The Scranton tribune. (Scranton, Pa.) 1891-1910, December 16, 1901, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ,'
,
.1-
-
w , ;ivv.v; ( $ mi i -v4 :w.
. V-
THE SCI? ANTON TRTBTJNE-.MONDAY l)lX KAI MJ 1(J, 1!HU.
:c
V
- S000000
rTi ic modhiin itAnmvAnn ston.'.
Useful 8
Christmas X
Gifts $
Wc just mention a X
few that can be had Q
.lierc in all styles: Q
I'lmiliiK utshLj. V
Bivnil and iVlery Hoiii". O
I'nmil) Trays. Q
HakliiK l)llu-. A
' !l O'cloet; Ten-, X
T-u mill i'ou'-p I'm, 5C
Tlici muinetprs X
Foote & Shear Co. V
J19N. Washniffton Ave Q
boooooooooooi
i- -j --
IUJIJMI HI
CLOTH DOLLS
Iluvp you s-en tin1!" fusclim
lllifj Jlttio ppople
The American Maid, n
Baby land Doll, Topsy Girl,
The North nnd the South
Doll
and American Sailor Boy.
.Illfct till' tlllUK Tor a lllllo Blrl's
Christmas: Bill.
THE BABY 15 AZ A Alt B
510 Spruce i.reet
IWKES.
The Terms and Conditions
I'pnn whli li ui loan iTTti.ipy ft
.in- clreuip I'livoriilili' Hi Ml
borrow pi- We shall in- kI:mI
to Ii.im- si Ui IK u itli ;my hi
can ofTer acceptable securU. (
I
:'.
THE PEOPLE'S ML
i
lERaEssaBsssrEHas!
ViSfiiS'rv;'
w.'iESi1
PERSONAL,
ll M.iil n-i Mum). -I Minu' Mill-, i- iln-
Lin -I of Ml . ml Mi'. I .1. I!i-il. "I I'll I
,, nuo.
Ml-, 'I llllll I, -I I ll.nw .IMIII1I', flllill lllMU '.
i- iiitiiMiiniu In i iiiotliir. Ml-, i lii, -i.ii i, l.
i.'i.lclill.'. I'.i.
Mi I .nir.i Pi l.'i. ili" li.i- Imii iMiiiil' 'urn
i.ii fur lln ii ii' "ui.-. iiii'iiinl '. ' 'il
Iinhll' .11 1 ll.lt.15l .ill. Imlll.
I lunli1' .l.i'u'i-. ui llu' li'in -I .l.m.li- .
"i-ulil. i' In. im finiii .in i Mi mini In-ini I
ilr.i-itti Hip iln-'uli i.ttiiiini, 1 r.m r .mil I iil
.mil.
Mlinii .l.iini'- II. 'Ii.ihi, l-i llu' lii'iul ..1
iu-t(i'- of llu iimiiI i'n'-lii li ii.ni iliimli, mi nl
. I'lilloii. .. .Uiiiilo. tn inniulli i'M I
w-tui il i il1 i ll' '. .Linn H'li'il.
I'.ml Win. ..I llu- -.iI!n I'r, ' n.' n!,
liluiiil i li. .mil 'i pii'-iiil imi' "I llu' lli'iiini'li
lujiiii 1. 1. 'I. in i'i l'l,. i- lull in -;uiiil .1
,1,11. u 'i I.-' .n.ilill lllllllll III- liul'ii.li.'. .
U. ii i- 'i mi -1 nl In- '1-111. -Mi.- M II. Co.
Mmil .i.i 1. 1. 1
CENTRAL LABOR UNION.
Specific Plan for Assisting' Stiikeis
Agieed Upon.
Ai yistpril.i iifi-rnoiiii'M iiii'i'iiiiK of
tli- (Van. i! I.nhoi union u spt'illlp iiluii
I'll! til- r.ll-llll. III' I'llllllM to iissist 111-
Mtrlklni; sli l i-nr iiien u ndopi-'l.
Tlip ik'k'KiiU'h from 111- lopul iiulons will
l-port h.i-k mid t'liil-iivor Hi Iuivp i-s-olulions
i.ii-m d voting u pay Hi- p-r-i
.lplta tn. iikippiI upon y-sl-iday, Hi-i-vni't
.ininiiiit ol' w IiIpIi i oiilil not ho
I-.iriipil
Uriof ;iddr-M'S n-i- in. id- li m-m-i.iI
ol" Hip visitiiiK lulior li-li'Knl-M. ini-liul-iiiff
John T. MoiKiins, of I'ui-Hmiil, dip.;
Hai'iy Illoi-kiiioiP, St. Louis mul ,luin-s
Diillcy, of Xpw York. .N'oiuiliiiilom- lor
iinii-ei's tu In- -li-i IpiI in Hip ii-M iniv-i-iilf;
WPfP lll.lil-
BISHOP TALBOT IN THE CITY.
Head of Episcopal Diocese Confumcd
Two Classes,
lit. li-. lllMhnp Ktll.-lltp '. T.illiol,
llLllll III' 111- KplM llpill llllll P"P of
I'piitral IVniif-.s hmil.i. l-ilipil i.
l.uIii''M I'luiri li yt'Ml-iiluy morning mid
i iinlli'ini'il a i-lasM ol iwi-lv-. il
I'louplit'd mi i'loiii-iii t-.'iinoii on
.phiis I'lirlsl. Hi- Same Y-st-rdtiy
mid tlio Hiiuip Todii.v."
In iIip afti'i noon Hi- bishop visli-d
St. l.uki'M nilssliiii. in Xoiih Spi iiiilini,
llllll 111 IllLSllt 111' I-Olllll'llll'll 'I -lllMS of
llll-t-e 111 Hie t'lllllill ol 111- lionil Ship
Jield. lii'c-uii lildyp. Illshop 'r.illioi v us
I lip kupsI of .1. iipitj.iinln Dii.'inli-l;.
New Restaurant.
Tin- Dak I 'ill- will he nppi.nl lod'iy
al ,'tl tlaiim avi'iiiic, at II. 'iii n. 'i.
Kvprythllitf iipw mid iiioiIpip. I'rou'pl
hervlt'p. Uiiiii-r. i;ri . Try It. '
0 ooooooooooooooooo
0
0
0
0
0
c-
0
0
0
0
0
0
0 This pliim-i
.'1 I'll no oilier i'-a-
Ill ll. i'l .-.1 llpOll
() Mill III til Willi I
O nil llii I'm I Hi
oil Ho I'm I ill li.i- '! lollow.
a im; siuiiiiin I'm 1. 1 aii .i a iiiiii 111 o
X unislilei-i'd .if' m. -liiiial.. The
X baiiUH will .u-iepi any m iii-m ax u-
V l.ili'i'iil. Wo will he iili'iiM"! in Iuup
X WJ,,.,i ,,,l"1!i!,a M'1 ""'llU',' l,a'-lu'l,,!"!-'
y j'l.iln-, ai".
fl I
xfSFici
UN I ON ( .Tl A B EO
WP,iiMlWiMwrniiiiPiiii pmm wiwwp "
Ml&Wm'i - 1
rmm "
!Sm-' ' &i
Sffvi' r ')r' 'i'.'fiiii?
'TOSAjr?.ivi'Jr'i'i. v
tnTtJltVflrf '('r It jTn. v' . L
SriHtUifx ".WW .ni.. VV
JW? :" ViS
Siil' .-Mm
EISTEDDFOD
OFJSIEXT MAY
OBJECT THAT THE PHOMOTEHS
HAVE IN VIEW.
They Want to Perpetuate Tills Cheat
Institution of Walcn nnd to Make
Soinuton Each Year tin1 Sceim of
u Gntheiinp. Wot Unlike Thnt nf
the National Elsti'tlilfotl of Wales,
Hon. H. M. Edwards Is Chnhiunii
of the Gcnoinl Connnlttee Other
Members of Tli.u Body.
I'M Mi'lllOl Inl ll.ij ll-t. Ill lilt' Ilt-W
lll'lliory, nil cisleildliiil will lie ll'ld.
Whirl) Will In (ln Kli'iltcst eM'llI of till'
klllil over hi'lil In lllls ti'Kloti, II mil 111
the Hulled States.
ll W the Iii'kIiiiiIiij; iiT ii lliovi'llli lit on
I I til pull lit II lltlllllli'l' n plolllllll'lll
local men of Welsh hll'tll or lilooil in
perp"ttlutc llliil 141 i'ii I old Institution,
tlip clstoddi'oil. .mil to iiuiki' Serunlon
tin- icpiip of nil nlllllllll KUtllCllim not
milllm Iho hi put iiiilluiiiil t'lutt'ddl'oilM
of Wales.
Tin- prh'.os olf"ii'il Tor this ilrm elr.
li'ildlml iiinoiilil In tin- iiKKi'i'mili' to
iC.tMHi, mill os on evident c of t he I'm t
tlnil llii' ni'iitli'ini'ii i oiiiu I'toil with tlip
llii II M IPUAItll'
(lipiiiiiri il In lii'tii i, it l (iinniil i
inoM'iiiPiil .ire mil .ii'timti'il liy any dc
slip for p-iMoiiiil ft.iln, it has hu de-i-iil-d
In dlvid- .'iiuoiii; ih- ili-iriii-s of
llu- -usl tli- mollis lli.-u .ii-i-itip from
111- eistfiiiitod
lu ari-miKliii; ih- piixps it ii.is h n
llu- idi'ii o1' 111- ollii-eis ol Hi- -isliild-I'nd
to nml:- lll-m ol ll Miy.e siillicienl
in wiirr.int pi oplo lioui a iIImkiiu-p pii-li'i-imr.
mid nlip.iily llioip Is .issuiMii-p
of 111- iir-st-ni - of slnitPi's from all
pans in I lip nisi nnd .is for west us
Dlilo. On 111- uIkIH iii-p-iIIiik Hie cN.
l-ddfod Ih-r- w'll lie :i -oue-i t ut tlip
.-irinory, w h-n u nunilii-i- ot .-iriists of
wui Id-wide fume will slim.
Tlip olii is of the uoneral i oniiniitie
in i llill-Ki' of Hip -iMteddloil W-ie I'lloMMii
ill n llieellii"; oi tile prouioti'is held Sat
iirdiiy iiIkIii. They lire:
ili.inniiii hi llu- ;riiii'.ti ii'iiiinitlt.-- Nun. It.
M. I.il ml-
I nut -pi-mlin mil uii.nliii 'i-i ii i u- il.i ul
I luoi.
rii-iini.il .-I'liii.ni I li-iilo- ll.uilii.
't n i-uti i- .1 . .I.ii la,' imiili.
KMiuiiii' i i.iitniitl. i- II. I.'. Hull tilt in. ili.iii
in in: .liiiin ll. I'hillii', .lnhn ( '. Mmiii-, John
l.-iMinl.l-. I li.uli-1 A ll.utli.i- .mil Ii-iil I'll' h-.-I.
Ii'olliiwim; mi' Hip priz-s that arc
ofi'i'i'L'il:
i Incf (li.ii.il i . nii. lii.oii forilinn- u iir.t l.'-s
linn I.Vl oi hut Jil -.uiii". Pii't .lio, 'l.niiil;
'1 1 1 llll III if, 'ri'll.
I llll 1 lllllo (ili.lll-, I'lull I olllit lillnn Ml il'dltt
. I nut lo-- linn Hi ut inn Tn M'ii i-. i'iir-i pni-,
-..ll.l: MLOIlll. 'iim.
i.i-iinin inilo ilii.in-, only i huii of n I h -
linn ul hi i..i 7n iiiii-. l'ir-1 t'li'i, H'li, .-. i
i. ml jnli', tlim.
I..lill'' llll. Ill' of llol ll.-i lli. in il Ol hum TO
loin' I'iist piii. -.nil; .p!nii.! pi'ir, Mini.
1,1111111 lo-. inKi'il. in ..i ii. nip inii il, -J-,
llml, Itnoi .mil I..--, -1.1,
lhii-i. '"ii.nio .iinl loiili.iliu, fl.'i.
Mil l, M.lll .IHO, Sll.
M.li.1 ll.lllO. -111.
S ilo. In--, sin.
.- it., ll 'Ml-. Vl'l
I. ill l ill piii -, ;Jmi
M1.U HI till lltll.lll I .III,. I- Llll I.. ,.
ll.uilii r'l li. ll II I llli I.II! I.
PERRY WANTS TO WRESTLE.
Will Be at The Ttibune Office Today
lo Make Avinugemonth.
iiIiIpoii J'pi-ry. Hi- I'allfoinlii wn-sii,..
Who llll- POIll- p.isl lo try -OIK lll'loiis
willi sum- of Hie mioiiv. men, will he
Hi- prliieiii.il i-aiil ,u ill- ui-iiiht'i,4-Miuiiker
In ll- itlvi'll loil'iiiiow iiikIii li)
111- Si l.lllliui Hii'M le -lull
ill'. I'-I'IV WIllUS Millie ijiidiI Iiii a I
wresller lo alM' llllll a no tnuioi low
nlKlil. ami will b- .ii The Ti ilium- o-lii
111 !i o'l-loek lllis iilteruooii to nie-l .ui) -olii'
ilesii'oiis of l.iklui; ii tall om of
llllll.
lie stands .i lt on- hull, weighs
l!i) pounds, mul im iipui-il in 11- on- nf
till' -li'M'li'Ml iil-n on Hip Ill.it lodny
.M.isIiiiIii. Hip .I.ip, mill Dlllii'iiu Itos,-,
.ii- two ill Hi- hunt oiii-m li- hi'siid
when he was lu-,iKlim imo Hip wi'imi.
IIiiw: world Tin- hii.Mli- ho.. iiiopose
lo hllllK I'mf Dw.M-r h-l- lo 11') om
Hi- west' l iipi. Tin o-Kiitl.illoiit ,n- n!.
le.ltl) llllll-l' Wii.
ooooooooooooooooo
Stocks and Bonds 3
For Sale $
I llll A 'll "I'l ' ilM. li I ' I'l
I I.ii. U .v mum 1 I'lliln' I "inl. Inn
Hum Hi p. nml III" ""ii. llml.
ruiiiiiy 'i !"'! Iim'. ,"',
Soilli m,i inioii llml. Mm).
llll I'llc l lull Ilo ll' Illlllil-
I I.HIOIIO '.Will. II. 'Ul! I' ll'l.l-.
lioiiniiiy i.Uln. H. -n"! !' ''I it a.
If mil. I mi. Mill. I 11. 'lull..
liiof Mining I'n. Ilit.il
II'ImiI Mining 1 p. AU'il
'ujiimii II11I liin; I u. Mini.
'i nr j. I ill. UuillHK 1 11, H'1!' '
1'iiiiu. im. llllHlnu" I '!
( . I1.IIIII0' lie .-mil fu.ll l'i 'I
"i iiiilini le WmK i-lui'.
Mii.ihlnn him uli'l I'i'Ih f". "Oik.
(..llliil CiikIiiui I i. I'luL.
iil.-i.. I.iimliii' .111.I Mllliii. I . siu ...
I'm on. i hr in. I'., ml'.
' IlKjWIIIIU 11.111) 10. Sill'1
n r rnm(vvc AV Cn
I. L, LUHlljiyS QL till
- rv i c: r e
l5KUlt:KS.
niino Bank Buil.llujf, Scranton,
w. .
H -; , - - ' , - '
B ''' 'k . ,v" V ".. Jm
n mwMimm
' m?Z.A$&SENM
3 ifi&f jf Hf Sp- jSWsSVj - "
:-mmm im&vmrxs&ix
; MmiMzmsm i wjmwuMmmmmBta
mmimssmKmsssltBKM
WmMMSSSi
f rrauv .vs?c-rrmj jniuuiBi.-KiinvBi-iMH
wzsmmmmmmmnm
SOME MOIIE EXPLOSIONS.
Pedestrian Bnilly Injuiect hy FlyltiR
Torpedo Casing.
ItlllltOlltl imp-llllS to till' llllllllll'l' of
llillf il ilnnetl wele plileetl on tlio 1'iiIIm
of the llii'i'ii l!ldp People's line on
I'.ipiius" incline,' between I'lielps mill
Ash sHeets, ol 7 n'l'liirlcliiril iiIkIiI, mill
Ulll'll il i nf PIIIIIP llllltlR llllll l''plnd-i
tlll'lll, lilt' llll lllMlll).' ll'OIII Olll' III' llll'lll
Mow hi iosm iln itii'i'l mnt phi ii ninny
kiisIi In the lii't'l of ii ppili'Mli'lini. h"
Wills, or South Si rmiion
Till' wound, wlilli- nol iliiiifminus.
hied piol'ui'h. Mi' wiim tiild'ii in Hu
bert's ilruu unite mill iilli'itilctl bv Hr
.1. K. Sultry
AuothiT im was il.Miiiinlti'd Sulilrdny
ulalil on the l.,iiin'l Hill I i in n-nr
.ti ill iixoh'h mom'. An usual iho duni
iiki' iih poiilliii'il lo ii In uUt'ii il.'im:".
lli'l'IIIIKl'll IIU'l'llll IllMIII lllld Itlllll.ulll'll
wlnilow.i A iniitihi'i' of wonii'ii ui). mid
tlip cur wpip li.iilly si'fii cil.
W'liil" o im wiim liullltiK m Hiiniiioi','
"oiiii'is phi ly Iiihi pm'iiImh- ,i' 'loni' wiim
thrown HiioiikIi oiip ol thn window Il
lit HiippoMPil to hiivi' pinup li om n iii'IkIi
hinliif: hiiiin"top.
W'illln 111 .Mi'diuw, olii' of Hip iiIIpkpiI
im tli'lpiinlK In Hip lint III .MoI'iiii'm fa
loiiii, on I.iixpi'iip muti'I. Moiniiiy. mill
Hip Htollp IhtiiwIliR on At it I II iivpIiiip Hip
nlKlil lipfnip. win" oriulifiii'il IicIoip
.Mii'.'Wtmlp Howp in pollip pom I Sit
ui'iliiy iiioriiln nnd lipid In Wim hull on
tlip I'lim-fi' of uiulli'loiis nilii'lilcf. ii'.'
.iiiillt nnd h.ittPi.v, Ini'illiii; llol. phi rj. -Iiik;
iIipiii in.1' mid liiti'i'l'i'i'liur villi mi
j . .t ; tj f jt .j . j. .j. j. .j. .j .j. i
r
, Mr. Burnett, of Scdulia, Mo., will ad
dress the Citizen's Alliance at the New
Armory tonight.
W. A. MAY.
Adv. Leadei.
J ir ' !' ! 'I1 ! ! ? h !
ollii it. II- was .iImi lined -sin for ill.'or
d' 1-1) -onillii i Ills father paid his lin
.Hid wi'lil his hall. Sppeiiil Dlliipr Frank
I Si hod-Id Ideiitllipd .Metlraw as Hi- man
, w ho tlrst sliol ul him.
I S.iliii-dnv was tin- IiIkkpsI il.i) in Hie
m.itt'i' ol trulllp siiu-p I In strike h
in. llll- i onip.iny ntllei.ils s.iy. ll ex-
e d-d tli- iii'i liit il.t) liy loiiv per
I i -ul. Till inoie ol Hi- sulk-is iu'p
to ii linn to work tins uiotiilnii-
SOUTH SCRANTON NOTES.
Surprise Party Tendered to Jacob
Hesb, of Alder Street, in Honor
of His Birthday.
A pl-.is.int sill pi Ne party w.is lell
ileit i! In .I.n ul i lies.', of Alder sti t. on
Saimilav iiikIh. In honor ol his liTlli
biithilay The intimate li lends of .Mr.
I less had Miiietly ai ratmeii the alfair
and iil'pp.ii'.ilioiis I'm a -.oud Hiiip Wei
in.ide .11 r.,ildtiei--s li.ill on U'illow
stieet.
A I !i o'eloi I, the imsiispiln-, ietiiu
w.-is pulled fioni the house by a fi lend
and IpiI down the street to Hie meet
inn place of Hi- iii-iTymuk-rM which
was to all appearances in darkness.
When opposite Hie door it was lliiown
(ipni, l he lislits luriied on, and Mr.
I less was greeted by hearty i-niiKrulu-
IlltloIlM flllill tllO'C pi'l'Ml'tlt.
TIkp-o who hail iii'i'.niKPil Hip sur
prise ilien set iihutit to make the auestM
coinfoi-table and soon an eleK.uu sup
per graced llie tablis. SeVentl ad
ilressen of a felleitious iiatuip were
madP and lespunded to In u happy vein
by the finest ol honor. Hi fore the
parly biuk- up Mr. Hess wiim present
ed with a roekiiiK clialr.
To Observe Christmas.
The S.ipiwiiuuiIp society Is pio-e-eilliiK
with I Iip airaiiK-inentM fur the
annual Christinas tiv- f-stivitlps uhicli
will lake place al their Alder sli eel
Iie.idiiuarleis mi .Monday, December
"i. A ineeiiiiK of the lommltl was
held yesterd ly and another will be held
mi W-diiisday liktlil.
The KilliiwiiiK -.entlein-ii will urr.ina
the neeissai') di'tailM. Mt"-.ir.i. Clllirles
I'eil, Mm laitlwiK. John Sehneidi'i. Will
1 'ill lll.lil, I'll, ll lis (baf , 1 0 1 1 1 1 SihlO'ilel
I'Mwanl KIom mid .laeob lies-.
Much Smoke. Little Damage.
An alarm tin ued In from box .'.:! at
."i.r.ii o'i link Saturday i v-niii; cill-d out
tin- s-veral llr- i iiiup.iules. The aim in
wii" illle to a t-li-zlu ll,r.'..' al ::!.' Kim
sin -i. in a hulls- town d lo .lohu Col
llau mid hi i upl-il b) too I'lilhlt f.iiu-lll-s.
'I'll- i hiiiiiiiiy look iii- owiiiK lo an
m i-i! miil.i linn of soot mul i re. it "i I some
-xi lt-in-nt. Tli- lliim-M were soon pit l
I'll by (he lili'llli'll llllll Hie il. llll. lite
is lliWul
0B5TUARY,
Mils. I'ilui:iti: SMITH, a luoiiiln
i ill lu-uih-r o ili' I ' i i s-1 tt.ipllst
clmi'i'li dlnl .ii li-i lioui-. 'J.'.' Smilh
Dicker toiirl, S.iliuilay inoriiliirf. ,
Mis. Smilh -.nil- lo Sciaiitoli 111 I Mil
and settled on South Main iiwimo,
whin' slii' has sp-nl 1 1n- 1'iiBPi put of
h-i life
Till' Ip'i e.isell is MIIWW'il ll HIP
iliumlil-l' Mi-.- .Win. i A Suiitli, ami
.-on. W, ,. .Smith; also a sister, Mrs.
S. K iillonl iiul hioiheis l.mlii-r l''ll
niore. oi I'liiiiorui.i, it. !', Klllmoiv,
this ell, ami Colli. ind I''IIIiiioip ul Now
Vm-k -liy,
.Mrs Sinilh hpeiil h-r life lu iulli
Kooil ami chariiable deeds mul li will
be with piofmiud soiniw that h-i
uuiuh-l h ss fri-nds will l-aiu of Ipr
il-alh
Tlio nun nil will In held on Tucsduy
ai I ol'l p. m. i'ioiii Hie Inn llolllf. .
ici'lliciit will li- iii.iiI- in Wuslibili'il
Slll'l'l i-i'IIU lei
ANTIIIl.S'Y .Vi; vl.iiN, of .!.'! 1'ios.
peit avenue, ,i Wi'll-knowii allil Psll.
uiiilih- yoilim mail, dl-d al '' u'clinl;
Saliinlay ulitlil. He Is survived by i lie
fllllllWllIK blOtlll'IS llllll SiMtt.'I.M. .Illllll
.nil I'-t-r Ni'altiu. Mary Nialon, Mrs.
M. .1. SiillUan. Mir. IMward liinklmiis-,
Mrs. Michael Klnueiiy, Mi'M. T. I. I.aii.
gan mul Mrs. .1. Caiilll'l.
MltS. HltlDHI-IT .M'DUNUlllll. wile
of JMpi- McDoiiuiitth. of ;i;'l I'lt'th .im.
hup, tiled I'Vlilay iiIkIu. Hlie Is stir
vived bv her llilshaml ami the iuliow
lli' I'lilldieli. Mli-hael. William, .Mary
Anna. Mi's. I'-ler Shier .tiul Mrs. .Iiiiirr
I liiuuli k The fiiueial will take plate
HiIm mni'iiliits al U o'clock from Holy
Ciosm iluuvli, H-lk'M-ip. liiK'i'iueiil will
In iii.nl) in llie I'atlU'tlial i i-inek'ry.
Dr H C Snyder, ileutlst, Iihh n -rnoNctl
to is AdaniK avpntic,
II
FOR OTHERS"
Wild rH,MEIMC
BllikJ I BlljliC
1 In Ihln Aip nil of ynti who hi'iil my
ELOQUENT SEBMON BY B.EV. DR. i miIpp woiUhnt fur .liwm rlirlnl mul hip
tr rr nT'ATjnr No'' ''" piuIpiiviiiIiik '' III" Ki'ui'i' lo
W. II. AiAAtUi.. )ini V(M. )V(v) n 1V1! (f H,ttll...
Tlii'i'i' N iiothlim worili IHlim I'or iiulpsti
1'oniifi- P.istoi of Elm Pat It Mctho- '"" ll'' hi'Piitlii' of Hip nilrlt of .leniw.
.n inittti'i' how- poor or how dlpoui'
illat Episcopal Chinch AthheHsetl a , ,,,,) y.,u umy ., ir .oti puh( yninwir
Lni'Ro Cone-ratlon Last Nlclit. lnl" ""' ''""', '"' '''"''' ll"' "Uiii-ki-
Ilii'lll. Hip di M'lopliii'lit mul Hip powpr
the Ocraslon BelnR the Eighth tint will oiiip will iipm-i- Ii- niium-
Ainilvcrsnry of the Dedication of j '''" .
the Chineh Thn Pilnrlple of Ltv- '
liin rm- nthniti T fhn tfotnintn t-xt I
"r. --..w -... --, ..w"- w
Chrlstlanriy. He Said.
Tli- -lu'htli iiuiilM'isur.v ol' Hip il-dl-pillion
ol Hi- i:im I 'iii-lt MpiIuhIImI
I'lplspopnl i-htiri h wiim ppI-I'i-iiIpiI In
mi lul'iii mul iiiiiiiiii'i' ,M"-'ti'i'itny, when
two iPiuioiiM wpi-p pi-i'iii'hpil liy l!i.
In. Wi'liMtpr 11. I'piiii-p. of HIiikIiiiiii
ton, ?'. V.. who wiim piirtini' of Kim
I '.ilk I'liuiili ui Hip Hiiip ol tin di'di-
I'.lllllll.
Dr. I'p.il wiih w i'ti oini'il hoth
nioriilnn mul iiIkIiI h Im-ir- oiiwii'i-'ii-IIiiiim
mul pprc!-MPil hlin.Mi'l:' on l-th
oi'i'iimIoiis iim IipIii,: k'miI lo lip lm-1'
oiipp luoi- iiuiid mipiii'm mul surroiitiii
ill(,M lliil will he lllW.l.VM il-lll lo his
IipiiI'I. II- pipuilii'd l.i lilirhl u won-
jj j. j. ;. .j. ; .j. .. ;. j. .j. .;. .j. j .j. ij ij j.
.1,
! ! ! ! ! 'I 'I' "J" 'I v 4" !
d-rfully eloipieiil "-riiiou. in w liit-li li-pl-uileil
i'loiilenll) fin- a more ..'Plural
eiilllvallon ot the spiiit of . learioii1
ni'ss, or the doiiiH of ihiiiR;.! lo'.' (ith-rs,
v.-liiili hi' d-elai-d lo be the k-y-noto
of Hi- sii:'p"l of t'luisl. Atipimr ollur
HiIuks. Iip 'aid;
'"I'll- m'l-tiest dm nine ol all. In my
opiiiion. U the in mhi'i hooil ol man and
I would publish ll to the wi.rli! llml
i very man. no matter what his illa
tion in life, is ever) otli-r man's
brother ami th.it to work lor him Im
the lai-fii'si duly and the nn-i b-.-iuli-lul
ii tu- know u lo Hi- win id.
"Tin sentiment of i-ariu'.isii-ss is
tin- eliii'i' nml -row iiinn ylori ot in.ul--in
i ivlli.iilo.i. 'I'liei- is .-ibsoluu ly
iiothlim us KlorloiiM oi as 'lirisl-lii,-
i in Hi- win Id ns tin- spirit of -I'lf-saiTi-
iiip.
"I .mi sui-p Unit I speak within Hie
inn'.' im nit' lai'mi iitiin .nwi i -.i
that tlie ii.uioiiM w liiih are ,'i ih- win
ol llie win Id's civilization .ire the 'ia
lloiis in w lilih Hip liiolliei hood of man
is I'lt'iiftiiUi'il and in wlio.se tfuwrn-tni-iit
N euilmilieil most lulh tin- true
spirit of v icm ioiisiii"-M.
NOT KKAM.Y liltKA'f.
"Tliere is not a sinijlp natluli ill llie
world today, an inaltPi- how meal its
military powers or how rii h lis .lo
mains. w lili li is in reality a Kie.il na
tion If tin' iuierists of the pour man
do not form its chief i oru-i- iniie.
"Strikes do not weary me. ni.r ilocs
llu- sharp pollip tiliuli belneeii (he
threat coiporalloiiM till me with dls
li list, b-iiuisp 1 know lliat oul of Hit
tuniuliuoiiM ri'Milution will oin- 'lie
day of Hie win'Id'M in-.tee ami llie sunn;
of the win ill's ,1o. Ts ther iinyihhiK
in this life, my 1'iieiids. lliat sheds
such a divine HkIii on the dark back
Kroiiiui of selllshtii-M as diiu- s-lf-saci
illce 7
'The iii.in who liiniK up H' hi uken
I I ..1 . ..!..!.. . . I.I.. '..!
ll-.llU llllll Wlilllltu-ll r-inin.' t inn k-i - ;
low men and w litis- every eiiileavor is
lo be a help and sttcimth lo otheis,
piiMses his III'-, no inatler '.. Irit his
station, in the seicnlty anil muiII'uIi'i '
of u .In up da). And llli'ie m- laid up
ha liliii uioiiulaln of ciiini.i'iintiion,
holiiiiiK in tliclr bosom the oust kIoi-
ions lieasllivs ill tile Klft of lie.lM'll "
The diiilor look up the life wink of
sonic of ih- m-.ii phU.uitliHipist.M of
tills loanlry, who k.im- all tin ir
wp.illli for llu- uiibtillillliL' of lli-lr l'-l-
low men limabl) I'eter I'uiipei aiid
l'-abody. II- lold a di'llKlitliil story
iilioiu I'ouper who was one da) walkliu;
aboiil the .siil-nilld insillutiiiu which
h-.-UM hp. uititie, when a paliHei about
in do some work- called mu u him.
"lli re. old fellow, i olll- here and hold
thi'i lnilii-r while I limb up and paint
this pllliu." .Mr. ("ooper wiilUeil tiv-r
without a wui anil lu lit th- ladil-r nil
ih- iiaiut-i llnlsh-d his wui I,.
Thin a. t as lypical of Hi" n.mi'n
wIuiIp life." said I'r. I'eai . lie v.a -
continually hoMinr. up Hi- ladil-i l"i' ft'
Ids fellow im n Him tlu'j mli'lii Ih'i I a K5 IRQ
ih-iiis-h-.M up to hlnln i mul iioblirift LHJ J
IliilllV.' anil Im ails- of Ills priicllc- ol ;i(
this iiliie of le.ii'ioiu.a-ss lit- will al- Jj
wa li- iPiU'-inh-rc'l im ulie of ill- '.tl ' - - .
ivreiii-si men this ioiuui- eer pro- &'
dun il "
uTliKIIS l-'iil.l.dWI-ai.
Th- sp-iik-i- shtiwed Inn. M". I'lnip -
i-l - betli'Sl of all his millions when lie
tiled, lo iusilimloiis of liarnina and u
ell.il'liy It'll llll'liy olliels in liilliiw ins
irloiious eK.iuipl". 'The d-alli of a
u-iilv meal man." said he "en it lliu-
be piiiM'ii to b" mulilpllcutlon iim
n- 11 subir.ii Hon " Coiiiiuuiim In-
i-alil'
Huyler's novelties niul
fnncy baskets tlisplnyoil
toilay.
Hiuulhome holly bat in
hand painted boxes. Pur
chases should lie made
early.
E. G. Cotirsen
Hiiyler's
' AiTpi Hon for iiIIipim In Hip soli nil . IiIiIp wlliil It- lliolli'.hl wiim ii iiuiIiIpi
whli'li nil thnt Ik iIIvIiip iiiwm nnd I" llml In iIiipw- Iipi- omt Hip ptiihiinli
Hip pIiuiiiipI tlirouuli wlilplt Mowm nil ' lln ill. Aliotliir liiitlcalloli thill lie wup-
iho iii'iiiuiiii'iiiT nf ui" wuiiii.
TIip niuit itii'lloii Unit poiiii"' to hip
loillKllt iim I look iivpi' tliW y) of l'iiep'
FIENDISH ASSAULT.
Mi 55. Meiton C. Calkin Telln the
Story of Her Terrible Experience
with Her Brutal Assailant.
j hup mul Spriu'p slri'i'l, ovpf DIiiip limih
Tli- .oiidl.lon of .I,'m. M,.,.,o,, .'nlkln. ' ""'""' " S'" "1'"H",'"t.
who wum so liiuinlly iimmuuIIi'iI on tlip '" ....
Imiili vim I. ,.I,op Hi,, old iliMim nml'. A" 1M,, v MliltiK lo Join Hi- I.. II
I'lliluy nlnhl. amis Moin-wluil Iniprm-pil "vl"' IihiupIi ol Hip I.. ' . H. A. .Hiolll.l
.M'Mlpi'ilny mid ll Im now ilimmlit m. j m - Dr .lohu I'. nllt.-r mm soon iim
will I'ullv irpo-r. posnllil-. Hours i'ioiii I p. in. in m p.
Ilir story ol Hi- alVitir iim told now '"
who iipi u-i'Miiim ny.sii'i'in K'lii-, is oiip i
Hint -mi mil hi'lp hill i.-ud n thrill of I
indlminlloii Uii'iiukIi Hip IImIpiipi'.
She wan rpturiilii'.' Iionip from i holr
piu-tl mul :im ,i in, i- wont
Mtnrt-il iilone alomr Hip l'oul-iird.
Imvinv, Inn 11 slmri i:.u to
Ko H I'l i'l Ipiiiiu sonip ol tin
otlli'l' UiPllllnM ol tlip 1 liuii-. S'ldd-lll)
11 inii'i Mtirmm tiniii tin iiiimIipm Mklrilui;
the loailslde, i,il;lit Iipi' ll) tin' Hiiu.it
mul ut templed to Iii .ir her to tit
Kiound. She I'litmlit mi di spi'i-iil-ly
that lie liui t'liip lonvluc'il lie eould nol
iivprpowei' her mul after sonie minutes
of slrtiKKlIn-; h- struck her u vlelous
hlow in 1 lip i'iipp. ii'iiiIpi-IusT her lini'on-s-huis.
Then iIli-tkIiiit her lo tin- lop
of tin1 stpi p piul.miknii'iit toM.'i'd her
owl- III- i'iIko. InleiidiliK ll" d'Ulhl lo
throw her into Hie river. She e.iui;lii
in Hie liuslii'M, hnv. .'ver, .if I it slip had
tli'Mpimili'il alimil tlft-pii l'i -l .mil lay
th-ip until slip i-i -.lined i oiim-Ioi;siii-s
and luotn;llt iim."mIiiiipp In li-r eries
lli-r ii'Mall.ini. II i- thiamin. -mppoMni
he liod killi il her w In n IiIm blow n-ii-
ileied llee u.ieoii'-i ,oiri. ami ll was to I
tisokers Article
J
I have an exquisite line of
Smokers Articles, amoug
ihem man j' new Novelties
Never before seen iu Scran-to-.t.
Handsome Pipes, of every
descrintinn. Cifnr Holders.
I SlHOkUlg' SetS, CtC.
-- --j------ 7 -o"- --- j
Something New in T, bacco
Jars and Ash trays, called
Opal Ware is especially ar
tistic. Your inspection in
vited. vSelected line of Cigars for
holiday trade.
.bhoop
Menrs Building.
& , t i j t v. t v ti ? t? 8j h f v
I-
i teiiL
iXLM .1 l
. .y.fvff 7
"...'-.'.'..T-.... ..-J" It W'-'A'iJilV
w -ymW
j f
4
j '
i S
.TS
j
I
i &"
' &
&
&
ft'
fc
&
I ft
fi.
Jo
"rrxt i
r pW
slf-m
fpTf?:
W-i '
"iv
t?'i23r.'-.'5fls:
rt?.-VJ
ath R
One of the luxuiies of a
mans wardrobe, that he ap-
,
, a preCi'ilteS .IllOSt uf 'I.
' ft-
, a
, ti
ja'
a
j f i
!J8 03fl3
,,',i, .f ,,, ,!
1 iv.n
ella, you should
f vou
u 1 i 1...
fc .HI t. IIIUI
a ici ojj m
j oi
a"
bach
I I ,U..-.ll i,U
out Umbiella with
I
1 a'
our leput.uion
1
i
1,
a
' a
a
1
$2 to $ 1 0.
GLOVES
MUIWRS
t,
ti
$)$4oi:0 $0$osoo
o
lis, Peiiils and lfas
llll II IT! IIMIIIMIIWIW1MHII1IW II II
Malon?y Oil & Mantriacttiring Cooipany, o
Ml-149 Meridian Stre2t. f
T TELEPHONE ZG-2. Y
?
poMid Hi' iMinmilt IpiI IlilllilPi wn Hi-
, .... .. i..
iiii i iiiui no uniiii'r iii)iuii wun iiiiiiii' i
upon hrr nrti'i' Hit' Hiriidiiu of ill- hlow
In Hip liUP.
'I'll- llMlllllll toot. )llll(P lllllllll In
n'fliu'lt. II wiii ilfippii inliuiti'M Inipi'
Hun lioiijmnlii lliulitow n mul
l.np.ll.VllPl', ill Hip DlivltlK I'lll'l' lioli'l.
iipi'iimm Hip rlPl, lieitl'd Iipi PlIi'M fin
lli'lp. Al'li'l h-IIIMT IPHi'lH'il mIip .ikhIii
lupvpil Into tliii'tintn lotli'.iti "s mul ll wiim
lint tiulll mIip Wiim iiutI-iI lo til- limn
of it. A. iliiid, on lloilliwmd iiv-nti-.
Hull sli- whs tppiinnlxi'il.
Thn police il-p.'irtuii'lil is iii.itilni:
pM'i'y plToil lo run ilown tin- ppipi'lvn
tor of tills IIpiiiIImIi iI-piI. mid ll I" "ulil
ii i'Iiip Iiiim Ik nil rnilllil llml iiiiin I ''!
to his lil-lltlllcnllini.
Dr. N. Y. Led Has Removed
Ills ollli'PM I'ioiii III- l-li -I N'nlloniil
I mini; milium-; m iniii-i' yniiiniH ui-
Cignis In Snuill Boxes
ami I'n my I'lpi'M for Hip holliln IiiiiIp
al il.u-iipy Ihowti - i'n. s. I.IiuIpii mi.
It is the
idghest Decision
I'll il a ill I .MI'.KKI.I.A b the
u-.o'l ileMlralil- t'lu Istnias ('.ill.
and if you wiiul lo net one thai
will be appreclalul and ii.tson-
ililp In iriee. don't wall imlil tin
I urli Is on, bill i miic to our la--toiy,
it-ll jour ilinlce 111 inate
il.il and liaiidli'. from our i uor
inous lafBP Hup. which me all
I.I ill- lilll'M lIl.MiKHS. .im sup m -
mi in ipiulliy Wp hip miiliiiiK
speiial lutlli im ills I'or Hip lioli
daj llml- ami wi uaimil-i all
tun '-mods
SGRAHTOR UBBRELLft M'F'C
1 r '
Spuce Street.
E
L
E
C
T
R
!
C
N
O
V
E
L
T
E
S
for Christmas.
y
1 19 Franklin Avenue.
t ;. vi t & Oi ? v, v v fc t if & v ? vf;
e
..
House Loafs
A gift that will please any ,
mw because it will make
liis evenings more comfort-
$5 to $ SO. 5
Suit Cases
A gift that is not worn '
out in a week or a month, JJ
but one that lasts for years. '4
C.l
$5 to $10.
V
l
t I
VI
r
A Ml WII
More new Neckwear
J
'.'
I came in yesteulay, the ex-
pressman wonders what we Z
wiih all the ties, but !
, , thev're soon n
'i
-v..'.-. flu.' ..ii...'in,Bi.. ..,
SU L' Mil 1.131U C 3 aw- CJ
" irl,n hHoht .., nn.' n
...l.,.V- .. ...., ,....,, v.j, ,w y
uaie .vecKweai.
50c to $2.50.
.. or MAIM IS
l-ANVY 11081 '?,
IL
rro n (? h"B
iHiDaiy
iWUMiHiti iii mi 1 1 langHKfcnKiMJBSf;!
v ti r in
t l lift AJ R .
I V:
U on c:chil)itiou in our M
grand ncwbuilding- every a
uay, iroiu 9,30 10 12
noon and irom 1 oclock k
until store closes.
To avoid accidents, all
children must be ac
companied by their par- i
cuts or some grown up
p person.
I Bring the children to
k see Santa Clans come
k down the chimney,
kfflEjaaaEJRTfzraraiiiEaiESE
:i..i..r,.:..:..:...:.,;...;..;..:.,:.;:..:..:..j,j.r.
V '.'
I New Gibson
t PS 3 Bow Designs $
t We have just re- J
ccived Twelve iNew ;;
o Gibson Pillow Top
Designs.
The new drawinors arc
:- up to the usual ''Gibson" '
V r T
Ip excellence. You know t
what that means
I Cramer-Wells Co.,
130 Wyoming Ave.
'Phone 353-3. 'X
t.;..x-..:.e''.M.o.M"t.:"'::'':'4''!"'d'
Tlic woik of Retting tilings in
sliape for the Holiday Tr.ule is
over. " We are now icady to show
vou all the new things in .gentle
men's attiie, appropriate for Christ
mac ,'lltS.
The Reliable Furnisher
r
i
305 Lackawanna Ave.
WE GIVE
TRADING STAMPS
' J I..- f
i tt t
U07LS
u"'It(L
t5SEE3K?32.BI mrtra3SnS2SlI3:il,2?;
r
Christmas Gift A
Sugi;c3tion No.
The Triumphant 0
Low Priced $ :? o e ;
Monis Chair &OoS
.rt'K' '1
K. zt) -j,. .r.-.i f ." I :e
i -. y
,s-
.& ;.''
ii ii. i .i -i
in n.l Mi.!, in I.' I'll ii Oil r I.i.
in inn '. li i I" in li . 0 ii
.i, i i ' . . .a in i a. i i i 1 1)
l'i i- II ll I II IlM ll t 'll' ll "
1 ', III I I I I- I i'l I 1.1 i 1
I tl ! I ll . I ll, .'- II I -' I I'l
, v iii in' iii "I iiii 'i.
'ul ll I I I . .-it mil I lin il
II
I III I'.I MP i I Id WM
3
Ti-in.
W fJi
I .
M II Im II v i .
KtfZE!
aaffftgro KEwaa'iaigaaisEissiaia
I I u SHjiI! Lllib
0UII1U Diillo
;t
SilSIf BROS, f
TOM:
-J
i 1-1: ' .v t
,i
I
toCONmY
.T a, - . It
ll 1 il
iii I 'lir-i.i a
to. "
rUi .4 ( ii