The Pittsburgh gazette. (Pittsburgh, Pa.) 1866-1877, June 29, 1866, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1):,1 1 ,.1 \7l-171
PENNIMAN, REED &
YEA It, HY NI
1 • LI: Wt rn, +Kit% r
A URI k $4.75:
h (1),F.-ctte.
FRIDAY, JUNE !:t..
El ItOPI-AN NE:4I.
)14 , a hiir• • !'
111
IIM!
ni~i, ~~i,~...~~uni
311•:,
Tit , 11, \
MEI
I ~,r
=ET
N
=I
111
=I
=I
=Ell
=I
\% r.
ESE
Mil
EM!
=EMI
IMIIIII
A-.
NI %
MEM!!!
=ME
MEI
Ml=
lIIIIIIIE=III
Elllllllllllllll
lIIIT
=MEM
ill
=III
2 tnr; ni Evrrq ~c:~
IMMMII!!
MEE
i , ,.... •, .0/11.11,,t31
ME
=ID
OEM
1.1.- .11
:111tt. , 11 Ito-
=EI
•••••I1111•1... gio r0.p1.1,
-I I • • , 111111.1”1
.11 .11 .1•) 4,••••ri
I •
, u, ln Lill.
ho
1%
111 pl.t 1 i ti
Mill
=II
oi.l I ti• h• rt
111. 14.
=I
=CEMIEME
th fr , trt, ltrot,•l,l 11/I
rt•tt, ..•,, t.tt Lt.,. t,
nuuili•r
)..1• ;Ih, ,
EVE
1.4, , 11 , 4 th, I
`.11,11 0.111,1 gIY.•
.titii
Iflj.l.
~.•
• •it• 1.1.•,,, ti..rn ,
1,1:1•• 1V..., /I 111111./ trr111,..1.,
..1.
i••••r12.
.41 .tol F. „‘„,,,,,.
.;
ih,
.. I .lll"thsti,
, Nl•rai •13‘... 11:111111/ .
A ttt,rk frtistur.R of 4.11t,,.f,,ri
rtp.l
flini I 11.,•• t•VI,
Dill. 11.
_ . .
..- _.
„, , ' ,'-' Alr. :i1•.,•,„ 1...,
—... _
I I Illi• :I/ vIN t• 1/1 . )0•(.. , 11 ~,,,,,, 1.,
. 0„, I, 1,. Kerr „,,,,i : „ • ! ..,, ,„,,,,,i„.1•••1 I”, r•—••1,.•,...,1 .•y nee.a- I " 13 , ii ,
••:•,..•11••••1 .1 proFirittio!• • I .Latr•-I, Vlltt,•,. c,inn.
-...... 3 " '
in,i,;,,,' it ~••IiiI,14 • 11 ••I 111 11111 ••r I :tudaislitil ' Agent. lot tile I.nou to Poive Plus. r ' s " ', , ~, „, , 1,,..”. ,
1.,111. a . 4 ...1 , , e . '"‘ eill '"" .. ' lol . 4 *liV.• Ili- .!EW 1••xl.., Jil'•'' ,• M•••31‘,.. I••iii , ,n , I•.-1 0 I 11 . ...... i r „ r•••,••"'"'
matt a.l_„., .11 , t. l - ' 11 ). ..1.. ann.ounee.l 1,. It, , ~, „1„ h. ~ - ; II
I'• {III., I roAtilietlL I will 1•1•412,,,•• 1.11 i li, tt i „,„, " • &II .N 1 I.ltr 1 1111:/.1116 ~, tlollo.r. ~• . , ,
i• - • ',..,, e ' 1.:::,1, ' „ ' ,. " .,,,,t1,, t•• mi•l 1•Ital In tn.: 11. , /..1 Mt Nl••rs 111 t laiii••••I 111.• ~••• l• L. ...1
mil ...Ult. 11 , ...1 I ~,- , 11 CU ' . ' U. '? ....'" ''' •,111•••rn.,,,,„ „ r i„.. • 1 1 „ miultnim until 113 e arrange- , g••••,••• r - .1••• „ 1‘,1 , / 01...1111 . .10,.•1 it I] , . ~ ,
0,1, Lr,, ,t,,,, all 0(110 - 5Y. , .. 1 " 0, U. ,,, 11 , 1/i ,, meta,. csonlemplatol by the 1 ren,,,, ~,,,,I 1,,,,,1. , ~.,,,,,,,,I h. , e ihe t.rarp• "I ,^,, .., I"- , ”P
-1,71J1.1.161.1.1ed caul possibly eliect..
r i lkn gtlVetameuto are MA.1.104. i vg,t,”.11,1,3,1“,1icti11y. An I. egaravni U.trii 1.1,1..•
VOLUIqIi I,XXX.---NO. 15-2
CITY ITEMS
=1
7 , 11.• Hisbl.lota
11E1
MOM
Pn re Li nen
I
Pulled nod Tucked Muslin..
I.nee
I V 11,,. I I.n
=I
1:1=1
=
00 r It. pilinlit". Iptde
hvstp and Flll.llbomilble MAIL.
=II=
M
=MEM
I=111!1!
I ear% ol Stallt•rtn, I tlred
=ISE
ME=
=MEM
EMMEN
ito•letter•• ..414.tuncli littler
1;4 ri %,! I -
IMM
=lll
11111
MEM
I=l
t4.10.1k.1.•
11,,•rt v.r.•
last•
Ell
t to,l
lo.•lishiy. ItILI I 111,11/
.11.. I. ,1111 "1...•1 pi.
kt , l,, i.i• .t }l.•tti
11. Mit! kvt a IL I. I,a It ,ar
-1,111/11.,1, ti..• 11 •ale lasm 11, ts 0514.11.1
. • 11,1- th.
1110 , ‘
=I
.•, ~,/:.•-, the.l% 61110 , 1.1„%u
i L.t.t. ,t 1.1 11141111.. 1111 , 1 foreign
• ...”1114 lio •Ilow hitt
`• I I . W 7 T
ll.• 1 ig.krnt lo•Ii3r.• I
art
111111er.
I. tila,'n I q.lg and Patent Ml-11Cilleil4opot,
.0 -4 Ms.rkot nIl I--CL. corner 01 I.dtinund
=I
111
FINN CALIFORtiII.
g 111/ in 0
.1.1.0 n,. 7 b114 , ; .n1l Sca:7 l lt. g y ., :ol T."
A • f .I..nmoti
=I
lII=
;:~:
••• IJ.•f N 1.1.011 rclut to:, 11,01 I.r...;;;tat
.;, nig teO;;;v1..1 the 114.41 ;itllvt.ol,of
.:;.., I; • from rre....{•ut E. 1.. Tils;...ms, urkil
;;i •I ht..; r-etturmind hi* et—r•;;i•
t”..; 1;1;11-
1,. ';.• 1... 1.000, 1 o Well the lat., 10+1
;. 1,1, .1 It 1 VIP I lerlyetliery. E.1141/1 111/11-
; I; •
~ M0001.4.1r; A Ditctler... ;;1 loals
Is, :1; au', .1 t11,..1.1 Von. ;•;not w; ;,"
• .‘,•• ; let 1,1.1011 b. Newt;
; , .•••1• , • • ; • "1 ; ;1t.t.“11....i
I; , t ; '•; .;.;:;;;;,;; ..;;I;tr;;; ..;1.
e It • • 11 61.4,114.41 toll 11., ,terrtt, I
' 041111. 4,1 AI
n.tr; •••m,-
~,,t;t•e• ..1 -;-;trclt.:, 1.0,1
;Irigt.; 1.;•,11; 1,10.1”.
?dup. , ;;•t.i: IP. ,, ,grmiT. 111;
I 1/;1.1. , / , tat; 11110;;;;•,
Ell
EMI
4.1111011,1111,
Sr. 111 blot. .1 . 11.0, 10. :111.11/1' ',Mt .1.,
let! 1111 I 10n... I.lil •.,
11 1 1 el 01 1. , •-014 lion of 100.1 In Ikr .1.
tli.• ,t/tto. ..1 Inne, ,, t, 1,,, t;„
1 otle , / , tat , 111 18. 1-.1 10,1 1m1,1111.1.1 11l an 1.1 01 1.11 1 ..1
,o14111•]• at,.l -1101 , 1. 111 1 11.11 011111 , :40 , 1
ol the. I 1111,•,1 x,i • 1.1t,•••./1
ht/lams Illtroao•-tratir o.lgrotw•lonal COW' tr". Ih . ' l ".. " . "” 1111
unlion—llasdlenbll orktgettltoo. 111101201/IkePti. ”..
11•„1.•
11'1'11
11”.
."
1111. 1.1 1,11 I. U.! 111. I 1 ,„11)., 1.1 "1 1. "."' "" 'I "
. tt •t.,.... 1,111.4130.1 e ( otivent 1,,n,
„;,-; :. , It
Sllerro.l itrt,ol tog, taut to-Ilay It w tta lota.
II 111 111 1111111,
, 1 , 1 1, y o „. 11 ,, 11 1,
211111 1.11111,,1i/lail. ti 'teen•••••• •° • • p •J ..
lit
.11161/t•tt It Ult. Into war In i"' ". 1 1 " °11 t 1 . k " . ."
p1....n.1 vat 11l till. 11 1011, tlettOtriog too '" M "'"i "1"'"' "1111111 111
••• •.r liontil,ty 11l .0(1,
1.
I r ' 411.1 II) . - - 1"°••• •• • • T 1••• I ° ll 0,1 . . • 'l' ,
•••"•- pools, till- Itivromme. of rail,, of opon "i2""'
p.0r14, I. 11l Illtitllli log Lite reatoration loot, , •Pl• • •
••• 0 1 •• i• 1,, Pre.1,11, 1 1 , opp , rl.ll.g auy arlotroltutott, 1111 , '
:.1111.11 to tgle lot..t]tot 1011 at prohettt 11101
111..111 vitt& ing tl ll ott 110110 1 , 1 Mate. were ever 0011 ; • .L
Of till 1.11111 ring the Otto rattollion, opiate- ,
.I •Iriil.' IINlL1•1y1111I.t 111 11l `,`!„.r"::,, `!;";',", 1 , 1 . 11 , t.
111
.11 1111 wa_altll of Lpu 11 '"L"L':."
• 1t•tit1.1....11 , I,ttottiicti.g kilo Irtaltolat.loo 11l 11.0114.14 ml "" 'P.
11 0 1 ,111! ,• t, nn arot clettottollog of 11.. att. oallonal
11t1 , 1t111 leglaLaturo Lltat .•VVI) of wealth ,• `•
!iltlll ..1111111 -1,11,1 L taintrl , o lion. Id
\I I
) : of
THE PITTSBURGH G i_ZETTE.
1:1 1 11111 I lIITIIIk.
FOUR O'CLOCK.A. M.
THE LATEST NEWS
!Eli
CONGRESSIONAL PROCEEDINGS
IZOE
F s.I,dF -z
=I
N, ' s
MIME
=ENE
=I
tIr••1 s,•11 r.r
au 1
MEM
DEMI
SI iSI
=IEEE
• ik art.l ur 1 111,
lIEIME
ME
St 1. 1
t 11 .1
I=l
t •
It.e• ale. •I ....
11..4.1 1,^•• 't
.“11 ninet•l t.ln
I ^rnenta• tnn.l. tel
1.4,11.1 iv nt.c . ll( rFir
atn: t n •ttt LI, I •n. 1:. 1.1
t h MJn:nnit i 1 . 1•11:1-
,S 1111 h 11,,,4 , 1 ~ii on , •n•ln., -
11.
11 .4ala 111c111,.1. 1.1 :lid .11 II nlI LJ , -
I•PIL ..1 11 hal /,01 ip ,n,n n I I ,, rlng ,
, and isck, n 1 , 0,1 1.11 1..0.6 , 'Up 1.. P,
til. , ••114i. trIlL
In In it, `1,61, MI• 1,01 P
1 , •11S1,11 , 1,e, 1 ai. t./ I ti•
Of r t. 1... I, 11,,
Irn n - nt•n••••
Mr nimn, /ton. In• 1 ..p.
ri 1.•,1,1It , P 11: till lA, :1,11
.11 %11 g
MIA/
Inn 1.. 141 11, I n I tea: %In t ,411.
1,1111,11 :IV ,•11,11
, I I)
BY TET.F.GUIT
=1
Mil
ll=
ME
nn n. 1,1
WM!
M I%
lIIE
ITI"1'S1111;(711. F1:11).1 Y. JI - NE 11!). I,;6ti
=II
=I
I,lTh:sr 11 Isllllt.
••••••, 4. I r 1111 l I to•• r... 1411.441 In iteint .....
In 1•144114. Al non. 44 1L..141.1 114.4411—.\n
.‘
111 •114. 1444. I rot. 4 In.'. I•tortIon• Or.
.14,4.0 1., . e 41,e.4 ret..14444.44 •
Ito r.-nll4. r 4,4 ee 1.4 1.4..,•44 4.... 44.1
Rye ..... .4.44..11.4114.1.•
4 ....rm.,
Not Ili 1 1 11:111( 1
•
16111,••• , 116. %I 'sr VI•111 Illy I,*
\111...
t'li~~ d W:ul(t.l l
=I
I ROI Nl,ll 101.1%
.ak•• 1,1 ••••41 1Pertni....,... 14.
•.I I oporl•t• 1.. r Elar"pe.
i• ...••••
001110001 ‘1%.01 . % 1 1 100 1110' w real,
illE
•.7TTTTTWlflflflfl
IBM
14 •I
leo(husinit, Storm 1./.13 nnA a t Wt.
14,1 14.111.'1/
13 1er1,1114 ig . 6l. 1 01.1111,r01113Y.11
i. w..~. Iwi iii, rii ..:r.l,i
=1
r
f/ .
I I
El
llntnipnlalre 1414 , 1,110. ill.. Iterg,.•4llrote. ~„„
Uon An0,1141.•....it.
.Burn./
, .1 , c , I. 1114 1111 .
i/ • ,11,•111.1":1 the
Hurst I in. YI ill t
I=
==l
I=
ohm Ertl st it tottipt It. t
"" tjt.t• .1 lug kci
..'"' v. -Lttrtlii, 1., tt111,.., 111.11 atttl t
1011
111 . 111 111 g
lIME
1111•11111111•1
A', iui. • ti
.1..,.r. 1. ihtl. , ll, nit-. 1 A tit..
I , trat. ,, n
1,11/1,,i111.16 JuLlLlotril OUT LU
CITY AND SUBURBAN
=MIIMIMMI
Ite t I .1.111,11 1.1
re%l 111.• 111•••.11
'
lIIIE
=I
IS- I
Ilgor• I,bte
,", ".”11
i• 1/4.{,
tl:••I t. A 1.,. I
llt 'l4lOl II I: I. I.•.•ari I
OEM
1..nl Illyyrr I.4lurg•tl.
Held lo
Ml=
4...x.111111.41 'tatter.). -.14,3 ,
. I,lli a II.. I
1111 11 , 1111./..t t,
rtt LII .N•Jutn
.116.1 IA I
qtatio• I
1,. l'tlllllll4.r. al.' , 10 1•11:
=I
111
t .111etr 1%. 11.1•4.--/1/, pit
1...
, 11.sli vnittliltl) •16,1“,1//11
11 6 , 1.• 1•011•1 hal) 1,.
=
ac Slnrri n .l
A1k.4,441 4 ••441•.4 ..... :•• 41 , 1•4.
• :1 , ••. , t 444141••••• N1••14444•4•4144.
/31.1.44.4 p .41.1114.44, •.1.11
=MEE
=I
ME
ME
ME
M : t
lolUt, ;tot]
=EMI
Mil
II
It il I
a lit ti
I
F. II
011 1 ~
II LIT Ilil~
, ELe. atl I t.. 1,14
t . .iiilllllllt.,l 1.1
I 111 ,•a / li I
For Two Weeks Only.
\U'l'll 1: is ai:111:1111 1 1 • . m..titu g guo,s h
:: „ 30 Marko. Itrt, t.
/INC, MA N.
'‘)
IV AMER PfliES 2,00 - feet from •
City. T rt Wet, •I.N 111 I. t IX Alt.LElk EAKLEIY!!-3000 Offs
~ J., (21111:1111.ES. for 4:1,1181‘ rOlll.l
dors, 1 ILBIItICATING OIL-12.bbh.tiu- I , ,arley, tvr
NL11. ,, k....11.111..L11. a. I.A \l:
CULL/hb. per,ox, aoraala cOLLINZ. Iclr Li. dual J.2t N utoal
1 II n•Itiol'• Retnro - Worn. Revel" lon
n II tilt n nod [r
n. It Barg tar
111E1E211
I I•-'t ••• les prt .8 red I ♦" " "
INIII,I-hNA I,E 11:Eli TS.
• ."
• l' No .
ct I ,I:f
=MEE!
ME
IG•llylnnw never.' 14. n anti Profew+lott.—
=I
=I
MEI
=ME
o!ruvr Nat, 'sty:
=EI
DEEMS
F AIRMAN tht SAMSON,
1,... .urtt nu. , ld st..t or. Mi.
x xvx-ri T_T C.= . ..10
, . pt.
41KIEN
•LJ i)..1E4. "I`
FEED BOY WANTED.
)))) ) 1101 I Si ANTED
II LER, CLONE & 10.,
Practical F'uruiturt• Ilautliacturers,
COR. PENN ANS , A{NE STREETS
P . l.ldl')lt 0.1 h T. 4 V11:1). PAT—
ITHER BELTING AND lIOSE,
I=
LARTLEY. PHELPS & CO
;is in I tt•lt hi.,
(.111,1'1' 11 EN FERN N
J. H. JOHNSTON,
Ville Killes and Shot Guns,
1, I All
Dia...1111 UN X T=ON.
Ni
I=
w A UDEN H ATI HELDER
1•1:• Os i •
CRUDE AND REFINED PETROLEUM,
t , s , , , I • I F.
• , 1:1 II I Sio , , IN "'AI:. At
of Ibutiatchne IA sty d. peacock Mt
Pittobwar4l4. Pn.
GLASS N 011h\ FOK SALE,
11=1111=11111
11,0
ipmmcs. lILLL 0.,
I=rl
luchor Cotton Mils, Pittsburgh,
10.1: IN, -111.h.11\1. , ,
AS. 11..1t .1. 111 F.II\
T if. Its OF EVERII AIIIETI
JOSEPLI
.110001E1.1. & (0.,
A , E , r..11)-
MIMI=
L EZ WEALD."
el.. 03 IS.. I. Nirt•t•i. tile. h....)
1 ) 10('E EX I'-
SEWING MACHINES
111:1.:1.1:11 i.. 4)%••
Y
IMIZIMFA.co - vrior)
111111,1 SEWING NIMAIINES
=MEE
ETIIM
..f ap:4l
t .1
Nak , o - 0010, 21 Filth Street.
VI - M. St MNEIt & ( 0
ME
BARTLETT
SEWING MACHINE,
--- PERFECT PRACTICAL MACHINE
I 1/.71, ,t tt 11
IN SURANt;E
1 NORTH ANIERII .4
LIFE INSURANCE COMPANY
ido s and nrphaib' Fund.
-11 b. 63 If'ilLia t St. .re et Fork
=BEM
l'ourth ritt.burzli
CHARTER 1%19. PERPETI .41
in \Ku \ Hit) \\ l {;1\1110 0) MUNI.
on Jan. I. I , li. • 62.137,49 45
IBM
i•
t• u .
\ If AS. r SF 11.
F 41:1. SI 4 S..
1 . 01 12 LIFE: TILE• I , llElllf •An I IFF Es, I ~ , 5 •11•A•
II ••,1
I.kNg .%7,1
En
=EEO=
=III
=Il
• :••• /• 1.1 • I . r. ••!
11. 111 I •-• •• • I•1'
Filth ...Trot. Pitt......rich
I'ITI7.BX n ' INNI. ILAN( E
• r I, r
~i ~ .i ~.1w.0.0
ENE
...„
rEOPLE•• HAM k: I 0
Yli K K • •• ‘1.P.,111
ME
cIiINA IS AREHOIL !OE
RICHARD E. BREED,
Z3 I 2POZZTZ±SZ,
O. 100 I% ood Nitrvel
ioorAN I 01, Al LI. Al 11.1.:
1 kith - . Ih. I
I: al , %NO I ~ L IC I I.P1:1,
k 111 A IF
I lIIN
I 111 • k 1,1 1 ,F.l ,
,1
La\ A A AAE . ...
I a.
mi.,.
i %TYR E. M CNA IF I: II Lit S (
STONE AND BRICK rtVERN
Wll. mu.
urn iuLing anti La} lug NI 41110: and
Urick l'alemaents,
•
A I Repslrl, 11,t r•T• ,
• i,.1 bet. t•ru.ling 3tol i'..lnr
Car., • 4 1.•81.1k, sitytltts, •tl.l
I/11 r• Ktto t1.1.•1 to a.1•1r.•.....g
Own) •.: toN
v•rt . rt. A TI.IIII.
BARR & IIoSEII, ABARITEI TS,
rUILAI)ELI'iIIA SALOON
FOR 151,9_T_.F.
In the City oi Canton, Ohio, • '.• ".' " '"
I. ,t ('I.OIIIEI URI 4.Elt
I, 1.1 11 . 1:1,, AN' . 1,1 A,
FrRNI'l I iCI.. .1 -1, noun 4,.111.N
ENE=
Pr ac tica.! Optician, ,
SSIAN PEBBLE sPEUT.4II.E.S.
N Isis Is 4, ...ter vol.,
TA(ff BRO. . 1 / 4 1
31Eltt
\1011.1E% LOAN 17 it I. 7 1'1). 14
PETROLEUM AND ITS PRODUCIS,
Ilailcor6
1114)1NE,
Jur. fsEELY, Pz - cric.'Jr, I, on NA 1..1.
Lurtal of kibria add +dent ,Ntrecb,
Naar the i,Age
,• 9,( )0 WHO CAN BEAT THIST69,OO,
$ •
1
4:011111 N I
=ME
QC ILTISI.
133EMZINI
rEI I
STITIt
. r~F~
UUUK.
I=
i'~ .' ~~
I \IF I I.
Ell
®EE
=
- M n
II 1 1
Fine Watches, Clocks, Jen eln,
SILVER-PLATED WARE, ETC.,
Zit I.Mr.1("11I.
I No. SS locr ood tt.t.-tscpt
DIAMOND,
No. 13.121 Wood JES trout .
I . ( 0.
MANCHESTER SAW MILLS,
•
st.l'lnir
livt.retn Iteuser na..l Ob. River.
\\ 11\. I,'
THE WANLY GAZETTE
C« U El'l'lit., , IS:OED
41/ I.III.IINI—%IPAYN AP 111 hA t Ii1JA1(14.
• Itlr.• •-:•••1*1.1,t1 rnael• Lyle .vG-
IMIIM
NEW AD VERTP-,EMENTS
DIJNSEATH & CO.,
act m - trt.i. is vr.c.t.i
Wytt<•iwr-4.
Iml KS, .1!:t1 v ,
Siver aid Sliver Plated
.4 Lt...rir A 1 0.. and
L - -°. - 1" =C A.L G OODS .
=I
, 41)IIES' .4:ID 1.1EN'1".4
NAT
..A.."l l Cia ._,
13E1=
~PSLL T. Wl.l_,L-71-Ir..ei,
'l.oAks: CLoAhs !
(1I A DA 1i
ST REt MI Eli AT THE:
111111 11,01 K 1 101 NE..
ELEGAIT (LOTH SACO,TES
:r.41-!,:i(),
MEM
levs Cloak lioust.,„l9 111 . 11 i SI,
Oppo.ite Old Theatre
j OH
RE.II. ENT-1T E .1G EA - T,
1 0 1111,. No. 1.39 Fourth ...Irl,l,
, , ~.:‘
Ild)1 st
IiULMES Sc SUNS
_ar_3 cr2a,
\u,5; M kitkET z,TREET,
L LKS,BONDSANDOTHERSECOhifit
and mill Oil I 0th21044A.1011
,1,1 All , nt1..3 perreona... /MI
•.(
U‘ITED STATES SECTRITIES.
A LLIEGIMA "FA )k
• 1
INE
, .
j , 111!..TON t, 017
ID 1U
Pi t - t lisl ,a_x - Gla., _lr.. , XL1.1.1%.
'
,Yl'll E. - Tut. low mallet.
•1 I •
mu- 11,
Nos. 2 and I St, I lair sireeL,
/NE I:7•1.II41EU AALO
G-1.. Ak-Adkai 1007"..e•-.1=t. E
bO.ll
4 , ELL Hit i k 1) , MI LEL
450
Ira
I I s
h 0.11
I 6 r tn•
• I
I "
=MEE
MEE