The Scranton tribune. (Scranton, Pa.) 1891-1910, October 19, 1901, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    F?!WJPti !? ' '''"'' Wt" twhHi tl-! ., f,iKft, M,2a
S
" 1
V
I
ribttoe.
cmnton
k.
TUB ON'LV SCRANTON PAPliM RliCRIVINC TUB COMPLETE NEWS SERVICE OF THE ASSOCIATED PRESS, THE GREATEST NEWS AGENCY IN THE WO.U,D.
TWO CENTS.
TWELVE PAGES
SCRANTON. I., SATlltDAV MOISXIXU, OCTOB15K 1J, IJ)01.
TWELVE PAGES TWO CENTS.
Er
SAW SCHLEY'S
SIGNALS
in Oltlcer oi the Oregon Observed,
but Was Not Influenced
Iiu riiem.
A STORY OF THE BATTLE
Lieutenant Coiniunndei Nicholson.
Navlgatot ot the Oiegon. Gives
Inteiectni", Testimony Fiesenting
Views of the Engagement nt San
tiago as It Apppiued fiom the
Decks ot the Oiegon Aclntiial
Schley Asks foi an Adjournment.
Expects to Conclude Evidence Next
Wck.
Hi I",;. 'n.iti W in fi mlli in I Hi I I'ii--
Washington. Oct lv .ln-t lit inn' th"
Sehlcy t inn t ii ImiiiiM .nl fittit n ! in
t'lty, Atloim-t li.i.Miiii', iiiiniM'I loi Ail
uiii. il Si'hlcj,, ! lit mi 1 tin' mult thai
liv hoped to In- .title in iiiiiiIiiiIi the
pll'st'lltntlllll nl tl sihiHMiy In till ,ll
plieant In tilt i In-i- ol lit M mil., lie
lidded t ii ji t lit- ilnw tin li.ul I ut li.ul up
T'Oi limit tci 1011M1K wilm-sis who iin
"till in In- lit'iutl. lit', thi u luit' asked
Unit . n ful foiu mm nl lie taluii tnun lu
ll. i until .Mnml.i. Sji'ilmK l" tin
i'iiii' , Atlinlial hitwt .ii I In was inn-!
luippv In gt. nit the iiiiii'.t. Aininl
iiurlt. the limit adjoin imm until II
n'clnik loiiil i .
The II t oi' Hitiu '!' evtmlneil lotl.i
iiu hided eight minii"-. lint tin iuteiiu
j,atkni ul 111'' la-i ol th I tin t
tailed li.ul not hi en tuiuluiled w In n
tin1 dn t.iiin to n i lie-e. 'IhNhiii wh
in -b was l.lt uti'll.mt JJ W. Well--, il .
who -cinl iluthiK the will with .Spain
a- Adllllial Sihh'- II. m lli lllenallt ol
pih.ito tMCtetai. 'J'ho other ki n po
lont. lit aid dm im; the d.i wen m I he
older in hit il they vote i.illtd. I.li u
tenant temmander TJt'Rinald V. N'hhol--on.
wlio was natlnaMi ol the Mieson,
rWidlt.il Oiieetor ('limits M. Dot aim,
a sutReon: Captain .1. 1.. Manumit, ie
t It Oil eliRineei; l.leiiltnant Thoin.i F.
cmtei. insin: y. V. Cionin, i.iipeii
t. i : J. 11. Wnifnid. all ol whom -tied
on the Uiookl.tn. and .1. h. lliittley. w ho
was . hief niiichlnl.-l on hoard the
Te.is.
Lieutenant t'ommaiult i Xieliol-on
told the .ioiv ol the battle ot .Inlv ::,
us ho suv It Cioin the ilti I; of the On
fain, lie said the iiinteineiiis ol the
Oiegon hiid not In en inutinllnl 1 -i;
mils fiom tin r.iooKhn. and In- i -pif".-id
tlu opinion tint t the Uttvm
was neai ei the Colon than tin llinnk
ln. .Mi. llanlev -ani ili.it the pint ni
ulnes ol the T is hail nut hein --tuppfil
dill llK Hie battle ol .lul ',',
Pi om the line ot the examination ie
l.itinjf lo tin tight ol .llll. '!. all i, lily
yiui-uul it is eMdt nt that It is the In
tention ut .Mi. Ita.Miur lo hate 1.1' n
tiiiant AVi'lls ie a i oinpli te hlMiy
if Admlial Hihlt'- .iition dm in-; the
Spanish wai. When the mint all
ium unl lie had t em Iml the jieiiml of
the b.itih ol Jul 'I. hating- Bone unite
minuti'l. into othei Imlduits ot the
f.imp.ugii up to that time, Iiu Hiding
the ltitipt ol dl-intih(s noiu iliiihnl
Sfimp-In
THE TESTIMONY.
W4.l111.iu11, IM I- Illinium iciiiiaui.il
Nicliol-un, hi tin Unpm i- iillni, ,n ,1 lnei
111 lllilll .1 tin -lull i.l ni, luillc ,1 .Inlv .,
vxluili In lu I iK-innl . il4ilii t tin' On-
Sl'll. Ill' ML, i, ill 1, i'ii, ul U l(.,,'
Hi I I'lllllllti ll 1 tnlluMj,
Hi uhiiij tlie iio-iiliii I hi I ilmiii I'm il,i
III 111.1.1111 111, I llHI.--lllll -JU IDH.ulil 1I1I1
11 Hie lm i li nl s 1,1 ilia ili; 1 in. 11. nl
ill Hi '1 II 1. ill il, 1.1 lill 1 lltllllir, In tun, 'linn
1 111 ill in i'imiiii- luil li iii Miiiinliii llui
iii' iini.i -hip- w 11 -nil ii mill, mil ul (lie
I lll'iil l i-l Mill, lit IIU, 111 Jl,!.til,llh li:
i 10I0 urn 11 tin sun" mini. Whin lm' in.)
i-lup -1 in. .1 1.1 ;.. ; iiim,. In.. 1 11 in nt up, 'liiun
In un ' I luil.iii li mill 1 In- h illmi mil -in
tin hint -In;. Hit l.o n i ni.il.ln 1 I11111
'11 'i Hit lei null l 1 1.. I1.1I1..1 mi lu 1 k it mil,
Ml) ll. tilllllllll III ;.U(,,HJ ),(l till' IJlltllw
I null In nil Miliin, ,hr, en ili iiml.i', ilu"i
1I01111 1 1 lli.. iiiiiiilnv I..V.U, ml in Hut iiu
pinpu iuiiitiiii.il mix mill In tin' mi inilnii
tlir mi.jI It, 11 Inn tmmilnl in . iui.it iii,iii
aiil In tin- liiiif .teitu h niMiiii'. up, ,i Hi.
I nl, in -j ti. 1 liloun. i.. mi.; mil tilt
' lm 11111111111 ,iltui,i. i jpl.iui 1 'nl. 1 mil
I W I'lllllll lilt l-lll-l. Unlit, i,l"lvll l Hl.l,
' -11 ill 1111 11 i.li;. ill Ih Inn. , Wi limn i
i "lill -Ulh.i.llll ll.'llll .III. I btllU'1 III I'.'.ljlil
liiun lln laniit nut ,it lull .pml, ippn
in nn ti Ij.in iii.ni iiu 'Mil ,11 thi lime
ll in ti in im .i.l. mi .1, ijli liiinl mil iii 1,
1 Hi-IMHliI lill l Mlt nil (ilti.nl 11 u 'Hi,
I 11 -.1 11 i"l 111, .In' lii'lti. in 1110 i. In jiiI nl in.
Mi .inpiiuillt V"' in il'i-H le 1 1 li' ilitlil,! th in
WI lllll lllll",' ! IJ.,I. IIUlllI I.l I .llHI,
fn nun. m .inn tint mi mil imii-i n tin in.
Will i I'lr.Mil 1. ml. I llul ktiltl n ll)i' I, 'l. 1.,
1 pjiiiiiii Mill in Hi,' i ili.i, I iilliil 1 ipl iln
tln''i Jl'iltlllill III tlU III lUlIWi'. lllll, 1 'lilt
iiioni'l 1 ij'iili .nl,. ,t Iiu tlnii tin. In. 1 !,
hari'il tlo niuiilli 1,1 tin I nl. ..1. U. uinim il
iiu lie it lu- tull.i, 1 1, h llill ;lin 1 mil 1 hill
tu (din null, nil tint p. mil.
The Biooklyn Ahead.
Adii 'In .iiiiiii In. 111 in- 1 1 ., i,i ,,,
iiu tin l.mj Hiu oulj ship tii t,tJ,l ( I,.
,i5 lm llie.iLI.M, ! i,. is, ,,i ,u ,,,
tiiiifil iKttni mil ui 1, lm 1,1.1 ij. , ,
.ruii .inp". linl ..'iin ml In i,. in,,, (
in iu .'tliiiii. liiun, I,, iilh.j t,r tin liiiilmi.
l,,p Hi' i.ullifil Iln Mm, ,u, ,M,, ,,
m le,. .piril il in ji 1,1,1, .,,, ,,m,, , lllu ltll
.Hill I'll lllilll lilt, Mllilll I'llllllKul U .1,1' 111,
11 Hi 1 10 inniuii-. 4ii,i iji (,. iiii,.,
Jppt-Jllll '" I I 11111111' II II, ,,ij',, j L, ull.
1 iUul llul lli il 0 -i'l In,', uditl, U
ti ., 1.1 1
lint, ihoiil iln nun' I i,j,, ni 1, ,j,.
li'jiilen lid I tint, .l'n t In nl nit U
111111111.111I ji I ivi .1 ljiii'1,1 tin. IliiiuUlin mil
. 1 uiu u( lino It ll nt liiuiiK njiiuii t ,,( ,
Im'iii n i.nllin; ua nt luiil, lin(1.
Hon.- tl thou, lull ll iij, ilniu.pdi lint till
.1.14 l.iniiili.' uiu), .toil linl Him. -i,, ti,.,,, ,
(In ntlict .lllpi
Till VinJjl Itjlllll llMJI.l l li,ul..lt
sh r.111 .Lit loutfi lur mil.' imp n,, (',in
t-lUia' III Ul Oil .11111, lltdl lUllll.l III ii. ,,., ,,,;,;
. ten nilmitiji ifur uu ailimc tl.,i 'Uku ,,
in iiucgt, n ut the im.iji inilllnu' vi ' ul 1 1
. mi i sjiii.i, 1 line in u,i. umiim ,m, ,,xju,u u
' ,it t'lnu Htcr Hut l opt iln ( 'nl, uiu.,) ,a,,i,i.
jii.I 1.1II11I 111) jitctiliciu lu tome uh.u.i- m u,.
n.itir 'la' luutrl bin It. .it In; lupij .ippjuit
I.i Hue it tnur fit jkn Hit. iln ,
Hn.Ui.lit ilif. mic i.cu nilli intii,ij.i(s lido 1
Hani, prclutli lliiimn out lu lulu I 1 h'p
J .iuj (lis liclm, J 11 J Ufon I DliJ il) aiii
tlihiK mi iiiul iiiir dm spot ami f tni'l tint
ll I HI tic ll.t' Of III I" 11 I "
Chase of the Colon.
( liilniliil'l Militlvu tliut ilit,ntiil li" 1 lil'i
nl tlin 1 Ion, lur miIiii im nl iinltit! al eie jii.I
Hill, lllll I III' li'lll'll M'llll' H'JIIll' li 111 lie
lltlul,l.tll nil III tin ut Illf lllltlc, Jlltilll lltllfl,
llu nl the beginning f I lie lullle to 1 In'" up,
Ollll ulllllitl II tlie iln-e nl lill' ill'.,leilltlil iii
ilnr, "Will tldie, Oifjroti "
'Ah T 1 I I.i llrft -luiiil," hi miI, "lie 11 li
jlti.,ilt 1 hein.' ill linl I! iln) mt 1'illtii'iiti in"
hi l. 1'H In iitn -tlmti llont Ml It ii n I lie nit
not unl I e I'i'itil 1 lot n p"ltltel tlm h
hiil 'oin Iln1 II100II.111 i'ii!,e 'r turn, Iml In'
lu linl -0.11 h 1 tltiiiue lur i'ii!liii II' ltn'
nrui u 11 Pie lliii'lilin mill li.is iilen lltei
tun ii-u Injillit'l ill ill 1 tlllh " 1 li'll nil
1 ln'f He .il.-n t-.lil llul lm ilul in 1 1 -i M...I
mi ii-.ii.il Iti'tn ll" Iln nl.l.iii I 1 Hit 1 ! j; It 11
1 e let lliit'irii null ",t!ns 111 M.i 1 'Ion
'Unl Iho (iiM.mt i'mi In 1 'Inrluli In'h i ne
I nil In the 11 (I.l. ' I nil 1111 litnli iseil in
II .ji (iinli Hit 11
"k." wa. the ii'-iii-t 'Unl 11 liipil
11. nif liiun 'Inline lli' i It n1 if 'ii" t iiJnn. .11
tint ii-,l i'i .!) in .inn llul tu ii" Iln lit
miiiiM hue lit'in 1 1nl1 nl 111111111111I niii "
Dr. De Vnlin's Testimony.
Hi (It fit, M, II illn fiillnitoil ( 1 mm tmli 1
Nifliol.ni. lie Mil In- 'ml hei 'i inulii il filtuu
Ml ho ml th, lltoo.lin, ,itel linl uli-iiiiil tli
1 .1I1I1. of liih , 11 iin Iln- nun i-ih lb uim 1
hi nl .'. -1 lij.ii.ni 1. 1 1I1 I1111I1. i-.n iii- le luil
linn 1 le-i tit it In 1 N 1 om 111 1.11 . 111 Ini.il ,tiO
I11I hi linl 1I1-1M1.I (11i11i11nl1.il s, , i liming
lm rmiie 1 ii.-i.'i '1111 1
III- loii'liut unl tin 11.-." "Ill tin' liiun-',
iii- ill linl iniiM In 1 pi lul lli -iiiiinl ti
I I ill tin h Hi. il " I . mil tn he i! ill.r ill
I'll' hi Itl-lllil lull.. II' III, III pillnl inlillll
I I Hi. -ill! ilnn '
I', t inn ti in 1 ii-uii ii'in -etiel i i.nil
illii'l mi the lliiiiMin. ilinilii;' the (lll.ili 1 1111
pit. 11 iti- t ill ' Mi li'nti'r ul'iu Ml. 1 ithill
11 III tl II Mill I 11 I I II1--IS1' 1 1 lllll I III s, ninii 1,
tn tin lliinhliii mi Mo pi. ,1 In in. umnis linn
liii Wi-t In I h ntiii jri . I he iiilin ... 11 pliei'
'i-. .11 lh" "1 1 itnm! in iimuiiii 1I1 ii u
no. iphniii 1111 --lit 'n !!,t' IttnoMin Iln' ,nli
vl.titir nl llui 1iii..-ili 11 1 -i ll it tin I nn inn Hi
linl i-tlllil- Wile IlllnlllU' Nlliltlll llilllllil
mil llul I iptiin M.i lit nti.iti I he 1 til -nn
nnlhinir nt llu "pimtul- tt ( Kiiitt'S'i- '
Mln nuiuil linl tin iiri ' elm li l.'ji
in 1
' In t lit ln-t ni mi irniimliii.il llu uiiino
1I111 .tt'il fn In nn 11 nil mi. mi iho luiil." he
.nl" ti i . '
lli 1 a in. hi- 1 j 1 in in 1 . il n ifi the 1 iiji;i t tin 1
( lillllli,i'J (n -Itilli'.'i, ll -nil till III Hint Ml.
'lit! Hill lllll, til).. Hit Hull 111, lllilll lllll 111
.. rthn. 1 ni'U iph nn nn -.-!, In the 1 .e'.Kt ' lr
ut-. In .nil ihe totuhi-l we illii 1 ue hnl
.e 11 .nn 1 Iml lun on llu Iln 'l.lm'
Ull M It'll III II III tie lll-llllir III Iln lilnl
n!m.r lite .it -inuiiii tioiu tlitri ml a lull to
fin mil . lllilll .u 1,'. .11111; tl it lie hnl h in
v tiih mil 11 eel 1 ul ninii 1 In.. iilKctijtinti,
llule uiu pii l.el Imtt- rn the 111-iite nl 111 lliif.
M tin, i'O in tin 1 1.111 1 li ol. t ttii- t"l
ltilit lui tl
Mr. tiuliiii 1 out 111 il I u Ir-tilil tu 11 th'
lKilli'li ii,-. 'l. lilililu lit ilitiil, nl the tut
He nl lull . lie tl', 1II111I th, tilt ti m Ihe
Itriml.lin. -iiiiT!; fhtl ..Hi 1 it hfitm In. oh-itieil
Ihll Ihe Iii -I -hip 1 u .11 nl In he In i.lins ilini th
Inn ml Ihe llioul.lin. 1 1, itm.- the niipu-.'i..ii
llul -In nn n,i. tn rim lie Jim. Mm m tin
II100IJ1 n tn 1 on In 1
Iln. i nitltuelii 1, h'.uoil t u 1, liuti ii le luilll
tin lliiinMin .til tilt "pilll-ll -nip 1 llltllitf tin
lllilll til I'l't
Biooklyn's Injuiies.
Wlnti III t it in 111- iMti-ii! l.iuti It
n li.ul ilm 11 . tiitiiiiiii 111 ine ItinnUin
iii" 1 ill il IL -.til. 111; lh. I. iltl. iii liili , Iii
- ml tl 11 i till in lh" ttl 1 jii llu tiiUi 1 1111, p..-eil
In 1 tun ii' mil tli ( "-t unl I 1 1 11111" lli
il-n , ml tli il Iinr unl iluiliii in iln-i lli
1-1 11,. 1 111 in 1 1. , I 1 I! in. llu II 1 iiMiii I. n ii
the fluid in in i.Ih in lh .ml Hit h" innli
.1 .l-nil isiuittiiti.u 11 the llio.il.lii' all.r tin
I illli eul hnl intinl tint, .he hnl I 1 , 11 .tun',
lliiitl I inn. Mi U 111. nl -nl ilut I ..mini.,; 1,
i 111 l . lllll lllll .Hnl lit'lllll'.' lllll 11, Iln lllilll
in 11 tint 1 1 1 li ah - nlli. , 1
I I llltllh llhn ill. ihlet Milium. ' ill tit
lii- ilnitii.- tin tut I le ot Itili .:, ii.n ne.t
iillul llo -ml tint iIiiiiii tin in.iuuiitin In
hnl I. il, ill .lull It the llnottle nt tin pml ill
aim lie .iin in ii-pui-i lo n tuMiou In Mi
K ll 111 I lll.lt It 1,1,1, Alll.il (llNtntl, lllll lllll
pUMMl-ll ti. lllilll lllll ill ill,, llu it tin lulllt
Iii hi. .tji.illii.- at th. tliroltle 11 tin pal in
unie ' I- llui lornit" ekul Mi I'limi, 1p1.1t
in.' I hiMon'- li -lini' in
.Nn. il," llu. lii.tl-,. leplitil
Iii un-i'ii I nirllii ipn-linii. hi sinl ihe put
in. nn oi lie lit- v,i. lnithri .toppnl nor
liiil.nl. hnl Iml -lii'nl ilniin ll, ,ihl I li.) t he
Iml linn hi 1I11H ill the tin,, liming Ihe lutlle,
lill Illl l 111... HI. I ll'lllllllllt I, 1' III 111
11I0 11,1. 11.,!. t ml ui.inui in Ihe llnnljin Hi
.iiihlnu Iln hiulr nil s.iiiIii;ii, iln- 11 ilm -. . ml
'I til.-ul l.lll-i . limn tnillti l.lli. mlli Iti
Mm ml Inn. I until I Hi. i k ,i', .1 'Ihi-e
1,111.1- iiih I I lit I1-1 1 mi I mull 1 1 n il 1I1
111 pi. -In. I thi'iiulil I.i .ml Tn) .i.inl. liiun
lu .ml I, Inn .1 nil. '
"Uiu Mill I'll -i in uhili I. Hi- 111. I. Il.il '
'li. .ii 1 11 1. i.iiiiliiitr .1i.1i1j.ni1 it ti mt
.hell Hum lihil I Hi. .11. Ill 111. I lie I ,.l. 11 111', 1.
I i il 1 1 iii llu 1 ml lunl hi. I.enl ull t 11
lllllplul 111. I lu lllip hi. I.n.ll ul.lliu.Hil, ullluj
I'i till blutll nil ,t lb 1 k, I HI till I lllilll il..,
.thi t 1 nn linn nt, In I lu lliinii him tun
l'uinl, unl Unl h" .-h i, he Inn I.. I ,,11 In,. I "
"WI111 1 1. I 1 iimn, 'uic ihlei'. iiiinii. 1 in. I
1 1 iilnu' .i" I In, 1 mil 1 1 fnl mil "'
"1I111I1 il.li, I ilni'.'hi "
"w 1. lib I u.ltii 1 1 ,,0 1 1 ilm. 1 1 "
'III 11,1. ill HI 1 Sln.nl im.lliill ill ll 11111 '
Will II I I. .... I ,i.t III III i i lulullliliil .. nl ,
Hit II W. Will. ,ll iil n.. t lunl, if
. lllll- III, I,. 11. mill ill!,!,, lh, ( l,,n inn
p.n.i, lu. 1 1 lul liiiitini.il Will, uiu 1 .
lllli'il luilllll n lilt il.nl 1 Hlipiljll, llu lllillli.
tin hlutliuli nil s,iai, iml il," homliiiilnu 111
ul the I ninii Iiilin'; In I'n iiiii.e hum 1 n 11
IIIiji. tu sjlllilju, til, iiilin.. . ii. ihil in
I'.i. I .mil Ihe is. 11 Iiu, ul h liin.l I llul 11
nn, uu, ....hi tu .lull ilnn,, mi Mil. 41, iiiiiii
He 1 1 Ml lulu I ul Hut lllll ' ill . llilh llu .null
hull., -I. I'llll, lit lllll Mlli4poll., 111 llu
it.MIIJ i 'I" .lllll, 111 ll". lh. ,.t , linl
lllll. Mill I In III! Illjillip In I'ipUlll l,.hll lllll
llu .1. Iiill lu iillllli III lul lie' ill tin "in. it 1,
tlulml II .il.n lii.il!. il llul ihe i, I,,,,
I. tlm iluituiin, M, ninii, Iii 1011 ii,i iiiii r, ,,
I ill I ."Hi il ill iilii ,11 ili'lte. .. Iln lh. '7l!i, lit
w ut Ik 1 Iiilin.' iImiuI. the iiiiiinuiluii kljnill ,
III .I.', II III "ti. tutllil li).ll, lllUlli.il lm ,,p
11.1. 'l Ill It;." u Iin. mil I, III 1 1,.,
lllilll.- mill J, Ilm linl ili.ul.il lu the I i.l l ml,
lilililu; nil ..mil.) ., 1I1 inn -nn., I In- , ,t
in. Uilli." tli ..j11.ulu.11 iiiil l, mill 111 iiiuii 1 1, .-i.
b iml le- iml run in, 1 ,r iiu .-pini.ii ,i,i.
Sehley Did Not Dodge.
Ill ill.' III! lill II - Ijlll le IIU lV.l.l. ll 1,1,
111 .llil, llllllu It lilltlt Uifi .114, unl li,,. I, ,,
(ul III I, lull). In lllll In mini. lllll I I I.l Ihe I , !u
uu Mil .11, Inni'liijiil Will, .ml in Iml -.uue
.ih.j.inl lliii t i.,ii I111.1 II- iiiih 1 . innio.1 .,e -shlii,
lie .no 4 hllil 'lm llpileli ill ll.it 1 11, mt iiiem
lie -Jul lm linl luilll iiilin. uiliMi In Ihe Nil",
(liluiil iv lm tin -In .liuiu liitleiio, ( , 1 ilm. 1
in,', lie 1411P
'1 iu H.iinj 1I1U itlinn 1 iitiinhi'i ui ii,
ilut'. il mul li. pii', I 1 In lit Ihe ,iipo In
Ihe i'.,,i,llil if llu iilll.ii.ie -, mil tliell,
i.m.ii 111 , 1. a I Hii'l'lieil I 11 ib, lia line
Iiu iii nl Ilm' 'I, lu, .li ,1 iiiimlu 1 ,, pill.
11,11 u. 4hni'l ii'iu of ii. iliiluin I iln ma
1, ill,', lu iluiun. he n.miii In In jl Hut linn
i'i iin-. ihli nil 'uvi'iii'i l.illii'iii iin.i n'iliulu
tell tli.it I inn 4t 411 1 1 mi ill, 1 In.- tint j. Ill II "
I pon 1 iiu lm 1: u ipi 1 uminititiii in uii iln-
nut. Ml It,. 111 r 11 f, trtt'i all .iiltmui in 111 11
the luiiil om' iiiiil nn M I.I11 'iiu I'lpi't
114. .Uliliil 4111I - 1 "ill 1 l.ii.iii.inl iiiiiii i
u I 1 1 M lj.
- . -
X'o'itmasti nt Kingston.
H.i I 1 ul' J 11 ti nil lite teviUI il 1'ie.j.
ji'ui-' ii. (I . lliinu. ' Mil.nlaiio
iij, to,i 1 1 41'iii.lntiriJ potm,lfr 41 Klni.lun, f.
MASSACRE
IN SAMAR
flmerlcdn Garrison Is fluln At
tacked lm an Overwhelm
ing Force.
THEBATTLEATBANGAJON
Neatly 500 Solomon IV U on Eoity
six Men of the Ninth Infanhy.
Killed Ten. Wounded Six Inui
gents Routed When Keintoice
menta Anived Moie Thau 100 of
Them Killed News of Disastet Is
Continued by Chaffee.
Hi bi. In. lu Wilt fi om I In' -ii. 11 itl I'n'i.
.Manila, Oil. 15. Five bundled bolo
men til tacked foiti-.'K men of Ihe
Ninth inl'.intty til i:.int,ii Ion 011 Hit
(hiuihiia 1 Is 01 Js. unl of sniii.it, I iiln
klllltiK tui and wimndint', In. The n-nialmlti-
ol the eomp-tiiy united on the
i-tciie lu time to jiti'ieut Imtliii
fl.tuithtei ninl muted ihe eiumt, 1,111
mfi mine tlitin one huudied ol them li
Is billeted tll.lt the boloiuen unit n
thetl lot leluloleeiuelits.
As s-oon il (lie pelts was lutiMil at
Ciilliilogilit two (.'Uiiboats weie dls
Ii.itehetl. (Imit'lill Smith qolim in pif-tm
to the f-feiie.
ri-Ke W'.uiin, the st Hum to take
the oath ol .lilt i. nn i' letpiii'il innli 1
the 1 pi t'tlt at ol the I'hillpplne inni-mk-ilrm
of all susiieits atu lnptiiij, to
land, has bien i loselv tonuei f"d with
t.ilo.') I.ope. Many liensotiahle aittl
iiillainm iltu v pvoi laiunilonsui k- lound
In hii basK.iKe. Keg.-udiiiH: ihem be
said he had onl one 1 opy of t ,11 h
ll.ltllie letailHll thelll its siiMAnih- It
is Known al-o thai hi was iiitiin.ite
with the iiuiiihi'i. ol the .Inula lu ikmjf
Ivonj?. fie nt lil-t objected to l.iKhif,
Ihe oath. .s.i.Iiif, Hint he m.is a loyal
(iliKtn: but he signed it w lieu iiotltled
thai 011 no other loudition woulil he be
allowed to laud.
Some ul his lellow-pass, ueis told
"it 1 1 (lOtornor Tall that W.mcn mid
T.opt . .shook li.imls. and n-tiieil lor ttm
siilttilioii upon healing- ol J'tei-idoiit
AfeKinle.i ' tisuas,nut!on,
tiotei'iior 'fall lonildt'is the aitioitol
the tominl-Ion In rtfudtiiiK all sus,-peits-
to Mear iiIlcKianee peilttll.t jn
tilled. Was-hiiiKton, tut. IN Tlie tollowiiiK
bliel i.ibU-Kiain tiom Oeueial Chulfee,
lepoilimr the llshl ot Ihe Ninth In-
funtiy In Saniai, t ednesdm, n.,-. 1
dived at tin
war depai Inn nt 1 1 1 1 - al-
tm noon.
' .Manila. Oi t is.
iuiri.il, Washinj.-
' Co 1 hie Ad nil. tut
tun:
"l-'ni t -t-i nn 11. Companv I) Ninth
lenimcnt. Ninth I'nitnl Slute iutiiuliy,
linilei l'iis l.iililennnl lltOlRf- W.'ill.lte
in Held, low ei Cantl.ua. Saniai, weie
iilt.it Ur il bv lull bolomeii, Oi tobei -tl.
Iiu loss, ttn Killed. tl woundttl;
name not leieivtd. IliKlitv-one oi Hie
enemy l"tt dead nu the lieltl. fhiciuv
beau 11 oil
"(hlllld) CllillUe."
THE BOYERTOWN
BANK CLOSED
Wheienbouts of Milton A. Moiy Aie
Unknown reais That He Has
Committed Suicide.
Ill I Si lll-llt Will III III lill ,-i ilJlltl I'll-
Ilojeilowil. I'll., Oil. !. Sholll.l In
fill e noon today the tlooi.s ot (lie Na
tional bank ol Ho.tei low 11, lot-ali d hue,
tvoie closed. A tiotlte po-teil on Ihe
h.inkV diuii i-lated that it was dn,. .
i-ailsy of the dlsnppoaiiim e of ('ashn 1
.Milton A. Almy, who ll.t mil In , 11
treii foi 11 week, a loinnuttte ui bank
ollU'I.tls has Kone lo I'hiladelphla to ui
M'viigiue his- alleged doliu,.s tin ie it
is ".uppiisetl that he was eiiK.iKed hi
-pf illlntlim. This rehoiui ih ol the haul,
anuumt lo neai ly $?00,0iW.
L'p lo lids evenlliK iiothliiK had bun
h".iid le-peethu,' llu- whiieabouis 01
.Milton A. Aim;, the mlft-liiH 1 ,is, 1
ol Ihe Nation il bank 01 lioyeitnwn.
Tin- lomuillti-e of hank otllehils who
wmil to I'lilladelphla today tumid Hi, it
.Miu had taken J1ti",0ili) woith. t: llie
bailk'is s-i't ill Itiff- nild llle.-e t-ei mltifs
weie J1111111I dei(istiil with S, ,M, ,; ,M,
S. I''i lileilliel ft, Inokei,-, of Ilnn 1 .s.
What ji 1 null 11 1 Mm j hint iiiIm-i! on tlie
i-eiiiilileK Ih mil niimmm ell, 1ml the
plesuillpltim N tlllll the Iloleltowu
hank oilhials mi'de ,'ood the miiii te-
tii I'd, 11H I hey slate tnnltiht thai the
m'i lilllles me .ib.iIii the piopiity of
the bank. li is fmlher Hinted Unit
the li.inl.ln;; lustitullon will lose mn
over ..nnit, but the lilnl Is niilile llial
Mime i.llni.s me iiiusht Inp miihldei'.
able Mum-, Mmy wns under 10,i'ii0
bonds Ills wife spin that b. up.
peaied 1 oiiipleUl, uiuiui veil lor the
MM tew Wicks, but, ilmi U),j, ,,,
fin ei nil than Usual when he lui liuine
mi -Moililliy. IVilln me euleitilllleil lis
his nienilH that he has inimuliled ml-
Ide, It It- t-enciall, linili'i.. I n
lie mum lllilll d III -loc.
SttMiiibliij) An i villi,,
Hi I . Ii-iu Win Hunt Iin ?,nt,i4li'i 1'ifi,
N111 .H (1,1 . 1rn1.r I'jIiIj, N.ip,.,
I'iiui bi.11141.1, lliiuliinu 1 1 4ipii: 1 .1M1, Sj
ple-i ,iiu (.111114; lm uiu, IimiioiI, si 11,11,11,1,
lldliul uu, nu llmlo.iic. i iiihoni-,-tulv.il.
iut,le M, milii, Sin ni, in 'J,iiiii,i. f
II ilni nl!. -milli4liipiiiii-siiliil' lit 111,1 hi mil
(inn II i in i). , Sen- t,,.,, i, ( linlmiiu.
I. ml- I'n , eil oiit)ii ul, 1 ,r', 1 tm
'"l' '!' 'el' i'i I'Jvt.l l'n.il I'nli ,
ll III ll I ,11 ,,", ,
Sccictaiy Hackit to llmiie.
it I . 111. "if W ii ii 0111 '1 ui - 0. 4. nl I'n'.
ttj.lillUluii, ll H -I iiijil V lUiUul, 1..
I-IJI.I Ull J1) ll ihB luu, UU) ,.j,i u,,
Hum th4l olluc. lie v III he n.inU'il li.i liulsi
Clnilfi. U llirlln.'. ol lli'iinln.-ttiii, tViiiimit,
whom tin pit-ld.nt Iiji ilniilul In i,.pulnt mIu.ii
thr trtiuiKi' tlull n ur
Y. W. C. A. MEETINO.
Mis. L, M. Oales, of Sctnuton, Chnit-
innn of State Association.
Hi IImIii'Iii Win ftuin ll.e Vmo' lutril I'io"
I. nn aster, I'.i , Oil. IS. This 11101 n
Inu's session of the Yuiiiik Wtmien's
ciiiistiiin stntn fisHu lallnit opeiietl at
llie .Mm till iltlilllinhlm with lull dele
Elites jiieent it ml Mis. (I. '., AVllbtli,
1' lihiiinuihtiitri tho 1 ulli lupr piesldent
hi the ehitlr. Alter an tiddtccs by lint
''mill's Kidman, of liermimtottii, the
'ollowiiu,' ollh pis weie t'loeled:
Cli.iltinun. Mis, 1 M, tinte. 81t.u1
loii. siiiieiiuj of (oiitvntiuii, Coin SI.
.lohli I'lle-ih, Shlpifnsbtii;; feci elm y
ii" illy iimieieliee, Slaty I. MeCitll,
liiiidhm: seeiciiiit colloKu eonleieiKC
llll-tibeth Wood, Weht Chcstei.
A niimbtr of liiteientlnB a dill e.-'-e.s
weie deliteied :(l thip llflpi lloouV hes.
slou ul the loiutcnlh nnntml st',te
iiiinenllon ul the Younjy WumenV
Chtlstl.'iu ;iss(ieIuilon of JVmisyit.uila.
The spuaifci-, were: .Ml-s Maiy chiun
beis, Westihestei, Alio.- Ileithil .M
Wootl, Siiantim, .Mln n. K. J'tice,
Chit .mo, Miss AKiies Hill, letutiieil
missiiin.iiy iiom India; AIlss Jlelin 1'.
11111110. chiiufjo: .Miss i:mmtt Wfbsier,
llllanispoit. mid Allss Satah l!itu-t,
Al.tel.stown. This 1 ti'iihiK the dr legale
wtie enlei litlnoil with an ilhisli.iled
It 1 line 011 India Iii Ali-n Anis 11,
who hm. hi eu i(iln!.' miss(inait woik
lu tlnii 1 iHliilis.
- -
BULGARIA THREATENS
TO PUNISH BRIGANDS
M. Sanitoff, Minister of the Inter
c ioi. Declaies litnt His Goveni-
ment Will Protect Itself.
Ill li'i-ii Who tiim I hi finlul l'ie-.
lt mitt, (tit. IN Ai 101 ding to the
I'olllisi In- Cunt spiiuilc 11 AI. Kai atoll',
HiiliMil.iu ministei ol tht Intel im and
.ul int'-iiin minister ol tiuelmi nifah.-,
miilie. -ed .1 note to .Mi. Ditkion, Unit
ed Stalls 1 oiisul Koneial in Constanll
itDph a tiw d.ts asti in whlth, alter
1 oiiiplainliiB thai the (ousul aeiienil
lunl epifs,.(i di'.atisfai.tiim with the
me.i'-uHs the lUilic.n iun Kouimnenl
had l.tle'ii nsiilnsi the kiilnaiipots of
Mls Stone, he sinitiKly ptotesled
against his gotiimiK'liL In Ins held le
spotisihle for a nimc loinmilti'd on
Tuiiiisli ti'tiiloit and deilaitd that in
01 dei to s?ti.n tl itstlf asalust :i M'liims
ami mime! tied an usiition the l'ul
Kutiau mm iiuikiii had lesolved, should
the lohbrr bind tty to etoi-s the llul
K. 111, in iiuiiiiif 01 suu'eoii lu fitealiiiij
into ItulKaila. lo hue It meitilely
puismd ami annlhU.Util.bj- llulgatiitti
tioops.
"We will tint entei into anj negotia
tions wh.tteiet loi pio ins lansuni,"
-aid .M. Saialoff, "as- we do not want
piet'etli nts i stiibllshcil fot the niaii;,
lobbeis inlesliiin the m-irthhmhiiotl lo
tmn in lluhiaila win net er it -mils to
Iheh adtantiiKe. We aie Hi inlv i"n
nimiiietl to make an evi'tuple whiili
will di-Ur mbbeis fiom iipeatnu; ,111 h
"jiei 11I11 1 if 111 .
"II will then no louse! li- possible to
Kiili-e l!ulf,aiia ol h.n linilili; .-eiiet
iiimmilteis whiih oiKiinie bauds mi
1. liln. ippim,' loitimiei.s in Tuikej and
lemoilllf? ihem In l'lllwillH. Ihtie
pe.iti ltilit to inloj llie i.himjiii Ihev
etoil "
T.ondim, Oi t. I'i, -Conmii'iitlUK upon
tlie sliileinent of the X'olitsclio Ciiites
pimdell. les.lliiill',- tile letter liiun Ar
Sat ilnn'. the ISiiK-ailan ministei to
All. Pieklti-nn. the Vienna ioii,..pon-
leiii ol the Staudaid s.,-s,
"It may be ie;wuliil as 1 nn IiuIiik
pmtil thai Unl uiu Is fchlcidhiu tlie
.Miueilmikiu I'ommltti nl that tlie
Solia loin sjiondiiits of ihe I'ullt.ihe
Com sliotllleil!'. the lit Mil l.loul .mil
othri papCs weie niMK't when lb -il.ultiK
thit Alan diinliiiis ili-KiiI.i'd .11
Ttuk- had kidniippi d Miss Slime and
thai a riRiilai mimi' is belim pla.ted
b llul'.Miian tioop.s on one side -,nd
Tlltklsh (mops on tlie othei s-ldi ot the
fionlior. f .it li .side ti.tim; to smtiKli'
pil-oneis f.iei the liotdt 1 In older that
tile laiisom pal'fc h f-entliutntal Amei-Ii-aim
m. iv be leioteifd
"Tlie ilifht (oiit.-.e nun s not to pay
lansuni, but to linlil Ihiltmila nvpon
slble lm cteiy huh of .Mbs Stonf'.s
head. Those who know the 1,11 s ,oti
110 nn-uii to autii Ijiate anv daimei 1,1
hel Hie."
OBJECTIONS SUSTAINED.
Judge Weiss Decides Afjaiust Banies
nml Heydiick, Socialists.
Mils' 1. ie Win tu 111 Ihe .in j!,i p,,
llnii-liinu. 1 l lii'l.i Wi ... luulnl ilniin
.'III I pllll l luilll Mll lllilll,' In hiinluii. lu thi
lii.lilili ll iun piiui. m' I tihlm Hi,,),. ,n I
lliilli. Iltiililil., llu 1 imlii! Hi . , f iln s, , i itUi
I'llll d'l M .11 1 Ui l.llul .linl lllilin mull K
llie 1 mil 1 hnhl. llui Ihe pip 1, in ilu.iili.,
Iiu.lllie Ihe I'-lllii. tlbii Illul Ilmi ale llul i u
tlll.'il In llu- n,e ut llie .ippellilimi -,i,,i 1 1
pi)n. i.iiinul In iliiliuil 1 1II1I null,, tlm In
.11111 nihil li Mili.litulll,!, xiiiie uihn i p.- Lu 1,1 1
unl itimll'ii in .urn ml 1. uiinu.l hi tin
imlll nn 01 hifuie lull Mon.lji, ',e pip. i.
inn uliiit 1. il lu hi llu' nlil.i I ilmi- pull,
liiun liliuttl the ii In. lie li.hl lu tm ippilliu.il
,ut 1 i'Ui
Entoiclng Suildny Laws,
Hi I ihi.iit Win limn Hi t 1, iml ',i-.
Hi nlin.-. I'J., im 1- lllll ,1 IimiIiii; 1 ,,4
ll,-llll llllt I M lllll J lllilll villil.l III. ll. .Ill) II
nil 1. ui. Iiu lm 11 tie I nitiil luili. n lunp ,i
i,I 1 el, .mil in.l. f. 1 HutUli,' let -iiiiln (It
at.'l. line innli H llu ilnljiiie i.( , p, iu,ie,
iinphn, 11 tu iuuiii.1111, uliu lm, l,i,n mi
.lille m 11 14I iKi'l.. Iln '.1 1. I.i 1. ., ihii iiill
hill.; piu.it ul! m euii -iiiiIji t. mi j,,.
npi lulil'll
- - .
DEATHS Or A DAY,
Hi- I'mIiisiic Wne liuui Ilm Afij.ljiul 'i,t
Wi,t I hi. In, I'.i. IM I -W lli.-nn p tin
lull, pii.iili.il nl the NjiiuiuI hi,,!, ( (,,.tu
1 i.ilillt, il'ml .tl hi. Ii.lilui. lien Hi,, hoi ii'iji
luiln. .unl 1 I'Ht'l 1111111.,, 4, nl 1; ,,,, h
111. a luliie ui Pii iu Ji, , 1 inli t 1 u, ,1
pin iiiliniil nu win r "I tin' Sjlu'j ii,' ,u, 11
Hill 1,1 1 111 lillllJlN'lul ijlilt. .lllll 11, 11, pi in, 1, 1,
llmiiilil -niii .1. II. lint, ,1 miii, ,ii,i it.
1 iiiiuii 11 j
run 1 11 ipi 14. i'.i . in 111111411 I. I li
.lllll'. llu Ilirt iiuiiun to pui'lte tm lit, in in
1'illUil' lihu. iln"l li'ii tntli,, .11,., I ..j ,'n,
s r '.rJUlJU'l I10111 tin Uoiiiiu, Mi'.li, i ,,,l
li,f "I l'iini.,ii.iui4 at IsjI. -lie u , liuniiili
.Itlll lll'itlll llllllllllilulul it .DUInllll 41 il Hi
"le, tnirt, to 11 ouu n" 01 m.'.liiJl .uh;, ii. 114, 41
ilul lime. It h li'l. 4 .lortlini: lnn.ii4llou. Mir
I 11114-huH' llllil' 4 Uil "W ol lill Mill ,1041. ut
prjitlii' .m.i the iilliiil tilth 4 nitiil lurtiiiu'.
Mil- il.li in.irli'il ill lill.
MILLIONS OF CAPITAL
FOR GREAT ENTERPRISE
The Departure of the Lackawanna Iron and
Steel Company from This City Was
a Blessing in Disguise.
NEW ENTERPRISE WILL MORE THAN SUPPLANT IT
All of the Ninety-seven Actes of Land Noith of Mattes Street, Hot meily Owned by the
Depaited Company, Has Passed Into the Hands of the Scranton and Noitheastern
Rail! oad Company, and Will Be Used foi Depot, Freight Yard, Power Station, Con
struction Shop and Other Teiminal Purposes New Road Will Reach the Heart of the
City by an Undetp;iound Route, Utilizing tho Old Workings in the Top Vein of the
Meadow Btook and Lackawanna Iron and Coal Company Propel tics Double-Track
Tunnel, 3,000 Feet Long, Lined with Porcelain-Faced Brick and Lighted with Elec
tticity Will Follow the Whole Length of living Avenue, from Flm Street to a Point or
tlie Roaring Brook Near the Old Rolling MillA Second Tunnel Will l:tond from the
West Bank of the Roating Biook, Undei the Delaware, Lackawanna and Western
Tiacks, to the Corner of Adams and Lack's wanna Avenues, Where the Passenger Sta
tion Is to Be Located New Fnteiprise Is Incidentally an Expeiimenting Plant for the
.Immense Westinghouse Syndicate, Which Is Bent on Substituting; Electiicity for Steam
on Raihoads New Street Railways for Scranton and Wilkes-Barre a Part of Scheme,
For neatly two yeats Scwtnton hns been somewhat downcast over the lemovnl of the Lackawanna Iton
and Steel tompntty's plant from this city to Buftnlo, paitlctilaily because of the big gap it would maka
in our industrial equipment and the bad effect it would have, in the way ot lessening the regard
of the commercial woild at laige foi the Lackawanna valley as an inviting place for industrial invest
ment. Scianton need no longer feel any tegiet at the depnituie of the Lackawanna lion and Steel company
on the paiticular scotes above mentioned. An entetpiise that will be many times moie of a benefit to
Scianton as, an industiy has come to supplant it. and it ib biought hete by men whose standing in the in
vestment woiid makes a move like this, on their pait. a tecommendation for Scianton that will ovetcome
a bundled times whatever ill effects, in this te.spect, the lemoval of the steel woiks may have had.
The paities iutetested in the Lackawanna and Wyoming Valley Rapid Tiansit company and its allied
euteipiises have acquired the land noith and east ot Mattes stieet and Adams avenue, foimeily owned by
the Lackawanna lion and Steel company and will utilize it as the centei ot a system of double hack tail
toads two bundled and four miles long in the Lackawanna and Wyoming valleys.
On this giound will be located passenger and height depots, milioad yatds, cur shops, power plants,
and an immense new industiy closely allied to lailtoading, which as, yet can not bp told ol in detail.
Leaving aside the last mentioned industiy, the entetpiise will itsult in the employment of mote
Scianton laboi than both the Noith and South mills ever employed in theii palmiest days.
Tlie sum of $12,500,000 in cash will be expended in perfecting the scheme and most of it will be
expended in the City of Scianton.
A complete system of stieet railways foi Sciautou and also foi Wilkes-Bane, is a lateial featuie of the
entetpiise. The Scianton lines will be built within a year it is expected.
For the ilist time in the woild's histoiy of litilioadiug, subtenanean mine woikings will be utilized
foi a tunnel loute. The knoll on which lie the four South wards is to be iun thiough by a double tiack
subway tiom the Stnffoid Meadow Btook to Hoaxing Biook.
Thi' sine i al lil.ui nl tlm I. iili.iuiiunii
anil U'junnlni, Vallej Uapkl Ti.inlt
i nnijiaiiv ha, boon healed nt pii'Vloti,
1 in The Tilliiuio, ninl needs only a
lUt'lltillll In-ii-
A (loulili'-ti.u I, tiunl. Hue, Lipid lian-.-It
l.illin nl is belili InillL liPtvteeii '.tl
lionilnle ilini Will.i llaiie. It lias lieen
all mu vo oil, tlm iIkIiI (it ,'i :niUlii(I.
iitul iilioul T." pui i onl ot tlie Kiu.stiue.
lltiii oiU on (lie tential division
Scialilon tn I'ltmoii Is (iiinplfti'd. Tin
io.ul paii"j ovei ti pi is ate ilitlil ol way
tin- puu tleally Its whole illitaiito, to
I illy aMilii1 fii.i'le ( io.-iU!;s ami Is .u
lm' Horn t?i ndi" .itid t'liivt's thai It
tan li" ii'Miiiili'ili Kt'iu'iiill.v "iif'.iklit!;,
af n li'tel, stiaitflii-uttay ah Hue It l(
Hit U-balliistiil its i,i.s ,n e nl' fm ami
lurt iiouiuls-, its- bililKi'S aie nt .steel ilmi
tlie iua-(illi.v (i:I; nl llie lniisi miIi--1
u it I in I i ll. il.n l-l .Ml ill nil II I tn
lm tho must uiinli'in of iiillwny Hues, m
tlm inatler of ( onsti tl lion and eiii!p
nieiii .i ml cup ible of lmnillliiK tlm heat
lust dt iiiiiiuls tliut anv Kind of liaille
euii iii.iU on It Ms ti.ilns win iun
uu ti slt,-iiile.,in.nuii- sihi'dtile, i
eiy leu inlnuti-s. em li way lieiwu'ii
r.iilioiiiliili' nml Vlll.t-..;,ii ie, iliuliiu'
llie ( Li , and iiiii pail ul' llie iillil, ami
between Uliillll'llt ami six a. in. ll will
he iliitiiii'il print ipall". tn the haulHm-
0 llelKllt
THIRD RAIL SYSTEM.
It li.n. not hi iu ilctiliipt'il what tlu
iiiiillvi' piiwei will Ik. Tin lout) nu n
at tlie luiiil of tlm i iiiiipaiiy (iiu mill
be lniluieil to siiy Dial llli'le will b" uu
Hteilieati tlnlley i ullMUIi'ti'Hl, HU'I t lltl I
f lei tl'li'lty 'Hid (lei tile luiOlllulit i'i Will
IMOlmblV lltiUU' III Uiu liuitite pnwi'l
Tills leaves llie llllnlt inc Unit llie lllllil
tail ui UliileiKUHliitl (tuiilliil ..iiii will
be l.i'i loi pill-MMIRei llllllle HU'I III''
lll'W VstIiu;ll'itM llP'lllit I'll llllll'tl'
tm llie in'lHlil lialtli.
Tlie ti iiiiK Hit' will be a -.ui iii ui.
ball lelliilll.il lm 'll'-' Hiiaiti mail, .Unl
rpcits In liaii'll' ii luu nl llllei
tliauite a .art .illiiHini nt Hi'lUlt tor
llie ..tiillil lllillli Hili'h it iiillilHi t.
liaiil'"l., tile li.'liinaii , I, n Kav.aiiiiu
anil W't'it.111. Ilelit.iali' aini I Itnl-iiii.
I'liilisyltuir.'i, l.-blsli 'nlii . .li i si ,v
('tlilliil, Ible tiliil iuiIiiiIu ami 'i'.-l-ein.
,u iiidtiniiy i-ut iHuiin anvwli-i'-
alnllu the line ul 111'- luM' Hi til
heiwuii i i. iiiiuii. ue ami iii;,M. i
Haiti aini -fliil lu u , ti'i'iii
lllilll (ill,. Ill lllllst 1t. t ll (,(.1.1)4. 1 1 t'lrtht '
ul o.iri f.- with llie t.lliii' i ,nii uliu tu
mil illipaii "r llial u milii be mu tlm il '
lit ll.lVllljt .1 lilt tllDltfr'HllIe the H UU! i
n id 111 (itienioii . lint uue tu all tli'.
dlffei-etu lu.nls will be iiiulniatni'il 'ur I
llulBlil tiausfeiilii!- It lh fnelel llie i
I'rniisylViinl.i will usu tills mad e-1
iluiltclt lm llo IioIkIiI ami .i --iit
initllt In tm i'ii it- ti'iinliinl ai WIIK"--IJaii-
ami 'ailionilitl" til" hhiIIkiii
tfMininttl '!' iln I. ii liiitMiniia 'iml "A'l'i
lillliK alli'.t mail
TEEDERS TO THE ROAD.
As Ifeileis Mi H. ia-s,.iael- ti.Ulle
paities ulin will wink in hm iiiiuii with.
the Hi raiiton and NoiIIh asu'in pinpu-e
in build ituuplde s,.teins ui" the mo-i
niiiileiii .lieit liIIwmvs thai i.m let
tiiiisiiin ted In Si i anion ami Wlll.is.
11.11 1 e, thes-e ll lbutlll V lilies lu eSU'lld tu
olill,tlliK siihtiibs mu neitiil liy ihe
tiliuli line.
Till 1 1' Inn v aii lu I" luilll 111 Miitu
t nil Tile, will miii' e w linle i liy
'I'Mii lllliM nil M he built between .Will
I ic ol. ami I'hilus ami one ui the-.
lilies will nelwoil. Ihe (liy ul Willi'"
Dalle, Cnimie-fiHiaii Wllliaiti I'uniiitll
s pielienl ill (be lite i niiii inli .- i lim
liletl lu inilstitlit tlHsn lalei-.il llne-i
Tin- nuiuiiiiil lapit.ill. iilnu ul tin"
oiiipanles ! $iiifi,t.iijil
s ui i i 1 1 1 ; 1 1 1 piuji i tut, tlie luiiil,
lint lii'lwi'i n ,i I. inliill .unl l'll.iii I:. nl
II-- Mlilllluil t riilili.lt ill III" mi lie) III
llhn .tlin I nml ( i litt-, it i mil- . 1 1 1 tl It---
pult I'I pl.tlU W is In he Iniilllll on Uie
sie niiiipiul li llie ItuhliiFoil iii
limi-(S. The i.-lULlI i 1 1 ttilh Ui In
i em led ll.t ilm pi ui t led I'uiiii.'ll I'ail,
ami Si, ,ih.,ii Jim, The mink line was
lu "Minii on lu I'aibiilliliile, Ullui.li
the i li in i ,ieih pill linil ul (lie t ill
The i a I mute, Mi iihiliitif iianiiif,
ha i li hi I'i'i'l' ilist Itisi i.
Ihlt. tin tle'iiu iilii- ol ll.e lii-lv.i.
iiiiiii linn ami Se I iniupimy in-f-i
iet lle lliliilln. tuiup.in.N V tdlli-llle
Tile ull e .--i tt n , i it . mil ill anil Ui M
it .Miilier .urn aid Atltillls iitemie
lltln Unl ninill its i i,u , i ii. liutl
.-pi, mil a nn all,- ul i iiilin i Unit the
ml.-lii.il iml .ii . 1111111111111- was s,.imhi
by the ' iiifliii eis
A 1 1 im la.llni; ,i lm ii ui iiii) liliei'
thlli. Ill' l.illl ill llil!i tl- .(b)lllluiili)
mine ilm I inn- I'm a iuiim I imili w 1 1 -
bit until.,
old mini: workings.
lu tin Ht.u'i.ni M-ailnn i; I, ,il.
b. jiii-t uppt flti tin ui'i,liHil Ui iniiiiil
mt 1,'iin U.ii mu, liilii,; u i-iuii , I., a
iiil'l upfiliii- ui th-ulil .Mi.uitiw lliuul,-
v.i'i Kllii-n "i iln- I'uiiiieli i'n. 1 1 tuiiipai y
r u li.t, -in u.llin iu'll, .,( the niin .
tut nl ill' I. ii I,., it.tiii . i lm:.1 at ii .,! '
! l ,lf. I- M 0)'t I l . i - il ll) ll ' ,1) llili'l,
ul' the L.u'l iwmiUi.i hull .ti il I'ualnu
(nil 'i- ul I whi;i,u- liutl, i-ll.- .nn
I I'll ill III 111' llll I , l"t tih
ii'i'Kilvli'K th j-'iinili Sltlt, uiiil Uie ui t
ti. I ul wtuKinvn it ai loi-t In the utbfi.
,lu:-t il.Hlti Ittlt-; tiiililii' I? a inulii
iimd iMeuilli',' tiiuiiiyli both woiKlns;
ami 1111111111!, a sHhIkIu, ! vol loiuiit'
llun bet Weill the npi tli lif,' ill MulUntV
Hi fink ami the upi libit; ul lloainifc'
UiiifiU. Tlu. Mill is n lliii 1; oni , Willi
a Milid link tup. nml (on.-0(lienll the
woili-liifts ,iu iiih and wide. With
i uuipaiathel.i little "tiHltitcnii)!; ami
I l-M III1K. a i-ilhwa.i i.ipalile ul iiiiuut-
uitiiliilliur a ilnillili- ii.ii-l, infill will he
Mimed. It Will In- "iiiih feel luiit, ami
.'I'.eia,'!' div ie,. in inw the Mirfai-o.
This sl li el is sniiii mi u hi i lie liaiil
i -1 V.llli'lf I'lllllll In llie t.illi',
Ml tllli'iMIlK at tin- It'iilllllL' 111 mil;,
iln mad will iiu.s m ih,, iioiiheilv
bank and illitt liiiianl- the leutial
lll.l II 11 ill MlliiW the bllllk ul Iiu
sin. uu tn tin bliist i'iu inn i. ami then
bi iiiiiilhi t stiimnt pa--- innli r ih"
Di'lir.vati. I, it ltftumiiiii nml Western
Il.n kt iinil Into the tiiuipiiuy stoie plot.
Tin depdi n III be un lh" iiitui'l of
Vila i us nml ii Uiiw'.iuu.i iiteniif whui
lb" .liikiiis ninii. el liiillilli-K nutv Maims,
Tlin enuai'ie tu ile lilall'uiin will lie
pi ,ii lit ti lit- ua ii btel wllli Atl, mis .n.
HU' Tli" iiiuipaii. fluio will ellhci lj.'
i i'lllllll. 'lit ii nun in lepkittil li.t an iiihi.
and -luit liiuiK liulliliii,;
TOR TREIGHT HOUSE.
Tl" bin-! i in ii ue .i, nml ii laml
Sfilllh ul ll .IS I. II' Its .illt(t Stieet M
be Usui Ml (l iel,'It lioui-e, Willi tilll
u naili. il In li uiu. b, way ui' Mum.
Ulli'1! WillKllll ilHst,- ,(iy alllli
iLliks
till the .-ile ill the ulil l.illill!,' mill wltl
Ii" Ihe I., "mi in, i n'.piiwei plimt, wliete
i li ell leit. eiinilKli w HI be maik' tu opt i
.Ue s. ni unlle.t sj-M'-im. the i..e ,,(
tile s-iltlllMli ItliilWMt i iilllpllliy'c s,s,
fin.
It will nippl.t i.iiwii iml Hiily tu the
twu liumiinl ninl i iiiii miles ( ihIIw.i.m.
tlllll llitllle ill llie lltiW t'lltl'ljll i-i, Iiiii
,il-it Iii ihe (iiuiiuiiy'- ifiiu't) ili'lluti and
I'ipai. Minii. i He iis)iii. liealliifj ami
in mu a
i'j.
i I
YESTERDAY'S WEATHER.
il .la i lm iii I I ml
ibi-lii'.
I lll.l
I'llMH'l id
I I! UI4I ll
In Jfgllft
( " llli.lll'1
....,,, "ll fill lllll.
il iOI IIIH,
il 4 ji. ui , uoni'
II, I.l. I, U lllll, It'liU
I' '
I' Ji Ulltll.
I limn null
'
WLfllttttt iUKEUAST,
U4.iiin,i. ti Oil. J8..-loricjst for I'ld
iiii I'ii ii.ilunu: l'4lr mid njiinfi Sjt
inlji Siiinij,!, jjli, rich iouilinjinih;
ii in.l.
tf H tH HHH.f
t