The Somerset herald. (Somerset, Pa.) 1870-1936, May 30, 1900, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    o
Somerset Herald.
(,T1I.I48II It.' 7.
i.
i
tf.
'4
!3,
'3.
t
4
lrrjns of .Publication.
rvfrT
Wedma-day (Doralnx at
if taut. In aadvaaoe. oiberwist
1 ,r-;Uoo will be dmcvxiUnued aaiil
5 are PJ1 a. fw"""! C
. ' jonoH? when Bb;rtb do not
, r ib prt-arcl oAoc ddi-aa
Tas SoiuaB Ua-bti a,
(MIUMT, Pa.
FPU LEW,
Pa.
-a i
t.ajivilbt 4-bhi-lC.
::-aaSJ3S.
a.ia. 5-aX-1
i --
r,..r, awC ax J
u- au-'iaiini--. ta.
Aa.au. uima kntii 11111 1
aia Sa4-4SSTa.
et-f.v. , -eaaaa. aValli UlB... -
3
I
3MU. i-aal-na Araaalk.
. ' jw w uart wiu fca av
4- fZ-
"
tSK i A. ii-i--i
I ...i , .at-Tr. ojm T-af.i-a.
' j tvl--aJ --
I ttT1-TXf.i fW
t;
f 1'' . - X. t -kJ -- .
1 J MOKMI,
ay - j IT
' ..- ii. '-'r' ." '"'a i
D
J .aagj, aJWV- 1 1 - aafTMK'
i,) t r a if XLrtaam.
! 1 . oa- u stimtaaa. jaoitim. autl muaae
anaua,
nutimaiirnaam a batr" af -aeil
tOi.! at 1 r 1 U alwiiiai .- Hx
1 ti
I,..
Ku.i.t? Ii. it.. -ftnniUiJau. ir-aio. -a.
- iiw Jueja auajic
j
urrr -1 11 r i mi 1 will , ti mi n in aT1
;: J.'.- htriiate -, -j-aj" rr-mai ia jo
t r r - a. vm a a b- ta
"a" - :at -an.it. uttfi-M
;.an;r atrri-'ait..i aMiliti 1
aaaiv : wytat.iat .fcamtv aai 1 ai
Xaiijais3Btatrniait)eS rr :Mtr
7 uabs 'Tee iQaaiiw !iij-n. juii.
to
a:-ti-rrr:. 'Viiunar-jnimaaiiim..
'-l2r; taa4 3T-
IT
I tiaul tacimt-
StaaOIV
I I auue i im.-
t t r Ii- "'"""1 iluaa. ig- i"
I . . iimriin.
J . jt tr. nuitta- ai.
I a ta-eav M. aut jrouiflUlaa.
f T-ie il'
I' I dii. . UITtU 'fcg:.
j amntra1.. Ja-
aarr aia w.-
HUMftS. .aw tliaa ;
1?15. . ,
si fJ 1. lit fx
lia iltliJ33-aiS-Aja
) i--af.
. ratca- u. 1 mm am. tad wtn'iin
. ia. tJ 11 iimaa aniTiti) " -ua-:
aa -a fcrumiA aitniiifiM
ii
j - . - .-r.... . n 1. lA.tT- LU-. ,
kr-. . r - :r Ztqkiaat ivtiia.i .
t cwi. i.tittttt ii- a laa aatm 1" !
i-st
': ""I"' " ' ' : -"-T;aiJt-
ati?i u. 111 11 tali una 1 una 11 lia C14
-iLUiv, .UTliaiiaiiar
-j a i.-t iifii "ti tmi a4cafw
H7! K777 ;
i ; V' ;r-.-'1v Owaaarr gtb.
i( rt-taitteotbitaT u liar nilua i aaii in atnw nia anatt .
' f--t w, . -t urn attat. .aati. iai. 1 af tna mmr- La mm "4tm- lmm)t m
n.rifQ. YMaat-iauu. .-fiiiAtca atttthW aaaaaataaaa tttttjaaa-.aweeaa.-a
?T 4 aa rjCTara te. .1..1C -. rmta a, -"8H"X "?
.1 - . 'mr a n m 1 Ciajniai r iniaai n 7a' 'J-
- 1LJ 1 ..i.. .7r:. ia--Ja vanaa. Titetaa. -m
iJ''IIia.'!!lTIL J
' -t .
- --w-i-ti i-t. jaaa-.teea-i
5 -a t i tianiiarLtk-ttcitiatia.iii.1
A r4"" txur' La -laMtaaeiamu .mk
S',. , ,7- - t-ajaM-jotjaaa Iuum maaa. ljmmm
i tu r,'--w -i, aiaaat l-aaaaui,i.iran -acaaa
tt.iia -tiry anmt 1
' r .. WAT
: -.ii-
10
JLJ
VOL. XLYIII. NO. 50.
SUITER
C0!.!PLA!HT.
Cclic; IHarTlioea,
OiOjers-Infantin
Act of the ill? cf
cLiluh-rod promptly
cared t j
DR. JAMES
Socihing Syrsp ConHaL
A eafe, reliable rera-
GiUtIns laudanum.
S:mriT sootLestLe
nalcril reel.
At Irtg Stsrs.
6 err: s a Rtt; A.
THhl
First HaM Bant
Somerset, Pean'a.
Capital, S50.000.
Surplus, S 44, COO.
mn5&r S5.C00.
atctr-r a j
aca-aarrax. . . rC,
MAuxcts, "tar. aay4.ajrru
I -DISCOLTNTS DAILY.-
rHA TU. aji.1 fc. ('1
i. :---w h. r, :." ,
f iii.- T. lCi.-L.JiJj.
" rZZ I
t 1 hit.
5 aj--.X-j ai, iiT.T.i"
'la TEb(aT auC aaii-St T Ala an aiar aa-)
V - - -aua iira. Tjat aaw: aakc na tit aTaa i
uoat aosxJaT-maiC
iriPKPt. PS.
I t ft B tar 4ar W
.
35; mi annnrj ti 3naiat i
-ur if X rwe-,-aai. a
" 5
. -. r
a. xw 4 ibllt
yrtrriitJ?!fc-
iv - L ' I . P. , ia '
3"! IS. tffDIGrS ffl-2 sac CrHWEF5
laidt ul !laBea-tT Jaui iliania
orneT' rf" amatat.
.
ILTTIIIlITTlir. '.
1- GO3 "p" r-TJ?
Jora-
EClGTEtSTT - - Pi.
tf" j ifkWftra 'HWFiaw Lli ''Tpw k""v
J ' inBir
mr' V tTll3CnC WiMJVffCfi
J.it.J X Jilt ita.i-!-a
aa t 1 1 ii fc
- !
.1 J '
I - t t.l i
j '
t .J '
j i. -CtsxtL tarn v.iv. asir-
f -e -jlir-aiat.scIi.'Ctlkt-;-. vjml ? T
-u; .'tsuvis. -nass;. 1,
-.t.L.tt:i a.v,
y - jr -aaiETi. -.t3s..t..
-cr: L;ru.- u- :l t
. imjl-.- -v.iaTS. di -.t 1 .
I i niuiiti. ottAv-i o o.-.-vt.: r 1 -.
-I '.
"TJ013. Jtt- un.ir- it.:r .vie- .
;.uar ti
-fV -a a e-l "
TJ n m ft ! , a.
A ' I V '
. la i t: -aat . aktav a.
"L- - l,a.' wiC
Sjtii. -a. ill .t-.v-rs .av.u -!- ' -!t.'
iarotKdSt at-.:- '.-. itii : . '
.tai:trR-S' - '.a-t-c-trrti.-it.
l.at atiti-rc. -.-
Si"
VltTHilTl TV.. "J
i-e- atti' trr- - - 11
4ti
VartmrtaViAP aorf irwar,
3 Iw Vat a ijflwn Ctui-ct
Sc
J I
I i: .J.tA
V
-a-
: t.
THE WiNO AT THE DOOR.
Oft, to my kt
Cumm twi i-h Ttiicr.
Fit. cr niM t?r ki. wtj.
Aai tc. JfWTiaf ftrvir
Otff tB. flM WMUS
D... tit cton p.jc t. rn.
kow ts uM inoa.
Vitli tW 4nt Kan wk at mc
fi mm ci tar rfzrfc atim
Tt b3 rtm m K&c . tcir
fa th lav AMt urf fix.
' ItiaLrr, it's n ra iuxscv
T i3 tarry t tw kT
M vik ro I ear m
PiTM vkMpt as tvv a
Mm im fammm ay or kU.
TVn m aaayte
1-aviB 1 Saw aancafr
3aBK, iaa. tty atiw o
4a4 u Oiaaibar tut av tut
"V 5. I aac he aanaa; caw
ft bcu I an r an.
kra c Ut atrf aat U W
ta a tnj ,
atf I r
IbnmamcuRC s aaa r
Taauk aoa Mi Mat ltt aru LkB
atat sat bM rt at Aom.
T&uaaj na aw a ca waal
cat raas
Ewik iS hear rw aa try
7a 9 vmtstvm hwj
mmrt jm twit caraf sa Viaaia
ta. lav mtm'jBm ut '-m m "
Tt aw-i canaaa ai ta 4mt
V v ifvea-a ra-?--c
"iaCJat, fcrxvi. J a-.-;-n
A EEL1TED
0P?0P4TL:XITY.
Kai i e;iirajrfc. Ti js r-r-
eutaa$, arjirnjr; i c Va
Lac irta. arrga; I ytanj, TirmA.
at a aOurs. ?Jia. ij. --t 1 a- i
a-h "
tr.tttur"-''
1 . .
S a lit at itvrr ramtrf iraalar 4-ox it
i i lautC aute a 405. i liar irr 3
J ilte atl
11 iav- Irti -lit MiO! 3
' ' -ar TlaV .I1nkii'aV aVMaaaaT ai.aaar a-a. ft.. .L. - 9
"j a -taaaaBaxi.-miiif "a-t atXta .Vftft. arsjkJJ- at !
.iu.. . 5
4W-4TSW aVK V .f AT V-
at ruiK rjtt ?
. - - i
iuruura, tut suern wmt u iurw !;
W a .tf 11 2vJbaC 0C K a 't
. '
, ;!
y ,
1 ' '-l iiiitit nt. ittt.e . w.
far imir liter ipyr..v ;;
m .aie rii-ut' amC imb jurTu .uiaurtiTav :
ir-i.htai9 -it..Jt a-ae il ;
nwot iuf -wnuttimirvr. atht 'ueit
iiaC afr JwftrC 3ur i.-ajar tr
lbim ewr amrar Sutj- a-n- uunr
luaW " auit UatC. Ml aut ll be
ZiVB'nai tu !Jtftavt Zutkl ilt -aruUtC
?c ippt itbC iiarrrittt it fiw iina.
ill WiUtr UUUf tniUlH rPMti. iLiVatvC
jrKiTP.n-a lur uit ttituaeK. lilt j
jkiair't., tuc air imi .wiwri Xauiaa -iaiert
11. -5PK U i ut 3'uilC-
WM abiC 1: ue :lejTOlut ine
VUTt-, UtaSulU. ia-r tniUiC .KiC aunrtbui
117 401014:1. t-iiuntp- M'imal u yt iu
Uieatliiib. '.l:ier UrrlncC x. aa ve
ua iie wa jwaiiuue if a buisg 'felin'r
iTim. Ii !';;, imt .wtarrtit: -wiix. .
juier- atuic .curing lite iininRrT. ui.l
ukk twauMai-y' Uj -aut Iiuim- 'ji"ni
tnni tnurrji. u-r uuatt br u a himttn ii
ajjiuni pusik.. .1" 8iiy ant limit Ttnai .
-rt. ja-Uiinu; npy lomiu uvJiunUnii
irira 0onau: aUit ;ir "litt ne-Blva'ula
uuf tuTHine oiesc. niii: Mint wvii u :
lltrt Ta:Ui itrr Ubwtdl aluiid.
rhm its' juiux tiMf uitft. mif iiuitt '
sfa jt. luniie u iiifr 91 trta; . 'lir a u-nilit-;
nr itt. iwiw a. muer ;n. -.Uie 5ar V,;ij ',
iiauu- -aiiana lw JaUt pirnwrrr Jutf
liKt ea. '.eit leir uiu jmiit. , mit
iHt'ir-rmaJ ruUiis m liet miuauitav
U' Jitt- v7ila5J.. a-'inrw Mite ltiv Jvet .a ,
;pjiujm bt&'Hjuu Wiinrb.
JLimzo.. wuc L tr biii tiL
J"jt aptil. 'iu- ustl jarwufis, tint -atM .:
; ;cr ii2n.. fir a 1 w. ii an9 '
'llfr tilbjS: .ijfHm 1 bieaa iilit iiieatf
ritiiim. a .T-auiu- rTnur if ii ''
na'iKiia v7B.uijrBKa-ti iw mierau. :
Hk ami itrvor awei u xiuiat- L -imjae ! "
i aaus-toi-f- nin-wt ;iua.- Urr -iw-tx jwv-!
it" Hut. Ubf" aw-sre-aliU "CjnHi."' bU
utm; u -tat.-a- mtirtr winuwr iliv?
nut:, suit 'Jb- naenior .if iut"rb-
XLaine liii aut enx. ! iiiotajr' lia-c
jltiwili-TeatUmill-. italltr munsl ajjLUt
linat atna4rfT"j.. vtU. -4 iruoiuusc lemur-;
i.iu a infmuTBku. w?i.' iium Jm-St-it
iiai wr MoUidi ier- b at :ua- v.-itt
Jnc,nt datt Ibuic amtat jro: .mr tu
aiem. 4UnuaL uttl Imst niliwiC lLsa.-
' lutitimmil- .uii' aetiiaiwa'. ltfratf' Li mt
lilia. -auiaj iiK. wlkl- t: -ar. ;fc atta
Or ilal aasc"
Uut- .miy jliirrst.
JaJ' bUV
w' - tiTtuutai' ww fpnaf uj iiiieal.ajiiiaiu
11 utio-ltw-rtbU. Or Uauuawon. wmv
-it-am. en? aitevui 1 :tuu.. fctiii.
i . . - . 'in. . . . . . ..... -T. ' T ;
tt. taajaaiti: U)Uiw- itaab rt0re
ituwanu: Jitwr -frTAbifuJ 'tlb. ga
ia auib ttmii .hvlutf Hsm. "w., liaua
-avutt -rf'--tTW'-;
i5 :to'rrwwfvaiUbMl:a a
ai at. Lti- ;inwi ilvwr 'imoyat. :U
lac at-tbfr. lefubaiir wr Ua -i-i.-naai.
lu.bltBO'. -ajwiiainrc. lUIJt'tiC laaV'Wr BfVaTt. ,
tiisa ta- Up ta. lL4iw r!iiCir htE
JJHt. I
turattr !" Um: -urn'r-na !. a&e Ak i i i
Itik. aI..--t&JVuUttt;,-aaa .ift-ST . VJa-i iidr-jr
iaaaVt taWl tajj.lM. itaakti M ' a'-l-fT,.
Bom
SOMERSET, PA., WEDNESDAY.
middle-aged ixns bad been lovers
ia tb aweet day goo by.
When they reached the corertd
bridge over th river, it teemed aa if all
the cloudi of beavea bad opened their
aluiee-g&tes tether. A perfect torrent
of rain wm falling.
" 'IxoV can't yoa atop for a few
iiiinat in toe bridge, till the wornt of
thla alioarer is over?" aked Jana,
"Mj new bono it ia giUin' awfully
dacsp. The rain drivea right tbroajrh
thU uiubrt-I."
"Ijemru aee," said Alomo, coaaalt
ing ha vaUb. u Yea, I pm ao. We've
f twecty itkinutea to apare, and it
iota rain OiiddJibg bard. My! but the
rirerb bih, aiu'l U? A lRU more
and it vouUi be ovtr the Tuit U jar da
of the Lndge."
AlutM drove to the middle t-f the
gt'ja.j covered briige and then atrjp-pt-d
Lia borate. Then be axd Jaxte aat
lstet.icg to the thuoder of the auvrm
over their ibeada.
The Lr'sdjt kind of 'itrirera, d-atan't
Sx 7" aaid Jab.
'Ya, U ic ets ta jotf
rpMd Alobzo. "fL alr a tip t
ta kSSxa ajbd akh klctd uf
llrt "
JjtJLltta lit VlijtZVfto ut tha
tsvd livrr-ai ix a avfl r7vtiVblace
ali44dT- TUe tuUtre wa'j'iwJ
Ir;trt?l, gave a grS xg aCiiar, gra4
fcT ,i nj.Kj4t ytttr, A ti.t LiTiii-g
ibe iiOrYed a cry tX Ursur a4
faogtt L&e4 4 Ak- arai, lie
asaj ai: a ttrihC? ixirJj U!vjfU
Liu, ii 'r.t.-rf X a a a
carrel.
-t . U fe.Var Jwa, 7iv 4 1
ad Aaii. 1 irt 4--ig a-i'l a-gvrig
' w - r' Jr5-
Mi.aar
S ijt a f-o-vu-ri f
V 3
3 - .af . . -r ....." ..irf.. 'i
IjSlt L'ii'VUlJ V
19 antk a 4var CVf-r itvar :
' "
V --C -v .
WlLiaavC tttac. a.t ,t?
X. law iar.lrv, a-iuiatv.
, rf--
M51lC V-r vrvn. uua,
VT'JU;V 1:rm
- t..e -r...w.i. .. . Vvr. .
mj amt i j -5iiJtnut; itn. jnr. jv
-,Ui,jr. jtji'T Kumutr. a-aHmur ,vtt
ItX UtdtutOTV Ue -a'ltiV All,vr
tuuc abn. ar? r. am:uug aa"
luu-Ji. iitt imvbta. -trit- -dtv ujiji itig
ilrt 9til.
If ir iSMatinitg nu-tj uaa Mit natua-
Jnm. ytm wut wuC ai. '.minttrv a l.w
aww ui p -t!- v -v '.ot.v
cilitl ianr 'VuH'.itt aa fiitae .O. TUMI
kvutttr ainC 67 a -aut: iilt:l OiU.d
J-UT hla TU '. .tf t -Jutl. a, uart ut;V J
laiv luuijt' Sua jrr)".UUul. :iV :la- ruwti:
HitA jn-vr vf eoT iu: "Sum. jUt r't-,
itbr wut a.tua -:u-fuur:i Itomrt:
2tUU; bar u aut;. Me n r'li; -rua-" 'U
bMT wTtCJl, a. Cwtai Jtf '-C Ua.L
jnnltui. iua- uv a liuUlei iiki;t. uviwu:
tJi Jlitfut anjtaitta-; SUV ilia- .ilutlea- uut
tf'TW anrtiil- u. .Mtti ur-atiyuft iair
Tjai-aieo'A:.
Hi. UU.lll tie tUUfllUe It U.
alla: X- -tJuuUiC 'be ri1b-ail.frt ,lut .1'
iief, a mr niilie-tntuurtu :ua2tr U
al JLl-x ; .. iUlfe Vtfe' dliuUit le j.
U- aMtfl -irutr .' .ilrt- iUJJI' .Ule-Hc WSirI
lie-; UT jnt: .iui .ilt HWt.
X .tmr. -ifT avnvaarue ir .bli .
illlir auuUtt itlluiaf .tr a.alt(:iil uioihcaf:
inn. if ajV, VlJ. 4tin ;Iut atllttaia. tf
hwri-uuip- irr tiuurte
juttuuutri .t tr vnel. iv uat ujij;it 1
if tv-: itreva b-nr -a'tivt initli j
"Piatxt ni:jrrt -tluutliC lian av .jrT-)ittlrtL .
:Hr Xif' auv niwn :tnrUiite MM -ail u
VflVt- be UawC uta: vultrC :tur lin lite
rej5li wnwapi: lemtt, tJ.'iee-i bttidf
.Jd IUttatie :J" UUfci; JJUTie. tf '.etmiin, '.
liivnii nai(i7THii ma ai-nrj niif .iai
jxtrtt wrwstj trtitft". i;- jeaav -hub-irjart;
;janil"j St baU-ie;-..
IXTSSC Etit ItilCB: HuSt XiltukllSg
TTia ij' imat: Ht- aii-C'bib.
a -jf;ytrrirt u anaiili'r tiliiuj; ov a
tuil .J,r;u :arne- wuiuoer !! arutr
nitiuar- ;o t n,-n. a- jiw MaMitk-cru
ii'- m ipuioitttnlterinim: ..vh Uif f tK
raiuuKu'. jLcom; ' "ut- tirruai, .uuC
ieaur IIIit--. 'L'tv- 'LtJs; .auib alu-i"
nluiJurreie lau- u. tut- niautliaxur u lie
-aai. uaut. krHrf Ur "a-rrv untrrtnni
.jv mcaiian. ilulLttt ;Kwiyi; mu lie-
iai-?tieP-ar' rxJlUit ajanU'. IP.'.aXt.tUiiC,
Sust: .-aa3uli.
3:.a uiTt!nij o e-son 'tmi-a-ttniit-'Jar
iuiititK- -jutw aut a. Jue Heeui;
sw 'ue-jtliut. C!lal -en- nc rfrrnerlt;
nui-a. aiTyr- itiaii trrtwrui, av
piJiif :tis-tai :tavaot. rMttinqE;
at: -TmtW VrT-.fctjJU Ubr nam. Ozsror
.Ur- miibie- n'.-tiie-iUUt' ta:vf4.it-
-JL "ft' irT IMIUff:'. :lill Ultbr rt.at
ssul. W, ruvw . ailing. 'Sua- "
- aaniuaia ijriaVl 3ait. Uaatbt. a4'.:ii-
... . . .
-rwu-nt. -aaiaav, nit: -o nrmiaioi
i.-ain't - -.UtUL rfrm. ijitr
ian. wiu. nwlu- -irrmojp 't?T 'airna-ca.
"lu - irst dntming L tn-r tmt yt; o-
dwt fctuviSs. jias of tia- !: irvuiUt
i,vit!rli uaM -c-f ir-? -mi v
rwymr a. xwe li trxr Is ti !
-J
- r t
tc -UailL' j it a-xi ukil-i; taet9 5
? nt tsa-,, f- ;Vj Vt-. jj 0 ;
-
I
vr E."-3-
aj.-'kir'A,
V?aS.
tii-... i .ifi.s; rttAt-.i
O'J- At ny
j- J
5 t
erse
ESTlBLISETED 1827.
Lo&elieit of lighthouse.
The biifhteat pfilnt uned by the light
bona, department of the United Stair
government a a alalia! atatlon U a pr
clpitou ro.k in the north wewtern irt
of Oregon called Tillamook lim it. IU
great height and periloua altuatloo
tend to make thi f k the moat avoid
ed one on the govj-rnroent Hit, and It
l only after a luog aud careful ar h
that men are found who are willing to
go m keeper to the atation.
TUUoiofik I.K.k Light Kution ii in
tlie Thirunth lighthooae dUtrh-t,
which iorludea the rrat and rivera of
Oregon, WahicgVo and Alaaka. it
iaaituau-d in the mWat of tiieaurgiug
raciC, with V) fret dff.ib of wt:r on
1.1 aidm, at the grax v.urm ceiU-f
ofT Tillaovjt-k Head.
It ia !f loilea mm- h of the entrafi'
t.'ttha (oluwihia river, and ooa tuiia
aoUiwet .y ba.'f a tbile -t trxu
TUIanvi'k -A, uu t)i Oregon vC
The wairr oar Tiliawnk Lad a
r'cg a&d otartmtti eurtvut that va
rk oaa:rjualfctd wl:b lij cu ki
wrrd tMA Ut XitlA th ramagr.. Ti:
r k, whkti ku a aoixwit of W fr4
a.' . th a irl, i t-u irrKuiT )A
uUiQ of battll, a; j,ri,t! apajatt-d
f.'Vfi Tii:alk liai, OA U toifi'
laod. ty t,b'f,l4 i!,!-aft of rr-VHi
ff Jf to tir dy iu tL a a
AlUX OS tL 1'af.;.: aod 'a,-j.if,g
er iL lbd o iL Atia.'u.
TL fmttt Pa Ujh la awftyr-
tlnkt a tM wA a.j r-it tit Li iu
4V-a-p.',g ti pa-tl.-,, I
At a a v. I.r awM.aour i
a J.'fvfi-Jwi f y y y,ry '
ZiilLr ilst aa-Vi. avi tt.ij'V.iir ' I
1 faS, r ftb-
t J .JJk , tj(
j vm ; la Hi iy vt J-X m.
1 aS 5 avv .ar u.: vf
- mwv
vsiitj.--a
w-'x .' rf- a. ar .w , .i. ,
' e,. lf a C-j 1... aj A t.att a,
imt :v .'- JivrviH .
y ... ?-iaU.Ma,:
ItCqtirluJU UV 4W a.Clt, -J.te W tu
tButft ai-te K jke- t.t ar- i i..-
. itttV galatg.. f.aUt.f 4iU
Ctttrnjultir f 'we auM-u.r.- lul
Cue twt; S jr a ej.uut tv,
. aruir.ula ,b!.t tva b if g.'itswl V
, VJt T ut 4l.uur rU-5r n.
JtwJt uuC diiwif uy 5:vu. 'u iii
a'lt aaTtC ituia-e WHJilut eMV.tt '.
a)ltn' St,. vf -a ".ItUl. Lav ajt-te tv
ma.. Vur .fwtll )Ute tf Su t4;u". a
.. Iter: bwv a '.aratt'.. J -,UM.;,J,
vmii., b'btj). iv an.jr' ttf UtwC vrt-
litutje tuue 1 im itatutl .ttt- yiui
aauw Irf im ttftiuH jn-Jima
...
U'.'iutnui' -, .njCui .atuC .ba
it- vU-r liiv aiou aibC
ut iltar .itwiwr f Suva) r.u'.l
lilttaar KuatKUlbe if -;ur tt.vftw .
. '
:
rTraar .lb'-'
. uu: iji
: 1uaar! -Utulltn
, be tWebiTe t"i.i;.i a 4
tfUfctlf UUi.Uldf U tvtttrr uT VU..J
blit, nut e!'!,, :Wb wwut: 1vf
Itlr'ne- v':i- .Ttr.'.ut'.aiur ?f.itrunnjv Iv"-"
-U, tili))''-te art-rt. lt)TJM'i.ur. ",!'b
ln;iil axtar Jt- arv.e"t ut.. .? tnKiat't Z
io. .Xua tttii.Uing litav'it.- UKf.UX.
tj'Ufsf ii- wti but vuaijijtKf inU-T
jRt.uludiut.V4 if .ilt t;taitui' trri;.
;.tt .ii. bu-r:iaiarfi' tf u
Tie., aiyuf. 4)tuuui- .arli-jt., a Vibe
ttivJ phitftr:!! te- iuurtrt ptu- luar u-t-.etnar.ibtart:
tr' i-iant.ltr'aif 1iM4;a'. but
1ea:iip-rJ. ut Vbpt: a tml' bbt ultv
.bbf' af'-t(uuft bbC Aati-if' ban tbwbr
tf tawtUTI ilulf .fjivaaiiv uiC iiiaftu-r'.
jhityw aifutt;v .'.iiitt taeli tu!b..iuiv
Vut-Jv rrvn. Wt 'i.i..!sullar be iu
mrTvff .lu-- it'.to-NiiuniL U iu ttr!i.a..
7ue btfTJrk .-ttiaM iu tam auiu 1
w But a'btn iu Jlul.nrt. imU lieti
Sue af- uuiilaft' u: lu .tiiiiit" uu--V
.at uurffibt ity ;U- ti. j)a.n--:u it
m-al' Ji avnt a ul 01 uu; tf JS. (
grrttte. Mbt lit lilal-n a- K ir-f
.t :Wunanj iu. -i-rum-ai- abva ttj
tbt-Ifiitjit. ITui- :bU.w- a'lU-
JOlltoia- vsuymtil:. -tb ine- t:attrll. .VT- '
W." sUnrir nw'it'r avs)f); lie ttwiU.u
"ttt: "irttrC ?tta4. itt- :!ia- iatikv ie:li('
-W-erl. Tif lu Jnf (TbUfc-.ttUt: IllU It hf
iMw-na- teiiii .1o- tir litt.liiitt iiuu-t;
i'iIW -tuiiiaiwm- j&f1n- c .
liam,trUitvneft he-rvru- -tr-lit rwm-.
rtw.if bunjc ,MiI lirrtiatut" aumrb-tr
vjraliJet. .lit tnil. Ib-ruw l.U-:'.i.
wish irtuuzut: .r.ni- " .ni-u- ,! uu; in
kultirl. iruiumiii.
Unrtrcf lie- aiiUbr lue vim
t' T bbt. ti-Wl fif .u ( Ur jiu .
jfiir i-fj tuainer&r Uja. ityrlie tJtla-
', ;wu: :tu rrwt: lurimmi' . :t-'
-anailiat: Jle aoaie bin - liarvtKw
Uur trm;iij enturfr- J Tl'.itun.-a-rf
h-iUtrc: tm--"!-!!!- atnht-r: iJiiTX -
tu uliaate atruC lawt iiit will rrn
list, b-iitilii: :fmti: lutr .inrrtner-ef ,n ;
4boioj-r- aid ianattijt uin;iAii a.-i.
rttv ifb niiAj: .11 a' fiiii-r rftjTB.
tiaBtlhrw.v:UJbftiiiut;tn.U-ivfii;-
ILtat ai ntbf- mrtn-c: tu. tj -aimiis. .
-an(xrmtu;'-onrrF or'-hilui-Mt mtacri
tue. tbeaa: uannz'vtri vaatnus'
- "sVt tttc awef vLiBttwriu:-
rf Miai asiunulTr- armwc: :o. t: a.
Ji4. lia rlntco: f. -TtiaertC Le
mo.'. iEett-tAt; juwniititar tSTiv-
-3Hir L"it-ku, . (rrtrsTetttr- :-Ti'T-
-itiasc, t-rranor;. :-Ti. M. Tla--
ressear' - te--aUatior -41 .frriAcrrit.
- a.
Motat-v-? vrrTKUJ&ml.i?j!iSimai
at J jiitosi iXX Uliaflii- a-CC---. Cfftt : 'iff"
i?ri ser? rzx wi ; aiHTiui7.
treakisw.avSiiaTtr'tiae '-outT- '1 xtL-
v-ry grML" "11.-.: JiUj XtUrnar--,
Lr-iL.'. 'o-3aA
ii
A
1
MAY 0. 11)00.
Iriai. Wit and th iiita'i Viilt.
An old woman aelltng orange cm
trlved a the royal jfrwelon drew
near to puart a little nearer I ho barrier.
"HUnd Uck, you wid tliw tMUiktit!'
h 'ruled the policeman.
"Arrab," rep'lwl the old U-iy at
one, 'uiebl her reverluoa 'd tike an
oranga rhafxi eoi-ujfi, too, an' Ly tha
Uikea I'll give b!r one all for both lit'.
6Und ba k, Will y, her Uiajealy
d.aaj not waal yer oraogea. Kvery
UAj know"th police-Mian fall La k
on LU ImaginatJon 'VveryUidy kn
aha halea tm.tg-H."
"Tlien glory ba to fi.nl, 'tla thanolor
of thlrt alio he tea; ahe'a a ti'fy aoal
af Jer all. I Wl.li I Lad aome greeh
Orgra,"
Another lala run:
"Jrf v oe I, a g'l Lf.Ul, J.rvey."
"Weil, Kir; whK:h ly wi.i?"
"Aoy wiil Li a ioog aa I carl g-t a
room,"
"Then aiio' yef lar, air, j' l let
tJr go kirria and throw al.ii-a at a
t "
-Vt, T
" Wd ge j km4 tip tln, ir, a'j' 'lu
tl oi!y wy Ut gt f-tm io UiiA.
thia bight, if. IJVav'b t Jrf)aa.jr'
Tbea U a Uk-iu ao rtl tflU,lltt
t'ixr w'l k u ail tfvhrf a-r-M
t.Vat t.ao-rj, ftaaarfMr tt.aJ hN tj
l('W h iaat to J -;. fty biraaj
y fcv. La La-1 tfe L'b'f of
Jr,g Lef WifL bvft.l.g ;(? .wL
Jjgl jryUk-airb ,vaaa-,U..4 L:f
agk.O ib trtfUtiiltitim kit 'A )nr.t'
ba tVf Liav La Jf ftra-
ad ntttiy Ut IUm m-untu, O
gablrf-Ui-a !A ai.Jb: farb,iw4-
4 L fc rL 'Aub.jt
a4 a-.t a vHti-t-K j.;--. v
" JfV Nr
ti r. Ift l :ri4 !
tf L 'L
i' W a-v
v a-rr:! w1, 'v.ai av;..-J
- : a -r
f.
kw V Jf
; VU -. t i 1 a t e
Wl'.V -e W.
- v y'i'.v r X"' ."!
Jftb vvvl. .vAnri rvw I
vM titn.v.; j a"'7 I
.tav atte vaay a.C stV
4
arultal
t- lVt.
'
' ' V
:u !i.t.
batnttr Mukai
- tt b ill'.te aai'iA-Tf" ?Aaalf ftl TU.-
UU'.t- '.ut tbl' tr na'.untX t-tutl- ".ite
uttluM'f imi. jtu".t nut a.tt..t
a"-ae uMytfim.ii.g ut ru".i ". w-tt .
V aiU'tt.-i X. jttUtr iu'ifv
ul?" a-in' .:H':im(4iiiw n't-r '.m
', V 13f.ul1tttfi.3f .vivatrif. ui.j;.i a ytn.'itvt
ttttf U .Ittnaf' ieJi. ue ratriu-U, f .i
irtipi((i-.IU! .f lit' 1r4ftt. .aiettt' bbVUiit'l'
tV t'er.t- i: u us a- a vtr'.t ,0it
jr5litrtt. blf uir lut iaH0 Ur4Miiif
tf vt IM!ttat- i.'nig itfittb. '"
JllI.-rlKut tue ji. Juubul- eo!,ve
'uuf'. trTtf!t -ini tla U
b4tC Vtf is Atttui:.
"-'J, ; yuv Jiiolt ." jabC lu: Hot; t
im "W tl imvr tand avve.i tA
)oaituit. bu-?iiy' ixe Uiue uv e41tw'
tni aviJi. tie yti-f "
V i nrs btXdv' 'it rii) ii -Vtiiut
lit lnrfi it. 'tba- t-Mfujni jtyietl
ant- amtlit tnl J'tC tut .Sue enfjtvt,
tbrtr. ffiug va,ar iJwrv Vuu)liuijillv ut
I itninf -a.u-1 .it bw tptutta' ail .
"rb(Imy- ;iitf jrif iU-ei'. tt; uuuaiit
.till tlltW uib ilwe:aariirt tr cutaatnltrtC
bi :it WwW'1 ,iie ,a- jrOiff tv
j(. turf fSutftittrf 4'ff-' i tritT -Oi.t.' e
irfTlLf tu '
!u nifieftlu- u-'.itNt- liat r.tniu
lartl aa lie irT. tf g; tnt- .e'lliiii-i-
Witt.- .at n" lue Hut ,ia- lltuf. ttw
ttUafte if attat'tt te" lltUtiljtiAl.r' -fuu
Oaltarri. a.-) J tun Jtar ii.!i,ir.r -
bTTStnti t-uv.u-;i i ataif,,;! ltt'mHif :
;i: una- lefiT' atcrt- .fcinuwl- :tifcl-Vato .
rf ain't" .rtiit-
.LtiifC atutl 1:
!ar' wil
itobtri.: i.-aOl nriv -tutrunalUak.
dul uuwfiivta- atatf .notti.uutv ": b - ivf
I tilli in a-..t btttrruwi- Vru ,eP (-
tort .ttitwe -Uif Wiv. atuii lii-. -;iif
t-ltef f:jef. t' .tjlTAtria latUnna at-rf it
eu'': ttftear ta toa. i.fr atla-- te jJ
UtbrJ;rfK-
-7' & i ? A-bSJa.
Tt- ''Jbitf' nf' !tta- 'tibtart: -Tb-
V. -at! u-r' L-t rrnu'- tvnurfiiibo-- ttte
kbt iM.tnml . tt ' u i-rnyr.rM -.. . fl 1 ftm-v
t- tJIH!b ff afiAter'.'fbr--ait-r - ; ai-av-'
omiuUherC fC oatuta-t' ftaat-C .I-U'imt a
n-li;Jifc?uiiuac- llue v'. t5t.-Jf
ttanjrb.it" It ill- 'tt1-r B Itae. .-Midrf,' .
at.i. ttem.ir- f-u5ti' trr-rtiu. i
Ut.. -AuC lite- IbttiCti" leer' -Wiatn-ft
av.4-fiJ'aa.XiT'.a--iU t-rt 4-4iiite-i
r-rjirTt-rt. tailr. -jt: ifiK. taaaa. -w - is,
mMtmtt . irtat4- -r liter ;'i;iuaf fue batw
V-'6i'tT nrMT.- .m faertaitDcl -jbtsJ
XE?CU--.-' hat Wltt4jn.x. at: Vi
CXZbi-k.
AAitr";. lot.-tix v. iataaisa.; ij .
KAtfirlv. u twata ;cr;ttvf brtvr ttt-u- IV ..
ituxii: ' Ut?- '.avRtiirfui . e '
jrr-" fta-e- nr lio ; tmtat-r;- ita--r; t,AiurUtri ,
"4a'.- tibj.-. ! Litb-fi -iatiic lL-rrtv.wtt.
I&lJaiT. ll mTMmtot&'r'mUilr-tl-A.
tnz. -ma: ; TtxtnrHi -orit. t' -Lta-i
asaJT .ii :$w Ktmm -ltt. -tirirtl
-keTtiaVtSS . XTPx. II ' 4Aar ' . itBKtrtV &.
-wottaaaeejolr t: :&
. - r a .ft, alf.AiWi. .tvt t-e i -
r'fttwa - . i baa: aMl;.'ii ;
UaTTii;, iXtrrr 'Vi'.V
timirm,.- . iVi j
t. TI.3av ruaat-iti
' tti A
, iotd j t; -jil s .-rcBxruiiai.
mm wni.ii n't
1
Cemtu Qarrie-
Tito blank a lilult. to ta uaed lu tha
next reliKiit ar liow bxltlg dlalrltiUlml
l y Hie ( enaua !!) t llio .nufiinra
tra, al.ti will alart to work no Julia t.
Til. acltrdulea rotitali) irallutiii ahii'li
aiirrw -r '.na ruay thiiik pryxig, ir
fMwtfaa, or eveanlva n ttmulirr, JSmI
their riuiiii- r and i har a. u-r havn been
delerrisllied by 'nligri-aa, tll.l iy Ida
(Vtiaua add all f thetn hava
afl aakeil if prrvliiua ertiauaea. 'Ilia
only iuurtnt t danga alica i vxi la
Ihl aooia (UeHili Lave lri atau
d'b4,
1'aopln ara t. fieri .ff.ni.)r. at Uu
.ieallii, "li'iw id ara Jt?' kid ara
at tt WObitef what Maa II. a I i. Veto
ttteld f:a 1MB da 'f Ihelr eilUI, Taken
aa a a-h.iU II. a feottea am tn iii j-.tla'.l
aa any t laaa i,l inf-if matluM Ida I tf.aoa
OfT)' e,)iHa. Aa fctutl-m rf,tlala
aid ti.''iJu v. ry tir l.to U .f
laliaOal kboUdg. 'I he ahow
wha-ra hlil lir .let, abd
ttlira (jrf:v f jfi aM Ut
niHrt tfemaeia U lafa Of aiball,
Tbf rY.ai ffeat t,-im'tf a.
iit LiMi(, ..J l."f t l.fo .f
ftgfjra tfiytf (,fi,t eobriKioba J ly
Cta 11 (.-) M If a-elalf )rfrflef
li af Urt.gh of if la o':aaabg
4':rri(ig4 0.i uit IU l.-
f krt f.'i(.a ko a (.') of 'ii!l.g
of of it-arH,g ko.. a-d , bf lij
tUti vr ufii-i tA fl;Hor. U ii'.aa
fir ..;(
lo W "l.aw'ix'U" airti.' M il.d
eX,'i-a j:a .'.?;, t..-tm.isf. Uu
itctt Hum ;,,.). a-'er-f llf '-V.O
L-exa-, ot Jo ftt,: tfrfi tft.rm
t' a a MM'M a Ob ' ' .J-
y. oi, ;;i.'i,i-Mia 'i-oa - . ;.
7 t-'r f , ! iwr .j ..si-' rv fb4
a fjknj,j ' a ji .f--
.vl u. fwt .y- t lt --C
'A ft--. A 'r a .'- yi'j.v-
-Jij' . 'f - J " ' M l-aiavl ! -.
'.;-' y -j.'J m av -.
tv. tM.aU . J y gl vva l.Art!
cf o-tv a.v UaJt f M '. t-M tvf
ri tJ -sV OjrSx e.: J Mr Vit t.
O.Vt liJt f .'je b.-
i
4 evn Vi Wtf
v- fc' v..' v.,
5 '.'V'-V-J .-'.'jtat ii- .gta.-,v a--.-V,,
V I -; ia -.ma: v. -vi A. kit ift1 At
i WW,-.-! !M"t tp -af a.se.'t-''.
V..Vf
j i.t lt- 'J.itaV lu-au
avii ?rj.wva rJwe uvtAja,-j f
- e,r.t . ,
it g i A
.-'.ni w y 'a ;uv
ll i.i -'. i.(iij auvdarvarr, t A
tua- v ..a) .'ttAiiV v4. iv.ttavV a
V y v " " ttw ( ivtaiv
wf '.t.ui iy.
Ie.uct au7 tK..'rt e '.t-U. e.-
lue uutt.-4 a Uv at ..V,t..v
I ue tttaiatu vt ttaa vtwtf-uw
y a 1.. ..a v a"wi'.uf .ue
u-.tv jA-y viui u uv.ii.i-
a'u''.'fj ut trtua ,tt
tr wi-y' .'tMi.- ev'J
i i:fctttiw..At: t-. iut tixib-tti.
ti.,' ttu
U.y'.t'. te rw' -.vli.il'.Uf
ba .w IUaf ttvitte
Jbtt u.t.v .ttw.'ukj: uyAt
.t i't .v .te Ut.li.
y.aa e w Uutrt taUrf.1 .e ,m 'own
VTt.t a'iii-1 I pyi'., ut tiutlwl',.;
atutta- rt.-. a'U -t,e ,ctti ,v nfj'.
; tii.r.t?ttv -4.y;tt.i.v.f u 1 -rttf..tt.
vtrult ntul- . ? ef .
-a-
'.t.Vt(.' Viti' .tOuta
' '. (wti rtaii'.t..tA.tv,ifw .t i.
tf ..1.t34jtut:tl-' u..),la- Ui;rtA, a.w.lr
tatti: tutte.j, e-tator . .dftt i'w.!l
.vtdaui f it. Ji.i.'n-j' I tuttt. t
itittefi- ' .it 'itr uit ,.,alieut ,J?.-ttt
KUUtat 'hte ta f ti tr It' a.
tf' aJUtitUtT.I' ifHfMAU tut" 1 IV ..SJT
V '., lAb'itv tae w..,.itr JaIhI
r-S'.i. y.)U'...r .Vvut it. vt-r .jv.4ar tf t.k
itnC- ye.t- .Una ir..iu tf' .w
rfiU?lil , til it.H .f-nar vbttr
tttd- e-.rt r,'tti;ta.-l: V,-btt-.-., . 'U
tUU'i-I.t-or f ".itt.ita b.:ituttln.l'.tttt- 1.
,iii.Ut m aain; -jr ft. ttdt. itwiitta
terfc. tiki .ilt-i ilu?AMr?r ,.,,.t Ut
al.it. .t un" t-r.l wj .tt-3.bto litw
tttrit artier, . t rI.-A,- if y;iMa' wiatitaa-Ulil.fil-..-
,11 t)l.r.-l,i: i...:' uvtr'
lturt- I . . ?- - ult ,aub , yr.fvS.
VUltllf' tn.l.-'tv.-v- i,atua- fti.f '.u!utee
rtItiei' Utid(lii,r tt1 ,Ntivi.lf vf
t-?i- .tf -uMtl.it- ,attl it 41 kAfclu-.if
Itt ;V.jvtlr. -. tTi.1 ,tteu- i- tt.t
UAU'tw- ti. rtlt''.tf . V.KtytcKittfi tf .t l
fffuVtrr- u e' .i.-'. ..t tti.l luri --v '-St
u. tiytrj 'i.v ytitt- e'.Nift .
ttot".!J- ' et ttTa- t ta ftatti O'Mtr .
-rjiit-i ; .m A-' .wm -Mim -tetj-t lv'
b.dtintf-; .tr ditr tiw. liti. t.i-i.
erttiitt. oWrttf ute i-t Jf.f. t '.t.t-tr.-e-ctl;U
J J v A -,. a u-.-J-wi4.t-i-1
fu-.e;';. ,-tt!i ' ' flrf!a- Ii
tafltrr .-,ivv" f"v !'- .a t-C-f
utt--t. .
4 jit rrjeae
ll-fi'i-
o- e-
;i-tit.ia i.t- --f.
r t-r-ta-ril' Tri.
luc- .-rvl-riV- t.f
-' ;
i--li-
e'.fti
twl-tt t-rb tt lit-e;
' t-Js j-ti-iJ,' rt .wsaf. r'
-tifiKf t, ;ifii!i-y
. Ul lf: Utv
i.t. Itylltttl . f.fi.-
Te. ir -tT,'- bw: ..
bieatl.
art.-t.
,Mr-.'-rJ- t- te-r batitta' .f"'
juti. ii;;t it la- -n1 t-f a o;r
htte wf na-' fi n l--a tt . if' ii;!..
"ti'. Li- - Jr" Ivu-if-at' rl-arb-.
-it lN-- ;f --Utrf.-Ml- ' liiat-a. Ir-
11.1: - ttrat nt-t' hi- r,l '. i- --1-ti'
. ta, ' fc X- -atrttae lM.fc.;e- rjt Ji .vav;
-ue' J V t'-.OJ oil. ..l-sat -ifiir
ifi int-jt. ta) -v
'.V'-jt' 'iuv- f;nrt--t- fut-k- -ai. "
tket?iirtj?- f.:ZvT,i ;4tl'-' . .'. ae; abi :
V ' .f.irra-ulttto .Lta
.aaa- aft arf tail 'ibt, .
b ' -rt . -
t-tATtcrettri-t-t-t-1
. -otrifami-a-r -eta at-;!Mt--r' i-f
; etPtrrtiarti;.
aa'-
aa.-
lii. U-iCt,bt-tt.
Jl -f-jf-tA.'aa' : AtaffKa.
obi. :i:. -L' ,ae' - b -::.aa:,M: .rA-A.y , a- !..: :a.,af
rt. At .-ft t.Warf..r.r-,,t: ,,,,-1. .a-. .ai.,tf f
!ltT'!.lti-t!. iiatll?.-' .fttbt.1": : t-a-bCi '.. ( e' 1, ..'
St'-otTUt.ttrt latHXiaarJi.tiA,. , , ,t ,4'.-M,i. 1 -tJ,t-f..r- -t ...jf .
liba a- fil..'AI. JV ai riarlSav jr - - r - -
ftl-r.i-.-JLi.i4l -eMW- ac lite: iaaat . tata- '
kPTt; u- -i-tr. Kcivii" ' arr. : . - bia '
ttt..rstrt .a yuf rr at ;i-,i-,bt:
irrjiti--.' iuu-- -ist-: f-Stfuia-e- -rtaa-erf -t-jr.
rfjaa.a-i-Tl!iii irrwttaMr' "". -tf -ftaii.-
,1c Tibrttte.
.6 VJfrr. .-fataaar :;ivmr
WHOLE NO. ar.!H.
CdaJiuaa of tlt touthef N grc4,
Oaing to (Ii. draread !rrkt
of imtual rial i-JiiMlntiitia In ttia r.utli
it at-ema betHaaify alaln, allligrwl
(ilat Ibf" lieaa add aiiitiala, thai (t
f'egro faiiialna, a. ha ha. alaata Ivan,
tlia groat hi'l, initial fa- tf f lha M..i.tU,
He U an-r all f m.i...l(-iHMia, aa t .a
lwaa bneii, In atf f Ii wlLiro. N rai I
all H:.(tlicfti tutiilnWIier. itetlva llirll
itmoiiiti ft'itni fanllng the land to hrr"
t-itianta, who eulllvalx ilia rtt.ji tinlt f
(ha owner a i)lrei ll'iii ftts uoilal thai
I. f an OVelanrf. ,ut leaa IhaO ,' -
tent, rf 'lift l.cgf'i faiw aa tlng iimtcf
I I. rati fin (lll.xia, 'tlitirrft.ra, aliatem
l!efil thera aefa f..lierfy i't l de
MVd (i'-'it ' ii irf'r n alu.( and l
f;f(,ni t.f UlK.fi fa '! a !l'al UtH,
tituH MM f iha hr(j.i. .f l. iljjr
Tia I ni.'l;liiia tif ifa au rtf (lint Ii
faOMi tiH lhaaa .fal.lalli.t.a aa Ilia)
cfa fturilig ataVafy, a.i. that 1 1. a
oaVbaflff Ida (ai.'l la J.tlU Jia.) U
oy , at.ll hla lai.fia. I.ui it.nsl boy
I It If )!. 1 hla do ..ta - on lila i.l
lrita
'llta la r4 Ida ehyhUai ilat.ai f ut
Ida i Mtli.eO, t.rff f't i .tnli.(f trtaf ad
i'.'.i Im Ihafifit i-U-, O.ai.y of Ida
at ailed "ui'.U t-' kfa LliU ' I dan
I.Vh at li-e.: and Ida k'tfrfit.i of i.ii.
ingll.ay ln.,afl It IvH )i! Ut baaa
lb oaaff ' b.(t Loayy," Ml,u
.JO I.U'a ily f..r aii;.g .,tu l.i.U
Jti 1 1 a-.i, ( I l.a titgf'i I
'I'tl.l in M. I'.al. ad e''J. I.a'a
l.i.'l .j.,.f(t,:ly l ..i otij '.
t !; .i, 'a an ' aiiv . A j'-idii.
a i.el a)aa) f !.- .'. I
b, !t4t (trills,.., l.v. ii.tat-a,
a.-J ali-i, t.JAf.a ;l. a1c.(4 lt 4.-ta.i't
L.g O e,t; UxiiHf b"-taa
tj, t,f R.'.iaO b.!V- .j.''. la
i .Mt; b4.y j.j,.:. i.
w,iit;(ta" t Mf V?n.if av
f. V j,t. 7 i, tf J- i5;. at-it'e.U In
(ix.ta -,: J..,,,'
rAfyt fa- fJ y a.' ii l.'.vaa ;.,
Sv" baf'V A f.f
s-t'vri tt tftt 3a, I if ?iv
,. .V liua.- Mli;.
k'-'. t. ' atyv f
a 3 .".-.v Ct k.v. . t .-." ,.v -
J e '..i . tv' V-. 'LvA'A-a
; -jai jiwti.... t..jt
t vifSf - -vl i.yAtiiui.f aj
- ? .-
) v, utvAiuat- :j-v f iVw im. e j s-m
t V e
; ,vt". t c .v aa'.j a ot--.r
u.-.-.,t '.Uf si't y
4:.,iiAuit w. A'i.'
t V
it'.- .
, s
b e 4t AvI jf JAr' .r v-.-A.t.i .vt. tt? 'A .t
. uvtf -.'v t M- it v-Aa-t iJyy .v
--'-tt t lA U.' I ... C VV VtIWtA
,t.'f (1.. .1 vl..l.u !'
r t-a" I'flut tw.sri-. J.,f t;,,;.C.f.v
l.i.'J "'' tl .1 t-v-sv -t-rt A...-. A-K- v-te
V.t -it. yuu. utr ttwlif f -'.saar -J-utf
t-t-.. -l.v.t'-.. jt.A-a '.kt-. .A ynrf
t U' t --.t Vt '. U . . VA ,W H-t tfl .U-f
v jiut.itf uf iiS m y.W r'' :-A.t
"-ata" e l...u-,t Kilt1 ,v-,u.t: bt.
-
.'1 ,
,.trvi.
it? . t.Uui.t..uV .
1. utii. .
.-
') wt4t- t v.-k-7 .-ut -V.-I-' 4-
laltt.i.fl.stt- V-f a- i. ......
if ,'rtr u.m f il.ut- m- iIav.1 -f
W t tta- jffti- ' "..a k. -',.;' -.4 .Vkl
.ut u 4..jiHtttt tA4'!- f-..t e t. 1..-. '
A'' fit ii-44.yl.,..,. .y t yiA,tt '.umiiv
tpnw UrtUt',v. liA- t,-vriulf w.4,
C.--.tt.tt I !t..t. ,i.,e iA' vyil.l' li.AfW
w. -e" i. Aiirt..? -,:i -y.;. t.
tt.,1 tf ,U-. A.!. u' '..a lwUl.i-1--.-.'Atl
Ue .Itll.l.t4..d' at. jf-; -4 Jt.jf if.yX.
aWllt- -U' V I ff ,Af .tlAlAA tT '. I. .i
tan ttll..lAt- t-..-.,-v. ,v t-.t,l,t ..,
l.-- flllWI : I.1M1IA V.....A' f
j'tl.j i.VA.i-t' f.t nl,C ,.V v., r r. , '
tf.l 4t" ft -4VAM. .tt" ..f . ,J-,,.I,.A, I
Ci-ctbut- e -i-lit .vi-ttst' ..r tA,,.A,- UiMi 1
:v. '. ai , u.. . i- ..i.i 4.....:...
t; e-t; -t Art'r C' ..l... e---tt' i-i'
.f ,,',ii,ti' ,. ,;,H,i,.t-v. ii f
t- w. IajiI v twv tv m,v,a-h.'
Vitt: l- li-t-f jt 4a,, .v ',,.1
u.tt tf t IliAUtt l:.iUI , -r'w. t.wl
-Aia .tf t,tttftf uf: llr j.;.,.,
b jJtAv U p jiAi -f? t..-.. tf. ., t..
WuttM. . l.t.- I t' .i V- .:.rlit.- 4t'-.4l.
e1 uM- Utt At-ti. i.l..f tl rf' 1,41,
'latH tft ' .War ji-nw - ':.,.,. .f urf..i--f
-tb--.V J't-f Vat. Utt.Ai,i- ,.-t
ta-iti ut t, trtut.-fi. '.i.,. j.
:.i,lt ttt t-v e-t- t- A' Kj l-A.' . .Art -..--'
"a' lt. ,:.,, u-f lb. t,. it
tt.t-t .-I.A f.ft rt.,,tA.- t . .1-lrtA.-
l."i '-ttVi-t tk-.. .iat- ...ti. nr .t-f i.t.
fvi itb.i tt-;,! I, .;ii. -r" a-.i"
tt-pf tfl ,lA--;i. JT.-I.trll- frl .tf J-
lUJl!' tt,f,1rf AatA-b 1 I. At
,V74-.Attr :-ft-a. - ...A-At. rt rit tU.iAlt. iav
.t..i-a - .tata-tr .rllri-if" w'.,- t.. A.
u' f.i.,.f. .i,-:-a)V tf,.".
a. rl.A-t- tri- tt-r t .tf JI -,
-eit-t' ..: t".l i,l t a,.. r-
-a- rf ..' -;..-av;.i'. Ajiti' ,V ;.. ,
f-i-lV "-ii.t,. 4t r nU ". .ar -m
.---. I .- ;la-e i..t.v V-.tt.tl. V.-e I.av
b. -fi-rtA-faatl'.. .tt-'- i: J-.-.tAtf' J'
t ,. larttl bfbiV-a f,AVTtt' . !U
Ua-. -iaa. . '.VI, ,1-, 1 u A,.i,.f; a-
f atia ;;..eJA-.t'.,f ,l,rt,y.t,. jr..,.,
-t-H-f . t4 I ,-r 1..-4 r, .,-.
,t.el
'tit.Wttir -fr-rtV .-l.tvaei fC ta.- V", tte: a
:it', ftal ,A..l .at7l.-v ,).r t.a--lA-t
.ant.,-,-. ' et-rrt.- .lm ('. if.- fa-ataliAAM,
. iaaft-. . .')-.. .la-a: w?-nt ,aaatA-aa ; f A.aa.ay
.V ..I.aI . '71 i'rfufrulfrr i -lirtr
-waava- ' ia t f .-T- .7 AiiM-a-. ryt-r.Mr.A-ir' t
bi-' -elatue ea- r. .' j aa.,-a-' jevaf:
sdftdijr'e-tt-t-A-- ta-H . f .Vu .aat.-l . e.ata-
rMatrfn - '."' bt-f. t.a.t. taa-.d- .r aVflt:' il
.-rata-f;i S.WV.. '.t'l.tli: ,--' .ar raa-t- 'ie
' - ln, "
at t- -aai 1 .-
.t- : ;,a-r- .tin ;ll,. : n- t..e,.-.Aat,
'.Vrff .tonf eiti . aatat taw- A&r
t.4 '-'"if" 'ait a-sa -,a.ta.lxtfl.fti:
iiAitvt - - t' fj-- ,.a-r)yrA Aae : .atitr"
-ta rt ; Jimt-t.. b-al i A-a. tat-trri- . fca-K-t
iir i ttt-4f fltaeti . -Jftbiar' t- ,
-! .ktt ia4V-,fl4 'a 'mr'AP-
1 t '
1 do i ff iii; y tl.a
i,iuit ) Ij..i..a )..n. ra I
fit Wi It., f (rt.it.a mj l.a M'.lM.la
i. Ida Urt In Id. -..ili.. A! ),. .l.i
lit ll.on ucmt u.'i!ilii Idey ..
Id. . .ta I dl lii. (wii In
;i.f a a I. an ) ids aliiiv.laMa at.i
il r I'' a l l ail., lit tl'clf (aliatai
i.lUtf (.ilia ..f Miidd, ja Hi. alaln
J.uM'ial,
,.f fum Ida i.Hi.lu. J..t lr
uvitHlly nii. Ilia lnct'.ladia r.nid.
ko.t luu.l.lo wiiiii Ihry i)LrtiitmiK frnt
llm Iraltl l Net t'vy-s 'Jtiert Ida
Idiiiiid i d n i i (j ( i.u,i I miiiikiita.
lil llm iimlfarj, Ida ttieil Wdu r
In. IK.ll.lu nut if lh. .! ami fta
ruling Ida Lt4 ami alrorla tf I.Tvnn
vlllc, ara lu lull" and j v ! iot
an l Ida aiiiHrial and ldnt.t :aiitu
only adita .i Id. aineiai liltaillv.
Olio distil !.! turn ytrta kUnt ldr
yiiUr., k:i. ldiiny ana rtt tr U
-aiily, xmnliig fi.iin a. me aii'ivi In I
lilHiielii dal le niuli t. Iltil Idi lo a a.
in.! a yen a li I lit ilUl.nd Dm (a ifi i I
d I lea ( Ida ecMd-if
In fx u a iiloi.it I. Aiim, and 11
M ff at i I'd Infra. j.iu a lialule tllt It
.1. .1 lll It
A wto llli'.o ftit ran. ii tnl i II l lj
"uicn'a Firfiin ' of a lu atidi. t.im a
futti-fti Itilla In thai -.! do i.f I .l.o..i
aiiii'ka. ei.tf aluiid fl.ttut lilii ii rl.,.
Idal ads da. a ft..m 4 l ofrf .ill (nal.d I
M.ll i.f ii ( .Kf Pili. '.. I fi.r It
ii.iirlila al ll.t i-l... i.f a li.nd
dalnd yiiiing (nan ad.i aaa ( Ujli 4
il.ll and atil.( lllrtii.iMc..ll t alllt
Wlitill da I. ill. t!i lit l jci.1 a 'Irani I.f
.,l aj . .. j.tii -a Mt Ida 1 dil l a lit 4 I, da
j a '(.in. I II a n..a
'licll.., llillti al," aald l.t: .ily.''
Ida It'll, i.t.a del I (I. a 11. .ly Ul.li.d
d. I a;
'V-, . I'i (it i.'.f al i t, at lnra
at. lie '.'t ta ....i.ff, lliila a-ld
it.w y...,t I., and at it.ii. Ida 1 dil l I Ida
aim, i.a a t.lt.d aa jr ' ! i- '' a i.d
0 l-l 1 a nw.uidt.ii I l.t. Iimi In ...
M.ul al.a aaa 1.' o. l i.rf V I'd . t !.:! I
tlifada jt.l.l.tl l .tf (i li.i.li a d II-.
t..t'.J-i il-an idti t..i..f and a l.ts l.tti.l
I, . 1., a 'm
V. i'l..r.t a a i' .. li t loan
Li.jj-I 1. ft fl.t. 'l-a' .( at.l aV.'i atadl.t I
l, Ui ;.! I.jp II. ..ll-l Vl...lt
IS.a f..i.; .,tl ii i.j.ti Ids ll-.
1 , i !.! LittU.f .. .. a..'i II a
II. .i.t j fc' I, td : . V f
I.a .., i i.a I ,t t" Uti I"-! . sl !
t.i l....f.i', n, f. i'.' a t.',i.i.i I .
... af. ,l Cl' , at.d ldlt '.ii. (.(
Ida i.r-ttt u.t.l I.) !,' i' ...
;.,, '.-a lfl.-. a'.-l ki'jtlt.jf
".; ., b.d .f .::.o' I-..'.. M
l-j..; I 'a m.:i.; a t ''
't '
i.t--,A.4 i'r v.t,'- i. -a
... , M-.-v'b ','! "'. a
t ,.. tj
I.
-A t. d-
a.tl t. Jtt. v, J
av a ' a r ".' I 1..- .
....v.v- ,- e ii ' ; . v v
a l.jt-, I uif.tu .r .
. a-,v '1 i t t ;
4M; f -t. J '-L.K Ml; i
.V.. i . j , i ' --V ,. Vvt aitt
4 t. e'-Jt i. t. ' r
A i
Vtf t-.t -J a '4
1. .. . -v A-.-.--e
v-v -i-Nf 1
t
1. -rf Aitv .,- - -e
t-t 'r -1 -v I v.V
I
f.J-
.it-.- . 4 . , ' v t.
tf 1
I t.-
1
1 '
f.. t - i- .. W
e J.-J ..v- W j -u- -i
tV .
.r .1. t,....y.'
4A.4; , . 4 i. ..v-vt
i'ma'
i.A4 Ntf .,a .t.....'
' t....: l . 4 ' t
' kk-
- '. ... ,
J - v ' y -i
...t;' ' ..',.-.t
It . . i.
1
.ut
l , I .wt
it' -.4
i.t e '
1.... , .V f
1. --v
,t,...VJ v
- A J ,1 -'. .-,
v.. ,t...,A...
1. ,1.1.... i-f ,.-..,
. I y y.i J mi'
r . ;A . 4. , .1'. -
..t: ,-. r- ...v ...1.'.
- -' v V ,
A--'..l-t .A- ...-
t t ...v
t-r.'tA- '
AOArf-1...;
?--... v- e
.. ..; .
'tt i ,-.
' V
e iv"
..(I.I.Af
..t
A-. -V tV t.-..t-J
.i O I a
t .A. ..A... --T. .-, tt.il'M'A.
.:,i. ,...-..;.....
v.. I
A
i--.y--.. I i -t , , A"'
at.,?' i.w ,tl.,t-A
y e t-.- ' .
-A-fctA,! !.! j"" jyi.-t
.4, -,, s-...'. ..I V...
. v.t.,
. rw".i.- -..
... v a- ... .'
. 1
.
1-,. t..-..t ,
,t..( ....
-. ! -t
-.."
V eV
re'
- ' '. .
at'
1 M a, .
-tei at Atl-
.rV -v
A...r' ,tl'..,
; a-r' da,. .
a. . r y
..w.w,... v
, -vaa fa, 1 f f . 1 f , t
-a.- y f?i 4f V.e,
twits'' f- I
.' ---( He. a..1
i- e - ' te , --
--." aa.-rw
j-r' ti' i..-- a ar' y
afVtV- . ' k- He A. a ' tV - -
tf ,i r'
a e(-,I. ':
r.v . .f
,i f.iaa.l
A- 1 t
, a.- e il ;f
-t. -t--.-
J.t ...liXltiliAy f A,tatl aaa f-
i' . ft f A--AA.aa.t
i.v. ("C;a.ai
. '
t...i.i
. all
47 .l,t.
l.a -a .A..f -a ."
.aia-.. ar' it.t.tafi.-J 4
... .0 lia' ,'
ri-: a"1 "-t.t.r i t
t.a.a, .-.,J.ly . ,1,T!.,tL
,.A-.ai,. . .ar a-
,a- ,ire
atw-t, l,...l.'.,t
l.t vi;..l la-Aa.'
taaevaif - O.iaf !aai ,-.' l.aa v aJ"
1-ak ata ' a-.'ai .1'
a". -faT-aa-' l.iia -, ' f'4 .'al-' r- tr
.-Ia. t.a .'-a-.t. J.t-J,. V
jt a. '"-t-' tV: ait.'-' iti l' laat
'aa'.WI Jf r a '- .-aa-at.' tar vl-
J',' Witt' J f ,t...a-AM at.,,-.. rf-
aaenaar .i,s. ,S,a-r . .-.-al .,
ai .fati.a-. VlrW.a' ,t..A.i- 4f
,raar V -a' .-ta!tla.aa- . aI.
.atia '.;:- a i'i ' -ia-V' .-ataftV b- f.rf"
- t.b-a.t-..ar .al... .,,.1..
iata, ta.'
,-- t-a-i fa.
t ,iatl f"-
' ' , . a
,1 - wV.a- i-a.-.a.1a a Atf
,f...V,-- J.,-t.4!.
abai-at'i- -
i.af --4 '
TT