatL n
damewill NV Add e oke
fimenble imam by
YOB' ::ADVERIXEMENTS
1011 / 1 11(4,1171108WIREPTTEA'ke::.
ItiEmbseribers beg to cep the annelatt of anthills
eresbsd is racing,* tbeItfLAMILNIZED TIN.
'w rs , lo the r winnows which they
Osseo ever Woe o' end Wirt sotenancer
and di this posess,Yairsingee thejtdo,the month •
and ligiourso of iron wnhostias liabithy le riza, haZ
kw been restedoeveral very Wa r man mann •
ld Emil& 'They us sion hree sehhart w comics •
sad conneetlon nos sadden eleingesol the aneceedars
than ationans Plass,lntoOtise,ie , any who,
eonel aced =dn. and enneopelnly lone
melt honer sad rter roo4narditerrlinkle
main, whilst the fta..way Is bet a woe menu .
The subscribers snialdinaa a ll the atteettos e al
dealers and starter. is metals, le Ibeiese7 ed.! ien•
poem 'al ft as w ron UN l= artillo esaho Tr be;
winch it le desirable to Pnl. h ne the enke. lb. -
.s000•Obote. 'And they "coed aspen:any the arc
bunion of thoeo Wormed ia ThaihnigliPllll) LINTZ
to their Galvaniscd elmon mute
y nnl in Itssope, ind sehreh moment every wpm, •
as s &edges - electrieny, caaanit, only alien one
belt as mach
to
tanceansy equal &cabal.
Mavis, !atilt
eing ereeted voitibillis'elly for thelan- -,
Sweet ealwant ate:he/40.d% ha•rlier
will be mble
mnyotiy y ariscle
naa which may be dear
nety.:-,h stint Intaitelhelthed In Earopej
GEO:MX° When
- ytne.l4 and 4.lBcaver sh. TOMS.
The * latent Right for this. anode lens been utealdl
lkor Ileisodlluneo amen isCroot 2lrbale, Wow
Ihnenese hoed Oal.kial.leclonure edil be to.,
Icon
Ypreveafßoy nlningencta by =penal° 1. Of OIN.
NEW. GOODS ,
mtrAx..T. iitaraiop Ib4l.
pukcityvELL. WHT/TEMORE t. CA ItHART.
77 William an Lain?, du.tt 16 Lalerty Ave Ye*.
A& g1:m 3 6. 1 .6 6 7 .very sadjuarlsaunt
larre a..msruof /h 7 Goo.* Th.ry tans made
arnmatearet• tooter go Wilms, snere►anc. azd auletv.
autzure 6p:166004 mock pfgpalo for 9.a put
b)i34moms ud packets will Is, ITTX-I,Pi UN mow
&penned %Mensal myna el Usa L'ort44 .ad Condom .•
• •
WI endow. • •
Their suanisens of Dsweenc Goods MU ram:prim
every otyle womby of do melee or lac Tsado, ell of •
alMe MUM ogkeed OnY mai lame CC C. b. otaeim
ed.
Ewid md •. 14.7
Colors, of Iwi.Y gonence and taperer 11141_
Preset' CJoil . e.ewaso and tn. ,
Tone uotes, comma owl Ina
s Docen d t's, ei the ben Kemal.< term
AsoenceSt Doene,af JAI demise= am! asiorn •••••
Fury Cosemouse,Eodnen. Frew, ded ans:rscene, ••
• of sewer ayes sod perm.. Dooms," end ett,e, Mary malkee
tWeen.arT""""l'7ll3.lkdr'#'..V .16"'Pr/rar".
Yeenwro—lency. Alt _
'slew.. Wed
' VIM P 11.1.7 li LY sad Wenfora km
Verve, blast boweeould odeerfascy shades. . ..•
lent doetes, Mack encrtsoty twit end Lao • L.
Woes., Serge-sof an danlinti6d colors. ' •
• Skeins, - Laden' sod Amens.; twilled sad pins, • .7i
Doses, Owen Seedless
s Tlueeds.d.c. •••
And Imam meet new mina deetteble noode adepts&
1.•• le wes4 weer. .••,111111,1rORK,
- • 'Wholesale Drag,
711 X CITY Olt • HAOME.
Me YA ESTOOL &Vo.; N a N 49, Jobe ot.
thaw Volt, atrer lot sale a4up and paws.
' Me
of Drop sod Medium's, Dye sta.,
Pablo end Cale or teat" deeerkoloe, *Use they
asehrepved and detenagned to eel; low,
Wetclests eat Ike:dints one recumial • '
4o all tad essaise Ihetr math. ' Oahu esocued L 7
. ,
with Cealdelphor sae despuels—A A. feheassock's
Wenesh: tr =mush os
• •I Be lal h eei4 • 1 Witten rib. • L'.•
• : . iqw9 -••
• • ;14'
• •
Purkß WAREKQUSE. • •-.jgo. .sAie TO/LIZe ,\ •
's •W. FIELD ohm' he elle ei We' huhu •
etuahe Won! onus. you eataihe upon. • • •
One et PAPER. eau:elan revel peeable 'Seam, • e
lieleol loam sum at esaanuus • aeciou ado.' • • l•''1 • Z
open ,p(W,trY.ande'r under of Wn!.
hot Las
ea met a PIUNTII4O PA.Plat la Seismal/7'litre •
. 7 ',
"n i f jiiri ".3 lllratitilEirawaj
every haertpasa, lowans/ and kept eonwoody. ern
•
t Falun" vs .Cleens, ypertbieler •
Powdei, Moe Iffinelalpao, Twne, La, Le.
•
(loet
i ttNt r_aopr A to mktili,Mi4,Pat • - A" '
tifr
• TV e7inelflVrY) asi
~ 1
emlloiYsiaie7=iku *
Weed uteri, time deers above ex Clerks I. 1, troahl
berg to Orme/ •
r elupe lienteak, -
tle setterrwren et Yegliad toe Ilermenv. •
intA= ef .6:terui=te. kat Wilms;
urm.k. =mud, se Yd Dort Wad rpd
Oa bell terms Obey feel greet etZidenee er-ert eeie
leeetteleity * >wraltitereNtrom Rey wrier.
Lacier eget or weiu.
Haub. ththiwt w baize* wilt M etedeard at tie el • ' •
NO IT Nada JOH aural,, HONL 4
door rie /EX, elvidg b. spvioi
aetif et Ifou•-ftrulablor Ifenivrou, Betasolu
000visood in pan safollun . ,
elbaslaputocd Ware, Mrbol'aad /merles/4
•
4 bad Boom& -do -. Of ;
Smelts Posholl aid . Paaend.
. do Oval bow •- I.:uud
1 do Boaaa , led PP,atei Teals and Mate
Ido Pr eued Ware: cisk BligiulViuu
SO, • .
•
p.
.1800 Om anwted AL Aildiutooed Onopeei
mon. ja,,,u a War . 14 germ
JOlll4 Dp. P. 17 alukcl al
rpm lo m of teli
go po o4 tolkINgeo•oto.
'o Seim bibd acee, tuo ome.
• x fp, lo room* Lou um TO lono AIR rectivta
ci Lemma ..00ttaa•ot of Ow =du appoloot
teen btudo.,
onoo4( gh• obuyoraprotP-0 -
Victoria, fiVll2l.OO,
l Pronjpe, Viola
Ir</.W:Lb . 'Comma .o
• A I•o, • fol blo ll1 14414Otofitooll Pon' • cola's..
Ve4 choorioti oolopoop t . .• . AWL MOHL&B.
• • •• ' l W oo ofir., Mi. wood".
fiJi111:114: ieftbdi Oliff sodo
Liao madodwo OW de sow 111
motto ovtits for Uiai,odelo.4lself 011 of AO
wll4 ddlr4lllfo oo&lfittkohl.dowitll
,-,
A
, -,,a
:t,r~ ,
4.; 1
,
•
,v
•1:
• A
-i,
•i
_ itil',