The Daily Pittsburgh gazette and commercial journal. (Pittsburgh, Pa.) 1861-1863, May 24, 1861, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    t !
j ` }
". car--'-'-"- _ _ --
IMEME
Ito,q
MM==REMI=I
ESTSAMI). 1:N.A786.
A
- 1130211KOUM
•
-
-
OBSWEIITI.../0211211 WWII*
111 111111'IMOTUFAS.,
AND 003cm1881.0r,
1 3
L'..l-;A:;/1111101ftlpinKillininillankri.tila"rt1141;7791211.,n1Waylrigr3611*M41114
• ` - i7kee.I3OIIOYEEC. -0 0ofoutou
/ . .piii , imgaistaarmitimesibpa ,
- ..... - Ju . ; lla,ucpss9l..kawhinio, Iv:alai:4
.-f.-1 , 40134,-,.. , 1. , , , -, vc, •
), .. , .
...,,G.AlRATlollosiuse nt ifilinumr, and
•t- , ' ", ' . . L.Yi,ll,ll92mterem anoute„ . •
_-.
:....vrwaecizitHPAY Street.
3,3 Puilautinals,, hei m ikaDATY:o.llltlll9llllll.
istAlluIMIP 46 1= 1 =4 . ....4 apidd,ltsepast.,
-
-r , anallasl l argilUM•11.11211.1111004.1
Via : 'llV, ll 0 /I E
*tOod water 8114.4.
' ' ' ' Prenlinis4o. PL
111M1111111101i116
7-souta ar, 00. I
a it 0 0
COMM/MOS •ItB6O!dANT.% ' •
;.:Corner2ot &Abaci& altd - Mater Btroitih ,
wort Tt't PEENIII7IIOO. PENNA. I ,,1
as,,-;
00111110•1150 , •
..7:larlikArtAo4:4l.l l - 00.i,deato• Nadas% •
atialbailimauk Oates ...a elordniraripy,
-t , r nird:249 LibetifatTed../
aarii • u:taw ft, Loa*
z. , 9o.2.7l l 'aygioutaaxiecsa e rr
,„-kg LaMar. karr ark: : 1 lakbra '
", 4/IINHUZIEOIII AVSTEI Waft%
ii r bd=l4o,-Chicartit apralinficin Morahan*
mursr. -4 -
.- •.g 4.LL '
k: , •' ,o 4egi . 4 rlc
' o
Ve r 11448111Vg
• - Ottertal;,LAW Nati sun% ,tr
Foßtzuri Az i shwersiuk, mow 41 7•141411 U; wise
4614 N gin .04: lag Ilirost Street,
. I = ' - "4 , 12111811111 W. TA., 1
'
• cram 4114,mar.,,e - •
e Q II If 1 11 - 84 VP lit tat u
IPL.CFOR.'; az , paopuoin.
Matta hvadsatiliXll4 fiotatiratasel
emitatilsao-46a..8oltaadvianami. pattl to 11111:41
•.
• cu&owact& & ION, :
• cregiti a Suit R 0 It A-N
T l - 1411 P=" 131 a " " M k
thi Wool
M&hon trek and Pot Ea :
—rMNtaii; COPtAS,PfIIF4I,tET,? jo2l,
pdalu' as
/DIX - 42
• asamtata.4.3nosimair.rarert—is.a.',varescla
.ew.111,11.1110Z1i...11.11111.114 DOUAI CO.,
Fa ,
fs.l#o4l64l9,o6visimiiht;Preibieer
r*tibiligh•
Ow;
*, =.oostauziwn, mantliArtra,
• _
avadeslin sod Pindsca 4.!soarally,
anitt riVWORee Mat:,
OPridel DoWli. •
mammon, pl.
.:~ca: _
A 6
. ~ r ea, W 11.01.4;
r s . 111111. NIA slapingancs p 4 ipat. 104,
J . ve+altd P n4 h it f" t h Rttla.
naca ' weir:
atiKHLAUIN & MIA% W.1 1 0414441L0D
PrlVAarliittAtti2
ar — opw.
IL.I O M3BI4:.DRINgim;
dti uoiroaciiks; earpii or woos argot ins Virits
Teafi--1:4007TV-WholesaloDea7 9. 34
VV D+vyy pdalkolts,Varablisa sat Apsimar, j
tegai
Y • 472 '"
DKALN , IN PBOMIBBOBY
10 . 7747 .11 - 117 A gr*" r " 1 " .
elm
01119.QU1inallitappliteft
iattt Claa r da t
,1114.1.1WAINtErM
Alltri:11):001$131X1,, fork Pao
se•
Writ.
asklarsitalW nadisaily tsWelanq
z sans.OlimilelarsollaileasiesaiSPUSSlßS_ClLM
. aad bad AsaisObsda, Ossts.Ddidrira4 sat maws
.., , Arillsa global foal, Wag par -ea
liallsosess
Atialassato itar..llllSisadasSlSt'Stia stew imams
Wag lislaadSissalaessib, ps. "nabd
. - cpancwusiL-.9ELA
'ibarfrAlt.'.!°_,Piafw
o=3
' ,E.-....ji9 11 .#=i .... ..X.1L1L . ...: 1 3 t• 'W.922.:1rr4 ,
sot oadilluse a n - liiitolrb i n
M ALIN
~ iielltainna,sad ilearl;Mudoaao meti=iioca. .
........ .lu . Imps* & 4.110., No. 63 it H
..: 441..ri1it i ,Latirjr,...=............r . .....
46,.......w....-: ...„). „.......%
...s.td,,xed,r,
VEARLOTTIA ; MANOLSOTUZ.
UP II sealkake Is Pima ion"aled dHaW
idn===e, n 'AM d
Mad IMMO AN, 41Nadmast. 1111 Waal ant
** . I4OUL
Di 41 eill isat4l 7 A 141114 9" 11-
ONIIK - 41 ,••
: _
ABSUBLI,4/4/1 4 4 0 1
i Nitary Citizens' pin :.
from act., t
. .
• 111810•1100.1 el
Dix*-444=01, ihrso for Amman"
,B.7.nomaigisernsoko,awaiiriens.
MEE:==ll
ft - - •--77-1- Mgsuat.• - galL la inEiliti
__-•., 1 4 1 :40 4 A I a W ra.ne WitICOOMI WALT.
- ?--,--- -. 7 2- - lftite 71 7 rt .19
• 1.. 7 ."l. -'-;
2 14100,11Wpar 114 btaloll SO Arlo
erearutni.ipmialpes:atprff•ft
,Arip, l
A, 11. -- 1 0 ALMJUI,Dii.105iisakin 111114
• .foss, iW. am: ittu!sibv.lo.
.V.ti , • 7- .•
nlittlanig t Sirtm,
OSZPI6 ZORINWDitki
-1,2 1 V.t5.T.P 444 :0,
, •
• -$l l / 2 4,--amm.,
. -
, rib • • •i• , 4z, „At,
rc -r rr mri
4 _ OA. 0111, • /9
11.114 4W lig‘.
aQ •
Siakitioronailb
" .. ;1111 me •
.IMlN2rai ... inm . :444..1.1.150t .• sait
.
- "..y.kx . ,!4 - 4 -. iirta•
, , • , ranee,
• -
_
!, • : : NT
1 i 4, 41 1150 .111 1., - oa
••:
• '•,;(re - 4 4S,
•
41; -
:" ntq :- ',.. ,' ,'A- . ../"..:'.: .
' fi , :7;....Wi n . 4 • `''.‘;‘74',?'
• ;ramie :lie+w, - %Kolitino!,
iciptrbiumitt coaloYesitom
'MOM NEW OE War; IdoodoollopfroBotho,tood;
Phs.m" l 4AdOodoooetworoddlOodhodiddiPedu ll 7.
r , g Most IllsoColdalosw ossdc‘as *mix&
Warehouse, No. 114 flooond,Prooit,Potol4ugh.
, 1111111111111, _
Rome a sat" mow. Losilemit liePlitstoulb
Mom Ckala, , do. Mottle DII do
lOotolow.rbooodoillik(b4.7if,
NMI Ilto■f" Of tOo WO OM of 1:!. D. - . .Terali
*lsrf mum; n, Pati2oo....zout rtwato
".• • AVDONAL 1 1 11U117010411
VHOLIBALE OR i iMlES — Prodcui, - UM
(katadedas MetbastOoldian is WO taws mof
olainigtfted Bum . to! Ilyttm Eloo,
No. 253 bort& at..
Way Tnntatorga.
Kan rim Anse
• LAMBERT dit Ja.immort.
WHOLESALWOROO 7 6/MPtod, Izat(Dald•
‘4 6o o2l.2andon.lFedoes- „ • :
no. siztftr stmt.
.
Pa.
tom utak mama
samalks.eriwuno s 4r .
.W.HOLESAULOROCIERVAMY COM.
lu ra lui on l i 4ftib irt4aL_Tit ta irl
ourag. sikuiremaik Pomo Ira2=o9ld
1UMMU01LL.4.1..4.:444U16
A T
'.47kickies. •
- - ...,_ , ,farraltnaans IX -
Rope; ()Wm., Ph* , OiltraulllPit&Ourgh
: .
111011hiTan. WEJOMSIT.
abe 4 &OIL'S& Isunardl Prranollagaa.
...;...!141.941•81rt , I '
tow .111 Wood
' ' --'4I-11113130618.
Loot In ancodigliketalti," Woad
isligatklldi.Mberillt. • •••-4 ` •
1.:0/SWID n' t3l)•LZ ml 3.
Orpurilk64 OassEksioa .rlaati.'4m 'rood sad
mender= Pm.
meow Pettobwo Nuatentaxyroto.samoittesszer.,
.
-
kW "i4Rmov,..
- *gam Partner awl anualiskaOlEssalidon Ihrollu4sand
Ita Mbrr,Na. Moo* • Os.
OBIS ON & - OQ., Wil
• troalm, Ocaoskolos ear Dillon In an
of PrialikmaTodsos sad Pltiotareiitaanletway
110411/41114itranstattildtwerk. • I laki7d
Koruiiii.DaLzmi a iir"fi . M .
emu% Ikmankidas sad ronninsag 114 r.
sad Amami' Probernd rittabortb,ltinuhd erlo.
Vs.SEL Mad, 00114, Illadonits, Fa. PS
84: : . LE
398EPILII F: HAMILTON It
, , CO., i
Conieilirtiiind -Liberty Sties* 1 "
przrssunolmr.P.is..
. 011.110/110 OP 1. . 1
- SUPER-I . OIC - STEAM EN t NW,
sylkif - -11114C1131•11311,V. se:: '.- 1
01.11,PELLAT - co.i
(nominal" as r. Gun n%) I
ANAIitIFAUTITHERS OF ROT PRESSED
1111.111111-AND WlLB9lll4obatank girea4b4 Las
sad Kati &Oa. bait Lew sad Rhoda .1 • - •
iitax_Foaaa r varrin_oo,
fema l e _Morahan. Ilte Waal id. PithiasiglL•
AIXCELSIOR GLASS WO
:cc.;
T. PLUNK arr—...e: *titeim.
EqtLIE; PLUNKETT
-Warehouse, No. 'l2'Wood Stregrt,i
Dottuttotmlna_____ _____mnsnan,
amttlyel - -
saa. ar. iouititias issia--aaw sietcariat.
RSOL 4 OIIIP op.,
Ca 301 OIL ALSO IMBILIOOTIIIO
Is magottltionla WO . Iftlitiikarry
ar t gars Op . :llliiaJtiimie nit kow
W Wry Lillannore log sem to* ow 01 eassoll DI se:
dm is* WillieWOOLeil/Oelhe Moo
'slnenntAtelailde..ealkailprostind
• 61 - IWweLL cObii Sanisti NOck. :Mb stne.,
Wcoet •=i ' 0030
immunt v. pat.
aaCHLINTOM mut mud. is co
Vsialtte.4 . , 1 1 1 44"4 14 3EWA8 . 1ii
~ ,,s sits4lll3lll4eir Wast 4 -
' ' . .P,tri-rottlerk-liit '
ANUFA4MIII3IO
franII2.IIIIPOILIMIII
PROV W E
I R CACCI SOIL .
SH
al2l333l3MD•Wille VAAtIS . am
' .4. i
,
. Out ikaosApp.ritthm tba
dormer clar-iledibla,sirs • We is.
ile NOW
' " 101404,470i44061:Ta
)11=i ; ateitt• "•••
8 . a. Per 4 — ..47 . 14:: ..1
ec ~ ;4 T iar
ahraaadipa.aaim isd astA D
Pas" swl4 lama" eta
dlliodhadOpailLlPMM:balfolkiriil.o44llMir Do
• N I/ PM 1P.0V1. 1 141 1 t
-
coax hain.ws•
• •
ti:ar . oslMittalli liAviruf:THlB
rig ii:ls4-tanWeillarmici;th.
Atv 41141011..;
. • -
1 4 11 HPMin* akIiELI4N;
,ATT6ENgyipxt
•ara in se.; dom '&.1611111144
Intranet; PA.
MID CIZNISAII, °COLUMN&
lallrl _ wasim nova= oci, 0810.
No. 139 Youth st., iOWAVI L A Buildipii,
' ' Paisito4U.
Er ‘l.l A. Si •'--
- , ' .4 . .r_LA
PrOMIN,114):11* Grantetron,
Lis °Maar, Pa, _
PIIRVIANOK & OOPFZY
_, OOPFSY,
• -43702111172 •P la 10;
Ofilat Ps. Odes la ilaUcati conior *IM%
sod Wp Iniests, • ape e 019417
AL ourra,_ •
**IOPEIZAW;;;AULLO4NO'i
Steak •
*yumMor
rit9A, -2*ll -14 1 1 0; 1 .LeriC'
, AVVIWIFIr tWitilLole AT LAW
11°. fid.ll,*!%Aff , iiw owes auy.
t a ":gig::..>. .eaae.w~~y ! , i Ms,,,
PM ‘"11"-
• -iillanniANDCanniti
I -
..7 116, 1 1 .0 1 .0•41. 1 PAi0gn " 1 4
Al Mill* • .41114111 ot 10
laWa6o47o'-
0 ,.! 11
I===l
Z iiititiud '
ea lgostal,thi l sair imthi atm: 4:l=- '
mug, eir!si;
.W 4 , 4„ : O s IBWS.LL*
ilitititiliime ornamental Painter
rotes t a e
r — : 44 el Ppilr
15.14 , 131114. - 4. malt ;
Li& t T Y=
trusacutrein o ... B . 6 . -Alolll42la mr si.-
1..1!?4
~.„,..,. ...., .
_ ..„...41..,
D
.
...... . ittir:,,.
~._ ~ .. .....
.:
=ME
~ a i.~ -~ ~i. n7..,n 9
Eio==a
mum
♦9
XA,
AMAMI! At WI,
=lli
CCOM
iw w~p&.u.~~•
ftuttitti'•
- •D
r!`" "' iktretstußGn, :i1119r.4461C - r,',:MAY 24, 1861.
PQAITICA •N°T l S.
MrFOR t3ENATOR,=—DAN7 L. EATOZ
wadmit
t ta heap!atoi. ...Books to
. , .
FOR COIXONER.--BENNET LAKE,
Ilk.. et the Itzth Word, tititu boa *Higtaltr
114041ai0 Iddclk biilllll try kis pools, will
sorppertodihr Ootosar, ceded to the ii4ab 17
licla Neal.
" 00010410 . I 07ft •
EI MILTON . :
1 0T RONE Nerfl, ,Übe pressotml re • awallati
hr atom MON', is toirmbfp
camty, outlets t o IspabUems
aktoidlogOeuvrotha. )Setal
0 11 4 00801 4 JEfiliaDER10,BESE.
tolto4lllrdwardiftrak b4aistadifololor
oramr./ 42 4 001 to the satasia of , omo
111,"&• TOR UNTIL- 'T: • = MIR
rizr • IPLOTD. of 13111 !std. Pleirloraboatl be •
asplldate Ow abaft bitbrs ib• Ihipablicaa Mod.
P HONOTAIt , -45; it
,liVl3— .
ROLL.of tie fifth
llijilPittibesib, son e. &CM
• _411116-Alie Owing:Won or
Mina togemr , olgt
NOR PROTHOROTARY
A.111111220211* wBl Ws conflate
eosin 11.1014 lees Omanilee
P: I HONOTABY.—d.
Kzekis=.=
f aiv. FOR PBOTHONOTARY,-ItiAA.
WALINS.Jr. at Zolotssos Toir bi
the Waste*
mbitats
6 , 400.144 , t!;.10 . 1 : 1 ,
"
I".ROTLIOBQTA.ItIi.
%Inv- iatr, of Whose Totinaldp,ll S at
m ay, object to the &dike of the
marpw: r Ho r aux.-Jou
•
T. moo., dt,,,•• • • •
. • stfd.cs 16 1" ' k i d " . "It - •
PAOTIIONOTARY.- 0 • N
11141T01. ot Oppor tenntobb, oaks the Totes
or bb Moab to sittola the llogobtlaut for
• • • of -Atiouboor ecomt,o—atiObtrotV
bib hood bol albortoi bla the opportnally
w.
MO misery tad rem Übe ell. bblarato .
•
PROTHONOTARY.—D. O.IIOLTZ. of
..+Pr Ilsomise Towniklp, yin candklateit sootlasiSas
1 5. t h ) awn ale* 1 1 4 W 4 44 Fu AO* the llarab•
haloClocivsetkm. 141210
Mar- PROTIIO OTARY.,IIIOIIARD
umor be
DAS% lam" toeublp. win
I* t a erk, 'abject to th• dedicon of the=
Owebtkm. JaChlta
allst - rke It. CIOUNTY.COMMI: ONSIi
-7-7-'7Ollll TASSUNAtirot Wattos torsiblporill bo •
eandl&alotir Ckciaty Owastirskost, euljeett be URI.
Ma wt
psusiti ht: BRINTON, of Pat.
eft logreehle, h cosine% far 'twilit. It scal
d sact elected he ewer to Os, SO pee evil el the lON
te al the elltetlato llothlty Thoserefer the mie oR
oxiste. sad
viii execute: kakieetbbehre do
No et the Court of Oomalow Nam are castoptleace Wit
FOR, 8 RERIFY—LUAId WEAVES,
j ratt i ? d d. P i i ii . u tbberstu win art WNW
11141301113 Coailatko. -67
clyitrilrb
Einrol:l3 •,IgB • *—liStilLY , _ r ,ll' UMW,
it'mrpourg; • •onsekbikr Ibilloktiff of MU
y county, toting to the Itiopnallout Haustloatta t Oow
unties.
1.4;4 : . • ,• sTi I 0 •
jot,
EnOUSIII/Ft—JOH.c.C. AI • .1 of the
nous ititittuitiatporm s• • h , AO.ft ibr sa.
• Mks, Wiled to to• dead= ot the lagaiedieso Cluato
mutat. . mato
, • ,
Qrj. 4 .!4:41 ,s rwr rP. Gen.
"er cootai toinablgosikeans eni;
• 40141061110AWM"
---
iiede., la Ma dlotrlea 'MUM
legtaa
firFUES blitalFF-111/011 S. 1'
"e'loi rum sallea to au •
iteribliaga 0010111100116 r.
;;t~;~llftlN~;a~,t...- r,
lbw ,Ogi Putainigp. 1 afig
1 .5.
X) ,STIGIFABINEO a; . , bII7iwBON.
itig *ewe • p6isitaap iiie opolia .4 ossw a
No. 3.05 Path attest, •
A tow dean WbilirsiWil Woot.eWicer)
. ~ Abs .. . .
W Oall tai atiloaLoa of sabilata date IltpeClT tr
eilithhe for Um lotaabotara aad heatica 0.0 aloe of
.-an rielaitwana t iTtril P 1 ,, , ,, No •U paw
r
Me ItAll i fti i i' PLIF2 I %IVA
al ocatlfsalety, Datable sal Cbabetabla raboltate
Ai Want tilalb. , rast• aro samaXes4 to,bitiontor
fa • nowt Salle bus, amakgpumitsliabwbakw
as pie or may of drams amMaboateam be
ta • sattailaloaattlaratalr leak 1
~ • both( baltantaa Gloat Sole aaftbairtiana
atilt dat•Taliaatto, at a imall laattbala
Taws sx RA RI)
'VTITELOI7I". PiI.IAYEEM
RI , tan ilea or as anialATUI, warnsai BO
Damson sinmanosartner mui . bozo.
walk * la p s' uidMae *bar Wopyorataa be sod
' MaittoiJugs winwi. t
'litrikaid "IrPrtalmor, oa4 anima/ es
t ot au 'o twat" to tee
1W'004.0 Lad ionaonnt - ot too wiMa•-ututtsnr
Oaten id 4 Ono* tatrite4' fa sort* "cow
in atnr"anNiTree"rnitno l l=l,64
1/14":917Dniti Dentist.'
Ss itoubbeust:
t321P11 -- .11D.1.1113,
, ZIENTI
,
No. 74 Find 'treat, Pittsburgh:
A. U. !afloat, Dr. .0
iENTIpTitY. , -- ":'
OR. W. r. FUNDIANIMIIIip - .
NO. 301 rociro am:
Wood ied Ilattbaalgenots.
- ./N*Nkaboinstimii.l4.l.4 LIN.
iTT'DitivitozaasitNi.hiLtTAßY.
Ittsh=“lse sod stastsstors or tbs MOM Stabs Idusb
Tix. - 1! strlt tb• . tbs 1 4 44. = ge V.
istbodsod eadl adapts! by lb* Bo tslary of
irr ,rl4 ItNI. Is 1 yohists. !..i pablitlbsd. ;tar
Nat ' l llllll , *
01.15 ood
Is..
' I rit'ANTRY% 42I D
S~Ulftlldl-
• UPI MANUAL in. iota:liens end 111110.. - -
asaut4ppifs—kii.a.bi
,Ll,,iutAzta st.
OOPIR'd, 'TROT 08-4 k
Offirok Pe 511t641010 01410111116,10114 w ar i ll • POMO As Canal 8,6,10,
tto arlogrilards of khato, LIAM
./ 11 / 01 71 122 4/440.9i 4 1, 6ntan *
• • - , XIVktXI. d 6 audit
lOU WANT WHISK/HS?
DO 4,2:1Y WANT
ON WANT A ZdtI6TAOE4,7
METE
ITILLT)/(111A-Pd'8
. '—•. ' • - '.'lsiiiiiiiii . ,. '', . . 1 .1
--.:".......'". ~:
S ir l ir :LATilt? ONGUENT,
.
~i , ;:,,,,i),,,...„1,,,,,,,,,.,.,,,,
i ,-,The tan pasamil la
Val dab, '4704 itotitelbot on olgotom me
agog fatiaot•att kw atabloa to Is Itoetuattfoas
tbrotagellattt 0. 1, 11/60 4.!*.vm.frd . .. . Mrl lo7
1.
'—': ' . 1 0 7 4e , & - **4.**fatixiti?.,..L. '
.
4''' '. ai
"' 63170,13 .P. itstattaliali;iiituatiet . - iigiattaa
off Nal It inortoatot toattaaaot a Mak Olaf ;
111 A , • - ,0114. MIISTAC •
1 .
tig. ' 7iaal do ex iisela. - Tali arltelo Vita If ato ot
as ilia aim' aig!tiTla 3seltud Is ;gabs -1 W I"' II li
~ Or g liattatkabotitaaaak o iatialt, Ma stlisiblist
,0040114! ma 11.bs , 19.7,_ 08
._ Vlllotalti n it
al at t l'. . Mamma Pam
It amp ' tioak# l ll, At *at .Wol;
bal. aide areatik`of ova asor. ; Awn .11r , awc.
nwillEturn rat or hag We Mat oatl' retort
/nark,: taatlatail coke, Imatag a; ion, ielieta awl
ftajw _ as }gyp 9Y ' to
.0. „. .11m r goo walk Pt* ?Mgt
g i
•
W. 0 1 19 , 71 1101 4
. . .7 1,, ',1 , ,
~- lattlileal, •
aside lat NW tito
'l7 Wilma staaatuttataitte , I
"..17111. GioCatUmaboa—lar atm Wan and
=katallaattltat•Osaioaar (worraztol lino
Itanflirtar 6l o. la Ora;
lan* ili Ca 6 = llBl l 44l, l,itiO
0: 4
111 la, Altristtolterta , 70 ~,,,,,, ~ , .., I , ; -,
•, . , ri ~.. o" , _. , '1101U1011 zatmastus * ,::: i
_, , ,,.-savosprins , ato4l
• . .. 1,,,,, , ;..grivairag erall, Motto*
''; Soli Vil aLlittlail, came at *WM oboitaat Uri
A huge sail ceatraotet at the aosthwett hae aa.
rind els litssoari. Ile imports an evetwbeiattag
aseeedos Was ostatieht St. Latta Its, sad twa l
othilh rpßArkalwai •24 PL u., Win ,#ll6 to the
a 4 stethaatitildiroddcroar,
hitt - &kg. f*COoktemiiiitsOksk i ll,
do. The Departateat:esa Lite att,iitnrea:,..lla
qUitift tx PiNtittdid nil Jane, whatlteaaaa'a ez
taaattleat takeleatet: Mesa artll Wedded pais,
tithdly, antes otatraoted *am Masao of vinyl
las the malls, shwa the stoppage of steethatta, lot
100.000 addlttoaal for;laid Writ* shows a gaist'
tiaste twist:doe. - I ,
. ' Teastises aa6d Abe Cnloti -;
- Lettat4aleetrad has 'tolday !tali 8044 , Jobe
sop, of rattemeek.eattigtiiha *titbit,* *I io•
Sara r la =midst tho date with Ilk** to tit
peadtoa &Won. nab ins te , the that !be
Mtn Iwo litanies it Wit polo
snow Aasawcai
Pashit• to-lbg 60112, ,a Co!blinc7p:Ost the
Sid thit:;l 6 n . .bia Aillt."lo4
mu; *few ilisagar.
10.01,404. dB Watt two goliati all**
visa 01 1 It. iflie
thiatidatatalkaastiltriloglitg. 2ll4 . deihtad:
.11 1 0 1 0.11140intaL 1
Ii wasur..s!tm , .44thokiika.m..,
int ii-amitiwltior!ftbritespori •
_ _ -
, m-4.;
.z...,..i
~ 4lntl,
1111 M%
17 ",:'
'. ' I'r,
'.-Aia,ll
6,,. '''',T7, :4'-.• g'Z'' . - . . - ' ''.. '. ' ', '. . "
. •
I '
,
,
rir ;
T'J
AIE
, •
alr-DDll'lo 4 llo'
, • •itriv.Plian•••PolAsurmilps.,: •
rxrtpla u 14.431Eit
litoaNvaix 24.
IMPORTANTTIMWAMVINST -
. , .
•,,7' W 4 1 .? 1 1 70 !,4„ 51 . 1 010 86 W 3 !:.
Tana! hi tith i lioutikvalFeeradthiat,o
, 'tbisigs
' r
lion. .
: G V 11 Ney. Ictioditrat'Gilegrim , froth
: . ~ e
Canweel' iii'Darttttli..
tha Mtuttaelmeetth r iOth:- ~.. - .i? ~ I
itriivedvatVlsakiajtv toode? finte:Nanitaa;„' :Vat
" at b i w , I Y,YOU hihaVis.:*hinite`rea th ei
thstik. taisftis r .mite. bir,iraolleyoubotu.6oo(ut
11 0 1444 0A?0,*7_4401:44iilitiiidiasis
Of thirterlet ai-atheirt thrfitterpethemt. ~ Efiiaid"
with him gems titer*/ arateeirliiiiirit Nitherretheol
vaistreithe; who biti - 10 - pctilatolikfO*4 lid
ii . igibuibuiir) bilesiiii'ioultfooiusosuo u i to
preilligiontaWildgliiiiiiiitirliln . ard
knowledge, and so Indleatid tstaltem;thei haft.
The enthoridu it et givassaisompelled Me. Naito,
sad whole party to !thine the plea t sad seat
thilii..ti Macon, cliu' Firth* thine' th4i...tame
North by the thiathaacioga Relined, via' Atlanta
;t ., : Eastern Teintheah gose. Lou..- Vina. that.
'LW ili.esirjetilie4 r 4,l#olol lo2 . •
• 4 They Niirii aubjeldial littlie l in oiftry lag and ka
olin' annoyances , all along the Soren route.
'nay were frequeatly searched aid subjected to
4 I . tiads -of erow-ithatilcialegandsissulthe law 4
, 3‘.....
,
Mr. bads, tap that llut rebels have many men
dodar Emu. .4, It, Macon, Atalsota,and all',
the principal town 81111111 ' eli alive with tioldfeti:
lie thinks we ghoul got ; aederra l
te the seamy,
. i 6
but prepare in the Most staple atheist tor' them.
They are eouGdeat they eth aituthtlate Fed.
al forces end our Gavereateat; talk in I moat
uu
bou manner I an,d ha Vkii4s from l'h t b. saw
of them that der:, wilt , fiebt well. i„l b er .
MAUI* kw Vligtitha. '
From a gentlema Nth thtumedirour
we learn that all the tialoo Men have
VAPIUSW
neloicadok
utlitOr ,
-!===l
N klOft
added so
mb2lste
pallid to leave. The eeertieloil:.Ordlial
1 4
adopted be a large vote.. A proolamatioi baa ben
issued by Gov. Lit4itialitAiiii , i ill , oldion.
to vote &tithe aecemakaa orlilinueii'll , gnarly ,
ail" atatlised' all aloiip . tbie nia4 . s iii;l, itellow
coatis to pan iatoiWealoligt . oil mile" ( ag brie'
aatkority to do ao from the Goveraor or GaO. VP:
pesel+as
OtdenCliiiii4ol Mailed to meat WI 'gain
MatoVirgisia. ashlar! lames I. be Sao "liieti.
Tito 1 Ilaioi eiee havbibiaa anti/iii to' 'siva - 117
Tune., soonn. rli : ..:* .. . ! , .: !, i .:
i
, The Union mei ot jihriitis asp that tb ta'et - no .
bt4i elite tiettatiiner of a fair vote on Tii
otailap,
antili itaieg ie ivies etici, told no cue lull dare
iodeefare for the ielOi. .
.:%. itesgletia "arm. • , '., '. , . -.
' The Insurgent troops fl Harpies Very hue
mopped all umiak of coal pi doer on tbi Ohio sad
aid Chesapeake Canal. 'This- is It' retaliation, for
theloyat striae of kfirylried in driving the Virile,
hies from her soil.
The retools of.a Aetilowlttlalm at 11 Far!'
ry, or elsinhus os or alter th vote on.
Thursday, it to:handed. No importance is at.'
Mebed to tbe , stectiter.' 'lt ie a foregone coracle -
akin.
Tow" and Brat, of Ike Vlrgtalamv
Th.Tl
~,1114 pap a, received here to-eight;
contain the most frighifetnestorats of the rarest
sersgement at . Bewail'. Point. Thar I •Prlmeni
that the- rebsUbatteri monied a Sivirous
where.. Lint. Dash sad all hands oat the Freeborn
were MI shit' thi rebels this 'one glut.
- 1 adignmOS MillTswasstm
/sere Wiling/cued far semen!" that shire 1,
to beisiiintilatiiiie 4 ggiliatve nicyement. "um
-mediate" aid roman , ' 'mean, in toddlers, .
pbrassologY, eomatbiag dower than they do is
coamoa.langtege. Verso . especting forays oi
delacbeltpoleteraisrio Anteing would Ammo& to
.lititowmf•hllunitlt dliksomire;trelistlekillitatp..
polatment. Senator* and other' creel this policy
would substitute a guerilla warfare for a dens re
campaign. Gm. Scott boasted in Merino that', he
never made a countermarch. He will moire from
several sides with • lumber of mammas npos•Tlr;
guts, postponing aggressive operations nutll they
can be toads upon • scale snob as reader resiatence
hopelem., Afeaatime, the troops here are ispwas:
lag daily. Wag — oss and ambulance' are premiss,
while delay demoralises and impoverishes kin
enemy. !Warns Davis may Wrenn the battle by ;
moviag - toward Arlibgton Heights. His advance
will be known early, and measures are complete
to take poseessioe of the Heights by the forces
here at a 11001,11V1 manias. although the Pin
of the cusps is undoubtedly this, uo =seg
ment threaten . poifnioas obetnicting routes
nil biCmmenit . 'Heise the 'attack upon Saw.
all's Point' Battery.
Oorropatiom' of the Troops.
The belief to the aberileteiraactivity of the troops
is not altogether well Alluded. There are serials
vigorous inovemeats 'cecarioully. "'Amities,
whislttlie - piddle Amer ' nothlag Espected re.
delta or !Miele eight ispeditioes will Probebly
pear before'/on(.. a
tWaOtWß.leosnlootat ::
. ,
~it erMkne . Okay; tracumul os the, arsar of
Poesselessla arum* asd Fosiesdre.haffaisset
Ibis 'evening a' to oeto4. • A mei itatil Chides.
, ..
H. Gamy s keeper ors grocery us Me Mud, ais
isiressionlat,Mbilli9,l6l is laila - koiN aillicis
the gasmen of the New • York Ruud Beeintani,'
arose islie wasote and !Machinist' . Auntie into
a crowd of soldiers, hltileg a Mr. Tkel!.. %Vila%
a dub .is tbs. Isterioi Departarani.. 'Tito lbal
passed through his alibi. leis= th is& impute:
don will be Dummy, Two ma, who.iimi th eir
names, rsport that pita le CO stoTe, he mid that
. 1 .
be branshe his ins with lilo, mid would .boos the
ink ;I,dapldiar. be me . Th. affair crested; is.
tessitisteatessekt*.sed lie ma _witched:lo 'Mk
Second were restratudielth dietasltyStoseiling:
leg him os the spot. be wet delivered ar e to
the civil authoritiee, -mid trill be atomised! to
morrow. It is aid he ii one al the noisiest:fle
comilimiati is town. I . , ...
, An Appiatntamat Pawed ''
Strong promote ii asleg on tint Presidio! for
the
Mr.
Gov or of Utah Tankful,
I ni
of . Barrie, of Veneto t, who wee cut out au.
erel leant ego by t.reildent Fillmore se Suretafj,
, ,
of end Terkel, sod{ „Brigham, , you', an 'tl,s
time , when the ninon diganitlas betasas Mii
Federal Geversemst sad timaeormoss began. •
. ,•. ..,- .fates at tapers.,
..
..
Gem Clidielledni will be ordered to eureka ,
is erassildirlifilanie; deli i6coust of reports of lei.
,
melitsproperasd riotous ! proceedinp at Baltimore..
• Leal eight Om outputiat the Relay !Milani, aim.
siouteit sstscsessiteoff the hiasuchtselts Sigh
Rogimesi, wen Iliad situ, .=Thee Immodmisfy
rallied and lurched for 'thaw amallams, but they
weriltareemite. sad did is, 110011 ill they had eind
sposebe picks% • I :
~_
• , - Tin •
teiusual *teak: itootroisit. 1 ;
The Rhode bland Bellade led OM Vostterglire
Meant 'Cartels, Iblitiwid kith. New York Ulth,
both with enns reversed 'sod colors minified, Timm
kiiii:ali "Os! t"anglet4l ,llll 7tha'Piuidol esd
his two pose,Ateseu.Seirard, Chess cod (*UM,.
The buns il/lit, detwilt,y loin white bona, the
ulna ornmd is as Albania' ass, and .strOwit
with see me of besstifelldowers. The 69th sent,
as mailmen, followed by musio. The segue win
greed sad hamlet. -
h • i
, , 1 -, • -, - '; • 7 -t i', -
: Busestas Alumni. , :
..'; - . .):7. 4 ..: - .;'f;r:;:ii?;,•d-,i:,.;.
rstalistioxiajatest Alai ranks gurretiltai fallen
dTiiea Ili WMl3Ead or °moron to "Um 8012011111
mad,
The Prsoldant isid the toomborr of ths Cabinet be
11l of AO sathosissth aid =Sibiu.= co.
operation OrtiriOtt* ISM:A of people to`mskir any
math, of Ma "asd_leo;vrty for thopsmrµloS of
__at4itia 4ll6l fluid Ina: -
/AN Plsoaktioß d 4 ° thry-'lTitrOloy Of thi
" Th11'24 .4 .44 0 fitimil*** , lad *4.4
'lo , 44..Latiniog4ito kittoori.,l3so* up
*AO*. ,Pm a ' , liana dhallol.. OMR I.
fsgrdiroidlutspostrosotanysmsrgoooy.
The thrvirsisest fil*Atittapprilorsd Hitt- say,
.forr*jojaiit , rsonstistior bolosts.
ifinismsiof foortistisss of iiirsesigstyol the re
fltiteSW Thor Goreram#its 01 AM/14 ,
istsiiislid niassia Skiiily.lisiiriOsidtbrinterr
T 0 4 441 1 74 ' LL, rf f 4. 0,
:forth; aced itidiss orittoo aomown the &abot&
- - .
Aiiite , ibiland . 'imil ranee, the B etretaii., l lr.
Stahl eo thit,tso patter law, liegir!
miebtirial •eeleeiona may be, the iyininithy,
the Patna'. eel, end people will be with the layeL
Mates.
The Ell
ere dad, b
'icon Government, has been informed
iiiiiiiiii - tdrrin;that it is the -.intei;'
Akiretamee -, of the' Mated Statti 44
e Monroe doctrine to the
IMiter Republic egabist 'eggressiou'
reign power.
Ilan 01 tit
protect on.
any notified that the United ifitilttO
der any eiresnstanetn, allow bet dint:
1)0411°.
gbh
sill wm, a
=l7
nu,. Madam to . Caiisda.
sbitai has returned Imo spirsHel:
scads; entirely suesessfel. Lis reports
-PIOT Milted States, aid lbs.
sl victory is stream area than tem
Game •
mission to
• eitoug
belief is Gs
stia:Kams.,lLELATloas.
Tien Is • OW of Biitish Statesmen who, milk
making dice* noindiniProfuelcom or that/ dor°.
Mon to the Interiets of freedom at home and and,
ham 'idioms beittremarkabLp ,for showing InCt
preMicel cpcapechy when ireetioas needed umethen
mare complimentary upreulons who, ln hoar
of 14 nod, hen paw !:1111112 the dna. but White the
. , .
last, to hear tow call and ta modals ha alma
It nada:dab* iu inoateseporary remarks; 'bat
chi acreallal 'liberal" polidelass who at Omit
-*Vic PAM/ and cis RPmanage theßriiith ship of
otatay stein Ohio water tree to dopamine and their
,astlepadoeta.2. They bin .sarisd.no ice& for ale=
cero krraaf Marty lass, put of the world, hereto
foci; add Auk.' repatatioo, lei apnea& eassuanial
aellattum Edam ao lase at dig post oppetaalty.
ihob6iAziasthalitteiii:- Bit alley ace auk"
pridslypeople; nallbu, us .the matarlid instruct
irldolti they. la Loadoa — . Tienn
*ne..*di c al aim, to: . rapresent--4s' Britba
pacpla. :12lotry latiauti °petrol: a ./na
Yfesd'
few 'may easel, casette! thi may, :Bet when atilt:
pope r patac' - olie ifiape eir_ar &Pleat rd
by tined emergintates, the interested' lb • capdsk .
istejiatirtivieairico Unwept the whole people may
.be with thos ) an is the small deal of the hohTea ?
aiparieeiri. The : tritish poop le , ace
man at like parlours with ow, and vary like
diner io firor is,ClOyalty, 'play , end arpial
erty, Thyarearen tipable of aa antheriainst lot
AU . * Wu, and they are well. airiest with study
liaullab ;lazily' foaling ibweads us, • nod mistally
Cliaractuistie pride le aii the power tad liter f
oar Voice.' • ' - - I
. .
Velars aid chased la thancedluers ganerallydit
played, to , attribute thensaa•st matins sad out
policy so .the Hillis's- cilovennald, Made* to dui
pteena anal* 'Tot coostluitioesi Misty. ', The
latest upset of dub:policy Jaynes is. • The dm*
. . .
yetio* of Lard ;idle litaisell; ail . . the cloilhitelete
rebels are entitled to belitgerateritlite, ea to -
musts;" iiiiid 114' ' ZsliiiietoCieed li, i
of o ea we pc ialy
a tepid treecticey end ilelpti absurdity, Ibut • OW
polizlealialestop, if ooasisouttly Waded aid
hissiotiLlitiele aridenissd bylbsprompiehiteft if
itiaTorf ePliwiltiolawidot,Lor_d Dieby, wk 4 with ell
ibrilikribito Isidlhdilic, --- deilld aid tie
so slow s p u litioal:oppoeciat as not to take 'due:
i
tap or. the poraii4, to give Lard Joke i Lit
'aid a whop bit, by demandiar is tbo noun at
Lotto; that if pnkeleasaUoit of the Gotentatiiii
should titre -emphatic/ swoop ,to - Basalt cub..
Pitte - tkas to blood.must be spas &air owe beads
11411•7 sags is rivabiertiNg midertbilidsg qf the
Coefederate States: ••Tiss-sulabotwriat reply could.
do` so; leacenfocisiately rot the ' nii4ncos,'• so
scaci 7 chiut to piombie a Hutand . ifect" of that,
Efsd Jain 1417 thrown Welt into coltish)*
ell 'sfeetticies feeling et., Weiland, Would
oaly lute touted 1 doled, itstomitiouoiratthrivr.
AMU keolitliti belies this that mispifeast Mee:
rise; Ramiro/Si' Uttle ,ie. he loses se. - Nova&
sheep, tie difiessetiede or oar Governotent.nad
people ogee sateet, becomes es, sod will amend
to diminish es. treett et our useelantle conies,
not the cordialiq t{bleb is en Esiglishme defied&
" "lagetliklnirle..toopitsl,
IvAri‘ rt • ;L;3•Al:qj. ca , :k. 4
In Ms= anll'Atanoipluerlo Etiunn*L"
T j MIMS PATINT were granted on Elepi,
i
elhalatt ie l p M toro omi h t w * k
sd k •tehry
Hm;
whereby the tell stoke of the hammer le obtained, Mew
-ttvelat be the theaters of the to of boa to boleti.:
tearetllty ellhollei • peel healer of power where
lerge pieces of meal ate to be omeled we, and o etteto,_
poodle' elites olentitmet
- The eabettibsti ate mem of meld pales; sad are do&
rteee ot eelllos tights le bee odmoteld ltereoeseat, won se
le=sada petotk. • of WO
the Who 'at Sum. BekeeeeU • Oubl toptoeemeentsig. attar.
toll •I Law; moor of Grail eat plaitotiO etreete,ttbani
10rnh: talteletelo. 11•41 es IC•ad lmen Wee as
mugof *WI ailf. ds „ r.5.11//4•11141
ROGIUMP I P IT RATI' IWiate,., .
Elll==l
_ .
AN ACM tall 2 .1 .7 LAZI.III7.
i i iir ..... lAs
~.i . . lap .
imoiteiroiMAalasok-tr, TieliaTe noir Yr
. M,Lialt it i v estis a ß e... tz
k alt°
11171WGre i zi • .11 44412•411
1014 ,0
I rtiLlk i alllTlOUit 1071.
rt: 9 aunt. Mew aft,Limi
" n 4::,
Itatbsg
TOOLliewTs alleaulkositreri
• 11., Mir Oil +Wel* an Ow
U
superior. 14 Oar
Ire an'oraktre oar ihreleor.. 44
ottirinfroWnlingirprAriirWriti Pritteir
briar ribigi Unifier lbc worn yr,.
critt wa T i thamaitor Ma e 'fortsldratt
tr. ear anima It
tilit ARMY -11SUILLATIONS7r TWC
Arco frAtill64oll 411718MMIED WARM
Or AMANWAINIIIIRE , •
"au 'milminv'T4 3 lll o .l. ll Tahnisc ' •
~ • doo sireAcri6p;' do
WRAF RININOtt.--: • .t Los . -
outsmustra 'Armin stattorml
atorossuars ARISLIXIMAILDINPAItir.
sett udraw u Woo and.
ti RIFLSBIS 0 • LIRIL
siva ammarasas .Ittlq Avow* umayull
1•01
14INER8 AND'SURFACIB LABOREttIi
WANTIO—Re w. Poirbe Lets It*
pbr /or '
m.NM°rr
NMI Wilts
1/4141+4311 • •
Co. Weer senst.anelmed.olleko , -
BOVIdION 1, ouLT " ..
loxes soya imam otrinai
ICSO •
QUINT : : •TINOTIOI.4 , IIC
eked NakilkTotuninar Comorake sith /11C!Mg
D 1001214 islaollSl
souttna JAMS 101111. SO Wirldri el •
r.tikliBoN:l2l bias. astir* •o. 1 Ham.
la Mod Pubs 04.27 breams p_bmiA__ln store lia,4
br eib try , ,ioga Ilivumurma 600.
' tint brae& bar Wiwi.. •
BY YBAOLIES--20 mks Might Dry,.
Paddle ton sad tor ale br
• 11113111/ -
V. om:Lolt, :
00U8T PO3Tti-600 Bswed Loons% Poith
• - • 1
.04 - waTrikintior.uttartsilL
i,Ant. ern
ANI.IUTTXI2:tbbIi;
by : ,$;-.411X1111,11.
In=
for al~ . b WY !, :AU
'541111.1i1 . 111116,1660141141 k . „ ...
s
111311Muici
t
Vec"-
4~h-
=fi,
_ ~:~,.:. . 3
lr,;
.. ;=" '.
•
••••1. •
.
.
AZE •..
•.. .
TTE
_mpg , Ptittr , -- NAtifEit _too
,ipzius444tuiti_mirb,einci x4ith •
rwitusAltoiro - ovewarr; , • d
twatasegnionncipiiiiiiiiremeagiumm..l
'•- - lusamagnitun-Abiertiopta.-
Int iiCiiiiralis66l6o6l6l6l=-
14 =Zra=/13 4
it *MO(1
- ".; - 16 1 1111.2.6. 1 1-14866.6% - 1
16,1annitE631i e;iewr.
Mvalist.ll.
_,1 1147 , :1- 4.4 !a ar k s Ai n ' 4 i
• diekilliritt,2 Lt !werosereadtartsroalmilM.
riT
p::::i f. , ,f; r.opt a rilipiratiumo L IT. . , ... l t
;0m:146:W rilth % - **4 *ca. , i
clue minute &I . snißs , est
Mt MID lintwelni."- - ''- • .;: .
=
nu
<I JOMpli.JltriarV J ii- R W
D.lll 10)10kaulgnC1114.
, -"Disammo.liagir Jeliti. ,, 4.0: • 't• 'O4
at ra, lVokrak.G.Nam it.,Lo ago ,
/alma h0:404.1114419.,0440Wr"
r. 1 •199 3,r 1,; 1 00340 IT 'nit'
..: 7 il l
if ite i a , iiiiiir i lirleiLs„„ . .. p.ai.i,
,1 !! , , a= .......„,, g r g iap.. 41. --„i,,i t i .
- -1.00, 21 1,4M44/16617 Mr 1 J
~ '-
d : -
~ .w. i makr, au t een a . ma zat. a - 1-
~.'.
/I.itelnk`" U - OPPL 13.TCRUIV `.l: r,„
Prisidellallarlig 21 SAL cc:. 'a c , ;•kgai.B.Dibrollii
. , ass. isssiAts:Arsiiiis', • ey'f
INAI4NON. 00 : oiNO/124_,010104i
. s. . . . . I
• Aarta=llll,l Eh q l
,
emma Ps" Opel,. LAMM. its ltala
.
. 11/SURANOII QM - OP' TU i 'STAF 0
X PINISIBYLVANW I•IIILXDILPWA, ~., i t
: Jr
14 . n
11i .7 1 11 , "fa,: Ims a i
. —MCI IT D.B ID.
Wilms Saminkleepo.•: - per 1
H4TfO' iffirigaiiiiiii -1
RD F ON : 00.1
reasiporasid,se , i • ow l j
• AP& Ray ,I. 1ge.......,„"i1i1,04 IS
Tao. O. Aunt, 140. , , El. BUBIINO JI -
Wissacesscola Ur al;:nsOld - daliaNs '.
ixru i
, . ~, P . JO Arisi,lll Wator int -
. -., wins. sarroomuoi=4 - - -II I
By, 06 . tilluss• Entail Aitionutse ' play%
•
OP iii I irTio'irr 44 ro: -:' , .4
a oonat=,uiormielerapasg=.44B444B44, . 1 .
, . - . , .as.talbin or aloft., .. ,
Moo No. 308 Walnut Stroot.., :'''' 4
05==.4044.w..44444=144m0s PIL-Amstiglas
fitstiliarloweatageoirdalli Mcikiiirtmonotti - ,• q
*OYU*
thatadiliot 1nt.'...... •.4 . ...c. , -1.::::.::......'.. 4=
-- -mo..koaript..oo , 14 r ' -----"-- - • .1
iiiiii• —.-4 d 00 ,1 .1 PicTinTia raj
wr
~,,1
$1404eci1t...... - .;......................„..........
:My otilla . SW ad kilm,—, 1
gloomy commipercase•hamlL'W Lain, rIS
5
..,.......h. ....„..
....,..,....,..„
........
puatiestlaw Fad arcodlA9ll" liiiF:s•4.,,i.
abitpseroaripoldsa........... - ..-:—.....1.. ign
lit u ==lettaal ft lissa i e "...' l ll # 4l g
0101thalialt r n1rmain.W.,...;...7,...L.atitme ai
Stan ol Dolma ILJ.Litamas 1b..... .; TOD SO
Ocausalsialßiali• it0 , .»...—,.............:.1.44.ii ~ V ll 011
Vskilli. - 10nraiiii......:'..4..27 «* En i
aqls Neltrable, !miaow PoPos•-.«......4. /
fic4Amenty , inaisd tntaio-,......,--„ • T2l
Club on Mid Gaeta Undo of spets;::-...1.u..a' 5511 j
. . .
- •, -, . ~ - 9 I MIX TINGLIVI= d
,__ - PiaancaliLi*% . * l 7323m#A3o.wil://f
ws. Seat r Puma. Wp IS as,
Was. !WAIF. %Aroma 11/N
EL 401ipos,S.4altmillilli. Glio.loblid. .
Jamb T..8=10. i W ap4U; 41
ib ial
DAL
.4 ; ...4 .:, 7 7.4. 1 A , 'l
me -11 iteeek , W r E
~ Y br
ta• KAMP°
qtat a itlf Wet* eliilW.ooi,
t ikhkilidkr •
qfilla 411111 1 1004101.61.0 abalikaa •
4 .llllVlr ella CeMia=llll l .4'
Illialtaiil , 2o
citosiat vs. i • --I silk L
aial la rt iMo atom -
g_
beldam
WE;
' 1 4 11 A4
AT=
, Disid tost;'"
01130/o. A B. am 41104 a!
, A F,lkki,
7.4;11;6
4inhadhoe. •
,altdrs'w
'
irareo*ruziasigt, Ganspoi
rattAo l . o 4&4 l Nitta,t,t..:
Oilips.43sind'AB7 Chestnut • st.; afar
;Kyle setiorbstair . "."
Ern liongageoempty •
East Estate Omni .170, 14mo •
Teig•gar) Woo, os
St 4 (premaktatr sue _
=7.11)7•11.......i •
444 4
J V 770 . 7", '7 •
1 . 1044 Wia I . IIMWM, vile
ay csa Orkir by imam polo Rift irlatt,.. s ..
o . l = i ii. :k - ; vi r rii i is t . i i r e aa
Cksuytry, at 'idols ;biro brfr I
t.l J.. it a
Item Mier laccepvisWarloil
lem bare ..
1647 bare paid ="T 'Wu( asiolgoaz
adlagielle! •st Mittitaal
LitipmpsikOligthithe porta
DONIIM4-06arkeltimusimilLwisestp.iavageblei
t • DiTiiivirimpupd =anita,
iId4WSOIII‘,PRISWWWBi ,
girA.
W 12134
Will • MEW WWWWIWWW..III4 WW.
Minn ifamal kateklisitilipt
omos. a JEQ4usilthird
,
Afar,/ Wain= as Tamil %W •
ITAFF=tain 11.1=1Itt
, ...` I ,e• - ••,,t WO= rums ekiiialiT. , , 1.•
tr ii it a• Be l ts iiro oko -•i ta i i • a a je largall! , ~
flog itil6esi tra di ab er‘ =.•n;
RUblinisivabis..... = • ''..± l ,
"""'''',
ire ma. ilogiPPAß ll o..* - : •
etagillweastLosa—............. , . ,
illbellrbi POroa. a ltasi sat tanextecoOme...' pa
ambleogirst ftwitainfea Mar Ir%ii. a
,a, mi lergloyrm asta ardl ot io /stittargsbielf , :nrs'
.....• 1
MIMI Kart . ~ :" wpm yagoke llt ba
~„1•111 0 •41X.- , ",t , ,Jdtalledlesi, , .-, -- ,Y tit
142 1 68 41; ' A lga i W 4 ))
11010148,00 .9 -.'
" url - i 1
Jabal= gam. • .- 4
a, i
i
WlooVy 7 7 1 0.11624. • 1 .• ', •
hAllaillOk. „I: ',, r. .z "Ott *a" Jr.- 1 2 _ f •
vzr - -A. , : - r&p.v.... -
, a zi;. .- ...rim akbatua. , ••:
amis.
' ' • ' vuos.
sauvi-sonG., -Np it la pilah' itteit. AglIM ,,
'MED CAL: -,-,- ,N-0-Ttc
',..1..i,
' 'SIX i "0011 F
, ..
Ae . itaptatz.:(W-ra :I
, o.lfiw 2 tomazid ' or
easyad UsloW en Wag
jellillwitiiihicoMitaldt.ll , i , ulP4 ~:...,
, 4 lart 7 lr 4 . 7IP WED 'VG" .li.
ri. twist disaw•Alltii_rissi - ril iii' - 1,
ammicessift.-• Thaimmipairryi , priserbri
. ilinesilopamettift ibill On • •
thirsininn; 4ll "min 41"
6:97 4 9
•
al a sil' esegolortb kk bA s e irr.anti. f
....... la WINO Vllllll,O
Illsiceiper, sport •
numbkh swig to /1•01011411•414 alllllll . 1 •
• • • '1 WM eatide Onl4lll
mg* ameilltafig fortfregaißMUlii" ii . li • "
, the trpoipasslairiNob lio agar mons.,- a r,
Dait:c Ir• 014 aoll We di We ,
areviiimboostameioneratroCear
MOM" Illellitaniernt WNW
g awk
ili 01411, llama
LB ijilmoiDapai;,s4-c,..• ,a o t r vi 4 :....
'W.lilalsolME/11111....W 'Ana tor
t ""- - ots
-• • . to ;"'
- .1 1 1111111•71110434-.; 1-1..
- ituitoiwirazaw.mirciolodstherri ,,
r j _ i l . 7l.l V;il dumittocia wow al:.
1.1
wommagilow
-- -
-`"
*i"4.
lahmihnuou- 'Vtust.
HOME. FOVINEBMATES
01 . 11 VICLAIIID, 011/0.
iIa 4 EFD ro* A - entamatik ems° Pau Inns
enblldni - FULT.M.D. Promise..
9 L-„ P
I.EtiMmimml-C.Mmeirißmwatimit
I •-•
th• matte Mimi lif,d4 enior of ;mak sad
.
•• - -
lizrimbittba mitt #MOVia!bli rub V/1 44 4/*/ 2
Our by mia,
stara7 : T.: - 171111PeiTatoir. at co.
CaULDWYnr oustim
1 - O.ErADWiCra ea p9lir,
P p - to 4 - 12.
•
•,q „anzrozuntiairAiroi
7,-/s sad abasdass adp salads pass el
ET. Hillornuutc&Vlea,
• rAssiossastvliar emus.
-t- No. 75•WOCID STRUM' -
PtaCited 1 - Lithographer,
1" lies. 17
DIPLOMAS, IWO, cuaus,-Paiint(rre.
ianue sates, untroncumis or BTOOLO
SILL MD4I) Ss. . solbn7
Rill VIM 01/111XIS
- W - 1 - 11:80 lcri '0 Ali .11'e 0 0.,
MLA Will* Pirtiio34
' - ApholeonlAr-Theynni In I .
•
ii"O"iiiRACUS .41.,2:1CISursTIO
; !
94-Alrarodl fArsert - • ' -
I id liellitdladirrs Initaiend
".PIT T uvaaa.:
- . 1" " - JAMES VRTIM/3.100:, '
- I ion 'OCiTtclic WM' oar, •
• - auniaartrans os
I
SEAMLESS BAGS'
;
sw.k.l3-vitas,
, .Pa4o,tholass "Win.
ellhlindea;nl. , ./k.l.ChUAßAVOitaillsa Wood
.Llssamo,lttroto,yku clgt
fj : ! is % 74.1111. a .1 ill ".."1:1 3 1,111r1111' ; _
Bacton,'ldirkWati4llitsiandßn * Port,
14':I tbaitseitis* 'torsi itbeiti:Pictitrzro,
. _
• 1—
NEW WALL PAPERS, BOND/ 89, tra.,
fit No. )37 • Wooo:Stierie.
- 1i . 21.•41 - 0-21' , 8'S 8 L . . - •
u ;
,„
/Ptq *AOiITUL
hOLUAAN''OL saw - unnw j
--w-oastan.or pnpnalwatrranituD
Lchuutaii/3.Baturzois a 00. 1
tammon to AG Donk*
,„
:1 ..: zuroaTsts 11110611111.11111 /I
' 'l6 ob l iratf; a t . N7r Clinari' r
-'t e• iyste: -in _ kfie'streeti, -
.1117 , 75BIMUMINPAIL. , -• fitylislii
fIIALDWZMiIk BRA - •
MD DMUS lit
Wits
DOA
%VI
su i cium , 012 0 7 E
. .1 4 0:1010•14 sad Oft
all Illtiarimitt drat
.: L. agrigQX aininingli,
IN c,
.............RPS PailoB
.... - IAD c IP. 26 '
Ifilll: rirZ1 7 1115.1 7
=a td °lre"
OrPivolOpi6it sivoindec st di listirs-1011
001:10
it
It!. =KIM
[Lito lelloll.lildorisfatt -; •- ,
,A1 1 11411:4",•••, alsoTnnit.g,
azonsammeunga -
OLLBALEDRALSBSINFORIEIGii -
JiVizarreganraiwaii OFICIMI;COIMMEDVIIY.
EUGAZI, FLUIWOLILIS. ft, Sas. SAO 1110 /Sp WOOD
mum. atm nit?; you BO Wad stallitiburgt. Pa
. • 111 . 1%1611.1r... , • ALAILIDIN •
"YOUNG..isoocomoor, to =.130,24
• - • v- ii-trosto- &Noumea'ate..llll Wiled BMWy
azrywillsakandalkyotlealia ybarl WWI of
'condom . mum
.1.: ,L.:1141101111.1.: 1
Mak a . 11 ,4 -
mkt.. 00
_ . .
-1111
, 'having 'retuned
_ tbe i llt i oriU 03031 milt!' 1711/040.1*
, -
-beFikkeitig4d6l 'matey boom *bi jerky will
be de geeket.;kieetttbr.. %LA:FIo...Wm; "eaftlig
- Q'T o'o'o 0 U X B
~ ,J Altalif "
11111011140004411) IMMO 3/0.11/J3,
i, murrnia. . • - P A na "NG'
:q; 11 £1 id r "B2l ,
". ' fatffi►eo
l ir i iik tr:::4 ?carol 'frisk ... goon bus
; waispuy girosru. Becss. Ito. it Wad at,
...Xmases: ofrowirpt salt Row stmts.
1 ; tritelia3oli • 'co
e 3i sad iht neg a Wstar 'and
ionigiquitmut 1.001.1.
tow smosaidi thatir.
, wir at
66 c0., •
2 LibirtY .t.; 0 14 ,0 6 - t• , PitfElniratilts.,
1 , w aiin c iANg *Min,
fro:*%: ", :::::=0. 1m " .8211111411111'
• Pr=s4,
111101174111A — Atill 002118TIO.T102ce--
twice timer aeoik ebbs ifthaA to " bol l
4°.°° " moot ou WWI hamlet OSUMI
Itteelesta.', Ifeethi et Akita" Id& epos the plettseh.
mb:art:uestY.at►:ts
stelleeteMpidene,
et both odd
ails liNk t roilliti
Kr 1:1: • o_: Bei.. t sedwal i c
IW
,96"1 - MEolollsklMiiii—OoS4ol4
.
rearkitee %V
;,_ ..
•3i .1 T INT: ea.
..
..
- .:I:lL.fq sd: Lori L a ~:. monsiniall.
t r agriivt=iirmiovaidno t ats
. .
• P -rts Peraintycznik astiwaprzmik...
pzFou.
)DAIII34WW, ,
• • ,••1 ,11411111416A1111,
.t t n 51,3 !..!
Abo,lirrei bat fibst Mtnc
41, .11111 V,
11101114ralitiMigdo"-Mil
intriNe'ULOTilti,td" • , • • - trill
" apagain*Regabfkra•
MON
3 : 1114
. 1 Ids
P .06 UNWlllilisad IP P/Wqrtoridalcia.
WiIi?., I I4 , I I O.OIPIPPIO*Pti PlrNifilliMabit 4
.i.„l:3447olPasitiamalmurr,tlz
...
11 • •-.4 1 / 4 11.111111.40.1141t '..r...i1 i:;±.1....; , f,'.::..
----
L , 'iliaii,fiati . . ::- 7., - -.• ,-- ~- -
ik.N t berm: o 0 run ...::-
: 4116 ";, iquzitl..: z- , ..474":".. ~ "-,
gtz.
I=7' -" tROBra 4:T.' i 7. Q. ':
- - vismSNo t i bir :.=raiti; lir •
a zez •
se.iti lib I~eM olt. vi dist"ll. 4l:ftwairi ANA -.
_.•
vanatteinn:
. est .--
,1-4,11410 Walyster raniaasioemir
0114 ii
IIMONV.: 1.. ii it i te:;01 1 ,0111.011MirtikelfillIL ' - ':-
.177;',111,t,Aa-nr.--34-..--...-...-........................... ''''
r rrns‘ tg,4 Cp.v, • •
• i. Dlingtawistia4
nun • • iviittmy__
fh iisuLit a werp a ug t
giftwoltp.U=viye • simr:• ,- 7471
, aim* rootaft,
. Aspring a-7XL ,
.4- 0.; .Kbnist 11110001110141Itamal. -
DirataniSD ACCS# l ippiAn - 1 1 .
r iblittili midis tiariosermak octosesittivf , -,l_
• I.....l3zustistilerphowto-be Conk :-• .1
.4111 1 esektbillererret 10.17_1
-4
I;ian M.