The Daily Pittsburgh gazette and commercial journal. (Pittsburgh, Pa.) 1861-1863, May 04, 1861, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I • ' • ' • .• -, • ;•-_- - • - • - _
•
' . • • •
`r
- _
7;
-
. '
1 „ 4 "-
•Y. 2
•
2- A,- • • , - -- - • • • • • -.1 • : - •
4v^
4 ,
•••• kerl
7 .7 7 •
f .
-
,•• ••• •
7 I
•••
''•••
:: : . , —j . ;•;.' - .-:,: . .' . •:.:1,' . ..:',..:
:,.....c.i,,,,.-!k-'::%:,:..--_,-;'!':"..:
• •
=llll
DOM INCLWOATIL.
'1.116.4.1i'-itretcada;
4:blitatta6ltrelaink,cianzi r;kenciDtrai,
14449 Pil?eat street._ • -• •
•
1 r - : ,,,::. - tssinamplama4 !Remo% Occafttabanaal.
AMMO: detablicallatkPbtAr, dot 14111* i
110•05 rfer a nibroa.6% Tittles 00, swum.,
LAftr Cb. dSPilst& & A
ea
filar t o oel.z....,orucL i s u ux i a4 =.4.l_
4 - - I) Ammixereformis,mooptar.o , kim=
• )4 ,_O(A.M.O llll 4 5l PW,Terir. t , 10216
MIME
mom
•adams alpaca.
, • sox:
V 024114 ISSLON.IIIII4IO4N- . ±B.
outsztvpo times AND LEM', ••"•-
,
mationtrig Into Brick 4iiblVot"4lll4
&a 149 ad 161 Wad IltiaN
Idasabtaisd Wow ,
pith au gad/. ' Tr.'
~;;,
_.. -,:: ,
...C. l .'::
"..:';:, i.:" . e. - 1-'7.•
••14 . - .-i , ,, , :‘ 1
r . Y - : -. ;'.
. ..,.. --- ..
.: ;+,..
- , ti "..
EIRE
; k•l4
_ .
:
i:11.1*."4141
.•
, 4 ; : t •
4 1. x,,..
,t•
. •
I, •:,t1'4%;4:::t4If0.;:•:••:-
• ..ii4!*;; . ;4;,::
1.1t:1rbi..w . 44=4•1,811i!:f4.
4. 1 4 4 4.t•0K . Wye.::
-4 ;
1•441443.4.
....A.t trovf • •
g r :W!S" , ,IN
sm . "' ••11
1 ,,1.41 4 ••••, ...,":4 4 e‘. •
•••• tt:t
:4 4
"4. .:•?4 , ,•150,;•:.. * •-•••,..N . 5 , 10.:
•;'
: • :;S • Wet : t . ' l 4;
• . •
••• - '•
•
• -^
^. Y,
v.
iNnia..ld: a 00't 4«fiiiimir:rep.
4- sas moosodas -"c""
diipuZiroaa, avert MD iY
/M.
EMI.
4:!
• ••
. • . ''. 1
*'• :'::. z- ~ I: i .0 ii &am uipsiaittPry.gqpali,
-..• , . 3 '• , y sewn,' Dealer in .. ..u4kiellfti Poodiv
- --.• •'''• , - . ~- , tl . ir.d.....u..2. ma 4: nbilritt..: ,
~.. • : ..
~ . c . „ : , , EATON, bl4llll3Ubi*,(*, Desists la m Vs•
: ' ': .z..;;;. .1-7.;,5,;,•;,,r------------------ .
.. .
... -......:.,
... •.',..,,,:. 4 , -..".-
'4,"-: i ,-, g ." •
: ;:-. .• ::-...:' -;' ...!'• 1 '
...., • • ..' ;:... •
• .. - .4.:1: :...• _-:-:c..........' ...
i_ ~ ..
' - • , - - 'C ~
..
.., ~- : - . 1 .... •
:-., f . ..... , .5 k i
,: - .ll=POrdj
.. . . , , . -." . . •
PAPAW:et -omit saii , ( 4sl4e
'1
t
: Al.', a , • -4'r 4 r l -44.
•
.
SIIED
..
:I'L , .'• , ~ z`',- : , ' , : !- ,- . 1 1-:-•-''
. i ,. ..t . f:' - '..=:-...•1i-- ..':7-;•
r. ---,- 4. - ~ 60110130,..- - -Vonnuttiat T ilticium.
1 ": - .! 1 °. 11 .! • -4. • - , • i ' --: ,
i - - . 41 1: 6 1 # ~,, ... rp : : ‘ , 1 :-,:c. 4441 es itftrisi it,":
. (3 . 0 44,grAmitastani magmas:, itti4
44.- la aaoßAnDiall 11101"
j . - 4 111lickiNgSalAtiiir€30
soMly ITlTilaugatt,PL. •
1 • I ___..- I boa
A • r ilith•
• '
E )4,1a. Rvos
oouu or
r at& Wilier Street%
PrITIBUSaIt. Pa.
alair. a it
•
Jo -8: mk,
nt ,
-4131)
ar" .300. Bueog4
8
of BmttbSnl d and " 011
viater!-v,
.• •,,
COMMISSION
ttaTtrf'
*DO
q i r r l?l l 4raWil B Ta
WJiolaepSe,Obocexs hterobalw
t 10I:WOOD StRIC
lEEM
J Bi-' OA NY' , lllll:Dz'tt
• ' . and iftokumis-Ditiesto—,
WPriraiti/laratlikl lse Inn= •
1;01 - noun sums, < T
.4 't 4,1 4 M us" , ith. 3 1., 4 Mina* bird *MI
talc! 4f. ems* itartirhil
- cts -• _ ` l, --Prreesuatin;
&1111111UPAMILIV -
---, . I .
13'0 Ailkia
. ?AO N, td.R.JUI xi A 11 Ts;
• —O4? trii. ;taxi itAxlr,..4. PRODErplfiC
f ss , Nis.l4l Liberty Ilarast.
! - I ' Crill‘..braado or mu% to, 5aw... 8 .:L 1 ? I I; PA.
totsitsotty fistkahkr etteatioa- plel to .1111ths kial.
' - : .odeltd
0111101W v4 . .. mlflll/141119*....1114.Nata11 '
i r a1 14110 . 4 te#, T1.1.1 1 4/ 4 011: 0 441
M laS lON - EBoli.tNrB,
sInt41.01:10
• wool.Wdakitini7i 7 u — vsKiivaooo.o6ll6 ll l.
' r- r i g* l l °92l a t i.to - P i ttabantit t •
sA!dotmis•rfron ,
f lUldn litac l " l ".
1:i: 4 4 "aso luir , 4=0).=4 rr.tik.smitr.,
I ~ L,1 1 3 212. 1
• 1 • pingo:mak ra.."
/1.41 - ArgQ., 7 WHOLF••
lab Eratgla d arlittilesiiial,
• cod Utbarimoanter Watd asso /ma iamb;
.. • •
;riAoll.4llsl2lo46lMilliala 'AND,
• UM/ Droszio44ocomot Mods as% et. came pa;
,_44) JTV7 7 4 t 811041138011,TQL:
Wozi Norasilaristortaad amotamkkTop
Namiquylkabbm (10.dlating sriallfad monal etr etioickaawaqi u q 4o4 '
116011c1/3416161chil Plarsissmosidsli =Odom
-4 IMlewictids Whoa;
nipprosaftGosa aintagrocaspomatr ot till
r
11110:=1V 11.117511 k, , DRUGOM
Wegastrmi. `pens rel Wimoll stag fal Vbgb,
NhiNi Y ; stxrrrt _whaignide,!vesia
to-DiegvPsktst,OtliilNrais 1 . 10.1911
Ltdorcy sweet, rlctsbesab..
• all olden elltromitimpnentaanotioa... _ • sir4V"
• sea isstau' -
_
11 SALER IN - 4PBC4III3SORI NOTES,
.5.m.2.0. tor soloy.
81.061.• c procure Ismny througli *Palo. mi..
I TUN* vidatoig lafte tberammy Smid •• •
I OW alWat am fint and mound are
mod. my Yam.
.
Ail mommtmamMom; mid trarvina saillm24l.
I . , ono..aus,sTircemEr.."..44 escrow. cicomaa.
• 'Wow Ikalsts. ;
AMES 1101allEff & OD.;' Fork' Naas
ParniagsghoPrifit entlll44emel
SSUll_Y.sl
4:34 ' blreeina 1.
.erni Beam, Mond 011,1%4
sati Pan Birk Gala, zniri fratt, mid Padua*
boW4 how" roar shraye oa
Utssifir Est Ilkhara Ctrti 0.1140411■111.
- 11%aritiarsk. dodatiJitaa aid to nab ;Adair — GM;
Wad ma amatbasadllP 2 / 7 4
_
giIIESSS A
WAWILLOWL--1111NRY IL
OOLLIN Vareseas Illeeksatolsi
O. 1.• la O . ow,.
OT nik awl Trainee werails,
: • 114 Wood it.. awe WON.. PtstabanrA. tarn
=11;33
r--:<x pint , • • No.'Bl vocal at
4P OMMII ift." audffili gUrga g ra ux
Ahir
/We' Pt_
1 -' vacs.,.l*" ...el
• *LT. R Aso.; Sidialli
IL& • Pl. 134. ofthaiOcildma 4.141411111103
.s u&ASULit r74t) luseggiou fhw* l
DllO7l/I•olo4o.lolllWAloSUlMlNAMheslitftilall
111111X14M ---- ---
13-BLUMM MAXIMUM*
Ilrabl Dada II ?Ise Itarwftlisi lizarteral OWN
cm! M slog Lonnasamta. pd !pi Om
ru.soa, Wa L.' &WM, tumuli Mill=
Ittliaidtrtillomt llrtat Attaidatil.
;
r •
' b 1.3300 , y
IJf • reac•CovdatV PM a
~uua~6a:' ' .
uJ .P. JUNES, - Agent 'Borth Anne its;
VT •lita• Paantraa!•,aid. prpfai
Ckapaidsg. ef Wwsz , •
faA11010.• .ISZA,'Secisitary 4fitizenelasu•
Ag rues fk, mew Odor
GARDISKIMINNIBAssiot
Amoismaalime. cb,rl;•asi4
DWI i iiilleasadSktrd
t 11.
r!`t
arriosstrw.
" a croft li Vri
; -FALMIOI,, • astkes
61,11 . Vista Sas tclaatick btre l
IPS
.o seen UORXllettleateride
sabidarbr leg annr ilisi411 . 1111s,"04111.41a
• ' ..„ • •. •;,1••••
0 Bh tlonetl
rum' kilnkliatssierainto as. Alb. MOP. Ma
. did Aria. IntladerA,lll.
, &CIO - . . • .-•
140X1341Wea 1101111‘410611111.611hilliF
Thbd. 'PIC • smisisalkilAili gess.
ea MAO:-... t..
111 tT 2'31 1W r:-• A'
W. ~-•;) i e w3r-m7 xe,t
totie;SlgKointOriamaitidraintfr
rtf!'
<Ha 617iiini
thhis96lt!. 9441r1Nakninlilalti
work aone lbw 11!.eitn!d a.... r.
7!" laws
-_,,,PNANE VAN' eotuout. - *
p•BODUCIg COSSISSIOX lakit ,
cuapp i par a y=tredealeditit. F.*
LIM"! 0141 'Aibemeet Ise& Raeskielpiti.
VarthilSO, NO. Ll 4 second Eases, frat*LreAk.
IdsoootOoldoo - I Slistwah Meath: dp
vow . Sodom. Haresagb At Co. •
ilptaki:sra of las Ida gnu ot D. st.arsapala a
0, 011.11nialas o f • -
0111 . /114,0113.1". Path! ! : kaaveii* PittsVgb
oti.:-Jaustrauar.,:,
urnorrukur. "CIROCYRS, PrOdaie and
Tv' oomsdaka iier.theaDapbure
sawed sae!. 6,4 foam PPuratie" Rica
Moak km% al. - 340. 244
Daddy • PIMBUISOEI.
.eas Bsosv
11917110LESALE GROOKBl3;Prodnebiktal
aadOoniablionserclouti:..- • '
no.-6 sixth-mists;
ittuftigi.ril,
.11111/11121131/11J
I=3
WIiOLESALE MOM' Atat
MISSION IlitiKMAßTik De•tire la PredsX4
!Pinar. , C****4% irleb•Airbell„ - sad
0114.1 m. NATA Owls ClortoCrAsa4a3l4 ftrnglg"a
.112 oakum er,iirr&tinicin.
a r 7 a.
R-- & J W'A-TBON 0.,
Roie, °alum Oils and. Pittsburgh
~donlso. 130 WAVLE" IBTRIEET,
Biahhearl, - rastl:l3dl PITISBOaan.
WILL/AM BAG4II.IIY,
Iff-2PZ/ZaZIESE3
• AMA • —l/Ir•Od s
A:. ;
41/11011L017/02111.101L0T0....--*Mlitall
I)ILNPILOTVIV.' CO4 WHOLES - A nom. Ll
AEBroiiiiisodOoausiglaliiitchouiii;NOTOWl sad
IlSUbstigrans4 Plusborgt, • •
Auatrre -WILSON; WHOUNA ORO.
11F = ClItailkenialsdoe Itan4amia snd Doan. hi Pro,
demi sod: Emeage kturatictanA,No.3sll Mercy ittool,
/1121111arrILL4-4.--: - .1.1. ••• 4llllOl,
AIVELL. . LEE & CO., WIIOLES •
Otooses, - Padua wig Quirusiisilon libircip4ogsd
le Pittsburgh Idintigistersa,lio. g Wood tis.
town Waterisod hoist •
. 4 114"7"TaWso— "Ar s " s " .
Patio
RILIAXM
igegarett." ..
EBERT , -DALzit *la
itALMI G Om= .ea Abe'
r e t tp rte ,
seutirmilersia
No..lllllbertylirtmetaftantrgb.. Pe.
-ISAIAH DICKEY & CO., WIIOLEBALE
iiimesil,o6o l 4 l 4 ol illfirraiatkaad Dodos la Prolnix,
1111klharertnet, and 0113 Proadrat.Pitiaborgt.
ff=i=
L. Amu—ow
H:OLD8nIP;" ADAIR 'a. CO.,
,*44 l ; l 74crnWA.or
. .
dmano on. AID LIINIIIVATIIIIO OIL.
acme (.9 Vest e*PKWID tollstiy
ike4 Mtge It pp %Ur reanyltrprovemeels eCeVel kerma
teatime Mellow; ere feel sure toot car Oil cleat& berm ,
1. 1114 .' 111 cliou brdtt•at.iiilb alloirendncdon
rimmoverl. - Thipbsethlmnbatortsuml)
tnllaaEi;MiM;l
111e4CIELISTOSIII, Use NULL. i CO.,
Corner - Pike and Critara Streets.
' • Near eV We , " W " k "
. .
P,177- .
11.151 (LllOll PA.._,
NANUFAOTURERS uF MACKINTOSH.
; B.IIIIPIWINSIIIPROVSD PASIINT 08431LtiAll ,
awl 112 9 12113 4ttl) ttlitDY VALVES optU
glit • P" willibtlibeti the
hob OrearePobot to baboon Jebbitittolod w
ilds web tot this Ilso, lowing obot i v e iNoesznil tM
bbilictioretsabolitatita taint, potthe ;;Wil
ottbapeibol-obitattoisoe aef DLL ItNitistt 114 101011 - INISS; cobtoldbit bit putty* , Filfttittoire
lisiatilteid tot It& dirt at intbsts.
, t,ltib" Atom alth itoottopowito mot goed Ya4t,Sa Lot.
IrDALLA win
W [ILIA& .11.1140111 LI:.& CO..
61 Pawn it, belinriya*27, Pittalmir&L's..
QTR.ASI BOILES. !AK FP AND
kJ Live Foam, Illbssurhosmsre H Sars&llns hien*
&Or, I.dsoactl% Rod rad DittmarOteipssen
anki•ss. {edit,.
21.4 EWA Pip•A Ons&torr.. Os=
&war Peas. has 7.mts, Le. Bults..te... /Lboy FMK
Wort, BAAL. and Tistacs Irmo. dons et Li..alien{ Iwo
Lbw AD open from . &dance prr•laptly Wooded les.
341
Surattuti.
S. JllllOll I. MIN
.1&•11.41:44110..,..;...4riva0
fDRITITDBX AND MUM
Of &very Deßariptica.
tavron-.4l4ass &Alum Witihriat..hms• ANie.
Wareham-4m ISA 40 10114011eld 114
r§=BOAT CABIN PIIIINITURS—We.
I:o6.2.l 4 l t rNk ii tN i Z ikia& i ,
Zikebtobrast4l2lankblosbastii. '
AshieVe .f.& Vt.111110•TV.
,Attanuas at tab). • t
T IIOMAErIEWINO,
:s - Ammar AMA COPAARLOIA A? LAW
fte mawi t&lit pm, dna. en we Clow sag. • I .
pi.
statpx,sa, IL
SMOOT iitLAW,
Na 139 /plink ILawrie's Lair !loading,
.PtetlitiVitOn. pa
8..-
r...L0 0- 4 % 8,
ifTOILNIM 4r.4.411.
Igrence.M.:2ll
NITS .*
14! xl I
opt
of Bakst, (64 •!!!!!,
101117BVIANCX OM" .
• - , • • •
AntitawsrtAr Lim
Pflbitiirg. P. Otike I. raw.
abdlWitheNresed. - - • • eaVil
C.!. W. 81:01TH,
Attorney 1.4„ .
~43rntni and Counsellor at /Law.
, DAS 1.11101,11 D tV•• ;•.- 7 7
XUJIN 'l3 LAW BVI O'S
._• No: .13 Diamond 5treet ,..;.....
• •latiossi: N. tdmra et, Poissqlehm4.
-';/11butattonat.
;,
w_.... ,::,:...i._
DKNN INSTITUTE,
111010uoc mart NIII.IImAL
*amen' IitINDAT, 4•8 4111/01,111111111a
Tram ilipirmilleu opt !pp moths J. 111.11111111, I
111 ea ............... t io „
11614NIIYACTUBSROxiswr,is
ydu waxT aruisK RSI
DO DM WANT WIDDIIIII I
DOIOtr WANT•A 1108YACTIlidi
=EN
uo YOU cos! Nvii** l
. _
BELLima ,11
• onnairo
'STIMULATJNI.I•OOO*.
For thelVldskers' It •
7:Th;imatorm tak• Orono In ionoontlos to•b• CRP
SUE 44 174t14d MOW, Il•l . lunt• nbuil•kt tb•
Apex-7 ton, .on in pow mita to nest to ttwAllatlOns
giOU0,••• Own PM!? otiebt•44 . son Irntla ' , tooled
traisratrai caravlsr
11.ftill0/41. C. 4; Ileticio mit as embssyt **ohm
MI ',Ott ...m CO Dr Dr NI out • Click wet !
MUSTAC,IIS
ti*wt ads. u,. of
Owl tb• 1444, .at to Lcodoo Lan '' Parto b
It • bard,* 1.4111er, 1.1 ibbobtiot
eon pocee, ectleg It bn etsgl, aro Om mete. 1. .eti •
booed goor144141121•1104 belt. tannbodi tb. ocii
b Inn arnsaitilltiListsgam tooption op la pip of tat
Wa •Cr Meal DIV tab. /I pearl overawe
low, it KIS brio tvitanles, dark sod tido"
/my boo to be idglotil ire Ant ,1450104 it .4%. 1030011 awl
Nal. "Osettne 01 # 1 . i lb
wow, 44144400 404041 Owe mb• 4114'11 ika... Wiry
wend sot Ihn onoWatadft h• Moab
wat•crt44 tr. the only Armin lot the 6,40 le Ike
Cebu' Ilt• , •• .bow Jab ontsrs 44414 44nrearon.
Prim Or baby • tos—not We by .11 ObnCOnt9 sub
Ibbion: %bat al•ocrasuo.o (*.into tnd to" to
bead •114;)411t bp tonnt say4bo *ern 11, by Nun
(Atm* Mau* putikosneotp4 Of pin* obn Fong;
siozaas L 111101111111,11 CO •
bra T
labs hp 304. 011115* COM* eif IWbtlla.ltW 11111
VLOUR•roXii•bbls Zitis, and Adis tatoUy
-49 1 ; AWillmaßAo o , lllo ummi
•
'•:' 0:-
- P.OrTPROG4;7':B - 4TVO.AVIN.:
M ff T' F9MD
f'C'FOILIMINATOB--DANIRL L X ATOICI
=wr t jtr=eiga m l ac ulat " ;=.. the
Trinflbtow PIiIUIVOI, , itiNetus,
for Orrmar Allightsy P ixtly k oratfertrc d rir
Ilemlnuirrebarectlea.
0. - 1011" - UOUNTY' ISICASURBR-11.
. PUMA of the *awl 'wad, Pitts urisbi WU' tr•
asatllase for lb. above z‘fitcs, to , the Natal.
noting Cliwastlan. •PS
PitianONOTARY. — N. - YATi SR=
EON, of tbo Dororoib of Effrortogbas, to amaldate
tar Os olDcoot BrolboaalarD, WOW b ibo &rlon of tao
Bovotakazi Ooarontion.l_ -
WFOR PRIYTHONOTARYHISA4 ct
ilfiLllllllar of Satiates* Tomahlp, be.
caadidato to Ihothasary, tabled to the Iletablicea ear,:
Patton ; tahtletsi
11"..W R 0 N OT A RY--JOUN
- 1tL3021,:0r alkilieeyorM be •
the deddee of the IlepellersCboreatko. ketaltte
AUTUONOTARY.—Z. PATTER,-
.. - nr amid ,Tisdlimi ‘ Toinsblp, le •esadldsla for Pm.
Woolsey. selJtet to the &cheat; oe the Ilepetelosa OW!
L'rePROTIIONUTARY.—JOHN IL 0 OR-
Yr-ri.211, - arAZlNbiony dtl.ltireiziatftft tar tratbot.
Ma% dliebaclt'Sbeileptacial Omit,
Commalloa UMW
I'EPitOTIIOINOTAILY.-- VAPTAIN U.
•Z a m i tomttp, sou the ate:
Pfnfhohotary 6dattedtpdadthainfapi4halahrfolty of hte
ten hand opt allowing him the opportnatty of trovaretag
tbo ocoontay and mist Om oft. Motto
„PROTIIONO,TARY.—D. U. of
-,Booßdoerttlastilp, isadldair lb? mehrstion
io Oa above offei, imbibes lo th• &Elston of lb* &Tab.
Ikan Oooveatkas. &late
113 f• f!ROZIIONOTAAY;-411011ARD
DiNitail, of germ torrsubly, •Ul biro:woad
lbr the above omen, rublret btu &dam of tbi Arpablb
Ir".• YOH COMMISSIONSIV,,WItaatiII
4.10116t0t tUtbeldiro
000 &Irbil:an County Dometton. spate
.11 - 10uUN --
TY CUMMISSIONER.JWIN
, re. 7 mute, ic94ce nailer. silt boo atidlditte far the
bOT O Mt% Wet; Lnikll4lallion 44 4* lispabliaa Ciair
'41113°
iItOR 00tIONEIL—FREUERIU ME,
or tb* Third ward. Pithbankb, wlll be a etodidate for
OMear, 'abject to the Widest& Us avatakces (booty
Oonmillqn. , . siblitto
FOR ,SMERIVE—ADABI WEAVER,
..ntroft e' ttrownittlostil. Pittobangt• will othr blood'
•• • madidste tor Met, of All•gtorny matt. polled to
the Ilopebdoan Connie:So. Mt • tioavT
j.FOR tillgßll7--11BNItY
of Sbieparart. Y II =Mate for abided' AU.
Ibn/ conansablast b lW Reputakin Noudnithut Om.
'cation. • 6.11.14
WOODS 4 of Pee
bles tewuthlp. Wage irons of hi' Mon& to obtain
Lb' Bepribllcau mooduspon to, Wiled Allegtoey Moo
ty. lIY Wane.. *ill oat - allow bin Ms oprtualty 01
tranainx tb. comity end wen them nl4 b41.Liu,04 -
0:711101117.—JOIIN AIKEN, dot the
11/¢th ward, PlUeburygbodll to • aulaidats lx teo
gen otdc...sutdeel to ta. ": 1140 C ' t R•fablie"
yr.,stibaUtrr.-luliN, MILLER, ,lor Kea
MOO. Conine Weresetp. le a eentthele ttheriff
of Atielthell .othte.thbithito the decision of , the Repub.
lie.. °owl Oatheeliket. mbtha
tiLIERIBFr—Ths Wands of Goa. J.
4.••• PZGLIV. or 04Ni toonahlp. reapcotrally arp
nonalnallact. HI. vitae Onllo,ll, both to ht. country
.Yes poly, walla:loon *nano and aware; to moot pedalo
reaprolltle hb clams Worm coodneyatkat. at do
Nona Wag be rookies 10 11. district Witted tatting calm
1r....1 1 1.)1t !ME RI FF—LtUG NA MIN 0,
Fe' al Welan annabtp, matiodia 1b &dila, of lb.
Bola bl Ina Conaadka. ha= ,
Ado tSooti.
SCOTTI INFANTRY TACTICS, 3 vols.;
HARDMAN TUFLIR AND LIMIT INFANTRY TAC
T1C14,2 WA;
TUN ROORDIT:
CLZTELANII Davos= usemez;
/IERIIDDRUNT ART/lIINIT.ANDIPFRVIII;
rysf lII.Y.AOO,6BIVadst.
OOPER'S MACOMB'S TACTICS—A
tkadik erassig . bottiumee. mat itegtglltUnt
the Illttste awl Patentee% of tbe Uolted MM. wain
'beadles the exteetste awl e.ortm.ote of Ltsfeatti t Light
lialeatry and ililletnest. flew t4ttloo.
epl3 '.. Egliti bit.:ll/ Writ, at
ATEW'BOOKSI NEW BOOKStLI
- Gnat Preparatioa;:er. Itadamplina Droandh
Mee by Rov.alr. Onondsg. •
Mena %Ueda and Poems kr Whittler.
Idls. 01IbarCa Ostoet. lingladds. ISlnneala
Millie "went *Da and gold- • i
Bawd Slacaaptdan bysa
Banall Dalian
The Queonsatilochalf:
Italy ha Sassaillon: M Arthur.
. 11100,06 P. ago
Man *no h.r.eWa.. TM Whits 111ephant.
/or oda JAMES RIAD,7I la,
sorm;co,lsisto iNO aim's' rot
• VORTEIS INSUINCI SEASON Cot LAKE
maTia•nol, w. Siossors of ebb Ur rss
Is eminnetko 441 as 4:4144144m with Wows/ tbs Waa
see Insaaporbalos Company, isissts ' • ,
Cleveland. inlwankis and Cbizago,
roam:m.4 latanaadtata gone SIM OProliodi... saS
lanatag a
'mix.* urn=
tioure6o4a.tiiib•mmoortiaiiii,ir nitges
.
P.,0.11 O. illiolisumera-. T. Ca Iftaaaara.
Poralabi OKI
GOaa. atua.
. -
•
1, n15e , Clip 'expo
Banat.' frokbaCtiOl3 it CW•thial
arafgeig - Sane*
Claysland Plttabsugb Balboa&
Tbitenowort ccwWWolt Witt-1w or. a lb. Wool Wu
Owl or tloriti stroorts mai ro.d. • mode
ma. lac tires.... With Um. ettoqcolo4 fm Mira lb.
Goa Is imporod to cow not bovers, hos
littiborob co IVT,ChII te patnts CO LIS• Wadi Phan to
410 111 hair., sod from Iliom Force. to PlUabonglk or
11,11.1110 c.
1W Raft. o I.lcia tt P.m(.. thoply to
wlt. smut', Agnif1C1.1.1.11111404,1100 1
ill) " Plo4ericlo, f4k.
COIIPII /IX. lest 0a e. 11.111beeltes, Its
11. 12 . 001101r1s$ pet, C1•u11.1.4.1A
. . ?ALUMNI •te5.1..1111•.1044
11111011.0110/11 1.11. ligtatr, ktiakin, 10.
11. LL Nagai. utak o a.44 '
14 .1 2 :17 6 1Tak.
•-• • ' MOON Pl l / 1 1111. ohoigiar
USA. Ulallass
..
E N TA!". lINICICSILT IIIiTICTAII •
..•
SW I(UItK ASO V1V1K1dd.....,..- -'
4.• 0 ,/ I's*✓t T
Ludt/so 00-I ombutloss Toosourcro al
11Ullfletsid/ 9, lln/ood.) TO* Lsrusool. us • ,
Isadoiolotds dtsuudild UtlelMir to toad donated- lad Cult
Solliodruct Ultdo-boill Imo olutoslslu u folloost
.
CITY Or 134110111111Tin...Yolardos. ( 11th Ni,. - .
CITY UP 1 .. r MOLY - dotorddy. let lOW.
IL its 01110 Q dotards?. DU NW.
ud mu datorteT, et scoo.ldus Pier U. Pull Iltue.•
tarn OP Pa 111.4•1 I , .
VIIUY CAMP ITS WITIIIIIIIOI ~..1 os
a. so Leath.. .fie IV do to busies • a
su.sus, moms Tsc..litd, dud for Ml. Mosata... , 00
nousours loussuod to rut.. Cam Ilisad, L.
suratet trawl. &Mom. &d.st Wood t
WWI , Mrsto i tllottersitalrtl 71 r . 11 *'{ M; ri te
I .
Unsocol or I,Ould . irs 1 Ist vabso. ;I t Vtli4111.101k•
Sumo* from 1. Ili. hue Qu.. °woad
~
wir not aro * r sold on ladousst. losUbstillustUlid
f led Mash
Moos 1 fooloon hatdossondos sosourosolultiad dir ow.
routs. sod dun esjorfuned Gomm.TIT W
Osl bola
I. lisundildlrt Imo liontooss. owl ban • Palm . by L.
halms ea board,
AMP U. DUO'. Agool 0 Isoadad. 11. Y sid : •
JOVIII ftICIITIOZILASutdI,
a 5415.11 4111 Lllorty otwol. PliUbouti.
lONA"GNAPE - VINES
A •
DESIRC to aid . io the d isso mi Pagan of
the war of II AT/VII Oithaltif. ix* Woad
ew .1V ad icel 4 HT.O Dr.
arm'. crted 1Q... omelette( .1 Retereese, Dila{ ha.
L. et wevit Cratalcqguin Priam.
anis,. will in v . ...M..1 lit (b. ad. L( el mml.ll CO.
Litagly Weak Pittebarib, nil 41 Os Orca MT* of lame.
huo a gel% Ireansl meet, Antibes) arbor* plat-
MVO MU b• moo.
De. 0 ma* 111.0 rat Catalogae, or tbhipleo of
tie VII" coatelateg each tatamatlan • altrlitilllMPTO sod
'Towers on onpv.W to wed, tarotgbod tor Moo Coo ma.
WM.& • MM.
A.Llft • I . :" •
.
p W
ow MST =CaICAPIIINTz COOKING
4. ETU V, tail ...mats& elip •
fro. 68 roderil strs , is‘Sollighsay.
HOUSIVPURNISRIFI6,
TIN, COPPER AND BIDET IRON WARES,
tam. fears DAM& Omen. ire "ninth's. warm
(Sr Itarolialog the a mato LI lour to Staid at
male Pro, a ridml stmt. mutbety.
On. WtlJ. W.OOLL—Ve sue larselleirsis of
tsetse TOWS Ski, for 011 Walla., and Le
iiiifieralaSalDOMl sap. else quAll 4 , 0 1 Th u
we we Weenset*We Wawa wimpy. eai tress
,fl ji *AWL/ esliteee• 68 . /Avi 'Mend, warm
Roder eta mils end berreeller is Mittel le
poscuLty man& the Lai11.14.11111.1 Wpm for wide b
Ise tom mach i0..3 aid TIMM= lbe skid medal
t Oar WanggHAM
Vl4l . lu yee r • eines. • Taw
r • N0r....i.; .
.. • • . •
1 ,,,,,... 1 . 1 , 7 - ` l5 Fro . ' ' wit_ n: lIATI a
Libel,'
wt mei.
kg.
--
11011111141. '
WV, Ibppre ' .
- iwojomp.- •:1` • .1-
v.ii Out rotalli.
114 LKASES.:—Olanks for Leming
''
, 11.1.4 or 011 tamt{oug, candoUp
Sp. O. JOIWPTOII 00, •
do
. Ostiaroroluall Maim. g .
IFOIS Tit& VOLUDITSL,I9
atom ; ustalessee bo. o
Oentiabal et OA Otto aft.dit,4 l4ol 00 " i
SOU' ' LIT*00:1111W1011
OIL BAURKLI3-40 now boding from stir
Ikur4t"sk
' .
L' 'mama wow ov /no
T It/Silk...MO package' Wbitettak,
ILA 10060 Troo.o. 16 60 11.0,106.nerie6 6mr_oollo7_
ffili • • larisr,ittioLsams.
, . •
. . . , .
,A.1W:0';',1::: - ,44,Y::::4:, - '.i1ti;61`.... , ,
tittisbarg )-Afigtft.c.'
. ErtD
• •••rxosite Et.tingtr': -
EITURD Air it 8N1N0."0414Y , 4
— The
abides
tittles;
ehisior
poled. 4 ash:. Mr.
Wyllie . -- _ pytithres, and_
agrpealit :Cectivide :oar*:l late as have, ansured hi,
couvarsioato seanti,p4on doctrine,' and finally'
Ur. Seized` ties qddifil'lhia milloubtrag assent to
the necessity Oranch'a. inm ,1..t 4-
Senator Wilton; Midi . , edge Hoar, el hianacilu.-
Mitts, called epee Mr. Lincoln arid eitrl'orenitier
of the Cabinet to day, sand urged apam ,thetn the
imperative demand of Oib country, thi: active 'and
0)104' aggnasivemmitnnee be adop t ed. Terries
they paw Mr. Lincoleitoes whole eaten seen,-
bent Millaireainitting HI ' dignity andMaity °little
great saline tieforatbd • es of-thelorld,.. ,
The country clay relai iiia 'red that the unarm of
i,
the ;adatiehttitios: his Wet, tt,isdiitilr be on
ward and upward. Thl standard 'Di suffer no
degradation while t o , in band.. 'Notting, in' the
..,
end, will , have been-teat, and all good men will
agree in commendation` upon the. action of oar
leaden. The Navy Valet Norfolk will.be retakes
' and rebuilt, and' that aii edify. ' -, \.--:'
The Ofßeere lo,Coai&huid of the Ti• Oops. '
1 Eecretary Cameron eating/ a marked degnor of
Ihre"dcitokilS _the,. iteln,tion of men. He placed
Gen. Bader at Annapolis to hold that "strait of
country, and open coindieciCationa. That having
been aceomplietnd, be 4ealli'thit offoma, !tilling
his position to Col. HaMilton, of Nowleatc, end , .
detailing Gen: Better cod serf imponant Souther.
movement. Gen. Butlell 'acme to be the man for
the edniteed pouts of drityi and will,Mithin' ten ,
days, add laurel! gathered from sterner genies, to .
Masa already gamed in !Oeieeable necessaries.
Can-Pattemon , oth very shortly mcivihitherreard .
with a large body of 'recipe, and his line of march
will hi through Baltimore. : - • ' .
.; The Power if the North. ;
Now that the:Govertent hoe strength ; in its
hende,. the glorious up wing of the pejlie Alas
attack terror even Imo ;the mob; end Maryland
shahes herself free from the ditirscefelfiaeds of
hmblatn, and reauredlo loyairY. Thin ages a t
Baltimore has biarrot j!tod trait, .afler'rall. The
sharp, short fight of Aprii 19 was needed. No one
hare knew, no one bere,imagined, what Mae In the
hearts otNortheut peciine. The nairaiul roar,
whom echoes swept este: to beleagured Wasbiog
too, shooed traitor, What they Most erpset,
showed thesountry os what • mighty fond of pat.
Motions it could draw, led warned the rakes that
the People had a potent Maice. And, Pow, made
more courageoui than bitore by this great impels.
'ion al the North and , the Northwest, the Govern
meat is to Move forwardy and to more with dig-
city and power.
Sonia Occupation for a Jodi*
Col. ilethina. jeer New York City Judge,is Oct.
lag Al mister of traespoitation at Annapolis,
°leis( jo his enargetietanot, the road to the Jun
e is eitirely ii order; He sapenatesd• losdiaj
and unloading of ears. starting train', and detail
ing Inca; besldeirunaing over the road boar times
dad! as euedoeter. At present be can tranaport
6,000 troops daily.
Itagemara'iTrassosa.
seenaa tint /teat. Muurrarill not bat *thawed
to forgo; bat (Uzi Ms leaving scats did will be
cooriderad to actual demution at a poet of duty.
Oa the day it his desertion be was with the Seen
tary of the Nary ap g O'clock is ital allemdoo;
cad said totting of his imitation. Ile west home,
packed op bile feinalters, and 'imaged. The Ob
aaaaa tory is soy 'seder the abatis of Lieut. Gillis,
as cleanest officer, Oa" whom a more loyal, effi
cient, and worthy at rrrrr of the Government don
sot anat. The 'mut of eabuiebed wink left by
Liam. Maury at the Obterratory a enormous, but
glider the capable oninsgetrient and estirieg ener
y of Veer. Billie, It te fast being abated away.
&eidetic* of Lieut. Sliturre treachery or. daily
apparest. The toesnesi of them yet discovered ia,
that he nenioved buoys Bona Kettle Bottom Stioida,
leaving the Admiststration to Gad it eat as hat'
they weld.
Tb• W eawu . of J.Q Davis.
JOE Dame coatiatteaia the mom disboootable
moaner to attempt to seduce Federal celesta from
duty. Islet wea► be petit a Caporal's commotion
yi toe Confedante army to a 50111m:tag holduis a
Ciptalee mak in the U.'S. stony. aml skims cope.
tient* JO the Ortioance 90101111 would reader ►im
most valuable to the South. The cotutuiseloa woe
accompanied by a etmo► peretteal letter. Both
mate roamed.. . •
PatriMae LailLoa.
• Air. Brie*. the plelaithropist, a here. Mire
Powell, the WooaeCi Vibrate hiameger red head .
aurae for the depirimeat of Washiegtoo, to eapee
ted here tomorrow with a slalomed corps of
norm. There are melt at than espirtag Nightie.
plea here, and all of them ripen freely the Uoloo
adoei and the soetede.
Nay Day Wealbar.
Tbia befog May doy,.thi . leostbor, accordiag up
Immemorial caltoo, Is tototerablo. Womblogien
too eleao- bas wieldy as the Great Deeett,
aid it there were camels here tbsy would instinct
ively ding themselves dew. with their noses to the
voted, for . fear of auff,estiog. !go bird( his*
mt, and nalleri have vainticed shtgathored.
At 5 o'clock, however, the ■lad antosidad. and
gay crowd. docked to the groonaa of the White
1110.10, where the htud:of the Ssaath Reginarat
played for two boon, to the delight of all. Doting
the performance of the haat tha Preataleot appear.
ed on the portico, tad. tn. response U the chairs
of the people, 'said a few words, adverting in'an
eserarigurg maassr to satioast affairs.
The /lotto" at tato War Department.
It to new soknowladgad hate, even by thus* who
at drat objected to that course, that the selko: of
the Wu Department trabi eight days following the
riot al .Baldmore was kadloion, and nisaerrary;
prepare th• •iy for the lalalllgant proesoutta . of
the polio - Pray deturnisee on. Takao by aurpriss,
not lastly with .11.4 overartalroing (wry*, properly
*quipped, whersulth to rot a direst path, ars goes.
lion was batmen; a alreoltona rate with orttaloty of
anistag U the damnation, and an a6ortfn Mad
murderous attempt al dlowtoma---/f. Y. Pilaus.
Aims low Ilis Liebelei
It is well ►sows to evaluate Parties in this city,
thatimase twn or three romtths , dace," contrict
wad mute wit the ConselOcaualstf Baleiem,,at
tiew tociessuo, er the eecedies Stalef, CD, aling,
of 'rpm or the mom approved petters. These emit
were to be , , masulactocd at loge, at one of the
moat celtbrated establisbmesta is Lampe. The
°detract was lore *Wes dollars , worth. It is
sow very nearly, Sr sot quite time for there weap
on to be. received it Molecular:a pore. Hence
the greater sederrity for their immediate aid thor.
peellbl#kadt.
_ •
th i a n . 'meson, ill to pl•c• blet wboll iD
eer power. The Sostbers thette cam arm ea io
Parope sod le the North. We mud Cot, herea ter,
wart them to-get a Atoll& wimpter from 'Mater
( pane. ?be . too that did the wort at Sumter
was a rifled casein ballooned from Zeeland. la
three ai o edie more, il.We'ersoot oa the alert, the
rebels will have bead r ees of them. Mirises
tioverenseat intmedlstair look alter tbis . roetibd r
sod cot let a mill ream eautetropb• Abet non
RIM ter ba'anietetl throssii Its Ovra
A Music }Usual:gm Ortweell treig
Wrestling le thug Donee to lied ley body 1. gem.
mura 1114,121110, 'obscene frea,petriotie aid 100-
aslitode:for right sad Jutting, se 'shouter/ph..
talorene es Judge Bout One dote le the getettsal
Curt of that etty. charge to to Crud ler,
dude with the lets aunts is it. spirit of one w ho
her resolved la ferret out end expo...sterol tosoi
sylratore,toureel Led polish to Istelens,itillAg
Uwe to the Nfitionel overemeet that vergiteh
width le its doe,' Alt butt? to Jedge Bond, H.
Otioar.oda4 the hreveet fieltrteethen. wor hey.
eeit . with le /law d Arc' Let the Union ailing tell
hurt. Their bootee shill agate their.'dire.—.
Afoladelphis North A latrl
s CIII. ' : •
• Jr to niraio that t nimber of aristocratic F3ootb;
era l oaraloe fassillasOultatirg the •tuaplo of
faeltiso alarti, bare rocrottly am. rated to Canada
ud t a . aa t a d the rosoirra . l* Q4oboo tad Moot:eta,
i" .p act , tbry 4111 probably toad derpatebo'
to prodac4 etreegov■ imprwwoS I 5
I retard to. Lb. ea atisnaata •of oar Nottlara acid.
Dora, god to ills,/ tbo flatboat clogs as roaab
portal..,. I bra gam' lu alratdy boo* catatonia:.
ad cat a maliscaley, Lai burts canard* Jtom.that
gnat/ !Boy be lookad for u a monad pt coasts;
. . . .
OAXES, OM or the. officers .o the linaled
States' Army, to Texas, has arrivectat Wasbineetaili
after trrieraing the Southern States. <He layrthet
theism:rate:lt - military activity 'prevails' taroughout
the
_South.- Weeps ale waging at all the princi• -
pal points. The men look -welti - dan well,l Land
are enthusiastic for the rebel cause,- are insane
with the lust of conquest; determined on inkier
-Watkiegeon, and on whipping the North, Captain
Oakes's of opinion that, man to mail, they are sti
*perior to our eilunieem,Ond that our only safety
' sending against': them an overwhehning
toroo. WelOspect that long reildence in the South
his led Sapt.Oakis, who. we behave is a Penn
sylvanian, to midetrate Ms own countrymen. . par.
tonallywe believe. that the men of both sections
of" the couetry - are libel, to make equally 'good
soldiers: - lint oambrre, wealth, anitthe command
of naval reserrcea will mettle North an immense
advantage an the contest—N. Y. Tribune. ; .
.Nr•WS.`
joy I. 1861.
the
CiWK for. tae'
irony
. Summing, May 1.--Tho following petition
is now iii circulation, in this city; and will be
extensively signed I
_ , *To UfTTID braves GOVIIINIEBIAT • •T
WIBEINGTON.--The ' understgoed, citizen* of
Baltimore; respectfully represent, that -in! onr
opinion the, Boltpi,Ststes,tt!oope'.or military
forces anti stores ought to pans through BOW
more, without farther hindrance or molestation
and thit, as. loyal "citizens, we will use lour
beat efforts to prevent 'any . obstruction." 1
A memorial to dui :Legislature is also in
circulation; asking that the bridges be rebuilt,
and all the lines ofcominnnication be reopened.
to free and unobstrucAed travel.
' '„Ths,Police Commissioners have removed
the restrictions on the exportation of bread
stuffs, provisions. etc.' -
•
Tho Sun now assures it readers that no one
will meddle with the Stars and Stripes,
henceforth, in the MOnumental city. The
Sun also says that for Maryland to secede
would be melds' ; that it is tote hoped that
the governMent will not insist upon
land's furnishing a contingenrof troops to make
war upon the South, but that the troops from
the Aorth have a right to march through the
State to the federal capital. Janet the Sten, a
secession organ ten days ago, improved Ind im
proving. It oven talks of those who attacked
the Massachusetts troop' WI a violent mob.
.sitt. VP;
04. , sad bat tror
iNeirsim this
One of a company, whose special duty it is
to find out what is transpiring outside of; the
District, on Tuesday afternoon made a visit to
Alexandria, and subsequently to_ Arlington
Heights. Ile says the people,- of Alexandria
are in a terrible state of excitement. They
profess to have about 8,000 men there armed,
bat all he could see were she- guards 'parading
on the Wharves, and a few pickets outside the
town, with a& occasional horseman in the
streets. 'lli aiscovered i beyond the ifeights of
Arlington several pieces of artillery, guarded by
mounted pickets; which undoubtedly were in
tended to plant on these heights, which•overlook
Washington, bar tlov: Letchees proclamation,-
staying the.movement of the troOpe in Virginia,"
has probably put a atop to these proceedings
I am certain, from personal bbservation, that
there are twenty-two 'grins light artillery, 18
and 24 pounders, back of Arlingtonlleights.
It is not known how long they will retain
&heir position, or whether they will take position
on the Heights.
• This I have from personal observation, and
em sore it is true.—Leor. of N. Y. Times.
A curious illustration of the , facility with
which tha moat absard remora will gnineurreacy
loWell street is afforded by the belief which pre
. •
veiled on Tuesday in ceffein' circieS In that port
of the city, according to which peace is soon
to be made between the Rebels and the Gaited
States. Now the only 'terms of peace, which
would not provoke a reiolation in all the loyal
States, would be the unconditional sebmiasion
of the traitors, the abandonment of the Mont
gomery Government, the sorrel:der of the sto
lea Federal property. and the return of all the,
Seceding States to obedience to the fakes We
have no doubt this will be done at last; but
not until the main natation has been :debated
in one or two considerable battles. Until they
ate beaten to war the Seeeders will never aban
don their great conspiracy; and the sooner and
the rneretechtedly they are beaten, the bistter
for all concerned. On the other band, the Peo
ple of the North and West are resolved that
the business abet] now be , disposed of IfOrever ;
that Rebellion oho!! be crashed, and the Integ
rity of-the Republin maintained. As matters
now stand, it would be as dangerous to at
tempt to pot off on them any hallway settle
ment as it would be impossible for Jett Davie
and his compeers to return to their duty 'until
compelled by force to do eo.—[N. Y. Tribune.
STATE INSPECTOR,
OD DOBISSTIO DISSIGLICD ■PIIUTR,
PJa TOO COUNTY OP ALLIOUNT:
ZOEM
OUlce, se. 19, corner Dlasoud Alley u•
Ulaateao
APP.Ontero ialt with Jaw ph x•,12 Diarirood street, will
le promptly &trawled 10.
lte street'o of 10. trod. la rev...U.lly called to the
&Aker' as weeitoos of the ht., tu regard to invettloti.
hers Pandres Wpm
&Won 12, papa 24.11 airy 'tams shall ettiort. or tads
L. • sportalloa, from the Port of Philadelphia, any dial tited
.yitlictoto hewn, Pablo to loveltoo sa alorsid, Weary
Ma maw 10111 base Wee leveled sea gawked accortilog
to law, raeh lomat .hall Batton mad pay km &thus fa
Imlay tem.!. Lod Moat, 4.41 an tor ...wry dobbla barrel
and bosaticsa or other took or ocelot caritalalog each 11q
'weapons:l or lalea.to he rroararad by the lespector Won.
W.f. .or dm city sad entity of Philadelphia, lot the moot
lb. roar of said ally sad toanty.
bal. 14, pagaUt 1111ymm. paid by liaprettos at
time Part at Philadelphia, .'all Ito Impacted .ad prised b
lb. favorites at estAssatio atatilted virtu, appointed as
tectinti 13, Inge 2111,-Inl prnon mho dual Inroaftei
get me lagectre ur gape, Inspector of delemetl• Cl•tlVed
pitits, la On city or et.asty of rtiladelpbbn, oat being
b
6=Ol d pa s ; f t tst it a = " at i d
tan, " r el " b:
re the reef Oa ChAnteateesillt stet ten ober bad foe Lb*
It
is
al ain perm* sang be lbe maw sad nball,linwies
to deemed entity ent4eaeagot, and apeti eturelletlein
Monet *ball de every um% ogreneontf.e Invelgootangli
•an manly pat toe period pi Wet,
dew • •
notion /4... pa.* 444.-Atrel. peso. oboaba/1.0.1.4.1 .:
Sok torso' or frarblakatly imam". or roils lbebeled:
mart,. an. Dumber or now am% of saYourb
or a mak or bomb. is tudetloo tbutiot ape. say all ,
to laspectios, or upon ..y ale% or Ober ...ad
eon wt. talk*. .ball mudclime, eJ ter. dOres.
aroma or ye.. any Inajeretlou mark. doll made, Malt, for
ovary nob otkoa., I.* claroseet rally of • aedeamaxo4
.o$ be poulababta by • Oise Dot sormaltai Ibro. boo4rel
ootlas or by hopriamemt not waceedlai ex moths .1
lb. dierrolloo of Moreau bode/J.1.1.1kt... of M00g...
Sorban ..la, pop 4111.—Sorry woos veto shall cootie. '
ergo or if•adlittltql tlaptlMl o.roa artteto eabl•
M Wrath" or oleo ouy outt or 'veal contealog such
anklet, Ms brand mart or ettrr ontt of axy inilretat. or
Mall fraudulently altar, &Woe. *rue soy mob mut..
11 Inndottotly inv.. the brand mark or Meer meek
of any loopaelza,opoo say troth article or verel, abaft be
&roma ooily of • roideirooesoir, sod •ball b•poolsbabla
by • apogee asorettog Mora bunched doll.ft . • '
• foritor !tarot...rot. foiarlre to lam Inspection of Noon
Iv:pond 21.4 doy of April, IOU:
Sbot dorsoalo Malik* WM. rot ode al lb. vat of
Ptalferlptlo, whether for or porcattoo or otbrrolor. shall
be 11111 AL-bid and ranged by rho dolpoppolotool larporfOr,
of d‘nooollo dwileo rphlts, orlhrlr oog.tio• lots. woo
• arror provided by low. sod It soy otter porouo obeli ho
.pert loot Iloooro. 0. 00 Dry 10111 for ovvry root Omsk
• Itasto to allf.ho ears sod "Otter sot forth la 10. 111 k.
tactfoo Of .b. AU of tx•ldila of • pr,l,llU.
Alb Act aotborbloloo. Uorrroor loopyortat no forpootOr
of Dome./lo DWUI.I I.lq oars fa OA comfy of A liribpsyt
• fratoo 1. 1M it rerun by U. Soo.to and Doom or ••y•
noroisiltro 01 lb. Corotocoorraltb Pooaryllsols
flown! Aloombly 001, sod It lebotoby t 0000• el lb. sta.
Malty os. Ito slam 'rhos lb. Gorrroar b bomb, author.
bed b Ippolsl se loot:setae of Dalmatia baelllsd
for tis• 0.0 0 7 0 1 alisSb.o7. 'boss auUss sad =spar
Ms *ball be Um ruse so Maloof Ur hisodetor of dotesstio
0.00.0 lloaoro for rho city sod m.0;0 rbUikdolpirlo.
Tbo ao6brolsortl lorpoctor, , bilog otd4ott4 bT Wary
toads, sod Wood oider won poorAllo• f.lllOll
miaow:K*o 0I• dollro, Intrude • sort rorpectfolly bat
!Logy to onfinc• thi strm portly. .0101 r I hot lain sp
rsitsislng totte forp , cllom of docoratio Noon. • . •
JOUN 8111fTIJIY.
MEDICAL NOTICE.
DLL 0017082171.
A GRADUATE OF TILE UNIVERSITY
za. or MOP 101IC, end Altana of Protestor IfekeUsii
*bag sloe, se llo.fatel Pouliot if Prot N. R. eolith, of
Piltkocee, Lot located blood( et
A.CI7 FarT 'l' Ft. tiC
Pm dots feu. the Cathedral, Phut:m.o4 pa , store he
.111 pious etteettoe to the exasituattoo *id *root.
meta ofd icer" le which hobs. Oh toady you ir ens*
• la treating dictate, TLECIPPICIPI 1. toe of the nome .
dhe tolorual to. The losettlpilota of h etphere sail
Checolate dearly dentototteut that lbs the triad carnet Is
Ide s the enema Debt,. r If eot West/cal vll t sots
saes the was perpamo. Phis Wog etb Om* thoeld be g
ceeeteet dereict watt of electricity too thecaeeetsici
Ilk. Matt tag. ',Wald be supplied 1111. g Ite eta"
that lib my prover IFlth the *tail ty etecnessy to hea of
lth.
If thank sdereosoeteet of the hams teed leg to thy per.
Molar ones. by s hkh the cameo fans lesupplk. that
ooze can beteceettly toccata Crum 1. UAW, the
la Waitaki:ad, the arise douseess kiectkma- *Wolf the
quantity le Ls gnat, o th er Nj op loos ski sainlait theta.
sem Vital would be tediouire of eu %podia electrical
lecatisent. If the col Ode corm% • peeper spialestios
le rattly a entail. ate for the sorrow dud, thee Itiectri t
(firths ins. gorith 43 sedn
The • Dicks -would Oot hoe* the allitctiod later kbal be
deprecate. the enrol POWSII of altos reardleo hut sill
Ws of kl tteele ROL= 5103i1er tribelJaleckoce dad ,
Weed to be the host elfecruil to nutmeg dheace. it' .
Particular etteutme - paid Is IltSpdlidlui Op MUM?,
LlVila, SPINS mid DidttPdta. • - '. • • ' • -
Testae Iserrlebly emch.• •• • • • ' •••- •
QT 0130 0 . IN-U K K-Z H.
1.7 , JANES '0 WWI*, '
.IrlitaWCKXl AND AIME WORKER. PA PER DING.
111 AMR PLAATIMER.
eli.o INTIM bad URN AIIIVITS of dl kind. RtrilaboA
, • .. • •
••• • -
AI otttom loft at N 0.13 fawn..., Wiwi, dooti troti
WI or at Pallor.* Wall' Pryor. Moto, pa It Woo/ v ,
*NI tni promptly iinotollol lA. • • tail
•IBOLK.LIA v . S--2 maks of Sulk Mime, to
sniveler apitatif Annomon4 na radon.... kr
'mon. . • • ...' -..,..-jlrrLearatirtma,
FC&ll t,
1 ttt!-:-Illow'srtiting and to .arrive
61 dall ''' ' KM .-- 1511 4UP.4.1 11 r.a 0 G. '
...:;, •1. -.A ' .'".•.-.:: t -...-;: r .:, = • '
:4%1,-6..
o ir • ••'....4.;;•'•••••
' • • • • e• •••
n
iminumg.
1
ISZIONALVOI OCIlif•IIT ;
P 11 1 .1641.04116. k.ll4l,:ftni2 ....,
No.U9 Omit; e
_prispi, pipOte in. r ....
chw.l2
vi4thso4l4o-=aiscOsax,ois. • • I r- f ,
„,,,. .. .k at
t 'r o e
tio " n in e
e l t a t lla
epcpiriob r
.12
• ' thaled, an cm dawri
M.W.IMIDWN„IIIO rnnt. l .
.• Dammar—ass ibkna . LS. Oo
,L ft , ansibli.G. 3
W- Brain. P. B. hwary..kdopk 11. east. GArt. 0 4
Mgt.& O.J.
"!. i Wmp% la Wilar.: _ '
L rimm.:2! .--- .' -
Ozi:Oltyti ' ' • ' ....‘.. 0 TWA
ALL,Liafigli . If LIS 131:11W1k1 :Fl2,btri
• ' ' o' eirritim4aki. — • ,
„
()rims—No. 37 fifth Streiet,llink BIS*,
T SST:MEV 'AGAINST. ,ALI,;.AINDS!OF
;11. flat 1010•1141tIla ASO; .
/MAO JONCE4 JOUR DP. ktcooll,ls,
Preddeut D.N.0011, bse;:e . t&rn 044. rl3.lA* pf4A.
ConerigueuL •
IhUoiroas—lskae Jom, 10.0.' Hooey, Harm OM%
Os 6.0 Gravid= A:. Mace, B. L. Sahaodo*. Jam
D.UVord.Oso..lldiaJargts,B.l . 4o l loo44 llll .
Coss..llt.ht. L. Warw. IL nark ,L . tot Arr.
Mina's' inn:mance tompany of rlittibatgli,
Officio cox. bliirket '& 'Water 13tiOul. 3• •
NIL noLuir, enema:it. , .
INSURWIL 6T6tddliohlW atN D chatauss., -
Mameagetrad nod Wangs tbe Wititpting MO,
= Son
dad Women Sinn,' inked and Boa •
tb• tfinddinnalcdnto dem-
Imws B l.thmi Lad .o 4 Wimp . by
Wm' Ilaploy. MAT: I?inial o, llwd r
Partar.l ClVod,r E.
B. ItJonte,- - O. Tonne, J.Ciaind, l 4 .
dreads &AWN &ILION'. John B•
jaw., jonn Radian: 1 3 .4W7' 11504t.P9,
fire. Dianne mid I taland-lesoranet l -
INSURANCS CO. ni NOWT"
ranararzat.
I.coriu'd itio=titital.::46ogeoa7 • _ L
Amt., January 41,11,95411 pr.
Thalia Puss. emti. ILWrlncit G COMO, Psyll.
irNSURANOE CO: OF THE! STATE !OF
PINI•O3YLVA PIIIUDELPIELti. •
lacorpaated, r!nfol• ' !
Ms". 14""1 1519— ilitilaricrlestr . '
WWl= LILZIIN HWY. ; , gn.1414 .
HARTFORD RAN INSURANCE DO.:
rtinTroup: • I
I„,,,, , ,Thudosio—owta-450.000
Amato, Its, 1, ....-...5541.7,14
lute. O. Alllll4 IWO: • / 1 • 11 UNITIOLION, Puft-
Imltigankuce fn the .ad liaut Ist
lan 0.1 obtadted by applies/4u: to • ,
w.r.iceice, Apt's, 111 Wattraist
rut! , ,1
By the W aits' BeleaV-lautrues Comp%
OP PIILLADOLUOIL,
Oa Bandlev, LlolltetywNwpOws:llFloalltur•
to, to Town or Awnttl•
Office No. 308 Walnut Strout,
Cantu ra9,6lo...Asicers V 103,101 9a—lmrteer balltmc
rota noitevoa iminfflod ProPfflrs 'nab
doable tin amount t , pima) oct
monad rent. flrpt —l-- 24010
iii;;;:iii;c44CoilWcent. Mortgage lieu, ;
11,100 00
City of Philadelphia, 6 per coat EOArOO 00
Allegheny county 6 vacant. PO tin; R. e. Loan.. 10,060 00
Oollatrral ioana, :1,6116 00
ituntloodon and Broad Top Mandela
.11 •11 road '
000opaay, austgage 4,000 00
Pniniyinata Railroad C01rg0adt..;........,;. 4,000 00
Stool of th. Reliance Matnal InsaraimOo....— A3OO 00
Stock of °minty tire Inenracont 1,06000
Stock of Delaware AL 8. Ituninnee • TOO 00
- CotenstaTtelßank do 6,660 01
tieotkortice Rant do .1,03 60
iltionl6.lannranot Oda loo 00
9111. RatAteshle, boat**
Book tocounto,aoarned Intorno; 6,116 It
Oath on 0.6. a to Matti of 0ge0ta..i;41........ Km Jib
GLIM rulailt.=
Thiscrosz—Clem Tinder, Baml Bololam. Wm IL Tframi.
Boa, Robert Shwa: fnUTlck Noma, Wes Mawr, 0. Sta.
Timmßizi. W. Tlagley , John Ti. WonTatt, 14060 BA'
I.oirsoz, . Lothnap, &AA Tel•zd, Chas. LaisciA,lllo%
Lonnig,, ascot. T. Duntuts.l3. Z. Wad, Baslth BoraitOm
B. Woodward, John 5b...0, Plltabargb. •
-
1L11101111114.11, Socretary..
• , J . G. 0019/IN, Asyut
North-out censer Third iatil Wood msnoto
liVestdirria- , ilrunlstao• , fupziipanTi
0 s •
• cuposel DAR&J, rres*L
.. .. ,
. L D. GORDON , acriaix7. . '
~
~
Capt. R. D. 000811.111, &uil Diet.
0 //1401.1 1 .1 ,2 X•bf On" fessag...des "zeticalsr.
' s = ma*r. -
rat - Mar. iommaa 'of tarrill SCI iirrill ' iMal
A. lion •AutegadosArogotill,trinDo ens. mks in
1111010 E Eil* atalillaft. sad AMP110„flI, ihrlitlillA by
old SalastAr, to asisiaismtlii.dansdaKithii
iblsarsata Wirral/161e' i: :ffintagtnitrUnepris .
Wiry 40 avinund ..'
-- r.,l
; iAsarta t i)9ToBlllOne ,
imprcemwaw. . ;---: -s 42,00000 f
: .
•
: Mg pfp ,..."......... . 7,..........:-....... VIIIkIIO I ~...
' 0411 e. facaltarf-........,..1............«....... . 1 6 0 ,1;4i
Premlism Notea.„—...-..........—......—. MAD ..10,
!fat.* sad.inta 1) ---- 17y07r14 , ,
j
Gear D.tW, . -; - .Wait'. Ilicialail,' - '' 1 :,
' Jame b1e4600.- ' . ' * UMW 'IL gm= --
aitsiozstellpser. ',,, a. ii!..44,, _ •
Andrew Actin", 1 ' , ' . • ' '
:ADM , •-•-- • • • - -e, ii. saluia, key
Inassuuty against boos' tailor :
r..sk ow Into sr
razz.Avstral4'.
Ofsoe 435 and 437 Chestnut et., pour filth.
• .• .
!Ramoonto( Lou, Amory Id, WAX P , DIAILS Mr.,
al/ to on bet of LowL,y, Wog - • ,
EL lfortpwra, Lel, 0cend...—.........42,10‘118 113
&WOOL VonLoAToD/gEWADDIgpoRIDOWWW/121
" Sociwor, La.; Cti 441;44 OW . U 4•1111510 i , _
_......: . ' •
. ; ' • 'WEE ~
LOA (pnwoot
n. ono , =nno topos ,epic
Naos *Ad EL
Orb —:—.........—.., —D.:: ''' "; ARE ••
. , .
mot. oaly emu. trtliialrojZirOlnife:
ay cos LIAR I. low an 7 SW Mi1ai11.11 4 1141446
1 1=o DA& oo mg jeocOlotioa iit ItIO Di;
Town os4 Oboatry, at rota or low os on cosiolok lUD
et ow dot . Duorporotkos, a period of ..W0141.•
%boy OIL paid Loma by Am to i t t i co aDEW
/Der Jeacatqf Dolly; Loots
1101111024011 al laeptang.oo Valli* Alllar
Clog to oust ortlt pßoaptooso 41111ADDLI: '.. 11111 1 111 1 1 !
.: • ! ': : ~ . - won no rain • A. ,, ovi I . •
Low foil dortoglb• yew IVA ....$1 wEr i
Loonloo,vowoo a DLit= Itortreslll. Ulm '
WAIN.. Dikoldll. Droori. LAW t OO 0 1 ,
Does
!D. DEWIIR,,IILaId n un Jt
0:06:11110 .IE. lletsardAoor -
41,
EDWARD O. DALE. :TkooPereol..
— 1 16 . 4 : 461 4D1LLY,,,r115...,."1„.. '-`" • . 1
"Ei:j11: ' 0:. "41644= W=23 4 1 & 154%.
0 11 aikE 71 60 1 e 11 0 1 0 11 41.44:6 1 i.
:•.; 1 4* . 4ti1 ‘; *44 44C 0 Nr ”,..19 1! ..
ql.llo4**Kikrier.ll4l•ll4..watestia;.
•'.'llezzers vasusAhla-u.b.71.,,Ayi1x,;44 ,
to .O porta if tbo *Att. , - -
jrNLAXD 1111.11114aNi.11.8 00. awls, 61 itna4olllol,
Lates awl CAW ohi-10ml° au l == m 11 6 16, g .7_%.,2
nes 1N3011.4.19C511 or "..
Ilions,owollas thaw, • .1., , .1 4*"ra f ti '
48 M.? 1 . 9 ft .. A ll ir Altr• i 11e0.
1 14
WWI &We %Vigil* 1 . Mil Utoreat .1••41111.100i Id
Ru.4.4g.c., fr i zif1i0116......... , 4.........711.100 ft
to=4.l{ide -...... 111.11 Y 01
M. a1.1*.«.1....4 . • - ;.:.1.. - r"" 1 "- - - rrust 43
Nu. •
megot astalatlppria‘,...... , 48,09)- CO
-Tonzooloe Mots 6 mo. taia...-. "Row 04
euxisiii rale....wll24hresitamismoch:-• U,KIL MI
D.J.oot do* ot ' , Mocks, rye fish Lull 11 . 1,646 CO
pulieb.„ll24.44lltOt othir debt Oto el - ..._-_y_.
Crib as Lod milt 1102.1 7 - .....—...! ...5...:...
' •
, ..
. . .
VIC*I - 71r
;___ . ....1.. ..:, . . . in44,ii.,......' ' ~• 1 61
WIWIWING4I* 1 . • Aieset•illt Biobi . - i 1 '
ilitaimi A. Ikrador. J.P. IMAM:O. , • ; •
illuacktlearaakihis,
kilo, IL Pimx 1,4•10 . 0 Dar .; -
4. 1 .0. D• , 146 . Q. Jams i.a., .
iszeratrwmit, ' "1 Ipnaa Want* ,' .
.11Whao
r,.. Itr
HaasnkJr., - V. 4.. O. tbsA ' , .
;saw CL Bawl Ban.% J .
vwumal.diti.. 4 }
41w4P.Joie• -
• 4000 IL SW, , I J• 110111. lichorb ad, '• ;
4*. i 4. IL UALItOIk , ' Jabal,. P. Ire, . - I
Gear ce 0, Leiper, Jobs & flelvle.P4ll.o4 •
.11=6 Orals, 'IL Tailcsors, . .•- ..
Matto E. 41.7, L. B. esitor : -
-mu. zus.vaiiiii.
Ems td r i n i, , ~,,MI A M I
...F 1 i5:1 1. 1.. 'mans : -
- 7E - S:lc AMU' 4• 311 4'' -s
, midiX•l•4 3 .. N 0... I* four one: etawsigi.
Dpitistik.
ing = licitle .
1-
DRS. 1310.1C8.1312i8:: . MONIIIOOII4
butt". ?mud • puttenilp isioperd ati
' . 120.1125.Pitth street,
• : (a law Otillria. Weave VIA Pt, totallor t )' ; t
M 00.14 Ball tb. ottiottost 4 Um trsOlia m Char espark;a.
gilltke for LW I:ll4l:3oacLun had lonutioo of all Wads of
ART/ P/CI AL Tin
p ad at. ptrAto.c. ott ttu oat.?
..W.Ultoot =Myr, • specYlky r olm. rill. strli
rottiastbuttb4 VtILCANITIO PLa2CTRLT4
as. &laud away, Dotal& wad. &street& matatttoto
th• Wand Moll , OW Us' istnpalio. sa
fit •Irty netzcs to the Awl. toettlio OA. tllY s.
ettosattd so phi or any tba tatermtEtkrd "NV
tankard at ;east eassideiralay issu.4.' , z4Yz
Taos. httilmptrimttl. IttiUtti au01 P: 01
ttylacot vitt tto Velma% as • small willtlttamt
stair 04 Wu stamillptitta.i
• • .
TEETH EqtR49",I2BD
- „a• • wirriarOXlT PAM*
or sus 'osa of
DEMOS OS 10 BATTIIItAIi f ••.;
,• I "
eoldwoothq the pot whop plostimihng,
to it. bar ad raw*
Ydtcu ra4).*Araidl4.ldiqvllibi iDiFrlrll
I. surscoodp.o..oo4 OP :SKY 40140.1112iil eh•
ttr .14 cot
potormoos of, limoporatiaar—otoluroor
WINO. mkt try porookoftla 'amortlag oho to.
'nor, bovlal Dolwoo•AoaCkor WNW. • ,
ainaisr.saLta wuta Noy", rip. • , ;
Zent-,lst.:
7.4.1.41-Tilaital: ..iriSßOP:ppr .. .l4.l, 71 . ~•:-. ...,.:'.'
~ . .
ollatiO
- In elm= and Atzac
•
.- • ...."?Iht `'.l._ ( ..?ic" .). -•-•
.:::
_"y• VITER 9 PAIN ariiiiipriliteldtai fopt f ::: :,...-,,.....
Ai 41.1124,1,i0 Mo.. IMat oo t
i s . 7,ra7 ~,rl.2_,
asumpal Loprarrommat In News il, faallaallzra. • ..,,, ......,
' lo tiara I am. fall ...I.ata of du toafaF.
lrf •Ca 4 t • the •••ca wo k e/ Ur ism a' tram to Ifor , ~.. _
•••*l-thar•h• •Mc•tog • trawl Ifacralan aly, row= labllle --•:,;,..7..1 . ,
. lege Oces if anstat at. fa be ap."0.4 vriou 4 .s . l MPINIK.- .:
..:::4-
BXP II A I).A. rd s • 7 ...- - 7"::;:__„ - ' t , 0 4 •" 1 " , ,,. ~"'l ' ai lt r=..- 4 a i.se iiiel:4iiiiiiiitdi's
1 ° ' - • '. • '': - ' ' - ' ' , '••' 9 :7 4 . 1 - , :• - •1_ 1.;, !iiiiiiriiissiir sumo a e.t.a tosisieriz'ptr: - ,
-; - ....:; •••• ! ••, :' '-' , •DZIEFFIFj" 3 •! . • , • LettitlVllhi er Fir • A =l 4 o =: - ..
•/
f tf li '-' ;..17 - 4 Fara ' 3- a - tree ' '4 3 Pittaisarg — 21..,; --..:.: ;' = -1471 " b a gia " armr.:: c",,, ai ...7 1 . 13 ra0 t. .4 1,21,4 4,......, ur c.7.....;
2. 11iit1i7"4 . :: , &:1ii; e•Wrk• Drll4s46lll**lo - 1 "-1 1 % . .._ ~..; ''''':' i'.' -- '. MIMS
-
-''''''''.`,'''' .*:-....''' -i.. 1 '. '
...:: ~.: -:. :s ; '' . .r.s.. •r, -, , -•., ,
_.. ...' . . „•„ .. •,- I --.,..-•;%. •••= ' _ ,
• .'„:_•: .':'• ,-.-•
~
- - - , z , :. : '-' , . , ,'' ',:,- ' fi r . ;,, , , ;,: ....;',. .' : 2.... ...,-...;;::-. `;,1:f r ;; ;- -; : ;,•, : ,." .. j . , * ,:,•,...':1,-' . -,:::, , Z - '',1,. 7 .: , ,,•-,.,-....;:i-,:, s:••.•-:. - ,:,;_-` : - :.: .•:,?,
' - . - f•::•ic______,‘,„-.:;•.;1 - _ - ,....1,i,s,s..- ..a.,,z,„<-;,, , t-_.46,,?,,,,,% . ,.- -- # 4 :4: ;• ,,i.0:
• 4 1:41-4 - ,4-1.4„o s ' •,:•L -::::.;..1-.s.:',„- ; - ',..:-..:, .F;,;. • • ---':.:-. .'. '...1: ~ ...rs .:A. , ,. - ;1: ' ..•'`."'"' ..`.`f::;!'"•.'' , it- 4 *-•:
- ~ t',les4.lS . r . .. ."4 :zi , ..fW.;:e -.' -.• 1,744%-riv,
•; 1 • V
LXMV---iliitilfflitEß -133.
aN r ullaltour Cattak
ROME FORINEIRIATES
onio. -
(=Mat, sllTliB r nags.
filfgLY,ll.l).:Piugeketer.
4 7 6 3....03 , P PENS,
-ACAS AND IrtAIL.
Pot and vases Reciztiz ea;
NEWER AND 001.0PLAIND
DOA it , the , aborted attic% at Ito canoe, of roatth ald
Itai t ut pireets,vwed okay.
puma Ultra oat atttr2Lity, harlag Pine tapalt.taa
load them - •
VITZPATILICIEE as CO. r
AM. pLIADivitta«.........—CUARLYOOBLDWIDA.
`43l3.A.33%kricic as soN.,
I DEALERS IN
Papas. and Rage
Soo. 149 sod 'so-Wood
- risissulan, r
iar WriV o ng. Aper at saukatattatant
!Athol& ata ads paid la • teat tat " Yet
wi t : ' HA '1 S, CA
T., me. ca;_o,o,±), . •
GWI.DUrW3 Inkier RAMP,
init 'bandana sill DI t"?doriti Rid
Oe.!ti p ite2 .
tier
75; STREET.;
P12•11913171/011p.
ti r C. , 1111 D IrE L
a ma'am
'..cotruotanuns. °Put. innate= Or
irLows; , Priam' - massimrask;
cottpn I,3orapers; Ctilthritels;Ate..
ted to ' Sous of
4 op e various. n . a - ern,'
:Western and_Sontharn States.!.,
nrstieetaory, Mariana's' find -Wan
Way rapetts M a oar.
NAT
I • ; - 4211:17 re-
, :grzzalz#4lsoutrclundurir,
practical LithOgraphor,
::•_flos. 17 int 19 rifui
UPS, DAMON" MOW CLAIM U ?B,--
-
sonsAtuunanitsotsrooKt
aIf4,II4A I A PEWS% aa. ,
. ,
Wi1ar.1L...a.i.i4W1M111:1111.,16,.....:42.111.0 #lll.lroLaill •
L . B AS IL&'0,0
• .
I - V 7 4 0 /esale. ;
.* . c03433X,W9'.d5 : moDiaeri•zo
Mo. *64
'DRY -GOODB
platuoll4Anal. • -
apikdti 1 .. _ ernatnntau.
JAMBS H. 4.IIIILDs do CU.,. •-•
soeY 00170 N 1111,4 - ALLIOll3fle - srf.
1 " 1 " 1711 ° 1 - alr
SEAMLESS •
'SAGS -
„,
10SVA111711_
31110/14111t04-01iuttiesyride.
ctiden . ',left, 'it' ir t ebitas . .t
stres4PltOborglis;irill rbiatii.isetenuos- , - ; ee..say -
. i= • 4/0.41.11Up 411. TOWASICINID, •
1 .APO P.A. a H..ic IL .
1ki 40,3 1/ 41 drIMiidE04gew_ and Ramp
; Na. 12 no rt h sum, w.7.140.v. tbiangli•
W P filel3.lsll•A Li&
, AraiMeath, arrival et
Nl* WAL. npias, Boum, &a,
; ' • AT- -
- Na 87 IVottB Earn:.
0 IC 8-8 8 Si
1111T4t4 Asaii,oas. .
1 !scasz nioN • • Edo am: -
GLASS, SAND EITOINK.
ilirOnlint.ol3ll!Nl49/1 rsoiar aaamransco
•
,hll' it-IPECAC CI,.
.Vggfof. go*o go Doologoik 11 , 1 •
Illtol7lll/.1 . 11LD11•4331.1i
,13AZDATAitil AND. _CGI*LEIEI.Ir
No: 3.0 X Market Street
• CUTTS!, Vault, Pa. - • ri!yl7xli7
omsfrahra.
n ,
IV • • 'BM StrailillaitiAT 011.1 JAMB
!Imps, ipanop eadeolle
Q~tagClidirur..*44l,l4;.4oo.
_
tao l . ll . l .Dellaiflainda oo 7 Drilar .rm ," 4 •
• 11
melds i 04.11 Moser ssi sort._
LXX=ZT
t : SUWON OEINBTON, •
tiZALERIN" PURE DRUGS iilD'Clighl-
A,/ faux. 'Parritun= TR= 434:Rxh4
Borah's Fluid , r mein.
011ne5;&....k of nuictly pruas qautty, • bleb b. C 44111.
li CrlZ l :gailintrop AIED mon/tan.,
lig• • - - I pmestnian. r.-• _
Presinotkaf altfaall giNinppicedak id ed: I AIRIPF.III7I
WlThltd - .
1i81111111111§.....*....J. D. Amu
. 044 st Wlller • Oleugarats.l
kkIIOTD.W4/0.
Enna Azuomm I
TIOUBALIC DRALYRB IN FOREIGN
,• • Ofllll2lllWll sad 81105, ODIMI:0210D RBI .
O Me mot WORE& La. & .*: IMO sad - I AII WOOD
WWI. 0hnr1W5.(4011411.7.4 44 POLITO. A.
-,4ILasCiIEEM6OTILLESAL.:
"TAXIS ML BALPA - . • ;
er.:bes aulituit lei OWL Sistheiterr. ,prvpueó
MR? Dliawtials erscricatityan tor .11 c.d.
ahndlohip,sedimpsztatrikierrayenakosnoraesti.
beiviiiesliscpck ikirbssolCst!uste,
11—
•? 1 • - ." • Ausainerr.
416Alloo:o aaAll.D WAal IC
.W..NOUNI/;• (auceessar to char
Ilallaalt.*-Tossaj ris e 97 Wiped, sorest,
plikassoelley.•••;.r la ill a Inds at
amsav; a nitvim
!. licusEtes. •
wtle., suss
,•• •
t r 2-4 luga . a/aralatat of taa Exda coordonlly w
mw
Aiat W er O
f ranstb and Had amit.s.,
ritnixaciu. PA..
Alan for tin recalat and .5.1. a!
•0 . 1.7 cyz .1. 8.
miunaitbrait band and la maider6a Haan and
alas see loantallair oaf IOWA( Palm..
4.iia
much , aq.l4 wrZet OM% moil Coma y
t.145 •
i•• w ,
tis Libirty se.; oppositica,mtabirgN!s.,
WillPB, LAMM AIM tivrrbills,
.. 1" "" it d IV I SADM
/drop:son sakswe Oa ttr trod,, sal..lll= - It tp
ow ow tearerchaft , : • . , ,
laj JkIdIiSLIALLI., -having returned
iry from las Ilia, 4.W Brae recall. • oaredocmat
Gook dart of french NO Americas
. a
, • raper
14,darslag Lawn and comtri Sousa .:114 iratioty 4.111
ba trial tiaroocArs i lud prior knor, .gaittni
I - 1 brArdILA - AND: r.--
jj Nakao. than ao me taloa ma aladast la Manisa
than &Lames a. We unpin Malay lamb
Ilarakata., heft d. disaiOno.Arbt •140.4 k•
'moolol7 *GA:Oam. - Mte. - 16.0 *noels , Cledan. fo.
therenereces.ltrudisoprsootbelOserefe. -
ENity KING.I3ROKIIK, tor %belga,' - •
pardmi wow, Ouic. 11.n0reelba
texe,e444e,as., alainace campsaaallas dwarf
7 - •• '• •
No 47 a. Clair street
11;; /41:1110N.
Win ° VIE
erect et W sea ley/le
I . IO4II,OIIO9I.6I.I26PECDISCIAADLI4 6 MIX
L.
j45,P42115, t> "'p h i l .. tg a tr A T :igvakuz,
] o . l *. IWP 4 r N.VP1401,4, /mai ears
a:moiee ton •
W.tl t ai g al i i llniN i ei sa y ia m r paresVio turniih
tmew tool W 11110:11414', .4..1 1 77+ 1 .1 • '
c l m
u. uurruis, betwiltius7 lll 4
A IDS! riillratti den bin le. WSW* .
• I
_.__._'ollolo/ IL LINO, firomminnklPs..
rSTRAV.OOOI; I I3.• i e
•-• 012NETIV &ix&
Latilerlits 'PL R "'
• es.wcOßD CQ.,,—
pitctiir!od Dale 14 16110filtep41_1 . 14
rati3D 131 Wood et, fib: