Reading daily eagle. (Reading, Pa.) 1868-1883, December 07, 1868, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Inthym _
risi I Vitt ..,st last
•,
..,,,, F 1 I Teti ,
diT trot. Ili r'
.: fl i i Iti bt i
371 4 0 6 v°reutuia i i, 'l wo r it. , , ,, ,)
- ri , ; „
. i ii ~,.., o ,
fog tlytilt blev3l.4oiie 1
having ref•reace,• i te 1140 , 41116* 11/ I,
fig i gnennrqs4 thstiOsp.ielkes , ligt4glia°
sleep ist the slier eit.4 . 1141 Sy, MielL99T,
,shletable,lnwe. shave •ateree 41 .444 , 917 , 044 1 ft
of the,..tikeeseishell eppoinkottit4tHeM, 44 1 , 1 6,
loolriftee *eels: inisd4l4. v MINI v. ~.
they shell he psovWed with ilon .. ; I%
0 1 • . 1.
.]an' ~ t.: fr *;: . '' "I
PO 1 . 1 nt , , • . . r• n
• s l eep i n e .an . ' eonho oT
• • . 1
• .-a‘f . ditaii /ihfolV eliefliPthAWNlWgrit'
'he lociliotepviiitedriNilikk , bl.l9krft tilli' gra:
bet 27th, end fell in with roughs, Mho NOtteg
to role Illisx ( II v.ithinel toodtbolto )illl tow
thnoketsZjg , ~, g ight hviacceeded
i n to m a ri i ..r.. 1 3 ittorAho town,
wa' r: ill VIP , .. .. day. The warriors
otittltilbfrilolibleringAlWoofboadredieFdire
rtitalflo'lltillOMM., .11 . 0.)Lelelft
of hissilialloitolftiariAiii . Zr ' s -,.. kallithWit
I ll itiir Im1(1 1 -::•1","'" 1. '
slit fr,,t ~.o A. T c1,,,,, i 14
,3
, t d r i b sy ki • ithin ti thr l oop i tot i r *W e
ft '4. a w irig AO la*, ..Diiii ( itikr/Ot
5t,,',..- ~;. i V 1 mooluottiiteitiookok
f . • e .01 V. l A - r .4.
. ~ • ..
ca m p 1 0 .0 6 ~K „ I, ,:.
-u •i.l, 16t. ~A, ~,,iir :i iit7 l l;
b . q ,if . . t 1 , ,
~, i ,
'derta ng t . tit b i t. ' ~, Arc, C.' p f
his neck sied, potuothatinivenadi. ens ais mega,
bo(miiiiiWkWo4o.ol4ftr Pt9,lll*C! ) .;#Tkit)
.11 Ag .n sr , ..Iti , I .
Z-A barber-shOp firm at Newark, recent y
"dissolved," and posted up' ticliblialriligille.•
tico : "De dist:oh:don of •if tt persOps beret .
fore r 147 itattno eld( ova JAngskin de
Inntlfr '4) sill nr, 4 am' ittet toMre fres,lved.
Pailekel‘ ti , ti t , lakhOrtAxAsAqtAti . , Rem
whalutit , rwr;(sl4 , ,ttillikVPNlAN.??R°9&l 3 d °
litre isiio3o l lll/0", zi,t - 11;11)/1.• 1 . / . ..1 lio .111 T
12 411 .4 4 1 ; ) VAlpfoo4',A ir iwoot ‘
o sh o t ino,l • 4 l, op* or I .4har itOkiealii g a
olBikthit'Vdtplit'ef t hirty idfiye toll thi Vie
enthroeor c Titt ii ritlPTAit ltd
and Alp o & n o ft es were ad z e ; P
t1:94 kllo4, ,, tatitlrlai; ,JOnt
twolaellArklaitaNdtitAtt* 011. 'Y
wit b r. 5 tf i,, ) , 1;:i „ : ,, , ,, , , , ,, , ,,i , ,,i .! :1„,, t 1 , h, 1 ,...4 ,0 ni,
) ) , • i 11111. i. 11 ,
1 . 1 :.. ~1 , 1 .1 I/
,
lii rr a t =g o arifilk .4,
1 .1
ptOtlititti feria revioveloilkit wile 1 . ,• , ~1
llieNt n ' P r i ac i ttit (lit .4 1 i he b 1 111 4 #0 ! ~: : 414 1 :
410) t Illestowbee now abenlloooo c`lit a ii. 7
t 1707141 1 ; Ita rfiCti a 41 3:
111.
ft i 4:00 0 : 1 * . 4 011b4 Mi ' 4. 1)
the Elio ana a nunthee t Usti/ ant,4l)
b ou gdo It 41 5 , • V.AI K 1 11
.'l_h t,i P, ‘1 :1 1 :i 'I. ' ..t 11 A 1,...11
—.lodge fisammopti • of , the. f yktta i metric
vol a re t }irk i NW', Or/WWII hiss tlitxuitiiolithtln
juncliogrotaivot Utraway's police, write
waft, II Alri tilthairtot the .Metropolitan fore
1440 Illeitti , . Clew 'Pan. 1 lie holder this M
f tWi t k 4 t l t l PMP.o/I nt l i n i i i i t i.l. ° lMVl.l l ; 'l7. i'
, , The iftk tir Atiii ittikiktirt,TArrance, at
fdiibilW ' n eat l'iSded' ail' Tilieday',' 1 tifteini
testetihrtt 111, Btlneppet i qr, ,Th' 41930' el,
were.ittll44 arid several injurod..., ~ 'la its
men wetig4fi l t 0. .1114;4 • , II -LI
. . 4 ', I•ittl . A 1401
I,lliij 1, ti i if.% it( t
—Ffeithantleg gas sot in in gplilitilnil
slrel L onftleVi c itnd two or threwien diet
hard A. 14449 rnity over Ality . t4h4t4rat
a few n tool h gh. ,1) ,,, ,f ipiii It 1.
swill/Ws A i) 0% s 1 i
—A youtlyfAh)ladelphls, formaiiirieropio
ed by the ,W i lif Teton Telegraph"Obtflpiin
has boon co mmuted for collecting *OW o
bogus dispatches.
—The Now York ifti i iikrii P illte 4 i;A(lii I
erect
a rtit e rglegr ht ak (1
rl
meets i t I in legion i
"draw plane."
otzmnril_lc i ; ill' it. rl't t iil
—The North usrolinn House ' nail concir i
ro
in the genets reeolitAandArAPiPvestigation i
Mtrst
31t
s, i t o l ure, l a l r i e it ea
Mit i y
—A St. Loule.binliefidargos the Treaso'
olfiglell of that city with extorting a "shave
fornWeblift tillefalefailletrefitotatterding td
law. ' .
.4'f .07.1t1t;t1
—A proposition is to be mado„44.tho n -.
preaching session of Congkess, to erect a t . t l e,
matolatheitrifiTiiiitydiodzsal3fteznrig liko !
asphyxia, A
0 494 k being shut up i n a roof
the air of wiritlt ( WilrithlY iiittlutncd. ... ' ,
•
/ I cTte re t:3 l , t tiMitt l utt a l l otil l u m il dtyt Pik 1'
•
If illf ago m r a itliil B 44llol l -',
paid .iO,OOO for a wife, wh ic h is rather hi li: 1
for a Men fts 136 ° tt l ilt'irtt, .014 '(..
• —A Kentucky constable shot 4 matt dead jit,l
a now way o(geilleet t iata i dsilit. 'Me f leas oho t. A .,
ly alter shot by aid victim • sop. ' I -
:, 1 1 1 4 ,1 ;tiatitilltiivttittitarti044,60P141 , 1
Moktho , traeotl)N i he Ahargieg , her unripe
1 4 1 414gidt0140 1 ' 1 44'
f I i ‘Ol.l/ , •ii oliti` Ald
.01 ' i I ,
0 /
tv,Tit• littitittlii i 'l444, MO woo 'mil,
t r
i i
,w etifte4 the wear ng of neaskiseit, le!
0, , fine and imprisonme nt. 4 110 1
oft I
! )': t—latt l iail l ' ll l 64ltiliii l 4oll4R43ll4#
I Vilan) the New York , teeettiat i ;enhAw
en
ex ay night, subscribed
1 111 , ;(10) ,, I
ft -a tro,ll
k
el i 1 I S •
ot —A citizen of Clklaiiiiijilal4 l l4
; - !oltocopionship)" , . 1 00 14 0to. intch , q , uostora
egak against P lllo ,l4l l M,t't V,:‘,1 " ,'I''111 1 1 '1 41 : 1 ;(:1( I
141 1. . //VIII iiitiA je It . V\ t '011; i , W i
(4 I —A Bu ff alo wontatrgoilraesnanitieig l ifeez.s
I t 3bpr baby to death, and tl?kii*Ot;pktiiiinil
Lit 4 41ted by miefortune.' t to l l ki , l6 A` 6 illio t i i
of of
~, r , , l{ . fit 011 VI Id% '41,10 ild it '1(11014
la
La WW I dr Chilqu'llitiodelidiFoikoolly
isboaistok bouktoploy•-4110414 8 04idthe;t0P.r•
wa ki n g b ue ittiew iI I' omi Ant 10 rmill i tallw,l4 :
, I
1 'l4 141 A'I 4 1 1
—A L o ndoner advertises' tor a "haunted
- oldeakftfclin whlein he nerfik.pay 311/IPOO pace r
if the 40:orl,
1, • L ,—,..% 11 1 0ton:tit b I C4
,THKlVOlnrChin*Lllirßop t tplY* st4Se
. passengers of as el l out , etrip aft rt,
clothes °Tallith!'" "" i I tl , '
t •"'
—see. Sg ce.mliloal bas Itlql i
RA le it
Bishop of the new Npisoopat Diocese of•
Xll /gni otwxyr moo ,/
,'
-Alr-P r i r t of 1.11:•4:4,t9c):1 • 4 Il k
:tint N . 11 •N ial
f ‘ illmt *tAbeiiv 01 c't
3e t e r b ' 1' 26 7,
..., e l I, km P i pit Inn,l. :t •
,i,
p. it t, - ;: ;: ).
i f Mita l 6httas her troublea an Watts eta
_ _.
r.. . :. . , 1 ipVirt i ,PoppAlvlifs
•,,. 4: 1. dYr'' .4 I 'FP ftrirril f "
• I (inn n 4 ' • ' " . °I '' "Olen
'llltiONMWiniliiitYoariplißititathiA4
'AA Nont>9 OILS r'A .utoittolhor4,t butt grdeoll
411 1MORRtogfterniiitHRVAIKIMP 1
l'a 01 V, .10thairl h01....X4111 12 tf43l.llifulp
'' ) I" VYWYPSCIA ifSg if ft? NI? 11fIrMiliu
)omAtiklithilottiestsbahtithirAtffivisys~,
iii4elt*ilFlitl9w444ftiefriar Oat y.IPIIIIMtn.
i•le ) vinr •11 7 i 7 -- ,i ',* • 06 1
tin ile
Wt, i
r 40 t t
In l '' . ,al '. 1 0 t ,
. r
. t . uri..vp~eppolin it s
t i
1 ' 't •'- . a ' NCI r ffiggrte.
i
II ' •.• vbvrolllei .IIN . 4 . i ikklireMlll4o4 o l
N . a r.tortmot Rily lim
. . ~... ,
. _
tri im
if lvt4i of frotolimpto saw xilistaiilt; lawn .
1 , tottniqx.o • mit lo oalantly ..zintil,!listt
j
.marl ail) al noutmlw otti 1i. , . 135
A,llawltiffb fir4el4, A
era t .x ‘ , tovr to mortn'it .I 1 ()levy,:
bokoohnint raottnn oral ,ithP,stt P(Toot.1() iti
t gt4lfintyptifjetiffin i ffkumdNT
Kim P now: .1 . 93111F1944 01 ilralt
to I [lll.l Jel -10 Mr It . (11 ffpnli 1,4 t o
liy, ed• Ant nnrity• nitro egnitand OW if
vicitictit ,- )it I nu 191115201.1mt00f pulpit •)1 .11)
Matta MO 10 'MO . 1 / 1 1 1(0WfLit 1 .1. 0111 11"ikr
o,ttCrrl t
oftinkFt44ol6i bift;On,.)6eH rr
, )6 eh
atoilhint omonlotltnno Mt ogf,-8
. _
fittl(4l fif foninnoi ‘.lf 411 i Pis fll
Altn Nof filnor) nnlogolt n 'tam if !1!111)
ftiv:fin..) Nfl {) bit') 3v i totWaiD J' H bad
Vlft , ) 01111P I ‘W4ll?‘ Afiefinv If) vl
1 • ognretfol MO .10 no)inumfi
Jf.lll , lollllic,ivilto int nol ni elsntftin
_ .
htn,if. , fittiv) c)I6A I: ill firmi,vin "1971
(f,1;11 0111 t on tka :NJ ra 201t,n 119,1.)
• II"') , )fll )(, (Qt , :t IPl4vliedetlk)(tniiiird otit - to
fd t , J to9l/.111 ' , Ltt wittln uJ inqjviiiti Jen itoje
I Ithst ka;tl Init o vAliciritt tiyo obit
- (Ma ,n ti) vl Ot 4 iorliq7 s -o) e;l' - tliff
oprwros l Ta r in pi) 1 7.141)
I ot I , NTIMITMoT
4141Tiit ItO 110AIIkti Oti lOU Hive ,tuatri
4 , li) eglithootxrict lo tio.isay4l
.110paltr(niloo3out 04111)1{r018 .Q 9.41 Mid tit
)}(l!titcrt oil 111 - 0► .tititt inoffrutflit
I , iittlittm iottiottalo) ItV/hl4O ul
a
.Idyip) Hllll
• !,1.0)1 • -
d 114914ValciiHM , ,
eni trtet.
HattAzoittaia
• . Too a I
ith drovfi.,ovozotiadvit,
16 5'11181 , m/ tt firs •km.gi,l I.(i s Ll A
Ar t
014404001011.itni3111a1 a'af+ll • t i•
jr, ISlnetti l° Srt e s t 4 l I '4l
pationsta r i tr" l
• * " t °
OA ETINO,B I , • ' c 44;1
OIL OLOMAJC I Vitr''''!?:" .
Atall stook always at tow illvasces on esolt tri I
fiblY WOO sad ' 1
Ta 9111 V !Mit—
,
1 II
aril Shod)
" OlingialnariP
FI litilolo :ttliNtilier BO -.Te.:101:.59.1. lu4
1 rata Y 4 4 1 1 / 4 12ErviAkiisaL z zlisit
" 114474*
tuti tlt't n ni oil 61 dm
ortitnytt twitzi r dhlilit t ormil mit if%
01/0) ' ft tif .11ttit)oftitt btift bOttoStth
• .
.11140 1 r1 1 40b t
•si in sio ton n'tr Ode I)tva,La twis 1 1:1 . 0071.:424n
!EMI; itttraleyttikantk a rdo
M i r 11 9 1 7 71 7 11 iT)
. • • • V eak
,\ . .
. • .
,
1.; 1 ) lON MP ' 4101** D if ' PI / ' KIT i( i
Oittrel <ll he/111101M MIT LBW?!
,JP)Sralt if&rn
°Segiailiti**llolllo4ll/401004 1 16011011*
t i lllMlPPl"~"M i lefto" i ta t ifier°lBsll
11110 k i t
01110 A i i rvOlCYlll , .oq, *, V I il , ' , Olt al Mu no
- ilii'a wimmu k trimpteepais ob ei mll igt
l Oa iiit.ll , •*l6lllo bf.14 1 ( 0111Akliall. g7k,-I. l liq i
4 4 . i„ ~011 4 „..t.i..„ii hoN won) NA' 1, 1 tido l'l I L,
; • Pt MMI,II,i , , . , ., i!
r,
.
VISEDSBNIKIMPINUiciiNi id tolotil /IT, I
/51f:up-I Pry. i - 1.1 4 .t Phi 11/01n) . /Irf, ,, ri YVVyle 3( ift • ,
• . s'o tila Jai i hz., °.
.11,1w9:tioolm:0 0
aro& Aftkawilfaillifflikalbettodiktikith OW:.
1 , 10 ., , ,, i ,,A ), -,A,..,,..0.1‘,),e0)111‘...'!)11))9Tfik111,
Ablo kri Vf44. l l4o W ,F4410411.41/09114M4,4 0 11911 4 .11
4y• logitil bag IttOwnon" vitt li - ) 9th: , (l
billallMPSONlßOttiStitanialikairu oil i•<
11011,11;ti 311(1 el ii t ')11•)•:.!CO ciiIITNt. ~evt-i l t
0 nithi • ItsillifiliblNAM4l44lo.llll444 . 4
i Mi t t A ~ ,:• , , „,:
,t.,„, -,...11, ~,,,,,. . , ~,;.• _ ,".,„,„
1,1 • , .P., . •. . 4 . t t t A -- .91 .telsotti hit,
1 tiki, o;,' • , . piiUivitl,l,l3,lo,llA) ffili)
, a 00•4114#1 ',Ail Tioiltlki 41W 154 A! .i.. 0 ., I
A . ) ciiiibvh i rvii : L v t ,efflOwlf; bnri r uam n4l
Tr! m.., 1.13 yliwrz,l wel)ci •ilitrevrllyi.
- utir i gait ocoax,l„ 14 G Jcifiki, , 3lll4 , iiii) ft
I *1 1 1 Dte fat ,4 tli r 43 ir.f 4idit i
i tt
A I
11 I a sl.qs'll 31- I b.,
R. z
. taryteo Ityruitit yli.lBlloA . ll • . ow* ,P,v)lnv l
.i"."441013451e - 110g0111114i
"vtlish." uq46.444ftliklaihnlyw - )1/1 ?J: !Pa .
10 Obillit'l/(ffnirioW +Yr AiTrlqi - witTioll it•
Virsjar:' , •AY ' t Itailitia .
taloa - . 1 11 1 b41241A417 4. n
.e , slob firielout f i ze it.
7 1 / . - • to tcwtorio riv.kt ,;, ,
~ , 1
.r. 60
' . • dialo iiiMiptieUitlifitifid' • ~, tivtiodiv 1 1
party tetli lithe 4a fraction. A , , roit ) ;4l7l
• Int yil •., t Jiti 9'4 fry Vi , )(110 1' : / 4 ,1 : Bir
100440 ikji yn; 11, I)tr.. 1.:4111K• '•. : • N ,ty • Or,
=,' ai r ": ! i •
ot - 11
(nft... 4 nm _AU ~al Jtut 40fc
I !fit tatt.rll(l . 1 141 2 1NJX3 110 . (1);)1r , vn
ltivt'A (or') 161 PA*11104011104 , ,(9A al)9lti " o!))1,2 1
t'%VV t
W4f A lgitVh )1 1 '12110 Vlti
rlsun^ttl:
, t P.I Aildigst
tiro.ptipszatt-prithwalczo!
WOW.) 710W1.1 . ,Wilikt14110%Wiliti/
1111 Ji597,4 rr (nolltt (i4l
01)110) * , l(to
ottl • , tlittait+troyekisii,a , pt vi;lt 01
.y.,1,1001 ntl ittO _.„ , l2.ltm.qtra I Tv, oy
top do-29volt' Mit;
qui ti•
oVralAr4o 040.4 1 WAII14 1 41) 1 14**1
)1)1.11r0 , A;49 1 1 tr... 07,11: C tii(3l:;jl ofilo'n! 0114 10 41141
Aleo,Sole AR onto for VAIIITALLISViji ()
tWifisiglitlß) tiny p! pitti Iwe if frreir.4ll
)11; ii!; fiti :,11;11fi eh "pi littr,
)111 464 uhiti klitm4lo4olApsiktirae rut:lto
I:;itririalTirr nionm — mi — Thri”
:rid of n
lltAi dtvifi ri oivieyni v.l,iothoo,
4irovidatt *owe. ntadtwa r ;I
114 luvriln T.lloltfofill9ovist 1 antwrAitit*llll,ll
AI7 N I t Ilt i f t hitif A tivikol , •tilvii
LI N E. TIVN
AQ 4"414.-
Ii 411111 ) lß , r,its t r l
1.11'.1(;11i,
941 . North . vßightlt Street,
n ' , num T,-.. , 50x:; . . t Inc)
'Wgiavtriffarldfiltii4qhgrf firtsliTisli f
.(riwt . irowo T 0.1.11 if)ri9 IP .4 ftEkt i it tb, z pit t oiT
j; tuna t i
. 97; , ) 'l,lOll i s cl
EXI/14
iii,ittaffit 0 111 4' -0":11111(i Ullt)
it' t( %!1) Drit: !mil, 1.11- k1)9(1111,1
8,0
01110 0. 11 fitibitfoiit
rr 0. p 1 , ,n,0‘. 04' 17 ' 1
iiniviroo
,o9lltirt a had I etilriiv-, o(i)
toktelz !Wit 01 HOP
14)9 NI idinirkillilTririffrait ilnift jii
. ..
f.,.
"lo trictiO inriT r, , vit
, • .11 1 ( 'I flora oDanY .1111A11111IntidRkul //
tokeilvd lijawnvoli 16.211otiii.ful1_tit hnn
41/40,4 .froip,t
t ti I .obr
. tit hi Rea t.bxll,
1011 A 1)M1 iilifiritt AMR? NOW 61tio - tottiqi ban
e t i g ti lls z r etzt . a; A . * Vii . g . . 4 .:
th ta f 0. 1 ,11, 1 e. ' :Alt , 401 w)
imoilinvo iltr.
w i ssiiv r . ymy T fit i ewillil7.4l:
won frrarOTFlTr 9l4ll s ll Tull Tu -i lf
. ,i I to iittri
r
ritinil VP Rfte4!
.it , ~ , . (, , ~„,„4 1,,, )
9 '''z'vr.P o( i 494 71 9 41 L1W0UTN1 1 1, 0 1410110 %Mt iitii
N 0 i t .91400 414140,14,T 1 . . 4 11 1t . t i,i
I .
111 _ •, .. ~..
-I !"10(ing 4 4 0'06109n. 0(.01411;0 ,wi .000
11 Iltvitts PM! VENfitOOKIR61101101;ilian10,
imaimatitiiiiNishgotispts t•ol I? 4P.`
isr 44(46 woMolit tritpatotoilw
Hs len Justin ilipbyt,}
0
r ~i . _
0 .
~1 'it
10 04 u•
Ifr,
. it k
7A
`f tN
if
War ti
whaol
•
Irk ,V 1 4 )1.).) i 1,11,,
."
' 4 141011 1 1ANROgaZiiit 4 / 61 01 1 /014 1
r vioa, that areal* and destrnot4v, 441441; ,
lasifiNimplal r o at agirg i U t ravis
it MUM iir . • Unhontadotherwlio
b ve enrained , " 7 : . I. ' INITIAteiI with the tbun.
. -
of el , ~• ~ • f: ‘ • tg Ti t titalo? living
. . Ii tAL L ~ .1 .. . ftdmmi
~.
. .
'4
' 4I W.VI Orr I iiiim a , .,
d
..me t: _ v 4 .o . l4k r :tiweati,
I, 0t...1161101 . xatual , thip it
.11
tae
: : faMO4 . 1 .
.., ' t . . wilist
, v : i t ,,,ir. ... ~,r ..ti ~ •
lip: for ;..1.1,..,.' ; :
,A 4 .
A" 2' . .Mlioctetii' .1 "' I , /moot
. , . fuudath AO* iga 49049 9,t, .4.074
E, ,t,,1 i:fti(4l 7.7 11,ot'
last
~
4. —.twang -4-.-_ _.....a5'0
erealkiafiti*liiiiiiiea r tAiW , U4 , 4l l ßdilY;
f'
sired.
to " 17° P 'l l P2slt iso .
04'6 yte. ; . ;4_004 : ,di tivitnle h ustitroA
fildnitott i Om • tie•Of , the •• • thament.oolleges'
~ t a ,", , un i _ is t ip e r t . apoiliAlifligtort t irli ig.
~tlbhe, kili)aggii l liAlldiatea ,I; '
eirithenlostlAtikisnliiktree Miss'
A 111Witiru ti
.ra t , leTYAnnt i led, 1 ) 041,
2665 4 NI ' 4 •1•111/14rflIniftrihdathat''
h requent blush lug, attended sometlinea
'fkiPelle- th l.:l .: ld de t rangenOont Of tinoßq. IMP OuXed .IMIOP
. Lately. , _,........n...... • ~.,..1,...--L ;,: 1, • (4.1 ,, it .1
YO ti NEB . , ' •
o have Injured themselves by a Certain prim
lee indulged In Where alOtteva. &s bit frequently
earned from evil coin:molt) s or, at school the
.ffootorotwbAgtioArly t i l mkrour.hett il ,
- 41 ir net on, • - 6 fm
•d, listrOntxl. ;* fM. and .". . )r,shou d ap ply
, ~ .. : otately •
, . ,a , t a pity that a young man, the! haps' QV hla
_,. r 1 , the- darling of Ids parents t IlitikUla be
ro• hod from opolftb•Potdol altd , enjoyments , . of .
1T . . yaw oenseqtionee ptideviati=no ow ,
.... , t tt nature and4ndniging hasp, ,sibosete.
T 1:, t, finch persma tresvolafilreleontninplating=.
" f • ' M.A.REIAGX{ •'•1 ~ .• •
-'i , i-e
I , 4 #:t' ' Datip.soximittili4 4, ltleArsil;
ti Tyrdqutri .11 , t, t 1 lin hi lii Dia•
l. , lndo_edilid h 't t , ilitiley , ft gti ,
a y“ . t i gaitt %WO '4 l l l / 4 1 3tril t alf=
oveatt-villlt despair itud Oiled Nrlth tholnelam.l
zakr,,,pi: gt 4 1.4,- 0 ...44 ,, ,t., ,,,, ,.. ~,,,,,,, ,
.i., ..4 t w 0ktt0,g:; , .. ,,,,, ,
~.., ,, .,y at d i 4 1t/ lit i ttet s gi t e i liiWs glt
1 tn. ' . : ,' . dime i LtLetelteratlippentithittlem
I I , . r , • intidiiiineitPr LlFsaill: 01 41e4 k rt
'4
. ‘ i ii''' ittlen tten°"tra9o
..‘,. .. e 3 , , iv One b I end
_ • k
• 614 • . I, tiOnittltUtioaldlyiaptOlnsr
this hor d • • • eir t rAlop4ool4qll44
rhartratir • I ' L t it E t e e l , =l i g ti
deafness, nodes on the shin-bohespand Jahns,.
blOtehes on the heal fce and extremities, pro.
gressitaysithiffilltitilleArittiretsair the
• Otte of the mon itorue nes o e e fall
. . . be victim of Okla ;mint disease becomes
' .„. ; • Objbet Of eoundhltn 4 atlON till dhatll , pith!
I`. '. . to Ids dreadful 13 ff4ringsi by Sending
to 46 thett Ufidiseovetedhmtry from wheat il
p travellerr ebturne.” • 011. , 1
DR. 351a§TON, , liii
OFFlossi "40. 7 SOuT 711,8nEtti011 STAIINT,
k e eMP •f C .;', Artirat t h r st ets 1% 46
i n
Zne gn l' 4.be . ..,.,, : %/1111/ / 11:114
- Lbtt ; ..14 bo allanftcontatnastamV. IMO
tors inill a an 8 ill hie Wheel. , Hi., •: I; o,e,
END ESEMENT OP THE PRES t 9.'
16 fttotitileutiands bured , at Aids daltitiatan
MAlte.•7lo4)s4,4o,the,AMllitra, Important,
;era ens Otd.formed Dr ,".Ritilisten )
witnessed by the roporterifeVitt e l 6 liuniti , fielip•
pioWliiiidfinany other papers,- notices of .whleh
haVecObitared again and again befero the pnbllO,
biiiiidelt Ids standing as a gentleman Vieberaeter
diti) t t risibility, is-a sumolent gnitranitesto the
ast,, t ,. • - - t o .4 tli lit All(1111:: " I
S Ai.. lISEASiIi SREVAAT;MREIP.-
svigicustwEgaiwlo,..4.l :i,,,, 4 1i,(1.11): a .7
Ell
. DIE. 11vT0,*1741R4114,,,,,,1, '
i
• • Vgbtkiitig ii " ) 19.1.1. .I,
‘ 1
i' ) 0,i;6;:
...... '..Vvon / tkilffisTrtoYzn,
" '''''''"''• "' 11 iii ""ifiiiititii IT
jo rooompionclod to t o tin ) o a o t o that / 1
wilt dOotroy And eipol WOrtna in evory , ease il
•irtmtiamey hte ketlwirtoreeh4q4llool)ll4 o ! .
0 fli 41"1""iva r stWAI ST i vit 4 l ,/ p k t. tog oguri k;itti %m i l
fh p.„„.,:, las Oen !Wooingthat I
p , it teal" toiehatioato 'every arieeo.,of 1 1
iwatma rot'silio, Rylior4 ) 140 ,OPJAIVirIM4I
I -a ' , . s ein tririfirf FPRIT I IIM6 .„„4„ !
a Ir., • .
-ino 1 I'll ', , rt 011.0fi1V.1..• -I'f'l4l billl klilll :Milo( f . l
WW1:: et 'MI ;1441914 P irAWIE9 ANWini , 11.ffef .1:1
W4lll mn i iiiiihgii i 6.4 , l , 1114) ti; .r;til /1 ei. 44 (! i ti ''
••' 4 114: 0 r 14, / , thi I,, j": 7 Ju ;1 . . 1111 ii. „lull I)..ll , ot.tttiltt , :l i
' Ol l'" InuckfOltrittOnAnDluftougagentivi •191. 1 i
• 1:11:2 It 0 Pi I w . 1 • tri t iEjfi x im i lit tip ',4 . 1 ii tio2p433lUt
,571.0 -, i I )4 )7 1 ; 11/11$04f [ 1.1 1' ,0 1111_1911. 8 ' i I ti-2...aui ..1
i
. 1 1 1 1• Vt) AfstiorsAiitylry
r if 1 1 ~ •di i i , J i 1
•1 7 '
. ~'); Mil 114 1 / WM. ef , l /1(019111 ii:') . J.I.YIA IV' :,t, I
1117 0 111fMnITTAAITIO i t , ,INAND.tti , i.rlit
, 11'ef frs,lff 4 ol l l,l"ftfr.W
'C 'll4llll l lll / 1 1110 4 - 11 4 41T4IN 611"
, _ . ~ ) At / t'il'il
.
gy i ltr i lt)lti l lXVlßEnt4
011.1 in t firtliVViiiiiiiier V t'11 9 . 1 1- - . i"
1014 Ift.', J A *TjUill ,
..e. , , lUvr , tlii
nitro 8,1103 th1+11:11111111:11 . fx"L':Allitiou'li 1g H .
,„, isfie e •
NI I 101111V1I P111,1711771s ....1 6.• U. Mil; .19,....1' j
et.,/C A :IT .13 w )00 KR 9Erviiiii A ..)0 )!.. ,
liifit• Or
~,4 0,
1 ,
, , r, '( j i '1 trig 7... r r ftvy; -I JII i
It, in s . I l§ 4 .;
1,0„
. .1 11 ,:4 1 #Y1
iiii: ta .; : ., t eks,kaigtilimii
41
...4 she je1tta1V0r .. .....: 4 1
wore in tbat line, prornelayietell9WGTT*oll4°,ll
eottoe,at.the most. reseonao mos., . . ~,
Sir. All °Martial - it the libeee or °Moo will be
roulOtrAlleilkititliblein..4 ::16 . .011 WI L41141,114-trd i
lEUNBERP LUMSI4IIIO4 • i
BOAS ."..ItlitALVlMinfaL
1 1, 4 41 110 r."4 0-1 0 1 4 1 ffitiO,WAC' 4 '
Yi l icgriiii;46447444 . irikroillititi:) . .
Tift.lign: ' 2 , PAPOATAgg: 4 l4*
' JP.NIENEYAM). VIE on. •;
4
1 •w.;,t„,,,,.: -‘:, 'ently'Weime e , to e emo4t ,
me , 4 . ,t 1 tet.L'amber ~( , , ill be die.,
, 9, offeet, marl( " , T . a 4, Nut*
les RYA ligarli• ~,ji .• • .. t
(gi.X.il(4ll. ' , '01C47. W,4I,4UUNIRMIRiL
L 414414 ,, , ..... . " • 4 - I , ,it
."
_ 2 _ , '
rt:A.T.
s..A A A4* tm ent of Seoon4PW,` 0 1 .t
.
t••.: ~-. ',
'. c• • PLATFOUM SOALES.‘:•.'
ii ... ...• roil Oniclitariiiitir ' ' '
. . • . . , ... •
. " OLD , il* L'" ..•
~1 4.1(. 2m:0 1...:, ,i , oilier* 0474ebiligt.,:on.
. .
. ,
)441 ItC, V I )
i/ ' !' , r* 41
Ai114;%114S
talus, Ulm '
elou
10 t 1 Tbrtlat i
(Viva lOW/
ratt l ertiraef ". , ~. 4
r i- 4 04,4„,14040 nom,
IMPORTANT iTOI`IE VIEUX! ONLE.
• - E.
if!
M!!MMMEII
. • :•-• •,-------,---,..-
t I - ~i 4 ''' ,t
I
4 40t..)r Oita 4 414! (
.t 114:4
_Ai )9 osta.lol • , t..,$
a1it ;0144:,/ 14 11'$$'4X;T3rlil . ), 4•Aelhf, , i••I: it .init .; : . '' t
the APAkki AO I/
,: A .4.lfq ti r '4li i tzi qpi
Airtg ,
1. ill' wows'
It , N,Sid tir eel , iillatinlei
Ja Kvn tfi clw.lwiti
07 _ .7 , )vollutaitionbAuza To Bo ~ ~ ~ ~.„ ,i,
s 1„i.n....•(..1tt1it i ' t).4l all:. Ott o;t 4 ttildf. la 'w, , ) r -
i RX)
ail:1 7 KINDIS:OCIOBNO :'
M 1 t ;Do." " - LA'. '4;.t.t ict:;- LA '.11714; i. OV. -71i,y - ,‘
In ' i ritomrrix-NuAirliy , '”
I, u ,
, il i-,•.41 .. : i ..1 ,i,,.: „ mill A i x ,.ll ‘1,..: ~,,
So OF 1 mti n, , , I 'lt;t ~..Y1 01 4 ! iLli , .. t ;'.
)11 . . • i„ - r
IRAMICE 4 '-
:4:itribllgotiomdo• it* . nom,
WO ii a 14. rkebute Oitrriiktoty et
, „tiri fiL t .v2.l.t .t . j l4 t , j 9): ~ t •')4l I l!•• .. , 2, ~ 'la
.•
1 0 . I VAlR i g re tltMir• t. <::i ' Thl/1),W1 tif—q 1 • ",;• , ••' 4 .,
it 0
.
f,!, i 1“ 1,, tj.:,r3,.1 ' ll i,' ) ANDIMINIefSiNIEII I O;:‘ '
I R. c rtmt,,,,,....1, tit ,tii it) ~ , , ,N i ittipt , ,,i ~,,,),..„,
.-11 1 4, 1 -fm, , ,.; ~, , ,60.)1,, , , •,.., , , t
I . . a. „ i ,...t t i i, kihilti , ,, v ....il ~,?, 'la it'l;t: ..••• I q il' i,•
F I VOI r Ai ce tl47 s elr:', h iL i, '.1 . 2 ii Is, I- ... r i ; ,
.1 .1 1) •.•
• :t ;, i,;; : ,*1 th I i MPA I T i IS . 4
I i' i' f i 4 ,,, ih . ` fi." l ..'..;" e :i I
, i : , !•;‘, fiJi ... 4, . ) ' . ;hi , ,1 i, 1, oWillhigowllPlYMlld
P/OW". ‘, I ,
4,
,I• ''.
r:
, i.:•
. ',-;,‘ , 1 t'/ tf,',iift iti
r
' Handbills,
~., ~ , • i, .0 r.,:
, •
1
41,001
\tpv
1111
tra
.
. • Irroaranus o ai, - -
• il-,1
111 11 Prikli t Ze m ,
:1' ; • '
' , .-- OA , , illiggilill
liell:,Pi r f el ..F 01:NM atro.jh 1,5'11.,:f10.1 :i . ,,toi .hlt,
tgai •
1 , ,W4.9 elpfel.nyt tilgttt- , 1 ,•,,,,/ (04%1101 i;1; , ; ; B
.4
91ft :ut'i , 1 , !EI) 11 aliivitiithki 't:lgl • 0 + ri' '•'•lfett i
, ,
,-, q t , ,,,,, -ko 1 Mt, .111;1 A'fil Yitit,illl44lllol4ll4'
Ilialleardilit) 10
...f "1 //:. It/ 911;10tCA'r , .1,1: ~'‘, ,' ,'1
P; i
;19!1;1141 . r(t ; !,„130 . o tr arei ,.,„, „ ~i'-'., '0,,t.0
o.v,:Jfii )(,,,lf;:y.i, li 1;• , thill \it t •c;to -. 110140,
Veit:Ming esrds t : , ,J. , c, ,, , , :::;( ~.,t ~ ‘ , ;10 ?• ; ! .1
I 1 4 1/it'll f.; t' > A ~? '' ..14 :; :8141$110141114114y44:41,
t ,
1 ;.•,m,, ; ;(, Iv) v.; 1,,, Ip)ittlipig..)kbtl'; ~ ';.: ~ 11 - / !;1,..., cj
1 We are eeefilent.timit allAiierViektrualestto
NV" +fillisiml tt gricti i 1 . 1,, :6 i sop, ~, ilt 1
COW it. dque,ealifeatoistlyita stile , outgo*"
I 0 - -
/ k
t 00,04 .. „ 7 , ;(0.
%14A). .., .• . . • lw
-4400 . t, , . '
ea. : - , ff ,
" 41 11.,_:0:',,P r s" ''
... I . . ..._
1 . .. i _
. :,„
4 4"." 1 0 "Y , 54414 - ot,•, .. t,
144 • 1 . '
.. ii . f • . 2" I, '. ~ '
, V i WrJi ..g,
lift pi , . ttivf„ i ...e•Ar
i t % 0 • 1 '4*,r'. ‘ • 6* 4iittNitli lotoipq
1
xecuted, Ad , Mkt' '' .- "I 4 4 q ).1- ' Pl, : i . ''' J : . '".. '
:11.il .141A'1,
•
~ W t. 5.31111711,,-, .CO.,t .
- C
',•)
tilA t irt.: ita j to z z, , Ai rjuj
'I
AA 141 , ‘11! " )i r.:lga , ii 3 , 1 tO SO ' • -. . 1,, -,
i :l . i .,
U ALIg - ,, , ;jj . 1.1L,44/ '144 -' !)., ) '' ' •
i 1. 5 -., hilt' iIUMMIOEIi , :
..171t;, f trl,;;: ~ ) , / j 1 . '0i" 1• , , ,1,) , 1,'5:1 t % ..1 . Or I)! •:,,
; , -117 , 1tfltilid,leallifcht:
'it , • , °I , • I • f .
1 aiiio2l4llloit. "", ',v ,- • :►,, - ~,, , ,,,..,.,,...„.
i 7 .QUilator.raT3/4' 144 1 4‘' t W./.
, P 0490* anaPPAite 4. ,
'lie "Milt tneir me r w
ti ne dl yllie' l relit' 6WU Int
Orihnmi , "tandem froth IbraccontrinntS IS 1110.
1
Wit t itntrOPlltrilt P ir., 1 41111 1 1 r,
nen' 'Of the • attend 'Null le , ;• • • VII '*l
ontribesuttopyl toots only ithockt inrOMO111411!
mintpfakpitErstxtriiiot
ekaitc" k Wit' basalt So 6lt V Meths'
pe Ibe relief A Wee variousdel kultsairectionn, ,
L _VglVAitSprialiONEll,l*eri%'
'LIP' TO ad .: it ' *MA MI6 It tailor
`matting In their handst,s
relic ing at ialphispentars Ifilllell will
no found onicacidus In m - curing at.
' " ' if i ry o gnOililAY9P iggiqL O MI9PRIRPIPVI
, if. , u r 34 r le; . • ' '
• , EhttlirtieLble 11l r Mar 1 tni 4 lttientr.l4BsiSdre • doi
is Net,•oll4ts,silenoo, and; hundreds 011ognolt AtPrt
1 Arraittlarit e Vikt rim a oggi
ill
i " irre t ee.rhioW Wad i ein Were,. •i•
pot moo 4# aserb tooth Int that ,wpo Id, dR ,
1 141ett ft2 , 4 l l'nt , '"edomattaldrideila
i
6 anatiOtt efottuvrieWere of I life', by Isberides
leMplWite t rt, Inylrke/t160104 1 011/indr I.V4P,
att i tittn•W t eigYfillagif ° e Ltr i lry f tiV .
*et thitationvi iltesna tho wee menthrane
Q the:vaginal f. it , e;tf 4• , , Li, ~:144 . ,tl, t,z •
Z I T 11 W li e g irlig 9 tW eilli V isi fi g
pi ilt 6, tis at al, I tferop OA e
&Marathon evils consequentimontheol4 I it Sabot'
si . • •1p 1'10194 7 V 0.941499 1, t9A99‘49,0117 l i
9 i t . MIX ad A (mat cauc c ithion Se Milo
16 .• , • ; fire,• • o Ith, 'dila BOA, di omit I
in allot cant eoeletyinniiren ,00nsetinattlY.
' • V. 1 4141'0 , 04*, le*,lllllv,,th O,WOI 144140 f 1 , 40 t wit;
4. Itrral.norrotiattroi°v for
•,• . o Ouo o n hat a , se th e'
Odra that nature tlesigned•fornorporeal•&veld 1
opulent to be YOotilll ,andi Perithtleft4o, the, Nti
el i lZAVlVnt""Virni
ettl ape i I 1 1 e n ealt iy exo to eat
thenal/r ‘, VII tuo with, the botlytalf oh/thole
velittoP,Wloe PnOly,l/1 11 4111, hY.;l. l AellegerPt
x ing in mil Ight ve r ve the ;Olga OPP So .7
Ont refer:mice and rest, t e woritottlmrtiti km'
i s it i of atoomp twis t -spit ...,,- :, , f) ifflit -4, n‘ i 34,i i , ' )
In eonaequeues of this early okays Jam', OA
system, unnecessary o ft en is required by the del-
Itl NOL4l ii r reiAt, her isitylo49l9 V P6t
4 1
Aare* ItiMMlli 9 uf t r ageAtlvii alt
tii4 mind morbidly betteltiVatotiaprotelontwhita
itireWetotettl i ltirtrahlt of teletelbae- itin;
titre i ttgliZlATlVlVAßlVOU l delrth
awl etrevigtif ; tlat eXpoineotobtaftit sit I LOU au&
to4„9lo93prwiennoteraithopmpito pre* ?
rhtlelt P eat eymmess vo slanginst Of
neoclisity;lV 1 cd• their 10 Weide fit'' 'At
last;anoartymarrlitee can* t oolitic:in' *of mieciryi
AllO rt irs IPlrcirttteatu innecklltl/Orlo *0 Atte*?
beeagibi i g: 4 4,o_ L ir tett% N Z% ii l liiii
* %eat' 01 , ' ediciat Irm ' tinent4' t This i is, hub, ,
;
f u l t /r it e QX 1 4 ( t:enOlritekeePr.tbeellhollh
' 9 ' Ve Y eeroftretni i titiO l efitt itoi ikinbt
, ti ofslle ge taint orpitts 4 'require an
1444r41pnotbelP poeighttnutrvaiviontm‘OM
: i1 •! tgirgi t tli f igninti l lnif Irtrg Al
iret6der obalrebolhwehtel easotlonlv and) is*
111 mo ettin 1 early.perked. alitfel &adze . * JWA
illebraftgorfw,_,Wcz
I.lll4,h,iotheliey festibloi :Vietitneerenatoth
Mke r egvompleted tbciv2o74l9Epla 1.41 0 :411 I
'll2c4Th i rt i tngriltitatlireibnEtiell
,thitiVroilLOnig fitinne irerftWlNfOrirro , pans
Apelliestring ROWar or.V 1, tut tUtell) Wtolf€4
attignVi l te j 1 • Q tr_ toWirgir
g
•Ilbei dictynktd 4V t' . • ityJ-1 ;4 •-•• ' t , t , i-• E
-,4 • Ifernalealln , everypgriOd , KAN fres. it o ttoyfftfil
la CT& 111 paqo3llPer Sit a t i Vit
littfel 606 .nititii tiod4; a io ,
Iso t tntsißlinmatrr ißertin4B , haort etrwsgtherdpir
- RUNititiV . ,:tn e tWATtgriejafi r a
EXVIAOT Iltrour, having received the in
went of the moat prominenklphysiclans In the
United statAwis abwmabreit ta *Mu,/ "RW'
&y , ,PlyrfilWrcilifisii g . . 'tigs)
'We rat ' Vebi 10(1'
.oliffin el I n .:' •
eitmtilinbee 11141,Ipetertninaticat . . plow; litis
' Wilti=dfi r ttl i ViV l All • ." eCl t ; stt
i g
,
, c althea! 1 NM 41 i • .., VAO te,
i Dyspepsin, Emaciation, Low Spirlta i lEsorganl•
'Wien or Fara_lyals of the 0 ans_of
,Clo . ogratton, ,
ift i rea l gir ging I M I. VOS n i
il l i
her It d MIMI the lltt tit
_I
Ask , tor 4littat e iso',,k Sta,_ , ~.00111 ,
FESS .V1 1 :0 ffiltitlfal6
Um's. Address U. T. iiiiikalliatiPP DM& IV I
Chemical Warehouse, tot Broadway. , Now Tor ~
Sir NONE ABE GENUINE UNLESS DONE UP
.1I 8 ' • li'c ri lr e, ' l lplr tatir d liAtel . 4 4.
4,. , h, , l I.
"' SO • if*IIC • • 1" " li . ''' U/ V faiLiiiloLll:'
• (1 it', 0'1,.1 f- 4 - 4 -. 44 4- 4 .- 0 -4. 44 44-4-; 11 t 4, /41
! 4 5,t11*.-,ti ' 0 ,o• liia* ; tilts I ' t. 1
; 4 I 31.1m , 5 , i , fl )il r, it 1 , 44,1 it ',; , ',l sll,s
,
,iftliAlni./ , m fo ntaiin t i AttaL y•f I. IF) •+ .
I,
.01. , E 14,1
,1 .'ib - fol'". Or'fil Or Mit ,Itli 1 tiWI
li % . fW l: -' 'j
, (ftlot I.lr -
,BEI
.fi'l I t 1 f TN . , , ~,,
i-. I , )
1.
10.0i.„-:1 , 14-, , ,oritiii t , .: 0 ;90:!6 WA YI 'Olt 1•1;,i,;‘) t nil!' ft .
- Thoroulib i lr leasoitell and unlter toyer, '•
.tr a ,yill ' . ~. ,; 1 . .11)/4 1 .. , ..!1-:ellh.f.Az'')l.
Il i t y t - v! ,“ c.,.; ~.,.. : i v ~ .iiityl.;!rii, , J7.0,i1l V(: wr , '" 1
111 . 7 11 4.4 .ii0 l''tn!'l ~. CrYI 101).00 : l iitil,6tii• l il •',(i . :
WlLirgl7.ll;llCi'ormilizot 4 ,420 , 140Rrit
-43Aillorirzna ONSIMIVAMPOIODAIf !
..lit..l . ,tifio f ,l4 , ? v.. PI
..xpi.ll,y:: } ~, , 'W; Itii ,fl ~ fi,.., .: 1
mi . 1
init., . ' " 'y . ,; - -- 1 0 ' ''•
:". 7 4 : ' ',. - ',, ''' - ,
' . l ' t impti*Aeriiiesbewiaityritiottatillotoroliirpttl ,
Jim:: ~,,;sl,),ltt ~, v :i i e. Alf tivtrrlifliO4 ';
ifiiiommtt.t,,irgrptifich fPrtM/MiMpfp.. 4 lk,f,
. ..* NEW BRICK . OFFIC IPi.
/oil'' wi 61400'‘,'Aiiiiiii(. 1 41/4i - tiiiii 'lifer;
~•IM ~i-r, • r' r ,;:, ; • ~. ,
,I - CIIN Atifiri`oo , 'r ~ • ••113.‘: .• • ' ri vr'l, ; '
J.,- ELY
Feb2B, 18880.' tftlJl '-;, ' 1 : , i , 'I
-READING; PA:
=MIR
IMO
MEE
Alf 1)
„ h i... 40 4 or t . 6 . it to
.34
ELM
44
14* ( . 1
. :0111tVAII! TONIO.
oreo, Remedies 1 . 0 'Diiiemee bf tha
' .
"•'1
.1 .
• X;ity2i4/4 -1:46ir.0N
OR - OANIA
IIoopLANRS BirrtitB
z.t "...
...i,,o o mpo se d of tho ore olm (TA eta Ihoarn
1 . 41:114 • •tuoltlit7 iittevg:
Zarilastwiopooktreit ) pnLl entlolaky frof l , o4
4 rl , are•V.PPI i•• • •
C — /ItSollitti;blOglittAlt,TONie,
; ••;. , 4•,. • • ,'"
t ko
00.."totvitir,iituioeiii,thi,.iiRio,lient.„1, 0 ,
jro. leltht 1110 intivot irthlify of 61/titsi - 61
ehinge,
.. 5 11br uutigintone for th e moot Wel.
• PO OVKIPAMe titylk 9 94oOvpr Offere4 10 the
4 soln li m . ftityie4r4 iiiitAlOttle itOO ?lila Meeks c
0 wurtio4 . • :,- 1 . .. .'• 4 ,
.1 . ,:, 4 •,i 3 ... •,,,
,RooluirTYB GERMAN BITAR&
ir)19)111$1400.41, 1 4 :91 rt. IMO qwzbin g .
,j, 0 tpit)Fo•o44Wit 11 1 ! !utt ,
' 1 '"ll`ool l lJtact6irqu'R'NAti TONIO.
IThei iitsi pay equidli rotoft, MO oontatn the
ililillittfr . etetoolloweholOo Intweta the
Mom '- ',l:fitly:l,om Toole !)ein g
toty of CtilllON Stith 113
.... rout beblillybete.,
4 1
' n introrifslah:
' thoh i be l 3ollloB PIM!
41 Unit 00 patient suMin
. Ptottoll,oMPetmotic"
ilea% Anil Hy of thp
Ireatt-burn,, tolquot
4wetd : Pileic hI,
*Weight In the
__ , _ Itrtletatlons, •
~a ? f3hking oriflutterieg , at the Pit of
• the akmasso#Litednyssing of the Wad,
Surc e r, Villioult,Aree4legi Vluttoring
it, . . Wangs:or go frocatthil Sensations
-- le ~ , , tying L P9Ottin%. Kamm of
"
; , r, , , - t, , 1,4 (4. WitittUfor4 rho fight,
', I . 1; , Iti the Me lo DOikoloney . •
~ of . ~ ri usin, :yellow nom of the
i . Elkin and Eyee,Tainth the Side, lack,
ast. Webs, ete. l endden Filialies of
Il tit the , /04 1 4.0011staast Itnagin.
,• *A f`lot Xv.% 1 44 Promiton °MAW%
~ if -1 t
The eruiToror fr om ;nes°
o fi s
oa . , sos s hould exer .
,
oleo the greatest otutitift' it ,
tbi
aotertion of a
remedy for,his ow pitrobasing only that which
be te a ureft f t rom Isis in mitigations and hiqui.
stint • OSildirstrialo moriti. is skillfully
4 0
00m vadat!, is !tee from .1110 u -dons in.
ktOrs,ititti litlvit, e i s :l:ll% itilf t i :opu.
M l 4:l ( gtitil taulit itto:o. 411-k n a t ownl1 1 :.
we._
,zoor74.Nris,..oKl WAN BITTERB
11'" i
itooPatthlitliniAli TONIC.
. 1 ~ 0,. t q.iv!caozr,
~„ ['llll ADELPHIAI
ii., :. ,
~ • •
enty4we years since they were drat Intro.
d into tills country trona Germany, dialo'
whleh time they have .nnilonbteilly perforated
yiyore cures, and benefited suffering Militantly to
greater ex, ent, than any Other remedies known
tOthopubite, t•• •
Them venuallos 101.4 'earepOnt ly cure Liver
runt, Jkundtbe, • bytmcisAl • Oneida or
ellen!, Debility, Cliff:livid Diarritoa, Disease of
Wheys, and all Dieetowsri sing frost
Dlitordered Livor,jl67 lltopleultur Intestines
• •
~
.11tioulling from any Ma o° whatever PROS
'X'.BATION • 0 fr 21111i1"81'814:11t, iiutneat
bylifevetv Labor o Hardships, learo6ure,
.;Y , • •-reverB, (140. •
xxhe to
_,•) • f f .
119 ritrAtOlUlt Wrtemt pi wit to iiio)o
To di is • e. oh onsoti. too 4' Vigor is ho•
lied , Willie WholeaYsteth,'t to 'appoint) l
etronothenekii (90* ,ehjoyiel, the stinettolt
4 1 (les.te promptly, tun moon is pui ined, the cool.
iteaur DOCOP IOB Ila, healthy, the yellow
two to Antolositeit; froth the, eye., a bloom bi
flinera to the illieeire, Oilnd Wellit and rier voile
A4914 4 4,- 111 1 ° firPNi P 0, 114 1104 !min. ,
rviatsolis 'ADVANCED IN LI Vp,
444 fesirtilt mink 4:11 Wee weighing heavily
liDea the w h alt ita_attendanc ills, will fled
111 tee e this' BIT? MRS, or the w Iv, so
elixir that will instil hew life into their vole,
reatos in a measure true energy and . ant/ of,
dayk, up Glen dwelt en
sepias, ati g vo11041!lt mid happiness tAr their
.rematnitwg years: '
;ti
fintrat i t,
t,.1" }, • 11‘... 1. 4-y
It 10 a Welf-OnabllithOdi fact that funi•one-hall
Of Ow fganale , pOttion of our population n
MtattlgraMigOtelt,iletgi
orillaftWeilangW o lleeotd , of ell energy,
Oateelnely nervous, anditave no art I to,
24 ot mem* the 10.1 tua l or the
, tAARIMA O /0 1 9 2 i4P 1 P 1 149,
iiigiti•DEIMATIO''OHTLDRBN
) • , .• .
• I AtrP_Okanii r P? ave oithOr of thoso
2SW "ait T gat i i n .. "'" U r °l/°
1 '74 tuiewds(it bertmesam. noe.Utnalatod In
eratlettg4l4oo.lkorettorfput e
w. Rtee N'll` altos'
b 0 &Ural, tea tattit i l tlf t4 rnect stand
ing that theyfdastitairbelteyed. ;, •
IBE
. trlteiltoi IA L.
„ 4pg, (49f 1 Woodwaimi.,
, f*fT, of ,wetistisf;ipurspi,,itif. : ,
' ''''), , ''''PatslegsVarAi March le, IeGT,
*lll'l4 4 l,lodilaritrieOetrirtily Illitersi it a good
leniceisurehil , In 1 diyhAeaseif of r OdigesPYo
44”
Alllircii•ltteat boneill posses or do
rM . i
ant Orli re u ItertiOe a the Syste to
' ' ' Tout% treiyi , •, ~ • •
, ,WQODWARR."
1 ' " ' '"' 11 1 611: SliteiTtibminotf• '
Judge 41( the kitcptA4 °An' 4 jimintivoitck
.i. r• •• : ,; , I • , Spikatlpar,ralo, eljerli W s , 1841 4
PI f gOollatirl'a 9ental}n PPOrg 1 . 11 '
1p 111 egad 'iyt 'Mese oi 'lndigo-
Or Pirsiiairia. 1 Clin eartilY' this from my
airillenoe o it. Yount, wreeeli_
iAN ki '410.1106 1 •0'
I,Froat *v.. ec010 . ,114 ennard, 0. D. ,
Atelor ef the 21erith Berpart !.Lurch, Philadslprota.
-* ' 1 M.: AedikeisaaDear MI Mum bean , fit fittimtlY
Emoted to (*asset my naule With reeorasen .
e 10 ./40 OA frtimpt , kiltuPt Or ItiOdielnrut re
line tnor practice yurbtat crib yap °pears
a tk i lr
sphere, I have Iu all cases deer no I but
with,. eleser_preof 10 various 1 a s tsue a e
' aita portiortul,lo in it &may, of Ott usenet
pi, er
.utotot weamms 0 ' 4 3 o Aliters, &Plo t '
r • 0 ,4 ,f,ll W i pe ,op j. t , t2 j2imess thy,
of the ,
• fivre t ettapkWrdoirettfe mbd
I(lnicui, , r ., lik , mAy OWL
e l l Ftsl t,Will verylonenclid
i " i t•hOi ibd Callfe o .
.4.tgAt ,le t ~.1/ • aity
t
-'
' w f rv i"itiii.4 iw
~() •,, i,, f, ~,i,ir ;op ,it, . at. . ~.w re• et
(I 1. , •, ~ s 0- , , ~.., C 1 1, 5 41 ' . 'u" .... -
` 'it : is Fein" SON v. IPt Ala, le
;u.._, ' le re 1.... A I*, • , -qe e.. 1 • c - 1 —i"
.e" ; ' ,416 ll° sl fPr ' riao4 . OtiOittifi' :911/sadtph iil
"Hl*ll"lothitit 4 1 4.0 61 betleat frtiMilho *so of
l49llllofritiriarktNlN MO O al 011 Ity fil'
getereeoto ee o ASA MO a 0 oD•cy
•.4 .e. =Wel trOvreaeral debility ur
'Mal Srauriement lift rho
. ; . /h e:.,? . , / mo o
...,
,s •
'rt . >4 l #• 3l6 a r1114114414
I; - " 1;11^1 if 1: 4 ~ b i rr77l .i•' . ..
1 I I+lll
O.JI-11 '04 b r e ttP.Z4
tt,
12*WIP/'"IA. I;.
eWta*WWO iiv:`JAOSBOII
gam. beet4o4:Bll,ll=ll7.
.. 4: 01' • 'l l‘ - )1 • ,'Q'St O ; ll lT, o 'Ol
. : • -Widely , •
; • •
Arrwr-r!
• roxplerly JotyKsuri,a co.
,
._.:
MI