The Pittsburgh daily gazette. (Pittsburgh, Pa.) 1847-1851, August 16, 1847, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    • .
. . .
•---: ~'• -. • . -:' . ..".• .' . '• - I, - . -.--- , ' -
•
.. . ,
...
. _
6 .
.
•
......... --,•,••••••'''''''.'."-'....5•7••••-7417 1' ' 4... -t, . , . , • •.: - , .7.•- T t -;.:4
. ''' •'. . ' : . • .-....- ' ' • ' - , - • , . „ ,:,
~. . i..7.z, ;_.7,7.. , ..- :7 ,, '..,'. , ' .. ..;,,,.,.. , i..f -- ....., ,, , , 0,•-.-.!?. -- _ - ..;5'` - r - - -. . ' , . _ .' "-' ; t -',..:--. 1, •; .
. . ,
- •
- .
,
v ri II 3 ' fii ....i . ~,;,, z.., , ;,;;. ., ;„ ~.t.• :-.... :0,1:.:1: ..:4iii
_ ,..1,. j. , i
~.,., k ..: , i
1,
,• • r . + <,' • c .. • 1 •' , ' - 'Xi . : ! 1: ''• , :11 ' 1 . _
.1 L-.. - L.' . _:rt- ~:r . .- .....:::;....__.1...,. 1 •
:45.:1'.•: 1 , • 'l--‘.t-
ax -
', -- ; , %;:•.. - ,i•--ii. - -.:•:;-i'iiTe - -,.Cri'i - ‘, '4'v-"I' - VA,- ~: ‘,-,; i.. - - -- ,..-i;i - -- u*".. t-, - r. =;•,' ~.. 1 ' 4 '.' -.'''?' , " _ .1. •, .. ..
• ~c -, 11, , , ,
... _
~.,... .
... , . ~' 7, .. a .. ' , -
... ...tE!. , ,... _,...• 1--1... , : -,. i ; .i.-... 4 . : ,, - ,, !,'1,4.....r•—•
.....4
,t.az 5.1.-- , ttc ct.- .-Z;,'" .11-4. ''* ~- . •-•4. > -
^ lr- • / f I I•j-1••••' • 11 t '' ' ' ' ' l ' ' ' ''-- .) - . - 'll 1:":. 1 .. ,:,',:' ' ''''
i'r
t O T Y ..1 a . p , ~ - 7.1 = . ..1 104 ..2 1 ; t ,------- —.---- =------- ;-',- •.'
„ . . .
-... ) • ' - '4,1,7111101 . 1.1.q . ..', '
FJ .
r . ' ' ‘ " .7 . ''' i '', ^ ,, l'' 'X' l'l' - ' - ' ',"` ' ' '''' ' .; ,fiZ7,. 5,,-::. , .:” , f , t , ..!' r.2A , • , r , r."' i , •• •'• - •.‘U.. `', '''" . 4 IE-.
. .
.I.loWir"tl a05p0ic.,,cm..0.00,„„4
Foomhbrsjsh4Clll4l l ,Walel eat
6. • r. . ,
VVITIXII:47JO2IIII4II4W.Comr, Posdalan .ale
'[• Anwarateg Madams, ha. sewing, solbeirold.
WILI or owl Trout !mew lielabartkelit
itad Litati
Dmaßt.% alio . 0 4 4. 11 1 etr!"s ,CrP rwt.wa ea
A otre." 1 0;
• . ` lll l l4
Tom.* ic
.d o li v .i. ansueal
o . toects,
1
. • to " *mei, 1 17 - ,•
Slrmak.teitim,(Joitmf,..leanblallmia•
ettlf.l4Aol* LIAILINILABI A COillAisfictl e a
co .*thigoarlstAilt..
• ' Neel o i.jdonl.sg.ist CkattcaliPri ar. .
_T.Ty•
1 . - ttioson t urawftelort on S. Clam; .4.,Z,VA1 , Pf.". 43
Wood .1... /rote St.Clorkevi RAW. , , ' kW&
'.. • - rz 0 Wir A. ilITNIXIXGIIIALW 16110 0. 6 " 4 " • 1
.
- . .1_ • it Deskt , ist , emma. ale CAD 1, 4111.404 4 , 64 ",. 1
••
".: '• •••••' • ' La AItIPON jillffelCllll43llT,Oistrosiors la ,Ih,
1,, , ,,..i..-4.-...) Wboleside9 ,
-',•-z . • , • - ..na Ver .., tslmbng• Aktrimuts.lkslEf. IA 3".." k."
', ' ' ~ • ' ritt,4,,trgl. Meutilf.etares:FlLlA f4.?!.. 1 ; blitl"" wog
, . tem!
• . .. ;AWOL t:' norm ,-
. ''' ' ' :ll7l ' WarsirrniiiiiijiTinvia. sEwctai,
1
~..:;• ;.::.(.,,:. ..• 'i' r „, bed ,.., a c.. ) Who4esikle Gioetra,t :::,
. ' ' a llit E VIr Meet bptinelf
. .
Ma=
;Ann spurns.A. rossmt_..."
voi CoisnitodowssiMinf.taft ",
rehays. No. u 0 Punta. f r ,....,/ 1
'...rcbsitt-nod &Alai* "MAI - . .8, 9.14..
_ . ,Nrlt s ybeety et:48,r1:2
tcl 2 Assulla Rope, !op. grits
0,
. •
•
4
' 47 4 ifft•i- 3'1%1,
=- `~~.
ICATORG ,!-Z" G1°,1=07,1 w#4.
LiL IL
" A ' "la"; WATBZU-4.
/2.1.7 w..
rd
ritao, A. !MUM WMk sti,GiaiiittolliZow ,'
satimoci bleaellasy nail Desist in Pnwheir .a
PinsIJEFIG Nabataean* ilia 14 We4l4 nals•ilth•
9. W. AOITQ li,Cl/41tin nt
ts Malden,
7,,-•=lt„„aa'14110":".114, , fp! Pai itrelv- ,
ZOngla COClagntrVigushilis* Far..
". o ir7e li g‘ tet" ! . .
5A:1111.4.8A.11.16 1 ii - Deauniiipti.= SlW
av
.I...ltedtAtserirk.
•H1A .,: 11 ;. % 40 T4/ 16 011initill , 1.%sa. am eetUitsA n trv m. )27
Pppci 1 , 44 acnl Y4k r Wmarame,l46. Moot
• • • .7 :-
•,... ' V 4, •.' . „:: a,.', ,,
`f.ii;...A.1W;•.4,.5::..14
"t^,r41 , ' ., ..44. , :?4 1 z5u
1 4 , t1e , .b.t , ,,,
4 ;::: : 1 44*: . otci;
.
. i
1 . : i.-41 ''. •!4•1,:i
•. ay fl' '.
g 'a• , . 1 1; 0 **::re':.;: "If;
t,IP*-Woi . : I . : if :v :1 0 10
• it.. - I. 1'..„1:44 ' - #t"*.
! 1 44 .1 !1,4:ti . 1 1; -. : 12i8
. 41‘il.' : '. ~' .. 1.• ~, ,' •:. : .':!:'.'i ..,
~;.' •;:7 , .: L..: ~,.,. •
N ': ?:. 0.. r. ., ...
-,, ," f.: 1! 1...! "k• -', .1 -.•
' Vl* . I'l'll' : ' 1
.li' , 'f. - •
`....-.':i ' i '''';', . '!• : 1;
~:.
--
4 •.,i t ;
*,,,,T......... , 71.. '
i: .1 : ,, ;.41 .
-41 + ~., • -1,.:
'4 't ., . - 4*;•. 4 .. 7.
-,._,-, • -..,,,,.. i.. d ....,:-.?,
11,,, - : , ... 4 ,• , ..,„..,: 4 ' t:
. 1 1 - ;i 14
'. k'' tii.: 1 .1:•;„, , i .- .* : '` i
~, '.?4
t 1
4 4
4V,1 IrZi'i t p::4Z l t , ,,,
I*,TeA.,'.
;., IC,I - ~ l 'ik.7
I . :eitt,
1 7 )rstli•% z4 1 , - - .. ‘ , 4..
‘,.pe-t.f,
11.,*...; 1 •;isr::"..•; 1 . ::.:01I F
:1'....'>. 1.-•.*:;Fi1c . .. e :;',.1
, :,1:4.7;%41; ' ," .• '
411.
.dinig
-r.:llainsaied 'et kir
loespiW s 464 M 7 t itakr vAlt's timidtskr, Gaud. stages. 116; , .
Chn• 7 m art* igieffin . stes by T,44,140m1abd,r;
* 11x* v i a n em e.
' jte n rir *s°l'l
, raiisoV atilt
. 0., &WWI TWIPW Wilellie V." '
. , l i g Win ii; a Viiit ib. 0411.-Mannessne la
1r •I'_. ligtzT io jud as e si t i bn
: .' V.", t uLly — srarifishweismonitiPu tvads.
~. ... ..L.ftgr.,=.. - . rw.
i. Sksfrf ill
Pita'
..
: "*" " ltri ab Ol g ."Alreft , M WWl'
• r IIIWIII.IIIDIMMUMIg. .
• -'• ' • Le Mows F•retpliss sea =lt
, • el dog** As MilliWitsaaMmemPl; &Kona,
, • ' . %vassal , Ereat:iii. • ~ •'• ~ it
~...! mope .aj
EMMEN
• -
let - ''MtwZ n : 6 o°'
: larh."
4 -Pleariki-V=wai a 110,_,11 • I
ea W.ei t Tfr .
• .611P1140er
4 , 411-* Ficiumwilivati`prtztika
=ME
..1.- i .01.70;1 4 •W 6 1 11Ltilif •
,t t. ...ga *ad 13.7. 11 0 11,1. r.
V=llolllii . lai DIM. 1p•
......
....r1:,..Z ! ' tr a =theiTl 3 4 l 4 l 4 4l.4 ..20104
' f. 74 .:-. .".' leilea . • - • ' ,1 . -,..--" •
".')
' - ~Ft .
114Tik‘,/, .'
,
• - 'llo. l o ll '
.• : k !Fe ' ' ' i r ..11 Cdois i . i ... I rat ft, ell WM ketft .
-...: p..,.-..-• vomporag.-- L'•: , -":., r ':
• , , I "--.......,' '
• '
p--, p,.• '. Wall cm ..... — ' -
...... ' Niulopiata..
...... ~,,,,,,..-, . ''' .. • 1 Ilka•
.'-7 1 1C11142 V 1 ••• mow .
-.
41 " 1 " Skala 13145! al
14b
. • A • .... In ....Viltnir• ki p ip.....‘,..1
. 1:. , t .- . ...7.1MW ..".• ' ' . ~ 0.,......r .
" ... :..... 4 .:.: . 40 , ...,...g... wiegjeal
• ...• 4.1.14. ..I"."...wajpidsp:iiilll46.l.llo., ith r1•40121_
''' '... P.'r... • Magelategit Lae . "" t r" ." • 1 .
.: - 4..."•:,,e...11L
. ... NIA Mall knAry.
m .4-..‘b .61•1•4 .7-e.i.,-1.,.......11M1LM1V.h....tr=5tem0
, - ••••••4 . '''''''.'''' " " 1"—... • 7. u. 5 , ow** =
raie
.? : 4 .*4•2 .I.,:mAzigu. at", w
fi.t . - V4 4 ' 42 " 1 "raVite r
21 7-r4TA r it..ll
: 4..-r N "743,o3isinsoit,„
..11'4 , V 14 41"17 , lii• -
imd ofa m.a.
4.4 - .
1.:.:.: Al . 4 %1 r r - v. , 4 i •-•o,wEw ouk
~:..L
..
_ .
. fir, ~~.ro+~~::~+c=..:.t„co,itiwlowi~l"!`::'
.~.... ~ ,
filiiii'.tittik -
B , ..:Whote l2l •' ol 4 l
44-7—Bo '
tan and Vrodoeoilegeth N. 213 Market strebt, bei
"•• qhan.l6o.llkrali
OILIAktiDO'LOOKII., Ail.inoy at Law, pg
.l2.2ileiyg th'stree: 1. atfol3.odleld.
sa 'eV
I.p.- rte., 2.1v.ie1Y,.--a.
lc GEM, 'and 41.*
^-1":roun
1:„.,,It0 -
,
Jew.. Vanier.. J. , ltanises Sewell:
SEWStelie'lelleenele st LeW;
Italrfr.t9..3 ssa
- •
- --
1;1101717 MILVIIVCAZICIATOL Virbbtoridiatocer;
..F.4 cut sidepf the sassed est fnmulDia
amons.Ailej; Plll.biLrktl sy4
,ik; .. agl3ll/11.7 Whollesaks
VIAr ALT, - • -- b ra
JC.• 'co* denkrs in proinne -nnaranoistrk vessida.,
ta•••;entnetotitrir son).lial.to.•ginninutli r • TA:
' 1 SAGILILW-141101101110111.00m1see 01.1 w.
0 , 4.4.10e4 . rtmnred.a few &leis .osseslo4l.lS o Ca -
.
.oserilkso Unkess4l4 014 Halo" OWN
PO. AMA MI iIIt.IiVIFAIMASVICI.DICRi e i m p ,
rusyint Liror; hire risoroved teem eller volloor *oak ,
side et Poor* rkreofqii4Ma. 9?te.ny itup; .16. 1 Gra ,
• - r• `
Jur. '
Qom Yana, No. 57. W. sierAndACS matures* it*
F.LeßrtsilidislicariCrtits Wood r 5
. 7; L-1.4...ineV7-1 -,ASLIGICK.WAY
rcial)trinatz- thor :10 11" =„Tata
• ca
. . .
riontuAstv4uuniar
a ti=eriZerribi
mum=
b ter sr,surs with.a.. llso7 o.„ .
Iskuil DIMS - tiftiousedias,
J. Contnitaion Merchant• mai 2.6
M
OBIS P. KO/ROAZ , Z O . BOI ,
1"" *4°Nl- &matt Dismal / 1 .1,
N-23i TV , " • ."
vunizamaram, J ILL Co.; (Aacceemrsu.l "'
'o' F.VDtviof Moilrek
ex.]
avowmai...em 'was.=
. ;,,:roikoct.,st
ry~ Na re.=
...mcuNcrittzmitt
-tauten...loßD _
'a FoAfintisit cub... , N.? - 13 " 1 "J 14 f=7
oullAsionr.O.
' i nga-r. 4, W!en .om.wri a i 4 ===
kat/N0.4
J.. iiil
*.Plrt sad Commission s crawl
k,dl . , aktobeet,.
onssiroarak wroowsoski, _
riinzgo watioriausfil!".ll!”.tr
,
AT'llillard s aiisistre • Atl . Prsio.
•
• lamb onte.
,puA
: ~pawastlas_co.r.4
seroiurnisAl l o s
ittro
motWasllar
t -Weietme" i
. "."
170051,7tu5• Ni.". irieisdni
„lc .a.uskimmilogii.
• %Tem
- • y• •
I • .7, 4,4 r •
!:",...:0014147410, - •
U. ILlAWNlNlN.AaitneiracLaw,Graat st,
Bekermell.lllodiMracFlj FP10,..1Pe..45AV
Win Ham. . armor_
T105T.147,140014W0 WboinWillsoesf. /WOW_
.101:loakfolliff; *Worm Prob. numoink
locum, suoralt fonds of Foto*. slot llosonun %%logos
!!us4
LharreMe= , stractva. b .: . .44.
n.n .wb 4
3Bigio.isielkadrafoa .1*
L. 0. Keypads.' . a. 7 r.; „ J. L. 610. e. ;
RISTMOLDP IllarMe.F oo , o V sa l =
lienterlot4 kg.ooAllegbtao ve.r -
40100.1aGamenuan
.+.l.fti7t l _.o'. l 4 l, #rodities
vbg kigmecriees.,
Coma or Man lad !rid:RIO: - '
B .:111•87.1iLikimis •
ElACKlLErrat'wurrip; WOolokale Deo
. LO to rrteijkAMlAWM!!% , ,ti, r ,N.Gft .No •
Wiled otopotaohNitgti. • •
PNenxissimxtu, Wooi;
` stele 1%02 . 04 PEoileat Rmlit AO , / •
m$ sad Comm . as ion Itlentifots, No ,Tiroja:'
ai Law. Oliti
W . a lind i 14 . 1 ,=kar b"P lrt
none?
UlfriliMullmi rya:,Zg
I.7.omeanOronratstiag usd
a n d
Umasfeetams an Mawr
&Kir karTs 414 1 1% , "0 therr W . M . C .2 " 4 , 344
NO , air lenrag Pasteq "
1011114,Fonmilsg_atialimetui
ta lacryliaity tk.ler Balt, Yrodace amkr.)o l
munpf,etaredaruclai,Cazatthisiihiew,*4!
Wl,o*%ltlllhcahlhakierift deed...FUJ,
- .
•--,ElEST—Wkokiste:„; o l 4 .,.%
CooteritaiiedderebisaL w 1
*is Waeolarseti • • -lOU •
TUOII,NePI6.4i; Labktikaselhaiferu.
Ares' and' -bh INAL .I 7 .
Cieeds,ernmal"Doier row* Waver 1111
P P,=M
k&cfliSalct. ivalWr;(loX9erkes, Pmd
.c..
Piud.mbl44mat4c:.Ua,efi
lottFV,t l P -4 `l l
0
040411,14 afrat i .
eiWariiriumurimmun 1".""1"
`,VI *. NrIVNELIWN,YIioIwaIa
ri,itett/Milieriitod %Wane and Liawm - ner
!Muss N ao: NIIIILNieff 13.84 k veers, _
•
,wj%v ei r.i.r. , ..o
ComoWiimilleielsamt,
AC:ouoa Yeassisitladwittlititisfiterinistemus l iy.
eanierof Whelp! 'run ake:Pluilbentla - . :YEWS.
AlLuarartivitii-tre lawn us tall
. • eosin.' kir IFISek of ?Atilt WortlialtiAlltr‘
mom Lela &A obilid , `' • z Spiebli, ,
was•ammilliciiinirdiaraa
Nit-Tallullok4sltLimmour.iinkciu 4...hkee
"Auld Posinnligemitiosur, edersecod',llliacessni
glkliraldrordhEn:' . • - 015
Arr= Irlialrak 111911,". 'sad,
""&e.egaw LOModV.d.Zirk
NV'-ialanniriliblitblaiii,,llarrborre 1 . 6 lie
;exlitt Welh.boulMn•
WienlllOccirfa r trtie !Kai itrier4ool#l.nog
=1 IVO iota
Alrlf.lllllTCllllo47llMrsigeald Gr;
144 "- W;
1 aft, lks*
Wig 4kitiinAm,
• Vc r. = " l.l. ll Z4o E,Ezziame
ip;pisroutes.rezdainlit AO -
•. _ Meta Ls fluetioil *Apia:
4 1 "at'• . riutwit.
p•Sora inglfeellotlnthis te•ll. • • mg=
rOiridatr"Z;gisOm4.2.l6.o Mfg
Wi4l./[l•4oll*o. lll 4sais
aifit sad bowesiis 004siii•
rn
fKluobsaM7alMMlsUG7-k3 r1.00.4.ati age.tip.torro.d*tr.e
drWP eAp ps d
neas.rrwat-0 m
t 7 4=. -
or
111... et • . - -Ja s. Sint.
Akir 11111 . 08 D is'aa..,l2slaimir sad
wvismugur. ,,,
..,,,,:lade.
- sad plus:et UMW leassiceStraete..
3101404i5a% ar. say ♦
„fief& whidai (row makteri,)
NJ girl Or nearer . , - 46 risuit 910 . ‘,.0111e• ea
Thing surist4bwinglontaald.r.," 4 ..,Wit4f
KiiZM
w: 17 1:1;
einuiafas imwiAPeur-m4.0. :
PWlLentilalL
—irk kb"( -.l6beikaw"
at, kilub•Weatt. twit
• , ER; tivit Lanict4
f." 40111.11.4, -
:;:ittaTifyr.t4o-,oirro3. FR, .
• &3111011,11SMIMIA , -101114114;„ •
rilligN4lol.llln. tliYgl tha* '
?i~ill
111Fi
ACE*.
Wait jarg &iv
4,1„4 inakon. • ;•,4
..42interfAimi • -- lpuumel — WP6 LP"'
. ,F , OOll l . M
Y. ,V M l,l l.7o;;;;lnli""ii
Li, EA.* :41,11 MIN
47701DIEVBAPWC0160.6L1440*
c lia tt s , 4l4. aN I
alptylM,
alio 11
tescoe*Y.l"=„wililhOlfil
,Condiers7llW
'lgnigrWin *DIM? •
. . Joy , .
°"" ll4l 9ir 11 " oak am
*i./04,14.44 • a ..Ire _
SOU= IIIbaNDOEIZR 11F-P, De, nal WM* P
Y 11: foi ff ttlinitne . -44
-- - -
MS W Z .. 7l:E ed ± 4o6.
• el
tokai foil a j Mind
kntre• ••=11.1.4". '
hos utd
Infra friar 1. ttelk INV Id µ IN Wm..
Martel row. raole liallion =dal, N. are lagged ,
•'0 Ta 4 t Claim a1..r.r..01..krs f
,• i r 1 •
(MN
iru !". likO l ELldgitka, salfilip&W
ol i r7. MP ..• M. tirso l eklete24ls
wila •0004a+11... milo.
el jlMMllMML44llilonfdrme mom
..6
II Palm tlha rl.. 1 ry, .
er=llP• '7 sarV i rl i,..... .
7,111...„,
witits.,
•
Aiii.ra • 0.404;4 i. d c
Iv
W. wneasilWlNdr. . &
1 , P low.* 46 ii&IPPUirUS•IOII. pa/A.4
relectil Moir of ...FZ . ; .. - Argrelry, 8:1 .
111116%r . !QV. &AAA A l a s ends( sow
WV GOA T Dr*A: 44 msel,o4,
AA Wyss& !Mier dAS As WU& -
QoPer &&4 4, 0 ' AO best Asonrffil
' iLtiV e vroclai Alkay le as eammll r arSpers• sillk
Aallimmlisialctolislellivay'br
;. 4 v ,- : A . II t I SW-ft VIMLII: 4 1v , : 1
,"•• s . - kITORKEYAT: * WA=
MOW igis. ograssiLi at:
liV i liowled 4pitrii is sib .
ra
tl ft
1 :T
.I . T 4 :11 111 1.!. . I ._ 7 . II i al 1 . i
. ‘ l 7 7 4
;; I :‘
rr, N. :AWL.% - . site; = h r.=
Bak MIT Julio isms MI - MIPor , "
110,4•014 - ahaluomisestilge, • - 11=
C.sta. ul al • =.• • 1 4•••••••1
ar ‘ m
at Uwe .4....,..„ ,;• • • jo i e
./ r g .1, 4 3 mulgailt Id,
w ha.g ro 9re o gr o rl4., —=,;,„.0 40 ,....,
ober
t a g ila rig ° M.P l I#,V 7 Z
~_,,,,,
= IL;
'll6
„air
'
4 Efts y.. 7 •Iror
. t....
•. k .
&WIN
w lbw'
11, • • • •
Prr SBURG/4. WIND
5 0316 4 1 VP,'... - AVP:P§ I -
•.
. _ .
A. U. 1111663.0ank . , - '..-^' -4 ~ ,i ' . " Au g ...
Q. * *Mt 1 i * i I a V ..
IP. ~ 10 AstompUtins ,
1,,,L. c_,.... 4, • ilia. t WIWI ~,, a I.! . s 11. 1 t
... . , wifwv-Irmeir.DvrA II li :Alt On! A 4 i
ilFlN=ll4ll=aittl=t9tlr. ..,;,.
.-ithd,igal46.o..itihrea=iiiier
... Naylor ar, Cies CosAbest, Itlisse, and arra . 4 tie;
Jowl. k .. fpmwelAt aid Post •
, . : • . ' ;,,,,, A . - W.=:..V ,
- .4.
. . . , i k .... Ask tmgdida ,
.194, z1, 44 .."` - 4
net-.. - .............. 1 •.
, v -e . ,
I.. llo 4*. a lge k , ~,‘ „ ,.....,.L.,- 4 " 4
. ‘ " ..
AselMe
Credwanckr rrproo7-1,-,,., 'l,,
...1 igkertfsj!, - . TALliibil&in 4111
Pd..] , " 4
- ' . ':••'....' , P. ....vi 1 61. M.
e It
Aa Daseddinoort :-, '-', - , ''f liciatdlV Omk- 1
cuwir.r.c.l6.-10411M7101fAitc°1
I JAM-13 a
C 9 11 Illitil Itlifillitl Li. Olt 3, •
rra. iste.N6 Ins. ~1!0k1:1Y.,,.t#.,
I- , ‘IP.•••• • , • ' 4
DEO to initial'. Oa . uatte-ovjlitenkraidatlay
/2 Miami. dun Off *WO agia!* 4.l ".
'rids lift NlMltill A.o4Ott_Ato.tm ci
dto Wes, Wont aad•lidd4titetra donna Want
a lanpiand ootonitaantipplt *do itOttoitnt=
ISOM of :TAW* widah vain, add DOR It
aphasia* lattnoalont4o l, oo l66 .la OM tilt 1 4' . ........ 4 **
na t n t : ..d - allAnottenidtdo4 tOutitA.,'" r!qT,'
now j ic
1 1 4 4 d itr ia l!d. aro Orlon, "
lam , X , Nirtial.l. - anollteatTh
a".lla, buoy;
,Ca L tiL , : i -g c ltra i li . it ia . d ad niv- - 5.„ 0 „. 4 .
kt, .1.1, , ,huvri.....e..t •ratheripolazad.,
L.d. inionles - -aCpooldilaEoldi 14 IMW Mb PPM%
sou Os and Nur OM tltddion'lottott Vintiota T•nog.
Ine, .-afentatt plate, 4,wlado,tind WC boxatortoll
and 1111114.1111U,116111.1117t1.10:41,4.rika.r.t.R1C-
' - 44 11•LIUUW2. Aurvulmi.:
4Lateret, - tale o.N,talunllty - Terot.
tittisizia.ig..miniskaos.fleskrahimu
Fiteinntist szis OunpumMl AilltWatS.
',ran Wm; aber, 0t0ad , ...1. 1 .51Pci5mu1., 01 4 ,
. , %Ilan h. Co,
• -11..taid.,51,1 4 111.6* . ren. 5 -
4 'Mania a, No.fitisser, Nu .
Yeatals'l4lli.Amatment. •
6 4 - 1 -tat a
Itoreu i laati
islow
1.7 . Wt. Co.ir•Nrol7,
o,ll.l4Ewirakr _
DintilDeslOLlkesaa:
U. W.10.4.0e14 • - C. Y , uot•
' 16 14 ';0_0"
• • • 1180 4 = . a. . FOlll WAN ,
...1..,41.-pz.Aqussuspr.,L.. ;
'DA NllCULAll.Aillessiso .Ait Amisslipubeati of
4 .1 - •Negiraills;NNOlX4*.tal)or , *Melva's 01 , 1 1
airam:mwida Lot:
•
91=1111i4,4 1 eti
lii• - and moan, at.
Amk.ii ilt ` ls Acinthoral*thslik•
%Maw& as Tod4A- 0 0 7 ,.
,___ . .Yana. /Irmo 41,Crikl.,
msay,
• rill/MAW r-,
FLOUR FACTORS AND TRODUCR COM
' • 1 -- !').IIISI3IOTCSIEROHAtiTS.t
LIBERRL teak odumws imp* A* fifty* .r.am
womenes:)llwit Mbar
Iwo *ftwismka iralwßiwkwt4bc. 0 007 •PPli
. Micam.Thoa..AY
B ytme*lYTlOr fiWIAtAY
.•16,..a .
riablelPlab. WM*: gwv-tr
* bifloßbt 12 3 bub'bi b 6ba
..rr r f a i r
a wa lorru.4.o.
, FRISIIVINFORTATIONS OR HARDWARE
-L1—'111111wiLINOBDVI!
tarWRISISiw. AR!* WROLSCSAIAIRERLimb
II DAIRDIV*Hir. CUTZIRRT,Aw.,
ARE wirw tatkiwietioisfweeiw Iwo`
• w Wdr. IMICS114•0 - OWE Of- hasilwap,' claw?,
Sol ..kri; bwriss um p i abowilowilw
•111/.11'101• 11WICNIIIII/111 Way'
Ilwaaftwwelb WA* awsbn, IMPw Wit
fes..was wiwowpswed by woe sal wow** bT
Sew. Pew.Wwws ars rapaifidly bwiaßlO
womoulintt . •
IN enrtulmest
ttliZ.3loK a-romiaitirAscrdiri:
No. 26 Mod STl4o4;Privtavatie,
i ncorrinuEs sansa 4 mud Consaii6a ,
4{-1 Sitissio,opesaly ma puttotoP uol We'
of illoosicui klailbetpos sad. rrodoco, la
w.riivitor old fonnadi4 Goode coadigood to lb
N` ' , As Ascot For the ilasattotonto.bo will but
17 amptiof ItiO ieipal a:aides of
Miulanieltut it the e %west, *Weak)
Fittsbutp
rice.. 00,7 !al o.agig"WA., 21110e6iletnin,
"TWAT 004
S. PP. •
'•,...a3sakskoi vonnoilpi
NAP c =sai l / 4 7 - Zoi
iNtrelq•ut,lsall aniffaipmentik!:...;.[T- - T 3 •
,•••• • sirs' _To,: • '" •
AiWood, o.‘ .-.11111,1".74 00 0 0 Co
Lereas. Starling& 0, :Jinn :0 -41 r
Ilat3a.Bimb 1131 . . • ...assts.& !tr . .
-I,3vonirs. . 'lO,lOO
I r i=jl b i
(image !b.
11111111.1111 i; kali. ti V. x t .,:taaaa.
2,11" L
`7344 12 -4. " 167 " .2 ". l iiiY : y 4 !, !Pr .G(44.
:-----MICIVONEERS H- 44 '1
4 11) MAI "Sr
DP1470144
cialidf&Vr& Arr. Lsuis
0 to ea at entre eatablabeeal. kid..(
bleatebetaelbe tayeettelaseirettCarabboar aae
me.o6llllol4ondlek malts adleaseee.
regfereesebberm; naesbed. , Llelbere stagrea.l
elebeeibeetabeel be preatetty abeafed N. i jr36111-
_,
it. 4140 to a ,
1 80 MNRIVOINI , INte 14C HAN-T. ,
;is irsilawar.oorrusq - Kaucarewe
vamo,-tins. , Watt, On "I roll; NA;
- OPErsaTrookixe.' -
Aasabeecivul. ea A l titagoll stp
ergo riiirm,Wirung Ity - NW- 141,•ft,
"I"i1 P1 1011 ,
,Askieva.usisme. , I " '
r CINOINNATIyO6IO;
•iisp
3 . '4' ft:'. lITALLI SWORD .
M illi tS l l
. talligibanglL Ml • ltasealtr ik iaalllzy s ".
11.01.0 11 ..1%
• o.
itrihsp_27.A . an/ as ~%..5.1."=;;;,,
1 11 , 11
.. - "*" . '!"""..t;
. aft.
^.
4" liararlishit
re.griiet i.43
of Pt&
.
la .
Iltareals—loor
.11.1:173= 11 9
• Vbegliesise 404 triglf&lft:
I * '‘.. lio& 93 & 95 s irt
ourai.7 7.
;any.. arneumcm
71: /unsex, dito.• • • •
5. , -KIEIO lON .10SREINANTS,
_7,
,1•014.
' ~, • 911011.194.
Zr=" "s r " ,...
. taxnl4l 3
gelimuts.o 1615 3
jufattini AN
ti4 rl9t i
110611 WHARVEstMIIIMPHIA.
LA..as saw 1141 , 101 ulmr!•9 4rwatil all k
11091/11113. to ism lag es OW &ski* law* •
I ••11 V** w. ail
Witerwo rr Ts•Cui - w . un . " 1 4a rr ilim gleR ,
• ,10.- ii, , l , ..,, watv.bivoi ,
, .•. ....., . RA /OAT A il l i ft NT,. .., $
ifillitllNl-k-Pillantilg ILIKILAit
, 6 rooms a 11111010:1141. 1t0V21.,
111.1491117110111.1 •
r a• - •*-A -........ vidE‘i •
amnerit .
*Wow w
Taii?Ari
vt.„Airs/ 4 4 1 4t4=4
trius Wales
;me, sow
/44,-
~.'~'~9~..,- -
Mme` ~~ilS
.71‘1LLT
prrrisaluisoleiviloLoo"
Zassaitaint r32.4l- 74:4111111111 :
saisable4oeikeenosts,
apiettowd purpaDieed-- „TAT '
ihv i u= i r k letild aaratiddiarkett'
SalliederMallattleeePOWS4o
TO 9 =4 l 46d the =fiMgi 'lll7 al . Zak
Ncim,futooe LIW 4 4
SO Peas arittTfWidlffaGEelot6 eoseos
. I doe
. 4 L hd lblarS.
Id amps top Ike #.44 Bareaseq
gpaitOtemesalt , P3 , -t -
f tuarble top ]Koikfuad~~.
la ehem_ Ott VW"'
Palahoganr, Maple, plsomppok Poplar Bedsteads of
all descsipitoos; and it Large 'wont:lent ecastoon
Panther. and Chairolootliiisaaai a socatiota..
tolk:3, HAIL) Wfllti: HOUSE.
- • • arieIBILPUWOODIVISLL.
W... 11 11 apadiAst so, pout...ash,
aritidraorti 'MO thiVoldirso or Walker is
WoodarolVon;lborliroylorratory, IR; I (lag
pkasolo m anoosaahoi-16.00f.frocads in the city me
coontry, (hell loaaetapeued oarsass sore at the alto.
tamed plane. Alayoug.Parch.C4 my Joe& forPashi
std made ml of Mould...We ia this
rt;t:+=teltresr pl. lout
vod toms inadts -tali/A ally hart Fut.. , +++...."
ILMAlMpralllny
./llVlted to cal
and easel. ' , alba, befit. iet.kosisg
150 rollowies ossoaripes *parte( say Cora.
Streatham anOWladdlatillardiraret Ono ?TA:indult.
Plea Noy elanory,.litiso TOO,. Attalla, Yr-.
cos, Look!, Catcher, Sickish Bryiiies, 801 l Ilingest
Berra., U osol , absosrplaassSitorg...blalogass boards
and Yeme so couorcted tbe,
Hardware ni,d ' •-+ tortoni(
PAIUDIMBSIDSTICAD.
* .4 14 . 5=11=2' A . NJW2 4
- tan of Itittsbsath Measair, • las.
1031,tt
MOOKOOL masts or Dos,
y ir. cbt .u. sad . tba the ss msg .
'll4.l2 tbsy m i r ni fleds t w rba ''aP'if' t!stenid sWe=tmlj•
betas, fiblimsbrs img
r p.... 1=1 , 1 =9 , h.r?.; 7 1 nr!!"
wou Oabsartbetb- pravbealcablost cabana the
cities ai l'ittabatilt &ad Atteiltsayi Pc, do liereby csr•
tiry thatorrabava bossol3be - sabSAV,.......ibba .
•
steads watittimmara'sratotat Flotsam., and comsder
Ike salsa %sparks somas Ammatimms will wroth 'MO WV
amputimcd- .1.•
Jamas /imam • ild'Orear.
T YosastX .11 Pll.lliFsinsata
J it Hanky. • 'James D Darr •
tolltitt; Ira' 0 lit laraLls Boa i
-SAO& , Riddle h. rasa ,•,
mama.
ter r t' se . lZ V l;ralisnd
• blaurra•A# l o . l'
• , David Lary
'}4llll4lai•So Mato mat mak tiod &bine trodessali
Apra; .14.1ta.,qt.FutzzAna,
Tatmtma
lywriasm , PUSS' , cJaACft iYi
IsArt=isTrikeltr.rdi arg=r,64l
lions soy wood its ability...a mow prepared to to
tights sod conuomso deism macktaes to any part OF
Ike, Dosed &Mai. Tts - statue Is desigssd to tasks -
Met ftwitslsy.,loCiprill mato •31p10 tnos l
SmoM' tut toicltpev dab saDvisatly bardta Stack ay
JO ailkibri dun ikvotatillso Saporta sad rabospf PM,
pui. , 4 Mils"' and handbag the brick toles
sting ses Ned tr.lttaasitpli, suss& 00 ladl1:10 MOW.
oatol raMtd copssracied that it eon be
%BUJ: SD
meoes usmativrttls esoilbc Hawks" reader.
rag - SVC csa nom .bcianr rissluass, sad
eta Isnushilletalts Agri nudes. Fors foil atlittpOoo
moms tsfer 16 a isselline taw la ssesessfal opsts,
boar a-Mil/ sleek, botali, melt tbs. Won andi of Fight!
stmt. wbere ars shall be happy to exphda everrbiar
cattoessed M. *Dart& may:salt. We hate at
mend as sadsonzed Aim AU letters to war Saldfcs!
seitlbm mommtlf , OODlatO
COIXDRTION KebrIGLEN CO.
" ' • • ' • -.101/101ANNills
r -1301.11Mlaanailli
E=l7. l ,Vgb,Targvv=tgs , &.
wawa coaairf, or
ratawylvaala, willbarmly
. for &wary ad v. %wawa
at flawliplawa... Taw waustial Da villieliewirdaraaaay.
nom "I"Petgli bamw lat e r " lia t " == r *d =
-Ewa gasaL LI e awiral:te%, ilk watch It rlaand..
alaa,lsaassialy avaratal., 1177 will as. ilagroatalY
lamp' asajwwwattly jawed by I*/*
alas anaemia eves by lffewm. Iladef J,. the prit
analilr, la all lawpaelalo
ay . ' CW.A.cior*., " will se reeeseli execs.
ted t Oa avaicatiaa to J tIA 31ACIJOIN
- mug • • e , . Newnan Ina WNW
•
W-rocaria. STUMM', -1114klettlF,,I
CORMECIIONAItY AND FRUIT STORE, .i d
zitzu s .ogoadar.Arni 04, roar
to•A' Mara radarreaSst a
a. . Noad .
yedpiapUtsuaqrtmaiarFuey cake,lbafeettoaary,
Fail, ka, Refit °alba comer every dayjarifty 71ileb
ere ea
ltiearcamor yLascialr:ei •
=be; • 1 2 " Zrad:4 5 1 1 :1 , = balm '
aitrs - rhat , 'Wak , inabhor B Pme•
9aa
Fakral Cake; R.lner; ,am .
d
, I:bnliat Rot tframiar Jay, andae,Cate. FarveY
Casbeetioaary, kg...executed ta a Miasma .
in gaa li fy apribeam7 by NI i . ll4Ptiu!b4l , !.
Irma Mod, Tyrist,ltask,ic,"Olanafactated solely
viriqUay,aaktreatrataalldnifyrl
• ••• • " ' 1 4 4 'VD:
OITO/111101131:101P - 11111ATIA 011017
mipsiMOrr2e: Ehtavroefikro" mg' trruged mad
pirionted • pla• (primula!, boor
k, ke..od.knuer
}Sboinivi, anutiuk. ,, lit iirfraldapi
ia.4l2lAmt reralaripLe( Ts.espiT4l,l!...
;'l,:PirCrlrecedixa how Pa*. .1 - •
Sid. 'Tiro 1141 e mated IDry
sumadotisi solo* kiabio to o•t
ordsx—
.,.4tlhgroosik4P"'
„le wit
la dolly Tksvrare locum of
! ) I Pi , lll SCA IFF, Fiat =
. bd. Wood sad bluket
_ _
• 7.•- " tr- , ---
WI ARTICLES roicnixiinus - r- .
. m os.: 4 : 0rp0.44 or •• Eutcm tiallgelli
• rp or noses.: tfosieT, Sir PelbUttyi 11. Ms
00 .40 1 Cam, •• well - .1 mown • dadmw siketa
g i
1•01 1 • Se
Al.*. 11=rl - A1;11110“r Pii.riallPellea.
..41cb 4 Vivi y mud ary•l4 lishisa•SSl ease
Mashy a's WI WSW Wird • ir •• • ...-
Ilesel . . I; b 1 " b "" 1" %b 14,14
*ln ~,,,• WI ISS celebrated V •
Saar 'm
• Swim avalla weft. •• aye
Awe 1.,,,,..1.,•••••••1T, sea is claws 4 4 4 IPaT
...... ••=terl•T•4.,1,111r°10.0h!II:
illt=elsj• l ' ais Staab "Mel aelsk
SR - •! - C ,-- .}.Z. ,, , • ' 1 • lil alt ti ACO !
Me ow Aesiall anal sad LIMMLuv
...----
SlSTOT.,lo,47,lailagleY• &••
TYPOSTES AND USA IM in PasseasSO•sain
,f. a _S"'*irw• = c d rz u ," , 2=l 7 .. l ".i t z
.air. 41i,danUeolit the •alsoadst_.
IS 1Ti01•44, vial, he will
Af es Sr NMI reumahis leak •••
v MO ••#1 S• amemmaSty reeet•log Seib sassilesSl 4
' OM Is• IhmualmtsOm Id• MORN amai 4.5 .1 . 1
lOWA , •SS Tub* Wm It tt . 4" ." 1 .."4 “ ,
4404••••••• Ewa. , %q.t. mai
..a
..„
maw
illrore "" ta l . 1 011. 4..4 .
k • '‘..." n" P..advill i .
'.. WE , 1....6"6"4. Me. cueopa tia •
.hip #m Or porpo:Lnang3l.4 iFri,
, 0.0......e1t0.-.li b..' am' •wart NTS.
al OHMS, IR lAt 4• 00.4 . , _ „ ,
.alto. West Um waralanse, Ns/ , 4.4•5u10w,
Alkent .....‘4 61 ... 0 =i o 4,, t r • w a . I' .7t "'" i a
rap;_
_.:17=1 1" ; .1 ' .4,...... • • ' 2
, sums= SOUR , tonatffly 41'11,11•41,kla .
',UR Tit.zil,menv.w, - ratkiewabie
ff NeCTSIM. ,. • 'i
_ 7clZriltdtla Ir4r. • . ma,"___
7 : 774.1.1MTNU0T0*4 swam . 7 . • !.
0 r e p,
i tt=itii .
1. E ra i .... 4fta1 h, a ,= 4. 1 (V . 11.1" ,,.. , :t
.1 C0m0"64,..A 111 tlani...7 -
Pt, 1 g a 'At, mr.r.trivitrt . pea - 1
a.w.a 4 .lrArbs4Tbiesio, as 4 • itecosal litooruaeal
Famy r tioada, •rholou•l•lit • Vault *avow as 4 4.i .0
redlarsspa okets lapplltd •rule P4l/'e Charm Cat:
AdOVriaili led a• t0y.14 Promo Male+ Vat otte•C
_ROM No OIL ter wood ull Vitas:
M DRUGS, •
ta4A49MIFIIP a aa_sp.a.ialor,tv , , ,
atom , / ia ywire'Vt VOS ser Tenheryth Mtn kNp
ellottiailfraw,theadiAffir, Alm; 0 4, .11. 4 t. ,14 .
t•-•
PPIIMPtiNKL.6. !!011-1.1.4.
f ly
4ii i— ciaasaaandip:4 6 ' .. 11";-•11
essl, MILL.
: ,641 *FiaZicit t ch I l. 9., it K
v jgarturAcitomarrrincraiN ,
atlavaitstsuM, Vat
L.,
.cilrr
usoc==s,tall4=.4l."'ust :VT;
, • lie,,ssa Isloo6ol saw isuistail Is'
tisr ".'""l'l N: ll4l&4"taClP.
,n11001111aidrir , ;)
414:e.011rAell,WAN-1 . D.
o" ll 4t. r tg i Ait
4pt" ,
t.:14 L•Vnit•Moi sallAY/1111;litil&or .
saSINI.,:WOMber
.are ,
1
!iirtrier,
. rtorrs
Nmdikp :gooli Sad KM!'
.'4 VO IN I COI° I I 2;.*/ •
•
lIMIBIZEMEZETI=
EOLUIMICVUUISULISILMWMIIIRITIaIs
1 151M olean i ttir =Ai .4 4:01.3%
berleasaao,aiaLocatiasts Yee moatti erlocla mar-,
distely %-oyalialeatif iliseptiat 'mad SWOOP diselari
7 4 Z7 WV 4:::: IF ""nk-' 1 1 , 13 1 ‘ ,.:
olarisalsadoaaka Gau,'lmat. , A g=„9" 3 ""
liminary coarse cosoodoces aro mile;
•
D I. Ilia, U D,Lealoor arid Opentixefflutirr,Sk°P!
i tones U D, Karats Uedics.'lliergesues •
7110 D Demure Simi Pilinisci 10,00
WltesettllD &more aid Olidealaltditine
4...tt pilot's. D, Moitelnesoad dien, of
'are aaa aliDasio nip
.... . . . . .
J iklblearbl Dr rbliolo g yrtenitoles of
*dicta Ind Medical :Jirkeprodince .- 10. 00
4 V Menem bilOrralletAffrikalaP.W ,. '• •
Ps 'carer Madre ea' , • t '' . I O,CO
Natrinilation Tteltet RV Usenflitenal da..• Grad,.
alien Om .pa NIL, DemenuntoraTietat $3, optional
' sloold elf or tante the fitit Manley in November •
weitimillbr received for Mantra „in fell Mime student. •
Or Ildffpald by the lifer Oct. nen - Wilt swine WI No!
nekton forime'finl liner
:Llemumtawies tiekl
use of Library and Nat/mention ticket excepted: T he
Institute neetved i • Wrenn In 1541 Lb Ina College all
. ditei•Manned Imbrium*/ of coat and Plata so:.
' The curse of !Maned/at Will 'erntrnweevery titian' op
. valise known and tanght In ne,Old Medical College./
All well est he Relonud and Botanical Pelmet of Neil ,
rine: • Steer seven- Intents tmilb le 'given daily —;
Dowd from CIAO to 113,00 per ,wrek. candidates fof
grailanualt,la additten•Mrbe prelbehtary intact etidyl
map have attended two caneslll MM . legally in . .
Medical College, the. last Mal in men be Itl
ibis one eosin after fuer year.' Irsedec• i . • •'...
.•:,. All letters soliciting. fanher information or newton
...WY Rd Ille Fidel)", man ben eddre•sra to the ender.
ragnuiportplO4.l • Nam nineteen' Idanksof Me Shaun
In Web Students rcside,vrtll be necked in payment
'of yees;:s • .. ~... • , ---,1'.. V./dWRROW,II. D.;
tylNIW'..., • ~ Deno of the Pas olii.l
„K h.' LAMB'S soo:sum sonooui
'ICC* dna-6mA arm s ThirtinrOcSorria MM.
:I - • •• ~ . . _ Plhatartelpbrllm.,, • I
, Irlltenneditt thlelumnatlen,embraces MI the
bi • hnnebm'Of an lanolin Edneatten. tell
I agree
. lei Me French, Italian end Latin Language..
The se of the mom entient•Ptofessors are pey-
Msonntly. seemed. and every
. Incility given penile for
atquirs=reat Langeimerroogetber wile othrr
nor' in divided "Into Iwo tents of Ave woolbe
eark, - eidtt encinena the let of Pepoierha, and ending
on the altb oil Jane.- • , . .
TIM rge for the Scholar e Yearn( ten ansinhmils
1.5.4 panarg bait-year ly in advance; widget est, e,
except Untie astir Darren'. which' are it Professors
prices. 'Phone commenting nay Limo withla the lop.
will he charged accordingly. ,„ t .
I ' If R is Mimetic doriraMe by parent or Enteraldb. wt
MOM - from a dinunec. limy can rename daring Am
nneweet vanboa, when all des amnia, Will be paid.. .
IILYILRIVCIt& . •• 1 •
•
11. WEUietl Ert , lN R Piilenon, Dr Med.]
v Nod, Plailadel=t Nargin
Fr9i Pe two Nos Ju
Yu Voirosav FA, Fkornee, Ali—Wiatt Jack
ad Emil 0;-CalltV61 Smut! N oulwri To*--
NOR &Weald Y Wl,Tallabasse.Elorida—lN I,lo*as
LegattAChitrleolo—/ - F IPIONr Each N C—Jbom9 C
Rfesbitalv,Rvyvval. Dr 8. .° 4 7 "" wr
,alV4pa
1111135UUR PENILE IMITITUTYT — ,
inet-unitrket.ski iba dare. of .Res. 3. 1
M
1 4 ,43ofinlizIXD LADY in !which all the *obi sal at
asapeatal brandish of a l ambed edaealias air might
..wspgg, See the to:optimal legal at , .
Nos 04 lawns': U.W. Ll= Illataita.
betsreda ad sad Ids strata Vas Sessioq
aossansee GA Meador the .3;bh of Aagiat, and It Is
napalm Odd say vie tur-di Olt cornet *RAW
::`-:,..•rrei'sbifblti,TfVimwllll o =
BOCa as *ember of Muds Glad. Pima and Gobs,t
vitals too well kaolin, to need recomasendaboa'A dor.:
pedal Womb terber W.II essfioyed
Prat BINGHAM will have charge of the Depegteseet
of Vogel gie.e.
.PtagEWILINAreI sad' ban 4ilatuoa of the A ie
Department. nod rib give lemons, in draoritut,skincb
lag, sadatila.
' Ma la ell `sad waist edam erof.
& °diabetes' teacher, sad b. rstooaseadstioof
from tba Ind sea id Fame sad ibe liaised lisle I ,
bat sari bins a teach,er la the U. tosubsdoas of ,
'Volta Malted. :
TOININ/LLDINS , IIKNINAIiIt,
ttW Y XLlnaliiolt/ or. lr. N. W.
1.. IIIa'I'CAIV,yNWOPe.,C tbo NONnion orrovil.
Comm. oni Saartansky nand .111liwborryi sta.
Mot **odd Semi= will commence on Mondar,Sopt
• Insoogkoinslog io amen waltz' n shetr
v ir
e lm do r n . e . tnr . to
I, 4 4. m . o=i i. e . ser,cos on d.i
ra3
easpeteetTeiebegs will be itred
for dames that wer wish w. melee insuaeliens
Dr in
awute, Palming and IN • -
Yet paregalen relative is the coarse lesuselloo,
lens., • e— erelson <ire •Ist or apply so the InWraclor.
Allegbeny, July 13, 1617. : . I
Tt -;BOOKS„,' MUSIC, AC. .i
:11FALUAIILEASOOKSunPublished by J A
• , Js IJ PAssiss,Alfalsat sweet, betweea Fowth
sed•Rinly, Clachntellis -
I.iillacialblibee—Tbe history of the deeliae and
WI of the, Eileanal Er:lpin. By; Edwapl tlibbon,
Esq. Anew Edition, revisedasd afrrrected through.
ont,preceded by a preface, nod accompanied by
noleteriticsl and historiealivelatiaji principally to
this propagation of Chrintiaintyr by Id. V. :nowt,
Molder of Public lostroction fin the kingilota of
France. The preface, notes and corrections, trio.-
toted (c the .Fresch. esprosslytor this edition.
_With a solicit of the tale Ind chainetar of Gibbon,
and Wlt.ololl'Reply to ln I rob. imp.
evo.lol3pages. L
,
Nse o ar'a Peninsula War—Complete. 1 obi. imp.
Mullion's lithid:e Ages, Ch:uabee. BOWIE/in in
Scotland, Roberuon's Virginia and New 'England,
Rumell's Preach and English Wu in AltlitiCa, and
Rainany'S Asseriese;Revolstion. 1 col it+,
Library ol American Ilirtory--Coutaining sake.
lions from the best authors' cm Aim:lean illstiary,
131egrsphy, Commenr-e, Statiaties,l odium,
Revoletionary.flattles, Arc. ike. ire. Also, Mee
!dotes, Poetry midllflarellaneoris articles.. Pastes
it'd with more thaw**, engrariuge. 1 rollimp fr •
Str , - n
.. , .
teem! Psctori Library--Contanioarraleable
iv=on vallooa • subject*, compiling ) Naval
, billion.% beleacea;Agricalle re.iltdat Econ.
OeV,lfkoarrat , by. Vale Ads, the Orientals,Trarehe,
Geography, Botany, bliacelancroca reading, d‘ , c,
lke. Fe lap deo. LW pp, fall oheep. I
l'he Fatly Medical LibruF—A Tretiae on tem
Preveetlove ad Cave of Oloordea, by I:gimes and
tionk mindanses. New eddloa rented lad enlar
ged wi th Om addilia• of a Vegetibt• Malaria Hedy
ens, Wails( oat Ow widow, properntanaakod draw
st tertoort naloalde Bolos medical pita sad an
outline et Amway tad Phyaiology. l'eatratod
title 'one bendml Ertgraviagean of shaharo
pfd. By J 0 Norwood, Al u.— Bro. Bro."
.AIIMIIOII Flower Golden Cock Adapted
tithe Galled Stan; lay Edward .yen , adtape
alld Oraateadal flardeard. at eno,,tblef editooi
stated, ealarged aid Illestrated..
Prdaserb Orates, Kock, Alenudalas,&. Ace.
I Earthy-Tertusent, octavo; with and nodded
Polyglot notes, and Psalms In metre: ,•
' Rice arid Plagreela Debate. Ben's Warta Lady
of La Ulm Lalla gookb...More's Private Dero
gen. Jwnlie Boss. Cheap evyitlear of vadat
wail le parernldd foam, , • ...,-. , . . 1 mor.h.V
fh. enoe lee leledecol Adtaverva
ATILATIIti ea olv• Vleventiee nod Cue. Diseaaes
by regime n yea taped lamellate, wr elan.,
natal sad ealawd, will Jo manta of Tagreallr
Morns UFA* pouting eat eke virtu, preptletinoa
4 l
and *woof want ialsabla, mauve, IncOdal phloem,
nal. appcloll., Allotted tot MO ea; svingehe of
Illtek untold...l, Dy J. U. Norwood. DI D. •
The obegt al 11.• coma warn i. up Ow ins gal
ebarav es Joie tympana, proven sod Longa
at esonana aaruaa,l• on cornet, i*P ..g.lassib .
gig. roams as poolble, stilled I S the espieillei lit Sit
who .1111.. la hey event, tr. isearfltki. 11c Mtwara a
a dd.., la Ole Ix psi animas p.‘ atn, it, kaolin lik sal
9V" "0, . . . .
. at Nolte.
.. Tbe Oetilegot pr.d.bV, l4 . 7. 4 I . 6 11 1 V
''' ' ''4 ('''''' t.6ol"=,A,Atta.r. moassited
1 . 4. 1 .3.7 11 6 .2.: az i l f.l:•,4,. oi i iiske t
Note rowel sobdoeii. than on boob of ,ilks MA
*lan. By limi sump& and peroyof woos dirrebotto,,Bo
- , et toomeilOomod 1044 proPet,deoeo,O4l mt. of oodFp
.1.4. ..11,0ewe. will be enabled to tr•tol *sof we!,
• 1,1 % . 16 .• ; ^e•orlibo Blom CAS a calm< ia • pbreelatle
'd " w...• 'mow 4,1..4 ef fsoillko, r4ellko.os
eW wwu.
Woo bees fa. ; earn .1., 11l buxom eo•••..u.
Is *sir. bee.oot Blot • ..• We vloo cad.) ma porobibel
ee4.l a 114 d, lea am, ; ••• Ws oboy 0 oe9;efts)
Itwitay.aor ficiloMUly oavvi or.,
by It. o.
A paid mob! W oell ills wort-a... ; ' 'Won.: .
Om siAmed.. ' J. A. A U. P. JAMES. Pbet.. •:. 4 . • '
. kill - Wolobt Yu bob* I. and Ub.; 0 8sPsuo•••• •
Naar 110.10K11...1.11, sad mlity•• iv. 10•••••••
.11., Itipowlow0•1,0111.dalW De Lot Well Ullywni, 10•
gelbey win, obese otreoot of Ow wpm& bloom sal
• Oleottof Fee•Lx,AblobeporCambroy ,
• . so C.Upbuo, I.IWWWW It 112entOlobB 'Waif
Ilosopby, to lio‘;dolek 611ece,11 vole- SOU . .
' The ma *AU WA, In ftlatboo to ibo Mind, by Use.
bt..D.,blebibet alba ibpl.l edioZOOf ,111,
~..' 41 : : • z howls is.Attir bUtW• •••Y
'On= oorjrny otto,titßncof d
' ,l : lb:Tugs ' 4 11L.1,7.1g• •;:a " er 71;tfielatioo. Mann.
10 brobobaille, milk mar l ; by Irrootio , :tlkyt;tl l
atilt ' JOOt he =gl ' b u r ' KLIMA Erman.
..ms• , • ~, • - . tamoottatubstid .11 la
La /Bitaillf tor OLISTIICOr-.liiiynatlidiecby
BUL'III BO P /moo, Lln . loom&,.
_, - -
..111# µWOOLY UP XLEJLICO: bet Qui Won mi
INVIelle•ol • I.w.em a l v iA•ale, flu* 4.• poor of
IDe - Compost. to Übe eam b, WI
hotl as Iwamoto( ch. % of n r e Veiled Sm.,
nut's... oall•lillhory. .Acluoymoiats.. by Pbilip
Nitagg.lLD W 'Lb two Copperptote Ofeos, sail oetto
Erpoyfago of Plass of Bet& 0 r".xls, le. 065 ilk
sr scums* Ala
M odred sad slaupiTapsi • i.A • • •
. 1•14 • ' " ' '; • • • • • •
tri ll ir4Voltt Wo,g 1. 11;1 11 . a .
,11d r +1 ain
.M
•rua.a, a....t.4.1. nit Imoon. sails osboorl-
MUM tro 1A•r• fp& IL to it A. It, sal ken 4 bel.
PAC isrA day: • - , - • rnabir, Ottabsr 3f, 'Y
-• . ; ,
Ws; iii• a - adinliiilobl,,roil4l loborio Uoyootizesil a
arsembinimur.vs...T w m t s.... t
......• =it Mr. .
li gr * lllet=tlobtsFottemogitY ...Y. be !• 4, '
biallbigkl n W'tP. o s ..• 4ryTkik . CleLn .: ' ...
li* Vaiitall=l l l-joadif .• •
11 Ito k *sae. . • • •
s '''' . 41 " a illtIN -11!;;MILII. N. N W. , 11 N.
ffitillbAs tocemd sod *Berl fel aols-_
Om llsse
Mal 44, eta VI l k. toz i ttoofto NA aro,
loal_ ... by Cakierloof, • '
• • Obrodarost Boonriod.riano Plonb,i4.11110(411TOS
salmi trome. X ado b y 13deberiolf. • •
'Ooe Aetna-MA*ONT how Pino-.ode by Mao
i •
dbikPlott. .6, i ii
= L' i i.l44 ;iiobilii.rioi.:
i „r rookyaJbl MA 146. Pelt ..?
"
iiibiablßW; • • • ; . t ..1r.... , e.r.
Nlri.."!•••'''' Siarat,•••;•,o,'
VI , 44 =J . ~.,"..:64, 4 .11..,; .-.4:1...; , . ! ' ~... —. ...
— ,
WORSS
!U sPsiNd
ri rr taee o;:it's 4i p:rerto e r m e a l
Alia every leseliptioa bf Cede\
i add
sad =pee *dap
'ld* sada., Asocries.Bllstaysprsi pleddh
land al sigma( smak matte `sad - mod ides. .diek
asp tier SW sails an demi imam id Asir Inddkom
rip.42,Wead street; *hem
san d also keep oe_band a
enflame lead Wiadadaa dman at
Wag% 0:40 11 0 Wqd.rPs v 411 . 11,1 d mitidd".•
IVld•la Cajal= sande adnudgemants widt.lteent
De4r.4e Cram, etasofaeudere of Novels, Spade!'
lad mid keep esamaatly aa,m.o4
Wide loads bythes. Dealers aro respeeadlly
cited ip eellonepricee add toddies Id be made r,
" • • ' 1,2547‘1,1
mActarte, iyoNxs AND FOUND
Plersootdu. Pa. !! •
&
litE prepared to ',adapt= and, Woollen haehts.
cry of every r dosettption; - sach ar—catatlng Ma
chines Spleiting Framea.dlOotedeM Drayer& Fraaass,
dtailany -IlmWaroorapr. illetaXPosanarlketstsd
Foam, loanste,,Card ;Ortadore, /be., Mazola IT o
liklallag. tented all sixes 'of 'cam Iron; - Potties 'and
Il&gera. of *almost oatteins, slkla awl head Lathes,.
I. Canis& of nen. &Secptiees audit'
Nee. Pauonis, made to under for ldill thorium Iron .
lading, /be &nos Pipe , for,
her
Factories, COI
Iron Mindoro gash, ape fancy Carting - II gnrally
,Oriersl ft at the Warehomeo of J. Painter & Co., Lib,
MT creel, will hoer prompt auerdian. •
Blackstoek,,Bell, & Ca l , K Moorhead k • Co., OE'
Moor. Jo hn & • Pon% Pittsburgh.
- o C Y.l' II Warner; Steubenville. • •1.10
• • •, , 3011 A CART.WRICIIIT,
IMPORTER sod filanyfacturer of CotlerY,'Sorgical
add Dental lannsments, Saddlers and Tionen , halal
tools, Taylor' Patera Shears, te. he. Also manafac- -
tures TrINSE, forportete, LO great enviers.
CC u a ery' R ct a u s r o e r a S d
t l uo mpr F r l o s, Saars Too e e t ,
gd
Table l
Yunmoee
g 3 W ODD STREET, Pittgrorgh, second door be
. low Diamond Alley,
And liastmB y reeenred a lame 11.40111001 t of
Pm 0. Pack... , Kintres, 1‘...hr.. F0.k.1
Also Rodgers' and Whostenbolme
L. -. • Vilna
. Orions, RodgemZWade Buteber , s Itaors,Sciisors.
Razor Strops, ka. Ilsmasens mod Wire Tunes •
• • OURS, .RIFLE:S, AND. PLSTOLS,
AlleussColfs and Blent's'Revoleenr, Powder Flask.
Shot Belts. :Glum 0.0, Walker's fr. Cox's Extra Per
e moon Caps, Bowie. Dirk and Ihmling Solves.
Tergs.soeb as Callipers; Dividers. 0..
r., Nippon,.
Hang Vices. Painares, gales, Braces, thus; spolie
Shaves, Mioeke and Dice Wire and Iron Ounce, SU*.
ornatica!lnstreseents,Ac, in very great variety. •
07- Jobbing ...ad repairing aeons and puneteally
doe.
7 = — tg - T14 3- 0 - 11.Y01EILIIIIP
vr..v i tri . vpf, , ett;i2. A.
° P i
Sdxnber
have alay ente ' red intOco:partnership 'anderstyle
and blue of Stephen, Elboenberster it Co, .at Fthe
manful Iron. Works, Wheeling Va., for the paryase of
uring iron and natio of everydttempnon.
.
P. W.Amas F F Anoznaalinal. 7.•.! Stoma&
STEPBEIL•BIIOBNBBKGE 6
—ANCIRIR WORKS. -.
. Warring; Pa.
.
'annunciate all kinds br bar iran'and
nails, A 0 awl alipua mina and .1t Being can,
netted 1011 liiinennenget'a Old Janista
Oct an amnia la hauls ken tbaniiica alitenil.ccacti
*Main ner liqatain theenantry. orhiciminlna
raid at the Piusbarth price.. Marabo° of dieWerk*
comer or Monroe and Water stream mill'
• . ALLEGHENY VENITIAN BLIND FACTORY. '
Joao A. UROW
•
TAIU Ws method to Inform his Mends
~ and the publie et large Olaf his Punta
- {now In fell operate.. on hhe East side
of the Diamond, /I.l.r.ey,where a coal
mint 'apply of Illint*'of Miens colors
m
• - aadqesditiarecomnaady heron hand,
also at Rua Waal st,littsbanclion.J.k.
11. Pklllips'oll cleat, streams. •
cantata /3harters made to order in the best styk.
'1111. 1 1.7.1.111ng Il sgl a
he leal
*pry . willies any add
bona elopes& se . .thal : th ey P gri be ream ed oh malt"
Incase ethos or tot washing, and 'galantine aid
of • ether dr e -
ATRPOLT2I/ 11 , Sell and Vim roma.
cr. has rebuilt and commenced badness at
Idsold shand,where he wilt be yawed la
old mummers a nds. •
Ruch, Steamboat. nd
Steamboat.
&Us of every
sirs, from ID m 10,0te pseuds, cut from
Interns of the mat epproved models, and
warranted to boar the but materials. •
pre! Water Pumps, Counters, Railing, ae.
with erect sanely of Bram Caulals, lf
tamed and iniabed lathe DealsstOLlMer.
ETA: F. le the sole propnesor of Rthan's Am,
An Naas„ o thsily eekbrared for ere — red.-
boa of friction in otacki.ry. Th.. Boxes aid Cbmpo
onion can be had re at all time. Jant-IT
VOL XeCEILLY & Cw
IMITTIrecON
otad CR
YenH` OWN GLASS.
AIIIN A G ently e tant Iprove
meats In the otannetetere of the aimpo r bove untie, end
adore he latest improved eastern *heel oven for du.'
IM MO. ate now prepared to flattish an article et Win
dow Ulan, op.], Vow superior, to any Cylinder Glen
mule in the Cooled dtates, end bat little inferior to the
, fteltsliCrovro.
. We are also very extensively engaged m thti sena.
'Nettie reCoormort Mink* Gland tool Dlll/16 , 40
and Bottles of every desetripuon. • Des)ets generally are
invited to call and examine qir the Ives, atour want-
Mose, No. t3 O Wood street, rittaln.thi
Ger%
'PITTSBURGH STEAK MARBLE ' WORKS;
Ns.. SU and $M Lawry Nam, onsetsCksna'
ALWAYSm hand and mallow order, for
a ge varie
ty Maiitels,ricr,Cerme Tables, and
Butemtibps,Tomb Stones,Nouuments, ke ; all which,
bating made of the ehoieest marble, and granufsausted
prsompally toe inaeltinea,erill be sold law for cash. •
N. N. Persons Lambing to paellas., • Mantels, am
informed hat it is lancsionli urinceemary for them to
go Fast, at can loutish them with an atticta to all
- aspects as good, undrfreight, insurance, dr., consider
mid on cheap as they . can }tribute then. for In the
East. Call and sec. • • z • ieht
OOPPIat.,ARIY IDINNT IRON, AND TIN .
W
•
Ho 8 Market street, Pinsbargh, Penn=
Itststog snotte crest troloponernents
in the construction of the. CUOMA STIVEL'i
respectfolly invite person. Lull/Log Scnonturats to call
and cram.oe behne porchusing, us ore can supply diem
tultlt•Deek !gores, Finite., Ind isorryOther knot 01
Copper, Tin and 131,mi line wroth necessary in furnish.
tag s Plearoliost. 1. 0 •
-We also costa to miler on the shortest notice "JAI
Tobes and Clissubier,• Contact work for Stems Engines
sad every variety or work err orir
fcl.9 Rlllllll
—__ ____ • •
. B.ENNETT 4 BROTHER..
qi:T.ENswAng MANUFACTUR.F.BP.'
Birmingham, lacer Plttaburpthelltno • •
Ilaidthur, No. 137, Mood directs fitilburgi" .
W .
, WILL eminently keep eo hsode good assent
' Meru et Wale, of sew own manatneture, ..a
; ispetioriptelya. Wholesale and country Wet
-ehents are impeettelly molted to ennead ex.
ittediso Am thenoselnes. as we are determined so sell
cheer. than Weser beam been acred to the pub
. . .
•
wr Orden east by mall, neeoinpenied by this cub et
etn re! err, toll be on:mealy needed ta. kb%
'great %Valero .
• 0111101.*BIATI.O. •
A • IligtDrl.l3lV;ittittitmirasTAZdfil.llll7;
.m.0.1* it the United thaws. Al dint 11 rim-prowl.
ple blather& we Intend to wood oar ay ocoopleto
dd. on ono Feasibly to made. Mote onamed in the
hardware tong Ire think, wt! find It to them tattiest
no All orders poi/001. 11 = 4 a
:7rayS "" r 0 A FME& & Co. carol' Pth "lain 47
____
(Fa . "
m , b ,.. z .w... 2 ....„....... T .. r . J .
...100.172=1:117teNhkida?"1".
Orders addressed tout 1.19 meet with annitpt ant Wan
WILIIITTIAN n. IJAIO.E.Lit.
... . Luna meet, Alt. / hefty OW
i N. 11.—It. %Victim...lra 1 . ..... +2 , Par , r. , • vall
ea I L ' traTlL=l=rli7atribt7 re, most
•stentore and iIoCCONIfOi donee FOLlOrifl. of the %vitt,.
W glee bit personal atielMom in putting opt to the tat
WWI. at those concerned, all'aachttles wade qt l y tis
estaldiatnette. . . .. . . budritt .
JOUN
Co. Na. El and N row .1.6.
Bass Favutmo sod 0•• Fa
st.; Us u.. 4,301 Woo sant
Otot the Ides' itarovol pat
terns and gramma cost to
any. AI.O, Mau Casing%
Iniabol K ociend, Ca• Fro
fines pat op p.M4 •M OO
1 . ...rub1e woos,
. .
e waetrxesog..- .4:knows, rla.:
)(Olga% a rLOTIKETT,..
voNT GLASS PAAHUVACTUREKS,
WAIIESIUSE Nos. at Wu and 101 Vast
as
Pittsburg O h. The talus m.
asuraciarea by as Is t,
lamed equal so .y fn tl.'estairr. All .i 4
stisailb,l and filial on nessoloaris
-ulanu and others •isiusg the thy ater US.
%re yarebasluarlastrbyra • .fehla
will
hic.
vlsed weal be.
IR • I • •
rat ule at oaf Mt
. .111ff.el, ICU Wood.ollll
- • •
7-7— Aaft
'I ON and nami, 551 W Nails, no.
Ware..
by w Front.
Also, an loran:wet rd the old . •
icor, Übe ny an.<
' Ilaviniroade areal addltioasto tbe Rollin,
orders tea be filed prooptlr.
sow* . • GRAFF. LINDSAY Ca.
lIIIIINGUiII sill. VICTOR,.
• 10.111111 5 1112414 1 . i. Cll/122.
• • WOW ACTIMRS OF
Bintivo now; c,o mum
IRON Adrito;.'reEriiioirAtts,
Paws , iihir - fe Nati, cierery description.
_Mks Ns. 2154.124241 u Howl, 114.441 Weel.
aaaaa
.1141 . 111RUDO itri x .EL_ %TORUS A NDIIIIIINU.
D I.D FA RY.
'n t ‘e : j ! iia: . amiss i 4iitocr." I. q''''
ritivActu • or . it tiu.i. et 1
M A rlytx► *ta lk." , swel Wt7.71;14.; Cawk rnd
IRlptle Pret.. Rmen-0 tom A dr., and dorsien IR'
m.Reable ICaoßovykad .O. Ttimonlnip .tttor
.e&ram.t:
lOU nod Front werls,yntsba 904 Fa.. .
.:,...
r: FLINT' GLASS a •
s •
T•
AusolLn Ad.a
1111.VANV k LKIXAR okaskrugaesed ken ,
moul a lisaA Omi t X adilrel sad Plunflug
clunraire, la all Its misses, at WSIIIInase.SOV.
netilrf Mon nut Males sasses
t NVotts testis. la WI '
o;ls r gtl. "- sitS neer.:
I.7:SAW lag to nipt sleet: *kids ez•SOssO
s tel
Wins null proesponi. hitettnets teftste tr
eitri caltiol4 cLassitte prints Sad lams, " '
INSMestae asbasibe tWt itylo
Ilora k BaaloWbe Oa papoose' Woman armors
Dey Oast , anal Caw, !mamas Wats' to 4aloTa Wit
tricadaLase pabSa gesnstinUsea ilay'wlll beep
Oa base si W
W alma muonsiesi wait in Ibmi
,nn obtmboUsal - •ow mat* aa
4.1.4,1-0 4 o - JOHN BAlzt.., • - 1
iilllolllo4
• • .. • . •••.,
NM=
• , . ILALIIIING BLOOD t
AntfCeiniinetifinj'ain iisekelaidriond light Memos,
,Alithnia,-Whoopog Dr' tagh,POpitaticei Of Me Beare
• Liver Complaint. - Bronehiu a, end all direeses of
the throatilvega .aud, hoer, mired by WM ,
• diiin WWI. *Mang:ll2lSM. ,
-.
Blood'ciad .Coristuitptio*
.113R:111LNB.Buikkiet in . Brook lye; was Mae ked
with nuaingbkokfolkorad by a cosh, the
alde;
_ . and all the meal cri u n i rtati etialmanaloO
monkeyed two of ; she.ben yaleiansL. they did him no
good, add told him hoe° LD NOT L1VB:" •
sith e : tes
teloerst.nigg i t b riti
Otter'
Ha yeL 133 tiadri4 and iret I bottle; ire:panted like
'Oka. mopped De .bleollog and e cola. Before be
had taken one bottle be was 'able to be etittrie - work:
II had BAYED 1118.14F8.. • His dengue, realdlog OD?,
Alynle Avenue, can allot It.
'alai Ann :dannd,nf Willistribtorgh;lming , in Tenth
near South Forthei. nys—That abetted been nodded
with a Muting rough; and pain In the etiest, lovelorn ,
time; whiehm law bosom so bad ;het was obliged
to give op het wheal Or more then a year. - Ma then
to
utile/01e Alt.lbeahagßalsom'whlehoott
tattletale.* her symptom; -3he is hew
. hist recovering,
and has resented her Inliarioes oeempateowl stacboy
John .O'Neal, 10th' avenee sti'aiiirered
with oestaghi ralairrnof phl and pain In bin side.
Ile could get NO RbLIEF till h e egm tried the All Bellied
Balsam, which drove the gain from his side, ono -edit,*
moth, mai boon hI the dmeare. upon the aurfacei and
before be had taken three hintles,was entirely eared
PkIllia01211 . CON•WISP00 11 1. ,, .
Itra Dams, alatly epwards of 70, routing Sd Sher.
li, has for }ears. been sdbleet lo snot* of Pleareryt
Raking of. Blood, Over. Coigh, Bbortsters of Breath,
Pala in her Mud and rations pens or her body. tler.
`Mends believed bee- PAST • RE:O6VMM.: The
Healing Bataan, relieved her at encoof all her alai
tag symptom. end Shelia owablato Intend Ober Work
'Asthma and Whoopiftgicaugh. _
Alm Lucretia' Wellsiflb Chnetie.sti Bees, If{ Deluneey.m, Win It 1 osiaaos Wahmt.af, blow . thel
the value plaids great rewtedy. , -
Auk for Shermanta Relearn, and OC th.l
his written signature is an each bottle:. - • 1
Pnoelt3 emus and it ger bottle.
Dr Daemon's' Wormr.ind Cough Linters solif...et
PrinelpolOkceloG Naomi ' •
80.1 wholetak and obit by. Wm. Sea at his Mesa
Idsdisins Warehono and Boot and oboe Wore, No 80 taw
- -.rot, hod of Wood Wadi rutanh.:• . Prat 31 or lad
q , iiontrsoays jcompouNn ..511111:1P OP .
L TAR AND WOOD • NAPIIITIA:—The' Portland
(ble) Advertiser says :-.e Thie remedy knit been me r , s
successful than any medielna we have ever known fey •
Its nammona cares la Orosemptket, Spiukal Weedrpain
in the date and .Dreast, Utonchitia, Aithma. Obsttande ,
Cough. - Ileassenvor Sere' Throat, .Palphatioti. of-tiro
Man, If hoordeg Coettra crosP.N. - md" T 'ln k "'
w ividual. ed the highest respectability In WI city ear
ample testimony so Ile power ma ettleaciAn Win o r
of diseases.. . . .
Amongthetintiintinalals tethe table alikeabervi in4d
'eine, Me several from distlegalthed physietaps of t o
adelphia. • Reed the kdkerring: from, pr. loang, pe'
entitle:it oculist. - . .. .
..• - Vedder:Muth, IarLIS,I B I7. •
a l . l . 3;i= b tn , T e lra p t=s 4 g ro vir,p. , ...,llra
Neplaia r I have ho heanation to . 'tying that it is the
best preparation alba Mad lam* lx. personianketing
front Coaseraphors,Coughs, Coble, sad all 'tracheae oi
Mellon*, Areas; km oa prevalent it• this MUDS of,
the year.. . ‘v*:. Yemen, m D 4 IN , I NlPtede 0
We headmen Within a raw daystkeparron who ova
the lollowing eenideate., He rant:Mine .stall, Wing Per 7,
reedy
_saved i
eted of .his di sease t .. ' 4- _,_• , •
•, Tturarniwktaj'lmlauTA I 3 I 1 • , ;
Pates Memel erstiude,nolla .b, ila Ow antic
ted'srmy haverreseoree torat trolly invaluable otedidine,
I woald state that the benefit - I have erpeneneed Gam
the_ see of Tkampeon'e • Span of Tar:and
mad Saplitha....Facient= I lave beenatilie
led with **moral ag nicking emeh,mornaPinied }rah
/
great oppreukut and ddnealtyor breath' ng, whlikneas
gallon of - tightness . at . the altest.....Deemaing Renaming: ally,
, atly
Warmed; II foetid who had Lemma hotte . fißed , Ibis
eseMente, rattesentender[ male Wry) did , On in ....
very short time eve-V. Manning' symptoce clasper red,
my expectoration bantam frve,'sdi oppremion - le tee,
111), evogh ceased, nod 'lea few days - . 1 wag able to go
oat and aimed to my bnoneis a well =la ' Any, then,
tad:mamma will be • eleerfelly 'given. Ike. atnteene, try
telling et My mwdeaMlTia 1 111 K Faml "I.' • a Y.
~,Tiais invaluable ineileine I:prepared only bFIiNG
N
E': k DICRSON; at NB corner of Frftli'satelra
eta Phdadelphm. :• Sold In Piusbargit 1ty.1., WI _ X.
Jr... Trice ett eehts oral* per bottle, •. . . .
' CA UTlON—Deware of, the many' 'counterfeit* that
now afloat. The onecrapalons are eve...reedy to
deielve the' trowan':. . . 1 . , ~. . . . " MO.'
. .
11106 T MITOONDINGI • J3larGes
.1884—A uleatiagl whir.cle ! A Wailer!!
—To care Emptiest., and Ilinga temente of thri Skin,
Pirrple•VivelrfesiSollram, &It Elam, Srarry,Erim
Four yen., op list 'Eagest, the capital et
ems mtonished in cansequence or • discovery madeby
an Itehria Chemist- Many 'doebted-kt Phinet
an impossibility. that anything made by the hands or
man, coaldimee inch singular powers as that cheated
by A 11416116 Vesprini roe hli'lnventioa , Many elessed
him and . invention tw hnntee, fend. kiwi many_
foolish persons. .abo trying do the 'SAW 11616 j
length, alter testing in the hospitals, the Medical do- -
girt,' or Faris hhe Lmt elminists the worhildelieered
the Ugh:ming repartm Spar Vaudois I
.We ha. now minutely and easefully exemiaid the'
singular inventkineiNesprink We have sitaitiad Its.
component pens Moire we
nit& meant e c le,ond
we atom not rosteence it (thy 11 ... 1
Soap] as a great bleming, and a truly wonder( o f
G. 6.6 y 6611660111161116606 dmagurtment of tha•
Him - trimmer we 'consider th e fly
or sufering mankind., - • '•
Adtgeedl , IEOPOLDnitIVREIt
•
• • - IMAM TILLS .
- From the Inventor Ititaselfth the intuit Prermeter,''
Tanre, Noe' 4, 14540
etthsideretion of the teat Of QUA I hive dtvaF
1014 to Mr..T. Jones, reekling inthe city of Neer York.
the whole pryer., oftuanolocutrin ( , together
with a etmeeteet. of the ingre , lenlvethei.e.lhg MY ILO"
fan tEltrotiailtkrap. , He is to ontringtetere It tor sale in
the United SLUES only, 11110 10 have the pno4le 4 opl: no,
miogir. Labatt I:Immo] Seep?'
Wallet.: Meaty froldsworth. ,
• Otigeed). ANTO:4I6.:VE9PIIINI
Qoo , Y.old by W hls. Patent Medicine
W :trackage Liberty ,streeti heOd Of Worel; , at the'
The way piece in Patel:mit ',litter the Gli1411041:
een W./A.llO l 11oJhers are Coireerfeit
7 7 777 int. nirrirga .ALTEKATIVE.
e
W have be en inforrnid by Mn Rose of o rove per
formed on her by Dr:jar/tees AltevattreeerWea
proves its soperiority over every otherxtusedy or, Ws
kiad, She has beets &faltered for the but sista.* years
with NECROSES or WHITE SWELLINCOor; intended;
with oleeridiess and.ehdtbatios of Iflltialltt lortes.ds
ring whielatieto many pieeeshave beau diseharged hoc
the avast keen et. thaersaient, (reel Lott her 4..3
wrists and hoods, and frost beak leghaed Rom the: loft
fns oral booe„and Mast the right , tore, besides psiefst
steepen other parts orber„persoa, which twee beide&
the skill et a amber of the 113414 etatient plaisteinos of
ur eiti—danag most Of the tame her ski/tongs have ,
been eientlat'ag•and deplorable.. Abram theyelsorolis
sinerrshe was inducted. to try Dr.Jayse's Alterative,'
which has 'SO as astoalshissly hover Ake depot. her,
' , Li::: air Welling., and tiossing.the
u to hostorbilooddeskswe lase hergeetral brink
has eposepletelypestoted,so thou shopper ireigtor
23 than she did before she CINIUMAI H. Fe use
of titilt troll valesblt preptruott.46 , W Eva.
Fod fears inforitstiow,soquire Ohba.
Filbert St, Phltsdelplus. . t. ' - •
• Forest* IS Pittsburgh, at the pEISTN TEA STORS,
'72 Foorth st neer Weal: •• • ha...
'Oll,
ym,.bitroSkiak la desk ..d tielbwr, .
. Yon orleseelsait oi lank Otodeelery. . -
" ftsorty,dortrnsil orient— • • .• •
I=ol tr.l e dUlo ! .
Von colloid tosee—lay, man or -
Toe* se Mow et mood, • ••! • •
.•
• • :Ikea* • ipoey tweet, and ensbete •
• !Pero end wide and swab and
And hai eo(I. In dart ne else, •
rs •
reeding eau la n.d letroor. : •
•• nnitwas. any of fee east k eve ars atoove Loy lola
thu m unobine but IMILI using IL as toule'of dome Vs Cor
oat mit Itosterntive.-. loos of donee. An:dweller:Mk
pane—lond 4•c•to of tl. stenetne ..lances halm
Chemical ;soap., • •The arnelt• !MI Inoo•Iduk. end pm
aro assured Oat rise. 0143 the $r rosinser
The soak . posses (Ores it. broils • morel codar: out.
tee*, and pnrserves Ile wetly dse: r ., war all
**On ne_donsonst cdoulsite thong ever on de kw does.
Nem leantifylng, and canton( the growth eloisrj nod'
ole eospagel the rennin@ /one Os genii, mind) will me
nropoloot, forte ks, Ad, and on+ loe• 41W Tallow
erblie. clear .1.1 fair. Alf these thine - are eoldAnnlyl
elw lAggS01 . 41 1 :1kol ad Mao hmti.ind hien'
Akdieuse Warehouse t 9 Oeny my?
7 ANTI:BILIOUS PIL
AdONO cerrrieltee W stmlrlisited the .i Ma en the
baa.e(lbeirawnMeat.,andMt/ tae'et.k.e.b. 4,
place moors the stood..d mod since tbaU, S. near
manly* sonehrsees mad emcee., hsos Tendered
thene firesitesemermily through the Weis luld eastt.
Rotsrely five ken Use. deletesiom Tellm44.oTO Which
sr...am to sreduccriles, tisk:arm pert after re.
peered ote, they act' plosion:li and done Jty.opostlo
erneolocroovlec all telheris Otaere,Set leeeftser. Lie
bowel in • beabbfel condoler.
.1 „ ,
It m
as ay rot be 'revisit, Moro, bet le nevenbeleve
mmly or the porg ices is
common both swum! *TM vegeTable, biles on glee.
seal olishoate eorodipallort . ober they Uwe. Cragrui
pp s ot m to u ing.
U A lc
eiael e el f e• Antl•SUa to.te.s
ehoc-
lo na
pe
IL
o Mem •ieebtetteo.f b. •
WO a° poosc mot beneficial cifemo3 and.
Names ate toady now le Door edema Stu thee, Mar
eedooTaly A PAUNESTOCK &C.a.
Fl,Emstsi Week also se 6tb ice Wend DN. . lett
Djt TiAVNBI:I,IIteS mopoond Vadat. a< lIIAI 4 I / 1 ,
PARILLA. Wonder - and Illtaalug of Ile •iatt
71.1 a I•l2.tart Oat up I. owl •boulea—fa afx IYH
ebeator. plainsmen and wavaoted ;foredo, ao say
ad. Immo ...awl porgulp oleic:tat:war,
!•dabilkatittg the patient.. _ • , . •
This alcutPeasdy and corpertorive of tits ellatra paella
ore, alt other mocdmaica artukt It gradients* Assam.
toot/forum. tbo body.: IL Ia owed saOctooti4l / .111 tb
-.oral and panisanent owe of all'agottaaa_catfacNl
covals @woof do 1111.11/e.
from
ten.
, an,l put iip mediate., OLIN um Yip
. 0 0. 4 oath boUla bat tb.9 wawa sip!.
pcd lamlca Sae :
tore; of 8 P•Taaraarjt..,4B,l.l,,, 4tni
Fot ante bY rott'..--- • • ...ten TI.L.CaoMsc
km.air 57 , Y.° 4 ."``! 4 ' 5
tayt4
'-:oa; SteXaartat.
Whilllawa• IllvailkOsilif intim , litalialardl. I
. . it. a...rAturzsTocai. • 01:Ii ~ .
rrl/F: ereciod 0 exi.glyt,veartilokt OR Ike !MU
11. of Wemo vfx4,ll/tut streets, to vOlgieb th ey kayo
moved *it. tp.te belimeta, Idule 60 aria
c Lamy. how, Ca . .baad imt
.ntlN.ive Worm.% a a/1
Obi , meta la Ilhelr lira, t., Alx.l , On' Invite the •fl.ca•
tin: at as 0•141...
i ThA
pry; batiarva VIII ba caslAced at the • La win
. a?
Nut Waal/ No., _ ~. : ; . opt* •
1 ir --- " . 'CAI: NOTICR=AIia janalma miaow..
Ivil3 beesiudgamibeisOmepealuki Ikta.ks,
kab am orlaygtagilt 4 "1"#"t M th hi
a' ir e..
a l ' ..ii - : icitf.i lb, wk. a py ft..k,,Tido 4..
g al es bouo ---0 0'..r...L...... * " . a = trt' `41..V. th :.l
iike aO , goo ., -,,-....- ~ ; , igu sat..
...... • . ... L. 14. : :i. i, ' ,
1"7,46 , .. 0 . 6 1,... nmsads He w?!..mor a *II
• ...sivos las badilOalisillsttikx
a.......
clig isip:AguPrall De. T.....yr.
..\
o d .,,mti., ..I,,ck Mrilisemivensis. I .f , v , a , r
is eller Ilairtl4Sridar44 liti.laillAta•=74
VII '• 1
_,Zzrzwavlifv: :11• I '.
6, 91, -1... , ....
golle ivri. 3141.. ir.,Awatz w y ea .
s• ___ L....,,:________—___.
ul VOL-
• •
. .
. ' • ' • ". attar PR . . TIROS- - , ' • '
FORIOOFIRG,'IVINDOW:I4O -,: , . '7
rillifF. subscribers beg is eattkealleadestof . .4
'1 lotonsstwl is roofing, to 011 t (ILLY ANlplp •
PLATE4•And w: AR =MY IndragAglit 'INV* .
possess over all noeudio ant Owe sang:lances •
psed for thispurkoss,possesswg as tkerdooks .. . '
and I iglpriewtof ..on IC** t•liskilllC YU%
Slow been wined reverayeSrvy balk al •-• . ri• •
7 ,
.4
a EmP. They ale lb.. kw* tabiett to • • .
!sad co/unction coa sadden ckangssoll dm • .. -
•
that common Tin Plate, Ord, Xiao,•:ke -,. Or • .
Acta/Ism and On mitt; apt • .
gnash Ictler ant genes rew4 nagel= fir lsts , • • ....
lepai4 witlin thefirst cost [Oat a infancy,
i The subsetibeni Proald two tall We • .. .-
dealers and workers is asetalp ., to : l ,, o ,i. tlos . way • • • .
.1 ....
;Ir . tri b :;'`ll". If: b, ru "%t : - b.*
..ri,, tr git.l4.oesizable; t 07,4.. . AIM lb. -• •os , daa
jaunospliere, And -
the
a.. 7, eat ikt at-
. minion of doss Weil:wed in HU. Alla ES,
to their Galvanised IV iir,.. ek le
....pit:soil cause
ly avedlo Enrope,And Vain ors iperp, poem
as a cananetnr 'orelectrittrp,:edimog dal., Mantas
half as madraseopper, ant possawnat Cpst darabd:l..'
Having lately erected gneiss ititnt aitj Cot like:
. pose of galvanising it spikes, Dolb y wire;te,they.
will be able to flaws iry ankle wkiek nay basis*.
red. A -supply of P a lissinersetillad ' Pi_ Swope,"
sonstandy oat hand, from lb sear liriie u Me; .: , ,
p 105.14 and la Heti., 4_ ilrEW•lfOnit:
The Pa sa nt flight for this article bag been Ostarga
girths 'United tunes as well as areal BritahVaintPdmoi
EurPpean eountrlesood all kpl , pariacuris will kit ite
Ire
to prevent any infringeileit Aig hiportatia i erOdk.
Wholesale Drag Warihaase. .
IS - Tll>d CITY. OW. NSW
'Ma A. FAH N &STOCK rtr. co., No. 49, Jobs
I. 'No* York, arei for gala a
. luito and genera:
assortment or Bags and' Alerßearoßtars
Paints and Oils of every deseription tho
arc prepared and determined to von low;
Country Merchants nnri'Drimisti am swiftest*
to call and essmino their articles. liiintei tm ented
with raithlaloesa anddespatch. _B.A.t Y.
Vernalize sonsta=and:
B. L. Fahnestosk PittsbarYi..,
• . APEFLW/_tREHQVIE L _ •
No: 013VIELLING, Saar, dig
Foss.
YAWS W. FIELD afar* in sale .A.l Alue *rota
.""'"‘"
i ti s 7 .l6t ry. r;l l 7 ;per ".4.7 4l 7' ;: i l -n ts ra '. 13 1.'1 7; 471irwTh. t.5.;:1 141 : e r . :17 1 77 afn i1i0: 4 7c;
ovw., Dale jape, Onus i ;
W m " in. " o. ' hkhilw higbrZ b
roTt. JUIYAISL
1Ni7,17g. - A . .N-.O:E,t
ladanuapty against ri. Da5......br
"lira aiuttrAx,PßlN;imi canimNEtr
• wish the'additional security or a Mock Omani: •
The Relianeolitutwil LauranceCo., of Alfa..
:' JIIRCOTORF.
.cmgoyi.ToloOd, John M. Atwood,
'Throw. c. Balla ; • ' Lewis R. Ashton*, ,
,Wri.sß.Thompeio, • , , George N. Baker, '
Seined!. Stroud, Jahn J. Ya n derkerup,
TxTILL make imernnee monist Loss otthiruage
v, by roe, is Primsimismai and vicinity; on
Mouses, Stares and, other and' on Foul.'
tare, Goodi,Warei and AttritionM, on
aethit moat
favorable' terms. - •
The Maud Principle, - combined with a Stock'
Capital, end the other provisions of the 'Chatter of
this Company, hold oat slums' Indecemeets, both
of profit and arzfety, to those desirous of effecting
toehich the Company IA the attention
sod examination or those intotested:' •
Those effecting uornmece with ttls &Camay
have,besidee the usual protection spiest lon, by
the online, method or insurinie r the bdaitionol
'th ,. • c .
mgepaoy a ,
d uri ir thecotu p t amrtici.pra a k t thorey m .
yt,. h•
eptoSts al
GEORGE' W. POLAND,
Pmeldent.
!Depress', Secretary.
The suberriber,itho is the dolyantiMrized Agent
or the above named Company, is prepared to maim
insurance, it 'the Office of the Agency,. in the
St. Marisa Hole:, Triad it., third dourfrons Wood
noted, and will give all ihrtheratlsmistioa dratted
erylsay. 'THUS. J. CAMPBELL.
jpII2I,PINNEIT,'
AGICIT . 1111118TRIOE Mt
DELAWARE MUTUAL ••• I • •
safety Inenzziace Company OlPhlllattein. • -
FIRE ItlSlLSupon Intildbigt pieieisan4ize .
of every linicriptfon, and MAIUNS
upon hulliornargoet of 'repels, taken upon the ' i,
mot faveirildo terms. ' ' - !•••
irr °Mee in the Warehoise -IV.• 11." nommen 1:1
& Sm., No. 37 Water, near :dirket' street, l'ittz. !K .
.-11. The StieSesi of du:Company since ' ,
Sawed o' the Agency bitnie ear ',matt!. prtuipinio
id Winder wok - onset,' evcry elan-open them for
loss, but been. a4mited, fully nrierzuttlmigrmm
t•dngthe confidence end puroasceof las (needs lilt
he eetateenef at large 10 the Lielairare Id. 8. less-
Mace Cdapeay, 'ale a hostile midi adveetagss .
as- an, institution among too, mak douriching
Philorman , hannganamphstraid capital, which
by tlinoperatmoofitachirtertaccasOMOYlnerensie3
- as yielding to each pitmen Insured bin sitete of
: the proSts if the company 'without iitiebiing him
in-any -'7 , toponalhility ithatermi , ind therelore na
posseming the Idvinal , zirinciple -.divested' of Every
Laalelttelie feature, an I;in its, mom ,attraetize form.
• • ' • -
FIRE AND MAILINE-INSURANCE.
/OHS huntrance Company of. North America,
• 1. throngbi l a duly authorized Agent; the sulmri
her, oilers Make` permanent - 'Mid • lindlod loom
sane on property, in this clif-ands iticinity, and
on shipments by the Carat bad Ra in..
• 'John Ct Smith .!'reek..; SamaCl. Brooke - ,
-
..Alen. Homy, . .„ ,tCharleiTtlylor
Saud; W. Jones, " . .
- Edward Smith. Ambrose White,
Jobe A. Brown, - •• Jacob ht:Thomun,
• - John-While, , . Jobe It. Neff,
TboM- P. Cope,. •
..f Mag r i Wood,
.; Arthurci,,Coihn,Sec.
This is the oldest:astatine-a .Cenzipasy in the
'Mailed Stites, haling 'been 'ehaiteted hi 1794.- Its
thatfor.m perpehnd, 'and from Iti high standing,
-long -esperianme, e maple limo, and ansuling all
Mika of nn 'extra , hazardom character, , it may be
considered as again wile nteluitz..to the üblie.
-. At Counting' Rodin Of Atoned,. 4cines &
Water and Front streets, Pithrhargb."7 apt.`l,tf
1
•
INDEMNITY
Ag anal Loss by Fire—Tbe FRANKLIN lire .
'r • tbr •
.'cance convoy of
ThiLitapina,
W lLLm'ke : t Fr n"ta
M i to eder arl2;
BURGH the'SU ROOati •
Matt •
sa Alva:able terms. .Tbia company Dan • perpetnat
• A
CAPITAL ' 1440 . 000 r , 2 4 . , t: •
CONTINtie:NT FUND • Veli,CCO
Office corner of Third andbfarlitt eta., rittalyb.
• ap D3-4f WARRICK. MARTIN, Ayeat. .4:1
"ANSURANCE.
liesiareueter trompskasy ; .
. • •oy JPIIILADELYIII4
CeeeregiVestecu.. • Cernez &MAX rue a. • '
Offiee is Philadephia, No: 7 . 2s.ffabloi Sired:
• ...• • • •
om :
oz y ozoo, Freetelci Fuay,key
n IlllseJ end yelleambluled Capeeyseseees
A .': •
noses &elidb blesebendiee,Panunt re and prof.
eny Doter. extra beissedfteebaracter, 00160 b., or ;
damage by fire.
Appbeetious Far bnenseeell•la Pis4eril ud ti. „
dftetobbrholi. Will be received, iWd fled Wee : -
yeapetkally or for WNW periods,tog 9rwabk terms by "c..
o£o. OULIIRAN Ayeui. •
• •
I ii
Virtlllll , o , l7.llyOLFV•viagy relmoireels Ca r r
tr. tiv
Woenrite, Area djea *bare fit Poi+ etWiesnliti.:Maki
l is e flTi r tarlE,Tll=gel b Siftatf,reg
raatn= l . !ad' Ha rm. Jlarn
ilaaii Uh
/ilea, pplies Aineekaa lathes re, hews ilmprini •
:anal at do Easema.lialea. • • i•'•
.7aeir smack baba courtly near.sad-piusbesed span •
Oa Levitates. diet Pealvaateanfailenea in being nate I
aueereisrally wet einspetalan PM" say quarter,
eaenat eyesti•. . :.• • • .. •
Mgig=l=;Ml
• . r a:3, 3 tbeemexte mom,
• Ifeeire, eoadalem 00143 C 133. 3.1 e Se 33. and L.
egaielgated "Sm.= /Imp , kumta.• Thee Vegan em
efatzentc.3 genelai, se they mem ,aeleMed by nyysel
so 3 wilt be weld to my renown la east .
, •
Al".,a leme . eepplye(Ltirsaead 41.3 es ken 8 , 334 e
al 4543 WEAVVH, &me,
, • s • . -•'. earCreot I
11 • DDNLAP;s --'
. .
11 ° Flo l tt4= . rtilW37ll:72 hl" ,iti:=, ..::.
a.2.i at in pan aa totSora r,.. - • . • .
• • Ft.. lemnait4 WarriEoghlik lad Amalie, a, •. • .i .
4 a• entaania• .fb . olho , t do, : •• •
X cask* Rasta, Tomed .
1- , do , Otal Pole, ,' loM Wimp! Waiter% • • *.
L. do. Pkamelied Win's. •
_,
' I do Pressed Wive: ' to u t itighlWa.:
. PIO iii aiiiOned ' Coppen 30 pia4esTlowd(koppen.:. •
--•1500 Ma Jaatita Wort,- SO OxsTis Plate, .. ...,
s l ,2 „ ti,,
1 .1 3. 0 0. 111 ; 11... ,
C l Tyroe • A •il fie • •iO.O tablaillOTT u. g . .rgi •••1 , 0• 1
by It E riELLY.SLiI, .17 wood al., .-_.,. ~ . .. ,
, • •
Slovak. Iteasly,' of 'Aberdeta;.o.; . enties Out 110
Info Ina Me *MI 'mtg.:l.4.4,AS* inn Ovid. tic s
4.l,aaplailo, and bad the advice af loißblalai....
triPtaortoot onoNievaridown pool say Food a 4. -
kn. Mimi of &lots' Liao. rilios bo r.n . b..... s
box...by widdigo Ifil• MidiVOlVllt • wood Lof • .
was oroc aged irkleb money eons far. • Op •
VO JON% D—N - A , IIPIRISer WO IWO a •
_WI 1:.• 034 wawa 11410detakr winos b"'"'
atm of 11. aackralord. ,
• • 'lid MAU. WO. IrPlikli 6 Ra... •• . ' , O. °.
IL. 1 ,:',.. ../a4 . ~,,,1001.16111 Al 1311NblaTT -.,
INAMOWINI—JaaI mewed . and
11elaialiklbusortmest a Plw* Yawl OW •
m a "
B mw.i.PNWZ,Z
DtA •
T.:„W„--71 „AqpI6IIIIiALCORIC
gniiill.lo
is lartmes, sit ow ry iheror.a.s ;:
x;:jakf P a awroa •
" -
xsee.2
.1 - 11 , 7 7
C;L
sV::y(~
~f~i~
'
I
i
1
1 t r i
t , 1
•
`I
1 '