The Scranton tribune. (Scranton, Pa.) 1891-1910, November 16, 1901, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ,j".'Vi"'f v,'w,,v ' '
v t av
M-es
., 'n"ij; !"
lAUi't) O t it if
3n V
)ii'1 ' "T'
'i, if .-njry e'
''"Mfe3 '"sl
i.
4
THE SCRANTON TRIBUNE-SATURDAY, NOVEMBER :1C, 1901',
K
, """ NMMiM milr. EMpt ''l"''-,' '-.J'!!!'
wit Ptibll'hlnc Company, at Htlj Ctnls MuMl.
, l.tVV S MRIIAim. Killtor.
O F. RVXilKP, ltinlnM Mini'.
, k.W y.tk oat., jto .,, st. vltt:l,Mm
Ruin Aisetit (nr Koielmi ArlrUIIti!f.
i.Mttnl at the I'li-tninn- t "rliitiitt, l' i
i Rrtiiml C in. MjII MtltiT.
Vh7n pic will ppitnlf. Tin-'till'iini; Is l''itv
-did to print liort Mini fiom IN Ubni it
itir on tnrifnt topics. Imt ll nil l tlul ln"
mint ln Mnril. for tiTilillnllciti. bv l' r
rl n-in-i nml flu1 inmllllon iii'lnil ' '
c-ptini- h tlul 4ll co'illlliiillutu 'lull lit .iil-jfi.
In rtlltorlfl H-il'liiti
mi: n.AT urn: ron u)Vi:in'Hisa.
Ilio tolloAliiR Utile -limv-i tin' -rl-i" P'r Itifh
ili Inn tllnli, spice I" ,,c '""'' wtlliln "lie Jf"
Nun o( shllm tin 1 ''ill
DISPf.AY. I'tpcf ltiiilliu Petition
Ifn tlian BtW Imlm M .fTj .10
fin ItirliM w ." 21
JIW1 " in 17 1
turn " )',! it .t
m " ir. ,ir .19
I'nr canN of lliinln rpinliil !cm ut roiitlolfin'e
aril ltiilhr r itit rllmt tnni In Hip mint of ad
vrrll.lnj; Tlie lYUnim- ihi1.pi a iluif ot fi irnti
a llim
ll'tci fur ClawlhVil Ailti'illstnts (iiml-Vi! in
Pl'tliatluii.
TW ELVRPAGKa
Pc'itANTDN', X()"i:mi;i:i: in, run.
Ni'ivuii. lH'iidim ulmiilil tn-wi !)
ill.lt 111"! I .It I Dill II I lltlll III lolls IV Ilk 1 1 l lit 'Ml
appear In inn i ihiIi'Imihiimi lt- iiiiiIit
Jim-I of "I'm liiiiiD I'ulilli ii. ' "I'oiiitiint
V'ntCl." "(Mil Hi'ilili'lll," I'tc , Hllitiilll
Inj tin- ti.itn'i' In -oniH toiil i-'iiIim n Nc
or itilsi lilcVoiw ophiliiii A j mil' tlii"i.
wlrlo nifrlinu'lits iiM viltti'ii hv th" ill
toi' IiiiiiM'lf A cuiiiinmilf titlim thtit ili)i"
nol licir lit" ii'il n.iiiio ot tin' w i i i r-1 H
tint uoittiy in' t oiixlilt'i .itlmi iniili'i .my
cli t um-tjnn .
3peaklngof Ripping.
IX DISI'.CCiAltl) of mill Ii lli.it h.is
boon inlntotl jiuI jiipilli'tt rl, l lici
hns bt'fii mi lliMiliis of tin' ii'
toiiii'i til' I'llltliiny, .mil tliH N
wfll In (INit'K.ii'l ol iiiikIi tli.it li.i
lu'i'll jnllilt'd .mil in ftlii tftl. r tin not
rijipi't lint tlieit'- will lit. nioi.' lippini;
ill J'it t "-bin ;j. 'Poo linn Ii ilpphiK i" Ii ill
i'nr tlw llppt'i--. 'Pile imlilii will not
Hi. mil It
Thole Is out' .1 ml liist mif liistiHi .i t ion
tin tlio ilppt'i p.ul of .i llppfi lilll .mil
tint Ii III" iIkIhIiix iI i.itllt.il vsioiik
Hoiili'tllin's uniiiif Kfts so ili'iUntl) i'M
liintlii'tl 111. il lilt' onU w.ij in Ht'1 I 111
of 11 K (u lip II. 'Pho .in hlli. Is ol llif
!! Ollll-I l.lss ( t 1 ippt'l' Ufl f .11 III' J .11
till' lilll" ! lis 1'IUII'ttllt'lll lll.lt till'' lip
H I I I. Ills" VV.IS lo.lllt'll. Til!' lOllitl.'ss.
111,111 liolil tills illstiiit tlinils;li pollll
t.ilU st.inillns to R.iln 1 llif iipiHi's
pii. ii tnifiil, look ttioiintl .i::.iiiist ii until
It U.IS l'V illPIlt lll.lt tllltllHl Insist, mho
iiio.iut inoiolv tiiiiiinll .mil tioiililo lor
Siiiiiliin; .mil ilion In' iisoil lils Imlii-
I'lll t 111 solUIO ill' lli'st lot 111 li-slls
tiossililo lint io mill ilio 1 1. 1 1 iv Ifiili'is
tli.it if tln.v ulfltlitl llif i ippt'i slmph'
In li'otl in Lin in lion tl pi, ills, tip's
1 1 1 1 1 1 1 llif till' ll.IV III. II till' lill"l is
Inn ii His imoiis i nuns). mi tins sub-
JIM t is.wt li'lllf Mil), It'll ill ll I K tl pl.u t's
As .i nl, in ol kovoi nnit.ni I In- m-iv
llllllOI IS uiidiI I'Klplf .HI s.... 1
It is Sil.llltllll I'ipt I i.llU is ple.lsftl
Willi lilt' lll.lliyi' Mill unless yllmli'il
i.ilellllh the litmii to I i 1 leintils to
polilii.ll suit lile .mil own tine lileiitl
of tile I'.eplllilit .til li.utv 111 lllis i uill
IllllllUIMllll llll'lt'lolf llOJH s tli.it pulv
I'lit'iines' i pe( t.ilioiis ol IidoiI-i iinllitii;
lippinirili I'lltslnii k on m 1 1 1 1. pnlitli il
oi I. n Hon. il minimis will ii,., us H,.
Slllllllll II , lls,J),l).).
'I'lie illliiin,iui s.il,. pnlllii i.uis wliu
llsiiill.x IlKllie in 111" llt'lll l.inK ol s,,.
. . 1 It'll leloiin .in- ,il los- ulielliei to
in.iKt' the I'liinesf niii'siinii ,)i ilio
Milium nun lilne tlieii nei i hit i is-ne
A School Teachers' Victory.
ASICXAI. tiininph li.is lust
heeii won li two riili.iKu
si liool le.ii hoi ,s ov t'l tin'
most poueillll i in pol .illolls
of lh.it illv, iiml the inoie fnlh tile
ili't.iil;- ol tlif siniKjif lift unit- Unouii,
the mult' i e iii.ii K.ihle lilt 1 1 ii tin :ip-
1)1 ,ls
The ,ipiloH iiilloni loi m liools in
Cllll.lMII ll.lVt ItlllA llt-t'll ill. llif (U.le,
Mini ulltlli'M'l' the Ho.iltl ot IMiii .itlon
llei'tlcil 1,iiiiu Oiln ill -,ihIii,i)IIi) foi ; 1 1 1
pill liii
il Inn bt ell ill Ihe Ii, ibli of
tii'tllli tiim 11 liolil the te.it llt'l.s' s.i 1. 1 lies
A few .vi.lis ,iho nhoiit 1UU0 of lhe'"' .
IliliiH te.tellol.l III t'llii.iHii oIKilllled ll j In t e pel Iml 1 1 mil .1,1 II I. I'lllil. Ill t'lt t,
Tein h"i s' I'Vilfl.illoli lliivlm,- le.isini ;i, .,p j,.-,:', ii; t.tiii u boinl-i iveto
In hollovo lli.it Ihe sliuititue ,,f mi ,v liMed on Hie Now ViiiK tiloi K ti li.inse
iv.is duo to tlie I. ii I llllll must of th.. ,,,( ,, llllu (ll :,i)0t, -Is'i imi in stmUs.
Irfl.!' in ,.,l,lllili VVt'le omiiIIiik; lllell 'I'hf.se slinKs lopie.sent m ' leulKlllli-
IiviiI t. ios tlie.v .ippulnteii two .iiiiiii Aitiniis. 1 1 ,i iis,. ,s ;iiui iinplit ,ii ions but
renin I s ,.s- .Muik,ii.. iinle.v ,iml ,, t. w hole Ihe show Im,' is imll. utile
Miss I'luhoiiue Cuflii. n lominiiito in ut ,iho eiit).jiiis,. ,,M1 i iiiniiiiuii
lllvesllK.ito, 'Plieii. ,i,i llif ISu.ilnit ,, noit"i ll.i In in.tlKeil iiiiitiiist with
.1.1111 II, ll Ol IMlll.lllull svN 'le Il.lllle I)),. i., kj s ul eit-lii .veals lino.
lo.vill bt'K.ill belWotii two Utile m IiiiiiI- j
iii. i', mis , mil nil tin s poweiini tm-. (hiiiniiifi fur the Cigarette
poi.illons nml titisLs in the si.it.. , mn- -w-Wn VIIMIS nun the Anil
,l11"''1'" I I l'l),llloHe It-.tfille Wll.s till lllttl
',e "' "'" lllll"s leM'.lleil II J it, I ',l. l,Ko nlllllllK ll lllllllll. I
nirtil eMi.i.iiillni.i.i sit,. thin,,. I',, l( ,1lKh ,Miym KhlN (,
to I ST.'.. the l.lil.o.l.ls or llllnol,. llllll )S1(,, Hie evil etle. .s ol 1 Will el to Mll.iU
lioen .icM'od .in ailnunl tin on then Ullf (pilll lht, (Mn. iUll) UM1 ,,,.,,,.1,,.,,
(i. iiii lilt-e.-.. Ill 1ST1 the tisM'Miiioiti w.is (1, ,,,,, ( o,Kl01,,, , eumi,,,,
V'I.eimiMni, in is-.'., oi.lv KJ.km umi. ..ml ., ,,.,,, ,M. ,.,,,, ,,,-,,,., ,
I'lolll IS7". in Ihe piesem ioy IU. ,M,t (m , , MUl,nil
lieeii iihMsi,. in .ill in IS7I il,.. ii.tn- , . ,.,, w. i voiv
vh il Ui-i'tvii. little lit.ise-.m llii'S'v,,,,,,,,. j.,.,,,,,,1 j .,, vlI1(, ,, Ml ,.,k
W llii ll C!llltllKi lllf'll -liuil, Wei" nei
pt .l.tiiiniiilii, bill ill ivi'i th,, Han, lil.vi -i
llf tllll "rt'l lllllt'h til eleitlll .lllll t.ible
()H Illicit III Clllcii'.'.o iv'nie not tilled It
cent..' Abniii IS","' lln i')tllo,iis npp.ii.
cully t'liiiinl out t Iiii t il whs ilienptf
to hl'llie lliti iiIIIi'IiiIk whoso ilnii U vv'iik
tu .ippoltltm tl"ll litei limn t war. til
ji.iy i t.i. Other lOtlioi.lllun.s (.
tli Ilili I'otllld out tile -.,11110 tlllui;, (If
tvvuity-llllcc liiIKe t il Jiui ul ion.s tli.it
tip' UllillU.s IllU'Slll'.lleil, lilt lll.ijin-
11 weio not .issokso.i , , ,!,, u I
Ullicih well. .s.s,.s.st ,, dhi.v n mii.iii,
I'lllitloll tlf tlltil .ll'tllllt IIOl"l'l. 'I'tlosi
t1VPil-tliett iiiuior.itluiis wcie tlie
tjns diitl I'olu' louip.iliv, tliv 'Pt'leplione
company, mt tletlili t iiinp,in.v, iitnl
tvveiily Hti'tvl i.iilwny innii inles
'Pho ivomeii tilni iii hulii.- ihe ..ill.;,,,,,. .....,,.,,. r Uiif m-lintitm.
(Kill Vlllle tliny t wiis It. tux lllt'si
i iiijioiatU.lis tu w- lli.'in. Kiiidlin;
tlml llicy vveie in leiiyile wllh tin li-
rl.1,((.tw fi ii.l ...... .1..) ... ...I .....I ..... ...
"'" ' ""1 iii.ii'" mil "
i limply lili Hie I.nv, iiii. women iii. ,
(iiKtti an nine i.iw.vor aliil oou leK.U
.iiliini it. tiimjioi tm.' mill i.i l.s u .ii,
tlieii tlul. Tilt loipiiialltins loiiKht
liaul; tlif) fxliiuincil uvVry rcsinnce
of fvinlnn nnrt itelaj', llioy tippftilod Hip
l'lll up fiont eotul to point, Init tlie
liiw wiih dent' mill tln pvliU'iti'i' of
flllllll llPJllpllllle;, llllll llif SlIIHl'ltin
colli I of llllniili lin lilted t tin t tliev
niinl ii.ti , M'lie ilei lilitit il nilil inll
llohf i'M'IJ ycnp to t tlie teveiitti'i nf
I'hluiKo llele.'illei' them will lie
lllnliev ellotlKli In Kn-p the si llooti open
I II" full lei III iitnl In tiny the IciioIipIK
their Miiimici, All the iiiiicf iiiuiili'l
pilltlei III Illinois will nlmi (ii Mill In- Hie
It- lilon,
'Plime twu pllieUy jiiniitt women llllll
their MIIipoi'leiii tile lllillv pIIIHIhiI to
I hi Mi)hlllse they tue i ei i-K IHf.
I'lult'ltlM M'tllll lllll lllulltll lllll.l I lip
iiiei. jiuI i nip it illuii', jihI iul" .i I mi I'tiii
tMlll,lll!IIUIl' llillllll llll I llll 1,1 lllllllll I'M Mil
Muinli" IniiiLt, Mlki'-lljiu Nitts
'Pile illffeiclli e between the wniUllitf
llimi's illliner pull llllll"!' I'l-otei Hon,
nilil the smiir' pull iimler lioiuoi tulle
llll Iff "lefoini" win so tiHt'titlv nml
loieefillll' llllislinleil Unit elloll";li m
("ilil.
Naval Needs.
AlJl.V IIS tlie L'liileil SliiliK
lieetli nun c wiiiililii. III nr
ilel In imiliiliilii ii piopei i ut-
B
limr iiiiionn: the iiumiI iiw-
ei the lliosl iiioiit nei'il ol our llll
toilix Ii inoie men, 'Pheie ,ne not
etioiiith i.iiloii ti) mini inopeih the
.illlpi 111 i oimnlsilon, to s.iv tiolllllIK ol
the new illlpi s, mil to K" lllln i ollllllli
slon, 'Pills t,( s llllllle llll' ll.ss of sumo
el, ilioi. 1 1 lull 111 Ihe niinii.il lepoil ol the
S"tl"l.ll nl tile llllll who Wllllll "Il
mine Heiilon, mis iluiililo the ineient
nttmliei of .miiitnl Ki.nln.ilei liom the
li.ii. il ne.itleinv ; T'i'i Him e m. iilii" i ol pi
men, .ii It 1 1 1 It in 1 1 n.ii.il i oust i m tm s ,unl
til il eiiKllleeli. :!,(ill(J linn e enllltlil
lie'ii, .unl :i w i ll-eiiil)poi iiiillon.il
II it 11 1 li'ietle, lll.lllo lip of sf.ifm lnjj
llii-ii le.iilj to be lonieiletl Into s.iilon
.it tile t.ill ol eineisetit . With the o
n'litliill lit l'l.lllie, the I'llitetl rit.ltps
Is the only n.'iv.il powei wlnne loue of
otillliinloiieil li.iv.ll otllti'is is pi.ietl-
.llll .it , il.inilit ill In point ol llllin
lieis hi the follow iin; t.ible will illou :
s ii i'ii iv. i ',;
i II.I.IH i i r - 1 7i.-
I-
1 -s' PHI)
I'tlll.
liiil Iii; i;n j ii--,
I unit- ..I illJ I. TUT I i'ii Lint I ii.l I
t, I III Hi . . i J 7PI . si, 'in , i, I
Ill-It . . .1 l.ll-'l I'M' I.D'. IMII, llll,
1 1 1 . ill . . . , . i, I Tlill . Jl
It i,t p'i ,'t, 7',l , s 7, s
I i, ,1 s ,,, . , , ;. 71.. ;m ;i;
'I'he tnl.il nii.ii stieiiijtli nl lln-sf
seven ii, iiloiis, nie.isiuoii m mill iii
.if ill. (I t-eiviLe, ii as lollows'
Njtn ii. in. l-'i, lT ln l'n I'Htii I ml
I lijloiil s "tin 'i ., II IP i iMil ii, "il lltu, 111 lllivi II- l 'I
V lilll Pi.ll.l H7-: III. il '" 77'i
t, iiiiuiii Jl t'7 Jl I,") J IIJ 'I'm. Ji, l,,l II s,,
Itlls-M 111.7 111 jnil III lit IJ.iu ,i,li, "111
Ilplll II. I J tllll I H .1 1 J'lHII Jt llllll chilli
lllll Jl .'HI Jl, Mil J4 .mi .'.1,1,1 Jl'ill .'i-ill
I inirii sUt,s I ',,n I. Iiii I !. 's 1J 's Ju, Tr, Jt lit
Ill Ihe .iliuve t.llile the i:n,ls tlKllli s
lin lilile the to.v.il in. nines 'Ihe Pioinli
iii.ii ine inf.iiitii is not iin Imli il 'Pin
l'liileil SI lies Humes ilo not iin Inile
in, nines. 'I'd,. Ittissl.m n.ivnl esiimatu
fill I VIM plopllseil ilil I e.tsill; the IOI.ll
folio to "..'..'"iU ill l!'i)i mil to "iT.."iiu ill
I'tlll ClIKl.lUil lllite.ises llel II. i V .1 1 pet -soiinol
liv iii.iUiii; pi ov islini in the est i
III Itt-s nt e.H h t .if loi ,i stillli lent
llllllle illllt'.lse ill llliil. Ms .mil melt 10
III. Ill the lni shijw ri.lllie ll.ls pto
ptlsed tills veil III , tllll III lie) pelsoll-llr-l
l.'P liellll ll.lllt-l'tlllllll.lllllt 1 s, III,
lleiiieii nils, i) i nsj4is .iml i uets jm!
ITn I'littinei I s 'Pills Itiin.i'i. is In he
mull- .it the i, no ol ii lino Illinois .mil
"S e!lleels pel .ve.ll. I'l.lllie lsi )u
pnses tti Iin i h.i sc Iiii enllsieil lune ,tt
the i .tie ol - :!J0 men ve.ulv iii'im.uiv
piov iiles tm- id), inline im muse ui t li c
iniV.ll pel sollllol III ,l .V stolll.Uil in. III-IIH-
llllllel tile l.iw Kiivt'l Ilill!' ller t-llip-btlilllillS
ptllitv. 'Pills illlle.tse is liM'll
liv i.tvv, .is folliiw s;
l.llf lllll. 1
N i )i ulili. It , l-iili'li'l lnl.il
I n i i7i, J.' 1,1. '.('
p I ll'l II, I-. ,' III
I III I ll . I.-'I" II .It'
I'll I,)1"l I" lllll 'll .'It
t','il J.ie ....n .iilui
I, ul Iimii i'.', I'lim
n, pi.n i,ij ..i ill ..h irin
in i.i jiitiuil in
, i, i., Mil 1.71.! J 1 "-I IJ
111 I ILi' 111' II l-t III
iiii i - 7li II
'Pile l'liileil Stlltel s I i Olio llllllull
ol miv.il i iilseiiit'in e wllllll is 11111111111-;
mslly now wiililllpi vvltlioilt Kettlim
le.iil.v ii.iinoil men In mimliei.s Milli-
1 elelll to lllillille tlii-lll, 'Phis miiist not
will he Ull t'll on lilt evil ellei If of
l lull I file siiiiil.lllf,. .nil) llll l.s t millet It tl
with llieir iim. I'leilm- i,mls will lm
lliMI Minted n blKII'lltllt"' Ii Is t'V-
iei led iliiii iii if. ist one million simmis
will he set niiil, mill Unit l lit ,ii;li.iiiiin
will Kie.ill.v mssln ht Ihe Kent nil inove
llieiit io n))iillsi the i Ijjiii'etle
.Stall.slli .s hlmw it y I t'u I l.illlmr nil in
tile 111, llllll, H'llllf nilil s.lll ot Li.littei
'Pile hihl llll til lull leveillle It pol Is show
II li i li'.lj-e the Item Inbili'i o nl ?.'l,"i,-
1; (il u l)(j ,,,, r ,((., u,.h r
,;-,(,.,; ,), -.,. s , mo.st Ml.'l'
to iin- .it.llalioii nl the Itiitut, in the
Midi .llinoillii elllelll of the lllllllll of
I. UK'- business hous-fi -i,iiiihi the cm.
plllV lllelll ill I'll, lee timKfl(-, mid III"
llll indent l.i'A.s llllll llll 1 n beell I'.l.ssiil
'Plleie Is no clinin. loi ..it tu.iiiiiit.nl
l.s In lilt' llljllll.lllHll'ss III' I'Ufs.stVe
i iK'Ui'lle snioKliiH ullloll lulls ol It'iiiici
....
J, his, Wll.ltewr Will (ellll 1(1 it till! ('
.,is (i.i i.i.t uluir linl.lt dneives nnlillr
Htli.i.lt.
Itiiihbiiu, the lusiutinif sw liitllei',
wlioif i.ist lnih .iitr.iL'ted wltlt iitlpn-
Hon on ni'L'titint of Hi" pfpnlliif clrciim
HtniHi'i Unit IimI to lilit nrteil for imir
iler, Inti ilei'llneil to lull; npnii tlie suli
Joel luithrr liiitlni lili Inler ttiiiir
leinlhni Iiiiiiii i', lie Inn imuseil nil
leiol'ill I'm illlllllV III e lllllllilllli lin.v
.MM 111.
'Pile Siihliiilli union Is uiiiiiilniotiil
ilKilllUt tlie liopelllUK of the New, YolK
siilonlii tilt SlIIHliiV. 'Pile flit It'll ill to
rem Ii ii i tiiiiiuninlie on thli itililod Ii
not lllii'H to meet with Hit ion.
TOLD BY THE STAltS.
J) ally Hotoscope Drawn by AJncchun,
The Tribune Aatiologer.
I'llilltlit I lt Ml. I III fit Sitlllillt, i i pi
I'HII
Ht
tlliltl llllll till llll llll i IlillllO tllll II
nun Urn it hi I It i in In l !i' J'.i'lui'l In llif mm
ii-t In nlilt Ii In- "ioiin' In" ullrt i l.iiuiKiiiit.
'llllll' Jlf I IV III 11 Iii Ii nl, 111' Mlllltll'llt tun
li"l 1 1' until 1 1 m tillniittl
'I l.jl v hit It I- '.iiiiirl liiiit liil'Ul.iii (.it tlUnili
i II llll llll' I, 'till t,f lllllll'lUli.
I vn til me ,14 i to it In i N i hlltllt' In Hit! t ei
ut in iiii p, ojiIl, ,
ttuuil III llll iinili' Iii Kill I" .Hi ill"!' Ml" ll
kii tin- tht imiiiil nf llir IdiliUi tit tiiiii-,
1,1 i mil Hill llll lilllf lliftiil -tlil 'Inn ut .il.e's
lilt I. i -no 'ijn nt in iUih'-i "l llii' ilil. lit 1 1 hi
lltu
Ajncchlis.' Advice.
Ii t in to i' in iiiiuiii in i lillin in ilinti in In'
tin it, in nf i mull
Sidelights on Odr
Por?ign Trad?
I ilil, ii if Hit I iiiiuiii' -
sin 'ihi I i ,1 ti 'linn- , I ii I ', -ii' 'Hit
litili-h 1 1 lent il Muinli -i.ilii hulii, n
ittiis lint llii ttiiti' in ii .. iiiloi il in itliin-i.i
i- t-i-!! Id tin' I nitt il st Hi - '
Iiiiuiii own i-iit nf tin Inii'l'-n W n i.W
liin inn! mi- iiiliiiint i ii.f s nt mil luiiiiilo
lip, Ills till ti'tt Ull llllll lllll lill llliil till I
Ultimo Hi- M Hi lilliu 'till tun Unit lltoi,-.
W i' itiu-t ti.ii In- b it i 'iiIi' piiinl.
I.iinuti inn in unit ii tin i i uiitpl i.ti tlul llit v
nt ii'niiiu 0 itimi unl iniiii' iIillu nil In linn
pftt nilli Vim iii in in uli p' n-i in 'It vim unl
llii' s,, limn, III t.iilltlli'1 Win, linn, .in
UC I i,l .il-e I milpi'lliu "ll'tl'll 111 (,illillin,
I nn unl iml I t on i'
(Ml silt- ill liitll. nil I ill. m Jle nit It. -111
111 IE. tlllllllil I Ittlll-i lllll .III It It '1 Ii, I
I 111 I llPjpi I llllll llif I.T-lllllll llllilf Vlll ll-
t iii N i, ilinti Liiiil- liiit- i linpi lit! fiilint-
in Coiini iiiii, il pn pt ill in'tuilii, i'iI
(iiliiii iv'iuii- It, i 11 tiiii lnmitlii tnl.il
Mn ,1, Pull, nut i,7 iiml (li il, i-ini. iinii.
lnhl hi tl. ii)ii , 1 1,, ,if im llf li,i s-,7,.
iiiii. mil. ii, l, , im, I ii . n, in ilili- i,, I, in - n iimiiiHi
In ii.ii uii unl,, vitiitiiimi mil Initiiiiitii,
mil vv i.i Iv in l ul'i i i it it tu v , s,
VI lln ( ii-li I'llin f limn, in vt v.'ii,
lull In- Ii, 1,1 jn inIhImIiiii stinih iui,liiitil (,i
ili-pl iliiii tin Hi illh hilnlii. ii in 'it!
ill i ( lln I mini sun. Tln mil liln i ur
It'll l-'!! II III, 111,1 lh hoi mil l,llt.i it, Mini
I ii ii Im, i ii iii iii ill, - n 1 1 ii I, ti on, in u nil
nl in 1'iiuiiiilIi mi I tul "nl
Wi Hi' ., lllll.; to laid, .,1 pipi . ll lllll' II,'.
MUIIU llllilllll", JLIIl lllllll ll lllllllilllli in I
I'lillip-, Ii iilui iml ii ililn-, Inn linn i- i Inn.;
Il-I ul nlli.l tni,U ninth tint lllll tl-nilli I',
lliuiii.li iii iiiiii n-lillitt mil .mil lliili lilt' tu
III i-i i mini l v nf mi n in u n iiiii t, i in tin i- jn in,;
111 liimi tun l In I -id ll ill 111 ,ill ivjnit
.1- Will
Nut mn- liiuil in tn ii fm ii. i, n ,, i, I.
tlslt in Vt ilil i, in -pil, nl lis liui' 11 tut il s
u lln l 111 llllilllll lltiMl -, 1.111 llllll, 1,1 ill.
In SM n' s .lit t.iitiillii -, nil),, nil, 'mi -,
iiilliilil -l mils u, tin i line u' si, im. Iml m
Pill ii iii- s 7 iidii i.ii'o Itntiiti inli in
ti.i-ul limn - l ' s I,, -.-, ,-u vVi .tl ,i ,lil
in 1'itni .11 -i tut- it h iml i hi, i Minti mi-
llllll"- III l.lljl l.lll till - I ..'! I'll- 111 -llllll,
nui Inn. - w ot .Mini- I. ii it lliiiiin -.,lil, in limn
it, mi, i"l- tu mil It Hi ilil- lint i ,i
I .'llllll. I I'M t.l lln' -Ii, nlil Il.-ulit llllll mi 111.'
tin t ii-n.' ..I inn- l, iiiiiiiii ..lap- l he in i. Inn.. i
IiimIi " s.uili Vtnilii I mil in i nun it iinn
p.ii nun nl i -iiiii, iniit in. t c Ii im in in ut ,
I'll-ill i- l hue imp. lit i uf Vtlniliiu lu'l
llllilllll llupleli). nl-, pu It ll III,; Minlltju nil
i Inn, iv Ii, ill iilhn
tllll I'll -I i nj.i t Vlti'llini .mil, 1 it il,' mil
Itlllnl ill St, lllll. Llllilllll, I 111) ll Jl s .1..)
llll- I'lii I' Jl si i tm ill iiiii. i ii I tun t,. ill 1 1,
W.l.li . mn, I , oil
I. linn, spun, vt nit, .lo- iiml.iti4 in n liiiui.i,
tlll-ptuuf till Uht (,ltt,l tlll-,11111 III in pin
Ji'ilnl .In. lluiKi ilni llmniii nilil-.
VII Vim in in titlrti l- iiiiuiii; i nt ml
pillllu liuti-i it Imtnii Milijii, -, i'lillii.u, -i
Ilnii, In liimlli' Vmtiii.in iihtil, tiiiiliin. v,
ti,"N, fllllllllllf, lllill.tl .lllll iiiiiinu hiippln-,
III In up luil Hi lit, i ul liuil. v i.in U In ii
linlli lh, n mini tut ii lu'tU i in, .iili nlmi it
inipli mini- iiiiiii i mil mil Ii, mlt u in i vilifd
.Unl Ht it ui,. Iniilil,!- -,!i,il,', l,n,i, unl -.linn,
it. nil mnli' iiml iml kli.ii.i . In' l:i -,. hit-, fiii'io
lllll lllll llull-t linlii Mtppllts
I III ItilllUII ?-ll tl lllll It st s Jli t,,l,ll!-!l
.iliniini Iiiiii-,. nf mn i,i-inin- mil ilfii lupine
1 lllllll, l'lllt) llli.lli nil lljivilllli -llll j to.
ilu. in it
lllll ulll! t .tit I-., tills 11,11 imi list, ,.
till.' Illutl mil lllilllull ll tlllls tllnli- til III III Wl
llll llll III si iiiiii, lllllllll. ill Mil. 1) Mi- 1 1 J , t
III' w .il I.I, iiiii tuuiis in in;; "'It'' llltll-ill'l .lliti
lllillll lllll llllilllll lltllllls, Willi l,ilt lillUltl
si i m i Jl , i llimo Ilni J ml (Ull 11 Inllln 11 ilnii im
llll' I '111 I i 1 1, ll III .It III 1 1 1, 1 I. IIIIII I. Ill llll lllllll
iiii Hum, hoots iml .hi,,, .mil nl.,,1 iitnl,, Ii
Hill lint li I.'Iil. h, lull' In J V V unl. Is villi ll Un
til ii. lm fii.n null iiuiliiinii, ,i. lint linn
in n.i, un in tin Insist i -lilt., is uii ,, .
I,llilnl Piiilililn Ilili .Iiiiii", nil lin.; .unl ill
nun Ilk IIIiiIiIIhIJ llll It lllllllll luiln nl nil
Is lht II is I l I. 1,111! llll, llf sllllllllllt I llii), ,
llif i.i unl. .in- ul. ii i .n.il iiii1,it fit sf"vlnn
nuilum,., pnnis ..ml i nltii,., ,iiiu-, 11111.11)' in
.ii nun nl- jiMtlii, Imini, .In.)-, i iniKil .muil-.
unl in. mi niliii limits inn mini in intuitu im,
inniii un tintl sin h is in Inn- Iml kIii-v
)") nut lin;n In Inn1 tul liimi ,it its liiiiut-i,
III II. 1,1 I D" II' .lllll lllllll If.ltlllls, put iinl.i
pii.ilin utii Itiim ju n l.e t tu mil iiiiii i ill,
" iplt jml linn tniplu.ii i, Iml il j Isu linlii. p.
luii'iui luil). I,i nui l,i'in- iiiiuiii Unl tu t j nut
nut Iniiii i niiiliit ft i lie ; uiiiU tin unit' in
ipi-ninlli's t;ii ilti linn lie i nt tun. nun',
Wi ini.l im 'iiniuu ilinnnil In f.niii ut tliu
ipiilltn.l pllssllili HsMl,t) lit .1 llhiul li) sill.
..nil lull thin iin- fin ilni iim i iiiiiiiii. ln l.r
ll II. UK lllllll i- Ii,llll.'lliil 1,1 1 1 pull Unl ill llpil..
nl Vim lii.ill limn. ,u llllll iIl,- mn hi, III) Inm
ilnilll; lln- loi ti i ,1 ii.il, vvt' .ill' nilil tJll.ll. I'
'mil I.' pil lllll, ul lllll .'It'Ull.. Jtnl lllllLlflS
Hi Inniii in liiiiinii.
'lit luil Unl limil ni' liuil. lit limn Vll, III.)
IIiiiiliii .-ii,; ii n lln i.ilui' of s,'-' I'.ihki, ami
villi linlii null sp, in nth n .ill .iinn Iml in.
il, l-i lin'iil ni tin iviihin il lli'tiiililn in s,ul,
III nl LI II lllillll- Wil-ull'.s li.ulOlls- P'lllil uf
fm i.ui n.ii i tin l.iiim Imi .ii. jr linlii. iii,
lliit'liijn Ininlnnllll s lie i Mu'io, ju llilil
'Jhi'l in.t illlDiu. tu 7-1 ' Iful ilfllli'lnl III KVUil.
lite .III., I.'jili.l I l.t-mit tu -, mjd im Htliisli,
iKIIiilul In null)' lo inniii nut muitlli. Ml,
llilili, uf ih. H, jl t muil uilii.ii, J is "I In'
Viiii'in in in. mis pull mil '.ml nut iiuii.lt ij-kt
Hilll iim lliili.lt Ull("l, 'Hit i puis lull' luvit
hilling ' lli.n'jt iiiiiin in kiiiiL' i;.iiii.
s ', I l.lnllu I (u)lls i lu I ,lll .lUt'lllJII Mil
lit jit i, .ml. in Imi ill tin i'i liljhli Iitnl ilou.'
.It siliiiuti uiliiji, i)ili -sTiiriuiiiJ lii Is
,i inn ih.t ul i,in I'vpnisiim -uniii'; lulu lln'
ll'jl tsl-lll lit). llll.. Ill fiill'lll l.tilllllltf'., iml
t")!IU II 1 lllll.l llf fOlllll tU list 1 1 tllllt f, till,
lllll J.'l'ls silllliliui, (, lliilfjri. JIlJ l). It lie l.u
lllillll llllll llllti.ll ill' J l)lt, lilClll Ii Ilu
Imll, .a luii tint H nlil, in un, ln Dtlioiivi.i' (..I
I'Hi!' ii ltn-, iiii llii, llnui, Imi,, tij.'i', Mil
fill Jlnl nlilHi,l tu t 111,, lujil ut llif llllll,
Ipllli llll lllll.l.
ijiu I. llilhril.
hiiiumUiiii, ,s, I,,, .Nui. n.
Hints lo Himfers
in Biiying a Giin
I I'llll I .) IlLJ.III I.Vlllllllll'l
SIIH'IIM. i fini.l' iml in ,i-i in n It r. nui
.tu iiih'IIIrii i i I.ui, n is i ilniu tui'iini in
mi fm, Hip tin idlim filler I" lifnli ill
Mill tin' Ippr mill, V, I'.mt Ilu il ( I'll lilill Inn
ll'l' iMiil In llif nlii', Iiii iiiliii llll l n mil
if i tine liii'liini, mm, .iml lulii Hirif Ii im it i
tn vvli.i .ilo tin .Iiiiuiii I'm iii i.' nitt' lint iin
not pli'isf tin ti),, I'm run iim ilnip'.l iimi
I) He tlul Infill, II Hint, I. Ii,.,l, ilmi'l .liuol iitnl
Kill Kiinm, iiiii iimi . iilui t uun Ii "ml 'I
lir
lln' Ills) liitliili i.i f ,i mil) I. iili.uhlli' .,1, Ii
It It lili tut iillitT llllili Klmilll tu tin l.lltl
nidii's nui,', ninl ii iiiii nut iii thli. iiiiii iii
Inniii imiiilii 'lii,iil,l icti'i tnll il. pnli'lnil titli...
lllllllilllli Inn I lllll II qilill llU'lll. ( III Ij pllli ll ll"l
Im ii' ili)iilliiinli' lm nlii', itnliitii liimi' tint
pill fur .in nliiiusi iiniiiiinl .utii nlil liltl.i nun,,
up tu tin- .liluliiil l( imt itilijii IimI In Inm
in uk
ii
Ni'Vt tu if, I' rtitiii. i Minium unl III 11
in i I.i i un ililli it in i' It ni iid! i iiiiii . Iiunli, Ii ,u
tlirp lit pfiiititiilDii, ni Inm Ilni ll fit n ihlnl
it inn Ii Hil-m nui toioliiii Inm If il iim. iml ill
tin' Ulllllli'l is tint liinl tu iiui.l nit Vl'l tllnli m I
illsiii)l!ttuuit. s,t,.i t(, nf .ilntu.t i iiintnitii
liimlli: ilu' 1 1 1 1 1 1 1 iiiiiu i .ii tm illin; in iim iiii inm
nf siiue fjiin s'nit iilin iniiii' i iititnjiifiil .tnii'
ullli i fi nil, of . .hii.'. -ml ill tlie ii, nlil
iiiti.t let' .t .liiiiln tl,-. luii, liifp,, Iim ot viln I'i i
lln, iitilul linlii liiuil ii i iiinii nt iniiii m lu.mi
l?c, In" imiiiul, .Iiml in inn., .nun iml imt, ir
li.is .mt -p, iiii pliKli i h nun, iilmli unit in
iittpllini.il .hip,, .in nil niliii tu Iiiiii.
ti
Nil fi'lllllt' r,f il s. iilui'' iliiinll xli ml I li
illin liinli' n iniiii i.ui in Him lln ilmp nf Hit'
'IniK, lm If Ilil" il,,'. tint nut t lln iiM'tniun til"
(f III' Illiiillilllll "linnlm lllll.l uf hl pilHili'l lull
lln 111 fllltln'P PVPtlllKill liflilllil il-llllj- rlli't
lllllllll I'I lilt till' II , mil fun. I Vll lllipitl IT
iin p Is lln' ijii.i ni ii liijo tmtiilit'i iif iiii'.i. ly
nun vliit.i' luih .liuil pi'ilui p ii 1 r i ii- iv In o
lisiul un Ihlin Iim imli tnjii", mil iilui no
llllll pill.. I l 111 lllllll 1. lllllll llllll tin. ii.i .hut it
il lilnl, i Hut il -bin i lit ilu. il i .hull. Ii ip
Iiiiij; i il'liit, li l Hip untie i,u nil iiiiliinuiil 'iin i
.lit' piisillle Ilni Inlil ihe nun luht. th'i kit nv
Ilu lliiluilliitmli vi H iiunil, ii'l Hip -luil ti lul tn
null tin ilt sin t spnl II ul Hi,, simp sh ls l,ti ti
li iile i n u tit i. ii I it it tin rllu i i until hup In i u
.fill, Mil' UIMIUI lllllllll lllll hull tllll iul tu -in
limv fit ull iiiiii Iiii .nut Hip .Iml slunk ninl
IKll klHlllltie llll t llt-l , lllttl' I lllllllllll -it In.
(tun t si Im iimii if Iih shtiutlti ttiiliti un I" I hv
nn With tin simp liimi.' iiltli pinji i limn
tn tllP s(i, , till' .ltlilli I Vtmilil M nit' Hi llll 'I'll
1 un ninl, i hiiuiiii i in iiiii. t iiii i
I'll ktliu tip I 1,1111 til .iml Ititiliu', llf iln - mil
til Ilu- 1 1; lit ill up i tn lu' i i.ili i.i i il mini In i
lltllt pi ut it i uf lilln;ili' In tin' shiiulli i iml
sillt 1IU "ll I HI II k. Ill) t Vp, I lllll ill I III )( 'llllll'
in i simp iniiii,. i lm 1, i ml in tin t pt ii Hi his is
siul i nnvt lilt m p Vol up l milk, sii the . ,.
ti) t ipull mil -li p ull i tin shunt in., ihsi mt p
llll tlll-tllf ut lllllll Villi- In III, pl.fllll.lt V
I ur li hi -Iml, vi nh i ,iiu nl i,i, il 111. Mil! Inn
llif sh( ((Hi lljl Hilt 111 Ilk Is lln llllll llllll 111"
lu- -linukkl It Ilu ,1111 I" lull -illlii! In llllll III
ihnp, he iiill lm pu'.iiii, llii mti'li iiuilnil in i
I'.i'; ii ii iii Iii" 1 1 'li iiiii I u ill ni i In 1 1 n i,
vihili tin ; iti is liiuiihl lo lht .liiiillti in I tlf
si, hi iluts unl in ul tin tliitfl, iimi I no) f
Iniiii il i" st ill is i,,..ihlf ami milk Ilu 1 mil
lht si.hl ilu, i uiifi. In lln- ivpililiuit .i-iiil
.mil is iiii, nui if tin If-llll is lllllllll.! Ilu
sum- ll Is lpllt ul Ilni lln llllll in ilili Ins III"
.pit ilu ui.p unl Hill mil In' I. iimii in lit. ihup
ul I he slnt k It llii' is lu.i im il. lh" 1 1 mil " i
ntillii lln si. hi ml! It. imili i ihfituil.il l"i
lull.-, ili.up it It is iit.li Unl Jin iiiii 'I ..ii
llii i,;i sip ru i mitmil hiulli ul n il. lull iiiii'
tluiilih mill ilu 'Iii.ii lulu, I'M .null unl lllll"
inflslimit in. lht llllilllll. Ilnlieitl, Is ll -p ,.l-
Ml' llll 111,11 I) I'I sIllKtlll, llllll l Ul 111 111.. Ill III
slp iiu- turn- nui ill I ii i ,iiii mill ivt ..iw
illup, i.ptlllll III tltltl -lllillll,' ul III Mllt
slnil. in i In. i' iimi, villi iitnir lu .huiilih i null
tin lllll I ll llllll t It 1 Ilu II llll .,lll 1111I.I1I It li
lt. il Villi till tlulil nl II, ,' 1,111,1- ,l,,Hstil lu
Ills 1.1.IIIII-S llll ,-IUlllll St. llll.' lllll iiii no
put iit tin 1'iiitl. uuti tin -inn. im 1 - tin
llU.,11 .ml -huul. i) 111 I" lu i lliil 11 1. mill
In lln niiitsl iiinlitil Hut In units 1 lill
llllll I sllll I11II1I V ,1111 lllll ICillli- 1 p
ipinkli null lln n,l.l i -.vt 1 in. tin ..1ij.it Uiiiii'
lltp Inc.. b. ui uii lllll il ni Hi it t 111 1 1 11 In il u
In .lu 1,111 tl in. ik 11 ulliiiiv I., mil 111 1, 1, mil pi,,p
uii li, 1,1 Hut 1 Mill Hul is mil iiunli 111 11 11
illiil mil 1 slum, sliu.uu, if Inliili in tl nun 1 -11-sii.
illup, will ilu lull llullllilinl ivull m llif
liimi. ul tun lln ill Mils 1111,111 ,1 ihup
Is 1 in. Iv 1 itllistiuii ut iiiiiliil 1, pull, 11 II'.
tli. j tint is ii.,lu tui mn is iimii.- f. 1 mull 1 1
lu KlllplilP llif tun ul I ilil's -linulili, lllll
miiiii mili-iiiP 1 I Mull mil .1111--. Ilu' p. ll-l
111 .1 ht In..' 1 ','iui 1, 1. Ilt In ii.l 1 in iilin ilitlil
milli In Iitnl. 1 Ilul nml. lu. iuiliinlilil It-
ipiilt mints I li is liki- 1.1111', hill il 1- I mil
sp ul mil lull nlil lu Ilu I'I' i.ui' - ut mini in
.Hit 1 till 111 Hip In hi.
V" 1111 tu ,'iit silisii Inn 1, .till, iml pii.i.nil
t. lulml must hup t stmk ptnpiiltiiiiii'il lu lm. Hi
lu lii ih.l-li il iluln nlil ilili," "I Ilu' -liuilu ll
tou l"i.. Iht'ii I" in lllll.l. .iiiiii, I" 11. nil Hi
ul )., 1 .unl tuiisi urn nt ii.llliii ul lln imicli.
.unl .1. 11 'Uiiit nl Hip .iilii ll imt -I , 11 -t
1 I i.s kn kei 1. iinn el .illt I" .linlii". in I .1 -'mt
iillliunl mill 1. 1 until uiniil 1. lm) iIjii'i iiiin ei
lllillll tu ILi 1 -Iiml -ll" lllll JIUI In- "I" "o
urn lm; luhii nl junipln, .iml -tuklii'. tin -huuiu'
mi tin' iiui.illi ui ii".'', unl Un iiiti I- 1 1
lllll i'i lllillll -" llllltl. piiilnk". nn ul- nl lullll'
kinilnis. Up ill -iinlllii,. I'I uk ptutilu I
slllll.tl llllltl s llllll llll (.ltssllls Ul llllillls .1
.1 tiifl ill., jiuui'fi. 1 -tnii, sliiiulti t !mi.
I luHI.ll lu .llltill 111 I .- lf.lt.ll nf till I11.UU-.
Willi l -ll.lil Inlil nf Hip 1 Iimii u Hit II. hi nui,
unl -houltl sink,. il. .liuiililu ...tl mil ninl ii
It 1. In. ill. hi Up V ,1111 tlul .lilul. ,11111 .llnl
niiisi In )ii-hul Iiiii. 111. 1 Iiiiii, 1 iisul 1- im.
.hull mil 11. Inlil .liu.iiiii. nlil m hi mi inniii
tin. .In ililu milli tlml .unl iimi it nlil ..u I'uk
vulli in iiiii-in'-s .iml mil p "iti.l Ilu sl.iiulili'i ililu
i.iiiilim Imp. Ilu. is uhiii ll nuns I.iikfi, ml
I lllll uitl "UP il plliVle llll' IIPVl sh"! n
mn li 1 jumpi'i .intl linn Us pus in I) -puis
lu ilu fm. .ml nil IiiIipiiu mil lunik. Hip in""'.
1,1 .Ills th,. . U i.tl-l 1 Ji.ll ul 1111111I111, "inil
imli Ilu J.1111 li .ill iil.l. Inn 0 ilni-ii I ni.
II I. Iiml li'-lliij ill Hip lul luiitl itliilii' iml
pi.ii lh illy 11U11I11I In Hi'' lliumli .unl thin! unl
inuiili luijus 1, 1 ilu ruin liimi Ihup 1- iinlllii.
tn ,lu Ilu lllllll ul Ilill l ll'illll iiinii Iiml. ui'l
l is, ihlltUIP, Unl slllllllsUI. Hill llHUSIll lllll
llll .ml lilmili Mux. im' llif 1 Iii' I pi""' lit.iiulit
llulll' lit llll' htlllljlll 1)1 Ml.ul.1 ll s puVlllil lllll
llii 1 ipjliilmrs 1 1 tlip iiiuiltiti .puiiiiij; ive i
11
p. .iii I. Iii j,uu iiff Hut jiiiuiij: tin List
litest ii lis- pluji illllilul In pull luli I', "I" it
ili.il.p liiititl; th.it i, lull 1 liul.i '1'" ll il iii'(
llnl tiuii'i iimi H. unl 11 '- ll" l.ii.lii. "I
llif uuiiiiiii 1111. i in nul.p vvliil ilu- iiu.lii n int.
tlf iiiii.it) .011 nil.' .i 1I11.111.I1 .1.1.1 "" mi.'"
ll.ls it. In' ll.nl fVpilMll III lin piui'i'll lu lit Ins,
Vlllt'll ,1 ill. II llf III .lllll lllillll. II 111 llll V It'll 111 1 I.i'
lull, 1I111I1 lllllllilllli lllll II. llll' IVOtiils .111 lll.l'll
a. iiuiti'liiiis kiiii ..IiiiiiIiI In' hint"! lm ilu nn
It. wl.ltll it Is III llf llppliPil U llll '.(111.111111
inli mis! tn tilm lili Imi mil 111 inai.'it nun In i
a lull 1 linlii i "lul li" nulls li I," iil.fi tint
tun 1.1111 III lint llikkiin .Din tpuil. ijiuiw ul
rililul, lit villi riuis. iiiiiu' iuii'i Hun lib. 'I lie
lip.t jm I tin "f .1 iiilliilil or iiinilill il 1 liuke
lllillll (.llll jl (hi. lllll. I It J iJl.Ulili llf llllll. Illi'll
I v flip lu Iimii i.iltl. Ilul ul :i liuilu' lm"'
(lulu Imli ti. fuilv iiip ,1 jiiN. 'I Ilu." .111' Hip t. ll
llll lil.l.llli.s lt Wllllll null 1,1111 .Iinlllii iiii II,
lis rt L'VlltltllH 111 llif llt'lll l lilt' kJlUC If llllll. I"
II11J! 1 llnlllP" ul 111 IpP JIU lllllllllll III lllll
.1(111 111 III till' llllll 4Hll Hip IIIOII' 11(1111 lllllllll
ll tliu ill-i.iiiu' 1.. .liiiiinii, ilni l.illnu p ilti 11
llllulll". lllll' ptitulillKl,! Ull.lllti, Willi llif lllllll i'i
ul ukill ,il-u limi.dl, iii Hut 1 iiiipi ami until
lm In-Ill . Hut ili.l.iuin 1111.1I111114 lu iltui.i.p
tin' ili.inii's ul iniillljlln,- llif uiiuu nlmi m ml,
liiliid'H.. .. llwt H U t'l l! i.i llll Himl WlWll'
1.11,1 11 -ulii .nt illluluul .it tin. .lUllPt.'i ill
iilui It ilu' mini l'U!i tli I'fit uiul liiti-t tvni pit
inn Hunt llm tu tltltl v i.'l mill 1 Iiinii l er
luii'lllliit ili"k.", .unl I'ii 1.1 lu ("ii iof .1 .ii'l-.
mil full i.l.'k".
--) -'Hie
niiij.ii ijiiiipir li dn. -il - nui lm
Ill'ltll.UjI, In, llllJllll lllllll 111' IIIIIUi llultll
Ullpl,! it 1 1 ll'l. I'L.lil nml 1.1 lllllll Jll' ilniu ill
ii l.u. killnl iiinii l liiiil; unl-, mil Hit "l
nuiiillli ul Iiiiiu imiilii ul Iiiiuiii un. 1'"ii i
1 nun trim tutu lie inlil nilli j lull ilu1.. I H'1"
Jill ulliiilli Jl lliid Jiui Ijl'ltllj It lliii ill"
Mini's lip 11 I'.ulli tijiii'ijiut In I111I11; .) lltu It
t!ll litlllll," IJ.IllH llllll if MII'U'll W'll' I . I'"
I1s.11 lllltii,' 1 niliii tlMii II miitil nitli J i.i limit j
Imll', Jill til hill' hi. j;lil llulll, tin' (ilil ill
Uli slluulij wait lllllll It I. lull .unl. ul II,
lllillll ill iu'uIi .iml Ihli l.u iniililli; im 1.1. 4
Iu nf Ilu fliul. r.ii 1'' (hit time tin Mnl it rib
hit li... ill-jpin' nui.
A IllllUlluklil ,1111 llIU lllttl't ll'i'tl Jll'l k 11 jt
n. , n it ! it it it . it
! Saving Made Easy
By the Use of Our firanch Banks.
1 on "lip In 1 utii pennies, nli koN,
dimes iti,n ten", ot iiiiv other itiln
V or bill vv lion .vim ,ne llii-h with
K1 innno.v .
iV I'llnu the liuv to ns nt intervals.
T iim iv o hold the lici .mil ,, 1 1 leiln
tt ill J nlil p.iss liuoK Itil its tolltenls
V ISl'lolC .Villi I.IIOVV It Villi till' lllltl-
t Ilij, .1 I! INK .. '.'tl I 'XT ol ;ood
ti piopoilloiis nml mivln,; h.is Iim 111 itc
k il habit Deposit-, iiunli. ilnoiisll lllis
fc II, ink iiiii v , hovvovei bo vv itlnli ,tvv n
jV at A.NY T1MI1.
:; No Charge for the
To get one. call at the Lacl-...wniiiia Ttttst and Sale De)osit Co., V
101 Lackawanna avenue, and open a savings account by depositing
ONE DOLLAR or mote.
Interest Begins from Day of Deposit.
If you wish lo open an account and can not come, diop us rt
postal and oui lepiesentative will call with Bank.
The Lackawanna Trust
And Safe Deposit Co.,
-1(M LACKAWANNA AVil.
Capltl,$250101)0.()(). Surplus
OFFICERS.
X J. BEN.T. DIMMICK, President. JOHN W. FOWLER. Vice Pi esidout
V FRANK HUMMLER, Tieasuior.
jV
4"ilili4i44iitilililiilili'il4'i1lUrftilisiiil)si44itJli1
I -.K I ll-( II I i llllll ll I . it li . . I lit ll in
I "I I II i lilt II I- lint I I IMI i 1 1 to th M t i- li
-Utll ti tin minim ,iimiii i win i ik It ,i. hi
-ll"iiiimn lu -.Imi ii ih, tillui itiii lm
-I" Hi Uitniln I Ii (Mil I llil'll- tin Ul -I Ilul I i-l
iiijii't! iiiilnn uu l i In, )uohhii hi ot )t u
tin (Mllf ll-t ol illit' Hit Iii t iii m uun 1 rMii
Idl 1)11111, lllillll Mill WlinlimK i- tilii with lli
1'tlt lllllll J i U ill iiilliilil loll llll 'Ii'- Ul
tn. .1 ilit.l ot -.If.iMh i ho'.i.l lin- ill . i
llll' li( pllhlll Willi llll i i II lllllll It l IIM
fi whI" wiih i iliiiii ot mil in i - u i
Kill il llniM ti iiiii 1 In i nil- with i Ut -ii
i-litl luiiil nun h.i- j hiu -.t I- lllll ll thil
It Kill III., llllll- III I I lllllll- lit 1 I - lM!ll. i- w lh
i ii!!f I" nh lull i ImUt.l niin It i ll
ill liln nl, i- i miitil t i IliM , till till .tin
1- ill till ll J 1H I lllll. It .' ' ' I
i.itnittl jtnl f i'ti lm din itiutiiiiil it li
Hoil lit unl hIiiIh In tin mi!i.-i- llili II ImI
iiii t iiinitii n n ui il I initio lo tin- ujiiiit iimI
thnniir f lout, ititl thi- !- ,i -.iilijiil tlui
Hpill-. i i Wollil ul tinlint- lltu mm Mi
.nil 1 1 Mill- llll ,t i i il lill IwTM .Ilul Willi tin
ll-ll 1 1 i ol in n tin .m l i.i liiltu l iii i I Mi - 1 1
t. tlit' milv ! nl tu u imilni jti- iijinl ii
-lllW With I Ml. Illh liti-'ll nl nliulh i ilni. I
'UmI(I, ol I lllllllllll in MllOII t slml llll
I lllillll l ll.llll.i th oltttl ft H lV I- ill .U in
jiui (until ill Ullu woik il l iiii .lttl Iii
111 l Mllhlt Willi I- sltli i tm till ' I
It hot -J IK 0 tM (hi Huh i I ill it t nun - In h. Ill
m '.nno, unl iiiiii'L.- ilul plow lit. hi -Mi
Inl i in nrn- Jtiu will u i v i Inn imhtli h i I it ,
nil- i'i i lil.i' nu ni iv in Un -j niii' iimki
til Jo Ilth li ll llut llnlllV Hi I nli-lllli tu I- uti ,
Mi'cil tin uun- lit i ii I i niuih ipuit ill mi il
In i i iv i i in -p Mnli uu iL nui Iim or i ii Ii Mini
Mt u 1(1)11111 III- n lilllli It Ii! oji - unl pi .
poll mil I lu Im-t i lul. ( i in In .w 1 1 1 imimI n il
i iii lul i ;u un Ml .Mil ill ii -tn 1 1 i i
on 1 1 jo, iml ti I..I tliii.: m K. p i i In- wiiil ii
I I In It ttllill llopti.nl I.MLlU il plilliil II
t Mil i Oil (hit I MM ll i Ml li'- ill oIihw h ll t'l M
II MM I Will il lllliil I liiiil- nt in ilu pit I mill
Mill lit- niit' lint -In. Hi llii nuMt iviii put n
tilth iIum, with '.'i'i piilj-ilnii in tin ii
lm Kli Mnl, io ihe mn' lii'M -nip. I in nut -p( . il
-lllll p.llllt l.M'I fill HiV Htltl Willi lllllll- t
llllll Mill ll ll' lo ill iliipii-o-lI'lIlM, Mill M I- ill'
fnif i Mill nl lliii the i li. hi- -hnulil in imilinil
lu tin' It I illwh (not , In M Is ll llnl linm
1..-.1 mhi.ih i.Hh'i OH..I i.m.nh.m ju, imi
pltltlll-. Hi uiic inlil, ll'l liUil Mi lh
ntlul, Inn ,t liiih .nml plthlll in lnlh Iniit !.
Io fu IiiIIii n nut tint i- oiuiMi in oui iiiii
MH Ml ill ' I ll IW 111 i,,lll ll III ill lilt' i'i III I,
M
riiqiiiMUh I -iiiiiiiii ti IU wli.il i ttinl.
In Hot-, Iml In iidii tlni!fo ul limv inniii i I il i
T'1,',' i'; ",',';" if,', l',"1,"r.'1'V'1;",' '-"",,"',". "
.1 I I 1 I llll UllUlllil lit puUlli 1 ill tfill 1 1 1 1 ll -I I
tin. .uu!., uiul in, in im ,. .lm mm. .... 1
will nihil lii liiiiinii mil. nl I... ilnmwi imi
nullum Imili uiuiiil r.iuii. i i.i.ii iiicii. i imli
then I. mt i imiiiii. nf 'limn 1,1111.11 in inn
tin. i t.ii.111 In Hit' i.nuiiiji l. "Huul uini tin .uii
nlil Imi... lln 1I-I...1I1 uf i i."i 'i.ii.ii.i. .ii
Hi MiH.iiiil uf I. unit 1.1I.U ii lu ...ii.i.it
vih, i i. luiii.i.l i i. lm ii. Inn I.
i,. H... ,i... .., .,,i. i... ,..i ,..,. i
it . fm. -in in ii.. u iiiiosuiui.i i"..i.i -.
tint it tuiilil will. iii ililu lln lulu, ui lit i i
liipliln., .iiiuUi'li' . t''vil.l ll'l- i iiiiiu in
lllllllllll lit llllll lln mm. ill iw ill III' lil ,
n).vilr imili' it .in I'viii'itirli iui K Ihiuiii ilu
llltlll.ll ll. llll. llll lll'U j, ll" ll" l.'! llM'hlll Hs
ru t iv, iin im v.l.Hii. nut I ii limn iim Int'iili iii
Itlllllllllt i.t tills l.lllll Ilt IIIMllll . Villi Wlllllll lllllll
il. In luliil un ti"' in i M' nf lln' si.,),iui uiul H
.iniuiuil it liu'iliiti iiiiiniii iii a In ii.i. tul ii ,
In I lie. Minn Ilu1 Inniii lui. In ii in . -
nil hv It uji s.i. hi iiL.it imini iim ilu- in i
.IjIIIuI iullll V.III' .!! Il.'l .Jll-I.li llUli. lllll III'
i.-uii .inn liiuln unl 1,1. Ki'ii li',. U u -.uun
In i iii.ii it IiiiiiiiiI l'i.wr, ki uiul Uu' .Iml vv i i
I i'ii .i.i, uiul liii'.l-'i il liii)ii'n. iiiii 'I il
IIUMIiliini vi'l'ii il.v mii .n'iiiii'i lifji llii' iiiu'l.'
linii.nl u( Un nitliu ilut-,'1' I'llili iiuitnii'ii iii'u
H IhIihh llif .Imi Wi. .jlil .ii.li.l. il Inm .1
r... ..owl,. j,i ,. 'u,,,,,, ,. ,..
1,1 ilil I, 'LU 111 lllll' Ilill ' HlUl'l, till llllilllll I j"
lllllll till .lull it'll lilt' 114 1 1 I'll. II, J. Ill.l. ' 1
li'u ttiuil u a in.lt il . "in liisiuii.
(I
i iiiii liiiio iluii uj. i jrt' ,l.i. ui Tiiiini.
ivm .Imt In tin niiil.i'i. i,n,ri.,ll. ii'imni n.,i
liuiiin. II., i tint vv liulr alum tit .li.iiiiiii'
ill'J Ui 111 ll, 4 ll'ul 1,111). lllll illi'll I lll.'lii 111 il
..mn ljirrlil ill in liuil llnii'j.-i ul lujil ul. 'I 4
nll.iill nu'.i.ilii' " , i.i mt liiitlni' tliu tiruilt tllnli
Ilul lull' ill, nui j. ilutirfuu, 4 iv nli' iinu.
ni'j'i u.i i iii, lu.i nl In limn via. In l.uil .lu'll.
mill v niin. mi until nt I'ln.ilji ami ulini) ilw
.ll.ju li, uiul t miiUlul lili 4 'lull;", JD'l 'In 1
fVUCM' llll' lllf4tl ut lla' llujil I'll il.il I llll. uf
liivviln Unl IimI iml lu.111 vnii,il ilni (-.
lilunn iml ul ilu sun liluli- llf' Mail) niilbl
11 nil llinu 'till slui'vi .1 tint 1 iiiii). nui .v i ttvy
IVVllll' Ifill.t- llllll V'l'llil limit IIHU UU) lljt'T
VI ml lull .i.n liui.,'-Jii,t 1 1 1.1 1 i.i tfs. Ilu 11 (lull
Syvv 4 niiilvvlc- l"iwila h ntlll l'iviu III Itfi
n it . tt p. . . p. t H . . . -. . - . .
.1
.t
.
i'i
,t
.t
,f
,1
.
.
.
j
.
t
t
t
t
t
t
t
t
t
5
X
H
1
V
'(
it
X
X
X
X
.
it
t
X
X
X
X
X
X
I'lii" tl--.li 1 lot Mn- mi ol tlie Utile
sinus ill.liriolollllv llesiil into thu
lllllll Is the O.N'l.i (ilnii tlml in, ilit'..,
d.illv t.ivim; n .nniosi I moiU'il-
i lm? people me .istoni -"Itfit to t-oe
llovv llllilllll Ibis 111 ti 1 1 -t develops
liom 11 tlill, il tlllui; Inlo ,111 llil'i
cst 01 u'oiuiiii" Iiiiiiii uun e,
The boi 11 stimiH but sinnll and
no.it not 11 pi. 1.1 Lltlii -s lull an In
stitution. use of a Branch Bank
X
X
it
X
.X
and Undivided Profils.S 185,839.44
t
Ililu r i. i: 11
I .wi -l in v i
li -
i ii in tl u
Im lu l
i i
Lewis & Really,
Wyoming Ave.
Iiiii ifll BI
OF SCRANTON.
ORGANIZED 1872,
. --. ,. t .. .. .. . l-,. .
Depositary of the United Mates
Capita!, $200,000
, Surplus, $550,000
Special attention Kiven to all nc
l . . , " ,.
-01t' whethci llURO 01 Mtinll.
Win. Coimell. ill'Uty Bolin. jl.,
PieUlaiit. Vlce-Pieaideiit.
Willinm H. Veclt, Cn&hlci.
Biietitot-i
Williiim Connoll, J. Benj. Dliiuiiiclc.
. s.y.,1..' . ,m. Aiehli-tld
T'ios. H. WiltUllSiJitmos Ale limit.
Haniv Belm, jl. l.utlier Kelloi,
Geo H. Cntlln. Jus. L. Cnnnell.
The dlbcoiint lata to denohitors 's
ttve pet tent, pev niinuiii.
Open Sntutday uvt'iuiigs, 8 to 0
o'flofk. ThiPt poi cent, paitl on in
teiest depohitti.
Ittteiefit I'oinpouniU'd Jim l and
July I,
ATLANTIC CITY HOTELS,
GHANO ATLANTIC HOTEL UNO ANHr.X
nnna Alt unit IKji li, iuntiL I n N' I
hull, jur, iU I'uutilul Hums nimti', null
j a nil hiIIi Ii .Hi, liul .nui iilii ututcr I .iiiii
Hi nwiu Jim uniti-. iei.it.on .. i n jdh . nui,
'-l'ln '' ""' '' lh,u ,1,l.,, !'"' . '.'I'1'.. '.,'
,;,;;,l,,i,ir;j1;,:lr, nv:.10!;:.
tli t f t ill ll.liw Willi fur tiuuLli't
1 11 Mil i" 1 torr
lli'll 1 llllt ll I 1 1.4 11 I- II II !
t.1 11 VI ill lilll ll 1 s 1 I 11 I I I I
tl Is I Iliu lilt ll. .Hull ,U I. 1
tun l i'lii l.. unit uf i'i in 1
hi111.1l llui'i' mil 11111 lull I' 1 '
iu.. r, ml In 111 tin iJi-'it 1 1 -liuiii
iiiitnl InJi Ml (titt'ii. -ui'l 1 '
I 114 1.1. 11 Un"- ll'l' ' '1' . "
tuu.iUiu'Ji W4 111 lll u".i i"i i"
aiuuuiii jaiU ttpiiiiut tu rt in
lit Itlil-t-ll'ltllW I'I ll'J " l'1
iluitt wwi iluu it"'. 41 " i in , '
fun uuil. stuiii 4v sjitui' i.
ll
4, ll
III II I .11
liuuiitfr luiij vvih uiuui i" 1 1
jnu.t'. lUi uMluwi' (situ hi ii n . ... v i
iwl WIWIIIW -ls lUUWi 4U-1 ti"",1 vl ll.lln Hill
ilu liiilitt' vvitlt iv-!
ALWAYS BUSY.
vmWsV
miM4i
ni
mim
lin: lift
line 1
and Mies
Ate you woll posted In the
qimllty and construction of a
Tllnnlcnt or Comfoi table; Ate you
not entiiely tit the mercy of tho
boiler and dependent upon him
for honest vnlueP
Our business methods are open
nnd well known we will not
sell a single Blanket or Comfort
able that lb not just ,aa rcpra
sented.
Fine Blankets
Our laiif-o of qunlities is lni'f)
ennURh to meet evciy lequive
ment. fiotu the lowcst-pilced tn
the flnefit Riade found in this
niaiket. Wo can only mention
piices on a few numbcis, as lcp
lescnting the values we am
Siting.
Full Size Heavy
All-Wool White Blanket
In different coloicd boidcis. The
voiy best value offeicd at tiiis
piice, $4.88
A Special Number
in a Heavy Grey Blanket
That is veiy haul to match at
$1.50
Comfortables from $1
to line llowne Comfort
ables in Sateen and Silk
Coverings.
5I0-512
Lackawanna Ave
Creating
a
Sensation
This is what we are domg
with our
Furs, Jackets,
Suits and Skirts.
If yoii want quality, style and
low price, trade with
BRESCHEL,
The Furrier,
124 Wyoming Avenue.
Furs repaired and remodel
ed now at reduced cost.
A Second-Class
Citv with a
First-Class Stock of
Gut Glass,
Sterling Silverware
Clocks, Etc,
Suitable for
Wedding Gifts.
Mercereati & Conned,
l. 32 Wyoming Avenue.
. n
p-aassssii
:m
lister tiForsytlii
:i'27 IV1111 A t on up.
H .