Reading daily eagle. (Reading, Pa.) 1868-1883, December 24, 1868, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    •( : • '4 . it• - 1, II
1 t ~ '; t 1; 1 •
: ~ '',.. ..,,,.... e . , (~, 1 5 , • ';‘,:;,,,,? ::
. .
A IJ t i• A
..- , '.
.. . : I ' -.•.' • -." '' t i ?,0 -4 t.''.; ' !..:•'
• i • • -1 , 4' i ‘
wig
• •
•• -- - - -! - -- "' • :',: • . -n•-. -•
I
EMI
, Al
- TriTITT7 ir`t
283
Y01),..1•77.761,.1,
READING DAIMEAGLE I
p o i.6OIIED s rats. AFTEB1(00/15
(el/„DAY SICOUTOD) , ,
;At No. iti oirrirrotetty..l4uo
ri
BY: it I Ti I YI I - 46 , - eittv4 ~
I'o6, dollvero 4 :gal 4 1 41 y it l' rfe s li" lle 4lll :Clsog qs ' ''`. . ) ' , l,
er w ek, liayabie 4 111 1 : 4 141 1 6 100 1
c o w per Angie' 'eoiy. ! to ' Mt qiiiisaie
rhos
be „, 0 1 80 PO YePei;l l M4q , ArA l ffMroM t „ ;Orr
1 ,15 pr three . snontts—payablo.otriotly in ad.
', ~ .• 1 i.; "i - 7' 'of' ('-' ; ",i,evs- • :.
..-........ ----- : I ;
EIS, ;:ouis, A:BARPt f(011 '"•'"` -"'
..• A ... ik:•hifi l H ,
na p; KNlLitris, jrll., vs'
Vgorth Meth et ti pea huh, i b ..
, 5 ,..,,,q x 1
3,. , Pm .14
•; „ WM. ' 6,49.4(M8101 Asti(KPit''
.A
LDE lig A NI
txby..„Qtnciltl4pND ATTORNEY AT,
#47.,VIVIZOMVAkI
( g o bcconsulto Aie,gumv!
_ •
~.: 1 -,•I3EQ GE .
voraityi AT raA.w...,oPricE
ar i m'arytorrli?ro ,l7l,7 !, 47 tliimiP 4
..,„,„
MUN
tt E PA, 9149keistob
pols 0 1.40
abscuts- r
A 11'00 YAT LAW ; 0 : 1 0 F14 ) , NO,
A ses von Mitt (1'
Hayl+lyllll* • r•_ •, • , t tt: be r oNt i t t„ )ft
--.....aana1a5.1•11..a.122411.1111011•42 to ii 11
!
' VMS iiiot#s4;.."o" i t . , ! i,/ . 1 , 4
A IJD rat AN 2.111V12.10, 291
111. North SI th kl i ejetl 6 l4 4ll ,fa . .Md4 . ol llo e.
or SOAVAiI nit and 4,lonvy ri t sunnst iv iit .
tetatal to", , , L . 1 314104 40 1 0 1 *()1
-----7- - t - ...i/C,.:i t i„471 2 1 ,'lltf)).i
• . ~.oEssg-,(4.iiftw pi
, i ) ,114. - 11 11t 41911 W
T TORNH Yl a VAIVcf.A MM
Itar..
IX at hltreiNo6 td 10;4 (saseetriddifibtpillorth
i t
tilzth Artie nearly osittotdtollik~ftrAe,
seeding; l' • '••J I ,:' , '4 , 1 ,1:91:1 iltfiP.M l
_ T in.x y r"., t . i , ij oir)
/,' A ' 1 6 11 14 1 * ,ffrigilliSflK wrinirsi of,
AIIOIA TTOH BY' ATIAWyOMPLOBi 0,
6,13 uourt street, over °Moo of John S. ion.
' ' ,' 40111111 N. 'elpicfy i , 'lifi WI 4{r, ja,
vil I , et A it. ii •'' i t
A TrOPT4Y," „Ax . 44.yr,,m1y
evil„,amgettVßlfigl i rt
he s ire e t•L ~0 2 , , .„, . •.) tV,. ). . 11l • " !II,
i
thew:in a owl* v0ay..... .1fA1 , 144. s,s:itive a ila,.
H. M. NAGLE
Pitl
idIAN,' 3 • " '4 l 1 - 4 IA 'X . 11, ).AAOtit•L
(1.7, s, renfilOtt Surgeon.) • ,
Wenn trout, Iteadlngi•PC
°mu, ' l ours-19 t0 , 11' . 0._ , 1ft. ,
, 8 . to ap. in. •
Dr. E. - MOS R, . ' •
QIIII ON ' D13$1 1 1141 1 (4)FlitI0114 A 519 11
VPq Milani
rt
tUQI 01o11tnw PL i (Over W. OIL.
btAet's)°thingB o l re. oothextracted without
AilLik, efktfi pf ' - fq.
MS lAre. ao t OT finippytt , *
MENEM.'
,•,••• el Pie(
XD e • etio7 , l 1•.!;4 e
14
• •;,110,,‘ (
0 .—•1(4
• , • ~,•• t 01?
.1 •e1e..•.. , 1 4 'ete.,lie'f,il4•
y „, (143 .tht
-11
IS
I:11 )1 1 t It'd( 1
t i) vitlS,M.ts
1, 11° 1 1° g ; 11 0 4 14 1 / 4 V i ir 4 .4161' '''
"
.'• 1) a % civil.. .
81.4 aryl ~, 8 20 !plietl , t , irtt . sBh ,
) . . u ' '
Ar,i ' ic . r .'' ‘ ) ) ' 4 : '4 4 4, :i 7 i "
•V. , ; ' , " .ll l .i:l l, :'i ii ti
• ,' '-',,1,, , I ',. % :-4,i,t4)C1it)411 , rt•Titl ,
i 1'
muotwookloTp"'A"'
11 1111011. t o , 1 1 . 1411
, I, • .;, .. ,! I I.oe pt,i , ) , )11)”,11 61 ii" . ;,.!
VO prising' , :. !. ~ , 0.14 it 1 - 3.v. , :0411. if iil
AILII4
1 ; ! 1 ~ ! tri ,: , ',t. - , , t1, 1 , HAC*II:I4
n;tl ):11;(4 - •`1 140
• I: ;t II 6 ,SL
1.) •,,••-lq;
• . a rt=i;
OLO;S;ititi ( i•O•LOV/ 104 •1‘7 . „ (,',! :". " :::::;
LINENS it IY)llTtiOr &0..
_
j HOSIERYct.6Lb
pav i ss uOOO3.
eitAwLs,
• • " t.'
kitallitliNO 0001 A v.,•• ( , ;11 ii
•+; t , ;14 •r , t t,t fit ; ;
61 1 .; :411,00)#9 , 1 I; !Ai ‘,
111EI
• ••• flt' ~ ,1 6 1 , ; ••1thA 7 1 . • tVtfeitit:
Owlit to tho wt/io resimuttlottriit titatilbtiiil4o
'seedless to detail thti l ehaik;Stb'fiiiiiieli ottbo
ILO, 4 co. wquld moroly otatoP4tlketi)fi.: t
IgPOILTATIQWEI t, ••1 , •)It.•
nu .V..q I , :< A yi g,•?,61;„
• •• 41
PIIINENT 0 4 i ',Ms
" 1 • •i. 4 ; r ,>Y.! :la
tacti c , •
11 , o:it • t-)31t1
MUST BE USOLDA
PrelAritariU raiwia% 141404
\ • • s • Y.34. 1 .11,•,>5-4)..111, WA'?
Now Marble,,,iiuildings
,t , 0 .0 ~. .!,;;;,r4,4,01 • ht,.4 pi
- Chestnut tareslatiovir Btcisdi; 0 )' 4 : . '
. , ~1
Olive Beveree been
,eurPS,44 . in 1411114416/11tti4
, . . ~ , , 4 fl ii . . ~.,,.
rogteinteg ap „
. i: 1 .,,, 1 •
4 .
, ;1 1
ENDIJti,SS VAtiltd.Y.
citeouroin inedionirkoptl got*, 1KY04141 1 &he
"•I
cIio!OEST NOVECtitt . Or
INCE
11
6. • totild vro titseirottif r6etitititio
Ins
.• • •
GitEAT- I, l3AltGAlNS%tit.‘ , ..i r l
~."
I • frthi
' • ; t
tx tv. ar .
„ jjaz „ Imo' , ll+4o:4ls.l''S bitr i
f. ',1,11(,11,11t} Atti.4l7l
MIME
- ~,' 11(01i bte
Iri naSe /1 . 4
ttUie be6 1 1 I SAiiii . AO, f4iiii4 l 4 l l
feellogitainitosi they the n •I : );•co.
• • •.) • -
,:i!rsew.qf Surf
At which the entire ettit 4tsposid qt
Nast Inaprel„
'l llil l % . 44(tifilr .6l-1 •
gett.l4te44o •; ) •
• • .:( , i• : , :';,'()) L4r.,
• " :.• „.•;) fhl
'‘WINH AND .L VIER; MOM empowol
No, #64 , 0, 1 714tetven Sixth - and Merest!), .
•
An litna of beat Ithelnish win? al War', on hand,
anti solli at ttkpAvisiptiffia4 Enookit
GittigO‘, ~ o. , f ict • , rv . .
turnituriv% 71. „t..yA
;an Ety uqo4a.titttl, ;• "• • e..%;
1,7 e I,Wa Arlttrr t
M AIlt totlntlAil, Ati
%kttrt.l4lo.4 ynrltity,•l • ,
b i C iI Y6OIIIY,AN i Wit •
• ,
"Ilt , • 11A* t •
iik l 9/,!oitya, :ten {'Ft {tss ilmtlin
1111111
tMI
fitoiv
.
IiONFIRE
• , .
e:ce.rees.4l\itAiAliffAU
EMS
ii LimitriOklititAtithti e ,' 7 7 7-7 .,.
t 7 * Irr
,„.,
litaiNt"
i. Vill TRAINS no - it ToliiiitiiitiOtriiiii,
„‘ :I riffir ll , oo4 , 4 Wi 9 ,)! , ' l l'
l° Arni, 3 . - io, ot 4•; B 44o l yott'iutioOsuia
i t extern Rapreall troulßew.Xorlp, at Li* A. 44,
41411.611 t. Nisnil 4194 4 114 lit V i ) 7.16 %1 - -
rris urg Ateopun ion. Ira a t". 11.
a d Iltall,TralniAtAklistkirti 6 e'C' 1
it 8a dap the , . • Pt at
11. A. IC and SA P. * 4 40 upTtrains at 40.00
g ond s.slP a t n . ,
he 4.10$ p. lc, bruitc MOW atit l vittioils
' n only between hiladelphia ite4 / 15 4: 1 1/. ••
i t erm s m) lewitaligitt vigils f or a ti , dinir , nat ,
rg nd Pot JO ittroturviri i - aBO
n, and LW PsC;itrat:4.4s R. M. tor Reading
I l ia h tlsk_niktit=sll2MitarAll:
1 ri11111011M1.1: -. ~ ,
a 13 ti t Ata l ltdetTeil i g titt inf itATlThe e t
c• 94 2 =1,040.1010pil oeloicitliet.
-n.o . s tun
ares, og& 1
AR at. returning Crow Philadelphia at
4100 r i ntini t* Mall e.
Pottato i lea lir
dep
_blot &W . ' - 111.:1: . .. ,::- '-. -,:. ' • '.
•..".•
41:49 4111 4 A 9 . 4 , Matr ' , .6elleot.stAirritto ,
114
t ,
r
~.. ~:,.. in .: '- .;ct ,,, '., I J -It
etc 1F•4•46 Imo a Op at $ 6117101
talh ' th,
~, , ,
um 44,0* 0;,,t- , ar AO, l ..
i
't . , ' Wise eli = Le e is - 0 4,4 .
tpt
~ _ 11, (Ware fa an a ter a ._ A. 1
, 4 4;1,01 ha_ ; ioi c kA:bilti ad' znii:l
ptps tibltots a realms Pares, to all the Pritn.
, pa points in aid North. ,West and the Canada*.
1 • qt9i.gIirATPMTAAPP., efIC - . i " •
. • p i th 50 . CouponS, at I* per pent: aLloop4, be. ,
1 t eon any polntedeared. , • - • . '
MIS 5
, s.ll,ti. art ri,„-” .1.. 1 '; .. 11
iiood for es, ween a points, ar, alk2 , I ,
-Or Wallet and baldness Orme. : • ' ' ,
tie : LI /, V 41 8 ,11 1"14 1 1‘ t 1 k
004 pti t 0 1 e o y a forl,e, and 2 oi n hs,
1 iq
pit I i,... inVeyittirtr
Ist at • e ' : • RA f i IEgT, anti all other train f
the . It or OLD DEPOT. • ,
, 100 ponds Baggage ntrovrod (imp, imonsor. 1
Raw - --imrn ave; rclqueAtod to •I•ohe.se theft
It oir - -• - " F faros
e • • t
. -
Al . . Est.,
(0
* 4 lll 1 en 0 t 0
~.1.,:i2 1 .
ari ifeitilliiiilf.
. i .
IVILII3OI .i.' AWO ; 10 Yl4lk'*Otktgi'kr.i
-t 1 ,;;;E ! , t i t 1 1. 1 44,*liP r k hi . t ' ..---:::%' i'-'‘ . ...:,1 , t 'lig ii i : '
4.
,$6 I. -u _ .....' .•• .." 246 A:
:• !t ',..17: '1 4 ,.`; , 5 , 1,:!1:A . 1. ‘: i'' . :':is -tit . ‘..0 1 1611_ 441. 1w ; i
• , rii>4o . `iiikiiii ri4 kipt i llik:iiiVitTTt;
i
awYqrk, with_q7o tvaah 43,0 '0 4,4opplaftoa y .
` iiit Lyortil, .1116150 Wit, 4.14 lOtie ..M8
Wdl lrttl .
• tan, Clinton ' hlte i
i f el n i a ala
1 id 2.1 atai . 4 (
..... 4 r B
,-. ~. MAt
i 21'
~ i hr ir i k . al: te •A3lftt fba rf,Atv#lpF9Mat the kt
is i
t ty, A VOUOIKOU.L'IS ,, I) . i etx
i l .
,ii:sys!ii . ollyi
;fp k !
.(,t a I_,_§.?ilnitlii"? / • ' ,
.• • '•.? 1 PI '1
illic ti A if) ^Ft uTt lit .1 1, t i.a . ,
. . , . • xpress rain, i #., .J, I.; ~
1
I
It• 4: 1 4 14 1 1 4 =1F1441#. t i 'l i 7:
EA YANA, 14. d c ). ' • , ;7! .7. )1_ 7: , 1 1 ii..;_ , „.' 1 -.. , ._, ..
itv A $4.14 A 74 RP • • " lic Fl l l.4 B o2T , W , rir ,
lotl ".
i! l t yilt u 4 , r' 4 9 73115t Y :1 4 .6 o , ' , i;
It ,r i '.,V1, 1 1 1.. ( • li r, oy.iatopt i ri
t 1 at) t , al:a 7 , atagr,villt, Amp , 4, 1
Pi l ig% 4 4qtagbi l in:L t arint i o l
l i r Sa an tiLlA• t e t :MV IAI,4 i4
ly i
na A galiwuraize7br. ' • :\ ' I A
tI Q (:
W4/14 A .. AstiV t a tiligOVA4iif
rnir e rmt,"sitiffi.i, , , , t ~•,1 I,- ,‘,/ i, I ..:1.1.....C , /11 7 :,:1 - 1 I'S
...• li LI 1 a jLs fifj..." ,
qt. t . .., p. ff . .
~,k A f L /I'ff qt.. ~ ( 1
II ,NAMLI4 t 'LAO ',X)1 4 11.14, qi ma ,
A. ,: 0 .1,1, ,, t , i /(41451f,, , , WIC f fi•Le ff rft1;11 if,fj.
• r,ni , , , . .1 On and after Thorattaliv
. ... .... Itat Stithoter.eiTassotigist
I al I 7 ( t 044 t*ltlaillol' ) '' '"+"'' 0
•VS t." l . . !lit I , l 'l ` l ''' '1 'Viit . '•'," • 7.oo lt,•114 •
~,,n , ,i AR.1..04.:7 ;grim . . . , g , ot . '‘ , 00.18 , p. - E.'
rarest lAter dt ' , I. of i• • :1,15‘A. 1 t
‘. 4g int, tr air. 4 ,,, A , 4.,(1, J.) ) ~. ) t:' I ams A,, I s
• s s 0: 11 ssi.f A i t e vit i; •• aV r: rt.',CV. e
411 4 15 P. 14,
It it. • V4)1406410 ', it , ' • .1' t' . : " 10 8.60 M;
.. s RETURNINU : • . • '
avo Lancaster r anVial j usnliita'at • •-.117 3 111 Y.
i"Columbis at —'' . Pat,
" - Lancaster at . ,
t; &IS P. M.
O r
.4,rrlve at (iiitilintt al " ~1 '' , l :: ; y:' , 2 1 .. 11 lositQ A, Di.
A e * ng . tv-,,t t t vactil i ff. l 4l,
Vii 110 1 „ e ltai o n ;P:
WWII • q
ate di, klArdit otiONOstefi
t,iterlitte - tty Iny it ' Ifo.:9alsdliatlltepFlts,'
Vti 90 5 0.3 0 ;t 11 troinlet tidy Tory.
It irt Kate can bf. 01011104 ~ a t tlto attleett ,Of the,
te nfeti 7,4rsayVentr_al 4., 4i tt foot of Ltbarty.ttroeti
1 sW , TOkeiktiei•rhtitt Alters 1% : ii;,,l'ion.
Ittioyt 00100011 at, beta, attadolDhliw. --
Triitjrre7Str 1" tit and 'Phalle* ,
.111 i o • 1 it an, pie stations anti , a„T4
Vili rt i l 1 1 l hittOgimefitlio , 4
0 dI. 04 11 1 1 n rth . „.
tnusylvenia , R. Li. trao. •
- • •
GEORGE A , .
isiV. , 3 . 4, 14 ./,, I )Ik,
_tiolki . ltodatltir . •
. . IMP gas en 4 lifirpo lore: - 41ps.ele A*ent•
doolo4l _ •
Nil
• it "
the oldest.Gorian Nowdrapor jpublished hs
.i :.t...;1.Y. ,!.. u ' i ti te l d t' t i t W g. 'ei )1•.;";'.! .:i t I V.
HATATIMMIED tx 1797.
• t.,
Oircrilation ove r t Five Thoilsotitil
K! ,0 OA(YripAti ~, & T itvt3
'fne H tteadlng Adler' la t h e bolt aavertmet MO-
1 41;tut for the 0 erman.Dirtriete In EalterAPonal.
I tliffi: Ittiif iflkitiqliVc„ , 1 / 4 110'11,11,0, t!tPla t ,
: I awn .f I. 4' l 11 /4 .• ,41"4 1 ' ' 4 O ,4`iltitif,l r • C‘.
,
1 04 0/ 04 •
risiren, +7 .•TiAtivapstwiti.ltielithr 4 0.171
16
Ir i n ,`I "4 WAlt 3 , ,I, { , t4 ,t 41 ii4.lt i k41./S4 /,'lrcl.','OPitii
I ait96ittgoilithili iii/a44;irel s 9lo s titta hlit jt l'
•• • ••4111 , 4.'11 11 4,13131 3% 49 ,„ ~; Vsq. Aril / ft. ~,, 7
itiik. litkA,4leils`ttiOicolotitilhipisiiihibi - 140* v.al
~ '7, w+ •., ,t, .;In , pi; ; .;,, Itit .„,t, , ,, , ;?; lil rr,!(
.°trit:lj4'6l9/1160414110t#IrtIli"itiell 614.
°outgo citu r roptcßgikpaso pm dowti by f ' ``.'{'
1.„, „. , 0 . ~,,,,, t ,:,.„,. „, , t; , , , ,,,,, , , „Mt . .,
r ,
, I . 41 )1 4 1 , 1 , 31, A q irl. )1,51 , -*lvi ctr , '“4l)ll , kil %`l.-Pti'llAri
PARMIIIACK y lrroi l's Cc4l ri,\,lolro4" I , .t!if Iwi
1 , I
• ji'l/'//e/ ; 4 ` 41 Of t , '
4r;•••iiii l ... 4 At riel
' s 1 ' 1 ' 11"
04 tiuvl , . , if Pitt i,) .11 rxtt nt st4i)l 4t.. , A11.11 , At
• rittoZ,OILY $1 60 ,k Milli .ziilvtm
• 01141'
7PritfWeibliviNite#.op t ,
m •fkit r ,- • •
. _ .
3104 Of iff ti ,#, e . 7911
kketei.vict t trt RiowtilitOoa
'o4ooo'N'a°44o,4o*Romfelikvi
tig:goriitoy:te kaiwksia NO it
4 ‘,VOt Malt -71 V 3 -1,
- .
LUMP , tilinCiSt,lo % k eiOVX 004 NUT
' 471111nlinitND
NC I OKORY ancI'OMELWOOD I
ADD BA N D. itlitioAii*mitiihit
S'lar• We itellvoifr“ etdrp as / Wi
heeny.' - . 1 4-1 g I T*l
e be er lure M I , , r ,..... : . ! ,
' M t il l itit ;Cr7 1 ;11 111 ; 411111Val il .la ::'
E n
• la; NI an ~ tenaleeelk Pr 11l ) k ist
revertterla attulateeatera fall
0, t i M 4 ‘ ,l/44 .n 4 tA i tleAik i k e i-).4f,i0i1 ,N 1 ee l'+ , :': g ylto i t. ,
•,- ' ,- ~I i I , AI t.-•/..n0il es. , = 10 %.-idiv ',i'' "
AN,livev i em i ,k t i 4 , „ ~,
,„ , , 1 • 0 ,
:rut) uretrp4 f _ rl4 ill hi ll lit .
i,' 0011, 4,eOM • li blikg
'f, t 4 4-A• VLA. A' Trorlifit) t,,,
. Niuralgia, Headache, litino is
1 : ,
i aide,. Dakar joints. '
.;'
_ , •
'lla all sugho:atnite ititedrite s tlit,
!Trottl'. it to t., ittittl it te
titre an eat a pit goats . I go t
osi x
r neut., *ad the eabeeriber eeitoopse
toooretnend It alone of toe bast matatetitsof the
flay. ;
. •
,
i Hoe 25 , 0ents pertotAle.
) . •
) For
~S ip at*. "VOR' 11401(41911141 1
'r V i ' If , i i4l
• I - ' • BITTER 4 00.
CLOIIfES WRINGERS
tKttid4l,,')
Ng/
relmp
fi
.1/,'S 1 I
t) r , e
! ;
11
, aaorro
M.°1(N141111."S.
,ti ),,4„,t t k3;(111 - qw, ,
r •
.0: 1 11
, :ibr ti nitO.l%lo:6;ti 41:11# n tp
RikAIq.,44OITVAPPX4 I I.II4O4A , +tilt
r ft fl? , t f1;10P . ;+1 419 ter
grlliiikv"t4 1n (011 ,, Q , C11
I telty. ; .l.l 1.71).,1;1'.'7
prlif hi* ili,s - 11..Q0'1 &Mir'? ;11
rf it, id,..,,,t1r):1,0ft It'
treiall , ii;.ii/19 :+O,l 'for.f. it ht
,s.pf6 }ti 'f() 124)1.4,5i
, tt o.fl IP t , (! , 1 , 11 'WI I TO ".,5:i:1 'Yj 9
;1 1 4 001 ' 414,4 FlilfrarSX ;TI N•'. '
E,lO r,• r • • • I i•• • s",' ;•• %.) ,01,.13: 4e.
/Mg 10, ' Witt " t•
•f)
PAW,
,r 4 i 4
',l4lAl:lr
BITCH & BROTHER,
44444 Wa1gie444 4 1. 2 400i
NEW GODS!
i:l..;• :14 .1 $ . 1.11-1". 110 A ;. 1 : ' V.i; ../. II I A ',o`.(-:
: • ~•;•ti",: t titi.igOlOLC9,l497o4 (U.', A ~
• Dp T o PA, • •
s.
010:1 1 1 4)(11T
vor lan G. OutoLui Cutler. bI
• Theinike' of
P. Si :It! I () Q't/r
'NEW FALL uOODSI
Wore selected in the City of N ew York, and
' • *ill.he isposed of , prices far be.
. . ' low those of iini other Se• ! "..
• , . ~ '•toh i l l ishroCnt ; iti the
.;..', .- 4 , ' 1. , ‘ '''-'•, i ' t ? Pi ri f.tj in :1.7.1tif t,r15,t.011 , 1)
%ay. ....,),it,o, rot, 4 :Ai , iif 11‘,Pt'
1fT44144114 1 11 ailagiioto 0 41 4
,‘ . ' • : ~..411F”c0.11- • ' ,-, •' I
.• RV Clothing O
4 nstently l on hand and
[ i t ak i *isj i 14.`.0X116,11.
' .- „ , 11 . 2 - Vilol J.-reit 4 ".t1 I
Furnishinglitiq§optior Goods is decidedly
Ihibaitil ilisVtiiiooo/01. Wei -I I- 4
• • : .- , eityi*.:"..Ceil l Oi`ie Sid satisfy
:.-1 lii i 4 41' II I ,10filMftitiri01.1.• :4 - 11 . -1 .;:1";ef
i • priiioo44inhiNalike=i '
' l*
- brillit44o. 910- %Atl,. • 461041114i
inuent4ielltt all SOrdill ' is iiiiihe ends IP !! Ike
4 4 4 , M10 % "41(!"-011111t0000gs -:A,Zi
...13UCTIV•MO:S... •'..
tau
1 . • •.: ~ ...4.41. ;Miff '4,l;'V t•VO ., -, ::. , ..
i juthauart it Atit,:, , . 941 k
wii v vot 4 3: 6 1(. i.,,
!,. - sl . 'i. , ::::::114ttlitiki - s
lAft' IW,M t . ir i tiff,
14* - 1 - 4r. • 'lows_ o ee k or WO
• elitosf). ori.V.. y:l7, :, . , • ~:,. ~.. ,
. , .. .•
. . .
• • •, ..
. .
...:
~...-.,..• . ,„.:-:•::' , ..•.!: • ." , ,:,• '. -v '. •-.i , . :•::?, ii,i i: ; . . .: -• ;, : •- ,• ••, i :.;v : , i , ,; •,,,, . .- e •-- -; ', : , ,,: : : - 2 , • :-.;•'. .• - ' -4:,, • 16•;..(.•;1•,, . k•-•, • 44, 4 4,-.., • ',,i,.-i••, ,- , " , • '•, • •- - --c, - .• , .'''',, .-''':." •`'''''' '''''''''''..''''' ':'''''''' '''''''''''''''' ' ' '''''' '
~,,.:;.;--*;', - .-f.' ''
, .-",.‘‘ : 1 - ''...
4,..;'1v11 --:1 1 i 14 1, 77) ,,,: ti i-i' '".l : ' .. : ' ,.;Lit .
,1 ' 1:,,i :: ~.ft::1':1:: '!;):!,i,l,:s!l'',_'-it-:,.;(fj-:::7:).:;1:'-tt'•Rte-,
tArtt,•-•.v'...- - ' • —.-,-, .....
-44- 1 7 r ill ,:,,, 4 , 0;•,, . 1 4. 1 :.- 4, ...,' , ."-' l, , _ ~j,- :. ~: ot,
.__
~ , ~ .
~ . .1
Att•wirA. 0 -2.- , f,
- - • ." •.
-- - -4.- '" - r- . .: .- , 45t..„ • ---.. ,- , K:----a vii . -,-,-- • i-v, •if:.;`.: : I . • '' ., • ...- ,- - :•• .-
' 1 ,
inot
__-_, 'c.v.:, :.,•''
,• 1 " / 1 6...:! . rirt" ` ...:0‘ ''''' - ' ' :77 ';` , ;!:""• - . '' ." '. ' '" , '.•• •. "- , .ty*" . .•;::'.' :: , ' , ..,Ai.' ;' - , ~...;i.:•• :.• .4. 1 f-,
,-:,',.,:`'',;:,
i: wa lt i V I; * . , 4i g ' i 6 / 01 0 ' .AN '. 5 '
4 °
X l''
' ) ' • .iligl ' . •
-• •.;.,
,;.
, J -;., ..z.- Cls - . 0 ~ 1 ' 0 V•N 1 4 it le - -,, , I ! Ilk, ~ ~ ,• .• ~, -.,.
' ;. i' r il , ''',.._,, ( 4 . - oizoi rip t ,{4l .4 . . -,,•,,,,:.
_ . .
~
• A
4 .:,,,'
7
44 1' '`.'-'l'' ii,
.., . _ .
• v, . ~
'l'. \-' •.','•'-' -'
' ' '''' '•
- .' ' ' ; ,„ s'i i ' ••!1..-I'3)
„.-. .. .. -.•-. .' , ..;:i;" /
..,' . - ..' '-..- - y•
•: to . CAA' if la., al at ia , ',.• •1 s '
' ; .• / ' _ ' i,• - ' • -•:. • . .•:• , . -- ...) ..., ' - „
- - Tikaithir- ilk - - I ' '- ' ' ' ' . •' . '''
' - ' ' " 1 < --'
;" . TiV I A - . : 1 :1 :11 ,A . ..1. , t4U• -.'
' ..,. ..,,,,,t4.1 owitlumm4o . .A; .4o . 4l ...tnik , Ltat? "•A 4.. '''''"" ? '-'‘ - . 4 " ..,.- • .., :•'' ....1;: , •; . 1z , .-44.it't•-...,-..--.... -
. • . • ..........orwasißawimeilersarainigiestairmimumatmatarrtat •
===:=:= M4 : ll 7 ."44--- ' ' ' : '" ; •' -, -•,, •. .-•'•'. :.,..' ' ' -_,- r . r
~ ' ~, If. • ' — , A •.`
. ••i t i: 1 .
1 ('
' 1
. i'l s ll 4 ll . .i ri l l t i L i 1 '.' ' ' . '''''
,0, .bi' : 4l ' 4,, , t.!:.:' , •' ,, . , -?, .il ' - ' ‘' , •• '‘ . - 4'4Y ..- ,
iif 1 k vo , ” 1!,. ; ! . •.11 • ,
i .
4g.. 1 5
- - W ; : ki - km' lvtietN*Niet.. - . ‘..,•-•
11l A
• ---. „
'l.. '
. 1 ORllliirlirry
..wro--
_
4 if• ,
ALL WARRANWSD,
11:1141J,
1:0 t 4 1 % (10
i
iti, I ~.;,,,IA L/14.- =. 4 ,) ) .1 ,
,ttl'. ‘:11 PITO . 16‘9 itt , .al ,
c _
NO. 548 PP 1i BTBEET,
OEM
; d't'ttiftv 0 4 41 . " el So.?
, , "41.?,Y;2‘..
•(-`?. • • -. •
„ lift•T 01 , 4113 ti
P, ,, iwt 019 4.4 , - lila !) .4.t)
it y • i.,•'llott,ll ihr
Ee le an 4 k . • 7*
. .
1.0 • „
..„1.4911 „ *O3 10-0 . 1
it, fa .' ,JI, Z.i) . el $$ l*rtrift.tilt ,4 • , -
1 Rif vi-tX 11 Yr .4414 4' 4 el , 'lO ;WM )1741'4)
ARE PlAtiPlittlyvolity.pcsig , . , w ,,
........ • •
•ik 1011'
>ife ,„„ . . rttr•lii.4 f.tv•;,•,„lt s • ; ! , %I ‘, NY ,
II :4 tiVATtik ‘ -' Eidtt In us 'zit.,; , :;s 1•.1•3 11. t.
~0 .1 . 1 . ssi 41 N,lso i4i 2t'
1 , ? , 117.4 , 414iT , }R tirl'ofiqm *O4 t.••;; , 5'00.. 1 . 1 1"‹.4 •
NVFilOr ATI
;tit tlsits?te, l 9f,:tif , ' , 4)4•11
, t
4VW ti stllol4, (t,•
;se - I , M. 011;0 , ;.:,•;..11
1.1.155.444:.>?3,'-i
) `,17.1)1 11,10'1: ',11311 4 14 7 1"8
tVittilaViii i
t 4,l 7t l rrefrilt. ft fur rI • . 2WV(i g il l 7i Litz.
4,141.a.rA .4.*lt I :op) tirtibil 10144
.• , •
inn MIMI! IN
1 ' , ..•,.., 1 1...0
: living ample facilities and good workmen,.
ey
tiaro enable 4 to exactas , every varttay of
, • ng desired by •• , .
, . .
, . • , ~
iAtitiP i i i - iv Lis , 3 w
NERd , tilE A OS. ' •
, .
. lAtip NSINESSNIF.N,
i t itt.lll, f /11(1'1,4 V,
suo - • -
Oki, • • .
• • PamphloOp
• 'dolmas,
stott oa HA c e. it ' 7fr " lntl
7 5 V '.
• OirPol*
• • • - , • . , ogo. planks.
too, , ,•• . .• , •
At#Piffid i
• ! ,• 3 : 7 1 7
II Cards, •
• • • , 41,111 of Faro;
ed,40111?##}1(1
,
;
- 0)1)
e are confident tkitowpricentrtuded to
4, • .0, 'V tt ,
IffiUAr, po t ,
. ,
E rJ ,, t y,f
• , • ~ `1!
t f 1 ,414,
''VPIAZWV/V 4 IItWW I
~,1•!...r; Inth
xfil):11 , 1w 67i,-, ,A (JAI>.
'VON" , )607c0s
in,Stl-.).r i kqos) p.ll
,„l uaf iviroauraignipi .
Z . ,. ' ;„ •rrs:l ‘7??". 1171:
I ,,, rpt ( „t t,
.P . :)A 41 V. I.)T
v.-I , lar ; ve 141 1 ‘ ; ~ 1-14t40f.i.', lg 'Or a , ; v. ,
4-71.0 r , r) . *,r.l .torefotNlVt - ft,i
ft if tql rt It ,
/: . /r/Cf , :''t,t , V00 51,141 ) 4 1 Y,F , Jt ti '4 , 1041,r4 , :,:r
t 4
.*/ „ s't 4:4t , Cnt $11‘,4,
1.10 ,)>k,4 t •
- • It
Si :1;1 )I,o \ :,ii 1)1 - 1` OT l j
1+1,4 p,`F. , wiitt ;Jo Oct ;
rt r, , l;lti
1 1..:1:t 1 *i
; 1 1 . 1-•/if t l ;l;thtlf
14
N:01 , ill ~p7,P f - , -.4itri 1 0 1 F4 ctiliWigt 416"
(1 , 1 i<
I *OM
'4*e
3111
. •.'' ' , ' ;1 - o'o4
, , '%, . •
. .. .
:1 thitittittso otgikoryitiiViviligliit..
' ..-f! )1- rift - '4's4 . fv...i
. •1=1: .1,.1. - . it , rl r, '4, f.V1 1 .1) : ,
777. • .10 /!.! , , , ..P. , k'i. '..llrSii q.,41.4.., egfi1iff . „..":1,, ,, ,i) N... 11 vo !,./
0NwptW#,,448 .4 06 tikilYbril!:* 1
- 11011131111'0WElt.- - , 1 P. ,"-1 ",
dit k iialikiVAll4 - k
IoNEH ,•
~• : ' 4411414AMAC111 • • -', , •
, • ,
ioir. pioimactliestristiOmt`urnmer,
'i':,s , , , . ( 3 , l3Agi t g f r, . 14' 1114 ii., ; :, ~."- •::',,';,,.':,
4,WA;WAY*449, 1 4%; . , o!tt .4A , iRWIR N 4
tw. ,, ) 4;41- M qiireoit •• 4 1.-pf - 1 , ,;44-1 - .14 - :44 . t, :$1:! ,
Amp ic ."'r°-.Y.foc, ,
•va -,, •3, -t iv •ha bfyi t•iso i a .4.l • I ly-....4 - it! cir • '44 :IN_
• Wl'' - la ?“iiielvioett "l'llilitVii4v
.?“,01 xot•i-tov ot ton •• • , l, - I, e 'w tip - o
i ~ ,,,b. iA ,, , , ,!•r4 t v..*--p,k 4,,s•tlfi.eitAt V LI , , : ' ' W.. Ali
I It 1 2.• , -' - ;.t OAI :ell* PA t !rish. v .ig<4,V4416 r•,,i '•
i e 1 ,%;t =l,li lq , f:) *n14.4144.4 7•4 ,llr i s ikel i .:eiV,V tA -
l g bru
1
IitiSTIIAR;rVi 4 , „ ~ .
t
, 0 , •,.-.:, z.,, ,
t i .„_.. ! i v it.. o .. •0,1 , _-„ , ..,, .„ 14 .....,,„
, v :
.. :,, ...• •
, •i,,;;,t,21*.: 1 ,, -.,•.,. - a .,. ' 4 N
0 1 4 /Q. ' ''' ',,.' 'i
' ...'-';''''
%I'
7_1.., 4 --., : ' ' '' Itilik
, • , , it - i - ,--
- • ~ .. ~, , ‘ 41114*() . ..,
•,, „,..,,.. , , , ~... .. •, ,
44 , 0',,,,. sisaug - let44:”cetto -- ,
Ct 41#' AP. • rr....it r ; s4' • .....;• . ....i.: --
8,„„..e„ .„ ,
~, _ 4 , t -'
.0 .437 4:.
... i. iO4
' • .111)( , ',l $ .1 1 tA i 4iit IV% ~
41
-..,1--,“.1 . -7 l'--'-' 4, 1' 441 A, .. 41 1 .. .e 1m ' • . 44 I". '
, ... • - n.,,..- , 1 ,-iy.T. , (444.,....,,,,v1 - or .41 , 4rrt *era itt ~
i• • i, .Sr•• ''',Vl , 44'•; ' 4,,, e. digai. 04 .-1 a . k#71 3 .-Yr .- ' ,
Oft, 3 3)0
.:1• * -; ,'
, f , :,. n, % 1 ~', %, y- , ,'•, ~ , : ~. :. ,
,'..-::. •.1 '141 t, .4
FAI ,
FAIR PRICES!'
itt't
113:17,11F •
,* • ;
- ;1 11 53NT Mtn/ fflri
-. • ‘'' c; - .ll.irftk . 1
.A*.t ' '•
- ,
,it01.!..4.11 , :pp1,"1 • **l-1,..14ii.Ce11K
, ,
",
lati" 4 1 4 1 14001 1 40A 1 0 (1'
Afft0 1 1 1 04 1 1,000000 1 0010111M 1 7‘.1;; ( i
WWI a INAS 4.44110046.
, X 1.4 0 . 1014 ; "tail‘ :1;1';
' ` I OI •.: , 1 Es,
Onin MffeAliithObliA 601 t‘ •,"
, • ..
- , Witigiirtiiii44lo4oll4l6ll:' il l 14 ' i''•':
.17 0 , 11 ,1 4 1 ft.. , I
fr ;• 1 -, ' -."', ~ ki r i lWL L_T.l4 7 7- 3 ICII , ,t, ,!•1 . .. -, ..1 , ..„ ; ,t,2 ~,.>
.-., I , -•. ,
i....44 •1Rr A ~ - ' 1 1t! ?,,• : ';
~t ,
, v ;i!l,
ia lill.__... lirrtrellii li n if
111 !" . # 1' ,11 1 ?,1 1 1
# 9 indill' i 10j i 1 tli e l 3 l.,f 9 " I l it 11##! •, ' ; -...
• , I , ', , ' .. .
I tfaoi *l4 111611400141046)'4
The itelsolaiiiiMe
.1-4.11 . ick totit4l*
I , ,
f11:461i.146,1,11141.04104111411* 144 J. f,i:. 4 .: ~ti
; 4 114 4.1J4 i).1u. •‘,' oriaioiiii4,i,.i,
4114 i0ig; at i ; 4=! i , ;t:
. • 4,:, ~„......,,, IL 5',11,,, 4.. • ••,i 1, J i
• ot! the Sakti im* vo tamp 'Wry i , • .
i 1 0iiiiPad414 taiii r ikthlifiM ) i' ''' ' 1 : I' ll
'O•i - i•••'.'1•11:.'•''. ;`431;11 `;1 '4-4 ',...,e!, , t.:'.. •-.) ..,.,7:,,:. :4'l}
•
VP Aoki our owit little fitiOsk „.
swtO*lttiterAoPrt*
4,*}1ggh, 1 , 4 41T1T , fi!7,7
,„
Wko oam forge bete below.
141 i ()
' t
Ala I / a i'd)
t Ito 'tWAtintilMillifil7 6.""
Alis,*",%fttttt.Otr ekr •
fa. 1104. 110•11,94t2fit4reat,nft9,
,:nxit,,M,ArsAiNtirto $OOO.
. . • _. . ..
• * 6 liim‘iittlio lie Vt , !tufiOittletilitt T , 1 'i -'l , t ,
c . I. ! 4) liiiii t i•Viis.litifllitiitt Ifitet t initvl4 - ' '''. , ; le"
1 ( .1t, r 414 II*: iiktlai l iiiiihiatiiy. ~,,,,‘ likt, ~
i. ,. t , 'eliiiittlos'iWiiiii;tilind' iro•: ,-, : ..e ,, ‘
~: . ,ir:; , i) 11 - 9A 10 , 1,3 - (.1;:i . * 1 4 r': i, 10 ';.i. ,„;;;;;I Jo .
? 4'4 ii." 0141. ddloilyiltiortte4t.:,. . 13 ' i:,l,
11.101•Wheitolit.144 WWl* olii. n t 1.,;., ..,',;, 1 %.!,;
, c 4: 10 d*11 ei iiirda4 !miter ;',; ,if. . C. et "I;, ' •J • 12,,
.a.is4ablil,Citit sktoirsAttittlEA, '•..i .t.t!.t, I , t tt t t .1..i..,0
& , c.tiljt,t , .; ii i , .l.l..itil.tii y 1 , . 0 V 'ls
Ei 1' :1, q . ,•• • ~ iof i
t Or" Wit IlaW sot, alma .nta t
,tfr. l ll ,lt, • .:-..... ..,.: tt. •L: - .. t • i:l' . 4,rt 11.' , .', ..., ,t"..71: ,, ,',
4 e ••114141b,,,441efq41,4gtikn0w ~. ~'
iifi l kir i Ft
et
1 14 1t i ir , e,
ilmr.; rii,..l 1. ,:ri. )...,,.:1;: ~..):, ~
a Oleo . 0 11 0 ° • 1 n 0'0 1 ,'7),., i,
. ..___
. 4i.fii
,s., ,
lir,
._
~,,..,t i
:41i
. y-...1.,1(tq 1 ,! ,, A
" t )tittd: ...tivrz,tiort497.;llc.tql 63 : , - . 1;(,2 1 , ii 1.!
GI [ ' MP, ft, i t i rr Pit I l k d' , iiril 7t I ';',..2.i ) .; 1. r ,
;
ic ) II? VA 119,0WQ , i lli ffigol t , tir;l . l /ii ' t
l ' , / - ifi , I; r: I
t iJi l . AVIII ; I A V4 l llll Y,,- 1' I; s :f . ) , , il 1 1 1:7 ),;. ' 0 'fi
, 4.0, elai i... l VlV i t i lt I it i), frl . l , . /' ' ." I
i th
, I'l 'J)
11( t !
i l "- . ! •
(;tlll I , li 1,1'4,4 tYVV l PMAPvicl i k'iti q lit T.y.,,,4,",r
14,1 4 ,44 i iovi e thii t otioc,
~k of
Xight . iii i itiir i nitkiffii
Nit* 641141119 , 40 1110.' • ,
. 4 " l ' . 1; '
'''''Tladirtitiehtfoliiiiltitimeirid Ito 061,
.I.lb elifo•Ott 14),.. , ', l4.oi'v,i!lito ti . , l . t , r, ,lAi
..4 00 14 . 404440,A*0,14Mataa4411-.tn , ip.94.0
...: .otrigOfffit*. 4 -IFAITIOIitOWki ViT , ;',i)„il
f 4 A l' WihiliktiOiththit4l.4o4 l l 4 o47l; ; I, 1. i ', .r sli
) t ~• , , ,
1 I.ll49.4.n. a Pi n FlV A lki , W4 nn.144 ,4 .(• .J , ; • 4 , -::-.. ;.4) 4 ' i...
en 04.0 1 01 1 00 11 M”k fi rr • • 4 i . ; • • i —?.:',.
•'
• t g'
~f. A . i fiyi ;,
a il, f p /i. , i f io t sl $ . 4/tiji t i 1 1; ,; k ~:
1 kl
1 ifC(4iitalliiliticeliqc iiiiii.l';
, it o e •
•.
411 t 'tioi lt g " ii* i''iiiii g 6,1 Wilt 1 4 ' '' "I
.: .
1 ' '''"iii4ik I itii •iiiiii oviiiiiiiiit'' '''''''' ' '- 9''.:
• ;,/.'i 1 !S. . ij i a d i f y ik ui t i i i i v 1. 4 146 - 1 ,4 :;•, ,, :..i . I
't .! - 1 .4- ati! , , t;f41..) \ - • 4 4 - .41 • 4.•',...` 4. : '1.4 ' .44.•....1 ' k i .: ' !? ri
. 's '
bail! ibit 4s7+ , "'
' 3114 ?Obilletithe/Oa orikageiplitY4v , v•!
•• rto6 on lksitit 'our Lord 04
(tto wpwiering at pets isse , ).
• Op
, fp. Apd:iittbliiiiaii,loVnift.olooll , ' , v ' ~ 11 t
~ t ..,, t Irldefiq o,l* feC,110441 1 440 '', ' ; AI ;, - :-.1.1- t 1 •.,' E
io, I , CalldroitAqii'blAl:oo4lMelibliori i:, - , 1 '( 0-
Ci.. 11 . :4?l4t4lo;Origit t oleo r tptakipliv'i: I.i - ~ ,:J:ZI,
I *" • % IL i i ectiliOrilttlO it ' 4idit*el(kili;,`,!.. )''''''''
! r.:'1;,4,/iti4jl,4:ii fii.oi;,li,?'li(ai4l'ijOilit,..," 1:
1 li;ii)ff6n!!44/11:416.,Pfiti;,uff,',::"„":;,,' , '',',.:'
t l
4 { .. . i.0.1kti 1 4 .1 1 1 641, F. fh iir t4s . yß wi r i Ti l :!...6-1 . ;...; ;
t br-f, , ,,. . - tt.;e:t ih7 , 17. -1 Ni t !re.3.77:1* ,, U':,: , !: 1 .1
: Iifl';;;1 4 N . SI In 5e .. 14i.:1444.A4 ,t? 1 1 ,,,,. •-1 •; • (;,, I
1 1 , Inti an Rant. 1.011 / 44 ,, tp 1 , tiOlit MO for ,the
dritit3atesintitififitiaithoiWw4 rdonit ktioW
4liii,`"itrikeiit4e - liiOniktiff. too Wiali g Oacie.
'l°oo' ;';:kS 4 iftet4e#:;'!:ctii'ii 4 !:#4 ; : i i o , '' , f 4
iroglent 014994 0 ;1= . -- ..f ' . • . f . . , '
, ,
1 ,
tturocailt , aahl ', Jt ni..otl thy, vita, on ibis; dil.
tkoiginiiiimtli 4trita4 41aar.hwow•lomat
Mary Is cputirjo2,t?rrow; will ` l lf 6 r iat td}
mention, a ralliir ttopgijak t iikaitittat t co With
*Otis' loiter! ' Slick vit9y.41.44.004 altbongft
tti-iglitlEnritfaitil ity;tiblish Ai; is ficingi•
t 141;1104 ttidliiiiii*liiiii' k iipt'iloiv will b
dt i tilifi'o4l4/Aiiioi l :4ilaU' 4 ;jet 4 ti
, ,-,
II 44.143# il.4 1 4:44/Flitic9RlPll4),ollll4l,
,hafottialt,44***lll.6l:lo scour poWei l ta
i tsk
tiViri r . ,5 4444646;144hir 4 fittiiintil3ttiowi r
ibvy,lEcifilluliz 4 ;iit i a ti 4 u ;r , it ! . 'lift . 1
~ j ., ) ,
7111dm,.....r ~,,Ani"l,,
IA 3 01 ,101 ) .r, 14Ek,A 4 Irrt , ? . ; 09.0. v 5! , ii,
olr
,(014404;:viiii .0 tpb,nr,itiosorpfg,
011104 s* . tii " bils* ii6Olitsikieittop
~ )110 tiiigifeliii l emie ii4k.gt .' 641161,v
,rilli ti m i-L' ; Y .. ' E , l ' ,;•:l '7 ,: ',: ;, : ;i i ti '‘ : l''.. : - ,it i' l .' ; ',' , ,t ,?i i ; ,, , t ;:. -' ;i sv i ''
1 4.4044M*040# tit,a,wrioot:
he wewt.eren ns, ana when :I:watakalpliiir
000 stab : m
I ' .; • ~
44 , 4 040 . , 4 0. 4 0 434 , 141 0 4/,A . P: t, 1
I 11-409,1;
10
ngtotll4slo4.oo4ltili": 0 40 0 #0. 2. I
''4lt ib i liikiii. * oi t ;' l 3l4 t "- P ' i #, g 4-4
ii
..1
, I
iwoo ~
..,,,
Fictiotoorgio i 404:4411 litligg
ill, - •,,•• ..,:,:;. 4 i, f,;:-.„;,-....:::„.,_ ~..',.,
s ' -" a na l tie *
itt 41 i nfOrriiNiYife •
' 'OO '
' . It*t44'*+l,l4 ci t 1Y
11 '
I t
440*i-110141 *9l'.slol*l ';i4-' P.O (k. in.
. t , , } ,• , ; ;•• : ' - ''''l
- ' '''-', t,':,"', , '','•,- • : .:, , '! : ..
• . i :"/'-', ' '''' .l . l, l* < l , 4it # rf , .
* I , I ::,'',- ,* , I ' b7,','' : : : •••,•'.-
,c, i ~ : ,9,• ~ 1.,
- '
401 40 1 1 4 40 49 *4# 1 1)A 4 11 113 , 44. 1 11 2.1
APP9,l:44tettn„qlAirlt i to o l:1,1 1 o t
- 1 4 1 kiltaiii"; !TIN, 1”3 timyt."l"tllro 4
44144 AL , 't
tqx 4 amet 4y4 1 .,r0t ampll
Ntodow.l stiobli sit whit Aliqk amid ositia! :
, ts,
„ 4 r 1
nomis,44ll44tivoottitowto
Okri osy iota into: thipliatoisr miorisoic
iht!ffiroitireontitlikkit‘. fv;a , nivr tit ON
" t *Ult Mthrld AittuilrOOT ,14.00+4104,17m
'Mistral Mary,*itit be, we , lid lot sp
erft.ist JohN 18044.460-At
,14(441104,011 1 . ' t , t ';'•• ; 4,4*
=ill
thaddealtmliDidymOw4h,,l44o4lll44 kW/Now
$4,11/..,w4APIXOYIIIOO 011fsAill*PIE°441141'"I
itlarb iiiMPIA SR; e ee, 11 , 111 s.; a ormigait
1. N 40040440, wothloopooks.lol44/1/ 1 0,0
iti09, 1 ,414 Otommt410PAM001001411011,1•fiee 0 , •01,1.
he teiithherst reit ;*esaimi 044 nt
lfie4r4 Lwim 4.4141#011m0k clt
bowl sletytmk fit 'v oitto . 0 01
Ottorto kilitilol,4/4**6Ar.
4 kica4499 tolfl7 tO Xli fhtilkir tolitgliqt;Viky; ;
Ifßlct i.;, ) , it , ) viol ; i-rl4 I 1401 eltY4
4443/91: th PA de404 1 4, 1 0444 44:1**Po4 i
thetwly,;wiresiheintait.4,l4 itr,*gottotfik,r,
ed, 4:0,0 ,0*04 1 04,4 1 14,314titi0 rvikkol
long very nicely with her.
'41 56 .0441,.t4Y , WitA-404 19,411►,tioliAlidArr
, 'l . l) l ,PlA'AlPid,li:lo , lltratrPl l l o ll4l4thfl34l,oll, 4 , il
gittioithini t lyjtirlity 4,94y,uiths„Ar t emamont tio
41 , Sr 4 Y.AuA./.! , t, 40;, Tas4of etilkink 4 0 ,044-4 i 1
I .: 1 1 4 1 04 1 4 Miiktk44 4 1 4tice44k iAt t*ittligtdit I,y,
ilectollt A9ll/0 1 4tAt#,11 1 44 0 140 4 43ittlift"o ,
eienthiPS`PP o ll4 OW iimPlitleVilv4 ~lt t
•ftlinopf,T , P4 $00; 1 01111141,4 gtiikicSlC4di
'ddijeotiog in - ftopt,,9fAht hpu",:,it Ili.) lovo tri wp
till!oklimi poc! !Atom, 8135,410,51gat t ,,1 ,
IllifesOpt.oll hriu PS tOOO4-*Pk4, 1 90 1 1 9 41/411
RiglitiaMitriolthorAltmccOmOVlPOit i t a
1 1410140,,tgtox.rifim i gittrtrii 4? , 4-0 II wl tykialip,m,
IP.RsetgO, I 4 I ,IIII , ,Oft)I4 I OO I AIR,NiuMI I NO '
i t
1 1 1 0 Al ;MA* i'A Mci rt A l r w.lietimAl,llkpefiJ
v ice was p not as Ntmic4 l 4 ,l l-,illAM AlfttOlftva.,l
1 11 1".19"if .)triotiffitl t z, t r t 4l . l.l.4)ore (s) 1)/t t ll A
"Ait,n , VgAtkit ) P* 7 ithl4lo I fißr l sCik4a , x'iL, ,,
149*.Y4?,17509111riv(m5tN4140.!..,,,
1 1 4Mrf e efAtf Oftsirt,(l) i'lln
1 1 ( 4 4 , Mlitte* C hual HlSBOUL e iteittiVil
Uila il ti -f allocated my wire.
"What 11 X ,5ei4,119, 441'1.70,444
tikilrond wiltin44 '1'11";• 1 ';', s ,
beget" v eiliattai the
Oemises ; ,40 1 44)iitilialigt4 1 10041#140itik
no n el kOVPPOIV#I, II O PkriArigANlNfere
.I#OItIONIIIIIMI47InrerI Ai rt .,
angles with his bodpirtillittg sd e le (le t
fisi:f okini intb Awititoro
ortoiAteliosaAtitlabloit
,tif.tietitie a WO& I littalidlitary
tirifylsllowtillilsisfoltnileitanttittiiitil itetriio • ,
1 , t . ~ .
tips:l'oll%lTC poilition off ' ottiteei lab ' It heitiiiiiiilt v
ofie.' ittotititit to restrain-ou r itMettlitv iklibitihr t . ?
must' Inovitibly 'have' tnittikif 4i. tier *lbis ,
iowl which John gave vent to in pipe rodossof. 1
t )4 1 0,Or r f '8 !0'ittri,It' r illii , h I ali411 tllikf: 1 1h„1.
i i ;
1 ding Disco. (~ (• Its hr., •bi Yl' t lt:i NA ,
. 1 I t i l lt 1,1 P) 8, 4 1 0 : 1 • 1 r
I .
OYi l h i c % IC o t i l q t; i t i ti l iel_ 11 11 1 Vt
tiolosomprehdotloat IhOlokki4ao4suco*Mllll6l,l
iiii'dAl;! i ill, ot ,t,i il ol : 4 !? , YlFoilkti ti ti ' Vim
hetir to gettapinJ, kl ,' 4, 4 1 !A f 6. ' 'I . 7 4 1, 1 0 0 401
4
$ , S 10/ 51 2 , i ' /010 ftfin *VM ,
', .ti • , I I (Wit , i I)) ,VI o , l4ti`g:
t ilitt 111
A. f l ootl4o rosoote t veto r , tar)* fp *mot
del : d .ii ° !O il , 111 1 0, r (if , ‘ :4 9 4 1 1 t ii 4 .°6"elit ikr i
~ , 4 - 0-4,,tr 4/A l,
tispo a t deta n of ifigetioity'lalateomposnumato
ob,js'et!" BisUt *Si 4iiiricsii'ifirlsyttltV;4ll4t,on
, 0r,,, . c r, r . 'A .114.7 mail.
just as ibe_gcouri TUC* ig SPeQtt P r ouggloPligma q
Nis frahtid ei g iltil tkl 164%iii ilittuitinofd'iikiiir
ii,eveiqo getting Lit' ifiioifictiibtiVad44 '
lexetigttinfl old vweisiicie'lE.}"tio'isnaliciarlikev
I.
uiVe(i'ailik ; 4gxiNt'imilo" 1 4t ih'e: q jOir t ;'4fgei'hii ia
aiUP Orit'iniyi i reiiiiiPili;ii;eing cVitletii v
f!tione 7 07 41 10's i citri`viif;iiliZtiot4einiirkidli"
olii , ;lumiti'i r 4 'aro' in'siit3y,"::TlANti&liv i
t 6 i' passed otk • l f fita ;Jan tii , Viitille a iltiViiiiie
tleidied litirtibia,'hii Viiiiiiii iii s fsilfi,bil RV
Ileidio4iielig,4 it's it ici iiiii i lltaWkiel kr''
r tit r i i ttr pr.r kiiV'iii 76 i nil( 0 4 . 6 - 41 TPA
7 . ..•••• 1-o;
ME
" ' `,it . ,', i.... - - , , , ,i I, 1,1, ; - • , ,
F.yil4i too tai;.-.70 lii4 istifve•irifir Kg ,
ieivelitiiii, Vtifo'afiliginly 4 0 3eV7 1- 4(YI 7tVeli Teo
1
.-", i. , ",, ~,i , ,„. - , • ,
, 'le.& couple yn'un g ,;. einpiit iii.inligialiVeli',"
tiii 4;iieii"a it t#? t' dietioe(4cWhWtir4; isrive , _
iiitied. l4 . l4ii'ettl , likv wite4oA l lliiit ii"
.„. ; ,:y 1 i 11l I , lifi (;,loti kp.t4 tit!) lg lint
Omit, pia arrivin g at tne Ote -
• ir...sibt-1- ' ittvol' i V.;:A/131gi Sufi '.;
n._
,T0T049 1 , , v rhe j e . .thi l y were l 'ityklairi .
9 6 .Sinitbd, inlet§ int e lrueilitili ''4l/Falgi'llnitiir .
, (,`, .111; Ili v,. • .-46, 1. It. , , tv.“
them snug i i , he, . : tie e af i a ik 4 elitUdi
r
fr„,,,,,,,„,i4i,,,,,,,,,d,,,,ta,,,,,,, ,),„,,,,,,,,,,,
~,e,,.,,i,:h c,"„fs. ,b,,,,,....„,„,,,,,"p.,.,i,..0
„ ... itt 1 , :i . •:I.i .;.''st' 11. II)
.0 Dine time, na Nil e 'bo n Irll4ilaiptitiik .}
owstic it . .--m li . lila
,it tt f, 13 . 1 - , , 13 . 11 ”! -
0110(1A , Hig i L ;l4lo4t4siiiiii i i iii ' ~ e,(igitiiii..(i)43, ) , : i),l:- -
.1 )t: :•;;',' . 1 : 'I flefifigi. o .loiirt .041 . 10 , tiv
i I .* 01019 Viiio-44; tete - ' 411 . 4410i1444111
i taiiifi hittA l V44 Atitig 4
,4 *tat - : w s.
'l'l'4 044"i'li f i''hililii •14V . 1 - • •-, 1
,i4i t 0; WITOMP
oitahfitsi.ivii.ithis-iiii . Addir i iiiil i i i t o isi,
ii,ooitiviiilialitid4
;#;'ooo,iii,lhesnkil 4 4,lo44fakt444.l'
- • '. P-- - - 1'
it , i ii,.... A . L , 1 f f2.2 ,tn Etiiiii ,,,,, vom , An ,.
if
\fif onn 'pow ,„ VIA iv) ) ) eit. a rift
. )400 , 400000:_;::4 4, ;90.0444t .. ,
~ ..... ,
so -. 0th1tr•31134,:;!i,,tiiii,44.011.11,04..4.41i t iti, ) 6ii
~... ......t„, ~.,
[ ,.,,tf.„.tlc. ! ts „
ty , ,,,,.t...r, ! ..4. „ ,,(11) ? 1i94)bipP ! : N rijk10t0j...,
s• :;,;- , ;''', ; 2 , ;: . : ''..-:, ',,:' :: : '': l , : , k :, : :1'...: :_l_,
ME
WE