The Scranton tribune. (Scranton, Pa.) 1891-1910, June 18, 1901, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    m-ftn ,- , K
otn;t3ij?fTji;),-,"Vi fvtH1'' 'Vn -
WV ;V,niiS1!?j-rnsFi
5?355VWW'-nKS' -"-"wi'i(ff5rwj' tjv rtfer- w HKf&&
6
THE SCK ANTON TJUBUNE- TUESDAY, JUNE 18, 1001.
-v- t.riT5VlYi-
WEST SCRANTON
MASONIC LODGE
BANQUET HALL
FORMALLY OPENED UNDER AU
BPIOIOUS CIRCUMSTANCES.
Hydo Park Lodrjo, F. .fc A. M. Has
Acldorl n Long Folt Want to Tlioir
Well Equipped BuildingSocial
Scosion. and Viaitors Inquest iu
tho Caso of Edward Doylo Who
Was Killed on the Railroad-A
Chain of Sad Happenings in One
Family,
Till newly appointed Mtelnl Mini ban
quet iooiiih l lljilf T'liiU- liulK''. r'M'O
mill Acd'ptml Mucous, weio foinuilly
opened ami dedleiitod hM owning In
tin1 presence of li luiue iiiiniln'r of t lit
tiH'iubei." mill Wll hi? riii'Mh of other
lodges. The inoni" it !- Infilled on tin
seeotul Horn1 in tin- .lnoiile liiillillnp,
and t (insist of n parlor nml clunk loom,
1 ,-1 1 1 1 1 u o t hut), pnntiy mill kltehen.
The piiilm mill f'liuk i'imhii mi liii
nHln'il v. till hoily In libels impi't, Ir-ulli-
M-iipliiiNli'icil ehalis .iiul o.iK tables-,
mnl will In' iim'iI cm luslvi-ly tor the
)MCIIlllCl of IllC .Mlfnlllc ll.lll'l Illt.V.lltltl
will lie npciipil as 'In iipi'iixlmi piiilii"
They will -crc as ii i lull mil -ml.il
loom" lnl lii'lye llli'llllii'l '.
'I'll" Mlclicn mnl p.intiv :i:v fuil
i illlipi'il with i;.i nii'jci. nil .iiul fold
Wltti'l, dls(W, I'll I'll 'li" llllllllllllt! of
l.il Kf .''"iiililiiKi'f. .unl Hi li.iiiiUi'L
lmll i .'""7 led. .mil nil' in i nmniii
iliuc -p prill liuinli'iil pi-iipl" when -eat-i'.,
'i''ic i ii'iins me i'iiii-llcl, )i:ii"M(l
.ml piinli'il mnl linhtod w ill 111"
ellsb ii li 1 imps.
At III" i Ill-P o! till' M'Kllill PK'Plitll?
Hip niPinbi'lK of Hip Imlttp I nil their
vlcltliij; Mie-is ni.iulipil in tm- ."nun
Ml" loiic iniiiii ml 111" llilnl door in
lii" liainiuel lmll, In r. tin u -to
'Pllti'll .111(1 t-i'l'Vul Willi ' I'lH'sIlllli'lltS
'iy I'.tttV'i .Mas llliinip. .l'Kicil In- Hip
I lllt'l tilllllPeilt i lillllllill 'P. I 'h.i,-. I'lttll
pi'. Tlinin.'iH J?. t'.tivv, . I. hups Al Katun,
Allien D.ivls anil .M. (i Oliiiinii U, mnl
Hip lollouiti.; iiii'iiilici'-, who in leil as
wnltet . I Miilel .1 Thornns liati itan
luipii, .1 ;m it ! j:iiip-, wtiiimn n.
J."W mnl Alljci I Ij.tvis
Wllt-llipllll AI.ISti'1 ". llll.tlll'll
hv.ilis w.is matter of i pi eiiiottles; K"
II (.'. .Mi lipiiiiint. "Ii.ipl.iln ol the
f-jiiiifr, mid O.iviii .1. D.tiis, i h.iii ni.in
III lllP MH'i.ll M osillll. AllPI- IllC ipfiv-di-llll'llls
Itfle sf I M (I Mil .11 lllllllblts
wiir unili'ii'il liv I'nif V. "V lniic.
ll.il iv ViIbIp .mil Many Ai Kpi', of
'lie SMnp-oil il.il" ipi.il tetlc, .iiiDin
p.mipil mi thr in:,, in liy I'uif Witltoi
I, K
HUYLER'S
SCOTCH
KISSES
tort t.u.r .r
G. W. JENKINS'.
AS
easonable Topic
Hosiery and Underwear are always subject's of
interest to well bred, intelligent women, when the
subject of dress is under consideration, for without
perfection in fit, weight and finish, real comfort is
impossible.
The Questions of
Styles and Materials
Are purely a matter of taste, governed by the purse,
and whichever way your inclinations may run, rest
assured of this, we can fill your every want.
At this seasou of the year
Light Weight
Hosiery and Underwear
Are most in demand. People with luxurious tastes
ami ample means show a preference fur silk weaves iu
,t . plain and faucy styles, but scieuce has come to the
rescue of people of moderate means, and the latest
styles iu Mercerized Hosiery aud Underwear make an
excellent substitute for silk.
But Your
Thoughts May Run On
: Xyisle Thread, Maceo Yarns, Cotton, Merinos, Light
Wools, Etc, aud there isn't a style that's popular to
day in any or all of these that you cau't find here,
Next time you're thiukiug of Ladies' Hosiery or
Underwear, just remember that you'll get it best at the
Globe Warehouse
.J rfW "W--. -
rtciunrlM were liitulp by Olinlrnmn
Diivln, IIpV. .MeDennolt, Dr. Jletith,
'.'. 11. Acker anil fevoral other nieiii
Iters of the Hyde Park and other loilppn
lrpi'psMMitpd, In addition to (in inuon
ully liirfip iitteiidniH'P of I lie lixtw
I11P11P', tllPlP W'PIP piPftpllt Hip fol-
lowliif? fioni oilier UiiIbph:
I'm! 1.. Sjki, of t nlon Imlni', 2'ils I im iim
I I die, 2'H, It. S. I)il. Ullii; N,ImihiIi, .N.
.iP .Uttniiiltr t iiniplicll. Ai.icln. .Vo .-Mil, lil"i,
I'ml "j. Itolitiu, ail; I'liMiitoic llini', "'H, Hu
rt . S'Sluii, 'J'H, litoiKi' . Mllli'il, I'm i
Willi uit IihIkc Vo. fUli I'lilllp II !. Wllil''.
.lit ,lo.iili II. M.itlilpt, 'J'lll I'ml .1. Iliniirl, !"l.
.lohit It II nil", ."U; Ihtiil II. I.iltl'olm, 'J''ll
lirniKi' I.. H.ili', I'nllci. 111. 1'lill.nlolpliii, ll'i
iii Will. u ll.'li Ktiitntc II. Ip!f, '"'ll
l.fi.lKf lll.lllill, VllllliT IntlBP! 1'ilw.llil V. TrllM
ilt II, ."il, WIIILiiii I.. I'i.hm, IVIip lllliin'"iii
IuiIup, N... fl'li W. II. Ilo". Wll ClntilfK II. 'l
CiiicU I. I'jliii', .Ull W.lllmi C. iliHi'tii
niluil I .itttr irl.s li'ilur, N". .Ml'. Iiiill.ni ipjli.
IlIll.J .1 llltf I. Mtllllllt, tl.lllll'll I'llf I'hIb'i -v"
III, I'lih irp, Ilt. Mi nli (l.iiniMill. 1'iilltr
ltnlr, Nu. ill, I'liitailflpiiii; i.i'oiat' I'. I'link,
(Irtoti IIIiIbi', At lltur llmnif. Iliitfii Imlpr. s".
IU itniiiMniisi llcnl'iii S tllllliwliin'i I '"in ml
UiiIci, Mllinio, ll. W. II. Ilrj.inl, IvIiiu'Idii
IhiIki, No .HI. Iiticlun, I'.i.i ". I' Ijl.tliiiwl,
II.- Will l.i'ki', .Nil "I. ( lliiion, Ilt. .lultti
li.l.l. W.ilittlllf li.iluf. .Nil .'!. Wjlrltlllf, M''.i
1.1 Hi W WllllltlK, MIlllltutlM lnll.1'. 'M' "'I.
MiiiuripnlN Mi nit. : Willi mi ttjbon. I tn'l'lur
IimIi, ii. I". Mll.iiiki, M . .liilni II'1'"
iti '-lit in IoiIki', No. .lit'. Il.niiliiilf'1', I 'J I ! 'I'
ll I W IIiiisIik, l.i" n lililgf 1'i'Uf, fl f'''7'
llmlit .1. HtiL'. No "II. I'n loiwlllf. I't..
Miiilcs I', 'in tit t. II lit lull loilm. Nti. fi'io,
llil.lu!.. '.: Hi in.'' II. It mil. ml, Pluiiuutli
nil(,t. u .IU, Pltinuiiil.i lli-iir.t li. Mini; in. N"
'i.'i t t nilnv W. i. W,iulitt. Ill, iitiun Ifiluc,
Illicit iniliiti. .N I.; limit I. I 'Will. illi'.t
hi'ltit. ". I"", PilKton. .Iiilin II limit-". KmcI
Iim li.il(.i". N.i. I7"i. Miltt inkfp, i., Iltillltli
I' iti.. ijiii liiilji'. V". .'i'i7. T.ilm. Mini.
i Niini tn, Mtij; Sil'itii'Hi lili.i, No .'M, Hun
Hi.;.
Till' 1 llll-t Silt ll Its til" loilRO ll.lM"
ilisl npt'lii'd ,im hccii noeilcil ill West
Scruiiton I or n lnnr, time, mid nil the
hi jj.iiil.iitiniis which nippts in .Musculo
li.ill will hap tile pihilt"-;p tr iisiiiK
lie liiiniiii't hull lor simiitii- (.tenth.
Washburn Stioet Church.
S-'pvi n ppi-oiit WPio united with the
Waslilinin Stippl I'ipsb.t tpiimi cliiiii'h
on pioi'cssitm of l.iltli, mi Siind.iy. anil
fo u i tpoii wcip let pit cil lit letter fi run
llllli'l I'lllll't'llPs
William l).iK JoiniPily of I'ltm
oiilh mnl Ftct. I'. II. J ii iiol. i 1'ips
li.ttpi l.iii mission, trt , .tssistpd in tilt;
spi pices of the tln.t .
The .iinui.it "NPtiisliiii of tic Ullilc
-t liool will lip run to llmvpy's Ink" on
July ::i.
An uppii p.tillaiinnt session on ltlhle
woiU will lip I'ondiiPli'd tomoiiow ptvn
Iiir: at the close of the prayer meeting.
An t'lloil will he inatlc to provide nime
tpiiflii'is tor the Uihle Kthool.
Tliosc wlio have ni.idp jilptlKcs on tlip
li.ii. sonat;" tlchl hip ipqiiestotl to semi
their miIispi Iptions to Treahtirer C'liit
tt'iitlen ht'foi c .Inly I.
Th" tiiini a Nil society held their
lt'Siil-ir mcpliiiK last e piling in the
p. it luis ol Hip plinit'h.
A Chain of Circumstances.
Mis Oat id florin, uhosp lnisli.tnd
tlipd in I .to. Aneli'S rut., ahont live
wppUs ajsu, has KjtiitiiPtI liPip with her
two t'liiltliPii. and they are now stop
ping tit the homo of Thomas K. .lonp.s
on Ttvonly-lhlrd Blicel. Mr. norar
was it hniber and noticed In many of
tho lending' eliops In litis oily pi lor to
hli tlepniluic for the west.
Nearly u year apn he went In 111
t'aso, Texna, for the heneill of hln
health, lib eiiRiiKOtl In htislnpww mil
then' mnl then went for IiIm family. Km'
n tliiit' Mr. Uoim'M health Impioved,
hilt later fulled nnlli, and Dually death
ipIIpvpiI hist RtmpiliiKs Thp Itinera!
twin roniliipted In l,im Amtetei under
th" mntplcpq of thp Miiionlc fraternity.
While Mrn, tturnr anil her ehlltlieu
wine rpttttnliiK In Kcrnnton, topi'ther
with an iibpiI lady lolatlvp, the hitter
wax inltted foin the Haiti, mnl upon
IliveMtlRiilion It wiim leiiiiii'd ttint slip
lintl fallen fioni the train In some un
accotintiiblp niniiner. A spin eh was
lnatlp for tier and idle wiih fount! ev
pral iiiIIph lineU on the raitiontl,
When nicked up the old lady wna
(liilte painfully Injuictl, mid flie wnt
lenioved to a hospital, wheie tieiitment
was apciiitlptl her. If pott her recovery
the pinly lpsunied their Jonrupy and
tttilsptl hi'ie sinVly iptpntlj.
GENERAL NEWS NOTES.
The iPinaiiiM of nn Infant pliltd of
Mr, mid Mis. Ilolieit Oivluud, uf .Inck
sini sticpt, were Inlet ted In the Wash
burn stiect eemctpiy yerlertlny after
noon. Hurslais enti'irtl the t'ontpctioliery
store al Itfol t.UKernti sticpt. lett hy
.Mis. I-'ole.t , and en tiled away a small
tiuiiiitlty uf clsrius. Kntranpp was ef
fpt led hy the removal of a pa no of
Klnsu frm,, one of the front window..
Patrolman Conrad Murker Is enjoy
liiK his annual ten dnvs; mu'iiIIoii. I'ii
tiolnian Thoniiis Jones has ipsmupil his
duties, after Ids apntlon.
iliss f'assie Powell Is seilously 111 at
her honi" on Kt lion street.
'I'll" "nvenliiK: Willi I.I In" enter
tainment, ie. enlly Klven nl the youth
.Main au-iiit" Welsh l'ahlniip ilclli
otllst i hm i h iieitetl -:100 for the chinch
ticasui.
.Mr. ami Mis. Uatitl .leiikins of ijs
iihp City, Kmi., me tisitlny: relalhe-l
iintl ft lends here, utter nil ahseiiet of
thirty .tent.
Pi Ice ,t Son josteitlay leeched a new
white fimei.il car, which v III he aililil
to their ahe.iilv lame etiulpnient.
Uev. Thonm.s tie Oi uehy. I. i., will
hate chin b of the Haptlst Voiiiik
People's union liieclinpr thH otenlui; In
tlip.laiksou Street U.iptist. elniuli.
Ilai i y Williams, of South .Main
.'i"iiiip; lliisene-ajid KilKitr Powell, of
.IikUmiii si i eel, me home fioni Key
nloiiu .leatlem.t, ractor.t t ille.
-Miss Mars.net Williams, of liloom
huiK Slate Xnininl scliool, Is .a ,or
homo on South -Main atomic, for tho
suinincr vacation.
Thomas .1. FIciiiIiik-, of r.afayptlp
stipct, is sppndiiiK- a lew tlavs in lltit
inlo. X. Y.
-Miss l.aiii.t Jlonls, of Forty KnI,
has i etui ned home until n tisit with
Mis haul. i Davles, of South Main in e
niio WiiIIpi- II. .Tones, of 1'iiop stioet, Is
sppiuliin,' a tew tln.s at Ulooinhhtirg
Slitlo Xoimal schnol.
A l.ntn so; ial for tho hpllflit ol the
.liiiksoii Slieet ti.ttitl.st chtiich wilT lie
hold tomnnow etonlns-at tho home of
.Miss Ida Sayei.s, ::io North Jleheecn
ntPiuip. All per.ons holding tickets
tlatt'd Junp II. will lpceit-e icp cioam
fiee ot ohm jve. ('ream anil onKe wilt
lie lor s.tle.
Tlip ohildiPii of the late Thoma H
William., who was killed in the P.ellp
iip mine leiently. yosteiday icteltcil
tinounii llli haul II. Williams a check
fur .M.ilOO, in full payment for a policy
lifltl hy tin. deceased in the Knights
of Pythias Kiidowinoiu I!. ink.
The memliers ol tho Columbia I lose
and Cheiuit.il companv met at their
imaiti'is on Dltisimi .stieel, l.tsi oton
ins .ind illsposetl of many artiile or
llllliitllio, pletiiu's, etc, which ailiiilied
the hii-e house jor iiiiiuy yents. Most
ollho S'ids were Ikhik'Iu lit- tho mem
hei.s. The 1. lilies of th,. Simpson Molhndist
episcopal ehiir, h wimso names holu
with tho leltois S. T, I", V, W, X, "V
anii y. will servo one ot
initial suppeis in the
Thlllstl.iy efPllimr. The
their t.tmous
i hurt li net
usual oscel-
IpuI menu w ill lie
sei toil hotwooii fi .nit
S o'tlock.
A numb"!- of the llleciilc CHv Wheel,
men met in theiiub lnuiso l.isi oteniiiK
ami discussed the adt isihillty f foim
IiiK a kIpo i lull, (ivortines luto bppii
lnatlp to Piof. , w. nt-aiis to Instinct
llio slliaols. out ii,, ileliiiii,,
ii'onts Into t e( her n made
ariaiiffo-
Illtner Ci.uie one of the lidei.s. who
reinestiit d Hip Klcetric Clt.t Wheel
liien In the tpntuiy miii at Xpw Yoik
on S.ttiiitl.iy last, was (pudeieil a ip
oeptloii .. tlie t lull iioiise l,i eveniiif.'.
Ho prouill.t ttme the ioiIIiik sllter
iiiPilal whldi he won In the rate. Oiauo
.sats the loads ilow i: mound New York
me a tincli for the "made nliiirueis"
iitiiui'i Serantnn. Ills riiunliiH: mate,
William Se.iKiiit'P,, ha-t fftino to I'lill-llpsliiirt,-,
N. .1., to visit !iw motht'i',
ami will return the lat'.ei pau of tho
it eek.
Aldpni'.in .hihn P. ICollj and tlfo. of
South Seventh sticpt, K'liirupd home
yestertl.t.t from m few tln.t s' vis-it wltli
li'lntitps in Altlfiitlllp, V iviip county.
Atloliih I. Billions, or North I lytic
Park uwmio ha bepn apiiolnted tlie
Sua ii toil aKont for the Kilslimutli
llio. Tohatpo oiiip.in.t, of i'hllaiiol
phla, sin ceedlns ' J. Votlil, who has
ippipcntp(l the ihm In ihls vicinity
Mr a number of years.
Itev liohort of Ohl Man's Creel,,
Iowa, who Is the Kiie.st of s. li. .lones
of Nuiili .Main avenue, pleached In tho
Tahc'iuatle Ciiiikiokuwoiiii! cliuicli liu-t
eenliihr, and will pi each this etenliiK
III Hie (-'list Welsh ('niiKiOftatlouiil
I'liiiiih, South .Main atPiiue. Toinoiiow
ovouIiib ho will hppak at TaMor.
A llvp-yeat-old son ot Robert Lance,
ol Dtu'kor'.? toiut, imirnttly est apt it
Injuiy on Sunday by I'allliiK- troni n
l.iifapito tur on Stvellanil slieet. A
boy mimed Willie P.tan., itBCrl four
leeil teats, lo.shllUK on Seventh street,
was uiTPsied yosteitbi at Sl.tth s,u'it
anil AVest Lackawanna avenue, by
rippila! Olllcpi Siepheu D.ir, for Junni-'
Iiik on .street cats, lie w HI appear bo
ftiie Aldeimau illllar today.
Mrs. h.tae husls, ot Snyder atomic,
wltn wont to Yoiiuissiowii, Ohio, to
ii'lllly to loslile, has returned to Hello-
lie,
I). .M. .Iiipo. honjainin (! IJee.so ami
.lolm T Lewis spent ycstettl'iy llhhlfiK
at ilaplewoiid. TIipv i etui ned last
niRlil with a Hue '.it'll of iltt.t pounds
of peiih .unl picket el
Tlie Vouimr Tooplo's Stklnty of
christian i;ii'o.i.n of iho Helltniio
WilMi CiltlnistU li-thodl.st thtiith
will fit-" an out Mlaliiiiu'iit on Tut"
tla.t ptonintf. h'lio 1. llini commeiip.
iiM at 7 " o'tlotk. voiy wood pio
Kiamiiie has been mianeetl, anil It
Is in UeepliiK with the ttotU of tho
A SENSIBLE MAN
W'niilil te Iu mil's IlJlum tur Hie Tliuut mil
l.ui;i. II H luring iitoto CoiikIk, ColMa,
Atlliiiu, llruiuliiils Ciotip tni'l .ill Tliio.it aw
l uub 'frotiblc, than jiij tillicr mciliiiitf. 't'lie
iioitlclor Iijj aulliotluii any OiusuUt to Ktto
juu a bJinilu llolllc l'uc to roiitlutc )itt ol lie
mtrit ot lltU t'lt'at uiik'Jj. I'iUc -X iiul ').
society. Hveiyhody Is Riven a ltenrty
Invitation, A fiee will offeilnir tlll
bo Inkpit,
SOUTH SCRANTON NOTES.
Branch 220, Ladles' Catholic Associ
ation, Gives Euchre Tonight,
Funeral of John Durkin'
The members of Munich L'Jil. Lndlei'
Catholic Meitevolent assoeliitlon, will
Intel this I'venliiK ut 7 o'clock Hlinrp
nl Vliaiiuauy hall mid all nicinbcis iifi
fptiupsted to be piesent, Immediate
ly after the ineetlnt; they will leave
for the Kulghts of Columbtut hall, on
Washington tivenue, to hold their ou
fhio tuntpst, for which a law ntini
bpr of tickets have alieady licen sold.
A number of valuable prises are to
be nlvon lo tho lucky wlnnets
Anions the pi lues offetcd ore:
'lltltt til llir Pill ttlirlit.m iniliuii, Ihii
Ijilii",' "III. uniliii'llii, fllti-t clnltltiiio, tit
bin ii.iki'K, lttii gi ntltinm't illk tmilirrllii,
.liter lion lum tIMi, pair of ,linof. rnillcniin't
ttJlili trttltil, Inntinncl,, lult'i unlil plu, pill' nt
tiiii, f.iniy fjrl, a pilr ot nlhci iiimintfU
ImioIu'-.
After llio paine and awardlni,' of tlie
nt lx.es, it social will be held.
Funeral of John Durkiu.
, The remains of the late .lohu hur
kin, who met death at Nashville, N.
C, lofp-ntly WPio cotislBiied to their
Unit 1 lesthiR plate In the Cathedral
t-piiieieiy ypsteulny luoinliiff.
The 1'iniL'ial was held fioni the iel
tlenco ot lils patents, on Plttston
atoniie, dud was eiy larBi'ly at
tetidetl. At !' o'clock the funeral cortege
muted to the St, John's chinch, trhetp
a letiillt'in mass was celebrated by
J lev. Ii'jther l',lpmliiR.
NUBS OP NEWS.
John Ciitiitiatmh, of I.!" Orcliaid
,stit"t, was miestttl Sunday nls'il fur
nssaiiltmtr P.iltolman ltoland. Al a
lioiulUK bofoio PoIIlo Magistrate Store
he wis l'ned ' oi ninety days In the
county iall. H" paitl the (Inc.
The frymnaslie evlilbition which was
mven last eteiililS' at WorkinKinen's
hall. b Plot'. Call StaiborV, tinning
cl.f-s. was teiy largely attended. An
iutpi-pstiiiiv luor mime was lPiuleied
and after the exhibition a voiy oit
joynble soeiai ttas hold, tor tthith
Pi of. Salt fiitiilsht 1 the music.
Council No. JL". .Junior Older
American Mechanics will meet for
nomination ol otliects Hits evening; at
Scliiinpli's hall.
Mis .Irs'ephinc Mariihait, of Cedar
avenue, is iltinr lrlends at AVIIkcs-
Marie.
The JutiMPr ilaenueii hor tt Hi bold
a special mootliiB this etenbih' at"
Ciermnnici ball. All nit'iiibprs are ear
nestly lequested to be piesent.
Lackawanna camp of the Modern
Woodmen of Ameiica will meet at
Ilarttnan'.s hall Tluusday liiKhl and
an Inteiestins seeion is ,ismed.
A special commtttee is making in
dnstiioiis effoits to have the twelfth
annlvpi.sai v t olobration of .Tamps
Council IoiIkp, ludpppiulplit Order of
Odd Fellows, piove a great success.
It will be held in tho IoiIbo looms
Juno 2fi, anil will be attended by Hip
members and their wives.
Pea Coal 1.50 a Ton Delivered,
to South Side, cential city and centtal
Hyde Park. Addiess oideis to J. T.
Siiaikcy. 1U11 Cedar atcnuc. 'Phone
C6S3.
N0RTHSCRANT0N.
AVhat i expected to be one of the
most successful exclusions of tlie sea
son will ho the combination excursion
of time t lunches, the Providence
Methodist Kpiscop.il ohm oh, the Uieen
KitlRc Asbmy church mid the 111 con
UldRp Itaptist chin eh. These tlueo
(huiclies will rim their exLtnsion to
h.iko Lodote Juno "'i.
The inembPi of the North J'nd IJ.is
kt't hall team an leciuosled to nit'ct
at the Lin-.eliip hotel on North .Main
avenue, next Friday evening.
John T. Hopewell and O. 1 .Miller,
who have been attending the Tlopta
soph's coiifoiitioi' at Htiston, .Mass.,
have tetui ned home.
Kev. llpoigp I.. All it'll will pondupt
a Hible sttlilv in the Young "Women's
Christian association looms, 'JOIS Noith
il.iln avenue, Tuesday afternoon at 4
o'clock. Subject, "The Piophecles of
Daniel." Tlie study lo b iitlnupil In
the eighth chapter ot Daniel.
The ltev. W F. haties anil wife and
Mis-s Cora Itobiits, of Summit tiM'itue,
v. Ill leave this morning for hew ishuig.
Pa., whole they will, this alleinoon
ami tomoiinw, attend the graduating
exercises of liuckuoll imlverslt. illss
ilmy Piotheroo Diivle. tho daughter
ot .Mr, and .Mis. luvies, lormeily a
nifcessfiil teacher at No. -7 chool of
this clt.t. Is one of the gtaduatos at
huekliPll till ycm. ilis Iiavlos was
gt anted a leave of absoiipe to attend a
college cniusi in .Imiuarv. IS'.is SIiicp
then she has suceedptl so ttnll In hop
stiulles so as to conipletp the four
.seals' emu so presirlliPil Iu the ctnri
eiilinu of the tollPHC'. Sliealso won
the sophomoie olotutlon prlxe uficiod
to rollege .siiidpins, lor which both
ippii and women weio eoutPStants, and
in additlcin she has taken honorary
Htudles iu set'Pial Inuguagps, mathe
matics and hngllsh wotk, Slie is well
vi i sod In music ami an excellent piano
and guitar playei. a hot of ft lends
will give her a hearty welcome homo
Wednesday and extend to her toiigiat-
ulatlous for the eminblo retold iihe has
iniule dining her whole collegltii"
(OlIISP
- -
DUNAV0RE.
The Prohibition league held a huge
ly tutPiidt'd mooting III Mauley's hall
last night. Si'Vcial new mtuibei.s
weio atltleil autl the society Is III a
x cry flourishing i muiltlun. The loltow -lug
piogramnio t.'as louileied: Song,
.Mitt hell tiuarit-ttp: piaypr. hm. W. P.
ilibboiis; lecittitinn, itlss Lnctclla
Knyderj ircltatlnn, illss Nottlu Joiip.i;
solo, tiomer Hecttt; tei'ltatlon, .Mable
KPiiat: iiddieM. J. O. Dahuey; pons,
Milt hell riuartolte,
The Women's Christian Teinpeiaiue
union will hold a sot hit at tho home
of Auins Washer, on Shocinnkm ave
nue I'Mtlay night. Itufiediuicnts will
be served autl the publlo is toitllally
iinllptl.
The llo.s' bilgatlo ol tllp Ttipp Ao
iiuo Chilsil.tn church will toiiiliict an
oiitertiiliuiit'iil and sothil at tlie iluinli
tomoiiow night.
The AVouien s .Missionary society of
the i'ipsb.t teil.in thlliill will meet Willi
.Mrs. tilluioie, of him stlt'Pt, Thuihil.iy
afternoon.
Ilp, Chillies ll. Netting leaves today
foi Wjomiug bciiilnaiy, w hot o lie goes
as the ulllelal repiesontutlvo of the
I'imletPiice at tho annual (duiiupiiic
inent exercises.
Chiules Cut i oil, of Chicago, is tho
guest of his mother on huller stieet.
James ilotl'iitt, of VIliii slieet, who
Jonas Long's Sons' Midsummer Sale of
CARPETS and RUGS
Begins Today, Tuesday Morning.
Some masterly merchandising movements make us the owners of some of the
choicest productions of the carpet maker's art at prices much below actual worth,
in passing tlie good news along to you we'll simply say that every condition
that was likely to affect a price reduction .has been brought to bear on this great sale.
The result is an aggregation of carpets and rugs that has already brought forth many
favorable comments, See window display. Some idea of the good things c'an be
gleaned from the following list:
Carpets.
Iiigiaiti Carpels in new designs
lunations. 1 his is a good wealing, inex
pensive carpet. Sale price
A better quality ingrain is called the
Granite. A good selection of colors.
Sale price
A good quality Union Ingrain,
Iv woven carpet and at its regular worth
is considered good y.ilue. Sale price..
Good quality of All-Wool. Ingrain Carpets.
There is a good assortment of patterns .
and numerous color blendings. Sale price 54-C
Tapestry Brussels Carpets in three qualities.
The best of their kind in the various grades. At
regular prices they are considered splendid val
ues the special prices will make them doubly
inteiesting.
Lot No. i Hspecially adapted for
halls, dining rooms and sitting rooms.
Sale price OUC
Lot No. 2 Medium quality of Tapestry Brus
sels. It may not be quite so line as the better
grade, but it will wear just as well. There is a
number of good patterns and some very
pretty color combinations in the lot. -Sale
price 05C
Lot No. 3 Comprises a better quality of Ta
pestry Brussels. You aie in the habit of paying
much more than our sale price for this grade.
There are some good patterns and some
pietty color blendings in the lot. Sale
price 75C
Bigelow and Lowell Body Brussels Carpet.
You'll willingly pay $1.35 for this t t p.
grade at any other time. Sale price p 1 . 1 j
Jonas
has lii'tm with tin- hi lo i-ompuuy at
Xpw Yoilc for pomo time, litis nercpt
otl a po-ilion uiitlci' Kiiioi-iulciuleitt
.May, and 111 as.iin tali up his reM-
tU'llL'O licit1.
P. .1. he-Ban. or DriiiKt'i- Ml out, Is ill.
.Mis John Mooni'y iintl liiinlly h.to
iR-aiii taken up their iosIiIimilc on
South hl.tkely .stioet.
The Dtinmoic Lumber coiup.iu. lias
lieRiiu tho election of ,t new b.un at
tho KniIiiuiro' hotel on the Mto of the
one reeently tleMioyotl b III e.
Samuel Palmer is In New Vol k eity
on a business U ip.
Albeit Jenkins of AVayniait, was
eheilhitins; iimoiiK ohl liieiul.s hole
v estei tiny
Henry W. l'.loe.s, funnel Iy of the hi ie
.iiul Wyoming Valley r.illio.ul at Dun
11101 e lull now of Two 1 1. it hoi s. .Minn.,
is sueeeetlinK- 'veiy nicely lit tlie l.itlei
plate, whole he has teeeiilly none.
GREEN RIDflE.
Mr nil Mi- I't.iiik IM.illii 111,1 .-on, 'llniiiii,
nf suuhisou mint.', line i,ont In tli.n tuiitilit
ilni' ,tt I l.'uk'l tftwii lot- tin' Minimi 1
Hi. W llti'l roiilhitn mnl Hi. .1 Mmill I'mil
linn, uf smith Vtiioiu 1. Ii.iw hi in mil imiii it
tin ili -t it in I'hiluli Iplii.i
tn . I. ('.tit, ut (iintl l!lll'L -tit 1 1 . Ml
,wliiili fur .1 l.o uitli ttt, mis .it Mi w
I lie iiitinliiis nl Hit- Wimifii't llniiit' Mis-iiu..iit
ho, ic ty n( Klin I'.irl. tliiiuli. ttti.' 1 nli 1 1. mini In
Ml-. U ill! 1111 II, I'ttk m lit 1 ImiiiL' un Mtui-i'f
lumio .M'-tinliy alii iitiiin. II Initio the l.i-t
initiiiis nt llip jc.ii, Dilltt is win- pin IimI, .iflti
uliti it .t iv nilPrtstluK irnf.i.iiniiii t.ij Kim 11,
I In 111 n itt'itli'i; w.i, mi 11 Jtn niltil.
OBITUARY.
JlhS. PHILIP hhlrihlt, .Igetl ,-iS
eai, tlietl .e.stenlti at the f.illillv
rosltltint'" 111 Itenillmiu. The funeral
will be hold 011 Tlitiistluy titleinoon nl
'1 o'clock, wltli Interment hi the Km
est Home t'l'iiii'ii'ij .it Taylor.
Funeinlfa.
The fuiieuil of the late .Mi.s, (iwcu
Kliinegan will tuku pliue at L' o'clock
this aftct niHin 1 1 out the liuinc of de
ceased's niother, .Ml'?. .Mnigaiet fler
rlly, lit) tliiilleltl aeuiie, Intel meiil
will be Hindi' Iu Hie t'ltthi'tlial t t'ltie.
t'l.
MEETING OF MINISTERS.
Excellent Paper Road by Rov. J, L.
Raco Yesterday,
The .'Molhotllst .Mlul.steis' as.sochi'
lion of Seiantoit anil lflnli mot
jc.-ti'rd.ty moiiilng ami listened to the
leading of an eM-elleni paper b l!"v.
.1 h. ii'itit on "The ht'st .MnthotI for
the Average Tieuclior 111 Piepuilng
a P'lllinn" Tilt paper wits illt.cils.sed
hv Itt-v. .1 N. H'llley, Uev. (5 A. I'mv,
h"v a h. i'iiiiru ami lto, c. J,
'iiillln. I). I'.
Tlie niciMlr.-,' with ptesitlctl ov't'f hi'
1(,'. f. II. lleiuy and how A. II,
1 'tumor 1 ondiictetl the devotions,
.Meinbc'th pit'sunt weio: T,e.s .1. I,
itute, n 1' hynmn, I',. It Singer, i".
M. (llllin, fs. .1. Poisoy, ii, A. I'uiP,
A. II lHlB'r. IS- Iloblllu, .lunies lipp
iiut,ei, .loi-tiph .Miullsmi, i'. II. New
lug. P. P. Doty. J N. hallt'i. (' II.
Ilenty, 11 ll. Pli'llthe, .1, It. Austin.
RUNAWAY ON BOULEVARD.
Exciting' Expovionco of Mis.. Gilhool
nud Her Sinter.
Mis. W. K. lillhool iintl .MHs Nellie
Kvuiis hail 11 wlltl and cMltlug title oil
tho hhiihuist houles in il Suud.ij Tiie
weio on their way home when the
hoti-o heiiune lilghtt'iietl ami piosonlly
umniuuigeahlu and Mm led ut a mud
puce towiutl the eity, diagglng thu
leliis tioiu tho hands of Mrs. fillhool,
who was dilving.
Down the boulevatd tho ltuiso eul '
The Carpet Sale Begins Tuesday
and color com-
23c
25c
This is
a linn-
30c
Long's Sons
lopetl, the women clinging1 to tho sides
of tin e.trrlage iu tmror. At the bridge
above Nay Aup: p.tik the hoi.se was
Mopped by running into a fence. Both
of the iMimeii woie tin own out and
Mishtly injiuetl.
TAX DUPLICATES READY.
Assessors Will Probably Turn Them
Over Today.
The cloik employed by the eity as
sossuih to compile the tax duplicate
for the pi ("tent llscal year have com
pleted their woik and the duplicates
will be uuiitd oer to the city treas
iner tlther toil, iv or timil)iTw, M
that the tolleeilon oT taxes e.in ho
lievun ttt once.
The assessors ate now busy eonipll
liU a list ol the lesitlent tiixiibles of
each wartl, to he Used in tlguiing out
the lepiOhC'iilatiou Iu tin; eulatsotl
1 Dilution council.
POLICE AND ALDERMEN.
ll, it I'jih .is nirtsicil ,rluil.iv .it tin In
-1. line nt .lolm (JiIion, vim i lnri:rsc.liini wild
,li ti.ntiliiin linn Ititlimj nut ct 1 -null lioiul
Wll. '. 111- ptlil lie .iniiitiiil nt the hill .iti'l Hip
111-I-, nlitniiHiii lit1 v.-), tlt-iluutil lit Alili'iniaii
l.'iiilil.t
M 11 .Mm Kt lb, ft I iilmii -tm 1, 1- .1111 -lnl
t'-ttnlit Jt tin' in-tJtiio ol Ml-. Mm Lot,
imp nt tic-t tR'itililiO'.s, mi eli ttti- n( il-Jtij mIp
mnl oh.ipiip Iiuuiiiup, iliii'tl- In kill .mil ts-utlt
.iiul liillPi. Ann 11 liPirnu Mili'iitiin limltlj
mini lnl -J ami t list- uit thp 1I1-I ill US'' J
lIlM llll'.l.l hit tm til' lt-1 !.
Mkluol Ati-iu-timi.. win) iiialnl '11111 a 'Ut
tiitti.ti'ip in a I'intlili'iiip t.if tt Miiitluy umht,
w.H iiilillllllltil In Hip tuillil Jill lnl' it) ilis
in piilltu lutitl tt.-tittb niiiiiiiii; in 1I1 1 I'll'- ot 1
I1 Hup.
OtMit 1'iliutilik, nli" .i- tiitiiiniltpil in tin1
(.unit J.i i l Iimi iit- .U" tm .i-aillliii Mit
Tnlliii, .i ului-iil on lull t-liuh iiimiiiii,;,
D L. & W. BOARD FOR TODAY
The following Is the mako-up of tlu
D., h. untl W. board for today:
su inlon, June If, fill.
MiMU, .ll'M. ir.
Wihl 1 ,iw, I'j.I-' i in,, 1'. 1 iijijii.li; t')
1 1. Ill , l,llll,U lllill.
'It'lIMlU', .11 Nl K
iiii t'jtit, i..i-i-i-' j. in. r iiiiii H 1
111., I' Mil. iiiiii, ID ,1 in , .1. . llioh: 11 .1, ",
. t'lnmii: I p in. I.tujlnn' . " p. 111.
'Ilii.iui-.; ii p 1.1 , . . I.illiu.
Miiiiiiin, cu. ii .1. in. c.ia, .1. Ili'tiiiUm;
.1 m., ttisi, it, I'' iiii.tilkM , ii p. in,, tja I
1 . . 11 11 v 1. I. .1- 7 . 1.1
1 t tttii,i;; o p. iu.. uiii it. !,'', 1 , I- ,
I 1. ii. I fii.tn j.t tiit. II MiMllii't, 7 l I"
! troin l.tii;-i, .Mfl.JIn , 1 ) lit,, w 1, "in
1 ,i.v us 1, lliiiiip-ini.
I'Uil.ilK -a J, 111 , (i. Ilwi-tr. 10 J. in , s I in.
mil, 11 M in, ilouiii 7 p 111, Mutpl. U
1 1. in, I ami ins, V p 111, IVnlnur
rjrnKf r l.tutnf T m , ihimi. ; J . m ,
sin.'ir. in 1. 111, s. I'. snwi, J."H 1 1, m.t M'Ui
lun, ', p m . Mil.'mciii.
W1I1I I'm., Wn-t-'i 1 I). Itiiualr,v; 7 a. tit,
.1 II. Ma nut: .1. 111., 1 ill iw-n,; pi .1 in.,
!'. I'. Until! H ii in., t turner; " p, m., i.t"',
1 p 111 , i. iinnlli..ii ti t, 111 , I' IV ill,
Nut H f.
I . Illlililill L'. J. TV'jti tikM i)l UMIl IUU I'll
7 .VI p. 111 , tw.il 1 .11 Muiidlv, .luiip 17,
ItukilMJIt Jjllllo Ml llullt ill UpiJlU lot 'lliotup
iu II
IIuIm nun I11I111 I'liilliiti mil i;u out null I'
1 .njii.nuli, luiif t;, iiulil tm 1 1" 1 iii'tiic
Low Fares to the Pun-Ameticnn Ex
position via tho Lehigh Valley
Eailvotul.
Klin tiny th kcts, (,ood only ill d ty
to.tthe.s will bo Miltl Tui'htlah .mil Sat
nrilui.s Hum rieruiiton, at the iate of
$i.0i) for the round trip.
Ten day tickets will ho .sold every
day, jtooil on any train except the
I thick Dlumoml i:prep.s, 111 ihe rate of
fs.uu 101 me, louiui trit 110111 scian-
ton
M I
Scranton, Pa., June W, 1901.
Horning.
Velvet Carpets.
l:or less than one dollar a yard; during this
sale you can buy a good quality of Velvet Car
pet It's well made, and there are some" -.
very pretty patterns in the lot. Sale price vUC
Just one pattern of a better quality of Velvet
Carpet, the kind that usually sells for
$1.50. Sale price 95C
Rugs and Mats.
A Brussels Rug. sie 27x5.1, in all the newest
colorings, blendings and designs, value
$1.50. Sale price 99C
Persian Wilton Rugs, in a variety of Oriental
effects, size 27x54; good value at t
$1.79. Sale price pl.lv
Smyrna Ruga This is a good heavy
double-faced nig made in bright colorings: it is
finished with heavy fringe and comes in one
sie only, 30x60; good value at t .
$2. 50. Sale price ip 1 .49
Smyrna Mats in bright colors, Sale .
price 49C
Brussels Rug, large sie, ox 12 t
feet. Splendid quality pI).UU
- Matting
In all kinds from i2jc up to 35c, with every
price between.
If you will bring your room measurements
with you, much time can be saved.
AMUSJEMENTS.
SCRANTON.
Thursday, Friday, Saturday,
June ao, 21 and 32.
Location-ash Strcst Grounds.
Darling's Congress of
Trained Animals.
Aiknnnlriui- tn In- tin1 tttlli".t trPnle nchinp
nitia of dip luiuiiPlli 1. num. t'li'tl, puiiiiuK
piinir-. I)iitlitu tluiiiititihi rlo', Alttlh-miK
iiit; ini'iil.ea Known Hip whIi wntlil t)pr .11
"llailitu'h litih Jljiiitiui. TIip luu'. llltl"
-now: Hip ilolutht uf Hit Ii lie toll.-. r.iirl.niil
1 it.ih.iilp nf .iiiiipliiiui- -ili ihIdi- ll.iil .it ll .1
in mi Hip n un tpil I11ulm.1i' tin" lo ill Tn
i.hi)H ilnh U.itti piuot .tnif. j. in) !'-.
I'tlcii rpiht'Pil tm tin- tide mil tn .ulult". -tl
11 1. Is, lillllllill. in 1 nit
! Rill
Lager
Brewery
iliuiurficturors or
OLD STOCK
P9LSHER
48R to 455
N, Ninth Street,
.PA
Toleplioa Call, '-'HiU.
- 1
Oticntnl Diplomacy.
'l.i pi.. 11 1 01 tm lipin -e ti mn prmip In
I'.iii- i,. 11. s,,,. , un 111.-, urn. ndi I noun)
on, M .1 l nl
ll tiat Jl tin 1 on" ' I'"' iilitl'iti'iu nt 1S'I7
Ululimt) ililili linn W I'Jiu ,r"t f"f
lil.f luu p.it iu I'lJiiti', iu letuui tur liuli
t'mii.i wn li. Imic thru III lili.ni liif HP,')
tlillon. I'loitil .liuit '.ill' I Olui.iUi'
"Malir Mir ili,uu" u.iil Jjpni ' ixll
tin on JI'tlMjnl."
Un miul.tn in fiuii.ii 4thir "I" il k.i
.14 iu. UiMa Jt"l IIjii u.'-
tilt' enil ut m,.ib im ulijpiiioii, Un, limply
illliltll Jt"l MIDI t) Ut'"'
slin tune ulli'liuiil Jjpiu, nl uaiil 1'i.lt
tm.. nun.' i't'U i.iiiiupiipiI mro i.t nl .0, 4111I
111 1. .nte Ijuiii k'-iti il llnif. SIiiiIIp am,
souilinniiluii.
I liU li-t iniiiiit ...ti tlu- iHl.t'i mil. .us Ini.
'Hip ui'Ui liiul'iil ui 11111. li In lino ami 1 '
uiiil ntirmi'. souiliimiiiuii 1 lum'i p. !
Nn, il m.ii luo vti't"! t.Vutli. I.ui mniiDii
jbl.v the iipl.iliuil thp tiluiliun.
till-, NjUlllJIiipll'll l iu I'jiillUi," tllf f
I'll' J.
"WV kinw tbil. ' untl the tool rf-pgn. ,
"liut thin Hm H 111 (orej "
Wliueupci) ihc I'll nut u.'tliljLi idlUimcd.
I
- . ..