The Daily Pittsburgh gazette and commercial journal. (Pittsburgh, Pa.) 1861-1863, August 28, 1861, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    '7:
)1
.:1,
4., ,‘•
,~''` ;`;
~, ~v,Y~=
_, 32= ~.
• t ,
. • ,
.••• t a,yt • •••••::. • ••••••••
'•'••• 2 2t':
3 •'• •
• :I‘,Z:
-
•.• 7 . 4 ,;1.;,
- "..i:•,J''
`••••• 1 .•: - ;7•=: , ;•. •:- ,:„
.. ,i,,,,,i... . !,'i 1..•..t.-•:• . .. : 4,...:11%•: ‘,, : : ,, • ,
~,i.,t..;`..:.1:i'i:!-z: '
;i; Ss:•••-i•i:1'1;',•,•f-i:I'`•:.;:11,
..., .
~.. :'-kii--0.,:-,:ilw-t:1•`•5,.;?;!>. •
' t 1:'. i'. , :•.- - .1 :,. „„,,.:-..,..4.,
.'-': • '::: )...:..44' ..‘;".? 4 '..:.:4 1 -.., , t.. 1
~:,:•:.:,?1,;:.,:: i,..;."..-..,1:::,:::
..,:,,,,,,,k.,.....-,.;,-;!.::, '7'. . ~ •
. - -. ' ',..4:4ii-..,:.:. ,•'.. '••
4 ' 4 ° :: 1 .4:-.lk*•
' : .:10-.;" ':I':ii:.:It!:::1::, ll , '
... 1 ' •
;,;:t•V-t't : :•;71.77,,:••;jr•••:1
, :,::;:,. , y,;(4.t.1•A .r 411:I.:-.
.'r
,+..-v: ~,,,, -:
. r.,4l ''::s:-.:,'.:
, • :,-.1k1.,.:Nie.',^..14e" 41-.
~•.••: - :t•••• :a
..4; ; i
•:-..4,..•:•11••,,,,„ci•-..:.,:z.,•;,; • .•
•,:'• ~., -..10...4444:: ..:
:t•-. 54:4 -•;:z..4::::4:;•,
;•:: it* :t,..,.t*:•,,f,r•:.;4•:t,;
:- • 5.....i:•40.-c:i..l f•;;;:lkr,:f-,.-::.
... 1•: : , 1 ,. :': ' -•• •,,•-•'-,:i.;:i.••,:i
.!..•--.•-;,1----1.....s.-.:::r4 ,-
, . :;,.,.-s :.;: t.,,,4%....,..•,,,...,,-2; •
• : ...P''.: ;:•". %.-„,.••• 't
. •• - - 1'; • ' • •
•
1 1 MIS ILDLEIDO.D 004 Ppi Dealers,
tl and Lidera ipPrrrnitals, anise of we
haat .I,6eia. 1.6068
• • ' yZEOII&IieTCHINEION;
1:. LA • talsasiaaa it.rrta '
, .row 6 4*Fir. ic i /tear
pla, • hats,
iOda •eateriaaat Patmatiorjellail Nos. Ile
;:iklcoadvatikalVlrst sty4.l3c/wasib. • • • sad Amu&
:.; • . fastiLes.„*.atsourgb.ltir
• . • 'sir%
, ~ . - o eDanhasid ' , odor at Cltidayaladati- 11711111024,
1.3 Prontx geanolly, 6 Wand idari ate, Pilaw
• Ft:MAUI/ME 'ntitrfdar!:• •
.: - . -11 3./ . .?r , fflitaitAncoonterlitfuswitits., • /Ina&
.04./dualcid rastmammta. , • arm,*
- th e Ltehißuild rianososao -• .1/Alrffl
- -•
• .00.761100t0i Plidowndiadd dithaat • • Aftaalt..
,I,old/C, 11_,Itratalftdd ‘ 1 , :.:
• :•i." • '-'llauturatultorttc,
, .
i.:.;:.:,/l'!:.:". -.•,.:::4-:.
. 1V:;;:•.:J..i:.:'..::.'.,
'
I ""I,'
. . . jolill 'CA.!. . .
11111kp i
AIf:ANUFAOTORE,____RVIA
_,
, .! ~---.7--=•.m,...t0ti1154-milibmem7 1 ands.
;.' laisoroo.o 4 ,,, ''''. k
..
.... , , .
t •
t • f;
-
• • ..•. 1 "-• ••••••..?!..•,,
f -
, 4 ;
: -:-•
-•- , _ _ - •
„,„h .
•
4 .,
1111
r ; . 2 .~~~~;s~ 4 ; .
, ;-:-E:`TAJI4IStIEDI:INA7B6::
Colitis lion. Sn
I --
1117Cliwut..—:.outin vtmre
CO.
DocusisrAr a Qum
Patin oil AND OilimEinotc,llloKalAlT ,-
2-47 Liberiyistriot., , e.
aeaj INTIABONDM FA;::
. D-RIDDLX,
H &m
nuet toJoba
-i
a 183 Zi'beety et; Pittabnigh,
PRODuaciiiiocounr Ant cOms- - .
ens #tratAlikti2'.
aramihnsaasats ravel:trolly sotkftel.? kakis+
W . i Warri.....—.JNl). W1LL1V1.......J08,011,,14W;
14 ,
1 - xi,. LlATWWitoTlEtana.i
.tow AWING AND, COMMISSION
amim.. sailors Is:2 ninon
PR DOOZOSSIWALIA,IO.S9S Marty
suss Pitsburgh;
Pik. , • all ulisol,a,
•
A; bULlOlEß,Vommisaiott
Deatetin Ctudeltud Saffastr
aaa - smi OILS, Gym, DIOS, as,
uttatlia' No.il 133 ilberwitir Streit.
Wiliam iista.i a,a, ar t aui ID i tIrIDAWSMISIIIIII/S
litalialDo/ICOOI/3. J :
OM II N S - - *. - OOP
4 1fifi
eizagemi TO IeCIANDI2IIII, KIM II ON, e , O
t
WrEfALEaIS XI.X'
Tv -ocii i— 1 ..., ; ,
. - II cod iiC,Water Btree ,
,
' ttabl . ,? Prnimaig, ..!
RILN L 1140111....................... ZOOM
(
Jll iarr I. HOUSE it"
Wll
,LP. BALE
,G R 010 - 1;13,4
. lUND - ::1 ; ; •
COMMISSION 1111474:W8, 1
Corner i lci Smithfield and Ifaft 4 E 4.
Jealldr ..PrrtniiiariAiiiiin ; :,
1/ra
sTaWAP
,
Groan'iTai
wax .8.1 yawn y - . ..V. AL ' 1111 .
JOHN- B. ceithiLDl ..4. -
Oommlision and lioAraraing M , . . .. -
, illi4 Wi101414111 'Dalai tEI. •
i
WESTERN RESERVE OH -SE,` •
. ; . J!Errrooli LARD. !pax,. 'moos! no . :oak
, Pot 1101106'1 AiLoolh,P4oilltilzo. ' MAIO oPlit Vit.
, . N 0 .141 and 143 'Trott lit''' • • Inaig.ll. l
..u. aust.l.—, - ~...„......-.... - - rensaan
1 - -
'O,IYLP 'dr.' , - - . 1- .---
..
• t, COMMIE( SlOiclila 11011 N T,S
,1; tt ~ AND DIIALt444 API : r w
. .
1 t W.1.,C1i.R., GRAIN a. PRO - 161:710 .
3 t ' I no. ten Liberty litres ' • •., --:"
i
'' - ; • , : ' rrribto o,r - r.t:
j.,. inwii, ranari./iOll4 for — Billuii i ll - family
02•,,,,r0t par awhainki-liat odd V
Ailing uti.rawrilirottaikdisikgenscalbre. oesklytt
ratio, B. SLOIP
1.3 0011fkgaiCtIn!"
ind &aim to rkair, gad ['rodlike
TZD Lilian! Inuit hautwati,
rila•Ds
...p h
a
AD
Anne
111110441CK . .....;.:.14 le lumninr..ada. ,
. ;
.. 13kOWN & iiililiPAT:l3lo
1/47.1;7[812108A rife ' GROCIEIII3,
'....2.:. _. _A.N4.1 1 7/4170-/X.: i
- .- :-. ~ PLO R. -AtN D•BE $ 0 8,
, .
! N05..191 and 193 !lbert, st;'Piltebnrgh.,
.. , • , • .- . j - ... - illgteiggists.•7 ~ L
• •
.: i . -Li A.iIrALINSIS i* lic ot t QV, 11OLIC.
. ... 6. ba ft4LM:Dit 14tlthyts aGildriika ... •—. m ! '...• airi.. via ;irrjf*lrif'd 0,4 rn m s
I !mairallaus, faiutio...... 4;..7...:
4 411AU.N ts, ItEriT4—wlio • BALL
.i. , iced PAW! Draisgasa, - conseroe 4. yad
Ila
- I •Isaz' 'aisatizras,-- , 1 I. ~ ..
I' . i 00E441 ArLAßdtretti . = itiU SISSUJI
t/ . - -10 - I.lFUcteeatilidau !Lariat and DI.
1, , aidda‘dadis disunity aslant a fan aabykda
:',lfietilDtillitt DrPgio. 411Fa1 . •
sotry.azudall amain peaftezdagtolda
i grail/Sumo . prnaalosswoodstady
• -
# IL'3ILEY7s I / 1 1„ .gffirtt,
!` viweatreet r eouleor 145.0 •
.;S• Vl4llll
i • ULLA' P. Isuu . rt Whole4al.
la Drip, Paints, 011 s. VsemlattW • •
lioAtihlgpesty,rttebt. Pittsourgh.. -- "
iworilllPonilT•oolvoirrorativittErnt • • sob 24
- 4 , ..- ittotattLas I
• ,
InkEALERIN 11386. NOTES,
JLP &ads, idonaigeomnd for mow?.
1. riltictutali prom% thitao-si ageachaa
i:nalsasol• *mg. ,
TharrutmilawsulzmagiAzialtasoasy so cod advan
-7144, -..kahrs.ritud.lbig aid - seemmi • payer 4i3
isrldfax4tOsaaka •••••
Allowaniillaalaollll2llMO " RValini • =Min.
eac wfaudaltANT.,Bl74orperito Pooh Or
~TDDiltY'~iBliil. ! • v ~•
swift longtimva:
I.
. •
- _ Tom
•
„It - frit - at u
' _.• ~:•;:-! kilf
,} stu.
'1 carvirifmetl
,” --, -• ' , -,int .41. , 1
- --- , Hia.-hice t
, - ---- r e....-kci,
4{ ,,•,,:,:,..•,• . „„,,i;,,,
... , ..
• - ' t ~ '• , 1 eninnitngo. U. i
'47 - kill 1114. beam 4zi tph,,.
1 .. ; 'MOWN itn Vad SthirEihr4OT Kir
ell..attsatnir -• • ; • @NS.
liaatxs,-,4.itrasa,. Peolsr- •
0.2 4 , amonsaata, mutt« icam.
'PIS
,
• ' --ISU • 11, . -.Pester in - -UMW Jhera
i u•'•`soodi; vogeniagail isibusa• *Pit
• -.. , . , EA/W t jaittrhtot DIAII3II,
• - Rai mafileVisar.
lad! tit 'Mt riot*. PI Ostialtik
DimE:=L2=l
_; cram
• GOELDI3B,
IMOOVOIUDCOMM.IBBION MER
.I•I4 biimmoaWk.l4:4 2l :int :=l/5 31.14 5/ l urpt.
Os& Aidvanoco ma& oo Ckpiaggrzunta
Witelgage, N0..114 &woad St,P4taborgh.
rt Mra To • •
l t •Pttub'h.
*crtror,4 hAlty/gtk de 4o
on Runs , , •
.vitacqr draizaur, of .1111atabiltraeof D,14 D. Wawa.
adlilkireo•27'
PlUatft.
imenozAtD amist.o4llc,
N t ff'4o.y.l"B",s,x,r. 'GROCERS, • Produce
44 , ii rc ir4 0iiwt a ,..„,.. 2. . t,
Maw fikx,,Ompkikedsyto.
eftilutni,
indigo&
LAMBERT do EBIPTON.
VIVIWVALE:.O.MMR : Vrodwwe
w -4164 - 10,*0 nematode. liontaa
Malaya
MOW WU%
LL1T7116.41b
"INI,I9P_A,*I4 I .T;a II 77:v 4N]) ,
_ a ir
dalg/LOVII,IIAOO H.
not Idgi 3 O/ „oak., ' KNITTON
T4 FAAMASS=ULkIiAIIIibe _ ;11 •• 112
*wed stmt. .
a a 'Aiwa
J. WATBON ".* 00.,
• .
yinaolesala
- • • , ala L.. Imps • • !
Rai* lib3h, Oils aurPittsburgh
rsitSiAtait-w.artmas-wramisT.
'Abikiesithaela:% - aaltdri ITMEIBVIIOB. PA.
linUal6l4lol. B
- 1 2932101. 1 & 7 0mm.1 2 1
1101;; 4 16i - orail 1110 'Wc6;tl titrisei;
• P; • TZTAFTX 4 4421 6
• EtaLl Qualm No. NID sait 132 Most
1,1W116..4—a• mums
,j 1/1M11....“4.1.11.War011iL
OIIN D & (XL, ,VerANX LX
A7 -1 11roosio-004-Cksiefookos--12420200 No. 171
Wool and 211/dborty obit& 141 2 6 227116 7•12
lamp .laban "twos.
NAM - WILSON;',WIIO4.ZSALE
!- $2,00/Uticabeettibion Nit t e i *and D&.
Pnbeice littatetto po i No. IN - Weft atria; Pittsburgh. " Jab
MtV u lt e.C.11.11 6 1 11
6"rl / 4 1.00 list= f iroo t t
Wilik sea ificßlS4 aPIS
WliOL
-1:16610: mu • • 00.,
lionabantkiod Arden
e rirrgir=t.ius4 a •
PlttiNareb-
:- ~~iuncattai~s:
THOMAS MOOSE.
VEANUPAOTURKO of AND DlLig
ju lutli - orrifoal or
..!311PRER.D1112ILLID
POIE ; 111 wawa k FARILT tINIGAB,
Hoa 180.191, 193 and 1 . 91 lint dm% Wilma Illeaftb•
Warms; .4.l4kougnul2ls.,
. .
gfrittnts orfas scatted. Moth t market yeas
Oh aid all atm gabouliar togrudfinsto
lainfraljt ettriollstl by• poxes or" W tmproetel.
mil
JOSEPH E,ELAHHAFALPRIE CO.,
Corner First and Liberty Streets;
WITTOBIIEGH.
MANOPAOTOBJEB OP t
SUPERIOR STEAM ENGINES,
aossr..:;.essoefaza7. so: ' .
P. Wati,lsVo47llAarr Co.. '
(~' "'to CI Y. 4. oursurr,)
Attur 11 - ILRB .O F HOT
"nuesstot . 104,401144 ohslraa=
• fAIIIOI4IIIOI molt *alum 'Amu co., PA
101:174 Wareboa" Na 13 Woad NC Pittstrarsb.
LX.CELSiOIi GLASS WORKS.
A4.4IIIfOLY/.4. o.llklrit
IVOLIE; PIAYNKETT:& 00
OLIII3 maiNUFACTORZA.
Warehouse, No. 12 Wood Street,
manisiof Pint. PEMBIAAMI. Pa.•
arg.l7ll
P AIV /co.,
11e211.174CP171=11 OP •
WWl* 011.14. Li:topazes , Oro OIL.
' oxpodoo In Anzildiog oar PI&
Amy old doing it op eliti roomy laiproroutontoodl
Tot Puma to other Riolorn,wo fool sore Wat our Oil
omaixotbriarpoool.. It 13.400 r sad WOW.'
olialboiltiodar ellsooliodAto ben IllosokuWloado
—amoloatly on bold and for Ws at oar cilito,
annueogtook.lllth drool boxwood liarkorood Wood
`rtso
ide,DingllVllllGth a. CO.,
Uornato-Plice and 4:lrEireirl . Streets.
Oar oth Water Woll".
'Firt-2 1. -2 1 W/1 3 1/4t6vit '4* a,
MANUIPACTURERS -OB BIACIKIN;
- tovinumwmateeviropAn n.
liaTßl iti G"lrlanr ItIOINIWAJID BL UM
NUMB ofall doe sod best atyle. , - , •
1121 :1 " &vtice
Nag, sad solidi watt la Itas, trading
ProllWal o ll l ll44o l l l thiractir
41,31 W0 VcdALMgk, S *go matalift
diva
OsOn.banna
• •
et lighwatisetawygosonouguemed IA this
clam lcopssa
L i r 'OM 114Ut MOM limit and gobd
u rai
Wawa
AAA 4SA.AUMILL CO"
dl th et; Marbury, PUtibargli.
QTRAM BOILER M&KERS AlqD
Vuebgeotinatila4.
beam
4 1 g=d11,1=
&Oink Odarnirm adm, It WI,
Cloodarams. 111 1 7 4 110 1 Pr
o
Aboolaaakoside w EtWicr=Thf
'And &me ttuivhortnio Oat All mien
tem a 411 Anew wesztl attnidat 6, ; bon
aa:Sanntens.
seam iro9ra4....AzosaLsca.iawas L nus.
•L'ill:11(APIA*15:04
'IIPPMI/44,;i1k9;.P_181f
Of Eva" vl)ftoriplyui.
;AL
,SlVlnitimAiii.A,4o4lolloltbihig IL,
WeAss commudy wanduceutie ImaalltstulT
MS MUM" and t 4. Wylie tad
saardas diedadtiddivod,hl
rriolhes• 00.
ViolasUnx, 4/0.
ci:, - JOIINSTOXI a So ., S ta .
tle/aylroda lc" I,26,""tand Job
AI TA 41044, • •
, • '• •
• AND
mlTAlsomwra.ii 11661( WWI, ant door
al
iota* eceseralt Thlrd t EWAN:sib" i &kcal sad
8 0 0 iiiif `i•
ageß,Lsoostmlisa AND
9 1 /Armuoriv,lll Mama APeiks
_ _
- "
-__ . . _
gam, - 100Cind"Onwnimat il l. Taintat
li4"qt!Nr*YR M S 4- '''
No. KU= latimrs,
opmkunt 1,11 , 1/11LLOINS II Al
PTITAWIO74
1211014141, spats 1108X-Aliz. • inv
•
St, -
'-~~. Y'i;4 -
AND ,C OM AT.7:48.C.:1A-,l4:,'_'.j.
PITTSBURGH, WEDNESDAY r AtI:000 4 `*;
C. B. AL,
r.
.
4#.0 747 . 4 4 counsellor at Ltsr,
Hr E•mumi W
LAW
No. 12 DaiiYitid iingti. 4 s7Fra i . Ot airiNGS i
12 7/61/61i: k , .;; Nat Motteollt.lbesthettirici.
AMUEL , LPPUBfrANCE,
4'X.T.94EOuPg . Xak:ssr ,
_onus. nna_nuitLaiktorneffi amoz
86owiraittlearo.licht0417
- -
JOHN H. HIRIPATHIOH- ....-.JOHN IN "LLON.
Law, FARTMLUIRIP. •
THE jfiniEltaltiNiD %WM
is dia-dbused p l o t . choeutamift m.`
t the LOC JOHN N. ICINNP MOH :,
PdObithaiilliffitaarr
KJAHRA.M9/E tt..)IIIELLON, .
.69.101ANIUYB. ,0:1" ypL
Wo: Icertii Otird, 1 door* do» •
ni7llll i nrreettriae, PA.
-
j9uN'f:t• 0 ,
Y 41.2'
AND azt9F4,l l sq4l.
fatlrd main. cab,
wri4Sfizirlcie:,:4LT LAWS
No. 139 nue rC , 19417,1015 w tading•
J.ePatenNOß. Pl.
B
A.TIVELPTEMAT LAW,
Ofico,'lio. 7S Ghat Btreet, i -
ens ' nrrasusas. PA.
H 011143 - EW
Attorney and Ckra4lll4 at Law
OINco No.llo ' Now* drat, =in Chem/ alLy,
wild/ply?.
TEETH IXTRAOIIII,
TriTiiioll7Z. P
BY Ml' Clat art A11P411.1201, HURST
NO DUMB OE GALVANKI BAITUY iivuo.
Odd anatbar to the dna anon Mal p.
Inniidao Milani advantage.
Kafka' gantlawan and th eft bunkna ban bad Mar
tomb asinend by ony wawa and an "SW
as to at* gaiety and a s
'SAW
whinny bambini rid by - paw= Isla
ming tki contrary. kitbag no know
proona
w mmriAlki.lllTlll Inserted kg Hwy
OUDRY.
; 111•11
0 8 P. Pluz4vD,A id ay.
Dzirsuir,
N 0.17 4 first street, Pitt sbu rgh t
limsaa),—Dr. A. IL Pollock Dr. •
ore Malbeins.lnnall Itr 4t.
ruanntran Augp calizas,
REDVCED
James W. Woodwelt
los. 97 aid 99 7MM <t4iet,
ma SOII RTH
,-..,..,•. ;•.,:,..7 ,1 1 3. ev .i', .. /
, Au Variants of Ityles4d iitbl4 --
- a
. •:
Hotels Fans Filtrate.' .rolpir p. t:
.ais-All =lsis gaoseptli ....,1..q. IA Oa hr.
alto.
ab amptalky rac Bat ts ilas ag= i - .
atimosti sad
e mappiledlllbiast Ila Ult sli,
Um I , .- — IV!
.....
DO YOUoWANT wf#l
DO .YOCtlyalSiT d 01143TACtilE?
STIMULATLDICLONGVENT
1L4. , 1,••• . .t•
:For the Whiskers ari Hat..
dateckbent taro illsonre In 'to tbs
Muse of OW Ilattod ittatin,. that they •• obtain.
'ad tba/graoy tor: stsif art low 1414 to odor to
•tostlt=nt atorrep•tty snit
• •
ose am
•
.lo roprod_ 07,pa.a r• UMW* t h l t lmboutt
of L.s. and tolfattsand to oat a tkldA
ea of .
W 1 43 4 4 14 - 90
In bunt Ora to . Jd• MAE.. r 1101, . tb• only
ono of lb" blii4 mod Um Ifignatt; 41 Lnan . ottnnii
-ft..108. kit • O •Pt • ; •
aeoao
It It a balifittnio tail, • yit
tos to otltTligb:
Ming inntnir-bittt-by nyan
roots, atortv bstftll•l powth4l • t
:Ityptilitikt7 RAM lant • attensmi
SoN Matt
- dorit*ltC •44 r
0 111111 4, 64 • •• • • •
_matt /
4taity4foirso.4l::* #ll. WI to
ottottoticatotiooirrits4o44t • • .11•11bia.
The •Cinm• Indmaisto • -to mit
r ays =a ig ol ces
0 1"117
Ibt y b• •• • • s e,
The inteartbirs us to. coily • s ysto Via aultetc
In du banal btates, to 'boat alt • tbfittb•
/moo&
vitattono DOutt o bso4tat elnitittli6
and Dealers; or, a box of tb• . Onnotott." ( grestatd tot,
„boTotwoodighosktriuk t oot to en wbo,dtettik
ft; by tosW law)) loodtoly paw!, tnottpt.ef
1ifi 0 !,, 4 4 - . 44 ?4 4 . SUN APP 4 4 . . 4 ., 0 4! •
ao.
Km;
streak
tilinife: az
Ur" 260 bbdi. N. O. Ilusii...lHeir
SOO bbb. do Phobabou dlobers
ISO do! ,
dobortsdisdoull
WO dodo stsodsid 1141ds&
800 try bib to.tbobsib CAMP , . -
76 do lowan
basstrotbsi bukrobboo:S.
FL;Gbopodder sad Mak tall*
21 bbb. IPA*
=
12.11 it ,fialits—Pas bp' —•
NIP- brew oirflast/iimiriby GookL.
Oa; bt4e iabsestbse by as *tag pg,
insladr..,:, , JOILS A.
nal -- corner artillery/
adhlit
1 1 941 a-C • I I 1116, ors*
~,;s l= 4'sothaZifurnbsigitirc,kest;
• • farpt.eivisi
It‘"
.;.r.,...: 4
;~t;r"~`-'t
~: ; ,
Attottupa at Rata.
prresemiaa. PL
andtistrp.
Do YOU waver werraiaat
:DO TOU WANT ♦ 14171ST•OH111
SZLLINGIiABI'S
.1 • WILIBILVAID
lEMMI
117ntr8n. BULB AND - WIMY BY
rare m, . C
MT/ 111CRIMAX
_p-vr situ JA:la
WEDNESDAY MORNIN4 -AUG. 28.188 r
("cribs Pttlab Dilly Glottal • ' •
HUTS% TO TllO5 11/ HOME /A 00111/..
(Oactlamat Lem Yeetedsy's Islae,l - i
' 51. Thelerget Erste borne freer, slower,
aid better 'than, a very smell grain, eau
shoots stronger and better. • This fano par.;
,sktoo,•• experiment will test. I will sok
Wee into , details. Powdor, may :be" too
small in gran, bine too Volt, sea hurt
out too WES - de stoplerjustioe to mil; or.
;tits missile ll
lb. "PioPcii - .'L„,f l adki Alp
that Resins of the pongee used k,,,
i' bit Thiloi'ffult: made i n thb ' A t ri;4? of
lugs asahollbuk hickory auto. , 1 , '''',', ',-,
; PkibitioNff *TY 1 111 Fldt' 0 ,,,IPu vpi,otoi
may overload, your aut i s aide& Guru
Frain pan will probably not pot is blob '
Tie, -
e specific ST•vli.r'ol'eltolt As' hill
but Itie acme Tina will.coilisis te' ta
weight of 8.. than of coarse graln,elledidie
It is More istoPut. You eilthCortilti ~Rat' of potatoes: lnto s' barrellell :of 11 ,quit'
yob web pat more than a peck of Beillicia Iti
barralliledititit Wanes. ' - 1T.,..) Z::
68. Hever pound down •the wad coshed,
tor hasuner , with the 'naked on Agate
when it bee ruched its proper plant,?--Ai
load should . Ile cleverly, snag sadwest ;./
neither ;teo tight - or too' loose. ' gardent
crashed sad ground to dust, canacCreasi
the moisture of' the; atmosphere, fat/shah
all powder,, bosun welt grenul4ed sad
&sod; has a stronfiffinity. ,.
„,, ,
54. There' Is tici; - reason why adoldidits
should 'occur
Fromlipteraesse7, 24. Prom
oaraessous is dose who artkitit e etul,
and 81. From letiorsace and Aisitiese ,
Combined. 'Tinfoil§ no danger of • tdosr
where a ruan'anderstands Idswu - tott
le at all time', In all places, and Wil.,Aff
Olusametsnote, inhibit pool. andbelflint:'
Ceased. Who ever heard of se °Wander
°hooting embody , by • secidentl - .llsatity
tapposs'w loan toe beet; in a dank. toiatv
bas this is stubble, not ea saddest '',., , .
65. There is se much affastice In the
quality'of &ennui u ta sq. ;Ober lima&
most of cusaufacture. deineoregoodowtot.
bad, and sour Indiffereeit. Albs tienguisf,
occident Is cur alueb greeter lo los Usliffsr.,
ently snide-gut than la one talk. AtAroll,
58: Onestippilated with dreannutillic*_,.
ogre ths defects and oce whore the danger
lies is a moment, and will avoid or prevent
soeident; even.with se indifferent guns
57. It Is thoig htless, it is. s weer W
• og
pupae Igiskrantly; dote) to putt eltesp.its
different weapon Into the hoods Of any man
or boy to learn vial: I
- 68: - / pie smell arms, no w be theValted
ilteles sekidos,•for oxamphis, tberlanlts oduil'
het, the old dint lock musket, aftetsticoper•
cash% the trolled States rifle. SW.II ode.
Coleirevolyieg tide, AG, Em 4; ' *ll al
admirals weapons for safety and .
They are wall put together., at and
alltint,l4 all: reencciA Whilli accide nts'
rioo
happen with these it is act thilatelt a the
dream but of the man who sees 1e 'They
are made with special 'eremite '(ilncutlit
other things) to freedom from Accident.. ..
69. When your boy lashed I. leers to
shoot aster perptit him tobegietwitit a den.
his barrelled gun. The thinglth not sal,
twice iiirearic witte' ex-Unigth inertiderd
gns; but It is 'mug times a. great. He
sees something to shoot at, cooks both bar.
eels, of come, discharges one, thee loads
it, whilst the use he did not discharge Is ,st
tall cook. His safety depends on the locks;
If they are excellent no accident may esp. '
pin, if the licks are indifferent the 'jar of,
loading pats it off, and perhaps away goes
his hand If be discharges both barrels,
and le excited, Is all boys. are, (sad most
men too, In pursuit.) be will pronably put
two loads to one barrel. 11 he:does act dis
cover his mistake, his safety depots& eu the
strength of the barrel, If it bonus his life
is in danger; if it does not the recoil is se
vere, perhaps injurious. Neither 01 %belie
saddest, Ann °our with a single barrelled
gun._ Other ~ risks will readily 'suggest
thimielvelf." — ltoit remark, the ?Farrel' of
a double gun are Lighter and weoker • than
the buret of a stogie gun, else it' would be
to 'beep, to beadle.
69. I think about the retest goo for a boy
to Vara on is a stogie barrel; the barrel
not lees more than thirty-etz Mahee ii
liegth.- It should , helm thick iron, strong
about the breech. 8o strong at the 'breech
-
that It will seem to taper, or suddenly grow_
less, forward. The lock end every thing
about it, stiould be strong. The lock ahotud_
be Woof, perfectly safe at halt Ibeat, sod
very drm at full bent. It should be a little
hard CA the trigger. Thio length r is not too
short for safety, or too long foe sionvoitV,
ante. It le hard to burst, and will not goi
off, when cocked, by a sudden jsr. Itatall'
gun weighs Suss pounds, or over, she is. ,
eat will be @llia. The gyms oast be *G
eordie* to the isnot, perha ps about somber
4,41,611 ' k ips' considered, would answer.
111. - Nsiiii; poke "about' with the butt of
your goo among bushes. - This Is A — very ,
common prisettuised hlghly.xlasgerons.
62: - Ifivki carry lo a dedilpi gun in Owego, ,
ce,tmag, with the. cep oil . , Titleile - itito7(
doodim•up+.oll . o4iklid. of, toed, sittitilth.
all , Or any klad of horses:; ; :••
,138 llottirlytnifii i iidu to pont Companion
frills a whim ei, buggy, ok from any other
place, Canada any oircumstanote; valid*
magsti:eiWuda" blit'l l4l l o r 6 ' ft! liatrays
awkward and' debt/nous. • Always present
the litlik.erilb the PoliAttarlirde- - _
it -64. 'lt It .airoat u well not- to'smokirotl
gars, or to carry loose matedief iii you,
pocket when you are_basdling, iiihtc,
.or
toadied disarms ;'and It is well also, if not
tater than weill; , sor to put your Om jest
'slicked, irilit glowitill,Oaraltt it, Into this
, ~ , th a t ood . tocro your,parder.
85. VotilmaiyAeolifelltecbo be brill
liailiniry whoa loads; aid flan* limy
'sad haste ire by no tosensconvetable terms.
Tite more hairy die lees A man
lidera self poutued lawn bs a hurry,
'bar aways maths- haste whMii it li ettesioup
10 should do so. . " ' I
68. A beginner, man or boy, l when he
suddenly and 'unexpectedly conies upon
game Lets suited; then look oat for soot.
elute. Any one so excited draw* am hi s
gewie Sad Ohs **way. regardless of the post-,
dos of those around him, end itiyour heed
is bosses limited the object of as aim be
dun act MU. ' . i - ' -
AL Take, lay a belt dolga - of d oom of
mew, nor beet:mink 4110" - pre'sitt familiar
with firearms, let AtTi'pesetissl :fhb mus
keno al s target: •They will 'do
i tusimisbly
well. Then bold out: some etre ik tedeoe
JIIO4 to themes who- gas dre most sbotsAu
es wooto; lf, under this AA:site:ma, some
-do not ram dunes bona piquing [powder?, if
eau dab% spill haftlier,Ohbgaiol polder,'
If soma don't bite off die Nutlet and drop Li
11-118 om E ther_iround,_ If some dos% toilet tits ,
1 4
-trith tb? eirkinilte - ms,4l e dotes__
drop Os ramrod on the gusted witbous elo.
thraeg ii, 6r abut it away, If; Come don't
step without a Cane if 'lmes Abat r a n the
tlaY l 4 o- h ioto 041 , deaf- hand, loading, lit"
cte
'retteAdig the eatero4,Ath.;' thew Ism cis:
• • ..
stendtkirwellpleated to bawds.
ist ' F. scut Can do test tad do
it ; wen; until he bag ' ' d't• dolt
ylWand do RAWL' " 1
'1 - f
68.11'say tisat-netitilc ciii: dlipoidifita'
4.. Z ni
somewhat adiesit,zlrllispooo or two ,
is:the words 'lll,lllll iiltAlsipialittsr-tAillr
, _ _ ,/,'•*„... 1 , ‘t,,
. 1
litititelVoi:lialad Eglitisi,-keirill4 ens*
irlst. lb. callsyddituirition Idet.iritioh So-
I'lltizig li (190,b7 bits.; t Us *llll , "'finis*
aqw,lmpaljot.;bill Iht 914,k0t r . hove
best. ., i ,•: ,:.:- - ~..r., j :-,-•
:69 - ,';Opii o i , i th i b el t. ,Olgptidt wand
ifec.i'Atli f s . 6 . Ai 10.41314;;11P,/.., be cool
I,
..4,ol9,ffeimot4ei, pia blood
',Atli, 'skull i lifspoalq ,, Of 41) übszios
iiiiV;irlicattjsitkit inollloll dp t._ ippi Ow,
r attmue tif - ^ '—'- " t• n Tell , ,
LATEST MIWI L
LIIVALSHOIGTOIt
•- ' = •if ads , 45,3861.
Y fledittisilalidledeigialOrePeabisst. ,
Mr. Catneriftlii' fidifirile"tikt. Matt ltd
fit'ceidani. • "/IlCifitlia l iiie L inintillio. and in
..i.; i ;,, 3. a kr,,,,. lm `
h.ltade Vomit tier or operuiet luta&
t.iiaiiiliOifeif:,4!3,_ SC ' Oaiiii!Eil I the. ditic:.'
.. i;.4 '. OA A4l4?PirAW,t , ifii.latkftilf:'
JeK9ttotAlPT e ßlVltirf!fat i arkiPai ri ll'aftliodbr .
iivi•ions eettiont liTrkitift, ithliONllll is lag*"
tetanal - for ftWo.rikvgasisttioa of the army.
Thus irguvitobaldlaVoi ills ellmahmil r inne
,
406tiobillig Lydda:ls uthenaltraid• and...th,
daediesehrehatinkier tbor'el B . 168;0 1 01 a put of .
Ike :prow, sot ;Wage; .Wlii ,turraiiiiiii 3ithe
Bahltilit elf Oteeint.mal tI 1 ...., +.,-41 4 ' '
11J XII': Alleftmetakißetettlitburif ... - , .
t 16rf741N'e1M1Lt r .go t uidsraSiffaw 4 P I Pri l3 79i
4 g Ifilitggr Itft
iir Ethi 'co so, 'lfni
plants tolvirbeilltirdlifiriffl Eh the
Arodetry.iforemig.• ludifirklaV a 'Masae,.
- through; argethtgrasheataerfrst faith will Sad
ft 4 0 1.wftVtl . The 4,14. c9T force is
w" 4 41„, i , gunt.,, k,,,, , 12°, 1 1 rvelltell., Aternite
*ors ew • Caa . rad 4401: be wfults
'are daily:detoitheapstrent•-• 6 L : i '
The evil results oo;4fre- il sly pair' are
idrudecomktitidyiadditeratiel. T • army a,
three !Mist ellOttunLittAleffelfoll d tilatP - 1
1 4, 2 f ftitl f `ff • All!f t 4l" l ".eil . Pd
4 2.0„
lii also tatlyilitmakiynef in tte bag sad
elailitt frii. ele i - 4 . -.
.. i . „ ,
.r , ie, • I va d r it,,,4,1„,„,, -
~..
J Tile `trifsideiftPtd-a, iiicoPPICI;
teeeratiokienutere en me wad-WS° , to tefte
sari forthwith. etil prim a:martin r ,exprm
oginganiep wht4ehall. rioeireAte ,or a*/
armlet' ofmmaatnatume, prith.thej tetrad* dl
toiwardirjf them hn the eff,CAI Seceded'
1
Butes, shall be deemed guifty`tir SIM, sad
Outeitheddrdingly. • A --; .- - ,
t: , , :;Asessinarattrha , iceistmair4a ed .
Gth:thficleliin - winctiot esti' ithe, at.
lost Friday afternoon, to review el: Genr
Bookerfe .erigade, morale/ to: tb en, eller
dad , . +' - pulite tha renew. I A of Secs&
monist" were discus:o is anionalk arras.
sd near the rokit / . frs!erilibt.bal.
we
aid .ilia
airy: it is tablets.' th at it ; filibj 1 "was to
/
aseassinat• GeirPtdiClelliti,;.ben alfe way
how - h f - Varvilitil . -
,placed tet
the wageesiegg taadt • attood gland were
conveyed to the lasscapeoesi. i
, , Ittalelialak tao.tiki Re. f . ,-,
On Frid a y ampt.llotit. Tee ielf; se Lout.
8: -
ThomasWiltion; of - th e Celled to Mu:
f
itte ,Corps; tendered their retina a. 4" The
resignations loaf not • accepted, bet their
names witteot once stricken fro sis, no.l.
Defies the eight ; both werearreeted had for
warded to. Port Lafayette. . I
The Rehasso at etr..Betstat.
'Ben: Bias ii , loot to blab:m.ldr Cus release'
of the:Hon. A, ,11. gotelmr_.llia orders to
Ohl., Lemma", of bfammehnartue 13 h i were
take and bold tithe, bet Mr. Betel: plains
wu too mach for Vol , Leotolnfepir let kill
free on bra ova: reapolisitinity,sot of greatip
to Cu. Banks. dehght . .
A fiseeessivu; Expesitto ..
• Last ingtit I ;Pro lor lelf the asy Yards
aid proceeded down P e. met.. ,11 palpate
was to seas 'ill f the all oratt,; and sail.
liwitri, , lois t :ltiril below tbri ti at. , -T
Iwtelnfigkft2 lll fcdl 2 101 "d:groa 04 ggit:
it
diem' rue line ripsg,!----•-... ~.,......„
' Gout Ovir • she Rabies.
' I' am credibly idol ed Mit &lutist's!. Ilan.
sing It Ristimell, of ir,tecoed Cavalry , who,
au ith fell ,. AO w e osic.etbib glainica.
' has. resigned, hielso nitialoll; and *opted a
cayman, tatlthiele sentry tn Mbothert. Hs
hid the nest tionidifislonbeforetlurtlitlit. Two
stlinsAfichritlo the nkrne UeAnefiflteonseeet•
ad, one ills balloted thaLthafailir iris sidi-•
mistuons from safe Wads, which- tho an 4e•
bating whether th'seeeptoritot: 1 ; - 1
liteAnil et' alarm lierrets.•
Thit'atriat of- ayei/leavett andllla rettioval
bent, produced Unionisation bat no Mutoles,
that milltary,mfantrskiavlng pre, been
expeoterk la - was notlfor the •• mend,
that he vetoed to take thou,* of to lajell an
es-corn member bribe( boird et 'pe la inher
ited by CrodttreiL ' Itlifi - ,ripit - P a .0 4014 4
~,
good and aadtabuta . to'tfoi imam tr for tide
procesdirg. A guard hiss bons- potarily
phkeed over his Uwe w hide Ida fes4ty still tw•
Asia. The city bra bean that with: Taunus of
the' arrest of other - ptomlneat ,a. to
othdlog tutlemste,stmeacited -, at thi:War .
141 pertmonte baggy twat of 'calm a vodoot
enquiry amp a lundinful, faciillut monad=
buiesnosur and eh vantissltatag Nikd to be.
aillsh ldandUrs want VINO? li,ooo or
, the Lona.
It it atatsd - ipaa - reliablw,zatho it that SS
difer; wasliftedy ands 'id Seem hue, on
behalf of toreiglitilikers, tit take ,000,01 X/
of• the foan. ;wedded tha Germain t. wonld
Pmallf. to Blithe iitteieet 4114 1 id Irl:deo.the•
ti l l
Maim' Tim *rebus, howaverotnathaid the
eery aa he is confident in Ws:ability of the
:Givenkiblint kiiiiiiiiitaie - ;:lisalt,erjtkont asking
tistkiit of limeigniceo4l. 1 --- f _
.7 31 ‘ 6 1 0 fittSrt, dorm
Althea& 011411111 the 14:1U of Illie`ir ten' Jae
J. Crittenden bra Incepted a Brig s
t wee coo
-memos :
leina-- a thar L iiibei - orisiy, -- grea yr to his
tatheave..sorrow, Als.sidest eon, Themes' , L:
Crittandae, etude- &t i the Government, sad
ithiristrthatitii stdbotitywbmildle Maintahnid
at every lisaarde t ,
'',I . UPPPS tar'. Eastern TiOiwiliste•
.IVis stated tattier. iikffiasity _ia the way of
evading troop. bath &mew Tinmessee;to the
rehlpf of the, Using Menlo; itigtftltate k growe
oat, f the Reeve] gomtioit of Widththy. Thil
aentratily. his. ar• kite so , dsebt, Peek re??
',peeled Itota. Ike best orgtablio4misOnt‘ and
_when ths_oppottrigny'brius..lnc_t Wring the
imperilled thuds bribe O oleo, no moles
et ifeireeltyle WOW treason aild tong will
be' nermittoidl- !AP : dois:l the ,tp "fees' .' o f,
' 4l l . ll . G yeare c litsa tLl,,
or
it.in4 r-. . :
lai,
Arithardlcllatigligeses mewed` Cram Ai:,
nuns states that Immediately athe battle
of-Bill Iftsi...liik.ltistial :awful mule. is?
ru i
traawhassi assOiso.kfaikrAr i 0 14.,4napy,
'aid that tbe retell has been Ise
,yra egutarmea
of -large forum ghost. Tenni fees t Virginia,
which tad beim held for di Nome opentioes
on the •litimiseipPL- The Cotton !Suttee bed
atm forwarded Mtge ; aumbets r alli thu could
be spared ' from home—and, Beamreganl hu
sow infuser throe( than at *my griping' time.,
Ilisthlittd( l 4ol4l Aneroid/ roekipet& sow
mesas an onward movement to Pretrilat his
Army theCtoinltinto ilk rolallon,lo Ito less
an ozPvfola that be will vutill* pa attack
The satitasars shwa , 1 ; 7 „
ciaionutioskiaSisaustaind that Shea&
timore Bun has beeiV indartosaly diettdathed
snow nth &dirk!! pickets oa glathigmeg
and ,Wlllllll3oo* Itallroad. It - h .4401311
not beeddmiwst the *armee. of Gonna,
..entr„and_thrtGerrethemns...M.:l ' of
improptgendruity. .c.s.- , t 4 .'1 , 0 _ . i A
Ur. liseelihnedge Idar,,, r
It is stated heti by pad `..fltiie
Louissilie.that dm gosievllle • • ..., 44'
tali sltetitant of robs; 0 Brock
fa the threatetutdrlo,lelthltt nity.
that front:l4V reeking' to 'pries eafidtuld
'dank theledeill pimp" by that . ,
Mr. Ilditikeridge thighttobiditlif 4thlatitg,
that it he hadinidtobikkkhibrad Itefddrits
them oat of the tower, !-- . 4v1
Illtat lifeholeve thetteasief
Thoiteirithi`.l4lt ' know -614. Plank aid
among that isituater.robasmi.notnei to hem
Hoof that le has pirebased bleralisse bp Imp .
nefiftrhatifite)ledakhie to as fIllt“t = - 5 j;
A t ..2l 2l qawaw ll •l . :'_.
orpaktea, at , ,abellisOlid B , l ,4 4l l._itglibt
W _
et t s
was stesatipapiwwwwk . PPish 2
baatdaoftnrd the appointmentomaissegge.
AtittAlfigar: L at I , 6 4,,
, ...., 1 0•„: - , .1.4. ---, ..ict 'fi1,... ;
...
- 4c4?t%fib.
- •
I
, URNA.L.
:IlltitadillaTh The lauari U. Compasyei
PBILI"D'E'L'P@7I.
0f1ke435- Ind 437 Chestant ist.mear TM.
stNiiiikelid urea/dimity Lt, Uq pubillbsd
?egloalySl said - 0 AiremblAtatog . -
Pliitaxtvp4SplyseareS.;.....—A=l,SS
A :=l===ti c t . "I "
111= 3 = 4 1113.1"""tirotrahl t
o w n
. 1110 .73.
rons sz
40/. Chi . o:6ltPp Wta fromii•mium• • wtdeb this
066466, m
ow =needy lamb ats twos :MU which
hos te detsents66. , , .•
Iscusam sia• am wiry SoilW46'F
dr
.., _ .t•l,a . tt * w a l
i lerik4ll l l l o7o
lortipardorlisty
pm,
, 6i as
rereaL ial ant r A I . k 6 g 6 br - " s' =tkl ausad. evl' -
-Altaoe 4966_646qtaposatIntnsosysi Vaal 1166
=6l itleadtl66 to . 16866w1th, prompb466 611,
,:
F,tl :G.:4:1 :r .1!.,:,..v..)
. Ms sr • • • t ' ` '
lams pikl dining Ur_ parligi.....-4-1106,085 67
..:_.lll36=Bo..Obatin d...616/4.4Mqrdacii
miD. Lorkk•
MONO WWI j ir David IL - iiiiaftbal Ot s ham
Isiathersita, ithoutti irit o, Dabo,Oao. W. Rk.b•
• "04, thornlrak&
- hq,OriaLttlf. wamiti
- mum O. PAW yia!
i tsm he.l.:B#4 7 lantro
. •tUID
seri OMR Doethisatear. Weal lot Musa au. •
: 1411,1411111101. AWL lin:silo Co.,' .
- „Aowigripfloogi. ffork., :o,q.!trieripalio.:.
,9goet - §;:lr! , 9.° o .WThird tau ,
tilz(lba.
44 iii iraw
zzietheaftis 6 Viiie.,:ck no , .0
Lilwl=6
s ftii d 5M 1 1,, . I " d ta ;Mods
um". Lskol 11,1341 410 CIIIIOLas. to, au eats at Ur
nu mai stas%amer;i; iiiieirini..
7 .02 norm lIIIIIdid an.-
_. f : , !
:• -I, , .043F1V1 OP. , .001P.110r. .
. . . . ; Nom= I s 11130. •
tilted Zda/in Scram Nodal aad mane
-; du. - .......a._
19900 , 10 y, Co d 119 and 1n5ak.......-X-. 114703 Ift
! Pan 11E t1. _ . WL0ann.............-... » ...i, MAI 90
11116 , d :. ' IMMO nn
Madan 0•0114 . 1 - 11171;:...= 1 00563 se
.9.llaspeo apse orsi marten 8900 agoa - 00
, _siwancips, - I c ii,ooo act
Ha RAW atathas. Cbsz J. SUO7 $
00d. an nondhu, *Mirka= al 0 1 •'• - • *=
l as tarerra,/stara d i and year ; 1,660 111,
iOn ttba .111:1, 8411 ..... 1ki..:..............Z.........:. ' 20.101.04'
. . , , iSSIIM,
DRICIIIMI •
- ~ . .
..1 111 7 111 , * firth! ! '
Lau.ler '
4.2 reoplle~als4
1 .1 0 4e , R,_
Daft
7 1
VERRIRI . 4 4 S
.1
Wldrsai
.c
- ;
' C - Lialpsr;
; ,
Obselas Retry
WAR
;
Moat lauttor! • ,
&AZ'
VI . 11111110 ilea.{ • ' • ,
ty thilillaiss `MEW tuan4tes Co.;
• — iii'i.,ititivvii,l.`icia• .
tip' tineitii ff ilialitat: Or. Pirpitztis, flarcauum,
...iftnitark dtar dla TowiscOsentr7.
'
_ -' -MOO N 0.208 Walnut steeot.
auctalssakisalkios gla.--bramta. a.
Vim " :t.... 121 L.....45155,6aa co
Steil ' tritelasa.«......-:-.4.::....4 '1,4(12 150
pliamMliniettWell motet Idartivil ;.,.,. ~,,
V., / 1111111 = 034 1 0 0 11 11........4
~ 4 . .. ..
. k. .pgr oatima-). ,ffluxua IN,
.A 4
CC
' kla Z•edidttpiletatdat Itill , t
raid ;say, sartpes kia - •u.........: MOO tle
aitimi1t...........4 .Z , 110100 Oa
Uodiltasilt=tsit O S d
lasorsacelk•-. $ 4 4 11 ) 0 GI
Molt aft*/ . CbLj ' UN*
BROWN ILA latimiseio ,41%1 Oa
Het: a a ' •4 ' rWS Or
,ftewsiceAtior - .110 --- -a44....— r — r " ' InliAssto
Iffskiit Maraignigieifiris i1arip......,:—.....i L .
180 to
los -siestnitae; kudos, pgpir--..1.1, 11W0g 111
lb* ktcoostgogociriatisnatoggi--; . MIS It
ohno i —
Orb go bog gad M m
eat gigegreg.. ' `ll,lOll LI
- • ' VOWS pe '
_
OLIN osmium
Llogagromp.Otact 0r Omni - Wm ii.
Thigivglis.,o4 o B4:, ...1 0 1 1 10, Prefffecifi. i: W .
ittair.. o.:.'lSenoscak _Baaj. IL
.10a ... Joan 11.
Irairrialtriesbal lima. V. '''
SW; TtliggaMiggAiggtati trod*: tei k a,,.,
°O.• 01 , 19*:0,11gittli llogisa ;k r 0. Wood•
wait,
, , , , „_I.O. 00 avid
aye - *eased corm ?hied cacti! streets
- -- ---- - - - .
waggons mossurazio* .14tprr ::
~ .1 ~01,-.21.T.T. mi-0114. •
. .. .
• aim; samocrinum(: Mint ; ' : , •
num, its: UMW: "OW; 'Psi a; C ,,, :* Wsr ; I
boom. tp.gt4lo,
ICI km' toostime aB linfi ft r i g kid; Marta
iw.44
Mat? A Maw ;IsaMitlimi clamped =APPirtatatir
pie- ini) alPaziBPKb *CAC t SlOt-filei.
MO istatthiper, bx pitmentwinet aii Pis*
luta ehor'adraderviliakeig ANS at cittr;
tiwiiiiist , ~ll.oomtiall•datltot be tuaraLl
;;a1111121:1100203111,11 41E18
~...` -- - :1
..... IT4Pais .-
t 011e•Rendass..
tb _
ges 111.(xxl) mu;
Nem
.44o/lalbd. euM !. •• •
Airel.Tita r M,
0. Wasokam, .
isisititesugy,
illitimadir Spar.
:aatanr,Adiasii
:;; 11 0,144 11 .! tiell#Pl l FnUge• - '
'
; , lour mm 44, .
tactitimemei 11“71: Ugettal.f...oo,ooo.
Timmiaalsarkeidy : /1111111Mit a. rnes.
JL
, OR zwintxx•ma . 4 c hipar4. 7 . •
c ..4,eamtemetk -
Awe swam': 43
ABITORD IPME, INIAMANOS
2LA '
• .11110.1-044tate
Anstillb7weir 7
• 14 N
(113.1.2 2 1 WALL
llytie 4 11 YR,
P
'ompons Deot i tttpplitaciant% .
AMU, AVONISkei Manz,
iii.
Iv R A PAp , i'r;- •
NorloOmmill! , !ftlart 4 o44:,4i! B-664
• , • :a
la . " 7 "it otittOistr - o
arm reMil
itaillitt • ,
WIC 14m osiwr wl & dim ,
o V i r aiL A
• P. mifkiskinor:H .
y...aikk. •
0 0 4- 1 1 ,1 1 4 10 1 1 1 4Yr ' FO Udiar i b P
b 4O ! illgiCatlalillt IfrWiefiltiVe a
• - ' . • . ....44.:... ' . . " '"
ga lf • ••!. 4.• ...4 •. ' 4 4 . wed
''''4, I—i 4-
(3' • .1.
i -„ 4 , ,, mm t s , , , ,, fill ik : , ....:
1, 41,
wr ., r , , L..4:11 . '
01.70110%.1 Ozi ' gss•sod 6 4.
s. Were. -
41tit
.. Ha .1 =vat
(.3 1141:.", , O ' fa15.r..6.1 I .
ir : anusirc4xoxiiiLaus,c,4 1 ,9 . 9 ! i,
- - • ow inilwatinnuisi.- .• „.. ~ ,
chirzwe ri rst i,_ uiii.T.l.Brurk,Blook.
, •
______- ' ALNDS
virptaaa* -,! . ..... f . -
itaysimiamparram.‘ iii Air _ ...: r . , ;
r , —l7.
~ - airs..: A Neithaifi
.P' sicioa s:Jt t . 3 -, ..i.1 . zpZ.' e';!.:, i1491412116'
. - .4.i ! , :.!:•:.P---r..“...1,..,7.:L t.:..`...4",.--1 , ~.; ; t#ii;':i;,
• *N. 4",
VOLUME
iMiiP
. _
Swami 11.1510 km '
4/: IN helms. , s
Altes)1101s.
&Sward Darft saws,
.
9.• : 4
dadhlt.g.
`Joa...ll^'
Yobs 11141swf10114mb's
LAM.lllsrPs.
=l7w3
Vas Itialdant.
::11:193.1111
'-111/iontli=
• Allatbilial •
data. allal4it s •
Willtizsit ikk =l24
=CM
IL GORDON. &di.
.1:1S:1k:11;4.j! c,:.;
r--
fistttiltts Qta.
OL D Pr N'B
,L. r h u
man.
:ecru and Cases Repaired;
ELLT IIII- ANSIZBLDIVIIIIM
Woe tbi eteettiet hoiloik% 'at the otmots et l°.rt k
Itatiotteuouveextetehorh., ,
poet& itetegthitet ch7,lmbireene to np,llr.
Dee sod thin" ey- , ottig.
same PATH/CIE a 00.
oo .
@TA
- W,h9l6,Zieateriin _
WOWErScin , itioL,W426gastrzzo
DRY. 43100D8
70 se , waiiihrtio•in
.&1104
'JAMB' EL 011ELDIE41 00,
ion ixma: L *64 Allister/ orn.
, igif#4 l filit i cir
ISS - IAGS,
. OSrtikiIITIAGS,
13 inciseettA, AID *whew wide.
Orlem left tit Co!*, 133
i litroodites4ll,taugboritt men attipitba
iltusifer - Oil Works.
ItANIMOTUIUM OP
ObAr44lll) ..CARBONOILEr
t AND DLLIi nt
LAMM CAMMETISsOm i &an
No 39 Market street,
imiimluiontinaaridal
aggiceny rr oIREPTIMPICIEI.
r • whim -:aintsrerroN,
MALIN IN . 4I3IWDRIIGS AND
C0V1L0440, - .pen•famerr, wanas.
tillX4A,'BUrßing .13Told. Pazn
,ityiikuKuoindriesulliiPotittkWp plow qa.
whicts biogren r '
00.1ilasyllir1212.11:ZD A34oiliu2El Env
sv i MILIFUM• aitAciA,
Aisi ; ,na-wqmou ogiaperadd. at all
i me ca. :; .1 Z. , catird
Ao7io•
a r ai r a luviWs. D. sums
; t ititinr at s .
• to anissillassonlml
WALlciegAir = i n IN FOR:
saiteucts, :mama; AWISAVIS6. AC. Vl, a
.1116 and WWI! /MUM above Irlttly Oat. BD
' Wq4o4.4lPittabohtt4. 3 . jralrl
, - Ars a
A la. 4. Verner o=rt.ll sad nor gavot& ,
.; .* . A ilo t bslhoPe4tsl 4 l 4 3 ol
Li 4,,1iVi3
I a aiata IWO
END. amaisatly • dot liar,.
saa;Lsirtit OWN pog-sol
itarpposa Irate= aliriseCub r rit h i l l
-Cade ',Vesta'
"
21ika.
wir"16.441 411446
Pittsburgh,
i Lqetsu -a2 P1 1 . 44 -t-1.11
i ' ILUMINIMIII39 !I_
L '' ' ' atlitkil SWIIT°IIIB4
111 &
di •
, IT - impsimeri
.
- - ' "“xmittr maxi.
~,,,,Itt...d.ids.•
- Jecasomiti
Itsuicabois the fisThralol,4
NNW WALL PAPP2MBOIMERS, *o,
ja7 No: 87 Woos &min. -
ArAGOB'SNESSi- "
na 'amis. ut : _ mo ,
is
014
- swat men- 93131 , 1111.14,
QA AULAN, - GLASS El STONI.-:
vi.:orrias—oanietrt sabliirlim arm
-7114D fatitlllll3l 4c.4 - mimes
efikr.P 4 Paia` 4 h"
" it
RE194110 IL" CWIPERY
" 'Near
•`) No. 101 1 ke
mita,
J perihruCtianiPAiu I
fa saLawaaaserLi.aa
Nif la T .4 se • ri
m.. . II. II .4774MICINIMIMMALAND;DIALIIII
"I"=Ti l lr • Basin sad Ma
pusigitorDadowillsoopym e se,
angdy av law amt.
Ir 4 UVUIi
' • -•
•biggLß&TOttirbli
44D/1W.403441 WAXMIII4II9
laver Articalaf IV aim iraitabla ideas
aittOeka ot J0 , 146,Tra01451 • 3 1 Lars&l.
ga; &WO
• p& Oaaaik&a, &CO,
moll Oaroar at. asArket stmts.
...117 Tu1in1i....411, 7t4RdAdwu WY AXIS
' , - iy;:,:pausi.4 - to thus-
Tiotraiiilo r o.prwoolt arose.
id, , toridillogli of
- I.. ,, ClintsaY.,•:. ,:i , Liw ii,
..., ..,,ittalorto„,-.) ;-)• .----
•:...I• gum 183,' '-, cis is' ' •
. Ars, laresdlositosold cd" Und,dsnritixdo doresat.
W I Xr.. AK 4II A listing re.
fMt i s w tlt„
for «imam taws MEI tscomik.l Its midi
t*
the as ,agmit-as led prim lon
'NW • CP!low . _ f 1195 , Wood lei
0.
,•• 'asotinui:owmifir.• •
311.8T00110 , 1 1 13317031111111,111. r em
113nottaND,P11/1111113/1.,
• .113311111T1111sallliglia11131831411 Undo Am
iwilWag t l , 3ol‘, -. 0 ' 41 ;4 •
YA *oda* alio. 13 ttiroet o its dons
It.tkassea-W , Pablut Itanoilw
Wead s. will • promptly • • •• • • Zr... wh3l.. •
umw/Icausypet?,witc --
lo rg. =
. 11Cri• AUL"
'Mi. Alt SW,. ciadMlS.
blows° aft; by , Maid, &UM% 00144714 4 0,
za abort maw
ridnalatr „Am, larpuntAAßtmea kaad • any
. :. , E,ELIERS/rar.A.bri:WOOLZAZUS.
Uwe a 14,14 ". "I !!Iffiailaaj aWtatb
iliklse
magrairl, 4 ,"+ • .
Iv§ Nark:roux AIiIiVOPUSTIZATItfts.
4 1 m 1 9.M.:1/Apeci amebae
htletesto ea tee mew lerhalteawt,
hi - Ohlite TIM bteHtistlea.light
epee the staawyompe bigtop.inistftig.
£.O.
few
matins' OtaireneLstitheirawe trio Esp.
tustailhak.litetyata,
let J.t.Bll thTo.4th welt.
• lalt.Nitr, B.'IEIN4I,4IIOISZa, fur tale
04,8
a iLL. abler frodoceumwetwoks Oil. Mu%
4,11.10.1411._ PAlGital 4.9.,
latbid amnia laraslamt=6=4l=
1 0 8 041 :r. , i,-,l'‘Ll J , 7i: Ai .09.da
..5. _ li9. 47 Si. C!ut.fireet,
• ' Ati !laicism'
~ffbißrr"-, ,
-.Fi i aumermaymellif .
11, i .41 . E120114411N 0 2121
G IMP tAllillr
14 0
e. , ''4-.'`,...- ililiell13) , ' 3
7 . , . eirMlbbliaa
a
411"3111.14,1= aab
Vnitapippliiill kith
=64W rt 4 . .: Z.:::.1..",1. - -" S", t. t :i: WOW
1 61VU -- MiXak.VANLia...,__tilmaaraa to for.
glattar i !tPr i nro i goad 04, 14 a lai"
IZIOLTI/NO'l2lUthitg &Uttar quality
iryLvaataateaor tow this abrefake la the Mar
,ammo . MIMI/ tottionawra
li . , iom:mi,:-.i..
4411,111113,1 L 11&1211, :1
ti ride ifforoptiba alum 1/4t*e_w_._ L isti4 papaw
AUSIO/r DiAlVtalil ass wraumaaffbais
AU**. dIWMf •pd ther imam
*a gliPlubta Um&
›cimmograztaaediraturr.
°* o44o l ,o 4,9!imititcAtakettsgtifiA •
IDgktil:l, • . IF:l , l7ft:
dr4liazurrzow,„
omari;inati
. .gyra im M v
J'inaldse S. sad
Otptp • -OD Banda
ism= se an #.
# • era.
7-11 ":' 08 .44 1 .
44. F.., Intl? oie:f