Pennsylvanische Staats zeitung., August 02, 1877, Image 3