The daily Pittsburgh gazette. (Pittsburgh, Pa.) 1851-1861, September 25, 1851, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    vUIiiiiSUED DAILY Join WEEHLy hYC
, momit-z ,
citTA4Tita',aa:talttroact& n tittot
•
•
'DAILY—Soren dollies poiirsuo4o;7 . parablo tmlf
AL% Omits Ifjoald In ally_nara. .
• WiteKlif-- - ropa dab. nor &gamut, In &inn. ,
WIU nntantint fine SAlurinivanditloac
.Thvortopiespeerannnv aOa 7-
- Vnlntt ."'" 6 4 21 CIE;
mng to on_peld. ItZably iniarnnen. No Club l'aptinvu
Itnnnat gm% t.bn:,T.nr nsninns,..nninsr tan money 14 went to,
• 74i7... .•••• . . •
• mtne - op ermarminfo.
•
oft•tawl.ctpuniairmi n ima - •
.
, -0 25
two meat - 3 00
.2 rZ"t - 4i L. •-".:
Dc.7 00
Do.; 1 DO.: - ' ,
....., ... 9 ... 00
fora montha 10110
1100
OL V ir felllLTll l l " t "4.4" F ''T'- ' 43 r
lia ti aacehaaartatjtalt•Dlesleare (rr
illiel.au..r.erajr==t7ra:GritOrirtr...ad
Ilkw Waal moan. Insertel ander' t7ia :early taper ?
dWArzUritaiit te e dlitgaPiriir4ialtioritr.Aftarmi
'he
' /OW the atiOrrat *carpal fix their , puirlleatlon.
l '??.
t y
"Arrarr."sjwi'lrititrfrrullikid'orlit&`eoiry 4,4411121tr1.
camber of inarritorta. will he, oataltroe4
want eroded aarordirt9l4..
their otryl=rirTsint=, N all l itcrrati 'd ar
• the btu= of other aiwellurs.9ladrwrUwerrieutarror
btinuallaraly. a=..lrl
. „ . 7t 0 1/17011
tha Urge : ansu ldr
•au arteh , ,traaat elrerrleaturi. tea -will.
. esdaiitow4 prompt varment IA darlrrel:'
- alt strarr/teraents tar charitable. inattturl=
• Pattles, ward. b ..towiral . 4 - 401, otter pub*, tro, and
sath like: to ge, tam vie, 1010 strictly Iry aO.
lelarrtielra firtierito Itra rho' 40 cent', -",
'Dearth node. Ineertart with,or charge,- aerate ineerropc
glad 07 &lurid Itt
l rirarldr ool4 oi or '. , l,ltuart worker, anal
-"=firwir once' wading .
t Icza:nr oraloorderlet% to mil aueotg rtr
soireary coomrte. soy public entertaleoreula,
where, al/lager are tresda wltriirtanrea-.411 polka. orrni‘
*wt.; terr reetirrr 4.4046.1 to rail
t o ti?
. 903r01e ersterrniaet, ...mobster) or to romote Ina,
idut I hammer:ran burr terloaerwer with. th e- p p [o.mm:ta
me that the ear. to to boral4 tar, If throated to be I. -
'rated In lhaloral Mutes. the aarne4ll,l be crimp ? ! Ike
rate of Wit Ireatturai arateper - • > •
Illstrov cc air. Nalkea.4.-be ellarso4 pr . ink ' •
/teal Basta Arreotaaki- uwtiotteera4frit {tarifal. 001
hr cc lWusi ~q
lobo rfautpurboaor. 71404 Med, tan .la. tar allorrnl a 41/r
fllpaalof count of tralstathrer. aO4 tirra rhlr3 per, real., Robs !4
s4 l r l =t . ll6iftlaf i LL S .
*Sat additioual tosortron..-.. ........ 37
c. ori=4111.711::,:11-
email Waal tneartlon.„ - emu.
u.
all tritamertaulrelUearaedaa to tar twtel ter 130ance.
BUSINESS C ARD SA
6TTOE9BYg
.Attoriiej, Law—iffUet
""
112
Bfthtl.ll w 1 Utak, Put..
.urZ ' •
IyEki.cat,.. Attorney at law,. Fourth
•Inet. itayor's cbelneorltselmrsb 1"..
^
I.etta m ausadia rtmaptlr r ,
!Ja... Oa 1 • AirtulDSl Um*
(LAU Of frollt.na: ri.l I O
t W+ a li
kLIP ANT rt
r . , TAY
. LOR; Atiorpeya et
.V.e. i tty„,,Thn o gg h t . mur .t.m....!Vi , e."!••..Y.o
. ullptant 4.10•014424 fr tlt • Inat;
molt.
racalmit . . ... .. . .... Mum.
HINN:: , UPOLLIER,' tumor:op at
. i t t- .TlWlrrrtiAttlirney /4* 4 -01
i lnitigloas , Waist& ma: /coney In Arthur.' Bald-
es :LI Jl. yrrulowi; . Acto r ,
A zl e it Law ptll4l/111. 2ky 107 itti
Aar.5.,r.,/xunN, Attaraey.ai Law. office :
iornir of On= stint wit Mating
ORANOLB O:FLANEG/N, Ationtey ettl.crlve,
No.in Fittau gh:'
ra
t'OWD Jr-WATSON, .Attorneye" at Law;
so...neVitute, ,
wlnteca .tromes.-Alernarrt Day: - 414.. Rig: Fir
. M 11-034. =a' 1 4 =146. 4Atattliao.l94ick.cali .' . jul.l:l7 ar
rtiV-APB W'JOIYES, Attorn" , at , Law 1
Oder:',4,or.urd 'otrvirl,;'bet, ma, Wr.1•14 air4l
. . ,
•
4.BPEIV leßp1 tw L: -Attorney at,,Law
LaRRISONAEIVEL4 - 21
SUN Caarasissf mar 11°Ine
lA*
mn zrAtdr, a t , aka* Ea.
. ,
.t: r a::n:~~:~:
Ef) • lAI • mt.
tititfriltflf,tetiirinfUagrk
tourch . lozna,rnact +lows" el of iamb Col
l.:taw taroft , tltottottatd to, 00.,4.th01c00001i recalttei to
mntatue-1,-...a. CORM:
Vt idea iar-IVILLIAISS,--n, 00.; 'haters
' lhni ng:4o. ll tatAil , tartll44....WP°l
sad rtreeta...riMbaraa;
. An trail/W:4v sas4. pa ;Mira! *att. aa4 potteatfou!
NactrpertroaLawl - • '' ' JOU,
LI)? KING - ;Banktirand Exchangeßroker,
/third. Stamile, Dealer la Bank Notea,liall of 11,
`GolctlScr &fur. ;Beccts bought aa sat -
Th.j4.4. o .....kdPriC•pald restalum foe .4*ailow
War ".41 •Pir
.
ft plzfi AR. TRR,JR,shnkerandHroker
i‘Piti.tiuNt
I CO: 414,01:-,Brokore;
rakortizastWoroceaf Thinia934Jiarkststreetc All
N:1101151ES't SOlV,..iDeftbips in Foreiga
..cp&Domicisr_ EMixd Ontilkaus *AD,
r atwiemr f ar..,. ii,4 ::l: .
Dndidte j ,4lsat •tiates.
".7'f. .rrtir
4••••••=.1 .
,14.$61:1121.1111.* tiSoinnd stmt. „Pawns' sof
Irztate menritlft frmsll . $ . .
p..t.; 0 0./azaaufa v= iii,
NTT., Itrul :coda—North art.cote.
*me.. A:i‘f.at:.Akaan :rtraload.cal %go
aing t C.2*.t.04 wd.o.od coliactWoaaWo Nov
jtier*,Zatak Atio.VPitolkitstos,
pro.to Lr PuxlQn .24 Atm
4 o sa os amo.louaiiinaiit4tiOli;4444.aiipo.l
GC belltuna. ,• • .
fi. '. TA YL 0 It, Conindaslanet `and' Bill
Bram., 11: Plowat dtree.L. litriet,Mll. 1 11 • t...
ffld 40 AU - OM tigrattgd to. bbd tan • Pitt. ' un
.ti.g. ...II 0. li.a ... Braii...4 .t.iiiait
ea. dim A•g
wen. .i.1i.4441,211" t . " rt,'l 4 '4".‘
Booirmtmo, BriT.l,o2lm.
C. §rocici , cw 114 Johnston 'l'
t Ec.c hlrFaftritra h tte b44 7"'
j As. B. noLnEs! Vheap Litomy epnt,
Thlr.l6troor, malty tfia - Po4 ift• tio•k• "
r• L."s l4 = 4 Vlar: 4" il mest Bg,ill1 Zg
HOP ' 8, Bookie at. and Stationer
•" Ha. re_➢aarte Aautla
1"" - ;CBSPET; ARd7.BBC
NTOCK, Alanufactutep find Im.
4-01=oteeptU, 01 CUM; 13444 'Ao.t.Trltu-
Thig", la, "-SVarahmuty Na-Voutitiat
COIMBEIIONIMi FORWARDING
I4t A
".720IIIDEXTEkiiiirniir a weii aliiii
' vilartot anotc • P2ftsplarglk; Camp .13.1) 5'414.
/..1474 1140.,. old ta gta parrta.raaa is fa af Tkatry
.rill/711V., Inal;Nlatirili*s,an 70 a1scrnmrl
Also.-AltiZr " &tret at kits - 44:1 , 1 Coiirold ... 1:% , V11.
Eviotrot.l Marianoltiel Hay, W0rt...r!PAA.4,44.
Prwat: anir.lcolins a Coa au wad , laaaa4 TM.' O,ll
- -
f.eti:t , ifeANUL - Et CO.— .spottfira
S.Oomaimati - Moriab •Dtrol
Orzateentt,im nun ottre.t.Tinablicatt- &bib
.0119
-1.k401R & SON; PllitiD /r9 Ug PrAL
Aalcath4lB - ,);..tp. - s . .,vripop: f uw:
1141:11m.o,nw •
9/ 128 . 8 14ifortiltrapg :rind
• , .
•C•im=
to,•pm&ci, sr,j,
'0u ,, fr.M=•...."'" 141 ''.1 4 "/ 80 44 fl•!!a. .•gf
. . .
Any, JONES & 00. 3thmeasorn t 6 Ai,
,7;71 - o;mem
Akritt r iT 4oB6:l" tir s r i d'''''
• , o age tract •Ftatail
sit'iroai..-r,ta4.2*#-Drype„,b,p3fuht
•
' ' 'fttrpri t ge-edmA , tsktcra.r or Zotrtlk
DEMSTS.
HUNT. - Dentist,- Corner a rciinth
ma Dana:urn .biltwooti guts, Parystr..o
- - WOOL - MERCHANTS. I
T I 't . I
.CIVAIARBAUGII.I-. wood • Merchanta,
ihnag - i . ltrkali4.l -,, Ptalem.gikaroalt t -sz6l For
"Ircalltiva4,Ccoualut.Slactuom..Sl... 114 4114 Altre•t.
Rd IIV Stoaccpptrnet; littOr.2 ! -
I al _ OVILSON; , t , PCc3M c F;Qrtera -4114
taliialrit* µt12,i7,: N0:124
TEA IThiluso-153::
Pag#V. 2tlo Rls Tv' nd:Wine-Mar
4 A.O.LE: AA BMX - -- - -- ' - -- --
V , V4 l TOP. 2 Fli z toCtrriid . I lb -Di routixD w11 ?"11 ": ( "W A ` 5 " l
l ' a. 4 0 :er e saKepirtibblte m4 ' q 9F " 4 x=oll/"igUt..., '=llnt il'i
bszhatSA ►. 0 top*. • A tra;S: ar-; ___, c.i ' ~.t1
AVA RA11.M.4 1, 1 4 114 , F U R retori=teng "4 loo:' " i ''' "
A - 4, $:1,4 1,-t .4:::.,21., , i . A.!6u ~I.,.,d r ic _ ,- 1 - --- :77 , ;: --,----.-..._..:,gt.
,„ .t.M.ll:t. I 1.PX.L.....:,:, 1...,..,:
::.s..
DRUGGISTS
11, A. FAH NESTOOK,V Willihoese
a. broueln. and mionfacturver ofe Lad, Red
icatl_Ltthar.. corner Wood sad FawnstraeteYitte
&
": W. 0. U. [rm. y " ' • It. .2eraircu
:rkEYSEß•fr, .. 51- ODOWELL;.,(Slieces4ora
to Kent.* g.T.%) , 1nt.14m1s 6.1'1142m Drugmea
•reeertiettUou Afore corner of Woad attest and Virgin alb,.
Physicians' prescriptions eareftalToSSUPS.Sd•4 niffbi.ssi•
•
-:1 XIDD &ea..Woesale Drokgtsts:'.Nal-
Mirrog ' oitl . ?. il :M:hft=ir
er Us, wad. Long Bantu: Vet.. GO..ooroar. 4,, Mood 'ao4
Yonrth oblates. Oulael will be atuattellt ZuKt•
.1. awl forwarded with titsratott.
p _ ,'Delver. iu
SBLVEPS, Wholfisato
MtIIJSC. LW. Yarn! NAN •.,
PA . enTlo7,7 4 ' a""3"rrsateL
•Sil, WiCKEE.S.W.M, WildetidebrUggiBC
NY./G 7 anal Th iCTlP.:ol. B*eth t, *4
.. . .......... .. . ...
RAIIK t ItETEß„hfdestde and 4ettd
orl,ll.fy 14L
I:SQUOONALIKER & Wholesale Drug
VI 4 1644 c... 21 Wood Pittsbuzgh.
GROCERS
•
- BLACKBURN tt CO.,' , Wholesale Uru
11.5 •
_Bnat Furniabc”, and drain no Produe.• any
annfoctudval- QdR, liter and Oakum nlara
on 7
band WaralEnaude;lll.•Wat.rrtrnat, Pitt•bnlan
•
,E 4, I I;sosSi,
Agotar ser pt . Do
to A Zur s sosll4l - Yrosasts. spl
JJ ; 4:,sansE; Wholedal6.orozer, eanunieriidu
~ans ismadht dn YH
A/
bur
. aml Its/. earner ra
AbIIJEL P.' "".
'Aer.,kiio'diir/
=OM
JUHH t valuing..
'DI
Woii4 st,rittab
SCURUKIi.I
,RBRIDG,
--•'•
jtIIEY. • 744Vt0 . _ . WlOileattio
' Unxerii,posirdulos sod For ' ardlas ' llsra--.......t....: sot
.. podolot Ariabtoo CuFroo 74,44 7 A Ater At; i'llUtturktg.
41 . 01115 U WATT . ii. 65.... 4i lio - lasiie • Uhl:lard,
!
iNcandeetoet fileret,..l. o o,l t .lavato l'4l4 then Ana
• ttabttrt• .11guautacturre. No. 201 Iglt.rty garret. PIM .
1 - ---- i
B.Ecigiiiraj, --- Inie , rfifiiriiil, (:)ii;.
r i y6 . 4 ; r4rae ... .gr0...T 1 ...tvt...t, ..t in..1,-.
AAA., Pot-ima -
Awl Mb. sad 'Menem - l'Aeatm. Retinal r. Wog., prey
between laaltbAeld •Al Woo.l.Pltterottutt. . . .
• 130NNIIORb
b?s i tgittagixti l itut:
ProdUre.'hu.Al. Malin . of Flout •rr.'
—• i I
11.1. .... ......... dtonut bloat.
Ji'SALAD -DICKEY .V Co. {l , l.n.loadie Oro.
ram 66.aanilasIdo Ilarrdiante,' • butlers In }lrian y—
n. 60 Water. and &mat gnat. ilibureb
ant. tor-awns ' • ..... J. IMINLTS,
BENNt late Eli limb.
tioughirt
urarinanar.llarettudaond .Prodoc,. pad rut
Luaykk 11ann66,tunar, San, , L'and 121 al. Pe
tadaten 11..1 and esaltallald.
14211111 .. d. ROE. Wholei
Ccigiiolad. ht.i..cluza.... NJ.
ta untti.,
4(08ER . 1 . ' iiOOREc . Willisiiala UrOcer
, ,
.llssifrukt Dastika.Makl....iu kmleac Alt cat, ta
dust... •114 '6li stub. W tonlak asul lo.Z1:13
.. , i ,4 4... 'N.. la& Llbmrtr I gran. up hWl4. r .
tfaltiall
I ,4=lll...kloq.cagatua. if digt,%
1 _
- -
1111,0 BERT, - DALZEILL (0., • Wholesale
-Qr.4.2,4•NnailsaimilAtaslwa.4 Yr 0.1.-0
aa
and_riustlaritP,Manal•ctur.....S4 Lawn nr,..a.
saseasar 4 • .
40841` A. CUNNINGHAM Wholeeale
olkoral s rodaza,toreao:ll%lll)Atutl a rl <sl 31st•
in , 4 41.44.1da tzLrictalprial. =tem.% ha. W.l
AGALEY & CO.. Wholesale, Oro
is Ass 20 , Wood street, Pa:swiss.
CD,
aua•-•
4L=r‘oP
ATh e 2-17111 E 8 ; ancoonor a. to
wick. Nuca.a. a .-41, 4 1
Ana gritatralittl:
1 m.o., "rota.
AyCM feßErtifgo-1,1
Eirti,irs .0,1 C - 4nuallsiais -14kretai .T.,4l.cra
Az ION La.rti
ir, ~ ,
,S‘ 2k Co.;
. liThOlCialLi and
, • , ..4 . .. th=rneira. Fa:yarding . a,l Coe:11131W.,
. 01 na t was.ocakarAZ u tinfter '' butze
. =wpm •
jrBniSON. .I n. a
pindxrat,wha.a. pr. r
Ossmagisclon ltodauats, orsd &aka in Pfteniesu
. ,
...PLOYD O .Wholesale(tr ocers,
4 4 .71, cdc. 7d77.741.4,77.1).1.7 Predme-41.74
8141.16.7ar..cg . 1.107.7, A.l. Fast 4
ome4.. Pituttlith. 1 , 7. • • '
• 111011 P KEE & CO. Wll6l43Balearoa.rt :
411 . I Foncyria Winos. Licunts. 041 lau.
.4 Wtf77.—tio C. 0.193610,141 HOP.
Pi 77. PI
LL, Wholelate Grocer, Caro
ilarelhant, .1 Elaal•tialriArw
• ton Yam, 04.1.tlittabor.b Al•noaetgeit
1 , 3 .GO 19 Plr, t. Pittskultt.
al* Glim: I
wroa-all7—N
M=M
iIIOHNII.3 LLOR, Dealer in
;Allude, apd lawbaktp.sa 7 aq . ,.
li=6Z7=-11'...irii,W.t.
j p IE RY jiLEBER. *der i.
••••• AWIIIII/ oat AIA
MANUFA
iLLINO WIR.SONI eo
turerior YWI
nOM.pdt e. lt lni,
f i lin '44 scl,fatlth.l,
'"%pc. whit4,C1?..77 441. r Ihtu.
CAI I / 1 1.1
JEON CITY TACK FACTOR 4- 7 T116, eut, 7
• irrftort Iskulaclurn Ina connan It tba+:44ll
iabd
dr.,
Nr. ,ED , trAISELL, CE7C4 ,
Nary' ;1 , "Wardleirm,l4 Auk. s [ .4
onii,Ds CO„Anaufactu•
.4. a ...or jr.p.ta I , lll.,:thilfr
• sad,6•W• mg... Moon 1111.11,,ht 0.•
IJITTSBU 'cVO)tKS:—Bax'-
.f EL I( t, lluiu4eturui 11.,1•Akh,111...L
-i,,/ latk; r. T . 1 h!lphs tie Avtir„
p`~Q~as .---_`-.
viTA LL i Su6l'
wr Vor to
71,,41.41u;rrinleatt
„4 . 74 l 2ll•llo4q i f±mekx intin, iet4
1WZ4141,11t Mgtor, Lr..l sand, WI - 4m valli
aat Phakr.ap gller. Pittaborgb./ . /4..
TRANSPORTATION AGEIITS.
Jon); :A. o.iticiitEy, forth.
aid - 111chfost tu brim , lueltbe
...N. us the mituiT an.ltimirldleidsta: • • '
I) - LEECH .It. CO., Triumpizterii iby Canal
aid Ithrsighai biomtuints, Yono Aincl
6174,J104 ri
/full ' -- r ----
411 A. BROWN 44"/Liuldinovcri;simo via &nu
:, /rate hi lfretcu tearataiblsfaa,d Lida sirba. 1
VV .' '5.11111 14 ,1r4 An it filal 7 4 Littria 4=ll
tli am
is 111, Nat atrta, rratranaa.N.4ll44.4uf ~.. ths - Wrgs4
Star.: Ira VII “ra b.' raca.r..wlUi4.4 ii..4lA '4.
11MP 4E1.0, Ilatawyraralrar.l.l4aauLT,Ati.Lik,a
a t 4. c.t./.4,.../r,/,,w of /t/..y,4 _ / taw, / ...
p.pared II ruirils tlaSt 14J. ttlepxourz,ar, at 11/ Ma jpst...
/la al laro4o,lthz ,r,3: ttkirla tzr . ,!bSlX/tair...,_ . ~.', ------ -,
Ag :&: ' , ,f.. 7,. 4 ...`•:! . !!‘.`,..? 4 ,.,, : . *Lot i'. , ,
• ,
P AISIMPLABTERING.
Ttiiita .---- ",ct — flio
.. •
,10SEPli j4E{NSTON, PArta..)liirosic•&
i Pura - us-1i all mos, ....staid' TWA attwt and Zaat
r-saasassa,gprbea r . - , . _. .
14: kr-- s, Sat as i,
ratat. Lela, as , tosaa/o r . -
...........-..-,......_._.___„,.......„.. ,--.--...,.....__,..'_,_,,,.
vETERINARY sURGEOE.
. ,
•
D 44 rz y,
tBriaSiigeon; /E
ta ltem v;aottind. _
r&ma ttl utlia Qua
D L. 4 ate an Cu 1 . 1:
ttuttal ti6FaliS
14 rrl4 4m. llorna P 114.444 .4
t 14.1.4.4144 4 - L 44.4.1 4411xfurilakt op, Pt
caw
". 4 . 1 .tr.t I.legazityttazi4 A.M.,
~:Y rj:Y.~~jI;(r~:s,'f~~lPy%i~~r~(~a:ll:ll
EVILLE:JOH.VSOIV,, Xiigrilver au Wood,
kWh> nat. (.41,4 ~serw t
tw
12=4 .r4rt4t4tr,,tilr r ti=iZ4,;l
emu,
/UZI SCHUCILHAN'S Lithograph
, V • le Emabwhlairat; Thltd: any oP.it• d. Port
11 `411 , 11 , it . .a.VZ==".34
in.tr.ll6, lltuteatitt Vtslttiur Catcts., Wl= Itt
<lntim tit.te,a4 wintri an ' d.
kit.% lu xt.c.tt.tirareek'ttrtt. *ld st tit* inapt mato.
Wagner; . Binelaw bitiallerAs
NEW LITtIOGIt,LPHIC.. ESTABLIIIIWEN4'.
1 1 1 HE ABOVE flßStraipectfiatlynounzo
uulr ttimu:....t tn. pubik
ace Grell.lr4 1,4, 4401a4 M. tots rla o I Watt: I
p, aaaNWC C 1.4
Charm /41415. to , 1
'I biN aDd ankr44414,421tt!"!!" a
1"
"
,
:
7 ""
- TgwELERB.7
w e.full w..vmsoN;ma4l-.4
- ra Ll'l4l, *11La;141,.•134'
Voatthst * • tt, .. - Nntna. al Lurk
------
.21118CELLAjp017}3 aeuns, &a. — .
i ...........
Wm. X Xs:Mag . it
i AITILL givo epeeisi attetiticua to the Colley
.
! ert
. 0 1 1 :1.1111•11.1 . tr-- '
o .l
! fagerehvt. ute ottwis, We .p. m . zfi;ll/e igno.
r giz4z,.h, WM ; uafr
thikeii emu , Hp.,
yc.es llvfo r en ner t Job:*i:;l3ll4 l 1 - LL 1114. 4 . 1) % O bits. '
/ 1 .4421. ' and «w. Melbsidleu, Et
'Dodtor G. Iteichhe •
Nf'ORMS leis friends and the public in gen-
A rem
/dal. Mal Le has and id" alto natio. /men, Nu,
n nl;.'titt U ,:l itALtZl j io blip . Length or
tome, ve
r. - iu.sua to re ttle r a/abut/tn.' dal Lem
SA IirIAIII 3 ICKFAI , -k.00., Arta -fur Me-
YiLi ‘ e,2l idle rto . • Jr!.
RAloortoct.D,
1.10111(}11)PATIIIC PHYSICIAN, devntes
ebeelal attnaticar to theirealintont of difiumim of wu
ono aonie nd staid ran, en
.cule ditemeakfontlin "
ehr
w the nand files-.t I di
b ortieek V
. al./tm Atldollon Arra.
o re/ a door to the
hug. nn. Alltwbetif 1:14, idg
Oplex nd
ba neat un from 7 to o Plan
al..
from 1 to A. and rival Tlo'b iorbe'r
Nomai—eity Flouring
T UM, No.lll Liberty oar of Adams at., lattabiarich.
, FALL FAEMON. .
.i ICROLAF, VIVIAN, Civil Engineer, W E .,, h ,,, tv: d A tr , 7 . t ., r t eceiverl h i ts beaunful4
it4i..11 prugh“ , ..g.,...1, 'l , utke . figitir,.. 'Aet. Mak,. rim! of .r tr 1.1.14 aPcit.g,l'oltilir=tl4h,""''
h•trlitlit..t TI-t•i"llllll•°k*o..illit.V."o4n,' - '-"'-'-'---- . ---' A—L' l `" ° ,-," c.°- ',.%"`" "" w "' d ''''
ued Gthrlat 0A- 01. sod !el! 11 al n. rollduoro, :No., ren — n Gtass •works. —
Its.rbul !Oro., I.lll.tour,rts.
,11194 Ile` , r !... , ...g. , t0.. ..
.. !.... . , ... ~ ton!, !crana.
1101 ' COR . I . ); 1! ..(„X)..„ Virtrilenale rind Retail , I
,I,T.f..yvt• {‘ , lOHTIkl AN, (fimabrly "Pt nf•
,44-11.:-?!,v'':iilVill'f:'..."'"d--1:•lit,''''.114.:•••\!''14".tYX-t. L.th1:,v,11.-:i,x,...,i'4:15111:4-:,„.),F.,TPV"jr/il.l
iii............„
..,..,!,.; .d.l.
~;,:,....,te,,,:„..„1,-,...„,....„.,...f
0 ,..v ... 11 . V . a . !-: , lz..at ostzt 41,4 r0 b ...1A..4. triad.,
) : ,a . 41 .; ,{ a rlFu! 1 liiii tb:7'...l:l.l.':,r4oi:truttnt W7ll . , ' - •'
U"-!"
""'
2"'''''
rug.. tern.. - C. , y.,,Filcc„ Professor . of Music,
, r . ih .,.. fi n „, ,,,r, ' 1131;:,I,J,`,.2.:,v.::Arn...,in,,..f.urrtntht,1tnt,irenli ~f Pitt+ •
WM. inr.rsy. moimmar
V V - gu4 lloatrt Initro47 Oh. Cloinlog, 1 .17 . 1,..rir gt. I to giver lorttur. o. !h. i . l.... 4 .!) : (7niit ' i ' n vilti , , , ,-.
Card. . • , " tune
ter . m- , rot ne !tour pottletikto m- at
i 11. 111 .1-.11T.1t . r1 Mo Stor,, ri... 1, Tlard otrurt, Ago id
I I It. J. J. NI VERS - -Surgooa and Pirrnivian. '4"
'''''''''
' t n. -,- tor,
,V,,,ZZ.V., = : = l .2 l r or s ordntr i l ll l .-d - a r!... A. I * n
ew Chocofaie Factory.
cv my...i.. c. ,, ......0;17.,,,t, 1 Zi:L - 1.. 0 a, ,o,i i 4., 111. N. °I AM BON I A ' I C I I'6-i''',lfullYin
wlll. .41.04 r!! LI. du... of 1.• 1'r0t....... th.lorill olte 1 , !Ono 16. Fol. that !bur ato ~ ',a...tutorial
4,,,,,,,,,..,..u.,,,,,,, ~,,,,,,,,,,,......., o°4 ~, d,,,,,,.„ ~, 01 lOCul-ATE.rI tr., yo. 111! and oe, •f o n e Chomhtte,
~,,,,,,....,
~,,j,,,,.... _ _
~,,,k!.. !milk... ~..r n.. 14 Ilan., S. Warrullai pone god a.
- ------------ ...rat... aed ta.si.e. , of flour ds,r ow. nutrklotto and
HONEGGER 1. CO., iti,orterr or willed, `.!...0n0t Ag . .. 00 -!hotini tuLo 1:m01er/rid !
1....,.... d , 5 ., , ,, , ~,,, 4, ; „. 11 ,,,,,,,,,,,,,,,, , , of toe.. taro. rirroudatA tulkUlltui•rix, lu hal, ...AZ
:- ~,obne that Ma, tutll rurotrb en or.ele ...It ont our.-
tt..”i-HC—i2..—t.-:1 6..-'1..:--_____________- I, rtor to tt. lomat tur.0.....1, and . a 1...pri..,
• IL) A.. I krAIAIRA, Agora fl.r Doiawar,• mai. ' e i i, , ,...,.=• ,, . mu , RE I.B . •5i... , , , ,,, ••i'. 0i 11110 .7./
1
14ua,121!....11dr lar drin , ! l . 4 9any„-ytratfrgtrret. - ~.. '• `. "I": ". :! : '!'"_.1';',11,, : ',... "
_ .—____td.,- ,„
____A_ .
I (3A1i1i.110..A COFFlN,Agentrilr Franklin .• -...t. cLen Harm.,
. `` hot s
0 tiro Inas... Oduraur, nottla rad r.o.rao Wood (i or la yiil . E.,11./1111,,,..)
sada hlrir etr•una.
—•— r Corner of Penn and Bt. Clair gtreets '
ilyxtrm. GLENN, ROO. llnvoss, Wood arrnal, pruenunnu . ' i
...rr....7r,t,tzir,,, , 17,,, , ,•,..x. , ,,,1 4 74 1,, ,1 11 1:t...z,1i......4., riruis kspazioufi. tientral, and moat eonvani• 1
wou „, ,. i ,
, o k . ~,„,,,, ~,
~,,,,.. ,„,,,,,,, ~,,
.1 .utl, Leal!. 11111.1%. haritl. loo•li e“lispll4/ ~
la 4164 ROWSZI Illi Ir. 410,1114 14 a Inn fi1 , 14, or , old (Nr!!! 01 "! oc. , 14 . 0 .1 41 1 .4...1 aorr Itootorul. 14 a.rt
bound oarorolly, or rwpdtrd.,- h.”,,,,,,,,, h..ut ~,,,,,,,g , open tee the orr.oroodatlon or Lho public.
TWA,- who hare . thadltio aternrll.l to call. 1...510g- Th."Uh..16.• "...U P: r t"' .' "A': AA,. C "Ht
loa., ”..,,...olon, 1 / 1 1:3(1.1 la ttleorr aid too poollo
The gel Imago 'antral Inca.. or i.lm Moo., ma
leer. or tot. stinnerinente, rut:doting it LltardortAryra
--:
rtotrajwtottro.:rail,..,:, u.....tca1;r1!....1.1,t..,,:1t.t;0tfitti,j,.1.-.1,;:i1u1i,:nt1,.....1,..7,::::::
... ... at I. .blew oroletuployed ccrOP.l. al.lant a. al att.-n.14 '
Lto eltr. to trarders . Pertnaunnt boarJerr,hrltreeshlut
rohdt and h.! for It a 11t , ..tal ohm- of In.,
0ta...:11 11 IC ItENN ll'
ALL PAP .
Fresh Assortment of Spring goods.
riII.IOALAS PALMER in daily rneais int '
1
from the Kurt/fro LIM, of the adifl4l3.l, , •
No.• 55 111.1rxer Srokt 4
1 1 ftrrwern Third and 1 1 our:4 , st, eels Pd r s bury fr.
I 1 NI-rk' 71.17 i l ' A'V rh '' hi :' b " h l i i -1 2 4 :4 2, ; . IT: 7 V ° . IV I :21 .;
; ~,,t ..,,,,,,e4,,,,, Tna . r.gttort. at. onotrolr nut. tho '
' ltllltr,=try - ' t ... 7.' ~,,........ p..‘„ ~,. J..
....., rt.T._U , rOat• uttliriad...l. IN, M.
Ir it' ftr.:4l7 V¢r. Z . L.."'i,.;t,',11", '''A'' : h'
h . '-'?`""
t;....t...,, .L-,t,i.,...:“.. " - '1,..., 4 4,t'af.° 5 4 '11.
full, Invg..l
!orb I
.
1 , New Coanh Fnetory—All.vhboy..
X. A IVILETE '-iii4 0.
'i•.ll , i • 1 CO. . "
, 0r...1 . 4,... L i M` 1... Z..", 5 r21:21 Vf= l :fa‘t'.ll..l,' • 7
:1nt.... non sr. ,a , ....••••••,, *be ear lenne. , l I. ..•if.
order. Ilbr aver, dt.erliel.o of febiel.e. Owen au llntinn.
Aarpooben iffundo.,
l' Is t,.
110., re., whirlydrozo thrift
toat vignriene. in Me onunif.efoo. nf Um 044. wit.
4.1 U. (scuff...the, h.., thcr 1.11 maottleurt [her are
viabl.l .at - noel .1. lb. ineat reaeou.nle ten. witit
no. nanclotartnee.
'mtg.
Lgtko tr' ::41 ffeytef:f.'.?ban.
i,..11.1. so Intrnolfnig It.: sort . Pie it.......att It
ntleation of the oubila to Li& wait..
, li. 11. neininin, dune in W. 1... f .e.leuer .u.l vo the
in... 1 ranooneble Lena,
0114.41
, _ _
plotale Un.
tud 114•1
1.11.1
. .
WhOIOP/C
terehantn,
111% Wau., kil•
hulonala
SA. 11 Hale
Steamboat Agency, and General Compile
, flee; Receiving-and Forwarding:
ALDWIN, PLUDIER. CO., heat Ilia
.tar auwatatad ait.Lthrto serve
etr na , r71.1..• ..th.pt.1.11.1 u Stamatuat Aye
UwFtal
111. AO.. a
P.V.111.11 a
Janus-ma, A1,11115.155'1.
11 : ( 57ic i Ear.
C.01111121i1010(1 Uerel•
rum tut IV.Arc.rtn
t Asa (Itomoriy
FOUNTY LANDS—CAPT. 'Cags.
lAttorney law. No. bid Tblial ggt...3abt of Cherry
eT, having wade arranyenue. tor me awl... will
procure Boutar trade far carers a. addl.., their
vg blare ad chtLideu , ah.l. will attend to agar other four
her.. ran garter watt:. the gurentruent ur say /gaped,
gibluite.'the begorLdt otare. It. edited. •1 the City r 4
Witatiltunoo. g geZ:dtt
Drawing, Perspective, and Painting hi 01.1.
Vlt. I). Et: BSiurri
_prepared to -
lodttiortica to a tow•puldli 11.1 the OUlenett Engager
o e delightful att. at. hie mow, In ?derma Saito
/ablution's tier building, lint so W
rer, hitson Word and
Market Keret,. IL.re of turtrartinti...fngor Ela to Ca. abd
fn. otto O A /EDE - , ChatirerruJ othor particulars rah be
Maiden y cal no tellernoor) et the roue.
arGrgo hr. U.n.io 5,,,Dr±,A44,...
ale Orpuers nua
2:4:l.ltwaty stnrt,
•
I , IOIITHINCf RODS- , Spratt's Patent.)
JANELI JACiiib(lN, liairaatt Aar**.
nohaule bry,t, 86 Wood sheet; Pdedburgh,
(Cartwright'. fuller Stor..)•
rtIESE Llt)llTA'lNtl RODS aro ao con
' 'traded that lb.* earincit get out of **lre Th. lte
oriro . r. Atractilaint. Lulu* wwurateir. Pula(
al Sliaga.l. aka uttrtaallial- -Au& aelstactiatas Marbly
nrasiaral, ant altltout ilisant• tb* twat turaluctor
atitoutaeturali. lama@ lona. will &Ranh then at l'Zta
more per fan. Pone at lb. rank 18 rwolat
tiautlairtan are fraprictrollt rauiuut..l to call at l 6 \Swot '
*trolt, ant .:..al. In. whir', alert the Agent mai
b. sewn
tat2lar
• aclaatia
HUSSEY & SINCLAIR.
St orage , Shipping&Commilaioralerchants,
AA T *IO LEMALE dealers in (2 receri en. G lase,
5.14 Ylan.race a Th. mat 11:1
Elam +r , .:. cu 1,:a1.1,
C * .
rea.... La e.ir 1.4 0 1.1,111,..., •
, l'Apente as .11 1t...m.14.1s uu..lr to in: La t e
Ep
"4.1.,T..t...
ia. cm, & 1.1
MIAs Lilltale - L,
/Loma L'Ulaler,lllLattuata
py11,111.:1
Pic
/oak:bight= and Danietiii) (1. - 1 --- usezaim , are.•
:WOODWARD, R . I.,AktELY k CO., Slab
awl Tali. 7 Cina War.,
Rut - OW— • • - • .
4ArEata;4:- L'lxtd /..11....14
( liwanda=t4a.ll3l44,)•Latrse-• bolt Paw J h.
SiDyd.o eijroner:d.
tr,rtl LII r.r.a.414 , 1 , •
:A vampatant dul,por tanyi r...sta“l4
•.414. U. k.pp.et th• m0r0r...1411•4
4 11" 1 Niita 41 . t0r....:11...:+4,ark ru:l - rre, pdaatt,Sito,
Ilkarkr - Tanerg, thlittra, fretiguatute. 01ia.441
Anon J.to, 4.1 s.rtkl.-11.ur la grosi
.rderA !on - 441114 ax,...ual
!• ' • ifilnancler Bridley,
N-• 19
Woof 6, n`fnt Ant end 5,4114 ,
, . .
(MU:. vi 'rifle 1701. GEN . h..4g.1
. -
VIANUFACTURER of every drecrilAton
~.a. Cli0X1;07 NFOITs, , -t lb* di ,,,tort ap n.... 1 lA.'
tams, sik r ansel as lOU pods 1 St.,:s Loot naidsation.
' Aloo—P - MIL4III .1 , 11/VCJl,ser.,4, Web' .111 be. Guild,
Jba - 01l A 11.44 nJaunkt,s4 LLlllµdlout ruin. atein, Li,
nqs , t - I. , 4f6Sere: rnusti.to taco ~=l ,
~..I FaLIe,(AVILI.O.
40 trtilels we lard ilia missal. at' . Nos Lettlng
rifolf.: Fan: Way. UM., .044 10 Illil a lob V., rogue
Itol isttsattn, Id dmless 6.14,..ere.0 mitt, el.'s ben,
:., AIM, •• •
' tananttui,
• Bulk
• 'WIN mr
Pittiblertti . eUiPipet'Aiad Tuber Worki,
T ILE undersigneJ Ludy just eomplotiftisie
MURIJTAG
I Lallas,
inunhsta'a
•
IRON TUB): WOFtKB,.
..,
d me t.,...7 .....f.41.1.., .1,1•14.• ..1 I.Liti VI PL. I,
Acrctl t • .ti 3 cl.h. fla. owl all alt” ad
{VROII3III' IROIsi Tusks,
LW. CNN, ceir ,r ciao at th, 1,. prhw TOY, ars
N 14-mpar..l. 0x. , 14.4,14". , Li., 4 .1...L4,1.M...tie
I
'n12 , 111 a CO..
No 'VI au..11....1,..-• .1 eve...
t l / 4 :Au : PIVI 'Lot,. •112 . .•
ilivar Fins Bricklisuulactilling Comp).
Y /wt..... II • ala.v.
, Manatae•
• dor
o S. t, u op, .eki
to :4 e.ll
.4 di tire.
()LOVER, KIER t (9, Paorateroan.
riliiF. sußscßittgits., a T ,
Aff(l4llr. Mr the lON. noar r i Ninon, .1:1
ta.4 A Aril aIN 1 . 0.1.44.4 Y aw. ,
rlz.llON.Oruelt a
4•Ylnelay, u rn5er11•01.14....4 I owe I ly.
ri.r tvrernlrr, pram IN .ail m
L. mad. lu.O. 'MIN to .1.11. pur. bun,. 1 , 1r11.1.11
r.. prOcortl WIN.
14.44 nd Noon doimayno. us. ,o• 121
Wand. ilte tirk.tl... rn . •11.41./.1,11.
Nu, offereJ ia 1. VultrO 4e ?lake,' ILelr'ra P`
OlorltyE.Oug vroll timmr to *Moat ..11 14141-414 uo.
YIN Eflrl. fuN4lelorl lone - derytmth.l 'MO IL.
YON MAW N
Nye ww.c4 ttuar, ros.ynt npoo Wu,
lo,4:that 'Nowt W MN. tk.m rrru
Len}} r two, Ines War hodtaWror 4.2.'w TIN I . the "4,1,
...I.44leUmwt e..ar wauurolunwg YIN Brlelt atbu l ly..
, . LUIL A Ju?.}.6.
Nr. alb of., TWO/UNIT
IV: Dizon's London Pitezt Lever liVatoliti,;
•..1144wior anwilarawiraerojhrai,i Attaiwr.M.
HI Market street, la
MIL. ol• Nola for IN Ow.. WoN4 Lator 0..1.4 .
n .144,11.4 ..rb Wort
' .19- tLA.AdogsAlt,, if.. LOTON, Clon
kr and If 31NufWiuner., 4d IfOl4W4Nyr.
wrl Howl. NNE.
Tls collard teat arr.m.Norta.4 Wittrtr, It
otNINI.br Loa ho of my emir arartrir. .449 Worts
4111 It PM. tips Is I. . nail. auk*,
1.14•41.16 , 411. Lean rlirtslllN,
kll/11{.144411114 •—; 101711.121. me 411
LHAVE FITTED. (eu the New York
[4,6.l•TaTy Car a. Cul
..44(16r if ~ o rtMtat 3atla b. 1b..,
4 4 6.14.41144.....441.... 1...14.4,' ibubut,
/314.4..Ca1 . Wan. , Turlry 143 1.4.4. 0bac...1
- troy blad.l.l.l.lbmalty Esur.4 pt. 4 Mutilo
t.. 4 of dafrOit 0 , e1d ,. ...0f :16 dio..r4,t
Wltul. and 'Ababa. C 4.1.1
ar4 1....1
, and 16.144.1. bad Chlatuquarr/b..... lla
a. sad
*aft., 3144.4, IleJ . 11 4 1 a.0441r• • '
or.l.4 . (tiatokrailr 41 , 41 6.1 LOWY 6141
.
PINE ANL OEDAR - WOE.
. ,
ii S, AMU:EL . I{ . l tOESEN..kaipa
. o )l34ntlY on
A Una am..riagat of , Wash sal 'bath' Tub,:
Iltialaa, aulall'atavt n
. .lade a var. la las line. •
Ws/am:a. Masonic Hall flab Plll3bargh, Pa.
'4014 -. •
•
GEOINIE ARNOLD @ CO.,
' • BANKERS.
DEALIII3 IN EICAANiII, COIN, U/i/Dt WITZS,
7 1.1rZIAalfi!,;:ri . ..r. - .7 , 41.7 . 1 . ,;,.
1 Meta Itaubliw.lotow
J. Wilson & Son.
SIkitIOLEBALE end rotail znanufacte- 4
t tate oe le flute sad- ce, lin: 71
Weed Meet,
third thew Whitt Phierddid dit r ty. Mt.
hurph—tritere that alter. tall Get! MD ylvlo Mottdr tletr
or their etre ithalltdoteto tueettfartere,
4.4114 eted hy.trldtlerele 1.1 retail, .1 term. the
attention Otheit
g ee:meets seri the petit., mewled theta
Met alter tilid i eelleu tire wont reeedurible true..
Pap
ItiNTI • I er.
minx 6.. L IN ip zig, and WRAPPINU
.1001,1 SKlTl y rf
Al
'7) *NJ 14,441 rolubly ' 0444.,41 - hul t"
'7 • •m7
14.41;14114144.' m. '''''."""""r".
1.10 ••
, .41 ropito Itr."
" ~, 1,1 . 4 '4 •
11 , :4.44.1,•;
11.. 4,,
.
400 •. 014; i . ; ,. <4;111 , 61.,
It ct. 1121011.41. ....., . • .. ''''''.. ti.. 11,0 tnia rout* (.•tlen Pirnet l'at,
P ITTSBURCiii - ta'iY GLASS WORKS.--. •C :: tr - elita - ..; -
W. mitt:imam-it aeu , etenaesetoren el watt., ; ,
.iaa - St...aaa, eel eke. le g.noro Nun
Itiw. Na. 2AI lLattnt •Ls. 4, E•tire•••lltnt hrlq . doooo/, 1
, tl, 004 on ohorke.l ta.p. ountlauf /I . on Prod
. atut x.l!
ittabutgh, ea. • - • •< - 11•14k• 1. , ...1., • 5.g...1 gentrul urtni•nt of ,
,l'artkukr nOut1:1•11t00,14 sinns. Alactls.0 0 W W , Ceo, Letter. tlarlA.,, .4.4 'la l'.ln•ln Inlno ,
lip; I/ WC TWO. Not .. AL" Ntril, . " - IT,""
_..4.
!..--r--.. ,, - ---•,-..-....,-,-.-- -."...---..--.-- ...'- ''. ... r. l t i'-"h i'i "' I '''''' *. "'" '"Us."'""' '1
TO Bal Cep - - - - MD hie, We lal ta ' p r ' - tor ---- ual - e - by
REAL ESTATE AI:MEET- ' . • d'uNt ~,1 .....4 . t.‘"••, .....••. , , , TuA ik . ,
- "
o l
_ ____....,.• gNal...hig s stlaNEr2;
he liiapff . ertmiv, and anyamc avntial . ..._'"' - . •"...., P.... .""'''''''' - 10 841CCF k e g, 6.3* ,r , i,,,, HA 1, 1 „ w .
d iCA IIt D, S I U N ii -t, S ICC CR W IB -" Eli, li it H ii '° v l i . ti l g k t l . l :'.. p u hl i a oe li a ' un :' 4EI 81' II Ei P t arte A nt :k e T iin f di F e l i t tl ft' 6" ll a . 11 DSON'S, liiitt7rll. - 1 - 45 - 0 1.,c1a; ',E;L:e't-ItiaLni-i1int:.98.1..i7.5. l ir' a P r . "al"
pi re ..1.511T., 0 pia. wt 10 thy lann.11 , 4N•I••••01 , ~,, m . r ....... , .
Nat.0L1.40.111,
. nor rig•lnn, and rettiod kr more tbalt N•nit• 1. .Tr... t t ~, ...., ra4. -- r" .----1..,,,r 4 ,..2.,,...g _-_,L , .. 1 ~•••11, S. a. W. 11•Nadth,11 •
i ' ilran .
r . c. id tkns, b. W W ' ..... ll . l ,.....u ... "." 'N•lnune: j ., •lo “r" Nun
ja il i ta , : ,. /a t r. % . ad. h 7 s, ./,.: 1 . ' ' j . 1- z .,, ,1:4•3_ ,, ,r4" --- 5"...... A I . ••• .:;.):1,P72•1114.10:11", 1hn71. 0,11 0 , ... 1 N,...I)I,,A,,,Rem.LiBiIIthETH-1-2V.---.1112,...t..ab
..6.i.,1,1,..,,„,,,i.,,:1
irlb
1 . 1 ,, 01.••ad 40 ••1“, 10,2::::4.").=ttU'Aua..",... PitiKhael. Ciaoinaati sad Liaulvineefaht• ~ ,,•, . b1 . 4 , ,b...,b.4.* uk....x..t'd en Hisusle ...4
Ira, MINI.
To 1:•I ti ltul kwro, • 11311 .. 1e 4 lIonnnti tbr nna•Nair ,
graph. - ii:.iri r 7,-,;,. ... r•um , l44 ... oiun i r In Wm th. 5.0140,...
_., L...., •lorWsNA N us .'1 , ••411.0 m0..4 .
11:,o ' nts 0,711. tutnat . ;int v•lll•nin ' ia. ••ii 0 41.4' 2 .1 1 PEW SliAliEN of thin SLQUit !anted at
_.__ ••••_______ J.A ti. lIIIILLIIII. 1
n‘n• to IN• 11710.0 ••••nigbbottund. fn•aat• .ILn, ' • ft , . kinbat,n ye, ~, .-_.___._____._____.._i____
4n. and wrzoss4vraats4eol4. . . - FII
- A. WILKINS •IV ' it E9 6: _ l -.11 ) 0 tames Qrenta; ..;
' - ILO 40 CO 0 "I 0d inr
ail, l / 4 • 40:1:11::4 4 4. Vittit r '7,: i dr:ltt - on L ' ' ' ' '''''' b i l T E A-11)1 0A T OFFERED FOR CITY .11: 4 br -'. . - • (..11., ". I° I.TpaNAL,,,. 1
i-r.r.....tuDons,.rxvr
.4 .4 . mar , 1
.1.110. aan....., 1.,,,,,,,b .- La
jp=7, ihrrb;" ;EA1kN0gp„,....25.- bblii.;for- 25 by 1
54 4.1 . M 4w-1 " 1 " 4 ' ''' 't. ' "s .4- %aligns '. 1 ..11-114, . . ~'', , , . • .u.a.zuen. „ 7,..bbialf ,-..,- ~ - :Alkszun, ccc pa w00ir... -- '
• -
ItT.SCELIAXECIUS.
• •
Fall Fashiazis.
fl AI'S, CAPS, AND•LADIES' FURS.
1 WILSON SON. + ,ll Wood
4 y . • th ! . t.bird door bila i Dlanfood athori would&
to their trge t Tfiltioca ;Vjah.. '7 2 " .t4 V. :v(4;1.3410
their former Atha of 1/ar..11., nounla,
Dug of t. 11.1 now nyle EAT& liagy liOrmluTed. tool tyblell
ar. so Ter, morb •droirrd fur tbelehotoly 'm aul
to.mttrr rith • rrmat 'Artery of Illardt.llro li mb.
Hipaegriap, ar•l oth, klmlaur HATS. Mr two
a~rcn•• Jl
.1
Sindboy HIVE and Solleir PLS1111..O•5; Cloth, 01),•Rk
nt a roiglWr r ;m s'n" a itt tek'''''fr'bi:pfieo7.:4ll:l
• sod rri.•ll.
p,;.1.1ba0-j. FTRLS.
ATUInvIVItgrOt lago'll Vlaki:-S.ll2VeglCtaltire7ai
M EFA.
sm/0...it0
I -
B=ll6-g/ray,
ta E C EAN ' t TAILOR,
n.l. CLAIR SPILOIBI39, 87. •CLAIR STREET, AS just returned (rum New YORK and
P 111 1.41111, and 18 B...skiving • orpLoadld lot of
.!8!
. Iho . Yall and Ill•Lne Trade. and Is pruroned to
17::;,`CR.42,. 0 ^ ,5,.11 , W!. , 4,,5ty10n11188 rs , nno!,bs
~,u.aiesxmautuix Jew sett Onohlonablo armataa, 111
_B2Ll2P.lBJltantaga “I•o lam a cal.
Grindstones! {Grindstones!
4..00.4N, WILSON'S. CO., Nu...V.V %Vocal
otropil.. win rutra4M-Ittigi“,l4-4111ar.14-....14:6.4
ato elte• 61 IL. Le-1 11.kll. Ull/40.1.... pea
1 . 1 . 41 . 11 /.14.{....i tot ItY
th. arb•rt
A full s....rtm•rat .4,,L/Lud
J.J:II-I_s. VI
FALL FA •;111UN
1 1 . I . WILSoN
eq. r UI 17, e=.% I 'Or "7 IM
,a'r ILK 00 -FIA w lb, will tuti-c:thwe
10.14 th last
10 , 0
Suns' Fire frouf NineFar"Vita, .--
r fIE stil.riber, baring cumpiAteocl his 1,1-
cohliolomant thr,s.nooatsUOtt of It. , t',lxorartuomoa
r. o .. l". ..tli , ite i lt a i ' i r o ,- - - tA " a " d o
1.1 4 n
'retVi.e".
IJ. ‘ , l ats .u.l Woc4 •
I P ,izturarr:.
,r,.
Allytts,
EAGLE
1LK1N1'N,!..1:4.5 Liberty 01 ,
".tentrot,t7l.l7•'7‘ll.l:,p, Y.
Prons,Veutro rioere
iftll4 , gaki
tit .4 :tn. 61,11, ,
2.". =
-47 .t.l
•
l
illlo.4Clx
• u•°-: L
iVt;tl
1r: .".:'lb
"'J.lltUre ?int . a.lt:tE am—
v‘. bhrwor h , .
Jut: !Le gskyail. E•y. mlo. b. T. %L.A., C.+
J..auk. haw. a In• Fllll/ . 1•
glij:P.re; Ni;81171:ki :641141•ag•
;W S 1 :1 re/414. "*.•
0.,,..11•111•114•11. 4 4o tai,Jvc AatlAhßU. borecler.
tIC.3
•
i ' JAMES W. tr - amota: -----
c Ab,., t i. , :e;;..Fi. a .mR . E.,,,,, : d ri .A .: i1i,- =
•
Jl . l. tV. tentoorttloatf InKornos lAN frlettll stool
eoplonuots LtoSt Eis Enot. now notontds.4 lioni.tr.t
Wu
tonostworto of nownotoola funolloore s ter lob min on
inito My.... py astern:M.4 In utonalot lb, quaint nilto
nor Unotostsnood roosloroals: tom nntloonsuottly...-1-nowentll.
lag., lotul Irmo. lt. 4.111.01 a his noltory Sul ttorlltty In
onsloutsaurtnn.tos too enrolled to, pholowe orsrtstat4 !mut
• ' at ta-'1:70t.. !I:7n'tt.ii lroo n lioloso , t ' Listottfiln;ll4ns n It: .
...104.41 MIMI WA eArti. ill gown, oosi Igoo, tan ' t;totoro•
ostosaysmn Lunt the[ estasi slaw,- 01 eist , ..1.1,440r
glut ital So. ariM Me .4 neszoNt *la genes% it- On. noo , nt onn
glut end rocoalf o Mal • lolmns, no- siot 14.11 cot A J.. lIIA, 14:
fsaidettol Wan hk tanoton, al 4141141.4e11tf•bi CzelSid y II•
4411. 110 1.4 , 00 . nontkAto ot.t. Itt - 4-.410u. ttost tioot sob.,
U.S. ut natittoda.. cru, no knosto Tn. I.111:tooltns
VW.. t om[, lonl. ol toir IS-410.
In 114 mt..* LII
1174• to Itul4: rt to nointstreJ In soy or its. Itiot.fio
Mit.
. Parlor. drtrinr;dlalad, USA 6.1... m .1.11. of aver/
tialsoy, o,nenttoom of ...ova. lath, on; .44 *slant.
knintoettoon, Comorratatrn tot Eur CT., 41 dt.ty 40
Vgtit ' sktl *k Pope.leu 1 1 1 , KV: .4. 3't L' l .'r :ekit '7 - .1
/roll.' Wit, Writtutot UAW us riullultodr .1%,..4t01u0nt
5.4 wary 1.1.14 iryaucia.azwo mtAikto. %ad Luplo..abl.
!twp, co imai . ; i svoevrtic . :L/4 . 7 , 1:11t::.tra snot s-Jls. Is
ot,1111,1'411rIto&ttooft .11 . 11 itsoltt Not-tol'o-nototto lb. trZrzti
14.4 isttlee-, ossrotrt.toon, toodn -ittn itornstbottonds of asnlo •
WO otmonrtintontt gotta, lisll stoJ twl.- t+Cuptia. r !Wall.
tottonnions sul Moots, net:noisy Sun towoll'es.o.slM,Lossaoli.
nrossntsann, ',lntel tante, tut stoMfd, load.rpoo4nottronts,trlns
:lif::,,,f34.b.:4z,"'.Vit.frATi, tape ....,-, g r L e .
ctljr gn ero=l:l, ( :4lfin 1,r4", 1 13':,rifht. It! 1 ri;
TA.
e.g.:ego/I,AI/ ImiAlohnlbt th. tt" . .loat
All uni.rs prnilliPtlT 10.14.1 ise
The only - teal New York PlumbingE' - itatr
liotuneut - - -
111,711F.EE work dole tidit, Pt dr
rips% sits orsztouted.
r.
delrth a ::.=:ttrol2rl -
• ';ts?:,
wut, stanus.aososon. ato to . •
insm, frau . ..• • I to
VV•tri .
• r •
• tai. BAALer A litth 'irA rt. lincAlr
Vutom,, 111.4, fura4h4.l AGA sot uDIALhai,..
' l l44•4l , lg i s v tlzat •I ~ 1 11.1, , w.
urA I to.smr, 1.
YRjf 125:rt ,
1111 MtglAN.4 iVLCAI. aL4 Mal kutiA2l.
gi AY AN I! ,t—Ti.NM: ',s-,--1.211
11.:{.. • /101,44 ..1,r4;111 . ., fwtl,
fra41 1 0..0101 , 1nf...1,171.4,
aosst sus Lasso.
41 . KIl
13trvt.
4.1•1‘.4.4 of filth tt.1114,r10 1.... tits, USN! ,
p.l •Ili
04 La eurptAtAd, ald ho's pIiCA At .1., • bA•
.A'lli,UlUl. haul. ilAtuth•AtLAlL .4:1011
WANTED •
:-.lk-,VESI'F.RN BANK NfiTES, lowort
market rftt...1.•[...] 141.4. N. L[441.414 f4 ltt I.At l'uud, il[.p .
011 11.1,1,.., Mak, r..torth at.
-tt
MG. • SEPTEME
' 4 4--"-- I ____l L._.: _A_ .Y\._
1, AIISeELJAN.E(IIIS: , sI'EMILVMS, .111 AILS , '& 1 : , .1
PITivirTS,BT,U.
s i st G 4 fl i_E, G T 't
_ ...c, Z T E ri. l .l l . ' kr- fZei,-tt'l:tr:\
E4i,f'tret.n'..s'-'l;‘,‘:gN:i'D4„\_
~ --- , • . in rrrnith4 fel- Mgt , . e:144.11 u, a d theu
1 . • , ---' filff STORE.
- ' ' ',\ 's' \ \ --,..;--'-' \-'
i t R SE Et.wRIE„ER having taken the atom ! - -‘ 44 " . .. a. tr. 4.,.
_..l.=l_,__,_. ........ 1' \'4 a . \
~,,,, t&... - -\
~, . t, \'. ' 1 \ t t \t„ I'`‘!t \ r 4,11 9 ,441, k 4 IT tttlk.- t. ,41414 p.3
- ! ---
T ' . ir - ovEmirs 1 - S_ ----
---77- ,\A t i"
• ......„.... \\ , f allot/41:Z the Itroe.ti. &ht.:, tt pototto
i t A.?. hu ltiPtfgrue s elig r tir..Vregi4M h et t i e l ~ DA ''',,, - 8 •7 ' ,, ,'", '- ' -all ',1„'" 3"4 ‘i t . .- A a 11 4. 1 ah, ta.
Jo
-- • •
sAILLNU AV' AND FRO FIE CreIITYD , , 4 r , ` ,, ,\\ ,• i mi..the et \ the fettrcoilitteitia,kisee ‘l4±,
;Ler. le .; t f t•lttday if earteptb.r....ith a bras w,
.91tAK'S ' \ . \ \ •hr,,X 6, i 4,1 1434\ •, Lat.ck.f.,.' ‘.\* lint nifeetatilTo of , God'a\b.E. so, tio¢\*
et 4 .ot.rittPllA mullitNlNO •fittIUSI.FURSI2I.IINCI 1 ' rim/ tfie Virwan firms. \ ''',,•
'"i.1.. 'V . . - ".•5‘ , \\ ' I WI ' M 81 \k , ' . :2;. 1 L' 4 " ,, be fr.' ,. • F 4 \ ,AP V; i.
DRY GOODS, _
,u,.. .h . t...' itv r
i, -,,,.., Erf:
....i . • X ,
. .. , :atai i , ' \
PIrOkINLNIPA,
U' 1'1 •
, ,• 1 fifth l't hie elicT-IflaW, .11,E.Oti iO, iitt brl
, sutbor ty, s •,. \ 4‘4 IS' sieve, Cu tk, i; Ir l'ill
I Warr Ir:tt, a 4weL ur TELUMIN,IS AND FUS:TI.I.T , 1 ,?;,i.... '''"*"7"-, V:rk7. - 5, - ,Xl i g.` p „„C..Scl iB ,. 9 , t• , , \ 4,,,,',1,,,,, ~ , ,,,,,,,,,,..11r4tr, ,r 1.•us ,
sipi,,,f. 't'eltll;*.Z,•:Lft.i.li'•Vutrl!'"L""" ' . ""
: .t u jje " . I., tr". 7 ::: : :n b Wl7.:Y ' '.l u ie ` =C-f ", “:01'.i A 1 I ' 4.l . 4 .u , i'ipmhi:zsr.'4oi.:.&' \
,i,P lt ''". 4 \ °f 13 .ay 4 ' °l ` r ' ~11/ 4 \ 4 " . '' ° k i4l
1.0%',‘"'/L7tr‘ZZlllinTkiroma : ,11 .7willt.T;,• ' 41:t h g I t•L ' ,l " irjr, c ;'.....: . ".. .. ..?'".tj.:,. A5174,7,, 61 ..... -\ ,.4,U g i
,„ _
__' \L. • ~,„....: ,-..\''‘. '"• ' \ ,•••:4 .)au4 . 01. ~r I. \apv‘4lt,.r .1 ..,:! hy illy
h not. thee , •••btela • Jur., rral•lrta .10 , 1 r ...k L.' 1 Nlrwank ......... ,• . N 1'0rk.....-Vl•mwtl ...... ~.if.r,l4. 4-" P n laia4g l anti, W A l llrCottiltY Ticket ‘'.. ,' t,r9:.°.'ut,' T • Empaearof Anetris . heart
• re. , 11.111.,,a, he 14.,•Lk1s drrotiareParacular wit,- , c,,,. n , y,,,,,,,„,,,, . ~,,,,,
~,,,„„,,
....
_.,,,,, az, -. ' \., , • ---- \\ . \ \ 4f , ..vet, t.4\ Iqp srssoe olVcc.ostitotk,• mile\
us, en tht, b,..wct,,,, or buimi••••:, ImPortir. th.'...kifi.•huatl,....-........,.....N l'ork.-..-.Ltroiyanl..-. .. .6.6.!\:: '„ ..: L L ,Ci.k . l,. ',''..,l'...'ivr 1 ., ,ZrA . 1,,), , V 4.... \ ‘.., 11, ,i r
earipe, r,,) ! 4,, thi,:rr ' kT,oeethiiity'. 'i:14,4.
tkr
• i l° Ita'..irf:.!"". h''''" TA ' lll; l 27o " &l2l '" , tw ' rbj7 - ,,,I;;;; '.7",'-'4"'.. --- ' 11 •TT" --:- U. 2 \ \ '''
1 .. . U S.': . 'l'l... l _ . ,
••-a.,12,4 wt.". “p•Jaarlak,l \ ‘.,,ii ', \lt Imlti oil\ Itle r wirm•or "ittf , NU fit • ~ \
-0-; , =:- --- " -- 7 .— itt:*rort , -- , -,,"=•— : : :. ' : = \ '1 , ,, . 4 ... a, 1 t...1./../ . 1.t.,1,%10,. 4 le, ..t.„,i.
se
at Me,egt r t, 1 ' s), etuottiq to i\ 00 .1 tie
ERY SUPERIOR ti.YE: WEISKEY, at ' ah , e,ta. :!. •.. .... X t•eitV -- (3 . , c ~ j i.. At•ibt•iz,,""iitit,yo3.l44,stz,en.!.p7:44,l,,,. tA, . etErceseau to a lum to. The Artatz4n. 1 ot.
t
titrt...L._._ tittert.44 ......-...? 14. ': .. I • tild i ZP •
\'', .FULL. PE:434 1 4,!1•110.4.1.,4 \ 4 ,, ' rh 444444 4e. that these a Lusa wNI hare t.eetuaet , \l, :
1 ,. . \ ,'' ..a.. 4 1, \ \.,1: • I a '''.e7l-Nrott. F.;ktiP4 - 7c0,... •'-''''' `g. 4 iart. , het.ii,\ 1 t.4;tmP.;'4\-\.thc.urnbY
1.1 04_10 : ,4 : : : 1 : 4 : „.7. e y.e . .1 ... ... 1. -:. , 4 ,1,t 4.: : :1 4 ,. . : 5 : :: .;i 4 , 4 , : d 1iT .A T . : : : : : . 4 : : . R . T . ,. I,
: 1-j :::::: ,,, : . : , . -. : . .._ ;: :: . r . :: k . 7 : .:tft t !:.: . ' ,. . :. .:1 , ..1:1 ; :te kv: :::. \\ C ii .1 ., : ki t . ,
.:0 ' ' \
\:\.:,.t.,,,,ei4t:e.:::::,,',lttptts• • 71 .. a t v t: .,, e i ' •• • 11 " rt.•: !!! : , , ,, . a , \ ,l
chl'''. .:enre::°:::23.le
i t . : ,' ::: -M ,,P . :: ,,,, a i„ :1 ..... : 5 e nt .:. k,
~,,
..., 14 . 4, th ,,,.. 4 1 . b. 14444 .. 44, u". 4 ` 4: " 4 , '" th " r.,,,,d'i. Afran - ite..-.\,..... ...I‘ . York" .........i.a 9 7 P54 rw.1•\,., - -\:.t. ( l g . r 1 .\ - ni , ; , ,.. , ' ,, V, ‘ , 1'4 .--, ; 1 4 ,',.(cha‘.,,,,,),,,-.A k \I gpe ;‘,l7,ir'aTrun'.: -1.;;1.0:\'',i,-,.',/4,:e5P7,,;1 '*,,.:,,
irlIIROCOLA1" 200 bze. Bost , for sale by ! i,„„,,,,„.
... a .,\6,,,,„,L, I. „, 1, \,,,,&,
..„..., 1 ' - , , ,Va. - 44,14 ,4afir.ety. et .0...•\,\ Na pert
they ereNattrinitia tkiaaitteelte to tea• A
tee ‘.. , .
..., \ s queetlly
~,„1 , ,, miLL.2,,,, 1.1,,....,, •. \ t..„ \ . 111,, ~, . , ~,
.avfi WICK 4 .111e.:AN1 , E.K.,9- -I ; i t t i r fii,•1: . .. , ....... ‘ 11 . , 5. 11 ,,, t4 i • b rr , 0 u 1. •
:.
~4 . ,,0 . ..t y
•
'
qTAN SM°K IN° TCII32W - I iteiti:::. - - . TO, 7rVe :'. - 4 ,tort r\ -!! c;tg , ,' #l. '\A - ~.... ~ ,-' \ \
•.. by It MIK a ~-.
43,x. Itltlbtkin \ tut. It
4.rord e s i ,„ la b tf t.. itto46 ._,Th, tte e tk o p r o th ei ro esiq us 3
c 0r ,,,,
________
.11 ,1 LE.R.ITUFt . -- -13 euAt.e. litt,r.ii --- It;';'\' --J .4 4 M -\- :1,7; \\\ • .t, ' 9 ieily.l a ,olandAttaty, fir ‘l-IW,i' ,
S.lk 4.'a...'• .t . 7.. 4 \ " 44 •94 •,,tl . 1 % J A tta ' '" n'iY4r • °liti.b° ' , ` ''\. \ \.
Cu°ol':-Z4Pill I\ szroli p '.l4t' l l t e' ca u . '4 . a . ‘ t.i t ,e i to lrel ubtL D t \ k u t. e . \ \ \
~- T • ' ~.• i. . ... t...i.'.1 r , ..• n.i.. ~1
t 4 irk t ,IcCANI,LE,‘ " 4 "`" - - U S".. .I \\ " ''' .s•' •-, N 4 4. „ Thl , , H,RM1 4. .., 4 ,, f e,,,, v. , u-,..„ \ \ 4it the de'.\tit of nittiss as wiD as f Judi.' si, , `
''
'''''''
' ''4‘.44"•••9'." 471 44.'1.
\ .
' 1 al'
abate
ItA YER-IMO reams ]lndium;
1 . 1 -“ ,,. 1 , •• 1,4 •••AP.4. , .... hal,C, 4.1.3, ire , , s, - ' ra t 1 .4ING a ytta, ' .... ..... T \". P th.rte , ..e,O . hae ht!eu lime -
1 -- ! ..,, • eruar. los ukt...loor O• luld m•ul Prothiml kr. twit I.,,V.,rl,w•Warutn.l,ola.rtk.r. \ \ erarrroz .
._.... .,.
...rej-11l J., 110%1 tht '1../.1.1.1. . 1, h. , fir.. • " • \ ‘ \ ‘
ittINGARIAN S:110KINO TDBACCO--
ii
4O tall, fai. 1.45. A I 'WICKS VcCAND.I.III,B.
V I ,NOLISII DAIRY eHEESI:-59 105 t,
Hr21.1..a nalebrata.t . :11,n,n0, and Inirbant Fun,
n oand or l.l
1, n1. 21
,VlVOlfEttki:- o. No j,
/ p. 1 .4 II /eh iledinlll.l..S
•
20 btla Vu 1 Lake 21 . 14011/1, .0114.1,
32 hr No 1
t . nie. No .2
•
to
bola Lard. ft, .
Obit 1“2 1
anyAale_o2
INDOW hxt+
11411 t.
tNr .41.: rietis ,
BERRY 00;
xpY Front 1tt....1,n0,r 310JL.4
QIJOAR---7 /111ds. N. 0., for male bu
sg. ,p 8 • J. 11. CANFIELD
IODA or ,' preparg..l to furni3ll
rai. auttat...ttlftrt...44 tAt.truta gart.sit t . watt
,014.ttifta l tri: •= o a 411:t to lip. Our lot W pa riN
111 , NNiNT, liEhttl Let J.,
21.14 }sow... a...a. 31.1.4. -
Pittsburgh, Clneineati a. Louisville Tele
eaPh.
T if...STiVR: of cilia Comptutv watttvil hr
A. {MXO,3l4.'O'.
• 5tt.t..1.1 Narl/amer
tor Ner ..t4stlit rr nl.l T r hArsi
Silver Cobs,lkanteti.
pin, 44,10,0 pri3O will ithlnid for el,ry
r,ripiiro o . or -..iskti,nottke.
- orm7 or 4itri.N.l 010 Thin] Atir.;lN
if:FALO TONGUES J ... 3 / 4 1.eiv,,,Ifrom
1.11, a 1.7 loc...ott,ritro;ctiultzra4.Zr;ti....
stOM and T.
WU Ee.: FRENCH BIiNITY---
4: fat 131i31,11,•1
•11.11, a.ir 0I tbn. loot! or...tin St
- Me WI,
11 •
OR SALE—Pitv!burgh.ChiA Stbek;
/IL Street Prlark '2Lua . :
IL I.
hazel+ for linlo
I 441¢11. VON 'IIAJNIs i 100 A •
- ----
C k . t ; tte i l i t llZ=; lll a o 4 - Lead : jue ... ablrA; p-om
4, v, 1 ~
,kkrlV•y.9" Rv 0.1.. at, oe '
f.:I4.NS 1% tato, tor that. by
B P LEHI
LN.DIA 11111111 a! OLOVES— On Ittutd.
• en. 14.11,i:and114atiwikaett.elt.4.1:1.1,
set, In-k 1.6.1• ...hur.turt4
an 4 4,14;1..11 4.ta;... 9.2 a
J.l H: /.11ILLIPH.
1 {,,:,
.t..COT CI! SNUFF-3G boie.4 li . a.ri!iu,' rein'.
L 7 boom ..a. t.......i vp.r41;41-No:p,
....n,
, .
.--------,.........7______ --- " 4 1 ' fur' 6.ili)
ILVIIIIINCI -2..10 bbl.i. e. 5. 14
_Fp. ,
"., L tt a PAILS, itti t ctitlii a Cll.
ILillit i 1.,“ •.•-i1! . . u2:1,1r, „...
il I r IN TOT ' - STV i7l iiE -
S-- -A aupply of 'r -
lc .i.itt.,
• aii4. _
.. .I 11 : PHIL Pit.
pialirt;-- 4 I...ner S..r. •1. pa pqm,..nrlll lig.
ijuili ••• , • J. ROO/ 'LLi,
—._
W H ITEiiSfl !ASP ntuu r ,
:
F ELI, ISL., 1i1t.., 1. - :1
L , tit Ca, Tiaut i
Li. 4 - litir.l La .61. LT
lAJLI AILS/Leh I(C 1 0)
bug. FTeslt. wile
1.14425 J • 11 1 , 11-ZELL I CO.
IiENSE-O:),E4n. p 411,10 N' it. fm5414 iq
!I . •••the . •
Y. iliTtfgstl'E A sspierM EN -1 ' ITF
r.on.way....••••• rw i •• • ... I psvivrLa
. Orl44.L.Just .1 L. yr. Li
41 111,1,11,31k11, 04 41•44.,‘
ef , r ;1, , EV
011,1,
It•t , tor oftlo tkr
\,N. ; l Ii hay lA, for til, hr
•
1i 1-1 u pkgri. in4l rot
• . 21114,1A1.
1,444 0V.111.41N31.41k11 4 Cit,
SA LTS '25 Ltda. fur rah,
P. VeIbIONM I.ti
1,1,1,. 14111.• (py
/LAIL rt..11tt0...11A1(1/1 A
i.
1 A kli6ll, 1.1 151; Nn No 1 .K;;;Ie
trr
•J r 4 : 4I S 4, NNIAICYJI A
Virlill'lN(/ 61,1,. tor mde he 11
I' Y .
. ...A J 1104,N %IA
/L A
1 CKEIIE - /A1w , 1 u .3, Mo r ,-:1
1.11 114+.‘14 not., W ar, Jn \lb.., A lIVIC.IIIn , t! . .
MN) pigA Valena,, for I
a . 4 sup. a.LIFTCLLIkr,
‘.IIIOT _
katznf;:aikia .1,1 , •
ra. , , !LlK's A :(cui6u.:l a
111 ICE; —IS tec i.cluityl37l . rciliuft, for sills. ht
susrs sautri7r,sisPaysils , sot s t
Sll , M(ff — , , s_..3o bhu . .
. t .14 G,
6u6=l JA.II 4 11U ,111.41:14 LW
Co) II}CUFF` F,FIi—IUu
Is Lb, 4-1.11!...14.11:1211.0?
low In eloce
A ourtimumat.
66,21 . JOIV-1116L/LLL
-3-. . sl A 7 fit - Eftla : -120 LLIe. for dale
bt
1."1 641 e. a 6 1 .liAlt 1 / 6 1 , 1661.
- 16; 5115 W-A
Ma, o.k l fi,
xeid
b , 6 6.0 6, isonssus. utn.c* co.
.paesdetty 11616 Euvtarejwut. 660 tatta,uatie ri
' t36 ruiraZ . 4lTy j "*"•
Nu. 62 Nark. st 4-1
41 1 0,1 4: 51'0 ASSES- ~It1°"
4.4 ,Z144.0•..44,, airlf, y.+l ”•o u.• kt-t; Wye:, tor
OW 6F
66.1 • :I
,2161.1 u
o %'
k ft— !Su kegNluntin l u r ash h
svic,4 • • Jib I , *Lon ,
ROO 01.11 0 Corn. lor male tIT
kuict. J •
It FLol6
ifOrniE r Ali.4 7 -Ti6Y:lna ilia I . ll,6c;:jklu.
' ' ,,° 4 - tr`t."Levd n lttrg*
ttESII TEA S 670 paAalias 01....h0bae,
zjindr tx.2 l ,f
11 Li ntf 041 e 4. 4
•Q tY•L
r 7 O
aalaby.
P. a W
etalo bb'dA-
22,11nuoti
VIUED
swum
Antilt - VtatrA Beet
• LJlAtti.tt
ITMAA
recakerl AMA Ai- rbr
W. A. WCLUILik A et , ..
• _ ItAlL4srit At
0
k 1 A A 0171 .14.1r01-6:, iton Itrid fcr welaLr• •
W.ll A MceLL:kli co
E6l l S idiaM
L
.151 E --15 U 1)1.44 juet rer 7 a
cluvixl
L ILL
25 bags 'lrani,
tlto is. . '
. 0., fOr tshie by
z. 4 ll93itepni? err
tJble. primu,lurfal4i
F1..11.16114 /IN.SNErI.
Ut. $1.14 sr. bbls Nur.
l~u.Y ~'~.~_b
~S~W~'~A ~il ; G Hl'7'~,.~
llt MULASSES--2Wbbleo. fur Fmk b
`• ImieZr . WYOLI9II a imivixtE
`tl
AP-150 1 ,41 ,em.." ,,, f , .. , ;, 1 . 1 ,•;11 , 41111 . 4 , 1 0 0w k,. !')
"411A.11.-10u tybla..lN, U. fot.vala low 17.
r v.ter the star wiliAtee ~,,,,\_ ,
kria\ may, at no \ FT remote day, eyidence the
tattoo. L..Lttotrruttewut. al
tepth,of Wis p mammon ' %
u. , e..i us at4ati ....
T„e‘wr , lir thin Pkociaist no dee eatedr;%aots - \
th....olarreo rryttred to Le
.1 , •, ' -:., %.Ert„ , arms ' • .1 Iv tyrstnynn the park \f the ilblietweef
Utter. to ttautaaniem,
i .'l . 44' i r e.i ' o r rt * . a il 'a 4, ' Sto " .i.ii
‘, rhe hatimial InteAllgencsr id * „Monday\ has 4. Aurtilit, strbong the. ' reit an edlot that \perioths
Letore 1., Mt Not, Liu
.Tr j : j r.., t . :,-,ITZ "'"'N"'"" i 1, 4 a. 4 .“ 1 - 1, 4 ,1 ) - iptv*.tzt.ch \ tur fm.:\. 6 • not molitig thekkein t. , tta h ' tkid hear % lied\ \
Lido ocainepornitust hi M. pat 111•\, , Cb c =aka i, . o f p e ,„„,,,,\ e„.
~,,.
. 6
jor , L;ry or
ugh \ k
west. Of altatt Llu
" k 7 .4
froorald Wet mato oral,
.:. W 7°l \ A Ct. Weittphallkorld thin Rhea's protin a exit
Inland Roemer enlist Itt ad
,ur• to dor rondo, air of }NB,
1.1 .- 's'. . ,
eel Ida indignation tri than° dons and Ae
The li ' yea; +Lai sobthl't t%England I,nearly Clergy of theh•bitle44-Tramtli, Eadatorh, aub s 0,
all gathered In, AID gener ' aDyiery at, Udant, Cologne. Efe s 'ilug that the_prees as cheat \ %
Aaarvaut ann /.404L.
endthe grain a yekrtlne 4uallty, and moreethan f en
eel
and revoiaticuary, and Mat etich " tendeu \ • \ .
iof tollowtar It 7 dal \ voles
au anerage In queuirky Thalia"keet operadmn, oiakarere as rya by \ the inhaidtant, o ' f, Max. i • \ 1
.... rawl.. r t. totcarroftNt\
\ it thdtiorth utaybe,lb / 01 : 11 4 ' 4eglad: impedalbr Otter, The Protestant clArgr, ton, were that,
, \
essival.--11/ etweabLtata,leth ,
New Curl latcoru Crean. nod
t a shosrery Weather e ;MMh line ~Ala hat mi red for not dole dky, Meek, they dcknot ' )
++•+ via demi'. aid OR 1 0 ), , ,i • A ft be gene wha.j., will eftw, the yeyeyei„ inunieete on their * l M:dont-is the snored duke, \ A
1,i".:'1tt.t7,12,71,rin bl e \ - c 1 u .1 0 ,,,.. o f t h o „.1 1 ,,' ~, c, 4 ih4,,oottuaz,t :which euh4ects own fiA . their ' sulerelgu\ Tne E\ • \
to /ittood--lid *slew
_„. 1114 f art:knot gate so priknielug \ Thisiharyeet "Mika Catholic. clergy, 'obi the ieher +Mi. art: \ \
tut. nut Ltio,tottattro• U1t.....
, art, berlalle f 0 hare turned oat eadly Di Thikoctuntrlee Min graciously reeel eel by ; Me iikllT,he A \\ , I
1 1 1';,;'"al'ol; '41'1:1"0,- 4""."... Aureate, \ •A•. A. • • • q I Court of Berlin ea sari }.l * 'ti th 1 * \` l
meraluaaiiar ~.., Ruado, new AL,- ..arl add art,
of the c r EPerA /dee, 11"`" "'etr,, .. '',', g e s tja V t . "XL . , Court
, . oft,___4. &T'.'" _ j P _ , j' ' \\ . \ J '
ma., ...root, 'a Pfrla.o.)..t st ea . dryer . I . l r at plaint there Mat t\t ‘latoes e l', l li \ ffs , decays," AV cB
to
a„ ,, , , r• Ala. i A he 7 ;? \ \ \,, \
ti
4:„...t. b im ,,,, ~... u.,,,, L,„.,,,,, \ n . J,,,,,,,„,, Et ` Peteieburg; al 4 e PONT are lees P' Ottba.Ull, far, troNliolltalUltl tag a put, I/o law .
ama, 51 ° ..ttatir Artul'Xew I olk turd upporrpa a.dally aid, the 'km I; Di ,u.d hot
.. 1, 'ne to‘tiral,"o?. that the Prothstaina Jun I theirViatinalue \ '...
.1, ,,, ,ext0. ~4a 11.4 r... -1., R5 41 .11.0.44‘ ....ailssa. Hon ‘O , ihe kuww. , nth 1",, e 0 w.f 0,•-• it "a; he r"" b i' / ."4.l " * Y. tho 'I" IL g e W! 0 4 E m u' , \
~, , t...soeuew tort or w.trucaandithar „rtrouta 1,,,,,y pe2p6Alpi 02, haryg,r by ee mw .. „ .at ~a., roceeding, of theAgurermenk or ~., doings \ '
.. ,o
~,.,,,
ot „, twi,,,,,,,. „,,,,, te ,..„ . t wo° , . t e ,,,,,,,,, ~,,,,,,,,,. i„,,,,,,a, her enen k,,,,, * t.te,• of the Diet at PrankforO•we kiow nothitt and - %
man:stud,
cult e a
WI ern L ~ \ , ~7 ,
.22. 6161.. pt. Itaou. aluslumot. lira.. ..% ko.i.e
whito. able ..,,,, au ply 0,, (p,,,, , t e wr,„t tut, /lithe e Thal` politxotti machinery cquited . ,
lalilerau'a."lolgir=2l2te. 1 '''''"'
\igi '"'"
Erkll • ' • a \
'' \ \ \ % il l. . er '''' re g ain " •b 7 0 1 1 W h r* E tt t l ee ' t ' -rilw '•\ 1 \
$ 7 41302,•i1t1, OM --PIPAIL,;(:.2. \y11t2122 \ .. P./4 ,2k There li t arerrptsalae of England , Boole arl Ttetuia, - and thorork it hact do, anfigill \''''‘,
e.'.l..""toc`aaall, nfit,t,...,,v..itt,11 ur u fa .ateect , o a. .‘ll .'" u j il fu tt, ..lert( at peace abroad, an rug ' wit and prh . spo test do, hee be ...Air guess,.4l\ \\ \ .
~ , \ \,!,,. \
'' , ;L'' , 7 ,, °5f , , , t,,,,.-4...,..N. .0.....1,;,..,—, h., ~...,'" w.rki.g. .-,''.. sit „d"arPth,. .': .1. ——, — 1 \ \
n c,
' \
n 0..., t..„ en. Ltolt...olau., Truahatll. etatowat 0.... i., ;au to be brettltr' s off' tut ',an - Ley Illalre 'At' 1,, TER IBLAND OP c.C'Da, --. 11l eollowmg sight '
,ileht.te•,,eiwre.Wreewottle`,Al4f,.,,,•thelelreno.,.eitiewt\ 'unk period since 17* Weqoakforwiird uoW I w .,,, t , 1 4.. w eb, w „itrw,,, e yr,,,,,,,,„,v, ~ , .\ \
...,1 ~........, it,,,ohk. th. 46- .1 ,, , , r.1. , .dp`i.i apinsdance of line TO/4f \ ,f' n car own* rote • •-- ‘' t " ... a - ,-,,- - e-* ” . .., , ,
,r Ow 2.011.-6 ' l, ' polar,/ sod Illinour,lntludrue au swat. N ' , \, g , 4 & of me - oth instant • en 10 . 421 d kl'itti sea);: , te ‘
wzificient to remunerate:tit ' producer -s d wit the ' liberate ' A X ,e' 6 ,. . \
eau, lowa, oar It earualu, Ault. Mato. al 1.1, 4. u ,ye.
Part. at Ga.tt , t ~ .oe ep below and pAaati eg • c nod\ wool, t aad ea,' bit ours o f
,4
tokuri'..estor'n'aT,Vitioa orriftiltfitia 'a" ,,, a te.„' a a r t,,,, a..... 7 ,-- ,,,4\ aull timber, we cannot bu rtedielp l ate a ciatitinu, s neived by ; .1,,,, Ea.,.
~.. awl I. loareicooßaLa, dolls, ar...tt el, runt ie Cr \. alit* Lad extension of the p4i, rit,,y
~ t e re . a s t f P ri ; 6 ~.„ - I,_ •
,1 b
ea. at • i a... &Baru at V • at
~ 'neat enjoy, We believe mut b" a u a ‘ 1.- " - ''' rar ' TEE ''''' '' \ C " t " '`
T, ' l ' lt j l - 12.r0t t hjj rtn ', :rr '' l ' Z ' ' ttt'eltrtoß \ Zl• 4. hart ieltateltythiese NieWa A '.• \ Ar' author s lir ° h /t es 40•0, -"e 4 , \
Stattol a trad j' aa Nay, at &debts Nourtem- • ' ' j ',, . ... \ , ''
GlllStlbarthy, we leind the taunt - dm nefac "
gee.,,,74...t.th5v,.....,Ai.,...e,
...., , ,.. ,4,_ ,_i . _ AThile the American reader stlit ee grader.
att .
now
gotog „
ow i 0 , T.,00d00. roz , the \wh i t r ‘ ~
oaeaßala air . atilt.
mcotinta uf, t.Ar4 , ,rlty in EsiT,l he Cube to the .i.taaritan soerunient. \ ltia \ actual%
Pa. altdowniala maul
U fp ColtßoteLat ' leaf atiANra •
a gruel paled that f i eneralopetATill iso rapaited * , at i te mt.%, ,
\
~,t 2 t1.‘:,,- . 1.1.8 1 11`,
a ,„„,, t „i \ , i \ h t „ o f 1e,41.1. , b.g. , ,e, aumr the dpanlals
,oiternmont has chiihre , . , ,
i ' .. "a 'a , it 'a it a iit a ie f rauTo
us by Die thy beet hustotaVihe Poe.. h " i t" r, t h e "lined will he s Stald ta. the tin 1, % .
%., t• smut. arta Thu
"IWt h ". It
' l 3 \ c4b , Pr \l'h•ral 'k" Sild L 6f". 6 sound
6 6 Y,,i 'f . l' nano V,t, '6l- 4 n , 4 ,.. i ~, -.1-
' H"a''
" % - :;.. , di,l
, , . A t e Gat' raw ell. beg.‘....-.Metbget.r....."earto ' e
rcttCab.t '' ar•trßaf
t. promote the .PcoXiletikr 0 4 three k usense\suna to th e . QueM*Olothenat'S e 'Mat r 1 ' , .
departs, /dr..c10.• red ti .
,
t f :
preform, t, t 01 . Mr own, oiuu- trk cio2; remarkable tots la the a4ohnent r.„, %,
~';...",'U,.,0 . :, 51;,...,4
OIL., at o• a a am, fliar, We Irate of mato decide .\That .'helf the pu.tchcw el.ue.y ..to-ae keisliehhaid.ra\ \ * ,
R, Cattalo
Bikals Gouda i \ \ - IA
AAA at eh; \ the presen chmdition :robe ''''''( -,_ . . -„,,_ e A tea \ 4 . 1 . ,
P 6 di", -.. di X 61.1 4 ,421
..,
~ , \ ,V , C LTILl • h l4.2lll,t LA . .. r'renotzßoart 1 ' *ea' 't \
at d a N ''.
.tee autlltJalluy prey e soh: we pro-ey c \I .A 1"
. ‘.,1
1 , owed.. -Br tor,.
Erlsl e.
it:
ha le
r At art , Ntsia. railcar/.
toir, afire ,
"'L
\ \ ''''
i ,. It do not ow how far tits tit e lostn la . • 't,. \ \
p , ! , :ug Aj { . a;itrulr '' .i
itiocE ' coo d New YOrk wilieffect th\S m A geidatlen, % \ t X
62 W.
r,n1',1 . , Ar :‘ 4
~
,:i. t „ fr . ,„ ~,„,\,,,,,i „ ,- ; „ ~,,, „ ) ~,,,,„,, \OA G.lp . orate& , Ati authority ite,tx ‘ iltit: iy \
,\. • i •
tarturdur ut LI, • a
AS IN FratLde t 'ibarde - not t at 4.. / aeons:the. Genera? IkUpert;theEngliab hondAtold
iut-uart,b4sot, u
Rehm 11,11 arnarturt,
love rnmentorMatoonatty„ e ternat: 1 ' • \ l. 14 ;1 \Alter inmthil parties, hisruirpoeu \' • \
outtlrossuf weratt , mail.
t, 0 1•,,,, t0 d i, to,,,‘oap ego , or oh, engegini t in the - 'ago Ilat'altr Wale IV . * aft* '', I
ad., a -tr Jboat tor ..
Teed by despoil
.Prance . 1. \ ,,,,,' ward, erimb, reo.uatel \csewhere Aocureed -...
ILkigfi ( Nebo/ tea ibuNa atte, one j t aTiala - \ \ . . 1 , ~ \
, G , lttb, ot an Uriestm, yr 4 lieput• lo 1., \,. - • Ai ,„ • t \ \
....Vora t , ..11,1 Poo
a okoolor. • whetherluF form of ,i,c\, \ rziBe'EN , Qf - t" , " X E 3.6•10 - -Tht‘f-tc
\ ';',,;•4„, ,
N fit,Lul\t4
„ ,
Impart. Regal or Dusitestratic,al \I dxs, idoriiii_gs %Cbmiticle or ek4 hth, inst. tientsliti" • , ,\ A
a. A- wet., et or/A...1 7
eldingapathetatally tadaspotism e)i rlfy able 1414 article ot \ Otariy.two coluzuha, \ ' % \
reottit L iy.5.1.1,0 .
ta."eera el tvtors! , .
~ A r and Ital aso apparentlg A shout to dt. ,, tk *,,,0,b \ ,,,v4 t ...;,„,„ int4l ItL•4IC, had:Just '\ \ \ \
a r , l a si.: '. .l.l , threed l• I'' t he E twee nth•Y tP oe A t . ',,ite,i Eopixol o t ffie talaftai *Le es Ex, • '
itura. GI Cosoutatos, , . t
ce
the
11:1:: , i.'T.15.;`11'.."0,..g, .„ I „ ~,,i, termi n ate w i t h petitkon. and af,tk. capture anht trelittan b'y • ,. \
$ AT • 1:j ,4,,,:aitr,ti• t ' d'llig fits . lusargenke cematerl• • ''', •\
t',.. "` 1 ,- . d rit, - ,Vl, • tit Ar..., 2. 3 . - ~ \ l. ' ,„I" , Th so, t h_htle" 3l,\ ' ' \ \ \
uM de etietidebytw)i. ww d . 0 c41 ,,,, wit w t ,,,,, edt y co Critic
,teit , at act
am. or.m. tratad a ktt
74,4)1.1. and wow t•td,,wdewh e , ir t e i, t exacts en 15 denotn•ed.seb moat-till edgel s kums. ' \ r, ki A
n"'"std 4 41,1.:.,t.:-i.3.t,
•1 •4 e 4 E44,,,cag •1014e Xaiaa ' # , Tati - , 'ai‘'*..klir. edit.rAeml.t , - , ! \,:\ el : 4\ ', s, , ), '
ti:f1t1 4 2"1". a. .,e;t;., - it
r 'matt ~ supri ' ' • ,
eo Presuirocy, \yAs f1i... - e4..1 4,4 s f!t `o4l,7eaa tha & rit. g. B
,N; e , \
Duke' de Immottes, who, weft RUB, e. 44 . 11 O,
„ ern rate ti the owe , tatyi, \ \ ,
P , ' „ i - ``'''kt.: l-- '"I ev. fa u 4 t , i , 4 ,, . 4 u, „,,,i„\,;, the tonne,' mires:on had T , ~ A ed etrentuch idol\ ,
ad•llra rr o 2 '..1 . : 1 \
.., ot '' .. ° • (411 'mid haaosep dead . ..moment:9a yttt for war i'M l I seat a: second ' ttempt it waatecontenirks.\ \
•ra.,..., . 1 .... r*/ ~.. lt• ~. , t ,G, \'' Li p? dacha, the thandidateaktp fdr 111,- Isoi,, r , enforceeth , e extreme , ibt 'of tretribakiit \.. e
COo oloilyta' r tZ',
nr , Ift° l '',, f t- .: 1 °, 4 4 , I CV‘s .7 " . j or, so W. d„,eoc. ' apptuur 4,40\ 3.,,10,,i1/0,4i \. Awashment Atthoch foliorrs rlble`nitit each WC \ , he
11.. t.:, ',L....7. , ,'...:ri . y ' ", ';',:,7 .1 ,s , 4 k 1 114 1... kt. preeekte welt at Claret:Aid ~wisest
attepeseary rapidit% his alien ibeaPpearanze**: s. %
ma .1 t'u/•10•• t 61)4 4-u... '•,••• it . L . , 1 ." 0 , 1 thoNdeactc , radaerV e t , df tte • loam bt-L0 \I ➢karior orofbloadii \ hirsty ram .•'• Il s would heels •- \ \
na'att..lf,...-Luta.ilt:tia" ....""I.,th.,"ht,:!",'N,tai.eir'aoti...4„, 1 nare\lat;lY ' Pa l a itk: v ze414 , -... t. 10 the , ned' - ' tam Vsiatany for th authoritie% kft , tibn . to 1t1y.1%, \ \ \
ti: , Vi r o f =,:ft . : .... .!* iu,aft N'l4lL.r i; us Iftt. .ns th, we \ , ion Were •%f 'dulto tool N t keg le•l• lehael, Ile ri Ehti 01 h„ " Ahe ',.s Piehil• * ,i \ ..-
11. ex. 41.1J1.t0 . ,u .la Nona It e. fa Itatri., ..l. all Duman , e, ~, i „A\ ,
.I CM g re y
e'en meseuratofwedean-ce
Atut.....r •••• •wo• •-rat et•eeue•Vi. \ \ A l ' , fe * ' •., A , ' \ 'to
rey e'en die Vish ' ruche OB I,- 'd Co \ I "
/la. .1 arathurultettatraaat . Atari /1 lea. , , Limekiln. 'P e wee wr ‘ a proposed. eastikay ,'•, ~ i e,, h r ,P e \- ,
5'E; 42 :a11t....... , V= 1 ,1 , ;.t.r. i . 1 : .?, th., p,'1,, , ,, wfte si v ki at/verity Cad '4. r \ t\l \ 'tan
• a " m" "ram'Y'k . 'aaa
a ' j a
'P'r " a ' \
b ~, , „.,,w 0„ ,,,,, , ,„„,„„„,,,,y,,,A,1,,,,,Td;*„ , \ A,A , , , , mattec f self-defences fiat italowe ti , , A, tip ~ .1. • ., \
---I,tuaru Butt. \ .‘ll, GaG' k. ate, etwirt7u .1 He elle, " Ter th e Trull:eV. J etheilhr eel .' * • thettuay immediate dattgar would hist 'en In , . uoi \ \
liFam bent 'a-WC/ 14 01 C*A '• • Rrlitirtfk, ladlid UB deplAsble for ' ttei 41,041 ed by ' 1 4 tuig a less phoirttate co e\as , \, ;\ \
~. v.-. - ,iilfz-n•M",t.i\t, ' ~-\ 5 ,'. .„404, , ad for the Print a the iu., 1 ;*,,,,,, 7 anon'..-. ''''''-'''44''''''''' \ '%-v" \' s '\ ' \\
,i:;:4l`.',Ftl:4l' P11. ` .: 4,1 1 ' 11:r. ;0 OH ' I ' le aiißald l apf * Z'tlitrrol te ' aitr ,I)! t a t Ag , Z r i ' t , i 4
ro°"ce..cdtronrfuttjrl,C7ri:lrilr..sC.4 \\ \
~ _ , \
~t
bar 3 pr, 116 It 4..4, X OEO%II t. .
• runatirr Kt ti orbital,. pa...U.4U ..., • 1 ,,, . , e h 415 e for litte • thus:, parties tOwititting It , Wod, initstettet, ate e - e ,„ ree de e t h t h e 1,4,,,,,,\ , \ k,
riarrelar t /awe, %„ boat id arseurla... , _ 1,0,1 .
tiotoute, Nat, \ la Pk Li flic h\Ski arowielVitu cal above all, a fahilt tall ', a cuint. * oiinst do ptaie ' pipit* coal - ram. Alegi.* ht bare bo ' nr.t * '‘,,
Luou64ll2‘ 6 uuut, 1t\,... ~., 011 • 1•44 Laub C. I LEO tore. ur,Eratica'A
,' k A . ftSne4 . . 1 1 . ° 8 ,4 ,3° P 0 latent, ett 4, \ , 4, , \,..„
Loam... Boob , tor 11.1"NTLaN Xt , 0 TA leerT\ , 4 ',,, \ ,
~ , , , leest ' dusiiEcatin \tro rdhath LBea ran Anode-, ' •
u.0...,4 au, . Nullt2 X at, Gloduror, Loudrva,e ste V t.t.ta all • •,-
Vraßuteabeislaal par at armuliii., attraok* \ ..tet w ,„theb,, t h e 4 tw i t
‘:
,Li. t \ i..,4i mmat i 1..84 hostility' - s , f
*twat lute .014utletru .ur LaUtaoltrtba '1
\ edLoeb,de . %, , ‘ \ a'
‘`
up:A.64 aktrum.b.7•Arethere ea se' rout t 5 ,1,91( .3 ',ad 'emit:Leal egtew,,,, 1, •,,,,,, w et ,, „ The, eubleet is too up la eons, .. A A
• , "
.L \ \ . "‘
Y V i t . ,', ,a , ,IL ~,,,,n r ..1.„. " ,,,, 1,1 , 0 We *iv* • 'lNV, abauoas re eli&tipipa„ ? I Lll/, ihd„the arts. anneltclas sham :\
~
...., , \
MIA tb* 1 ' I , e(p faeio7.3 fsvo't of 34 , re e teal\ di' Lame ugqta.g t,,,,baed,,,,,,,eadricnably, will ' notd.han % \Ai
1.4.4. =At. liss3 . .... steam bouts abe Ilasehootli.., o ~a, ~, •, _ X
treauoli al .310 , ...1 .. 4. , • r lins • , s ,t. V.?, 1 , \ • •arn au fr3,\M r r 1 .141 . • *U1. SI don Cabe \mite reee.r *trio& `,• \
Rostra at .1.••••• •• y wts . ol m•i'f the neat passible Puralatintw the rents to ratty Ls the =IV ea .
a n d su \ \
i e . .=
, Itl tqlrzt ,. .- l',, "t..."•, „ 1. ,gfii , , ;«,..,e ' et " ' ptbllCl. but, we Min\ La Mipref bla ie,a,tay theiCedon Tit
it l
last resocree. •
\
Mauch at to Wand to Palterer a live y„ b I ~itt.te 3131, is ‘likely to, he Obtathed, I.lf NV.433 1 thk Derter of I sea,. and at,
•
hi.. 4 Ila fCaraa do te•tr :awl 17. .A,o • . , , ` .t • , \
•'
\
0,...th
~ ~,, , ~,,,, a u, a 0 „0 \ .31 v.ry,proa a , that a major/A.3\o( Cenetki. Tee
.4king an It 'hearer,
brae.. ,ht Lmfssat. 'set. 1, Neati( . 3 ie,anvleNtifor he thhin their seel'imts44l 'it' . 'me el••• •ttei era t Pre .leded,,.., • V., '
14= atitti. 1 • '''\
" L ' eNsu • \ " I thaed ik Athtil, fe • islew WI ehe tCfneti on , !'t a k,is...s a* th.'lDF - ,
sge Ectiv d , \ \
lama usu. do •• of q 433 . 4 . 3 . f.. 0 ., but they wlleof cataract demand kliabtha reltisson keen gerriamit des doh, Mitre ,I 1, \
twww-e et. we"th ' al a '' aaa'
at "'''''''''' I." ' " a'
Mould I.‘ I . ID whi hit cannot hte ;MI • '
hraatL al Rados .1.,1V0r,t . yttrard _ ark . O • IINt Oialle ~„ tervg in Allor, not Jet:mine, \
„ . i e
lumen at t:,...nhtt ,„1,111,12.01,i,
tlielit„,,,„„ Mined hy`gh , maths of thiutztOmely.--4 TV C I ifs, ,r, Ls any Fake me olinered: ROVIGI nat. b.' \\ \ ;N, \
Less& at. du
ettu, kr ar 4,4, t (un A, 1 ' ,...t0, ie..:.`i memo e iyt a likely Coi kt fre, [Sleek ,t \ ,
,a inch a result irnot - et C. ,eA , 1 e,,, e
0 r and, at 41}111 1c1.4. 1.11.1114 41s .a. .1 _ e l ppAbg ' \ "A„ , `A , I a a1 ,.;,iq5 , 1te.7, - ,. 6 : 1 /eite of the iMpudeid e"ti-e-e: \ , • 7 ,
Pr atrcp 14 troota-e. at ,tie Paltrai t o t .I?
r ~
r a n
It . r 0 0 , 040 1. I. e ‘ •- •11 . t - 1 , - , f•Ner .
_!, It e ly eda,,,N e eil„, wild e\ ,„,„, a,,,,,i S t Alai •ut orb, of buccaneers In the taie, of the \ , ,
e a , ` 4,4 A 'aa'" „: eMtj,,,,,,,"'_'' ~t,r(l.7int \ \ . _.',l Completion t• dim' al he% visa; ierXaad i 'L'eh h.' ;' ,k He e w e "e ' er ' ', he ahwa 'A t° th\ ', "ri g''' . % ‘'
a i , ,
\
er , .......1 LI, di.. 'Ju ut. tab 6 X .', - -\ \ 4 \ ,
-breath ..3 41.ti...5..J 1..e.,Le,..N1.n 111 Ds...ili .0 did-with . L ew " •o *P.ou 0 atoleal •I, lot lo t A, • 4 . , ,
latoreb *Leered, itiol.totho, era .., ~,,,, I j a , t 0 It e boad,,, ~.jaar,,oo,o L - 11, 40 t, i i r . i I , WII4 sl r t peeplert atlbal eICILea fIO*O \Amor
dr A . Rad t \ . t 6 for
. aa t a\,,,,,,,,ae.
as
dac,,,eakhte oai,roe 1,4„ 0 , 1 `...,. , tra c, Ille diratc til i fi:Bit, ta hare reforred t oi
I, l 4„„,, k ,, :t sil 'r" ' "'" ,ll, ' " 4, Titre, '" oott , \ 6 %, l l6' • 1 t i E -7 10 et
11• can
au . d Vie. 1 Nit
aa h Lee .v h . ; \ ti , f4fidi.. ~
veuthh4het
h to ,; %t h e h f° g. %: d 'raloi
offt,littaltoiloof7.7-/47Ra"' -.' \ \,‘ \
I=t .ant :3:i' I. r.:;,24'1; "' \ •'.'? .rac ',. . 04, :, ..,. , „ ,
•
~. ., ..„,......•. •,•,,,,,—, \ \ ~,. nu yip teat, of ik e ette,%fehie had tourit a. t ""' ' ' r .' ' '' r k.e h"il '\
f ' ' f att •' 4 l ' I" \ \
!tal at t att.,. , , dolor/I,lw
IA i up4.l3P - rlii '
anti., Itotaa,.. i.it..ao. A •",,,,, 1 elamit , oelebritt, lileat`tua Nam., and t r e tail • , A :brio ,
.. \ ,t, A .
froth at tiellatat,- 1, ,
r 0 r 31 , V.: 0 0 .. 0. L, t i ßir i are nil ground la the dcidt•try theipotio /Idle Bela \ \ • ~ \
N as
ii:/...1! ' II ' ' ' i
A\II, , the heel cf the tyrant trfomphaltly, feiru ti 2 ' f .- E
\EIMER' • ~i :rsuck\ i gs Panrck. ;It, \ ~
. \
, '.‘ tauthee the writ buddinge of otranceinint , ' JOINVILLE 'A • TEE TMilliC3 A
' ---
---"---
- .-
---
.---''---
\- ' t'sre"e ' k a t kind, " hd Pl ' c°thc;. • °l OW Oat\irV, t rc, f0i,..-4, g iiku Irost.te pm of latomi ', , % \
PRICES OP SORR, ‘!,, , most naturally nap.blehluid tho incehvgln-A, er we it b o re ld with
.laraat by '' ell who payee s i
C \ \ \
,
PRI , i , RTYD Cult CM t:. rte AGE( OrICTI NI l'ittabt la th•paat of 'Me coutaire a [ace.
I, \ \ 4, • ' ''
kruatt to She ereg ;NI efi'eith7Ereeth \ - • 1 \ \
A. WILK I N S ‘&. Cp .\1 !, %,°- •sutk °'"""' °l'akak/riar°o 44 \ he I 4 ~, \-\ \\,, \ -,
,
rroburatee, *fill martian aterg prise Ph --K" • ' ' , i
1 • 1101.11( AND VXCLIANOE. BituK,Ell.l ) i
t i r'f " h 'with th e h thehilY FmadW Moils dorr..•ct\ \\q.et al Git'boruto RiP010,41,5" •XV*• a/ r al
6,l•7 'bUR t'P , IttUarl 'LC a ? MUD 814 ., ~ [leek s Sr, UK:Mt. P. 211211.1 the hide reichthe D...\We wiaht retain ta the - aNlonsichti . ‘ c t It • A
---------------
----
,-- \band\ Ma rulitwilymas, AlentanMe3./Ite fast: ,at }," Orltabg be altillGileoed d all 'Wye /IA:
i a 1,11.2.401. Lo t t 5.4 il,
' ' \..
\
------- ---- ---
' 77 " '-" 1 - I uotuin steam a pse them A 1 ,, A % e dreg* oklaM. end 1.11 torerel 11, let th peapt
, .
~
1 1 c. ukur, °. too l AV* Mrs fiesta wlinteeer Vraci &Lae. artel at It e or. k,pri If ay plasse, Era,ce le 'at 11 it.
t••••• --
'-.* Y. , , ~‘ I P tW eent its hiel P e te., thin M„1 1 4 , is j' ' tb 'cAtig c o to awn,' whai oho was -, 'l\ I: i'L'o ''', ' \ -
p....a neva.. lA, It: pt. , pia... frookthat pit Midden Am dtill\ re - oilug, to ' cait \ .3:thr Sll rej. , poar, ha:rata4n ~the ni \I
b. 4 4
4
Puti¢26lsta6 0 s tZ Ir,lt'VA' , A 4 .1: ' ,1 ' :11,11 flume \ degree, ei Calf Ititt iieplatitaieuit.of thkG/141C, I .i,aall p. auserelgolkesembiles, and s reatuct ar • ••
~,, 1 :', te" ft - ,, e. ` -w 1 . f,, W 1 k i lite, hole, Of ew\s. v. thlikk he leagd reticent\ anitA4el la g m g e •. thka ' n g to kfag•r''''-hr- '"' * - "-
A
- ' 1.44 ' a 4 " os, t , • 6,0 to o' eu \VI I '2 do all, , bla p ada pe le people At p. Mid kbe Otter t ' ine, WttAtt if `qou destrit to t4maiu a i-tort
t . -• k
tatt ' Llet.iii " te ar ' ' 4 11: e " , ' 4, -
,tai \ .1.1 a 4 { tuts I bee '''. bl Ott' , ,7 a Y T•w•U 2 4 , 43 In the ffire i-,,,,- l ,i ; * P lthi tO • ir / i'Aced r /
~1 4 {. . withee t I th'e, ed ,o ', t- ‘,
ba ate 0 , 11,11 le , lb la • '.I. NOON,* sr Ida. 11353. ^ ova 110.1 , 111.3 . 1 Apre. 4 414,3, \or' ratetter.* 41,\c`
Boat
te t rakt '
''"?",`.'" ",`!,„t.. , Ell l''", I'L„ t" . " l " . ' l l'''''''' VI , " 4. t. a litkatt , off..‘. •.dt4latki t bie , „l3 , r; tsprtetntitirtiftelit ' a iesq the mem for ,
\
I \l..
% c.niciannoue ne o. t A ditty HAM motive sir " %whom, the at Ehleie Meet i s heilieui Cr Cara. .
t ° ,..", t ",.,,,' 1 1 " „ °° ; a t ,ri tt ,, , , , ,,, fz Ob til t !it Mn ‘tloO . , Ode , doing soiklla
,uhlkia hks restreditist 4 br halted 1 igtenmiment 4,1, a throne. 1. 1 , at gun docoltht.l \
~,:it- , ',1,- , "„" ii,i,,E t,„ i t „ li , i, ', I by Cilia:were a rl dithedalkiatholiae„%mi all'thliii; , is
pea
t. dynastic parties Cy klicartag Clam tbe, ,
ailutedar cc.. .e. 110, 0 , , dom and tenth /ming tier s, an one of Mal Ergsee, to, oh,llA. the Tulleri , \\.l
tau.. 44,,t,
w e , i„,, Ab e e„,„„ most uuly great s amnpg the 'vest\ Men who\ At no priew, dcheAugth,,ea tint ] ptuaa taut,
ift a tt f r a i la inil ia . " it o •-w ht..4,1 4 - ,74, bay, warn the ulpte ..' ww \ The Neapolitan ,"etite ittince4e,looqe epleeentattroortha,pooo • --\ ,
IVlteit.n at'ltituttL it 31 IJ ' , - Wyetaineuxeiteara*tp'a,inaArta: -4,„1,1,..,,,,..,i,N, ,itpr..m...,al\ 7ortr republic \ Retkamtar
,Zot a tti f mt.o. " hi ' " '''' \ ' ti,je, 'Ebb Aljniepotbl,Protadtaa iiitt.,l4Nltte 1 041 . 701:6[ ItlitlVll79o \ tat. VIII pang azal (oleo , ,
.
Ltrltri,N
j 1 Impussibllitynfmnett4Alte\rapentuf Mesita,. f thetkredkaliiltaalftlisou, that,,,Eurtp . o.glH,,,_ e
, e .. 100 le; , • •T*.'', 't ° If le trit r., ntilaha I a,,,C,,1, a pa•a o g racteoueN Hie i0uge,,,,,,p... yoti,•proyarty mach! ,induitrfal yrot' .e.l x , :,.• \ ,
1,tr.,,,i °1?,....',".•.1. 4 I P ° . ' tj\
j pert the uharges.e4i.d \ rt tato\ tbs.pal,lee b*rhe''' r kl let el • that lend \ ar•X 1210 I1)1V, al ' t , t
, 11.61 art u
''. Plaataneri, and a letiikan Veta . ri, headues, I prlater andrpthititarian; nufmturer and Torii - \
t i li:tete/t 1 . ' .114 otiThi, r ;,,, \ t,',.- -2. --, ' already twenty par eeitt. e•alk \he etieew l• 1 the° A ' w f ' t, ttef'we d W a ite*, ' a \ ,t , ,er aml * lie, h 4.1, \ ,
L. , . 4 r , .. , • • '''' 2 \ ",,.,` ' 0. " 31 , 1 It wolild he dmAtersas o eJelAto the i iet i elii, and eerte.keit oe ti ertwutth)tusi *teeter al We
''""4"a" ' au
'" ' ' \ Attires wt.-mountable iktleles' 10"'ANeePtthwta lam eta takk_ Attairk\o.24ooWl'detie II
till Rola, .6“6,61111 ,
6
\ ‘ ',.
~.
~ I
w ‘ ...... .1,,,,. Ab,...._,Ek1-T# hifesoniellb ha,s amen ItA the, uritti);olesenie sug estion uA thol ,
tatt.turabtlakit.ore . to so fa , law..lody.li are I ~ ,,It terwd w, ,autalutientie fagoili g rotat.led frAht ••
alto_ t ell„.,3 o a:\to ame thit , Pr.- ,, de Suisitealre
Xuuutss62l2.l6 threhreator rt, . 2
Youruttrhtte, .la..kwou au Ict • AVOILIttiI wieibibon be LisfiiA Ba I .lk . BCklati PI t President, yituA,asi t,11,A, 0,4 , e ,
P.na'a Cauttal Nall Bold Le et it,
or Nu ,,, 0. , Th, ,rnew,r,. attktown.s . ., tom eNuotaatur tigMayelothAthe country. \ Cabe car
2. 4 . i''',7gt,,rldtr .tt "o•
\\
, tiro
r f iw i, be,. betenlstid in win, 111 1,016, end. : Will Its the e Moodkohjk °they. effaip that ' O ' 1 \
el".' "' tan
'".
ll'
h " i''' ''''. 7 . den end repeated ehuika of sit% e ketlialke - 1 rhaceleue tatthiblicto ' Na t b - ' ,
I " ",!/'(,';!' ''''' i",•'. 'T. e';',l'l , ' --' 4 Br',' Far mit,) , roiled round, ie k `oe, dt4 e , T4 of vi ri ;„,,l „ 1,„11,, Cease. t er.,,w' ihe e tA -• -
a N. Eau. ikwik, r. Intl,* republie
4-ue.a... a, , ,
~ ,
„„ .
~, , I , 'h 0 /1. 1 • \, 14, 0 4,4. 4 7liteee e mow.
I, ~E , . ..41 1. ..a5.i.kt..- loc , et . Ire L at the lOW G0 C C001. 471 .r nature 14 - It...pi-
I urtlu l toull lista h.rd aail O. \ , war and ditluate ittliari and lifeldt Who-At Stmt., ' hel 0 \alltebc the oft the \twb ki Js of ' \-•
e g the 0.,,,,aipal buildingir eterijektd . a ti, goo
,t,m..epoiknieit,,a
ie e l lin , f oo fh sph°ya. ele i s h„ of o lw ip mn af.,.. - n ,i.. 't .. %- ' e
.1, \
A 1,1,,, t - t, ra rei " ,y '"6 4‘l l s 6" it ' \ t a
•
0h.,,,,,,,,,,„,e,,„ ~ I begrotind ikundreas, If DO/ thousands:, hue ohy,
~
\ i 11.,.t0 sieltUis 1.41411 dVerlrhOzied in their ikl - \ri n
lattelamie • h.. , . ,, • 1,,,, '"' ' : " 3 ", I P.,; pretto . himittirk,stior. of the idemente 3 . 4 a t a , a4 h rel il et • Perat mid h e ws ii .
Num A1L1AZ12.661
~ .., Sou 6 , 2 , 6 N
. 10 , ti ~..1. , I v ita a
34 o .1,3t.3t ~, that of i . 4 ~,,,, , _ w _
, \.i" 4 I * P P tat. 4 0 .pprro br , htufft • lan it goyemets A ,goe.bi ‘ th. g . 7 , Ar „„,, ~.„
hot* Neer
No, it. brustoos lu 041
Ito. IRE , bts JAThe e tattler slc ct e •alta, and tee, slit wi w ich you hyme
eel
on
lc
le A, s "'
'
au to -
'rota e1."?9 the C 4" , t " 4 d' ‘3o,l4ll od rti the midden hip of the d e rincOvN / et:era's-
„..ack,
6V,Trg:ftt r lr'''... 4 '"
, , atee,ey,zuotu 4.1. e, e ‘ itinac 1789: erti\h ' i elm ‘, all tby It true \ ania.aelthu % \ '
r ;public. not .
~,,,,,..,._ , , . 4 t Ito astaitroßbe ace,, hut it....k. i„...„r„,,,. loft City-lal._ tbslgarrAltaollesifts.perrnsa La
j il 0 ' .l, iN Moog th rit,
y,Atit. , 1 61 .•• 66' 11••••''''"' .."
. I 4 W 99
'fa l l 9
~. 9 49 P le, 1 t. 41W r tile r e e Mentshlti ,", of C.cip'
„,„,„,,,,„,,,, ... 11,. and serf diatrAct h *the tae seat *4 •1• 11 el Ire * Wei! epbbAlo ' i l e \
.t o , ti e , ' h""'
k eh( ' deeds ti ctel cilltrete \•\ - - -.• *.\ \ • ‘ , t,
ka7';'"' , . r••• ti \\ \ IniteLt..\:(lf ftitisb4ga r tan Liao/we coirikihr
~ , r , ,
...„,
• ~... 1 , 1 / 4 , , IV A . Prolla em Or ifiaiAlt agalia , \ tart - 1 -itic 00 Ott° I, t
h..'."'". - r LI3 -' ' .._., I. I eke ti.mi w Pheistire hi the t " e l mounoetatur of 0?5k7E\,,,.,V0. -7It'FO---
_— -
,' -= -------.--'— tea acetate • ItheCllts lettrtat\ tr , - --•
ANWED-,,Stoutee of uto p• h
. 8 . 40 . 1
\ '
1--
ta t
I. Torono,
.L. go t
rAttly h 134 •
• h.,w, nukes F i l ar Caonss:
\ • . 4 \c• \: •\ \ • ..
\
.
,•, \ • . \ ..i , •\\ . \ .
\\ • \ •', \ f'.' , , \\ • '.,- •,.., - \,.
•\ \ .
... . . . . , ,
• . , \ , ~
\ .
• \.,. -
; ''. '', • \ '
' \ \ 's. ~, ' '.,- `, -". \ - • R '• .
\
- .1.• ,-. \ ‘ ..'". ' - \ •,, • \ \
\ \,, \
~ . f‘„ N, •\ \ \ \. . ,•\ \ ~
..,,, ,\ A . . \,‘,,',, •.. ',..• . \ ,, A \ \ • - ; , -- -2 - \ \ . '‘'.. ' \ \.. \\ -.. • ;:"N '''''''is•'N ' \‘' ' \..
''''\
' r. ' \
• 4,„. \ s ; \\„, ' , \ ,:\ • \ \,\ S„ . - A \
..,,,\\`,„..N.--ts!:,;
\
\ .
''\
''\
\ I' \ ' '.\
. ‘ s.\ '
• i +, ,; \",
'' ' \ ' N \, A r I , ;:',:' "-• ' s ' ...-) ' \ ";',.
'4.
• . \', -\A
'''' 4 ' ; ' \r " 6 , "' k'N" \
,' . 1 .'"
A ;
, ': \ \'''. ''. , \ '''', ' .'
..',•: ..
:, \: '1 ' ..‘,.., \ • 1 1 ‘ . 0 .' ' '' . ,, `: \ ',‘, \\ , \' • \ • \' .
' 'L_Z..___2,•_..:•: . :
~,),_.„ .• : , \'i ~ • = ',
.•___\ • ' L.,,;,_ 1
LXI
V ~ ' - -'c \ ----
\ ''
\ ; 7 ' -4
\\ .• \ . ; \ ..‘ • ‘s .
‘ . ' lj, . • :
\ ' •'- 14)!,101f:
.'---NU3 BEL , .' , '\)- \.• A, .
z.....,. A s \•\ • \.,.‘:
~,\ \
.2\'‘ , \ \• . \
\ cs4 ' '.,, , .
,} . \\., \ '\,.. • '
\ ,A,' , ;. \•, \ . \,. •
~\•:,4\'",„.,,_ . l' it '., •••;‘,
\.
. .•-.\\.
~\\ • , \ ..".•',,
\\ • • \ . ' ' .
• ,
~ \ ‘
v
s. \ N
‘' N
\\ • k
\
, •
WW,I, Ailosha.l
, otil4 r3?,,kliat`74:r.Cthi-a.—(41,,X
- , lik
.r.,
Atrlok\gotinth.and by ,' \ •
~ \ \ :••.,, )411&;\ \ .
bi1ivi, 4 021.......nievw1,11 be " r oe . 40134, ! ' , Vre,24,41— 1a
ciag 1 ' \ ..,
\ \\....,
instark abetik blithe meetb.in klat, durripck ' "",ittl'''."4:-.11'.."- -\. • ' '''''
ciitiaLlo He * 11 446060 tang '4inike th.i , - rtta-.. .. ,\ \., , ... i \
Ilea st atinigktOgoterWOmpti on , m , I\ t-t *VTiFtt . l " )';'- 4 V 4 ''.' , ," ,•'''-'- ,-‘ \
• ~,, , , •It ,-9\ ~ .. ~.. \ - ~c •-:,. iN,.„,,, ''..: •,..,:c,.. \,.....:.',,... •;t2.
•,,,, \ • \ • I 4,.\ , ,z , i ,, , - .•.; Vi" -.- A ..,,... - • ~ --t . A ~':C,. - 7 .:Y
,\, , \ , :-!:, ' \., , -- .\ • ,