The Pittsburgh daily gazette. (Pittsburgh, Pa.) 1847-1851, May 28, 1847, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    .-ji?- ' ' ) -IL
' - . " . l7 Ut HA V MORNI'NO. MAY -8"
i'iuci' .seven; do:
I'SS t'iVßl'S.
Ay y y i sir
/i. i ' ■■• s it)i " L rm«l>ur(:b^___2f‘**—
15- ; ~sr*
U -■ l-b. nl *«■. t omm.
i'r . K'< k t-Kit N- '. • • Who’eta'p » ,lJ
i iittvl'N * UKIXEU, “ C|al , ureni,
1M„ IM. „ n-tokuitu* .fe
ll
4.; VI-.V-i .I,a *>«»•*“ COi WhoJeoale k.
iV A. r.ih »l*. ,JY»_
l> A. SAMP** 0 * lMtM.uHbMw.ufme
jurrn •"*“'*•• Wholesale Grocer*, 1&
V'f dt CO., Wbolewle Oio
hM,TH. ® ACA , No -jt; Maiket Mic«u be
• Vo Fortranling *u<»
. x a. McA.SV<; l J * , , ium.«, r.iwmrKb,
fr “SSH
W- Cn- e «n4Ui «' ,r \Y. Mailman
. *•«■•*, manVcO, Mauuficiurer*
) « .KJIAN, A U. «uU *S»nw
( , , rainV.i' -V, , of CV<-0 •***
. . ~.ii .irti'p*-* ••' Winhow*®.
Hl.»imUlK ,1 Y *“' • V| o „ | JMEK
y ,1 . MNOIIAM ‘r-ssfet
0;. \%'z- :u "■
\u i *n> «t.
. was**
« • •«* r ' A ' vt . „ M.. - tK’-*' rf ' !«Veu Wood
■nil 1 « ; v ‘-...... **»U «r. .-U b ' wtt,, #c ,H
an«l I r f' 1
c •' *V\.:sr
I lie l* 1 " 1
l.uftil' * “ ... ikhloC'" ■ nJ
'“*■!«£
neroi M * l . J. JUfN*° n
}> - ’
«'rn...l «« ,ro “„vj
““ «*****!'
r»\V\I.T, «■ t-*'• n 11AR j*[ ’,,'',1’”*h
E'iiViii
lufP« ,-ufllCl •>' *•' *
17 - - " !*«*»»; B ? ! lw ,C ull. I
v.•• " xn-ooj «««.'-ZZ
put* .-iiph uaii'i**** ...-•-*
Spm.ui uuil li’ l ujilTi Mu>ni»-y* * l l* n *>
vi a<*“ ‘«
~i, ot.» »<•’“***•-. - 1
<u r*-'in'‘ T ,, u rz\VKi'Dß ß ' fclu ’ , K
v jamc* vvwoa.
>■k'\d, in*«’ v * ‘ :U "»3>"
r-ornm ' ‘ : ,
•» ~ Ma.iurnciun-T md •»«“;
-"asr
I'iuu i mm * I
* *SST
1* * •".»*“. C^'fK’iwSS^
*“£* •„ mi,,.'....' !■■ . - »«*•“ ' ’ .. «•
tirt. " *£
lk li.ovci. Uoocty,
J a. KiTos, ~, ■»
- ;l t„<u
' mohu»*- ~ cO. Wholc*»ifc'»*
(i“SfSSSS!2»
w^-jn&sifs
f>.ii«t9urs>> Mm‘ u ‘“: iar ‘ ’ jj. Crown
/' C pCI od•ir«e l i
Gliding Mcmbttuit No
lumyl?
• C. 11''' ■ _r*;tr r. u cce*» ,,{ * w .ft
a RnwjfSj* <&s££
H ,M c
mi-iiv’iHiiy - . pv.n LEAD
- " uoh&BT
mltH BlfM c < l * ,^ c £ l * ,
Isaiah ‘■ h p,oJ, Klrt
jOSBPH -
Knui-rRh. M eccuot.wJ«^ h
1 ASIES 3,1 WatfT » l S
«, ««*«£,
K,atrt*n er y R r , Mtikrn in trade- ’ • *
,0-R« S - '-*>>■ “ “‘™ co . Drn*-
itss^Sg^rer
Up*—- -^gf
niILS t - UII'II Il ' i '' ■' ll , \v J'.r' ««ceS 2» d
,1 I'milPT*
. «. u«>*“‘:^“"‘w&S ■;' d l ?‘ ’
J .rhanC? LnJK'-' • , . IU -. , tMutiurgb* r»-
*. »’“»i *"■-°"*'-
iStiiU*— *■ -^W
A"S?u^^‘ &IOT » h
,J ■,un MiTchiiJ’ > ';:“‘,‘. !t J < . | it.jMi.UutßU i* n ‘
11 ,-,.. ir4ciuf- ‘. N"‘- .’• . .... . pt! ,i r (j,o«ef, V*of*
. *i, \V.Vn- ft, ' A- '! „ n b Men U»»v> l^^ r ‘ u
L;3' : '■;;;„:,:' .^rr"J.~.*» »«gr
*. (*6.t Wh.*lr«l*
, w.» ■■'•■«. n“«
iaisr.!* ■'•-■“ “
Wui-r ' Jr ' Jonn ShipU>n.
tSSStW^SB
l( | rmlO'*’ * •’** ,
, tS\v£.-» ♦•”“• *”*',, ~ j»,. D. M-Cill
r. ,tuirU* .. mrk i Win. k Nimick *
N'W ,ck - i „„ *nd Fofwxrdini
M k^' SK r Smm^
7\ V KHS. .1.:««» 4 4 "'*‘° l ““’ r T» ‘
j\l S«l l' ll *' r ‘ : ’ .' -l ' > , C . W.
.»cK K T ? 6»..wi r ;-^|s
••■■. ■>:; SSL
•rie-*. ivi-i.urfi _ —*"T -n ,i ret* l ' l** l
' ; A nc«uu J. ,OSO, do»ter. ib Fxncy
M an<l «',-[• >»:" W , arl V;' n V"v _- J5 n *-
rortirt of “’ ,ll " - ‘ Deiltn •»
V t x. J. SUOAN, W^feiSStw*ComM»>;
\l . rtn.lnte nn.l fanod
w *■-« i*«"* “ j*_
m iiuiiHKs *.«o».'Nt““^gsra»£
*-.s? ss/r anajssflu-. -
v^iS!£^S!t!Subfi>>^* ■“* ‘£^7*'
0 '" ' ‘ ;,,. M ,Y. WH SOS k CO, Whole** Dry
No- » * tte^
. tJ M <Jf*nV
vrn j r „ Importer and
rtICIIAIU> '»• s«ilrtleiy »»rd-|
ft tvalcr m I'i-fcicn and Dofn Vn,l de*cKPU«». N°
i* 1 Jnd Carnasr all to*'*
ware.Jn“ . |-„i«*n»f*H. . •_ •
.44 Ca»9d ' TO ftOBIVJOff’
I," S&f*
•,Tw!SS I-.U.1.U-J'-
iLARS
BUSINESS cards.
niffi. Pnwt»«rfb.le.
tj B UOB«OM Co, w£l«.lc
borch ' '•'' ..
ISSgs:
in 1 Liquor*, Nv U Liberty •ujvrrior
irr N.B. On band * *«> . lm, , K ® «u tow for
OldMononjihel* \\h*»kry,which mayfly
C“ h - __ -r— - - j L.. Sbec-
KmuSS'M"' p "” t; ”" ,h M ‘ ,, " ,n ‘ r "‘"‘
Did Chloride of Luoe- . j ftt atriimr* fof
ii O StUCkleU _ _ . u .„| T c, Wholr»«lr Del
—% sr
k.
OAMCBI. PALMER
£> 11 HrrwT* l-aildjn;, No *• 1 u „ o v3diwlv__
W ood ind Smiiblielu- - ••_ 7",.
"ir 1
I,A Markn «•■ —“T,. e
n.Ofocrr* e or«rirdin« an ,ii Wta'-m l*ro
•»> Cb “" r > L *"-, ”' 7 -
t, AMCEE ». K.JU,
|i! Wood Mfeel FiU»*>u*K b -.; _. —• '
ro . « sKY V ' BEST —Whole**!®;. * _
1| 'communion Merchant*. and Uealrri.ii* ,-jp.^
Vi 31 WooUiure*. .» •-
riMlos. KK^ KU '' J^h k "Ll i r»'' l|a^'rl ’
1 • dealer* »n t*a»t Lumbrr O.ocrr r , , lfP , t .
IMiilmreh Manufacture*. Canal m
I'iuMiursh
pAVIl*?*
HS^S^-war-TS*:
,o,i.r *« low »«as C*m». ; —”‘
sj GREER,
VV . Com«i»»ioH Merctianl, «nd U* r . ,„ d
,'j l*iu»t‘uVgh Manufacture, rornrr o.
-m.tl.firld «l*. I'UUbitffh. ‘ "• .
~t,.itmohk *.
. v"».. OLK*I«. 'u
il ~""p“ ££?“-" ° r !$“
.aJ BmMmr ioi mfi „ >h
'* _ Mf<prnELTßEß> Uro
i»iionth ...
\l, M kobISSOH* Attor»*-V at L*w. U“»
.-1.'..".™i, J
mLWOUTU, »tt*m tbe liurnt
ai=gsS? ss it
.. oltolloß ~.I UVI.
iTb 1 W^ PUV, *^ k * ttlC -* n f tOM ,V>inN ‘ v KOH " NKI i 'Vi-'m ••■'
MorkeionU t'oonli •»* . / i I.S l<> ■' ~,
, i* 31 P. IUW»S, Jr.. lC' B—m-*. -»l« i...J
VV Urttg »*w«eo( n , J, lllt . br.i ', of
•ffissyssr-* jgsjr.yy’W- .•£*
--w’ir fc.r ‘ Job,. !■■ ?m«>. e onior< “ J '■'S”'"'”'* “ ,r "‘ , ‘
tAfiluKeroßi* ASi’^Tr.’wS-S'^”^
Vv wrf l ”!. Mothuiu. Soco . „,. v t . OJkWAV * , ...
' <«U •UfR; Auotn.-> Hi L» w I T«i. »"*"•■ 14 "!'' U '*/,l’" ,Z
W'M- “• omrn..»ion C f to »K* *« af * PM*rvb«.n-. and r ><•■'•'„ "
11',u»bor*ta. 1 1 »• - *«WL e d,. U**e». Contract*, ,» U(chiUe . AH* awJ r-r"*r*.i »•*
vuowledS«rc»‘* nil P™“ wriu „- lttlu ier»«»lotW»i-»U* hi.HK 1 •■
Deposition*. h r ftue of °*s® ? n Aivood, Joor* i C.'
“ “!* d M >f u ;‘L Urent. Jtin'-m* *‘ “
S^”cT£’oG H*S® i'^cSlUun*. ££ : K*™
. ~
•' ••**'• .... l,- •. Ufi.Si;- 1 141,f ' I A'* " ,r *■ "*. ~ „ ii n n<r«. 1 Clirri«hrU!
<ii t >i,i !>• :o> !«•«• 1 ’ .. . ... j lUI.IUM unf Where ore »‘>* f
•- i .iiurr -..!«*»> ’ Xr . , n ,.\ niliet c»la’>u»u i j |’i* the H»tp (H V >>e •' [
, UJI -.l h v- : ' V . i. jut Joeih BlMhns*
mTav.nu • > i-v. , :- ,i "r!.!!”' .
c n . m - XHuvr U.«* 'tv.fr. |- ' ‘V.I I *
jnns f. wmiiv. ... p-•• * •-fir.r.TTii.tirf.iV.. \ *'sr.«
i £
Enl* rx,r,r; -y*».sk i >"’> £ •
■> »*•> :,:r 1 t »4-i'«-"4'
rii»loc.-Ar "' >'? I- 111 " ' ‘j,!, ~ ]j'" " M ' " v y-. I*CUl«* c A-Tll! V* Ju “
auctioneers f
Ivn mtfKNIHV MI'lU’H ANTS; ,2'» 1 ■ - *- “i'vsrirr.r : '
flvndkii levy &'• •S7.£"r'*.« k V. !%!££?££>«*• l"'-"- u
CNCINNAT) * ST. LOUIS,
asssratfS**' r';„ r.A*. r
■ ••.'«•»'« 11 RICH J BUS. «...■. .«»". ;mh *"««•• '■* v ...
•• , ~ COMMISSION MEReHANT, ■ | 'Vic”. ■”'" h •" |, '' lr '" r "
E» j- lIBMBb* ICOM I" ‘ ® .11.1'0.1 li; I?IJV..\ l‘“' 1,1 ... I- ti U-iff • Ml«-I | , ||hlu« , «*. 1 •iTlallOfl*. **■ , .
yTTORNEY wd Co ‘"i^!Jj',* 1 ohTo .nd I »». »« W ATI DAI.TI MOUK. ~ ... AN -i. p "‘ r r “’S, •" ' i ~ mirrc.nl! tol-. " r ’ t^ Z
ISli
COMMISSION “JgJ„ ld 0.1, M v’lTl.'l'.''i/V'lV.-UKAV ;1 | Ti“ , ; i V ,r"': Jr A "" , “’" 1 "" "“'n.,!! .
.kiSTI iS : A M Colombia Ktrr'l. r.J**.*"?*!.!:” I«»tt“ -n». cO»lM«l»« ri '
tw di id IW lin*. Water Mfret, |>e j (!IN< JINN ATI, OHIO. , NKK aI. . kK . U, ‘ K ' rd'ii.n •" H-uf>' oU t inVKU? MK Vn »»l.v«ir.mn; trrou.i*
t'lllvliorib. ... --7TT nriTi¥l WnRKX • ■ n Ptin ton n **S*.Rl |, *C® tlitlll A (ev* 'j/^ 1 mBt ’ I * rt,n P*"' : ltc ,jMn»e« t , ‘ r "
iin¥fiflnTxß OF THB JUJUATi i (CT CLta r * ,n *..a»» ;' r , «” .«»■«*- ‘i«j„,«n«oi|..*»rii«ai«*M.‘ ,o »‘ n,,, »'
WmUULBB «r inn ,c iT nun,-nmm- a.i^Non.^e
n,f brStrtfßcr^K
-r^“‘.sV- rr:;.« “
„„,
sssss? vxx.%zx- ~ ~ ret -rrr-
- v I;:L:r
2ig2SS™«
ss«*ss
«ST, u , OS IBICHISTJ,
»- * rr - 7.'-rrtr .
w.,.i. w«r ... -y-' rsr- * <•»
. I.,ni;i»» ’ a,, "
lU •“» , ' il " ...it..!.. ■> ili!" W..rto»w !'■'
lilßßSWsrf.u* * l ' l . urerw, l’m*t»urßlt.
„rr of Market snJ full o[>«taiioii bh'l wr nr '
Our .Works 1 h r „ at .i c » u .to till
ronsun I; ***' >'
JJJSKi««»« p rf «* ,rnw
n.yt»*tV
r7X*e«d— \ym Croeli»n. V><l ■
waists*
££. JlrfStf&S. M«. w,..,.« unm*.
RECTIFYINgTdTSTJ'UI.ER,
OEEIGN**t MlSSfir «ttb» i W«»
WA.IIKICK nAItTIN 4 r „. i
, P«-
norlMlT T./ Win M M»«nb
• - • -•
i B. bWBITZBH
ATTORNEY-AT LAW) t
A * * .. ■<, ChiHci Uotel,
omc* 3«* «• °PP°* M * I'ln^WUllOll:
(Vl War*. »»d . d '" ' the tuli'cribrr 1
, lTo( the \Vf.inn Mr.ch-at'.
foUY e.U» ■ ue ?Xw SB* man
rianiry w.A » "‘rue »‘^ lt
I ,rf • OEO. W. »*»** *O?“iIF.*I.KR»
| Cbnwr Barker. Alley 1 **• .
‘ —-- • • "\V. Ilunbrigtii.
k’iSftfft-B® I»Si
WARRANTKD rquil, if n ,° l ! U J£ ,£,* WIU diapoae
Hi lae Uailol *aiea. and " Uirh l “ *
|of allow Pneea aadon Rood Tfn gi #v «*,
— . ■ -17 popfLRI
"• '■ ,D fi."p. t * CO.. d
W*rrtSroM?,N«ll_W«n.l«iTPru_»*m»hMt«h ™* fM
;-» a ptKI*TB»>TOH , l, -
feUffl V| 7* FewftA ttrart. ***«»
MSB. | r-r All qn*tUi'i»* or ° Tccn * n ' l »' ac » r^‘
Jij jrtSm w*■ pouqd'c Jt( , w f tVVr
A M. ‘Z*. '■ S ‘" S " rm.;.'..«. *»« «•»»!
WALLIXOFOIiP 4- 51) Ho THIRD >rRKt->r, -
COMMISSION 4 StmWABUISI. MKRUIANTS. A I.AlU'iKaujl
lIF.aW I| D aKU W aRK AN l J L jC jfeT' ' 1
PITTSBURGH MAMtACIIUKH. ami nt.vnte Dwei- .
Second *»trel. near ood. - , a „, ly „„ 1.au.l ami made loonier.
VV 8..,n. Ijwny °?I'*" 1 '*"' 1 “''' iV■>"■■l “-"J "Zly iwi- «.Vins
ru*i. and lUtr-rfa* oy vpr *
An” Vices Ipai.m and rmmno".' , * * , loz Mll N..r*r t him-.
Sleder«, Sledge .Mould*.t ipvvlnti*. . M I):vioi*.
Kurn.ee Rtuaen. iJuinata Iron.' . u . t „,. „,:Un*i;ai>y l
•««> »••> V «W . i, Urn*!**™.* *wrw **.«>•.
a ip« Scyilie*.s-<kte».l.oßltlf>“ii*.A' ■• <ilai . :l ilo/Rork-ngl.tn"' ■
ITT-S*lttinßiide» >*HD Proof Sal>v*- ‘ 13 marl-lr lop I*r.—-->"C lll,rra “ >
™d oilier IMul.utßhMmmfu. fr||l}> ' Si.ti.ds'
Coamis T s°o® Vk k A a .
N<*. » »««h ‘ „ * K 'JosKPll'woobwltWj- I>or B>
*« V„pm. ■ H « .... il.r U. S biynl
:;?:»»£ Ft ss r-nrv-rrbi:.,:-. ■£
-here. ami Mi Rood* ordered »»» »h«u " . , Ku.opc .o «i <nn*.a»tl OB „
nilllrtl equal to ippfr«riilauOli. ! lu ,jy jirr|.ii*< dlO lurm*li Oaftlwm \Ve*t
vF ; •' !
i uoiiks, music, m\
s*t=B«rfcfc , VBI . E b „ok S » * a
ins u, .he «r:.de . ! ISa.dwnte ho- -MnaTICAU. . and FiMi. C»ncmH«U. J|f> 3 „ a
j U I.WU'TKK. , Tr.in. i O AZZAM » PATKNT BWDSTKA ( ;,., r „ v « (..lib n »-L M *„J (i.blx.n.
'.•’'kliMKH* .... ;,Ss , ..piLT. ,™,.M1....»«»»« | O" -f •!»
4S”""” ?rr,T “'' ;;T ' :lfc ; 1 s:
MAl”n4-o ) . ; feaSJ lhe « r . W l.on -1 Cl.n-iwmty by Al. » u *
B»caiey ASm iu. . C .>.»■; Aowtn* , «»«»» , *| t y MmiUcr ».l' VuUic * nfctr “® ’ l ’ d fofreC noni. tran»-
i=£3' - . -- -
KWi»-»rr I .
,r.®...-.u,..'. Il."..»« »7’ on .»! N®.E®Sl."l.
L-m!h Ihicalev A c<> • I , l..i»>lrij*iii« ; n ,..|„ . !.K'■! j. ~ , >,-..rcw • Scotland. l <obc V .Vm.u.l. War in America, and
~ nr „. h ■ WI- V'.ion •’ ,\ nu, :\ A j IH iP, lUtarr . I KAm.ay . l^7'“;' , '_ ( . 11|lUlI . mg .elec
J , , CPTWICH & CO., I 4 • on ‘ Ll rarjnl AlhenraoMiaU y vmcnrnn flUtory.
J- G- it & T Xmiv a ..... . w«» r~<« jr’SlirJ'i 'huikm* .«!“•*•
*»5 ci««l.»<.» »«£•“•»«•• ', , .•■■ ■ "1f,',..' l IlhvM*;. I “~" 4 , fcr . Ala*., An.c-
PEAttI'EMISE. l.»-| , ,„ 1.,,*. . J,„L. ’ll.ll.rt “^.SutL-
PiS’AW^rr. 1 . a., iih,,
T I -: •••» KJiKzreK,iA^~
M. z M "-*»• BHICK P»P"« «■ ”S* lUr.l Kan.-
-A,, "an a L:
Wleh'inan. Ar«n*' f N • u -.«e.l l u fl " ,o any pari of \ C.eofiraphy. U '! l J ln ) Vi, ~,, Ihtl .her p
>fpK«fA rtr? Hu. Tc.i'd’p • .. iuiw:<r.i« A , ~..i .omr ••> n* •'*' ' . deAisrn-d io wake jA.e. I»ullmp^* <, , v » Ticalue on the
Me-r* JlMi-.V‘ r V'^ vr ' Mii|i Jo . llv liuiu.n. !' make ’ P*rt I Tho>'aß»»>J'J V|l^ ,c *) | lf .J. l .*'by regimen and
WUi'eaM. U->>< /■<■' \ rel-U iir.rh / r “'''„' r ,,Vv .i.dir><-»iiv *'•*"'•*‘ arL up | I’rewnUnn and 1 w*?' 1 ' ' \ n A enhr-
Pl.que.mnr _ •<» . T I"'”'•" L > ,rr ' , , r . ..-e uml loi.or o'pro- , , 0< .,. IS «w edition, r. v, ot. , u
IMI&tK’N • 1( ou : ~u .V',‘'!■' .Mi*e.uv.vhi*i.-ode»- I ufnurmoet »du»'U« «A.»c I 8 v Ulonrated
T IItKKAI. .ilvm'"* '» •" '•*• I* "■' I,ul ''Tv' I ''3 l.u.iilma n.:t'i*"‘ f - oatl.nc.nl Aoat' Cny am . ‘ f w l„ch are
L 5 1R ....|e..-‘ M'.pplt '■>• 1 uZ for .-* .-.‘l “«“‘ on i Will* K " B *r %V «.aer. Ran.
P.ipthree-umtiJf v»!u' m ' ■ •'»„ « u,n -1 nHehtue ..«« "•'"''''"li k‘« ] colored ‘Vi’’ ‘V'CardeVl 'ontpsn. .w—■ Adapted
.nutoourniem!*. . r( A rj , tof . »• ~...ore l . t „ k umo.m »-ar •!- U Tierv um.e i ■ Atne*icai» £ '«*" .Vt fc*ard s»vef. Undiraj^
xt y k «*i'Uo« , |U‘lT * I*o • It. .ic-port. * 'i>>o , v ,, * haiJ behnpp)' v> ,. h .,\ f ,* lo the l-niird l** m»\ third mlim.o.
Mr«t*. im*. | y, may*/? <• ' u ‘ ‘ ' . ~, ;n a'i who mn > " .. ~.,tf r. . I un .i Oroameutal t.srdener. *- “
Philadelphia. 41*) • to ii* i* inrwrof when •' ,,lll, '*‘ '* ....ji.-. /p.l Aeetu A‘- ••'i. - '* , rn iarsed and illustrated.
4^SSsr‘ T,?,wf «.t.—
Kli ESII laiwjx™^",' 1 ' 1 ; 1 "' r VAB elftE f .M i IS.S'e.-n IM,
« » .3W, , | “Lw -
\ HHl.nv. .1. the *• ~.. „l« rr,- «*U *y •* ■' “**7* ' . !\ta •. ■ «e■•’ \»'.eie m. >•;•>"' ’) j , .npe 111-' « l ,kn •’ •, . *, |rnve .* '
r\ in l)f.I r Klen‘ ' 1 >.("! ~.ii!, „,.i.i \v:.li «” '. • * oil .••.» ' .. I A .I>T« ijO.i
r “• -■ r FB I V
s ■
frvt Purel.a*c«»«ie re.,»e. . ) ii\ eirru- l«ir>'- l Ar "
*** , -‘ F ‘ "..'','i\'tr'\"T..MtKN a‘'on"'*-
-.or mitnii-I | , tl .,—'lmfiffl I
MMiU V. ."v,*, II Si * '.»ir ,l '
V'i",',. "" RAGS W ANTEjp v ,, s
’ ■ moon
i' nmvi H Wiuli! 1 Balllih Vtrv .W« n,.uon .»> « »“" « " ml
T ,IOS. rAIrSOS '.,f S < vi s " ' 1 '' 1 ” 1 - , ' iri ' l " ,, ', l t r i-vVll.lH» »HKK
i:iTi.Mis»ioN mkkchamw.
‘'‘Val/THIOKK- .?,kkkMU* WMTKU-t*.^^
, .«»- ;i t.r ma<lr on f*m» 0 1 . y..f k. 1« > «■«»» " c '*' 11 A ~I |V A* >1 '*
». *s*r
|.Blinl-CK *• ”;V s„, H. IMhlhhi:!.
[ su't'J “l!l< >" .
,TOM«.A. l^s,is; r. isK "*' •
„„Nus«*. , --t,„. b -a j. r 5 sa*
iv a. "r vug«gj*^snS,?2te»#»” , to»« '• .rt c.r.'i' » n °V J 7 l^.,7r/,',,'?!"i'! f »°^^
!>• LEAUWOItttJ* on the b.tnk Ol : r h n nm U n ,w,'i «• u«'h»*"» u»J
foiled «•«»' n r InSiecl w AHe ß ‘«ny c ' ,y ’ i Ol '"'^CXa “I“"KV ru-ncil, .»■- '•»*^“J
- P i3T.: S
s « rrirsls--;
far
' W<w .l Of *nm. N ’ I, *" B,,K o|l ,. iU wV , 4 .
loonier. , 1 v. H KATOh, ,
"“Si* "» 'K'ur iB M, '°' J D WILLIAMS ACO
‘" •j, N „ |T .tr.
mv* • *
01l ,»,n "I ''■■■ !
iU " ' r, ‘" ' '
. - < fc. pn . A V. j it J,. wf
vK W l-»>‘ | \W, | ii| n MfHF. ».« I i;.-- ln«s , “'‘i . U| 5 Cl , >m. nft.l 1,1
,1 H.NFKIIION U.I AM 1r .„., WVkI w,.UO>l U ‘'“ P
• •'i‘ l • ' ,ll ' ,/j', v.,l iiif , p * w .th
~.r t.» A■* , tk , I Hi** »»• * n„ M >r>. Hf»«0 "f lbe ,
I; ; rH3)ilNlll „ s ,vi,.rl. | nonmfixui wi >■ of ul, ’ (
Lptr»f.iii Urm*U » ™■ *
U,uan fT««M l.tf Marriui. « < • hi _ (tw>v ani! j. a^ r .u,r.-
' N.i:*. Thrai |J(l | r i KM-I.W
• V ;: W ; ;.T iti* t* ! .
|l'r-vrn, llai’o * * *
H< niv
l> * ‘ °
r nrl" A. 1 tlaW
, 10 utli'ril tlir at-O'T fv.f}
I'. anil \vrjfr«nl- 1<» *' v< “ i,ii>hi
IHTERARY INSTITUTIONS.
PITTSBCBUiI KEJUUS ISSTITUTK. h
rpitlS lu»uiutioi>, uijder (be <*rt of ***■ d
,* now o[*n for ihc reerpuon of * l gtreel,
No. oa, Irwin. * O ~l. L ££„ d y £„ ltm Will
'"rh'-y li.»f ■«» f d Jj.
\ sss^wf^Shss^vs
I valuable »<;Ik«oI r»'vct»HV and Nomul Skl.»ol
“'r" ! , «™ , ” , “'Suu. or .„»!) »>i*
C.r».-r .r S.»< , “W ll *"S, ! “, ,1... '-I,™;'.
Tlir vvliirh bn* “' u * •• . f r ,. uU iir«l itf
C. iv.,
>«*:•*-
coninii'iu'c on Monday. , , GH>->I *•«» n * ll '*'
j&r&szs^&sr^s
*~l
Van J aiitf lMHliu'l'-
w «BK-.u
,n srcnont nl jj i,™ ,\rhiov. mri.l«. Hj
!}• 1 , J A & U I' JAMKS
n.Uip \ou- 1. *■ “ ~rincinmHl.
n
lluetu, »»»*n« l “-J*'lllulnunl «'■!.
vutl, a Hutnfy of Muiic. II ~ jitent.
I out engraving*. ‘‘"j 10 "’ j* & Ul’ JAM'*.
*"' v
Ctncinonti. M»" u - I 'Mom,
PIANOHI P , ASO:,
; n
1 Li nl J " "‘"" 1 ,1, -11 ln-ur* 'lk- .iP-r.i
l, rr uill '••• “''■f * 1 l r; ,iHl.V. u.u.liet tfi, 'V‘
* 1 M , ciufl* >l° V•' __
. —.l wmiM inturm ill** riliziMi*
Wk.il.p unJrr is • i,«vi? M f
K ipl„.r m»l* Apnit frf , hotn lliry may l»r
• ft |r «,( ouf Piano ,c * .'T, riftl
word «iouro»»lN« ,w k Cl.AllH
_ - «.w Plano«.
„„r i "v •*
•nintn 1 «j ft , r 'vro.«i «l * Fo,,r ' 1 I
n.ir nrsani ‘ , pmllt t m.trumrni
.!irvP.Uio.b,.-1-‘ >‘‘'_ “ I d h-tMI I'M.in, tnoilc l>y
AU , MKNin KI.KHMI
Irfnnl •' ‘ '»• 1 . w \Voo.lwfll’».*S’n"td •«. I
wU-Jl " ,J
A «j»lendi«l »MOnm*nt l
-„l. .11 lb. >"<■« »*"»
rsriss: ws?« »
~Oa..IIACIIIVAIBV t « KST; ?!
R t *ckeund*e. .econd e*J> * a j d.Kjuitiuon on the
1 with « hiorra|>liJc*l nouoe. * * ilh , llu „ r4lK , u « Iron
work, and riplanajo'T «««*» . lQ elolh u d pa»*r ;
1 original de»ign»Uy r , * STOCKTON
3 “%oror!Wrkel*M»U
»‘P- - 9*
1 \ ‘
M
__ P X LK Q *rFKI:V»-&'' • WOBK!- .
SI’UINO. AXLK. ~l*r £ t.^ieiec
rnt(l( 10 m*nu:ac-
L Coach' «nrt Klii’ii*-* *PW
tuie every 4*“ itßl ,*tef, >pri«K ,VT,a r ,ort S«*
Iron alle*. Am'T.f. 0 , 1( l round Iron, winch
nndallMie- of •"**>< S 1” liemm at 'her Wa"Wr
they odVr tor *al« on , 1 lhcy a ‘*o keep on hand *
No ilWnod of Coach mm
s? ,u ”"“ l,k ' , ~ uw 7
*’A \'°l c., h.v, »■ J« ■;”r''”'C”v
riuv t Crotu. tnnnnf"e turcf jv h-lll> | ever.
and will * >
article made hv them- „ , , llo ae hlwrtl.
cited W» oall.a* le,m " ,v»i. l lTw>
O»«»oin»»o». un(J( . r lhp nr|n
rf UK l‘nttnrr«hip h«*_reiofo r on '[| r
1 'of Mar*h«ll. Hi;nltr\, A- , |, u »mc»* qf.ihc
sth ni«ia«l !>>' mutual c ® H^‘ rilhal |. Wallace 4} Me
laieGr.it wll h<* ‘"« lrd '( s MaRSMIA^-,
ISeary VI F\ANHKR URAIH.KA
Win. \V WAIXACK
IIK.NRV Mi-UKAIH .
FR'VNKLIN FOUNDRY.
, . vTn .» Uil .«« war >t>u* l« aiu'tir*- vn:
l.u«.i'J- ' Mt:i (Jrani'K
" "t' - • . Hfiivv Mach ry
MidVoMl''? Ue*\ man-nuU nmWUhrJow.- Sl[M . k
l*un-ha«<‘»’ , " rr , " v,,r | l ‘, ~‘;r . '.. ,ur.M >„> -l, i,p«l il».-
Milt* W«u*'k m, *‘ 1,1 '• VaMKS MAItSMM- 1 *
hrmlof Wood \v„ VV *\V AI.I.ACK
• iIKNItV.
nrr mm-iiixk work* a* l ’ lx,t ' NUK '
JOII * W 111 o 11T,
\RK |.rrparr«l 10 l;u«M ’ 1 Mu
A. «V «' cv ‘‘'•'V’Cr.Ur. I»wr-MR I’m.".*,
clMifvSji.miiUß •*' ! Jjm.,l VOn »•:!*«
«s %
« tM I iihiU ill nil knilW ~,,.1,0.1 nil -lion no
-o..tin««ofrwty,dMcnr-»wn >"•”
I ’* u, “ fn^il l*.?e tor heu.,Mg>ur.«».r. «•«*>
rml.ns, if ~,ncy Ca-iiis* c«*nfi«l»y
'
.lfri-1 wi!Ul>*T<* prompt *»'•
Prls ’ KfcFE* TO i |, y
lllariolD.!' H,ll 1 <-„■ J K '■"■•V.'J.'s!,
ook.m.TVK;
-/rrS''i-r'w^'
Tal-lc rut'rf) .
isrioTo.'
I'mi nii anil Vi.’tuir Fra-we*,
K,r,' It'hi* FeruW*. . , ~ ....i ;i Jrj\T«.
t-* * s "“"'
!ass»s™-.
f;,. u I’irf, ohJ -
(•rlll'.cill*W« <■*"•■'
Coml>» « r .uppli' I ' l
, vsszz** v ,!i
•• '''-"“'"'"JnV h VIN,TIA.N RI4NU fllW'
AI.UKOIIhNV ™ A . UROIVK
Siaiik*
am) ibr pui-lm »t ,n f «; .„!*•
: ;>V
s|fesFr“3
vpii.uhh !*haitrr« mm!*- '» 1 "*
Ul.ii.l' repair**l at #bon«-t n • „„y a'id
S IK lII' IMiimU "111 It „ „,€
t.onnl nii-pii'c m ’bat '•**•>; < • , w „|„.ai •*- •'•
ra-ofhrr nr <t» w - , ' l,lnß -Awl
A . kui-to.v 11-11
_ hn« n-l'Uill »ml 1, . l) " .
I,l*l olii fttnnJ, wliff hr '\ ! J 1, , K ‘ *
h.-ft .>l.l riuloiuerft al>‘* ”■ rllll .
Chur. ! ‘ T 7; ,1
• irr. Iroui HU.. H*.!***
y*l»nt!rfi>‘ »' «'<r ui<-> '»r» ,r " J ujairnnl'
Mmctal I ","J r V .1
ofirilia , T , ‘ ,V ' l,, i " Minnn.-r
rJ j r-J. «•
.♦lullin' Mn»!.. ••• *
IMITATION CROWN GLASS.
h f- ;:■
f miiH.*-r ntcncw C Trp u> „ 11V iM.mW <;ia«'
a-w 5-t h«:e :.uVM.r 10 ik*
‘ “\V. - -'*»> •iZi*’-} "> »
f u tuf >'i i umttiiiii " .
aa.l ’ til rvni 1 >•
Ui'o-«'"No- l;K) \VIMHI »U« rl. rui'l-ufUtii 1 •'
-- 1 - •WTVvnVAI.I.AC fc%
L . prrrsm'ittiH makhu ""'Xu
r v- ««.j «* L ’’'- r,y t:
N ' 1 .a,r\ Z’l . :f.nil U.MU-C **»r> ’ ir, ‘- J
i vv.n >'‘’ h *" v;;:-
| !-.l , . lir.ip ,U ' m
1 ihr .-.m.iMK »•<>» ' ' n„. P >«•<•»■ *
ti*«|tn a ilul ; > . "<nep« r-«» l, ’"‘‘ l ' R w .,. an »l.r»
■ >.«l ciuiil'ur puf ll**" < - vrM „i|,. r killd •>*
•*.—•>• -
m* a SiromU-ai. !v * l
T ’, v ;. • .V. *•»*• fc *»~ 1
amt r*r.) wanct> <*< work " KFA S‘HRK '
,H ‘ 9 . . _ _
BENNETT &• BROTHER., I
W;svr:v- iT> r^»vr
' RRIFFITHS & DIXON,
f_T iVlNl* ro»»r,itf.l .hr »»‘ ( "" I
.urh xMiCoi. they AK««
tVwniMinu Mrri'iiaii , . - ( \llonl< r* u.Mf'-*
(„> tli<> «*!*• o f lhr " I,, P ,uion. on the mo»twt
«-*l in him wtH fFcruvr rf‘><''f“,„ s k WX.ON
»aiM»SFOU» »erni«
l* ii.lnifgh. Jul) '••
„ I>v . wa ,,i,i minim tin* irti.eir»
. unilM-H *»” - Ih c ~c> »."• """■■
„W I.U-.nl-F ” p “ f" |l|a Thi»‘F .-..RHC-J >!■ t'
iirie „» C»" »>■'»•• M V ,P . ‘ ~1 r.n.l it m Iheir i»K'"
, |B (.twn.p iruilr. ' ~n „ „ '<•
to •
mV*
JSO. u. mi.i.K»P‘ K *■ co -
M\M Rr-'t.- OoitJcT*- ~, t-nok'"f ul
, I "‘^ ,r [v"u«Sn Cipn, CloHi*. »”«r
IMsi'O*. Aooonl. on«. » |y.
Jewlry a.i>t 1 \ IM . m ,Vun; •<■»".• nnprovonnu
•|l,.- nitvrrii*«-f ‘ l>f ,. a » r d inr.;nir« '■« the piirf.i
**'nniKir'iunn <*■ miiny J «;«
nl Oume«l“ . uMi . , a , ct i al fruirrH prim •
I i;«hK ilip' „i, r mi»n oi
| trtpnrtful*) * “ ll
. ivOOI.V.KN MAC lIIXKIIV
(•OTTOS «m*»
'VHK toli'crilx-t* 1 , m -, k< . .t/i ‘ o'"'* l
1 ar.un.ljirri-' '“C
ax a Won'l l *" M “,‘ v .|, mt ..M will) pl«»i'P‘ a ’ , '.; l V‘'“
*- :«iMrr«sr»i 1* HillTM AN A DAt./-*’-}- 1 *
I ..rocV -irt-M. All-St>c»'y C'lV
n ..-H
..jii-.ixv- and *“ ir * *. ...,-,,11..,, to pim.m: >‘l'- l1 "' 1 '
i.iuc-i.oil »I Clio*** '° |H ' ixnvti<*l'
~ w v^;r»«««&»£ Sfc s, ■
mjfrAHW**-’* 5 * „ , n »iiuii>r'arr«l t'V “ 1
wafiamrjl fijuat U> *"> , all ,j filial on n-o umn»>**‘ 1
?sr„Su£ss. 1
HPPIKCOTT | ,lt P S k ' l V "‘ r l^"; i ,r .ir<v
TRON arf ,:,,„Mr W.««l.t««-
X AVarrln.u»c, No &•* " **"
‘ >i<i
R»*, Ul.rny M j i01l „ , D ltl r Rolling Mi»r “ ,l
oiim'rtnli* fillJS lin hsaV k Co.
;» TAC& MCTORI.
BtR S^,.-cn K s S ,
iRoi'ANU nailb,
Pailrm Maker* JW>. •>/ every
P “'P„t No- » 9,. Opl,-. 11—1.
. S*tnentnf very •aparnt Bpam»h Ouiuts l»y »he le
Ml. m.nufMiM«,i«nn*»«4 ",'eilcm
l ' **t3
HOTELS
lig „t
FOGG k TIIUHSTt'S, Propntlors.
rt.Mls t 'i[ib!i*ti ml ton» "i"' wiil-l> V llrl ! , «
l *' , Itlr hi ilifCU) ul Ha.uMioie,
} " ; ,'Ty -i.-i.-'v »l»—-nj
ha- r< «'**”<•» u T, ...t.rc new win* tiu» been mUtd.
ai ’> *r ,jru ' ,r,l '*’ a ‘ ul
l-av IIIK rwin* >l>o completely ic-
The Lmlie* I ' r l urlu ' .n.m miKiue aniUxmuur*!
ottt.u.iicJ ™» ,J SUfJ u[> " ...o-tHjrulof I lie ha»
~„l C, |„1 , :) u-iril will rl.»l
-(,ue»ii*. -Kill | \, n . liotpl hi ti.e l nu»n
lenje lomp ir •i»n Wllil „ n t*lie«l with ever) «ul>-
1 lien lutilr M ‘ll t'lhe.iiirkrl uffmiK «crv«'(i up
.•am it gml luxurv ivUieli tliMi'«'krl uuu
u, i "ujer.ur -Me. *h'»* tbc ««>'of
, ' v,u S.'r."iCi iii'f '»
' eS*-® 3 **
:£•„ i-.,, I ;r:.r "r.wr
r i bafß'
ps«’*^SSi
ii.! uttrirn ot <'*>*• ( * • j—y. 10 „ a ic in Uieir friend*
.iiown laliltiibm'iil.b * ukfii U»»
„,d«, p»w;c
rn.mw><Jii.u« , micMraH*- homo fur Trav
ihnrlirM ctirrcic* 10 tn.»kr .«
rllcr- hihJ C.ny lto«Mer» ,i Ml i rn bly plmnicO for con-
Tte I !«■>-' «: nr l°^ r a, iv "J n numbr, of pa.Jor*
„
.„u .l n..c..»„ 10 II- l "““ *,?l.»OCO, .nlO'l'-y
1, 1 -I,u-.«H<»*H*l wr-U5‘ 1 ' \va! tit nfhl Tluni M»,
».i.l-*. hnvii>e >rnn'» o»* * r * * • cortfr.i
iiv-fliau!*'«J cru'JHlh 10 .. xoin.is
nnti. JOHN A DUHLI*
BIAHBIOJB UOtISB,
to i-all the
1 known hrrsof |tlU ,|. wbetheion
mbii.ioii of j*rr*oli» v '*' u ">* '.‘ ,C o , :,.}„. d^«ln hl.«Urnent
|.lri»ur. Of ' U. t.ren fitted UP in a
, u • .Matf'o" 1 lon»e. unMIfpU A M -u t.y uny
utle Ml u.m'oru »Ul'« W'' lr '"
.«hrr Ilotr 1 in the r") *• a „ lf . immediate
Co™r.,»rm»nd
~ w,.i. »u o-
JK'XTJ,'..*
.. ~ -wr liccn •» ifivff't' •"ii.i. mrrivnl
Ft' T A W HOtSBi
Cornrr of Bnllimorf Mow Slmls ’
;..f t'ie areomtnodiitujii «•! r Vrr*"' Hoc** » Homt,
v.M.inR <He f't' " vl . r ; . •. ... „
Tl „. lorn i „ lP t.jiblini! 4 "1 vyl,:rH Hi
rniivf mem '<> IV-i'**-* “< m * , lilo ._ ul * at n'l umr«
I'.iiirnr* nn«l Hoctert. ft ‘7/, amftite.. bnßgaS'’- »«•«
w-iiil.nS to con v, *V
of<M 'I -A" 1,1 "’■ ’ " *■ ■ <»,,i ,ai »• Sl.W*r rrf ' 3 >' ,
Ttttt ._rir..l!rlllfH* Ur.Mfft-^ MJ|I » (ln i.tawim
;Lo3»s iiu,Btart ’
mTUh.u'.*rrJ.rr tn .. MU./rn. Hid
i;,
mitt*lnf 'lf visit'.tilt 'he I - '!) n 1,1 .
h,-* H<»." - >,\ } ... W ii!
' i.'.r r,,W!K '‘* n " XV J! V
*
l!:illi'll'if - AP fl l ». '*■** ,
O.M.T clnclnn .u. I IK !iniic«ito*lii«i *!>• fumpany Mk U>« »“"»
M»*» ■'"■ l 1 " , ,' 6c Uni ei»min*li™ of ,ho “‘"“'jSi’iliU (;o'mpa»J
■ . a IInV'NS . ThoiJß effecting insurance wiUi * loti, by
*\v,.«Mnii»».Ma' c ‘ h ‘, ntw Broom, ii >•» j B.M. HischMAS, Sjecretwy.
N K-AUhoUtl. nolciac»H «•"*£** a ? *tf •
anew Wh.flrtniue old '.#*#*■
„ WASU.KOTOS .XOCBE, |
v ,.vKsy^s|^!
i '!'nu-.i',‘,\"iU’'- 'iiii'»- i-iM.ioua'*!*-- pari ■-< “I. i' I" "’ j oH _ N FINNKY, JB., .--
; n j Ml lhl . „ H m«.t.a;c v«-y a*wt *» pitm i ? l mu¥ii iL
=*- t> l EL^SS P !Sr3«si«»-
yttsMsys*--"' wo ' 1 s^mmjausMi
i
i am/ ItixmlW with which c e 1 ® t thi «gtnt in in
lo«» has been a** 1 !!! sSjd hUUwnftM*
! srfflsfS!£ft isssa—s
ss^!iK3sSS
aajkcldingto.uch P«™ 0D i b volTtng bin
ill- pculils of the company Uh lhere jore ai
T„«ocKn;mTT»v* e novss. i
. KIS TU KOCKMO It TUN "’TIALT
A Uw* “where t« h<ie« W itwel »U
HOIJSK. ‘• oul^‘U * Viheui oii4 ibat no
old fr,<-'iJ«. “““VomikctiUcoiniotUiU^^f^ 01
,*»« -liaH t.e 10 " mc jantldly
H:m w ih«*'T r>a:ronaßr. aM M
MISCELLANEOUS.
gm r: •nszi? °"
I»be will lou . c " ';* it . ,„d cifliwr tli« mill- f° r t' l *'
ts»; &*•>«■ ““ j "" u ‘"“'
■bksk*-*jsrrswr
au<*.»n<l NiuUimi J' l 1 j f„.mhl frt>m **»* l Sj#* l *^ ‘
wss*r
isriii ni lt i,vfr - , i.i kftilronil* with all pan*
Soum:imrm'’, tot ; n "* WUII tt H ih* Coutmem-
Lvi<ianil. »n<‘ ‘ ,v ~, (, ,(t ’ Au -‘* 1
ina. «o*»ia ...il.c-iroiißP* manner.wil ]
Th* Wu-U.-emii-l'U' V, 1 ' >h .p. o |.»ar. artd «ul»*
4 view of licim; foiiverlr I oflietr* a|>poi«n«l . l ’>
jrci at any l“"f ,l> ".**{“ "i nlu j att. t coiiwurtion She
'he l‘i***i»lfu*• ,nl 1 t.ch.nml .erom
miwiat.oio for HU Ur*i _
, v “ k -
I'jk'apt’ fioiti rf'ui* ■ S.AII
J-.r.l H)
Sc,'f.*irt » lu»«. hl wh*rh v^‘".
•,i*ji-arli . . ~ ~.,,iv i-oli'- «>:Tuf of lUr Ocean
Kilt |I ***><;'• Of "‘‘'S' I, Wilunin -ur-l. N< -w
.
IK” .
\Va*iiniYt'-.n i* lnl<*udc.
«rcou.Ur!po»ihef»«»“»|‘ A .^’ , )inr 1., due roiwv
Tli-- *»*•'"<> -r , n the cn*ul«|t
rmiMruci-on. oiiilWill 1,1 r ' “ ' m)'? 11 ! 1 ?
■ "JJTkat■*»“*?»
oes“ '>■«■
Cjiiii'V Sf-u.nm’ <n \ • • •.■ f ‘•'" l ’ r
* , , ri)tn OD c Kiunli m
' . .. 11,uality hiiJ ijua l ’ l f.no luni'inc
nn.lf'otwoinU-, niJ t“‘*' 1 ’I hr Tirol* 1 *
rnmill) -t.ui.p|i«-- ..Ijoal.iiil J
.-.vUiit acre*. UnJ any • " a '“ r ' e - 0 ; r M llif »«»•
Wl 'tui»iu»icor.i«of w r a f 'j a ,u.f of cWUe will
-,*<•« "a, mufUorw ■ ea<n «J * f raf JttMll ,«w«dnw.
r k ;;; rr.'. .>£-■&■
hrr wst '< ai*p |ieat:,t ” ‘ \ ton* •»
r;i . t . w ,tl l.f in •' ll |., nit.' yf.tr >li p propiM.'
tv.li. o- Uv w«"k , | UIU J nf.cf ib«t w.il ytclti
wui i'»y'evcn «!•;■»' w,'u il.* V‘" l ’> ,nr '’"“r"
I IN) pi*r rctii profit->.»«'' »i r '*r unfit p ‘l
p.npn- 1111 * .» lui.a.
io Pit* nwnfi- iifiiK t» . ilt . . 1t .,«0n Inij'ni any
U.o wli" o w * l, ’' ,j „,,nrP«M. Ii jh with
:,k. ii a'" l a ' M i « r / >1 ,l 1 lt«.-ll .hr* vyliolf. I*' l ' »( n ®*
tuvort* tfpn C ’ |(j? «•«
jiii.e f* c vr,lf mvil TT .I."V ' v, 'i
l, input' •* thr-y W. ' vcjr.n-lticy ••«<* hmln
~„ni u.hJ mow .».*■ r ,,., !,«,„( profiticiii. a.
i.«f l theater U.4U - . . A . „ llty o! ,)m b««
I.u-HK*» "* r * , ir rr< - m A l>»f Oirerlftl
*< iv.'i I 'is ysJw: *”” ,rf ” 1!,r ""
u» -Morgan V.'.tMiufgh foi from SI!
i;:vu*-^™"-«««' n. s.
[lj-Siou. Md »«.•»!» •• l-"* “*« »»*•• ",
p’SK'&riirVi'-vi. I
£«l.«..lwl»o. I’HM-urKf ~ , ‘ farfti.liM on (he
OiR fHl.ficntirn nl «»-• »• Gas « ork«
»;r*itl.iyol Ounbcrn->i at »l»" «*•
-pi.yinfiitm nc made uyttn cic unJrr( gnr.l
IFor funfiei s‘ a,t;cu,a MaHK»-.V^|^
»<*«« <•" ■■“
■Vlllki ENG INK lk ° lt ii l iwo..ac«.Jo« ,!
C *ia** F.re Vtng'nc m»» Very Ui *>S teady for
piltet? .nrenmv w.ih fonhrr pao.colan
SUd will l"= .°' J tt" OOjl-M AN, •
CoinmiUi*^
myG
JOII-N SIIKUIKP A*
Co. f n*. M ami Ut I tnnl ►t'.
Ha*U l*orsnKU» mid U*» ri**
TKB*. uf “ ll V.*,i
{tutu it..- lutciv nnpm*e«» l 1 ’ 1^
u rn* ami warranli-.l * ‘
mV A ho, It'*'*
fulfill'd >f mdrii-il. * '*■
I,HR* pul ujinroinpi X • 11,,u
L irnn«.
■ iinUfcUX
S conJ i»» l>»«. * nd "'l° Odo '
Vo«k>
Id.'.. . e-Jlnn* IW. O.J« b r Clmcn
‘“Jous’ll HELLO*
1 inyli' *
N. YORK ADVERTISEMENT!
fIUST PKUOF IRON
FOB HOOFING, WINDOW SfIOfTERS, ke.
'J ' HE •’i!'*cnbcr» Ireg w «aTvANIZED TIN >
1 iinercMeJ n rooEnßJo hc^rH whieh lbey -
I'LArKS. 0,,<l ani} oibef *utSi*nee» hithone
po**e*» orrr all * ~»•■** they do,tho «rcßgtii
used foi thin pur,.o*e,poi»e** f}*i;a“liiy io ruM.hariß* ’
and Jtßbuie** of iron » f country »n*
rvnr becn to expansion
id l.iliope rh*> tire ®i*° . k-n-coftho uuw»*phe«
and romr.et.ou »mm *uddr» „ OLh Tr
niuoti iKiUi-r aiul tieblcr roof. more
irpm, wtulM the 6r*i co»w« but a ®”f loao f «il
Vlir «üb»cnl<ri would alto f“* ,**« ny
>• «**•" ‘!“” c,n v«’‘^rtSSSi» «m» •
■> aasww-a^siassf
No». li and lflUeaver»t,■ »«cn«4_
i The Painu R'dii lor *u^ a i h B r j,ai D ,»adoih<»
for U.«- r ■ -I State* a.wr will be «•
European luontpo*. a",d *R If*?*,,., imnorUUO» orotb*
j km in prevent any infringement V P® ocg7.|y .
"pSINTS only-spring styles.
I ' L E E V WBTE R .
fo.^S« r^r£^^S,SSt-
j romprisitig «U iKe N*W In ADDITION
..n..,«»lbd™--..-
, “SSSJS' r*” *■"»■> ”* " ““'
°* mi "
|T mU,j.t«b ~ >:'r. 44 OUr »»"'
WhoU.U. pro*
15. 'L» A Vo.k. offer lor ..'• » Urse “j* Pjjjjgj
MtfwSgSS? l **
Vcrimluce canfUntly on hanrt.
it A. kahucrtock, /„.... u
U L. Knhnestork, vPilUbargh.
(J. W. Kt»hnc»lock, > .
A. W‘Hall. New York, «P”_
* r '»r4.' o |'.prof'.°lT«a. «4e » orta.l d»n ■
Ci.nva-a. Mr Rope. ">•" *«“.
r"r.'.a-rJ, .'or obiA Hr ‘■W l ’^J'lfJrt, Jo!r,l«l».
(ISIII )>*•*>
IiUKAPiCE!
hr
THE MUTUAL PBINCIW.>S <:OMJIg“;
W.ih ihe additional *«nmy of a -
\ ' mitr.cTOßs.
1 ,!rt,rßf c’Skhll uwß.A«l»hßrrt,
TlwMim* u Kockuill, (ieorce N. Baker, i
“JSS ’ V.ntotaop,
i
; | twsss&o* P
AND
make taner ol ekctl k im w in.ure.i*aifttt
mm.imnaima and inland «J « loose., Waretookek,
nr dam age b, 6™. ani Merehandiia,
Si'aeV, ?rSV>».> peopenr .n U. »>«
IneoriadC ...ended u> «*« “«
I m it»c olbce. :4 ° ” smNoSRIUEBAUOH A f n.
»f “"""* ’sSbeJilolt,
S&: -gSSS^
SS^JpiiSfc
' ; :*"«>*■
.. -I
J 7“i s .r IW ‘" tSSSfii- *
J! c, |' !v7»'»> Sami. S. Smith,- I
' Ambroee White, _
tJi'arf Smith, Jacob M. Thomae,
J ,"b" Whim J»h" R- Nell >
m, P h w Richard Wood,
ri |o, ',E'b’l*' Arthur G. Coffin, See.
TO.ot.'nldeal Inaumnee Cnmp.jyi«th«
long cipcnenc#, ample n«■ - • it my bo
c-s;ird
INDEMNITY- Nrirollin .
fl'" 1 ":., S<oO.ott) paid l»,
?p WAKHICK MARTIN, Agent-
INSURANCE. .
, ' pire In.nranee Company
American r P j |lLAl)KU .hi a .
_ Peu-CTCAI.. C»m*t 8500,000 i*a» M.
Philadelphia, iVo- T3 ; Wofoui Strut .
OJJiee w * nitaau r WM. DAVIDSON, P««X
Ccap«ui7CvßUnuei to
1 11 I jureßuiUn»ir*' Merebandiie, t arnilOte end prop,
.i, o l« or
to li-«4 p 'G , iSS , ’SaE^':Aj»^'
| no*l* ; ■No gg. ._,—
T 'p,"”l*«'-> to “" : “ d, “ £{u“
flf.or above. 60 barfcU. ...
A p te(Mw^n .
j ' '
\
\ .
i '
<
i