The Scranton tribune. (Scranton, Pa.) 1891-1910, October 17, 1901, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    u.k.J.V''-
'
f
. !"'
a
4
a
THH O.N'LY SCRA.NTON PAPI-K RECmVINO THR CO.UPU: Vll NliWS SKRVICI- OH Till- ASSOCIATED PRI-.SS, THK CiUI-An-Sr NliWS AO'-NCY IN HIB WCKI.D
SCIUXTOX, lA., TIIUtSDAY MOKMXd., (KTOBIOU IT, 1!)01.
-j
TWO CENTS.
r
TWO CIONTS.
7
V
SCHLEY'S MEN
ON THE STAND
Captain Gook, Goininaiider Seara
and OtliRi Witnesses
in His Beiinlf.
CAPTAIN COOK'S
NEW TESTIMONY
Up Tells of the Uncoupling of the
Biooklyn's Engines, and Explains,
in Some Detail, the Cause of the
Slow Fiogtcss Made on Tint Oc
casion Evidence ot Othei "Wit
nesses Shows That Adinhnl Schley
Was Coal and Coutageous Undi
File.
Ill liln.tif M it fium lli iv ml-il I'r.it
WtiMli.nutoii. Oct Hi Tin nllli'fis n
Ailinltitl f-vhlivs M ik'IiIji, lilt Hiooli-
Ijll. Oltllplt'll llll .lllcllllllll III the
Kv lite) imiit ut Imiuiiv lni the onilie
da. Tin- piikimIii- hi'K.m "llli llif
ffllll III Cllt.lln I'llllK Mill l.lftllOtl llll
Cninimmdt'i S..H-J 1 to 1 1 1 ol whom mule
niateiial additions lo lln'ii liuiiH'i to
tlmiinv .mil tilt v nun tnlloui'il In ' ih -1
1 -spin h i 'iiinni inili i N I! Mason
Mllll W,l- till' iMllltlVf nllli I l "1 till'
T'lnobh n I.ii llti'ininl I'dwaiil Mtt'all-
U'V Jl, Willi W.ls -IBM ll Illtl! I I .lll'l
1,iotiloii,int I'll. iih1- Woh-tit ulm li.nl
thai (to n Mi" Imu.iiil asii ti iImU bil
toi v nf lln lltooMvti iluiillK ihi- lm t tip
nil .iiiiIiiki' -mil wis i u.ilili nllli i'i
on lm. ml lli.u -i)
t'aptaiu t'ool.s hi w tr-tininuv n I ti
ed tn I he urn niiiilliiK ut tin llmulilv n s
imlnt-s .mil tn tin' u.ui ut tin- ihiiu'
diuiilinii 1 1 out i lonlm ".us in mil. m
plainiii". i" -linn.- ill-mil iln I.UIM
ol the -ion jihi!,u-s in u! on ih a i) .
i imihi
t'onilll linli'i s, ,,. v,. uciln o Hi,
niii r itlui ii iiiilni, iiUiii il,ui lii'
twion himself and iilln .'i- ol tlii- Ma
ii lnisoti- ut tin- u. illinium ut iii.it
M"-n nil .l i II In whlill hi VI I1- lll
li il'd III ll Hi' s 1( Hi,, ,, In (I i,, t 1 1 1
ill nil In .-i'l I'lillllliiiiliiii s, l.' up tn
tin point ol iimb-i .Mm, tlii' bombmd
nii'iil ol the I'olon mil hi- .it iln ilf nil il
that hi.- Ii.ul -aid .in tlilni, ii'IImUjik
iipnii hi- siiiioiid) oilli ii
omm.mil. i M.i-ini .mil I. outi n tnt"
JM'aulev .mil Woh-iei ill .i( ai .
olllll- ol llio t'MKlM'IIUMll "I .lnl .'
"Mi, -li C.uili H i Hi il in dot ill Hi,,
signals mjili in i oiuni lion with tint
liisioiii.il tvent .il tin Insulin. ,,f
i oiiimo(lon sihim. iii-n n-d if
I'nnunortoio M hi- li.nl s iit .luwliiiiit
lllll lllf? llll' hittk. lm llll i IH 0111,1,4.
Ilinill ot llio mi n th,- ulllH-,,- l.'plifd
tliut In s,.,,ii Mints J,,,, v..,it '(;X0
' 111 lll'll, llllllll'- ' .ll lips, iK'sv,.
t('silii. til it ll intliii l o ih,- mm.
nioduio whin iiinlii im wis coti mj
lOlll.llit fills.
TESTIMONY IN DETAIL,
I 1-1.III..I ill 111 i Wil, ( ,,,, f J,
ml on tin witiiiv, i .ii I i.i in- ,ui i., ,f
film tin.- In. ictniim. M, u ,.v, ! lMn
i.eu.riiiL. io Mini -1111111111 In ii. ini i lln
Mi mi .i qiini. I io Ii 1 1 pi up i ,, .in,,, I,,,, ,,!,
llu mi ouplui." i.f iln Hi ,,u, i, , ni,ii. il,,, ,,
hi- th milci i n, i mil ii mil, i in i ,f, niii(
Jl ii. oil siinnf, , ,, Ijluii.i,,, ,
J WllllPIl olllll '
Mlj iiinll, i.ll,iu i. i it ir mih i I nil, i ii,
ll( i mi uiniU I il i ii i n iiinni,, i "
"lln iintliiilir iiiint j uiih ic-pf,t ii
imcoiiplin. of 111 hiIiii. li. il,,,, .milium
in Out onlrr in tin. ul,,il jiul In i,ni.iiuit
of wlij Ii it i. ilono "
"It i. llll Ullpii -ii 11 llnl Ih, ,(. v ,,
hII a. I nii.Ii r.t ml it, hail lln Ii mum. mi
inniilcj "
' Ii 1. l .u.erjl inulln ilnn of ll i.nli
'l fllll ( .llfllllil hut (nil lulll 11,1 I l. mil.
in nuriL'il jI Hit linn "
"r,m ion .ilil in in .ut wii in liliiiiir,ing
llio liullitiii ire in torn' iiiiii(v-.iin
"No We luiiUI not liur iimiiil iln four in
clnci nllli llio ill-mi i iiinni i,iio ii,,,
i' luiI mi oi.!i i .iljonl Hie .p.'nl, ii, il it wj, in
a i ii c nl ii luilli lln, I Uiinl "
f iplmi t onU il.ii ,i iii,il,iiifil 'iiln , ii.
foinin.' llio ioui.1' ol lln IHiii.- '. li i, lion (iiini
Pirllfll. .0 to s mtlltJ, 11. fo'lnu.
' llnl llll' llllll.' f li i Tn ll. Minn liln.iiiluic
film l iilinio.'o. in siniijr,,, pm,,,,,! tt!i ,
il. -pitiliV"
IhUnWII.- ,1111 Of loll.lllll illoli I up -il, urn I.
lui. iln hiii.i inn. . ml inniliiui tint Imu.
I Oil tO.tillOil 10, 1 iJluulil mi. n, "
Mr. liMiir Urn imnln; In iln siinoiimlii L
i ' uiiiiil n ioi mil lumliili n, ,i.ni woiiM nj
o.," winlil on lot,'
1 W."
"Wnil (ll ion im in In ilo iiiioiii,.1 t i ir.
rn n-l.iili n ,iml iDiiilitioii. "
"I lm in tint i. I mill' i.l.llul Ilo lIIO.t' n,
i' iniilil Inn ..ono Horn ( loiifm .in . in -.,,,.
HiS'i mil .itrSiol Itiiii- llio in iljv .ifior mo
lofi I iuilurio-, nllli lino if i, ol ill, f il;,.
litoi 'iwili"
"Wlul 'ii ii- Ilo tin iiniil inn. ml ioioIiiIuiu.
ion .iil, of"
Coaling Conditions.
"llio I'uilin.- ,oii, In ion. llnl ovi.iul it llio
lino Wo loilaiuli iniilil not Inn in.iili ,.,
jiiii. Ii In iiiinln.' in. I ,"
Wlni ilo mi in, in v Im ii inn ,pr.iL (.! Inni
intf li.uK " '
I inr.ir llnl no unit ,, t. w,m n, mil,
tlio l. i io1iiiiiii. iii.l inii thin, In In. niiililo
In mil ilip i-i., lMVf, .i,ii, ,(f( ,,
'nrnoil .jil fur ili.ii pii,o,o, f tun mil
lliromi till iounhi il ion inn, , n..i'i, Im,.
nmli dt.pjioli. I iiiimii in ii,!. WM,p ,. ,j
not su ti Hit' iiilii,ot iov.li)i I lino nmu ,,-i,
tlUZOi to sutju 'I
, lliinii I llilnit ili.il dil.oi I ml, .in, I,,,
i mil lioili ,i i -lion-, i.i,iilh I,, ih, ,,1'iir
nlo I ll.ouklil llll lifoinuo u, imu, i,,,
f.i,j,.ii to s mil i., Ir ii in j nut i,i,r, t i,,,
rin ii,idi iiniuii fin
Mi II-1 na iih) ml iuioiul tu luio tlui i,ni
tt ill."
M- riJitor I liiun bnl 1 unit 1 1 linn It in
lioliteiii rimfiif.il iiiol llic mim ion i, nlo,
foinli fif siniij,.,, liffoi,. V.1U Hjnr,j nii llio
rctrnsi nlo innuni.il Whjt ,i, i. , ,r, ,M
st in o,, I tun, Hut imptilril'
' Did i Ulm "
"Wlul iu llif inmliliuii ut dio Vlsm n ,
KjuIi- uii 1 ulial rlliu ilnl llif) Inir upon ilf
pr i.io of tlio tiii iilioii "
"Ihr I mlt in. niulilo to pio, ml on j cunt
rf Dio i i, niulilo tn iniVo Inr iponl "
linlcc Vim III It'll llio VlMII ll,ll 'If
H'i!ilf"H .il all mi llnl Pil p.i-.i.'i'
"I lliinlt Hi, ii.ii.!ioiii.' tint im. iifif ! m
pine lliu for llio I'.i.li Tin Mmii .h t mj
nnuli 1 ptliityio.i bojl "
Mr. lljiinA-Ono r( llio rhr ini.l ,ii,ot mh ih.
C'lii'llilnn of lh coal Mippli ot llu (oia.f
"J lalil io."
'Oil tlio liJ Inn coll iirnuli to trrl tn
kmtliif i
c "
Mr llllll. r- Ilo Inn ioinlli.1 nil nnllilil In
llio l-n ,n tlio to,i,iii Inluoiii I iiiifmiiiK nl
intli.'o
' Vi I tlilnl It iih il lln Him' !' '
Inlloil I Ii" blmiliiii mil of In. r ka.'l.ol nulili ilo, il
tnim iiiint of lihl Mini "
Monioiiini I otitmiiiilii sn io in nl, t on.
to ion In In Ip-llliiolil lm Iho pniio'i. of o
liliitilln: Iho illipo'lllrn of tin ioIIIom il m.lil
III 11,' lol llll lilt 'llllll nit in iIiiilo if Ilo
lilnl.nlo of simiv II,. .,1,1 il,,., ,,.., . In,
linn .ml I tll'linio dill i iili iiIlIiI. ml oim
iiUlit In ilitTiif-nt illn i linn, on in i mini of iln
f' n nf Inlpoiln .ill 11 ,
Iho linUo ulioi Hi tlm a!o,l lln Inllnuiin:
tni.oti
"In lie nil In tin i nliwi'111. n in llio uinl
in tn of Iho M i-n hn-.'iH i. nlli.nl on M it II
In ntiloi In iifii.li lotn inoiiioti in ni! ml to Ih if
iniilil, ion mo hi! niinil llnl I lull, n ml I'oll
IiiiiIiiiiiiI lliniil, Ikiilinnil I, linn. ii mil Mil i
ni ml ut ' Hippii.nl 1,1 Ion Inni ii -pin mi nr
Ih Ipll.tl III llnl mill, I'll l.il. '
I I lint l ttllirl ll il ill l i.illl.l ln.l lio
I lil" I -nil -inli i Ihlni. lint Into liil-ltn
ilnti il ulm I 'ihl I imi iiiiiii.il il llu" ih
lit Inih' uinl n ..in I ill, nnrll In inialil I it
In i ti i nf -It noil Id 1 1 tt.it, 14 .i in nit nN olP n in .
lm il I. iniiiilt imp .-Mil, Mm I i iiilil l-iio
-ml I. in I il- in ni i. nl. rsillul. i i ! 1 1 - it
I I inir no In- idol infill, mil I 11114I11 lino
nmli .01111 iiiuiik Ii 1- .0111 Hum. mi " 111t.hr
Inn I111-11111I. 1-1 1 lni llnl 1. 111 ill. I n id
III ult "
' Uhiil tli tin in, 111 It Mm II llnl lit III ill
In "
' I) ljl nl 1 , .011 In lllilli. ill . I. ll lulu tlll
It.lU '
' I pliln Mini toll tin 111 In I1111110 lull ll "
State of Iitltation.
Mi It inn t -111-1 iln no mi ut lln- llio "tilo
uf hi- hill iln 11 1 nl, 1 into lln. 1 1.1 Hi -ml In
iui, 1 I 111 sll h 1 1 nitl.ltloli s, pp 1., 1, ,t 1.
111 I iii, I il., 111 il ll 11. llnl illn I lln- 1 i-
lllil. 1 Villi, III It to, mill! phl-i, ii i- n.t
ll. million I mi iiini im , n -ii 11 . 1I1 ml Ii
t. iln ilo I n II .it. 1 1 t n inil ilnl 1 1 tin" 1 1 I it
I 1 ut I 11 1- lni loth, ttitn, -. fill 10 1 1 o J pli-
Hit Hut hi j-ti,,iil I -lit, tth it tll it In hoi 11 1, 1
t in 1 1 1 tth, il,i 1 1 1. in, 1 11 it on i'i it 1 iitt, uliii
lit in L.i.111. in ii. tti mull 1. 1 mil Hun u 1-
th I it 1 11 Hi 11 il it 1 1 t hi tin 1 il ti i tin .11111I
il lit 1. niupiiiil ttnl, t,ti,ui. lit- tilnlt lit
ti - I- tton in llnl 1 11 milt
Mi lliinii I ti 1 n.,1 ulm 1 1 lo ilnl
Hi W lliu-. . I i,, ,, I tt 1- inn ilnl lit
t ipt 1111 Hi. .111-iti. i.iti,-l t. ihlit Iho 11 , on
i'i inn mill 11111 tit 111111" ilitinn I tirum
In th il tilt tti It
Iho 1 1 utt iiu -in in il I nun 11 iii 1 s, ,,. 01, tin
in- 1 1 int. tot, ml In In. ti .111111 in nl 1 1 -11 1 ilit
II. -in I m n'li to tin -1 ,pi .tu. n. ilnl in Ih.
im.ilini; 0 1 liil . tin I'i. Mtu Inil I 1, .1111 I ill tl
111 to .till ml nitiu, Iiil.lt inn tin 1 111111 -.
tnir iltiliil II 11 llu liliu (t ih, Hi,, .1 Ihi Inil
Imu put i'i.iI tt Inn ih. In lni u Ih- 1 1-, 111 hnl
In 1 11 pur ,li it
II tti- ho -,iii 1 pi 1 luill, .iiimlt n ioiw
in .1' liM 1 I il-, .ml ilnl it h, 11 In Inil "ml
to t 1 11 im I o -ihl 1 muni, lln I it I, II it In
lhniL.il lln HioiKIni 111. nl, nit 1- iniiiil
ill miofi 1 11. in ih, ltiiiituli. iln n .1 mom Ih it
lit 1l1.tr mi t 1- h .. tl in inil In ni t, 1 i..l 1 1
. mm 111 I Ih- Hi in 1, i In,, ,101 if llu
llitollni hul 11, th 11 linn i'i ., 11,11111-11 in I hi
hnl ! 1 i-r 1 11 lo In 1I1 111 7 1 1 11 I. Hi- I 1
iiti mil Imu pi-. 1 I l.li. 11I11 Hi I'.iooUltli.
linn ml llo-t 1111 1. 1., Il,n f, 1 .nun I nil Mln
tlio ( , t, 11 hul pi--nl it, ., ,t 1 .110 hli out
I. 1I1.I tin I'i.. 1, It 11 11,1 11 tti. linn llnl .111
tt 1. I.' iM 1 ml. ti, tu ih, Itiool.ltii 1 1 1 in, I
lit lln -I iiinni ti 1, ulinl Ho tnu i.-.ml h ilnl
in' 1 nii-uli 1 m n fin ilc in. num. nl M111 lliu
llllll til I ololi h 1 1 in ,. hi. 1, ,1 ,,,, Iii.l mil
I -I In 1 -I ml ml 1I1 Hi. nl, lni up il u .11 In 1
-I-iil I ott ion h Him hnl In, 11 1 on. iimiil 111
II. 111. nlvltii . nun ih, , iiiuiiii,,) .Jul h . hul
luti 1 li , 11 ihl, t 1 1 u I, 1 .111-1 11 to, t i tin hi. 1 111
011 tin! ni!il Hi, limi- Inil .n moil till .lion
I' linn tt on I hitt h,,n tltmu 11 luititt
lllllllli. Ill) II 1. Iliollllli of llllt ' III liilitilii
'o llu I, ml, In In I I 1 .ml 11 iinnl i,,i ill
th, j-htl.. it, 11 11011 il i pi-nioii. i-.l.luil to
llnl, I 1 , 1 1,1 (lo l,M- llnl .hip tti. 1 in. nll
li! 1 1 1 1 1 . I pi 11 1 in I tti- 11 Hi inni It ihl
lit 1 i-tt ml th ut 1. tun h 1. iln In 1 ltd tin
I'll ihu ml II, mil nl 1 Init iii 11.- llio
I. 1 tt. II 111. nl 1 1 il 1 lm, ,1 Itn ii ,1 in, I itt 1
It ml tt i. t 01 11 ut 1 , h . , l,-i it tli .1 -
Last Com l Question.
I h. I i-t it Ho 1 1 1111 1 in -1 ion. mi. 1 1 11. i in n
tl. llllllll I n-Hlill. of ll 1 III,. 1,1,11 Hul II 11.11
ilin in. II 1 1 h 1 , ,f ih, - m .1, .1 ip- up hli
I'll 'll-' till flit. OH tt I- lit l I 1 Mill .lltllll
thi 1.1 it 1 t 1. iln Id, nl Itn 1. 111 1111. hi In
I n ii 1 1 in 1 tin O pi nil,, U, t, 11 tit i. 1 t 1
1111 101 11 11111111. tin 1 I 1-1 In (.jiil nomr
lIllllllL Iho ,1 n- ilnn 11 ll, Mill, n I, 1
I 1 nil 11 in ( , iitiu inih 1
ti- ti 1. 1 11 11 1 . I., i
ll il l ouniiiii.li 1 VI . n tt 1. , illnl 1, lln Iii.l 11 t
tllllio.. it II, ill, VI .,n Kilil 01 iho , ., if
( 11 iifm ,n 111 1 , 1 tl 1 Ii! 1. 1, ill, of -ii I11-1
Ml llllllll l.llll III Ml I III-- holt II Hit llllll.
In hnl i-ru. I iiinnii I 1, ., 1,1. 1 uinl 1 tin m
ttluih li iiplinl l 11 1111. ill ih in ,1. 1 in, ni. '
'Wlnt tti. III. i ! 1 ,1 ,, 1 lni 1 in in 1 1 mil
h llllln 111 l Ilf"-, o , . n. Vt II, tun Hi 11
i-,.i.l
'iMtllllll III till! pllll, nl II Hi VI I. till
1 'ILilnl iiiiI .i.,n
V.knl lo i,it," .1 l,i 11 r mi of lln iillt of 1 iniilil, j.i 11 v H f pn spifiu-, ,- ,-,(
lull .'! 1 '.limn .11,1,1 Mi-tn .nn nun Hi. pn 1 liliml, Inili in.,, Willi,' I. ill. -111, 1,
liniiiniii. ' .ml" 'Winn I -m ih, 1 n 111 .hip . ,,, ,. , ..... ., t.
.1 il. ini.it . oinh, o.ii I .no il. oiiln. 1 I,,' S "k,t ' ' '""' -MnMUnin.
.hip 1 1 nilii' Wlni w 1. ilin. 1 tin 1 111.1111 . N'. P. W'st. lit law, iii .lnlm il-mi
I (li li.n lioitn. ilil.iiii.i lut linin ..1,11 I. lint I ',i-llillvloll Ml-, .lalllis llllllll., I'lill-
;:;.';. ,r,,.,;,",;,!,;,iV, ,C;;i::,!ltZ''!'Mruu' v-n-,""""- -.......
1-1. il llllll if tti .hitiiltl , ,, hull. II, 1" 1 I'UllI llllll splillillllf, "llli,lll, I. I"
T'111' 'I H i. t, ii no i, uh " linn,, I 'olluii ii, r-olili I s, , -oiitmv, illt.ii u
ilin.lt .in Hi. ..nl i t li.ui.nml -i , n il,o ,. m,,,, Alii sin liv hull. nan -, , -
. iih i iiilm i , I llu font ml nm, I. lo in, i. nn I ' ,
i. If II nllli,. him j nn., .I VM , ml. j I l.ll . I! H .M.i'nnnUf I'lttslm,
Hiiiil, llu Ih. i .im it i. inoil n in , ik, i, ,iiiii!i. ' lir.snoi, l.oills Ts, li l.tli-i no pi,,.
1 1 tut il i i to Ihi miiiiil.. nm iho fir I ilnui t "'i. .iiini, iHiimliti 1. P II I'i I.l, 1, i. ,,, .1,
I l,. ...I ,.f tli. l.tll... ....I !.. ,.. ..I .....
Hnl 1 inlititii-il In ln in lln pin Inn iiniii iln
- - .' .-.,.... ...... ..,. ,!,,- ..,, ,. ..
II1IU," I lllllll I
il in
1 1 luiv 1 I,, i.mhI iiil 1 inn '
1 llll
'1 l.l.l ll I l. till ( i 1. Ill llliiil HIV lie HJ
Until 1 lllllJ 11 lulll. II ,..i I,. 1 In, ,i 111, i
Ml 11 1 lllllll ,,l 1 lllll. Ill" llll llllllll lilnu .,!
Ill- llllll il -nit 1,1 il, ullni 1, m,iM 1 , t
thll lie IM, muni, lull, .ll liillil I .!, HerpuE rrnCD,TIA., n
in.i". m H.iti. nn , 1,, 1, .mi inn. ii,m- , 1 1 THF FcDEnATIflN OF
.niili.l III llio .11.1 ...l.lii ll. Hi, n,(l, L.11, ,,Ll ' LWll,'n "' Ul
lil, lil.il In! lln" li-l 1, 111 hi i pint -,,i, ,. I
tlm -I nlioml -1111 ' .ol, ii( ilii ill, Iiniii, ilin. I
'lln -I llli. ilil liilli 11 llllll 11 1, 1 I .'Ulil f,. I
II "I if ll 1' 11 llllll llll I II .1 It llll lllll ' IM"
' "I, i III i" I luniliiliii, 111 il.oiii I I m
inil-, iiilm Ui 1 l.n. i,,ii,,-i .,1 1 1 h-i
Villi- llllll- lll 111 llll I... 1 I M ,, I,,,, 1 I
nn ..1 iviiIji 111111 nm ii. im.,, ii,.,,. M
tn nn ii I vi,i ill I nl, 11 nm llm vim mi
In tin. ,,,1., ni ll, ,ii,ni Mm .iiIi.lIi,.
iiinni tin i..ii.'i inni in in .'ilnti 1.1 ' "im ml
,t lllll liilil. I i-ox Iiniii. ,, nil. i,, , , .,,- ,,
lll-l .l.'llil limn . in l.. lu.ilmi, 1,1 Pi,
llll'llll lllll IV. tl .11 III, li.nl li ,,, ,,f n,
nulili ulm it mnl. iln timi mill iii, 1 i
Iniin t lln nut nt Ut linn ilu'i vi 'i 1 nn 1
m!::rrl;v:t::::;:''w'Z,i
till limit llif mil .. tin Imu ,li,,,, i.i,,,, .
mnl ii..iul 11. r.i ilm .inn,. Hi, iiiiin,i it, nm
inir il.m. ,11111 -lit.ii imu Inn I. niii, mi
nut nut It Inn
The Oiej;oii Appeals,
iiie uieon appeals.
"Inni, Urn .inni., in 1 in.. in. 1,1 . ,,t
!!;,:"l;;n:n';"l"!,"l:,,"""l""l "
"vr!.:,z.r;,',w.Mr..,,u:i:,fcr::,T.::j
in linl a iinnl., 11.1,1 villi, n.f i.,j, 1 I,,,
',,"'. " ","1 " "" "! iii-'i"
II." Mmjii llnill.. ulm iirll fi.ni.nl .11 1..' '
I-Mlll. I'l'l I.' lnlm l.tlil .Irf.lmilil ll l..,l,. ,. I
11 "I I t' III, III lllll, II ll .11 llll 111, III 1.1,1
mil inili. I Inni .iiniii ilul t'li -liin,, I 1,1 U, !!
Ul-lll lllll H.lllnl llll llll. lllll t llllll il. lllll,'
Mli I 1I1H Hi1 Iij.I 1 1 j-i' nl -mill. llm. 11I1I1 ih.,
1 ulm, In 1 Inili im . 1 im. , , inn,, luim ,, ,
III, II 111 lllll Wl I 11 l.llll .11,1 U.'IIMIMp.l It, l .
linn hi'i
"WI1.1l ilnl lln llm,, Mi 1, tin nun, .1 1 .li ,,n, -lln'
11111.1l, 1 1 ( .1 1 I iitini ' '
'-III ,ll'lltl uli.i.i 1 inil, 1, 1 .11 I, ,111 1 1 ,l
fii in il. I nlon sil I "I uinl ul nidi 1,1 .mil Kiln .
in in If. till' lm .iniiinlii Wi In, I 11,, nl.li ,
'.Iitiu'- ,1 linit inn, nuiit ol ilnui In In.- ,
rfliltil."
"Mit'i- tin" nun 1 ilt 1 u,n utuiiiiihiluil ul,,u
ilul llu" Ilini.Uiii ;.i "
' Win 11 I 111,1111 I nnl. iuiiiiimI mi l.uji.l we mi,,
mil In lln r 1, l ml -it unit li.i llif iniiiiiitilup
In inliuipl . -liinili 11.111 (.1 11.41 ihrfl hi, .li, 1
ll", III I In III lllvlllll ilnl ilnn In llu Willi"
llhl 11 11 lliliitii'l lit'T '
"luiil )ii.t, 111 In " llu In. llilll 1 mi. t 1 Mil a
ll"IO.t "
"II 1, iu lln ii--.ll in', iviie niiliti-'l in inti r
ii. '
I inij,li(" llnl il tti.. Ic.Jii-i" ui' Inil 1. mie
tlaili nli.i iti It-tliiv.iii-lititL.- lit illliiin 1' lieiiitm
III" liiiirim iml si,n .) i,j. 1 , 11 iliij viii.nit
lilileif (ml liaflil, -,1 inn. li n ilut ilo 1 1 ni
II mill.' Hilt II .1' lit" ,Vll-llljll .llll lini.lftl .,n
mini jI im.. il .,1.11111 11,1,1 'We i,i. Vn.iiuii, "
Ml it tlio Inni i.f ll. IlioeUliii llu l.nu.l unci"
11 14 ' ,iki 1 1 lull inil- i ,uilnuul 1,1. In It
i.1.11. I'j'l Inin llslnli tl. 1.11, i;m I.i in.ii.iti, .ii
MU iniiili", mnl' 1 Inf it iliflli nil In tl.mli" ili-m
Imt Ilil, .Iifiit 1 1 .1 . 1 Iifm rimrillcil 1 1,1 tin- lreii"
(Cniilliiuril on Piji" 4 J
COUNTY CARE
FOR INSANE
Discussed at State Convention ot
Directors ot the Poor at
flltoona.
DR. WITHERELL'S SPEECH
He Believes That the System of Cai
ing for Insane Is Piogiessiiij;.
Piofessot Jacobs,, of Western Insti
tution foi the Blind, Gives Inter
esting Expeiiences He Declaies
That Clgaiette Smoking Is a Gieat
Cause of Blindness.
ill 1 I l-lto W ill fit In I in- -i 1 Ut I I'n ""
Altooii.i nil. Ih -Tin' si 1 mill tiro's
si-i-ion ni ihf, ni.iiiv-s,.,.itli annual
inni Miit Ion of the .i-n-oi ..iiion nf iih i'i -Id's
oi tin. pool .mil fliu iln s u 1'inn-
0llllll,1 Opt' lll'll Willi II IllllM .Ittl llll
II lilt' Sl 1 .,.1 ,1-1 s,'ll- till .is tin.
ni'M 11I.H 11 of mot-tin., .it 1 ci 1 iinilili'i
tilili illsi 11 -inn In the open im 1 tltn."
1)1 HllllV .l. W 1 1 111 lilt s.illl.lll ol
tin 1 iniilil. sslun nl Inn, 11 Hi lii"H il nn
111I1 11 slinj; :Hli!if-s mi 'The I'niintt
1 ilf .1 I lm" tlio in-, tin' nsiill ni 0I1-
S"l l.llillllS ,111(1 llll si I 1 .s tip. ,n 1 h is
. itt. iliu tl "
lln ilml, lli'il llio si.tilli n.is pliil;
i lii l.iMii.ilih lliioimlioiil tin' sfm
bill s.iit lint in iiiiii.i-i.i iniitiiiis 1I1,.
in 1 li.nl mil li.'on l.ilti'it ,nl. ultimo 11'.
lie li Ih vi l tlio ,-v t in to ln tin In --L
'o I.11 In nulili lm 11. ml .mil tn;, r'l .ill
tomitii. In lake up with it Hon. II.
I") Mi tiunnlKli. ihi- liitlit-i uL tin .is.ii
( intlini, s.iid th,- outlook foi t lit t n-l.u-lin-;
.mil lm in.isini,- ol 1 li.n it.ilil
woiU in llio s,ii. uj.. novi't IiiIl,Iii
.Ml W S l.o.i ol All, Klit-iiv .polti.
lnltllv on tlm ltkition ot .tiiv.mls of
iliiislnnise-. in tlio inni itis ,mi , ni-ploii-
.idvisln," ltniioini Mnilni s
lit polls I I lllll till".,- illslitlltilllls W 1 If
itiilviil .mil oiilt-iiil piiiiKil I'liii
ilii it's iil so ,. tv ol I'lilllili'lnhi.i tli,"
hull!. 11 1 ll r-fliuiil tin lm 111 1 k'Jhl, iliil-.,
.il Inill in. 1 ('llilllll'll's .iil s,ui, ( ,,r
Wi-ti'tn IVimsvIv ,mi 1 tin- It, iln.il.i
Iiinni" 1,11 U'.nw.inl Viiinm onii 11
.tlltl till I'llllllll'll's ,ill siliiftV oi ('In..
IHI llllllll"
' lminov liirf .1 I'nni llmist" w.is d'..
ills- tl In I". Willi, nn ..i, ,, Hi iiiinn
town Mi- .iiilm S'll-''ii, ni .i.iiii
tiin, inlil of iii- dniiis oi .1 inition.
Ptot. Jacobs' Expei ience
I'I ot. II li Jniiili. ill Pitt-hill ..11-pt'iiiiti-iitli
in ot tin- Wisioin I', nnsvl
i.iiiLi In-lltiiiliin 101 lln- Mlinil, liit.
1 stnif,iv mill oi iii. nm , 1 1, in,i,,
shmi.iI sun tlins, Hi 1 I nations anions
II11111 In I iln that iKaiou," sinoklii,. mi
,1 nif.it i.iii-o ol I1II111I111 s. mi.ii rlii,
.ll,-l. llllllll 1 llililli 11 alliiilli; Mi ,til.
I 1 11I1 il .mil 1 nil, lni in il. thai liliml t 1 1 1 -Jill
oil sip mill , 1 nmpi'lli il lo all, nil
Iinnl, anil that
f.u nn sip , , .-ml
SVslini Jin , flu, .mm. l, lilllnl 1 ,v
lltfl. ill vi-, ,1
Ailniil s .MUImi, ol "sum, sit, spok,
on "li Ifinllv vsiiii"liv ilin 1 101-., ' anil
.Mill I'I. t k ol llliii on ' pinlt 1 Hon ot
Inniatfs "
This all, 1 ii.iuii Mix follow in nllli, is
win 1 it 1 ii il I'u -lil, nt, 1: I'
1 '
Iii. ill
-Nil- ,l. A. J(iiisi 1 .sonii'iMi,
Milwnll.itli 1 llltiilli I'lillndflphl.i. S
.M Shlllilo. F1.111MI11 I'm (I full, 1,
I..11 Kawiimi.i, .Mis, u ; Wnlion,
Chi-l' 1.
WOMEN'S CLUBS
. - ,,
Iinjioi tint Meeting nt Reading Ovei
-Iw'o Hnnclied Delegntes Au-
'.. . 4 n 11 , 1,
to Koll C.U1.
li I , In, 11, lln, 11, nn in . , ui,, I'i,,
i.i.itlliu, ilil in - I Ho I eileiallnii of
niin ll's I'lllb- 1 nllli. mnl hi'ie tinlav
r ,V" J!1'";" ,"""""1'; i!,""",;,,
ll e I'MI l.lll. 111 lit I' aillllllll (.poll th,
im-siilt ut .i- I, IIH I.hwIs cmiipht'll,
t aiif Nilil the past in, vva- tbf
... ,., ,,, . ... ... , '
i.-i-i tn in.- ...mi. , ,11 inn 111 rmilltM-
Hon, .-.lie l-lti ct ui.inv lubx a ml oh-
Hon. Mie ist,,i ,,,,,v n.iw ,,iid .,b -
sivii Mull imtlloils of oiaiilaMoii. I
-Ml l," Kl"" 'Mii r I'lUhi-
' ''"' '""" ""- m
1 lulls ivitli 11 iiifinhfi-lilp nf mi 1 11-
"ie rm n-t 111 lie 1,1,1 ,1 piouiainimi
w,,i Ms .,,11,!,,. hi iiiinn
""' "S '"I"1"-"'
Ni'.li.t m mli, me, Mi, . t 1 it.,.
ii-..li,ni W1..111.1', ilnl., KiiiIiii ii,, ic .
I II ltlll I rflllll, l,.lll"l,t S I 1.1. 1,11 ,
..( I'll. mall llll l 1 mniil, I vyul mIi), "llu, il,
In III.. Ilit'iiii. II V11.1II, Willi,, -,Li ,,ni
II iiilililil.. 11111I11111. nn 1, in", in nnl iiniin, j
.ll .nil lllllll lit, 111 VK. ,.l, I' lll.Klii'.il
I. tii in 111, llliuluiii ; '(n, Iiiih.. ., la vi,i,l,
ul I'll, Inli; I llll. I..I lil.ll, ,1 111,,, (Ji, 11,
,i,i ,,ii il Iii Mi. ,iii.,i M Will,, Wiui,
' s,i (, ) ultlti(tit 1 Jill,, ' l n ,,, 1
i'i In Mi, I1I1 VI. Iluiuliiiin, Hi iillinil. 'In.,
lilt),. I nl Viuintii'i II11I1,, Htm in ill, 1.1111 i,
.Hit 11, .iu , iin mil in Mi, I u.i t 1 1 1, ni, I
Ibui-lnni,, " ..i 11, t Mi ml 1 ilni ' ili.in- n
ii...c. l.j Mi, Iimiil si,, I,., ,, ,
. 1 1
Tills til It 1 11101) 1 1 MllllllOlls IV 1. 1,.
pat.-. d .swupithmim wilh .Mie .Mi KI11.
Ii.v mid dt plm itn,' -en-'.illiinal Juiiinal
s). The I Olllll t siiliintueil sllnwed
j.plfi.illd wml. In the w.o nf eilipailnn
lu ilvli.s, I ui lil.-imi. lliei.iuiie. music
11 iliu .it .1I.11 e and tin nu-. TmilKhi
Mih. Diinlt'Ms Uenni.siui of New Yiuli.
spoln" on ' W01.1 m's I'luhs in Soi1.1l
Mb", and Mtfn 11na .1 .Mi Kens; of
(liailihet.sliiiij; mi ' Woipi ,s I'lubx
and lllKliii" l.'il.ii.itloii." The .stuie
prc-hlt nt, llot- l.llls I.hwIs I'.iniiihoil,
lb her annual 11'pott, levknvcd the Ills.
Inn nl' ivonii'ir-i I'lubs ami p.n Hi tilnt ly
llin-H' nf I'i'lilix.v Uiliilii mill Mniil the 01
itilli ill Inns wete Illn lli"l I lllllt'llts of
lniliii'n"iiiililtt itnntl to I lif w niiti 11 nf
llll" nlllli Willi VVfll' l"UII(f ItlUlf" (1 11 tt
lllll' ' till" 1 1 111 "plll'lf of MHIll Wllllllltl-
I1001I SIih hud Kieiit 1 11 It li In Iillllii'
in I1I1 int'liK Tin-Ut vnnif nl tin clllh--
Mils I-lllll lllllll. Il,'f. Ul I In lilt
Iiiuiiii ion alii I nnuli.
-
JUDGE YERKES ACCEPTS.
Eoi wauls Letter to Stnte Chalinian
Hitei of the Union Paity.
lit I Vi III" 10 olio fl 1111 II 0 "..-lo iiliil ',
t'lllllllll'lplllll, Oil. Ih- s!,it,, t'll.lll
11 in li l'liink .M IMIi'i. of Iho I'nlon
pailv loilitv lmfUfil lelti'is ot ,11
( 1 plum i" linin .luds" lliiiinnii i"il!(s
nl Ilin ks t iitnii , uinl lii"pttst"ti(iitlt
llllsliii A. I'oiav, 111' l.uyi'llic lotint.v,
who will' lioinlimii il lot Jiiilif ol' (lit1
Supii'ini" i 0111 1 uinl s(ntt iii'jini'i-, ie
spi'l ilvi Iv, hv llll" I 'lllllll iniilv, ni Us
nitnl stud- ioiiv flit ion in Mils iltv.
JuiIkc ViMltf-" in his Ittttr, s.ij, in
p.u t
Ih. liiilnllilli.il, ,oti, inr to 1111 11 Iho llllllll
llloll. (Nph-"!ol 1. 1 I llllll ll II I lllll) I (ulllt 1. (loll
nnuli -ill of npti-t til lllti Kt imlilii in-, ill Iho
hi. 1 1 .t 1 h 11 11 It 1, I 11 it ml 1 -1 1 11 rt .n it In hnl
I 11 .i 1 In nun 1 I Inih f llnl. if , lo, io,l I
mil till II oillii- lo iho .11 flu lion of tin- !'?i h
of tin iiiininoimi Jllh. r g mill-, ol polili. il iitllt
1 i 11- I 1 in (uilt 11-pi.iil lit ilo imu. of 1111 11.
(i pi hi., mlht in tiiiii itn 11 lm ti 1 ! im o li. t In
tin I) uio'iitn pint Hi diiiiiti mil 1101 h . t
p II1MII ih nut Ilo 1 fli I lol Mill, l ,toll hit,
1 uinl 1110 1. ti ni pollin il uinl I iinihl I, ho nit
n ..nl 01 1 i.l n tn t m liiun ih hoin li mil
v mil 1i tin mil m. nil tut .iip rm. if. ni llu
,1 in .1 111 iliiliin, I ioii'.I ihiiui int-ilf l.t
1 In I l-'iill. I ) Hli. Ill 01 p ill It il , t, ,11 loll , Hit
tlllv ,1 Hit nllli, ll if 1 -llllllll .loop .1 toil
t. lo jlloit iiiititt 01 mi 01111 I 1 ht 1 - il 1 th-
II lllll "f 01 to 111 f lol I ml put!, I I.,
lllll I -I I III lilt .11 1 II I
BRILLIANT WEDDING
AT PITTSTON
Mi. John O'Donnell Mailman and
Miss Giace O'Malley United at
St. John's Chinch, Pittston.
-pt. I li III tilt sU ,,,1, 11 I I lllilli
I'ittston, u,i Id.-'llif man lane 11C
.lnlm oDonnill .M. iiik m, of Miiilh
Main stui. t. In Miss ijiaie li'.Mnllev , nf
ill! tin siio, 1 ui,,k platf In Si lolm's
lloin in (' illinln ilmiili this moitiin-
,11 " 0 1. 1 link with a IiIkIi nuptial
mi-. Jt was ,m oviiit iitifi llpscil in
Inlllianij liv aii ol the pu-vioiis nnp
tlals oi tnf st,i-,m iiniii Iniilt" ami
Ki.i'im an mninbiK ot llif li-ni'iiK:
1', iihnlli I. iimlii - ol this tli ami no
I litis, vvtif -p.ut-d lo make lln- uoi.i
sion nl llif1. man nivji an mi-i ii inns
tin. ,
I'nllv an I10111 liflnif th,- appoint! tl
tilllf lot till I'Vflll, llll lllUi" K.llli'llfs
01 iln- id'ilii- wine o 1 iipk-il liv vvlt
111 s-, - ami lln- lnlliil jtif-l- had In -l.llll
to lal.t 1I11I1 jikni-s m iln- s, ,11
nl lln.- 11 iti i 11 ainliliii linn.
X.-Vit liflnif his tip all, 11 anil n 1
ioimilin';s ni m loiin'- 1 Iiiih Ii pi ,-, 11 1 -id
sin h ,1 bow fl ol In'jiiiv I'loiist
l.llls li.nl liiun his In,-.; in ,w i.nmiiiL,
tin' Ilin a I ilf. in a 1 mi" At hiss tht. 1 1 out
ol tin alt. 11 cMi-iiili il a low ol .mills
ot ".ifiiniil jiliii", tlifitiit'i on,- htini; a
iiiuiiii, auli limn Willi li liim,; a Wi-tl-tliiiL,
h-ll. 'I'n iln- 1,. 11 ,.t tin- .ii, li, s
M.i" a iiiiilils'iin ol llovvii- Hid -.iiiit-llrlf
pi tlllv ,11 lan-'i ll.
I'l'impllv ,11 Up fippuinl'il lime Ih
.1 - I. ,.ll, 1... ,.,.!.. ,1.1
," " ' , , ' """"-" "'"' a- nmiifv. iin,,i,, hnvvfiM, In mi
lliiown op, n anil ihf hi nJa p.ulv ap- I , ,,, , , , ,, , ,, ni .1 ihhiiii
I H.l Ih, nil.,,. l-l.si , ,mo the , ' M , U" "' lo,' ""l 'J1 , "";' '" '"
n-htis v nillnws. n. iionntllv I '" m . ''" -"" '"
..-.. vv. , iv,, T ... .'"limit! t v ai.nsi 11..1..I i-n, -.
fliailis illhln.ns.-aii o, this .1. ' i,-1;: r,,"1' ",K """''"' '' i
bnl, ...... Id, ivf.e ,,,-M in oi.b, mnl, ; '7,, ". 7' W" "': "T" V" '"' I
vv,'.- .ll-s l.nnie flmli li-. I- ,1 1 ' ' "Blll',,,1 "" "T1!' i'I'" ""' """
fl ml .ll-s l.vn llai.e.l. alt ol I '' 0 m ' 'V ' "" , ",H ?"V "' ",,,D,,t
Mian,,,,, and M'.-, .11,,,, A.t.. ' , ' '.' ' .,", ' . '' V' "',-, ,,,.'..,r !'
olthlsilt.v Tile mini ol liiinoi, .II-s
,l,. T,...v ni fonshnhniKtii IM
Inllnuitl. 'Iht-n .an,., ih,. biitl, I.mi. -
!s,;;:"S,:-:::j'::,;"i,!:-;;:;;-:,::.
.l.nm-s i.tiovlf. me. Hie j,,.i ai tin"
,, ., '
' -' ' '; " '" j"',r' ... n' ',;,; , ,,,lM,r;.m;V,:
iiiuiiii" iiiiuitiif 01 nneu voiii.s -inn; n,. ,,,,-, 1, 1 . , .1 . ,
mi. llif nliiK ......Ins ul .Moaifs "",.",. 1 1 l.nLl.i! -- "lV.,i.i,lV"1 ' '". '!
, ,., 1 , ,, 1 ,., .,, ,, I rrtim ulliei tin fpu-i ( in 1 h p,,.
M-U It Hi, .elfbl.i.'iin ol llm m..sslulll , , K..ve,llt ','
hi rail.,', ...illlinan ..H.1..M',,,! , la,,,.,,,,', ".':" ,
ihllr.h I.M t.l biilOUBll. Til. lf i. li-s L,,,,!,, U, ,,,,,-., ... ... ,
llolll fiplJi-llllillli ,s ouliistia liimMifil ih ,.ii,, 1 1 !,' '"""'
tli.. mn-li im Hie i...aion
Tl.f liidi. s o, ,l,f li.Ul.it p.i.v Wf.e
hfm.tl.nllv M.wtinl. 'I h, iiilile wo.o
iviiiti. ...ii.iniiifitu ii,,,-,ii,. ,1,. -if.
wi... .. sin. The main . ,,, was
i.isiimifil In a Kiiwn ot sin l.n nui-
lelh.l will. I.tl.l.tt,-. late mnl al-
wuif ,, bUii'l. V.lv.l tlallislio.ol.nh lm.,1
liliu K ph lino li.n,-. The ,10,1m x i,tv-
lllkl III I III Slllll S llllll I I. It. I lllllll ti . 1 1
,,ia;.;d . ,.,. ; i,..oni Te " ,;;.::
u.M..s ii.t.. loiKfi-nif-non -id,. ,. ,,MIV,IK , , , , , " , ' ' V, , ' ""I r,.,... -, i.,.i.... ...), I . , .r,.il...i...
lioi-i-slim. Tlm bllilf's rit to Miel., , 1....... ....n,. , ,- n"Hn I iiuiu.. uiln iln- ifn 111.1..11. nnl iin, 1
mnoin was 11 .U.i ml Mini, mnl llm , , .,,, , ,, ..',,!; 1 ' , , ',, '""""""'-I 111-1. ip li 111, .1 Mi-U, .Jli lrfiiii.t..n.ii
...o..,v mn n. m.- ;,, ,, ,. ;;z";h m,,, : f"" i-!-"..., ---- u
inoinl tiesieiit. . '' sinwnii.i
Tlie nieptloli was In Id nt tlie sp,
lulls Iteiip imuison on W'illliini iit el,
whit I. had In en kImmi elahniale nl
leillloti iniin the lln I-t .Mi, and .Mi-,
.Mniimtn 11'iolv.fd tlie 1 iiiiMaliiialln,s
ol Mm t-ilisi- In tin it.ti p.u oi ut Die
Wrsieil.v side of lllf llnis.., mid nuli
pli'il (-tats liiiilei' a 1 .iiniin of laiiial
ami p. tins 'I lie dei oiatlons weu, in
Kift'li l.llnvtil i) sillliMh 111 pint, .ai
na linn-.
All. and .Ml- .Maiivin ten Mil.- ail.'i
110011 lot 11 IiiiIP") iiiih, 11 nip, mnl will
In at lionif In .1 tnitiiitMa. Th,) lull, 111
Iiik: s-u.iitinii iiui-ix w.i,. in aiifii".
dame Mi. mid .Mis. T .1 le tt,
.lolin I.'. Itaiioll Mi." In I ,1 linn, u,
,li. I ,1. ii'.Mtilli v, lts ('. .1ni1-.
Mi.- Iih Iinnl n'lfiitn .-- i;iiii Mi
llntilt and .Miss .Ma) .SmiMi.
Ln S.ivoie Will Bieal; Recouls.
Hi I vi In.iii" Win fn in 'lie Atyii.aiiil I'ltst
Nm A ! K u.i In lln' nm I'lfinn iii.n la
-linn, liiiillnl flilll Nm iinl. to llilt. nu It
iiiinl In iil.li ii"i-lii." 1 1 ...I l. j. in iii,
.-.iiltliHi.-lnii 1111,1 nf I 11-1.1111I, jt T ') I il ft in.
In," si,, 1, iiiiMn. 1 ,,,1 ) ,ii, n J( (.t
in.ilul ll ji l( villi nil 1I01111 tin uvli it plOltl,
il ilii. tlilitonn limn, mil im. nil. inn-,, ui.iii.
1. tin" 'ii-co.il lictvii'iii Nm oik jti.l llivn ti.i
about cno tiinir jnJ j, lull
MR. GAGE ON
CURRENCY
His Address a Feature ot the Meet-
lliu ot .ineriGdii Bankers'
Association.
SUGGESTIONS FOR
IMPROVEMENT
Lesson to Be Diuun fiom the South
Anieiican Government's Methods
of Conducting rinances Have We
Been Guilty of Economic Waste
by Eeason of Om Peculiar Tiens
uiy System A Tew Fioposltlons
Expiessiiif, the Secietaiy's Finan
cial Convictions.
Ill 1 ti I IMto W'lt" flolll llrt V"i. I ifo.l l'rr
Milwaukff. Hit In fi ltuif of
loilnv "-I'tnlnn o llio V.11111I1.111 llatik-fi-t'
as-ni I, ition was tin adilic-s ilillv-
ifil liv l.vmin I. M.iK". -nitiu of
lllf li.sV. Ml (1. 1',f t'SpH -. '-(I Mil"
1 1 1 ii 11 i hi ilml "tin ic is ion 1 o-v an in
tliii. n v IntVVffll lllf iriiVfi llllli'lll s
lilianif. Mini 0111 ( oinini'K htl all. ill-.'
hul Itf aililfil Unit ' 11 Is ,1 1 iiiuiiii 1 .mil
sjil-lai Ilnn to nolf that ,11 tlii- pifSfni
iinniii'iil the iiiiiiiiniis 1 tit 1 1 ol sin li In
fill 11 v appiais In In .1 ill ill 1 ill 11 1 11 'I lit"
-pial.fi ui ""'( I thai tlif pus, nt I- a
lnn-l piopliioii. timo lm on iiiinn no
snnalilf ifloiiiis in lln- iiiinn v uinl
b mltliH law-
'In tviiv loiintiv,' s.iiii ii 1, !,.,
"Ihcii I- a iiniii'' 01 h -- intimate iflii
I inn In-t iv (t'n soi el mil' n t lln nn '.-ilt lit
and laiitioii- mil the Kttifial 1 0111
linuiil 01 1111I11-11 nl tliali- of sin li
1 nulili In nm own 1 uiinl t that in
tini.uv has h. .11 ami 1- iniin iniisv
ilnn". Mflilnl v nailllv ii'iall- tlin-,e
P ! mil- win 11 om vvlinli" lln mt l.il ami
imliistilal pinii"!- lias In ui -fVi'itlv
i hoi kcil while dual tine-Minn iflmiim
In Ihf iinnl Mini o' I li UtMsiiiv 01 Mif
stautl ml nl imniev li.ivt avvnlU'il ile
1 Ision While ninlfi out sv-tein the
people 1 oiislitiit,. tin- Kn, i nn.f nl, el
In !U oiaiiiatlim the ti el ilinetit 1- a
Ili.ii uilitv, sopaiatf ili-llmi iiuiiti
sonal W.Miin its piop.'i spliiM, of ai
lKin il is -iipitnit. hut ll e.innoL li iiw
it nil iln.-i limits without liaim 10 it
s'"ll anil ininiv to 1 lie pioplf In ntliii
Munis, llleif .no laws -npfiioi to llu
f.ovt'1 niiifiit laws vvhiili il 1 111110I ilefv
.mil est.ip, pt-naliv. Tins a 1 vviit-
li'lt laws lint , ,,, ,I-, ,,vi ililt, th, sr
h f,h( 1 fioiii.nik law- whlill half a
wav ol -ill-op, iiillon, Iih hi, llif
ohfilitiil ami hanniim ih violaloi Of
lilts," , iipm ,,,! ,, ",iiv. 1 null llts
"liiinld lie iiualil ami to iheli in 111
ilalfs it -pi it slii.nlil I.,, sin. vv 11 '
Ml ti.im". hv- wav 01 lllii-tiiititin. 1."
pi ittil ihf snli-taiiif oi ,1 ionvfi-1-ilon
hf hail Willi ihc linamlal minimi
ol a s.nllth A till") It ,111 ifiillblli vvlin.e
i,fiei 111111 nt f 111 inn. inti banking l.n III
tiis hv il. insiU it- slit pills fllllll
siibifit in 1.1II Willi tiiiii hanks, all
nl whlill him In im hf- Tin -e hanks
,1. ,,. 1. ..lit... I ,.. !..... ....... ,. .
"" I "" i" I--H- IHilf- IO I 111 llllllf
.,,,,, ,, ' V "' , "" -"""'
x,,,,,,,, ,l,;li'1l1 ' "" .'DIM. -.it
i;.;;;Ki(
I ; : if ;;s:, ':;;,";;:;
'. ' 1 ,.,' , ""'"", """' "'"
1 siut;t.. wniilil liivnlv, a 1I1 -up oi -o
,, 1 ,,,,,,, , "'"', M"
:,;m ' ',"" M l" "'l.'l -;
. 'V ,1, ni V" )"m' '' """
' ..,,,' ,,:".. u'n ".,,,M
,; ''& , ": ;;;',':
,.,,., 11, ,,., ,,,,, ......
' "" J "' ""' , ' ' , '""" CM-
, ,' 'note K-ni ,,""";' ","'"' "r
tlie liiisoin j.. 1 ,, nil hv ihai ilnuine
;, : ;,i ::it !::. " ,?? ..-
" "" ""III "Mil IIUII Jl
Tit let' Piopohltions,
"I'm mil im. to ,-iiiiiiniult. lino -, v
(,,l Inli-I iiiiiiisiun an ,. ..im, ui
ni) own Hmiiii in) 1 iinvli ilnui.
' rilM I bulb i- i o he hium ,, .
sliabli Hint Mm d.'in mnl llaliilliii - of
tlie 1,11V in unit nt lliiown ,1- i.-, ,.n,,.
miles slioiild lm poi In tin nn; ,, 1.,.
Hit nifin .and . am . Ilailun
' Heiiiiid I liellovc thai Hiis ,,,n
aiioiiiplislinl wlilioiu ,ni hiudon n
Inti ,e-i 1 11-, luiiii imblii in, imu),
'Tlilnt-I In lit that 0111 M-itiuor
lialil, noli, ll. Ill, Uliili nm 1 1, ,ii, uipjln
to lie s.i lilt 1. 1 i ll.'t t ,1- ti, iimlii t Uiii.
lepi,lxi in ' uliili, f, liil im,i linin,..
it i.i 1 loiiulium ills u'liliuiii up) ip.
I It'll"-! Ill ll-i, III Mil" lllll llll
I'miuli I liillt.M' ilnn iiiMHi.i mi
lni; as HUanllan mnl tiiiif,i mi i,
peollt 111 It Ittl 1111 111 list l lllllll I lupl.n
tlie t!u ei iiiiieiil ;;u 111. 11,1.1 in baiili iniie
ill-lies should 1 1 use.
' I'll til I Inlli'M that lie pulilli'
iiinni y.s in t it.s- of a Hi.si.naiii,. winli.
In;," halanu tn.' dailv use -ho,, I.l In. ,, .
posited In national b.uil.s. 'I lint a
simple mid sale s.vsti'iu ol dlsli lbuiloii
ol nmlH 11.11 be devlstd 1 have id
ilotibt.
".Slxtli-1 bCllvM' thut lu noilodh of
llilllnlllll 0i(. mill pliispfillv (lie piiti
Hi leveiui" Hliolilil be Koliiew lllll 111 -
I fi nf nubile I'spi'inlliiiif mid Mint
III" s. ifVfiitie slionlil lit iipilli'il
to llio I i"iili Iifm nf tile pllblle iltlil."
Allei ple'i'liMln,' "nllli simlstliiil
bills shoiv lllf; lllf plffi'lll sliomr mill
sntlsfnt mi v uinl I Mini of tin- iinllimiil
Iiiuiiii 1 1 Mi 1 Jain lu 1 nm lii-lnii -ihl
"l.nnkfil nl fniin ilii xiiiii1.iiliii of
lllli slnlesiialslllp. It wolllil appfiit
II ll the pl'Sfiit W Mlf llliisl pi millions
bom III nil otir lilsloiv, ami ns fnvni
( i lit- us anv p. 1 Inil w f niai hope for
III Ihf I tti til lo fillet' Upon 1 en-otllible
mnl Imiit Ions nifiisiiips io I'limiiinif nil
iliiueiils oi 1l11111i1i.il Meiikiii s whlill
pt 1I1-111 1 ha- IiiihikIiI llllli'lll mnl In
pi 1 ft 1 1 om now inili -v -ti, in oi itit
tt in ,v "
MR. CORAY'S LETTER
OF ACCEPTANCE
Apijieplate the Honui Cutifetied itt
tlie Expeio of Mr. Fnlm, unci
Chtei fully Joins "KevoH.M
H I i lu-l( W ih fl III It ' "H Uf'.l 11 fs
riit-iMD, i,t n,i. it; Tiu leiiH of
n i- ptaitf t nl .li IIIKlui ,. Cihiiv. Jr.,
I 11I1111 pin I. .indltl.itt. Im -i.iio lie.i--UM
1 Iv )h (.U -.
t'ltt!..!. U t II I'rf'l
In II ut I'nil m In inn ill ui I 11 . 11 I .11 iv
I liiinfi fi. ill. I li r t. 'tli. ll nt tin - ..itiimtlM'
I. tUlllL In MHf h II t lit 'if, ll., ni u tit MJ
IltMtl 111 ll tUMlt 1 itll lilit 11 l III I iumii
(Mil 1 Us 1 lfrUil lie Ml U.itf tit iiini i I !. tli
lu -i tt utiiii ili-.n iv niiiti I umI tin Ih'i
li fit 1 mm, itt I full. i ptM utiil
I I 1- Ml I Mi ll In ti 1 tli 1 1 It . It ui ihl t tl
1f !( miiMUililf nil' uf H h-i li(.ithinit
II la lln t( . II yf pitut In ( MirrltS J"ll HI- f til
Mini f tin 11 IIINIUMM lllli ll i" )i iMult Kt
I n hiMiiiii., iiinih .t ill 1 u tlfpnalj nt
!- thin liMiIiiti ll is tie full it.ain-1 thi.
III li li 11 1 1 J I WIHi It t Hi tlit (illld llur. Jilti
iiiint- U iniit (h -linih tuvl tltn ifpuliiiis. IL
Ml ii: t fl nl ui l . irnlt H,IIHM Mi
fllllltl i''IiN' Ilf I 11U I (tf III. . llu fnl I Urll
pilifhil ini iitnwliii in-uithiii' t ult 111
ltv hjiJill ill-, ) Uiwlll tt Its fllll. Iplt-. llll
vl 1 1 nn-i 111th liuiiiilt in 1 11 i ihtii r.Htt.t
It HllVolt 1.111111 t UII-M!Ji ,!. t . Iflul 1 li lwil-.
I f llll I 1(1111 1 MllUl lltll til III III I tlltl (I lllf lit J.
nf in ih' 1 1 il I 1 tii lt I- if tin hm Ih 1 1 1
t 11 uilt u im-i li liI ill m In pit 1 li I Ik ipil ili-t
llnl inli tht tllilM nf lit lilill-t tt In. tin ll
l ttvt.ll lu alft-t th ptll.liW ilnl siti ut lt,ili
lltfl It ! llMtll I.U1)t tilths III lttt hell 11
lit 111 iiliiii it its llu- nvnll It sum- iii tt r H
Iii i-s-i 1 billow il tli- u th tntlifill iW -
lllll III! ll llll II) nil lis liltlt klll-ss, lllllllV '
rh III the tli IMKtf is. i.f lilllnl lillltit Iiii - ji,
Mi llll Iniilil It liu- lin stit ly tilth tlnii
I mli -'in s. -si ill .th 11 Mill spi n(. II di 1 ml i
jtii npiiiiiHt till' ii- i(. 11. 'im. suinu hru Mi , i.ir
pirn it iiIji 11 , in tiinn Uh tmiis nt nii
UIIW llllll ht Mnl I lut tilt I I IM- tdl 1 1 Hli II it V
ti- f,,l ilnrll llll hull il iif Ih ilJIf, lllll
II 1 11 u mi 11111 it -I ti- t ivpl.i i" in nt I he it toll
Is 1 1 1111 u t lln h ipt t I 1 1 I'i 1 .'mi 1 hum ul nt I'i nn--
I j nn li it. 1 nt in in, III 1 on ties It imiot
111
tt ntlin tli ttfii e ,i -til iii'i, I , nl
"llrLil ll It It -li.illil ti-t In It tii,il(lt I t t
pllllil Hit' ll -i ntlM 11 Im In lit I 11 1 il K Ii
III pn! lni 1 i idll ti I tii il 1 f unit 11 mil li
-1 niilil ii 11 I t 1 l ti ilI el- tin f hiiiil, li 1
p 111 iiiih -p t itn 1 liv ilt nn 1 tl 1 1 sh. nl I pjv
ij 1 lliu 1 1 1 pi llit lUtltil n ippiiiilil 111
j I lll-l Hi t 1 f I l l! -1 tllil I t MtllhuKI t
1111 in ut ipfititj 1 1 il m n lit pnlilit t in il ui ilm
11 llili ni(ll Ll It til lit lllltt-(s ii fiVilttr
link Ik tiiiii nun, )t ifi nn! it .1.
t llhl s -h llll I Pt n n 1 II ill ll UH 1 lllt I) nf (In
1 n till nllWt jlltl lit lfltl Ti tin i Hill lit ill Tn
Ilt ll I llllll ll t III) Ul ll U llll til III
III I I 11 f 111 intili 1 tilth nill tilt si lit lit Win
llli) ll Ill.lM Ul IIH III tlitli slujltlil In lit -tiiiii!
I mi li tin ( uilli Hi iipiiniii nis ui iln la jinl
I I n-iiinii 11 t i -it u 1- li 1 niv-1 in nu I 1 im
1 1 iUt till in fuml- fii .- -. ul .i.- iii u 11
Ut llll It I. , ltt t 1 iU Ii f il -- kill It tUL.1 ll ll lilt
-tn ilt iit Iinnl nun ni It 1 mt, tiin Hi jm is ,
iln in 11 t ihi -1 iii iinl if 1 1 1 1 fii i 1 1 1 1 sii 1 ti
1 pi L mvsilf In mi lni 1 ii th t ii I inn nt
Will tin il t s ui il
in M , i I h-i i ( i h
THE EPISCOPAL
CONVENTION
, , , 4 ,
New Missionaty Bibhop Elected nt
S.n Fi.uicisto-Much Roullne
Mn
- -
ll, l I i-n. W 11 nan Ih ".. uinl l'u,
- 11 fin 1-1 1 ihi l 1 n-itl.ijll. tninii
ll -lln-, I I- lllll-l.liil ll l.iln 1. ,, -,nl, if
tin lilt mill I p - 1 1 ul onii iitn 11 . lien in.,
. nm I. -im), II J elnliil hi I HI tli l.tillM
it tleHlll., till. I ill, .ill 1111111111 I iltl.it,- in
'" '"' " '" """.' " " ' ""
'1'""' '' "''' 1","",,' "l '"' - '
tin li.. i-f m IiMhi li. 11, mu , 1..111I 1 innnl-
,.. n. I , v ,l .i,l,., , I.HI I l. ., ,, .ml
11 t I.i,. nt ,,.
-ml lu Hit liilltil V .i..).f,il I., l.fii-.. lo
n.ii-iilii th" i'i.',lin,i In 1111 rum in, "iii.iu'v
tin ii, n i-lt 11 n !, ilm,., Ilii nitiii nl 111
.nptiiitil hut ihi-. it u.i- in. mil, woiiltl fnl
l sim v iliiiii ie-1 ml ti 1 hi itii 11 liislmp
Imilh. lh uluiim nl ita iiliiit in t mitt
iitini tin wjv jiiui iiiuii Nu riitiui hiioit
,,,,, ,. , V
..,.,1,1.1,.,, II. lllll I. Illtl.., nt .1.1.111 1. I
h.iiii..iiIi tin t.l P.. I iiniiin Vlii.n, ,.f Km. ,
Will III I Kill lllllll llll lllllllli. II llll llllllll!
, . 1 , . ...
I II hi ! Ills- hill ills Kill (tl Sill ill III, it 1 I
lilt I llllll HI', ll'll lllll llllllll t lU lit 1 ll lU t
in 111 il it ill lull hi It v I tnli'I t il U-tiiii'.iv
In llii 1 1 ai nt "1 iiiiii tn 11111 mni 11 ir I 111
In tin litfliiii Ihr' iiititn if llu U Mim ii n
hm mii iiualil iln i innu 111 i!it in llu
ini'i 11 iv 1 Hun ii 111 i. ! inn -ii- Mm 1
I v nu.-'. hi Ni u m I, vi,tiiii iiutoi.il u.. i, i l
HACKS AT ELMIKA.
lit lili,iu Win- (nan Hi' io ,j Pit l'ii"i
I. mi, 1. S 11 1 In - 111,111 hi t.
'17 1 l.i. p.i 11. Iii.."- s,jiid,,,. ,,. I iiiiiitf
UOli, llllllll lltllll, ' l.il I, lllllll 11 llnl,
Illtl inn .' M'4
1 H ').." lllll. I t I lull Villi I , tit
ti'l ViiIji Ii ill ul It "t nun "tl'.
TOOT UAI.T..
Ill' I Vt III. Ill Will ft'lil llii .t." 4l.1t 1'im;
t i IIjI.ii .iili , I , li.n ilii 11 ii
M I llnl'i nl-t lln nit H Ui.lciin
M I'll Ijlli Iplnj I'lill -lb l'4, 'I lleil rf, a
l '.il, .lull I'lil .1I.1I1. '., . , 111 ,n 11
l 1 1 hilt hull Hi., vi 11 111 in 11
Vt llllll I II) l lllll llllll I 111 -II 1
Steinisship Aulvals,
Nut I 11 1 li vn'iiil Iriinini lit.,
(uuil lliinii Ij llli!iii Ilnn Mill I-
U.i llll lll."l. -I I ,111. s llitllllllll 1,111
ill.lli.l VntlM ii ll 1 , I uIm.iii. .',t- Inin, I
li.li,. Nm Viiil, itn 1,111,14 t nin , .1111 Si
1K11I Milt 'li Stu t.i i. im I in r)i.i..l -..inli
jiiip nil S11I111I si j',,1,1, s,n 1 )U 1, j. ,,i
llllllll llllliill Sill ,H, I ln.,i!:
s I Ilt it Illtl. I'lill llllll, llll lllllll III, 111(11 Jin)
sinilluiiiiiiiiji, N. iv l,,,), J.'jii 'j..,,l I 4
ll.iik", Siv. V'lK !"1 lljl'l', 'l Kllll'lj, .Nl'll
ikiK lit II mil in.
MR. ROCKHILL
HAS RETURNED
The AniPii'lnaii Goiiunfstslouer Brina?
ci Godu of the Gliliicss
Protocol.
EXPLAINS YELLOW STORK
He Says That Repoits, of Revolts and
rnniine Ate Exaggeiated Com
iiiettliil Inteiests Taking Chaige of
the Empite's Aftniii Revision, ol!
Ttade Tieaties and Plans for Open
Poits.
ll.t Ivilil-iii Wile (11111 lln- l.vni utcl I'reifc
vi. iniin Oil n;. av. v. rtoiktiiii,
tile 1 ominisstonei who ie jnesentPil Mm
Inlnl Slalix in the iieKotlalluits In
livtrm Ihf allli-s ami t'hlna, aiilveil
licit" vfsifittav 011 llif hlejiuxhlii Ibn
pii ss ot Jap in on liN iinv lo W'us'lilttif
ton. Ilf has wall him .1 tnpv ot tlio
liniloi nl Iniiiiin 1 'liiun mid llu- pow-
fs.
All.ihs 111 I'hllla have ifStllneil theli
1. 01. mil stai. the 1 oniinlssiiinei said In
an Inttiview. Ilf did 1101. anlliipalf
.in) tnilhii niitliieal", but lliei" wns
no wav nt Iflliii;; u luit vvonlil huppeu
111 I'll. II. 1 The so-inlleil insill 1 oeltoil
ilt K'.itt mi unit .Mam lllll la he snttl,
wilt- sllnplv loial iipi ihiKl, lepoith n
whlill hail In 1 11 e.iKM i.i tt il.
Time I11mdit.1l 'hine.-e t loops en
t f 1 ml I'i kin on September IT. and llio
l.tvs 01 tbf ,n tt -, weie li.indiil over to
l'linif "hlnp; wltli flahoiate mid btll
l.int . f ifiiiniiles. All tilt" loicimi tioopq
wiie williiliavvii with the eieption of
tlm lf;;alimi j,iiuri-. and Knaids at Mm
liillwav slaiion hiiue tile Tien-Tsln
all. in llifie has Ik 1 n no tumble ovei
Hie idltivav limn the eoast tn J'oKln,
whlih is (ununited hv the Hi Itlsli. In
la, 1 Hi,. 10111111e10l.il Intei Him seemed
In b" I iI.'iir (Illume ol' llii (Olllltiy,
ami a 11 nnil.s-ion w 11 ljeiiif; olKJlilzed
In 1 olid. nt toi11111e11i.il lieKOtlatlotls
Willi I'lilna. Tills 1 oiniiiission will ie
v isc tlie tieaties ami .malice for the
npeiiliit, of n.o.e poitx Mi r.oi Uhiil
Is ol tiiinlim that the wnilv. of Hits 10111-mis-iiin
will hi 'mr alioiit a 111111 li better
slnle of alialis The Mritlsh and Clil-nt-f
nit-nilit 1 v, ol iln- 1 onmitssiiiii havo
hi 1 ti appoinlfil, 11111J the ollifi- nntton
had hffii .s)m it lo 11 line tilth u-presen-tallvts.
Change ot Conditions.
It. toie Mi ItoiKliilt lfii v, iju Mie
1 'liliu s,. iino.- hid liP!"iin to police the
illj. The p.oplt, he s.iltl. had h0en
In nelllti tl hv tin 01 1 iip.illnn, Miev bav-
ln Ik 1 .1 l . n wnilc it building the 1c
h.Ulniis ami on othei Moil.s at M,if,ts
whlill tlifv hail nevei iIk.iiiipiI of. On
Mm mli, 1 hand tiianv nf those -vv boin
in if well oil In lino llu- ot 11p.it ion had
hti 11 Itniliied 1I1 siiintf ,,s a n-snlt of
ll Tin It vi 1 Inn ' mn fs-ions Imd b, on
,'if.tllv inii. is,,, .mil ,e HiiMii e.
Vition Is hflnj; Imiit in Mie Iniin of ,1
1011. with a iiion nml mins mounted.
Mi Km Itlilll -ild li,, epi,Pd 1,1 In.,,!
'Inn My ot ihf t Inni of the iniin to
I'ekill.
While III i Itniii les ii hi i beilif; linn
ill I'd and tin 1 111 1 il in ollit-i pan- of
1 lilmi Ilnui in I'alliolli lliisslomiiles
hnl liv.il iimlfi Ihi" pi uh. 1 ( mt ol lliu
mini nl llsiaiiH I'u. lliIMsh ollims
.'ml inis-io.iaiit- h.ni sm,. i-itcd Mm
11,1 ..,.,) ,,,...,,. 1,1,, I, ,1,1. ,....,.(
I N'- li"' Kilil! s.,v- i.i.m.v pfison's ,,ip
staivint, in ihf ilisii it t in i lileh I--111
I'll Is -iliiatid hut the eiiii1 of
llu I. inline in ullni pans .. Hit- tm
1 1 1 1 d half been meatlv ( MIKI.ei atei,
'fin' I. nulili.' Is the it -llll ol the lalltii..
ol the 1 lops,
.Ml. Kn. Kliill -.ti.l that while l.t Iiiinn
1 Imiik j ."l.iln- 1.1- menial t,oi lie
In il.liif, ilmv n plivsliallv. 11,, In.s .,
spltllllill llppflltf lllll slf.l,s niin 1-
limn iinlUt -lion and hit,h feifi-.
KKADY TO WELCOME PAT.
Omulia Police Have CompHed with
All Conditions of tlie Sunender,
l 1 t lihn" in llulii 1 1 1 s,m 1.1 nl I'll
tllUlii III lit i tin f ul 1'ill.t Jfutillilt iA
' tin1 in i 11 1 i im tin tin nil is n i in pit;
I lll 1 111 I't 1 IM Jit M li 1 f th( ill .I'll k I"!
liil'pu Ins ituiiiul s, 1 inin.li iiiintlnii
IJ Ut t il ill jll till I OIi)ltlilS. jhl (hull (nf
hit siurt'tulii Inn hun iuiii)UiM with, .ihi I tuo
I il I'I .4I III" I Vl nl. I llilll 10 pill III III l
,( ( 0, , ( '
.. , , . ,. ,..,..
it'iiiin in'Mii' 1 im 1'kiini i" n 'iimiivini ii i 1
........
11. 1 liinil nf -'ii if 1 inin -lull rlit" liiin-clf
vi j lolniii nlli mil tin' I. i" niin j. Ijr
on-lit i tli ihi U inn, ll.li' llm ilnn" ,-ui. it
Im, it.iin. dl lm tin nnl imu Miiiin,' fur t 1
1. ult
DEATHS Oi' A DAY.
Ill I..". 1 t.iu Win. 'mln .In t.-n. latcf. I'r.it
I iii, ,ititi". Hi P Wr. 1 jmliiK" Iiini- ilM
ii.hiiIji .uinl In inn in nu i'lill ml.. I lib iiinnii
n.lil If Si, II'. H 'i i-kI wrft llif iliijnil nl 1
Mivlotii njl ii'i'U.i .'l"l iln"' .1 pi'ii.lmi I'i'i 1 1 -f
In, li.i.luii'l'i .inni." In llm i.iflliillt'nl -1 1
mi. 4 IH lurl, 1I1I1 ivoll ii.'i mil unr.i hi iitnlil'v
jii.I pli.itli till, ,1 nil 111 liiiKlt'liiti .11111111 . 1 1 . 1
nil lltlliull. liu p (if
II, llii, Inin, I'i, Hii I'I l tit' sfinlnr I l
l ,i mini 11 1 .1 ..I 1 In. Imiiii l.n ln-nun it'",'
nl II111.I1!'- i)ii"i,. II. u .nlila n I1I111I lut
nil ill Hli mini ll, U.i 111 ilin. ut lln 1. 1 i-li
Imi uinl ivu (.luilli lln Ij.i inn' w l 11 I ' 1 i,t
lut Hi linl 1 Hli nil' ti .It 1 .mln ill 1 ilnn it (l.'ii
iijI llii.ti'i 4 1 1 1111111-. 1 ii't-i nf liiiit-iiii. IU'
Mln til n II ut.t l'.i ' sjunil.t jltiii... n
- -
YKSTEUDAY'S WEATHER,
j. .1 .liu .. Ut '" HI, "'!
II 1,1 i 11 uii 1 a 1 1 . , . r.'i iic.it" 1
1 1.11 u n 1 1,1,11 1 , ,, . , V' tit. 1 e
lit ij' 11 11 iiiuiiii 1
t, a in, ,,,, im (ni 1 1 1
i in i'i It
I'm Ipitj, inn 'I liiniit tiiilul i in, coin-
HHHHl-
WEATHEK rORECAST, 4
4 4-
- W i.lnii. inn. Oil 10 -l'ori"t for I i-l. -.
cm I'. 111 -iluiiu. Ham ami iuoIit limit 4
t iljv ulttiio 11 or itisht. IViiliv, fall, re-h -
f ti iiilm, ,uli uiinl., beromlni; uiitiiljr, -f
4 t t t t t H t t H I t H,,t