The Pittsburgh daily gazette. (Pittsburgh, Pa.) 1847-1851, May 26, 1847, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ?,f- ,1
IU’SINESS CAM'S.
TXVO..U, I
. 1.1 want l !■•-( M -n-Uaiil". Ii""" ,r ; u ,v-tSI -*l
ml '.\al.. iiiW 1 , .«i.i rR
. • iKjf l«*«l ntt.l ttuJ
r*».i>r.>«'< K fK*« N. \Vli«ilc-*alc anJ lUiatl
JIIA(!> 1 41 1 ttuVny «’‘J C|SI ’ I| , |''^'
•.•I I>\f£li. W nmi Kc
,AKIH»« *•'* 1 r r-’ai-If L*> *•’
Aui, “> ,j «»y4
Maik. i ►»..} iloui' lu,m 1
* c;o„ 4
A. VAIlM**» T ?Vu iihi ~„.l t*ili ««. n l
,f. ia.i *•** r _
- „ ..... co., Outer*. CotiunifMon
A. S*AMP** W * Vi , M Multiline
>. t V k . t*iU*iiut«;ti occs
. A. •iMITII. \Ui-V.c*nk l.tocer*, is
* • .. . .
k «yv\<«hl *'• - •'
* i CO., wuoicair Ow
SMITH. DAO A I.» «► Mar|srt „ u «c I»C
~r . „...l < ...L-ipiua »ov*
rr > n ;,;ik and l* l ' l -
,«rm -V *■<>., lurwurdmi,' an<
1 A. SIcA“» *' * * ,-,rril Uj.h». I‘iH^ursl,
' ' win Jus u ' Hallman
Win «!olt man. i t '“' j£ a\ \ CO, Muimuftarefi
/ u)I.KMAN» UAiLMA. v „ a ,„i
U ot 5-P‘•,, lM .wmr“ 01 '■vro- <>«*•
p lc c. ami -u-a.cff >n *•»<•»■ » • Wnmliouw! 4J
W<K« *l*l. opl ' "* ' - • / Car«ti>«T»-
r.u»;.ur*h "’'‘'u.j •" ’
■ rrP . ,; “ - „ i "no\Sßll'' vlloil ‘ , ‘ a:c U, °
ni vsixi.' 1 ” 1 Mutant.,
J4U- * l •’ ‘ " 'u.T »ctawuT.
j.n" <**»■—'• 4I kMUIITi l»uecc‘»ur» 10 **•
(, v .iuiti <x » 1 " m.V \l, ntrf» U> , allt }
unit I iirvvurdi' , 'S v, ‘'‘•'*' Mtvd, U ‘* J
U, 7.' I'a- ililili
.am.l '' 1 ■'■ * * ’ 1 "* • ■* i jijj.l nrUiil
TV VBAIiMI. Vtiawl*. “S'"
vssrs*
.. I ,„.iuc, act t atnitr
|lct „, Ma-U.t J j tttrßß o6 ScwpU.
U,< .... >/uLYU.N< Wholesale Uioccf.
P UWAIU»‘ I, ''^^ l j iron. ■»*-
~a . \ «i.k- «t i»^ 1 ' n, > 4
Uttloli i 1 iOII.Y
u r.wot , j-i-Mil \ItT. WholoMjit—■to* 0
jiWAI.T, *• °1 ,
"'^'7,;,;.:; „;ij ■ r..,.i .iCr**^-**
!••• t
huu i.
wv h i"" 1 '; , ,..-vnktTi line o,i :
Er.Gl.tSl* .V **'•“ • ',. fr Coturai»» lul ' IMlt *
Men i..ni Woti'i stufii l '* rtw V u
Maiiul'-n >'"• ' *“ ' r ootl
. . v i 4: ii*r. Aiuiiii'- - )’ s** »
X 1 ,\GIUW i .-It , ( , ur.-ir* i
i»'l
.. ,ur£\VKl'» KK "' M "V
,'OitWAitU .v AK 1 ,f.,,. ir ( ,iU<-. Wrtr MW»h
I-... -■—
. ' j vV<KKI
■ MtIKSn, 11 « 1 l&£»
l \ • - v ~ “ l *
i- .... m ,„ u faVti.trr uuJ ■i'.-a'-
1 i IlM'-MK, I •- •' ; \ vi near
J’ . .i. Mu*'-•'
l ,o»N A S^", 5 -
I(1 „ r \tii. „ . .... nll ,i tirtanl'iis:
Moitsvru a: V-J miv>«
* - • . c , Oo:uini*» *»•
, n:ASi-is Vo.»£■
1 • “> \ Li.a Hop". **.
11. EATON* »>'
Kaiicy ui >1 ' i' l '
*:■" —«•*«-» «♦
liW . HOIIUO. ~^*C A , \VUol.‘-.l*: Wi<v
, ..KOItOK ,^W«»IMCW.
il t ..|. ur»l «•.-!*.•* •'* “ _ au«lk_
BluUllV l u.?J
p.n«tiur<li M J,IUI .V
AjVjdJU! ,
.17 11. OA'UKAttI), l>calrf an* l
\\ . Dry No ''J Mwkel •»' «•». I u:^un,h
no*rMli -. • i
. * r~i
ui.i. 17 . . - . ■*•'" ii Uiowiic. i prior* amt on farorabtr ijcnn*- _— -—.
! W 2£V£ S. Si ®»2-
I,;::, .-... o>v ~v«.! VV.££.«•u—•>•<»->
I lAVB aUK » t* w AA.» •'• iMU!.a/Bb i ll( .„i(AUrkrtan>l Fount «i«. ,
H «*«•*» «-* *”•« “*'• .. r9 , K. IttW»X Jr, h.v,.«. l . l .rr.a,rO , U«
. . „L'D I tlAl> IVV Unix of K*t*O f 'lhorn, rorw*r «*t JI ,
H hsaßtsap:
rr .. «,*O»Um noBIBT mCKET, j»- . Mcd.one* tubekMlst »U iU«-
l2)iiAii i»icßtE* _ Wholesale Oroccie, ObtOdly* - ,—. '.- — .r_l_,~
l WSSSKK* *~J* w -,sr-
K.XOX* Afmney A # f e »iou in i Pi:i*liBT*M a _
] r-,h ‘. r.-.«mml , ..rtcvoc | ~r a. Jl. DUBIISOTOS, Matmy »>
fer — *" W^SSS^SbiVSLS^
;i»«v.-i.KL«m,w^-s 3 'i£g; h'a co,
t OIIR • • S A) ; Graff, LimHay fcC®>
! ‘ , .r K --5 ! .. Uw*MorUK'> in "V**- "
.■I iTiN. \uotney at Office
ioii.m oAt>i.Ari3»* a h6 » tW> Wlltb tide.
J i(^ a"'" 11 f fo “! ptly
•3 cer a.ut * ul " “ Hrnlc<*. Piilsl'UfßH.
u ,„,f :»u»v th* K , .V, m in-muiaciuter* pricci
li‘
M H Brown
' f ... \V 'Tr-wi'. VaiOrr*.
t * üb. w. »a« T * 1 £.*£*4 U.,! SV.nl *«"■
Ij .10.1 tl-alff- i.l !•<.!>•, I ••' •“ - jUO»
[vim nmJ IM» nif-i--
,o.«« o ?r *
J rmii'-r- an-i '
n ' . niarkei M.
I li. UKAI'/.i '“'VU'-iiitiul, School, Miacel
«) . I • Blul stationery- • ‘P*? .
.1 . rliati’I r H«‘*" : • * , I>. ~i,„rvli. Pa.
(M.-rriiaul ’ 1 I"' T,, tin- r alr »- oc -- 1 -
Pro
||HlN \«t"- •!•„, fime, &.C.
,1 .j.,.-.
■' , -‘/ 1 u„ turd Floyd
l\)U> ;» .’. “ /> ‘ I *'Vr m I’l.Jticcimtl |Ml*t-un;l.
J ...n-M-i-t,- {:'2; . l .lMl'i.urßh- , )**»'*
I * 1 '** ’ MrwU»*it. l,l
Jj, «• -■* * *'**’ ~,.1 N"‘ :i1
I'.U "ir?!> •" u _ _
ar ,.i fi « ii!SOV & \VWWaI*“
1 , Mmuiarturr*,
-| ~T I. .1 >■ •
I aMUKH".
1 J I '
' ‘- v - ’"T.I
“Ti,lT
i vvm K
• i « •.-» NiiH'Ct- aiiJ r«r*’*nlm«?
VpK.Vs. „«TB.UC.;>V^^"
>M n<j. i* v i.'•‘.•“j'y ,l
c w aic*ST*< M *-
I .Vi -.V.kvl amJFitWV». J".‘ l---
co ., ;vi„,:;-.i-. o,y
kw" ~ A _ fgf-auJ&wss
Wn-er«!r«ri -- ’
rv it lIAWKIKH. Au.>rn**y n* , *“ w ' Y[ a «j„J
Court ll«Mi»e. .
n haWKIS»i Aiwrnev at C»w, Grant *l.
t'-ouUllomr. . : -— — "
„nnrnT«o\ * UEPPEIIT, Produce Deal-
No 100
P.n«>.«rtKfc.
T>ICIIAJID -T. I^BKOII,
iv Dealer <n t'orcicn and Demwuc Sadaleo »*£>
w ite. and Ciftitja T nmining'jOf all de*eripuan»i
Tin: rrnsin inni MMJiMIIII— j ■.
BUSINESS (’ARDS. .FORWAHIHNK COMMISSION
juii.:s v.. uooun KLk i mTsuunaii mHK institute.
_ , la. M Wal ' iTrrsni-uuii vc iisitchk waut. uoow-*, friMUS ln»titut.bn. under the rare " r . ..m ‘ u ,
R - »&* co. *53-5, I v ru“.?rSVt®«o3s»! •*..»
VmMtf, «• opp-'f- I HIVVV llTto »A«R A N l> i“ ••■“•‘■‘f' * tr f'‘i.,,i
Crl.l M. iMuliureli. la. __ _ “'>* PI T T VIIt'UOII ?l AN UK A< I I HK\ C&ga xZX : ~.d vm. t.w. !- h-riw-c, :W u*d «!...«*». '»»« “ u £
IAICIIAUD UAItU, wiiolcuk and n-ltt.l deaVr . UKiUjUSKS tVeon.i si-nri. ‘ 1: ••" l.vmi mid «"***' r , , .•miiuiei-.ee nn Moudav the J* ’ ‘ >’ fctl „nld
R U,L«lbrr.Morneeo.«hPcin a \\ t’-anal Ham.. ■' ,L / I m-,.,r-...-u-ck m ydm.mbe rS-eUrdl.,n > Klrltm , ,bat any w *‘/'X .c orm ut tha,
mcv TunneM on.lOurncTooi.. and Tanner* O.L No. M ,„ ioo.OOO lb» rutted .liw .... m , Jlu . ;l . :of> 1 * .s I J.«’. ! l - > U,:M M ** clUr '
Wood «. Pauburßh. T• - MhutVrWH.il at.J I'-- | ... • "VJJ.•’ r - ' "Vu'i .i- ««.«•* ; “rimy have * r c»r,'J the ►efv.ec* ..r IV-'—nr BH«-
IAnIIF.HT UAL.ZISL.Ij A Co., W l.oWalr <«m>- •.(*„;%. Spade ami l orV- I jnnrK a* n-nctirf of Mu«'f on the I ,a! “*
K and Forward.hf * CofrJ and AIV-, w. ~ >' a.l i-.ur .' di. er-. #u .m- mow.-U l »a»w.. U. m*. •« rro“ utL ; r 0l
Itr« in Produce and IMHI.ur B h-Manut a ci U rv». I .* [tn^ u . wr.\ Vim-, i .men .u,-l i ... w , m .-...u.-.n. , du- - w M«u- '■**■'*}. f ‘^ r l ’ : oudoinrT
Mh-ri. PnttUsreh. Pa . ' «u.d s .>•• d s c Moul.U. lr«.wl,ars |, | , lir |i, l ,„. l -tW.mmmln- tie la Ut-.ta.urcji rai M „„,
__ • • " ' kA*’!.. B. kOBWO*. i*-uriuicc ll.iicor-. (Juwnia Iron i i » Ij.w lim: C-:t.r*.. valonldo «clw«H*ooL* in.hi* noj«v« , Sclnn.l
Pm,l.u'rKh Manufacture*. No. IW l* l r > Jon iu oilu-r P>U*'-uirli Mom.'aciarvi «..il a> i • \^ x , ~, x . t i il,i • l*rcm t. l.mi ß u:t*r«outJ do wl. m I'l •> f l
;; ss : rSiSi'.“f~ f i-r.s .
OldMonnnßabcia Wbi.kcy, wh.cb will No.SOSooili Wl.arv.-. nml No U-A,ail. " =“• '• -i NyW t l A K IMV \H K HOI Mb.
cs . h * IMHI.AUKI.rniA: JO'SKIMI WOOUWBLL. ;
wS^s^
tl ‘", ~, i I , m - , . , , n nnd con»uut nol.c io*> ■* . 1 .. .. . i msoiitd i:i> new *tur*' ut In.*- al
a '^ C wheat nri""' «n wb. pant al all tune* tor tH , T „,. arpo wnicb w-d l.e -o.d ujhm !'; * »%' Vuv.i’r n.v K ood{ u.rcu*b,
I'. unVv'fc P <?on.ei oC IVnu midterm-a-any otSct 1.0u.c ui bu> •• > * • • • lkiralls , rlm .„ l< yv»h ..muufariu.ej- »q thM
‘' u " *>JSrsr. .'C- - Tho „ R wane, whrrr. nml all nuod-ordered 'rom il»m «•»: |"" a . tl , io l.• .•cmm.nily supplM. »
[{ i: Hbackleit wnjirK. Wlwtc*ale Uea- rained njuul lo rcj.ri"H.-uiaUtiii:— ] V nr.-i-nf.l to fum.-l. Hardware <» ml ki|nt-.c.i
?r-
Wood aireei, ri«>t.urßl» _.. . . - - Cu l-a; Isa-m. u ud Honda.) 1- 1 ‘ , . UM -k. neiore putciiaMiiß cl«e«bcrc|
“7^
S c>\Puam?»«dM-oilet Slap*.''tnwr m. . Ai b, ' . n ,j «. l .powi:i;n to tbi«invcrj
No 1' ►*»»• **’ bf,WC oc'n :la Kortrardm* a;.d 0.u..u.-.-n Mt» • ( _ oJa »v.:du,r,-h Meehan:.-.* «n»*
and Market *t*. Piiubutyh. I_a- - . Fn.nt meet, al-ovu llro.ol a t . t .( mukerit of tlu»
i? VOS BONNUIOIIST fc Co., Wholesale j lUrwi'To- i »„d Ai.cßhcio c.U. and the:r i.nnirf
S O, Zu CoSSSSrand Commute...MerrtoV M | ™ r *'l.nve .bow., »be,n« Wcß
kT.l.roccr* o K ndWf . <ler „|,o- ltagaley A ) 1 •" J 1,1 , .Ra.,.-! hoinr .."-niftour.
IJ-alei* in b.tt'iurKhMnu . !J||laul „ Win. Hdifbara. ) i ni.ove if,.-v. ,ar r - , , ~.i f ir „re,
,l,cc. liavc retwvut W ill'*'7.,;; nov7 Seay A Juutphe.rd. ) • , ... . I v ■>• e.v tia//mn - »•« -r..utjj' l >t ' . tw> ,i
No US, comer oi Front Hand CU»n_ > ' -r- ! Marun X McA!i*ter. ! Nadiv..'- * i. ~ j U -t .: -ic».n-.. >i 11 11 1 ... ~ . •fua.omn'
c'AMCEIj M. KIBR, Forwardn.K and lo.jun> Vcaunan A Anm*te;.d ) ( :!c!-t- a.t •
S Deuldr m Salt. I rmluce and Im« w F u,„i tlu., I^-v:i -h> . |H -ak« «».r .h Ui-.
tmrgb mWactured a.u<jle*,C«p*l Ua>.«.n«ai ah »t | s r .i?Ref A \Vb-wmHU. j C-.ci.u..: •t* 1 . * %'i^>.l”',’^^ 'd'^
,WI ' Nov Orlein. ! i'ultal wehave tm^:.'t«n;•
A Morn*. New \ ork. . ~a j , w nh t.nr/ im * u •
i)«f5ll K.. 5 1.1'r A 00 -,I? V I ."TT . ; «e»-»' • '
j' g“ wTeftwich & ec., 1 j ” „ vTitl?"
J ' “■ i'oH'VAKI'iV.. ,• J" 11 ' A l).rn.MH
A »-a , ?s‘isa?Kg.Tr“-’ :
- .^r
»*«'■**- »• a - ,NOK..F«A«A»| ;M^
tiuw limerick; N*-w Orleaf--*. |a, u -i dr.•ID- - ,- Tvf.
M. JU-. Kom.n.V Uenenon. Mr / M 1 iTKST PUKH* UItiCSC MAfl INK
l.vitic," v , .. U ..:.. • P , .rd.e,. t..,v,.<0m...i.e.1u|.menl ..U> !*•
•Mc.rf* Hti'l -V >i.evr. :Mr. . * ~ .. it, w a M-e••»»«■ and bnvj.tp-nee "
• ’ .. , • -••••.'. .rmXne* m auy ?«*•» «'•«
• M ..... il .... - i iti'i.ci.'-.id. >l> *»r« I'al* j '' • | t-r... - :i'"‘ t*» nuke
\Vuitcall. Unn Zcm.n l.«'•“■vc. It"" •"• 1 .• J\, .md w.lliuake .itl.'"itl Jt"- 1
La r '•* la.V'.^X
'‘";|,, l|i;: iMiidlillß the M '« “'U-r
IVVVundMrrei «., ...
• I'MWV V' B**T+'S“S*« , t :,,,'K"!™ -
[ <>iron>»M.oii uea :,p-»-j
■i m »Voo<> gtic«-t. I'iit»lmty»- . ... - ■
'twos. KKNNB»v,I“*“*
I .ft and Dealer in Ci<kW*. cornl »i
sc^-
C' D °s>hHsYTH it Co, Commission Merchant*-
j'stuimrf h Manufacture*, ..Canal Ba»m, Lll,crl > r *| lll .' U
I'iHrtiurch-
' I-. 1 Fancy ««*■», tW Wood iirveu near I- 4*ta.
'**’'*' ' ' ~»vill M CiMILW*
Sr \V. WILSOK, \Valrtimab.-f =">‘«
. rornrM.l -HI, an.l Marlfri .irrrl-. »l U
Tu. uvupuv •« ■•y* ti*c u.;..- 1«
' . rxaiu.u.eh..»luctf,l Hrucb
• ni.c an low a* c‘iil«. _ ...
, f GIIRERt <‘'v
v/. H,.111..«..J1™k«1.»< l’.-a'.-' I r.plu..
Jll>t Manotaciißre*. <-omrr ol
~»imi>ifirl>l »'»• l*'li-l‘ntgU. f a. --
t f'IIITMOUK A ‘“'Cl'Vv'<a.t'
VV wuok.uic »«• u :'*;>•
.i,-ry. fcr.oofMrf L<l»cn> : i'd >i- Ujlt " 1 ‘ , n ~„_
•i'M. HooWmUei, l.a* r. movc‘l lo ili;‘
V\ corner of'V 00.1 niolTh.rd M*. *l»»" • 1
c l.c ,4 pr. pur.-J U> a. every «Wr.pi<»n *>.
'.nit r.niithii;. ... ' .-
11 r W .WALLAC-J:, .Mill »<« li
||.v\ • »« c‘tal.:.»oia«rm, No.--*UL.i.rfi, “ f l ' #n9 ‘
I!’ r.nftl
w't. *'cirroiu>s. wobt. wcuTCUtos.
\\7 k. tt. JI’CCTCIIRON, Wholr«aW Omcr".
VV . and DenW* m-«
•.Cr'li fil I’rudiir* KfiieiaWy. N‘» > a - *•*’**• |;l '
Vrr*’M.’MITCIIKLTHBE, 'Vh..vv>:. <£-
\v . CPM. Kpctilvm!' U.'liltcrv and f
lon-hMisNo. -nr«l.
, ,'Jdtk-i r<<: ‘
. x o. H. IioUINSON, A!UJr»«-> «u l.a'v. »•
r*iaif «;iccl, ««At door lo Aldciwan Jubn*.
"jl BRYAIi)
RECTIFYING DISTILLER,
vioitlllf DEAISR
FOREIBS i BMESTIC WISES k UWOBS,
'So. 114 Liberty s/-, and 53 Diamond alky,
PIiTSBUROH, PA.
ivn.j»r __
A-°S»
Wm M SUiwo.
" w W 1. !•»"« +
ATTORmA'S AN'U S.*U»«PS.“ «*
mS m lute »f Funrili «, »!»»« 3nuUiliclil--/a)
i*hl7dltwlyF_ -
aTTORNBV and Couitiellur *ll-» w , CINCINNATI,
OHIO. CoHcrUoniiti i»uib<tn» Ohio and in I>» * ,
a" ... Ken».eky, P fl >T ly l“* 80l
KKKHK TO—Hoii.iHtcUaitl U“*d!c, W m l»« n * •
' o,,V 'f “‘oI'u^ACKBUKN^CcO-, (
1 WIUEUOtSIi liii lllfi JUSIATA Wuuks,
ro»-Trte «alk or
lum.i'-ci moN, n -''' l ■
E F. SHOENBERGER
• r fITTKUUUOII, PA. 1
iluvuif nkrn I>.« »»*•< lonorrly no-npoJ ■•>
»•“ f*P H i r ?Z,i .... Eon Slow Mill. I
AV** er .* .1. i v ol" nil lU»iic!T i
JViUk«-rj> on h lu I rim. mad* «»“» j
Kl« «Wh will be .oM •
o cft |l u ..d«xaam.e h,. *v*t. «mn.r* j
<i..lrd m. _ . - _
VoiiN-8I TOWNSBNU,I).»«"i *nA A W"**“
I.** No 4i MarknM, three door* aU»*c bud
' h Vl» (“I ■»'=' * l ""' ,l “ k ° f f'"" °“ J Uni*'
iti< ry. • " *
Joint Shijviai*.
. <mi»TON, Whoio.ilr i.rwrri
; . .“..rMndianu, I*»W'
- \v'!'Bonbri|S>»'- L
s w bosbuioiit,
a JSI! PACT USERS OF ST*RCO>|
of *1 low f'„«. union food P .
oci> lV r ___—j alxx- ron Hl
..raiisssi*
,p2O ,
Wm. CrogliM, B«J-
John Herimi, K*<j,
John Wrght, K*q.
M«j. Lanmtr
j. u. SWEITZER,
attorney at law,
orncc Jd si, oppo im ri^i!i : i’.t.n '
p T. Morejn - -
'ptjs??.”” * &“cV 1... J SbC lift.
MANUtACIUBI.K f liritnnma nn«l
Ware- and dei l *! f The *ol»uTil<er rr»|»-ri*
Ware. No 17 Marie! « • ,\YeilerH Mrrrh»u'«,
'ally rail* >ho ■ t,c ? l „X.nu 10 hi* Urjje nock of rean-
Swnirj demW*. W nh a law »-«"«•
■••SSfisSS^Wss
led id call
UKO -.^?" IAN,r!m)?°OF.A..F.Rs 1 AN , r!m)?°0F.A..F.Rs
c„„„ llnrWcr« -AHfy
CUAIU. UKLI.AS c< ’** ...
Fl.nt.Mt FACTuKS AND I’ltnDll.L. l-'IM
mission mf.uch ants,
r i null ai. <■ >
Me'M* "• -v. y
M«.m Tti..- »*«•" - v ‘ °
Mi'V i-
N IJ. All I»in.iu-
l.l W..
or -u ot.r •ior>' "> I’li.l i ‘
H.KMI i.MWK-l-ATins-.j" >1
tOI! AS i KhXNb» ‘. . , . T
iMr.iri *>r am* v - '''.Y ! 1 ,
IM lIAIUJtt'AIIK, t l * LKIU ! “
v»». i"y \V»nil sir*ct. •
A«>. i.-» »» p , pTS m IUJH. i N
< UK n*>» -» t;
S I T» l|.r.f rl
. Irn .
lit,, i l,)\ jiiU?'
uuoit.i-t-- i'ornn a ">
i'OM l —'.<>s 11 \ ! - ; ’''• '*
No ... >tr,u ■’*
d .i),vriM k> «>• ui'-- * ‘ ■
' ItlW.M.u.'. «•»,- ' 1!..' I'' 1 "
i «.l Aim-rio-i.i M.mut.« I’i-f < •"i*i "
Irc riv.iitf anJ '*
earn. Avr.Ul.ir U.t- M-ual.',«>»■
ruimtaudv «u|ipli«-d U.t*pr*v«i*-
Manularture it *'>«•
prirt:i« Ofilrri end “i*
I, J *<oN\VA\ &■ I'O.
Mm an.-i l*K'*Vur«• t
Anvoott. J»n** >V *- 4, _
I-orrm !“rj!-iic A ‘ <'
(italf, Ijiii! K
l.j-nii yiiuri* \ l <>
niarilh!!'.
JOIIX K. \ . ( i•• • J n..- i 1 ' ” *'* " »•>'
wJfcEtf "'or~*r !? ■ '' ■'•' -J., ..-ViVVIV . S
5 M*rrU»nl, ( . | .'.i <•'«•!•»••• • ( j )(| '■•• l h.ivc , f«l« , ciU ; m.ji-iil- Jo *
DKAI.KUn
|.ci. Till. Tin I'l’il'-* i"i•• f» <*• - v ~,,i ; 'st .nr ;h< ui-'i-U l.imlrn ‘r 0
Ku*.a >h«-ei- lr"”- if* ll Ul . • "-,.,i V ... unrli l " K " „i ,'r t. i.ujf’.iii-»lia on , FruuuiAcia .
l»>«- *»«!.. *•«»!.«.. > “; 1 A *. *' vxl.. «..-r.tV.ma »‘ : - Junl J(f . M . , rll; „ co*: | F»,y
Mnnutacuf* ten'rali) • • *• > -.v,!,. >ou , 1 • . u Hie mou-., |{ Pen *ro»at> ... ,
•irvrt*, I’a. ' j „„ ; '=•>“ 1,1 G: 1 ‘"j 1, ,1 ‘ " H A UKITT T j \Va«h>l>ClO» ,
.jsaztfiszrx ■ *» • - ett;KSV.^
auctioneers : '' i
AND OOM’ISSION MtR( IIANTSs “ftSW, ** *'“
c .!ms 'itl? *1 J '"”" j m, s!S!Sßv.i h-It. ■—»»
I £r. rESSSS&rra* --
'•"■iVilMPsos * e»«rotu. j t "-
C And MoSnfl.cl'i'tr. of O' l . viil.F.V 11 'lf(iUK‘Vf ~ .u J. 1]lI( b.,,1,,,,,1 Mi
*-” c 'SSS, lin ,
«pp 33 »y ; ..f <I- fnlirr .'o.niln. . T,“/ lt|l n mjr coin
. ',:r~
1 ) it.iV~.f-K'" k.-f ■»" oA »ilnocKwiv. i»w'
of "nrnanc *iin«R»'* ,lJ il* 1 *"- 1 , ....'.t.,,,, i,*’ licHowf., \o V <-Piinii«Tt-»l *ow l«l>cn>»t__
j*«onf •a'* »■ anvil". v..rr ' mr h-'l i " M li i.KULIX.
' '' K'i.lXT <M.,ksS KBTAni.I*nSIBS»^.
X.J nj"“"< ‘“•'V'.'l ' -|- . 1 Muc-.rl "H'l "VU r »i” ' '*• 1 , Wl . „, r
rom.ery ''"‘’‘/u.- u’.. .'"i >...i n-.- •••■< w».k. -j: j" ■ ; l i ; l ,:;;;:.Vi. ; .wi
Tm,,.. If”” »•••' N - “-, •»!.. •••• »*••! ... I> /. h,,.. . ,fP y
«• - **•
l,.l.pfty ‘lir.-l I.''*' ‘•••" , J “ ,v ‘ , ,„,|U‘IV - --
I'KlKUrat «H. I'll. ~.,.,1. ill ulr 1 " •I »lt l'<» S. l» K l <•». ..
OIIUTIIKICS A Com • ‘Va^v«r‘»•'•• '’■ r -
COM MISSION ANTS, t
' "l* U 1 I. A UK I* 111 A.
jr7-l.il.pnl ! ‘ ,I V > - 1 ‘" r *’
v~ ' ’
*• •*ati'**■
"* matiikws A I‘ATCII, ■
f, U M Dll SSI 0 ?i ME K UAN T N,
Mo.t~W.lrr _
Will fivr |>irt<rui:ir .*ti' 1
jjurc . Btl<l «» >'■' I‘l‘t f,
HlS‘« M..r«JU * " • •
«ufl l
J,,hn j *' llLW”’*** l *•' r l *, . j |. SI , SII.N IimVIiATIVK I’MSrKU.
CammiMiun nmi ' H CU.aZiV.K
\OS. U:l .t !»-'» M. j *.»
,„^ i,«.Wi.!N«.- j '
I" 11 v>* -ill l *' ari'ertf i' l *'' r O
TIIO ». j. CAUS..X, *
1 '.imliiml hi—" I
l!3-c ..I.».'«»'•■;>..'ll" "" ' BAG s ' W A NTED.
" !IWWHW■ -•"“'iw- "xfjz
COS JILSsioS V f'uRWABBJSU
jr •« sßsasswa-.*. I
- :sg
MONOM.AI , mubur I ;:*^ f X,ftirU.rfir.«y«r Hrfr,r„r.. ,«.y
—« ViTI.VpSTOCITdt CVS. JVIIITK j r<!iu>»«»«■»"•
3A. andcrsi ? ncJtnv e -
lhem«nl*fii» C.' lhL r \ rt .. „ »ti a »wj i
ici ty to tuako 1««* '« j
V; wi "* aWe 10 ,u,py "«* i
to - ” SAIiK-Calcl.
Maker. Allrcl.en) t:ny Oil Mil'-
J 5 l»l*»icr, ra>“ p lUJtl {, f or Stove* mi linml niber.n
ha , the newe*l , n andftS pimoniamlidi
wood or iron- Mb 1 * »!»>»(
0 *« £, jafi. , iss , JiW.aV
abbi«l<“ d0l „/u.v.R » mnicr.rwm
”.«| ', NslTnu.kcui?
1 my 7
lllsrELLANEOlit*.
I m'CISNA'IM.
I
, 111
. . , ... ~ -'ll n.nvi'.it’
IN V.t’n Vi UJo **». w'.:"
I ’’ :i.i l 1 '" •’> «' li.'*'. '
Sll \ VISO CUK V M *• **’*
i: vin- =->i>-
i n..i . ih~ "‘ lll *" T •*. *• ' ~ i,if Toi'il*.
A!-<»• 11,1 ‘ i„. u.ii -•>!
1 M> 'ml < "*li *•'“ *"•*• • ' • ' in.iy l
Ml. 11l 1.1111511 TV M'Ul l'.'l. _
Ur.NJ \MIN.»•»" >• " "'"W'.’tl 1,.. l,n
-..M Ir-m'- "“I* M /'.uTViJ.v« l.r.irt* nr». ••••*»
ij.M.I »<> l"‘ ’ J U.'V |,lf I'il-ll »•••* »'»>
j -uvi'iv •• '• ‘ | ( _|j u> mi'iK a *ti-»trol
WHITnOKK i AVOIiKP)
IMJ'OKTKKs* an'l Denlf'ij
U * :<,D **'* l
u'Kiom nnJ cmnn-rrcu'
| of men •J]' . Tlinr cUi*u«»ty atwl fine .point*
pen, can and tonkin* n
I'KiW R,c^ o r. writ**, at ih« [.lea*tiK of I
j DoM "lark °' “£ n , mt( . u ll warranted, mid .ell'nu |
’S£SS^Z Mt ! ru ‘
Maiket Jniits— Place* in «u»re».warebou.®
book keeper’*, *alc*-inen
W ic. for wV J ;r “' l*oy» tJ d.ffeteni JRM—
\rarehDU*e re .pccable private fa.u. i«,
jruX bou.e Kl rl.. eba.nber-
J inuidi anil nu, “ , ‘ attended to. I‘leaae call at
i- j All kind* of AgebCie* HAttIUSWS A Bfl£ Csf
\ »«yll! " No 30 M
LITERARY INSTITUTIONS
- .»i u |if.fiinriu s»uJ piORH-K, lti»* fnlly ecjuuHril llic
• 'rrjrvs
T «VSr.»iKKp ssrsas-.>*.. -«
i I'omiHi’iicu on Monday. lei* ■ fii,.,!, i,ui a* :li
books. MUSIC. i:U.
vih,K BOOKS—l’ubliihed *') J A
Y'V',. U'nlmil .trcrt, t
null. „| J,c dncl.n» and I
1 -I. wnp.
‘’srs* * r .“''“s:
j" A«~-
!n^
u-dHvt.h nioic lhaii , ?
! aS- y . Nalnm.
S'.r U apSV"!B“U»V.- Moc’e'UM«»> '“‘‘‘"i- I
! 7;£?™ ‘iViuiSSi f t^i;,-:!., 1 ;':
, uullinc "t Anat-tnj n.- «•<•
will, oor httiidrwl hV J '"» ' M:frl ~,, l!vn .
. 'tolitfcd. »r J V ' n , * ,w, ‘* kJ - > . l> ,
■ j in t!m lin.lcdJUlc., |.J - „„„,
• ' and Ornamniitnl (inr.l.-... r. I- *■•■>•
I tcvi ni. t idntgnd -m.l ill*
! Monnl-n»1
1 Kt.t.il. 'lV.un.nii. "• H-. » •■"•' ■
w ... in |».iiiii»t't« , l l"'
:* KW UOOU.S- 'H.< ‘•t-"I’'-' 1 ’'-' 1,1
' l, '‘' V ‘ 1 OI M
... ~i t ,:.-i mak«-r*pl' tlic*
~0., II) . ’V. . «lO bcfcuy MP
..J.;,. I!, tmlMCdire t'«J-
| ~t .1 full Jl-t.liJ'JltHl
Vv r'sln.4'.il
U,-;r
* : • n.-to i
" »..r h«.t-a‘* «* '<• “ Ill'' <•> * " **'
'• will. »" “Hi'i.ry it>u> «t.o» «>t f >
( j «l*< ludiall Hl** - * , w a .,p!<i:inl *!>«»« »•»
" . I .‘!.ounV.-«»»i'"X.iu Kan.|K':u. ]'.»!
- ]
Um i. »ti
I VKW.MAKO Mt-**®-
; > Aik tU<- 1.1.T' Uia ,
~ 1“ WJiKtr nir :I,r ; -
I ’l',* ilic IWrp.iu il.r A>r.
I jir nil ilrns* »*■'
1 r;“ ua
? i virr!*«7M ß -Hi-
KlllUll 1
K L.^».KUlci..cbMP*»|l6i«^;hc
ii-M"""' C °'TZ°Vm rfS.«... -i." "V'l"
,„;r spSi-, ■assfSSr'Ssa
,ii»wr« of *>ur *w»rln--I'lttl I'l-* 1 " • ’• w u r«ti> a'v Tvinli
... u * .....
u.y'.uml U.,g 1.....-" *ft ST(m“kt!!n
'"mvia" P y rorn.r MutVn .«...! ►«*
.molts, I‘APKU' c -Jt,*t rj.-j.K ‘\
l) Ifc-ok*. r.|..ra...l Mat.ni ah. gl
.1 lluMP.ll Lilld< of l-ook- u ‘ cll ' ' ‘ “ .. f: .p
p.il'.mk>V» «'f ull c ?' i n i„ m wrai.ixoe I' M*'
Mprrham* " Ml ,". vr.i a ,, ~|c <« f " r,4ll > * r|
: •\7S , r. f “rwV l "uw« ".»!«»
' 01 “f ’ A,n ~ i* “ ,l ■
.. to,. !',*.! In.n '■
Ml 1.0.xt uml «" ••*''• :M ,b - Ku.iul-l .V KN'iUSII
maikrt »uecl
manufactories. =
■' J,. D ivuhks
Sl’KlfllO. AXI.h
I AOJ.KM AN. «.-»»'«*
C i { , a . M .£ ft „a KUi'Ut M' n "P*
lit•* rvrry J.-oniji* 111 and n'o.ipb Mmil,
Iron Aincrn'aii • ’ J uj , * ouil j | l( m. wind
and ail Mir* »' ■*' na|l ' iicruv m ilicir IVarrtruM
iiir.v offer lorsait: i>n l'* l -■ • . Ur<T hand »
»»v»i S.U ...»
-* te r...».«^--r-sKfiSK
1 »r Mar-hull. . A- 1 1 > • of liie
Vt.rXANUKU H»M»!.KA
Win. W WALLACE
UK.STn - MHiI.AKN .
„ j,„.. >"
M. A A >llf> *f *;*'* 1 lJ " '
■lll'" 1 l- Vf ■ A.’. I "' 1
,1 ~t ii,.- ,‘! f ‘
I I t. 1.1 *I l A 1 “
cn, Ilf I IH . n0(l ul 111.-
—.r,a. A
1 1,,l !-hV ,U F,t I’ii'iii.-.ii.'fai i'incitiuuil.
N., u ,r,,v,f HOOK— Pumphlrt Form.
' .. ..r S-S-,
ii i iVihir* mil iNlurrl.cif
S.S'j , .'uV.,. J 4‘-iL. , .bi I SV--iv
<.:i«cii*«iniii March liil7
FtANOSI .
»-r '•■■ -? ;•!i' ■;’] T» ; V »n.»i.
!.«•» «»H ,M r f '°‘“ 11 ,D |M rt S;v. (IcUiUct *B,
j*. M , pru-U llay. *•“ R-
uiourown [New ' ork^P^p & CLAHK
NrwS'ork.A-p I.
\v<v Br«,v.,r IT** ,b '
''VC',’/,.-...! Ito— r “"''
,m-,; « ’"mJnuV Ki-i:uKit
0 ' 1 liJj J W W<w>* reir4 ' *-
luoe oiitl lunch ore warranted J° , c *. v
the country. For ■»!« low for c «« g^UME
UWUoravniM. ?. ;[
ivl Captain Fanatn and Ten*'* aalhorM death.
Hmckenndße.-econd * te *rdi.cai*iiion on the
with » biographical ' ,)iJ wr *uowa-fro«
• WOf . k - *“<* f xp r , J“n' , rleT t.oond in cloth and paper,
i onfinaldealßnaby D< * rt l e l T’ l , iS r oN £ STOCKTON
mnt) corofMprkei*Wn« .
FRANKLIN FOUNDRY.
T'S c:r
Wallace A Co . in nil .1* vnru»u» biani'ln** vu.
■ \V*..re Mill lirnnue
KvcTand S.OV* riaii**
...... “•‘^"IA.rSA
IH , 3 jdr w0»i....... Cvm w. kai.i.»l:k
m-'NItV
i-irr maciiink u-okk* and wsm'
| , JTT»«C»CII. 1
JOIIIV WKIOHT * CO.,
si'sss’-Sf-v
spinumt tame. o£*tai
!w*n J H ih- Waiebuuw 01 J l-almcf &• Co , l*'>-
en y M»ee«, will have |>ro»'|H attnmoa.
' Rp.fks to ,
. BlackiiUKk. Bf» * ' J .
rt ;r" C L / H l \van‘"r; *W«.v.».. J J»» W
, .» K ,n«T I W S Va^a , AWk« ;r :S
[j 'l-'ut: .‘liii-2 Wan-lifime. N«» u J* ol ’ •Hr*'- 1
•,r«h *«•> R«'“ ,k .
I jhlifli and Preach Kn^rav.nn*.
Ja|>am»P'l Waiter* uiui rruy*. (f .
i/wkinc <»!■•* I’laic*. by 'lip '•<•* " r .. *
Val.l.- CuiViy;
1 • MA'u T?a Warrm.V ii«or > agio i>i.*«:***,
J-oruaii and !'• ‘ten- Kean---,
Ttrp Iron* , .. am » :j draw-.
x Tab..-
linnd M-rn>r«;
rui»dlc»v»ck*i-J'iio^« ! i* aiu * ***>*•
( nil, l’i< - r, anil Mantel HU***-.
, tenllcttien'* Shaving Ca'c*;
rra-Mnc li3iil“. Hotel*, uml N» - -*nil-‘ ll > U .
, S »nJ fiu'ku't b»«) „ ,!j 7 ,
al il..<*nuni far ca*h _ ...
v, iVriiIPNY VK.NITIAN i;MM>
JOII.N A. BHOW.V
ol'ihp Ihjnim.l. 7'' j '.V.Sii*
Slmiter-iniolr m ooter ll" l "‘ 1 I ‘*
f...!.!? r.-|.u.r..l at Hi- iliotte-l
NU. 11l- |».uil' w.lt I*p t’ u 1 l, J‘ j"'.
, x■ ;■!:»* ‘n ilm* il.' V •'-‘i’ 1 r •' '
ri'
A. Fl!l/rOV IJ.-U u.,.1
Mineral W»H <-.«.-• r - ; ““t!‘Jl'l’ ‘k-mh.'i
DCtMIK-l wirli \ I-. ( i *. , |l '.,V ( "
.•il, < iinir-at a'i'l 1 ” '' '' i;> ■ i : j‘< ,\^i'
wu.llciiul.bi i .
IMITATION CROWN &LAS
UAV|M;
mi-ill- ill lli<- lU.tliin.irtu"- «<P
Ic-ilin* .*!•**'' " ,,w l’* , T
a»*w i-.ji.n1..! 111*1
mm!.- -.i ti. • I
\V, nr.- -in
. <i ii> lufiu* > •*" i«i*i***** ",
~mt or „] oj!
alii! /.'il-*' ot t ' l'' ) ilr-Of < |>V 1 »»<' ’' -l u ..iii \ .1- |
t« f*tl 3>':> • ‘v:, ' ..‘ ‘"•I f-, '
„ou-<* No. I'm ikki mi' |
PiTrs l a'st‘ il ''-n-'oi V makihV "
v*» an <**of an» y ;»»**• •>' V'
i I \Ya\> Oil UauJ »'“l tnadr loor.W. “,j; ,r K L '
A';. Mu.'.!,-
4 Taint. S l»‘rv, \]oilUlHr II.S. .. C . » " ‘
't'ytnlZ o' “bo »•«'
'...iii i.i m-u-tum-iv.'viil l>« lor r.i n
f'S'r'Wir ...
u?VVan ,l , «l“rn, w.tb a nort l n.c in .11
'"copper, SIIBKT IHOJ, A'» TIN
VYAKK MANUt AL.n»RV
No H Market *tre«.i, IMt«tiur*h, I rnna.
r, to;i ■*.&
lin lire con#iru< non of tlieir tOOkIM - W ,»
s, ;ksS-..'Z,d c vci j‘ dill, r k.,.j n(
Copper. Tin ami nlm'l iron work iwcrw-ory mi furni' i
,n W. 9 S« & IO order on .!» rhoncei *>«.»{<
Tolw amt Cbuslrrr; C„l't'rr work (nr Siram hncjOV
‘“p-'p"' 1 " ”" k “YbBIFF * *lpK..
BENNETT 4 BROTH.E
.TfKKNSWARE MANUFACTURER*
Blrroloßlrw- t”'-' PUk.barßli,] P«.
HorrWr, rVo. 137. »W «I™l, / ‘"•W*'
« ~iv keep on hernia good aitwri
JSL/mrin ol Wore, of our own inaiiuiaemre, anil
%yr^«.on l ual l »y. Who!c*Uc and country Me.-
;Kc! .hS £. or;Xfo.o Peon oT.irod .k« pub
‘fe* thdnrs «rut l.y mail, wcom-mmcjl ft
ritvrrJrTrntT. w-ll lv promt'llv a-p-ide.l m ■**>•«
New Stiovel, »“«» Kork Wm»«*toc-
GRIFFITHS & DIXON,
HAVJNU I'limniriirod tlie tiianofacturc r»
Shnkrfk. lb! a“d " “ail «u
-t,vr «talc. ore prepared til fell -‘H '*rd«.rp iur
'WSrCrltl
, ,1,-v 1,1,,,' ai>i>oiiit>d Ipvorßi* l-omron
r ±;\on 4e!t Uun“ N» «>Wo*> n-ot
Si "lie »a!e of the., inaiiutnclurc* AH ot *. , ‘
ed 1o him will JIjSbN.
*aiua*eoM*lcima IiKII-H»»«- *■
|Mt*lnirpli. July ' •''!>
llrcul llikltnt Hull llin?e Sauufuclory,
ckKUNF^^
A. ;;^;;!^": £d : ;iaw""'S-"d" “
JTrSS*" ** ?!&"*“ ■>
i.i'lp »» r“" pi-' I '-) «>, ii (in, i ii m itn'if miere
;■
5 A (iAIIIrNER -
JNO. C». OILI.KBP.IK * CO -
N« ™ \V,h»l *’* f *T,* _ . ,
.jam i-Acn «.i
j-.H.! ""•■ I' •■•>« ”
,i '-w* ««"<•» • ”■ "■"
WO..M.KN S .A<'.I.NKHV
) :*ic iir-t.iirr-- 1 i- us,.
n.i.l W.H.11t.. : ' l -“ ' i , v l :, .!'l« MU..:
•' u \\ HiHTMAN A
• u-»il< cl. «\tl- «;<'• ll*->»•
n ij.-n 'v, c n.mu..,
nnoMiii’l • , ” 11 ’ • ' ‘
tor Uiv l *■’ s . i’.i
Mil s ,v «' l|, ‘ > M "' ’* [" ' J.. ,!; ■<:
rtm-Hsc-f;
..Ml.lithmem-
JOHN NIIKUIKK ti
Co., N<- -iv
111!*--' | otIM»KK> - I ll'
„ TK«-. lUU» t.l ait «u-»
1( i1,,' |' >1
’’’ i.m» ami wniriitlfti 1,1
any Al->, li*»“
>1 oul.'rrU. !•:<• * ’>
1,,,** t*ul uji (i<»nm>uy :»»•*
ifeii-oual'!*- icmi*.
hovi'AHy
«/' " L |« tiitn-cll K I’tujitfU.
Win r.Vouiijr. t. Ilira.it
... k!is •
»Wa Fif%l meet.
WVfKi.. vr,r, u £
warianled equal to a >o . cij,.joii nii'H'i l * l ' l *'
iwJferiJß • mu.
mpp«*cott miwii* mw
"'Kl'n™™... « >l.r o!* •».,!, MeS,
B luVV«,S^';, ? .M, r .l 0 U* Itoll.«« Mll1 ' *"
order* ran be filled MNDSAY 4 Ca
nor*® _ _ - ... . —— -
BIK»mnJH TAM MTtUU. j
CAMPBEI.I. * CIIKSS, >
I M*WC»*Crr***««F ; 4
I FINISHING J<AlljS. HOOK HEAD, BILAI^St
-
' AST) '
Pattern Maim’ Point*, of every iezeriptum.
■ Office No. 2 St. Charles Hotel, Third street,
r. t> 4 Plttlbnr «^
SPAmSII GUITARS—A new and *■«•**“"
tnenl of very euperior SpinUh Cutuis, M c le ‘
|*sris rnsnsbeturn, mt received and for
HOTELS
'nPAUL STIIKKI- lIOLBK, ClaclnuMl.
I ir'uO—Tb«' *ut»«cxil>cs* havinß purolias-ii ihirni^
a'" l l ' ,i > . ~>,!! ptnmir.l un foil-
H.f Uoi--l •' r- • , og * nuintn-r of pailur*
In (*ivf s;i!n<*r.U *BU«I3Ct!“U Ikm'-K 10 *.**_
dvJ niiuiln)ii to itif Isiiii"' a’one
IVail Su«*r» Hon** - , * Hn r?.V . 'J
i>iT. rnKtlip rr.-ui'-»i in.hiremrm*. f«{H*oinlly '<>
JOHN A UUULK'
BOTAW UOUBB,
Corner ol Baltimore ami Bulaw Streeli,
IIAJLTIMORK. MP«
waiting 10 convey *<"* 11,< * ,r ‘ • .
COLUMBIA .HOUSE* •
Charles Street, between Market and Lombard
.Street** Baltimore. .
sr,'l ZZSS£ "SSMTSS^tS*-
,f " , “' cnl i, tie of Uic fiimof DixflFW '
Uitlinnore. April •. I- 4 *- ;
mount VERSON HOUSE*
■ • '—< a,„ t niwtri
milK .uW,ib» rnpccifull, iat.™ J..S£
I Uaqjh >»d W«m rcm.l V
the »U*e tiouw, where 1 ‘/X.V't l vl'» i„ the be»t »ltl», *ud
ll.r C.l, „r f b.l«l.llb» »■“* Z,
s.' : r J,‘:Xn, -i •>
V<Lru.ry 10, IMMn. OI.IVfcH. « r I’.HKHK
HALT HOUSE. ‘ . ...
~],., ...,| Jim .mil. ’l l". I~ a...... i-rrnital.»« , i«»'l“’“’
UAKT\VKI.I.'S WASIIINCTON UOI'IH,
I’litsuul Street; Nillailtlpliin.
. IUIVI-: d.-vcn.l. .urn, 1....1 d.mt W "fc;"*"”
t\!.., . 1..-U t-„i.\v,i hn< i. t-miU) hern
v'"“ ! ' ' : '|' 1 ll ’n ol 'he P u, ' l r pl«re-ol
• anti- itJ!"' "S* u 7, KP ,teul ‘or lb- v.-r> Ul- -
*-*"■*■ **«
i 1 I. aJt-r ;.!• liolileVveiv vv.T) tt.
•i'.v vurilij <t! itirir foittiiiaf'l e-ai;*i*«» r ‘ "• *
TUttOCtCMbtt'T"** «**•» ““«**=•
l.natsvillc, *vy»
» 151 S -1 iIKIH'KMOItru.N
t;' 7 r^uu.vji.i I .' i;V.. wlifif If hr-»wt- W n.'-r-t all
. .M ir ....I. u .*u»'i>6 thrill auJ t i.. |.n1.1.< , IU-i. tm
::i„„ ii.= i»
M ISi’EIiLANEOImS.
UCEW STEAM NiVUUTitt MM'i !
K * «..< *> •r* j;;;x
~.., TtlV* .niftiJitl tie*v ‘'V,
tun l"iUvLn* tturtUen, Fn-Sriuk Itcwill.
cnrrvmtrthc I'niW w * n '‘-“ 1113,1 . .
'.--rsrjJS
e"- ,r4 “
1 J. ;; ... . ,■•11 «.« til**
riStSifiSSE 1 .«■>..=•■''»•■“'* w>~«£
I, Ji, ,f 1.111. Of U»* «•» •“!»"* ’ > :
™ r <.* i.»j '••■"“'■>■
"r„; >v .w.... ■■■ ”“S
, view ..r ‘.o'mil^.nou l * 1% •‘iricrr-appoml.-J ‘*V
s? ml* istsssisz ssssis
"Kw from ».« York 10 SoQikßinpwn "t
Kii*l c!a*» * , qs'
I-,,.... f,o»'mSSi-Ur‘Silll.«i»plon lo »j« York.
- Flfit tlu»
n. wdi
changed urconlut- to ih? WWj* ? ‘ uffic« Pa«ci*l*i
a: .r/h* sTw.sr-'i* >* «*
“ K " r !««..., r,ri s k' Lprir»"f;.f “ °. f
Bavi* alion CouNi«uy.« "*»'»■“ ‘ N * W
utlUc kBOSS,’ '
llmricii CAIIKISKSKS AC«t‘
ii. ivr - \V ILLIAM ISfcUN
•«.»„.rlo» i* » lr.vc...Nc- kS>k ““
riP ”» ""> If ill aor coinre.of
mu. __ ji —i • • ' - ”•
ORKA.T UAHOAIN ORPKBKD -
/\ vw'-KdllllTll of ONK*IIAIrl > cf t n**< *W*
. E^tSaS*
a mile lo tw« «* e » / ‘TlwTunl'Cf Un«.
: kttTS^z&isausi
,' s>r„.- will "1 '1 iei'ri* l«.tm*ycorlli«rn>l*iH>
I ~ ». UK wo £ J««'“■;U..l will > mU
■ '•■ ' n '' ,, ' v ';':X.v v -7,:K
1-Uli' lh " U . i!v,r ~.e-r..t ua-^ntwill
ik.nor iuc «>*•' *» “;r« r V nl ; ; lt \ Ue »< »<•»•«»
J, , : ,U II ill" .*»• ' v;,i M ..nhii wiU*lSt ,mnl ml *
f rrlurtancu ih.; •« <*J lWn ., r . ,1 n.iMii«R
n- tl, IT* "I *■" ', r ' ' ~• .v.M.r.l, lU<*.y «lH
It 11,1 1,11 l|: *|' ' , 0 ■•'■t' .'l' ,r il •• l !»'■ » i'll" '•l"’’'
i ,% i 1 ,, T l *''■ 11 1 - 1 11 ■' n *!• ' / \„v (.natTMiv" »£ ill* 4 6,1
iln- ihmiU"-* lor >•>' A in- iJ.rn-SrJ
*- t,> , \V..VKS Wil-i-.: niiiu-t'l l 1 !l ' l J '"• ' r ‘"
to Moratt-i 'Yvtt. . . •, ( f riia , g)i
J-,S Iron «*a» l*c 'S«J / . •
Hl!*. |n>l ton. svi.ci. it I* woilt • ,y i“ * Vi j.- s
;{7. iml rain ria!a •„ bull I «•« «»••* »!*•»•
PRINTS ONLY—SPiUNO STYLES.
,ISn.j; , „ ..
|,EE t BREWSTER,, ~
•No.4* Cellar Street, Ifria-Ybr*.
A (JKNCV F»'it inTKXTS. KNCLVSIVKI.V fir i'rmtr.l Cal-cat', sso CASKS,
NW I- Mr. Uihu.l r,.R.«err un* t-rrich auJ Aiiiertean Manaftcturc; Whifh, ; t» ADpmQW
‘i l I'M- I>rn „ijrul i±ut nllrarlivrin tlirriUVu.Jlarinpjon »£*nf 0 /- .
;l ,v J .. 1 , i;l . | :a ,. ~i hi' c , iaW j (U r CASH ANl> SIIOIIT CIIKDIT)»r. tfl ««#**
11 ■Ifl" Olfi.v tl- run hr rollsUllr-' „, f pj, e , or l-witac*' Ml the unc terms, #t.S*U ■
C'\ri; s‘T.syir.Vj j.s w 4W*
,„( P ,j ef .i«ou‘t , i i* a 1 iuform lhr Aale oj! lh*W* ;
' ’‘"'T .‘l'"' \ru*.’- t> •• -• 6*-- • """■■ .rt, *ml he well repi.l fc.r ai. .»4p. ibliw, i«« f l *'? %
> .11 vJieUiOi!' • •••. (i , t< .' a ;| ,1,.. I,til.l,.fit “■* *•>:*’ 1 1.. A. U. hate t«CuU»r adiaulwo for ctiqulmg pnU** fcM?
fc t.l hr *••'•• ' ,| in J.r.tvo.ij which Ktc*rr»i* : iM fully satifliUJ. ' . I J.\.
.llnsoi.u.mrdUv 11 w n \ -U* __ »-V-E fcJIftttWSTKU. M Crda| Ptrt*t. ;
TIIK CITY or' NEW lOltK.
a> * A.fcAitNv^TorKv\t.t:o.,rv f
D, Nrw York, 0111-r tor *-fo a f%c ■*'!!«««[
1 .is-.rvrimf.nt ff Drup ami Mf-dicinf ,I j * •
I’.unU awl Oi»B of ebery-ilraenpH#". in *
I an- nirpatcd and dt'lcf united,a o** 0 **- i ,
(‘oiiiitiy'Mcrcha.ilG am! Orajsmf,™
H> oil .ml mini., llmirjlticlm. felJJilSdS
' w,lh 1.n1.1u1..r». =n,l Rr.r.trL. It.J..I.I«Mm:K
r»»n«lantly "ft • [
• HV*. Filmestuck, 1 | Ml
B. L. KahnMtock.tj >(
i; W. Khhncatork,
A H. Hall, New Ynrk,
Hon ii 1. 1- ,l *'" ' l ‘' l ‘ ‘ *', ~ uilic- r
11,.1,. }it Howl’". •'* 1 •
M 1.,. , N 'm . i fil'D,.
110. l Mil' l '*. 1 • " 1,5 01 ’
Hon- » *i J*i*e«n»l«i .
Iloa- J u Ue\w. M
CaiH. tl MNlirvi-. . . ,
Kra.ioi. »>‘l ■ r>n»lrarßh.
UAItUIS'IHHKCTOUV.
r; La D.ntMtf, »< r<..i.p]tlc>’“V* n *'L"L“-
nnMitjK-. wi«l*es the eUuert* lt»gi»« >“ »hm na,B<r ’' " •
m , 1f1 ., 1 ■•anlr.nuJ W lllB £ ur
to ►-U-.-r.l.r to U» wort J«*« &&
by *rill>n*r mi *’!“•*’“* , _ r<al y pep***-*
»vll. and Mw*y*«t»e* each wUl^ *T O<
{.HMtlsomß ropr ami * . *»,, that “ n
b>ui a-ui the pubiir, l>> toeing » l,t * ~ “, : ! ‘ C C - 4
may trail it. _ ._,„hlftauJ rr»pee':»lde
Ilc«.xpcct» nl»o, l« have a “]L »-«“•
Agent u> call upuit the V \, Uolc _? I ,|> f ore«*‘o''» l
faclßirr«,llotrl Keener*. v«fli,*e-.*c .
men lit UaUttoori*. > hl , ,^ 1 .‘ a i*a eiul tham*«;i***» •»*
to .olrt«rthe.f«r. mJ P»'»£L“2 h IZ J give* lUctr card*,
N. 0 —ATI U “, liwonio»a
or Lorcu«>,w&»«, P' n £' l > , ’ I l u ' Lo “;
Bro«n>«'llr, Ci“'J'tSSVo, thol «W >l» otoye.oa
gra»uim«j*ly. Agent. an»T Meitlant
in}l3 .. _• 1 *■• • ■~--r
Oit Tue*doy«M*y 1.1 u> b y , amt ’
u>sH \ ' . _ _ ,
I ISSUItAWGE!
Imlemuity l*o«» or Dantyt toy t
THE MUTUAL TRIsStLK tXJMBINHD
v\ <ih the addition*! *>c'uriry ai a block, CapmU-
The Reliance Mutual Insurance Co., of .1 hua.
chaster rEiU’Jrrt AU _ j,
IMUKCIOUS. •
i.roUe W T.'dau.l,- . J»IH' M AtWOWI,
riM»»,ia*C Kockh:!!, Uwi> U. .
Wm. R Thotnpw, HiW«! V WM'iL
«;.orr-M Stroud, John J. Vttudeikv«up, ..
tJn.rec \\'.Can , ' ,n ‘ , ‘ r .- J ,
% AILL make iiisunnrt against Loss or.Pataage
by Fife, in l*u rsniiUQii ail'd trinity, on
Houses. Stores and other Buildings, and on r urni-
Uir«‘, Good*. Ware* and Merchandise, oo tho most
livnnblr terms. “T [ u .
The Mutual principle. combined with a sioca
{•r.iiital. and the other provisions ol the Charter of
ibi*i ("oinpanj. hold out unusual inducements, both -
„l profit a lid ttl'c-tv, to those drsirousol effecunf
insurance, lowhicii the Company ask the attention
and crimination of those interested. ‘
Those effecting insurance with thu Company
have,besides the usual protection against loss, by
the ordinay method of insurance, the.additionil
advtrnUgeof a direct participation in the p\ofiU o»
eC ° mr J** •
B.M. liincHMAS, Secretary.
Th'e subscribe, who is the duly aulhorued Agent
or the a«..vc named Company, i* prepared to mite
.nsoraoce, at the Office of . the. Agency, in the
St. Chailes Hote* Third it., third door from wood
.licet, and will g£e all further »nf-”oaUonde«red
my&dly. THOS. J. CAAtHBbLL.
JOHN FI HNBYi J 8..,
a«kxt At mtaecnoH to* th* |
DELAWARE MUTUAL
Safety Iniortnee Company of FlatlndeMn*.
upon buUaorcargOe* of veaaela, taken opOn the
moat favorable term*. . . !
tr-j* office in the Warehouae of W. B
& Bro., No-37 Water, near Market air.
The «ucee*» oX ihtaCompany ainee iheattab
i iiahmenlC the Agency in tbit cliy,
and libendity with "which every claim upon them fM •
',^eV&SiS;=T.'JiK »■' .MSSSi^wyg;
posicaing thcMutoak pnnciple Evened of every
obnoiioua feature, an fin it* moat attractive form.
_ ' . . —...V. 1 ■■ “
ANU
New loelu
rmike Insurance of«£ry kmdcoiuiected w(th ndgjrf
ft *Ajipl!cats)V»»foi Insurance attended to wuhooldelav
at U*e office, No S) n S|«ARBAUGH A«H.
\T an-Flreiion held mt the Office m N.A , M*> 12*.
he following named gentlemen were cUo«n i).teeiora,»
if ilii* Company, for die ensuing year.
JcMcpiAv.ciaraße,
1,,]... iirduwL-r. John Mel-bam,
Ward, William W.Campbell,
John JsVivliourtt,' Jacob Miller,
ir,llian. S. Slooum, Mai-cu:*
Joint r- Mactie, .. . .Joseph 9. Lak* *
John J- Iftrnak-. - •,
And nta “übV-ijurnt meeting of die Hoard, JOSEPH 1
<» Vai«E."E«i . wasunanimously re-eleeteu-Pxes*
ri, '„',S Tr .r. »•-•«**» “eg* _ .
jyjß I'o.uV Journal eopy__ • 1 decretory- .
WBK AmTHAUISE irisiliANCE.
fgIHK Insurance Cuinpnuy ol North America,
S through its duly authorized Agent, the subscri
be* oilers to make permanent ami limited Insur
anri! oo prupertj, In lhi« r.ilj nod .U flciOlljr, anj
on shti.uiculs by the Canal and Ktvcra.
1 mKKcroii.s.
John C. Smith IWI., Samuel lironka,
Alia. Ilenr,. ChutoTwlw,
W.Joneu, Sam), r. Siu'U,,
tlUv.ard Suulli, Amhrnuo,While,
John A. IW.u,
Jehu While,
Thus l*. Co ,e ; llichard Wood,
\Vm U'c'ot. AriiiurU. Coffin,See.
This is ti.e'olilcrt Inrumm e Company in the
Cnited States, haring been chartered in 1794. Jl«
charter i* perpetual, anil Iroui it» high standing,
i.,,,,, expcncncs. ample mc-am*, and avoiding all
r aks .•!'an extra hazardous character, it maybe
cnnaiiiereiha ullenoj
At Counting Koom or Atwood, Jones &*<;«•»:
.Water aud Frpnt streets, npeg-tt f
INDEMNITY' ,
Ag inst Loss by fire—TheJ 1 re
h ranee Company oT Philadelphia,. 1
WILL make Insurance, permanent and limited,
un fV.ombl. term". Thin com^n, Am a purpelnil
f'AHTAI S'fD.OOO P*W <"•
I ON I lNliKpiT KIINI. ShOOf'-'O. . .
Office corner ol Third aud Market.kt>,, r ittsb gbs
oumecorne WAim , CK MAK TIN, Agent.
INSURANCE.
American' Fire Insurance-C«mpanjr
Americ buILADEIJMIIA 1 .
CIIAKTCK PnrnDAL CxPITAZ. BKJWWO PAIS ,fl, ‘
Office in’Philadelphia, Ao. 78 Walnut Street
& r w,M. DAVIDSON; Ptea’C
rrMHS?'f Id and well-e*tal<s»bed Company eununaei 10
1 Uaiire UaiWinr*. Mereliandiee, frurwuire aodprop,
erty not ofan'fcxuaitaiardou* asun*l Io«« or
d *Apphcatlon* for insurance* in PitUko^"^ 1
nt-irtaborhood, will fcs received,' and rtska taken eilhcr
P"P&!'» ?' f ", li ““ a p SSu b '
no.w ■ . w. « w«5 -■
N. YORTv ADVERTISEMENTS
' 11USTJPBOOF IROS _
FOE ROOFING, TOJJJIW SHUTTERS, l«._
TSs^ , £ssa-*3£ffasKssaa£a , gß ;
now been tented ***«*! yeti*, botbitt lhl*««®ntry » B ®
fn&rone , They arc ftiw Icm >ubject to tzpawdon
and contraction from xWdcii change(toflhe * t ®°*Pj*;*®
limn common,Tm Vl»u>, Iron, 4uic>*« i ;
metal now uiej for roofin*. and eoniMwnilf fenn a
much beUetaml tighter roof, requiring lar lew frequent
rnmir wlii!»t the fir*l colt i* but a trifle more. ..
Vh*’ *ub*eiiber* would al*o call the atiention of all
dealer* and worker* mmcul*, to iha maiiy
rn,*.-*to yshieh Iron tbu* prolerled, c .^ n PPl/t,_
In central lurm* in* allartieL* of”***
winch ■' is* desirable to protect trora ibe “cU° n ** ! , ;
aimospbrnr. And they iSsfi,
trillion of those mtereated m rhI.KGR A 1 IlK.; MhbS, ,
lutlirii tJalvaniaeil W it*, winch i* tiow alraottentire -
tv uird in Europe, and which ooßwer* ewcijr -purpose
a* a electricity, <ro«.iiß only *houlou<» s
Uilf aa attmh «t topper, and pOMeswitS eqi^dural»,li
mvJuSrlTeu-i ietl work* in ik» city Tar the pur-‘
. pn-c o i taliwtoim null,»P»kc4. lolu.
I will tie elite to wludi nw> Uedtai
ret A aut*|-ly of l‘hhe« Iwjnafaeturcd In Europe,l
. ca,, s .tu.»ly«nj.^
Noi. J 1 anil 16 leaver «U 'MKW .YORK..
Th* I'uent Rlshffor this article ha* been sccurci!
~i f ~i , I! i. act tluicA a* welt as Ureal Hnujinandoihcr
I'-jtonean unuiilins ami nil b-Ral pleasures will he U- :
,u“vent any by .
■jl’itubargh. ;
.YvkUsTw. HEI.U offer. M aahLai the loweit .
I • Manofa.-iuTrrt’ price*. * trry’&tenwfe **»«-
l*ArKß.eoi»u>m*nir »W|f fc>MiW« .w«l7#.. • <
« the wain* of comaiuer* m all »ecirt>a« oflbe
Viper of at! {to order at Oon
°1 PRINTING PAPER it eaaratllt large
Ukaekicg ke., .
” a _ i.CDOKX it CUn • ; : <. 1
NO 77 CANALCTREET, NI*W ORLEANS.;
LA UFNTS forJ 0-AiniaDiVE*l<f** ,Te S 1 ****®®!**.
A. Refinery* Aleraya eohafidi«&**" ••?** 0 1 Lea&■
TkT«r and UarreU.,' AUo,.ttt«ar fioMe •
1 pice, liberal and{A fair aitopande mado pa »U
of. or atom. BO barrels: )• < ~! ", neMl >'
’ “ ”RTKAH KSGISKS-%VABTStp. '
ONEneworaoeoodbaS.Kwiie» «»* 1®
into *