The Scranton tribune. (Scranton, Pa.) 1891-1910, October 21, 1901, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    wmwm- rcTW'M:' ' ?FPSr
r -Vj,
..". .'j.r
'JCJP' ."-
it.
HIE SUUAJNTON T1UJ3UNE- MONDAY, OCTOIU3II 2.1, 1001.
6
ssspwplpw
foiamfllinfi I i
blGGER
THE MODERN
try
sam e Bri!liant,Clean,EasilyApplied,AbsplutelyMO!ess1. yeti
PRICE FIRLPKUUr I
OPINION IN
THE FEE CASE
IT WAS WRITTEN BY JUSTICE
MITCHELL.
He Holds Tlint the Census of
Lackawannna County Was Not
Legally Ascei tallied Until the
Census Depiut incut Mntle Its Kb
poit to Congiosu That Was on
Dec. la mid Could Not Affect the
Ofllce Holders Elected on Nov. (5.
Tall Text of the Opinion.
Tin- opinion of hi'-ih .Mitt hell, m' ihe
Pupi-eme eiiiirt. in I hi Jii' i mm- is kIu'H
below. Thli I1- tin" iiim' Unit uin ill-,
titled ill Ilill:uli'lilil:i mi Oi'lohi'i- II.
The 1'iiff was linuiKliI liy niMi'l.'t At
torney V. i:. l.i-wN in tlftei'iiiliie
whether nr mil tin" i iniiit, (iilin'i-cli'(t
ln?( November should icit'ivo lies or
Mtlni'.. The Siipmni' i mil i dniili'il
(hat (ln tin' I'liiiliiil Ui fee'-. Tli"' l-
ell-illll In Of ftleill llllpnt tltlll t', us It lip-
lilli'S tu l.uiii'.isti.T mid WV'iiiiiiri l.unl
i iittlltl":-' (IS it 'II ,-i.i l.:ti'KiiM,-iiiii.-i, llii",,
ino, hiivlntc li.isri'il inln die l.ii-s of
."Hindi's having a iiniiilaiiiii oi' oir
I .".''.Mill Willi 111" lll)liSlllllK of (III- l.ist
cnnsti'-. In tliN iiiuuly il i i-ju vj-oni.- an
mil lay of neatly a u,i il -i of a million
ilolliin- liy llii' 'utility.
Jlr. l.iuis tt.is ii'pr. -i'iit'"il lij Atlor
ine V. .1. I la ml In the i otii'l ol tills
lounly ami li full- tin- Suinviiii' i mirt.
Ho Mas a.-lsti'(l In tin- oial iii'Klliiielit
lielniv tin- Supiiiii" tit 1 1 liy .lolm il.
.lolilison, of I'liiliiilelpliia. The enmity
was ii'iimsi'iiti'il liy fnnner .Indue II. A.
Kniipp and I. 11. I5mn. 'i'lio opinion
lollous:
Nil l"i ,'i i r iin h' 1 1 .if i i i.. num. ii .m
i iilnu tint "hi omnia'-. . ..iii uijiiii; "'it . up
liiiinliiil .ant Ml lliim-tnil 'iili.ilnt.eii-. .ill i "ini
t nfllit- i ill In piiil li -il.tti." iIim' itt.t t ,.'
Illll' it-l If, llill "lm- II ItllllMl Hi" 1 il'll I -. Willi
11111 llll'.llis (I I VI lltlll-J II. Il . .1 llllliilili' III
llio li;:i-l.iiiiii', liiii il I'- ii"l lit'ii'im ilium.'
1 til il Hui-l.ltivi' .Htiilll. Ill (111- ti'-iitil 11 I ,
("i.utli tlic -.iimi' pn-ii Inn ,i- -i. limi ". in imlr
.' ilirntinir tli.il iien t ..mil i iiii.au iiir in
tluMKaii 'iili,iliil,iiii-i 1 1 ill fulani ,1 iiniti
iiiilitnl lil-tmi .iiiii tu'ti I' "i ini -inn .a'
li' limiting tnil in Phil i,li 'iln i i ii ii .-Ii.tll In
i'-.t il'li-lml .i in lui'ti.iii - ii'i. n.j i i' it i 'i 1 1 1 '
Hinti-niil iiilitliii.au-. li I i-- ln'ii i'.iiii It .i'i
1'-tl th.it lit il In i nl in )- i i ii i - i
s 'If or i. if In i nl' ii '! t i i inn at I ! u -
Monday's Oollar-Saving Offerings of
High-Grade Home Furnishings
ONE TRUTH the furniture buying public of Scranton have learned or should know is, that when an extremely
low price is quoted on "Economy" bargains, an inspection of the article, always makes good every claim made
for it. Sometimes we mention prices that seem almost impossible, but that must be credited to our large buy
ing facilities, which cut the prices and profits of the manufacturers, thereby allowing us to undersell competitors.
Our stock is composed of products of the leading makers only. Goods are marked in plain figures and we
stand behind every sale with our reputation for fair dealing.
As a premium for your presence at the store Monday, we offer the following inducements. They are as good
as the prices are low.
A D E5C""T'C5 '"'"" ilepiiilnieni Is 11
VAArt friL. I O Minm-ni'mrui prble tu
ii-. It ropii'pnl llml tiliilntiwit r.iii'lnl Iniyini; ilinl
liiitUr--. -I'lllni; ravi. illll liiiii-clail lliaiiiint 1110
uiiL'iiialli'il 111 the prli'i'. 1 'Him-, .ili"iilnti-l,t I'usi.
Many put lei 11- lu -Hurt tin 111 11 1
35c a Yard
GASH
OR CREDIT
-iitiiliu-il
lh 1111 1 in,
I llJllp.ll'NN
We Have No Branch
1 e-TJ&
Goods Marked
in Plain Figures
LIQUID I
BETTER
STOVE POLISH
..
l.lliM- .ii lun I (.in, i'N ill. t. Ilniillns 7
l',i , illli I om. r-. ipI, : ll.iinlli.t ItHl l'.i .
Tt, .an) Ulilll's Petition, 110 IM., I'm.
WHAT IT VliOVlOnD.
llii- ml ol M.mli ill. I'Vi'. I. I. '' i "I"-1"-illli-
tin seU Inn ."i lit Alllil" II nf tin' inll'littl'
lion luirtlilfi! Ini il.iili'i (.1 muuly nllli i ii" In
cniiiilli'i i ltd iimii' lli.in cni" liilllilliil mill titty
llii.iiliiil Inliilill.ilil", lint iiiiliilliin.itili' ln.nl'
iimMi.n ful ildi'iniliiltiu I In' p'i'lll.il ion l '"'i'
t.f ili.nmi' nl ill-pulr. In Hi' in"' '"f fll if Mini-"'
1 1 iwllli.il Inn limy In" .nit i till li. i Initial' nf iniii'
l.illi.ii, It tu prntlili'il liy l tm ml ."f M.iy . I-'"".
I'. I., in, tli.it Him pniiiil.il Inn iiiiniillnir In llii"
I.im piiniliiiir I'nltiil Si. 1 1 it ii iiii. "i' 'in mil'
tilnp.il iiiiii"-! t.il.r-n litu "liiuilil Iw nllli l.ill
"iilllnil t"i I hi' I'lty muiii'll I'- tlif U'Hrrn r,
iiihI. I tin' uti'.it " il "I lit"' "iimiiinnwt'.illli."
II v.n'il'1 lnf I'i iti ik-li.tlilc, .nut liiM' ii"'l
mm It iii'tilili' If ."ini' fitiill.il- piiiiliinii li.nl In'" n
lilt liiili il III tin' .lit nf liTil. Hill In tin- .ilmiiii'
if nil ItuM.ilhi" iiifllmil, tnc imitl'. in .i (
il'-ipnli' Ilk"' i lit' litfflil limit pun "'"'il ii""it tin'
1,1'iiit.il pilni'lplt' ul lnv, iitt'l fni ."MUili in '. if
in. I of ln"i"ilty. limit eftllt' tin' "tii"limn Iii
Mili. il 1.1 ll'lllltll ' l"l tin" UII-II-. Ill I "'III. "S.
ml. ". litiillliL'. 7 I'-i.i ill!, iilii.nl i lliil, it
V.1 llllll lll.ll till' p.'lllllli"ll of 1011 lIlnilMII")
n.lltliiii; ii iiitmli I" ii.n-liinii' i -.ipa.il" In
"lit i.il i'.i-iiii!, i.ii Pi l .I'liit.iinnl l ilin
plf'l t'llill' I 1I-.U-.
lilt- iiillll U.I- IMi'li'il Ii lint il.lli'l.llil nlll"
Willi li ""'l llllll II "it III"' M'lll'llllk' ill till' i'll-li-
lulu .a wlili li iliiviN tin' lnjl.l.itiiu' In I'-viuit Ho
I III' Jll'lill.ll lll-Hllll. ".lltl'l I .llll lll'ti'tlllMl l.'ll-
- I- iiiil nut iilli lii'i." Hut iinli'iiftnliiil nf ill it
till. ii, ililil .lu-tin' Aiiiirw fiiA: "liii' iiii'n
dfi nf ailiiliil.mil in " iniiiily i- mi iiiikininti
fnl. i'i', pi ii" Il in.it Iii'miiiii- known lliiniisli
till- lll'.llllllll lllWli t.lkill I' Hi'' lllltnl
Iilf." ViiiI ill l.ii."iui' 'mini v -. lili'imnn,
llll I'I.. .Vil, il 1.1.1-1 lll'lll lll.lt l"l llll" pllll"'C
n 1 1 i-ili. iti" n "'t iiiuiillfi iniilii llii- -.il.iiy
,n' ilin ii'ii-n- i tin' 'ml it'l "f p"inlili"ii.
'Iln' nil' - ll.H lln lulu nil' Inln ul .ipplli i
tn n in llio I.im nf IVIiii'ilv.ilni. Il- nli'V.inii
in -Llii' in.ilin- il.'iH'iiil- mi Id"' ii'ii.llltiliui
.iinl ft.ilnli-. nf 11." f-t.if. I,i ii ' li i ill us U .n I lit
l.-l, thi'lituii'. llu ii.niK pu.mil np."i Hi"'
"iiii'il inli'i'plf ili.'it it nlli'iil-i tin-In".! unli ini'
.lllMill.ll.il' "if lllf 11' If-IH I..II. llll llpiill 111"'
-iii'i' piintipli. ln-fnii' (lie t.a t inn In i mm' .1
pal ni tin .'i.il MM, .j tul It- in nil" tin Iiim-"
"I ,i" linn II IIH'-I I"' I -I iliil-linl I't lump" I" nt
I'Ml'i'lii It li'il.'V-. tlllli'lnll'. III. II II 1- ll'il I dr
ill" I.' c.i-1'iii"' "f Hi" i.tft ilia iiiii-i 'jniii'i n-
lp;lll.lt Iilll il- lli.ll lllil I'lllnil .1-11 ll.lill-
ini'iil
r.i.AtiouATiox not xi:i:ii:n.
'llii-t 1- - 1 d'.ir .1- .1 inillt'i of li'tl i".iviiiiit
ilia a "I""- nut irriitai nl li.iii.iiinii. Inn il tit. n
In. '.'.oil in mil! .111 illti-ti itiiitt .id an ohm tin mi.
'llll' lllh'l. lnl.lllll-.ltl-. Ili.ll in. 111 J--11 I" I in
tin' pnpi'l.llnm nf I 1 1. iv.-ii.ii 1 niilnti inilnt.nl
.it 1 -tnlilt l.lln nf .1 lir 1 !- ii'.ii III" llii.tl-ail I
't.il. til -""I It Ml- I IJ.ll . llllll II I- lll.trl.lll-
''linit.ill.l 11 II tin'' :i- 1- -- ill la .ii.".. "tli.il
i- 1111 lir-i nl .Ilin., lv,tj. I .n l..i inn 1 f'.mnv
Ii.hI liiiil'- tlnti IVi.tmti p pt'tnl iiitt .
If tin fit' til. llll unll'tlli'll tlnti it. il 11.
il 'in in Hl;.a.i li "Until .-.tin - at th nntniv
1 1 lift 11 ut -in: ti. i-ii.iil m -l- tumuli iK'li. ill
kll l nl' I i.lllll 1 tuili a Ot 111' V.lt-i. -llpl-'l I
't. lit.i.l'nll Vr" tin nf ft - I'MI ". I li.n i.ll.l
PERSIAN WILTON RUGS o'r.CTS!
-.iiiiii' iluni-ilui'iir.itoix mnl I'lirpc,' ".iitt'l!" v.us ncti'i
nun ,- I'uiniilt'ii-, wiili'h is -n yiu-i niin-li. -r,i
j lii-ln'- In --le with tut lily ol'Hliiiilet-. 1 nn 14! 111! troiu
linus lu tliu Hi li I'uiiii"- ul tlie 1 ir tent lin'ii-
tn In ilotiitt Iiii'il'
ul
$1.39
Garp:t Remia.its for Rug Making
Thcss pieces of various leugtlis are
Iron i choii'c iiiiilitie.s of tapestry carpet.
We also furnish fringe for the
ends. Complete for "C
Colonial Rockers
I liis is one ol the choice, money
saving chances of the season. It's
cvciy point bespeaks merit.
Quartered oak and mahogany
linish, saddle shaped scat, bro.iii
arm icsts, stiotifi and durable; von
would expect the price to be $3,00
instead of
Si. 95
Store In Scranton or Vicinity.
221-23-25-27
32H
rite ntl o( .lim? 27, lytt, I. t tal, nliolltlti't
III iouiilli'1 bf tnoli'.lliJII lJO.lMI ioptil,lllnn, Hi
ollko nl 101111I' iiuilltiu' tlliil iniulin Idr tloi'
lion of a roiinly iiiiitrotlrr. I rury nil 01
I'liniity iliiilllnri In nidi nninlli-i In lie IipM lllf
I'al iinl tniil, mnl Hit' iiimit ttlllmiil Hi" iinl
Iru.it otilroi iltitiii'X llii' Intrn.d? Tdo itltlknlly
l.imiot lie iiticil In' lir.l(lns Hie iiiiillloi-i rn
ofllciii tin tin lo,, for II1.1I irlmli)fi il.in lint npi!
wliiTf lltcrc li no Midi oltlco' In tlm l.irti I mn.
cv. ii'l. . Ihiillmt. S7 l'.i., ::n. ;t.M.
Mill It i. mitiifil llml 11 Hif icntii" mi hlidi
m of .limi' 1. I't'l. lln' f.nl mutt It" l.ikni to do
cttnl.ll-lii'l nil nf Iinl tlilf. Millionl iiu.nil In
Mlirii lim troll l mnl"' known Tlill Mill Iinl
lli'lp Hit' llllliilili. 'Iliflt' It lm l.'ltnii'iHtr
fin r i" iii lln' ifiKiit iinl, nor .i 1111 "iifli Ptfoit
IntUiilnl. illli" ii'MjIii V..I" lnii".il til ill'
nit' I'oirn tncv-i, niillniniltt. tin- iiinlil.intf nf
iliiplli.itltin, id , mil till" I- all tli.it w.x litlrr..!
nl, Hut lltf iiikiiiiiiiiI mily putu lim itiou'i'
totlloltil' tl lllllf till t Ik t oil ullliinil IiviIiIiik H.
'Idf iriini m.i-i .ii- ill.iil l.y lite tiiitllntli'ii
11 .1 li.Kli fot tlif iipiioitlfiiinii'iil nl ri'iur-i'ii .!
tllr-t III 1 rj 1 1 - - niitl li"iiil'il null' .111 ililini'i'.l'
limi uf tlif (ii'l'iil ilfmi iIMIiiriiMiIi Ik i' ptiwini
from nil I'tlnis mnl 1 i Itnllmt IihIIiiih imt i.im il.
Illll a. iti!f I In tin' Itltt'li-li nl tc'Xl-l.lllttn. -' I-
ini' mnl (,'tnri.tl liifniiii.illoii lit litilii'inl In tin'
n iini-i lii.niv nllii r .,illtli i. "-iippii-i- tin' ii'if
u nf l'l li.nl In fll tlliiil"il to iipmt tlic
p. -pill ill. .it of tlio M.iii" dy iiiniilli'i 1 .ali i'..r
:ii nf ,li I, l-'i, in .1 fit.' I, ItiOii, v.n slmiilil
Illli' Iinl tin- 'till'' illllllttllv .llll .I'll vim'-! .I11I.
Tlif f.n 1 M'linlil itppi'.ii' "'flit Lilly ili.it fni I'kltt
i'.n-. I.K 1,.1'iiinit.i lint lint) muni? nv nt 1
1 1. is- In V Iliill II li.nl li'l-nl In li'lnli'; lln. null
tin' "iltt'l.il a-'ii'll.tliani nl nf lln lot u.i- not
Vlllil 1MM.
NUT 1'liO.MPTI.V r.lIAl'IllIH.
It I- iii u' not. 1 1 kiinv Ini";!' Hut tin' ii-iilu f
Ilin 1 . ii-ih lim' nut linn pti'inptl O'.n l.i-l. tli.it
nf I'-n imt li,ttiiiLr 1 1 .- 1 1 nun iilli mmniiiiml until
1W, ."ll.il lll.lt nf P-'ill Lot lilifll Vi"i. 1111 Hip
.iiKiimciit "f .ippilli'i' I'Mi.tiliiinr ilitriiiliiil mi
lllf CIIIII4 M.illlil III kl'l'l In .1 H.lll' "I -ii-pni-
-lim, nr In il.iiun nl di'iim liirn. tl lnp tuiv.v.
fur 'in itt'Mlnlti' pnloil. 'llii- mily i-i.i.i' liotn
.-mil ii.iolrt 1I1I0 lm hum lilt tin .anl 1 . i 1 1 1 1-. i. m i
li. iiilli" it ii( pi tlm IhkIi.iI piini Ipli-i nf tin' l.i w
ilmt tin- l.i" t lifii.iiii'4 .ipplii .ilili' mil (ii'in in
lt'iril 11-1 1 1 t.ii linn t: I .
'Iliomili in !nini nf Hi"' nis liiii'tnfnio ilri I'lfil
dy llii- iimii In- lln' lim.' Mlii'tt Ilin rluiii' nf
pi'lUtl lll'lll ln'iotll"! "p" l.lliM', 111 lofl'lltllf t'
till' Ll'lIMN liiill "tlli'itll inll-lil.'lnl ll till"
pllll Ipll- llf till' lli'liilillH Illll' lll'i'll III llll-
ltiony iiilli tin' 0 -alt l.nu' ii.idinl. 'lln- lit I 11.11.
i'. 11!. 1-. Iliiillii-j, 'T l'.i.. .!!.. a 1- -.ml.
"Ilirn Mi'iiln .iil-o p(ipli'ln iiii'-l iiiti nl itiii-i-
lilt Iii II lll.iui-i- if lllf f. f till' II 1)11111 il pnpil-
l.itinn tlitiimini'i lln- 1 pi'Mlmii nf tin' inii-liln-liiili,
itti'l imt IN li-;:il .1-. I'll. 011:111 til dy ,ilt .nl
Hi IlU'l-llllM' piiMll. Il tlif till ill li'llllill"-. linn
llii" tilt"' "f Id"' l.i' t ill-" jaiMlli- .nnl Mlto --IiiII
o. ul-l'l.. nl lltf It-nil 1 If) 1I1 1 iiiiiln' Minn llii-
tnnk jil. tu"" -.1 in 1 'mi. o. nl. t-. Iljinll".
Iti. l'.i., i', I Ink .1 . .i.i. "lim fat tlm .1
n.lltll ii.ltl.illi- Inlll llniil-.illil llll, llill llll. ilfltl-Inllii'-
ll inii-lltnliniiil lialit I" 1 iiuiln .1
-tp.11.1lt' 1II-I1I1I. Ii"l Hi. a fat lim-1 .-niiiilint
tu- .iialn. nl. ilin li i-n it.iiniil in I'l.K r tint Ilin
lUlit in iv lm 1 rn l-til " inl in I.11111 Minlv
t.. (id mi In') l'.i , "ml. n u.i- Itt-lil Willi j:i .it
-tin tin -1 ntt .1 i.i'i -illnl lint in iiKltt'liii'lit
.1- in poptil.it inn .iiifinnrail ant h -i.iImI, Mntilil
rnl lie nmriliil. .-tunll. 1. muhu "tl nly
Ifuill iii"mn.nl initiiiiil ! in it iiniiiiiii I he
pi ptikilii.ti tl .111 pnliitil.i. intiiiit in ili-liiit i-
lil ll-nltlllU' I" till' lll pl.tnll.U "llillllll.il nil-
f't-. In Hie lultt "t 1 M-l inn li'iil'.l.ilii'ii in' lnif
lm ilmtlil lint lm tit" ptiipii-i'-i nl 1l1--1l11.1l11.il
mnli r lln i.atiti. -nlii.i .nl-, rail ""'mil mii-l
iimiiii 1" il'" 1 l.i 111 uliali tin' I.1-1 iiii-u-i
timt it until it 1- trjtt-ti'tteil In jii"l!n'i 1 b--,
ill .1 M.li-i nlll III llll-ll-."
'llu- innl" nt 1 "iiipi'ii-..ii.iii nf tin plitnti;!
iiin'ir Ptn eiiti-liiuimii . 1- IimiI .a lln ilttf nt
tlm "Ii'i Hun loiintt 1.111 1- li.niiii-; 11 -inn.
-1.1K1I. nl an- ! until il 1- Uv.tlly .iinl ..fli. 1.1I
ll .1- 1 'Llilllil In ll.l.l lllllllil 'lil'll M.l. 'Ill
-mil .l-irll.aiinii nl until .ati 1 tin' li'ilinit
I 1111 it tin iintioiinii tut nt at lln pti'-s Intll"
tin linn il In in ilin .allium tn of i.tiN, niiilil
P. 1 nti-iili ml .1- ,111 .1-1 1'll.iitinit'ti' nl tlio pi.pn
l.itioii a w.t- not 111 til" nniil .it' 'i' 1.11' fir- i.m
Chiffoniers
No bed room is completely fur
nished without one of these useful
objects. If price has stood in the
way of your having a nice one, the
cause is hereby removed. This five
drawer chiffonier of golden oak tin
ish, brass trimmed, is
an excellent 6 value A Ofl
tor 54. VV
Portieres
Wf. liiniil e 1111111) b'lt lim llilost linttlll'.. S I'lUe
Mlllntv ill Tilpmtry PoiIIi'Ii'n, eleiilll n; cllri'l".
hilulit ami Illll ol't.U ire tMillliiulieix " dn.t n
In'line lii'lplnu' lo 11111U0 Miiiifl luillliiN iiiiii'e Ui'iiiitlliil
Price $5.00 a Paii-
lll'll" U'lllllllllUf, I unif, riH'Ufl,
tttll I'llllllh llllll luttl'l Itll'li. I'I Il'll
CREDIT
Wyoming Avenue.
lint llionuli II in ij" li.no ttuiitulcl from Hit" fii
mn Imri'iiii, tlio tnrM liullflln Vint not pi'ml
nr rttn M lilf me NrlHirr I'tlllclllil tr lint
I'Uilr-ier of mi.UdliiK.
f)IT.S1IO.V AT I'H'II.
1 lit? ip.iesllon li iml oiif uf titiiioiniccimiil ill
tlic iiiiprllpo li.n urpifil, i.or of notlrf ot kntwi'
I'lSf on llio pal cf Hie t.ili.JM.ili'-i nr tde fife
ttit. II d of tlio I.".mI .ittoll.iliiinint of tlio
fll.'. L'llilfr llu llrlnl M.ltlltri of lltf I'tillfJ
M.lln 1 1-7?) Vi'rtlnii Sll-"!, Hi.' urul.tiy ol die
Inlrrlor It tn l.iy llio irliinn nl lln" piipill.il Inn
liifoio ininiiF-H, TI1I1 ptoilfiloti "lof lint npl'iiii'
In In" lt'iu'iloil In llio ii'iinn ni'l nf Mmtli ."li
IM''', Iml lifMiiliflf".-i lltf iiii'il" Inni.in -niliiiill
liil In raiinrodi on lli'i inilin I.I, 1lil. nil nfllolil
llllliilili (No. "0) bIiIiir Hit' i.)iul.illnn "t Id'
.liitci In iimiitli", Hill Mt-ii II1.1I Mm n I"""
ill"'ii.it M.ilrniinl, niilijul lo forrritloti uti final
1 1 pnl I.
Ill M'lV lltl-f l,l01 llll" ff.-llltlf lllllllil Ill'C'Olllf
lniporl.iiil. Sri'illtfd". .11 mi nflkl.il ml "f
ilip.iHinitit of llio KiitrmiiHtit In cimnrrtliiii
with uniurp-K, ilili ttii-i prnli.ilil' put f die
linlilli lik-tim of whli i imt nnl tin- omit") Imt
if.'lnr.i nf ilii-titui uml itiitoH nit' I1011111I lo
l.iko 1 nt In-. lim tint . lltf iMilifl ilili' .il
t llllll tlic f.lil nf Iioplll.lt Ion nil tt I1I1I1 Hip
Hl.iliH of l.ifl.an.iiiii.i iiiiuiif tt.H tn I'i" 1 liiinii'ili
1 .ill I'f iiiiililiinl ui li'u'ill .fifiliiliii'il In tlif
pn-.fiil iii-t'. It t.-.i-i lln-it Inn I.il"' In ulTeil .111
lllilit"" uinlci' tlif rlcillon nl Nut ll. (Itllillli t.
Slm.1 ll,l lo., Id Pa., "in; in. it. r.-l. v.
l mini t. IIP IM.. 'Jin.
citlon .'ill i.f tin- MiiMti Act nf M.111I1 Id 1-''.
.iiitlmili'-i tlif iliinlnr nf Hit' n'li-tni nn ii'iiut
In fnniMi lim cutrinrir or 11 -t.Hr. m "I'tf
(lllif nlll. il' nf nil llllltili'lp.ll itirt i'i nun nt"
ttllll .1 It.p n! till' tllltlll-l I.f till" pnplllllll'ill
of lln" liTiltnry t il liin llio JiiilMllrtliiti "t -in ll
I'flini, ll l pinli.ilii.. Iinl l.i itfinmo tn il""'-llotl-l
till' tlllllll Mnlllil If iltfiii'il lllf ilil'f
utile 1 I'f tli-t tnlllllt S.l t.tl' ll" I"' UHtlinll1' llllll
Iii pi 1.1 lm Infi'imillniii iitnl tli.n mi iiltliiil
M.iliiiiitil nf llio f.nlt limn Miih 111llln.it" III Iii'
pinnl.ini.illtiii Inr Id" 1 In Unit, imtilil lm tii'ilnl
.it n lf.'.il .iMiil.iltitniiil nr tlm f.ttt-i tiddli M..11I1I
do liinilinir n pin tor. uml ili'ilml. 'llii ltiJU''r
IniMitu It not i.if-nl in Ilin pn-t'itl 1 .1-".
'Id.' IniUinriit of Ilin tiipirlot' loini i rt'tft-cil
Ilin jiuUineiit nl tli" ciiiiiiiiwi plf H iiftlini""!.
... -
COURT HOUSE NEWS NOTES.
Mlniiift-i 'linkdiin. Hi'iiit'lly mnl Huifiliil.
.llliitr.ilnt-i Mtlitiit in tn"' n-f "f l.li'Willvn Unl'
ntt iilt 1 1 11-t Mini'tl I". Vmk. H'liiiin il mi ntt ml
.1l1111l.11 lm- I lie "loti'inl.ttit. ili'ililiiia lim I'u"
pliinllir li.nl no i.t'i-f lm .nlii'ii. 'lln -int 1
mn' In I'Jittniiiit "tu J plin- nl l.ni'1 in I'"-'
.Nniili I, ml.
.IiiiIbi' .loini I' lii'lly ln'.iril (i-linicniy "n --.il-lllil.lt
in III" llivnrif pun u tllllliS lunllllir I'f
Mi-. -. I.i.i"it, M.n l.m 1I1I .iff.iin-l dff liiitlnnil,
llilulii I. tl.ti H1111.1M Mr-, tl.tilliiulil Mi'kt
,1 illl.Vi.1' fill tin' 'Jlnl.tnl nf lI"-Cltlnll. .-In' .tl
l.'Si't tl.ll llll' ll1l.li.llnl ll."t'l It'll lift- 111 lx'11. 11IUT
liny li.'il I11VII llllll Idl lit 1 lllf t'.ll-. .Unl llill
Iii lm-an lfln-iil Hi 1 111111 ilintf I" liii Mippmt.
Mi-. Itt'lli' siiniill. Mf Until lliiho.f .nnl Mi-.
Ciltllllilil' Illll VM'lt i.tlk'I J- ttitin-ft I mi'
lolinl'lit lltT ll-tllllnliy
RAILROAD TIME TABLES.
Delaware, Lackawanna and Western.
In r.rTfir Ainr. II, 1S0I.
Triln l'-nvi- Siiiinluii for .Nutv Voil; l 1.10,
.-..nn, .'.." 1, V.'"10 '"", 10''' !1' '"! 1--W. ::.ao.
i't'i' .MM iml ''n'0 I'- ln -"n'' 'fM' "rl; mi'l
l'lal.iilolplil.1 7. in mnl 10.nl . 1. 111.. mnl l-J. IP mnl
" r, p in. 1 "i" I'"'" li inn.1 At n in i. 111. I'nr
liiitliilo-l.i'-". i'2-i '.'"' '!" ;' "': '". '-,. 7.nj
mnl 11. i'' p. in 1 '" Hiiita''inittni .iml u.i si.i-
linn- W.V ' "i. -nut i;"' I" i. 101 U-1M1411,
StiKii-f .iml llie.ii.iJ .inn i..i: .1. 111,
iinl ". "2 1". ni. i-miSO, Sii,iui-. .m.l
li.iiti at n.j- -i. "i 'l.nly- I'Mi'pt Miinhi
Monlior- 0.' '! m': ' ""' '""' 7.f' p. 111,
I..1U
lln.i
Ki.r
" it'll.
ul-i'ii .ici'"'iiiniutLili"ii -l.oii nun ti.li p. 111.
Il'uiiiiitdiiu; l!iti-i"ii I'm N.'itliimiPfrl iml. n
0 li Jinl ID n" ' " : "''" ""' ".t"l p. lit. i'nr
Pltimiiitli. .il Mi' ' i"-: ""'" ""I ""'' I', in.
suiiilii Ti.iln- I'nr Nt-tt oik, 1. 10. ,;ii, "i.:o
anl in in .1. in.. '-" "-'' -"nl 5"i P m Tor
Hiifl.iln 1. 11 .mil '.', J- if. l.-t". .1..i'. riC
anil 11 ." 1 1. in I"' HIukIi.iiiiIoii ainl t it -t 1
tlnn-i 'll anil in. '" ' '" HdBiiii-li.irs ili'i'i-non
I.",itf Sinitilim, PMIi 1 111 ami ii. 10 p 111.
I
i 2lli
Out of Town Buyers
Should Write for Our
Illustrated Catalogue
Bed Room Suits W
In-lit is reiiiiirldililn lor lln iniui.t pUn't'-i luiiiilr iiiiii
llnl-li mnl tliu uil ilnitter, t llll ulileh ine ilii"-"r
and I'Olillil nil" life eillliH'il ll I'lilllsts of eiltlll
iili'i-es, Kiiltli'ii link Hal. li, libilily iii1rIii'iU lied
llllllllMlllll'l I'lirVl'll,, IllNll ttlltl'll tvliu .-pi Ini." uml
limltiexi'' ilroNKjt- laei l'leui'li liatel hlitpt'il plain
111 ll'il. eniiilimi iii'Mtii Inriiii Mo: limn nute i u
$38.75
g
YOU? CERTAINLY !
Goods Marked
in Plain Figures
Goldsmith's fc Bazaar
HI
a
No need of long stories. Let descrip
tions and prices talk for themselves. You
know that our advertising is always dependable.
$600 f"i' I'tiv routs, half lilting
"" lini'U. double lil'i'iisled IiiiIk
Ioii collnr; colors. Iiluelt, tun, I'lislur,
navy Kii'i'ii iimi brown.
$7 Of) rr I!"K Con In. butli liali' mid
"'" loos,' llltliiK. Uoiiialiii' sllk
llni'd, ftorni uml tui'ii-illiwii rnlliii's; in
blni'k, nimor, navy mid Inowii,
CO OS for Inn;,', slum and ini'illiini
li'tiKtli wai'ini'iitM nl' llii- most
t'lisliloiiiibli' fin ami of Iiu'oiiiiiaruiili"
Vlllltl'S.
R I I OK "'i' -" mitl I- liii'b foals,
"'' linir llltliiK. niudf of tlic
llnoMi Ali'ltnii mnl Ki'i'ii'.v, strnp
so.iiiis, storm or iiiitfh I'olliir, kiiiii'iiii-tfi-il
11111111;. bnltoiis till I'oloi's.
Bath Robss, Tea Gowns and
Dressing Sacques
67c fov eiderdown dreHHliiK kiu'iiucsi
ct oolii'ti'd I'dues, all I'nlnis; I'i'd,
si'py. id ui' mnl 11I11I;.
08c ""' ''I'l'l'' fldt'idown iln '.-i.i i 11 k
t-iu-qui'S, twenty r-tylcs: all color-!,
with yoke or willors eolliirs.
? 4-0 tn S7 OR ''f" ladies elili'i'-
and liuii-e kowiis: eolors. iilnk, blue,
Kt'iiy, iinl, lavender and old low; hisse.,
;;i to -II.
98 tO $1.98 I''"' y.upi.ors ...nl
I ea (lira its.
Xn sweat j-Iioji iii'iidiielloiiK.buteVei'y
Pfiti'inenl made by the best workmen
under Hie inosl fipjiiuvi'd sanitary
condition".
New Rainy Day Skirls
$2 OS l'"1' -Melton Skirls, with ss.--
' " eral rows of stitehliiK-.
$1 OR I"oi- all-wool Kersey Skirls,
V'VO lailor-made.
J. OH I'"'' llll-WOIll SeM'll-SJUlVll,
V'vo iu nine Skins.
cc na I'm rordiirity skins, "ny
"" " s-tylifch colors -e.iMor, navy
ainl black.
Dress Goods and Silks
in., for twiol cbevlols, US IikIicp
'VL' ttidp.
50C '"'' ""-ttmil Se.-ftep, blnek and
1 olors.
75f I'or .".ii-liicli iii unite rlotlis and
$t 00 '''"' bi-iity Twill I li.ij.'oii iln
and .leliir-f I'loths.
RAILROAD TIME TABLES
Lehigh Valley Hailroad.
In r.llnt .lime '-'. pull.
'1 1 jilt. Ii'.tio -I uiitrin.
I'or I'liil.iili-lp'il.i .iml Ni'tt Vol It t,.i ll i II.
IS. I!.. .11 ii.t", .iml U..W .1. 111, .iinl '.'.IS, 1 '
iHliil. lli.iinninl i:iti'N-i), iinl II..-J1 p. 111 Sin
ilat-, 1 1. .. II II. 1!.. l.."i". S-.'-iT 1 1. in.
I'nr Hlnli- llitiu, ll.lli'lnn .anl ir!nt'ii.
piilitt-i in tin- 1n.1l rcaitiii.. tia I) U II I! II
1113. -IS .anl v.'; p. in I'm l'otl"-tillr-, i"..j .1
in.. -. I1- p. in.
IVi llrllililiftn, Hi.lnii. liijilinir. II irru-hiir
ami niiii-li.il inliini.tliiii' .t.iur.iiN u.i p .V P
11, II,. l'.i",, !': ' in-: -.I'-. !-" 1 Ulii" I- I'i-i
iiniini i:i"i'..). ii. ' p. '" t"iii"i"'.t-. i'- f 11
11 It., 'i .in .1 111 : l..". S.--T ". nt.
I'm 'liiiil.li.aiiniil.. Iirtiditil.i. I. Iina 1. IIIi.ici
lt'itt't.i .ant iiniii-ip-tl inlri'itr-iliiit"' .1 tti"ii-. t.
I).. 1.. & tt' It. I.'.. Nl" -i. I"- -''i'i '-1" I'- '"
I'.n l.inot.i, l!iitli"-lti, llnll.ilii. Nit'.ir.t I'.ill
llai,m" iimi .ill miiilN net, tii II. & II. 11. It.
T I", 11. ."1 .1. in . 1 '-'. "" (HI nk 1)1 it-ioml Ut
int..-,), 7 IN 1". II. 11. -I" P. "1. Siiml.i.1 -, 1 .V II
K II., 11.31. N-7 p. in.
Pullnnii piiilm .iinl .K'.'.iiiu nt I.1I111.I1 ill ;
pirlor i.tr-i mi all naliiN lii'ittion ilki- tin
mil .iw nrl., 1'liil.iil'lliliii. Iltilf.il'i mi"! Sti-pr-ii-iuit
lliiilst'.
Illll. 1.IN" 11. ll.lill!. lim. "-ni"! . -'! L'.irlhni
vli oil. Nt'tv V111I..
C'llltl.l I.l.i:. Hi'il. I'-i'-'. A-' 1 '-'" f oitlan
s-tritt, Xi-tf Vinl.
A. v. MiMIMM 111.11. l-t. l'e t "ml
II. Hilt lii'tn. IM.
I'm tiiKrl. .nnl I'ulliiiiti it-eitati.iiiN .ippli t.
Sfi't l..n K.in.iniii .lttiai". S. i.iiilnii, T.t
New Jersey Central.
M.iti.111. in N1"''' Vnil. -l'tiot of l.ilmtj tn ot.
X it . ami Soutli Uny.
Ni'iniiii. t- rialiijenif nt li'ti"''tnl to "'I- 11. HOI
'll'lll'-l It'.""' "-llllll"'! fnl Xi'tt iilk. Nl'l.'.lll..
ril7.'ilntli. I'liiUili'lplii.'. Hi-Inn. II. Ililini M-
li'iil. ilin Mnuli ' lninlt 'iml H'liili' II iti 11, jt .Ml
.1 111.; '(Miii-1. I-"'. ''V.'"---'. !" p. in. i-u.i
il.11.. - ll P- "'
l-'lil' Pill-lull . I tt'llKe.-Hlll.'. n ,", j .,; 1.10
.nnl l.nil p. in- Mi'"l.'J-. .-M-l I", in.
I'nr lliHmini! nit'l ".i-liliiglnn .anl piain,
S..1IIII1 .Mill tt"'-' tl-' 111 tllli-l" III. "'" .1. ill. I I'I
jrnj l.tn p. in -niiil i.i-. '-'.l.i p. in
I' i burnt H11111I1. O01.111 1. lull', it,., jt s.,ll
1 ,1 111 uml 1 I" P. "'
I'or lliJilm;. I.il'inmi .ni'l IliiiUiiiur. ti.i l
lt'iilmiii. .-..11 -i. ii" ""' l'1" I1' " '-'iinl. ,i.-,
'.',1-1 p. in.
, IV r PullNiilli'. "-"'I a. ni 1 1-H I', in.
I'm Mviiuuiii l'-i'li '' J' '" . I "1 .iml l.dl
1 Tlllul.ltll tliki'H tn -ill pnilll 1.1-1. 'llllll .Illll
tttsl .it lutte.it l.ili- "I Hit' htJllon.
I M ill III'. Ill 11. l'.i-.-. ,l.
tt. WUS'li'., .III.. Illll. -Illll
Delaware and Hutlsou.
In Ullttl lunf l'. H"1!
Ti 1 111- mi' I .illi'iii'l'tl"' It-. - .-" 1.111I1 tt tl ii ill.
NlHl, "t,ll, I'll! !. I'I.! 1-',VI' '-''. "II- ll-'-.
:, ii".i, :.". 'i.n. ii.-'ip. t.t.i 1. in .1. 111
111 lloiii'-ilil"- .iml ''ii'i' Kuiltiif, i''.'"1. I'M. J.
in , '.Ml uml I--1' I'- '" .
IVi Wilki'vlinii' '''l'. 7. i Ml. ' -. 1" H
.1 in.; U.IW. I .'!. --I'. ""- I " ''". '"'In
It) II. II."') I'- ''
r"i' i.. v. it it. ruiiiU-Hi.i-1, ii...i .1. in.; in
4 -; illnl II."" !' "'
I'nr Peiiu.ilt.nil.l K- !! I'"''"'' "'"' ' ' -
ii :; ..ml I "1 p. "'
'I'm' Ml'.ait uml J'l p'iiti' iti'itli ti -'11 .1. 111
"" ' ''' '"siMnvuiM.
I'm l .lllinlnlll' -.'". II. -I ' i" -II. ! I-'.
6.1; .unl in v." p 111.
I'nr WHkivlInn !'.". 1 in; l-'.'S. I"". .I'-'N
n .'.' Jllll i- 1-' p. in. , , .,
'.,i li 1111 nnl p iinl- nm Hi -"."2 p. 111.
lm I Inln -il.ili' .mil I.i!. I.O'l'i't --.!', U "!
a in ami .1 V.' p. in.
I New York, Ontiulo and Western,
li, I'Tut 'Ini-ilai. Sit.. 17. Pill,
.'.n. l"l.' Inmi
lu.ii. s 1 ml '" l jrlnii.ljl... i ni,..,
. I Ill .III 11 III. II. III. I, I". J Ui t,,
v- 7 ii.ltli' 111. Ai. I'.nli.iml.i!,. ,, pi ,, ,'
' sill III llill Mi '
I ojti' 1 1 jin rtn
1 .in. ji.i. 1 1111111111 in n, 1 jjji,,,,.
, I T.Ol J. 111 7 In j in'
Xu. J . liiili. i" -1 "Op. in. I.l'jp. 1,1.
' si MUUIIMA. MHIIII IIDl'M). ' '
l.i'jit, I .fa 10 lulu.
Tr-iiin
Vi. 11 .
Nu. u
Siijntuli. 1 jiiiiiiii.iIi. 1 i,,,M,
. bid). 1. in iMUp. 111. ti. 11 j, ,1,"
,. 7.1HI1HII. li.tJlliniiilil.', ;.i)i, 1.,' 1
siilWll HOI Ml. ' '
l.i'.lll' l."Jii' lirlii-
I .nl ii 1 I .lllnilnlii -. 1 .nil on.
".1H.1. in. ;. in 1. I,,"
I ..n . in I'. Iti n. ni 1, 1-, ,, ,,,
in
Ti.i-1 - N-- I uii 1m1 il-ili. Jinl 'I 1.1. Niiiuli,-.
lii.iki nun Pi " "'iiiuiliti.i iv. N' 11 I ,, il-,,
Mlilillii'.ttn. .til-lit. Sol'.. It, Oiliii. 11 u.,,
mnl ill II.HHI-- t.i-i
Vi luitliii .iniiilniiii.it. i.iii-nli it,. 1 i-.-ri.t-.
.1. I VNHUII-'IS. II P. . Nui Vnrk
I I ttl.l-ll. I". P. . -n.iiil.ni. pj
Eite Kniliond, Wyoming Division.
Tula foi Nitt ulU ami hiliiiin'iluli' ."Inti
li-jii' scijiidni it, lulln'.t,: 7.'J'i 11, in,: i.i't p, m.
Atnulv 10 iii .1. in. hum lluiufiljli'. lUuli.v
tinl inli'llatillJlf li-ilnl-.; 11.20 p. 111 fium Xc v
Ycrk ami liituninJlaU' poliiU, Xu bumUy trilm
ll J IB
69c ("v "i'i'd finality of I'olnied 'I'.u'
I'etii SIlkK, tliu Tnc kind.
60c l'"1' -I'-lliell Wide Kltmiiltteed
Itlltelt Til I IV lu Silk.
59c l"' Novelty Taffeta .Silk, Well
woi Hi si.tm.
75C f'"' WaHhalile 1 '.1x111111 i'i- Silk,
specially made lor wiilsl.
Monday Bargains in Basement
3C '"'' 'I'wHli'il mid llfiity I'r.ish
tiiwelli.K, .Monday only.
c ''" 'lilie Heavy liitinnsU Tuuc!-Iiik-.
.Monday only.
5g 1'"1' I''Hl Teivules, 11110 yard wide.
.Mondtiy only.
A.' I'or t'ndet lllne and U.ul; I'alicuos,
.Monduy only.
5c for Komi Iilnlit and D.irl, Uiillnss,
.Alondny only.
Sc ("v t,R' '"rl1 Sli'lped and riiecKed
tiullnj; l'Maiini'ls, .Monday only.
ftp I'or Striped and llnurcd l-'riu h
Fluniiels, Jlondiiy only.
IOC tur '"''Tilt Scotch l'liilds for
M'liiiril di'"'!-ses( .Monday only.
49c '"' ,!l'' mid White I'iint.iii
lilankels, full sine, Monday 011b.
S? 1 6s? ,,u I'"'1' 'or ull-wool ftn y
" ' lllmiki'ts, .Monday only.
OS i'or lln- best Ninllary . 1 11
"' " wool Jilmikets.
Most lomrorts, llt'ty f-tylo.s-, iind .ill
sizi"J, I'i 0111 Pie upwind.
jJrgf"SAVE UP YOUR CHECKS
and when they amount to !?10.00,
select, liee of charge, one of our
genuine Steel Engravings, neatly
glnssed and framed leady to liting.
There arc four subjects: ''Lions at
Home," "Hostile Brotheis," "The
Fascinating- Tale" and "The Peas
ant's Hospitality." If your pur
chases amount to $40.00 you will
be entitled to all four of these beau
tiful picttues. We expect to adorn
nearly every home in this city,
county and adjoining counties with
these mnsterpieces of art, free of all
cost to the recipients.
ufomobiBes,
We are prepared to do
all kiuds of repair work ou
the above, tires aud bear
nigs a specialty. We have
enlarged the door iii the
rear of our store, you may
ruu or drive iu. Compress
ed air always on tap free for
vour tires or air tank.
Fiorey & Brooks,
211 Washington Aveuuc.
HENRY BELIN, JR.,
Ilcinr.il Aucnl fur llitf IVyuinir.i; l)Itrii.t far
Dupont's Powder
Mining, r.lisllnr, Purtltn. -Snul ilcst anil tliu
Itrp.iiino ('Ia.tni1.1l C'oinpiio'n
HIGH EXPLOSIVES.
Safely Tu-c. Cipi uml Utploilii-i. 1'iuiu I'll l 011
ncll lliiililliu i'u:iton.
Mil M II n
'rnoi lonn
JOHN II sMIIII ,t. -ON
W. U, Mi l.l.KJAN ....
Pil'-ion
t'ljiniiiitll
tttlkri, U.ar-i
TRIBUNE WANT ADS,
BRING QUICK RETURNS
RAILROAD TIME TABLES
Scheilulo in Effect Juno ii, 1001.
Trains leave Scnmtou:
0,40 a. m., week days, tluoueli ves
tibule train from WUUes-Unno.
Pullman ImtTot parlor tur nntl
roaches to Phtlaileliihin, via
I'ottsvllle; stops at puutlpal in
teimediate stations, Also con
nects for Sunbuiy, Haulsburg,
rhilailelphin, Ilaltimoie, Wash,
ington and for Pittsbuig and the
West.
0,38 a. ni,, week days, for Sunbury,
Hnnisbuvg, Philadelphia, Bnlti
moie, Wtishlngtou and Pittsburg:
and the West.
!3. 18 p. ui., week days, (Sundays,
1.58 p. m.j), for Sunbury, Har
visbuig, Philadelphia, Haiti
nioie, WashiiiKton and Pjlts
biii'fi' and the West.
U.33 p. in., week days, tluough ves
tibule train fiom Wilkes-Banc.
Pulliiian bufl'et parlor ear and
coachcH to Philadelphia via
Pottsvllle. Stopy at piinclpal in
teimedlatu stntlons.
4.37 p. m,, wenk dayt, for Hnxlcton,
Sunbuiy, Hnirlsburg, Philndjl
phia and Pittsburg-. '
.1 II. IIUUIINMI.S'. lien. Ur.
J. II. WOOD. lien. IM. jt.
like
EDUCATIONAL,
Free
Tuition
ny a iceeni net. of tlio IcRlsln
Jure, free tuition Is now uiulltctl
nt tliu
Literary Institute
and
State Normal School
Bloonisburg, Pn. ,
(n all tliosp ptfpiulliK to tench.
Thin seliiinl iiiiiliilulus couit.cn
nt Ktuily for tcnehois, for tlioso
pfcparliiij for lhiIIoru, and for
tlioyc Httitlylng iiiuhIc.
11 will uy to tirllo for particular".
Nn iitlifr uliniil olli'n niiiIi nuiii'rlor jil-tanl-aaj
at .Niii.li km- uti-1. A'klicjl
J. P.Wfllsli, A. M.t Ph. D. , PfiB.
BINGHAMTON TRAINING SCHOOL
I'or Jir-iiniH. Il.nkttiril .iml I If j f "MuLc Cliil
ilrcn. l'litili-.il Ti.ilnlii'.', M.imiil 'li.ilnliiir, Artii
lil.illnn, .Vln-lc. llr.mliiKi lilliili'is.iltcn. 0nn
joar jiuiiiiil, Lliiul.it'.
S. A. Doolittle,
tl l'.in'n.w Atcniio, lllnijlijiiitoii, N. Y.
f.HFVrNUT HILL ACADEMY
'Wissahickon Heights, Chestnut Hill, Pa!
A linniilini: i.cliool foi lioyt ill the clttnlcil
nnil liiatillfiil "pen coiintiy uoilli of l'lill.i-
ilclpliin, JQ lillililici irniu iironu ai. nuiuuu.
l'oi iiitnlriBiii."' niltlic-M
JAAES I.. PATTERSON, lUad.Mastcr.
SCRANTON CORRESPONDENCE SCHOOLS,
SCKAMOV, PA.
T. .T. roster, Pri'siJont. Ulinrr II. I.anall, 1'Cit.
It, J. Poster. i'.jnlcy P. Allen,
Vlie President. Secretary.
Lager
Beer
Brewery
Manurficturcrs 9r
OLD STOCK
PgLSftlER
48B to 455
. SCRANTON, PA
N. Niath Street
Telephone Call. 233.1.
THB
K! POWSER CO.
Booms I and2, Com' I Iii BTd'g.
80BANT0N, PA.
nining and Blasting
ER
Mi'ds t Mouilo mid Uuin lalo Worii.
LAFL1.N RAND POWDER CO, '3
ORANGE GUN POWDER
Brotrlo Battorlos, Klaolrln Kzplo.Nri.
cplodlni; blaati, bafety Fuji ho I
Reiautto Chemical Co.'s cxpSVo
Allis-Chalmers Co
Succes,hoifl to Jluehlliu llliHliieaa ot
Dickson Maiiul'uuturlns Co,, Scranlon
and Wllkes-lJiiiie, Pa.
Statlonury Engines, Uollci?, Mining
flauhlnei', Pumps.
A MAN
liwomi-i l.ini;uiil, Irritnlile nnd rlc
tipaiutctit, III' Jiiiilitos-t nf iitrte vinnr.
I.ife hit'ini .1 ni'ickery. The couniBc,
force, vlit" mnl artion tvliicli iharnc-Uri-e
full bluoiltil tiicu, .itc 1 ickiutf.
&&m
have Ulmllcil the Unlit of liope In many
n in in f.io Tiny hruiK liirtntlic
tve.il. uml iimliltiiui lo the ile.-pnnlent
Tliej peruiaui'titly cliwcl. tliu ttcaU.
eiimj; ilr.un- ftcil tliu lierte. tiltlell
Uti- lilooil .m-l in.il.c nun over i tu-r.
.ill.
ICflp i , ,x i, mi.?.na Willi a
S'lVitniilti ttciiii' ti rutin ijii.ii on
tee taieliiinl tin im.m if nocilifbe
flevti-il llnol. tier. I'i t.. MtiliKlAi:
Co., tli vehml Ohui.
For wlc I.j .lolm ll I'lwlpt, 1'li.itnui.Ut, t-orucr
Wji'iniiii at t niie uml sjirnie street.
BUY THE CEliJNE
IGS
HANUVACrUllUI) UV
CALIFORNIA FHl SYRUP CO.
r-MTI!'S'lli: .N.1MB.
3lrof.FJHEEL52rBViftfi.!
IM vj lbUlttv)lu. It. (tut j litrm-tn i-rUIM Uf
aSI wrrl'.i'-rivl'riirf UuI-j uU Irltalr;
X fiCk '" f ' l!li"t l''lv. r nii
'i('Sq l)bllll,lul Uabuail,V4rlrrrl,VMrlrlurr
tyJVaLJiW rutting I inlrfPlvtiuifilt ,X SkrgnV l)rfcnt
il7i-t(Mrurr4 lu Kll).ai(ririrarltrlt Ijunt
IbulItkl 1 1 (writ arc lfcrrBityi fc4 fr bik 'Tmlb 'tli
IboliiirivrT Mr4lat&lrcUrlfrAUil. 9ullu Ul tlprt(
oils s
Ih.
'fc.
'jV
ft
I
"l tV