The Pittsburgh gazette. (Pittsburgh, Pa.) 1866-1877, March 23, 1866, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Zhe - Vittsintr!lit 6n-ettc.
FRIDAI
FOR cao VF.RNOR
• • •
MAJ. CEN. JOHN W. CEARY
.1) r Ut:UT .
NOTICE TtO A DVERTIMERPI
by I{lX en that here
nil TRAM
ettci ailvertlaemerttirvrrtle4 at this °Lace mat
I. •id f,,r +nen banded In, elenpt In We raw
Akas ertlacra. wbo.k. bilta Ive
uar,rly, 1111114.1. Advertlsere will pie.r mak,.
I.oi, a tkla, u Lb. mit of ea4h
i• , tisenawnta of Lb. ellancter stated, will be Infir
I :.Ir enforre.l
The prleß of ohe phrror I HTIVT!: TIC NT,I
count., or from or wath•ye. , rve.l
PirTLECN cENT t,
THE 1).% !As;
I, Km nt 111111 L,
=ME
.. I .
.1 11,
prt.cr•ni;,%r
re••ll,e4 lom Th,
;-cr.
II 1,.1%
01 10 •
ftLT i. k•;;..e.>,~i
.11to•r, :L. I.) •n\ 11111; 1),,
.1,11 c.• hi lo‘rt•li
il/11 TIM
Inch tin, vindication .11 . Ihh ininn
,1,11111:11'l puni.ll:ll, , tv ..t •.ff.nrl
W 11/,, .I rill
• 111 j lll.l lll l , .11 \ 11,11,, ii
1: .0. I41:1,
.11:. la, 11,•:nluuui
Vi k
n,. it..in:ni, nt
ni—l
1111 ‘ , l 'l , li, ILH
Ihirr:lit', X, .•1
I :Llill/.111
frrn:Ll ••••• i
lIMEMIE
'jl ' I
, ' i fl
I hint
MI=IIMEII
r•
t tlf,' • t tit.t•ti t: :ttt t
r.. 0 it • lt,
ME=
fir r.
11E1 I 'II, ,U5:.1)4,74,0 1,0 I. n i Flu „
01 .1.
I urn,' lIIr i it tiJ r O, l 1.11.11,
FEW I, ,E' 11E, 1J3,,
!11. 4,11, 'tic t.'aum
t t ehellion .1
tv•N I,,,Lik• NOt er.• tiJ
t.y 1,,14v vi
fi WA,
MEE
AIAtIILIk‘
•
=MOM
r ~i• \I ~rvm,...n~
I ', , I
IMMIEMI
CONNECTICUT.— 1,,,5,,K,1,,,,n,-1.
Th, Nltionat rntoiligote,, 411110n:11,.-1 ''' 7 7.-. r; :.,......'„
' . ''l'.."-'t da) " ago, that Mr. 5t,,,,,,aQ' ;,.'..,•••.' :171 ti:. - 9.-
\1 rLI v. ,,, launl r1.4-I,ned writing a lett. r r \ 11,- I^'—'l"- "'''.
1,1,—,11 .:,1 ‘ l ,-in• o , r 11),. e1,•(.1i, oI,;. I. .I'''''
a''
1 ''4
II % W I.F.Y. 11. lirplibi is - 1111 , :51s. iif i;IT , :. ,
tn. ........ .
11 1446
I ot,
r
Sum, nrii in the L TllOll. ,11.• 1,101.• r
ofns.
1..,
F.. Ho,-.• !• '
!i.• tAi ..r.. Ii
n•lary
It, rt.„:ttr.l th. timid '''''''''',' '''
•Itt,—tit,tt, a. 1.•I•trt• -14,1..1. a. lk•utt: Itt , ,, ''' '''• ~T -I
t:l.riV 1.11 d., llie iu.1)1..• 1.1 illl• I.,!!!!!!-, runt" .",,.: ''
TI,, rri a! 1- , lle !, Vt.! 11litIch,! St Ill!' Iril:, ..";:; , r . :,... -
I k
~ 1;14•1 IN:OWN whit i, ~,,,. ii. 11,1• 11..,,, • .: ~.; ~,- ~„.,,:,
~,, 1 -. 3 ,1,-. But it i, sew , i , ori.ti..l !ha! 1. , A. , rll•i ii:-.. , i
t!,. ~ I .2 llllllh, t nitin .41u-1j,,,, will 1., full, ,1,, ~;T• NV
.n ill. 1. ,, 10i11ar Iniii.l, alit! the 14,111% ..t It,. rr••lieh Iller.•1
1 , 1 :1 , 111, , 111 !4. 111 . (~d,,,,. ~ ~I, ,1,,, .1 MIN ~.1111:r
11 , r!,-ill!: ~1 i.4. ~ f 11. 1.4,1,11 ..I . 1),, ""
.1!,,,, •, ''..,,,1.1,
and 11.4.1 %.•ry
Iql lii 19:1 .nr.,4;
111-1:111'. 4lr f ri• SuIll111.•11: in
‘,.. :it Ilarlfipr.l (•1
"• •
rat i 4 inevting in that it . , 1, :
.•! Ali ENC.I.IbII. 11,, den". r3I;.
I: !at, 1 . 4.1" l: ,, vrrn^r !Iv un- wt..n•lf•
i"" fi'dentl 214,1 • .ittr.
I it•n_ II %iv th, Ilan 1,;.
rc-1.1,11. 111
) -- a , H - cM1 , 111111,,1 • 1111.,,
•iu - I - 1 .1:11 , 1i :uli
•H. t.., I
t :I,rill ry
1r t limn ‘t -
.us<l ".‘"
111, I Idi •1 . 1111 11 1111111,1 11 1 •11 . 11111/11 51i , 111 , 1
1/. II lII` Pr , -1 1 1,1 1 -
.11`1.1. I ssal 11111 - I . \ 1111k1 1114 1 111i1,1 111 Nlll.llll ‘,.i.
(11. m. %%a- , tt I, I
rl-
sl+No“ , Th.• Dettr.ll Jr,' , 1 , -I , lrt
:a F. man .11. :Lnipmt.nt near Fine i""
" 'li"
'ln 111.f.111, 111:11 111, int, ❑ll.ll
I ' '•a. 11,111, u:tii•ni ~ 1 111 Fillit S,
1.11k4 . '• Rai . And . 1.111.ic.! on I‘l
I ' rnili•„la . in (
I, 54111, it .1
I=ll.
I.‘‘ "II 111. ;I;
LETTER FROM LONDON
IMEIIMII
=WM
=EN
.op • , f 1!. • ; II
1....1.. ....I
111 a1......1‘•• 111, NI
ma. •
•••••_. 11...1.0•• 1.. h.
'. .'..•
14 . .1,11
'1.1111,, 1 , 0 11..1
lEEE
Tn. hl • •
Ikt•
i rt
tl
=MEE
grql•
111,
• • rt•markitkz '' It 1.t.1,1,t1
11111tIlil
1/
roukiroi trw 11/,• • \
1/,•!,,t.,• •
1 . 1.• 1... k runt • ..• .1.
;,,,•,1 1.4 0 I Irl tit
il.. '1
\ 111.,
titnuAli ,11•1; I.
•
11:4 ~••1 •-1/,..;
. ;,II 1t.,•
=ME
ear
fig 11.•••• ‘..1•:. •
' •r•••.-Tv Crt
~L ~ ;•..;nl / 1 • far iu lon
'r•, 01 \ /I y•-nr or 1n1,., ton,, • Nn•r, th• •
In it Illnt Mr, •
urixiournlir•
1t...
th, riqx•llion av er. la,bel.• •.•. xi"' Int , 1!.••
to Ix. aware that von,'
••1 nalnn, the Si••
eat
11/1-1V pr,.. • 11/1N L:1,11 Irtid,-
1 . 7.11;4111411
,•‘•
has , . on •liirini; Ito • .0.111.•rro 111
• .1111,10•111.111.1 Inn 1. 1111.'1 Stull,. I
••1
0n...i11...111.ns nlylng le.xx. eitxx••••' 111 11111,4 /••
110 11.4 r iu which Min ofigng• .011 , r tor tin. wholo ,s•••
!hi , xsi•oipilig ..1 her oniiri. ... , 11.11nr , ••• I Ind,
111, I orxxitn, (hi. xs , I ,iO.ll 01.,
.I._ •.: \
inio
at• If 410.1, , 11,1,1 1,10, i11..1,1111/11••
! .11, • el'an'd tawny
,1111.- nl,,
In'
or ••••iiitoriiii,
r.v . h.lll-env- Anal nr roprintatici, iitil...•iii••• lii
"r 4,14,1- “n 111411111• .110 111 nm, 1111 - ,n•
! -, lalnitin4-1 . 0111.. (hen ..:1.1 with nno,nry
11:n 1,1,1111111•10,1111(1 1 /••h1 . 0-)ft . rno.., - pl. • I/IS , ,r nr .
••t , , liniolrixhi ..1 I . l lirhithini•ii Fill) tilt.
i••• •• 10-.1 •ii..•10 . •1 \7 r. I Imx•0-10.1 11..1110 111
1J ...alit!, 11/I1 ri.1.1•111..n. alt tnt,lN Acnlnlnintlz
r. - jrn , ••-11, ti.• .11.1 run, 111 I ilf• 11.1 . 11, lon it Lon
P 1 ,4111.11 xt.i...x.xs • I 5...1,1 11 ., and Other r h. 61 k.
••...••••r
t.. holl In ....II l.••• 0,1
.. 11110 ~ I n• Plot', 111 nn Io
• inng.•'lio 1,9,‘ ~I.(11111,11Ine arfaro• liolore• ‘.•ry 1'1 , 00,0
1 . 01,Inti•I nlOlll adult,. lx• trivolvixl in 11,11 I ••1, tilsoltn,
..1 •
what .0.1.1.,• xitot
11111 nor
lip In 011• PI, n
11, WI/1/1.1 pr..p..r.. 11 1 . 111 OW 1111iv1/1/111, 111 n
"I Lb,' h
0 mil k I i s'. Inn] Inn '
Irl hy .01.1 1111111. ~ 1 110--r liver I, 1.1,0
and 1 0!,
.11.1 Th. ,/
nvell PnlrnorK, I, inann• 111, 11,3.1, 1.. , n,••
• , 111/1' tivr.-•,• 0n , 0 , /, thal tolt ;,•
, il Iho arguniertl., wla e,.r S% •II I
II 111 th/ , :v11 saw xl 4 0 .1 , tan. •trov ••! 1.••1•1
lorn.lnnt Imp% for tin ...tro • 1., 10 • , 1•• 11' . 1 1,1 .11/ 01•IIN
est n/tisulanLti.li lln•In, i‘ortil t•••.
.1. 1 , /!1.1i I, MI 'll,l
t
It w Ix. of
5.•,. i.. 10•), hol •••ntwiii
mul
.11'.1 WlloWnl.li progri-xx
A ..I !his jiiirlintneutur
I lit IV Inniltl , ll 11,11 110 1,,•••
L-fu!ui, pu
1.. r • Ir.itient br , •ltiztlt ilt• • lurtlig ••• \ I
„. 1 , 4•4•11 111 ).311,0111.1.1 tint!) ha
ur "1 1 , .I,ly and t•Ximtl.‘tiVoil. .0 rob .Itt.,
••% j Ni I . Atilll.. 1111 Earl
. of I Ile re.nt.oro4ll,lllty op: 1.. I~• - I / . .1/01411 I r.v.: xpoilat is I ...•
..,.•••r I It st 1 Lill •11...r...r •' I. .
ELECTION NOTICES , ...,,.
,s, , -
•
• r0i...1t, 31:ir.", 1.1 ig . ( A '.
'
••• . ..rltrli , d, la,: 1111..r111. 11. , I ,r ~i r./.g ~ ii.• , l”•r i , li id . 1 ' ..• i. :,, t. , ti, Li A 1:5t,;,1,:1.,;(,y,,,,,N. lon I•itirsii)tivr ''' '
,id li,. li,,d ~,,,L ~..•1, 1 /. 1 1....1 frwr A ilit. I ilii4”l !1,711,,,,Nt ur,., •
~ r i , t . 'l. I .. 1 , .. !;... ,• , j,,',..., - 1..',:,'',"" '''.' s • , , ~• M A ' s t 111 , d 1 I :
tn! .. "i‘11 , •,... i. , 1..1.d I rn , ..... , d 1n.," Ow It 11:.I Il'.l, ~, ...HI ...II ~ ,d . ..... 11 1 ',.., ~..:,..,' fl I ' 4 ' 4 . ';',.,.'''' ').-, 8.,. . ,,,, , ,
I, .1 d....d..,, ‘vdil .1 tt1.,.•1..1.1. uI, t , .i.1 I; rilitt , d. - TI,II 11, v,. &,: ..I. 1,. 4,-,..k , pi •!"." ' n • ' „r ..f: -t: •""i 4 ''' '''' '4)
' 4'4'.
'
1.. .v. a1...1 11,. 1'd,11.11 .. , .• , 1111.•111 II .• diillo•ldlit, , 11, I. I la•• ..iii.i.......! I. - ' " '•'
-.-
ad ,-; 1 4 ...1 ''. ” ..•d.• h• (1..• d.•llialld- ..I Ida . t . 1 4...11 , 1 ,lust s, illi In ..,,,,1,111,
..• A.l. r,.,iii .. ~. : itint•til, 'wen.... II 1.1)., I• •di.....1, 1 / 1 . li Ni1i.1+1.... I 1.. 1••,11:1
id . i/..i 1. 1 . 1 .1 : 1, .• P .. . ,, f.." ' ..:. 1, ... .. ,,,,. ;',I 1 .,, ; . P • 111 . I.l....drindlit. In• 11.,, Ili:1, I. r...-
ts ~ . 11. i , ..”1.1 U 1 .• f.f ll ',l ' 'rho. /lid, 1.1 lid, ~ I Ihr. T,,,... •
.1 • 14:01 . 1 rl• REMOVALS.
Iwaive it 12 • '
• . 1 . e
•., e•rr• It—l 11,, 1,-111,11,, 1,,, , ,, 1 , 611111_,16., flto.y. 31, h!lt-TT A 1171; "."'
bTIC rl , .•
Inca,low, ero tit ,41,1 lt.•
yi
111 , 1•• 1., nt.lll.-
1.
m.
;fie ;11.41111.1,n' ‘ , lllpTillt, 1.10 liJvt. Jul I /0,1 , •,1,1 .101!p• tin '"
t",
M 1,11 L..' ill ..]
1 1 •1111trk, .1
TIC, :w.o 4r
.1 • 11:1 , ,‘ /I,l„.hip ” """'‘
1.1 cry ..on, 111/11 th,•11,.
• 1.:,k1 , 111,, -It 11,1
til .1 .tilq
- .t
fr,lll
NI .1 It.,
• •
.1 .1 ill/ilit
•
t , . It. $- Nf pry
.. i,,.,~
Mir
'lnd ..,,,,1•11m.q,
V , Vrit
: 4 013111i. r I
ESE=
tp , t
;:t
Th tin
..
tttr t.l tit. tt
' , lett); tzt tit. \ t trt
it.....l,:tttki% tttitt,tt t
1.• •
1111 'it,
• , nr. :n:
.
. t. 114,..•a
I
i'r.....1.1.•111.
11r.
MITE
=OM
=lli
lEMEIII
Tll'. A
I.i tt.
otGitEs%
1,11
1
.:1"1
I t , .••1t,tr.,,,i tr,
.n.
JOHN B.
nart:llll.. I.
11. ant 11/11,011R,
/Intl,, Ell,'
alVi I
, n int«nur
I.tibject **HA 1111'
”s ,•:
I ~.11
LOST BOATS.
'4IIRIED OFF BY I Bulk
Ir. 1:1 1 4. 111 p. r
' , l';ll`.''';!;.n.'," . ,'"•,
Ills!
1..• .11 ,
iii,,61•11 It h., tint,. 4
1.1
1.1
„%anckl
.',.,
'‘l l, ..r ""
4,1 Zhu ”rit••.. at.l
I,ls prr.lirtiicrzt
t: , ;,11 inn . % ;.• L r :
0. ;
: h . et- ITI • t2ll. •I
' '. I
r 'ra• .
MEE
=.lllll
I 1 :q r...
EMIMIIIIIIIIIIIIIIIIIII
r.. 11
1 1 11,0
Ii 1 ,
1 1 r)
ani•••.]
siC,•l
~~.. ~
POLITICAL
THE: I %lON Ifit:P1111.11
.q tit/
Ng Ng Niv.-'l,l V•
FOR 5111.3111-1
SAMUEL B. CLULEY
FOR ( LEH kOF Ot HT!.
OR. WILLIAM J. CILMORE,
I. sitcitirt
CHARLES BARNES,
FOII SHER 114
CEN. S. B. M. YOUNG,
FON %/11LIZ/14
COL. JAMES MIC SNODGRASS,
• you sill:mil,
JOSEPH ROSS,
Wit:ltE.o, Tile friend., 01
HON. JOHN P. PENNEY
GENERAL JAS. S. NEGLEY
LECTURES.
EItC.4NTILE
X. El C) a• 17 Ft El E:il
%111, 114 11 If k.
HUM V, MARCH 23d,
•• k r:.
'" "'I ` • ''
ED I % AHI...
1,.•ic5r. 4.1
L ALIOW ELI
F
PROCLA NATION
'MO( I.A.V I ITION. I it,. or
...• •. •
SEEM
• r ,
oTif E iIIEICERV 141
, 01'11 1:1'0 Ott 1 t:11S . Ot: t 1 •
Jt I I„,
MEETINGS.
I
\!t.411411)( 11 113.H.1 . 1:1' , 1t111 1.1
NNI 11, 11 1:1:TINI:. ad: I ' 4 " it .`1"•1441-
..
P
e ;. 1
=
Ai
711 .11 il.•1 r
•
UNDERTAKING , .
i: . T. HITE I, 4 0..
1.
UNDERTAKERS AND EMBALMERS, 1 t 414 • 4,1 a ) .1. Ina hle Faros of
I 4.1111.1 ito•rn. m nl II. 1 11•11•••••14.r 1.1 very %IMO
A lIKEN
mono
! I OFFIN%
=SIM
H4IIII.KT 141 1.1.1113111, I nilerinhrr
^ /1..,
BOOKS. STATIONER Y,
I.GG
OUR YOUNG FOLKS
If I F •I
11 i 1 I )
,1 I • I F. ' I
It 11 I: X
JOHN P. HUNT & CO
s ar►7l•m
AGRICULTURAL
!no% ( rut
AGRICULTURAL WORKS,
ly s pit t.lirg...
GOUGH •NITiH
%yr, .•11,
•
Ii 11. r.•
,t .1 • 1,,i••,
r• • .ttm M,I;• j.t. r
t..1tcr5..11341.,. •
J ,111,1
elliTV RE. McN A lUGIII.II & if 0
STONE AND !Milk I'll ERs,
Furnishing and 1.41) Stony lid
Uri k Pal e e tal•.
SEED WHEAT.
sPICIAG Si 111.: iT FOlt sEED
Important to Farmers
111- k
nl'lti\.. nil
.i-s u.
M=EIIIIMEI
MILLINERY
11 VT OPENED.
Our Nru Spring 1 11111,1er).
‘,s ,••• •
IMIIMEI
LICENSE LIST
PP1.1:111EN'I'Allt1 to the Third
si..o WI. A, •I 11
iluxrll
nil 0 0.1...
/1 1111,1,11
• 1, "" iL.4. al •aal.l/I l• • •
NOTICES
Nu►i«
it a!' ify \\
•..,
.11111111
CLOAKS, &c
i a
,
=
--
Ls
• z
'
T_T N 1;:/ er KE X-t
MEMO
Vlla..eut, hall
AMERICAN INK,
Ml=
Pltill'lt I Ellifo.
PAVERS
=MIME
C. BECCS',
W. A. litltio,N,
V\ V% I
\ t I
\\ iN t
r'oll SA LE
'..01t • i 1.1. \? •.1.,01 1 17
f.
1:011 4EI. TI11 . 1 . 1• 1.“ )))) Ne(•011.1.-
-
j:(111 s 1/.1: k
e".
j.
Olt - t 131 ta:i btu I (mail i
MI. V 1 LIA. \ Tilt
_
.Oil • 4 . 1 . r %II 1.4,1, kit (hr itfit-
=MEI
I. t t . alu in
i'‘Olt 1? EN'l
1.4.414 Iti.% 4 11111141, %cal. ton-
1:01... It: . NI i,o: c
.s 4 'SALES.
,f fiSi 11 it F.. 4 tit
%11.,) , \ \
FINE 1 I ItNiTi Ht: ENID 4 1111-
MIMI
. : 4. 4N I 11** \l. ttttt 14..
NI • I
( 11(1•},'1
1• 7.1/101 L I I 12\171 HI t-y 23
J 'l 11>I.
U It I)V11:11.1.INCi 1101 •Es
;j• • %/II I
• .
1111: ts 1:% I F: /lit
' • NflE SO le Frizzed Nets
\7'lil 1t I \ 471 VACM . U.I{ A'l %I I 1 1!11,• I• 1.11 Al
••
••.
khtt
• • tot And I Or, otme,c4.
,ua grad.,
.o.„ 114 I • .1 1.. 4: - fleAlte, in YVRE4I.t. .A.N
,„ tht
Ai, I.; /in r si atrt., "t
1. ut•t LELLA—N I. A •
ISA;
I . 11)• •
Vt Hook
1;1 CI 1:11N (II VIM Fs
FOR THREE DAYS,
'+ "1' 1:.:
- I_4 ‘ .
MEM
II o'4
W 1101(-,;11e and ReLail
60011 S.
In N ilkiat
Our tilue H 1%
110 11 I.ollllllele, k
-111V; C.1•1•iile•I ativi e 1
t• •hibi fed in 111, tit V. The
I' 4im 1 I. 1K attention of
111111,•1 1 , 1 . 111(.1. is in Vit.,l In 1111.1.1.41:114
lis t, 1111'111A T. I. 4( C.O.
El FF i ~.. I. I k..,..•.. /0;
1`,,, kW, I o.
, ..,1 SI , ~ ~
\\-,
1
) 1 1C1 " .',. / El •, ,
:. I. N . : rlc : . , :•:-..: / ~\ !.. I:h '..;.
J 1 IL High Eli „ti ; Hil ri ft NI.III \4. I'oll .
I a .. A I . ! I: • ~ I I k I:• ~ 11.1.
I ' ' ,1, 1 - 1-. I: III: , . 1 11
59 Market Street
SPRIAG GOOD S .
Ilir
Hamburg Flouncings,
WINDOW CURTAINS.
LAINI:s AND iNSERTINGS.
f- I I • •1.1 11,
rti 11 , 11 I • .11- It .11 , 1 \ •
51../1,1:: • - • K 1
‘Ff K it I 1111..,
• I ,‘ • 1 - 11.1- 11.,
111 I, .11 I II I,
'lll./ 111 H -k h l •11
/ NI 1 11 F I llt
MACRE:II, GLIIIR & CO.,
Nos. 7, and SO Market Street
\E Wl'lll k
hiItEIGN 4SU W111E:sill
DRY GOODS,
1 . 1.1 iI f 1 . 11,1 i I flit
I,a I 4n.,1 NON 4 t
BATES & BELL'S,
STItEE/
.
t. ; 111.1.(1' ItA 111.
Z 1 IV' I - 17 ..IEIFIL
DRY C 3 cocsi:/tem,
if 4.1,1111: a. ((1,
W. W. MOORHEAD'S,
Nen Empress Hoop Sk lici Buttons,irls,
Embroideries, Laces,
Woolen Goods,
NO. Market Street
(:.4 It It, Mc( NILE. & I 0.,
ate.
DRY GOODS. TRIMMINGS.
NEW GOODS,
I !i-.1 (I 1),
iTood•
I I.
17 0 '11 . 114 %free(
PHINTS, Fa.i I ulna
liltarlit d >hlrl )111.4!/1.
111 ilie best make, of Prink.
Cood I lid r( ~e(1
•13 le , : a areal larifl
lire.. 1.0011%; llli. bring °ne
tball lormer
FAira %Nth and quality 91 -
shilling and Miretum
lin, lit ill11111•11%(' quaiitiO
and sariel) of fire..
the >ame hale been ceil
ing ai 50 and 62 I-2c,
31 1-1(
Illit• and a hall lardide " • •
shining ILL kh Or COLL.iRS
great ariet) of Dress and
other Dr% hood,, the prier.
he,a;.. 41 tioh of one-half i i.r in • ..•
our stock non vex) full. \ lEti N TO (
and contain , : Nollic of the •
Mme
and cheapest < .714,
)4(
goods on hand, et er
IStiti •
No.. 77 :1111 79 llarket Street.
CARPETS, OIL CLOTHS, &c.
014 . 4:1t 'Ell 1: LARGEST
\\ 1 1.0.1; , 1 1.1. I:/
:.,In ,
1 - 0.1 1 111 ° f
•❑ ' , lt,. 41 I •1re4.1
11 .tliTit I N r -i
Mr:s PARK . J r
1:1 I 1,1 AN I. 1,1 ,(
II;
D.
E. /lac' \fin:-
•
„.„ „ , 111 i.,JI I A 1:11.Alk:S.
t• I I 1-1, "Ai yr•r
II ol 111 1111 EitTZ,
" •
Iz t I . • 1• /..tt
. A A. l •
Ll,l_ I y
n 11•0 1LTF:il4.4)1,1) - N
.Inil\•'Ful, Druggist,
WALL PAPERS, 6z,,
i • it:tit it
: lq.kl ,1
NV .•.
TRANSPAkiNt WINDOW SHADES
'l' Lk tiO 1 :7 - XI.
ttholi•e. 711 11 , 00 hin 1.1
\ ILI 1 6 ILI'1:11%
Sn .Vter - LOinignA
I;~cc , lciag
V-1.11 41
to, Ilarkri vacar f Ulla
run 4 GING% FOlll
I ti; r lets ,+ 17 '&1 Pap. rs
vE 1, • i:jy,l I,ilf PaPEAVS
e‘s est French Paper.
r vl 1 1(2,11.11 I.
00.1 trt.e..,
DRY GOODS, TRIMMINGS
AI tt itt rl t .iitusLE,
titruet,
F 11 I.EtiIiAFIF.
- \
110 n •FIB
I ; -
I I 11, • i't
I_3 X_l
Duple% Elliptic !NkirtA
H INTER 4,miltS
erchaial..and I)ealet
ryupplir
lime.l price,
11 t! RI y & I ARLISLE,
19 111th Street
JOSEPH 11101i.NE . 1 / 4 Co.
Dods
• - c4-4c.c53:3e€1,
IVC)SPIC).I‘I-..N
III•
•t I, 11: 1•Illi F.
.N.•%% 1,4;04i, Itr.ri%rd Dai/3
ou o. cm:writs,
Gold Bordcred and Plain
WINDOW SHADES,
Lle <1:•., Piano Cover.,
tiL 11.. LoWENT PRICES
brit fill., u
.ICIA It LAND & COLLINS,
71 A. 73 Fmk Street, 2d floor,
N'e I .
lEl=2=
No. 7s Fourth Street,
THE LATEST PATTERNS OF
ell el, Brusfrels and Ingrain
.11.1=6 ..1M1P.151.
Embroidered and Fine Printed
X_E!LIV C, 4C) IZr RSL
Rugs, anion MattingB,
•
ro4O 4 .reo v roy 1, at pro,,, If••• ra , e• of
.011 awl '4l/ 4 4uNa. lor Manufa.lartra,
. revniti t
I,l'llt•ri .ale. at grut/Yaa4
PIF I.IIIiES.
W. D. & H. McCALIMI.
BANK
S AVINGSBANK
)ITTNIII 1114:11
BANK FOR SAVINGS,
IL.. I , lli - AI INtoi I%.TFTUTION.
167 rot , / rth Street,
\.n rid' Oppoelle t Ralik of Pittsburgh./
•• • I 1,1,. •
111111111!
'.•
.1. Fhieh win Wa
h , .kr In, Interest in-
•,r ru.si •;.!
ti 4 I 1 11) M ;1 . 14 R.%
. • I ♦ltt Itt.ll
r NI L. I 4 11 A NTri
I_IJ_J IIE
Vc
I Ft.