The Scranton tribune. (Scranton, Pa.) 1891-1910, November 16, 1901, Page 11, Image 11

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    THJti SCR ANTON TRIBUNE-SATURDAY, NOVUMREK JO, 1001.
iv
7
'
, '
Religious..
5fui: anni'm- inietim; or the '-
nmii'n Kot-clKit Mlftdonniy mil
VJ Hy of the Wyoming onnteieiiet
will lulu- liliiti- .Vovi'inlii'i' 'Jii-i'l,
In tlio beniilirttl new t'entriil
Hntreli, I'liini'i' r KnmUlhi unit Atnd-i-inv
Hlroet.s, Wllkes-liuno. I'lilloulnR
UVo till' r nilli'loliee nllleelN I'l'i'Hldi'lU,
Mw V II. IVitrre; iorieKioudlm; sec
ret. try, ,li itoui'Ki1 I!. Kulp: lPciirilliiH
fieeiHitrj. Mih. Pleifc.J. Mullet, li fun
nier, Mis. Kieil II, IIiisUIiih; til wiilei,
Mm. r. M. Mo-kit; nil tc bo seel elm ',
Mix. A. W. I'lliilmi; ii-iidinif i Irt'le, Mim
Cioorfic .1. J.lmvoll.Mi; iiiiiiiiiki'I' of Tiuln
Inn school, Mrs. .. til llllli. Vouiiff IVo.
pie's work, Mrx. J. ('. l.i'iitoi-l;; dldilel
seerelin li'i. Oworii, Mtf tifiiliiiK: IIIiik
liinntoii, Mrs. .1 I1'. t-ioeuej, rheiiiiiiKn,
Ml p. I.. A. Wllil, lloiiesdiile. .Mix. M.
A. I'lilnii'r, uin'oiitn, Mrs. I'. It. Young:
AVjonilns, Jli". V li. Slini.son. 'I'lii'
lii'ot,niinnu lor tin- lut'cilim lollows
i:dm -im. m. si. -j.."!! p. m
llnutloinl mlii' .. 'Mr. 'Mum II. Ilil". . 1 1 tiluii
Hold of itclron Miss Mill ill I. Muni i
f. reditu; . ...Ilu. tiulU i: Mo.'-
lfriiiii.i. ... Mi. Ilnilll ruiM.ni, IIIiuIiiiiiIhii
-nlo
Itcpotii nf ciniiiir iinl tif.i-tim'
l'lporlndu-tild Wink. Ml- .1, II mm. urn m i
AiM)inluii nl ill loinnilttu'-.
I t - n i.il hour in iliuiili pailut-.
u I'. M
Hlnlim,: mim-
Solo Mil- Miu.ini tnili
Ail'lrrv-i.-M.s. '. . Moilkin. I.j tielt,. CiL,
Mh I). I. II M nil-. cniiKpomlln. fiiiiiM
W II. M. -, Id I iw .in-. Ohio.
Mil li'lHV, Mil. 21. nun
J ) c . 1 ! 1 1 -. . . . Ml:. N, 'I'. (Illlil-, lilll'.llilllU'll
llijiull-l of dl-tlm ri ( II l.llk-. 1 1.1 ill tx UM li .mil
tnlti host-itilllliu-ieliu,
uf llo'llnt Wni I.
Mi.-. W. i!. siiiini. m iii "ii
Youiiir I'ooph'', Moik Mo. .1. I . It'.n-uik
Suppllt Ml-. .1. W. 'Mii)iiu, Wit I'nl-lnii
'.l(.i.tl m ii' nihil 1-
.' r m
i."i. in.
I.iiii Uclili Mm-, hulling -iliiml -
Mi- . (iillliii, Wi-i I'nii'i n
Solo
ltroiiil Ml , i 1 1 ion- ui Oiit nt il Wuil. i n i In'
I'll llli loi-l ..Mis. A. 1. Uiitlu. C ulii.ii !.i!p
AihuiiI i:milic Jl&tliur in Ni tv oik-
Mr- II. MrDcniiott, -cmilm and otlu r-.
UipoH, nf .'iittiif t oc.
l,t!iirii, iind .111,1.11-.
ti.Jourmuint
w
.loliu 1". Moon, lutein. ilioiiiil r.tll
ro.nl ,ei letttiy, will nddtei-s i In men's
meeting nt Un- r.illio.Kl rtop.u UiioiU of
tin' Youiu? Jlon's Clnistl.in ii'.socl.i
ilon on Siinil.iy .ittcriinon at .'!. 1.". Mr.
Atooie Is oiK1 ot tin1 lip.st of iis-ocliillou
hlio.ikiM.s .iml his :tililit's will in' suro
to inti-icsi uit-'ii. Tin- lui'i-'llnK a ill he
m.uiKi'iihtii In i Ii.ii.icliM', ili'nliiiK with
till' lllllht illlIOI t.lllt IhlllRS tllilt llll'U
nii'i'L In tlk'lr lii-. The ni.ilu quur
icltf of the ilpp.n tinout will ! ex
panded inln .i in.ilc i hoi lis of (ilti'i'ii
voiee.s lor this opiiisimi, ,unili'r the
le.tdoiMilp of the i hoi islet. ". I-.
Julius. Ailliur MoiKfin. will s-iiiK n
solo. Thi'taP who liuvu heanl him con
snli r him u plieiiniiii'n.il piiiRer for one
of his .il,c. A he.nly invitiition H i-v-tendi
d to .ill liien to ronie ;ind onioy
the nieethiK.
Mow Ci'oigc U. Swinnoi ton was Mim
cluy eeiilnf; installed us pastor o the
Foitv l''oi I Pieslij teiian oliuieli, many
llli'lllhi'l.s of the piesliyteiy of T.m lin-
w.inn.i ijviiicr pii'MMii. I tin. J. S. stew
iii t. D. D , ot Tow.iiul.i. iiH'.U'hed the
pennon. The di.iiKe to the p.islor w.is
qieu h I lev. P. ion Kniff. of Klnj,s
lou. .Hid to the people by Mow D. T
Smllh, ol Amkm Ali.ss llnwks sins "A
31ie.un of I'.n.idhe " The ohi'diis pinyev
!lh olleifd liv Mew II. 11. "Welles, II.
TX. .ui'l the lienedii lion w.is pionouneed
liy the newly installed p.istm, Mr.
Hwlmn i ton.
Tin aiinii.it session ut t ho Yumilis
Methodlsl i oliien 111 e will llieel Aplil
3ti iii't, l'.islmp Mmill piesidluy. This
Will niaik his lliiid iipie.ii.iiKi 111 that
pailty over tins Kinieieiue. The lli.-t
lime was in lloiu-ilale in 1S77. then in
l!liili,iintiiii in is'iii. I'.i.slmp .Met rill is
The "leal liUdiop" nl tip. Methodist
rplseup.il i linn h, lielnir Imtli law and
tiiithiiiity as lar as dlsciplinm v nut t -teis
are (uiiiei lied
Ml Iter. MiiKi'iic tlatW'V. I-ui ut
the Altuona diotise. Is IiiisIiik: a i Impel
liuilt In his residinre whiih is hi.uff
fillllished mid efpiipped by Hie kk le
llis of the dlon se
Me. II. . Ka.,t uill km. ,, ..,,...
In. fon the Maptint .Mililsloii.il louler
iine on .Monday nun llllli,' next on
"Jesus Ten vi nll .Man."
T
wmw services
r9.o 5?,
Methodiat Episcopal.
I'.lni V.iiU Affi 1 1iolit llpi-mpil ili.mli l.uli
PUJi'i urn tin.' it I I'n alilii,- In iii,t,ii",
Pr. I M. i, illin .u lOMi ii. mi, tin. ,,t
lo-i' nl iiiuiinii mimic in siniti.ii mIiuuI luoin
SlIIHlll -illmil .1! '.' 1 1, 111. llllli. 1 , i.-u, ,il , J,
S Him li line ,ii u, ii, Unii-lnp .mil win ii
7 .ii I i.i piMiu. Ii.ini 1.. mlit rin.
-illlp-l'll i'llnnllt I'pl-ropal I llllli ll (i ,
( MiPuiiiiil, pitlnr. Pi'i'.iiliini; nt lil,ii i .,
iiml 7 :n p. in. Miuiilii'.- xiiliji'i'i, "Mtin Mmnil.
Hill I III' III I Illl-."J llillillL- MlllJlOl, " lit' (.a-.
pil till ' Miml.e. mi .it i in,- .limitii
Iiiiu ,ii - 'c) p in.; I'pi'niili leiiit; jt I, u
1". HI. I 'Hill I Mill-hip Mitll ,,
ilmn Mtlliutli.t l.pisuipil tlmrtli
Moii'i .niiiiit' .mil pcliw.uu ttuvl- llrt
i nun r
li.
Miiinii, I). l, pi,t,,i, )i't(ii,iu iiu'i'im,
1lK lll'lllllllllll.ll .St. ',. , tt ,1) ,,
in
i'n iiliiu.- .u 10,1) ,t in, Mil, , it, "II,, u(, l,
the II ,:riiii illiu I'lliuiplr." In ilmul t
S.WI p. in I'pi unit Ii.iii,. .it i,.;,ii I I',, j, ,.i
liii, ii i Ji it in,, Mili'ii,, "liinliiii in flul.l "
Pr.ili'i mi 1 1 In., U iilm ,ii.v, a 7..0 p. in i .
ness iiid'tliis ot i lie llittiliiiliiitiil t, i. pmi , ,
tlio wim d .iml limilli 'lu. .-.Ins it i Jin ninn It
it 7...H p in. "i'-Is iitt iiml , .I,,, u,,,,.,
PimlllUKl Millimli,! I.pi.u.ptl f Liu, (1 lj,,
fl Iihi', Mlifi 'I Ik lliiii(il,,,ii oi .l,
Paul iii.il, p.i pi mi n 10 :i m hu , J(
J0:.(il Miltttt, "lUlirfmii in t lie Huini " si,,j
Kllunl ,lt p. III. I.'pili.llll 1 j.nt ,it ,, i,. tU (
"I'li'iililiu Jinl llt.niii,'." Iiiuhii, iiiii.ii .u
7,r,0, .ll'ljlll, "lll Mi-t.ll.1' Ut .1 I'llllull fADJ
Mill."
tmiit -in. I M. iIimIM rpiiupjl limn , (,, (
ljlii.ui, poi.ti. I'iriililiik- .u I11...1), ilim, i j, ,
I), i, UcUill, li'.ulu; siinljv xli.,1,1 ,, (,,
11. ( Ull(. miptiliilciiiltiii; .Innloi ..i.,n, j) p,
in., Mr. Ili.uil, nipfiiiilui.l. i.l; Ipiiutili 11.14111,
UUO, pirjiliina, V...') I'l.i.ui uiii'tiM' i. Im,
'Jjj, 7. lift. .. liiilliu v ill In' n. -mi mil
It'j'l, .on i t'liiih lie ulll 'ioil lliu llilnl tttu,
telly luiifiit'ii i'. S'ai, mi .
( Vil j I iiniii .MiihotlUt J.'ii,Mi,i.il i Im. ,
P, P, D.lJ, u,iii. Mivtin-j in liiilttiiiii,
5.. I'.uil, Hi .i. in.; niuiiiiiij mh. dun ,ui. i .
moil jt 10., li a pi ; siiinj, mIiuii), iiiu ii, Jtiiiiitr
I'lmoilli Icuni', ii.Mi p. in : I'l.Miiili I j,iW
kciiiic, il.tlu p. in ; iii'iiini' vuiviip .,i. civil, ii,
7.M p. in. Ml iiiiilljlb MiluiiiKil.
1'iiKi (jcriuiii .Mi'tliotlict rpUiopjl iliuiili, tij.
11111 jiuiue mill Mn stud -(,, ll.ilillin, pj,i. i,
Prmililiu uMiUij. 10.MI ,i. in. Jiul 7. .0 p. .,
humljy mIiuuI nt nuoii j i nl .1". J ii't-l.jtk p, ii.
it lliu TJjIet Atonic (lupil. I'liwoilli l"JKiiq
mccllii.' at 'WS p. in I'uxi nuitiii,- in
lliuiMljy ivuiiiii'
.MiKuu Mltlltllllat Kpll(Ml iliuiili. IIumjuI
ricc Dr. i. s, iJmiie,, (ut'j., I'umUiIiij,
10, in i in, mill :i p nt in- it(.. iisttjimiii
rtlic-l'i, tiir.iilln ulilir, U 7 I', tjtt'.uft, ' I'ltitl'
njr Mlcr .M.uiy l),i." cr'lfi'i In Pollirl 1 ill,
I'h" diiiuli l iitnlcraoinir J utilpt'li' niiotjlion
ml il 'i ii it Ion,
Pi'csbytciiun.
Ill-' I'll ll,tPlljl lllllll' I IlilK III lll.'O
I. Iii. mill 7,"i n. III. Pp. Mi I mil Mill pii'Kli
HI lllitl-T llllli Ml llll V. S("lil,l' t llllli 'lilt It I'll"
lr, 7 I't. shiUln uilu.iii,.,
'III PltHlllt lilll lllltlllt, .1 ircl'lill ,llIIIO'
M.'iiiln',' miiIii', lu.lil: rtuilna tii v lc t. 7. .Ml.
III'. . P. ( iiil.lllialnlt. P. I).. I lllttl'il.t if
Sllllll-i', Mill pllllll lllllllllny .Hill I'tililllj,',
lltflll Ili'luP I'lPslilltli III llillli II -Uiv I. .1.
I.ililni'. n, liii Kit. (.Im iii Lie, n( t ,iiti in
lilt', will Mi. idi iiml ii. li. Kiel ttoi'lilp .il Hi.. Ml
.1. in. ami 7. .11 p. in llil'l" rdionl .it U; t hi ll
lllll lliitliMt"!, i,. .il. Ml tiii'hlh intiliil.
I'intlili'iiii' Piflijli'illii i Him li- Hi't, (.Voiip
i:. i. niiii. ii. i, pit u tin ni.ii n'tii.ii.
ncitiif. Hie Minion will lip Up p(.iih in n t,hoit
'I'UI'I Of PllP4 nf I'll-I 'lllllll'. S,,,j sUiool
it I'J oMuiU: diiiiliir DiiiliMior mhIk. ,l.;n
oMoiK: SPiilnr Vnilcitrn -utlii', ll !" n'tii.ii,.
I'.tuiln'; Minimi. "In HI' IXitllciifj." lliu cjI
uf tlic i hiinli .up 1 1 co.
W.l-lllilllll StlPPt I'lC,W(f ill flitMlli -ifoi.
lolm P. Mullil, 11. II, pi-t'if. ,.! v (r . ,it in.'.u
I. in. nml 7. i, in.; Ililtli' m I nitl. 12 in.: I Ini-
ll.ni I mlpitnr jmiinis .it .".I'd p. in : Clnl-thn
I'mli itnr .tiuiiif, iiitipli. i..'rt p mi : ptitu
iniplln, U((Iihm!.i,i, 7. ') p in. Mm pajloi
will pu uli niitiiiin .ml Mihlns:.
AlllllH AtPllltf ( !lllil lie,, .llliu-t lllishi' 'till
pIPIill 111. illlil. 4 mil cttlli'ii; ,it lO'u ml 7.'.".
Mlinl.it' cilii'Ol, .1 p. in. Ml, (IiiikIIpi, MlpP.'.
Intrnilpiil; Mi. IIiiIip, ulll u.nli tin lnoi'n
lillile clu,; I'liii-ttlin Knil. itui .im.'h .it i. IV
Mi" tli'n's Aliiinit Iniiitttii n nit M'tloii will
mitt .Mt.iiilit ,ti Tit p in Ml Milt him' to
tins.' t-eitki-i.
Cipnii-e (lupil (I'ir-litirii.itii Pie nliiiij .it
li.m J. in, .mil 7..'.U p in. In' flip pi-loi. I!ef.
I.. I'. I iiviii. Miinlit 'ilioil. :i p. in.: .In'iim
In l-l l ill ll im, I p, iii; sfmu. j in j..i, in
Kliik'ltol, I ll ii. in. l'i.,tn lililtllll. 7..!',
Tlnn-il.it pit im 2 Utliiiino I ill
Baptist.
1'itiit tinii Jlipll.t (Imnli- Piriilt i x nio n
Im .il in. .0 .iml Minim .it 7,.'ii, In- tlw pii-loi,
llif. Itr.ltl'lt 1". V. I'UICP, II P Mill, Ini'
ii mi, in tin' Inner tpinple nt 'I II. 'Hump in
iiinminc; .-timon. "UfcS I'onilj iml Unite,"
sui'iln -diritl, at tlic I't l.n .nrinip iltiiuli ot 2
o'llml,, .mil il tlic Aniiruiiii niN-inn on I'ip-ioll
.n i line .it .l..il p. in. P. s ( , i:, nipptin,
.it h. in. M the itcnin M'niip tho piiliti Mill
pte tl.c Lull 111 i-ci moil Ipc tin p on tlic "l.ue o
.Ii',is oi Niirot'i," lllil-ti.ilin? tin' siiiip ttltli
many bomtlfiil i c . , . .in n loductl im of Hip
fmnoiw "Mot piliiliny." la uiili-tii i-crtue
loliolllns: tllP ,'lllinn.
ln-1 liiptl-t tliuii li, s,nr i M mi .nuiiip- lid',
s, I. Milhitt , pil(.i. tlip i'. nil -"itic", iiioni'
iiu" .iml ttciinj. in.o .1 in nml 7.'.0 p. in.
mMlUIi ilionl, -J p. in, lit-. II. (J. r.piltl. p. tu-
ioiiiitnu!.iii, n. . p. I". fciwco, K.i) ii. iii.
in .i,m mljlj louiii. Ikiilii Mpcl'lt pi mi' iiippi.'
Ini", 7.IU p. in, Wiilin-iliy ptiniiii. Ml ,ip
Mfloomo to tin -u .-mur-.
.1 ii 1,-on mm lliitti-t iliuiili-tloimiu m it
u iiii'ttinj .il 'i , HurtliM Hi tu iiniii -until,
Ii'kIpi. At in ;o tit" pi,', i, l.'m 'lliun.1- i'p
Cindit, I) P., ttill pit i.li. Topi., "(.mi'- Moth-
l.ott " sUU(i v-i lnvtl il ' ii. in l.vtnini
tcni.p ,ii 7 tliup I lie pistu" Mill '.up .1 lent
IP1 Hire fill,, llllt,tl.ll(ll Mtl roloidl mpm, ttltli
In' HPfcoptiion. 'I Iie-c ticm .lie tiom u it lifp.
Mi-' imie Ihomi, will milp (Iip ponn -o '..ill
nl p.itho-, "Hip Mi-crv of i I.iip," to lie illn
li.itP'l. A iiiiniltpi' of li.tnin, will be Minfs, ai
illiiai.itpil on tlip cunt a-.. sler oiTirinir will
In' t.ikcii. Tlio ilooi of Hip t-liuali will lie
npni'il .it i W. ( Inl.lipii inu,t Iip .illrinlpil liy
tin n piionN 1 1 TTil't" -liol Iip scut link lio'ii1.
linen ISIilge Il.iptij.1 rlmiili -Mm nun; pritrr
niri'tiiu nl'i.Tt; pip.iihina b.i tlip pittui at in. it)
iml 7..J0. SuhjccL in tl'p jnoinlnsr. "snlus Hip
(liilil"; in tlip cwuini', "lioljti.il Illc-ini'5."
siitul it -iliiiol at 11 II; iiipclint,' of Hip .Iiiinnr
s-ieti ty it I! ID; pl.iti'r uii"l,ii'; nf ilic Sonlur
cinptt .it it.'ii.
Nortli Milu Ate iiui- lljpli-t I linn li - Mln'it
II ltr tit i- Minlli, pi-tin. 'Hip pi-loi i ill lu-sln .1
mip- ot s i moiis IttuioiioM miMninir mi "Hip
siimon on die Minim " Hi, toim will lie "li-iu
Tiitliin Hi, Di-dplt,' I'k ifluns: .it ,, i .n
1 1 10 talitiiin It . lopn. '''Ilu' uii if llilnl tlic
(,k it, in' a Uittt. ll(,pou-iliili't toi Ilu Ilu,
hui'lV -ikk-," i'roic-oi Mitluuf ttlll ifiiltr
,i tiiplioiuniii -ilo .it dip niilit Mitiip
Episcopal.
st I ilia', P.lli-ll Hot. liilil- l-i.li I, ll 1) ,
intoi. Ili.i 1.. .1. II nielli 11, .-('linn liuui,
'littntt loin 1I1 Suntlit .uttr 'iiiniu.
M. Iul,r, l him li 7. Vi .1 in., Iinlv tiinri. 11.
itin; 1U."0 .1. m,, mottiiiu iii.itoi u,il MMinnu;
7.W p. 111, itiinns pi itci mil i-miion ; P.lj 1,
111., Simmy mIiodI ..ml HiIiIp 1I1--1-.
st Mill,'., Iinnmoii' ,1 m.. Iioly ion.
immiitii, le 11 1 m , nun im. 1' pi.itpi ami .spi
inon; 7.0 p. in., Miiilim piutpi- ,m, I spiuion; .!
p. Ill, Mimliy Hliool .iinl II1M0 i.i',ir.
Pl.t lillll Mlnthillt I'KSlOtt .ltOIIUP- i l 111,
-nnd.it m-IiooI .md llihle ile.,t-
souili .sip Mi-ion, I'n' ttipit j 0 p hi,,
.S111tl.it' rilionl .iml llilile il.ori-i.
-I. l.iolu-"'-, ill; pliiut I 11 p in, -untLiy
k li"ol jul llllp ilis-.,: Jul p in, itciiii-
pi ,1 PI .Ulll t. I 111' ill.
(liurili of tlip (.'ixiil Slippl'inl, imin'i Moii,Pv
itiiuip .mil liuui lllilup filed -l!c, liimi, I!,
I! lit linn, Intnl. 'Ittnilt lomtli Smithy .iftPi
Tilullt. Aloiniiu p.ntu .il lu Ml o'lloil, -11-lllt
KtlliKll .Ulll IPt 1' fill -.it '.up in l.uii
ini' put oi it 7 W
Reformed Episcopal,
liiuii llifoimul Ipi-npil iliuiili, loiiiui
ntintte. Klot." Miillirn .-tiiftKit, i.tn I,. .-
Gralliude
Alwiys seeks to find home expression
for itself, and womanly gratitude will not
keep bileuce. Cynical people sometimes
say Why do women write these testimo
nials to the alue of Dr. Pierce's Favorite
PrebcripHon? The
aiibwer can be
put in one word,
Giatitudc. When,
after years- of
agony a woman is
freed from pain,
when tlu weak
woman is made
strong find the
biek woman well,
the natural im
pulse is to write .1
word of grateful
thanks tor the
mullcltie which
ciiUbed the cure.
Dr. Pierce's l'a
voi ile Prescription
cures discuses
peculiar towoiueu,
It ttubli:Oies regu
larity, htops weak
ening drams, heals
inflammation and
ulceration and
c u'i e s f e male
weakness.
i Hat inn ii'fil l)r
I'ifrrt''i l'atoilti Pre
K-riptiiiii ami 'Coliltn
Meiluat l)itcovei '
tlutliiK tlietiasttciir."
tvritf Mrf SInttic I.oiik, of J'louts Vailej, I'erry
Co I'j "I laii trutlifully rnoiiimenil tlieiin-ill.
clues for all female weakiienies. 1 li.ive Used
uttvral lioitleh id I'.ivunte I'resi riutiou ' tvliicli
I consider 4 crtat lilesoiuf; to weak women. I
was fq uertous auil iliscouiaKcil Hut I liardly
knew what to do. Your kind udtice lor home
treatment helped me troudel fully, Tliauku lo
Vr, Pierce "
Doctor Pierce's Pleasjnt Pellets cure
biliousness, and sick headache They
should be used in connection with
"Hatorite Prescription." whenever the
use of a laxative is indicated.
Sunday School
Lesson
for
November T,
The
INTIIODrCIIOV.-'lho l.liiS ot Ktf.tpl. wlio toil
(iilnptptl (iipi(.itt tnpj.iiir In iliinliinh I lie 1 1-
tHMlllf p.lMCP (f HlP llelllfM-!, Ipllll.ll tlOllll'U
fit III tin' lilt lint tiny itfnp-ul lu tliplr nl
fllitlon. He , tiniililo Pi mi- tint Itioy Mn
tlllllcl' 'l plOtlltllll' till' -Allil.il lotllll llllllR It)
liaintla ill Iii' ctlt ill 1 Iff. He liKit fun. he
oci-'Cil (lie eitt-tlly o lih trritinttil ninl f.uilly
tnlHpltuI 11 p ui uf ttiii-Wil-i liutiilt 1, I illl.li'
1MI.1I11 piofpi'lolliU In Ills .1-1. 1 111! P I' 1
-oli-M lli.lt ill mile ilillilirn ,houlii !- pui lu
1I1.1II1 nl liillli, mIiIIp ill . Vi, l,.iii,M -It" ml
he allium! to Im. II il im, ,iU itu lip 101 il.
uil.ilnl Hie iiiilniiiii. Ilin.p ttho ttiiu til 1
Inln liii (.niiii-il' (oiepliul nuiln.t linn. . .1
Hint inriMiiri' Iip iloupcd, anil ciuliinl I lie ppnpli'
In I'viule I lie iltTicp, tint eti'iy i in ttlicti tiiuil
fhnulil In' i.i,l lulu Hip iltii p. ., i, it, s.n
IipIiI Id lie ,1 --ui.lt il strcun 1 1 it-. moii l.p p
B.lllllll m .1 ItUliniw Ai'. A llllVll li ill lop-il
to .iirnmplii.il Hi pinpn".!' tin iin-.li 1 pul.ir dt
tOtltlll .Ulll Mipi'lrtlllull
l.M't.SCA'. (ri'Ps I ami :), Vi'i ittiiii r.ii
intuit li.'- Into tlic iiui.itlti. 0:1" who l i't
bllllptl III llll .1 IlIRP plld' In 1 1 1 s I . ) 1 .1 . Ill- l.iilur
.-iltii uiiilliii' ttcie both ot Hip tulm of let I, tint
trilip ttliltli M.i- olldtt.iitt I1K111 ft 1 piifllt mi
tkc (Niniili. Mill, -J), -jltlii-r It-, tninc tu llio
tli-piii-itlmi tlnL ftilloHitl until 1 Ini t 1 imp.
'Ilu' lltllt' frlliitv t.uiip .it Hip inn-: liiilitul ililp
tlinp. lie not only lictoiiuptl In ,111 opprtiil
piepli'. Init nt lilith (l.p sctitein p of ilfil'i mj
tip.. 11 lilm. III., little l.-.ily 11111. 1 Iip 1 i-t lull
till' -tlllllll MllO-P illtlllll.ltli.lH lllllll' llio llllli ll'f-
tilp .mil protiilctl tlic pniplu ttilli .ilienilitn uf
I'l.ilu. Ily hi' siuiflip Apl, tini-t In- pu plllil'il
uiln-l cm li ,1 f.iti. lit li, ,n. ,11 hit ft.tliii ,.ii.
inotliir ipliolliil. IIkj mpu utti ninl lu hi,
lip.utly nut unit nl lij tlipil' .ilUitiun. mil 'm'
thice iniiullis 1 lic.v ii'iiicilnl lilm, liopin- Hi it
lil pu-iiiip ttoulit lie nnlaiiMii .mil lli.it Hut
mil-lit pic-rite his lift. 'I line m.nlle. it .ui.
id; .111 1 I'JU'I
s M'l.l v.- (ei-(, .1 ,11, .1 I). It tt is mi o-m'iIo
lflUtl III t OIK t ll till! pllliillH Iitl.l. s.ninl
01 tin Ulna, pi-,in,r tu .in. I iio, mhp liilil- ..t
.m tlinp to ili-tutii hi, Iii.lli pliip, .mil lliiii
lie would lc fcullily t lit 11 ami Ilu piiiHH
luiulit lie pmiMioiI Im ili-n j.uiliniT tin iiiiinlili.
Ami .til tth.it Illliti 01 inotlui, lutlni' Kin 11
pint in Hu li hput. In .1 lnlpIt- uiu'iii nl, null I
ttilli tin i- oMii I1.1111I1 ill -Ini,. linn' In -mh in
Itonr nf inlni-e p.iln .111 p,tillnil mi, iIm'isiI,
lull" .ii'., iii.nl. of li,iiti,ht (iilhil Kouio in
Hi I. row .unl liiilliu' in iiml, tt.i- iiipunl, .mil
iliuluil ttilli IlilUIIIPIl to 111 lite it ttmr tijn .
In tin, tiny p-il Hip Im ml tt.i, plnul ttltli
HIllPIIIll l UP .01.1 It MIS I llllli In ll .HllollS till'
Iml! lit the Itiml. of th" liii'. 'I Ion w n iIio,ju
as Hie onlf pint' of Miitt. ' ompl.tiiii; m'Hi Hie
Mm;', "uli 1, Init tiu-lini' .1 Komi (mil to siiitil
He lilll. me .u.iln-l thp pnil,r pii,Is ol ,111
mil. 11. ami totisi, A- .1 finlliei 1 nit ion Hip.
M-Ur, ti! pu (Hip -.line a, -Mn; In thp (M
Yi-I.iui(nt). m.is ,t it inln il nejr (iinili wti, Vi),
to tt. lilll the IP.tlU .unl tillll .l-.-1-t mn
DI-tOMlin.-i.ti-p ',j 'll,,- iloilimi of .il
Mipil liilui. luiioi' PioMiltiii" i, ile illy t hikIu 111,
many ik-.isi, of Siiplnu (Cm. 1, "U). -1 tint
(ten the 1I1, Iiui, of ttiilatl unn thill hi nwilt:
lo In inp; jiooi) tt tlto-p ttho ,ue tlip ohjut, ot
Hit ine (.Hi 'Ilu- lulu l...t -hill 11.1 l.i il -j-tioti"l
llnie 1, .1 poMci Hut shill l.tfit huu,
.1 put' pf aliot e llnl of the la'mr, anil 1 tiuim-
-nnio, slj U te .UUHiitl to tin! mil. sl0uy
I'lniaoir- iliulilti ciiite ilottn tit tin ntti to
Intlie, ai lump until lie Im 11111.1. 11-, .md -hi ftw
the .III. unl -llll tel L. Who , ill ill lint the
ltd of Hip pliiut', tun not iimltil 1 it 11 ',
liolli .1, to iliiiition .iml limp' Who -lull -ii
lint no j;i title inlluonie niotfil In 1 hi.i't .is -hu
.m- ilu- ilillil' Who flnll -at' Hut tho inolhoi
w 1, tunic 1 110 Dititip 1:1ml ilu p .1-fhc -ilcittil tlip
li'oile unl pl.ui' of afpli- lor Im ImIip. Phi it
all Inppcn' W.i, it ,1 inttuilo'i, triin of ciiiii".'
M ly mp no! i ithri lieliet e that this ili-iotiiy
mis pair of a plan lv liuli infliiili' tti,iloni
ttoulil 1101k nut .1 hisli pmpo-e.
( OMI'A-sIOV. -Vti.-p li). Whin ihe n.ttiins
was uniotpd tirm the ark I'hnioli's il.iuslil -r
rtiop.nlcil the ilulil .1, of lltbieit orisni. 'Ihe
10I01 nt lliu i-klu and Hie lontoiu of the file told
the whole i-toiy. IIicip whp lniiUnl plui, il
ilin.iiliii-lii, if Hip .Seniith pto'ile- tli-titi-Riu-luini
them Iiom Hip po-tintf uf Mii.iiui
'tli" Inho 1, not'- in the I piping 01 an IVtp'iau
Iltii, pl-lttl I'M 1 01 .Hid pl.l -c Millie. .1. jO
1. in , ilnine 1101-lilp, 1 0.1(1 .1. 111, md 7 .H p
in. I'n liliin. In the pi,loi. a 111, "(lui-'iui
1 oti. ' I, (01., IU,'l; p. in., -pi 1 III ptansil .id.
selt up-, "Hi-t M'liou No: Kinittu Me," lolm.
Mi i; Mlili.lh t-i Inml, 12 in : t IV s ( 1.
nt'! p. 111, lo,..oii slitd) itny t pilm -d it- Ptpie
Ins, 7,"0 o'clock, fiillottnl In pi.eiu nirpllni it
S -i it.- ine All .iip ttilioine
Evangelical Lutheran.
l.i 111:1 I11.1l J.uthci in Mttputt fouitli ninl i it
tcr ninli.t. (.o-pi'l, Malt, u-s".i,; ppi-ld,
Coi., 1 :ti II.
SI. Milk', W.1-I1I.11111 and ruiiitcrnlli allnt
l'et. . I.. lliuiPi, I'll. 1). pi-loi, Sui'if.,
lf..'i(i a. 111. and 7.M) p. in ; fullui Loaiiv, (.);
suntliy .-cliool, 32 111 : Mls-lou liuui, .-aliii.l 11 ,
'-'..',0 p. 111. loniini' uliirt. "A IIoiIIik M'oui.i",
ctiiiiiu mlii'ct, "llio Door Mini, M'000 1, in,"
Hull Miuult, Ad no, .iioiiup ami Mulhiiit
slioi ( llet. t. C. .-piekei, pi.loi. .senilis;
JU.L'O .1. 111. and 7. JO p. in,; lulliu l.pint, 0 .11)
p. in : sunt it- Mime, J J 111 ; til, -ion li.iml,
s. ilniil ly, 10 a. in.
Si. Paul'.', Shoit .ltiimo llet. . ('. I. l.i in,
pistoi. Seniic: ii) u .1, 111 .unl 7.. .'J p. in.;
sundii siliool, '.:.() p. in,
llui-l 1 linii li. Cnlir aicnup ami Hn.li -tn.t
llev. June, Vulki, ii-lor. -iitiip: in.,i) .1,
in, and 7,u0 p. in.; Sniiiia) fihiHi, p. m.
M. Pi'lii'.,, Pii.-colt atpiuip llet, .lolm Hue
ilnlph, pi-tot. Senile, in.l'n a. m, ; Miutla.t
school, 'J p. in.
limn iiiupI (.Cciiniii Poll-li) f.utlinaii iliuiili
Idi -e Hint. Ilrt. I'ciiliiut.il f.ilti liiieioi, )u
tin, I'ic.uliilil' in tlu Ceriniu llllsllijp, I'l a,
in ; -Hilda) Mhnol, J p. 111.
Miscellnneous.
( dial) IliloniiPil liiuuli, toi,iue atnnie and
Cld-011 tit ret-llet. .Miiinn I., l'noi, pistor.
MTiim (l.."i) .1. 111. .iml TM'l u. in,; Sundry
ciliool, 11, IS a. 111.; (.Iirisliui lludiatm, 7 p. in,;
latedil-m, Satiiulaj, :, p, in.; pu.tci mettliu,
I'ndj), 7,l" p. 111,; momma fiil'jnt, "Wlut It
lli.nen ami Whoie.-;" cttiilnir Mihjoct, "U'liat
Is Hell and WIiciik '
I'lUt I'litnllite .Mi llioills' dnirh, Cu'eii lliilyp
liiv. C, Lou, pi-tei, Muriiliii; .11 p),:,u ii'tloilt
mlijpil, "riiittuatiiiK lliiUlum IVellns: at 7
p. 111, Milijut, "Wl'at U M'nilli?" WoiUy
li'il'iie, Momliv (tPiliuir, 7,'M All tti'liome,
I'ltst Cliuidi (llnut Mlrntlstl, .'!') iluiit
A. I I ,..l,- II, ,1 I - ,..
uilliiti: 'llllli tj ei-,,ii-, ,v i ,1, 01 dull 1. ..if
p. in.; Siiuil.') M-linol, 11.15 .1, 111 ; .-iilijri't. ".soul
a ml lloily." MVtluionnl lnrctliiKs W'pilnevliy
iieniiii.s at S o'clock. Mlie iliuiili U alo opui
rtciy day ilmliiB Hip tuck, 'lliu llilile mil all
( liiislljii Scluxc liteiatuic it kept, ui Im In"
piililli; loading loom. 'Mpiun iml llcillli, ttltli
tlio Kiy lo NMlplme." 1))' Mm- UjI.u IMdy, i.i
In loaned to limstlsJton wltliout llilile. Vis I
tois ami lillrij of luiiiiiy .110 ulicniP' iml
fltrn (ouileoui 11tlcntl.n1 and inmiiiii(lun fiee,
(tui-pi'l M'llienuclp, .leiTciiinii atiiino, lluiiiii'jre
i'jelir ,1 iine-i I.eUiliun, sumli) kiiIip;
I'ltMililiif, 10. "u a. 111 ami 7...') u, 111. llilile
uliuol, li in : VmiHS 1'iopI'V iin'oiiinj, i'.u p.
in. In lit la it, ami inUMoiui," alllainu 111U1I114,
en Tiirtiilif at 'i.M and ",'.n p. in
I'nllitl HtaiiiilliJl diiiuli, ll'ii Lipuii.o an'
mic- Prriililn' lij Hip p.i.toi, llet. ,1. v. tu,.
sinsir, it 10.:) j, 111 and ;.:'.o p m. Siilijopt,,
"Soul Ilpaltli" ami ' Cod'a Pieiluii, Woul."
Sundav tiliool, 0 .') a, in,; .lunii.i lia.ne, I p.
in.: Koj.-i1.11c league, CluUiiiii l.'i.iUatm, (..:,')
p 111 1 prater nntliiv, Wi'ilnutla) iiruiinj, 7 11
Staw are die and all .11 miiihi.,
The Worst.
' I) 11 i .ton liiiut.' that ni.ubii,; iiu. 1 pun
falaidi, lnuiuhitd, luiuilitli and ttr.it.fui hi,
nenoin t.yluii tu .1 liiuii" il.Jl (nay Mvj 1 11
luUIn t-pm 1 1 mtnlnUi.."
"Vcn" an-ttnnl Mi. MciMon, sluvuiilf, "ami
lint lui't tin) ttcuri 01 , It fpniU the ll ;
lUiunii" 'itiiii!(ltin Mai.
A Suie Cine.
Autiioi -I am tionb(i wU iioomnlj na
jual.e nlfhl alter nlKltt, thinking about in) lit
tiaiy ttoik.
I'rlend llotf tert billy. Wli.t iUn'1 )ou i.t
mi ami lead ouue oj it? (ili;ow Dalit Miiuu.
Childhood of Moses.
Exotl. II: l-io.
wMinn. UI1.1, ttilt Mn do vtltli i Know Ini h"r
futlni's piiipusp nml pill, 1 v ulip .p,,i the fee
of Hip 1I11I1I If -lie hid dune m u.t u,i moiiIiI
Inn (omplilnrd. Hut hu ttautmlt In .11 1 would
not miki iiny rill to I.c ilntie. ,shc Iml I'uiu.
pixtnti tt I1I1I1 M.oi railed he , ,,,p'j (,.,s,
llot.' title Is II thi.t mpiv linn's ili'sliiif is
fhapeil In- 11 Milium a mother, -i tilfp, a .Ijlpr,
11 rtlmd! Ill Ihls 1 1 tie I, liiotiuht 'lotn (lie
Idslu'it pl.lie nt tlil't, t.ltli Iiiimii .mil Mf.il'ti
to ilu ttli.lt llCPiled tu I lion,., tli.lt ,1 lldiiptv I11V
I11I4I11 he .1 to-1 fi mil iliatli an, I piipii,.,) fr 1
1 inn . ili'litiuiii'liel In. no 1.
MUIIII.I! in.ps 7 ui.il ! llnttpiii kiiiil llio
lieilt mid lioitrwi cniiious the Inml no mi
1 ins for 1111 liii.mt ns li'titltii.t ,i itj ohh luotlin.
'lime 1,111 he im aiuli"' ( iluiiliy lint to Ins,?
tills liiltn il uilllillilli, ttliii.fi Int e I'Mppils Hilt
of nil 1. lliu- 'Ihls ilillil, ilui.ii I'nun i,P p,,
luut Iip imIoipiI In tlio lutliic alms of Inr tthn
tttlli fomte-L ulIi it Inn had Him fir wniilnil ttilli
Itlnlcier Inlpii.t and pn-iitn it fi0in liuui.
Mlie Ini'thod li tthkli this tt 11 iIoiip .ppins to
line lii'i'ii plmniil, nml .mailiir amur, a 'lupr
MIS llppnilltPlI In I Ml Hie Unl plni. Mill mi,
ttho hid linn -t.illoiipil iic ir lit lu Milili i
ioiii- of Mciit', (.imp prompll.i tmtt ml at Ihe
oppoilune Im. 1111 lit, mil .i-l-pil ,1 1 1 1 . 1 1 ' iv- m ,.
mall r-lionltl he liloiilil as i mn,.', Ihe Mmi'cs'
Hon ttns wisp. u Pitt liliin ttnuiiu ttn.ilil till
tlliS lllllll'. lllilllCl (lllllll chf Mill tllU ( illlllll"ll "
of tlic illll'l .llnl t)ultit' it In slmnli 1, lilt
Mill 1 ill was ttl-i cumuli lu add (hu llio mh-;
cliiiulil lie iiiiplo.iiil. mi (llll Hie lulip -hoidil In
I0114: lu I'liiiiioli's iliiislilrr.
II V III .1 in-p tu. Ihe u.'ipstiuii Mas .11
teplt'il, ami In .1 -hint Hun Mlil.im iippeunl
luitiiiiK Iipi iiimliPi. I'lolnlily tht Iioiik nas no:
1 11- ili-Iaul. II is nllult tain t utiinpi ,m
li'xilplli'ii of tin tt'iii' when the piitiu-s nut
this llihtptf Mum in, in to p. nil. u Hi.. Itollnjs
of Ihe l.tlll i- -iinuuoHPtl to a niotl,. r'i -in lie
Phaiaoli's iliiiulitu i-iti jilini in-liitiiloii, whiMi
wile pioiuptlt iiill'ittnl. 'I In- mother uctittil
Im own ilillil .iiil (nihil it ,iu n home, -iie
leii'itpd il in tiu-t. Iniiu unli'iiil tu mi -e il fi r
tin' luiniM Its lift was Hii'iPlmo lu lie jiio
tttlpil In total ponn. Monoui, all this wis
tu he done f.)i tt i'p- tihiih tuiu pliilson. Mini
ion-hill llirii' iinilnl in piiioho this ilniio- .ml
BLACKBOARD LESSON HINTS.
By Rev. Robert F. Y. Pierce, D. D.
Pioiu Author's Notes in "Tin MmJiy School Lesson lllustr.it jr," Mb'isli.'i by II. I:. Kevel
A. Co., CliiwMgo. III.1
of. 17 Hip I lultlliuoil of M11.-1S. 1, li.llil.
(iuhlm li t:liain up .1 ihiltl in the it it he
s-liuiihl jo, and wlipu lie is old, h if ml
ill ji ut from K I'l., -.ii (1.
-u mtni uhcii Cod Mill pic-ml the It ,1 m of
a iiiti in 111 01 naiiiiii i) (he M01IJ lit Ikhis
iti'U lnht mod I tow. "iiaii',ely te' MOinlt ron-ly
Cud ttoik- Willie l.i.laui,(pis "tlouljle (ho tali
of th" Itllik-," (.nil 1, ttJlelmiR otPl Hip liltlp
i.ickit of lii-liin tthrrc -Ipojis Hie infinl ilnld
ttliuli shall lipioine the ;ipat dplitinr nt 1-i.ul.
Cod ttjtiliPs ttuli internal iaie otor tint wliieh
He hi, rieitid. "O Lord, thou pii-nu,i mm
.-nil hea-t." 1'-, xti:(t. Mlie gieat Cud, in
limle 111 His po'ter. mI-iIjiu ami ii-oinu-, cni
tiuls the tune, mid nnlt'is (In dp, tin; uf ,i
thine' Mlie Inml uf (.ml I, tio niori pli'ul)
Men 111 lontlollin the RiPit ik Midi it, pinion's
liuhl lor the pip-eitatlon ut lllp, f li 111 in ion-
: HER POINT OF VIEW f!
IT s f.ltl" VT tnlii'.ic lu ..in -unpl.e.y
uiclii'sli.i's ipmlitioii 01 stn,,nrt' unlml-lieil
Mlnpliuui the oiliu night tint the nitdn 1110.
impatient fot tlio toniiiu' ot .tin idi, .-hoiild
Miildcnly lie liu-hed into Hip dupp,t i-ilr.i c
as the c-ollly -ishini nulp, of the In-t mote
incut in-e mi the air, te upie all jiioud 01
mn oidiPslii Hi it minute, itliitoitr nut lute
linn oui lack uf apiiierliti-ii Infuie, Mlie ten.
del pithos ui Hie llienip K:ate 1 mh-p of p 'j 0
tu Hie ta-t tluon's:, unl In it- uielv poetic
spiitimeiit bOinilioti piepind thr imotiuiii (f llio
llslnipis for tlio tu iin ml. .us piosMimue tililih
lias to follotv.
Mlieto tti, hul one i'pio,-uii tp-tpiilit ie-R.iulmi-
Midline .Nohlici, mil Hut Mi, 01 the
iinno-i delislu in hu Imply pei-onallly and
ttondi mil tolie. llm hhe 1, ilu iiiu-i iiaiiom
in hu i-t iru pip-incp ol any one in the tint Id
in ilie imitiiMl upliiloii. -he ha., i-mtj lu avion
pfople 111 uti'iil CuiUii, but nun, he i-nitl,
)i .leid.it, did hhe injoy an audium- niuie Hun
mi Mluii-iliy iilihl, iietpr Hint tutli mine 111
illettnl .-imiillj 01 itilioim.
JI a. limn .oi.lii 1 1, ,1 tliMindant tu (uitciu r
L'aiiu, of M11 II. mil lenntiu, and ,il-u licloii.;-!
lu tlie finuly ttliuli I'm- Milu stamli,!, m hit.
tuiy and livciul. Ono nalics that in Iin- i.no
lliK.il'e 1110.111-1 inuili, for one ot in r Noiton
'iliiistnts Mas "laed tor lii aliilitf." As to lir
mii-k.il 1 1 Ii ut tlic liu oitin lie. u Iipi tl tu .sit:
"WoiU nit .ins Mitioi. Miny Into in the bisl'i'
nini' a, meat toinl hills a, I had, Mam line ,n
mm ll 1, ilin.il (dint, but I li.n c ttmlul." Mint
Is till) (.lie till bt.mil on her pioutl rmlinii'i
tndit- ami look abote ami 1'OOinl Hie llllli
pioplo ttlm slatted out ttitli liltaul.ii'e, in Hi-lr
fjtui'. Mint I- ttlif iod.it- I In t r .11, im falut
little M.H.s tl-in;. cm tlie hoikon ttliu ulll iur
be nblo to tJl.ii Iipi plue. Thai 1, niv tho
iii luiiipio anion; all tin' ttoni.111 nf Ihe two hi,
".V11 one ius.it.tid lint I could hlnc," rho i-i.ts
iniiply. ' Xo oho nautili to nenil ine aluoad to
xtudi, No one tlioii'jlit I Mas a pioillsv, It H
eood tu line llio coir-ilou-uis of )nur ottn
In ui of lie-11 I-t tint .1011 (.id do fiic.it thln' ami
bhill do tl.em one tilt. It U not Kuod to bell 'to
rtirjllnni; tint etery little nmsle niaslrr tell-i
ton win 11 e site lint ion line :i pliriioiuenal
toil 1, It it bdlei to ftudi tour ottn Iiuiir
kiiuttlediP and lt.1111 (or jouiiell the tilitli "
Mjilauu .N'onlk.i liii mi ilill. Inn. " ud, ah,
Iml I am foiry!" tic "aid cuuotly the other
1l.1t Man lid ) iuiiii', 1 he tuy toun Ut Irr Intu
bind in .1 tti ti Ini and unijimi enou-h to
le.11,1 .1 inorlilil llliIotf uttu 1 liiiut, !,-,
Hiuni', lees miiiii,!, It ttill Im iPiiiiiuliiii'il that
liii undo a I mUuoii anen.l.in ami n.i, n. wr teni
or he ml of Ihueitlii. 'fit'i.il )iaip tli..i,l In
(010 the tt is liiaiucd to hu piriiit Iiu-1jji.iI, Mr.
Zoltiii Dome, the i.'uiilony Km;; peilouiiiil in
liiillaiupolli,,
Hon niiai i Im pcipuluuy abioid .11 't,l
as In l.i i- ottu louiitn may Im appiitlatul
ttlicti It is iPiilleil tlut ait illniis ttliitli biouaht
hi 1 uur ileiili's dour ttldlo lu Iatiuloii iien'oil
Midi tMJttiin.nl lime Hut it ttas Imnui nen-i-ai)
to p.i.-i Inilli tins ol tier loinlllloii 111 ml r
to aibiy iuiiiiiii tdilili rain; from all il.-sti
110 in ilu iiiuii ilottn. ll tt.i tor H1..1 aiaiiuui
mioui, uutt iiili'i p loittir, Hut Midline Vidua
miu 111 I.'ilii'iiailii. ihu I'l.t 11 Wautitt'ii opu n
v. Iilili Vktoiia had J11.it if Mho uuxniliidi 01
Ini it-nil. III tho lule ol 1 la m in-1. hul i,e
0)al Il-IUui tll.H H.e Kill r kept lipeiliii!,,
"Hon- Hied MuIjiiic Nuitllta luint In " 'u.
lottitu Hat iiii'inoiabli puloininii . tlie mini
pu si ninl liil tilth .1 lie 01 iii. n 111 the Ion 1 of
,1 1 in I- ol ill.iniuinll fillioiliiullr,; ,1 1II-1 ol till 11
ilul buhl, l.i'Jilin,' tlio ii'.ul lii.nioin.iiii in 'Iii.
luoiids, and ait-pimli.l Iiom a illjiuoiul iiuitn,
Mjilmio Vinllia' jetuli all ttoilh lit- pu,
tnblal kiiil'a laiisulii. siie tvue a let of h m
(ho othci lllghl, ad toil pn.li.llil) ol,.uie:l, but
5011 tliould sri' her pcoil ot fahtiloiii tibu, a.id
lutt the) du adult) Iur luiellui..
It ttas Madame .Ncjidiw'., laiueit nhli tu .1
dottn in a toal mini, inuKrivalli the niuum,
ttlille tin ttJK lure, and plant tue made to lake
JllBM3uFueKRIf9tn9pHR5
IIV
J. E. Gilbert, D.D
Secretary of AmcrlMn
Society of Hc!li;l3iu
l:'JtlMtlotl.
rti'iiic llili lilt tu 1I1 mil iiAi'ttlutii eiiRaiiril ir.
tlie lo one ui Ihe UIuc's ftiiull.t, mil Ihe 1 1 tt il I d
(hit W.IS pioinlnl. Iii" ttliu ilplltpri'd .llnl h"
Mho liipltcd lltl ilillKP lid line nllti'l' nr j
lialip's ttel lie.
MlUI'llilN (pt-p In). Minnie nil pcnpK',
aiuli lit nml modem, It I.K lnin uiiiinilli lie
lli'tnl lint Hie lli .ten. uf life s,,il, H. p )
In Rir.it iitletuis'. Ini im ,t and e.iih HiUdnou'l
Iiml only foeil .in. I tlnllihu Willi nilialilp li'ir
tun. Il ii Ihe p. lln.l 01 I'luMSli nml luipiixsiu'i,
Mho lit I lo boy fioiullip Mle Iml ill thl, well
Ids luullici. (in leadiliii hi. nfiii ,,. ,,Ktli .tt.ii
In' was Inonultt ti mil anil fniitulli adopt il
111 tin' noli ut 1'li.u.ioli's iluiKlitt r. MhciiMfipi he
Muuui ne nullum nun iiiiunuiiuit iniiiiitrtl ill
the Ii 11 idiij; of l.iijpt (it til, '.'ii, Hut he
tnlulil he iii. llllli il lor .in) vrtici' tu vlihli 'ie
mlitlit attintaid lip i.iliiil. lu tntnini; Hiis lit v
itlltion 1 liuiie tins gin 11. lie in 1.1 Into ti"
lelitil ntti' piptloti.l.t fiont Ids filhii, ns th
ti'tts iinl up ho did, Iml li mi il mis thfll liel
a-lde. Ills 1 pit-inotlii'i ( tlipil lilm Mok, ilrnn
out ol the t titer, lit Ihli she not onli mm'
lunnmaleil the 1 liiiim-iaiiirs limit 1 ttliltli Hi"
illll'l i.uii' lo Im, hut .-lie .il-.t enp nl lu r
I. lilll. S,,. f, t ,,. II,,. ..in,, I H, I,,,,,, vlt j,
m inln li 1001I Mas id 1 it nl, hul kIicii hu .1 ,01
tt limn -lie tt is obllh'iiid lu (.HP fot
111 I'l.l.l I IO.N- IIlic an -ome uf llif llllli !"
'nils to lip ilrlltttl Hum lliis pi,ljtP: I MhP
pi lie anil ilnnni,liitnp, of one's licsliiiilin; In
life aie nut lu Ijp 1 un-iil(liil a- tun nil) mirk.
ins out tie lancr. 'SoiiKlinus Cud ra! cs tho
pour In fit anioni' pilinis (l, ilm ii, 7.s). ,
It Is tn.t lotimipiidililp. Ill pi'i-iii, of 1 11 lilts to
tnl.e iniulititi' of Ihe ill-lirs-ps of Ihe inpiue.t,
Hid to In lielptul .mil ilniil 1I1I1, In thrtu Mliet. -liy
("tii-lldil -1 1 tin' 111 it- ltt rniilciid (o all. r
liini'i. liiuii-. ;:. (I uiv 1 ue of 11, In oni infamy
I lll'llt tu he fll'ill( ulll miulloiiAl wltli tli 11 1:,
uitmi'. Out ut 11 any piiil' aie wo all deln-
I I imI ami itnl fur Intuit u,ifulni-s. . (;.j
1 lien i.il-es up flit nils iten uiiou mil (iirmips,
.". II I'n .1111 mil t.iiins tint the ini (hods ine
pltitnl hy die tt I1K11I to U111.11I (iuil'a puipo-e
1'HJIIIP (ht lll.i-t V.lllllhlp fill lis .l(10llli-li.fu'.
lu oulnln. Hip il uli ot mile inliuts tu Itiiure
I-iul I'l uaoli pitpitpti lor ihe It lining o( li.
1 ipI's inl'ii'ii 1
f fiolluu t"ip ail, ofiu-ln, anil m i-itinir mhu, to
llm liinlu hall) s (i) till it loiidus the lie lit 01
I'h.11 mil's dmihtii. (.ml Mii'llenil .lu-i: lie
-inlteis mi Ile .sited .Mo,i,; He .-in, lip,
Ile led M, .(,; 0 UmiI, 11 p.
W.1.1L a (uiufoiiim; tlumulii to th" ihililitu
01 (. d. ' I'm (he lie, 01 Hie l.uiil 11111 lu .unl
tin tiuuuhtnil Hip tthotc ruth, to -Iiom lliui'
M'if -iuiiii 111 Itthili of thofO whose heut is
piiini lottaiil him." i' (h, .t.P). We iriut
liiiome as li lie iluMini licfme Hud, 1 omiuittiu','
0111 imeii 1, ami di'tint In illlil, ami aiilmiit tint,
MiisPltin to Hi, leulci-liip. "In all thy itats
.uliiinttlttlhe Hun anil ile will iluoit (lit pit!)-. '
snci lion- lit nt mo ippie-pnt ttluii of I1iu.1l,
lutldiii among tin ten!-, c't . Mutt on inp lti-KiL
Hip 11 Hue MOsI s, Abine I li
1 1.1 it
and
Hip rc'UP'
Hip mohI,
-iiilitini 01 out-tii'lduil ttliu,,
cod is Mi:it( in 1.."
In 1 tliioiijh Hip (IplletiiP . 1 l'me lliook liuiip
te-teidat. Mho Heithci. liottptti, m.h mi mn
iituiililo and her piojiu.pil ti.in is -u iiilinm
tint it Mas Ihoiishi In ,r le illniiil,h the lulu
Hip for tin pie,int. It 1, pioKilde lliat slip 'till
11 nun to ilu, nit in mil, mIich -Iip mIII be
1 imtiil 10 th- union. In lo't
-lip In 1 imp inilintil vt it Ii the p. .nil. 11- lid iur
tdl.inj abunt phlkos t'lillo he mi-, hpie, and
last lit ilrmauiltil of oteiy une tthoin -he 111 ':
"Wlnl me tlut Ruins lo do uel r" Her in(pe-t
in 1ho f-nhjut took 011 (ho aino tone thai nppcalt
lu m or) hotly el-e, and she tioulil 1 nil to llio
ttiinlotis ottilookin; M'.toiuinpr atriili" 10 -ie tho
i-lii'fr i.il? and pcil(dlt- ip.e-llon: '-llmt 111 ,nf
tteip In tint une. ' Mite, untie thoiuhl ild n
-t inipd 10 oppits, Iiev on the nichl of the eon
cert Ml,. ''Ml tliP-e people, 11.il tliev lud to
tt.dk!"
Mlie liidu- if the,c Imis in if be smpmeil,
at Midline Noniiij', li-lt'lilis Mue )e-enlat,
to liPar hoi dfrliie that lie m.u faiilv 111 a iliill
of iiiitoii-iii'.-s befoip the toupcit, and t lit, 100,
illll'l hu lilumph, in the el cm I Muild, "1 tta, "O
union-," she p.nd, "lint I loiildn't tat one
mouthful ot ihnun befoie auiu,. In tl.p niuioit-,
and," l lint it 1 1 1", "o!i, hoi limilli I ita, all T
1 hid miii (no soiin- "
it is plea-mt lu knot'- that a ttnuiau m uuil
do brat t, i-n ttiul I, in the ttoihl, un,",ilul
be ill the adulation, mitiritul fioiu her bli'j
ldeil, .it.tl her lotp 101 the sunt an vl.lcli itlie
lolluM,, I oni- mat .-li" sini lo in and 1I',1ii'h mir
can- -aucy Hi ,
A TOIWADO AT CLOSE RANGE.
Whitt One of Them Looks Like 300
Feet Away.
Imni the Aiucontli Smiul.iiil.
Then whs tt iV.it'litl itoi 111 in Ihu loif
IuikU ye.'itfidtty fon'iuum at 1 o'clu'K',
and ti Kioat nitttiy tit'os, homo two jVpc
in liliiinptor. won pifliPd up mil ol' tlio
Rioiind ninl Ihu led into tlic n Ir to ho
dithhed to tho eat tit iirhId with leii-Jili
I'oiTp. As far ur can ho Ipurnctl, (heir
was 110 losf of life. The storm spent
its liny in a palh ahoiit 100 yatd.s wide
and tttn miles lony, it Is appiovnn.ited.
I.ffi H, AVild, manager of tlie AVmI
tuii Union TeleRraph eompany, of uu.h
ciiy, and tirynu Irvlno went to HurnU'o
K.iltll'day ilillil, and .tosteiilay niniiuuir
cuu'asi'il a team anil diovi mil to
HoadleyV plati. ahoiit lour miles nml
ti half up tlio lott lauds Iiom Ilernlro.
They weio 1 hull in ii in lloatlloy's (ahiu,
when SI f. Irvine loukeii out of the win
dow to tho west and t eiiitu ko.l that he
saw tho hliti'lipht I'lottd lm ovw lieln Id,
Tlio nioritliiK liad lii'i'ii iiettiil n, id dil..
xllim', Tlu otlli-r Keiitlt'iiiPU linilfed ihi'
inuluous itpiioni'tinru of tho tjliud; haul;
til 1 loud in the shy, hut paid mi ,il
lenllun to It until it hetiii to spilnlili',
when a KU'tU Kitat of ttiionn wind iv
.liilmlid tho inn ty m lihlu ot llio liimi-.
C. lllllll.
Tlio i.ilu I'i'Milvt'd Itudf Inln u linil.
storm ninl m (i 11 Ihu Iniisi'hi liallsiiini's
that any of the men ever saw pouted
down in a Ihie.iU'iiiim inannor. Tho
roof ol ihu 1 ahiu was liiiulrnn.ito and
tin liii.udH wetu lent asunder nud ffi-iiu
stouc'h rallied and pultul ilnt.ii upon
the liuui, hounding luii I; tuwaid Ihu
(I'lllnu tloli'iitl.v. rllll ihu I'lililu tins
not in Hit lui'lli of tin sinini, iur .Mi.
Wild said lie 1 ilillil sop the lu libit- 1 s
eeullon It wan doliiK iu-iiu-h ihu iii.-K.
100 jaidb dlsl.tUl. Ttei'S neie loin up
ami dashed In Ihe Ktoutid and tin ttliu!
lli'ted llieni lilyli into ihe air and eiii'
lliil llii'in hum I ill.it. inets, It it. ib
feared ui the lliuu that nll lliu men in
the i'lililu would lm ilu.-licil Into eternity
hy the t'atasp twister. Hut iiulliini,
ntoii! than .1 haul liullsioiin siiiteK tlie
I'lthln. The slsht was atve-iuspiriiiK.
- Furniture
For AH Purposes.
This large establishment is an up-to-date
Furniture Store in every parti
cular. Everything that should be in a
modern furniture establishment is here.
Our six large lloors aie completely covered
with a grand display of the newest, hand
somest and best known in the art of
furniture making.
Furniture for the Home,
Office, Club, Bank, Church, Etc.
Can be secured from us at prices consistent
with the quality of stock desired.
Hill & Connell,
121 North Washington Avenue.
Delaware, LttcUtuvnnna and Western.
Ill liner I Not. .',. l'Ml.
Tijini leato Miantnn fur .Nett nik-A J 10,
".!'i. iiiil, 7 'i0 and Ionia. 111. 1 .'.4 ,. ::. u. .'.;
p. 111. Iii p't Null, and l'lulidelplili -T.'U,
10 Iii a, m.. and 1'.' li and .1,.," p. in. Iur 'luln
liinni M il lu p. lu. I'm Iliill do 1 l.i, n.JJ and
'i.nu a. 111.; l.ii n.iu and II. "1 p in I'oi liina
hamloii and it ij uiloiH I'l.'JH a. 111. ami pi
p. lu. I'm O ttiuo, '-.ii.iiu-i' and I tu 1 11, tun!
il 2J .1. 111 : J..ii p 111. t)tttei,o, tiiuio and
Tina nun at ! -IJ a. in. dillt, (upl Mind it
I'oi .Mo'itio-i UtKI a. 111.: I. Ill and i,,i) p m
Xirhol-on n (uinmotlition l.tvi ami il r, p. m.
Illoom-lim,. illtiflon I'ti Notlimiu'ur ilmtl, at
ii ilj md lu.oi a. m ; l.ii and il. Id p. nt. Tor
I'l.t month, it v lu a. in ; " 10 and n.OU p in.
Nmdiv 'lianis -I'm m Nnk, 1. 111. ,M.i, ooi
and 10 Hi a. in : .'. ll', II. II p. 111. I'ui llullalo 1 li
aid (1 11 a m , l.ii. l.00 and II. ui p. lit. I'oi
lliiiiih union .md it i.r t-talion, 1(1 "0 1. m
Itlooui-lmiK Diii-ion l.ratc mnloii, JO ill a
in. ami (l.lu p. 111
TiioH tt.tH Init llttk lislilniiHi and
lliiindi'i'. Tlie loatinis- in tlio tfps,
w liusc niiilcstlt lioaiity was bpinj; 111. ir
li'd and 1 flit, was dolotully siiind -mil
iiiKpiriin,".
Two liiuii iliuti 11 1 in tlip miiiii tlf
tci'it ininutott later and said tin inad
it.is litoiallv t-ttuu'ii with lioe.-i. Tliuy
had si'ttiti'd ."hoi tor in a i'rev.i!sip and
en linhiiil. They saw a tvluilt hill
side drniided ot its follnKi and ilenw
qtou'tli nl tteet-. Sonic of llio tr"is
itctp tip.nly tlneo 1'ceL in diameter and
they tvetp piled indi'-i'iiniiiiutPly upon
one anothci'. Tiitic moip at least 100
Hrinnil, staltvait piiip.s dashed into a
heap in iiliont ttto ininii(i.. The ii.n'oc
was iiu'i Ililp in hi'hold.
THE SULTAN'S TREASURY.
It Is Filled with Costly Ai tides of
Gold and Silver. Fiecious Stones.
Coins, etc.
I'l. .111 the 1 oudoit Ini -iij.1i
Iteecntly the sultan K.ite peimis-kui
to tin ollleer or tin I'.iitislt sloop 51e
I in . ... ..1. 11 .1... 1....... ..t . t 1 . . .,-.., .. ....1
inn ur itii im- itiiii'i 1,1 , 11 t.,i-ttii ,, (iiui
palaees, and to t.ilie their Irlends. 'I'lii
ollieeis asked I In ir lomtades of Ilu
l'oiei;n M'.iishlps to join the pait. as
well as many vKiiois. They as-semlilml
in tin- HeuiBlio jiaukns, wliete they
ttcie met hy an aidt de tamp of the
sultan, Tin lieastuy (om-Isls of thtte
liiiKi halls, lull of all soils of pint Inns
at tides, hul, tiuloititnaiely, the light Is
so had that a elo.se Inspection is al
mas! ImpusMbk. At the entiaiiLP a
splendid throne, c,tptun-d fioin tip 1'ei
slans, is tho lirst ohjett seen. It I.-- or
mass of peails anil studded all over
with pieeiuiis stones. The Hist hall Is
(Hied with a vast collection of sold and
silver 1 tips and plates, ancient stone-,
jeweli'd dunKei. Minnie, knives and
suits of aimor, Tioin thr top of the
second throne lianas a hujio iiii(i,ild,
wltieli looks too kirsc to he leak ('as, -1
iioiiiitl tin ukiiii luiitalu mcklaies,
hrooehP.-, and iIiib by hutidivils. A
dress'ins table loveird with pe.u'ls is
exeeediiiRly beautiful. Aiumiff this
mass of trensmes It Is rather suipiit'
Iniy li Hud such articles as modem sil
ver-mounted iliesbliiK Imrs, telesiopes,
photosiaphii' taineias, and iteu a e.n-n
of r.tKois. Tlie next hall Is Riven up to
sold and silver ornaments and hltip
china and lovely sets of coiiVo tup
holdeis woiked in sold and sllvei and
pieelous stones, with a in.iBiilllcenl col
lection of inamcled topper lioiil-.
AmoiiK' the ornaments wcic many lot
maili' out of the most pi ci Inns 11111
lerials. Tlie hotly ol one Utile doll ias
formed out of a slnule peat I,
Tin tliiiil hall contains tiuuiit Iilc- nt'
loins, Xo attempt has bet 11 made in
chist-lfy them, hut they an boautllully
111 ranged lu laire uim's. No olllelal lu
the tieitsui', not evil! llio Rliaidlans,
stem to know niiMlilny ithout the hir
liny of the aitlcles lontlded to tli Ii
1, 'lie. rioin the treastio' the vlilims
wne led to the Il,idt4ud Kloiili, it .small
piiliu ti in llio Sei.tullo Kaiileiif, wIipip
tho Millan always spends the day on
tho only oetnsloii in the year whin lie
"ilslts Slamboiil, It i- a sem of a build
ing. The walls iiiblde aie nf bluu lllcs
and imlii'ti pauel.s inlaid with mother
of pi'llt I. all III'' fuiuliille bell.R lllillle
in niiiUh. Tin v iiiiv then londitiled
to a leinntilit of the old tseiaullo pal
me, ami riii lefu slnnents, whiih
iiiiislslid of lose-liaf Jtllii and w.tlei',
followed hy coffee, hroiiKlit In by t
teudauts wlin ttcie 1I1 lipid In shawls of
Utl satin cmlunldt in! with gold, Tlie
loffie was a until illi-uppoliitiucnt, as
eteiy one epecled thill it would In
H'lted in a set of Jeweled 1 tips, similar
to Iho.-i limy had seen lu lip- iieiisuiy.
iiistiud of this. It was sdtcil in ihe
iiiuuunueH 1 liin.i.
A Winning Game,
-in. .11 ilm unjoin null) 1 iitaiii ,ti. 1 j i,
t 1 in III hall l.i't Itl'jlil.
1 "itnu tljii'-rtli.il dial, tun litilu i.i'ul (
-mall li"- (Iml'll.i) I In-ill I .ton kl si'iir m
tin l-l.il Ij 1 liiijlil, llui'i ttliat
ioiii, ti.in Hill, nut'- u ii'iail.i, 11. it 1 1
I.. . . .111111 on 11II1 .lull
-mill (lo 1 uttiili'i 1. 1 .i 1 ti, a I., .
Sl.d I t is iliul tlilttil ill I 'ii I ptti.ii i.t
I'. - .
Onloii3, for Infitnnce,
ttiii a man hat, Imhi n.urEtd ilitiui s, in ,,
In- ttilt lniiu lu ill,. ot 1 iiutlij,iiit I niii'; tu
ei ttliili au 'si on 11 in' UiliU'in Id n-.
RAjLRJIIMEJTABLEa
PENNSYLVANIA RAILROAD
Schedule in Effect June 2, 1001.
Trains leave Scranton:
0.45 a. in., week days, through ves
tibule train from Wilkes-Barre.
Pullman buffet parlor car and
coaclies to Philadelphia, via
Pottsville; stops at principal in
tei mediate stations. Also con
nects for Sunbuiy, Harrisburg,
Philadelphia, Baltimore, Wash
ington and for Pittsburg and tho
West.
9.38 a. m.. week days, for Sunbury,
Hariisbuig, Philadelphia, Balti
nioie. Washington and Pittsburg
and the West.
2.18 p. m., week days, (Sundays,
1.58 p. in.;), for Sunbuiy, Har
risburg, Philadelphia, Balti
moic, Washington and Pitts
burg and the West.
3.33 p. 111., week days, thiough ves
tibule train fioni Wilkes-Barre.
Pullman buffet parlor car and
coaches to Philadelphia via
Pottsville. Stops at principal iu
tei mediate stations.
4.27 p. m.. week days, for Hazleton,
Sunbury, Hanisburg, Philadel
phia anil Pittsburg.
.r. n. lit rciiiNsoy, On. Msr.
J II, WOOD, Gen. l'j. Ajt.
Xchigli Valley Railroad.
in r.tiLct Juno e, nun.
'Irilns Kate suauioti:
I'oi l'lilUilclpliii and ."tun- York til P. A If.
11 IS .1 1! I". 1..l U !13 n 111 "n.l ' 10 t .If
J (lilac!.' lliamond llsine-), and 1I...0 p. m. ' Sun
1 dat.o, D. . II. II. It.. 1.5f, S.-n p. 111.
I ... 111.11 it .. a.. It.. ,!.... n..a .f.....t
I Ul ll IlllU II'I'IMI ItU.lllUII Ullll tlllll 1(141
points in Hie tod lesions tla I). & II, 11. u.,
li 13, L'.IS and I.J7 p. 111. l'or I'otlstillt. O.-ta a.
111 . L'.ls p. m.
l'or Httlilthrin, lla-ton, Iteadiur, Hiril-bui
and iliii(lnl mil lint ill lie i-tatious tin I). & II.
II. It.. Ii.n. O.'S 1. in.; 2.1S. 4-J7 (lllack Pla
in nd i:pic-s), 1l.:.0 i 111. stmtlai!-, I). & II.
it. it , i'.ys a. tu. ; 1. "''. S'- p. in.
I'oi 'limkhanmiih, I'ottanda. l.Iniira. Ithaca,
fit ins, 1 and iiiliitlpil liitciniulute i.intlom, 11.1
1) . h. k W I! It . .ll J. in- 'Hid '! Ill p. 111
I'm (icnetJ. ltoikclfi, Ilniialo, Mjau Iall,
CliuoEo nml all pomlH net, tia I). .. II. It. rt.,
7.4s, 11 0. a. in. I'"". ";-! (Hl-ii I, Diamond i;.
inesl, 7.la. 10.11, ll.Jill p. m. Siind.ij, P. k II.
1! 1!.. 11.17. i-.-H P. "I , .
Pullman pallor and -lnpiug 01 LiIiIrIi Vill-y
1111I01 Lais on all liains helm en Wilkrs natio
ami iNV'i oik, l'liiliili'lphij, ItulTalo ami Sih
pi 11, ion PritlRP.
1101 UN' II. Wll.nril, Hen. iipt., Sfi Cntlaml
slliet, 0tt' tilk
fll.MH.r.S s. I. l.i:, I, on. r.i.. i,'t , 2i5 Corthi'id
stieet, .etf Vuik.
A. IV. .NOM:IACIII'i:, Iin. I'a-i At , South
IlcthlolKiti, I'a.
I'oi tickif and I'lillmin icitt.ili.ini apply M
T09 I ackuitaimi at ruin, Siiauton, I'a
New Jeisey Cential.
St itlcuit In V'tr Voik l'oot nf kihcil.t klrc.'t,
s 11 , ami South 1'in.f.
Sinniiiii Aliaiui'iient lorirotul to Ot (. 15, not
'I ulirs hit'' S-initou fot "sin Yolk. .Nt'i.uk,
i:iijlnlh, I'lillad'lphia, l.e-lom 11,'thlrhent, AI
ltiilottn, M im It ( Inml. and IVIilto limn, at s.y
u in, .Mill'". ' '"I 'II,0,!' i"1 P- m. Mil
lljth, i 11 i 111.
I'ui I'lttsioii and tMlk", Ilaiit, -,- a m.; 1 k
and 4W p. in. sunilaj -, '-' IJ p. n.
I'm llillltnoie and ti.i-ldnslou ami polmj
South and tVrsi til llelhlehi'iii. .103 a. 111, ur,
and Hl p. in. f'lindif. '-.(" p. in
I'T Lulls: lir.inili. lK"Jii (Unto, tti , at 6 ',1
1 111. and I.HI P. I". , ,,
l'or Hiadinj,'. Lelunou nnd lljiiUi.ir?, tia ,.
Irntottu. eO'i a. ' -"i'l I"1 I', in. S1mrl.11 1,
'.' 11 p m
l'or I'ottnille, t5.''' a. in , 1 10 p 111
I'oi Mountain I'alk, S jj 1. 111, 1 PJ ati'l i i)T
i Hi
'Ihrnrsh tliku lit all pouiU cut, toulh anj
tvict at lotlc.t laic at Hu .-'t.lllun.
C JI IHIIIT, Iiui. IV-t, st.
W. W. WKSt'., .lit,, licit Su'it.
Delawaio and Hudson,
in i;irii.t .ii'iic 0, itioi.
'liain, lor I ailioliilalo hate muiiIuii at bio,
F.W, til, IIH-S ' ""! I'-'"0. I"!'. -Ml. 3.").',
0 "), O-Jj, T.TiT. D.lj, 1I.-0 i. in i l.lii a. 111.
'l'or lli'iicdalf and Lake J.odoir;, O.VU, 1D.I3 a
111.; 1 11 and fl.J'i P. in.
I'oi Wllki'vlUiii IM". 7 15, 111. P5S, J0.'
a 111; I'.lH, 1&, 2 1S 3.."l, UT, UlO, 7.1,
10 41. 11.'.') P- "'
I'oi I.. V. It. II. rolnl.-0.l-, D.OS a. m.i -i-,
i IT and Il.BU p, 111.
l'or IMiioltJid.i II. II. I'olntj fi ll, 0S, .Ms.
a.ai and ul p. n;.
l'or Mliaiit ami nil poinU north 0 20 1, m.
an I y'- 1' in
M'.NinY 'IIIAINS,
I'oi talliolidJli'-S.i", H"-l . Uli S.il, .IV,
(.'ii aid Ul.iJ i m.
I'm wilkr llitro-11 !.s a. m ; 1.' 01, 1,J, 3,n,
0 ,:i nml U p. in,
l'or Allium jhiI point'' noitli .1 J" p. 111,
I'm llnnifdili and Lake l.orJoif--S DO, 11 JI
i. in. ami ." yi l. in-
Now Yoik, Ontario ad Western.
lu iltut 'lue-ilay, Swiil 17, Iml
1 NUIflll 110I.NH.
1 . . . 1, 1 .. ,1 .. 1 . . .
,,...' ..VM... .lllll.
r-uautoii. ( aihondai", ulnJ.
.. 11)1,0.1, 111 II 10a. 111. LiiiW -'
1 miiis
.No, I
Ku, 7
o.IDP in. Ai. l'jltunijo.in' ni'
.-OU1H ISOl'Mt. MJni.
l.l'Jtl Iti'ltC ttilli
tuU.sia. tadnnitlih.. m,
tOla, in, 7li)j, 1,
.. ... . '-' Iii' ui l.uili. 111 hq. "
Vl'MMS OVA. VHUII lillUM). '
l.i'jtf 1.1'jti' i,
Vu.
Nil, !
'Iraiiw
,Nn, U
No. 5
tianioii. 1 aiiiuiiuau, farjuula
fcUla Ul lIOi 111 le.ijT,''.'
7.U0 p 111 i. aihondai. r.m ,.
...ttlll lt,ll.. I, "I, 11,
sill' I II It'rt'iiir,
l.t'Jll l.fjtl
I ad I'N. t'aihoiiiliii.
U 7.0i) a m
. Anliit
11. union.
r. i j, m.
".iip nt.
Itu. in... 1 i' ", , ! ur. u. up in.
Tuliis Nw I '" ,'',' "' ""' " 'i umidiii,
iual.it lllllll liim '"linn Hon. mi Sot j,i; (j',,.
Hiddlituttn, ttalloli, .Nultili, Ootid 1, 0,iii'j
. I ..11 ....la. I J. 1. . -I
4 Ml p 111 I (ill l III
Ml. I. II
n.,1 iiII iiiiinl i tii.l
I'OI (lllllllI IllH.IIIUl OH
J. I Will lt0. I
J Ik WJ.I.sll. T I'. A
c n-'ilt In kit atnl'i.
I' S , New ,ol.
Siiaiii'iii, pj
Erie naihond, Wyoming Division.
Tuiu Iur Ntiv Yri'. and inlninciliiln polii'i
li'jto biruntou ai (ulluitot 7.-U a. 111.; '.'.25 p. in,
Auvjli -I0...i a. 111, 110111 lloiiCsJalr, llittley
and liuciiuullate liolnt-i; D'iO p. in Iiom Ntv
Veil iuiU inlciliicijut; I'tiiiiti. u banddj- mini.
I
'
S
V.