The Forest Republican. (Tionesta, Pa.) 1869-1952, October 11, 1870, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    3
lit) , -VIS-JT-AT-JIA Vl 7 f
C'lTl' t).rlD'4 ! lMjn ;inrii i"n.1'l"i":it '." insertion. f.ii.
11 ..nm :Tr"o.r "rr "tt
A l. -Trt:lia-. . : '1 i4jh.l hinnlkl !lO'l ..
f M"i'!ii:i.e 11 ni'intliM... ! V'r '
''lit 4ii J i,.UTi ii !
tl.
' T TV ' ' T T T.
fiAfifa
. I 'lie
one year..
.10 (W . .
..1. M'.' EM (..a.. Treztmrcr.
- I
nn Tear
.H
'.i: f
!M (Kl. ..
. liitl i o.J
u lj b.s i y i " 1 - r.
t-ft yM Tin
ViO I'll -
No Snlfvript iwu1 xMr-ji.iiuJ,. tur a fjrynjtcr
.nxrtmi Hum three, ulont fts. t; 1 -
Ci.rro.:pondenPP '."OiJiJeC'l frnin hfl 1flVR'
of the country. No DoVh'-J frtllbe tki'ii of
iiutmiiviiunij cninitii'.iiii'allotis. . " . ...!
Marriu;.M pndBeaik.niitiaos,, inserted
inutl-t.'- '.' f . - ,
TI O li 1-V T At 0,-0 13E.' N6. ,4Mj'
-J.' jii-' 'j-il' ' r-r--l '. "
MenM "ry Wodnenday tvouiiiR, at 8
o'clock." . : . 7 j .::
.' W. E. IjATHYhWi C. J. ,.,
M. W.TATK. H. .': .,..,
h, kuwton rums.
M1I.KH "M TATB.
- PETTIS A'TATTIi
i .1 1 . .. ,.l 9 J .' -!
ATTOHNE Y,3 AT. LA W,; , ,
Vtata-crf, , ;'., TTOXMITA, PS.
.'-r.C
tj-0r:n12Y at t aw. oft rrrp'fn.
V yiil pui'-liee In tho vnr'.oijr Cinrts of
- Culinly. ' A 11 bushiest Pii'.i-tl .rod to
' -Beohn prompt atMiM-Mi"
lis p-erri Vi.i .'" i
HI ly ' r
a CV. f .u;4 M ir
T i .1 u. . Li
4U'l 4f .J
1 ( ROWCAND, . A
W. HOWLAN
ilia iVi-.W,(. w: ' .rl '-
. ii.'t. : !,' 1 :,.",,',' .. .: . ..;..,
Agoiita foi; tiij CVlchjrfilcil Aiiyp'r it
" ' LIBERTY STJJI5ET; jft pAri VK' 1 ;
2 28 tf. ' "" ' : vulvar
14-....; it; 7-....... .,-, a ii i I.,
.t
llaW
r I - . V 1 - . .." - - - i r
r 1 -i
!i,-''ti.i,iv. offlco on
1'
A 1
"i. f i.ittt .-.-rf
ATTORNT.Y AT LAH'lj'rankm j Yq;
I T- l.v.J,-,,,' .1.,1A,.nr.4'luddUil-. jV'
Ming tonne
1 - u t
J'.. Jl .'.lL.4fl 4 "
M!
A
-Syracuso Hau3r.'i a.l.f
; IWAC-riCAUnn.cs.s Maker nn f
) i diet. . Thr.'t d.rf.r, ixT.h oPHnlmr
1 1'ou.n, 'iHoueiila, Va. All 'Worjt
i" . '. ' wntvl- , .i. , ,, y,'-A
1 torn.' a'lm lwJ(v l"fH t'V,f?,1Tj.V ,
reiml4iinU44.jMwii 0i-rii-Ui'laon1Cv .
with tho .bsrt.uf ,ni-iuv''a.iil.8. ,.-fy, ,
IJr.l';4 rr 1 "4V ..-'.. .-.v -. rj
Hiiiff flti.M m Tid.yutcAc'iOtt.l'illli.r
ne,ivt4-ctwwf thr yij VwuH A..AlUUiiyA
j,. ', " ' "J I i' ..haiufH. . tf. tlmn to form unil M-mlnm us or.lf.ru,
. . i " . . a ,- 4.n rt .. . . ifiiix niilmi- in T.uU or I'lotfliartfllso; 1nI
. .1 ...ill l.n .. 4... 1
r-n .ioi-Kuk. and. will rocoivoonlorH lor tiia . V..,,,-,,..,,, ollr hmls(l.
Tirt HI AltuiHioii iiiium;,.i.h...-. .-- . rXili;m-"iu LiiLiiiiV lulicl.'- JiU,nt!oii
'tf.
' - - .1 i-iii:i-ii ill iiiu iiTuii
1 J 7 O.
KEV AND DE3IIADLE
. f
II ut owp .relievos ati!'invlial,Ait4
nt iinvtinio. or iiniMT
. P' -
m 4i ' ' 4- . .
ff fe"h IPi P. nTtta m " mi .m a
)! rowi xIimI y mmorlinpnt f
'rp S!uk wm4oiiUy on .linnd W,ML'V, i ,.
eraiMER silks; at x siiadf
-X T l.thV I . ..
. TTOV.VEY At T.A'TT AM - MAMm r)' 1 j
'"'"'". r. ...: 4 -.., tn.T .wL.,:(lrvi.iritfhhHHV4
1
bl ...!. I.I r! (- 1
" "IMmOVED ' ti .'tr tii)
I -
fx
j'T 4'l,.iii
A
(1
G
at craitly Tedurivl! nrk-o. .
PrjllgM)! JlttUPM. if liiw , ,
V.OREAT B ARGAIKS.' . ..
-i
rlnt.s
lofidvnr.l
-. .11 It.. n .P !Aivnr.i1j T
'"i,'."4 ji.-. i-.... b fi.irtthVt(T.H W iH it In.
l.KlJlv-,u.lIlia- - rnlii IhottV TttvirB.l!:'IIltl
. ... - ---i t.. K'li.r mi..
1 t ri:i 1 it v i iu.i. ... 11 I J . . .... - 1-1 1 1 .
" . . , , "... fc
'4.1 111
I v . . - - . . J
...... . 1 h.aim T ; 1 . 4. i 1
. . National. UQlcl.
T!ivT'TJTri:-l'A. A. nullonlmc.;.
Proprietor.. Tlii'i J'WljiH Niiw, and In
,ow rtVica ns a fn-Kt class iimiso, siittuo ai
mii vrt? V't"TI rffTMp! I n.J-o
. . .1. ...... 1 iiiimn. n 11 i niiiin
r.-"4",, -;- . lj..! 1 a lom mmiia ruiiuuiuiiiiwwu'p wv t
ro nov,' njinlln.? to Ihirf miU'kot tlw-itU'ii '..,,, n,i ,;,..,,.vil .. im in ml-
llorso Power Ilnf-ino with 1 1-llorno J.nve d.tujUvo .IjiilH. titf'V
Jailor p.-cnliHilv adni.tod to deep well.-.. . V "WWl :M,f h.H P,W
In W.;!l r'hls U?rdwt, .u.ht, ?,f .ff Vi.nV.-.r-
unit ilnor tn Cha-so .llous. Piia--iuitvmo,4 I,.... i,.,'. ,i,rr.,. ,i,.,.,.iii,.,l nr o
ik TTOnNKX AT T,AV'.rirto)iolto of
. alr'"iN l?WiUVi'Hrl KtieoKopjiosito.
J'ti'i'd Honspc i;rio. l'a.- V ill priu-l.-o in
yv: jtiVev.al .Rtaf-.l,'tum uiul tho Viutid
- yj-- MtaR-Tl tHur(N..MpH-inl niloiuina uiven ,t.
wnlMtip fnltit4r.ll;vtlilir' .t)U -iii!B-;
th.iiMK r'.v.tTry Rlld j.Vt ll11ltLM' piitau.s
T.I.--'!iinoiH,i.JjrajUin; IL-iyV AJ!
itltrhiixiud.triUlfVi v, Lu,;I,aUiy.o Hj,
OU.ta!"l'i ;.. 1 ; - .
'DITYTCTAN' AND fWTH.-V.OX. wholuw
nd KiK-.-fssuil varli, will a.rMilt mn
P.v.C. ..iiu"nl ( a'll. CltVirS ill lli Irlir (111(1
utionod on
can lio pin-'
fin'.-r 'iof. Jrrtrf sumo
l coMmijrT filrr7.l!r(1llllqiJ('
.(!. 'i'licscEfirdsi'.ro rrr.wvtJn-wti',5-,l;ii-n
Till? A ITAti! Pt(.-HO?lJ WUlVliU4MUHU'l.
.. ... ..iiu-, in .ii. in. ....iiv aiii. ii iiiiiiiuui.i. . .
- . r
t)Qlightcit injuiy to ((niof tlictn. .
TIk! most romploto aiM mrtMri'Ahjccp.is
Iww 'or 'tunny years attended its nwi In
l-'rnncG, a:id in S'Xiw P"rtloiiLof Uiil'p
trd KtjiTitj; in J n It iH uo'f niMcd") flio
Itf'Hf cil public, wifli the rnoit li.1ntnryifi.
vietiuu4ri:i It can never fi(il to icLUrpjiUHh
all tluit in cl;iiiiied fot1J.fc, ."'
ItiJlnrtti'eMS in . tlio Kxtromo, it all
timiv, ai:!'iandr all tii-cnmUiu:us ;-and i
iriKpiunlir-d tir-yuiy remedy yot,, known tp
tho -orld where urgHtivo miMaiwitl
Itittl-rtrfTff! WffvVr-rt M4ir U Hr.!ir-
atl' y lirist!)fi nrMt!,' inuvrntw.wspirBio
hri
fcl'rO?J. 01?1 TKI-'l-', ttt fh "Uolltunt filM
J6Vc?Scrortt('tt!rT,'?t,H"l,'M'
.1 - ' ' -4l a ii.t.'I i,,u
lit fit i.u6rfl'KSsftOl-JRj''f' fad
ftMk1i lf Tnvhlnnbl - "
Ilia tlio Urntld I'uriliprof thcniood. find
htnt-p onniint (ail to crnulfcato from thpsya
tpnJ ftwntult:- Mrunthclai. . riilfKlictim,
i . . u . I ' 4. 1,iw.lui!L,ni...Aiir.
.' U'.J..i.-r, ILII14 y uuiuuvi ."iM'-'in
'nlly.. Jrrcfiular; ."t Van 1 Wf-VH,
nt li IrtO'vnl vlljjlliir l.'unla fj moil n;j f, UJUi
. J .a-
- a- -'-.- - '-v -a- va- ' . I ! ' I
" ' Hi.
, -i. i ' . I r- hniM'TiMtw -im lit TJJirl , v-, nlmn Tf.'V. n "TT i tijin.nvtn Si a. . l f . . . I
' ' ' ii. - mi ,ii.i....i, i. Lr 7 1 - i-TT' -n jr , I I f," - - LI- '1
i. i .P J Mf.Wr , .N.V'V V T . . "Vl ' 4 a. at M aVa-". a 1. ' A. - F T I - if r . . L 3 -
1 ' -iWfn ITT ' at 1 1 I.iaAT r..t -V - : C'V P.V-r X-. A i. . li . ZJ r. T - ( I M V A '11' I f T"." .V FrfiKTMIPiTIlT L ' u tf ' a T aV a WMrv r W a
I T 1 r . 1 . I 1 if I. r I' I . 4 .' .IT I 4 44 m .... r w TT I tT " -4. I . . I . .4 A 1 4' .1 I , I , .
I i AAJiyij, f i.ii4 ' P' "iT.iw.-Tr;r m-.'-yyvri :a Tn.mUfH 1-Tfro
r.;'-"''" 1 ''" pffhl)fte-.tiin..niaff Mhiiilnr r!,!trn-t"f,ti.i
SUn-U.of J.-:ill Hmil. in W,..,'. . ....U . llU-li.ei-.'. - - ' " ffiTVl.
j t t-. rr. .- r - f, r -vi .7T.t -.n t c s j ' ,
r"!n; fWjiTT jrtrrr ' - '- ' -
il notief at r .(alliliVt-'ips.
t4j(r.t,arr.,Wy-'. aud nt doylatjon ...
n le, i.T i.K ; i ,niniuiie?i 'afrrfi;-
tm "rJlo -Wlv" rl i Ma. J'Uv'v.Ha . .,, ,
BilkPflL t) tl." a'lv.-niUir-'Cpt i"" ,l"i. 1 "
lMiia'S-,-
ii"iMi-te itii KMLviLin iiatin-jl-iUAllir-. for nieritwKinrtifi: eveaij f.-iih- hia
:i4'.is ".iwusi. no! ::je iiifiian.. v ihmik oi
!..'.' i . . ' 4V J . I
fi.r.4.ii4,itjnij('jj j;i nt Kv-
4 ... "
r .44. I4H4.IIII.. 1 IIIM'li. n nl ..11 II... ...4 T4
j Imjtirtd Drpsi Clyods. In aU ljio bilfcrrilAr . ":i ..t, .- Vivi'f ''of h'orlt tnfl ts.'icf ! iti' ttirMliiiWIntnrmt, realUyrrf II
441V III nf w. IMSTr. I . (M4T . I I IB I II HI V.YU lAir ' .AAI fl lNld.1 II II 4 14 i "U . . nil L4i .4. il 1 1 . I .1 11.111 in I l T'l
hi 1 "i i ' 1 .v iiiu.4ii.uiii. .v. .-hi; ' .1 . I II'.' "4. 4. 11 11
pi f til finianUioi-, In t'ul 1 l'itin- -,ci- j
.Hune. Prion. low. Mioulil outsell miy bonk T ' .
oia:t. fnu i-fniwOfr. HrnKtrHfa.1 ulrnn-s v.-1
. jw-.,c.':irfi. VfJj-iiiV -.'':! V ..
v.. .,...., .j..,,. . , .....viiaii tiTj,,,.., u-s ipiiij.sfi iiro oat.
K u: 1 I. .. . ! I. i . . . .1 . . 1 1.4.1 1 . .... . . . . 4
py .SilkH. f Inn own iiiux.Vli.li.iii. I'.tr. iuJui of tiler. J nrejcr tli" tirovcr M IV'kiir i V. I
4.. . ... , iri.. s.f. . i -( r . lwjit ii i ! . ,t . X 11' .oi--:ts .ro y.'ri i ho itei-s-
omt , . . MTlif'!il--minniiV 'Wn-.eXinKW-1-.:TiiW!
,,, j -mi M t-CoT- tl .-) y. r- two year::; an 1 fjom what t.ium-.ift,' ,lf'l:kiait)lWiula Hwi :j
4
Cold. Voufrlm, Astlimnr. i;rnncniTifrn)!fl,iMiiiii.AaBKtiiiM, HWIJPi A.aave
farrli, Ct.liJP;dr.jhY Sity. . '.''JA
I . . I"' -T
iofTi:iMM.kfnW,.rfro ;
i -ivni-i.iw f vtiii. Ii in" "ii'iifl t,"., M,j1jMMV '
2 r-afciiiOi'tn'
, I . ,7- " VI,. Ullil 411.M T -I iiw ,i n
j t. i i i r.i:iii;u ;i:n p
I.. 1 4 ii.n t" f O l1li.ftrneso-..tiroIvneft aiiil
5 : J:t t4 Vrijt) v .Wjl! l.-.L"Cwtw toai!ifdi.iT Hoij c t're,..t 1 W. hvijoi-k!-.- 'U1"- i,r'','ii::;iienla
'.rlviiiit.i.:.-; tn,7 rtit'-H H pp.tir.VCT'W'"' 'e-l-rijtrn irrrir'?i-Po A.rriPs j u - f
1 . . .. . . , . ' ii . 1. r. ii:.i...i. .1 . ...4
IMzr.inoHd, vmpatlioUe,.,noi vuU3 or SiiX
IliHiliu-lie. UliPiiuiatiHH,liuul,anajuiiapi;
limtlmiB In all tiurii,n!i'iO uid a,lf kju
drerl dipp.Hoa can iVH.V J'p.wliolly CireJ
or $ really relieved by Uw mild yet potr
orfal rpniedy. , . f
i'lfrirtiY TirtiHlHT -wilk it WisernnTiIO rJt-
ml v.lhyntca
I.irsitde!f mind
and ISodV:1 PrvwFrB)iii'Iiidlit.iii1Hon. ii
VpxitrpiP.'AVrtrktneCT oT tholiiubst let linaH.
01 invooiirierpnien. 4ORrtoiHien.',viuu
trtKjl daiifiear imiOr- It AtajtlJiiiiY
.1.. i.UtjSk .A li HT.Z 4'l 1 4U 44.M 1. .1
liurniT. . .V .1 jm.14,-
4 rp(rula1rM htld !t1k!M11iD-lMwoteiii
Is a Sure Antidote for Olistinulo-Costive- I
fteSR.and .Pijes; tiive.i lTitewed. vigor to I
ll.it flCnrh-ifni hTtfit Wr-wtK.'of Um fivXP
erl disnipntpH the y::lloidyo of Janndiultal
an eradicates irom. HKin, liiiuous-
A
t.
t:ioni'riwMhii) .Itillitirttt
re. I Vi-if
eliiiM'd in
hucka are tliee: i o.are eiuisniiui.y uu-lv.i-Hinall
lotsol' verT'yKfcabiOiroodK.wliicli
tiro iiot.uuoun tilliiai1'. an I '.'or which wo
Sssuo vKJI M Wl Will l"
'vervelul we pill ffl.MCf fof T!ies,
i ,J ni r.';-
7s lie larfrest and best to lio round In wosj
iprn PennsvlvnniH, inailo lip ot 1 .n;j;Ii.sli
J:ijipx1 fy, "1!i iietTr,-jr!y--pTtrir iiemp,
t ool, JNiti-n, etc., jisirom.oiJ4 ttnta
Vi'l ir.
1 'art ipa w -jslil
T alio.ild call and
.i...i ili, ii.. lu s;i.7: tl,iv v!ll '! "VP
n oni lo ;;u per cent, on r.u lament
fi iiin t:s wcr,x)!arife;fi' trouble to
show Koods. ATI nrviT Tin eVII.
I ti.i.i
Iihir to funi.rli' ITieii- InucfS
id bph3 our stock, tho vVJCilia.
IN tllH STRR WILL BI3ROt'D
A Ul'l aivifiient'of M((beiV Lktis
isi rati
ii!.. i 'uLlirv. and lino iiroc'rie'V'"' '
!jfu'-.iuUtc-liua Win bCSiiluAiut--iQlMJpiO
tale; ' ' " T-: -r.n.i..: tf
' I I T7 'WTjrrtHfl., an 'Vj lia-1 uce'lPrtT-
4(H(ML(. 'AU''JIK'ri44iWkl'lM1!,' weui-uUiiy.
cheaiuur tlian you oliliyn Ihcin in any oili
er whv whflalho grVatorinirtol oui gooas
fJhiiwlH, Ul:ui!:c!tf, Qnilts, f.iiifi,'-1!i.6r-
Sdvor-l'latud Ware, Spoon Piatcl oil
alrjran tlcy
ik-autilul I:..,toj;r.'fli.-Aflftfrh-4,
W. Pv ;rcii!lJU, ,i..
'OOK'.AG FNT3 ylfD FCI TI-I
j Tlfjjwkole en.1 veiiM wflli ajr.-ntriM-ileiits
lull ol' li'rV.CTTtTtrlrT'aflins.'' fit'
flhonsand H'.U;rfji,iu).'iitli.-i. I'oo
plo will biiy-4-jri4:aiuiiji!: tho
"Iiiit l tiniei." H -is )wjio4iirt)u selljt,
U'or ll'K ddiiiptliitioTi .kuk.' Thol wOt.ls
! j.lcfci.ir JwriW-Ni'lj.yiu.-tiraUiil. .J'.,1'4
ijh'4 piK--? j..v:itfli:.T-irf.-iA'lt
JtL UA.liri 11114 14.1.. 11. II tVfe lb1! 44 1.4,4 . . .4,-t7
oriiB and lipaltb.v action.; anilis rcrlAiH-t
bi-jiiR prompt relipf in fell ca."CS of :ar-
r itiHittii)viemerv. MhIhi C v.-v w r . ..
.... . 'T IT 1-.4. ' - 4.
It is l'.nitnen: n r;r,cciijni in mo euro oi
All Disca'-es ol nil JixHi.-k'Hivoyci- infant
ilei especial! v f n' v!!r Worm-nnd Irrl
tafiion and Fretriilu. s lilo tccthiiifr.
Ika n litimi'i-Till or ijiLTOKtrr. it is see-
oiiSLtojionaollicr.'ftiitPh v.jth tlio-fool. It
nprrutM an a tlepprai AlfPrativp."wnrToi)y
tho cplu-o Impaired drln'n etlrrtnla
tei3 to iripw-pil pr.ir'rv. nifd M n' healthv
vipnr o'.id yffallf .".It Is extensively tjsed
bv U'he Facil'y ns a eonVPiiientlvntl tnor
oit-li ea'liavv:'1, vnviro "0 action otnor man
tli?! Suolnhdoa." -Simt- by lnntl oil
receipt eT, nriPP itnn.poW're, i;t -
a iiav- 4 run I '.luiut'i .u ' .wmi.
it Is sold bv all dealers In drills and
nivlicinps niwl liv I'lJltNKH'.V. CO..
nolo rniiirletor?, lCf Tmrnrmt .T tX
i 1 'IfWTONv MA!V. 7 46-
. . . rile ii
. la ineaoliPiliinil Jlrown ' fcUMLM.'.Tir'4 MilIM(,iltawJ l.m'nii,, . si ,1La4d .t Co.. HiddoMrd. Mo lain.... : -
...illiiMn t l nut rj,.,i.;. M-.rr i niT'- i i
4'T ...-"4 .' h l ..... ... 4'IHI'I. .I1IO, i. i4X 1
: .Spolifpr, "0 Bond tliilro 1st 1 'r .,4.14-1
at
WQl
' K'Urtttl nwrfiiiiilturiUi tk .vtH of
41t,pri:ieintmi"l)"ieH ninl I pip., r the?
m . 1 1 i-(Jver ia.l4 in T-l'r ..friiifi.i rni.funwj vari
i I 1 l;v. rai 1 -ri-::i BlP lUlllit VllU- I W.1 U-IC llllin vraM
1 .'riiiWfTi.f-aiis.siaK P'Vi4i,-v.ii ;ii,4-ciiuj- t'-B'
... 4 ... .t-i.:.. 11..
irMrViPiie.i, it is iwyuo v ... ipmira.rrJoTii W ftfiiTv Trtl fMst' rvt)"r" Jirtivw' gwatf-t,Hl a H3
Ttoyal Standaj-d. ,You will' liild a full I:ho ";is has been dotio li7'li;otc, tt-ilajiMji Tf;!,- f
atOieKuilrfro Store, oidy - - "i f i.i-iitr, A,nyihr , a ftim eiii 11 . v
0 .!-,'--..)JJ 4--4ty..rt iiaJol h if, hi my opinion, ny i... me liim.i. vtr'n- w
r ii. . t J i0.ll'f Tiny I lin-o tiiod." MraJ IIoai-yd:t
a hi.-, i: rr.. ftHKIO J H! Wl :l!iL'l cue icr.
.;... , . ". 7. . . a-?,hi'stl .n.Hiii.liliAta'-
.AMi ,1,- J-'iv ? 4r. : a ''htfovj ihr jtv.-o-.o.jrr.j;! .r pultp.
.' T)ia Uesi.PiVey.ilp.'V.'a.U is Dottldo VV rtr.i ;;u. YhniiTv loHMasf-fni)'
. ..'. ' -v.... ; (1,1.1 - r.ilt itin 1 1.'... lii )...!.. .ft. i.. J -44
-.1
' ISjMK' BJIIffijaSilS ta,! W.I.i3J IKiWtoa in cT.-y :if; H
4 41 1 . - r r . . i . a . , ,. T.r ,, ., 1 . 1 - - ' -4". rei-4 4iM ... r-w nn.
iH.uiouhllitj Ai.ir.i j&tmv ii . vi. w .'a-.i,K;.B iinn n:iiiiu;uv 1.1 it-. - - - - --
.ncrtat C. JJUX.l,CCiL a" T ee utV1n trw ru!4i4kldd.nJifi WV-
; t U' riit
f-talrid lust oil.
1 1 . . . ..
Ta. Hii;:i l f (,V-
v.
rn4H, JuMliftibivW ill 'Styles
"44' i n ; 1 w
l!.
I 11.4 4 I .,., .. . Ki'B
v, "wr"jv.;i,altft !rpv Uiker Ia;-hiue, to the entire
naif .Taction ol &U concerned. Kcv.tsteppoii
'i.'ii.i-ir
; 1
Carpots,
clt Vi 4 1. .1.. ..!;..
.tf i i ':m...i
lil Clot!-" MntUnw. Sljur arul Iloirip
rpots,Kut7iJ.'c. ;' ' 'C'ui.Hau'Mj
.- !.Ji(ai 1""
ii i .
1':. 'J-
: 't.f -.
1 in.-. V4.4I- .r1..ir4 1 iPit-IITat ..1f
IflUl A 444111 KIVI 4......
V.. UUi-l-Ul- 43.
-4; .. -t
'11tllW;flf',i: tUn.ntt .-: .
lluiiu lu.uj ii) k i.a iuuniuj ii.si iuij.ii
vj i rr' rtf 6 1 '-Wi , rfl i-: !:' iTK r7ri:y, i Ti
f irm low ot.VdJ atHreiiinn- ijjij - -ry'i
J'lir fcuiA' Ij-ii;-;'1 i tin-Jiuiiiui-4 i1i.4
.nw, iTTi-virwiiMiawi vyurw iit:ta.-'--i
1: lUui&C 4.. .., V...1 a lum of. . ..
' ii I hi... johi 'A tlw Tr,,r;Mi. ndopt-f
fl-lilnfftvaCilllaMilimlati irlij 14111 1 ..i-
".2 f .Jrfji :iT?ro-or;l'.''tTlW,M4 KViiKhteil.i, because a tJroatV'arri...
Uhhirjitfc-iri,tai'c'. herau't if J' ji.iil. i'HXV'r and f'hlpf of P'O T.Mire w;.., np
fti. v t.-J,ei7 i rbt'ilAMilfwau n 'Crover fotlifoa Iiit-WrTOrrttl tt!f--!. Knlar
.,1 3. U JIA ll 1 " ..... . . . . . ' ."111.. Jk , r,.aia...;t. .. aai 1 1 U. l.ir.
linn 1llX't'AiiItiit.-iJf.imLi.l!i jiivj'ja. mn-l
leriils" .V. lf.'ULT.lfAP.'ii, PuViiVllcK H.T-"'"
Chi iuVmI bt.i P..iiiulaltTjitt, Pa - J kV-iJ.Mj .if
CIIOMAKCYi- I'it-clnation or Soul-
rharmiiiit. iOO fru.'fs'i' ol!rt "fhis
lenui tiooic lias lmrmsrrneuoiis ioen-
Wie-rmtder to' fstbhil.itlK'r. hdx- or.-r
anhiial, nt v iij. f.jncrisui,' 'FpirlC
VifVim (mil4;'j-!f 'mh"' eufioa j r
if-.... 1 1. I. ..In-...,. 1 . ...4
fjtlitlrliUi. lii . . .. . i-t-ii. ..
-w;til
liwoiKiV'i Kiii-.t.nOiat-I.1fl Cfi.1
ti-il-oaStnW'htnrtiT'OI M nil -t--.il
trj
Ucarr. liauribiu.:. I'm . . . - 1
fOaiM-Hi 'llilmjrckail tlvo. Orovor ..ti'Pakpr Mn-I
ctftTi-tr'fl1ortit-i-tii venrs!-onWTia.r u
'mmlWi.i con au 1 kuow J .
Ki'B-liano- jionseniuu. - iirvaiiipiitiiiou Uiyi'M
;l'8sli jy"icii47jyfJS;-.r-B: ,ii ad'.i'it
rfr"
;cHii2nTjeoiEr,i;,
Cbildicii, at
I"--1- ' ,iJi' "'
i .H. ; 4 ..4,- V.i 1 . .)t;j4
j FIRST KORTGAGSiBONDS
'Tjiie'O'.Qi
I". .J c-.'""lti 1..1.HJJ1
jST. josErn & fyzs ver -citi.
:0
.4'
' ort t. ii .!..-. ;..,- 1
W Ii-f ti zuevJiifU 1
fria'inand.Sh-ippdJjUrh pmihno, )iq)-.
HBJJ.'Wr.lll4 14 41.41.-4, 44. ... .-.........- . .
1 1 . ...ii..' ; ...! yi i.ji iw'-.i.-m
l
'I H j ...... I . .. T. . I .
J Ifc.VHKC -4 fin ' . - . - ' i 1 . ,1 j.l .
L Ti iipd the Crover. it. Baker Stitch .yi.l
wq:i'r:'.sluiisn tlio faritipifl'i do-Mmtw.v.T
tlilfrariiiPiit in fact. Tho htili:h. will, r.ijt
b.iak iu. bias tennis, .when strctchcJ,' nj
othero di; ftnd ieitlier does iC dinw ilitii
woi-k'." .Mi-a. Dr. VLnliii'r, 4 Kat M
ty-fourtli litrcot, Y. ' " '
-r 4 .......4- lir'i 4. .
Qjarpvcr 'cud Baker Scwm 7'Iaeiiiiifl
C'iiiijiany i1la:nifal;:i'o' bolh tho I'l.v.tle
r.Tlii I,6cRFt:tch STiU-tiine and oher.tiie
ti64IU(l, at M;'r.'it:lr,y54H,,Ji'.,.,4?,.j'.W--'1,
the larro jf'iiW!' nuil tl.vvukSfvJQfl"11'
nciu'iy a.i towns inroniout mo. Tmim
p-Ice lMs an 1 mniplcH or suVinf? iln-uutli
jiS.iiO l'moiliiirdoi) cpplk ;;'iiunto 0 rover
Ji UfteryS-fyJ, t.'g-i-7 Vi'ogd !.rc-t)t,
?!ws;fi?s?
' Tlio Grert fcciil'ny; T!alsa;iiK
. -......... .V .v.... ... . ..
.Coughs, C.7..T-1, Korj Throat, Aftthma,' "
. j'iirV!M ClitWrcultbcy nrc inyalr-,'.
:i Mfl4.oF'.w4H !vulty;a. rpauuL
ii-f l'HUvrtl'sU.-iiituyit-i.ri'r lios. .tt '
tJiail .TnVei-elp). 6f1iTi,JT'(r'. KKnJfi
Ijjflls fftitPM.; WW olJn.n liMi.'!
t" 'J i f i ' I'mT I 4i:l i
. JU3HC2 CT I'EAtJ?.V - '
; v. - . .'. JT.:.i'TTin :; '?.,;
-,'.bD-
2T-if
" joim a. r.Aus,TBC5'T.- .r:
CHN A. FRbPEH, VICEPfltSt- ' A. il. STEELE, CASHR,
SAVIIIGSBANK,
Tioncita, Vorest to., Pa.
Nickel f-iilver, Ucsscrt l orks, Vivo-Betllj
I'lated Castors, fTTTTTiTliiiia Ware, iia.-s
Ware, Tabl-J and Pocket Cutlery, in groat
variy
Oooiis.
tho nowest and choicest stylos in Aioroueo
aiei veivei juiimn n'ri
Cold uud Plated Juwtlry Oi tho nowest
will eiiiiblo us to .sciniio liilesnuTfl TiarTfi
ar.l works of popularauthoitiatalioiitone,
h:iU'!iii?W"Sbii-. "Wjj.ii I'-V.'""'-.'
M.K.i-o, liu i-rvfi SriHoii,"- imtPTivW-KAiii's.
Viu'ks, iii MaU (iilf and Cloth liindinfrsj
whLIhmiiUc.VV othiya. 'tlipe and Xi'l
Miiii-blne lu? tj. Ui. Il
CNEDSLUR FC3 ECH ARTICLE.
T .. ...4. 1 . .... urn, 11,4.4 W..VHI.
III uwiyiiiui'i iiiiwiiiiiiii, w v . ... .
aceompaiiied by tho cash, the aeni liinii
mraln fl i and nu every ji-air Mit 'i
l.OJ mav be rotuinud to P-VY EXPRKti
elf AlKil'S
1 4 I , ".. .a a ar -
IC'itWit.jHIsyllV0iJ,
'II II
3 -
Ti!aTt.nnlt4mnadl-l a Oi nare.l Jktnk.Iiif.
Collc.-liiif? "i i:x.:l..-..uuo .U ,' ' I
limits on. ki. UrPAiul CitUa tr tltp.
'-a'riitcd Htiitna ainl.Jkuiiiln linuulU anJfcOi J.
- tiol.K-.nd ilvT.t (.in and iiuvui'inneitt
Peem1ti.il 'IsfwtW.. tuul iX. iBj'V"!1.
'; cftnwhid tm tilt outa wnlu t'-Wit, 1
lnt(t'-.t.llowa outtin SPWiH.'. :
. 'a'' j' '" ' 'l'n"i. Il'
" . ;.4-IXStT.AKCK ' ' 1 : ;
-ixorriOoniH.. americiI,
t oil. i-criiiriiia:2iiiii,A.!. . -
OIL CL O Tll Vti 9 TS SiOJiiS,
771 &'cHrmii3r)iwiG$ a
BO&T D' SHOE
Pn denominailons of ilkjoao and $:,00,. eoiT.
p'on.or rofiUii.-Ci3wji'di. iuUi;tt at
per cent, per iinnuni, )nyaWootH ri')-tt
dry anil AuKUst, in CUJii) free,' of tVitid
Stiites f.txA-1, in New. Tfjrkor Europe. Tho
fondsiVhrel!-fVe5r-t'tl,"
New York in OLl). Trustees. Karinofq
Loan- (MO-ilntit iuyM'if'If.v Xjr"ijr
TUo .-itortiiij1K(ii)!l1.eurca. l!ifi W:WK
Js at the into ofT","1 lt"T-'y''; Vprh
i complete..) road for dvei-y IV.md isKitrrl,"
intt 1 4.4iliUir4ltjl4l iV-ilaiiAi-tiMiffal U.hl
line, "tRHS.n1fr1'iV rpiii w-iiliat-
Kppitict; wm inoira1 i.itLrnmii icgpRji
routu v-HJ-.uiij
JUi I mvfii.
I .init--if vny .
Ari.tii4l.'Titri'iriiil- iniHi'j.ii , -s i
-ti.taVit4lsl,)AI-uM.r'r 7l, . ,Ut
j ,maUv.at - -. - . - - ' W
H-ii-" 1,;-4S.. i---j(T.( S4-,rli I..
riil tn:.!u'cin"i'it3 to tlio 'vliole'. t.atP,
in
he
if-:
i
nluT on',xi-r.Jl le an examiiiotiun.-ijf my
Mauunrith t'Vu-k,tgia:iiiiy them that. I can
sell Bi-oJ.i (5.?lcVs bi'-iYrV thftn any other
Nmiui in AVi.wtvfci lUil. : f. i f . '
T? MT.Tirt ATI f,nT-TTi A ?JV f . - C. BCLL'OCX.
! ill nt i
!J .liM-b:-..;.', t:
'C.i ltif tiiftrciti
th. tUt fluid by. DtUWt.'
"AC JsTS. ,AVAn:i) (T-TATiJi Uil-.t'K-
i 7' . JIALE) VOlt TiIE ' ..w'.i;
7 .I.V.'.I . ... r ... ... ... .
ut-A imnrr ls-ino rmt- ficwi.
tii'O'1" haveulmtuly bean." ?.
s irf.--a44fc.ita jr.-i iwiiiiii 4i4.4r Hl-yjii
mako '"nioiieV H'aVl.'r. Volthitfr" r-i.'
i t'ur. TiineVflrV.t-'ht- tHmaryr4:ill' fi
1,pen. '.limttUiiB oiu e.lirf 'mphHi;;;. Ad- .
tlew YorUaii.rr.V''11- ' ' t4.f
i iii ii u tL 1 1 . . a 'i i
, ....i -i,'j7i 1 3i..t r.,tf J,. i -,nj mti
) "' : l-ijlnl.jtirai .uu ar.V it with ftiltdi-'!
Iriti'v .ii i.-riiii'.lir.rfse raviiic to roll-
J sSi nipisiuid lenvauaittUvo to tiiuU oi-gaiiU j
drf. ...,t-' ' it I : , .. t ,' .r
f .The ivw&fh??$K 7va ,
I ' .4-y. f'.,i;4W.rfV Y'.iVwtiMriV.Mip
-''J Wii. f i 1
.M.'4,i;
OV-V i
. )O?.rMII0N TO Af.1
for an oi'dnr of f :;0,froin a club of thirty
,o will pay tha -V;'-iU ts painnilsmiwi- J53
ar.ls bieiu-liurl r?trriit' nhwtint?, 'od
jU-QnapaltiTti, all. wool piints patlurn, or
Iucor),n.t4'lL:C4.. Qiaj&j fprj;
tiiMiiiiik., UUniJ fti in-ii.clift....ut:
1 ... ..... r i v:...-! ... v tc
yVMlM .U1,1 -.OH.', 'r-t 'ji.j.j
(2O O"O,ni.-0 loafvld f-iiico iKOl-d;i-tioii.
V. JI. P.I'JI'-f-KH, Cciilial Alfcii't,-
X liuTi.sljurs?,' i'a. , -'- ""
'' .-MILli-j'.W; 'TTD,' Aeiit .Vu Ti.
oi?e--ltt,.l' oitst Lt Utij.i.U..i, i,
t Oil
,'- 1 1
t. lio vards. brown .r
r -4- - - . . . , ii
bleaclusl t.liootinW'7TiuTrtTi.; t"" aa-n, au
we will iiav ihoji
wawiff I'lyo'FiWi'll'l'MiTiairipii
SENT) TvfOt. R Y BY RWiyiSJMrVyfj.
U-di-Vul-il.tr Yarticuhutrtiii j.-C
:iudiu-i),t dirf!,,. - a . 'i.-.if-r i
Geo. AriuiiiaiAvr iri-Ca. ;
(SiciP!o1f tlrr'SrilST.'lf aiiir, J i '
30 and 40 1 laiiofcr W.feAfoi'TTias' ,'
to
fP. YOU WANT o perfect flt and a (rood
L -aaticlo of Itooteftnd ishws. of -tke liiicst
woikuianiip,Koti: f . . ,
&TH TAf Uvft'U'n'P'A'VlT. '
. .in.... I i.
iilatuOuiut lids M.PW.J U.tJi.HlP irj,
H7i and lu-cruml inti'i jifci,. . J,1h4,AU J. ,
Can li- obU1re-roiaUi'A HmVriU4W44j.
Iso,. pampbjeta. mupf .and bii-irniatioh
latlult ,ua-t.-lh.TluS.' .tKyo
cfi HL-vitUi 6: ...'iV''
Also,
re
Wll
aro desi;-ablo to uiirtR'a seeking siiTcl nod
iucralKo luvcstiiient." We rfreodiiinPTfid
tht-m wiUijejUtfri fcpndeneet" ' -' .1 u i
..w-; v. icoiN.v.iisPk tox aJ"
COMMEnCIAmAIUliWTB,
KliW'AT. AriFlNTS.
N. 4i) Wai SCiect, New York. -
jo-eni
:tii.h. iivcu. 0ip.ui.i f
XT E Ef fJ' Vri t ittitty ' v"H .'lj)nt a larwiut
IV nuimit .n;laiik T'e?.!, Mois-raaus,
iubp:ii:v' iVari-iiuls, PUtniuoiiiH Ae.; to-'
1,44.,1.1 ul. . fnl- ca -il. ' i 1 . M.
t 7 T "41 J .' Jit ul 1
.1T Fi W W I A f R 1 ' AIlVi;KiJ
IN Vi w Itiif.I.-oji'H.s r'aM"- .ri.f
vsriAr.t.A jv';miisiNiA..' a
r ' 1 A.i. .-fc ...... .I.-. -v.. i i. . V. "J.4r.
:w V -I 1-;1V V'.l'v fiiiin. i.T....i.-vi .... r ' i-
li;'M -7i ! I I. '. ". '' ' ' '' 1 v
HA& ySHIii RP.,t
5 Afi iHcfeJ
; ,.i. ,QiJs.ftivjr !
NEW YORIf-HTOHE, Ccn'tro "
r a ' -r ri' 7"
WANTEIX-Liiud ia 1
cash and K.K.U i .tuylvH. J'fi
- . t-i . ii, 4r -- v . v-4r-r
QrTrftr'irfl'.fr'fwr tho Firot- lU'j.uWicru
kJ It win p:!;-: ' ' :- ' . ' ' . 1
I I". Tl T n T 11 T
3 HE BEST IN TUB COUNT U Y ,
NE;VV YQfJKpS?SERVER,
peuannct:. '7 'i:
Ore Marxthf Kee on. Trial, ' !
l-4t
1 1 JV4c3.Kircc'f,.,3 J
I an - .r i a . . I
a I.f- 7 .-T.- "-I . TiT,
lT.V'fi.Jtnroii,' IH-k - '- -"I l,.iiu-.U
L'lii uu a .I. i i . i 1 ii i
rpfTE'Tiir'bfWt-C.fVf.h Ifrkie paid i'w fkf
11' Ktau.'ihv'iA'jniiy ltL f"1;.
urd Cinity.m cua i;;o l sn . t 'SiT,. . 1K
. t: ......V,.4.i.-l.....lLjf4-Ji- il... .il1 ISUAtm
il.c; iyicu.ii ij.-ni., en.. ... .., ....... .
: Lnon'if oi.i. fi,vii'ii';iL.uW Jsoriiy lit'.
j M '.-lias cn uanvt on i .r-uuT tnteMnr tM4kftt JakS .
' -if .. 'mr 7''.. ITii.l.brti Wn-r1 -'a w '
i ii ni mi ii . ii .... a. - - it ii,!..,,.. . i. : i i . i. . hfV.ti.i if ri m 'rtM'r.i t "
h- 4-- :.. (RmiipLi. I Mr TP II n Cf T f l-4rJ, v 'v'l:pjiL,,
j H efomiiV' toe of erm-f3'-.. Kub?t l! L1 lib I hU t:J & 1 1 I O I i-nniiiWl huui iTJl -j .
i beroveih 5,? !,r jm-'' , .7- r,-.''...'.'...,r7 i;i.n.nv?i I tfmiUiniatir ivtfi v'j
fUtmormo Itnr iam-v ww 1 1" ' jiii.it, I ine:i...). A. PI-CM-M'-.H f 'Vi
rff.rml lllllt ItlUL VrtHlttCClllU HllHFU 1 ll I uoi.'-o n.v uiu . " rir I. .... .'I1.BU-U ).,
A ii'.ilirithL' MAot IU- b'iisi ,".i" ii m I )Ul.l.AHNin'"a--
w.lii. ei-.li jn ..i-;i-'iiv.ii. e
-a 44H 9"'aw i 1 'prri-,t ' 4 I
i.
37 Paiik P.o.v, New Yoiik,,
i . in, i yjt f.
V t- ' I.. iSTi :3
'1 sen 1 ti.f
' 7 viTff-f i' 4 1 va:4 cuii.i.l cf
i-.iHriiH? 1 CatajiJl,ea-'
at-- :-Tll-I J ness iiio. Ail-'
asi.kiW'Xl.'a IiCi4ott, Uoboken, N. J..
aiii-it j
1
r- Ifiyi fttt-4M in--f!x mfttitlia can bo
iJn'rv"y . 1 H.il-.n., in u
1 Lili-e; Halo bU4,lnes. - Au iiiviwi.iii.iit of
r will return aelear pm.iiot lt.ix. 1.V4' par-
wjII naurn acieur .....i.v.-. "-v-;",r.
i:!.,ii.i,v ,-. l or HddrcsN llir iNOalU i.
purcuttito xnetf coinv"'"1' -"r.'i
7irtt i-esorerl fo ffHueHoqa,,.
Utitiutr'ni .C- (Vims,
Vh'itl-iriiu Haiti),
' ". .'"'lOfTt "H
il
beneficial rcr.nlts. It is an entirely
ntw ttientiiio iltiicoverii, fitnuun,
ingmamt of the most poicvrjul ami
rcstorativer tjcnts tlte VEC2T-TBt.-C-KNODOtrt
JtreiUorCiaii.Y
HA!E TO IT3.-ORICIljALr YOUTH
TUU CCLCa..J .-utAkut ifie atp
White ami clean; aires Manttru. f
nml minora, tnul liiHmsr isb l
thirlialr; ii will nuiico it gnuo
vittiw bald lieal, except in verg
Vi-H neiiinllli: tin it ft)Vltint tho
nutritive irinciplo bg .which, tho
f.'ir tf.i notirlftfteil anil antpirtcik
ltlmtitccs tialuitr moist, uot, ami
llAlh-JUtOHSlXQ.. It in the
clie-apost prejMralion ever ajJlrcU
in thn rtiihtir. HU OHO hot tie Will C- r
com pi is fr viore and- taut loifuet'
Lt.iHt'x nf anil wLmrL
preparation: ; ' J
It in rccomnicitiliyf ? hy'
the First Me-iUotiBAfttliutjiSI" - !
... 'run intuiiHtuun'enuii uroiiticw . ..1 ... .1 ....... 1... 1. 1 ;.i, 11
bg our Sicilian lUiifilienciCf.r ha ch, .LV;i 11., 11 .rTluiiav sM.'.i-.1 1ui.; . t'V-1-
iniinceil mang to liiiuiiH'LiT 4 ln,n''i;nM4is, ..HliroOlllilMi.-viHil vli-kHi
preparation f or the ilmr, tiiulcii or Ex .., on im-.-iiiU.;!', "H' l nt '").
various-mtnux rrani, yrdnr. m violins. r.-.t .s.-nntrti A-nd tnn4 1.
iliUure tlte trade and the p Uolic tr J .i-jiv, w. ami (iti-inaii fvixilafti'.
"J-.. 4-
Jftt - lj.Kitriil.un'ii.jJtilolli(titt,..
.. This is also tlio i.'l.'iir-ii.j jiud' 1l.-1ai
Tir ' i jirartcr; k.r nim Bfcthtn, w tunui u.
1. I.,U. U. Ailai.ii.4i
' W -4 -WIS . I " - - I . .
A ii.n.iritL ii- i;isi '.n-" " v. i"
.T."'.r,'r.!na?.4l air MRinnlii, I T;.,.ir y,(uia vWti;ii Iias l'ctn
fc.Uv'lftv UU'ivu-V-' ,a,.;vrrt4n;'; examined by tl.ottjillieritle-iratW a Pcls-
ii fS't1..ir aHi-VlMnnrf.-.t dirlwttr 1011.14 &VW!"i JU-. '.vonue
Depaitiiiftil, at v, a-mii-.ion, c.-.nr-.i
si;tK liUK'lari) "tlTeiJ Vl''ioss H'r!vt
4. i .. u ri 1 i ; . f t l"i n 1 1 1 o , ' n 1 1 .1 rhMrel-yKaer-eVlt
f t.ni tho aiitervnt plfH OU-rprist;. Of
coui-spiill dhpiA ir. wpt.-lu-,JJii'4id,-i:.,
f A.ai.liu. Hollar, lint iu OMi v la: to club, cno
.j,?i.Au articles ures.,!d forOuo I'ollar; (is
U4 c.-ilia IndiicrtnAit.'cM somn menibsr
c-f tiii cllib h;is thJiffliliaioJLitJltaiiidift.
A iinwfltiiii,:iiiHf,li(l'-U,i- 'lit i
i.ruii: linn, is U. i-.v V- V- 'l.'" rij,r'
i r c .-ti or m. pi lKiitd !l a 1 t3ivtp y ,tl:o
I'.xiiD 4.1 iliiiriiei..- ,o t:.'' i.-l'. i i l'"4iiu:ty
1 i ,.r-. ; i.ici'fhi rt.nHi ' t r:fT'. lomeu
k diifeVNS AKD.M ELODEON.S !
:.'d3ivj AssortiTvent always on "l-tfiiU t'n'Yf i'ii,'i i'ft Ht an'iiaVw cb!
; f ti.iiTs; fpr vids, and evthUltaJtl'M tnua,ui.Afcn tr 'riViijii f
f:iruifJi-il to iU li Kl Cm uv.t.- t
clabnlug thru were for mm pare- ii-ufAA-l il. u v ms v :-V"7pV A t(,;u iw-.,. , J .w r.Mii , .iu ,
aieiWirVff tMe'wt'c"'i. I ly mail ut ...f.cvyV.ea-i ...-.i,;.-. 1." . r;.:ti ;4j 4 1 S.-.T1TU.M KX-'i'iT. ' 1
our Mri'IIart; aiHtVheii- p',prl ' '' M-.aiH-lwn 'iil, JiD viWu.! and Vf- J -tl' S '-(.VTl--- ' '...;, ,.',
bgvtail. Sen that each bottle fc. '.P.Y'T-.L,, . I y. U, .t- i,- .,f ,-,,i,u),. i
... ijaV-UOOlIOPi ; -. . Ia., irf N,-w Yo: 'i.- w '-'--- U l''"
araimUatiottti.
R.T. Hal! A Co., Prop's, Nashua, N.H
' 5Uii'Ry a3 Vmnff! and DetJi
" , ' .1 ' Pf
T 4r.Ttri'-i inn , .
Jk ... .4 U.JV-v -4 - ' . . .
I. r.. AAiiti,' irvfn.
:'l ( ..I
t.il-i ui' N.-w Ye: r H '' "v 14A '
ills 111 lli i il'.ll.'i .'.Ut; ..:. . . I .
iii l-e.t.' i r.;:,; f-i.ir.'; an ..... i
.in-
MtIiiii N H -' '-4.1i' I:'-?" I'l l-- "I 1" . p." . -.'.: .. s,-4 H
- ..,.f- '' ' '..'.'..-. .1 U,1,V., 'i;,.! la, L;,
-..I '-'- i'.'l -It ! f-t " . : . . . ... .,
1 .llilllJ.! ...l l.
It". v i
j 4- i
4- - I