Harrisburg telegraph. (Harrisburg, Pa.) 1879-1948, June 30, 1914, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    jap? : ;&- gw
V asr-Mtif IF
AV.IW *IW# I < R,J I V JLMF MP MLIR RTHD
U Stora Closed Ml Day •W 4 t" 'M'ITO Alljk
Next Sattu iln T . July •! \l\-\ j \ •'. Mrnnin ( oii|Mtit
\ I |J , f M
The Biggest Kind of Clean Sweepjiargajim Tomorrow, Wednendny -vJ|A
'• i'.'P fliEsiir;nnniiMisniiPflN 1 w. ~ / rtfi
IH All MriHtß, mm MM m*im«, IUM «»„ m IfLUHtuUII 1 u DIHIUIfI UUUr III! i m *l»n.< «„.) ,m| mih imu,. «Vt H.T.m«!Vli t.ii'mi, l *(J5Jr r
95c far'* 1 .!*; 29c 'ift M M+
. jW> t'H» H» a IWHIHWU KI fW SiH limit A o( lUuOltt * (tIM l Ift I<II<II<HIM
special SPECIAL ■■ WML > special!
UN *M.IMU't«*MOVt OM \ »»* Ml I\H MM «<tl VN OMt »Will MH In II till 111 llm itliiHl n* Hdl' MIHMiIMI HMI Hl W Hi*l Ml 11 IIM \
$2.00 Tan Linon Small Women's Porch Wnmin'i mil Mlxm' PI «IH.' L 1.,.1 FA_ J«"•»' 4
Coats' 89c s™"' 25c Xrh >rf "2sc HSI ' -"' COATS. 55I c K£*E 7 w £ "'<
VOill ■ftttill WWHIIIHMI lilitlim • "** IlllylM*
I'tinvaitlhU etilUf HU«l\ Mwnwtfi m\\\ \\\\ m|| iSiltiivt* tta*ltttMit t)Mt« HI Hl» UHltli Mt HI- h«»-( "V ,"•! 'V ,J ,1 " Hhmii iiltil Mlltt t IIIHIi MIItUWI UmII"
ItIUVMIIW* HUM*, *ia*U . .J'' \ ' ""VP"' UV»* Mlllllt lit *lllt|llli I'll ultHMtl limit' Mill Hill I II Ml h|ll|ll<« 111
|««n W«*<n k new Hlwven, \U«n*ltlv iii«iin*»» lu -MI I« i,«mlrii i\|illli.* utiil Wilillm Only (Mil' HtMIIM In M ttlDl HHta*l Mill |i"IM Ml*, tuiilh lilm iln linllllli li|lill Ml! •> Inn lllllli
!»« HTSVVR::,,. H 1 :;■! ! 1 ; • ■-' 1 CM,.
■ iiiiiii _'_ij_„li .■» • • u MM
- - THE BIG SAVINGS OFFERED IN IHE CLEM SWEEP SALE «P«cmu
Pure IhrenJSilk Ht«e
w'Mi»m |• • s i| | 1,. , i iy|| • ii/ L i I dMI HOOF
!M*» ! N W# wn«, MIMII & Juutori hummtr l)r«»in Women , nml MiW Wail. I)rt*«n SklrU PI lip CCDPC CM TC
Inla IMia h.hhm *96 STTk Ittiwmw Waahalila «iylr« In Wailiia, Wmli Nliliin, iiMiii|Mii(ait i»|i Hint lluaii, in - a liitnii u.h, *K-I 7^
" A*i Maiaiuu in ii*» irtv»»iiii» Huh l\aHilanH\c •Mil liciri whiii I»m-UV alylia Miaili wHH |im<haM ami iilmniift wlih "
KPb'CIAI *A k !*uuli au*l Tin «lvl«*n t «««i<l HfiifH All nUvm MHI II»»i HIMI |ihhil ItiiMiuin, Wmlli ii|i in sl,llO All 1/vL
» rKtiAb WUUUUI'h ami MiHi^H 1 rl#m, MM Wmnau, MIHHfH ami iiniilaiwalal Maiuln CUmm Mwaiui 'l#itt
On Sal# WailuaniUv m VIKw I'Suiuailv HUM up lu un luiiluia *ultl ill* l«» l'li|iia, l.liiaii anil fumy Wlilia I ■« »■*
UWV Cltnn Hwmp » OSFC IVrtO, Clmh d»«» on jlnn„jL Wnnli llr*NM Mlahlw, mII Mumaleti Wnln t»uly
200 Pair oi M.«'. lh <^ ( »« 3 ff;»f /7\ . giL»r;, MEN'S IMPORTED
f SeAßilit! Half Host !Ki JKS w«h«w« / J\l I}W »i«I U. oil OSJC Ai i i I
In hUkk mul VOUmh v*lu» lu JHMVJrS M, , m.i MlaaM I LjiJl w , ( , , ) AW i
.i. i . _T IUIIUmh* >tu»h li\u Him I v .alii ImiiIUIH Nu ami tif NlylaH and W\f I fl, ! , Mfilrnul i mil UlllnVV llr U
iMii ill elm lilt e r i inijiw d» i ai— 1 i»ld !• Mil 1 WmH DPIM IIIImn HMHNIIIM guauiiiv limiiail qa
IV.;, DC "C Vwmii $145 1 " Cliin $•) on \ i M„,Wa, In «B *HIC
Onl> iwo |mu to a ui.muwi At • X , P >' • w J W| Jh.i.nll ' / I '• J Ml 111111 lIIIH W«||| g
««. JJ Wiuuan'H, Mimkh 1 «nd Ilia hivlM •! «Nt f| iwu ut IjhC i I QllMin 4k I *
SPECIAL luniwa' iumuiai Miihhohv In a mini [uai wliai a|i|ia«lH in I | 11 / ImpiMiaT'HHMiia Ci || I OPwOlftli
On >»alr Wailnmlny Only nawaal -nvlan, oulnia ami iinan, Ciaina ami ivIIIIk <y\ flj mA I J ,I. w »„I hiuL u i .}. f 1 r> i.ni mamai #% ..p. m
r:s9c lZ a.~- r £~"^i .■ »,g^ggP
A Cl«rin, of All Worrw.'. .nd I StC Cloth Coats KSSJS - 49c
SPECIAL MIHSPS Clolll Chal Slliln All Wnol Npihhh, IIIMH I'uau ami MIIP»I Ciiau THr»fi«i|Miiri»i unci full i«ii M iii
n Wl , t luiwra vioin voai OUlia Maurlnin ana Mm t..* w, Nr- lilniii Uiiaii? .ifii. SneCA
On lala Only JuM iMlnli nlll OIIKKN O. A mi ]"*•*> Ntwtal Miylai. Imlml malailaU, In HuHi and iiiaitlum mai f„, ~ * \T, ,Vf
10 (W*n 'PI UK S TUCK of WmuiilV y L •»* '>'• mvuilia HalmaisMni W»I|IIIH V.in'll wani hup ut wa«i Colnia, lau, Ofuiaulm Wailuaailay (»nly
"sSTh.h" s..r=,/:s,:'T >< w £S-sa» »vr =ti <• M BOYS' WOOL
- 29, I«J!r«S&?* «P J *— NORFOLK SUITS
or <>>- 1 awwp MI MiM v/aiuuN |, ii a* 1% ~
JA?M CLEAN SWEEPof Every Dresses ]
ot All Men s and Boys rurnishin|[s -fv >.. . „.. lnth»n««« u. o •
Mpuh IVnalp UianH Slilvi*, Man'* UV U Union * 1 |V| *n II " Jl?r VAHHIV |t/l _„^ n Q««C4. tllC kl WCUD OQIC
coal Myl» t n»M |l,oo •« aim, M,OQ vnHi* QQ C WMWI sOt I OUllff Iflall S Oil 11 Wll-m' W*mh IKPHNPH, 011 l* 1 Wnuli IMcmm
~l«, s «w S7c "' J Afh .... .. v-l«,eN 1.. ai.j.v M-M n xta* l» lW; .l W Mt
uu ' tJ ,j\n the House Many Leaa Than % ii,"*'* 55- V'"* $1.45
K^'n,,irsw;. 10c />\ jWO Men'i and Young Men'i v^Tm.^Tui
r:r:r's.,:t:;Bsc \K )Vk $lO, $12.50 and sls Suits w ;"'; $1.95
•th 10/4. \ \l ml\ hN «Jll||' I'MMaiiunui Vrtliim In |i 'llll n l"»<'
iMi'iuuuiuu, 12*/tc v . \ I la WS ON MAI,I, MOKHOVN <f| llli Wmnli Oit>nnfii(
Men\ llaUMlgKan Umlai , N T — Wi \\* ; |nu luoK In mil nlmw Br i u- /Ml* VrtliiM In #MH» AfJ
w„.. •;*QHv .BkWw«tw«„ ¥ , y(H , wl „ A mmg »wi» t»u-t. **.Bs
valua, all *l»a* S<il«t 1 p _ v lUu . U| »—.VHTX V I** l nuivlm cil iliai I M IIA J
, M » 10C IW 1 lOC ,l\ \a\\ Npwml Mmlnl Sulla rtic J) | (||| ! tl/ f J"J «
> ~rt l, n,„nn. „ t .„; \ \1 v v = WomensHiiiulsoiiie Blouses
t nf r l/l All ( '« In thr Clean Sweep Sale
' Ul trunks and Suit Cases L ( I m '" l ' l ,"'" 1 °y, mv >««• ™ nioutti«i 4B« iiimum ni si.tm
Mutt,!.,; Il«iv,».«(., ; 5l l Slid ,ll , I . .... '"""" VMM .ml it «tMn IM
valua. Sala a * leathar mnava. valua. 1 I .. m, f ,rt,w rtlp n|,w allpphpid pltilila, Npw I ami Mlunmm, i.nili»'i»|ii(t t vii anil laita !' Nu,H * mS
~ . . * lM«o ~,» ~,,, ) 1 *OH > I I Sfiuta, All ir'milrti nlapa Mini nlapn lor phlim nmn mi urn (Van Mnaaii 4a, fiM'm now
Matting ami I. f »»niiiniuu»mm I"®®
T& MIFSI „ 87C » WFU Y * ' RI "" IN »MIX VKMH TIJUIN
valua, Sala <CO 7Q I KOl) P alt M,* 11 '« CA Pm Ql\+ BIOUIPI Al Hw »linnlw>u« 111 SViHinmSi llauil«unnt
1 Prka Mum n %P«t »J# k LjNwCA) 1 ■"' t •' - p+»*JV ' IMil, JUC IliimlOKla ur NVuiiian'a WliMa ami *'t I **!" 4 M»t i lumt miti t liiiia mm
rr r""'«i m. ISiliienil nimuM* 111 nil kUit«, hII Mi «MMit nml aM *u
Tf 4-1 7f' I". »v w ' v«',!,vv:,';:v
I j ami HiHMift Sale 95 1 I». »»
. c-L - . . ■ IJtttg | | | I if I Blouiii at hik
1\ | A iiuih*. »a on \ i*iue. n\«.u I r ■ V k 1 Mmntwit uium ui \v»> utmt««v« uiMti«> >«i vW «4Mw«
I,. /if ataml haul woar ai An ■ A m/k WfcTlI 1 imMhi \ I ftlflttlßii m" I ~» » v«n»t nmi III«HIIIII IM«»IH»w, ami »us«. »u i^««
Srtie IMBHMIi
* ■« I II TTaTiiTJJ fl l r.m -l J.i TIA ■ utiian i i«»ai* n*n«i« uo., »u»*. \hIMI« m aam» |« «a
, __ I ■k l.kl. rin^lll B ■ 1 L nMC *«tt>,< f.1.1w
200 Roys Oliver Twist Wash Suits 75c FIIT
I'MMMV NV TUHHHLHKHHHMMM IM HITMI'M IHNCTLLNII
' fjtiHli''?iilitiPiffiOTliiimim N i IIIM ... . A .* , .. - - * ... 1.
5