The Scranton tribune. (Scranton, Pa.) 1891-1910, October 16, 1901, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    f;
. t
)
THOJONI.Y SCRANTON PAPER. RtiCfflVING THt- COMPLim. NliWS SRKVICI: OH Till: ASSOCIATED PlsiiSS, Tills GKIiAriiSr NliWS A04NCY IN Till; WO sl.O
SCKAXTOX, A WUDNUSDAY MOIIMNU (KTOUKIt JO, 1!M)1.
o
TWO CUNTS.
TWO CUNTS.
fefrimute.
, a, A . j r. anHPKf IJpm.i n1-'11 jif y L .wrn-
11111011 wpljl
SCHLEY'S SIDE
OF THE CASE
Evidence Produced yesterddu More
Favorable to Gominander ol
Pluino Siiuadron.
SUPPRESSED DISPATCH
IS NOT ADMITTED
The Communication fiom Schley
Which Failed to Beach Secietaiy
Long Is. Hilled Out of Comt Cap
tain Cook Is Recalled and Gives
Imptutnnt Testimony Concerning
the Conduct ot Admiial Schley
Dining the Engagement at San
tiago He Was Cool, Biave and
Enthusiastic Accouling to Wit
ness. B Jluluint Wire fnim II luii'ttitl Pint
Washington. Oi t Ju. Onlv mie new
Mltne-s was In aid in detail h t tie
Sehle.i (nun ot imiuiti todnc. This
n .is l.litilenant I'onnn nidi-i .lain.s II.
Ictus, wlid un- Adinii.il Sibley's II if,'
Jelttunint dinim,' the Sp.mi-li ii.ii lie
pp .1 detailed ui'iiiiiiit ill the i utile
vjnliiu oanipaisn, Im ludliif, the In lot
31okc of ('ienilieuos, tht letinKiaile
Siioic-tPent (il tlie iMiik -ipi idiou In
rpim li il dial, the bloi K.i. !r et San
tiago, the It roniloK-.Uli e ol llic S.in
llasii "hole l),ittetlt- and the bom
laidineni ol the 'ii-lobal Colon. Mas
, ::i. iiiid the hutle on s.inti.iKo .1 1 1 1 v .n,
when I'eti eta's lc-l was .b'stioi eil. lie
plai.d the distant e oia of the bloiknl
Ins line ,ii t'lenrueKo- m ftom one lo
toui miles .mil at Santiago at iiom
tiller Iti -i Hide-. Me espie--td the
cplnion tli.it in tlu hattle ol .Inlv .1 11
lind been the Vlstn.va'- intention to
jam the MinuklMi
While ('nmiiiandei Seaus ii.i- on the
"land t'aiitain l.cmli asl.td his uui
hill tile coitlt attei (pille a pioloiifrul
i nn -til tut ion in letiieiiient. dei hied that
' the tititinn was not admis-ibl-. it
held, hoteer. that the til it -t i I, ,,
could b" Imnilied Into
Dispatch Ruled Out.
' Ml. IMMloi -oiiKht to setine the in-
lodmtion ol a In ler lcpoit ol the h.it-
tl.. ..r r..i.. . .. 1.1..1. .......
..e ui .i(.i hiiiiii . uiiiiiiiMi u p ?-( nit I
piepaied loi tiaiisuiis-inn to tlie -cc-tetaiy
ol the navv. It wa, ,-taled that
.Vmini.indei Spa is hud uki u till- dis
uteh aslniie to lie i allied to the set it'
ll. v. Inn thai It neei had leaehed the
illtiul. The dispitih un- iiiiod out on
tin. RiouiKl that ii- it wa- nut lcn'Ind
ll was not an nlllii.il ( oiiiiunnii ation.
U uas not n. id In the (omi loom, but
the lollowin.' is ,i cnjiv ol ii:
llll -lllll Il II I In N.IK, lllltl-.il! n i
Sl,l,l ll MI1,.H Hi , ,li, , l ,, -mill,. I 'ill
Ui tin. iii. iinri.. lnl i 'i e. mi ,,, ,
(lilllli,l (M iK-lntnl ill I J I ! 1 1 III 4 In., I i .
tto-lit mi el .ilmiit dm, ,,i,i i iin lull , .
nt nu ii.ii ih,. in ,,ni it, 1. 1. i in., ,,,(
tt'ninui, killiil jinl in, mill noun l, ,, in, ,
IliunUtii ll,.,ii. limn nil,,, .I,,,, no, in in
'Hit , iiii iii.l, i in dim ii mi .nut, inline
irm-fii i I ini.riiM. limit i (u.(l,, ( iM,
wltli'l -111.11,1(11.1 I I tin IIi.ii1.1mi 1m1 Oip.oh
hi .ill. in
i ,1111,11 1, .
-,1,', (
Paptain Cook ,i. it(,ill, d ilmiiifj tin
dav, and In icsjiun-e to a rine-tion In
Captain l.enilv, made an .ulilltlcin.il
ptatetuent i mu . i nln the i tiiiKiadc
liiotiiirnt ui the ll Ins .siiuadion, Ma;
2fi to May L's. lie al-o s-ald, in au.-wc'i
to il iiiesHiim liv tlie (Oiill, tluiL t'nin
lliodoie Sillies, dUlillK the battle ,,
July ,'!, was "kkiI, i, ic and enlliiis,i.
tie. 1 iiiunot im.if,ine mis (oikIiki In
battle mote iidmliahle "
THE TESTIMONY.
V. i.liiujlon (It I,- II,,- ii,., in ji , ,)
Still, 1 al,ll il llll l I., ill (In ,s,,n , mil ,,(
inbuilt H I i,li Inn,, ,n,( tiie hi. Mi,,,,
er Ml KlMll . llll jllJl.f llllil, 111- nlllilli,,,,,,,
I ilMlleilllll (!IIIIUIi!, I .1.11,1,, l S ,., Ml,,,, ls
ll( llll 11 llll. 1,1. ,llll,l.d , III,,'. Ill, ,
I., hmI llii, lliu.iMii, limine ih,, vi, mIii, .,nn
Hi, (uiiiiii ii , I,, ti. inii, i id in,m ,i,i iii, ,,.
II'. I,, 1 Will, Ih, . II, ). ,lu II III, I Mi. ),llv
mt, i iiil, ,1 la i iintiiliii ,,t ,,ilr iiiid ,iti ,.
lni soi t f il i ii tin lliiHiKhii
Viliuli il 1 , 1. IhIIim. pi, I il .n ui ,i , I,
t,f hi. I Minium in In. lull ,u, ,, iu,, ,,,
(IlK Udk .III I III M. II Mill I., In . ,,
Hit Mllnn.o. in I, In .ml .,ii, m i, i,, 'f, ,
II null i ii dm ui Hit. null, , uii,ii.iPl
i hii, in. llii imiiiis In i, nit,, 1, ,.,
Iillllllll .NlIlM. Ill, ( 111, III , Ml. 1111,1,.
I 1.K Mill Mill' I lilt, 1 ill), imillllli; I,, ,,,,,
ti.tiimiiK Mi' iiltl.,1 I,, l,t. .til, in, hi , i i,,.
( ,,l n lint ho I, nl .,', h lln lil,n in mi, , i.
Mm II, tin- tin ui i'ii' I, , nihil, Inn in ,, tiie
I olmi, wlicit i i lu i,'(.ii,l. lnm lint i,,.,
'I' ilul linn , i,.,hn.- ,,i, il,, iiui ihiiIi i,ii , I,,
In- i'ii. i,'t mi nl, lit .il.. nthlii i , ,i in II, ,i li,
1i. fiiiinii nii in, nl ,, ,m, inlii. In. i, , mi i. in, ,
Willi (iilliminl.it. s, 1,1,., , ilu m
111. lOllfllnl l lllllll'lll tli ,1, , ,.
prr.inti l,i l,i. inl,i,i,.,i miIIIiii fiui
ii ml to nl ,. i, HUM.
' llllllll.' lie (.lll.,(, ,1 Mill, C
ll'ilC Shi,.! ,1Ht , ,(J 1 1,, M,, mi. ,
''"I' ,''' li'H Ilul In ii Iiinc llli ll,,'
ll,or I" I l"' I'll iii kiiKMuii. 1 iiii il.. i. m
r.iiil 1,1 lli ,lini, i,si, ( ni,!,!, h, 1i
tin I.; ..I .ml. i Ui.,. ,, nu, , , ,,,,,,
ll'il BOt 111 111.' hill,,, ii,, ,I, ui..,, f ,1P
niiKmii... ..f ll... .l,,,,,,,!, , ,. lK (1l
',M ,"'1 ' ,1'' " ll 'IH.Ulllll.l S,j!
Y.,.11 ,.( Ilio ,i,i,i,P, .ui, ,W (ii
r.cl, f .,1.1, .!. ,, ,,)(11 v.hiIj,,,, ,
vIl- .111.1(1 il. i,i,i I,,,,,,!,!,. ...miinn,,, lf
d Ih 1 .it. i w.i. i.U, ,h,ri vlll
11 I tlinclit l,, ilj,.,,, ,,,,,1,1 ,, ,,, ,(jllii;
I1..1 I IIII.W.IC.I llll.l ll ,, ,)r ,,,,,,1,1,, ,.
i.l. ...Me Irr ll,. ,.,iIiiU, f , ,,,
in, liouiii.o ih,,,. .mo lr,(f ,0 mtU Ji(i
l,ii,ii,1 for lie spj,,,,,,!, ,, , kl(, 1u
fp prdfin Ho iii,'.jii iIa.i (, ,,.,. ,
ll,c imii iiihI I. .'.nl,, ilul il,f, I,,, IU li)t,
tfirml,i lln,, j(i., l l,o (ii,j, , "
iSeius roHoV3 Nune,
I.u i't n on l i-miujiiiLr s,j,, f.,11,,,,,1 mtt
t lijimr iijt.lldiidl lilm. ji,i,j ,,di n
11 lllll 11. llllil 1,111 Fill III, III,' , , I, ,,( , (,
pmipt ail 1 i-i-lliu liim lu iiui,.. In, ui,',,,
n I0IKI.P 1. .n...t.K- Mi s, ,, ,j, n,u U,
tlip n.inii; k)ii i.Iioii iniil. il ..A i inn,- sm ,.
ktl-H llutllllU ut .. ni'l- ft ii ,1. .,i . t.ii nu I
1 JI llll, llllil 1 1,0 llllllll II.II Kill,
(;ic.tloiit i.iiiii-iii iii il d .,1 , iini,irjii,,
l( .llii lllll il Iml I'll 11 IilO lll.l It, I oiiiiiu.I ,.
cfl,li In Hie l.ii,l at,. I'.i im mini ut, (.,
hi. knon loiluc,
11.1111,1.111,1(1 S, .Hi i.-.K J ll, IjIIuI I,,, lm, ,,
tlie tiiui.nirr nltii ll llilii.li -U ii,i-lil, I I'll i,
tlie I S.lll.llUll.lM .11 l!,jl ,lli lullie 14 ,,l,m,.
".Num. ioiiiIii.' tu I ttntui.ui, -.in u lln- (iiln.
nt 1 I , p til . il , mi t,i ("I H .
lil.lmi, sp, in,, iihi, , ,1 ,
ill I 111" 1 II, I. 0ll..l
dial Intlilfnt ll.it toil, lilloc uliilc tlie flfi1
1 .11 nil I iitihl'Krx, l'l'l . .(in l'lll. llll Itlllihllt
idllt il, Itli .Mm iic fitnllnir, llic t .'inline ot lln1
A.lilli "
Tlie tlilll llillo.l ell Hit! lull llllil'.' Ul
.lt l.omli',1 ,it lift I'tulu Oltlll" llilti I .iiiiiut
li'.ic N lilt I In lln- I j.lllic Vflrl t Iplllli II IK
cf tliu t ftiiu In. I tiinli' hi" itjiuii tl.t iinnti)
ilmi' tent i.i.r til I hi' ufllitis (if lln lliniikliii
tlitnnl Im Ul'f In' li nl 'iitiiimil ilul tniilii
rcplll Hi' i rinin.i lore ,11!.. I.. I in. in (.u ilninl
tlie iltll iiiul ( ll I null,! niitlilii .iiui.' linn
Ml uf In. hum? Hit' i iplniii it lite iluli, in
I iiftlldiin.il. It. pill IiIiiimU mil .i Hill" In 1,11
If Mint Mf gi.ili', nu iniiil" if itttfin'iM Im'
l.lil.llll flhl III I IMII.-.' Ill' (Milllll l,t ci( 1.1 ..I 111
tin It, IM lie III' (Olllll.i; lllltttl ,'11111' llltlinlllv
I r ..in ,,,ii Ku I It, .liinilt i
'Iii' Jui'4i-li',l Ilul wlnn he niiiin (,ut iai 1 1
In'Nt tit.. ui .iiniilil tiling Itim l (Mill ,. sliol .
.ii Ilul jii.lu. li ili.'inm it f i out ih slum'
iwulil rt,' thn In ue, .nliti iilnli r fniii'. tiii.l
tint inlliiih win. t jiil, I .ptjl, sp,i,. ,, i, ,
mil ill lln.l 'l. I- .1 tlnlll til,' lifllt,'i', lie lint
( it In ,'ul "
"Willi wlul nmli i-l niillti,' ili.l 1 1 1 i K in t
tin' I'll i Hi. !, jii( in,, I, m inlii.it will,
..,t '
' rilll I," lll In (fin fill Ih, ml tin ml
il Wuilhl l,( pu-.ihlr fi i li. In ui I Hut ililnl
inilitn. n mi I, Hi it It Honlil In. ion i,ii I" 'I'
.
' Ilul In i nine mil die iiovt .In '
' llf ilul lint "
'lilt V ilmi. ll.l Mill Hill C.liiliiinl .IP hl.'.C
In, J Inlll llllil Mill I ipUlll M( llll lilil I.K.IUllt
,i in(l(i .,1 .i.piil f.ii in in iiiiuili iiiui Willi lln
iniii!(iii. mi .h.iiii in (Irnfiu.K
llcdiliihi; tin IiIi.iIj.I. ol Ciiiiluf-'i . tin
lininld snji. miiI tint il l.nl li'di in tint iliinl
loin i.in In fntii mil, -. mil. in.l Ilul tin' I'i'l1 ut
w.i . I illniiul in. nl, villi in aim In ui'" In la!i
I I ,-. ml, i Hi.' i illt f I In' Inil.'ii in,l in not ill,
tiiilul ijtih, it pjitiiiL. in viepn t.i.n in. i tint"
'lln wilit.. in yiiliu I'n ililnl tl 1 tie inn.'
fl',111 ( ilifllf.. In illllli "lltl I'" Ml'llii"
w i I, ificii,,,. w nl, ,l,ti,i ..I in I Mm i nilliu
II .ti w.mlil in I Inii I. it .il.' Iff.lC Mil J".
mIcii it w.i. in ih rl ,i ii Hi i!ti 'ill lint mi
III. p,.,t Ih, .i llilt 'II ll id littll thlml le
He I i'l n, il ill,, -null I'OiN Hi' I Iiui lit'
ht . li ,,l il. 1, , it .In, , ii ,i ult in. t u ' in flmi
wl n i imliliilil ii.-i I w i. .ulitiil ,.(i Ilul
Ilio i lln i In I ti. .li p .i n-l il nun'. In lin ,, I
piiti I Iii ui it Iniit'ri
Willi iifriii,.,' I,, tin l.l.ii I. ,,h tl " uiit...
Ih, Winn.. .tiit il It nl It n in i im nut .1 .it in.
1112 (INI n i t ml' ft, ill I hi, ,' t.i M lull", lit Mill
Mi it nun in, 't i in 1 1 Id lit llntl i.lli, 1 mil
it li u hi Hit ,ti. I in, w i. I, .. tluti in nu in tilt
ti ilul in Ih,' il.i I inn
lln witll... .ll.i, il..ilil,f,l t!.C In I'llll.n.. ii , c
el Mm I, wlnn Mi" ( nli ii wi. tit il up ti. i nil
f.111111. lili i i I i III. li ti. Willi I. 1.1. II. i In dill
mill In' .ml u linl ilml'ipiil lln .Inii'.i'i "f
lln IiihI liillmi- ml Mm I ,,1 pi, ilul ii. I."
.Iintl4fl lltltl hi l.nl .tlppi.iil llni Mtti (iln
linil, ,it ilil i I, ml Im .ml n.1,1 linn Ilul hi"
plllp.et J. In I...II1III Mhll Ml. l.lthllM
in ti. Hi' tiil li, lull hull Midi Iniil, iitnl
r.ilts on llii Me-ii litlftl. in ll il I1 ti tlnl I nl
linl In Oil ii.i i niiit ,. in, ji, tuiit, ii Ilul i Ih "i
.ilul ( ijimiiotturi , 1,1, i.
Engagement of July X.
Ill ,1.'., Ill, 111', tilt ,11. I., Ill III I I lllll , lilt' wit
ll,.. Ml'J. '
'I Ml. Ill lll.l I," 111 111.. II I Ii. Mil Mil' III if
Mil IMItllllt utll it. (It II llll f I till. ill1' I
kiini Mint Ilul iiiiiiii mi I im li iln iinit(r
ilul. I Uukul ,d. ft In .if if till plt-lllhul
.l-llll 'llllllll I, I.I I). ll' W 1 pill up mil .in
Ilul il w i. 111. ii I in. I llli i iiuimr il.ii.' hi,
lln tiuitti ilul. lit tjllllllll llii' mjiuI I I, .11
.hip Im i lion' f. lln ,1 l.i lln .inil in d.n.'
In .ill m illinlt mie in ah I Inlll mi pcillm.
I luil l ;," I mil nl tin tun nit, (,ll .'nip
11,. In ulllliC lit the lllll,, I ;lttllil .il. In 111,'
lli.twil.l nl II llh, lin: ,11 Ii, I It, lllll lujilllli.'.
wlil.li 111, ,l lit in. llh. 1-1 In li. 'llh llii til
UHS I, J, I 1,1,11 .lllll, I 1', Ill' lllll' I "l llll
ilul. iiii .ho wis iiiiiiii nil ni'l .w iiiiiiii.
lull It ll till' lln llll. Ill, lll.l 1 I Kill, ll plilll I
tu In' lln- tlic-lnp Muii It i.. i, uiiii' nut. li i
wn iiui. Ill en . in Ik iiui). Hum the tmuili'
lu Ilio pill -i tl,,- .'up. .nun inn ml lln'
llli.l Mil inline tin, ill llitltlll! Iii llll III'
Itiei liijn in I In Imlil un ih h flri!Itl
riinr.i iml In 1, Im m ,mi lup i i. t nul u,
nil ii tl,, ,thfi In leip i. in iim pnuiuu t"W
n.l 1k i Hi. Iiit.t .h i.U Imiiiil ..iiinli
l.iMlttl Ml lit. til ll.l, 11,1 ,. I'll! lllll Ml t M't (
lllll nl llic it l .liiu f..lhilllll4 in lid 11 il,.
li iii, mi ult.i n in. ii lint tin I),.,, Klin mi.
Mn n h 1,1 up tu tin 1 1 lln .uinl .lit), ippi.ni li
tu,; (tl (1,111.1 in p no il In Im
'lln -uiiiiil .Inn pi.-ul lit Mm iiil,i (f 11,
til. I t. ui, ml I .,t,l n, In, ..nun. Im Ilul ll
1, ,1 t .1 i. it 111 .it . ml die w i- oni,. In tn i til
iiui ti. He I I, mil., i. uinl .nil l il( Mn
1.li,..l.liu i. i-t 1 1 1,1 t tu.il, I l l iti.l .lit ippi tit I
tu in. In I., mi ttiiin in lin (uin-t I't. llii"'.
lin i i. Iiiiullti! hi i In i iptitti .a il ,uiti,
nu. in -In nut, .'.l' mn .li, I nl . i-m.I I,, 11
...lltllVl till III 1 I ll It -I . 11 tl.l lllll lullulltll In I
ilul Mn ii it wi. , lid ,!li it m nl,, .1 mi im (,, u i
Lit, l Mut lln'i i,ii ill iim. ti Ml uinl
t- dp tu tin wt- In n,l I .ft ttlitllt tut linn
lln' i-i.iu tllnfil t ilitiri llh- ill,,, we a
ll inn tl ih.tlltl 11 llll Mn M idiliu It 1. IJII,' lu
lilo ,li Mn pi ill, nu in,l .ml t ji In. ut. Hu
ll,, nl .lnuiil '". i il.I-i lu tin f, ut I un
iitnliitili in,', it ,' ,il lenk a Mn f, ,i .
mill Ilul m iiiiiiii iml un unkind,! uiiiliiiiiti
luf l llllllll li t I .III lu Ml I Olltllli iluli 'I
thin, in .it tli.,11, mil In mil ilium I, i hunt
Mill .i;i Uinl.' m,l I , .nil 'I Ililnl. -i in'
m 'Mi in ' linn M lit n.i. 'lltltl ip-ni;'
I .nu iiui u.iili wl.u jii, Mm .mid I Muni.
Mi u iiuti'.iluii mk! 'hml ip, il ' .iml ( itiui
I t.i.k .-.ii.i 'It i- IiihI 1 1 1 1 1 lln l.iliu in.
lilt Int. I jputt in. 1 tl.t .hip Mitui uphill in
in t Iiiiuili', i in !
The Haul Apoit Outer.
1 Wlnn Mm kiiI i u,i- ..iMti, Mi ail iiii,' I
1 K I il lln 1 1 vi -i 1 hi urn llf 1 1 tin' I i-
ttnJ in tn iiniiiit nl, i .ti (HiujilfUh
(lii tl li-r-i ilii thi luui ui- i'Miltttil w
ftiuiid "iiii-tlit- .iliit im hi mi1mi .1 llltlr il.ill
titf Ik iiii f iiii hIiii, Niiiin-. i miiji, mih i
U I nllM lIM., I 111111' uN.lll ill It Itllll-J-
hip llii vnu Ki .il I hi l.iiu u,- mi ih The
litit llti wilt hti clijiio in (iliui -iuIiI, jimI
fntji-kt lll Wt lullll ni i Kl!i'ii-i of ih iliinl
-itnill .illtiujht ilit ciiu't c Itlhil lo Hit nu
.iik 1 m lln Oiryt n innti. lt iitl ii-, jthl
ilo t,i i i in tiiiilm uliTtii'1 of iln it nuiiuli i
ui urn Hut iml iht wlinle ot iln jmui.Ii lltvr
I i tit (uiiiiii (mil-, iml I Mill diii of tin
1 iMilllHiilult I lilt (tit . (l ( ifUl llll lu lli.l U
ll.i in tlut il. ml. In 1'K't. oiil, M i i i.u liiu,
I SP Mi lil nil mil poll t-UU, Wlllill ,i(
Iiii i tu Iii.l ! -iit-mli.ii ih.i -Im uonltl iu
I'liHn us linlil I Updh .III ( k
1 I In i ui -c ui llic lull If w.i t iintiiiiKil in
Mum liiu Willi m jnin iti-tirJiii i li
m Impugn fi ll 11 Wi In Id i ti it mi MtJil '
mmiim I in mtljtoi nw tmiu in nuini jjji
litis . mn..' tu l.i ip i in ini- t i tiii ! ll t In -i
t ni.i llii ilmiii lin Im (wni) milium-. m
win n In-ill Miu..'l with llu-- h.iic (.
Ml Iti,- I i titi i .ftfiii (il lis iml tin'
1 1 v,i l-ll Hi l In i llic inu In ,. Ill Ik
lli. up (I inn wmilil il.i iiii iul,.i!, .iiid sic
t 111 Ml tl III tt",llii ui lii)tlt plitliill- lit
I lit -ll' llltt IIUil Willi I p lllll IO lis .1 ilul I..'
! IhM Iii Iiii mi i" lu Mini I i"i nut inw.iiil lie
ItitnlJvii ll w ! I ti ii In tu ti nu in ,in jI
ti inpl I" Mm it Hi ItiMiM.Hi -- tu lin '. i
ImiiiIIii) In iw Mm -I ip ,t slu 1 1 mu ml I it
'11,1- .1,, ,11,1 I thltil. I iv i. II., VI.,,,. tl....
v:..,i,;.i i... .ii,;.,- 4h.iv.. .imi . :y.,; 7Vn m""1, hepae,,,-
- Un ii.iii It ,1., ,. ll., l.l.il,itti) ,(,"' "1" I'-'lloiill t t Iillllllll t-liillltd t..
Ii,iiiIIIiu il'iiiiiiili ll.i I'ujiii iii iiii liii.'St. l.ailitllt llKhl, lli-it i I'otl Vi'iiiln-h,
l it III ll.l I 11.11 I Mill I, .i.'
Kitiiiil in
in.l lictii.t liti mn inii i, liiu urn
llmilillil li, .. ,1 Thihu ill l,i.n
itiiiii.t ui'.. I
nnil.il In
ilul.
Iml. mil Im linl,' in I Iluli i .l
" inn
Ill ll I IK .lljt ll I. It llll I I llll tl.l
l.i IV.I ll,.'
I I lull ll II ll.- l llt.nl ,, t,
i.ll l In in
ii I 1. 1 ..iln iiii iii uiiii.' im ii
HI I III ...till I. I llll,lt( . ll,,.
IU.,11, 1,1 I lllll li i.l,HJ
l Will III, I ,'
Illt. unilil In
Iml
Iillllllll l ll.l .lll.'l III,.
t in.'i tn itt.iiij 1 1 ilie no. inlii I'li-inii,
mil i I'..n i i im il. ml l i, 1 1 il... i,,
I'lLJII In 1, lllll 1,11 .l, Wl ..iillllllll tin'
ili.tllil' l.l lln- I ..I.U. I I.,- Inlii I J, Ilk. 1.11,1,
uj, l.i ..mil lln i in ii, i ui,,, ,, iln ,i ,,,
I
in. in
(l,r lit'.'in I., t-tlii i irn Mn (uiiii il, ,. I
:,r:::'',,!v.;l'';i:.''n.:!;::,,,a'V'd,:''ii;::.iX z i
l III" l.lllll Ut llll' I I'L IN, ill 1,111 . .1,1, !
,,i. Ii. Mini in l.miiil lln .linn. ,i , ,,ii,.
III. IIU-I llll.l, lllll III llllliw,l,)l. ..i , I In
lii. hi. In -lit' Iiui iii.l'il. in I H,l, l,i,l,il,' l,n ,
Mill n In II, lllii II, t.lilill ilW.i I,, l III'
, ,'. -Ill' llllil I" I J-JI.lt llll III II. I,lll I Ijlidlj
,11 lll.l .11. ll lllll. il llll-llll, llllil. -Ill III,
il.... iiiln "li'i' d 'li-" ni'l "' II. ii'ili-i.!,
l,ii,l,ii ,l"v. ii iii iln. i iii.iiu iiiii. .in.l i.i.ii
tu iiii It vin i-'"1 iii I'.lii! die i 1 1, ii tu
lut ll.' tin .ml, Iiiii I "
'I 11,1 ill 'll
11 I'.S
1 1
Foot U.lll Playet Electtoeutetl.
ll.i lnlii'iM Wilt limn lln nfljl..l I'm,
I'll. j. 1. 1. lu.i, ll I l'i llli el U-Jll., t Jul linn
'i ("il, ul -.-i 1'lnl llll l'l, i. u.tt 1 1. . 1 1 ui ilul
III I Jllllintllll ',rl, I llljllt llllltt I'l l.l .IV lent
Ii.i, Wjil. i i ilj.in, iiti mn' ut till ml. I,
lull:, 41 1 II, lull UJI nlllil ll.l.i ill .til it'll
Muiil iii i Ijiui- ulvlx ii i 'in i ' li-lit llf
.inn iiii nlii.ii ill I in . I, tint; ii.i. liii.iiiil jiil
iiln ii n iV'ti iinl. in null .1' itj'iuil 1 l.o
lull Jill 1(11 lit ll 11,,' 1I:, li'l'l I, J, I Im, 'inii lut
liiitii IV' m.i-- .iml nu Imincil a i Imtic Im
lllv I'JV.llflll llllllll. llllllll.
CHARITIES
CONVENTION
Twenty-Seventh fliiniial Meetinu ol
Directors o. the Pool ot
PeiiiiMjIViiniu.
ADDRESS OF MR. DIDDLE
He Deploies, the Action of the Leglts
latme in Assuming Charge of the
Lackawanna Hospital at Scianton.
Favots Small Hospitals Thtough
ottt the State Almshouse Woik Is
Discussed by Geotge W. Ileeiner,
ot LaeUawannu County, and Other
Officials.
Mi I i lu. in- Wirt hum Ih" If i uinl l'iii.
Altooll.t, I'.l . tjel. 1". -Alt. Hit one
htindldl . till litis dt le;,. it e- lite III the
.ill ,i t tt tiding tlie JTlh annual ttmitn
tltill ol llli' till minis ol (lie iiitoi anil
( Iiiii llic. ol l niisj Uani.i, ld It op' tied
llii" niiniiiiiK Maioi nilis niadi ilie
addti-s ol welt nine 1. II. I.oiifr. of
Xoi iNIomii, mid .Mi. I,dla Walton
ol Che-lt l le-luilliled.
I't oiiil. nt 1'. II lit ideha ttith ol
llollid.is)mi , mad. hi- a.ldiess in
w lilih he id all l.neli with the i i.-e ot
(otnili waid- He ili-t lut eil tlie statement"-
nl Maioi l'lanU .M. XI. liol- of
'ilke".!atie, llial the s-t(in of t mi
ll tit lilt); itlmshoil-e- in tlie Mate Is un
. .-i' iniil inn hatltaljle and its t,i.t t..
i i'"ole iieie llll w fu'i antt d ami In at
Kttnieiil ami tl.tl.i pioietl tin elllt ieiii s
ol the pit "-('lit -s stem.
Hon. c.nlw.illadei liidtlle. ol I'liil.i
ililplila, j'elK'i.'l ainl oL the liii.it (I ot
pillille ull.ullli" ot r.!iliSlaill.l, tli"
i ti .sell the sii,,.(t "State Appiopiia
tions t0 I'liiatf and S.'ini-i 'li.n italile
liftitiltioii". '
Tie deilaieil tliat the Male had
li.uhetl it.- limit in aid anil i.niiuM
Mil 111. 'i inite.i-e it- apn opl 'atiotis to
lio-pital-. lie Ijelieietl the be-l plan
In l llf- tntlili- would he to tieit (lie.
-hi, anil iiijuitd as those in Hie in
s.ine w.i i il,. ate tieated this -, Hi it
Im e.n li patient tile stale -honlil allow
a lled amount. II' I'aioud all lio-tl-tal-
thiuiiyhoiit tlie .state and dtploted
the action of tlie la-t leKNI.uuie in a!
siiiiilu!tr tliairfe of the I..K Uawanua
ho-pital at Stiaiiton He saitl that
lu.iui olhei lii)-ill.iN m i.nlt I now want
to he Itiilitd oxer to Hie m.iiu Joij
iiiainten un i.
Almshouse Woik.
This att, i noon limited talk.- on alin--hnll-e
woik Mi ie indlllKtd in In II
It a lllll, ol l.aiii a-tt i . -. V ,H,i, nf
Allefillein, .1 ilili A. IM-tci ol licit,.:
.1. 1'ie-lon 'I'lionia-, i Che-Mei and
CtttlKi IttLiiiM, ot I.ai kauannn
child -ai u.' w oi U" w.n dis( iit-.l In-Mi-.
II I, KanUiti nl r.ieti, t,
I'lla lii'lli Xclll, ol 'I'l l Lt- illc I I'.
Dull i. ol I'lill.idclpina .in.l Tin, in ,.- ,1.
Iliiftht- ot Canibiia. llcpoits i,,in
Kile, l,lli i in, IlimtllUiifnil. i'ii ai Hi hi.
Canililla, Westmoielaiiil. AlleKlieni,
W'asliliiHUtn. MoiUi;omei.i, I'ln-tei,
r.ivelle ami Ueik- ootintit- w,ie lead.
.Indue .Mai tin lit II Mn- the pilmipal
sp.-aUer tonlslit. lie -poke on I',,
Sweet Ciifit Ities' i-iiKe." ililui .nl
dii .-,, weie made l.i i .s ISinni
li.tliltli, Ulan on "What lla- lit en A' -lompll-lled
'" Hon II. I', (ioiil, I ,,
laie, on "l.e-ii-laiion," and Hi. Jane
Te.iu.'ii dm, ol (iiteiie, on "Hniiton
ment -. lleiedltaii ' Hon. u. u
MclioillliKle ot I'lll-lilllK, the lathei
ot tile state nlKitlilJtloii ilo-.il ihi
M.-Hlon Willi a -peeih on the 'liiii.ial
illlln(iU." .Ml M ConlKle talltd th
Hist nieetiiiK ol -lute pour dim in, s
width u.ih held heie In .ltiuii.it . , s7u.
COUNT DE LOAIILX
DROPS INTO SEA
The Ballounibt Hescued by the Ciew
of the Ciuisei Du Chailla,
'u ' "l ft Kill III' VtIO Ul-il I'lfH
I'.ulf. tl I' -Tlie Iialloon in iihlih
i 'mine do ,n 'iinl iiiiempitil it, tui-.s
the .Mt'dlteiuilltan till Into the ,-t a to
1 day.
( 'llic lllll llll, i I'-W of lh lllls-lllp Mtl.
ii.-t ii I Iii iiii ( i nl-fi lin riiallla.
Wlnn I'oinii de I., i ViiiiK lalideil liete
loiln.i, he i-iilil the Mcailid was hail
i-lt i (Iii.i. A haul ca-t Mind diow tin
halloon linwml-' theioai-t ot Spain mid
a Iumi.i lain ul-o lell, 'I'll
mid It'iii Ihk Hint the lialoon would l
hlown iihIhiii., iiui dei hleil to nl.aiidoli
the no.i.ikc and llnii'Ioii' sUii,i,'i in
Ihe (iiii-ei Du I'hallla, w lit. h un- ,
. ottliiK the Imllnon. tihl.IiiK to he luUeii
on l.oiiiil, w lilili wnt done wlih onl.i
Hllithi iltiimifte to the Ii. illi. iiii mid nil
injiu to ih,. p.-eiiKt-is oi ii until
lllhllilllii'ilts. 'I'lie 'o.iiji ladul loitj
two ll.i ll I -:
HAVANA VOSTOITICE CASKS.
Heavy w c.vict.
etl ot Embe!.lenient
111 I . ItfllC Will Hi. m , Wuil,itii i4
Iiiiiiii, ill. I.'i In,- 1 nil u I iim in -i in il,
llu.nii i.iiili, , ,, nm jii.imijj ,j ,(0
leul lu lie unli'i:, ,, iiti,iij, i:i, (,. 'tti.li.
Iioi.i Julliili uiiii I I' , Null ,,, n
Unit's in il.li nuiliu tlu ,;iiiiiiii, (.in. I, ,,m
llii U Iii, II, i'l-i'l IIJnl' il. i in.. , I, j
l ,iii,illi'J l,. il,ii.i.i uiiuiiik.l i ,)
U in.i mid in t.i'il, ll.. luiuliUnt iiaii.j, ilii.
Hi. MIIOll Ulli.i lilt ,11 i ,11, j,. .ml,,,!,
IIII III II .ill inlll. Ill tn null, llllllll. I. I i
iiulttl it Miil.tiui) 'lit ll. ji Iks Iiii iiiiii. ih!, .J
llljl I .(ll .,( lllll 1 lll . 1! ,, in ,, jihoiik
Jll.l .ll.l Ilul llll' I,.,,.' 1,1' .,.I ti, in
IHi-iilllil. 1,1 I lllll IIUI,, ,lpl, .n. I lP
mnii.i iiii- ! i iiii t inoinli,, n,l If in.,
I, it lu. nit fuur iimis awl ,ls Muni,.
''
Stilkeifa Anest Car Ritnneti..
II. l.iliinc Win frum ll.c i,.ui4inl J'.,!S.
11(4 lin;. I'J . HI. U - iH.tr Kilat luj
l J-1 Jill ixiwil Im Mtilllt Uuilulii . n un, VU.
dtiilm. ..f iln- I nil, 'I --'li iiiivii t,uiii.niy (. r
WMkiu.' Ut suii.la). All j.H' I'ji 1.
MEMORIAL COMMISSIONS.
Oovcinor Stone Selects Membet.i for
Gettysbitig nntl Amletsonvllle.
Hi I Kindle Win- linm Ih- i-uil4tnl I'rru,
llmiMmiar, Clel IT..- (Insoitior Stone
miiioiuupd the lolliiwlniv nppolnimiiit'"
!ct.t f-lnii k .Meiiiin lnl i'(inilnl'shiii--Jnlm
M Vilfidei slice, I'ltllnih Iplitit,
(ieht'lill .Mil) (ilcKK. ItiMtlhiK, Coldllel
li. Ih me llli I.cIIx.WIIIkw.iiuii,,. Mn ,M
l.el !. -t I'lltlle.l. W'eJti helel , Hen
.Itol il. II. I'lllimilllK-, 'l'ltltotlt . Seii-iitot-.l.
1). Slineimiii, Stint it l-oi K-, liep
H'eiilillle .M. A. iS.itln, t lell.i hlillt ,-,
I'olonel .1 M(lnil,.n, Plilliitlelplila:
Aluliil (it OIK" W. .l. Hid,, WellKholo.
Andeiuoiti'llle Moniliiui t ( ,ommlloii -.limits
Atwell. I'lltshinf, ,lii(e llmiy
W'lille. Indiana, ltepie-t ntntin. v. .
UliiUer, Iletllei , T X.IpkIi-i, tletl.l -
lilltf;; t'ololiel llia 11. ISl.ii, Sttali
Inii. MOLINEUX TO HAVE
ANOTHER TRIAL
Majority of Judges of Comt of Ap
jieals Concede Euor in Admis
sion of )ntnet Evidence.
Ill I I. ltl.lt-. Will ml,, lit .it Jtcd 1'1,-MI.
All.ain .( ii t. 1" -Tliu intiil of appf.iK
toil.l.l' Kimit'il linl, 111(1 I!. .lolilie a
new tll.ll.
.MolIniiiN u.ii i omit ltd ol tin nun -del
ol Katheiliie .1. Adam-, In .V.
Vtnl-. till, and s,.i,.i, ,. I., dealh. The
i unit Ki.tntx ,i in w Itlnl on a jiall
lliK opinion Mtltttti l.i .Inline U'einet,
ol lloihi'stei, hi- inlniipal Kioiiml
li Iiijht tltat Hie iowei i unit mill in ul
iniltim, eiiileiue a to nnothei .illofj.il
I line, the di. till ol Hal Illt, and thtl
met i;i tl tw o I in -.
.Ili-tiees I'aihet, ll,tif;lii anil dial ditl
not hi liei'e IhtiL the li.tinel tiidtmi
shonld lie l.tipt , ntlitli otn ol tin i.i-e.
.linlHi i W i i nt r, liailitl, V.i im and
( i Hi It n t on, in it d in the I'H'i.illliiK
opiiiioit and lot the I'tpnnKliiK ol the
If ii net tt-tlmoiiy.
'I'lli' ( (till t Kill '- "lit a t onili'11-i'il ,-late-meiil
ol Ihe ictisoiH loi mantltin the
neii ti i.tl, It -a -, in ji n t.
I ii'ii iiiinliii ti Hi itmit ut u')ii'iN trt,.H
', r tin ntti-il ul ll,- jinl.iiii m .it mini, imi
iif M.. Inn n mi fin Kioiinil Ilia il inii . mill
iiiul in ti't t iiiinf in tiifliiin tl,, ,,, tji.thmi.
f lllll, l 1111,1.' in Jin tor. I'liilhj. in I I l.ill;.
I .-. thn In 1, ui iit.iti'tt tint nun luAiiltt.
tin .iij:1i lln in ul.
Ml .unt Iliit iiiiiiiiii. unlinks in it 1 1 tt
..itil n itttl.iitt i. -.1 ttnliiiis nt (miiuii-n
(till, . ,1 -ptitul m i iltnjr. tttlii.iin,i --inii iiui in, i
1 1 ll ii mi tin- mil, hit -liiiilt j fnt
uli iml mil in.l. nil I., ihn I. .in Iim ih,.
.i iniiii, ii, tf .ikI, iitiiiiii-. im i-1 In i, till-
li-iinl In lite .tti-fjiiii.it ui il i, nut l'i mil
in hi I III it l,li n. I
lit mil siilijiii ilmiii ul, id, tl,,' in, nil.. ,- ,f
ll.i lourt illtln In iii.-1! ii.inlmi. id.tis in thn
tt. llllli lit lllll, ,1,1, , ,1 ttli. 1. 1, x tn Mini! tliit .,,l
un in tin-, ,1 tin il, jll, ttl llirnt I lit tl,, miiii'
iinllinl t- tint n i' 1 in I il im- lite llf,, ,f i-
iiin- I'nii nf lln tiifinliti. nr tin i. Miti-,
11 Until Hull. 11 inn nut W, inn tyiii' tint
tin mil in -I inlil n.l hit. turn tt.i'u I
Hi iliit tltici Jtlil.t . T'iiKii. (in hiiiI
lliulil lull Ilul Hut iinl. im' t- i Im --lli, in
Hill ll,,' i t l.li in i' 111 ll, Itlilt. I ii.i' .iiili itij
I ti ml It .I l.t 'l . It n.l- In i.I. nl ft hit, i ,.
ll. Intnl. Illni Lllii il Mi. ViI.iii. Ilhlif it
I. riiitnv lu i.I, tl, In, ,f (miu-Ii I, i in,', hi
nl Ilul un i...n. Iikiiiii t- r. tiii.l, iikil it.
Mim -iitnii. inin tl, ll . it nt tl,, j...... . in, m
Ilul ll I, nil, In ,l Hi- IiIiiii. it i- i li ill
"' ' I lti-ul In iln ,;. r. n.inii in l.ill I i
i -i, nt iiniii. i,i , t,n, ,,,,i i ,j, ,,iit j, n.ini
i ,ti t ill, I In I ittii, I ill i itniiiimi ti-i .
ll tllril, . tllllllij- llllnillt. tin tnitil , ,,,,, im,.
l'i .ho it lln lillilh ilul 1,1,1,111, .if Ih, l.
tili., Ill l.l llll ir In tin il, ,11, ill llnmt lli.t,' 4
l, t , nil. nt-l iiiii ..f t tut it!,",!, thmtt. iiit
in,' c tii,ii tl. nl. ii! ttilli it!,,!, Hi, .,..n
ui. v nt in l mtil.h , ut, hit s, ttt'-i In .up
lull ill rlti It. Iiii II lln' Infill i, ,. ,. I,, lltli lif
ithih It I. I,t illtttll finln th tthl ll.,' On,
in.' I i .him Ihn Ih, If, nl ml -ml il,, j,,.,,,,
I I -.tiii-l
Tin thei on the t nil 1 1 -,n s;
V-l IV lltll'il In llilt linn ImIIpiI In , I.u
il it ml iiii tin , i tn ,. Ill, it- nit ti .i j aril.- i.,i,i It, ,
ililtlil mil pljn I hi- I. ., 'i illt im,, ,,f ih,
, iiui, ih, i.u I lu ll iluli, liiu in ,.
fi i thn th, Ittn iitiu.. in , , i ii i. f
tin III I Iiiul. Jill III-, ill. Iltl I,ii,l tu 11,, li , ,
.iiiimi iln. in t -mi in ihiilm ihf th fi ml mi
i, ilie in t in t t,f Mi- iljiu. iml, . hi. '. n'l
it it. Iitiu itiiiii nut hi iiifui, f fi, I,, ,.
-Illllillit III th, fOltlltl -, J j, nu ,.
iiiijhl In iu-lilliil If ll In.l Im,, ,,l,.,,Ui , 0i,
ituittlt Ihn lln ilifu.ini hj.l l.ilh.l Ilmiit
.Hit lllll lin nihil t" l-"ll i lllll till,' 1 llh I
Mi iini- Un t,i, -.iiiii itii'ti,,' ttl. '.itt'ti.
I,,,' it hi, li. i li'-liiliil tn ,sli,, iiui ihp tl, i,, .In, t
I nl tin l.iiiitt IhI.i' .l.ill jul iii.ii.ilil n, !.
lltltl ll Ji.il, ul ill, llh Mj. ,,l In Inltiih,
lllll 111 Iti, l I -lllll, .1 111 ll' 1 1,,' ,,h i!l-, 11
.i,.. itl i.f ll.l- llmttliil.t .I,,!! ,i ti,,uj
lui-i,l, Ii i. imuiiiuii lamtt h il.i' lint ihni itc
mint mih i, i-iii- I ln'i, ii.i,. tl ,. i, .l.nl ,,,,.
lllltll nf lll.l lltltl, iln. tiullilll.'
.Veil Ylllli, ncl. -,,-I ,, to C (i'l lot 1,
till-eicnln", MolliieiiN li.it! not h In-
lniiiiiil Ilmi he had lie, 'ii itimitiil ii mn
llllil (ienelal .Mollll, n linilml D-.
t-lllllltiK i ail, In lln i "lilil!.', lint It Mnt
ihi'ii loo I, no loi him to K" in Hi,,
pil-on, ii- the ilnoi i In-. I'm th,. nifjiit
at ,. ::n o'( lot Wat d.li .luliiifOii tnl
li,'i, d In hi- ti i IMon imi to i-, I,,., , ,
llftl- 111 tlie pilMlllfl Hit 1 11 nlll, I. llll
llnllll, ',1 lliilll A Hi, I III.
Tin- w.ti ih ii was iihlail ll in uniild
nllo w Ueiiiial .Mnlliii'ip. in his liiu. in
alts- 11. li. lollni n in Inlollll le pll--lllll
i of Ilie ( ll iiiki In lln a-p,i n .
i.n-e. To this Hit' w.iiden ii.gilii.d Unit
If the nieinlieis of - lnuiil) I,, ,,-,)
mn of lln in M'UKlit an llilitl lew it illt
the VOtlllK IIIIIII tlle.v Weie entllletl li,
II, ai. d If lln'i- told him ii Moitlil he
till If pill III e. Tile , 1,1, i JIiji, .).
liii'ilN illil not tall tit lliii ptl-nn ilililiiu
the ilili. iis Iniil Iii i ll iiiiii. ipaied,
I'otinei (toietnoi Fi.inkS. lil.nl. IM
bi'i'ii leliiliHil ii.- .senior ...ihi-i.) in ,, .
find .Mollnetiv nt hi- iit-M uinl tn ion-
IIIIKlloll Willi Ills pli'M'iil .iiuilhel,
Wet'l,-. Ilattle ami Miui-liall,
PETEK STIRLING WINS.
fl.i l.N.lil.ti W n dan Ma -mj j tj -no
.e!llKlnll, K., ''l IV I't le.' Pl.
lilK lotlllN Willi tile l.'illl-lllle ple,
flli.HOU, llottlUK. I'll' foah- id IS'.iS, Inltliif,'
two hiialwlit in ats in .'.IM, nnd .' U
II.IW tlllll tie, M'.ollil.
The All DoM i 11 H.il,f, $1,1 J pi ( Int-s,
lluttlliK, wat- i till Ii.i Unlly Kill, ,n in
iiinc hti il'-thi liali-. iinwmd Slhtr
rittninl. Tilllt. -'.I'l'.. - 10, -'.n'i,
A'jyluiu for Inbnne Indians,
111 i'stliMic Win fldlu lie' .Xfu.iuli.l I'il.i,
Ijlllnll, S I), )( JI Hi. .1-1 1.11,1 fnf Imilif
Imlijiii lu'io lu, I, nil ..iin. Iii.tl jml j, ,,(,1, a
Iii -iipi i iiilunJi ut l'i. In' en liult llf iif tin' -.ut
(Iillllllll, Illt' l.llll'Hll.' tie! S-,.,.l., ',, I, ,,
mill llivim.' Im.lilUl tin hilUu, In iln, t i. Id, I
fUto
THE CANONS
ARE REJECTED
Action o! House ot DeiHiilcb at the
EulsGoihil Convention
8.U1 FiMiinteGo.
nt
SUBJECT AT REST
FOR THREE YEARS
Section 4 of Canon 36, "Which Fotblds
the Re-nnuiiage of Dlvotced Pei
sous by tx Ptiest of tlie Chtttcli. and
Canon 37 Ate Given the Stamp of
Disuppiovnl Missiontuy Meetliif;,
with Special Refetence to Coloted
People. Is Held.
lit l' lu-iti V!' ft. un Ih." .,. ijtt-,1 I'n'i
San I'latit'lsfo. Di I I' The tiotll.le
"IHIIC itltstion ol lll.ll liie anil iliMtl.e
was -n nt i-t foi .iiiiillni tlnee )e,tis
tod. ll, l. the at tion nl the hull-" ol
deputies ol the tili'imijl 1!pl. opal mn
M'lltiilll in leleilllli; bntll of tile I'to-
po-i'd canons on the tulijci t iililth
wen- pi-ied In Ilie house of lii-hop-,
'I'lie Bieate-l lluht ol tile (omelition
lu h"en iifi- Seel ion I ol 'anon .III
lit llllllll' toililddlliK the tt'-lil.i! I i.IKe of
tl dliotietl pri-on In a pi ie-t ot the
.liiii.li Tills had lias-. .I ih,. hon-e of
hit-hops mid liecn adoptt-'l hi a M'.'t .i tl.l
nai Mile in ( onnnitt" ol Ihe wltole h)
the hoil-e ot deplltle-.
When the i ornmlllee anise nnd te
poited its woiU to tile hotlsi, a tii-in
lole wa- (aUen. not onlv on the tiollhle--ome
lolll til sciluii, hut on the ellllle
i .tiinli, uiiiiii m.is lelettt'd as n Mimic.
('a lion .17, Willi h pioiides loi tlu (II
(lplinilli,' ol pel-oil- 111.11 1 1 ill4 .14.1111
alter beiiiit: dli'i.Kid, met with a -lml-l.nt
lute.
'I'lie lion-.- of deplltie- pa--ed an
aiiH'tidinent lo Aitiiie in ol the ((insti
tution, peimillitif, motlllletl foi in- of
wotsliip iihlih. in -pitlt is -imll.it to
Ilie fatnon- 1 luntliiKloli ameiitlmetit,
M-teiilly deli, iti. I. The aim ntlinent,
Uitinsli indited to Di .M, Kim, or
"Washington, ia- in lenliti pic-eiilitl
to the (onienllon of ihiee .ve.us af,o I.)
Pi'. lltllltlllKtoll.
The- liis-hops li.ue et to ait ln-foii
the aim niltni nt (an lie, nun- p.u 1 ol the
i on-titiltlon. Ilnt.li hon-is it.tlai ,ii
pointttl lmmhei- ol a standing i tmi
iiillWeon i.iiiital and lahoi li i- to in-
vo-llsaif tli sublet i, iitli n U ii to a
pi.KCllll -(Itldll'JH ol
li-.iStm im-ills
Ixl ti, 'il implotit- anil ti ol l,im.liii n
ami npoit to i. nh jeniial tonientioii.
Ilei. I'aineion .Mann, ot li.tti-a- I'iti.
was ii.jiiiiii.i r. (I to lie nii--ion.it lii-hop
of Nui til li.il,ota. In Hit plat, ol li. i
Pi. l'ieii e Mlio I a lit d ot t It i lion in the
hnll-e of depntlt .
Misslonaty Meeting.
A eneiai mis-ion. it i ineeiiiiK with
-pt-tiil n ten pie to woiU aniomt tin
toioliil pi i.ple Ma- held al 'I'l illil t
i liuiili in, lat. tlili'. t- wtie math
In -eieial piomineiit hi-hop- ami
piie-t- Intelt-tttl In noil, in tlie -lit li.
in llai il and in Wt -t All it a
Tlie Mi Kim nmenilnit-ii! to ail i It 1 r
which was nliii iled i- as lolloti-.
lint mi 1,1-hop ol till- i linn h. at litiK
hi ami with the ink lie and t nn-ent of
Hie slandltiK (ominlltee ot hi- dio-ti-i-
oi mi ion. nv tll-tilit mai taUe
in hi" i ill It ii.i 1 oitt-lKlil mil iniwii'
gallon ol i 'In i-Ii.in people, mil llteielo
I'lii. In i iimmnnioii with hi- ilntnli
whlih at i epts Hie apostles' i i el mid
Ihe Nli i lie (led, nnd wllo-e lliini-tM'
Ii.ii in;:, milled Kpl-ioial oiillniitlon,
:t. pi ol nil In thi.- i liuiili -hall toteii-
ant, as nun lie pit-iiilieii in i inon ol:
tin cni'ial i mil , 'iilinii to ti-e In public
woi-hlp in Ilie saltl , ,1111.1 , ij.tlloii sn. li
lot in. ot din i toil ii- the -aid l.'l-hop
-hall -ct loith ami anilioi ',; a- lol-lnw-.
Mb ll liillil or illiectot.i shall tnlitaln
oi enjoin iinililn;; tniili.iii in ihe ill
le, L line oi Hi), iliniili, -hall 1 1 1 1. 1,.
in hi I-!oii ..i ihe ap.i-lolli lite ol I'mi
lli ni'itlnii nml -hall ii'tiilie in lln- till-mlni-liaiion
ol .-aciaimnt of binll-m
ami tin- -tipper ol iln l.onl Hi- ini
lalllii; n-e ol tlie woiiN. a. is mid ilt-
llli-llt- oltlflilltil In t'llll-l lllm-el! "
I'lolldl'd lllllllel, III. II Ihe --.llll,' he
nppioicd liv lln- lions,, uf bsin)s iiiiii
pi. ii ileil, al-o. that no .sit. It . oiiKi.'itii
tion -hull he , nlinll I tl inlo nn It hi u llli a
iillote-.in i mi i ntli'ii mull It has l n
1 innain.i'il its a inmticKallon ot this
' i linn It In in i onl, un e u iih all i .iimiiit ,il
ii'iiiin nu ins ami iinl i I it lias lie, n tlnli
ii'llilli"! tlllll tile lloilli oi . minium
pta.iet H the II.- ill .-lit Ii i oiiKlcyn
llnli. REV. MR, SMART'S DOWNFALL,
lit I it liinr W 'to linm Hi- v Ijl i.I pun
i '111. , ISO, U. I. I. The Hi, , I'l-,,.
.Mcllioiilol tollleli'lite l.,i,i, lnl,, I i, it
tlie Re A. II. Smaii -wa- imlil toi
p.i.-tiii.il w ui I, ' lie ,is iii , ii-, .,1 nt
iiiaMiiK fluiiliu icm.itlts iilioiii I'm..
ii. ill ,M. Kin Id.
i;.-nliill.iiis (oiitltmnhu .iiiiiii'liy,
yellow Join ii. ill-m amt Int. mp'-riim i
Wi'li lolnMed.
Steanthhli) Anlv.'ilh,
11 I v ' i. v.i W in f.vli ll. Nu.ii Ijtcl Pit.,.
s.-tt Xci,, () I. oiiiil it. I.,. i Willii.lm
liu Ian,., III. ii, ii, lu li.iiijli I,, Ai,:tt,ii
l leil.'.l ll jiil., I llii), ml XjiIiiIjimI, Ma
Udfl III I 1 I llu.llll., M lji,!,, - .,1 l,jlll,l, ,
-nl.. I, I nlinnliij, IIjiiiIiihi, hi '1iii .iii', ji.,
I linlii.iii.. I l.i'i U.ii.: iiim'.I K -.'lin lUdi
Inui.Io S.ii t U tli I'l.tin, mi,, i, i i, n, i,
I't, III Ml 1, -I li"l l'i llll., !l ililj ,11,11, (I ,,I,,1 ,
S,tt bin, Mn'. illi Vi.it... liliu). s t
-.nit, it tllj,itt tjtil i,u.,.i,J, ilmi. ,,Ui.i
Sue. 'I lti.it. . Ijii. Stt lull. Si tt m n
uinl. 1,'iiiijlli In!-,, Hi. mm jml l iii'tl, ,iiit
Iillllllll 11 I'l Mil l.ll.lll. Sl'lt 'tltl, I,. I
1 in ll.l mil lll'l llill'".i. I IJI.I Pi-w. I, 51
-I l'.llll Sill ..nl. tin -mil jiil, oil
Blfi Fito in Textt!,,
11 Klili.mlt ill' tli'li, I h Aiivdjttil I'nti
lull 11. lis... 11 1. I". IlK Jl Hi .llllimil .Jll)
loili.i lFiiijU Ilio Mi I'aiJ K a Mink, unail'ij
1 In-., 1 -tltiuliil 11 sjiiil.iim li it is iiliiniii. I
tll.lt Mlllill l,ill'llll. , ,I..,HIIUM1, j. 111.
I.I nl, .( li,ll(. I, Illt jll kuii Iii (,J. i
.lUhi if lln- tin; it imltiiiiitii
CAPTIVES IN A CAVE,
Miss. Stone's Coinpnnloii Wiltes fiom
Their Ptlson Mllltuty Pitisult
Menus Death to Roth.
Ill' l' leltp Win- fiom tin' .u j--i 1'ict
f-'otlll, HlllKitllil. thi. I'. -The piueills
ol Mine. Tslilai, the lliilcii Ian ten. Iiei
Mho was t niliii, ',1 In lnlumuls ullh
Mls i:iltn M Stotii'. the Anifiluiii mi--tIoiiiil,
hale leiollf'd iiliothel' l.-ltei
fl'llll I hell lillllKlltel, HIK(S the "tlpst
illli. Kit lal.ell, thai I-', the -1iiiiIhk nl
Ih" liillilui ptiisnll, h(iitse the l.iiit
anils ihit'iileli tlie pii-ontit with Im-
l Hate death In II V'lit ol daiiv I
to tliefnielvt- The wtilii s.j.m that
she mid .Mlm, Stone an likld.ii in a
-Ithl. i i.uieiin lelieiit, mid an- Healed
i olll leotl-dl. She ll No s.l)s the nil
UK. ins of iililullilllK tln-li uh.i-e Is In
pav the i.in-om iciii.ini..i.
Mlhointh ih- time IW.-.I In tin liilj--ands
im (,, p.mneiit ol tin nin-oin
splii. I n wei'l, m,o, no one ha- np
Pditi .1 al Sanial.otf to t Lilm the mm ,.
or to i inn. nine tin lute ol the inptlw
It i- Hull It iiinul t lint Ihe band has
tllsjohiil. Inn Ih, it .Ml i Moiic's pl.ni
ol (.iptli! I- -nine (IHtatKe limn tin
Mnnitlii. Tills Is line to -now nliii told
weal lut teiiihilnt; tin inoiintiiins un
inhabitable Tilt' ettnlls i.i (he iniil, e tt. .iiiesf
S. il, inii', I'm in, ill pi .'-lili ul of the
.M ii .'il, niin n (..iiiinliii., itim i- Mi
ll, i led ot itiinplltili in llit Klilii.iiilii;v.
:ne -lill llll.ll.lllllu;. Tin l.lillll e H ilile
to the sinipalhi of the Inhabitants ,m,
Im al mtthoi Hie-.
Con-lantinople. (lit Pi. Tin- l:n I in
fpiiei llineni li.t-t lepeiilttt its ,ni...
sloi' ut a tli-in. to a-sti-t lln I'nited
."-talc- iioi.ii mn' lit In all pint iii nl
in. his in l.-itiiiiK M-s Stone. 'Ilie
ol lit I poiiei - ale e(ii. llll -nlll Hulls, l.nl
I'iis-I.i is the In -l .tbli lo Iiiinj4 Hie
net. ai pn--nie to bf.n.
ileiM-, Ha lid nml ll,is,Hii, th,. mi
slotlfll i"-, llliie not lei -ill i ( fil il ill
Kt-ttlns: into loin li Willi l lie btiyand- oi
tipeiiinir lieHotiallon-.
M'KINLEY DOCTORS
MAKE A REPORT
Medical nnd Sntgicnl Hibtoty of tlie
Case Is Given by Dr. Mnim Be-
i'oie the New Yotk Societv.
Hi I. ii Iii-iii' W in hum ll.i . in in.l l'i, -
Neil Yoll,, Ot t I.'i. -The plii-itl.tns
ami sinion- ti ho aiten.l. il I'le-ltltiii
Alt Kllllei iIiiiiiikIi tile t lo-iim d.li- ol'
111- hie totlai pit nletl to the Stale
Alttlli tl -oi Icti, i;a tin led In in -fmi-.i
mill il -i -Ion a ltiiKllii icpni-t (m
ti inn tht medli ,1 and -inicn.il hi-ti.i.i
oi I Im i ,i-i' ul ih, m.iiiii, i -taie-m, in
I (I ti.i jlntil ii.i i) Aid It In-w li AI inn
ileiinin M 's 11 1 1 Ihif.eiie W.t-illn
'li.n h 1 : Sim Mini, i' i UK,. i i:,,j-
iell I'.i 1 1, .lllll I'll. Ilie- Alt lllll nt I, ami
11.1- ie.nl hi III. Mann who tli-t ns-ed
till leitliit. 1- lie pin (tiled No le
poitei was pi. -.-nl bm ,1 iiciai -multi
11 1 of It w.i- Kil- 11 ..lit b. one ol lln
phi-l I.111-. In Mann did not mention
tht opei uion, oiiillnni' that ilttirtotliei
lie th. -,1 1 ih. il the pi 1 -id, nf- -1 mptoin
.intl 11 , .iiln. ill Hum ihn in ijt, ijoinK
into tin inlii -t dt uni
lil sie.il,iu ,i ih,. imii, ii,,- .-ne,
) Mann -aid tliat cei.i mie ol tin m
W.I- all-ollllt li line. None li.nl In en
ml-l nlini.' In am inannei. Hi told of
Ilie piom.ss of ibi pailem linm ila
In ilai till lln mil. n 111 .ibi.' nun a leii
-lldden one nn tlie -dentil tl.l) ami lie
-aid lie nn Iilltun .1 thai tn -liow lli.il
1 In- bitllttln.s I--IP.I w.-ic mie ami not
mi-It atllmi
Ui Mann - thi tliat tln-ie m.is ,ib-n-
llllell no ha. lelloltiKli ,t ine, ll.m
'ontlniiiim he -. 1 l.l
! 'It 1011 ,i-k me nh. it 1. ui... 1 11,.
pl,-ltell- lle.ltll I llllllll Itol l-ll .'(,11.
I llllllll il lll.lt CI. I lllll he ib -t lib tl.
11lom, 1 mill lljiiini 1 ..in-,-, mi,, ib,
pf'-ld. id - aiie hi- ho I, oi esen i-t ami
111- luilinalli weal, hem t, w lilt 1 id,
hi- pill j IiIkIi,"
Im Mann n..- ,i-l... In mi" ol iln
li-tetlill,!, Illrlllt al im n win the-N-iai"
was imi appllul, -o iln ml--lm, bullet
iiilillil h'- Im, Hid, Hi .Mann leplii'tl
thil llteie was nollill'K In tin . .11. it n.it
Of the plliellt lo -hull tll.ll tile llllil.
was iloini. am h, 11 in, and lie -it i.I linn
II lilt N-l.ll lltltl been 11-. .1 ii tM, ul, 1
null hale I. .nn iii ,-,it-t ihe t inin-iiy
(It Ilie ph.l.li i.Ul- , mil tl),. .St it. 111. Ill
iin mlliu Ihe opeiittlnii ttonld ban
Icon Ii.ii iii 1 11 1 in ihe path nt, -0 the iln. .
tins it'l'iallitil In. ill ti-lnt, lln .-iai
appat nui-'.
Ib. .M, inn innl on In -a, that at no
time whdlee hud ihen In en th..
-IlKlllc-t ili-nmt elliellt minim. Ihe pln--h'lan-.
e ,-,iii ilmi iiiiiipl.ii h.u-
111, ,111 111,11 Ki', f, t 1( 1 u e time
lilt-'. Wile ill III I ft lll.l IK oil Ihe pt-i.
tlilil He -aid In liild ini Itiintin uf
-Hill .omplete li.n 111011,1 amoll)- pill -I-
1 i.i lit; in a in ndu in e on a si,,. p.ill, i,t.
In. Mmin did not -.i aiiilhlni; ot iim
lllllili-'l but lie 1I1--1 I 11, ',1 lei hllli ,ll
III'. llllil III III' III" I'l "-'ll' III ll, lll.l,
A loie of Ihmil, s ii.is a lonlinl I n
M.IIIII lil' lilt 'ell.
In. Hi iiiiiiii .M . 1 1 1 1 , a 1.1II1.11.11, !'
lb. Al, inn In Ilie iii.s!i.'i,r- .,)-.,, ,,,,.
loboi i.eil all 1I1.1 1 In ,M,ini! Mild, .
sptil.e III llic line ll.'lll. Ill te pie- -
dim ami 01 lln 1. 111,11 l.aiii.. . lilbiiion
of pill. 11. .. Alt. Al KI11I..1 had tin,-.
lllleii. I I. Alll.t ,llil-,i. civ tv..
illy nl im . IiijiI,ui .hiii in of l'i.--,.
dent AIKliil luUiinl hU uya .-.in
J and t-.ili thin ih" projiieni x mmin"!'
nl hciii lilt; hi. 11 i'i (s hum hi, luijiits.
'.-Ie tlll.t lllel't' A,jt mil on-? nf Ihe
iiiii who w iiiii, I m.t ,, Ki,Mii ui,,
I II llli l.l,ll I',
BVOATHS 01' A BAY.
w -
bl I V li.-'..' W ,111 Ii. 1 1 ll. W .. ijt(, (t,i.
1' Im.l ll I . II 1. I. -1 ,1 1 .I.f l.j.lu
.1 iln pti.'ji -i. . Ii-iufiti el iiii .1 iH. liuli. 11,
i .l.nl In'i Hii i Hi, (1, nu iiiln--. II. lu
ll 1 11 j , "I Jgf lb iumiiI Hit- li mie l.n.,1.1
..1 b.iiti. b. Itiii .HI' I .1.1 iln 1, ., mi in nl
uidi diililn ilmi, I', nil Ilijllti 111 niiiiiu, 1 1,1
lijllli, In itn Miuili4i-t. l(i. .ii.,l it, it.j,in4
Mti'ul uU'-,i! Hi-Jll.-i null nn 1,1,1111,1. .ui jinl
11.1-, ll.. 1, nui.' .1.. li.) ! iiu-iu.il .Iiln vf li ,
ml...
s.u Vt. li," 1-i, ll Ili'U ' Mi'i "ll
ut lb. l.l,jlui itiwiaUv nl 'lilil' ''-wl ii()iti liuit
ililui. ii,'. jiinn wi, .a 1,1, .tij.n mn i,u ui li,
Ib.Jlltl'l Hull, lit' .Ijim1 l-ljilv ly llll, ,ilj mi
S,J Jl lu 1.IIUW llll UlUimlUM, ll ,,il(lll UK
45 ihn m'liet ei Jt Tuuiur, J.llvii. lit U4i "l
,i ji ul I
GARMAN PILES
OBJECTIONS
t
Candidate Elislid Goran If, Liable
to EiiGoiintcr All Sorts
ot 1 rouble.
HIS NOMINATION ILLEGAL
Aecoidint to Mi. Gnttnnn the SttiU
Committee Did Not Convene Ac
coullns to Pnity Rttleb The Ob
jectois Will Go Into Coutt Today
nnd Ask That Time t'oi AiBUmcn
Sluill Be Tlxed,
lit I iilnlti Win (11,111 lit im 1 del I'riNi,
llatt i-liuift, del. 1.1 .lohn Al. C!nt'
lllllll, nl Nittltid.l.e. lotlilel UellUK lilllc
-late 1 li, ill iiiiiii uinl I'nttiil, Poinihne,
ul I'hlhidi Ijihlii. 11 deposed member ot
the 11. inoi latit -tute t omnilttee. Illed
tWO s,.s nl .dilutions ill lllllll lids
tuning to ihe pluilint ol tlie name of
I'.t pn -eutallie KIM1.1 A. t'oi.iy, Jr.
on tile tlellio, l.llli slate tl(l,cl lor
s .11.. iieasiiiei Alt I'niiiy w is noni
imileil hi the 1'nlon paitv at a inn
uiiton lit.l.l in I'lillnilolphlii and when
ndicw .1. I'.ilni, iheietiilai Uemodnl
i( nnnilii. ,-. iilthdiew, tlie DeniiH-iiittc
state tnimnlllie met lieie lu-t KilriHV
.'mil plaiiil All. i'oiii.i's name on tho
tit Ue'..
'I'lie oblei lon nt All. Caiman aie
111 it lln .state tommiltie had no U'K.il
lixlit lo iioinimile t'oiav Mlio 1- a l!e
pllbllcall iKi.tllsf, the lu-t Di'tniHialle
stale ( oiiieiiiion ndopletl a motion that
,11 .nicies on I lie slate tuKet should
mill be illli tl by II, mn, nit'-. (liu iiiiiii
alleges al-o that tile nomination nf
Con il I- ille'.al ina-niuih as (lie nv.'et
inx: ol tin state toniiniitit; was not
It'K.il not hat iiik be. n Milled in the Her
nial ii.ii All. iJonahiie objects on
th- mound thai lie anil Ills deposec
nllc.iKili's Imd no iinllie of tile iniet
In;; ol the -I.tl, , nlllllllt lie Mhicll 11
lfalli nominated .Mi. i.'oiav; that th
un i line, was illt j;.i ami not comeiie.
.KionlliiK to pain i nli-. thai at th'
committee meet luy -Is pel sons mi,
mtiiib"is nie.iniiii, es-(ioei not I'attl.
-on. nnd olhei- uho tooli the plates
ol lb" dcpn-i d ( oinniitl' men. weie
pie-'iit anil Miletl lor I'otai illeR.itlv,
ami the -uLsiiliititm of Coi.i.i was li
lt i,al ami t initial I lo the lilies ol the
lie mm i.itir ; ai t v.
Notlie ol tlie nlii i tion- wa- also liled
lit the -tate (It pal liuelil. The ob lec
tin s will mi into i nui I ininnii mi ami
ask that a il.ii lie llsetl tor aiKUment
(Ii.i ii: Weldman, ol l.i li.iiinit, and .M.
i: (ilm-tettl, ol 1 l.i 1 1 1-Iiii ti. will lep
n -till tlie iibiei tots and I. A. Sti.m.i
li.in ami Unix 1 1 Siiinlxi.iss will lepie--eut
tile U'liuii i.itic -tale ( .iiinilllio
.mil li- (.'oi.tl
'Ii.iii in in i'ii.i.-i. ot the lieiuot-i.uio
-lull i nininll I, , Inniill .llllllilllli I'll tllC
,. pp., lnl nn HI ,,f .Ml 1 '.lint (Ii'in.qc i:
llisoll. ol I'll,' lolill I'l-hil. of Sll.linr
l.ill- I'll 111,- i: llle-el-llll. I'lli). III. '.llll
and l'i, ink .1 Kiiz-immon- Si iitnloti,
a i i.iiiinll I. . to uoilii Alt t'oiui ol his
nnnilii limn 'rile i nininit n e Mill nice'
in I'liilmli Iplila nest Aloiitla.i :il Jleuio
i i nit ln-iiiliii ii lets to pi epai e u lot ma
leti'i ol mil ,11. .iilnii, uhiili will In
loi it a i (ltd to All i 'oiai at his home.
UNIQUE LEGAL CONTENTION.
Tlie Counsel tor Luigi Stotti Claim
That He Is Legally Dead.
It.. Iiiiuili. W li fl.i'll II e A- Uli-tl I'lHt.!
W.l-ll.lHttnn, lilt 1." - lu Ilie s,ein('
iiiilll tod ii Ilie appeal in tile i'.l"'
..I I,iiiii Moitl un ll, illnit wlio was
-cilUn ''.I o be t li Il.ii lit .1 b.i tile
-up. iim . oiti t .,1 Ala--.it lill-etts In
.llll.l I , un- -el lot lit at iim; tli lu
ll. I ."- Till- nl- is llllliille bet.lllse .,(.'
ilie i ot li'iitiou now In in.; si i up lu
h. hall ot III Hie Iml luuiileiei that
ll" 's alieadi it ijall.i ib ail. l'ion hl.s
( uli l linn lie wa- '-elitelit eil to ho
el!" llll lit' (I A l il 7. I'-lll. A ll lll' IMI--1
Ki.iiil'd lllllll Alai II, I '"'I .Meantime
on Apill '' I'1"! a will nl liahtii.
i(ilil'- wt- applied loi on th. mound
llnil Ihe pill. l-luin 111 -i.iikIiI to he lb'
llliiid wa- "iinioustliutloli.il he'm;
i i tiel tiiul itum-itul" within ai Hi It 'i
ol Ihe Alii--.ii hu-eti,. d( laialloli nl
liKhl-.
(lu Alti! In, the petltliiu was i. iile.l lit
lb.. I'lilieil Stales (in ult ttiiin lor tin'
dlslihl nl Alu-'.sai liu"lls, nlieieltp.it
111., appeal- W'le lalo'll In llic Mlpieilli:
lolill Ol llli I'llili'd Sttltts, I'l'lltllliC
in Ilmi on iln appeal- tln-v in led as a
.11.1.1 of i Si'i llllllll Dlle llf these lip
peals was ilisinls-eil on ilie last day ,,
lib- hpilbl', li'iin nl ih" tniii I nml it is
ih- olhei which Is p. be i. .ml (), tnli'r
'i'i. The i iillli'lillnii is nntl .sol lip b
tin , ollllM I ,j Sli'llj I ll.i I the dale n
tile esc. uiiiiii, Alai II, Inn Iim pa-fit
Si hi ii, is l'fc.ill dead.
Ml. Cleveland Succeed, Dr, I'm vis.
lit I'll 111. II' Will llllil llll' It.,. Lll.l I'UH
l'i nu it ii. S I , il 1 1 V liu .inini.il i 1
llliillllj ul III Ijojnl ui - i - ut l'i in. I,
1 1. in nui In lil inn tin. nn nnmi ' I'u'.i' in
iiin.i ilitiluil ui- (If nl ii tin iiiln i .1 Im
liunl in h'l tin ijiji. i itijiln In lin .l"i It '(
1 iC lln. Hi limn,'' I I'uii .. t-t Aon . nk,
11.. i li t.ljii.l j ii n.il jIi I it i t tin it n ll f
inii.ii.i t bliia i
YtSTEHDAY'S WKATHT.R,
tvu llllj ' 111 I I't'l
lit, in.l ii u.ih i iii n I't tl.irrift
lj,t.,l I, llllil Ml II ll ll. kl'"
II.'I i tt- 11 ..ncl i.t
i in . . 'J pn c in
i i i. . . . l"l I" linl
I'm ip i ami 'I Imi' (ii'd'il It p. in , UUI
it. li
tlMlH fH-Ht-H.-fif
- WEATHER rORECAST, X
'-
- Wj-lniii. n. ii i. ll loiuj.t fur 1'ait. -f
-- nn I'. iiik' Ii.hiIj: fair Wulii ,Jj n 1 -
4 pi ibil.l 'llitnsiljj ; iiaiiiici' 'liuriliy;
-t hi.li tn li.-.li tioliil) nJ. -f
ttttttttt t tii- it -f-f .t
A
ik-tL,
x