Reading daily eagle. (Reading, Pa.) 1868-1883, November 02, 1868, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    =I
~, , •
. 1,10 ir " A ,•, ArliAr
..•(
4tho ~"0 ,•,': ,V = t.. , , ,t' ,
, 1 4.. = .
~ tiln i Zoss, , oi . *,:-." 7 ro, ~ •
,F9Pek; f.,,,,..1 . 4 44,1.0;14=i ,It•i;:i , i• 0.1 1,.h.= gi 0 , :, v ,, ,,,
~, , .._. : ,..,..iw -e• i , , •,,,,-_, . 4,,, • im iA o rg ii
,„. ~.. .•, :
idt rlt"; I
. :,,., 0 ,11 7 ."A s , , •, ' • '
%.,., , k r Viali, 6 e 404,
the 4401. • inc.4ooloo,4ci .
0 16 1,
i 4t, f (AO ~.. 0," •.,i ‘ , 4i05,4:150,"Ak 4,4 ' viks, 4 *s v,,pr,1,1111 ,
~,b otAllMl6ol lllo .4olrot if ittiroP
ma lik ,7- - bail* ' 1 ,4040*
_, . ,
6 ke;"4.- VA 101 A %4114`,
L , 11 , 1 ,1 J:l4,
, v .. 310 . )14.rv:1N
r i
,
; •) • Yelli 4 4 * 0 4. 0
.441 g A
—A bookctPaul_ tep _lOO roet , * Pei
di
dtats.
'
t<4' 4
icAK 01'4 ,4
ir l
1:1 , 74 i';) , /
~,i 1'4..e.r ,
-i. '•
.. I ' i
I'M) i 0 "' -_ , A , ~,,. ~ . 04
, ii;s‘l,,,i;ll 0 : ey4:1404 , .. 4.) , ,e40,41i. , till! Jowl'
i t
, t, , ,yi3t),/, , , , 1\ . v ... 'ti .:'-i , : i • ,:, ht. . tfo l 4 0 411
-)•:111. itv-A.4 ' ..,- f .: .i -A i p.,9,-. :1.1
, ( ill
4,1c.14)x -
Iff 11
VA
, ff t .: ~ , , ,. .144.1 , - - . k , ICI "M
1..: ' ' Wr!.c'i`,-Vi , 4 1 if il , 41i - A; ill '4.th/ifil 4
'lc. l 4'oll at/ Oir/P` gl' , ' o - ,4 ''l-04 . . t44•11,•,,f), 4
,tArihrt 1'•:% ,- ryni ' 1 I' A 010 1 9 ti'' ik) 1
- ''n
- t ' ' - • ' ' -'
,`-' ,,. ',;;.,-; ki OLt i -• ' I rt k - i'' ‘ ka4 io
i
~'•.- . , . . .
. • ~ ~ ,
-... ,
.-• , „ -- .. ,-- r , iiv.o 4- -..'v•': - Th , ' . ,‘•"- . 1 ':
fit4flyz < l .3tcr. , ii 4. F•tao*..o. kr.f., , ,r4.,t)
.•.
, '„,i,o,:f 7 !:,„.,., •, .• ' •., - 2 , :,4.t . q 4 a
' L .rsi s d .,,,, , , • 1
#
?i ~0 s'-i. 10e , ) of .; -1441 . itit 34 to ts , *,4Kt - 0,4 T '
vi t t .qt! '4, 1-I.t 10;.11/ ON' k f ili , Vii,u) , ;r44l7l
y 1 1, ...i , ~t li
i s
iiii4,%r.kf;*
- -••.,- .. e., ',.. •:f., ~f9fAcc. .4 - , 4:0,1
>'r^:,3:
....; 1 ril,g ‘,lj-.•,' , /oilf)--010tlik.o.‘ . t.i:,01V,' I .
f 1 \ iiyoP e r itioo4li.siT. aiit,,i3nl.l
P.l3c• , tir,f. ,:littitocti Mrelli , ,islitti . ...0 ty(f#34
. 16'.11 ilf,liot;•;4•4 Att• 4 4:ol fillitottlidil, 1 4 13.40t10'
a •
. ..• , ' S' , , , ~ .. firit
. • t
MY, .1. ...1 . ev ~*o4l4t:,^o4.tct
a 4: .• • ~.', •17i : , -OM Xi
-0?-7 . 1. 't.14 . . 9 . lit tovkii - . ic,Otta 14{4,4., : t4 tiAt.
' ,o • o ; l 'ir , ,ii 6% },,, 13i is/v.4 bb -- 1)7li)ii , 4)110,- . 4,4,
ay W,, , ,(4 i4 llyt %- . , , t '....4,,,' t ikI P F .I,CI.
~. iell g „_ , lfft, a l/:
op 0t, , ',.;i .001. , ..40 , ivio.:,tiow - , riitini., , it •
, pg, - ~.?.4..., f ivii : . 4. , ,i:filf 10$ mt 41 , A1..i...., , kft( I - .
- "cv.l4
mi . f,44 kit . c . . . ~,i' 444
11 7 , it -f , t,f (It _ fo,t /0 , :',1 ',.k.-&',.? i fctif 4 i. toyfloat
• ', erct)ll , :fti;•l Vit. 4 . 04 ;f4;: 1 :i.:t 2 41.4t,ft Outto
ipl 1:1.6,14 1
(, ,
I . •(, ,•
•i l . C. i ) ,..4(1 141 , ,
_6l, vi :.._ni , it • ) ' TII)4E ..
d ,
t ' -)it ,, .lF4)itigto r.f - ,14 4 y*
.
4 ~ ), t,
i,lyo'i , v , kl;liO,iti9 / (110.041VWilat141(1'AIN
iy in; 01,1-ifillivolli.o I,isa4 - i
. II
. ;• 4 4:,' , ' ' . , . ... q:'.4tti #J
'Fill '. xi . ti:/k,;9:43 'itikat.tE.lP 40111
*
Ato' ,
ft..:.• ' '' AIM, tft
4rg'" q . iirft 1 , '.)v - f')a,yN i , t .144:A ri-4fi,11.60 1 N9l
1 4 e 4 ; . 001 4 1. pi 0.,,0't to -0(q).1 ()A .1.1•03 .401 yr ri 1•ES114
':'' 4 e•AliNiq! , l vi.oilithq-ogoll 0 li-11.'t
:111y.A , -t - .1.111. i;0 11(1351, 0 ,,iiq Th ft,l cio...tits-do
4141 . 0(114
t ;1 ,- tt.) tit.w4 tit‘ t istift tAti
revioolee ilistort Of Holland, theses, sad NOiriet
• • .trf-41, , Pia0C40
Ki
. „
' Tiflialiblikt i lk 1 , 11
tiOtitiOnnik is tlOßt . •
/
NUN hiaftaltl44o4olMl4ol6oo6ollloB.
.1 1.
I..xaoiltim.itis.4a.u . titatitcii
4k ti{l3•P w g.itypital N.
I
tINTRIIIIIMAVI A 1.1., 1% )Ot 0 pi
,z,i,,;,,,,,,„„"-„„,,,,.,„
~,,i ,r.,:ft,i‘ „;,!0,4.4:1
kliht4.74 IS *I togtotb tylLova l itiwiptio. ii:lii 0 I
cur'rej.l Ni.:l,,Ellllifa
, At.till Cola iMplot kfrikt fi Kibli4,4lll* VI ?
Aitt) / 1 04 tliNtl If4till) W O i* N
Atlict otc,l 44
%NW La
,apilappa ilt , • °/-° '' .l4ll '
'td , ' it s
inirk try zwri.), Ro-04k. to .1,3 „ , ri.f. ht ?,..,v,
• I. to i, ii I fig CA llt P 4 .IJA I -1 Kt I'M 00171/14
VI '4,164 f‘t 11 00 *MT 4 04 . , g1Aqk .: ! , 014.!, ;41544
• _', • , ..Vl63ilsi
' a/1111dt f 444,4 a 4 , 444rAtiliPW lita'Actri
- M•oklik
sit qiivon ; ti 1, , % tiw . , - fa,
i . ' i
10' , ritßVirtit 710 '
, Anti A izirt, zaviti.. au* ~tt. •..
". otil .)1 .1, orinio .0 A t o.toiN': .9
44 4 1Artt ~,14,111m1t 7 ,- ?.t.q,ittiltx Vqiivt)
I'4A:3IIV
Ali t iShtitikl, , '• , ,
flq/i
' Vta tift.4, folfe",04110 - oltotOfiri,
pu 01, ,e 5 A itel!.. l
VYlp,i o 4
,tß,4orovvf WiT 41. ,f-Arie 2 ,l
q , e 4 4*1 ., 4sklloA AL i
l e Julia n .700%) 101.ys.ill
*otattiermtpotto 4,ttifit :
eta i teliPel4 WW I , 4 . 0 44 4110 4 ODAPT4 li AA' ) . 1
' - lii 'Wi t * .' A igrittAktil '4 giti: tY Ai
' • *l4 t,:lait ,, A, ILL' . -- , 1
‘tprilti it , I' ~,-,: , ty4 get tittloh 1
nem ii 4 • . = % mr v”,, . . pa
'twin' ~ ' ' ' '., ', ;'•-• -,, , .„
---- k - iittour : , s , , 1:)k t) 4
- ' •-•' '` . '' .' 'C t tn O t t
. :e4 ii , ,* V till, , MAL •. • ,
VI itri 10 WAYd'eft"oo C 4 . i o: %deft
. „
ZEE
ties
tides,
1 atoll
IRMO
MI
40449#1;146,gni•
lot
ITIE
-.- ~,.1,,,,, ‘'',...-,-;...,,4‘,.',Ag'-',7!1,7,544:1:;;Z•::
''
;.".":I';',' .
.:.; i' ' c. 5
- '-'''''''
• raw timrtt
atigal NUS Of
•
acoutP,
::~;~;•,
'''''' , '' . .;''''''.'-,,',9:.':';':i''',:i':,-;'.:`,'" , ''' , ":''
owatit
, /*Ai 46040
i set
1 4 4 , 1 4 1014 1 1 , 0106 0 4 0 . hrii kati e too ,
, Os a 10401 .440vOitiooptif torti-' Arm
[A-10 itOt ,k4lOO . Oftotoy: p) 3 s tti ki ~ ip.,f c6n 6
4 , 1101, vf A :0 01 40 0 #0.,:iittivist •r oh
11W4**41101004040,11WiN021164 , 10x
r : ... 1 k;14 ioPkg:so:“Fult?.44:l:4lt ktrk:-' Ot.'o,t--.9
ji4 tvdtt 01 OfrOVNA 411101v:404i o.lf ).i . • 164 VI lor • •
.03t411 , ,4hw0 I,ifT Inttliollir 0, 1 • IA e)ti '
6 'i , 00
' 4ll Whoirstrimatifirr
.0ky1t i tf4;7,,, , 0, r... mty. 4 t , . Att'4l,:it:
-I kiAsFx.i i041 , 44P O -4t, 14 .1' --1
•
iirt4viis4ttomwioth, It( ..glto
, 1 • 00 ' ; '; qtyiVri 484,1).z.1 ( f'Pes ••1'0;
vz0.140 . ,'.1.045t•bP1,
lASI ■
1 : 4 11114111
o.6.l2plipkitl 4{Oklti 4tt.4,1i ifr,t4i
tt‘i,l3ll4 . 1061.•47tit,.(114J110 1 4, 61.51";,4101
441 '')'''"l.l*•4l/YWK,411.4 .t .4 1.01;P1 (Art 4. 1 1" 'JO
isUi t 4 girt It ‘lo;titAl 0111, , -Cri ul.r)o
, x)A: , AVPA+
Atatti'LlS" 41 ,1,1151 i , tqf rrit !1:4, , ;:h . 4 , l , f;•
1C O) ITSAPti ;''TG? I (PO 't 1 43: ' 4l
14:4:± 11 1.4 111 5 04 4***4 4 .,
4..ircy ;it to N: t,1111,4 tto
ty:11.40.3 . 0 Alit ti: /.000 ))}r
.trti Rttfowt Ai 4,11T0 '0 .41.:tv!tt xt,f
iio,4ft't r• , 4t • :41544.1irr
401.3-V I /At ti 4 d 4. Id Oferto 1.9. 4 A gift, 64431 3: 344
'4f l j. St
i sa t u iti*,4„
ormn .
,-(1 . ,t1 - it ittr e l .I , e' •.o'Or 1114 b /JOr r.s4
t:fr, va . o „ . v •0, o !40 . ;`;
•Itt`,.. le,lll l / 4 /3,
tor , lP , t (e 1 .74•' . .4 10 I . i'lrii ) ?.•l AO/ Ali , • pf .4 3.-
t."'; , sl triA,
eakAni
,00 1 1) 1 t) ,41- , )tl3f, - tun $.;N:. , t114
1r! 411 a 0 =4.1 . 4111)A
••it:1 . 00 01. 4.11R1 4 - 4 3 1 , t .
OnNido't 04)1 •,r4tlf ti ;a , ti:r t Zin
.t* 0%1 411".4' 4 1 t3:)11,i kis. 6".%4 ti .4' , Ye it& Pig
tii,l,ti/(}t (4 t f?./ ,! 1 4% 1Y?1 k rj
t$ kolt 01:41.4t
44 4 ;((i PVY4 6l ftEct
; 1,001 - 0 fie;lA r. 14,1 4 . . , :0t
44 .1 kt 4/ 4,1 1'44 I.lWeilf , ; o'4o 114 t+t t,,tif
r irttitr'sirll
i9 , 5 4 0.(40/3rA . 40 1 , 1 41 , 0(• ' 04 11 i 4 / 1
4 4,100 t1413i0y41,*; dkltsiiil) . .))4tei :vs • 63
lvkiuti4iikklifileiaOraitiWitstoilsoil '
•, y . ',' ;04%1
+Opill' f . iiV4 , ,tatelAtq :0 4 4 troffi , ,i, , ,l ief :
~0 4 #:O l )P.)(tA4f O IMO /4),Val4= l ;i •? t 9 ,1 1 1,*; qg NO
ittol .1 0 1 Y, fa .)1103'lq it,
01111111[11MTIMP • J 403 (•,1 it. 4,4, 1 ; 10
.14.:$011, xSi (ri f4if 01.fica
4 itt s Vilfiti'lli 'fa • lit Ai of 4 t ,v4Ol
slso tr rjtkf,3/, t# *..(riif.t4 ft jlO4
V 6 ,7 1 -1 1 41: 'ol4oital I , f6ei Y1f20 . 14;E
IinitiaMOINTIMUNTyI
ti.)114/14) '14. 0 ,i100 g (411);.:
,tilouo .041' 110114)110Th Ott
iod PlOd IfVfAN'itiil 11 , 7410 . , 00 it P,41(4,;D: ,. ..)
t•
• / ' "Cr! i P 047 ,
. 014 1) , t 4
, ~.! , 11 LIS .+‘ •
Kt 04 0 )110,
6 4
1i4A4.14"
it 9 9 An
, . . .• „
Id OSP al 1,1: 4 4 , ,Pry'R 910 t 11:119
404 6 iVok#4,001"Mitatiltillaritkil
11 , r e- .441 4 A Pttrwctto 419.1
•
t0bit . 2044 cri' .rnal . .l.le;eo.ratix
r ailota t otito , 4
~to t osoffi ut rd4,Tnl to
byt_dt.pitotliuff
of vtoqot yjA tralimir;
tl4ixt.t Knol t rithwilitif i 04i v.
(AslAt . 1.6 Olis 14113 at',"; 4'; lii
Ak. J - 3 , 1 0 , 04,
.vot
giqqo wij
,fro.;it At) fol; j If ell
iiii 4 etttell=" 46 "o-44 1 *
4,0 24
.
. Y ,
1014 1 004 ii , tll , l( titot ty},tsbri
10:(
. 16144 X 't l T* lll V ill+) , ) 3))
• 'Ai IA tO ;lOW% ftgtONlstrittlimit hid like t 'AI
yptmittot.l 4101' 31)1 if , t ifithitla !A it4o` ! .. trrol}h
t 0,41,1 0 4,1 itil OF ;I).toltrtit Ofittr,l -0 l' o , 1 _Litti
CEthatillette lt ilabititt i ttilhig
• : • • ..T4Aittit x 4441, .•
itt7o o fid i gnoliVi.titq 4'i/11At
, Etdivoi 14tomi, v.4iftt. , r'A 140 t+.1.4
of t s t aroil A xtfikOi 7la tift 4104 ?i41.11101 Awaiir
toist t it of mfdloiliti
Kt tilf4 Itsat twiliorio , .l v 44 tiviesifOlo
9 . 40 ilitovtir:lfi 40 - 144 4, 3 : 014* - 0 1 440 , t 3 7ir
i4+ I v, , r ; '• 00 . is,il.l4:lsillio <
odt
s4,tpu
• ,riy.`l4o • •
• Olftr4t.l4
~C 414 sit 1 ,4 11
•
_ 0.44,04 tr
. ‘1 , 70612t
• 13'00
5.441t44 4.111
As:4omo',
, • -• itr,tp
tklie
e s 0 9 f •
gt
t%:.c . •
AND .
.
. ,",
'
T #.001041' 1
;
•
: 4T ,
'.,-,
" - I r :,+
141 1 f)il 3 . le:44o'lT AnilAO 10 `'.' zt .ii, % 3 7 Y 4 , 03 '
n'di 01 -3% - 'i: Wl:i '1:14h.i',.r.R16*',4: - kt:l4 .•,:' , i t 40 ... ,, ,0
. •,.. , , )00auj j kle:444MV , t, , t.,? 0 ;.,
'MI 1, ~„ r ' ..*::, •• :. - ',., ' *.' '' • '
tb ' r „,.! , , , i a '. i. , i flitilt nip, ;', ,; f - , ,',,. • • 1 ,1' • 1
I .lf ,1 iV.4 . , 44 ' . . 0:, • .
P. , . 1011 10 4 t
-A, . •• i ' ,l
.. ii/ 41111MOVaithile . .
ii iiii:iig l 1 ' 1 ,":: 4. - , 1 1. •'; I'M r.: 1.,>t., ? 4 , 1 4 % t 4;
PiliFyo l llllllBNPAMPltoithe
111 1 1310. M. ! A OR SON lIWAIIP 0141A,R • . , '
.4-1, i... ct . .vi' . ' t
''
' .
I J 4 ' l , ) 1 1 0. LI I Of: 914 . Ifl3
kvoy ~•,,,,,,.
.•.,tt 1j.,7;•,_f, 1 , r0rt.., , ,045 't,A . '
10. 11 Mteral• ' , “ . 'Urn -
. , -.....„... 0 .• ~. .f.,. ~ ~, . •
• i 1 , 4 (4 • . 6'4%1 IR
ANi 2 .. Olk 1„• ' :, 'l'g -'',"*# .
7.
..A„,,,,,,
~,,,,,,.,,,,:..,„ ...,
.4......... ....... I ~.,„.• .!...
,‘,tt-';'.ii: . 1 •,, 1:i 1. •!
6 .. 7- .I "
".liAilikrili I.AWki ;' .1 1 6.7 , t1 ', i • lig , ..
warfq .:•„h fti,l.,N, okfi aqt.,l i J i ....'.. , , , h.,.r,
•
- _,I. Iw , t, - 1 • A ~, ~ /.. •,... ~
~
.. , 1
.. 8 . JI, 110111114 MM. tli •: ( '.::! , -.4 't
Pt - 43 ' 0 6 4 7
44
. ;;lik 4 i 111
• 1, -. ' • " ' til
. btellaiVB Jandil 11
t - W4400*
a 1
1, '
viit} v
.. , .. ,*s i t y . A 1 >,,,,,.„
6 ., ..t. ....
i
FAINEBB ssuilmuli
1.1.:,,,,„, OAND 1 00
.)
Mi l li
, • , ....
r. I
4`•~S
f~r~
C 4 1 ,4 qi,{: I PI) ?! . tt,". , .4 i 1 ,1
`../Ttsate Votei4l4 mg taiairgroWittigi
04 PPM exisishrorbert. 4~1111
V
0 • . ^. t ~C .' 'i. '1"
i Buckwheat Kepipikail4ctilimaillq-ri
1: , ,, • lir)i.itAl4 01i:01
. ? '
Oft.
airo4olkM , I, 1
ittl:it.•sr,‘,44 .'it)
_too t•,? , ,; , ti.. I
CM
•
,lce(rits. , : cloy:fif,_lo 3:
1 , • x,'t t • ••-. 41t.,1 it
• ;.•••
_ .
.osinalikA.lo , l-XNGIIiDIDR ilft ,
„ts. . u . .1011 onioloo .I.jt v ? ), 2
,i: qq: ..t A l'U: e ll ' i l I , it
cOilt1:0 ;'.2i.1f 9 )1 i ;:et 5:‘, , t j,., tti
, e',l Cs PO
. ,
11 " qAtiIAPY.3iI i lqiiff At'lit' , . -.1..,,t t" :,. )'.
IN
t i ffiv). 1 1 4.0 11 A l ff l ti Si t I NA10 ,11 1 11 00AA 1 11 1.•
0 •fttittii:f f•Vi goirioriviltevilif /,';. 5 .6ri.i...,'..:10
1976 iP‘i ; 6 1 `. ' . 4 1 414thPi i... 0$ 1 .1 0 , ;. i 1 a . ' 4.1 0 ,• - 1• 14
• i ~
MI i , 7 V•1•, , j ,, Itill bV.oirtillel, ..i.15'3! , . , L',3 i +, ii
I Pi.) of,:a3 •),9iit: - 111) exfio?tf3 , iv4 -3 ' , '-i" , % l l' "'")
33;11 , .3 ''.!,33., vlikri ;aria •!' , L Li, , v " ‘ roll 1
• 11 17. 0. •• 114 s9i73l' i ?el ~ • t);•,-., till
'co f i)f ti . :,lll} MIRA ',AVM ' ',. A •,' '.'l' , ,? 1 . .)
4.iif'..14 , ,(::1t ;ail o..l , litiii Id 'ii- 'te. t - . 1 14 , ' , l i:'..+ .
. ** 4ol 4!*.` , lfi.Ali,t o 1.1.( Ir: is :ii '1 . 31 ' fil.t.,‘ %:?ii i " , li.l
1141#olfrigadirk Ai, .141 m A oltoirt trail'
N
-- gi'
. 1 .., 1041 1)11
1 1/4VIVIAI 0"/", 'a -I.4qtf;)':: 4 I 0
to,t pitl ~,Ii )IsBi
t.ilt,l /31%0114)(11 1 , J . :30 1 1133011 Oikloi' 43 t)/ t
e e l( 4ati.) T,l 00,1 ji flogivi fv.l) 01 , • ..)I;:tisfil•
, 9.7%tq14 1 44iik„441W94t4t10014t01045ir if*
, ~...JJ o ral i p,..,l to px4,ti,i),,, Ift
d1 , 111f 0 1,34 - 1910 1 0AW1 11 #410VINSoul•
1 :000 hill v.inizir t Viff tiff 4;41401, eJitt A.() or:
ii 4 l .i...XitigA* , *4, At 0 , 41,4 , 0,4 1 41.0)
I t ~ , ..i. ....' , I . 1 ~., • • , ... : ,
1.1 411u4. ..•“f01vA.14)%. oil to, 61/fti4,ti • Jcit
e°l o*/114 1: MPAARkgr it t. 1 0 11 . 11 1 t A t i lijr.04 41 1, 1 0110
1 . :1 4 . 4 . 1 Pj C , :ofi A ' ,t1;14; k ,. -"'" 1 . .c:1 ftlvi: Li ll.
agfinm*l4V44l4,l* l o4 o 4.ooorlnomgrioty ,
. 1 ( r• ' ,
.tan•eilil _Li` , :d Wig- 4 ..WP 3 ':O , .
4 4 41 1 41 0 44 16 0*ffliglOPMCItttlif 34144'
iiiid vutiifOrti' if 31.31)
_j,-2:: f! , .riti: l ,) ~,T. . tr,. 1,i)..) .
44Y01/441 1 1 0 441111.4A0r004 11114,00414 PP/10001
I. _ ~ f tiLti,lt , l ,t 4 ,I„ . .ifimill;',:• , ; wolf o ,:::1 ),'si ki,ii . f
4, 0 00 4 109 r C9rltOtkoßoplol.o,lLbxf•lieri
.tint2l-joiA4t kJ-0).1(41 ) o 0k, , ,;i:,:..i ( r , t , ‘it. , i);.:./1
tlNP l o l 4ll,o l l4l l .3thr Vi,t vio !,1 i ..,±,•;?,, ; 1? ~.1 , 11
•tilIJ ta..E311 3:4,1./114 3411i',1i•i`3;1133 1 , f Id tlev-.1
J 3 / 1 31i(artsit) nt,im0.t!.4(1. , i,e1 ki''.. , lti 1 1 ; 1 ( 4 1 ' -' ;t l°
,it,. I t 1 1 411,4fittikowt,ovsac1 v,kto“ it6 . 3,.if8 )v
•d-);It a7,1 1 1',)f Wl/ 4 Nliefis te3) t 6 9P•Vt..t! f. .1
tl , e,'
3 .1-5 'lO ? 1 )f 4:Ail t'lli Cant•3 l o,k,ol.)lll d.:l
tin i tiilJ lo • '3
lf,(1 11i , i1 tl'. 1 ) ( 141 4 • : ) 1111 0 10 9 t l i lil
tit'Jt.,l,lll4,kl t rovi,.(\3ls,3 003131w . 0Y4d 1,' 7 .4 9 ~'i 1
1411)1Mitittlfg*014 ' ttt l.lr if '' m)1•
I . .i.ti it ~ e . li vit rn; 14, itiii
' ! .1'•••:(f
,61cf, ,I?),Witibtf:rittrio i')R.))31'.01.7 ,, ;) ;.,-,e0.1
.iiir. , zz.Ae- - Yeita; Itwtl4 , .04 if. 101 ",.. 0 P,';?' 1. !" 41 /0
, 01) leuPts 411( ui t lakrititM ;,, bk,-iftit;' , "/0
;MI 6ttlit iffi blif: ,livriililirtir•PMMiT , ll/.4 , :.),t)
ii,v.'illtni oti $ll4l 11,0 filifc• - ;•9 .r1:44 \„t .11 , .,w:
..,It • Vi, Al•inr.1)))11), 6 ?)tt,l;:fir.:,!?l,l t 44 ), Ati
es
Y gglitt2 L
sptikm rid, k.,-,4611f.hi iroligiti kil
al .,.ll44aititothft ivir t, (" 1
t 4 • • it Wo_l
1 ( 1 AMA 11
T.Pit a - . 6lavi Allri 040 ~ 4 ,n4.!6
4 - 1401) *Pelikkikh‘ti
4111 . ;,3
yak.
s vp.4
).0
...
r1f1414 . 14pakttA ~ig'....,... . , ,
c •A_Atitaii o:o,)eti
, .
V. 4 .4 ..i' tl -9 IthM,Jt ;'• ,‘:
..,; AI tff;ts) t ,0 Of
• tow V i giT , •,,/ ,!_*fli,,k i iii4 .
0 I- , ' O4 '
burl i iMa' 1 , !.., :„ if,! '
. :, l f' A. ,. ;. :,), 1,
ii
.I) s ts,i hwi4 #34 .5•1 - ii**411411,1 . i :IP q l.. A ll4 ! ? ' `-• -')('.
, iklii4i fmg 0?;6 , fitilAillitsla.v. - (0 ••••ir ft.04 : 1
4 11.,, Oft
fi44 l .litetfOttfl, M R I yytri 0 .t . ti fie)ge
lopitit V: ,) , :omjyriiro , 1 41qT,Eilik ;0 4ii '/il'o,
it:, " krili . ;- -. 41`
' itti i ... ~t ,
. ... . ? t
44 .1101,tric,arriuts kw
-• •••“"iii. ' /4,0„0 ,r ' , ii,4 , i4...A - ';:, - f..11
..i?' W- -
IgiA
(•0-ii,
- , v
FLOUR AND Pato ef4.
' 44,
'}Vri.k ;;;',e,"0.:1. leii4T, 01 'Atp.if....;•gittbs lat.ril'64
. - .lkii4yi,. )':! .P.1';4. - ri.'r , ll3 40A i34f.i - 1 -, 4. tr,iii:‘4ll4l
~tOl- 6 1. I..ncr 6.1 - 01 i -9W ~w4:1*ti. 1 .405 ;4'o,c) 4i 41.4*
4 . „..ii*,;i4. /..i , :i! ., lf!.n.y. `,4iii)i 3q#•#T; l 3.i.-+ 4 41411 1
ii;. Nag , f,, , - to ; :,1,41,)N•)141 , . i'•,01„i,e41.131.4 114
' -..' " 'o**ll l oSaitiiinalliilßlN.fOrt
Itt4'.:' , i) , N,ilq e4iN ArNriiik'iP:9* itAr,ll)hi , ,
•I''.'..;"li. ti.) 4'std : ftillisiNiils: '' . g.,041P,i 11 , ...10 it# '
i!');,'..t; . . re, ,, ,i4 $,.1/. fk-I!,r;.M ! s: ~IIA4 c i A 1.) .g: j f, i
..1 , 1''. , 70Y..q•;;'1 . 01. 't.l - -...,1 ,f;;IA,/,./ ;1 . iJi'tkl't irov',
4'l ii . irit i 4 i VeLkio44oAMC l Nigi
.t. , ^mnik's .Primrro .e)
• .si.i ,'!./. ti0i".. ) 741(4.t,-!,...v.,‘ ;i1, ? ., A;141..)..i .141C114.'.t . . 1
1 ,, , , , . ; 4iii'‘li t ti . c.46'.iviiii• 0,3 . i.fw.!- , t04. - '.' 0,413t '4
Fiff
`,; '.., re , ;Y - i t, Oa
iO ti ,, itt...9 - 01 0 1 ,‘• ; . ? ..1',,. -, .i„it) 0..44
1ikt*0401#4#4# 1 640,1444 1 44
. •
,t)
v 44
..,
v • ~giotll', : c
. I:l•l>YlPiti
thl,t
e I : L .- 'V, 5, 1, 401 1311 i*l.t . tVli(4l
v, I et 44l 11 tt •
15,": 8-vt. 4 ,0
A4# vliA
; •• k OA.
..pft ben— ttriTtly , firtimpppstht
%1 , - , .l2ii s pleiri Vita Ai r itol
!,3 , , , ,kitf.-If,foi3O'<'tft:o MI 0 Elq--4010
riqh
• •=,'1,1 $4? Ail
4 vN 114 bill t.2' xll 3
11;-..i
1-, , % - :7.i.•;:: l.- ,:-,HO') . ;.- V:i tSl'..ll' $ l l,O ~.tint) ]
I f,': :; , 2 d , :?:“111 .
01'113411 :t 'l:Al 1 t'i
1",j , ,i ,, i',1f:',1' ,2' .4,5 ';, , .3; . }71
. 1('10 . 1 ,14 i.1.,..4,3 1 , 4 :3 ,P,Y..ti.o
{ . •....1 C 1 :' , :i "1 .. . , .1a; if. ~.;I f ill't IYMii OP -
f 9 (Al
11, :`;,, . 4 if , Y, f;i ; Y
e, t ' 4l/1 ' 3O lik.' , 4t 1:,!,1 1 ',.1 loril
.1-,;• , , k r, 1 / 4 :,i , 4 ; . !,‘ - ,:t Ili' lqii. '
t , lntftoor:o: , o . ;. , - ii:l
- '.', q t'. , : . : 1 .11111.4. :;•'-li 1.: 1 7 , '
. 1:a . e ,. ;iti 01
~;;,. ,:-. ..‘, ::I. :;, - - 1 111: - 7t , ,, , , hfc.ti - .' -, il if? ,f,' l, - . :481;',
I :t 4 4 ;:'''A c Teltit Drip*, - 1101 it -e`,r.11,1,.. 1
4 , 10, , , 971 ...e_rN) lit ,v.; 1. IN Ri P r ;, .10'.:4,1:‘ ! r,!
1. =, • rkt , w,•, , ,c4i, , •::,,,f.P.O OA -10 s- 0 ,-,';., , 1f .it , 4)1
',+*V- . - 1 . I.lt A 1 i-.'“ .f- , :-i !..!,;;:t. 0 . :;:1 7,;t . t i',l: ,trOtt
Ili,
(, t'v t 1);i s.l,±is,?•ll / U, , , , ,,t,';'' ttl t,•:i3
.i., , ,
i t
;•,),.; .:,.. it , L:l3rik,l:l I. ~.; f‘r.i . , 'ti 1.1:V. J .,1 1) . P . 'IL
Ch r q. l i;:(1"?: 'rlisi.'l6irt , l(ti:i l ,iftk, , k,..li A * ;1.'•;
1 ;
~.lii: b 0 i t ?.!'l 1, riz:l 1 tiitnr: e i: , i • ~, t) t•-rt iii:A yy, , i;
1 , ':',lOft' . I. atiq..4 ?L'i :',',t,1;.-1 : , :j. tO 1 4z:l 1};1:./11 . 7 .D 9 ul
Uri* WitillWilldir bill* 6410
1 (.1 •_,:= ty vit t f.tillf ,
4 ):14.1 :f01' . ,, 1
ty.'t .t.t..‘2:111,',. .!•i:t , , , f , A; i -V4 w '( - 41 , - . , pi oil ; 441 i/,
1. •
~;, - ,, : i. - ;:, if .., •,,Zi ii
• MI
'
1 ,
=MI
147
• %irk A .
-1q '; e !'., ':1 - Eift el lf6lll.l l , l o l4 # s . 1o fl Alfa
•.• 1“
v i , it 1 ,-,„ , I '' ~ 4 :1, , 4 1 2 , :j ,. f i i,,,,
; '.l(, • 1 vtWttlf••4 s l , Altt -.F.r.i. •= , )c-;.4 itt't-1 0
t 41:,1:1 .10.1.•?sk ( ;:i t.oi)tk, t ,i f .t i,tre ,by!; i1:J1
” *R#Akifrtft#
• i,, !, .0! ': , ,i,,,!& , 0 :o!o•!:) T riiiii l t 4!!!•-i i .?%!: to vi-do
i•:,,!•,::,:•LIAI b p i . 4 1 v:1i..,: 1 i, no .0-i,, , finz . 4 ,1-
• - 41M*00 7 )14. „ bieroil : ,40 .
13 )tf '',;!i)thA Vv.! , - 311 Lo'e• Aq.o,- i. , 1:4; • ,!L 111 ;:t 1 . 1 1
sjl ."1101f •It•."i'4;,ilB 1;p, 1 t'" , 7 1
.11 9 .1,, , i ~,, l a !
ni - TI /Fr ' %,,4 i •g!. ft .
P t i l d St a l 41/I#4illo****44l
1 ,, e;i0 J ,V 1 . 10,0F40.
oic,i• 4'l t,a) p 4,1
1 ( 11 404 4 / 1 0 1406043. 1 1644414P
t o.4;ljtio li'fa
i ti* "4
).11!;•.. tel:l9, o ir;');w 4!)12' , ,11 4 fr:1, 0 1i 5 1.,3
• ti-;-M*lessotttliihniSliKeesbsais 4100
'lizt4-11• irrovi ; , )l
.•0j ,
s t w , q .
.rnr „
OA) Set.l
`'‘'')!lii : tl,'3POLti,l)4l
.• • • ,toe.i.til4 10
4 ,1.1.0) 1. 4 • ) I ' il.
• ..,9os\•oL'' , • 14. , i‘ t
,
sll.l.ifer;.l-2t3).
: ; • mktg.
rNir Ifikri , ,Pll*77 q, I
-yti; 1)();;A . :1' Olt d.,fit;1 4
•
.1 ; - 7; y . .
. / k) i
NSI3I trpjo:# , ,ir 14 41 . 1.4 tviii, 4 4
IlikhI)1 04:
QIVV; i n !)1 j?1,'4'013.1:3 . i.ii 1
!La wie g lt t
. ,
. '
.?J
((1
1n i0 ,.. s 0,,,.,, ,*
'ill 1 1 :th 141 $ , )1,-, , ..i.,
, ~
troi,., !, $, .! , , , • 4m ,-,,,, :N.,. 1,0,
~...,,,,of Ai !,(4iii,i,„,,,,,,.. 1 ipim pvirl,i,,A,nl4.iii,.
tit) . 7,1 1% c1 , i . i , p'441:1,4;?;•' •741
'V;pfl wit; el '0 . 0414
• r , fri „, t)h-.6\v•i'•
3t , kfvfn , f9b:o(li
I T lT T rpsi,
hii!, #:41;4 A.vn 107,41 t 0
VI% tro bft 013 huh
'4ll rillitp44..fil 110 •
Pori, tvo7`
it4e4riift,) f4.;-;:3lf.),1 4.4 411,04 # noiP,7o rJ
0 v.vAt 11.41010(1,10141041.6:16
q-Cti . . 1111',1t1
; . 1 " ' r - 1 4 •I 4 V'. " '* l q 0;
, 'f_;.. :4 - eA, t— - , ;11,; , ,;., .k. „ 413••,. 6 „ka , ,t, , 1.0 ~
1 -.& .: , . 14
. .,k,ii.,, fr,) , , 1i,, , ;;1:',6)ii 4410010o6rpiit!t.
. i . , -111 i/ , : o),U — lt.lliiitl4 1p piisll42l.#?jreikiili . 4f
-, :#,,(;:ollot . il 9, ViiOIPM)MIOPOIPIie,I4Y l i ti .
i i iil',ll:•;tt '..4/ ki:ii.,4,itillw., joi,t, 4 .tijl fi t t i ly , a yi
1 li•'••'9oi P , 11,, 1:44,1'..” - )4 nf. - Jpx , 4l, , ,iciq' tj# f' , iet),
I
, 1 ,-yei1 , 0041(1 ,, if: ,, ,4 . t. ,- -4 . f461..nti.(41.) I , i t i o. l 'mi ;NU
‘ 4 , : f; ,:3
.1/1 k;l•)4 7 ,;A'f ilt; 1 1 : ti ' 0*.q.g.;.9; trink,,,4ll');
~Itions . ,f' 11 , 31,.....q ;t- t , itt)• c , fil
,rinn towst,br
i6 (61
.4 - 4, ovograkie44ll4o k , .14.1.051 , At i iii If kiAl
, • 1 .,;!•&•) -, 44 I , fitle4 661148,t,,%
. 4'16 ,tiv,' , lf.) fifi.)fAla Iyg
,I • . •. •
, •• . 4 , 4104;12 1 ;11
. . •
: rj.rit)
~ . );- I AI :t 4- 5;...1:1'4 .. ?4itid'''--sa-f,..1.t kilitlt
it. , (t4, , i, , , , f . 0 . 0. v v,t1 ~ /74.4.•.,1- i ti: i t , 44.11 0
10 '( , 4i,ii
141 if
0044: - 4r4 f4A tiys,lrVon o,ji 6,i
ti, ,1t4,,y4. o,iAt, 6...0.114 , 1 4 . ootruip 1 1,4) 11
tetp,v , :off lb , xi f P IV/ i, 4 6 111 is'sll'itiPfo VtiV/i)
• ' 4Pa ; a y4Pir o4o;ii,ilici eetlii4; , nds oi 'tliz - Jll -1
1 - 4v41,..k,d4 of 41,4 t:itfbti titstaft Itit
' vt,littotww%6l4,lo '.4 i 1 4 ,1. rig,', , Lt, ii.!ff "r.? lid
' gw, filti filf.lKiii',l'lllo 041 tcy $ .04 i .1
• • . , .tit4'ktil
. ,
23!
ill; o
1 4 0 4
i
• ',
1121
tAi t
,116.df
741 , 1(
OM
MBE
itey, 4) ow - I 6 *
.dqq.i : EVl:iit4.lo 4 . f)tifitli 5,94)1 0..1i if - aoria.i,c4itil
,o_, trt.4.140 .44 , :vtlititliiltgiyi t tOrif
/1. 1 , i„ , -hp, ff ,4,\ f tt. i. 14 la _' 4 4.0114 “A , 41:4 , c
ix:). (4.•f.:6 - ' jegi r , .' • . . ~ h
. ~
.. 4 1•1),i ' 1: '4l
,t' ;ilt ~ 10.hY01.0 tia,', ~ ;141: .3 hit.
;,i' ',' (. O -Atit4i4. l .,
Wig •ito.i:V.) , 4 - 44:.441 (V4O
Of .: : , ..' .• ,t. '
o', .I: , , .;, t o A'olllll7fi,ol. .
i.ii 1 4 1
0 . 4', it tiNik.; iiiiWgi:ta 4 (414 - 10.4)40 #6 . 1
kit'o,4o,ohd itt , 92•4oitoi4*.t_4l(tio' 4441
4 20r,0.,0691„:0 , • I*.oial .., ', .:4# 4'04 C
" 1 tool
,•":•2-.....' :_k ..I'l, .. * otio
‘i , '.' , ...?-'‘"' l. t*itf..'il•t 7 ` ,4 ' 3 ''-'• , ,.,,.?- .
4#4*lft 4 )---
Mal
MOS
:,,...p >
.~ ~'!~ r t
EVE
.. ,
_.. .. ,
411.1111Wa ' 1'441i
... „ ..4 4 0 . exst. - 4:L4 - ,:2164x.:*..:-.:-...% , . - ..- : -.•,-.
tsisAi* 44'414...!t . :1 , 4 . 4 44-:F., ..., I
UP , Will t 4 itat - kp. ~,•± ',..".'
• ' ."11 011 7.- , .' -4 , ~,,,$
04114 iOtit. 1 e v i>. , ti.:Yv.o YA-- -- .: . .ty A.-, . ".:. ..t..
-fetivt.
10,0111f.!IM4 ~1 i
..ctribt
~,.. 9404 A -044 • O) , N-it ..t,., , ,
-k . , ' -,,. . - " 4.4 ~.t, * l NO t v. 14 4- 1 1) t d t .. t .,-,
~. • 1
491101, tl,ro, ' l •,:fa ;e,..1 ) IVI.I A*4 41.1coltv t , , ~.,.; 4 4, 7
Htq 4 § -1 IVA 10 i4iik K 4 141 , 1../1/./t= ~,
im 3 t 6i . ,-„ A vitr t .at ktf, ,, ,y04 4 , . 1-i, '.,- i":, ; v
101`t 'oll',/10:44:11y. VI 1,741-1,114.1,1 tf,l c-, ,
~.
.11 t-i.,14,04 4.041;11 , .- - 1,4 3 : 1 4 1 , 4 , 0 • '4,.., a 0 :,.:, :. :
: , ..tz.-11#4 4 " :-.1 t;',4•ir I s f., 0; ' :',.,,
. .
.
- ' ' 11,14 40 1 14 1 0441 41 ,4014642%
t, n
Wol4 o 64l4 4 l 4bilkieW,
•
,t , Y4- i,;\ 7
AlNOtiMitilm**~§llll46llkg
74,1 pro t
'ores% Oslo
t•-:11
” RAou pi i
ass ,o•-;. ( i f;.: • . 90,0
114 " 16 . 11°41414
1~~;1 Yii~~.~
ORRIN i Pl' ,
Granalle .
• - „ . trrtt,7
b Oil init t ' f ai #l6 l 4" - #4 16
01.14....4 • „ 1 .1
'l'l'""7-t'll;'11”44114141,11,140114 WI It?
„
• I laNaliaSOOM.
ORME AND synnansum ,
r •
: .
4N ft it: Ve - A, w
t OW of
"f* : r r• 441 4'
•4
fi ll a N W i tWee WOW* 1,;
I Ail
•4t, vt,Nat9404.444141ei , •
um' - .
..KPOINAIL . ,
e,ttNii i )lit, , Cagi : ,ftlil, 2 e . ,k . e,
„ -
•
MIMI
F ;i
13111
.~ i E/
IMI
.. , µ,ms_;~'(7'
..ii rt*-;-?. ki 1.7 e',A.; 1
;{