The Pittsburgh daily gazette. (Pittsburgh, Pa.) 1847-1851, April 16, 1847, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    er_ ; r . : '_| . , | . I /
1 Tnr iMTKIiI lil.H IHII.n.UMIK _Tf
' ‘ " ' 1847, l ■
BUSINESS CARDS.
. uKXxaue.u. «»Kpox, ; '"“"fSL.'.Si •
A F.'i AiiJinj SJervltanuM W*»#l,m«d»B»«•»«•»
P..,^, c * r h. ' ' ]
\ TWOUO* JOSK« dt- Co* Co«wiM»oP;*wa ,
A k * v ; ’S“3? PSu u
Kind. " ixcf-«»id i*o«t «u»»ei*i
"i Kin Iti.i£\ViS, Auotatr
A . It. brtow ?wtb6cUL J—
yrwisciiasTKft*
15. poned aed lww tad
hetliOtfcliU.’.Wl cbttWtbe T<W<XO, wUQW«»y!
nml
»»bsk:cX Bt*LS, • tWdctils *ad BetiU
Dn»Ws»,'Con»roi **“ > 0 b;I4
4C —— ■ , "~T~~T
15 • retail hrcfft'in*- . - ■„ . '.. ..."
&iS3s^S.i?wt;aai«^S
‘ g|M.rk« itrteube-
SMBSE*- J a. w-sw*. vj-et.
°” 1 '*** n ?Ef*
?*j_J
n c
Vvm.C
/ tOL
V/ of
wecl,i
irplio
Wuoj
Tsais'
si^SSaSL-rtsH
Lr.aisSw«», ,-•“>• $ sv *“ i v* ii>f "”'
kik ?SK ““ c,,el “'Si? o
MiaKF-ft Ml?* — CITSSmm*,:
" juux ca>.**j»- ii.iciilollTi t*ueee**or* to .H.'
TTSS*'
ii'iuun-. ViMfaj!fej*:
i'A YEAtIKTI* 1
C .£*&»« BSS*ftt»-
C«uW t«3i M*A« M «« t » **r ■ oclU
hmA l'»- 1 -j _
U; Bft»n-<*«<^^ 046 r ,bc, 7 - i*B»y_!
* B*ofMj»i>*t*!: r*~ };iUrrl*eB«welL ;
sKW BLIi. AiwnwT* «* f'**'
£_.. -i r-j —Joim «nutf< "
KritwAt-T? firimAHl* Wholesale Oro* ;
E^^aressttK;
Mt\7_
I . , t.E**»TT. ..
' jjWeo&iUttiilxtV**
»*ill»L«lTt;h ilamO*' w “** I ©ell ;
Second auJ TmrJ «>. I__ ~ . ,J~l
FtHmli «■*«.>*"”"? CM ' TI wS[ ,
Mretfi i i — . ,77 , it*"— Wood.
ffl^™g*j&'3SZSSS£
rink. • . '; _• 1~ rr »OMTTH.
«•»«'* *»«.**.
h«jd.
l>uubor<b. >.
_ wiTtiiu* fiW v
g|O.«OMMr. • ”** wri «fl»-
/-iEOROB ' 103 Wood
(jTeert md Cmo» i, *- oli Moreen i 'mjli \
-* *^ssr
„ e .*r.»ir«a ; - -—'
“*T I7 . “ Geo. U. BrowaeT
' B>«l^C-J) ,| SL , n<wg«g. [tnccewor* to llo *4£!R
gsgS^tetEvra
-™£l yjUri>nnttu __ U—-
nc&IJIr : _:- -j--~-r^SS~r~.MI LEAP
• . ; koiut * i
. llilil ® ic -'i?2wv 'k f«, UffcolmWi
«,w *"•«■«• • b * t "'* br ‘SSli** :
Chn»»l«** :Mr ** - ~ L ■ ' -
f&’sS&SsSiSSSp
No W* W«d ttttel, vne&cnr MM o*xn——^
TWIN !VALIUM drat , feu /WV a , !Met
J *set, No :Weld amp.
y ea
a Ism ug Itt. sa AO, put WOW 844
a
ea &ear,° l drlucy.to
will mil GO I •••••••'........""*"". 10C1"
Tt)B» 1
“’ ritt>l *St» .
*±—-r-r£t.
Juua *■»
4* *
SSSag.
> TOBSj 1 )- **
J MIuHCoraW-jßJgg;,PimbEi»t_j
»ErtiL___i_
.gAßgsavyg
• fcctt *n4 «£*♦
V tv- UOP»^ TtO tßd Third
N°«L I
SiIS&SS^
i-MffiKt-S-Ssa' u-'*",r°r
fc!Ss2feiiMSttS^:
• a»d C‘l
Ljp*’
.*»*S3S!3&'2SS£i
l'£t** »«“■”*'SSSSS, I ’£2s
M Fttub«r*k BU«JK» re *>* fabO
iniTdesll
' itoiyrj
LA.nl
Vori
:
5
's^SSSSs
B*kew«U'*
♦ Cwm KSdaee
, n. v*™#?'
! .
jj . ; • «*> - - '
\ * f *iP
1,1 ) : P JJf Comm'****}'
■ W 3 \V wrurwf;
fl : .€*'
;}j -
business cards.
- : i T. »• kOESJOS.
Tl’ Hbl'cK * CO, WtoUMle Ofoeew, Comma
R boo tfercfciau. md d«*lwr* ia
Ptotanrli H»a«f»ciare*, Übtnf a. oppx.ie »**-
told n~ Pimborefc. >»»• :
BAUD* wbolekk oad r**il dealer
Rla 1/e.aihar, Morocco, «b#emii*rVTooU
S: uyl c«m«i. £»•
to! AVood «, Ptrahargfa. ;« ” pl
ROiBBT »mEU 'Vkutaak^
, eera,ComminioD aim) Forerardinr Merebanu.Jea
tert is Prodac* tad |*>urt>vxbMaflW»et«r«, VibsT 1
■treet, Pm«buijb7Pa... -X?--
* MSI'. BO»IW>*. fcAX’L. ■. »0»U°?.
n &OBISOH db Co, 'Vtote«teUn)eef*t
X. d»w»iid9MmU«kwM«reb*Kj^*J«j e^J
F-.mbarpb Mmaficiorr*, No. lt» IJfc%y j^nio
Robert hoobk» \vw«4i* orot«t®
lag Di.iiUrr, derief mPiodiie*. rm*ag
all kind* of Fbre»|o »“*«5“* ue
sad liquor*, No II Liberty ureel, F«»W:
. in-N.B. On hand a«ry
OldNottongaheU Wb>«kej\ which mil be«M
| caah. 1 1
SHfjßfflttaiMsr
OHACk£®TT *: WHITE.
Skn m Porcini and Domestic Dry Oood t b r {„f *
tVffffd Pitlllltnia _ _ „i—---
Cl t W IIARDAVGHi Wool M* rch •
Piiulicruh- | - i -ft —~~—
OAMCKL PALBE&, Attorney v
S >• imrfofciU™*. "• “ *S£wl.
WooJ ■»! ttaWdJ. . i • 12L“i5‘i
riTKPHKjBABUETT, Minuftctorerof Fau
S *»■?■- Wtamr «»4 S»™»«
and Market »»*{ i*iiul>argb.ra. 2£2i- !
S~~wf VOS BOIRHOBST ft Com Wbolenlc
.SJm'lSSdtafSd CommiMlou Merchant
DemSTtn RljbSß
;
: soffit,
. Uartk ntatiufacVarcd article*, Canal Daiio, wear 7ib ft.
I aat |_j :
17^
ffgttHKIUM. Dealer m bccd>i Fig*
FmiSreo, tud Aciicullartl In,p.eoenu,h«
■ Mwet Pin»barftfc« __
TOIIS II TOWSBKKD, tf™'!" 1 ,;!...,
(o, «.p
-oeailyprrpwed from Ihe b* M maieual*. J
n.ckcf
ifcSffUtciwßf Woodaud FawihMwy ._• ***
m P F .°pSr*YTII Jticot
l\cT«lSr. inS«U,Lmok-r/Grocrrie* Producr nnd
liuibwH U«wfftctßre»,‘C*nal B»«n»
PitubßTftl
rp A.r
1 .Ft
IIf.T.TKIt. fitting Gl* S * * ni * l' ir *’ jro
« Manaiaetarer. »n? In>P° n r r Yurdwu"*
lf , ; dealer in HoowfnrmJn"* iUrdwure,
GoodlM Wood rtreel, nenr !• ifA.
Iwici ~ * CAKDtSM
t*. BL*CJUSpl»S*Si‘(iacc«*o«. lo L *
ru*.!** «““ f ““'!r E '°JSia'
W...-TW fg»rfr- -"f M 1
,'IWODUo
t. WIfcBOS»j Watchmaker *u«l
4ihandM«rfcct •Ji* _
jn Uuiu.ni \ ibey i,,.uc il.c t«f. »n# V'cnubie JSsSh paurtn* of ihe iao*i *pP^> ve ** —. .
; te lS iy_ I «4. Th* . B*l "» h * he jS-WitioM «t*l Jmm Warranted »£<* ‘he *,
1 i tiuvtnmt J.eo i ! *r*. poiBtiB!» out the nirttM*. P r *P* •} , . j i L’.i.r Pump*. Counter*. Ruling. «*• **
ciIAIG. ISKLt&S « Co.. , I ti » a k» tor l!t . ml rnbi-Jl u»kfnoi U»e l/IAV mo , t valnable naltTC medic®! P'^-, Miaernl |.J ¥e , r variety oflJrsMCaMJng*.
g?sr Assart: 7sksEßas®sg
? :E :
! A «K u 4; , j£-“A"ri^s3S.^ , .| XJSZXZ' -
hsr&r.gs3-as
\ ■ l s«®f^ES!?StßCHA.vr.!isa--'^ J
'cssff?sW ft ss
53SMS-•• s:.vr-*'.r-- «.“ar&cffita c
Joint lor the aren. ha W»« be icnnecu-d «•■:;'" a;i letter* toouraddre** , , loa _wn.tlhoy»ie^P^‘r l^ ,% , e , e i»n and •
-tessagag&ss,.
es>- ■?••”'+ "»’ ~Zmimtas&e&a ;=SSSS£3:?=«S a
. 11 r C “ n "JJI I , COXWAV A CO., : ; b/imytu. ’•> ,l,a ‘".TKou.to.f'lll mirniir ) icil.milwirfi 1h ..«,1, r |£
IE£2SSS*eSS‘ *3ESaS?sS£S. ’
* V r * ff * hn, Clarke A Tb»« > burned and c«'tnj»» r, JJ I f £ ' |(_ r :^ ¥( >. ta. tl.<- in'*- -*‘ l»»*e j'wtly »** UUUWJ)III atm* btc or *tata<» of -
- i s^^^r-4sr^' !£Sr M
- AUCTIONEERS iSKg^^^TJßHßr'
AND COtfISSION MERCHANTSj '“ _ JI "rSTiSSK—»-r ™L,
"“USMh LEW * BMg; o|B : N-^rS®ffi®SH nr 3'Kji ;
Cl NCI N N ATI A; ®. hm ' |, „ kinrt , of I open oo ’rekill Te* tf'n*r •i N L BKAD,4tI», near Market «Te«
make*dY" t C »JJrr.»ed u, rn.li, Ac ~ fit*honihc n.n».i. . 1 Tlicikwk ol Travel, .n Africa.(ro.
! ,*"fcsSss*' Ksste! r^T
: ‘ JOBS !!• RICHi RDR. | !'* 1 " t 'J' l , k .. Aimin' M " l *"'i'ii’;.!i? 1 ' WLift.•“'i
COMMISSION MERCHANT, - : SfiSk Sr»P‘-W4?l
NO 30 WATER ST.. 01’P0*iTK CHEAI’SIOE ! Onlni. lot lc* *Jcoiiitf Vu'o m.iuiM n n ®- ° ll No HinoiF.l El»«li*»
oSi%2?%S2to« Fnn,.b- s.fv.«w-ri.- «*,■■“■";• • ar*^
‘j^&gsskxriiza
W&ss&on »oA H ?i.Ksr“-
iipiis^
L...„..'5““»^ K ' iiEi=#HSSSS gSM;^ I
,ffi»aßaa»m-»ilS£s?sseiSJSSsS:! —^' -
iTS*s^s^arßiS;SißS.^s^S
3=s *" %AU*K» tn n rtork on , hr nio«trcaaot«nl>U W'‘" 4 - , 1 .,i 1 ~i„pl.r*di'«r t' 1 For tale »l . 6< ,,. „ M .t.vir mim B<r«itnl
ATOH^ c^<^J£''®s?ssiS
JidinJtSlßelty, promptly p iTf! '■-- -‘ ' ' " j<«r>il ■- I”'" I mnn. ""'‘M Kn*'" l *’" „,j r »n and !I- Hie publie 1« eroctil. O'a'beC*' , ’it!»bur*b l
•^r*aaa»*“ f^p«iass^
4#SPa-»- &^.is£=-a.-S
’ 4s — ..! »P£SS
SHION BEBCHASTS, I jjBsfAMIN UO,VN would b «<T; Clncinnali,
I|W W'.ter »lre«t| • 15 „!,! f,.null I'll l’“'" c , ll s '' l f'r'V t ,„ c iCT,ii.l' ON BHKEP-TI i An.rlc«ii
SJS““®fSSSffr- “^isaw
b&r^'"ARrsON»M!KNJOIIT,AI«<Ji.V.. j “ISS.fciMIM'l Bmori AU«f ; , AM b arREB. | to.dAC-0. W^...[ , »
~i GEO. B. MILTEMBEnUEB, TMAi*®®*! - -L. i I
rnlsmsiot V 1 EbBWtBDISU MEACBJST, nr Aii'a^iS?p*fo!S'njS^^ f ' , ‘“;
‘'3SASW«3fe SS&SSISI, 1
STEAMBOAT A“£ c HAS T. fOßfcSeeube.trtenPerm and Liberty..
■ j BHBP“SSw <
SMypPiiY toTiie* the «> 'l 11 ,,*"**
i£X2ur™A«* r««k r
dw n «?S cenn.
W>f,USfIgQRP * Car,
hare on hand an aMortme
Mlid l&rVictJ.ShoteU an<ltfp«de|i.
pITMORK * WOLFg*
wlttT. ke to » lo .««rr i.~npto. of
and Binding. 1 —--—•
i i t rw. vizsxcsr^ l^aad u furßi £*
W. s *.«* ■F n * ‘'^Sf
C wV” , »orr- * CCTC ‘‘ tos '
WeAera ProdKp pmnuir, tut. * a L,be,,y "Jp
Pituborth, Pa. ■ _ ■——„ —
TTrVMTiaTCHKIiTRKBt WholttaleGny
Mcrei.ou, n«. i«p uVm *« y
Pinalmflfh •. —— -- -■
m O. 11. HOBIHBOr
,V\ 1 « irenjored hi* office lo i
&CUrttlreet,njitdoorio A,]
iTTfi.
W •iDfy Gooli, No T 9 Mi
BOTl^dlr
W~" .iximitlmw
Dutrirt.) j\Vhole«*le Gr
on faproraMe
[L9OS, Dei
V *re, MJuar
WjßftS
and rtuul denlri In
W: t wr * e ;£r
waassssiss.psrfs. w-^ir
Piinbafri.P*- ' „J l .—-- . ■— —r~f —T' _
VHt "Tbt.iwbTOM. Auomer *t t«w
*• , * i t>/ aUginioKr to uke the mc
■ tJ‘fSruwdTuMei, Cornraett,
*»dpn» wri£mr(ttftder>«il w not,) to
§SgSS:4 e,J ‘-'‘ 0 “‘
riJ p« | >'" , *>"r
gwiulZ fleam!- W«.Cf««b*«.
STuSmukUOii' Jekn H«rtoo, tt«,
SS£Ai33T*&‘ K waiL. Uri»«.
H>M-
RECTIFYINa T DIBTILLER, j
MUOk MKWICWStSfcUIIjOaS,
“s&ag?. tr***
MM!
illiSif4 s
■tepSiiilgr
—— ; Wtu. - -
“ w SsaHiSsV KSi.. AW
i>ht7dAwlyr _l. 1 '
"" ~ wuuwniti
SECOND, «*•*? '*?
AdSR* W* N*TU>* f
Itave on band a ,oU
fetfta Buna OCT g
T J. B. BVVEITZKIt, :
3d *tf •pi* wU * pmrsuunuHj !
l Hfyts to
-w-ssssysrf -.»i.
■ - V EA , Ka3
TW*S!“I. , SSSS.>i
' Cot act Bilker* Alley fl<tl bßrih. P«« I
, ' ■■ . ——-j—r ■'W'.'Bonbfighi. j
; ri.Boßbn*bC w . BommionT, i ~
I ©follow Fikee end oil good Terms p m J
L oe&lyt • J! —s--—• l
i ijoflal)iiw»APi ij
\ffANUPACtUREIL ofTm. Copper, «W «*2‘rS
l M Were, end denier is Bnuanln and
.Were,Nol?MaiieVtueei. The eobfdril** **[£* /
l folly cell* tbe-eueeUoo of the Western H”***—?’
C9«Biri^ eßl * r> ' ai>4 ' M,ier *>'*U* )«nte ttoek ef vienr
Tin tod Cop pet wore, withe large ***° l1 *
I mi of uoported Uoeee Hardware.
1 iTOWruJ* beyera end the pebltc generally, »r* tn*|
1 IL mll9{
«■ r- «■£',,* i.'nub" * coi
wiSoTsW'"««*>, p "“ k " , « k «» j
KOItWARDING & COMMISSION,
A. if. Wilitngfoi& !J«;o F’ Smgcr.: JUCIIAHD Jrj
utaLLIROFORO * ®°*‘ ' ; iMPORTKR and'Dealer UrFcreign and uom
COMMISSION A * J OKVVARi)INO (MERCHANTS,! J*dJerj*, Hardware. »r.d °* rt *^*
COMMISSION s „ _• • i * w n;»U,.»r:jNol«Wo«.l>»^»^.bot^.>
ii vA V V IiAK I) WA R K ANO ' lo nnnoucce to the Coach maker.*, - acme*
PITTSBOBOB HANVFAPTCRKB, ; M< . rr |„, m ,, and buyer* ,b *i^
WAREHOUSES Second *trrrt, u«!*r V*oo d, «£■* ; ofl ,„for wileai the atuvre wandr about th. t.
ii _.i | inert Y aired, have on baud tor . . c itoiuve of •
ICO ,ooolb* S HARDWARE, AND CA
Savior Cart,Shear, Hli»l*t*t*il R^ B “ n *' '• i TRIMMINGS, includes cvety ancle or
\*vgaua& 1 >
SMrI sK..Mo«U<.Cio*M>*! 1 ■ I ntoud LuUit'. .
i I Allorwbitkw.ll.l*™!Ji S'w‘o ta,!
AUitockl.Clay *>ntl Coal P-ch». \ \ lowert haatfrrn «uid{i.o»* Wf®
Axe*. Sickle*. Log Chain*. AtS •• Ar~ ombit of gomg K.at to buy »hetrgao«.*ba
fn-Salamaudet Fite Proof Safe*, lioA. NaiH.Gla** aj ,,l exnm.ae my tJock am price*, in jaii*.
£“l otbec|l’it:[t>ttn;hMuiu.aciure»*o.«i»t I ,„ ntt # £d money may bcw\rU t tf> *M
; Sss
coaaissios aEU’ gill 4 Kt s, j “—juaßr®.WotinwiM-*'.
N» 3>Soiuh'WbarTe*.andNoU7«mth 'Votei »t i r[r ,«BCBOu rcnsrrcat WABf. noo.M*,
* PHILADELPHIA: i vn HA THIRD STKF.KT,
BEG to' inform tb«. unde run! drtl«.w gensraU) o’ /taUrn A I.AR(»Knnd*plendid’ A?C?jssJ|3r§«?
PitWbirreh-thaUheyhac.tniadeiacbarranßeiCiini* U~gr* adortment of Kuruiiuro,
with the Vitemia raaiiufaclonr* and Hie Grower* o f)_ miiahle for Sie-unltoai*, Bw.m .'IRA
the-Wot, West Indie#, aud other idaccati* Hotel*, and private pwet- • i
a large and douetam kun>bf. pi 'l.e foUowmsde-cr-iw ron . t amlj* on hand.amt made ;o o'dcr.
lien* of Tobnjcco which will be »o.d mjIo!» a* "ceoTB n,enn?»ent stock on hand cannot be eierilcd hy h»0
modatin* term* »tany other hotue m tin" uity or . f £ , or y m t i,r Nvettcrn country. Per*on* wt n'o?
SEE, and™ I W* ordered iron, then. «,U bo war do «ll bV «Mhf ««» %«'?},£
ranted equal to representation:— . I dcicrramrd my price* »hall plca*l. lariofiu.
ISST SSi,Hw»
Cuba; Igutnt; wtd FTonda, J bacm ados M-thogiiny Nu«*e Cliai.r*; -
ALSO—Branch'* celebrated Aromat|cStig Gaveo m pmr Oivan*: •
di»h, with alargo a**onment of otlier br-“»J|* i-do* fine malingany Chairs; ' .
and qualitte* of pounds 5s t- IS* Jf“ Jr , li maboguny ork S-and*.
£« 6»M and 10* Ping; Ladtc.*’Twot; ' , .fdor nulmpny noek.nqU.air^,
Ac, aweet and plain, in whole and ha f boief, . lna rUc top Drr-Mttg Hurcaa*.
and tin. together with every vuncty o' hcjong- „ , nif
ing to Ute trade. _ ' *iujarble ?op «rk Stand*. |
1 i*lT.T«iT‘ ~ C W AXOKa«>5. ! |irberi> \\ urk Stand*} _ . ij. ./ i
Lat/oWSSiP.. lutteof Na»bvaie,Teno. Alahognny. Maple. Che.ry and PopUr Dp^ Q^w ° r [ :
ASDEBSON. Ik.!rr.;n(>.iic.n, to.'.p.U.: ,n.l > *rer !
Li For Warding and Commission Mrjcbanl*, N*J- " j Furniture and Chair., numrrou< to mention.
Float»trfet|frt>o vcUroadway,Cincinnati,Olu »• ! marOtf - »-» ».• “HtlliSF
Rw*alTo4 i i NK W HAIUHVAtth HUUM
MAdIenACo, ) „ , ’ , ! JOBRPB.WOODWBLL.
Itoffey:*Smith, \ PiUtlnirgh. . cor«»er of Wood and pI Vw?iS«S
Wnu Ikngbmm. J ■ fjaVING wuhdiawu fioui the oldfinn of Walfcet A
SeaU A Sbepberf. J < - ] H Wooilwell, on «hc -Im of Jatinary, IB‘. ,
Martin A McAltwer, j Naah\.» ~Tcnn. 1 usi;te ,n Htinounring to-my fneadi tdW‘e diy and|
Yealman t AntnMead.) - , t coomry. thafl have opened my 11 c . w J'°‘ rc V. b ,
W-F Imne A Go.. I.oimvil.e, K>. ■ named place. Having purebred toy godd* torC*»“>
Sp4* c ;? IVk'tt”* o " ! CitfcinuLti,O. >nJ „fj„ unnpiwttu wuh "'•""“S'feEj ,^n,
Jam** joba*toa A Co. > . j ««,nirv and in Europe to»>o coiulanitT »urtpbed, *
lle*.u, IlcM * Go-. N«" “V 1 "• Ml, preporeillofuroi.h ll.nlw.reof
MMltrelWOr * Morn., New , oik., 10, I k R(( al any Eaijlor we»j^r
DaKulMillUer ACo..BoUilnoie- .'niolli.r. ate re.poclfoll, iilT-'tJ l ”
UrnfA- A Co. Ph'lailfllpliik. Slia ck.oiin. », .lock. l**m V"= h, ?^{
OaltelDefhoß.Ummc « —-- Tli. follo.i.iir compn«.« mV «Slio.
•ronthe Rail- j •
FOR. the raleof Flour,CJruiu, Seed,*
exlen.iVc War»bou«*. o»»
ware No4l Non* What.**,
road, Broad ilrte».al*ove Areh. FlulaUelpl
All conMjcnmenW c« mined
' punctually attended toand ms
•old. , ._M
ReaaouaUe. ad«nitce« n>»ae on all c»
I required.
ItUtKSi'S.
John M Kdinnly 3c ro , A C. «*»*.
„ lwn fc Co,« M. Irantnun, ».'<J
....
Bagnley & Smith, Ja«. MtCullj, Mil
McConnell kStnnffrf—NfW Bnfhior,
wtn. It. Wallace—l‘on Hotnrr.Uhio
j (j. W. Lcitwicb. ' v ,
J G W. LEFTWICH
J “- rkokivimi. FOKWAKW
Ana Camml»lon "Mere
■pLAUWKMISK, I*f •
PARTICULAR ntuntian r*** l ,n f ‘
ttpuarMill*, Knfwira. 1.1 f »*iel«»
* n BRFUH e * £ r * SUcffiaMA IJr '»
mMLimerict; New Orient*. ,
/• f-
Itf van, Toild A • . ir lj iUiriia; A
K J Fomt^-
H)iw- -
Wt.iJcall, lion. Zrudn
PlatlC<-mine- La . !
Tgenli for A. I***
Senlof lit* wipenor
jar.fl
<“• I*Bportfr» mil
S«d-
Jlaif *Ue«W,
ag* ■
Tf bu r *»»e4 to (hr
at Law. &*•
he Exchange Building*,
deiman John*.
aler m Faney and w*ple
rket «reet, Pittsburgh
uHTUi ttmamriurni
*er*. are rwrw located at
ffer for ealfp large a*w«*
rti Manuiacwre*. at tow
. r imt»
let ra Watche*, Jewelry,
, Goods: *C, No. 57 War*
’ 00*7
,Di C#n
»OD HTRKF.T,
Ic. Co ’» Brnu.
tin of Curt,
ill fITBXL.
i
CBI
5 S
tie*
y
11 do
, l*c
•4*T
M i t;
CON 91 S'
l
i Will gWe pi rtie*
lace,and totrdet
BIIU
•■**!_ .1 _ •
John M C'ijlft-
JOBS
Commi*iion
NOB.
j.rT7IV }«»’
ISGELIiANEOUS.
TIIOB* A* HILLIKIti,
Flnh.P»tsbuT(fa. I’a ; Wholesale *,\AKr\ i>h
Encliah and French Hngravin**;
Japanned Waiicrrand Tray*;
Ixirtinß ti»a«* Haler ~v 1,,r l' rtX fl ‘ 11
Table Oul'eryt* .
l'icinri* *>***• ,
Hritannt* Trn Ware, in »<sn« ft Mn*l
k Uioheifnn Fortran ami PiM.iiel'n* i*e»;
j”,t< bon* and Fender*; ~ , ' .
•i Mahogany Toilel GU**e». w 101 l
IV U*l3m Herman S&rera'idjtritoni’i.. Hut
— 7-r-J-r — • Hand Magnifying Muron;
t*. \\ iUrm 1 r»ndie«c;ck«, Miutfcn and Tro>l
4, CO., \ Orli. r.er.and Ma«ilfKiUMe«r '
•»(i, <Jeiitl*’in«n , a shaving t'a*' \
>*nt«r ‘ 1 Com!>«- Ha'.rHnuhe*. •'•-✓ • . \
• 1 ft?-MtKhaul»..ilotel-'. «'->
n«ici}inriit* of J libelal leriu*. and .-'O'-liii.f V* l 1 .
dir Opctomia* j a) iJi»r»ahuor ea*H _
-OAZZMiV ■;*«»«« D T j
ggsffi A»«rh**n\ e.jy.^a
care will be
ntlc B» o*
n*i<n«wn»*
, Muiii» Pai- j
of th'
ilow, Mi. Tlio-
.SherJrj:
APRIL 16
LITERARY INSTITUTION
fiTTSBCBEnTfiSHB INSTITUTE.
& 555
naiiwr.taH.[*nche*of > finiibtd edoenlKMl _*f» 6
”7i!Si« r yl p«fcKi£!B?r ffi™« « "■*'
of Pat*,andtiuidi bigbu“ ,C “ C >1 T * JKnwSge of
«. PP i, ~.h.pn»ci P .i.
fchft!
Uji»lrave
Jt, Cotuir)
[erprcti* fc>
iiieipart of
JRMGK
rd iti Jho«?
ap*r. &c. *
anil, at the
been »n tbe
only ttcflll
ihf<a*el?c»
udiogtol* a«
. '%'bvsu I .AME» SELECT BCIIOOI..
, • aI«LE<>HKNV t«ITk • , . I
i'V. b^r \ c , e ? u J.r b !TfKf ePe un
1 tie tuiliou of Mr. .Me Ica If, aI
inTiieimlliilmciiiainl pnwtM».ta^»jl>«l"jl«JJ l t .
erpcf ration* of ii» Instructor *u>l Prop c • ff {B t0 ‘
IS!«U *
number of pupi'» ■« limited *n eoil) epplicaiio
Ste FSr particu!.r«,rel.ti« to terra*,*c., wnroli
cfrVßl.reot apply to M>*L. I
■KWICSLT ACADBMI[.! _
A Cl APICAL and'Commercial Uoardtrt* -®? 0 ®!
B.Tr.r.HI, A.H..
Tic sX5!< Scsim will cmmw"
’rtnilfeuilio'. Tliilion, Wishing, Foci, Li S M»-
in lOvincc, Ho bill*, u lie cl°“ "I .1
Hooka and Kauonerv furnished when refluent ,
the rxpeltfe of the pupil; , ,
All Chtki»e-*> ** fhtuneilf tnmrM. desirable
M'SSiSS^SsS
llAValer atrect, PuuberjU
BOOKS, MUSIC, &t
books—i’bw** b? j a
y&t! FJamet. \V»lout .Ucet, btlrnn fourth
»ndFirih,ClncißiinU* , »nd
Gibbon—The bUlorjr ol .he,decliiie ina
the pr-WlioiTof ChfUUaVity:Vs-
Minuter of,Public In.lwetion fw ljf| H‘ n * d “^ nl
c„ M Th„, nrelace. note* and correction*, trana
SS”;. JS.’riSS. ,'K,
With c notice ol the Lila »nd chmeteror j.ioow,
■ml WhUog'a Hepl, to tlihhon. l ”l’-
8 I t.if- i*
C, H.U>i5 ; . ! MliHln A|ic..T-'hanihci , <llc>f.'“l"J
Scotland Hobertion'aVtrpnu and New n ß ,a J“r
IwKll'mrnmoti »ml Eojltah;«•» “,*“s^*’
ttamm’j American Kewlotion. I y°* <to.
1 Ijstinrol Ameiican Hi*lcrj—^.<>n\a if “ u S
led with unite thin Ml enpnt.m**. .1 eol.ni'P
Il'S Picinriil Lih'«r- < ' o, ii' , " S ’iS
mmm ss
msmm
4 tupirlirjoit
,|r<ila
TKAD. ■
ANUIN«!
A to iki«itiTenJ
Whan!r,amii‘
hiak<*l* ot ihU
U ihcit outmr
\in»«Uwnj,%nd
!»•:«'
Lpit, «nd ««*{
A LARGE and epleodiJ anortaent
laiMganT and ro*ewo°d grand «<*
|| V n* lion Pr*w>». with meUlitc ,*? d
with all tfen laical itnptoremenu, which for durability,
loueewl loach are warranted t».b««ga*J io*oy «■«
inihe eoaniry. Fortale i«w •
auUB No m woodrl, «d door abcTaSth
MANUFACTORIES.^
SS'talSnl™. c,.Uto, t>aJ>
“c.VTi “«w;“gs,3i" , SjSi , s
died to call.a* pnee« and tettna *•»' irA v.lTwt
T iie ‘s
1 of Mai»b*ll, wm!«y* ’ jho Uosiaeaa bf ibe
sth uvMani by maioal ”“w"L,!L Wallace 4- Me*
late firm will t* -cukd ALL
««'*• ALKXANDBR BBADLKY
WmTW WALLACE
HENRY MeOEARV
FRANKLIN”FOUNDRY. „
Wallace 4 Co, m all iu v*r»u« branched. viz.
V iiif«w wire Mill Ucariog
gSw.irf&ve rUte* Light* Heavy Mach ry
astfwssxr
HENRY McOBARY
prrr~M achine works and foundry,
Prmacßan, P*.
* BE P'«P*™ “ 52JJSS; rtch u—C*rding M«-
Frame*, lz>°m», '-a™. , j B> pnlliea and
!sSrw.o?lM latMlpanerna, alide and hand Lafoe*.
pmiot. ■»£«“vK; ,n p£Sric‘,cm
2S‘SS«uta«p g »p “«“»»•, .
Bl.ck«l«k, Bell k'C., J K Co. ° ®
FACTORY.
in Aill©per*D©n,oi» ihc E»*t
where ■ Conj
fuSt •opplT of Blinds, of »»riooi colot*
Sdan»fiue*.»™ eonnsntlykeptoii h«jd,
• «i, Piti»burj{U,ai J-*-
No. # Woodw,Pmw- .
’ H. Phillipr’oitclodtwaieroom
/emuau Shnii/r* made to order mibe lm« nyl
Blind* repaired at Uie *bone»l nonce.
N. B- lII* Blind* will be pot op. £> _ U '“I))
tonal exepn»e »rj ibai they a i.l
.fbb o' »' -"“"‘•SSJTy'KI.'Sy
if arrew or e _ • - *
~GBOSIOK WBVMASi
«ID»l.r in .11 KinJ- of
.pjtu'i Pf’tv SNUFF!*, AND CM«AKS.
Ks
ly rail the attention 01 t ounny MetfUan.
Aeaioboal lUrkf rpri» 10 a large and *UP*! «l
Sent of luiportrjj Segar*. a»wt»g wh:eU w *l» *. m "T
lire foJfowuif braiid.,*!?: lWta?
Prinetne. La Nonna*.!*l»r Itraud. lUiuer'* .
Kn&.“lo(U. t U.llb.~M‘.-l“* - n *
bad at any otfceiibou»e m «•* f ‘‘f , ft large uod
CI .»»* <W*» 1
«oiniantly on hand And lor *»>«• -
ZTvvLrOX'W arid Uru<* Found
, r. ka< rebuilt a«J commenced biomaj at
b 1.01.1 iiud. wh't' bn b> pi*'"''' “
"cfireb? S» .Slbola, "iid "irtU of • «£J
•X*.*->»“ «*!“!&SB. , S
I WM.McCVU/V A. v-a.
ITATION CROWN GUASi
AVISO recemly made wy •*"• • »
mrnl* in the wanufaciurc ul Hie *" “’ l ' 'j.
|,ir ' |ve lMie»l improved « '■“irtii Vl*» u»t
■»' ««i>cm.r, to any ** l J£
Vc ’(cry rXlentivrly rusascjl.*"
lurr Common Wimlovr Ula*« *>"' *'
J Bt*tfoofc*cryde*criptipiu IWrU f‘ AU V - Ul
vited ii> call amlcxiMi nc for «Ut‘ v £ ■"
VO Wo«lamcuV«U*Uursu.» »
, ill «ml 8M '".'",.
SrrssS-T“ s
;B< xg.
too. Ci II mnd >ec. . :
jopter. ®k»*t mow. asd tis
ware manufactory,
No 8 M»tket »t«ct, Pai-tiurfb,f cn "*- t , '
pilE.Swnkxr. bmriDlf «oPBTOVeXo P 8TOVeX 1
i „ih,™n.«n.ction o( .ko,r cOraUNOOTOVI^
S'pA CfnYc'o.U >. romUb.
TWO. £?cf£.U Corr' ■”»»f
•nd c»*iy >«| of woil in ““'kriFF ». -ifHHK
BENNETT & BHOTHER,
Uff.kn»'vabe MA 3,Vf, A £ESSb'ip».
j®S«wr:'irVo?.^i»ss^
WsgsassSp
x l .” " w “ ‘‘r' 4 x ° “f '* b
nd for m!« i'V J
Chemical Ree
:timenw!Chttn»
mdon
itheearlriitgc
U-fl aiUhuritie*
r Colotnl'U*. '-l
sine,] includiaa
nirais* map and
of "lierifudei"
\V. Sewell, B-
“l —i j 0 ;” d^| k “‘"r
GRIFFITHS & DIXON,
rotuiiK lit" n»i»nof< <*»»*« »•
i“« m*””" r '' ,k ’’ 4c - n " *"ter
P.tuborgh, J»iy ._.—u
JNO. u. OIH-KHPIK *- 5 u -
No?eWoo4ftr*«- •' #
J m'Hii* ,,| l J®. P .' I* .L. nyMi icifouald” tertni
ond Woollen Mnr| l l “' nK.et'wiii piompt * m '' lion
Order, lO « DAI.ZKLL
, Lacock otreei, All-RUeuy Cils
' important‘* n I V" , ,s^cn itt •owfl of «br mo.l
_ Ooilon F-anori'i of tins we«V
I* *W« h“SerSSn.lenllon in putting to the .o
,h I eauWiihmonl-.. ..— I—■■■ 1 ,"■ -
rFrrsDUKdH^K^woRj.AS
• jurh r. <i'
SSSfrinS.Wi* .ir««,Piiub.^b,K
rcwa .——
„ tiWSIS'SS. W £"fc?2lfs «r kw
ttVrctoo", No.S» WoMl .trttl. r»r Wood, ran
‘X « >U« •« “cMwrfi
.iilctl watfWrf P ,D ”?',J'aFP.I.IND3AV k Ch
novjo
NJULB,
4» ’ • ... ... r
PeUtm Staten' Point*, of aery ietmphon.
So. * ft. Chart** Howl, Third -
, u , PliUburi*.
ifb<
OTELS
“'ll MEKCHAStV HOTKt,
Third and SmtlhfitU rhxlr,
1 •» Pittsburgh,, .PA..;. ;
■ ’ ■ Tt. WelTtr. ProprKtor,
■n is „.*•»? ip*doi» »“*«•*<
I i *ri'aT FIBE, and fronunjt on wo of *L2S
sss^tf^as
sfe® s®ferSSsS Sfff
jernW «in»aftc® ettl * The “Parlor* and
mol-l f»rti»tiou» can iWi«- * ae , lvto Wll fe
lliipsfeSiS'
3ag£sM>i
"fe<> <« •*=*"*" “.i*IvKAVKB. Wimf.
nEAIU. BTBKET HOCSK,
3333 "
■glsii^gs
jßAsssvajisffiaf6Sfe#!a?Si
v •/' JOHN A DUPLE '
j juti. ■ w •
raels7_ _ =
i MBNBi T«?» A S mTSJSLD
| Pittfburgh, f’tu. t *'
■p3dlm
mntTH'f vywwog HQPIB> ;
I bunh »tj.n i'.»miTm«, .““’.“r-rr.r.
Ihc tbcre lioii**, **yj. -, a-fcjjfrtn Ih" H ll
pm*. tUM-* «*" Citr ba X ,< l i2“Ki2«* «*
r.» ihc noit revoa»m»'4* nft *' • , pIfIITT ,. ~.i, —■ -
+ -,bn,.„in,ißK-=» \ ■««.'»»» tSMSTO:
PRABI. RTHKKT HOUSE. !
I 88 Prtal Strcrli ticw \tirk.
tipi»ocmi«'in riu'CE-Ttw .oi..tia»r:irT«i-
Ii tall, tall* i'« “l"" 11 !’ 1 ' *!?,!? IKmEu l!U
Ig rsSMs&i&Sf
| Np\t Yoti. AjiiJ'l. • —-. ro -
U. r./ACKItOK.
Jitc \.f ilir A«nr 11*1*1'*
E U T AW
BALT
JACKSON «.j
CoacLr* will I* in rpadinf
15 us to convey' l’*'*) 1
f frsuiy 'H
, I NSUIi
Indemnity "S«ld'>
Lou or| Dtmofi by
JflSCt i
UINCtI'LK COMBINED -
»Vcorhy of a Siock
'.lnwrahtt nf rrufa.
i pkbpktual. -
lectorj.
John M. Atwood, \
Lewii.'R. JUhSumt,
. CleorgfeN.. Baker,
1 John J, Voodetkcmp,;
W. Carrentcr. . \ '
,r« er. - n»t Lo» oc DamijV
, ir 1 «iH jaml Ticioity,-oo
;«io, ciood».->Varc»..v 4..M-.:ciiafid»»e,a«* theowt
i’riTici] le. wmbincft
iij'sntal.ond tl.cutherlproTisjoni or
<t• i$ I'utnpaov. hold-out uutwua indueetrtt:ht*,l»tn
profit and «r«ly r io ibvc dcurooiof i&CUng
-nsunncc, towhich the Company wk Uic attention
,ind of th«**e interested. . ,i 1 •
Those e fleeting insurance- with ttwi ( *P m P»?y
mve beside* the usual protection ag I,BS WV*. , »
STirSSy «tod ■* icrr.iime. to «Wg»l
uJv mtagpof a direct participation m the wo/tf» «.
r«4«v
B.M. Hischbai*, Secretary, , ... I
The seburtor, trim to to dojy ietorired Amt
or to abate nettled CoupenJ.u prepared to Into
iniurencc, el the OlEco or r’i'.-ABOncJ.lie to
Be Chi le* llote*,Third IL. thini door from . Wood
um irwro«>*6B »oe tu* I
DELAWARE MUTUAL^
Safety 2nrarui'ceCompany •XPhlUto’U,
FIRM RISKS ijppa bnildinCß »* d “ttjggS
or csery description, and MARINE RISKS
apnn Pp®® tl,e
mostlarorable term*. . • w'dl
CTOffice in the Warchinw oMV. BJ Hojne*
k Rro., No. 37 Water, near Market atreet, ThUa-
The •necesf of this Company ainee
01-jn iniiitutimr lamong toe roo*t »lQuruh!ngin
Fhilad'ta —aiHiatirjgan ample paid to kpial, wn»«»
t>, to oprmtiocOfißctoutmca^lfaocritom'W
ulieldinetn ,ach[perroeiemred hi*decebald.ol ,
to profiti*or tbc company ttitonl iMoWejJto
id any reepoceiWrty .betorerj; e»d toteiOT *1
rn.Vie.leg the Mental principle. touted or eeety
Ktow,feau.fel no fie iu too^Uactore : .jTorto.
~' NATIONAL FIRE
ANP INSintANCF., KtUPAN*.
make i««nrancr of rvny kind conuvcapl j _t nt l I
“•Ap'JltoS.'S tor ili.arl..rr .lirmliM U w.them Mp».
oltre, Sn u J^gg^MAllfcAiiOH
■%3SXFSii*.--'
Johnl^MAAio^-- jiK^o«pl>.^**««»
• And "i * «uhwqu*rtt'mtrt»ng;of ihettWd, Jos££*l
\\\ SAV AUK, Bsg.% wni n*_
iknt for the «WNi«x)'ar. " ui.J
«yS I*o*l & Jouninlcopr__,_ | Sccirsyy-
! THE MUTTAt. P|!
Willi ilit* udililtonol *f
Tfit Reliance Mutual\.
CllAltTEnj
Georjte 'V.Toland,.
Thoma* C. RockhiU,
Ui'urcft M'
George
4 sf ILL irnWeinwr
■\ V l>* Kirc, in ’*
tti rd t
»« dfd v fyb
*o k *'
31
f. <
' PlilE A7«> IIIAIUNB
Inaurance Company »*r I^Orth (America,
Til,rang!. .u July nmhoriaed Agent, th» .otari
John C. Smith I'rc'l., Samuel Brooll, ,
hiS w7oW~ -
SSard hmilb"' : .
hio A Brawn JacooM.Thomah/
J °t" Athiir " Jolinjß. Sdl, :
John Whuc, H-,ch|td Wood,
Artburtl. Colfin,Bcc.
Thi« is the ol.lctt Inaoraaco Comjunr>n » a
United State#, having l«en chartered m 179*. It#
charter « perpetual, awl Troro >tt Wfch etwidiog,
fon? c«pcr”tK, am P le gj
r-aU# of an citra haxardou* chdracle*, »t maybe.
u
At Counting Room of Alwpod, Jonef &J Co;,
Water and Kront«ttccU, l , jtt#bugh.;r;--.: ap , i»-tr :
jonn SHERIFF * 1
Oft*, Ko«.Wmi|M Front m*,
Bjji»» I Fot)KßW> l j»na tU» Fix-
TE*«; PU.t«i of Ul lilM CHI,
from tbe linen mpioTeu i>«-
lerui and trarrm lied equal <o
•or- AUo, Uia»» CwtfftM,,
finished if otdt red. «*• |'**i
tins* pm sppr>mplly **"' pn
krca*onaUle tent *.
* novlWly |
' INDEMNITY ... .
Ac inat Lost bt Fire—’i'ire FJIAPtKLIN Fire Inn*
Ag inai nc /company or PkiUdefphia, !
WILL make Insurance, percfripem andlimited,
ob «»ery dweriptioh orjnfoperty.iß VISITS
BURGH and the
on farorablo * pdtpctHai
Sr'jl JWO.OOO ptidli.
CONTiM-KNT KU.NU,. SSCQfSQ ' ,
Offia
MnVbortrtOd; «*■* bj s
COCJIRAN; AfMrt-V
N.-'ra.*-
PHILADA. ADVERTISEMENTS--
TfISOCTBKAS ASO WESTRItBIJIIBK -
TO 'CrtAWMAKO druggists.. t .
LW. GLENS k <tnd D*lm <*
»are f
; litorel term*. Tbaj r^wtftllr ; •phot«
(heir wortneat. e«Ual o*l .&■
s it« catira ntis&ctiae. An*** 0* arbeto» are On WWw
Fr«tl> and A*eri«»a W
To*& BnubM, Bf»l«,3 oi ra»frW
Nail,Comb and C£h BnuKaat Shall, Buffalo,
Horn Caaba, » great tamo. P twmtm, Cm*.
Fine aad Ca*c»and
Pocket Book* aad WaDcti; FMCjr-
Boica, (Panar. Wood and GUm); L»dt*iaaU (katb "**»»-
iagCtfi Dcoiaoreaad Chcm-Men: QUtOood* taTanttj,
. sSeHina and Toikt Bottle*} Drua am} ComoamT* o *! l*j-
M;fcp.«O.l«iai A«*d»on» aad
xjuiic ft™—, E3aabc Drudua* Capa, 0«M aad k ” Dcl * ;
T*t*wß*«* Strops Pink aad Bla< SanctrajPcr
fnwTßoxe»»d Sa3*t»|jPoaidw Bose* aad. Puffie ,
and *«*«“ “ e ***P a* they
•eaa be r*irtha*edinlb« Uoiud State*. :• . • • u
EJejSitOww bill* fonu»b*d*»lko«lcWje,aad jaekiat
*Mdladilplil« t MatcVs> IM7. , —,
■TRAM 1&09 BAILIBG PACTOBT,
RIDGE ROAD, aber®’Bnttimwood Street, Plul *
•*3*tpWa.- At thi* establish nteinaay be foa nd
the grtkicst varietjMif FtaU and J** , *2ir it 10
for ißOfiaiAlipGS ifl 4be Ualted^taiM^to
which the AUenUSrol tbosein want of any deecnp '
for Cemeteries, Upartiqotarlj
. \Th» Bijy.iiui |>«rinl all the handsomo RaiUngfl •-
Monooent, and
cemeterlei io ; lb« city and county oi
which.hue been no highly ololled by . the pebltc
press, were eiecoted at tbia 'mannfactonr.
? Aiahre WarikHoom la connected with the eatab-
IWitoe»t» whew la.kept oomwbUt on hand a Urge
, etockofresdj-made Iron Railing*, Ornamental Iron
SettceOronChslnsnew style plain and ontamen* ,
1 UHronflateei»ithaD«jteßtiToa«ortmcatonroo.
I PoeffT Pedestals,lron Arbor*, &c: Al«o, wjjrcat
Variety, 1 Wrought and Cut .Iron Ornsmenta, amtable
I for Railiete, and other pwpoeea..,
I The-ftwecriber wonld alio state that in hi* Pal.
tint a*t Deigning Department ho haa employed
aomeoFtheteit , -
I attention u derotod to lho tmtness— forming alto-.
I mUterone ortho moat complete aod systematic c*-
mbliahmenu of the kind In the Umcm.
! ... , ROBERT WOOD, Proprietor..
i- 5 --" !*• ftfdae Road/abbve Buttonwood street—
Phiingrijfcliu March li; 18*7 dGmos
7 oHSAP .WATCHES* .
, rTtltß CHEAPEST GOLD AND SILVER ,'- ATCH;
IXB IE PHILADELPHIA; * * „
i - * field.Levcrs»f*llJewelled,. ..
i* 1 -''Bilver <fc> do; 5™ -
1 Jew*lled t • *j |5
I -'Silver do do . .j? f*
J tMverQuanlen»,fine quality, I™’
! Gold Wucbea-plain/.;.... t-, . :
l ' ' SilrerSpeefaclea, ' *
. ... GilUPewiia, - .5 -
' Gold Bracelet*, cn*M««d Hair '
' Alan oh UaruLa large assortment of Cold and llß jr
, BraceletsK«V rings, hreert rohfiieel.
'pens, silver 'spoons, sugar longs, ihimblr«. goM 'iert ;
1 KrU »o 4 fob ckuiiu. nud toy. *■<»?"«"{, "i" ,
! description, at equally low price*. AH twaink aca
ranted to keep rood lime for one yean old gold and m
rcrl*oughlorukeit)nexrhatigr* -
■ a “ JU ''^ife h | , .ilSfus. , .
fraieii. Clock, and Jewelry No 4UI M»tU
•irrei, above.Kleventh, North side.- PhlUdelpl •
try 1 have *ome Gold aod J»dver Lc ve M
than the above price*. ; —L *
SASHYTmiPATKNTDinEOTACTION
.STEAM UAUMUL. . :'
rirtUSllammer possesses many advantage* ovri; ati
.•J.otber**-amooiwhich«nayhemeiiiippea, • -
lit Manacesbleness— Therapidiuty and force of Wow
mar he-emtcwUed wilh the gro»*«t'ea»e, while the
Uamtnei. it jn operation, amt the hammer may I* »•*- /.
subtly arretted; and suspended at an> h' l #* l -. • .
Mu Univertaliir. Of eapaciiy lo execute work of all
kinds lo the *umlWt,_urder the same •
• and Cheapnc**. - -
Jtt Aceessibliuyuppn all aides. bf the wor.irota.
All the hammers are made Self-Acting. - - r
The subscriber* eoaUnae to etcecn e orders for ihe r .
hammers,of all sixes, upon reasonable, terms.
'
. . Auipuei ot tkc. P»u.»llftlb. >WSiSS!iSfL;
decl3-ly ' Southwark Foundry, Pntlag.*;^
~ ‘ "*RTEAn waßble woeks, ; ' . • -I
Rijrt Roaii.'+btrt Sprint Can/m SUft,
nj »?tiSM«ablishoem Ueieetrdmt a o,‘®P^!' d re s ‘
to The asMjnmeniof M ? rb! ‘ s l ,*, i *
te !ntpcncir GaSen' Siamary and Vase*-of the most-. ■'
taswfof designs and psllcrns_iaaila of ihe finesi anil
handiomest description of Italian Marble, 1 wes ini
•nTnunUf of fuu.lied Homo!, or Toblo 1 iJM o
: ■.
block, or cut to sizes for MouoraenUj TJAIR jj
}l ' ' Ridge Road, abovo Spring Card«? st
*» U tntUnA’*.. Pebraary3,lH7.' Jtnwsm_
ig
V IUCIUJtSTOS.: .•
1 Of | , »viJiD«. R'tfkaway
H 6 U S E.
liIOUE.
.[OK A.SST.ON>
rßOPßtkro»ii.
in j.tke Dciwn and T.axd-
Jngcm, fm of rAarf*, u>
w. ' ', ]
It A N C E!
DERRY * NICKERSON.
i . - .dtUanhelarera of ' \ i
!.... AWiISCS, SACEISG -BOXTOMS, , |
WAGONr COVERS AND GRAIN BAGS ,
!•”, ; Itr ALL DESCMPTIOM. • ..
m.Soatb Front ,
flock of 2t i. W UeotC* Cabinet WartMtmuf y
• - ' PHILADK^PmA.
ALLorden left wi&M Mow. n*j* °%“S}
H„d, s.‘‘t J EߣY mplty :
-^ t ° T , A. c. nickkrson •
WATCUSUREBS andWCAIiKUU.
■■'-i, LADOMUS, ,
TMPORTERof Watehee. Watchmaker* Toolsand
1 Watch Material#, whalera!* and reuul, end eon
rtantlronbindalarxe »Monmtm of Luaeiie, Patent,
and l’iaio Claw, Mainspring* yci»e». I)ia «s Welch
llaadt'anda complete aitonmem of *ll Tool* and N_e*
irilalabdondag to the trade; with a large awmmcni
of Gold and Silver Lover, Lepine, and 1 lajn .Waiebei,
*ll if whlehhewtU guarantyto «ell atilm loweel New
yerh-pricee. All orders fronibo cooniry panctnally
CmuttiT Merchant* and-other* are invited'to
eall and examine at ibe 014 Stand, No. S 3 South Foarth
Seat. Philadelphia- " jenSlCrn^
OAHUIAOKS. • ' .*
JVJLUAiI OGLE* COACH AitD
HARNESS JUKES,29O Cbesaut »t ,
MQ4M*r Pkiladtlpkia, late of the firw of -Op* w
HrtSSflj* Watson. mpeeifully infonn* bu uwao*
\lr i —m) Hu I Mlfj i flm lm lin end .will keep
egßAtutly on hand and fcr sale, e 'handsome eiwrlmcnt of
(XiooaßeCeirieeee. Vehicles of *ll styles and dewnpbon.
oil. lo orf« ro-ibI.MW, >»d
(Urtrj beit Denser, ofieleeted material. fcbZMy
■fK Smiih. “ W BegaJey. ’ W.II Woodward
rvSIi'TTirBAOALKY A CO., wholesale deal*
surer, hw tow Sixth Nnnh sMc. . !J£j
BOLXVAH. PIRB liU>t.uh .
IX7ABRANTKD eoperior tatho best E ijiisb
W bridite, v ott^ai»andfcr.«ala at the \% nietoas*
— c. DODOS, • ■ l
SIGN AND ORNAMENTAI. PAINTER,
JVo; 49 Market it, between 3 d and 4IA afJ,-| _ i. ■
'V
worlratlhe sboneatoouec.-aud at one« trat ,c * - »
•fMkiblf Ml J*T.. j
~WmP Yoniir. - C lhm*eh. F Plunkru.. •. .
>v.KO»SO, IHMBRS b PLUSKKTT, I j
K 1 I>TCLGI.ASS MANUFACTU ItKKIj, 1
j ,
. i.v
ttuai-arftumurty no«MndKw
;^^r! c ,fi! g^r!r ‘‘ saga ”v & *
U«if No I*l COl wood Biwlgiji Mi .; : .
fesfet'issiis
oWJerrt}* Apply % p sgTZ, UlUbtnr^lwgf
' X
I »2ftKK2>. a.ii™.ch»>fcw «
1 oi*mitlutiir;NtMAwnM«i(prei»rii| •>»»'>•
i’ ;: BOAT VUUSIT,uM~^'
f H.“ • •••<
n pdee*Hliefal and a fair allowance made on *U iaje*
W. nr above, SO UrrrU. - mn»ft»,.
T“ pr.n. BATOb, ' - i
-TaltALiaiinTrißunlßreand VarleiyGbova.Toftsinj
D.T3telUl*oty and Homcombe,Wool|eakam»iUKl. \
W^r*tWe,lloiia»»,Needier,V»tt»^T*r»«a. HnwU*. . t
No « Market St beiweea -pianrtnd awl 4tb»u«u ,
Pitubanth. . _ • ” ‘
3
>' It
'
;•• —r" - ~'A . . • \
A RWTHRQCKMPIUON btg*to*«in«ot“«
A Wend/that bo it lessee of. the; GAL .
4 HOUBB. LSaUvin«.Ky.VLert ••
hi. old friends,
* . Jfoitoe*
nntltFTOH CoS» AdannntinePiar C«
Cs"wiU be fcaod «Uie«oreof paet**. P*« b > -
ield«««», brtweea od ftnfl ««• t! uy
..bovS7: •
'I
1 '