Columbia Democrat and Bloomsburg general advertiser. (Bloomsburg, Pa.) 1850-1866, January 13, 1866, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    AND BLOOMSBUEG GENERAL ADVERTISER
LEVI L. TATE, EDITOR.
"TO HOLD AND THIJI THE TOUOII OF TIIUTII AND WAVE IT O'ER THE DARKENED EARTH."
TERMS : $2 50 IN ADVANCE.
VOL. ID. NO, 46.
Baltimore lock hospital
Baltimore, Md.
BLOOMS BURG, COLUMBIA COUNTY, PEMN'A,, SATURDAY, JANUARY 13, i860.
VOLUME 29.
ESTABLISHED as a REFUGE I'llOM
QUACKERY.
Tfte Only 1'lui.c rehire u Cure can be cl
tuincd. Dr. Johnson lias discovered iho most
trtaln, Bpootly, nul only llll'i'dunl Ui tnedy In lite
World for Wciisac t of the Park ur I. hobs, Stllcturos
Affection of the Kidneys nml Ittml rl t-r. involuntary
l)lrli!iri!LH, liuputcnc) , Cuticrnl Diliillly, Nurvoif
lien. HVf''ImI'i. I.aiipuor, l.im Spirits, l.'nnfiijlnn nf
Ideas. I'nlpilntlnti nf (lie llciitl, TniilillLy, 'I rciuMlm:.
Illiimoii .if Siphtiir (liddim.". Pine ifllinlli.nl
Throat. None, nt i'.nwil j-IIiom' Terrible IMtordcrs
nrlclnc from Kulltnry Habit, of Yinilh-vi'crM mid
Military prnctl' en niorf lattil In their victims thnn llm
kutis (ii r-i to tin.- Merlncrs nf t;iisso., hllphtlni!
their most urllllni.t hopoi i,r anticipation., rclnltrliif.'
luntriac, tie , impossible.
YOUNG MEN
Ksperl-illy, who have become the vhliins of Solitary
Vice, lliiitdruiillul mill do.lriietlve habit which mum.
nlly Mif-ps to :iti n ii ti in t ly Lr.i tlioui-atiils of young
men of tin' ino-l e.inlti't! t.il.-iit ci ml brilliant Inlclleit,
i ln might nthtrw l.o h.iio entranced iittiiiitiit Hen
Hies Willi ill" thunders of i lo'iuriiio, or waked tote
tncy iho living lyio, way rail wnh full confidence.
' MARRAIGE.
Mnnli'il ir riiiii, or 5 num.. i u n ronicniplntlns tnir
tine, In Ina n are of 'li Hi' at t eiil.iii.iis, organic do
litilty, ilrtun ito in i-iiily nif.il,
llii is Ii p in- tti i,. 'li'u-iit.T tli" ear" of l)r J. nny
tlieiuli-'l ri l.tlt! In in. loiio-l as a y."ltll. nrill, ,1101
vnlitidttilly roly up. ii l,i it 1 1 1 nj physician-
um.ami' w t: m;m;sh
I in ofilii.ti'ly t.'.i.i"! mul ft, 'l vi.-.T ri.'on.ii.
'I Inn i'i'Iii .!'!- n'l'. i tiiui - u In, ,i i i'u, I irs lifo tuts
"taMa find nrirri u'i i nin. silili'i i 0," penalty p-.i,
liy lit'1 vi'tim-ol iiiipitiorr ttitltititt-iici-. Voting iit'r
nun arc too up, f ( ninuill .t"..s.i. from not bctni;
.itsnri i f tl"' ilr'ailn:! ruli.i ipo-tu tlml tuny tnni-.
N'nv , w In' tnt iriiHT'tiiiol to.' Milij ( t ill pri'ti'titl to
Inn. thai tin p iw r oi prorri' mi1 ti ii lo.t fooner liy
U i I'ji.: i .in i.i'i-rip'-i I. loin Ui. in ly Iho pro
ii 'in ' l'i -i',. !i ii,;: Ui privoil ii, tt- plriiiirf1 (i( lii-.-il.
i-v off ; ! t'i i c lino- nml tU'i rm livu fyiup.
Ii'.o, nf 0 ti'i 1 1. ly im.l i.tiiul iirnu. Tim Uypleiu In"
cori'M i't.i'i." ! 'h pl)t-im! tu.il input il 1'iiiiillotK
wi-aKi ik-.I. I "T I r'li'runtivu piovr. Kitrious 1 rri
t :! I it v. 1'f I" ' I' ilp'.'.'lniii i r tti.' Il'-.irt, lti'.lc'n
tion, lo.i.ffiii'i' ui Inl'.M''. a vViuil'ij! ol thu I'rama
t-'oUfli. Cnlinn, Ji'' u., i i'.Ij HO I Pi'jtll.
Ir.t. JUI!;.THN',
Hi'Pilii'r of t'i." ) il '''lli i:'; ol rStirtrrnni, I,omnn,
t.ra 'ujii' Ir" 'i o.i ' f l'i. .o-l cmln -ui I'lill.-iroii in tli -Vinii'il
m i...', mid HO' trrt.'r p'lrl of Iiokh lit Ii.t
Ii " u kin lit in I i lootpii il ot l.on'tiiii. rurifi, I'liiln
ti Ipltiu. no I l'i-" tlo-ri', lia i-il'i I'tml Minn- ol tin' inojt
(ittiini liiiii: ill"' Hut wuroi'inr lino-Mi ; many trim
lili-tl witli iiiir'ii'. in tl'o II-a.l n,l i nrs wlifit iiforp
proat iii'rvoii -( . I" inn alarm-1'! at .nil ion toiiuili
tl lltfu!0i' .1! ttlt'l lr.ill'illt lllll-lllllll, llltlMllll il miuii"
ii'iirs Willi !i r i i'. 1.1 of lulu I. iM'ro curul liiiiiitni
tltly.
T-iKi. :,M.Tici;i..u KuTicn-
Ur. J. oililn -i'!i all tli"fo lm lin- injuri'il tlioin
rt'lo!i In nnpi .pi r iiitlulpi'iii'i .in .1 nilii iry lialiity,
ivliicli riiiu luti ii uiy iiiol ini'iil, ni.iitnor' tin i.i fur
viili'-r I'u " 1 10' no - cul . or inarriinri'.
riii-o nrt .uiio' ill ill hail liiol uo'latn liol'y otToctH
tuo In. . il hv i liili Jo.' ii of J oul'l, vi : 1 1 r-nktiit-s ol
h Dm h aii.l l.im . nmis in tin' III ail, liiiiiiw.s ol
Hi .lit. I.m ol JIu rlll.ir 'olli'i, l'iilil.ltl'HI ol tin
Hi art l'p ' :.i, N iimir Irriitaliilitv. D.-r-iiii-rn.-iil
of tiia Iiii.tii' I .no tiiiim, Li'iifinl lii'liility, fyiiip
l .ni i 1 .itii.itnttiiii t::.
,1f r a i i.v I Ii.- f. arlul i ll'-rti on ilo. niunl nri- inuih
I i lIl.'Ulli'il. I.i'-Tl uf IV. l ii'ifKIUll of hi. .,-.
li,.iii.v.!' n offptril, IJvil r.i'l.i s. Avi'r ii'ii I"
ri.iu.iy, t"ll-liitiii-l, I.UVB of .'o uiiil','rii.ililit..t
ri' 'inn.' of tin 'i i i pro liici'il.
t !,... in, i4 if i,r. ..us of all ncos i'.hi now lu-13'
nliat l tin- runs.' oflll.-ir iliTliiil'ijIiultl'.ll. lusltts tl!' It
if.. r. 1. i .iiiiii,i! .-ak. pal", ui ri "U .uol on :u i it' .
Ii iviii,: a Kinunl.ir uppi'ioanc iiloml I tic- cj u, i".iiii
an. I ii 1'iptuiiin of t una i ini'ioiti.
YOLN(i MEN
r.li.i I.ik i- li.Jnrfil ilii i'ini'i-.i-n In' a ri'tuiu jiradir" in
!iilv,i, tn Mio'ii alouo. a linl.il fru-in.-titly li'ami.il Irmu
onl coi.i.M i""'f. "r l'i 'fiiooi. Uiu oll'ila "I Willi II ap
iiikIiiU' I H ih'ii !i mi .ii.li'oi, ami. tl" not cnnol r-n
.f ,r,i, i - i'.l nml ilo-tr.iyii Imtli mm I ''
b i.lv. i.li iii'.i iiiioi'-ilintel.v.
V.'li-t ii i'l.v !'. " a juuiib iiinn. Hi licju'of our rutin
rv, th" pn u' oi 'I's i ir-i-l."i ' l"i ni.nti'lo'il tunii
Pli tin. in i n. I oajiivirn nix "f III ". t'J' Hi" "'
, .. - ,.i ..... .i.i. iio.ii ili i.t i of lutuie huh in-
u-.Ij n.i in .it- - iu n.;,'i-l l.t.b.1 M-'li p.'rwui. mii.'l.
lo ion. cu.it .' it'i I . il
MAHIUACE
rrd.'tt tl .it a joii-iI I'liml l""l' "r" n''T' !
mitv n . iimIi ' ' IHi'in"!'' roi.ui.l.i il l,.ip'i:o III
.;'. . ,i. ' tl.,. i, o no i ti.r.iilell lltu Iom-oiiiim
if!.ry p.in,i.oi.a.i I ll.- lirorfuU Lu'.ily l..rl. n t"
mo ii t!i loiml l.i'foiii' u n:..ioiwi..i om. ur.
un I lllli"! !'li Hw lii'1.0llMll r. rt 'itlonlliat tli.'ll'l1
,, ,.f ui : lo i Wishl itli inr tin il.
Oiji- t, 7 iS:k;A hioit.kk Strut,
1 .ft lu.ml mini! lllGlK.111 Hi.ltllll'iK' hi root, 0 fl' IM
Talbolt's Fills.
(antmY8I'i;tic)
Cinnjioscil of lillily CoiiccntrnlcJ Uitrncls from
ROOTS AND HERDS
0,iJho,.K!l,;!!Jn!,.r'V:.J'"7:fvirr:i ('?. !
iliifcil Iry liim with rnnarkn 1. r tucro r.ir lu..,.;
.it
nrcMrllitioii .r ilir ictclimtol Dr. Tulbntt,
rute. Alt iiif.illllilo rolii'.'ily In all
niaiJAyus or tiii: i.ivnrt,
or any iloraniiMiictit of
THE DIGESTIVE ORGANS.
Thry cure Diarrhocn, Dyfpcr.Ma, Scrof
ula, .liiunilica.llilioupnrss.LivfirUoiiiplaiiit.
Tlio oil-Un iwn Ur. Jlolt mvh ol llimo I'llls- t
linvn ii.i'tl tlio formula from ulmli your 'ills arc
iimile. In my practli-o for over 1.' joarsj they liavctlio
nio H firt'ct upon the l.lv.-r nml Diat'i-tivo Oraam of
nnyiiii'illiliin in tin) worli. ninl nro tlio mo.t potlVi t
rorirallvn ivliicli has cvor yi't boon made by nnilmtly.
I'll, y ar" unfn ami ploasnnt In lake, but mieiful to
rur-. Tli"lr p tiatina prop irl vt uliinulalt llioil.
tal arilvitl.'H of tlio limit, tciiiiivo the ohsirurtloiK of
lt oruaim, purify tlio blo.ul, ninl otp..ll iluoiiso. - i,.y
pari!" out tlio foul buiti.T. uhlrli Invwl 1111.1 I'rmv ill..
trnipur, Uliimlatu thuttMx or I'lsunlcri'il orjans Into
Ihi'ir ualiir.'il mliun, ami linp.tit a boallliy tunc tilth
mi'-iuiii n. uiu iioi" ii'.iein, iMtiouty iiu tltny niru
thn ovory day oouiplaiiiti, of cvi'rvlniily, but ali-o for
lullbtlill! ninl iIiiIIL-iT'IUh ilii.o:lai.H.iil,il l.i.ni" ,., ',.,!.. , . .
i tablo ii ru I' i'u from any risk or harm No n wo,.
lias "ur" n... . I no Pill-, .viii I'vi-r Iiu win it lioon."
Tltoy iroiii' pni'i liiooil nml ri'inoVf nil jinpurlticii
fioin tlio r)fl..in. lo'iiro ai" ainnllivu curu for
I'U 'E " H. UK J).('HE, 1 J I.KS.M ER
( UIUAU HlSjo Aoi.d AND HEJ
EUI'I'ARY HUMORS.
llOrlli- Tor ndlllt Olli- I'.l) 111 tlirt tnnr.ilii.. f ..t.ll.
drii.l uiidi r e joan ball a Till.
C&- Pricf Otic Dollar bit Dos. Trade
fU. plied, or .sent liy Mail, pobt puid, lo
nny pin-tot tin- Utntfil bliitns or Uatuid.is
on ri'Cfijit of pi ifj , Noun Oonuino with
out the fat-.-iiiiili; ,-inaturo of V. Mott
Talboti , M, 1)
V. MUTV TALDOTT & Co,.
No 62 r'ultmi St., Now York.
i" U" i
.iniilVAL
OF
Fall i.ml Whiter
Miller's
A T
ft
ielcci 3octti).
MPMENTO MORI.
All itrcakcd with rhinins tlirindn of gray.
I liolil within my hntitls, lo ilay,
A lltllo lock ofliair;
Of ono who, while wr fadly weep.
In nb'eiilui; his liin-r ilrea'nlig rlcep
llcyuml tlio roach of caro.
Ilrannot hi lliallio it dead
'lltat rcm.J within It nnrruw lunl
Tlio hiiil fioin wltiuco till a cami!,
Tint h,i Is lying in tlio g.ound,
And that tlmro In on earth no sound
Morooinpty than his iiamo 1
'Tit bitter lo tiellove it so.
It perms ftt hhort n time airn
That hu was Willi uj luru !
U'o did not think tint (bid would send
Ho si on a jiiinnions tn tin- friend
VJliu win tu us so dear.
I'nrsolloii ho will never lie,
llli voice wo hiT.r-hls form wo sen
In cnih familiar seet'ie ;
And in thn future's mining yeart
Will fall a ehowor of friendly tears
'J'o kf ep his memory green.
And holding In my handi to-day,
This lick ofhair all ttreakoil with gray
Of him ho i at r't ;
Throiijli soln an" tt'nri- 1 truly pray;
That ti'id will at th" lasl treat day
l!al"C 1 l ill among tin- ble.t.
'pHt; ciiiitc nlicr Inn (u-t ftnrHi'il from thu Cliirs
I. w ith nilnthi-r l.irc atul m:vrX attonini-t til'
FJl.L A SI) WlSfJiti GOODS
ti'irchavod at Phil ii'oiol.ia, at tlic lowoat ng'trc, and
I,ii-!i they in.- d.'t.'i inro .I in sell on it. moderate lorma
ru .nil be pi i. mcil oifew in'ie in Iilooni6iiurg. ills
.loi-k i-ot:iiiriti'ii
i.Mjir.v inn vs- ofiiuis
of clior"i-l -1 y I ' - .iiu! latest Tachion,
ihiy 0'i'i -t.'.'i) (iiiticr.i'.iF.r,
mumv i hi: wr.KViir.iia:.
cr.ii.iu tv.-inr. hui.i.iw ir.ntt:
tun.y. .UII. ."i;7. .y S110l.li
IMT-f Sr C'.irs. &e , .ir 4c
In short i v.-r tniug ii-ii.illy l..-i't In country Stores
totthii'h lir. I.imi.' tin- publit g. lo'rally.
Tlio lligltcti uriru t.iiu f ir t "Iry produce.
H 11. MILLER.
Gold 1GG5, 1SG6, G67, Silver.
I lo 75,000!!
rO T T rtiO I I T
S fcH v-
Dollars ! !
Two
riiaimfdctuvcro'
OUH NEW
MODI
r"oi tin: ii.niir.
l.--r.
J'l.il not to obrt-ii'i ii.uiie ji.J mim
7- t.'.i liiti rs rec ivi-' nii potipaia an., .....
....me a -t.-ii-n. to i ''"'',l',,',,'.,. T
riiiiit- .lo ii 1.1 i-ial" nut- M. I t-olJ-JU uf adurluv
ui.'iit dt-tcriiiinjr lyn pit. un
71m lioct.ir'h lliplomo litiiig in l'i" cffloi.
En lorsanciit ol the Pms.
ni'ihm .lU'lait tweiily om .and '""J"'.'.'!'
hoiuot Vur.-i il iiperatiiini' li'-'l'"--."'.'1- l? I'r. Join
Ion, witiifst "d li mo ri ioiur " "
oilier paper., nAn", ot w l,i. 1. hav" appearo I a?. u
and again I. fore tl." public, l.iif nle- " J.
Uoutlunuu ol iliar.o-.ttr and riiiuiiiljiliiy. Ik i. mm
sunt guaranty to the alllicti'd.
Skin Disusis Spcwl'dy Cured.
April 2.', : -.--iy
ONE 1'IUCE CLOTHING.
JONES'
tji.n lasTAM.isuun
o y r. r r i b
CLOTHING HOUSE,
C0! Market Street,
(Ahuvc tiijth.)
PIIlLADEl-l'lIIA.
At JfiS'lT,' Crescent One I'rlt-n ClotMti; time, it."
, . ..., ..,. .:.rk.i,i in i.lain l.;urus on i-.uli
:'V,'.r ' ' . r..' . , ,.i, ,i. All buv nliko. whi'llrr
ludgo or not ) hu ftock in gottut ii m '."','ufl
Due of our GOLD nr aif.VER U'alcli-
cs, or Silver Ton Set. lor
as l-tlow Muted.
tine of our t"f i"t or one olaco of o'lr 'lol I or Fit
ver-HKre n worlli a oii.li"! ofilj" clie.ip dollar Jeiverly
V.'e hate adttptoJ the ("liwi'tg mode nf
i ! t ! a ;s i i t n ,
hy rale of TS.I.'KI ..riuies of value I
OUIt NJiWM01)l! ! !
The nrti.l". of pon.ls tiro ntini.jt'ri.d from one tip to
;.',,(Hiti I Il7 ii il i'.'Ii.i.'i ii! i l'i no". Melo.luuns.ti.ilil
and I'llv. r W.iii h. . S. u in.- Marliiuej.Tea and T.i'.lo
S, i, rJ.diil iJnv. r T. a i.m'I 'Unit' t-'poiuio :i!ol I'mLn,
t.-,. i to. : atul ii." o In r .I....U um.'IrH or lalualilu
.1. wi ll, Wink and T.ul.'t l'a-. l'hoticr.till AIIi'Iuh
ttpi-iit'i'et.!iiH"r Uniili r mi I itnev artie't-s In gr.'.it
villi 'lv, ,a t'oo inn ir'-f oiiiiii.i'r.'it iroiii ono io , .i.ui'u
are pri.ii'-tl un I toil ii'to ..lud em i lopes nntl wll
luivi tl. anil oiicol then. inKeii out and h"iil to tlio
p. rsou seiiiltng to m il ruitf tneoiHrixp use oi'po.t
a(,re, i iiiri.t.poniuT.1", cii-.. an ' the artli lo of ?oo.ls
e- rienpniidiug with tin' niiiul.s-t- on t!n notice will bu-
M-lll lo tin- i.tiiui r t ti. Mill," linn.. -.ii.ni-ij iii i.'t tic-
mi's lo p-'i. Ii i.-' th" aiii'-t '.) ou ill' n.i'ipt ol ttt-o
dolian. I'or ii.ftmiv : If Un tiiimli-r on thu nolic.)
t. ut to you -li'iu'd h" f'n, mid a I't'U a. or Diamond
Kl'l or (."Id U'Utl'll bll.lUld III litllilli'T 'il .Vlil it will II" to
ou for S-'. ""J " "' ev. ry (ulielv in our liilof
j.UUU arin-lut.
' "Aft.-r iLCiviug an arliclu.lf It doca not please
vim ) mi i. tu rumu it mid lour motley rillALI. Ill'
RUI'l'ltNKH."
Tivi-nl) tlio cotiu- mini oe rein in pay crpen'CF ot
Oat.l!'l . .HI !Cl!UUI-nC('. "tC, OU 0110. IIOllCU
ilun.i iiiln-r, that tvhit.'ver arlul" ciitri'.pnnilt Willi
tin- ti'tiiilii-r on your nuiire, joii can lino II liy ning
Ttio !) ll iri. tor it, wliillier it ho ivnrili pit.".) or ruu,
A ml itis 1 '1 our iiitt'ri't t.i ileal fairly, and i-eud out
oa Hue ailiili-s. a-n L'lw-n'-ill'ltiitiu U iho public
and Ihi-rt-by iuereaes our sales,
Try 0iv New Mode ! !
A Vivid nnd Potent Defense of
Jeflerson Davis Against the
(Thai gc of Treason.
Tlio following cvtr.iet from n splendid
article fti tlio London Quarterly Roviow,
presents iho tneritfl of Jefferson David' de
fence against any ch.'.rcfo of treason. Such
a trial would bo a mockery, suit! a convic
tion under it could not to ho obtained from
any jury, impartially selected, outside of
Nuw England, from tlio other States, or
from the whole world. Even in England,
whore atti'inpls to rebel nro sometimes
punished by tho forms of lav;, no jury,
without beinr; pnefced like John Mitchell's,
could be found to convict. And, if a jury,
for mich aliened eiimes, were an institu
tion kutiwit iu Russia or Austria, no pan
nel of twelvo men, fairly taken from all
clas.es, could he maiic unanimous on a
verdict.
''Lust, hut not leaet, the calm, resolute
statesman, who wan mid by one of no moan
authority, to have made the South into a
nation, Jefl'uron Davis : of him n few
words may not bo out of place,
liut the other day .Jefferson Davis was
one of the world's foremost men, admired
as a statesman respected ai a Christian tho
Washiiii'iOH of another gcueintion of the
Name race. "Now, nono so poor as to do
him reverence." In this country, happily
free from cscilomo.'.we can calmly weigh
fuct.r which others sec fur the time through
the distorted media of prejudice aud pas
sion. Jcflor.'on Davis simply followed the
e. iniplu of Gcorgo Washington. Roth
were Southerners, both tlavcownors, both
lewed war against an oldsr government
country at a blow. So far, thon,fror.i tho a dolegdtod power cannot bo superior in
oven ucing a raro phcuomonon, it was ono authority to those of whom it is tho dclo
to no anticipated ; indeed it seems to havo gnto. This would bo to put tho agent
boon expected by Mr. Seward. Aa in cor. above tho principal, or tho servant above
tain sanitary conditions nortain diseases Iho mastor j and where a sovereign State
attack tho body, so, amidst warsnnti tu- "delegates" limited powers to an ngcut for
mults, this form of monomania seizes on oorlain ends, it is diflloult to eoo that it
minds eo predisposed. In all this, how- cannot withdraw them when those ends
ever doplorablo, thero is nothing nstound- aro not attained. This right to withdraw,
mg ; nut astounding it is that a President "to roiumo" them, was asserted by Vir
of the United States should bring a charge ginia whon that Stato becamo a party to
of complicity in ueh a critno againtt an the Constitution, and it waa assorted in
eminent American Statesman and soldior. tho solemn form of an act of assembly a
lo maUo such a cbargo heedlessly without law of the State. Ylrcinia. therefore, in
evidenco of tho clearest character, was to sccoding from tho Union,simply exorcised
onng an inciiaceaWc ttaiu upon tho digni- the right which she reserved by law whon
ty of his office, and the history of his sho entered it. It mav be paid that this
country. It bears tho aspect of an attempt law has no forco beyond it" limits ; but
o assassinate tho reputation of a defence- they who accoptetl her adhosiou to tho
ie.13 man. Amongst savages it is the prac- Union with reserved right, t-olemnly pro
tico to gloat over the tortures of the do- claimed to tho world,'oanuot now complain
ii-atcu, to make a target of tho quivering that it u exercised ; aud, indeed, it is did
body, and Iraus-fix it with arrows as a pas- ticult to bpo how any State could have en.
tiuio, Civilized nations usually treat the into tho federal compact without tho
victims of war with humanity, even with power of withdrawing if its terms wore
generosity. The whole conduct of tho broken. This was the ouh possihlo moans
overnmont in this matter of the conepi- of redress or cfccapo from wrong, if com
racy trial is painful in the extreme the mitlod by the majority. Otic of tho points
trial of an offence M'hollv imconnefied of the Constitution will illustrate! thi?.
with war by a court mr.iiial the eompo-
ltion ol that court its president, its re
porter ; the tittle tattle received as evi-
cuoc j and beyond nil, the secrecy at
tempted ; cirry us buck to tho worst ua.
gos of the darkest times.
f DIIKlilMUU. "I.ll UMIIUM -
t0t JOyr.S, W l Phuket Street,
Ono l'rico otorc.
May 13. l-M.-ly
rou
tleturuf tl ScliHers r.r.J All Others.
AGENTS WANTED.
Great Sale of Jcwclnj ami SUccncc-re,
The Arraudalo Great Gift Distribution.
Our Ac.'T't- are n ailing from rive to Thirty Hollars
ncr day. nnd we .til. tn ed inoro. Lata invoice- Inuii
K'bave swill, d ur ..... K to .nor ,,e
HSnim."'- joweirv of :;.liM.,. iUic
most farhiouatili pitteriis. fllins t SI luiit. Nind
L.-icentsforni'frtini:ititan.l ion will nee what your
titoeiililledio; in SI lor lit.- cerlillcales. or M
thirty, or .end a a lent f tiuni for our tcrim tii Agmits
wliich ureuftiij mon liberal html. Now Is your
AllllANnAI.C is CO.
No. Hi" llroanway, New Vorlt.
Kov.4, lfC5 ll a."- II- H. A.
Tho small Stales insisted that each,
whatever its siii3,rhould havo equal weight
in tho Senate, and that this should never
with tho commissioners of Jefferson Davis
It has Icon Haiti that all this was douo
under the prcrsuro of events, loaving
rights in abeyance, which may now bo re
vived. Dy this argumont, almost any
breach of faith could be defended. What
ever the motives, thcro is tho fact. It is
impossible to suy that Prcsidont Lincoln
went to negotiato with embassadors ap
pointed by a traitor. Whoever treats
with tho embassador treats with tho Gov
ernment, and with the head of that gov
ernment; and after this, Mr. Johnson has
no more right to chargo tho head of that
government with treasnn than wo had to
chargo it upon the Emperor of Russia at
tho close of tho Crimean war. We can
not talio opposite principles, change them
about, reverse thorn, leavo thorn, return to
them, to suit tho convenience of tho tluy.
No government can play last and loose in
manors ol life or death.
There are other considerations. Tor
four years Jclkrson Davis was tho appoint"
cd rulsr of cloven great States Stales,
several of whioh had been acknowledged
as free, uovcrign and indepcudont pow
ers, by tho govornmonls oi Eurupc. Ilia
dominion was no mere insurgent district,
but a icgiou amplo enough for many king
doms. Ilo scut into the (laid great arm
ies, mado illustrious by brilliant victories,
ho altered to tho prejudice of any State a,,d luiu,ur!j of enduring renown. Sui
without its own consent. It results that
the little strip ol soil, Delaware, has its !
Jeitorsuu Davis is now in tho bauds of two members in tho Scnato equally with
his eni'iuiff, aud remains to bo tried for New York, a State exceeding in all re-
treason. If ho had committed this crime spects several of tho kingdoms of Europe
ported by a unanimous people, ho ruled
in otrict coformity with tho law3 of the
land and its constitution. WhcnJ voho
mcntly urged as ho was, to suppress the
tho opposition papers, which Were over.
he would then ttaud on a level with Wash- And if tho whole of tho other thirtv-hve buzzing and Minging at Kichmoct', great
innton. Koosuth. fl urilml.T. n,l ,,H,oi-. States should desire it. thov cannot riahl- to tho profit of the enemy, ho resolutely
. ' 1 " -.r .i ... : r..... .:.t. .1... t.A f
i 1 ii'rm I il it ili'Mn nf a : -.I...:-. fll tit.,,, tl,!. ,:l.r,f if f iIa . tuiusuu n unvi .em tuiu mc utuuum to
... - - wuji.viij yj 1 iWUUI IU(VU UUlUliU 1 'Jr "UVI WHS TllWUb HU UVU.Jt,U J 1 v W " I
toil. Can the samr. tliin., !,o a Utiare. Kt Minnose ll.ev dQ so wither 1110 Prcss' vucil uriSuu vu iiiiwiam vuu
vhen others miITlm-. nml iho l,lnol,nilf withont rinht.whal redress has Dol.iwaro ? murdcra of '2 mD. suot ,n vM blood
' w "".--.'. -a- I . tli i... .i. i r-v.!i i
crimes when it iniure. n,iroli-, t IF l. Sim could not ont-voto or nVht tho others. M 1 alal la lIlu ,uuu,i" un, '
-0 , .i...
bo tried under Un, nro.ont nr,!it .lio.o and mo.t either submit to a breach of tho o'-um5la.ieeS ui unoutiy umi t.uue nan
can be little doubt as to the verdict ; but compact without redress, or retire from it road wilhout Judder, ho refused to lis-
U cannot ho f.tnnr.,1 t!,.,r tl.a ,,!., Tim ntitv ninluin the ro.inirlr.able Btato- 1011 luu vulu,: 01 "aiurai iuuiSutii.Ui.,
nconlewillcnmtj.it .....h nn n,.f tncttt of lawle-"this rieht ( that of scees- anA l1eoliued t0 sbod ono droP of blood
nv man' lifo. fur 6im,i1 Wl;n ;nn must l,n oonsMnrPrl an inorodient in excuPl oa luu i,B" uclu .0I ua'uc' iu a"
- - l"J """'""fi --v t ... i!. e.n l..
ample of their own idolized hero, and ex- the ori-'inal composition of general Gov- mn properij n,
... I ...... I ITli-il
.nl.tmis n .11 1 I utltinl. IM.n.trrli ntrM.Aeinil i " w
VI it ilLUl lUL'V U TU ill L 1 1111 J t 10 I V UUIUH L. . 11) U Lit aiLUlULil iJUb liAlll .'l.ii
claim a "uiost oaurcd rij'ht,'1 as Mr. J -in- was mutually understood." That Mich an
nnltt ilf.f.1. i-it U in tn A ul TiT- l-l... 1 iitirl n i t n nil i n cr pv.n.rwl with thn fivimnra nf
WUft.l v.s i-llwll IV IU UWl illlU tl3 iUI UUIJ- wmtmtHu. .u.w ....-.w
son reiterates that treason is tl.o .rreate-t tho Constitution is proved by the fact P''" " . b. .
of crimes, we arc led to examine how it is I that in thu early debutes of Congress un
retranlodbv the Constitution of the United dor tho Constitution the threat of secocd
WJso Thieves Steal and Oom
promice. Last summer a bunk clerk in Now York
stolo $100,000. Ho lost tho money bj
"Dghtiugtho tiger. He then called upon
a lawyer and informed him that ho was a
ruined man and thought of ruioidc. Thu
led to tho following dialoguo :
'How much doej your defalcation amount
to 1"
"Ono hundred thousand dollar."
'Got any of it left !
Not a oont,'
'That's bad you have nothing Joii to
work with.'
.What must be done !'
'You must roturn to your desk and ab
stract another hundred thousand.'
'What must I do that for f
'To preserve your character and s
you from State Prison, With the hun
drod thousand dollars you have to steal
to-morrow, I intend to conipromiso with
the bank. Your etealing after tomorrow
will amount to 0200,000, I will call ut
the bank and ooufcssyour offence. I will
represent myself as your heart-broken
uncle, "honest but poor.' I will offer tho
bank 550,000 to hush ap the mattor. Tho
bank will accept. This will leavo 850,000
to divido between you and me that is
$23,000 apiece. With this fum yon oas
rctiro from buiucs?.'
Thu young man listened and took io
wisdom. Ho doubled his defalcation and
compromised as the lawyer said he should.
lie is now worth $250,000, and is oonnt
cd "ono of tlio most respectablo gontlo
mon' in the city of New York.
the enemy's handa, and his salary.
payable in depreciated currency, soon af
fortlod but tho nocessarics of lifo calm,
Cf The Illinois fat girl, weighing si
hundred pounds has been bound over for
stealing a pmall sum of money, Tho
amount of cord required to bind hor over
with is not statod.
i ui; was made more than once, and the
led tho able men that surrounded him
eloquent as a speaker, and as a writer giv
inp- stato papers to tho world which aro
I'pon receipt of -.'j cuts, whiih pai s fur corrcspoii
il.Mii-e, po.t.tgo, &.c . im ."ml one notice.
1 pun rett'ipl ol ! win n pn lor iurreioudenit.
IIII.I.I.NI. fci'.. we h nil -i il 'tt' i H.
' I'poli Ueieipt'.f ft'.. Mini II p.ijsfor eoiropou. lulled,
pontage. .., wo f "ol l'i a .ii. ..mn a line pi.'eiu
v.ilutil nl ii . I""" th. ' S1'1' ;1' ..tii'l'l" "f our good.,
l-i.ioi ....'. ml of bid. w lilt ll li.tl s ior utrreslliniiloll'-o
i.ixi ij .i i. . w.-wiii miii ion to nice, una .ttui.iu
HU W VTi'M. i." n-iurii mail
AOUN'I'd WVIU). Heiid for our circular I
Agents allowed a Urge cu.h oinui'ssion,
by whioh they can make 025 weekly.
Addrcrs plainly,
REED k JSROTHER,
Jinx, SI :p.
New Voik.
Bilesronnt.
oll.ibeiiy it.
Oct. l-l, lr)G5.-3in.
Vim 'SiUi EBMflS.
rjnhc Original and Genuine Ambrosia
H i ,,', I in- j. Ai.ii-i l!t,i:vus nnd is t.u ue.l
lialr ilres.ing mul prcn'rvaiive now In its'.. It ilops
the luiir f.iilini! "nt. uium-s utogrow tluek nml long
: .,.i i r..,m .in. in., ori'iuatiire v L'ri'V. It
rradicutvs d.iiiilruir, clonuses, beuutilies ami icmUrs
the hair oll, Klussy mul curly. Iluytt.try it "ml be
lonviiiccd, uniri no pin on wiui 11 tpi.nu... ,n..tt.
Ali for llceve.' Aiubn.kla untl lake no oilier. 1 or
.nlu hj Druenltta and dealers In I'aiiry (Joods every
whern. l'rico 75 rents per hotlln -4i,00 pir ilo.eit.
AiUriM. l'.KlAr.B' AMfliOSIA DtU'OT
Oi I'ulion Birttl. New Ynrli City
Urt t lin'mo. fi, H-a
Lcdtt
It
Fancy Furs I !
AT
.101IN PAREIILVS'
Rim) ."VEnitisil'aclory
No. 718 A roll Streit, abovo
7th, Philadelphia.
1 have n. .tv m store of my own iiu
I . .italiiiu mul Mauufaiiure. one of
Hi ' laig.sl auj iiitiit licittifiil it'lcc
IP A 53
for Children's Wear, in lite City. Also, ullno wort
iiieiit of Cent's 1'iiriili.M" and l.ollars,
a il enabled to .l.spoM- of tnv ....ids ut very reasniin
1, o 'rices, und I would th-r.-f-ro .olitit n call Irmu
i v Vrieiido la Columlila county, nnd viunity.
Ci" Heiiicinuer tho name, iiu iiner ami miuvi.
JOHN 1'ARIUA,
718 Aicli etreil, nt'Oi c 7lh. loulh tide, rhilnilelphia
y- l have no pailner nor loiiiuctlon with any
other Mt. l'hil.iielpliiu
(icpt 30, IHii-4iii'i
lions of
Witfhinstoii, a t-u'.Mtct ol the Rritish
Crown, under which lie held a commission
committed an act of tieasou. Jefferson
Davis was never a subject ol Abriiliain
Licolu. Ilo wa3 tho chosen ruler of mil
iouH of Iho American people, twice as
mauy as demanded their independence
from this country. Over ihem he ruled
for four venrs under the most complete
forms of constitutional law. That sui-
meu bhould bo hunted down as a felon, is
ono of somo dark upots that will bo left by
this struggle on the page of American his
tory 'if all tho darkest. The chanco
which President Johuson attempted to
fasten upon a fallen foe, has been scouted
uncti every hand. Tho assassin of Mr-
Lincoln was a stage-stricken lanatic, inca
pable at the time of socing that his crime
would be ruinous to thoo ho fought to
servo. After tho t-urrojidtr of Lee, even
if tho whole Northern Oihinct had perish
ed, this oould only have influenced the re
sult by lcndi'ring tho irresistible armioB of
Grant and h'horman moro revengeful, and
adding to the suff.'rings of tho vanquished.
Dooih was not a Southerner, and had no
connection with any Stato of tho Cou(ed
cracy, had scdurfd r.o outrage, s-uU'ercd
no loa. It was well known that hi fa
ther's intellect was dUcordcd, anil that he
had committed acts of violence, The cir
cumstances of the crime tho thDatro,tho
singe, the flourish, tho quotntion,tho man's
lifo, his letters, his dying requost to his
mother that he douo what he thought for
tho best all indicated the individuality of
tho act, tho originality, tho intended hero
of the trurcdy. It is ono of tho oriinos
that throughout nil hi&tory, and nil na
tions, has invariably accompanied such
convulsions. No great dUturbutioo occurs
in European history but some ouu comes
forward to play this part. Thero is hard
ly a sovereign reigning in Europe whose
lifo has not been attempted; aud thero are
thoso old enough to remember tho oouspi
raoy of Thistlewood, when it was intend
ed to dosltoy I he whole government of thin
Ssi .i.tn II.,-,. n .-.,..(... l. ,t
SJl,s-.J, ..LO,, .a. OU U UU1 NO IUU5 HU" "" " 7 1 . f
counted, it is seleeted from nil other of- right to do fo was not questioned. In the i " . , . . '
' ' w. t t) . .K. ,Uniitilm ft fF.,rtt , Ana in hta innnr
, , .... ... I a .1 I- il,n. UI tiailU s.v...V..w m..s.w.wuu .u " ...
iciiecs, not uc ttigmaiizsU, but to be dealt .ousuiuiiou niem P""'FIU ,u"' ... . ... . .. , , ,
mill. ,r -,n,l l.,i.i - I ...i.i. mits H., ,'onrr.ion of a State. Whon sue- '"") "l,u a'luu
""""""'J'-bv" 7 ..V . . .. . n l, . uinr of snii.il Hull. nrrvM sn .
lections from extrome punishment. Thus, gestcd it was deliberately excluded j anil j " . , . r., , , . .
l ... T C" ,x . ft V I I n . , , 1 1 t.i 1 . t . I.nfr Ani niofn l ortAfrtrt 1 "uu'k4" - -" '
uru i, oc. v : "j.mj uiu oi attaumor snail uiuil- uu nunnu mm ,uu iu.mui.j v...
bo nas'cl!.', Art. Ill, Sec 3.. Xo per- 'V statc to remain, what cau lawiuuy pro
fl.ni shall bo convicted of troason unless on vent lt3 S0I11S
the testimony of two witnesses to tho tame "And if- as Do Toqicvill hold, the
overt act, or on i:onfcsion in open court." r'gil1 o woMrion can not bo disproved
5?" A stray contraband from down
South was lately inspecting a horse pow
er in operation, whon he broko out thust
"Mister, I has seen heaps ob tings in my
liie but I nebber saw anytinjr whar a
boss could do his own work and ride hif
self.'
such was
the chosen costttutional ruler of whom it
is now proposed to visit with a felon's death
Wo do not believe that such an act will bo
perpetrated. Three minutes may end
uiuii uui, tn uu iiouii'a-iuu iu open court. - -- -- i -i - , , , ., , ,.,
In Art. II, Sec. 4, it ,, clas,!l with bri- U follows that, when the event occurs, the t l
bery ; and tho .sixth Amendment to the ate becomes a foreign pocrw as regards
Constitution requires that th, accused shall tho reM; and ,f war enS..e tne aets of e,t- "
have the right to a speedy and public trial i arG cts of war, and net of treason. . -
byaninipai.jurcftLsuLanddis- The difference produced by tho ,ep is jjh. .? o fthc
trict wherein the crime riiall have been manrta.. xi .1 wwu ui ma.UUu - -
i . t a. i ,,r .... ,. ..n. now to tako un arms r-.rrain?t tho tbuf0 bo wanting in tlio xorlli men oi But
uoiutiiiuou. 1.1 ii. nt, r'cc. o, oroains u
that "no attaindar of troason shall work ta Governmont, ho would commit an
corruption of blood or forfeiture, except aL'c o( trc!lsol)' 15ut if t,,at Ktat0 sbould
during the life of tho person attaiued." t llrjt secede, und call out its forces to re.
And if this trial is to bo conducted calm- sist iuvation, he mint ikon respond to the
ly as an afuir of Staler the difficult task '"'" Q obebionco to the law of his laud,
must bo encountered of disproving the CaD hc mK itreasou by acting in obo-
right of a sovereign State to withdraw dieucc to law,: According to tlio asii- Can a Motiiek Eonncr? Ciin a mother
from ils uaiou with the othci-s.if any coun- ington theory, tho position of the South- for,TCt j Not a morning, noon or night but
. 1 ' , i , t t i.i..i . r.!fi . a - . ...
sal daio uso the argument. It is not gen- c' man vouiu oe iuru luuccu , ior u uu e1i(J j00i.g int0 tj,0 COrncr ot tlio Uitciion
crally believed iu this country that such a obeyed the Fo leral call, and should bo r(,aa u0binson Crusoe and
....... J . . ...... 1 -.. ci...- l. l.l J .... ..
Our littlo friend Bobby, at ths
breakfast tablo ono morning, broko out in
a now vein : ''I don't want mother lo
marry again, uu said. "Why noli '
wa3 asked, with tome ecrpriso. 'Because,'
said he, 'I've lout ono fathor, and I don't
want the trouble of getting acqusnled with
another one.'
Gcicnt judgement to discern that the ob
ataeles in tho way of re-union arc great
enough without adding another ii spot
that could never bo washed out while
memory holds its plree among the people
of the South.
C7 Boarding House Dialoguo. 'Your
milk does not pay any income-lax, I sup
pose, Mrs. Skinpenny.'
'Why not, sir 1'
'I shouldn't think it was rich enough.'
G? The Kinall pox is raging fearfully
around most of tho cities and lown-a of
Gcorgja. At Marietta ton negroes die
every day. Thu destitution and suffering
is very groat.
" ' a.
fJSF 'A traveller' wishes ua to osplain
what eonso there is just now, in the term,
'railroad fieeuritics,' seeing (here ii no
security on any of tho railroads. We
oan't do it.
right exists, but Rawlo, a competent legal
authority, a Northerner and devoted Un
ionist, asserts iu his work on the Consti
tutiou,lhat the right is inherent in the fed-,
tral system, That the States were origi
nally, each of thtm, a free, tovercigu aud
independent power, is very certain, asthoy
were separately acknowledged by thU
couutry iu thefo terms. That their union
under tlio title of tho United States did
not destroy the sovereignty existing sepa
rately in cai-h is also certain, as it is de
clared in tho first Constitution : "Each
State rt'taius its sovereignty, freedom anil
independence." That each Stnto is sov
ereign under tho.lprcsent Constitution is
alio certaiu, as it has been fo decided on
teverul ocjtisions by tho Supromo Court, a
decision from whioh ihero is no appeal
Now, if a sovereign Stale cannot withdraw
from its union with other State?5tbcro must
bo some power which prevents it a pow
erovor it, and superior to its nwu will.
If so, its condition is that of inferiority or
subjection to that higher power,and there
foro cannot bo sovereign, No such power
is known to tho Couetitutiou, for tho
States aro all co-equal ; and what is pop
ularly termed the "Govrrcmcnt," is sim
ply the common administration, or fodoral
ngeutjto whom certain limited powers woro
delcgnled by the Stales Tho recipient of
found in arms nga'tntt his State, ho would .-.n,? 0r von as vet a boy. Mothers rare
he guilty of treason against the law of y become ooncious that their children
that Slate, and if ho obeytd the State call, aro grown out of their ohildhood. Thov
ho is now charged with trcasou against the think of Ihem, atlviso them, write lo them
Federal Government. Such a position as though not full fourteen years of ago
e.uiuot be tenable. I no law ol luc htate Tuey cannot lorijei tuo cuiiu. x ureo times
plainly absolves tho eitizon, who has no a day tho thinks who arc absent from the
choice but to obey it. Against the Stale table, and hopes that nest year at tannest
'.self, redress may be dc.Mrcd and do- she may just "havo hor own launly there,
mandod, but caunot be found rightfully iu ami if you arc there look out for the fat
that Coiibtitutiou from which tho coeicion limb of a fried chicken aud coffoe which
of a Stato was excluded. A traitor, too, nobody but everybody's own mother can
takes up nuns against iho Governmont make. Did Hannah lorgct Samuel l a
that is over him, and attempts to over- ehovt sentence full of household history.
throw it. We cun not Cud that any one und running "ver with genuine mother
attempted to overthrow tho Washington J0vo is tolllngly beautiful : "Moreover bis
Government : on tho contrary, strong el- mother mado him a liitloooai,unu uiougut
forts wcro mado by tho South to enter ;t to him from year to year, when she
into amicablu relations with it. But argu oamo up with her husband to tho Boeri
monts of this kind aro not likely lo obtain (ico."
much addition at a period of such exoito- A mother mourning at hor lirst born s
mcnt. One that can uol bo overlooked is cravo or closing tlio oyo of child aftor ohild
tho fact that a stato of war was recognised displays a grief whoso very eacrcdnosa is
bv tho Federal Government. It was so sublime. But bitter, . heavier than tho
adjudged, not only by prize courts, but doath Etrokc, is tho desperation of a son
by the Supremo Court, whoso decision who rushes over tv crushed hoart into vices
cau not bo set aside. It waa recognized whioh wo would hido irom eeu uiu auau
in tho exchance of prisoners, and various iVmed and vilo.
conventions entered into durina tho war. Napoleon was onco Relied by a lady
It wns admitted iu tho meat striking man- what Frauoo uocded tor the oduoatiou oi
ncr by President Lincoln and his Seoro- youth and the short piofouad reply was
tary of S'att', who went in person to treat J .Motb.prs,'
S?-Thc Riohnioud (Ya.) Enquirer
says: 'Our former slaves will, with tha
exception of a .slight proportion, become
paupers' This will bo tho upshot and
end of Abolition philanthropy.
Egf'Will you permit a lady to oroupy
this seat V said a gentleman to another
the other day, in a railroad car.
'Is sho an ndvoca'o to women's rights!'
asked the gentleman who was invitod t
vcoatc.
Sho is,' politely replied ho who waa
standing.
'Well, then, let her tako tho benefit of
her doctrines, and stand up.'
- - i i i
CSf Arteraus Ward says shooliux ins't
as popular iu Nevada as it onco was. A
lew yours unco, tncy uacit io nave & ucau
man tor ineaiji.ist oery morning, a re
formed dcjporado told mo httfupposcd ho
had killed men enough to r-tock a grave,
vord. "A feeliuir ot icmorso," ho said,
"sometimes comes over rue 1 But I'm an
altered man now. I Iimu'i killod a roon,
for over two week3 1 What'll yer poison
yourself with 1" ho added, dealing a res
onant blow on the bar.
Selv Riohteoubnkss. "It was ovor
my invariablo custom in my youth," says
aj celebrated Pertian writer, "lo riio
from my sleep to watoh, pray, and read
tho Koran. One night as 1 was thus en
gaged, my father, a man of practied vir
tue, awoke. 'Behold,' Baid 1 to him, 'tby
other childrcu aro loitio irreligious slum
ber, whilo I alone tun awake to prn'ro
God.' said ho, 'it is butler to Fleep thao to
wiko to rcmiik th- i""lt- ot the ftrith.
, ten.