The Daily Pittsburgh gazette and commercial journal. (Pittsburgh, Pa.) 1861-1863, August 08, 1861, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    • • • . I . ••
,-
„„ •••.." - -..:*,...,,....1,. • ...T . f.i,-„v,.:,-: - .: 11-•.... - . .. _ ~,,:'''V•l'e, , .,- z , „-,4-. , .._i 5 , ,_ , ‘ T -1- -, :.:;.,,-,. - .,:.---.,- . • .: , „7,,..:.;',.,;; ~:,-', . 7‘,....., ' ''. 1 - 2: -'1
• : ...',- 3 1 4'- ;
- . T4t.,?1,'P., ~.***, -Y:1;50.2,iat1., , ''' ~,-;',.;,,42
..i.1 . , - ,...14) ,. . a.A., .:'7 : :, , ,....eg: „.,.."3 , :..Wp .z,,,.-f i Lf.g - x,...;;;.!!• ~,,..2...1-3- , ,'.' ~.i.d:... tk..., ' 41 14-4,••==: , ci*,,4;;:?--. 1 5 - 4;'s , :l::'-f:...:
V
e ~r, . - .1 , ."-.vtrz;vcit.44.4,4-- ....; '1!. z .;:4.1:iMh4.1. , ,, , , , ;-41 r. :e;:010....1....,_4-.1,-i.... , .ter - i-Asvg. , ,--.itti.:1..4,.i . 4.4, - ,,t - ig , 14:5:.:1.-ir.::cee :;:f 1 §;,7,,;;;:t .- _: - , ':..
O t
... , -• • %,.....e- .1 , ..r,k...,-...4k.P.,.7;;;,,y..1-.... .:',.:4,,ar.....„,e‘i . .,:kafc.;*;kiZ..f', - ..1 , .'...ri.:.-':..01 7, :f.ic1.':?1 , 1.." , 1..C'•';' - iss:.tift.. 4 l , f''..'s;:•'; • ....ti, 4 4-1,..i.t.....:V.,:t',,,i . .J.: ..;,..',.,1 • • ,e.:..7 , ;i.",''. - ;'.;;;,
..., ". AI ...5.,..4- .i.1.fr0,;?...:...,...;k.tz!A1V;..4 - -tei::,.4....5ve-K2z.z.., - ,11.- - ::•-f-4: , ..-r.P.7,1%!, ,, :;:... , ; , 1..,y,..:% , :.••• ,; 4 ; .•-..."-: '',2.'-':': -. ?..... ••, , : - ..'..'.3- - 3 •.-,- r... - -,.'.-.< - 1 , :55,.. ~-
.-:- .
._ .
-- , r..,-?#. 401 Y,:;:: : ::..4.1,53--:--ropir.,. .8. -4E,.......-.iv,..-ie - .i.t.74%•.- *:.-.'" , ..p, t - vs - '••• -. , :' , -"--;-1. - •••: ,---•:.. '•. , • t::: s --;,--A •,",- • .. I •,-. • - .. - .. -.-- -- 4 ,
.
'+. '' --',.. •." . .;4:::: : 41:1 . ,' L ':.1".:,'.' , .„;;; ..! 0 fi A, 0. 1 „, - -1,74.;: ; :g...-z, g 4 .. ?-i-:"; ";"-?..:,., :- ... .... 4 ,-.A.i .. .44 4k . , .. 4i -,.. , -
)
..: iss,-..- I.• : —.
—-- . _ . 4 ,.. .... • ••. . . . ,
.........,..... --.. ....;,-;
...
-r-^Y•eftstiri.. ` - ',..Z - • - . 1 - f - . ..?...p..-, , ,,. , „010
~.. • , s `: ' • , t
r, ".; . : 7, 7 1...t -
m.3. : ., ' ,.2 : -
in r t ,'
....:=
, 2 -- -• ; .. ; ; s1
~
~... .
... 7 ....
... t ,
t.
F. •
1 . .g. -11. k ' IV. •••;. ;-• 1 ,- , :,- 47 A . gh, ig - -:-.,', ~..-/..,-. •::: • •....-;':, • . • -
.t • ":..y:;) 1 ,4,.,..„..-, ot. ~ ~.,_ . . ~..._.• ...,, ~, f.-...: .1.0i.;.- 0 4-4-, E r.l ~, ;.i. •V, r 1 i t ) 3 .''f: . 7
I•L'er 1.7 . ' 1..:'-•,-''.-..,'-: -'•-,' - :: 1 ,-.1 7 ' .. .. "-• ' i' '..:** " ti•'s••••'l ' -klierti - • - -'"'' •• •
••,.. iidoinwaiwiNer . : , A. i'll' - ; - , x:''' , Y F; r; ' ';4' "•"" 1
-d!' ^ .a :; V: " 3! ..: WiV4 . f9 1 ?4, - 1 ‘41; .. 1 1 : 4 :4:iti '-‘ % : : : . l : : . k : ie-' & : : % CR I V ;;;'4 4 - A:Z . N . 1:i . A i 'J O ' .'
Vl " t .:
'., A:11 : ; ."... '.;
tr A .. M La: . Li . ••' '' ..' 4
;' '' ; ` 4! '''.4‘V;1734;4144:4"?'4443.4.1464;;•••:.14Vttg',.1 ''''l' ,: ft - ''' ) .'C'tti t li'lli - 4 .*•. 4 . 4 ' , lfA.: • I ' • ' - • ,'-- .".' -.--• • -•• 'c. ,t, ite!. •.. l a , , ::, _ .. 3 . ! ii . , ,,, .z' q • ---:
...._..,
C' ''' :.''' 1 1" • 5i;4 4 ...,:; . . 4 :..i.49. , <:.f.'1 4 : 4 13' 1 fi1r-- 44 Xi: 2 ."1" . -=•2 l t'zit"". . ,,,ii ny.,' B C -
:., t - if.e7"-- . -: ,•.:..,.):,,:i:4Y.--: it• -ez• - •a"i:j - ;% .. •$..-sir...)i .. '''' - *;:• 4 2'":":lriq‘,tiA , u; '''' -- 'A m '"'' •-•- •••• • ''''. '.. ' .-- ' ' '' • -- ' . '' . ..
. ~ ..------7:z-- -- 7 - r - r -- r -- , .. • • - r .
• ,' ''•,,' ' A-• • • ' l .-40;;;-' • • • •'. 4 i /7. ' • •.•
..- ;:;•:.', • - •-1, - 7 - s •-. • ' . ' •',. •- - ' ',- - .-
:- L 'Akillrail.X 44 ... 3 6.V 4 A 2 et .4 %•? . 5 14.4-4 * Z i'liii...4 l dtki ID 0-3.1 • . —TM' tiR .Qllfor . 1 V -; ;)11111RIVING -*, .1 Aliiin.ciT .-.61g -.,.1bb.1..,..., ~, ;.,.-‘,,,,,,,! c " , •-: -- :, .Ir-OLVNEA
t .
:' '''-f-:' , ,.jesiputwillii ' , 1N.:%/4 - 4,4D , .---------- .'
--
• ,•-•.,- .. ' :r , .mr , e „,j- , ;•• •4:,:. ! . ..!A '': -.. . 0 ." :' • ' ,
Ifi; : - ' 4I: ; :'' •;
-k.-Z4. -4 7ix-'•''' " .•"
' • • '....'. - ....
~....
. . 1• , .• :•? . V . ,P,CI 1 -Y
. 44 . a. -!!ek r,l' i: 2 4 1 tVIV . 411111111110 11 ; ' lt; :•-
•ir`..... 4 :::4 1 ., i t. 4 :
. 34- '4.'.,•,1, - iji•t - -#. - .Niozogiqtx4t- 411 Air!,T — e5.1 5 ,..2 5 .fr
.*V '','' .-' T"‘7 I, :toKET- , V* 4.- •-i;, - il - iii,..;, — ; - .:
'l4 -). . - 4 1 .1 s i ov iis,iiii. cati=ix*ltork - :
\ r,
.'.'
~ jui. . c.. ~ 7.'..w --. :7,...grre...'u5e• - m. ::.:...
,- -'l.lcr...27"aatopt:awjamt:l;'4 P ._..._ z! :-.
f . - • iiiiil4 , ll.oDirciil.4loo3s6ollAlll ?
.. ' • . • ~
tall:ife'ti
.-XllO. W•tiall.•—lue. ritre!.l
warm itticrilsolp:
' ' : riW&BVING AND_ CO*NLISEUON
1- ' ' gawa•l VAEs •• `m,..y d rvir, elm/ 4 1;X 11 4.
.. i ''''" 114)16" iiir ro. ''. . . - 010101. 11 11 11 1 • "
* --'." UV .15.1 i; Oom . 911
AL.Dmaigiscivaisi:duP ,o l- •, : ':'
%--* .... c rk aiiiit otggiataist - nlam!rikniaso
•it ' : -,.4l,l4Wrdiei , iiia Pliiiislif ins's*.
• —•_.=_---____.....-
v o •- '1, 00 . -
• + tfii 7; 4l " aL olial
411.4P:41.ir
'. • ' tr.'. 111=,k i
71111114..1.1.. al.. X
••• :-.. ' • ' :.•: ' ~:,,,%.,•;1•., : •-• • sctc,sr... 134. • 7
..c
tr ./ ••-•,_•64.$ -
.;. : • •
..: •;.• .... . ::::- t ''.: Wll u•
•:' =, al witt,nrar:
su ,,- R.? , ,
, _ - • ~. • . ,:.,...
~„.5.., - ~---- Bp f=6. o sis i
-• A .: .4' .4v1... JOIPIr 'F,4444'....- , , ..,, ;: t .'• '••• '-- . :
. : ....
•' ' s - • :IfM: , -
N7B,
• :: • -
-. ••;•1,--n..- w II -- .-
- -:••'..-,s,
..iiirk•-• Oak,.
.Ntrista, i
-,-..'•,.. - .. . •••••
:,-...„,...."......... ..-,.. iito , :stati.,T.,-
:.,..-,....• ~, i-- -.,-.:,: 04ilgoad:.4, - t-, '-•:,; ,I,
:.:-..-50*- *iada.„- Itiwa.:,'"--.'.:ii
'....-- . ' • - .- _ ..',-r Qftru,qt'-`#,..,- .-...—.-:7--,
~,,, ,
_-:::-W
eaPs-'74-iritii.A,; r::, • :
4i,rc
iffWOOP,..
'll4':
*. ~..:..: •,* -• il. ''.:,:-*'-',,---::,- 4-7 ''''''-`...-...
U. 004
..],.,...,.i:,_.. i...lifikWl
cAvngi,p,r.-"_:_tELX & :
,1-:.... - B.
JOHNI3. - 0Am..114,1 ingli aoha M.
_,.... , 2,
. . r . 4 4 . -
7- --7-. •• Ai ~..,-.,•'• r. .. ,
, ifkmardiise
_ _tag ,
nom,
•;
~ :.• •, ' . •
E,8N:82 • Jia. 001 c .,_ ,,,,_,., roe - 4•!'11.
• •• -, . ~ . - , wEST
om, roan!. t,,,,,,
''• - 1
' • , N : - -- ..,orf/B. L—a: ~..ir . - • ----- ,Atlvar e ,. ;
,• , . , .
__ _
~,,,,,,i
nal= .
11
,-,
To at.. L-44.14t Front fir"
r°.
N
~'~:
~.
.~~ .
1 46 -atat----....,......--opp.pwwil
• - : 1. :.--•.- crinar'&-szttapaxioN!,, A r t a --
ctllll - X I #3 1t.10.3‘.. 14 &a 0 fitzir l 2,
' 'op L24.144k534: ' .4.61 - .h: .
f r , -r-I' v cvnArturei '
,_ n,.....,:t. - )17.,0 Et. • •
...• .. 1 , lido. Mt dataardr..lsdiiis:_7.. ~,...„
1 - • , , , . Plteesinuittita
" - t - Choica itua. a 'non ti-e tor asses and-rin 4 1 1
•' t _ "". low aneataakby ad band. .P...uoureasaruolopia
dafarstoridazabsaln• . PAW
. . ,
geits;PSl4.lloll:l:4-vo.i, --:
. ~-..... , -1- , , 0411111611,0011MICILUMTly ,
• '--, - . lesid asjiiiiikiiletr:Griilita l 9 6o " 4ooo .. 1
ile
-04111312?-linallt Nt01 1 .: 4 0 irlkiiV t
I! • •'•!,.'• ••••••
~: . i , reirkliszsiouica c00v8.04
.:-..--.......- U. SALirmattoottra snazaugsmane.
.. . -
-' 4B ‘. ' 4•'' ;'''
~--. A um..... 4, ......ama....,
„ ,.. - 11r..' I.& WA” k‘X,DxCialit 143:14 taus .4. 1 Di
-.; .L . ' - '' 1 ligaiPbortmeliC ‘MAl!lhilktilli
1 , , - ,11. 1 1C1D1D , 04.=.0. apedg
•1014,5ad.• 11 arsamasomoimisage
...c:: ‘ , i • .• , ilrEtriecipmEnriall =Mon
_
..1)1t. . 'Plays - AL . I *.faCtilliii.44l;6ll4
Woo? 411•460;Digr Wined atroatiert;Vico l l
~... , .. -.. ....,, .......,... .. E./.____:___. ____:__
I.' ' ,; .
.....'7. ' .- ,31Qiiti E.--DOutri'-Wttolessla 'liiialimi
I , A mr - ti kis% elarm, Oke.^,iiiigua sad DT. tam
,•:. .• : „..... . * . A . 4 :4, , -... alsiStlitiost, Area, PfttaWstret , .-, - -
. ,
::
,'...'.:
.•
.. , .
...7 • '. OL Ig-';',..):A1141601 pal mon mega otiestios . pail
-", '' • ' ••• , ' ' ~ • ' , 4.....:
••.-i • ---, .' .. : - ;; : ,,i , ,li‘ - 1 _ •-..
:..-..1
.. is. • ..,.., : -,,-,.,.... 2....,,
; f .,4 . , : v.- ... , - _ 1 ,Tlarraraler
:...;f.:.;* . ';.i.;% .'
1
. .'
''," " '. • = ..,br.4., „.._
4 ,:„, .„: ,_ ~ , ~- e Altqawaimaabous
:.;•'''.''... ' ../•<;.. P - Wks WWI? •
1
4 4 .
•;:;,, ';: '•:•;.' ' `I, , V
41. ',., ::';- . • • . z.., , i -1: fall
;:,..1.: it l if__,. 4 •••••••• :,-..„. 4., 4.0.-: '
r." 1: •.:•';': 7- ; 3 ::i:• , ":- : ..' 'tl • 'l': -, ,-
:VII; .4gie.t.,:':! - - . .';':',!:' , * ••••• „ A . .........- ----
',..41.1t :" " k•,,t,:;; .7.: ; .-.. ' ,I. 3- - . .? , 7 TARED
iim ; ,,, ..:40.4.. ..P..4:.•••1!;::E - - 1...P: - . V .... r
A -::, ial:114:'!' .;.•::.t.::44,* : it.t . .'
''-'• . rn - 4 ---
. . 1. .* ...5.2, 1.:;;,4.4.:;:e4
•:144.4r.::::5.: •.1qc....$ --: . .`' ~,,.,
1 .N.:...4::$ 1 !:1; " 1 t;.-..‘ atvli!'
ti.ciizifMl..,!•.P!•! !:.4...:
• ',•,,,:,,-, .
k.a k .;:P2. 4 :4 .i 1:A , :: . '''T- •° Ol .
- ..
°"_,
1,,..1
;•:„.. :1.:::.k.7:,.;.,.. ; •.-t- , ,•,::::' ~ r,':''' ', :
y;
~...!,; :.,:;,;'*:'':': ::i :". I : ! .**Z; ;'. •:' , '",:. : ,:',X,,,_
!Yet 7.4. •• 3 •;:3 1 i!';z:::.;::::. 'd 4: - .. - - ',..- • roam
• .., . , - ..li - ; ;;' , .. , . •••••'.:I , - lion
.".:.; <:W:*.4".ig 7 ! : !•:•. 'C
• ,f - -':' Y'
..:§‘::04'.,•:;;;;',T,":f..., .Z.'.l,s • : • ••••;--.` 4 .
!it:i.i.::';`,,:d: ::::'::.*,,,_,: • - 1 :-. ,: , ".,, ' 11:'
If.:1::.:•:11;:Y . ' fq:?tt.t• .4.: 1 ` , 1 • e-... 41::
.4. 41 ::::,-;;;;:e• »i ,. ...,.9. 3 .-;•-• ' - '"'l i'.'',.i' -.' ' . 11
1:101:41*': . . , :. '
~g,::. ~...‘1•14. '!:. :'':'i:. ,•••1 - '.`-': '''',.
~* r`- '
: .4 1 i!: . ):' , .... , 9:N; !,',;:,•;. .-. ' ;,........4...... .1 .'''
',; : : ; ',1.;.,?;i:.N.i' , i- , ; ..!.. 1 :•: , Z , Ii! ...".' ; ', l '''. -'. . t . '" l4l4244 tar i adi." "' " . -'—
W - liiillidik 4
. '-ti ; •,..`:': 1 ' . ....i . '.!''" r' '. : ‘.: ":: . 4,4' '.;',.' s t ' At i S i ro4 t V 4l. : l44. - M agtll l % 4l 'tglil;
':li'' i . ' - '! .. ,:' •i i ,' ...! ' i;':",...!S ''.; ~ --,'; ' ' a.* ~ ..hur,l a at ,044.1 ' •"-. ' ': ''': a fg
7 . , i :, •,- 12 .): _/ , .iiiii a (
/4.4o3oEMElia*-'ttii
, •
• . ,
:
• ;
• .... - •.•
•' .• • •
• -
: • .
' ..• • •••
4..1
• !.,:.
~......: '... , ,NVsIet...PUA M. *run NOV AZlnr.
tititi i tot- tettivoakklet . Usklan nu
. 1 -. 1"7. 4 ; AMloll6ol4kerdimilig, ,
7- • ..*.;*2'.'• -
111/11
- ..;, , e,avaclonark
1 - : .,„ a ritta t zr4
zr=. 4 4-4,
7,- A
tWDmasilit ..
L'V..-::.41•41Ze7, *troy , • _
`„? _•t•j",:;, - ; Ti77,rjettini
tto-TOBI3P.X.:IIr
- • V :'-: " ' .;'' ' ; ' -.--: " 1 , -' ' --c Ilia t iL itu ffAtirl'
' 4l' • ~.i.- - - ti t 100 . 7
.., rbpb
'l'' :;-:.%
4 'l'-'
~ ‘ .
~.....,..„..
1,4„ t ,•,,,.,...m,
...:4,4.1.,,....„.477.,....„,i5ave0r,,,..„„,,,„,
.2....,........„,,,..„,„:144,
litett 1 0 4 1- lifnot '-'
• - li‘ifilitetallitAiliwitiskini t ati g i
,fj - ;' , l ik if -,...., ' • ~,,-,-..t,m, -:. . 1.A11411.
i.. , -": . :A.**. ,',Z,!.. , .- 2'"•;"."tr` v." ` - 7 , 41,,T " . " , a , -N, , .--"'
-., , I - Z
-4.?:'= - :-" I'- * . ' 7 “ l l . 4 ' i t r Att ''•l '.- ."',{
'f :
-, C - .' 4;414401P 14 4 7 -Y.X ‘`
- '''', '::` :I":"Ab74 l4lj V b Fj4 l rf:45:51 4 4"i
:tt' ...liieir:ii4t' - `44titd-;4I .: 4AptZS -' 44071 : 5 ' '"" '- r - .7 sl7 7 ' ii: " ,%:;Vft' , 4 `; ',
A:Tir'C S ' '; 2: 4 1C1; 14.: 0 . ' '...`;-.' ''''' VP:;:fL4g : ls6?f7: l ';A4,=llt;';%l` 4,l4 l :Ati i ia'
';''. ', , $5,',.- ' - ... ~.
I, , vraitko.- - 4: 3 •••4•+„ } ..,, ,, - , .;,....-5,.., 's
dr--- •:•‘. ,- -4 4 : , •7 - h ...--, , ..1•tV1- -- Z.•.' , 1 / 4 0: .4 • •0.,,,,ct",g ~..ogan
i!!!!1
,
11
fiAOal:MB, 'WHOLE: .
sad Bug' itrogsista, cam= of ILberl4
- Llama& Ca; soy , ••••
JA))
=- 1
..MAU)
Ihote "Mae 1
.• - •
lEMi;3lg
..<0,146-24A0/111. 1->s
MWMN=
pAtii)vin-: I
vrrf: '
' . #I I II!_CYAM , cMPW . ..,- , :4 :.
_. l 4 :
.111461Ve
rt
Ildi• '''.4:7" ow =ow '
iimit
iho 7 . 1 ,N...-!_sx p . .t.;:at eott ct oinj -4 1 .1.:
v! MS /14twodkagCliiiIiptimis
warrit*e, + - 1.3541
ooltor ma mittoileet NNOgo• ,
LAW 014 WOW% O.: - 7;1
Weisuoliolvio+Ntotft-AILL alsoosoMNO.
Watitiia&Wdelit.VPlollloo
vi.. sad clo !mama= NolloolltoidiOems SAL
dstsrs-ssAl 1500p.4101.0p0
Mass sssase-
WHOLESALS , OROOKRS,.Ltie
P'O'f'.l"""! l "c'l lfl T, 24 % , '', ...,;.
, No. 6 nixttk grout z ,
• , 04 , 31 . - . 5 . ,-Atairsson:
r .
Tninetal.,l„. : .,
T .IttSALZ -- OR
stuae■trib l
e ..-AXI/IlttSBlo,l ,
.110131,/10013.1= 1 71 1 ; CHUBS: • 4sl
,Lar.4, mon: tiAnts. 4141111_,/
TAO L sattlfttaxosttlYikatilofiF,l7...nr2r.r.
s • musscer-4-1/.• IMMO I
'CV _ 1V A TrtiON:lblOg; - ,
L 16..
Ropst N
wkipiedi P e Groves
• rAD /I . L W P M t z"
,:Osiana, 44.0*
Ao. virA_soluk A, airat,„
4:11114:-stnlarawcra.
• "“ 1- 4
~
707.1WCthilkiZalkayiadillA
• , : , ..1:TZ•1 •-. . I
t:assess..sal .1;; • • O.
412MMNIOLOArIT-114 WHO
jaaMill kie CO 6 l lo ;
bllddP.Or "P: T,
7C7f.:71.
oW
taff foirrll4 iOidiraati
-46:1-Idh ltd 111011 4 ,11•411
Old 102 4 . lletbat, Wert; rablibenk.a ; -ow
o Elb =di etiaiLtuar ilaillaira Viiit4
hie** bid flis~ Sairobigualdhilo. 7l V
umny
asa
1:10; 3 W/101‘124,
• • gramme* , Pratoun sad Oomitbslia•
to-14140220 No. :SW
iterd.l3ollol:ofterios 6 Mown, Pt ttaborxtt.• • 18;
1
saw. acerm4.:- - - . .:«14‘..----iii.5..a.344.us
D ROBISON it' CM. WIIOLZ .
i tur = ocandirt, grarramnani Deal
idsolcsori.... so. sis MYNA, I , 4labollph.
fli011700004111" •• - ' .•-• --usaisi isaingis
1190 MT D&LZBLL ls CO.,' IN bol
AN zaii swam bandy sea TAIFILLMAyin
aseats y 0 Desia. b PrII4O. lad ft tioNVO Men
Jeatinskli o .1131 Marty Nu wA. Pittibural. Y.. r,
MANUFACTURE:St ttio 4ND . Lop
Aft in all kind - : 4,, • .
a.l, : 00n.101,./DI ";
rr;
*HO 1101[14 11111191010,
: glol.ipllZll7.esaus riot ad,
pu...buristhe.:
• . artnifiliatiaiimaanet Mass-abiArt
CAW-pi>twaYilarealadi
. 11117 asteseisiM a proms DWI ad la's' .
ANIS-
illttErlli, IF, nimutirsei 4. Co.,
• ANTrner f and litn!lry &Amite, . t
1 1 .1: - '1"1198171 1, Citt: PA. 1
-r 4 s 7 ocannarrinixe4 ca, q
KIVERIOR , itTE 4 4 .10t4NF , s,
:- myllkff.• • 41141LOBISIGIMY. dim. •-• ' '
- , , aUXIN-,
,1,441.1a4.10tA1e".. 4 *N : '
_ ctirPtem 07 7.:P.NP. '
I MAIM/4 dtnil gitit_ort
ALL ntlisALD rano APED WAAHUA, CtArmA
ILcao.PA. Ir wad I Dan trio
rnl
PAlD4llll.nill ISDN
. WD
PAMPT
ri
A ON PA
11.11,168 Wags:.
A.AAffiXigh.„,. , - VVL _,l
1. - 1. woisa;.4..Vntuanurn-T. ClAltErtill
V e r 91'?,r43,1100liEZTT a Co
- O44sasonsAcruazaa. ,
f--Wanl4l*-Ifo. 12 Wood Ei •
toorbar r otabsi.) • preszatici, a
_ _ ''.' _
1m.1111411011 ,63.4.-46wpa. v. sr
1 : 1.0 LDBIIIP ADAIR ¶0
: . -iiaiintammus ay
omtlui. OIL & LIIIIIIIO
thin-64.4tio'nt °ilia,' ft, •• •
Emory 'u wd , zwo, tin. , ••
• •
Ist Ittorn otbar Hatintra, 1.1 mars • . •
mum bit ourood. It Ldam Lad C•
all oral:ten Edo? rueound. Ito Odoillt•••• •
—olcomma tty on titakt and tot late Si • • _
11nWtes litUk wood bettlMMXittlied' •
•
•••••••
ir. r aarturfta.......-1. alariu4.----11 in - I
111 AC !WI TOM• U HaIIIPHILLI. •_.
I
• •
"274" Virgrif 1.. /
all M - • -
PJrTSBUR49II PA.,-
IetrOTITICIRS 'UP MACKIN.
11301 A IMPHILUS IX MOVAID MINT
um 0 MAY 14191XLS MID nip
7,lll.llllllo4liiiisirsild blOllll
al 116
P ,. ~
eiV .
- gmmiur7 1.. 14
2..... X
t i s, sehol l isiallr ta'
p • Iti4trviittimit t hg
roarplom -ma UN oftwirver Mast **l4 ..‘
ov
VVTar l i g : OlGart DlTm i fi:C6 111101.51 - 53, 10
cm U=4 adviZteillis •
~b,nul*•,•ltti,6 C old t
Lib
Air li.e.r.u.a. tun,' tismo.l aid Cal tight, ts,
va'"l"llBl6ffaakiii*=43.l4,, •
41 reral st, , rittsburgiL
_QTl44g_ . „- 1301LEB ..bieK&RS ANb
flisurt. Wes, ..-140. 11 v.4 And olith
.110aDillt:. auficts, tasamE: d4caris, sus 5 , 54.,. 1
- 131444: su; iswg, iseklipp ro Liu
•
•• •
, 111.31131
/.4M4 6•701 .14 12 1 } • • 111'41,`,444 :04. •
- " --
TñU.
J ass a. novo ....;saas, IF aggia...: 41 . 111 " L
Ir.'W .- Irplor 11,0 a TM. ,
aitoSIMILW io 7 . ~
1471INTIM - AND X &WM I "
, .
1 . . 4T.-, Of P 111 77: 00031 4 11 . 1011,, r: : 4
, A:l3 -Ihin•ts 4 10 p e I p ilPy k A rO. a .
ifirdeUg l— Pe l t IS 11 0 ' iildettaft
,
gIIUMBOAT CIABINItIgtAr a ,
. 0. ivo wn, aito iserstert
its, mo mbaw rns sais oge es
Aus, sse, WM St
'ilsrellotAMMALlitlig. 6 40; farubbill-bOili a t 4
yfrVIT, .Yt, i N -- . 5 al .. 0 . -I '"A:r r l't
k wm= m l M
&gat Wincibammiraost
Palma an. Wood RrwU PliWe7lb. Pa. ion
' • v, , ;.. , .
vrAisihmaids. WcoixtrorknotO
War imign.44 TWO. rtnikargberth - i adu ci aj ca
Lire Iscolte l'f* boat tabsad• -* -
bona, Aco... strale;
Roftammiw—
. 97 •Y= C "". -
OW; 61 0 Virr 4§
Ogfeultholti
4 - - • .01
•
outtak6oits,4 l sfOWs - ALL,
, 4 1 ,4,:mir Alituff
mP4I
ititattimaat tato.-
s
:BrdITIL
Attomoy and Coxuwallar at Law,
.ittianntiaW
40. Si 0.,12;04 - .
OZ IrdN tint door to Bt, Marl Church
8 4-51 .1. 11 "1rgre6?.14%)
- 4 .14P7A.P17777.4:1-J.i. ,
diwoininnt AT LAWN
osysoiaris ersuurT, aI:JOINING MICR
' ' ikixtronsimoidica.
:OBS Y. -JOECI a LIAM.
LAW. PAWIIIIIMAUIP.
Mat I UNDERSIGNED HAVING
A dada, brawl • liklArtra.htP 1 2 ca.Le" .
ft?'
7witaivo:, giirciviTifh) '
TrraspAnuus. a mutts. 1 4:
t 4. W.
I. I i PaillibihMt. 00111,*Or P i g t " . ".
InitSl menus.
•-• V. 1444 • I . 9E. - t - ga
. .
.:ibmrosermatikervilumm•
AND eiszuz _ ;
puet,d ww,...resursuoiss.cibb
: 9
'V
‘4.7
Am-roar:my
in -1/4 9 / 9 11 40%
rirrowitag. PA.
B Y , . 0 51,
• ATTO RNEY AT LAW.
9gleiaiWikarlake
~rirraguass. PA.,
3.1141 • WINE 4
Atuatiel end Cacpselror at Lsw, t
• • ?fa tecrti arest, worm
swiwo..l.•
°an: 4 "W • 1171.11-1"-IALltr.
Trim arratxxxxr., -mew
, p.O
WII:TT PAXNAMP:
IT :UMW 01 Al AllklitSTOS WILIESIET.
PS. I: o ll76tftr CS.L'i'll/10 IS. Mt 7EIOI
Oaf chi nut. 00.9, ii*GßAMrlii!‘ 91.1%
te maim its boot soinat,l9l,, Ltar
Static( isstisams sod UsSy
randy teatutpi
Orb satracted by my prcossyssi ars
wNIWS, "4 pleiwa.n of
a.
viutscps Dom ss. P.M**. _
* le , Ptem,b4 4 9s, 4!" zoonw •°. 71
wow is: emim+ud is
. .
•
r
No. 174 Pint street,
iniusait pnra. AAII.-1 1 ¢Wilialip, Taw
swhirbo. ismilLarne- Wan"
11" Ha l coo .
ri05ea.124101P“...4
1101. Tommill01141•111000 a
•alkl ereftT. WeelIAL
rvanntrau asp; cluutiff.
!•44 :04.4 / . f l
• rir•.: - *- 1. •
- .4OIDTIOLD PRICES:
# J
James W. WOOtirell, ,
.4es: if* H Tkinatiet,
, 4 • •
. .•_.... ~.
1.13.• fr 0 V KT= 9 T a .tr. H., Ti
10 NW: of Ityloloid Risk; 1
i.-. • ..; ••:44:1 ,6 4 1 f , r •• .c . '"l •••• •?.:7. , .....; ' • ". ~
ti:C o ci . ;Tr . ii .: '1;f 1 IIPi l.11' 1;P.4 =.• 1 . .. - . '
f...W#10 1 0 4 r/. 411 . 1 1 1411 r '1 : 471,1611 S P .
, fi .o ri i 6i i i .I:it i rli / W
Idtligi.
mom = iiiii m ..a4i i i,
lab mei art 3,, ,. 1.1114
11111,1... ht &lan • . ! stetlisc,
DO YOU Wiaii,VV4844491%
. moioa-WAn wausisse
a
DO YOll Val
'• •
DO TOO WAD? a Sin
s
a l
it1104 1 (4 1 017
ISTIKIIVAMICiONGUEIi
•
10 , 10-14111ers and LW.
or;•
a s am Swam eiri OW Wel* 4O ONE 110
. 11N Ot t rit,g 1 " " i
rigA G.V.A •
.:Y..1/40 1 44. 1 ".. 4 *F 6 .74.
=.101,4!'r—,.4.1P!!•.!.1kt
AtatiffaMMViik - MPYLK I H R I
rraire owl so !Is cob
Jo 'woos cool trs tam
-••• .1. •
taiiiSt4ll• 7 •C.4l4llA ll olfi r lill•iii *u"
buzz scsomssa6 6014s,:dipirt_Ine4s.spes tas
roots, cratga - bono ll t " .ll '
If qtylisii to Unt Keg; .ogs Juliann, sad
to ayortag op ig,viec• d UP We Roca • Dr gr.rib
re her becordlet SID Mn
nil yr Lowy Loo dark, .ad rotor/ fry hit=
Meal, 0:451,-I.lolk* fs oft, 'iminesch ser
•loretrr +a rod bronaosio oar: to *wry
graticoapV loot." sod arta cis weaki thy
grad I not pe ta7 patruktsam biottooalk t
strapitmcs,iiik , aoly Airikspr orrio
no *boa Up ard.Kaaist 46'
trios Osi' Nam Ira:-4or 'oak - 1/rasoo
sal IstsSu nor • boa of aso "Ossossl.7.(surespxos so
heft tbe 5anK11.146,,), Wes stet so MA* 441141 .
S 7 Issl l 011140 4 ,. .o= o 7 ;acted, ee too
" e lt i f i tiltai tt l i=r 6d a d O n o,
.*.a Drideat_Ot . •
• • •Qa
.rx
by 'Oil. 1041#14.iccessi or surer
taBOCIZMES 42 .':::: ;
N.A. MO !Ada 111.0.1§ssu.Aario
bbta.143211=10111.011111.1111;
.
.411 - 1" del isorgba Lewd Ilymyr, • •
110040 r — 414 illisedayilejea
ss
SO bop totr to ettdoold#Opildit , Ai
doll= -
t 100 Ixao. brad& /oboe"
Itp tag etmet• Y. H., 0,0.0/TTStr, l ) l O 2l,4
so 4 :02, blyia (Esc, 46 . 7 I
• !Os !dad sotto dottd •
too do Magid Owooles; • • , •
• '.' it' O tar Winforr 41Voloal Waite '
103 do smartie Hob:
IMO. do Mammal is loudly sal /stet noir,
eitlO•sod anilitig .ads mu. by • .
lEDO
upew
•
tga ilLtsliet
vautra.a.sar.7.zaraovitnear
•
swim liammais
s it rrrifdrifitii_
t IkPL al.. l6lB ti iab soolloglimmloaki Soo I ow,
mistoi• •ffioleas • ...mod falliss *ad .S••
lievoloOo fficsom4 y mak. of ea
tisolower to obtained, so amber NM Of Ilitelesma•
of es SAl•rot ben laireli101004 1 •1111ouby ono..
isig • rat lasimaof -writ ilfort bop pt.= of
tletfal art to be °putted itipirjrilirindloir
-fte=ehAiotitlifli • Lis ' -
1061oSySitisiliat •tt.
sii/ffanefil 4seilAry rider ffsSide
balid of
••., Of link
fru =. • of/roof
_emu
arc trousesfrarik- - a feas
an MK MO h. madl•6l4 oh",
• • -V-tij , •
- • 4.1„ ,
:brawl:l lereed . lie, N
- Ruth o S i s
7.
•
. '
r
!
• i .
.„ .
- -
rue LlMUlDlbwtouiruargs-.4 --
. frp U' s: 111 7 '
:cm mein, esuifeeitiniuki
.?? l'l r 're' 2l 'tt a WEE t
NINO ATM' 8 lieL
Linn -.IIWM rRWABIWOOL
. :01111211110Torr,hiVan IL
. I.? elf Palvates. ' •
A very litrinaiti'bili Mutinied today re.
latitutmeteiSkroft ,Tolautemtmitrolhe ter.'
Mee tarp*, used States. It piceldes thall
all pri :SoSiliithi'aritiP &WWI ma
-rine govern ltraetatva Queen lensed 41
Mani jet.aulloplitrioillM • This will lades
u.:i grist aehleitmeea . Atli - aortitom
truly the •otiket . coluceera;•- 7 •
salaries of titA:etrerilatinn r icers re
uatottchedi4 : 7,- -
The bill thisi.Mroftee..altou of the proper•
ty o" rebels .10 at last a law. I Pasted tbo
Sonata jest al it cause lisertkor Rohn. Tea
clause relating to, Pellrges purling that any
owner ol a al ars, erho perinitifilet to work far
my hart:no/maul or reatifloatioit, Alt is anyi
way to terve:the rebel cause, *hall forfeit ell :
claim to hint . : ••• . !' .:.• *.-ea
A Haetery at, MtotqnUo,Ptteat. ,
Two coatiabandi hive i aai reached the' P O.l
cahoots, pt. Atquia Cruel, Immo( that the
escaped reemtUyirom Menai° Polo, AL,ttisl
moat rerf-thircir. - -. l tap add thatl
they were i part Of it forte of OW -crg to
that hed.beio drafted. from the.-pthouriode , ,
within - Moth, to "evict lorPaettlooe lit (heti
point, for whick , wenit preparettons were basil
made when ahey,eloped., :
' ' Sissirsiissiteinrialist ~' - I
...; i Ffesdpormad owtmoopswbo awed Lot ealhel:
lista-bod) etkior time a sb• retreat from Belli
'Brio peirdallintetdatt the'ettl•tar the'lrorript
`CU trottr;lttotioth insulates after eiparieni.!
A ug great privation. , Mast reached amuck?:
a l abo ' Relay' Mime, When ce they hays hese;
fotwarded hero. • I
,-.' - • itsittam ooht Is Blobasolid.` •- I :
A Northern sant: emmi, lobo unred Imo days
since from Richmond, announcei • thit at the.
dew of bts•departurer,rotad for soft/ tithiapdil••!
vioettly, taste we.; great airyndaoce et t_f i l ia ll
coin ,reedited in the city. bail tOi in '
part eorerelgns. It was oturrentlyreponadthat
'large amounts of 'cad had been 'deuced: km
Saul capheltsuimatth • tinelsow u0t00c. ,, ,c ,
. - TrlASOMlLlkCooookletesdeastie. :
y llarciatiee, wee teceitod e;:day that letters ,
ostr-cirestintly gologs tiDiston-from Wuh.
Milton, and that, coteritheiseding the prohttii. '
t
thus of OM Poet Office Departaroot r the robots:
base a daily mad from Baltimore.
Iledittesomilaitemehnhao: klion'ar mites to",
1 et anthagton. t
For several dale pam4eity has besnl .
stratottot With Baltimot• =Wu B
• • AM.:
dame detictin policeman, 'etims-leare oh;
Saturday, teporu that be bag teen dodging'
1
about our littPlt/ MOM 616 'a stutrid* of de
most Mutant of the.rehel' q pablerrrilroml
Baltimore./ They are here lot good. They
some either u • rpler •er 1 3
undiarket, ors
With a Mew lo' dna Athens Ikellt this point,
as ,the rehel„liner. • Ti. Icetivedon of a del
teethe patios to' ferret cut ,and observe the
ationcurath - of there faliMira wecti.f,b• a valuebl
urinary to the paw.' guard. `
Rabat Etecoonoteeneoes Near this, Chain
The elect din cereta luau and solonteotu of
the rebel nem= taimapoos :10,thplltinity• of the
, Clain Mane, daring tbs pest week. base in:
dated Genera McClellan to look eloesly ref '
that point. A sailloient fan to gem. age
aoy contlngeley has been placed therm _.. '
eloveimun or Tzueip a tato Van; teen
The reilmeuth `roetuiry teedTa in the
lnintsdiati tialaty nw.u
days moved to promptly and so quietly to te
maned to Ullman, pennagorntly„ and to be
ready for sett.. sentoe,, !hot , nporimfoopt- Ili
Offiostalti - ettateaatdr loos 'M:liana ,' shoat It
mail the promo:tut is executed.
Troops Eager for Action. ` -
'I he Dill Run affair seems to hats whetted '
the appolde of our 'Wins lot an opportunity ,
to retnemithe credit of our carte. When au
order to pack op and mots was read to that
Seventh lklusachuretts Regiment, this altar 4
soon, the estimate= of the men was inert.
preamble: Cape were Wand and cheer' rinli
the eh. I,
Illesaso. illogrethr gad ...Reds to Web!
Mr. Whom Mavaw, brother to Heary . tdr.:
raw. who anompaniml illingddlltattls ta i tbd
eggoditlon to rezone the body 01 Col. Came.
ron, has 'waved . nissilMence trim klahntberi
through ; Baltimore. - hissers. - Megrim and
Huns staitatafortably cared far at itleintond,
Mr. Magner beetwen maned linage quarters
la a tobacco wershoule. Therebel..loadena
proms - tir *icings Meagre. - Berrie tot Met
grew for two 01 use offieste of the piratical
nue? Upland by our dem.: This lithe Jobe
limit, of impudence. tderant. Dame and
hlsraw WIT* talus prism:mg 'Malt proctsed.
Ina seem a eoionoo 0 1 mercy ceder a thg al
trace, sod tee Petri INCTI ClAtleDd lb ,oval
hostilry mot recogatzed se legitimate by est
Cbriatitte. papier_ . 7-
_•,..-..;,, ---
DJffsette r ef Ma Intim 4 a Yuma.
The74mm heat prevails; hanhar acct.
I
.moind.litmaperrioa of ell eact p tiz u u a",decii„,,
'Lary military morecienu.:.• At.coor," , o:4llay,
. in use coolest place wlthte doors that coaldbis
found, the thermometer ranged at 92 'degreri.
At the War Deperunent It was 96 Inside tali
belialleg instal' ape; upon Of ,maids it wait
104-and latelat4Ustmectedia the yard 131 •
1 Tau is rather warm for military unease. i
The Truth About Johostool Tone at
re tsicheator. /
We base bad Ootts and free conseregtica -
with oho of the principal aliases of Mayhem
tor, who telt that place on Tuesday last. Be
Is a althil Union man, tbugh aloha. aleph:sets
us thii;nteslarrhy...B. viyarJoblioton i s eon.
i
madeet Wirisbesteit at no tune *acceded 12}
990 meg, and his whole toms, inclodieg eta - ,
poste at Martinsburg and o th er planar, nes r 1
isscseded i 8 009, ot,yf bids 3,000 mere I . ,
*tot Wm Manner sad. Unit iif anal a
equipmeau. ila had Ole, not may from
own personal °bursa:ion and the testimony 1
nephews, but from Gen. Johkatooleowa sta .
meet "at the time. Ile said' tbat Winch"
eoald have welcomed Pettadeon with o
army, rod that JohoMe..would oat have lou gh'
al:gulls there; is big lords,/ wen pervistrtort y
,1;,µ1 ,'a ze , 1 4 igh , Ft , s U followe4 by 01101 111 l•
Ha mated that the taulitlat'of Wiocter iffon:4l:
bate 'sided with Patterson,' and hee *row holdall
and praying for ble snivel dolly. At the
Muni =COW
,ttude are not/cops el Vi4ll,
a lt•
d es ker last. tie -.own Inilttit; and half cf lb ' .
are poorly anned, god many noiermod *I l:
T i ,,l 'lntim:an atilt Maize Mg faaltr_tir •
TJaloo, but Brio that Patteraenle 'contell.bas '
albuatted, slum who wood We . ,
weld
end tided ln -a . bold' end decisive 'ideas ;
GU: Jobaston saprerns teeely big cootem
Iwwherte gills* PitieiMiafts Coarardiee:'T o.
.about antreught atm it Winchester it'
. 1.. dgif. They - tad . but fifteen, all told, pt
Anhaele MiPeoird curriliximadru. 1
:.:8s r • rIl repute/gin the vicinity of Monti'
. 4 14 hese ailept, two 0110111114011 their anal to
Adapaion ,uf:o:M a.task.- Should' it cow,
.every man knows his elite and duty. 1
~- - ...' r. ' ' - - Aim" ktictimitai•su; -,,. -
.. At qifirdso;,loll, 4onere is mai iin. =Mag.
,Mrottoll, ',' AU the proodaett arcrysppolutmenta
lien-been•oonlianmil, izo , Ak*Osat. Itaart
Mad Schnook and ca. Bmeryr „-- ,:, - , ..a i L:
The most thoontastible svidscieut irires:pri. ,
motel of Lieut. Euttotry'e loyalty. The cake
lime up la tack illabsp dui UM eusanohisitioad
_minuet Banatqrs_wers,P l seliltd Onto rating
against bin. It is understood that a fall stars
gmcrurrititiost to dar ettafer.will' be Ilan to! ,
the in:ilk.
t
, al: thopui4,4ooo wpm al Urporit, fry= ,
46644 -PA-11V. b ! ef i /2:YI"!4( for. 0 Moan
pijminarikliups4 , 4*..4. TeDs* pfidi•
.7.4-
4,:siteisol#rbegkllusitinakrs7;`:/ 'i
::.
.oifirg i4e9s 4oOilno•4lrlls'l4 z-I thVi,r .- t - ibn
liPesrtil t,r A.
y nPishis- itia
...k. 14
2 8 04 r. itt l- A ,m iclfo*•
-411
41dicialfii. rr=ieast
a c
'
, •Artgag the lei
_,etiSSISV'
el Una Ddarri ,- 7 F. ,,, i',7 7. 14 -A:eV
; i-,7 i , r , ..-.7r4 -, „.,:-., ,•, • ;4: .
.k.V4e,,L..'441.14ki:,,--;•:,--,,,....-t
.~}
n .~.•~
, . 1
, . I
...-,-.,-- --,..","'*-i,..7.;' 7.rei t . ..:Wt ',. ., 5 ,...t.f. . f.,:.„ - V;. ' _ "S " .- :.' . • ......',..'.=.. 4.:. ', ...: ''..? '.V.: - :::' - '
--- ^-7".:-.''',-:.- -:!-:::::;.......' -'• ' l- '`Z : VAV " ' ;
g, : .W. . ~'it'-ffn.".".:Z.',4 7..W.4:..,-..-.-1-:Z,'' .'',Nt1..1,—...7-'i*.. . t:' tt '-5 .7-
; - i i- - 14-.4*
. :47 : 11,.,,-.,:.:.
:P.P,-,7-,--:,.r11r5n.'--71-':•2.'.-;,..:..k"
c '‘ '
; a .. ' ', , ' : - ; .-. 3 . , . : - :. - ',':;:
~'-. ;• '- ..'
-,-.,:.;. .
--'::..
~:..-..:•..:..:.':.: .:.1-. :...':--..
:.,..'a-:,7"-.-:-.-',:-1,,.:7-!:7 ';'•>,11:.••1.:-..7::-,'''.:.--:;::':11.-'-'"'.''''''' '-'-': '' - ',.l' - -..:, . '. ;i';‘'.:*'.` , , :- i -: ::. • :...•:. ?..
' ''''. ' .-t,-...,tif ,t.';'::''.%,,.. •••";-?'??.- !" 'At - .'"' , e, - .." , .:',i' : '.,.• . ,
t- '-';'-' .‘ 7-- '' ', I. -tC'' r'''-- -, .' 7 ". ' :'. -.. . •....D , . ' . . 4 , - ! -.. '-' 7 ,- .' - ai...'
7,1....-.-.tf_-., .... r 1);_" , :: :: ;:..,._ i.,:'-407
t,..,..4 : 4 7: -. 1 .,, - ' i:: .
- , : j ...::.- 2 . 1 - , ' , ----; 4 ^ r , ,,,
, i... 2.
---'n'-)7. f :t7. l ' ; f :` , ', -7-, .. .,,,1 , - , S , ' ! : -`-':::;•ir, , ,j . ,! . :7 ..'
.4,15. la E -s - ,04 efabl adr .)!..ti :at, tifir.a
t:VictaliiV. iktogitittiOciariheliAL Worldh
Wiiiiiiiii ; it ii iiii. fTbiliiip*Wifigi4tOge•
WlSiiikitt lie& ilitiii ;iid`i ) eiiislosillill
/
rpinii"ellri . 1 foi'ilardelarettei''d 11! " . : t'A n"
:frafiriie 6l . l 1,0 Viraft;lfla&fielita l ifajieialitii ,
lieb a' ist*in ' "if Wialtingtoff ' terifaell
iiiltihhiptiailiettrttbla alsgeboldatfat iebelf••
1,41
tom Tee Liberator of Ita/y. leasfor lien
a II gividpai, pf thiaPoaattyja No ilitar to a
491 1 7 0 1Y0.0. 4 U 1.4 '4 14 4 004, .. , its, Policjr
tit. PPlgreg;il4.l,liaaiii iiiiiiVrpt4' it is
, i ,. , itoo gh 'et bi tti talriar;nerr *olio ,
it' twit ftr, • affautreeriortre , beret is ittlfai '431
`Kill:4o/0000 art;.ettotrebripatusaidi
Jgatizcataamalf Weir babarlloS it 91 1 .(90t MI dibill '
SelNltillYfilit4r •1 1 50 149t4f "We
Pcl b.t. 7 , ,..t1 i • trloPant,m4lAtP hutfir
4poy„ e s , tito" _ iiiintetriaad sputa may,
Ak,ert *mod beeiiicted '‘Ofittd , ltitllititi
I.ard'itiOietiOthe keilbleiliketkerallifykot a
'Malarial! is thsatirawassaiilft LMOtillittLitx
ST Sistibabliht olitotillicPl.4oK-tApildtk4l4/
boa host. But Inept bop , Waal Utrltateamo
Ilia f 1 ,t 1p derange o' i lliieli lit balite/id.
Ella power ,r ha - '0'1641114 idtkratialm
and per firfanUe- wllic " fa prelatic° trutp*i,
and Irli fitritivetat i thifir t filtel . liitti thothed I
'WAD We fllll a bea•tbolnioloof atrollflitilleweial
to aria, the larva liberty mid provenly 'ideal
the Union b az leearsd to thew. -' O . - 0; 1, , Li ,
l ,Ifkietittetthita hie guLltamakiU *lift ettiori -
CM ILlZlWlllAttOlaatitityp aaldra.qiii.iajoias
:rayplialton 0,1 §p, An pp La Watt Fax teloritti
*'Rrturrara. afl d' la flag pa/ wp icilitte rifted' 'I Ley
ole fhedthiati t iutm 'tit i'viapityrihitirta's•
Ali *Tait qiiiiity!of elavirry bur bor a to tall,
:200affereattlfiepaeor4prlodiral<fitazr,. abri I fila
,Ictiefistaattilli Lail eatrepectresire iervegy
viol fass , I Fiallo oat 6"4. 00.',"•! ,
•
illitcpatabetata e; A
l'in &tyrd, atkeliot Me;
, teat Wirftrii*,entdtiateriallj akt di eto toe on
if, tlefitoa pin4arrit be tea tatali fit iattritrealit
• 41141ipoittWtralitoarillii pithat-asoatial alto.
lire zaldltiib t ator ratalit ;putalletr.uoui OW a
a Itti ' , r.• ~ ' : . - „....r. - -„,-,.-:-.... 0 •,r, - .
1 flext.lrlarety -.: ie' e aril ji j . 1
41:4 3ri O d ' a °°""` lPi Pt. c4 wiP. .84fa...Stodd
mufti. the Boston P.9_4q,l4',i'filiri;o*,t.
Oriht Bethel' fight,Ao sifurlammerta that be;
*clad azdaferpltalt itidam, babe:n.l6 ttp list
gt - ii ua ch .. a Oft intim, ia city pasytag itkattai.l
'latirt *sat it tirstiladgiCo Its:4444We' Vii.'
41cri ' , alit t i . !iiiitleserthat , lib t *tapian t a Vat
"aiztOosiilllllo 4 tievt ..•irith - oftlyttittoi !
„ rounds of aStailailithait t f itteithili` dal . '
tome bating twelv • e
rounds, , hilly le&
'cleat fur flail eileiiieditrii'Oriktbe cain..al t
I fain tato ulaadly regioaata .araceir.brtttka
s!egtaci 451.13411:! thitlertptaatik , tba ,t dats:at.,!
• ;1141 1 0.:, 41 tia1 ' J r 9taa hialkii.ta t : Naiiion i'sti . o.
1 Jitearair YE ' trill tkii , alletaa badge wOra. eti
, the Am: n a - , - , 7 ” .. . , t
1 ' ~Gedital.Poa sciaclasioa says, tEst - f "Al;
titi Ow Willa hi d Wits place sr ti public opio.
I • sear tat Ciatratid 'Oa =tabs opprobrium ot the
t taileati • 1 a ppl tad - fur a:coon of taipatrtybau
ate 'facia flolat be ailJarllic, tad tba bocciii,
: if; ttra earAtay, rot on. thei prep.?. (Peet.
li;aiii ear lakoay•epirkoatioo tau . aar dalsaatl ,
m
~ I roa ad, hitt 'ma apt,.-te am exam ' of te-'
eft,' wo o 1q . 4 meal Ilialoo oatiety that 'raki,'
I letSe in• greater!'" ':'"' .- '
, . ...
s _ . . llisea*Nes OS Mod& _ '
!*iMV4. l otAidlilite4 l .P.lsPis the Vest,
TIVILYI Al i.r. via me .barl AS oeils di
Ind- ~2 1‘ illif./ell* !LISS .4 1 illsOfiliildl. stab,
diet M'El..eitatesa.Vlgnierif hViateritasiir
to bnall di stlagaishad ono, a resoipshets !as
!Mid, glif r i ' Still lain, bet Owe 'pareontl
spposahalsobcatrel !own a r nisi:ant not plus
401 edeenedly, he berg a pomp, Auk cos
..phumsed ; mu, .with erarpY• , will ' bur.
Flllalonit' thb • thetzrglatied ' ,seed tams
Ilile`laltilll "'llllO/, retnining,:trn - to a
slit to Melt "Great _lPatherr the Pets/Tia-t
-...el:eel:tamest areas me - 01 thew elm.
Floyd, thladag to comphsent ttate, and
slate thine it'th in ease tpld theta, la a eta-
I
Abrocitztolimat , that could bout of /0-
lell blesxl•te h rams beteg ft deacand tht hl
Pocatustai.' 0 of tie clue% drawing hls.
self ap,atelestic La had 41mitaitulty, tad .11h
a look of coats pt apoa .his moat' coeata
nonce, mid in b ee Eetliebt, - -"-Ugb - 1 - e% Oa I
nigur! ntgur .'t The coalman and Sassy
of 1?..o)d was ea plete, tad It recoiled all the
boasted po an ollbw-batoo4.44.lety to keep
ilta Othe frosts ros explodtogwithliashts.
i
(Sims) )Rquilliciuu •'
, •.-. ".a-4-t------- -- -
lassulty of Chosen Vlcustia,Brlatallv.
Scowircialstsg. ~
The;Qesen's lute of mad, which; if but
isisanityier bas (bees said, • le, 'at all create;
._storlzid sad nk thy. hairebecked ell Gomel
displifyl , I line.t thus are eery few &Wish into.
'''tio'tio ht . th • ie r aiko 16,4
isms es e i a eath
:With, Dachau of Kant, ud
Wady Lou happ hum would be touch dieserbed
bi the eistesf the tutehtsleslth: Bqt Bet
Majesty is the-11mt Ladyln. Bagland,:and it the
head of society, to that she bu a peat powet
to encourage or disooolute (gel" sad display;
'this year etre bur discouraged tweed confer .
quoit, ell the world hu beau contiretititerlUt
.ens smallest quantity oracle c/ edits, furniture,
and' other neeentties of society, until the
Landes trooes•peophs are halt-rained. Be;
sides oil, nearly all their Amerieeti patronage
ta cut off, and soeenor m o us of gold,
that vrauid hard been 'spent 'here, fru been
drawn al to News York,;•110 that (hero rjr
tow *hope lc - Loudon labial . are able "taw to
reckon op any rupecisble billions in (heti
furor oa cloautsbets accounts op to the lit
of Jaly.-4on4ga Oor. of N. Y. Tinto.
Prom Cairo, ILL
Cacao, Aogast 5...t5, 1881..
Two Vilna. Reatments telt 111 M. Paint to
ds4rTurebiretifltilt,...tot.trudnir. (11 1- 1 2114 s
below the Point.) auti 'Lowleee 1110,,t4f the
riolotty•of Charleston, Ma .r
~ ,
The trebly* bahneZ mbar Cherleatio ars Wee
robotic
Jo!. Theron= is now whirls 'Lateen mt.
v
of, and is ad clog - toward b tlape Girardeau..
A o,gbita. ant sod.: Our ton* *On. Pula ,
C.L. Mask l atw o 111thola Etenbnesto. 446 We:
Kir! R ome o ards, end.two elonnders. , l
.• Lien. Set Ls flied', eiciorolig' the wig
attleletaid intaining thesnrietest diaMpluom:
A:tralin p out escaped from the rabid
sump et Galati:nu, and bat arrived here) Ha,
reWts‘that• twenty regiments tome attired ea.
V.`,....7.
itllll.o Cirr, - Aar: 6 --Th st sten mar West.
-Wind, i wilki6o of the Funk Regiment of NI
- Shiba Velooteere, and one eompanfot tile,
lei trOnr7Fort Leavenworth, under' Colonel.
Thaler, arrived- setbuts-place Nit events' It
3 - OTardni7, — TbiimorieCog may. proceeded to*
Indeptittitice, Me., lifeboat' tbori it 0 ii: ett:
niter into/ is ',circuit cit the 'n.ity.: the. Iso otpc.
stand fionnetLe, line in trout ot the,j4; when:
,444. There sad . Capt. Gully rode.gp-Act. tite
jnifte, demanding - tie inno.edlits ileTetan of
four Union rote, Wale. be imprboted Oars,
'tot ono were to be izechted as government
10 0 1 . ale p. es. at ions o'clock,.. Toe prisoners
were quickly liberated; cad will he taken to
• Vort Leavenworth •• 'Tee Mega iratornad tide
P... tri.; Lb.! lotion ttitir wiy.ap the their. Cole
Thayer states be saw nethinig 14 riballinn at
Independence, Aire biting to.orguised body .
wtraleels is the Irtrinlty-es was reported.., i
"fleveraVor„ - Ibi 4det proenent secatlontete
itiehett to the 'teary stables for Coneiyannes.
told lied on the apprateb of the troops, winter
ealt ermet,t prOcieinted ; th i wild vas ewes,. gar
.
,
Teta R. 4' prib . t h the bleb' US
' .. 11.114 .7 i L SI
11ttoity toe ilia etatameat that !dr. Jet. Desk
Tftettil I(4ll7,llituir Octl hit. A. Testis' Wilk
Ca .and others ,ist, naltbooro,,, and' keep; htir
triode there col:meetly intorms4 ot.llll to Libel:l
Hht.prestent'adistoe *Ahem is • not emir to• it—
tempt a Atto4,'lteleirouLd; oompilearp mat •
unnecess•tny I hey iiiniwaltjer_kfe orrietti,
ce G. riodaltv.wlitiiila door. eel aikkeept
sua 4..,30 .e4*0141 , i ~ •-.--- :"...-,f, ~ g•:!. ' .
Tut now r r. mow
Aitisopi •43 - • •
v e , ku, 4. v iciapftlearcooli t5,...vta41,14
prom Lea nor, ority-boan ioolntittioit.to elostio
or Ibrvirato aortaitans" sittarribo .430viro
positvy!hi,jolootitily ley down:the - it-um
azoizatartlei tbilz.i ovincett. w.lpzooatloo
to guittatood by.tior.Govenuotiat. ,1, •
iteeiatliWikailiti4osoniitioletotosoo;
rot tliwtoaitl usdolarttilttiotairitlllitt td_ijor
GooittiJokalt,. Woo/ has rotolyed orders to,
"itporibil*OOUfOt OtiislooOlotoll, lam*
tliwitrxhi ko:• 1 41.-tiourolor coialk*Wootin
soosottog ormatonirdlOstuoportoar ,
•
•
rrasF.--..r.,.-.e , r. p.,..4..ita.$ tt...l:Mc .1':.., ,- - , -,!,
• '' •'. r
.t.d.',..x.s ;-...,;°;•.einallßishtig • ,I i ,
. ,
!'d , '''' ..., -;. agiSige/11114.. nisi
risokthiliiiiiinisiiimpokoa! lit '
0:-..k;:i•Platz.4..o-apigieu.gyt,-; .
01110•4115aWe6iiii000 6111181 i
0e.0.u.;.tea•66, •,•-. 1:-.4,••,.,1s.i" • l'.4.:::tv'l
sts . 4 1Arniirn, U 1
m./ ". um
*Viisriiti 'el Al.:111*: * • ••••
flififitivitWil : '''' a
11 40 sibbiromo ft. II 034100 W warp
Towner La.; cm exito. mmieu op:. •,- • • --
u
- "Afr• 1 9 ' 4 ' .$-?!" r s
=. lit.. • ittly Pia It; firoick Ars Catrtss 'Wig tun, •
Ova par am astoss 1 aw Latina" 41#LeAldi
Ur. bri.d.ariems6
laiarapers gage, w e ecrAirreilkalt Of,
Ttrorn suil OW 4 *. Mari leir 'lost. tol=
Etudcs Cprismt wigs.
Udell IRO= tog
• - '
'ethos • ' soca
kallll=s.l
*1411111414 bkifebiee•rsi Oen Or
• 411 %:: d 1 11 ! 9 1. 10 ..".. W rrr . itr.q NeVn °, .# l .
j ft tri1. 1 0X11.13C;04..e 1 ;22...
=;;l.Wdr.irlettri adiamir ,
ti=ir i rgao=l l .o 4 o.mt
Nl* , opal.
szsarwasztcrONVlatimikal
- ea Mulart6ilif in te - .4:
mps aketiminenahre et4.:l
Byrat Mu.
• QP , 1 4(4 Pail* II
On DoC4l.lm, 1.11311314 _or Poirtool.
' ?lam curo, - ,le
lake No. 308 'Walnut strilt.zr ~%
Amu p5/04.....uataiar01 airy LIONS*III
M
1 111.1une
""etol*" lo24 P lol4l tr .
• dodge
:01.6aselreotAnisass-- 1141 % el
, Pago-110:0014 001! pa , ma; K-.• 2• ' 4
kWh 1224,"1111- AraNkOli
%IV PtilMotipall. Cellinalli ;40.1011111.,
1.4= ca1u07,..r woo le,
. 1
'llosiAn3ll:22lrood Top
11it3=1113.96.1.4.14;
fil 4
40401
Aiwa of 31014 imp• Untold DpooloOker 11 401.1111
Alma bfOcimsy fire lamoroooo,o4-..ey•
'No* of Deam.re iman496,3lF;;A:r" 00
thatomeekil Istar• eld • • ••••y" , S,lll
.11waikolif Illoodo AM to.
Unica 1141,smotaam CIA GO
. 1 4 11 0 100 1 ,41 4 beozimoka• ''Pl44.•••••••!.. 1W
• Book 411,c0000tomea 11 lood 41.01
, *ors 611d . 11,4iStileftrzer.
".'
-- DiilP - 3P263.4 61 . Tt 2 0 1 ,; 3,2 =9" a. Wa t. a.
Tboapsoa. • Übe:o !Rom: ch
allevari W.
• ~
lbric-01 BM. 11. J. art y a.
60, .4.T0150d. au*. 141434, ;Lsom4ikVorsia..
o. a. w=l, 'bo th artea. da c e. !FFPG 4
' • *"."2" 1/ ""'N P i r b acrikkar. g st emon ' 02"
O. Ouitta,
ortb out 011262 Sidra s- Wool opoollo,
llMinas aaEtint. 6ekitl,lu 11 ce.,l
63.6,01164 Car 646 1 / 6 1 / 6 6061 61 4 1 0
..)fligeilrlr. Conn liPslitai 1411..1
' • ••• f•••• rartruirm.' ! • • '
- , sum.LYS uftlimuscss MlR•Ulielk thee. OW
Pelight AZ 61. Our Todd, ,
itiI,,AND areal...arum, alCloodt fri 1130666,
0.6611, Ulm sad lasit,C=loo., 611 MI6 oi
Oak n.
• 7111 MISOR Allan ar 11111e41421/
du:410,06411as Socass. - , ,
Azagra rsaif ,
• • • - warms' t,
1761166 Instai Telansip idmisztO Maim*
,
4 1 104,.. 14
n. 11.40 016 CIO 6 Ur , 1. 610 -•-r•
To =tr.
116666, ILA tops exillesl . l.66 loses is
rues Rsilrcad osat 014:0in511.6 - 76 WM CO
61666 per arc .946C0
&zeta lo P.n6a.B. Ow 664 las. 641961 S
1 11.1.t -es 616. 6146616: 160 . Prolthool e gi
M%
that.. ?D. llama 664 AM 6 1
6.6ra as. tk•
Glob =land sad la SAW 14
, ,5204,3ar,51
Walt= %lard*. soliea.m eta"
Sdminwl IL•fkosekor, J. N. ANZAWNR, -
TbONPUNN Pea Ilsars Nan._
Jam 11. boroo, - zdiun , Ildoirory
:oak, O. psno, S c &I n
I
'W113•11101-CLUti •
llR.ilssa ladyla, Jamb P. Joao. _ ;
imps" EL ma. ./..man IL Ilatadark-.. •
/J. Ammo. Joena
Glow O. Ldp., : SCLI:III.SPIJOdaidift
' IMO Cra IL T.lllaripA •
Chubs FL &we, ;. •7.
WIL SIAS Redden. •
. Taos a. BLAB. The troll:list
BOfi Liurvu, &crawl.
P. it..111-141ZAA=6 .. .
we. u: areal drain,
' wessigiiiiis rusinlaissui. c..,uxpoxhay.
- Art r tril ea 14 asi . - - i
..•:;.. ...*: ::.:-?,...;.• s-, mansuf biumni, pywhaia.
.: if:m.deasesti hontuy.. , ~ . _ .
.11110. .D. column, iciaosril ired.- ,' .:. ' )
Orrps. so. *3 ,w.... 0z... apf,,:a a way".
„... trasoloip auir.. ettr•Llmrst• , - :,...i.- ;
1. . mtalimin” wimg at *fad: V Ai: :IV
;./tiais.''A' sm. buciAdfar :01.;
_br ,
.111100".11 41111fii *Mem ilim; OE 0410,011W10S
• irldleina6 oo 4 l PAM
Moat kkorrectrr irtkkA Uto,.Asst=ol.
11141 . !ipt - vivala, is Await awl OM
:..: Laialal.lait ^VW 4:14.: '1
ialf/It'SIMIC;
j " ?.5""l e. " Mali
bp50L50ri4.4:1444.1." . WM ill
Wk. a ' 1 ..N.. 1 ........10;eb
ale !W5.... ' -....., 44........--. . 0
,VoNilaid SWIT*OOOOI.- - -,... ri - 14
4 G'io , i.,.: -;i.11 . cl :,
.1 .. t i ....i.angmlii,
. ,l ' it.o .t.:::.f . i.: 4 0. F:: - 11114111;11.
dliarukalint:Ortalt.44,l6o.lii.' : '., , t."
i
IL—kiMen-W.1174.11 • Ittialuid:::
50...LTh0r5id5*,%~....
6, W. Ackwe. --, ..„,, , Done IL taillk ,
Jaws Aftlekleyi""''' 'Wallitik UAW"
0 01 aPaY111 - K•a" i-Pl•1 1 1 8 eM.1.-:1
iLevimi ......7. ' • -
mya:o :1:•. :: • t." 7 'J1r,.... 7.!/;i1; 001iPpri • e '
... _ . _ . ..
!U4i.N;•^.••••.*..'•••.1.
• IhIM:MIUS.:..:1:.••
•
at
:- • fin, 11611 i, ud lataid:411111111.0 •
rustritra coMpiziiii itli:
• A - :, •_,lslatt ,
514411 '
.' 1+y',541, .t.
... / . Vicaviir4a . , .. 7 ; a .i .
AiMMlladllifin taw,' i . 1- '
3 111 44 1 1 OM /107,.:0Wankg.901aUn. ,
• suimiiik
zs __ m _,..lii.“
%is Orrlitin c , ,
... , #;,.. 74 .
gargoi,l44*Prk a rffrsru:: :
4,46i, e atE g i vi oiey : —.,‘,... ----K•1- ~.
1ir,,,, • ... , .. r..) I 'mil.' t•:i t . 4. , :..7 :I.:‘
, 8 ,
ARTEQPirr.• •11.1M3 MU * • lt,
• Am- , ',..-• . rfq. ' ' , N7
giAls#.4 .1 1 _ 1 1".00 PLI . ...... • s,
kismobrhi•iiiiiii=icialisigulasski ' •
rigemoilmlllog., „, „„ . 1 1.0 24010 4.4 1 ,6 7 /40 ...,•
•..24,,,,id • • -7w, .r7 - 47.• , t1 Ir,„„1„8,06,4 .
~.. • multatiefekte AlliNe -*se L itcl:l i.
. 11aya/L/10a OCI.MIANXIai
No• / 40 Giant 1 0 111 ** *46 . 1 .. 1 . 0 . Cal* i .:,
•:' . i boidtuseasserjetfilit .7- 5 9
,',7;riu imakciakinoliittizaltitie
a u cana, m oval anoVe, ce _IW/or!, a ~
If =BIM 11 W EBB, riaara, 41
1..... i :: , 1"....ig, W, taining,-11,11 rmenkr./-T, .
"fir B.„ao. B. /.. tam BAB
Ow W. Br caa. P. B. railn.lo l l o s6 al• fie);
,Oisitild 0 Vtos.7•LigegatOßLlnPleir,'P
..; !IT: A .:.
_ C P. 4 .I II I 4 "T U SI. eicbiAp.'l
t . '
3 iiiSildtde VB. WaraTtait Bar Wadi .;
,1 % tr i iiii *i lli : 0 4 01 0 0 6 il i 1;
-.°
4.4iimtliokiiiiii* ,
~
ei4.4 ~, ?;,ism 1 ;
10 s vs i ..•.., , f-Tr — r -- . , oanta , thi
.;.,
4 4100 718 WM 1 1 / 1 0ATBASEk •_,,M,' . . i -
41 , plart={..tra iru i , ;1 1. _V oir , '
....ik .
I=i27lolf.ir% wienh.agnouNl-411:160M1,311
kit; AFFlRl.6o,trirarlintzirgiefii . ...
m w
Pa a. r ea k tv-• ka& - •vaLsisfipii4ikag, ,
Je; al . . -.: WW,ZeIaILW il
S. 1. /ata, ...Pio -z...
raw% &gam - lit . ,
.oo
N.G..sont• AIM 11411314 . ) iiXectsl
diaCrird . z . • . , , . , • - 1 '.',l ! •
._._, ,
_._.
I UR etigigliiP P .
1,41,4114111217 ainumlii:c.• AA . Et
• 1 tn • —OICRIIIIP ,
._
...,_
tistar•— Ni/.. mirda.siniti .
masse Lmaus g r a ,„
„ us mur littllt =4.,.
p ll 2 l 4 , o 7 o. o . r . manori lD. Or =1et e,. .....C-f 4 . ,
.. 0 .. . vr :
pro. - -,r-t r
17%1171 :yew • •
antiaik , 0, .
ifireing•9l9l/41411,11t, ....*:*41.4.-io:W ort.,.,ii
' '
• ,t.:'".441U9
.-- 1 4,.-. f 4 P1Z.... '
.:• , .. ..,,, ..' , >!..P
ts'°4,
` Y 'IIT~F~,:2i
h ' i, .. ~.yeaa. s~Mi~ .. __
~ •^ ' , mow, ''' ^ - :; i4
e - , • : - ..24
Go , ;I) 'PAM 8 - I''" -- '2' . ::- -1 1 ""'''"!'!'. „ "_-• :,-- i., , ,
• .'-', -- 41
. I I ' 111VOTA10351/4=34 ' : 7,: : 430
and Cremiati iliparied; •-....?, 4,..
Doge alto stoma eaCiekik %Weitz* OM.
sad AsttiCarmak isemillilli 1-4, , 4,...z: •-- Z.,..,"
..),„
' Pima linos Cu' aillNag;h!! ir!twiiiijii -.., :- - „N"i
aie
ini ;:. 1 : 6 7 ; 4PAR I SV . ~:e.--4
4
.
~, wau.sussumfa,‘ , :c4; 0 4
ii; 4 .looafs.'4o ll, ilit . 1
,T. H. Etineasolioi-aelphitv,.. , -
...4.4,-,t). 75 if1X*58321133,..N F r
._,
_ _ _____ • . ,
MEI
istitO
....11... . .'• • -... ...;.. , .„-
dl
;Pr • • ' diner lige.',#47•l i
.* . is fi ra ~ . I i?
f'..?:,4 .I.T. III ,MM I T, , V i rt. :.• •egl . .. ~ , , . , , -.4
-,... . r.. „- . I * - .• : 1-. -- 714 - . .-...,:- . ,--,., s.=
- , J.,' .: •a 5.....• $ 2: - ,
i U .;.. . ... - •.-
.•. :. r '''' ' , % , 7- 1 .. - , 44 s'
.. . . .. . = OA
hil SEM filfr . • -. .. -
:Si 114410. t„ . •
... -.
.if . .
aill • . i-a! , ,-1 1 4/0/69,
a CO in asenun inakii___,J4...,"'•
owsauriros• - • - - -
i iTtlaas-nu wore ..air 'maw; ---;,:t5 4 .,
fitl/3ii.votid/M24 I REA 111
luta. . Jae..
.. "•
...
• ale OM sting Oft •• c i-.,
iJki-tlaTile' s • i ftti a ittitilissbroiki., , ' ;::: - .g l `.,
114q1.17/:. - .1 --'.:" •..
i Arica flu Ur me* . aid q 4
' . 7::: t ;
:17'.ak.ItlfitY2f - o-r-rai6-- I s,
coloiii. h" a.oh.u.k LAW aid hellilliall;
- • - $/.
' aZ= j tl i t 2, ll: ijg LS" ''''' . : ) '; l • •
tualaa my of i .."4lltlt;isiddrigA.:;?,::s:: . fi, - ; t
1 ! :....i1V :i g ismaiiiiod.
p,;::ig.Cala.aTgay,4 7
. ;11174LiPS, - -/LtEMB I IO , INTOiltillt , e.:;:., 1 .,, ,, 2
lausiuma :rm. - . - :. .. ; , :;::1;.:,-'
•ftilia •-• • • ....••: 6..'
V .
444. OS ft Shl rr " r
3 ~
fCr R. Er A.,!cr 3Fasij.
."...0 1 k.' 4 '•• • ' lartaidarsi' ' ••;. " •
"'P. A Le. "
; rt
'll=l ; 4 M I - 111211 . 4 '1,IETIVA ci4
NA F WatnniaIbrBORPRIMIOOP;i4:
1c 40'...na 15;
1 1. 4141 6 4 1 1W5 9 i0Mi r t- • • -
i lac i r o g ic, • ;
4.1 S #1 I W./. 1 0 .1 : 11 4.4 10 . 1 * 1 4 2 4 1 4) . 1.14 . 1 -4
CALPIAN HIND s' Ofl
iiiiiw'smoriC' . • - • - 40)
:r4; T: • ••
pir ;411splionlie it. irwipl,
110118101114C1 0 & 0 4.11 1.-0 1111111116. •
! 4:410541;41,,AND3 GOZgaarr.:
191
i M54111400111114011_
*)
11 * 9499919
••: • •;--
1 .4 10 Ai •
TOW,
i•b
• 7 -f . . 4 , -: L Lq *owl aurointftmlloomv......... 4.
1
"I alt? ( irgai l c i taaccr • -
44,11184 of 4 • ...
„,,
,044 iiMoittscOmit '' A,
* 44PI aPi h " 4 6 - 6.41#1 6 :2= ~-.
~.„,
l orrJ-4 W.' TOD NO, rase Id l o4llll. - ~,..,.
t k
Mir • = N. :
s ir * Tc . .= ! E- 014.4., 141 - -:;,•,!;:
‘ .l.p.lM ou lAt,wrix , wino ' '''• . i ,
.:J din: ^, ' : aim:: 441: , z. r .:, :„
.'• .n.` P 4 :ddAWSUALlNiiikektrlkf'
~ , • , was , / Irm Stod_affi t filik ,z4.IJIMPAI i6?-54-1.,
reuevami of Brismillt . 49=7,...7* ~,r,,,,,, , ,
PaperzfalnlOV -14— ; , '> - •' , ;"
• sad ariarkiMis . ' ' tit I,lo'
ICI
_oklmitriimlAli4,l,/
"ipsittag tbe MOM ' .....111111km .
rirtrelrinkairtil • -
icaszcpt 4TH
aid arum' '' ' sego'.. l A
3417 .00, ;.?';••'>
• azdeadov NMI
Wilkoym Main -
_ma= tonamaly gtoriall
a txxxtue Amp 4-4 rI . L 7 : / -;
. . 7ortals=*•7l4". 4 ''''''..!„
.irt oil emu d arnmome, Zia
1 ';‘.74
I == "li brov
-''..=
tio.:o4.csok.E. , ~-,-,,,i,,, 1-,,i„ ' L.
.
/Ng/ H. RING, tllttnilicioeirs'::" : ,
ids ca , pardan d Ibtal, tkiAmita, ace...,-..' , ':
*maw. •,- ..
,:axas a:4%IS r analog anansdaaabilkiniWilln. - 4.
1:4,1ku.. -. - - • --, ~-- -L - -
~,
101 a 1.
vosamizaill
- WoitstriirW -11 - 11
,111POSe• gfYl ameicialolatimil
tes Mani andIitAINNSIO:
W -HAVEN,'"
Voligtpitetint r""li . wado.d
Q frf
a la*M
,mdlogar :
MiIEM
13 w!
_ :.~
'_ ~'~
r orsasn. - . - -
I===